КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 31 січня 2019 року N 2/6658

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"

Відповідно до законів України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII, "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві" (в редакції рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 58/923) такі зміни:

1.1. Підпункт "є" пункту 2.2 розділу 2 додатка 1 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві" (в редакції рішення Київської міської ради від 18 жовтня 2018 N 1910/5974) викласти в новій редакції:

"є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку".

1.2. Додаток 4 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві" (в редакції рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 58/923) викласти в новій редакції, що додається.

1.3. Внести зміни до таблиці N 1 до додатка 3 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві" (в редакції рішення Київської міської ради від 18 жовтня 2018 року N 1910/5974) за кодами видів цільового призначення земель:

01.05 викласти в такій редакції:

"

01.05

Для індивідуального садівництва3

0,300

0,300


"

01.06 викласти в такій редакції:

"

01.06

Для колективного садівництва3

0,300

0,300


"

02.01 викласти в такій редакції:

"

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)3

0,030

0,030


"

02.02 викласти в такій редакції:

"

02.02

Для колективного житлового будівництва3

0,030

0,030


"

02.04 викласти в такій редакції:

"

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,030

0,030


"

02.05 викласти в такій редакції:

"

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,100

0,100


"

02.06 викласти в такій редакції:

"

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,100

0,100


"

02.09 викласти в такій редакції:

"

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

0,100

0,100


"

02.10 викласти в такій редакції:

"

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

0,030

0,030


"

07.03 викласти в такій редакції:

"

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

0,100

0,100


"

07.04 викласти в такій редакції:

"

07.04

Для колективного дачного будівництва

0,100

0,100


".

Ставки земельного податку, визначені цим підпунктом, застосовуються з 1 січня 2019 року.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) у двомісячний строк забезпечити виконання підпункту 268.5.2 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

4. Оприлюднити це рішення в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 4
до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 242/5629
(у редакції рішення Київської міської ради від 31.01.2019 N 2/6658)


ПОЛОЖЕННЯ
про туристичний збір в м. Києві

1. Туристичний збір

1.1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до бюджету міста Києва.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м. Києва та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1 розділу 5 цього Положення.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають у м. Києві, у тому числі на умовах договорів найму;

б) особи, визначені підпунктом "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" пункту 5.1 розділу 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

e) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім'ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які тимчасово розмішуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" пункту 5.1 розділу 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

3. Ставка збору

3.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1 розділу 5 цього Положення, у розмірі 0,4 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 відсотка - для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1 розділу 5 цього Положення.

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

5.1. Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об'єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.2. Справляння збору здійснюється такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з пунктом 7.2 розділу 7 цього Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1 розділу 5 цього Положення;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" пункту 5.1 розділу 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються Київською міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з Київською міською радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Київської міської ради.

6. Особливості справляння збору

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Київської міської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території м. Києва повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Положення та рішення Київської міської ради.

6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території м. Києва сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку.

7. Порядок сплати збору

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

8. Податковий період

8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Київський міський голова

В. Кличко