КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2016 року N 780/1784

Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва

Відповідно до законів України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", "Про місцеве самоврядування в Україні", Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 березня 2016 року N 232/232, та з метою забезпечення співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва за рахунок коштів бюджету міста Києва та коштів співвласників багатоквартирних будинків Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва, що додається.

2. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
22.12.2016 N 780/1784


Положення
про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва

1. Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва (далі - Положення) розроблено з метою реалізації Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 березня 2016 року N 232/232 (далі - Програма), з урахуванням положень законів України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" та інших актів законодавства України та спрямовано на покращення технічного стану житлового фонду в місті Києві шляхом реконструкції, реставрації, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку (далі - роботи) на умовах співфінансування за рахунок коштів бюджету міста Києва та коштів співвласників багатоквартирного будинку.

2. Це Положення поширюється на багатоквартирні будинки у місті Києві, які експлуатуються більше десяти років, та передбачає співфінансування робіт у розмірі 30 % очікуваної вартості робіт за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку та решти вартості робіт (виходячи з остаточної вартості робіт, визначеної згідно з абзацом другим пункту 6 цього Положення) - за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Замовником робіт відповідно до цього Положення є комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація".

3. Для здійснення реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку шляхом співфінансування відповідно до цього Положення ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку (далі - ініціативна група), сформована відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", готує заявку за формою згідно з додатком до цього Положення (далі - заявка) та подає комунальному підприємству "Київжитлоспецексплуатація".

Подання заявок, скликання зборів співвласників та вирішення інших питань відповідно до цього Положення щодо багатоквартирних будинків, у яких створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку або житлово-будівельний (житловий) кооператив, здійснюється з урахуванням положень актів законодавства, що регулюють діяльність таких об'єднань чи кооперативів.

4. Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" протягом десяти днів після отримання заявки складає дефектний акт та визначає в установленому порядку очікувану вартість робіт, зазначених у заявці.

5. Ініціативна група після отримання дефектного акта та інформації про очікувану вартість робіт, зазначених у пункті 4 цього Положення, скликає збори співвласників багатоквартирного будинку, якими в установленому порядку приймаються рішення з таких питань:

остаточне визначення виду, складу та обсягу робіт;

укладення з комунальним підприємством "Київжитлоспецексплуатація" договору про організацію здійснення робіт та виконання функцій замовника робіт цим підприємством;

спосіб визначення частки кожного співвласника багатоквартирного будинку у фінансуванні робіт;

спосіб накопичення коштів співвласників багатоквартирного будинку для співфінансування робіт та порядок їх передачі замовнику робіт;

визначення уповноваженої особи з числа співвласників багатоквартирного будинку (далі - уповноважена особа) на укладення з комунальним підприємством "Київжитлоспецексплуатація" договору про організацію здійснення робіт та виконання функцій замовника робіт цим підприємством, представлення інтересів співвласників багатоквартирного будинку щодо питань, пов'язаних із здійсненням робіт (у т. ч. при підписанні актів виконаних робіт).

Рішення зборів співвласників багатоквартирного будинку оформлюються в установленому порядку протоколом, один примірник якого надається уповноваженою особою комунальному підприємству "Київжитлоспецексплуатація".

6. Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" після отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку:

визначає остаточну вартість робіт (забезпечивши, зокрема, розроблення та затвердження в установленому порядку проектної документації у випадках, передбачених законодавством) та узгоджує її з уповноваженою особою;

укладає з уповноваженою особою договір про організацію здійснення робіт та виконання функцій замовника робіт;

після накопичення співвласниками багатоквартирного будинку не менше 80 % необхідної суми коштів співвласників, передбачених у пункті 2 цього Положення, інформує Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про виникнення підстав і потреби у використанні бюджетних коштів для співфінансування робіт по цьому багатоквартирному будинку.

7. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає бюджетні асигнування комунальному підприємству "Київжитлоспецексплуатація" для виконання робіт у встановленому бюджетним законодавством порядку.

8. Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" щомісячно інформує Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про стан реалізації Програми в частині виконання робіт з реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва на умовах спільного фінансування.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва


Начальнику комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація"

_________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові) начальника

Від ініціативної групи співвласників багатоквартирного будинку

__________________________________
                              (адреса будинку)

__________________________________
                             (прізвище, ініціали)

__________________________________
                             (прізвище, ініціали)

__________________________________
                              (прізвище, ініціали)


Заявка

Ми, ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку,

______________________________________________________________________________________
(адреса будинку)

звертаємося з пропозицією розглянути можливість співфінансування у ________ році у зазначеному будинку таких робіт:

_____________________________________________________________________________________.

Гарантуємо забезпечення скликання і проведення зборів співвласників багатоквартирного будинку для реалізації цієї заявки.

Просимо направити представника для складання дефектного акта та визначення очікуваної вартості робіт.

____________________
     (Дата (день/місяць/рік)

Члени ініціативної групи:

кв. N ___ ____________
                 (підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)

кв. N ___ ____________
                  (підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)

кв. N ___ ____________
                   (підпис)

______________________________
(прізвище, ініціали)


____________