КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2016 року N 790/1794

Про затвердження Порядку встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим категоріям населення міста Києва

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки" та з метою соціального захисту окремих пільгових категорій громадян міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим категоріям населення міста Києва згідно з додатком до цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту та постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
22.12.2016 N 790/1794


Порядок
встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим категоріям населення міста Києва

1. Цей Порядок визначає механізм встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим категоріям населення міста Києва (далі - пільгові категорії населення), а саме:

інвалідам I групи підгрупи "А";

дітям-інвалідам підгрупи "А";

одиноким непрацюючим пенсіонерам, які потребують догляду, розмір пенсійної виплати яких не перевищує півтора прожиткового мінімуму доходів громадян для осіб, які втратили працездатність та які перебувають на обліку в територіальних центрах соціального обслуговування міста Києва (далі - одинокі непрацюючі пенсіонери);

інвалідам I групи підгрупи "Б" та інвалідам II групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує півтора прожиткового мінімуму доходів громадян для осіб, які втратили працездатність та які перебувають на обліку в територіальних центрах соціального обслуговування міста Києва (далі - інваліди I підгрупи "Б" та II групи);

опікунам неповнолітніх дітей-сиріт.

2. Витрати на встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання пільговим категоріям населення здійснюються за рахунок бюджету міста Києва.

3. Встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання пільговим категоріям населення здійснюється за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи одноразово та за умови відсутності відповідних засобів обліку у житловому приміщенні.

4. Встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання здійснюється на підставі заяви, яка подається до комунального концерну "Центр комунального сервісу" через його відповідний районний сервісний центр обслуговування з надання житлово-комунальних послуг за зареєстрованим місцем проживання особи, яка належить до пільгової категорії населення, зазначеної у пункті 1 цього Порядку, до якої додаються:

копія паспорта громадянина України;

копія довідки реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

копія пенсійного посвідчення або копія документа, який підтверджує відповідний статус інваліда або дитини-інваліда відповідно до статті 4 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Для одиноких непрацюючих пенсіонерів та інвалідів I групи підгрупи "Б" та II групи додатково додаються:

відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, видані органами державної фіскальної служби України;

довідка про перебування на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування міста Києва;

довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб.

Для опікунів неповнолітніх дітей-сиріт додатково додається копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки (піклування).

Копії всіх документів надаються з пред'явленням оригіналів.

5. Комунальний концерн "Центр комунального сервісу" в установленому порядку:

5.1. Здійснює реєстрацію заяв про встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання пільговим категоріям населення, до яких додаються копії документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку.

5.2. Здійснює облік фізичних осіб, які відповідно до цього Порядку звернулися за встановленням засобів обліку гарячого та холодного водопостачання, фізичних осіб, яким встановлено засоби обліку гарячого та холодного водопостачання, та надає відповідну інформацію Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.3. Розглядає документи, зазначені у пункті 4 цього Порядку.

5.4. Здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання пільговим категоріям населення.

6. Гранична вартість робіт із встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання пільговим категоріям населення визначається окремо для кожної квартири та не повинна перевищувати 853,00 грн (у разі встановлення одного засобу обліку), 1705,00 грн (у разі встановлення двох засобів обліку) та 3410,00 грн (у разі встановлення чотирьох засобів обліку).

7. Рішення про встановлення або відмову у встановленні засобів обліку гарячого та холодного водопостачання пільговим категоріям населення приймається Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підставі поданого комунальним концерном "Центр комунального сервісу" переліку фізичних осіб, яким необхідно встановити засоби обліку гарячого та холодного водопостачання, а також із врахуванням акта обстеження умов проживання фізичних осіб.

Підставами для прийняття рішення про відмову у встановленні засобів обліку гарячого та холодного водопостачання є:

подання документів, що додаються до заяви про встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання, не в повному обсязі;

подання документів, що додаються до заяви про встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання, що не свідчать про належність фізичної особи до пільгових категорій населення, передбачених пунктом 1 цього Порядку.

Про прийняте рішення Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) письмово повідомляє заявнику через комунальний концерн "Центр комунального сервісу".

8. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує фінансування робіт із встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва пільговим категоріям населення в межах затвердженого помісячного розпису бюджетних асигнувань на відповідний рік.

9. Структурні підрозділи соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій забезпечують інформування населення щодо змісту цього Порядку.

 

Київський міський голова

В. Кличко