КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 13 жовтня 2009 року N 502/2571

Про затвердження міської експериментальної програми "Інклюзивне навчання та виховання дітей з синдромом Дауна" на 2010 - 2013 роки

Відповідно до статей 5, 34 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", статті 3 Закону України "Про освіту", статей 2, 4 Закону України "Про дошкільну освіту", статті 3 Закону України "Про охорону дитинства", згідно з принципами інклюзивного навчання, які були проголошені на Саламанській всесвітній конференції з питань освіти для осіб з особливими потребами (1994 рік), та з метою забезпечення навчання, виховання та реабілітації дітей з синдромом Дауна Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську експериментальну програму "Інклюзивне навчання та виховання дітей з синдромом Дауна" на 2010 - 2013 роки.

2. Районним у м. Києві державним адміністраціям:

2.1. Забезпечити прийом дітей з синдромом Дауна у дошкільні навчальні заклади за місцем їх проживання.

2.2. Забезпечити надбавку до заробітної плати в розмірі 50 % у межах видатків, передбачених по галузі "Освіта", вихователям та помічникам вихователя за інтенсивність та напруженість в роботі у групах, в яких виховується дитина з синдромом Дауна.

2.3. Для забезпечення корекційно-розвиткової роботи у дошкільних навчальних закладах загального типу, при направленні однієї дитини дошкільного віку з синдромом Дауна на інклюзивну форму навчання та виховання, забезпечити виділення додаткових 0,25 ставки вчителя-дефектолога у районних психолого-медико-педагогічних консультаціях.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань освіти та науки та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 13 жовтня 2009 р. N 502/2571 


МІСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОГРАМА "ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДАУНА" на 2010 - 2013 роки

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Конвенція ООН "Про права дитини", яку ратифікувала Україна, визнає право дитини-інваліда вести повноцінне життя в умовах, які забезпечують її гідність, особливе піклування суспільства, доступ до освіти, відновлення здоров'я, соціальне, культурне і духовне життя.

Кількість дітей, які страждають тими чи іншими психоневрологічними та фізичними захворюваннями, постійно зростає. Серед них діти з синдромом Дауна.

Синдром Дауна - один з найпоширеніших хромосомних розладів, який характеризується органічними ураженнями головного мозку та змінами перебігу розвитку організму людини в цілому.

У світі, за статистичними даними, із синдромом Дауна щорічно народжується 1 дитина на кожні 800 - 1000 новонароджених.

У м. Києві проживає понад 200 дітей із синдромом Дауна.

Більш ніж 30-річний світовий освітній досвід дозволяє зробити висновок: діти з синдромом Дауна, які живуть в сім'ї та отримують ранню спеціальну педагогічну допомогу, як правило, розвиваються з позитивною динамікою. Вони швидше набувають необхідних умінь і навичок для навчання та життя у суспільстві.

Інклюзивна форма навчання дітей з таким захворюванням є найбільш ефективним засобом, який гарантує солідарність між дітьми з особливими потребами та їх ровесниками.

Завдяки спілкуванню з однолітками у дитини з синдромом Дауна поступово формується модель здорового повноцінного способу життя, створюються умови для соціальної адаптації та найбільш повного розкриття свого потенціалу. В свою чергу, здорова дитина, яка вчиться сприймати особливості (зовнішність, інтелектуальний та фізичний розвиток) хворої дитини, виростає толерантною, комунікабельною, з більш адекватною самооцінкою та менш агресивною.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Мета програми - створення умов для всебічного розвитку, навчання та виховання дітей з синдромом Дауна, надання їм можливості адаптуватися до життя в соціумі разом із здоровими ровесниками. 

Основні завдання програми:

1. Відкриття в дошкільних навчальних закладах міста Києва груп з інклюзивною формою навчання та виховання дітей з синдромом Дауна.

2. Створення умов для соціальної адаптації дітей з синдромом Дауна і здорових дошкільнят, здобуття ними соціальних навичок.

3. Адаптація навчальних програм та програмового матеріалу, методів та форм навчання до індивідуальних освітніх потреб дітей з синдромом Дауна.

4. Систематичне підвищення професійної майстерності педагогічних і медичних працівників, що працюють в інклюзивних групах, шляхом курсів підвищення кваліфікації, семінарів-практикумів, методичних об'єднань, нарад, "круглих столів". 

5. Забезпечення проведення серії тренінгів для батьків "Партнерські відносини між педагогами та батьками".

6. Розроблення рекомендацій для батьків щодо виховання дитини з синдромом Дауна в домашніх умовах та підготовки її до навчання.

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання міської програми дасть можливість:

- поширити досвід щодо позитивного впливу здорових однолітків на розвиток та соціальну адаптацію дітей з синдромом Дауна;

- подолати соціальну ізоляцію родин, в яких є діти з синдромом Дауна;

- досягти позитивних зрушень у ставленні громадян до проблем дітей-інвалідів у суспільстві;

- забезпечити спектр освітніх послуг відповідно до потреб дитини з синдромом Дауна.

4. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування програми здійснюватиметься:

- за рахунок коштів бюджету міста Києва;

- за рахунок коштів районних бюджетів;

- з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 13 жовтня 2009 р. N 502/2571 


ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

N
п/п 

Назва заходу 

Виконавці 

Термін виконання 

1. 

Координувати роботу щодо виконання міської експериментальної програми "Інклюзивне навчання та виховання дітей з синдромом Дауна" 

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА) 

постійно 

2. 

Комплектувати групи інклюзивної освіти дітьми дошкільного віку, з яких 1 - 3 дітей мають синдром Дауна 

Районні управління освіти 

постійно 

3. 

Створити в дошкільних навчальних закладах умови для забезпечення навчально-виховного, корекційно-розвиткового процесу, лікувально-профілактичної роботи 

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА)
Районні управління освіти 

2010 

4. 

Забезпечити в дошкільних навчальних закладах умови для здійснення індивідуального та диференційованого підходу до навчання та виховання дитини з синдромом Дауна 

Директори дошкільних навчальних закладів 

постійно 

5. 

Забезпечити дошкільні навчальні заклади, в яких буде запроваджено інклюзивну освіту для дітей з синдромом Дауна, спеціальними посібниками, корекційно-дидактичним матеріалом, ігровим та реабілітаційним обладнанням 

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА)
Районні управління освіти 

2010 

6. 

Забезпечити адаптацію програми навчально-виховного процесу відповідно до індивідуальних можливостей дітей з синдромом Дауна 

Директори дошкільних навчальних закладів 

постійно 

7. 

Розробити методичні рекомендації для педагогів та вихователів щодо здійснення інклюзивної освіти дітей з синдромом Дауна 

Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка 

2010 - 2011 

8. 

Запровадити роботу методичних об'єднань для педагогічних працівників інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів 

Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка
Районні управління освіти 

2010 

9. 

Проводити тренінги, "круглі столи", робочі наради з питань узгодження дій та створення єдиних підходів до інклюзивної освіти дітей з особливими потребами 

Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка
Районні управління освіти 

постійно 

10. 

Розробити плани курсової перепідготовки педагогів, які здійснюють інклюзивну освіту дітей з особливими потребами, та забезпечити її проведення 

Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка
Районні управління освіти 

2010 - 2011 

11. 

Створити банк даних дітей з синдромом Дауна, які навчаються в умовах інклюзивної освіти 

Київська міська психолого-медико-педагогічна консультація 

2010 

12. 

Забезпечити методично-консультативний супровід роботи інклюзивних груп 

Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка
Районні управління освіти 

постійно 

12. 

Розробити методичні рекомендації по роботі з батьками, діти яких перебувають в групах інклюзивної освіти. Проводити просвітницьку роботу серед батьків та громадськості 

Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка
Районні управління освіти 

2011 

14. 

Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо пільг та одержання всіх видів соціальної допомоги для дітей з синдромом Дауна, які перебувають в умовах інклюзивної освіти 

Районні управління освіти 

постійно 

15. 

Проводити моніторинг динаміки розвитку дітей з синдромом Дауна в умовах інклюзивної освіти 

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА)
Районні управління освіти 

2010 

16. 

Забезпечити перегляд штатних розписів районних психолого-медико-педагогічних консультацій у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 07.07.2004 N 569/38 у межах затвердженого фонду оплати праці 

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА)
Районні управління освіти 

постійно 


 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий