КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 27 листопада 2008 року N 657/657

Про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у м. Києві

(Дію цього рішення зупинено згідно з протестом прокуратури міста Києва від 20 лютого 2009 року відповідно до інформації, наведеної в оголошенні, розміщеному у газеті "Хрещатик", N 115 за 1 вересня 2009 р.)


Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України "Про основи містобудування", Закону України "Про планування і забудову територій", Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київради від 27.01.2005 N 11/2587, та з метою впорядкування розміщення, облаштування та утримання тимчасових споруд у м. Києві Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у м. Києві, що додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Визначити оператором з розміщення тимчасових споруд у м. Києві комунальне підприємство "Київське інвестиційне агентство".

2.2. Провести інвентаризацію наявних тимчасових споруд до 31 січня 2009 року.

При виявленні тимчасових споруд, встановлених з порушеннями законодавства і Положення про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у м. Києві, вживати заходи щодо їхнього демонтажу.

2.3. У межах наданих повноважень забезпечити до 1 січня 2010 року приведення зовнішнього вигляду тимчасових споруд, торговельних рядів, малих архітектурних форм, в тому числі тих, що розміщуються на ринках м. Києва, у відповідність до затвердженого в установленому порядку дизайн-проекту сучасних типів тимчасових споруд.

2.4. Привести до 1 січня 2009 року у відповідність до цього рішення всі нормативно-правові акти виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що регулюють питання розміщення тимчасових споруд, малих архітектурних форм.

2.5. Розробити до 1 березня 2009 року Комплексну схему зонування розміщення тимчасових споруд у м. Києві.

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрацій) забезпечити фінансування розробки Комплексної схеми зонування розміщення тимчасових споруд у м. Києві.

4. Заборонити розміщення на території м. Києва нових торговельних рядів, тимчасових споруд, малих архітектурних форм, в тому числі тих, що розміщуються на ринках м. Києва, що не відповідають типовим дизайн-проектам сучасних типів тимчасових споруд, затвердженим виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), з 1 січня 2009 року.

5. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 08.11.2001 N 95/1529 "Про питання передачі земельних ділянок в оренду в межах червоних ліній в м. Києві" (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 11.07.2002 N 126/126 та від 26.09.2002 N 5/165), а саме:

5.1. У назві рішення, преамбулі та пункті 1 слова "передачі земельних ділянок в оренду" замінити словами "постійного користування земельними ділянками".

5.2. Назву додатка до рішення викласти у такій редакції:

"Положення про використання земельних ділянок у межах червоних ліній в м. Києві".

5.3. Додаток до рішення доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3. Земельні ділянки в межах червоних ліній можуть надаватись у постійне користування суб'єктам господарювання державної та комунальної форми власності для розміщення споруд функціонального призначення, окремих елементів транспортної інфраструктури, окремих елементів благоустрою".

6. Внести зміни до Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 N 11/2587, виклавши підпункт 13.2 пункту 13 в такій редакції:

"13.2. Розміщення тимчасових споруд (в тому числі малих архітектурних форм) в м. Києві.

13.2.1. Розміщення тимчасових споруд в м. Києві здійснюється відповідно до Положення про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у м. Києві.

13.2.2. Тимчасові споруди зводяться відповідно до типових форм, затверджених наказом Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

13.2.3. Дозволи (в тому числі тимчасові) на розміщення тимчасових споруд видаються Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

7. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 18.11.2004 N 678/2088 "Про збір та видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг" та Положення про збір та видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, а саме:

7.1. Пункт 1 рішення Київської міської ради від 18.11.2004 N 678/2088 "Про збір та видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг" викласти в такій редакції:

"1. Встановити у м. Києві збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг і зараховувати ці кошти до міського бюджету м. Києва".

7.2. Підпункт 4.2 пункту 4 Положення про збір та видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг викласти в такій редакції:

"4.2. Кошти збору за видачу дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, а також за видачу дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на новий термін перераховуються до міського бюджету".

7.3. Підпункт 7.3 пункту 7 Положення про збір та видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг викласти в такій редакції:

"7.3. Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати збору за видачу дозволу здійснюється державними податковими службами м. Києва та Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головним управлінням з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у межах наданих повноважень".

7.4. Підпункт 8.1 пункту 8 Положення про збір та видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг викласти в такій редакції:

"8.1. Дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг в тимчасових спорудах видає Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, що не відносяться до тимчасових споруд, видає Головне управління з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

7.5. У підпунктах 8.10, 8.11, 8.12 та 8.15 пункту 8 Положення про збір та видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг слова "районна у м. Києві державна адміністрація" замінити словами "виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)".

7.6. Підпункт 8.17 пункту 8 Положення про збір та видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг викласти в такій редакції:

"8.17. Контроль за правильністю видачі суб'єктам господарювання дозволу здійснюють Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

7.7. Підпункт 8.18 пункту 8 Положення про збір та видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг викласти в такій редакції:

"8.18. Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) веде журнал обліку дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг у тимчасових спорудах".

7.8. Доповнити пункт 8 Положення про збір та видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг підпунктом 8.19 такого змісту:

"8.19. Головне управління з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) веде журнал обліку дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, що не відносяться до тимчасових споруд, та Єдиний реєстр підприємств торгівлі та сфери послуг у м. Києві".

8. Київській міській раді привести свої рішення у відповідність до Положення про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд в м. Києві, затвердженого цим рішенням.

9. Встановити, що це рішення набуває чинності з 1 січня 2009 року.

10. У разі невиконання цього рішення відповідними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальними підприємствами за поданням постійної комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури порушувати питання перед Київським міським головою про притягнення їх керівників до відповідальності, передбаченої законодавством України.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Київської міської ради
від 27 листопада 2008 р. N 657/657 


ПОЛОЖЕННЯ
про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у м. Києві

1. Загальні положення

1.1. Положення про розміщення тимчасових споруд у м. Києві (далі - Положення) розроблене відповідно до Земельного кодексу України, законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", Указів Президента України від 28.04.2007 N 363/2007 "Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання підприємницької діяльності" та від 03.09.2007 N 816/2007 "Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності", рішень Київради від 27.01.2005 N 11/2587 "Про правила забудови м. Києва", від 16.06.2005 N 439/3015 "Про врахування громадських інтересів та захист прав громадян при проведенні містобудівної діяльності в м. Києві".

Це Положення визначає основні вимоги щодо розміщення, облаштування та утримання тимчасових споруд у м. Києві і є обов'язковим для виконання всіма учасниками господарської діяльності - фізичними та юридичними особами незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та форми власності.

1.2. Дія цього Положення не поширюється на тимчасові споруди, встановлені до набрання чинності цим Положенням, що експлуатуються відповідно до законодавства та мають необхідну дозвільну документацію, документ, що посвідчує право на земельну ділянку на підставі рішення Київської міської ради, висновки відповідних служб, дозвіл на встановлення тимчасових споруд.

2. Терміни та поняття

У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

2.1. Тимчасова споруда (далі за текстом - ТС) - споруда функціонального (в тому числі для здійснення підприємницької діяльності), декоративно-технологічного призначення, в тому числі мала архітектурна форма, яка виготовляється з полегшених збірних конструкцій та встановлюється без улаштування заглибленого фундаменту тощо.

За цим Положенням до тимчасових споруд відносяться:

окремі елементи благоустрою - альтанки, у тому числі бюветні комплекси артезіанського водопостачання, спортивно-фізкультурне обладнання, засоби візуальної інформації (вказівники, карти, годинники на опорі, номери будинків та покажчики назв вулиць), дитячі ігрові комплекси, кабіни для перевдягання, душові кабіни та пристрої для миття ніг (розташовані на пляжах та в зонах відпочинку) тощо;

окремі елементи транспортної інфраструктури - паркомати, антипарковочні пристрої, інформаційні вказівники та/або засоби візуальної інформації, елементи облаштування зупинок громадського транспорту, зупинки громадського транспорту, зупинкові комплекси, мобільні паркувальні системи тощо;

споруди функціонального призначення - майданчики з контейнерами для сміття, мобільні туалетні кабіни, туалетні модулі, туалети контейнерного типу, телефонні будки та пристрої, стенди (крім рекламних), кіоски, павільйони, намети, холодильне обладнання, ларі, ларьки (в тому числі ті, що розміщуються в підземних переходах), палатки для сезонного продажу товарів, автомагазини, авторозвозки, автокафе, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне торговельно-технологічне обладнання, розноски, лотки, торговельні автомати, сезонні майданчики тощо.

2.2. Дозвіл на розміщення ТС (в тому числі тимчасовий) - це документ, обмеженого терміну дії, виданий Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який дає право на розміщення ТС.

2.3. Заявник - суб'єкт господарювання або фізична особа чи інвестор, що уклав в установленому порядку інвестиційну угоду, який має намір розмістити або привести існуючу ТС у відповідність до цього Положення.

2.4. Інвентаризаційна комісія - комісія, створена наказом Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що проводить інвентаризацію всіх ТС, розміщених на території м. Києва, та вирішує окремі питання щодо розміщення ТС.

2.5. Комплексна схема зонування розміщення ТС у м. Києві (далі за текстом - Комплексна схема) - текстові та графічні матеріали зонування розміщення ТС в м. Києві відповідно до визначених типів та функціонального призначення, затверджених виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2.6. Оператор з розміщення ТС (далі за текстом - Оператор) - комунальне підприємство "Київське інвестиційне агентство", визначене рішенням Київської міської ради для здійснення повноважень щодо розміщення ТС, яке діє за принципом "Єдиного вікна".

2.7. Паспорт прив'язки ТС (далі за текстом - паспорт) - документ, що включає план прив'язки ТС на чинній топографо-геодезичній основі М 1:500, текстові та графічні матеріали щодо архітектурно-планувального, колористичного вирішення інженерного забезпечення об'єкта та схему благоустрою прилеглої території.

2.8. Типові ТС - це типи ТС, схвалені архітектурно-містобудівною радою, затверджені наказом Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які допускаються до встановлення на території м. Києва.

3. Порядок розміщення ТС в м. Києві

3.1. Заявник, який має намір розмістити та/або експлуатувати ТС у м. Києві, підпадає під один з таких варіантів розміщення ТС:

3.1.1. Розміщення ТС відповідно до інвестиційного договору з Оператором на місці, запропонованому заявником.

3.1.2. Розміщення ТС за результатом інвестиційного конкурсу, організованого та проведеного Оператором.

3.1.3. Отримання дозволу на розміщення ТС на земельній ділянці, що знаходиться у власності або в користуванні Заявника.

3.1.4. Приведення у відповідність до цього Положення існуючої ТС шляхом отримання Тимчасового дозволу (тільки для ТС, що встановлені до набрання чинності цим Положенням та враховані в акті Інвентаризаційної комісії).

3.2. Розміщення ТС на місці, запропонованому заявником:

3.2.1. Заявник звертається до Оператора з заявою про намір розмістити ТС у визначеному ним місці. У разі необхідності Заявник додає документи, що дають змогу визначити можливість розміщення ТС (витяг з земельного кадастру, витяг з топографічної основи М 1:500 тощо).

3.2.2. Оператор протягом 15 робочих днів розглядає заяву та надає інформацію щодо можливості встановлення ТС в місці, обраному Заявником. У разі неможливості розташування ТС на обраному Заявником місці Оператор надає мотивовану відмову.

3.2.3. У разі надання позитивної відповіді Заявник укладає договір з Оператором на надання послуг щодо розміщення ТС.

3.2.4. Після укладання договору з Оператором на надання послуг щодо розміщення ТС Оператор за погодженням Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) через організацію-розробника Комплексної схеми в установленому порядку вносить до неї зміни.

3.2.5. Оператор у встановленому порядку оформлює дозвіл (в тому числі тимчасовий) на розміщення ТС (згідно з пунктами 4 та 5 цього Положення).

3.2.6. Оператор укладає інвестиційний договір на розміщення ТС із Заявником терміном до п'яти років, що передбачає оплату Заявником пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, а також збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг.

3.2.7. ТС під час дії інвестиційного договору та після його закінчення знаходиться у власності територіальної громади міста Києва (Оператора).

3.2.8. Заявник, який підписав інвестиційний договір на розміщення ТС та належним чином виконував його умови, має пріоритетне право на переукладання договору.

3.3. Розміщення ТС за результатом інвестиційного конкурсу:

3.3.1. Оператор у встановленому порядку отримує дозвіл (в тому числі тимчасовий) на розміщення ТС (згідно з пунктом 5 цього Положення) та оголошує інвестиційний конкурс.

3.3.2. Заявник після оголошення Оператором конкурсу на розміщення ТС відповідно до Комплексної схеми звертається до Оператора з заявою про намір взяти участь у конкурсі.

3.3.3. За результатами проведеного конкурсу переможець (Заявник) укладає інвестиційний договір з Оператором на розміщення ТС, в якому передбачаються умови їх взаємодії щодо користування ТС на визначений термін (до 5 років), виконання передбачених цим Положенням платежів (у тому числі компенсації пайової участі у створенні соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг) та облаштування території елементами благоустрою.

3.3.4. Заявник, який підписав інвестиційний договір на розміщення ТС та належним чином виконував його умови, має пріоритетне право на переукладання договору.

3.4. Розміщення ТС на земельній ділянці, що знаходиться у власності або користуванні Заявника:

3.4.1. Заявник оформлює дозвіл на розміщення ТС (згідно з пунктом 5 цього Положення).

3.4.2. Дозвіл на розміщення ТС є підставою для оформлення договору про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва.

3.4.3. Для отримання договору про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва Заявник звертається до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.5. Приведення у відповідність до цього Положення існуючої ТС

3.5.1. Після набрання чинності цим Положенням Інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію та складає акт, який містить інформацію про всі розміщені ТС.

3.5.2. Власник ТС звертається до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із заявою щодо отримання Тимчасового дозволу (згідно з пунктом 4 цього Положення) протягом трьох місяців після набрання чинності цим Положенням.

3.5.3. Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перевіряє наявність інформації про ТС в акті інвентаризації. У разі відсутності в акті інвентаризації інформації про заявлену ТС, вона підлягає демонтажу як така, що самовільно розміщена, після набуття чинності цим Положенням.

3.5.4. Оператор за погодженням Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) через організацію-розробника Комплексної схеми в установленому порядку вносить зміни до Комплексної схеми на підставі звернень Заявників, пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), власних інвестиційних досліджень не рідше ніж один раз на рік або у разі необхідності.

4. Порядок отримання Тимчасового дозволу на розміщення ТС

4.1. Для отримання тимчасового дозволу на розміщення ТС Заявник або Оператор звертається до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із такими документами:

4.1.1. Інформація про функціональне призначення ТС, її розміри та місце розташування.

4.1.2. Панорамна фотофіксація земельної ділянки та навколишнього міського середовища.

4.1.3. Паспорт прив'язки ТС.

4.1.4. Правоустановчі документи на земельну ділянку (у разі наявності).

4.1.5. Висновки відповідних служб, визначених наказом Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (у разі наявності).

4.2. Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом п'ятнадцяти робочих днів опрацьовує заяву та надає Заявнику висновок або вмотивовану відмову щодо можливості розміщення ТС.

4.3. Заявник або Оператор після отримання висновку має право оформлювати Тимчасовий дозвіл за умови виконання вимог, зазначених у висновку.

4.4. Тимчасовий дозвіл на розміщення ТС видається Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) безкоштовно та дає право на розміщення ТС протягом одного року з моменту набрання чинності цим Положенням. У разі приведення у відповідність ТС до затверджених типів термін дії тимчасового дозволу може бути продовжений до одного року.

4.5. Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) після видачі Тимчасового дозволу на розміщення ТС передає відповідну інформацію Оператору для внесення даних до Комплексної схеми та до Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва.

5. Порядок отримання Дозволу на розміщення ТС

5.1. Для отримання Дозволу на розміщення ТС власник або землекористувач звертається до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із такими документами:

5.1.1. Інформація про функціональне призначення ТС, її розміри та місце розташування.

5.1.2. Панорамна фотофіксація земельної ділянки та навколишнього міського середовища.

5.1.3. Паспорт прив'язки ТС.

5.1.4. Правоустановчі документи на земельну ділянку з кадастровим планом на дату подання заяви.

5.1.5. Висновки відповідних служб, визначених наказом Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.2. Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом п'ятнадцяти робочих днів опрацьовує заяву та надає Заявнику дозвіл на розміщення ТС або мотивовану відмову в розміщенні ТС на відповідній земельній ділянці.

5.3. Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) після видачі дозволу на розміщення ТС передає відповідну інформацію Оператору для внесення даних до Комплексної схеми та Головному управлінню контролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Комплексна схема розміщення ТС

6.1. Оператор виступає Замовником розробки Комплексної схеми.

6.2. Комплексна схема затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) після схвалення архітектурно-містобудівною радою при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.3. Оператор за погодженням Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) через організацію-розробника Комплексної схеми в установленому порядку вносить зміни до Комплексної схеми на підставі звернень Заявників, пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), власних інвестиційних досліджень не рідше ніж один раз на рік або у разі необхідності.

6.4. Розміщення ТС проводиться відповідно до комплексної схеми.

7. Сезонна торгівля та інші окремі випадки видачі дозволів

7.1. Сезонна торгівля на сезонних майданчиках функціонує з 15 квітня до 30 жовтня щороку або в інший термін, визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

7.2. Дозволи на розміщення сезонних майданчиків, у тому числі під час проведення державних та загальноміських заходів, видаються відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7.3. Для отримання тимчасового дозволу на розміщення сезонного майданчика Заявник звертається до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (згідно з пунктом 4 цього Положення).

7.4. Для отримання тимчасового дозволу на розміщення пересувного лотка Заявник звертається до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (згідно з пунктом 4 цього Положення).

7.5. Перенесення ТС на інше місце чи припинення її функціонування можливе у разі зміни містобудівної ситуації, яка унеможливлює розташування ТС у місці її знаходження, а також з ініціативи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з наступним внесенням відповідних коригувань у Комплексну схему.

8. Платежі за розміщення та експлуатацію ТС

8.1. Для отримання договору про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва Заявник звертається до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8.2. Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом 15 робочих днів готує відповідний договір та після здійснення оплати згідно з договором протягом п'яти робочих днів видає відповідну довідку.

8.3. Заявники, що здійснюють торгівлю та надають послуги в ТС, сплачують збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг до міського бюджету у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь термін дії дозволу.

8.4. Для сплати збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг Заявник звертається до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища. Кошти збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг перераховуються до міського бюджету.

8.5. Контроль за сплатою необхідних платежів здійснюється відповідно Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при видачі дозволу на розміщення ТС та Головним управлінням контролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при видачі дозволу (ордера) на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням робіт щодо розміщення ТС.

9. Порядок благоустрою прилеглих до ТС територій

9.1. Заявник є відповідальним за утримання ТС в належному експлуатаційному та санітарно-технічному стані.

9.2. Роботи з благоустрою прилеглих до ТС територій є обов'язковим заходом при розміщенні ТС та виконуються відповідно до паспорта (або проектної документації) та комплексної схеми.

9.3. В інвестиційних договорах, укладених між Оператором та Заявником, обов'язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодженню об'єктів благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій (діаметром 10 м навколо), забезпечення догляду за газонами та зеленими насадженнями, якщо такі є на закріпленій території, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання туалетів і біотуалетів тощо.

9.4. До ТС має бути передбачений зручний під'їзд автотранспорту для розвантаження або навантаження товарів, що не створює перешкод для проходу пішоходів, посадки та висадки пасажирів міського пасажирського транспорту.

9.5. Забороняється складування тари, матеріалів, різних конструкцій та відходів на дахах ТС і прилеглих територіях.

9.6. Не допускається закриття дозволу (ордера) на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням робіт із розміщення ТС без виконання робіт з благоустрою прилеглої території.

9.7. Кіоски, павільйони, інші об'єкти торгівлі та послуг повинні мати типову інформаційну вивіску, що визначає вид діяльності суб'єкта підприємницької діяльності - інформаційну табличку із зазначенням зареєстрованої назви, форми власності і режиму роботи.

10. Встановлення ТС

10.1. Підставою для проведення робіт щодо монтажу ТС є дозвіл (ордер) на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням робіт, виданий Головним управлінням контролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

10.2. Заявник або Оператор звертається до Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва за видачею дозволу (ордера) на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням робіт із розміщення ТС.

Ордер видається за наявності у Заявника або Оператора таких документів:

10.2.1. Дозвіл на розміщення ТС, виданий Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

10.2.2. Довідка про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, видана Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

10.2.3. Квитанція про сплату збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг.

10.3. Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва протягом 15 робочих днів надає дозвіл (ордер) на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням робіт із розміщення ТС.

10.4. Експлуатація ТС дозволяється після закриття в установленому порядку дозволу (ордера) на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення.

10.5. ВАТ "АК "Київводоканал" та АЕК "Київенерго" проводить підключення ТС до інженерних мереж (водо- та енергопостачання) тільки за наявності дозволу (ордера) на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням робіт щодо розміщення ТС та дозволу на розміщення ТС, виданого Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

11. Контроль за розміщенням та утриманням ТС

11.1. Контроль за розміщенням та утриманням ТС здійснюється відповідними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах наданих їм повноважень.

11.2. Моніторинг розміщення всіх ТС на території м. Києва виконується інвентаризаційною комісією постійно.

11.3. За результатами інвентаризації складається акт, який містить інформацію про кількість ТС, які встановлені з порушеннями вимог законодавства, та тих, що встановлені на законних підставах.

11.4. Акт інвентаризаційної комісії є однією з підстав для прийняття рішення про демонтаж ТС Головним управлінням контролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

11.5. Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва повідомляє власника самовільно розміщеної ТС про прийняття рішення щодо його демонтажу.

11.6. Після отримання повідомлення власник ТС протягом п'яти робочих днів зобов'язаний провести демонтаж ТС за власний рахунок.

11.7. Демонтаж, перевезення, зберігання ТС, власники яких ухиляються від демонтажу або якщо власники ТС невідомі, здійснюється Головним управлінням контролю за благоустроєм міста Києва та підпорядкованими йому організаціями за кошти міського бюджету.

11.8. Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва не несе відповідальності за майно, яке не було вилучено власником з ТС, що підлягає демонтажу, згідно з законодавством.

11.9. Демонтована ТС перевозиться на майданчик тимчасового зберігання, передається відповідальній особі та знаходиться там до прийняття рішення згідно з вимогами законодавства.

11.10. Демонтована ТС видається власнику або його представнику після оплати ним робіт із демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання ТС, відновлення благоустрою на місці розміщення ТС згідно з тарифами, затвердженими у встановленому порядку.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. С. Довгий