КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 8 грудня 2016 року N 541/1545

Про затвердження Рамкової програми управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про запобігання корупції", з метою підвищення ефективності заходів щодо впровадження управлінських реформ, запобігання і протидії корупції, збільшення довіри громадян і бізнесу до влади Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Рамкову програму управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва згідно з додатком до цього рішення.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності територіальної громади міста Києва, секретаріату Київської міської ради рекомендувати використовувати положення Рамкової програми управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва при розробці, вдосконаленні та доопрацюванні антикорупційних програм підпорядкованих підрозділів, підприємств, установ та організацій.

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик" та на офіційному веб-сайті Київської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Київського міського голову.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
08.12.2016 N 541/1545


РАМКОВА ПРОГРАМА
УПРАВЛІНСЬКИХ РЕФОРМ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ДЛЯ МІСТА КИЄВА

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Поточний стан
(індикатори та джерела)

Мета
(індикатори та джерела)

Ризики та припущення

Істотне зниження корупції як ключової проблеми столиці. Збільшення довіри громадян і бізнесу до влади

Майже 89 % киян вважають ключовою проблемою столиці корупцію в міських органах влади (результати соціологічних досліджень: "Рівень корупції в столиці. Готова громадськість приєднатися до боротьби?". Опитування проводилося ГО "Свідомо" у квітні-травні 2015 року методом електронного опитування. Кількість опитаних - 1231 житель Києва; а також опитування, проведене в липні 2015 року компанією InMind спільно з Асоціацією зовнішньої реклами України)

Сприйняття громадянами та бізнесом корупції як ключової проблеми столиці знижено до 15 %

Необхідні будуть значні зусилля по боротьбі з корупцією на національному рівні.
Незважаючи на те, що ця програма включає заходи виключно у сфері відповідальності міського адміністрування, неможливо повністю розділити в суспільній свідомості міський і національний рівень корупції

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

Поточний стан
(індикатори та джерела)

Мета
(індикатори та джерела)

Ризики та припущення

1. Зниження корупції, обумовленої організаційною структурою, недосконалими процесами, системою менеджменту та управлінням людськими ресурсами на рівні Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), РДА

Функції структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, комунальних підприємств, установ та організацій дублюються. Організаційні структури виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, комунальних підприємств, установ та організацій не оптимальні. Робочі процедури, процеси прийняття та виконання рішень структурних підрозділів не зрозумілі. Неефективні і несвоєчасні управлінські рішення сприяють втратам бюджетних коштів і корупції

Спрощення організаційної структури шляхом реінжинірингу процесів роботи всіх підрозділів. Усунення дублювання функцій, невластивих функцій, в результаті - чітка і зрозуміла організаційна структура та процеси роботи. Впровадження показників ефективності кожного підрозділу. Спрощення процедур прийняття рішень та скорочення часу затвердження документів мінімум на 30 %. Впровадження стандартів системи управління містом (ISO 9001)

Важливим є прогрес адміністративної реформи і реформи державної служби на національному рівні

2. Покращення доступу до інформації

Відсутній чіткий контроль за оприлюдненням публічної інформації відповідно до вимог законодавства. Інформація оприлюднюється не регулярно або ж хаотично, інтерфейси доступу до неї, як правило, незручні (невиправдано ускладнені), що робить процес її пошуку та отримання важким або неможливим. Необхідні реєстри та бази публічної інформації не повні або взагалі відсутні

Виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. N 835. Наявність у розпорядників переліку інформації, відкриття якої необхідне для мінімізації корупційних ризиків у діяльності влади м. Києва. Ведення та регулярне оновлення необхідних реєстрів та баз публічної інформації та інформації з обмеженим доступом. Зручний доступ до інформації: оптимальний для користувача формат, регулярне і своєчасне оновлення, пристосованість до різної техніки і програмного забезпечення

Реалізація цього напрямку тісно пов'язана з виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" та реалізацією Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київради від 02.07.2015 N 654/1518, та розвитком ініціативи Kyiv Smart City

3. Спрощення адміністративних процедур, що створюють передумови для корупції

52 % підприємців вважають, що ситуація у боротьбі з корупцією у порівнянні з початком 2015 року не змінилася, а більше 30 % взагалі говорили про її погіршення. Найчастіше вимагання хабаря відзначалося при оформленні документів на землю, офіс або нерухомість, а також під час видачі дозвільних документів. Випадки вимагання хабаря під час реєстрації або закриття підприємства і при здачі звітності стали частішими в чотири рази. (Дослідження провели Transparency International Україна, ПриватБанк, Аудиторська фірма Pricewaterhouse Coopers Україна та соціологи з GfK Ukraine в серпні-жовтні 2015 року). Переліки адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг, тривалий час не були визначені, що призвело до укорінення практики "паралельного" прийому громадян суб'єктами надання послуг та корупції. Відсутні чіткі переліки необхідних документів, які повинні надати громадяни та підприємці для отримання тієї чи іншої адміністративної послуги (інформаційні та технологічні картки). Причини відмов та порушення строків під час надання адміністративних послуг не аналізуються, належні заходи реагування не вживаються

95 % громадян і бізнесу відзначають, що отримують адміністративні послуги, не вдаючись до хабарів. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг, а також інформаційні та технологічні картки спрощені, оптимізовані і затверджені. Відмови у наданні адміністративних послуг та порушення строків надання послуг скорочено до 0,5 %

Інформаційні та технологічні картки послуг складно спрощувати через ускладнену, застарілу та не реформовану нормативно-правову базу. Посадовці через низькі зарплати прямо зацікавлені у тому, щоб нічого не спрощувати, а навпаки ускладнювати процедури та спонукати громадян та бізнес вирішувати питання з ними напряму з допомогою корупції

4. Підвищення рівня правової культури та рівня зацікавленості громадян у питаннях боротьби з корупцією

Громадяни (держслужбовці, бізнес, професіонали тощо) мають високий рівень толерантності до корупції та низький рівень обізнаності про антикорупційні ініціативи і можливості, які реалізуються владою м. Києва, інститутами громадянського суспільства

Зниження рівня толерантності у громадян (держслужбовців, бізнесу, професіоналів тощо) до корупції через підвищення рівня правової культури та правосвідомості. Підвищення рівня обізнаності громадян про антикорупційні ініціативи та можливості, які реалізуються владою Києва, інститутами громадянського суспільства

 

5. Впровадження механізмів контролю за діяльністю юридичних осіб, що засновані на комунальній власності територіальної громади м. Києва

Модель управління комунальними підприємствами, установами та організаціями неефективна. Відсутня чітка класифікація юридичних осіб, які перебувають у комунальній власності за функціями та організаційно-правовою формою. Органи управління (виконавчий орган Київради (КМДА), РДА) не здійснюють належний контроль, не проводять аналіз ефективності економічної та галузевої діяльності комунальних підприємств, установ та організацій. Рентабельність усіх комунальних підприємств за 9 місяців 2015 року становить лише 0,25 % (чистий прибуток 22 млн. грн. / чистий дохід 8,8 млрд. грн.). Тільки за 9 місяців 2015 року 59 аудитів виявили фінансових порушень на суму 654 млн. грн та 342 млн. грн втрат. Результати аудитів демонструють численні факти неефективного та неправомірного використання комунальних ресурсів. Ніхто з керівників органів управління не несе відповідальності за невиконання фінансових планів діяльності комунальних підприємств, погані результати аудитів підконтрольних їм підприємств. Фінансові плани комунальних підприємств часто мають формальний характер (не спираються на аналіз ефективності попередньої діяльності, аналіз галузі). Єдиний реєстр комунальних підприємств, установ та організацій, що належать територіальній громаді м. Києва,незручний і неінтегрований з порталом kyivaudit.gov.ua. Фінансові плани і звіти про їх виконання у відкритих джерелах багато комунальних підприємств не розміщують. Більшість комунальних підприємств, які отримують фінансування з бюджету, неефективно використовують кошти. Загальна сума бюджетних дотацій невідома і не відстежується. Цільове використання внесків у статутний капітал комунальних підприємств не контролюється структурними підрозділами виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, і переважно ці внески ідуть на поточні, а не на капітальні видатки

Розроблена і впроваджена за результатами проведеного аналізу ефективна модель управління комунальними підприємствами, установами, організаціями, що належать територіальній громаді м. Києва. Створена чітка класифікація, виходячи з функцій, потенційної прибутковості, можливості здійснення господарської діяльності. По кожному суб'єкту проведено незалежний аналіз і прийнято рішення про подальший формат існування: ліквідація, реорганізація, переведення в іншу організаційно-правову форму тощо. 80 % комунальних підприємств, установ та організацій, які тривалий час перебувають у стадії ліквідації, завершили її. На 100 % комунальних підприємств, установ та організацій, що належать територіальній громаді м. Києва, впроваджена система управління, в якій передбачені стандарти управління, стандарти роботи, аналізу звітності, ключові показники ефективності, системи контролю, механізми забезпечення інформування громадян про прийняті органами управління рішення. Розроблено та впроваджено систему мотивації, яка передбачає відповідальність керівників комунальних підприємств і керівників органів управління, які координують діяльність комунальних підприємств, за недосягнення цільових показників або негативні результати аудитів, так само як і преміювання, що залежить від ступеня досягнення цілей. Повна інформація про всі комунальні підприємства та установи, що належать територіальній громаді м. Києва, відображена на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва. У юридичних особах комунальної форми власності розроблені, прийняті та виконуються антикорупційні програми згідно з вимогами Закону України "Про запобігання корупції". Здійснюється моніторинг виконання антикорупційних програм із залученням незалежних громадських організацій, зокрема у юридичних особах комунальної форми власності, що здійснюють діяльність у сферах із високими корупційними ризиками. Результати проведених моніторингів та стан виконання наданих рекомендацій оприлюднюються на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва та на веб-сайтах комунальних підприємств, установ та організацій

 

6. Впровадження ефективних механізмів внутрішнього і зовнішнього контролю, одержання та аналізу повідомлень про факти корупції, посилення взаємодії з правоохоронними органами, доведення справ до суду та їх належне супроводження

Функція внутрішнього контролю не підкріплена достатніми ресурсами для того, щоб ефективно упереджувати корупційні ризики. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції апарату та структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), секретаріату Київради не є ресурсом для виявлення корупційних ризиків. Механізми повідомлень про корупцію не працюють - 90 % дзвінків на антикорупційну телефонну лінію не стосуються корупції. Тільки 0,5 % повідомлень про факти корупції, отриманих через антикорупційну телефонну лінію, підтвердилися та розглядаються правоохоронними органами. Низьким є відсоток виявлення корупційних фактів під час проведення службових розслідувань, перевірок. Відсутній механізм невідворотності покарання - тільки 7 % матеріалів за результатами фінансового аудиту у 2015 році передані до суду. Відсутня методика аналізу ризиків, перелік структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, комунальних підприємств, установ та організацій з високими ризиками. "Атласи (карти) ризиків" не створюються. Відсутня централізована система управління ризиками у системі виконавчого органу Київради (КМДА)

Достатнє ресурсне, матеріальне, структурне і організаційне забезпечення Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА), уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції апарату та структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), секретаріату Київради. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції апарату та структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), секретаріату Київради мають достатні повноваження для реального виявлення та попередження корупційних схем. Впроваджено ефективні інструменти одержання та опрацювання повідомлень про можливі факти корупції: значна кількість корупційних ризиків усувається завдяки повідомленням від громадян і бізнесу. Збільшено кількість виявлених корупційних правопорушень під час службових перевірок, розслідувань на 30 %. Посилено взаємодію з правоохоронними органами, сформовано дієві механізми супроводу справ, пов'язаних з корупційними правопорушеннями, в судах. 90 % матеріалів проведених аудитів відповідають високим критеріям якості. Впроваджено методику аналізу ризиків, складено перелік структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, комунальних підприємств, установ та організацій з високими корупційними ризиками. Управління ризиками врегульовано згідно з моделлю COSO і наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2012 N 995 "Про затвердження методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів"

Важливою є участь і активне залучення керівництва міської влади під час впровадження системи управління ризиками згідно з моделлю COSO

7. Формування інституційного середовища у м. Києві, що забезпечить зниження корупційних ризиків на всіх стадіях закупівель за бюджетні кошти

Попри розробленість законодавчої бази, державні закупівлі залишаються сферою, якій притаманні високі корупційні ризики. За результатами внутрішнього аудиту діяльності комунальних підприємств, установ та організацій, що перебувають у підпорядкуванні виконавчого органу Київради (КМДА), за 9 місяців 2015 року надано зауважень до документів щодо процедур закупівель на суму 1447,3 млн. грн з опрацьованої документації процедур закупівель на суму 4622 млн. грн (питома вага становить 31,3 %). В результаті проведення аудиту 59 комунальних підприємств, установ та організацій звільнено 8 керівників та відкрито 27 кримінальних проваджень. Впроваджено електронну систему публічних закупівель ProZorro. І хоча сам процес закупівель стає прозорішим, етапи "до" та "після" проведення конкурсних торгів все ще залишаються непрозорими та містять корупційні ризики. Характерними індикаторами, що сигналізують про наявність корупційних ризиків в комунальних підприємствах, установах та організаціях, є низьке конкурентне середовище: участь у процедурах закупівель не більше 2 - 3 учасників (за листопад 2015 року у 14,6 % випадках було менше ніж 2 учасники, у 34,7 % - 2 учасники, 24 % - 3 учасники, загалом у 73,3 % всіх процедур взяло участь 3 або менше учасників). Відсутня інформація щодо окремих договорів та додатків до них, відсутні акти, що підтверджують що саме було поставлено і в якій кількості, інформація про кінцевих бенефіціарів переможців торгів (цю інформацію треба шукати окремо в реєстрах Міністерства юстиції України). Відсутня інформація про наявну кредиторську заборгованість бюджетних установ з оплати виконаних робіт, поставлених товарів та наданих послуг

Кількість скарг, пов'язаних з державними закупівлями, знижується на 10 % щорічно. Встановлено практику зовнішніх незалежних моніторингів (при складних/об'ємних закупівлях). Введено антикорупційні інструменти на етапах "до" та "після" проведення конкурсних торгів. Запроваджено систему зовнішнього та внутрішнього моніторингу корупційних ризиків на всіх етапах проведення державних закупівель. Покращено конкурентне середовище у сфері державних закупівель шляхом збільшення їх привабливості для потенційних постачальників. Встановлено ефективну співпрацю з експертною громадськістю, що виявляє та попереджає корупційні практики щодо компаній та контрагентів шляхом аналізу "Відкритого бюджету м. Києва".

Важливо враховувати впровадження електронної системи публічних закупівель ProZorro та розвитку електронного ресурсу "Відкритий бюджет Києва" (Kyiv Smart City)

8. Створення механізмів упередження корупційних ризиків у рамках бюджетного процесу, планування і виконання МЦП та бюджетних програм

У бюджетному процесі присутні значні корупційні ризики
Бюджетні документи не узгоджені зі стратегічними документами розвитку м. Києва (Стратегія розвитку міста Києва до 2025, Генеральний план міста Києва до 2020 року), програмою економічного та соціального розвитку м. Києва на відповідний рік. Критерії розподілу цільових субвенцій на соціально-економічний розвиток невизначені та непрозорі. Критерії пріоритетності фінансування МЦП та бюджетних програм відсутні. Не дотримуються вимоги Бюджетного кодексу України щодо процедур та строків бюджетного процесу: бюджетні документи оприлюднюються невчасно та не в повному обсязі. Відповідальність за порушення процедур бюджетного процесу відсутня. Переважно публічним бюджетний процес стає лише на етапі внесення проекту бюджету м. Києва на розгляд Київради. МЦП формуються шляхом механістичного розрахунку, коли переглядаються минулорічні програми, базові нормативи і формуються плани потреб у бюджетних коштах. Принципи виділення коштів на фінансування МЦП та бюджетних програм непрозорі. Рішення про фінансування ухвалюються на власний розсуд розпорядників коштів (містять дискрецію). Заходи, які плануються в межах МЦП та бюджетних програм, часто не відповідають цілям і переважно є способами освоїти бюджетні кошти. Тексти МЦП та бюджетних програм та їх паспортів оприлюднюються фрагментарно. Звітність про виконання МЦП та бюджетних програм (проміжна та фінальна) переважно не здійснюється або є формальною. Дієвий контроль з боку громадськості за бюджетним процесом ускладнений через низький рівень обізнаності громадян та відсутність навичок участі у бюджетному процесі. Чіткі процедури консультування та інформування про врахування чи відхилення пропозицій громадськості та бізнесу у бюджетному процесі відсутні

Узгоджено стратегічні та бюджетні документи, що дає змогу упереджувати корупційні практики. Бюджет, МЦП та бюджетні програми узгоджуються зі Стратегією розвитку міста Києва до 2015 року. На підставі діючих МЦП та бюджетних програм розробляється програма економічного та соціального розвитку м. Києва на наступний рік, що є базою для формування бюджету. Розроблено зрозумілий і чіткий алгоритм формування та оприлюднення бюджетних запитів
Сформовано вичерпний перелік документів, які повинні оприлюднюватися та щодо змісту яких повинні проводитися публічні консультації із зацікавленими сторонами. Запроваджено процедури дотримання вимог щодо строків, повноти оприлюднення бюджетних документів, МЦП та бюджетних програм, звітів про їх виконання (наприклад, щодо бюджетних запитів, паспортів та звітів про виконання МЦП та бюджетних програм). Удосконалено Порядок формування, затвердження, виконання та звітування про виконання МЦП та бюджетних програм. Процедури участі громадськості та бізнесу в бюджетному процесі є чіткими, вичерпними, доступно описані в методичних посібниках та оприлюднені. Розроблено механізми врахування пропозицій громадськості та бізнесу у бюджетному процесі

Ігнорування дотримання антикорупційного законодавства з боку посадових осіб
Брак відповідальності за порушення антикорупційного законодавства з боку посадових осіб
Зволікання із прийняттям нормативно-правових актів, що врегульовують процедури оприлюднення бюджетних документів та МЦП, проведення консультацій щодо їх змісту
Загальний (неконкретний) характер нормативно-правових актів, які врегульовують процедури оприлюднення бюджетних документів та МЦП, консультацій щодо їх змісту

9. Інституціоналізація і регулярний моніторинг ефективності впровадження антикорупційних заходів у розрізі досягнення конкретних цілей та результатів Програми

Антикорупційні ініціативи мають розрізнений і несистемний характер. Відсутнє цілісне бачення антикорупційної політики. Ефективність впровадження антикорупційних ініціатив не підлягає моніторингу

Проводиться вимірювання рівня сприйняття корупції в м. Києві. Впроваджено методологію вимірювання ефективності виконання Програми, регулярно проводиться обов'язковий моніторинг. Інформація про стан виконання Програми по кожному з напрямків оприлюднюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва, веб-сайті Антикорупційної ради при Київському міському голові (у разі його створення). Проводиться публічне обговорення результатів моніторингу ефективності антикорупційних ініціатив. У разі потреби розробляються необхідні зміни до Програми

Необхідним буде залучення зовнішніх консультантів для складання бази респондентів, впровадження методології вимірювання рівня сприйняття корупції

РЕЗУЛЬТАТИ

Поточний стан
(індикатори та джерела)

Мета
(індикатори та джерела)

Ризики та припущення

Стосовно конкретної цілі N 1. Зниження корупції, обумовленої організаційною структурою, недосконалими процесами, системою менеджменту та управлінням людськими ресурсами на рівні Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), РДА

1.1. Оптимізовано систему управління і процеси прийняття рішень. Чітко розмежовано функції, повноваження та відповідальність

Існує дублювання між структурними підрозділами виконавчого органу Київради (КМДА) (дублювання функцій по горизонталі: окремі юридичні служби, IT-підрозділи, служби діловодства та ін. в кожному структурному підрозділі; схожі функції виконують різні підрозділи: наприклад, взаємодія з пресою - Департамент суспільних комунікацій і управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА); дублювання по вертикалі: дублювання функцій на міському та районному рівні без чіткого розподілу відповідальності, що ускладнює процеси прийняття рішень і створює передумови для корупції. В одному підрозділі об'єднані функції з надання послуг, регулювання сфери надання послуг та контролю за їх наданням). У процедурах прийняття рішень існує система "колективної безвідповідальності", за якої відповідальність розмивається шляхом залучення до прийняття рішення великої кількості керівників різних підрозділів. При цьому втрачається ініціатор прийняття рішень і особа, яка ухвалює остаточне рішення. Строки прийняття управлінських рішень безпідставно затягуються. Прийняття рішень має суб'єктивний характер. Відсутні вимірювані та адекватні критерії ефективності діяльності підрозділів, що відображають їх суть і призначення. Діючі критерії ефективності формальні і не відповідають реальним завданням і виконуваним функціям

Впроваджена чітка і прозора структура управління в м. Києві. Проведено реінжиніринг структури управління, ліквідовано дублювання функцій між структурними підрозділами виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, комунальними підприємствами, установами та організаціями. Функції, повноваження та відповідальність чітко визначені і закріплені за конкретними структурними підрозділами. Процеси та процедури оптимізовані. Якість управління стандартизовано і оптимізовано відповідно до стандартів ISO 9001. Чітко визначені строки прийняття рішень, центри прийняття рішень, для кожного завдання визначена відповідальна за його виконання посадова особа. Розроблені, впроваджені і регулярно підлягають моніторингу вимірювані цілі, завдання та показники ефективності діяльності структурних підрозділів

 

1.2. Створені передумови для впровадження системи оплати праці, що залежить від досягнення показників ефективності, відсутності корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень

Преміювання працівників здійснюється незалежно від реальних результатів і сприймається як частина заробітної плати. Система стягнень за недосягнення цільових показників відсутня або не працює. Керівники структурних підрозділів КМДА, РДА, комунальних підприємств, установ та організацій з високими корупційними ризиками отримують маленьку заробітну плату (3 - 7 тис грн). Керівники підрозділів, у яких виявлені працівники, які вчиняють корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, не несуть відповідальності за випадки таких правопорушень

Запроваджені механізми заохочень та стягнень за рівень досягнення цільових показників. Визначено перелік посад з високими корупційними ризиками
Розроблено проект змін до законодавства щодо визначення механізму затвердження спеціальної тарифної сітки (або іншої, визначеної законодавством моделі) оплати праці посадових та службових осіб виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради, які працюють на посадах з підвищеними корупційними ризиками, а також уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання і виявлення корупції КМДА, РДА, секретаріату Київради, Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА
У показники ефективності керівника введені показники відсутності корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень в очолюваному ним підрозділі. Керівник підрозділу несе відповідальність за діяльність своїх підлеглих

Додаткове фінансування для оплати посад з високими корупційними ризиками вирішено або за допомогою залучення донорських коштів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, або через внесення змін до чинного законодавства. Затвердження тарифної сітки оплати посад з високими корупційними ризиками потребує внесення відповідних змін до законодавства

1.3. Впроваджено сучасні підходи до розвитку персоналу

Підставою для підвищення співробітника найчастіше є політичні домовленості, його лояльне ставлення до керівництва, або необхідність призначити підконтрольних людей. Щорічна оцінка результатів діяльності службовців проводиться переважно формально. Конкурси проводяться переважно формально: критерії оцінки кандидатів, кваліфікаційні вимоги формальні і неоптимальні, або ігноруються взагалі. Кандидати на ключові посади не мають і не надають план розвитку напрямку. Експертна громадськість до оцінки кандидатів не залучається

Розроблені та впроваджені необхідні компетенції для зайняття посад у виконавчому органі Київради (КМДА), районних в м. Києві державних адміністраціях. Усі посадові особи виконавчого органу Київради (КМДА), РДА щорічно проходять оцінку своєї професійної діяльності та досягнутих результатів. Кандидати на посади надають плани розвитку відповідних напрямків. Впроваджені прозорі конкурси із залученням експертної громадськості для призначення на посади у виконавчому органі Київради (КМДА), (включаючи заступників голови КМДА, керівництва апарату, структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА)), РДА

 

1.4. Впроваджено ефективну систему уникнення та врегулювання конфлікту інтересів у виконавчому органі Київради (КМДА), РДА, секретаріаті Київради, комунальних підприємствах, установах та організаціях

Існуюча процедура врегулювання конфлікту інтересів має заявний характер. Відсутній прописаний чіткий внутрішньоорганізаційний механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів, а також система контролю і моніторингу неповідомлення про конфлікт інтересів. Відсутні процедури відслідковування можливих випадків прийняття рішень у стані конфлікту інтересів без обов'язкового повідомлення про це. Відсутня система реагування (перегляд рішень, стягнення стосовно посадових осіб, які приймали рішення у стані конфлікту інтересів, без повідомлення про нього в установленому порядку)

Створений чіткий механізм повідомлення про конфлікт інтересів. Розроблена і реалізована система контролю і моніторингу у випадках прийняття рішень в стані конфлікту інтересів. Передбачена процедура реагування на порушення процедури повідомлення про конфлікт інтересів (стягнення стосовно посадових осіб, а також перегляд рішень, прийнятих у стані конфлікту інтересів без повідомлення про це в установленому порядку)

 

Стосовно конкретної цілі N 2. Покращення доступу до інформації

2.1. Створено єдиний реєстр - перелік видів публічної інформації та інформації з обмеженим доступом, що знаходиться у володінні виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради

Згідно з чинним законодавством України публічною є будь-яка інформація, крім тієї, доступ до якої обмежено законом. Однак, фактичне забезпечення доступу до інформації ускладнено через те, що на сьогодні відсутнє чітке уявлення про те, які саме види інформації підлягають оприлюдненню та доступу у міській владі, у якому вигляді та в який спосіб

Створено чіткий реєстр публічної інформації, яка має суспільно важливий інтерес і підлягає оприлюдненню, та інформації з обмеженим доступом, із зазначенням причин, через які доступ до інформації обмежено. Реєстр ґрунтується на чинному законодавстві України. Реєстр не є вичерпним і постійно удосконалюється. Реєстр удосконалюється на основі регулярного моніторингу діяльності влади м. Києва і потреб громадян у доступі до публічної інформації, а також судової практики оскарження дій розпорядників публічної інформації щодо порушення ними права на доступ до інформації

 

2.2. Забезпечено актуальність, релевантність, достовірність та повноту публічної інформації. Створено із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій зручні умови та можливості для доступу до публічної інформації

На Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва розміщено значну кількість рішень і актів, які втратили чинність або були змінені, про що немає відповідних позначок. Зустрічаються факти публікації даних у неповному обсязі. Систематично використовується комерційний сайт "ЛІГА" для розміщення публічної інформації, зокрема нормативно-правових актів, що обмежує доступ громадськості до інформації. Наприклад, у розділах "Система обліку публічної інформації", "Розпорядження" тощо на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва системною є практика розміщення рішень, розпоряджень, протоколів, інших документів Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, комунальних підприємств, установ та організацій у такому вигляді і форматі, який ускладнює або унеможливлює пошук, збір та аналіз інформації, без відповідних додатків або з їх неповним переліком тощо. Для пошуку конкретного документа необхідно знати його назву і точну дату прийняття. Пошук за контекстом та іншими ключовими критеріями не передбачений

Визначений порядок, впроваджені чіткі механізми, впорядковані та уніфіковані процеси і строки актуалізації публічної інформації, забезпечення її релевантності, достовірності, повноти з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо інформації з обмеженим доступом. В розділі "Система обліку публічної інформації" на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва розміщуються рішення, розпорядження, протоколи, інші документи Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, комунальних підприємств, установ та організацій у повному обсязі та з повним переліком додатків
Розроблено методологію розміщення публічної інформації, що забезпечує зручний і безперешкодний доступ користувачів до даних та їх пошуку за ключовими критеріями. Розроблено інструкції для користувачів, у яких у зрозумілій формі надані роз'яснення як швидко отримати необхідну публічну інформацію

 

Стосовно конкретної цілі N 3. Спрощення адміністративних процедур, що створюють передумови для корупції

3.1. Визначено чіткі переліки та оприлюднено вичерпну інформацію про усі адміністративні послуги, що надаються міською владою

Сьогодні в м. Києві рішенням Київради вже визначено переліки адміністративних послуг, які надаються виключно через центри надання адміністративних послуг. Якісна імплементація цих рішень дасть можливість ліквідувати існуючі корупційні ризики та практику "паралельного" прийому споживачів послуг суб'єктами надання адміністративних послуг. Разом з тим, все ще існують послуги, що надаються безпосередньо суб'єктами надання адміністративних послуг. У публічному доступі відсутня уся необхідна інформація, що має бути оприлюднена у зручній та доступній формі для швидкого та максимально комфортного отримання адміністративних послуг

90 % адміністративних послуг органів влади надаються через центри надання адміністративних послуг. Визначено вичерпний перелік адміністративних послуг, що надаються безпосередньо самими суб'єктами надання адміністративних послуг, впроваджено механізм контролю з боку громадськості та контролюючих органів за якістю надання адміністративних послуг. Усі інформаційні та технологічні картки, інша необхідна для швидкого та максимально комфортного отримання адміністративних послуг інформація оприлюднена на Офіційному веб-порталі адміністративних послуг м. Києва, Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва, веб-сайтах РДА (у відповідних розділах), а також розміщена в зручних місцях на інформаційних стендах у приміщеннях центрів надання адміністративних послуг

 

3.2. Розроблено інформаційні та технологічні картки з оптимізованими та спрощеними процедурами для всіх адміністративних послуг зі зменшенням кількості документів, необхідних для отримання адміністративних послуг. Розроблено зразки для самостійного заповнення громадянами всіх необхідних бланків і заяв

На сьогодні відсутні чіткі переліки необхідних документів для якісного надання адміністративних послуг. У багатьох випадках для надання адміністративних послуг вимагаються документи, не передбачені законодавством, всупереч вимогам законодавства збільшується строк їх надання. Відсутні зразки заповнення бланків та заяв. Значна кількість бланків складна для самостійного їх оформлення громадянами

На 100 % адміністративних послуг розроблені уніфіковані інформаційні картки. Перелік документів, необхідних для надання адміністративних послуг, не містить документів, що не передбачені законодавством. Для 100 % адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг, розроблені технологічні картки, що чітко регламентують час для надання адміністративних послуг, строки надання адміністративних послуг зазначені у картках і скорочені на 20 %

 

3.3. Впроваджено механізм аналізу корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг (аналіз інформації про відмови і порушення строків надання адміністративних послуг)

Аналіз правомірності відмов у наданні адміністративних послуг по кожному суб'єкту надання адміністративних послуг відсутній. Кількість відмов і порушень строків надання адміністративних послуг становить 13 %, що у кількісному вимірі становить більше 45 тис. послуг на рік

Керівництво КМДА щомісяця отримує звіт про відмови у наданні адміністративних послуг, порушення строків їх надання. Запроваджено механізм зворотного зв'язку від суб'єктів надання послуг про вжиті заходи. Кількість порушень строків надання адміністративних послуг і кількість відмов у наданні послуг скорочено до 0,5 %

 

3.4. Запроваджено надання адміністративних послуг в електронній формі

Сьогодні навіть найпростіші адміністративні послуги, суб'єктами надання яких є міська та районна влада, в електронній формі не надаються

Мінімум 15 % адміністративних послуг доступні в електронній формі

 

Стосовно конкретної цілі N 4. Підвищення рівня правової культури та рівня зацікавленості громадян у питаннях боротьби з корупцією

4.1. Впроваджено у роботу Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), РДА проведення постійних внутрішніх навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції (для депутатів та працівників)

На сьогодні у Київраді, виконавчому органі Київради (КМДА), РДА, комунальних підприємствах, установах та організаціях систематично не проводять внутрішніх заходів з питань запобігання та виявлення корупції. Не існує системного підходу до навчання співробітників методикам і практикам запобігання і протидії корупції

План проведення навчальних заходів для депутатів, посадових і службових осіб створений у партнерстві з Антикорупційною радою при Київському міському голові. Проведення відповідно до розробленого плану в партнерстві з Антикорупційною радою при Київському міському голові заходів для депутатів Київради, посадових і службових осіб. Залучення до участі в цих заходах експертів з громадського сектора, в тому числі, делегованих Антикорупційною радою при Київському міському голові. Регулярне інформування громадськості через офіційні видання, Єдиний веб-портал територіальної громади м. Києва про проведені заходи

 

4.2. Запроваджено постійне проведення Київрадою, виконавчим органом Київради (КМДА), РДА зовнішніх навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції (для бізнесу, комунальних підприємств, установ та організацій, профспілок, студентів, школярів тощо)

Наразі відсутній системний підхід до проведення Київрадою та її виконавчим органом (КМДА), РДА зовнішніх заходів з питань запобігання та виявлення корупції. Чіткий план та статистика проведення таких заходів відсутня

План проведення Київрадою та її виконавчим органом (КМДА), РДА зовнішніх заходів з питань запобігання та виявлення корупції підготовлений у партнерстві з Антикорупційною радою при Київському міському голові. Регулярне проведення заходів відповідно до плану з обов'язковим залученням Антикорупційної ради при Київському міському голові та делегованих Антикорупційною радою при Київському міському голові експертів. Регулярне інформування громадськості через офіційні видання, Єдиний веб-портал територіальної громади м. Києва про проведені заходи

 

4.3. Запроваджено на постійній основі популяризацію антикорупційної тематики в комунальних ЗМІ

На сьогодні в комунальних ЗМІ не існує рубрик, спеціально присвячених проблемам боротьби з корупцією

Наявність у всіх комунальних ЗМІ рубрик, спеціально присвячених проблемам боротьби з корупцією. Вихід інформаційних матеріалів у таких рубриках відбувається не рідше ніж раз на місяць

 

Стосовно конкретної цілі N 5. Впровадження механізмів контролю за діяльністю юридичних осіб, що засновані на комунальній власності територіальної громади м. Києва

5.1. Проведено аналіз діяльності кожної юридичної особи, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва. Для кожного суб'єкта визначена ефективна модель управління та організаційно-правова форма

Незалежна і комплексна оцінка діяльності комунальних підприємств, установ та організацій на належному рівні не проводилася. Існуючі комунальні підприємства, установи та організації часто неефективні. Згідно з законодавством існує кілька різних організаційно-правових форм юридичних осіб, які перебувають у комунальній власності. На практиці діяльність юридичних осіб не відповідає їх організаційно-правовій формі. Традиційною практикою є факти, коли комунальні підприємства, установи та організації сприймаються не як суб'єкти господарювання, а як частина виконавчого органу, часто з передачею невластивих функцій. Належний контроль за їх роботою відсутній. Формально контрольна функція повинна здійснюватися постійними комісіями Київради. Але фактично вони таку функцію не здійснюють. Структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), РДА як органи управління одночасно визначають метою діяльності підпорядкованим їм комунальних підприємств, установ та організацій і отримання прибутку, і виконання функцій структурного підрозділу. Це спотворює систему управління і дає можливість впроваджувати корупційні схеми, прикриваючи їх необхідністю виконувати соціальну (галузеву) функцію

Проведено оцінку мети діяльності, ефективності, моделі управління по кожній юридичній особі, заснованій на комунальній власності територіальної громади м. Києва. Запропоновано рішення про подальший формат їх існування і статус: комунальне підприємство (комерційне або некомерційне), комунальний заклад, ліквідація або реорганізація, здача майна в оренду та ін. Всі комерційні комунальні підприємства, метою яких не є отримання прибутку, ліквідовані або реорганізовані в іншу, більш ефективну для управління організаційно - правову форму. Розроблено ефективну модель управління комунальними підприємствами, установами та організаціями, що припускає чітку підконтрольність кожного з комунальних підприємств, установ та організацій. Виключені випадки, коли комунальні підприємства, установи та організації здійснюють розпорядчі чи інші функції, які покладені на органи державної влади або органи місцевого самоврядування

 

5.2. Ключові показники ефективності для всіх комунальних підприємств дозволяють здійснювати контроль результативності їх діяльності, вимірювати прогрес

Жодне з комунальних підприємств не має вимірюваних показників результативності, що не дозволяє об'єктивно оцінити їх досягнення. Моніторинг ефективності діяльності підприємств, аналізу галузі не здійснюється

Розроблені та впроваджені вимірювані й адекватні цілі, завдання та показники ефективності діяльності для 100 % комунальних підприємств зафіксовані в контрактах директорів, а також оприлюднені на веб-сайтах підприємств. Визначено комунальні підприємства, діяльність яких пов'язана із високими корупційними ризиками, щодо яких цілі, завдання та критерії ефективності діяльності розроблені в першочерговому порядку. Систематично проводиться моніторинг прогнозованих і реальних досягнень юридичних осіб, які засновані на комунальній власності територіальної громади м. Києва (аналіз їх фінансових планів, ключових показників ефективності, звітів про виконання планів, звітів про цільове використання внесків у статутний капітал та ін.)

 

5.3. Розроблено ефективні механізми контролю та аудиту діяльності комунальних підприємств, установ та організацій з високими корупційними ризиками. Забезпечено підзвітність територіальній громаді м. Києва

Більше 60 % комунальних підприємств, установ та організацій не проходили ні внутрішнього, ні зовнішнього аудиту ефективності та відповідності законодавству. Тільки близько 30 % комунальних підприємств, установ та організацій розміщують на своїх веб-сайтах інформацію про всі проведені аудити. 0 % комунальних підприємств, установ та організацій розміщують на веб-сайтах звіти про виконання рекомендацій аудиту. Усунення недоліків за результатами аудиту, врахування зауважень здійснюється керівниками комунальних підприємств, установ та організацій тільки в 1,6 % випадків (за 9 місяців 2015 року виявлено порушень на суму 654 100 000. грн, усунуто порушень на 10,5 млн. грн). Профільні структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), РДА фактично не здійснюють перевірку впровадження комунальними підприємствами, установами та організаціями рекомендацій (облік зауважень), отриманих в результаті аудиту

Діяльність комунальних підприємств, установ та організацій проходить регулярні аудити. Комунальні підприємства, установи та організації, які входять до переліку суб'єктів з високими корупційними ризиками, щорічно проходять внутрішні незалежні аудити фінансово-господарської діяльності, замовником яких є не саме підприємство, а Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту або Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА). 100 % комунальних підприємств, установ та організацій розміщують на порталі kyivaudit.gov.ua всю фінансову звітність, результати аудитів, договори з підрядниками, вжиті заходи щодо усунення зауважень аудиту, інформацію про збори засновників господарських товариств, у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади м. Києва, та прийняті на них рішення. Усунення недоліків за результатами аудиту здійснюється в 50 % випадків. Відповідальні структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), РДА здійснюють перевірку виконання рекомендацій аудиту

 

5.4. Створено єдиний публічний реєстр комунальних підприємств, установ та організацій, що містить повну інформацію про їх статус і діяльність

Реєстр комунальних підприємств та установ, що належать територіальній громаді м. Києва, незручний і не інтегрований з порталом kyivaudit.gov.ua. Більше 200 комунальних підприємств, установ та організацій тривалий час перебувають у процесі ліквідації або реорганізації

Усі комунальні підприємства, установи та організації інвентаризовані та відображені в єдиному і зручному для громадського контролю реєстрі (розміщені посилання з сайтів підприємств, установ). Реєстр щоквартально оновлюється і містить інформацію про комунальні підприємства, установи та організації, що перебувають в стані ліквідації або реорганізації

 

5.5. Розроблено та впроваджено систему оплати праці керівників комунальних підприємств, установ та організацій, яка б знизила стимули для корупції. Впроваджені інструменти моніторингу порядності керівництва комунальних підприємств, установ та організацій

Система матеріальної мотивації практично не залежить від досягнення цільових показників. Заробітна плата у керівників комунальних підприємств, установ та організацій з високими корупційними ризиками не перевищує 7 тис. грн, що є стимулом до корупції. Декларації керівників комунальних підприємств, установ та організацій не оприлюднюються. У багатьох керівників комунальних підприємств, установ та організацій є очевидний конфлікт інтересів. Немає спеціального органу і механізму, який ефективно контролює розміщення декларацій і заяв про конфлікт інтересів

Розроблено та впроваджено систему мотивації керівництва комунальних підприємств, установ та організацій залежно від досягнення або недосягнення ними цільових показників, від результатів аудитів. Заробітна плата керівників комунальних підприємств, установ та організацій наближена до ринкової зарплати і є достатньою для залучення фахівців з приватного сектора. Розроблено механізм, що дозволяє 100 % керівників комунальних підприємств, установ та організацій оприлюднювати свої декларації. Політика уникнення конфлікту інтересів підписана 100 % керівників комунальних підприємств, установ та організацій

 

5.6. Впроваджено систему фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, яка стимулює до ефективного управління ресурсами і яка враховує принципи ринкової економіки

Бюджетне фінансування, що надходить, часто використовується неефективно. На сьогодні комунальні підприємства, установи та організації отримують кошти з бюджету без проведення процедур закупівель (93 % фінансування комунальних підприємств здійснюється як придбання послуг у одного учасника), що часто економічно недоцільно і сприяє корупції. Цільове використання внесків у статутний капітал комунальних підприємств не контролюють структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), РДА і в більшості випадків ці внески йдуть на поточні, а не капітальні видатки

Розроблені та впроваджені принципи фінансування, що спираються на економічно обґрунтовані прогнозні результати діяльності підприємств і установ. Розроблений механізм, за яким міська влада закуповує послуги у інших суб'єктів, а не лише у комунальних підприємств, якщо можна отримати послуги, роботи або товари не гіршої якості при більш низьких цінах з урахуванням ПДВ

 

5.7. Можливості для створення корупційних схем в діяльності комунальних підприємств, установ та організацій усунені

Підприємства, діяльність яких не відповідає принципам ринкової економіки та рівноправної конкуренції, та окремі комунальні підприємства, установи та організації з високими корупційними ризиками мають сформовані корупційні схеми під час здійснення своєї господарської діяльності

Виявлені та усунені корупційні практики шляхом впровадження більш ефективних механізмів діяльності, внесення змін до нормативно-правових актів, кадрових рішень та забезпечення прозорості. Розроблені, прийняті та впроваджуються окремі антикорупційні програми, виконання яких регулярно вимірюється незалежними громадськими організаціями

 

Стосовно конкретної цілі N 6. Впровадження ефективних механізмів внутрішнього і зовнішнього контролю, одержання та аналізу повідомлень про факти корупції, посилення взаємодії з правоохоронними органами, доведення справ до суду та їх належне супроводження

6.1. Посилено спроможність інституцій, що забезпечують антикорупційний контроль

Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому органі Київради (КМДА), РДА підпорядковані керівникам відповідних органів або підрозділів, що не дозволяє їм ефективно виявляти корупційні ризики, наявність потенційного і реального конфлікту інтересів. Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА) та управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київради (КМДА) здійснюють перевірки без належної координації, що не дозволяє комплексно вивчити корупційні ризики. Відсутні методики проведення антикорупційних перевірок

Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому органі Київради (КМДА), РДА мають статус і місце в структурі, що дозволяє їм ефективно виконувати визначені функції. Налагоджена система співпраці між Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА) та управлінням з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київради (КМДА), постійною комісією Київради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції та громадськими експертними організаціями, що мають публічні напрацювання та пропозиції в сфері антикорупційної політики у м. Києві. Така співпраця дозволяє ефективно виявляти корупційні ризики і правопорушення на підставі комплексного фінансового та антикорупційного аналізу. Методики антикорупційних перевірок розроблені і впроваджені, персонал навчений

 

6.2. Підвищено ефективність роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції апарату та структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради, Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)

Відсутність єдиної методології, стандартів та неналежна координація у роботі уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА) унеможливлює виконання завдань із запобігання та виявлення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, на належному рівні, результативне впровадження рекомендацій за результатами аудитів

Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА) мають високий рівень координації та стандарти роботи, що сприяє результативності виконання завдань із запобігання та виявлення корупційних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та впровадженню рекомендацій за результатами аудитів

 

6.3. Міська влада має повну інформацію про корупційні загрози і ризики, чіткий порядок їх виявлення та упередження. Внутрішнім або зовнішнім аудитом охоплені всі структурні підрозділи виконавчого орану Київради (КМДА), РДА, комунальних підприємств, установ та організацій, що віднесені до переліку суб'єктів, які мають високі корупційні ризики

Ризики, пов'язані із досягненням цілей Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, комунальних підприємств, установ та організацій, не ідентифіковано. Внутрішні документи і процедури, які допомагають ефективно реалізувати рішення і усувати ризики, не розроблені і не затверджені. Інформаційні системи попередження ризиків та моніторингу відсутні. Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА) не має чітких критеріїв для визначення підприємств, структурних підрозділів, у яких має проводитися аудит. Система внутрішнього контролю, яка дозволяла б запобігати неефективній діяльності, відсутня. "Атласи (карти) ризиків", переліки структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій з високими корупційними ризиками відсутні

Внутрішні розпорядчі документи, політики і процедури, що регулюють управління ризиками згідно з моделлю COSO і наказом Міністерства фінансів України N 995 від 14.09.2012 "Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах", затверджено КМДА і регулярно моніторяться. Розроблено "атласи (карти) ризиків", ідентифіковано підрозділи, підприємства, установи, організації, а також окремі процеси, що мають високі корупційні ризики

 

6.4. Посилено взаємодію з правоохоронними органами та захист інтересів територіальної громади м. Києва в судах

На сьогодні виконавчий орган Київради (КМДА) регулярно передає правоохоронним органам документи, які можуть свідчити про корупційні та інші правопорушення посадових та службових осіб (Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту за 2015 рік передав у прокуратуру 52 пакети матеріалів). Однак, після того як міська влада передає інформацію правоохоронним органам, вона втрачає будь-яку можливість відслідковувати процес кваліфікації правопорушення. Міська влада не є стороною в процесі (юридичний статус не визначений), не залучені та не підготовлені фахівці для представництва та супроводу інтересів територіальної громади м. Києва в правоохоронних органах, судах. Структура та якість матеріалів, що передаються міською владою, не відповідають вимогам правоохоронних органів

Відповідно до чинного законодавства розроблено та впроваджено механізм юридичного супроводу справ, переданих до правоохоронних органів з метою повернення незаконно втрачених активів і забезпечення компенсації завданих територіальній громаді м. Києва збитків посадовими та службовими особами, притягнення їх до відповідальності. Залучено ззовні та підготовлено власних компетентних фахівців для представництва та супроводу інтересів територіальної громади м. Києва в правоохоронних органах, судах. Розроблено механізм закріплення юридичного статусу міської влади в справах, порушених за переданими нею матеріалами. Структура та якість матеріалів відповідають вимогам правоохоронних органів

 

6.5. З метою запобігання вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень через наявність у нормативно-правових актах корупційних ризиків розроблено та впроваджено систему проведення антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів Київради та виконавчого органу Київради (КМДА)

Тільки окремі нормативно-правові акти Київради проходять антикорупційну експертизу
Нормативно-правові акти виконавчого органу Київради (КМДА) проходять обов'язкову антикорупційну експертизу під час реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України
Громадська антикорупційна експертиза нормативно правових актів, проектів нормативно-правових актів Київради та виконавчого органу Київради (КМДА) не проводиться. Чіткий механізм розгляду, врахування та інформування про розгляд пропозицій за результатами проведення громадської антикорупційної експертизи не розроблений

1. Розроблено та впроваджено чіткий порядок обов'язкового розгляду результатів антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, та інформування про врахування поданих пропозицій
2. Визначено порядок обов'язкового оприлюднення на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва результатів антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, чинних нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень
3. Визначено порядок подання пропозицій до плану проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів на відповідний рік, що складається Міністерством юстиції України.
4. Визначено порядок узагальнення результатів антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів Київради та виконавчого органу Київради (КМДА) та подання інформації для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.

 

6.6. Впроваджено кращі світові практики інформування про факти корупції депутатами Київради, працівниками виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради, комунальних підприємств, установ та організацій уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції апарату та структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради

У депутатів Київради, працівників секретаріату Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, комунальних підприємств, установ та організацій відсутня культура повідомлення про корупційні факти та ризики

Сформована корпоративна культура, яка стимулює депутатів Київради, працівників секретаріату Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, комунальних підприємств, установ та організацій повідомляти про корупційні факти та ризики

 

6.7. Факти корупції стають відомі, а винні у вчиненні корупційних діянь притягнуті до відповідальності завдяки інформації, отриманій від громадян та представників бізнесу

Відсутня система опрацювання, структурування інформації, що надходить з антикорупційної гарячої лінії, електронної пошти та за номером 1551. 98 % інформації, що надходить на антикорупційну гарячу лінію, не стосується корупції або не містить фактів і доказів

Впроваджено систему якісного опрацювання, структурування та реагування на інформацію, що надходить від громадян про факти корупції. Створений ефективний механізм для повідомлення громадянами про випадки корупції, який охоплює широкий спектр комунікаційних каналів для обслуговування потреб населення (від традиційного стаціонарного номера телефону, до спеціальних додатків і соціальних медіа)

 

6.8. Запроваджено чіткий порядок реагування у разі надходження інформації про виявлення невідповідності реальних і задекларованих доходів і видатків суб'єкта декларування

Відсутній системний підхід до реагування на отриману інформацію про невідповідність реальних і задекларованих доходів і видатків суб'єкта декларування

У разі невідповідності реальних і задекларованих доходів і видатків суб'єкта декларування є чітко описана процедура реагування

 

6.9. Влада м. Києва у своїй діяльності систематично враховує висновки звітів за результатами аудитів та перевірок, підготовлених Рахунковою палатою України та Державною фінансовою інспекцією України

Відповіді на звіти Рахункової палати України, Державної фінансової інспекції України надсилаються, але самі звіти та висновки не обговорюються публічно. Процедура реагування владою Києва на висновки за результатами аудитів та перевірок Рахункової палати України, Державної фінансової інспекції України непрозора і недостатньо врегульована. Не прописаний чіткий порядок врахування висновків, зафіксованих у звітах, їх впливу на подальшу діяльність влади м. Києва

Звіти Рахункової палати України, Державної фінансової інспекції України обговорюються публічно на засіданнях Київради, колегії виконавчого органу Київради (КМДА) та оприлюднюються на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва. Розроблена і впроваджена прозора, ефективна і системна процедура реагування владою Києва на звіти Рахункової палати України, Державної фінансової інспекції України: розгляд звітів Київрадою, виконавчим органом Київради (КМДА), розміщення висновків для широкого публічного обговорення, врахування рекомендацій Рахункової палати України, Державної фінансової інспекції України а також інші необхідні параметри

 

Стосовно конкретної цілі N 7. Формування інституційного середовища у м. Києві, що забезпечить зниження корупційних ризиків на всіх стадіях закупівель за бюджетні кошти

7.1. Підвищено рівень відкритості та прозорості всіх етапів закупівель за бюджетні кошти

Всі етапи закупівель недостатньо прозорі та відкриті, а саме:
1) 100 % звітів про виконання річних планів закупівель недоступні на сторінках головних розпорядників коштів;
2) на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва та веб-сайтах головних розпорядників бюджетних коштів відсутня інформація про засідання комітетів конкурсних торгів;
3) відсутня повна та об'єктивна інформація щодо умов конкурсних торгів, а саме: приховуються замовниками окремі умови їх проведення, що вигідно трактується для визначених наперед потенційних переможців;
4) відсутні окремі договори, додатки до них та акти виконаних робіт щодо проведених конкурсних торгів;
5) відсутня система моніторингу виконання договорів з постачання товарів та послуг;
6) відсутня система моніторингу закупівельних цін;
7) відсутній прозорий механізм інформування та контролю за існуванням конфліктів інтересів під час проведення закупівель за бюджетні кошти;
8) відсутня інформація про реагування на звернення громадськості щодо закупівель, що мають ознаки зловживань

Збільшено на 80 % кількість звітів про виконання річних планів закупівель. Здійснюється завчасне (не менш як за 72 години) інформування на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва та веб-сайтах головних розпорядників бюджетних коштів про засідання комітетів конкурсних торгів. Оприлюднено актуальний, постійно обновлюваний та вичерпний реєстр укладених договорів із постачальниками та підрядниками із текстами договорів, актами виконаних робіт та із всіма додатками. Оприлюднено інформацію результатів моніторингу закупівельних цін. Оприлюднено інформацію щодо кінцевих бенефіціарів переможців конкурсних торгів. Зменшено кількість звернень до суду, що стосуються непрозорості проведення конкурсних торгів. Обліковується та оприлюднюється через Єдиний веб-портал територіальної громади м. Києва та веб-сайти розпорядників бюджетних коштів інформація про економію бюджетних коштів, результати реагування на пропозиції, які були надані громадськістю, вжиті заходи щодо порушників процедур закупівель за бюджетні кошти

1) Відсутність інтересу у громадськості до обговорення річних планів закупівель або проведення формальних обговорень
2) Відсутність інтересу у громадськості до аналізу річних планів закупівель, їх виконання, нестача у громадських активістів необхідних знань для проведення якісної експертизи
3) Ігнорування відповідальними посадовими особами вимог про необхідність оприлюднення інформації
4) Відсутність зацікавлених осіб у проведенні якісної зовнішньої експертизи
5) Залучення до експертизи підконтрольних експертів
6) Неможливість довести зв'язок посадової особи з переможцем конкурсу внаслідок реєстрації/перереєстрації підприємств на підставних осіб
7) Ігнорування зі сторони посадових осіб пропозицій, поданих громадськістю

7.2. Покращено конкурентне середовище у сфері закупівель за бюджетні кошти

Конкурентне середовище у сфері закупівель є незадовільним - участь в тендерах беруть не більше 2 - 3 учасників за листопад 2015 згідно з протоколами про розкриття пропозицій конкурсних торгів по процедурі відкритих торгів в 14,6 % випадках було менше 2 учасників, в 34,7 % - 2 учасники, 24 % - 3 учасники, всього в 73,3 % усіх тендерів брало участь 3 або менше учасників Це зумовлено:
1) надмірною бюрократизацією бюджетних процедур, надмірним контролем контролюючих органів;
2) необґрунтованим застосуванням процедур запиту цінової пропозиції чи переговорних процедур під час проведення конкурсних торгів;
3) створенням неконкурентних умов для учасників торгів (формування лотів та специфікацій в інтересах певного учасника, участь в конкурсних торгах недобросовісних/фіктивних учасників, демпінгування ціною одного з учасників); 4) діями відповідальних осіб з метою отримання винагороди від постачальника чи підрядника (затримка підписання актів виконаних робіт, перерахування коштів тощо); 5) потенційні учасники конкурсних торгів не мають змоги контролювати відкритість та прозорість процесу формування документації конкурсних торгів

Кількість учасників, які беруть участь в торгах, збільшується на 30 %. Економія коштів внаслідок перевищення середньоринкової ціни над ціною за укладеними договорами складає протягом року до 15 % (економія коштів внаслідок використання електронної системи публічних закупівель ProZorro у виконавчому органі Київради (КМДА) за 2015 рік становить близько 9 %). Чисельність договорів, які уклалися внаслідок запиту цінових пропозицій та переговорних процедур, зменшилася на 20 % щорічно.
Кількість скарг/звернень до суду зі сторони постачальників щодо невиконання розпорядниками бюджетних коштів умов договорів зменшено на 20 % щорічно (за 2015 рік у Єдиному державному реєстрі судових рішень знайдено 45 господарських справ, які стосувалися структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА). Середня сума заборгованості за договорами зі сторони розпорядників бюджетних коштів зменшена на 10 %

1) Саботування працівниками роботи Системи електронних закупівель
2) Відсутність інтересу у нових постачальників до участі у конкурсах на державні закупівлі
3) Залучення відповідальними особами до конкурсу фіктивних учасників з завідомо програшними пропозиціями

Стосовно конкретної цілі N 8. Створення механізмів упередження корупційних ризиків у рамках бюджетного процесу, планування і виконання МЦП та бюджетних програм

8.1. Узгоджено бюджетний процес зі Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року

1. Існує практика ігнорування показників та цілей, визначених у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, Генеральному плані м. Києва та проекті планування його приміської зони на період до 2020 року, програмах економічного та соціального розвитку та МЦП під час розробки бюджетних документів посадовими особами виконавчого органу Київради (КМДА). Це призводить до втрат десятків млрд. грн надходжень до бюджету внаслідок застосування корупційних схем у сфері відчуження, оренди, обліку та оподаткування земельних ділянок. За різними оцінками вартість неправомірних дій із земельними ділянками коштувала бюджету Києва майже 50 млрд. грн станом на середину 2014 року. Окремі програми, що спрямовані на підвищення ефективності управління земельними ділянками, створення сприятливого бізнес-клімату для малого та середнього підприємництва та інші, системно недофінансовуються. Перелік бенефіціарів, що отримують кошти в рамках програм, не оприлюднюється. Це дає змогу посадовим особам виконавчого органу Київради (КМДА) стверджувати про неможливість адекватно реагувати на корупційні ризики та практики (в т. ч., наприклад, стосовно управління земельними ресурсами)
Стратегічні цілі, визначені в Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, Генеральному плані міста Києва та проекті планування його приміської зони на період до 2020 року, у щорічних програмах економічного та соціального розвитку та МЦП, ігноруються, довільно інтерпретуються та недостатньо враховуються при розробленні та виконанні бюджету
2. Відсутні механізми відповідальності за:
ігнорування стратегічних пріоритетів під час розробки та прийняття бюджетних документів та МЦП;
- порушення процедур в рамках бюджетного процесу;
- неналежну підготовку, виконання і звітування за бюджетними документами
3. Недосконало розроблено контрольні показники виконання стратегічних та бюджетних документів та практика їх використання для оцінки ефективності діяльності посадових осіб, а саме:
- неякісна система контрольних показників, які не дають змогу комплексно оцінити прогрес досягнення встановлених цілей;
- занижені та легкодосяжні контрольовані показники, що стимулюють неефективність діяльності окремих підрозділів та посадових осіб (зокрема, через неякісне прогнозування надходження до бюджету Києва в 2015 році перевиконано більш як на 3 млрд. грн);
- відсутня система встановлення відповідальних осіб за неякісно підготовлені стратегічні чи бюджетні документи та невиконання запланованих показників;
- відсутній аналіз причин недосягнення цілей, недовиконання чи перевиконання визначених завдань та внесення відповідних змін у стратегічні чи бюджетні документи
4. Відсутня незалежна експертна оцінка громадськістю корупційних ризиків під час бюджетного процесу

1. Розроблено методику моніторингу досягнення цілей та завдань, визначених у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, в рамках бюджетного процесу та бюджетних документах. Результативні показники в бюджетних документах відповідають показникам Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та адекватно відображають вплив бюджетних документів на зменшення корупційних ризиків та попередження корупційних практик. Прогнозні документи розвитку м. Києва розробляються відповідно до законодавства
2. Проводиться незалежна експертна оцінка бюджетного процесу щодо реагування на корупційні ризики та практики

Можливі ризики: ігнорування необхідності дотримання показників, визначених у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, Генеральному плані м. Києва та проекті планування його приміської зони на період до 2020 року, при формуванні бюджетних документів посадовими особами виконавчого органу Київради (КМДА)
Низька якість результативних показників в бюджетних документах, які не відповідають показникам актуалізованої Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та адекватно не відображають вплив бюджетних документів на зменшення корупційних ризиків та попередження корупційних практик
Низька якість методики моніторингу досягнення цілей та завдань, визначених у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, в рамках бюджетного процесу та бюджетних документах може коштувати недоотримання до бюджету значних сум коштів
На етапі планування бюджетного процесу свідомо непрозоро, без громадських обговорень приймають рішення фінансувати певні програми, аргументуючи це бюджетними обмеженнями. Іноді пріоритетність фінансування тих чи інших "проектів" не відповідає пріоритетам місцевої політики, що зафіксована в таких документах, як Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року, МЦП та щорічних програмах економічного і соціального розвитку м. Києва. Існує проблема "привілейованого розподілу ресурсів" та відстоювання інтересів окремих "привілейованих" розпорядників бюджетних коштів шляхом ігнорування визначених стратегічних пріоритетів та розподілу фінансування

8.2. Врегульовано процедури оприлюднення бюджетних документів, публічних консультацій із зацікавленими сторонами (громадськість та бізнес) на всіх стадіях бюджетного процесу, формування та виконання МЦП та бюджетних програм

1. У Бюджетному кодексі України відсутній однозначний та деталізований порядок оприлюднення бюджетних документів на місцевому рівні на всіх стадіях бюджетного процесу (частина вимог закладена у Законі "Про доступ до публічної інформації"), а також порядок участі громадян у бюджетному процесі. Це створює широкі можливості для довільного трактування стану доступності бюджетних документів та порядку їх оприлюднення, а також порядку організації консультацій в рамках бюджетного процесу посадовими особами місцевих органів влади
2. Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА) не має достатніх повноважень для реалізації пасивного доступу до бюджетної інформації шляхом її оприлюднення на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва
3. Інформація про обґрунтованість потреби та результати діяльності головних розпорядників бюджетних коштів доступна не в повному обсязі, зокрема, на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва не оприлюднюються бюджетні запити, відсутніми є звіти про виконання МЦП
4. Фактично МЦП автоматично продовжуються після закінчення строків їх реалізації, навіть не зважаючи на свою низьку результативність (станом на 31.12.2015 було оприлюднено 5 % інформації щодо МЦП в повному обсязі, 43 % - щодо окремих їх аспектів, щодо 95 % - інформація відсутня)
5. Зацікавлені сторони (громадськість та бізнес) не використовують процедури публічних консультацій з метою врахування їх інтересів
6. Не врегульовано у відповідних локальних актах процедури публічних консультацій та врахування інтересів зацікавлених сторін на всіх стадіях бюджетного процесу, формування та виконання МЦП

1. Затверджено рішенням Київради Бюджетний регламент чи/та зміни до існуючих нормативно-правових актів, якими чітко врегульовано процедуру оприлюднення бюджетних документів, доступу до них громадян та порядок участі громадськості в бюджетному процесі
2. На Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва оприлюднюються вчасно та в повному обсязі всі бюджетні документи, які передбачені чинним законодавством, в тому числі бюджетні запити та звіти про виконання МЦП.
Вдосконалено електронний ресурс "Відкритий бюджет Києва", де зацікавлені сторони ознайомлюються із бюджетними документами, бюджетними програмами та МЦП і ведеться обговорення цих документів
3. На Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва оприлюднюється інформація про виявлені порушення процедур в рамках бюджетного процесу, перелік посадових осіб, які винні в порушеннях, та інформація про притягнення їх до відповідальності
4. Встановлено чітку відповідальність посадових осіб виконавчого органу Київради (КМДА) за порушення процедур оприлюднення бюджетних документів, доступу до них громадян та участі громадськості в бюджетному процесі
5. Кількісне (кількість МЦП та бюджетних програм) та якісне (повнота звітності щодо виконання результативних показників та цілей) зростання відсотку оприлюдненої інформації на 100 % щодо кількісних показників і не менше 50 % щодо якісних показників (протягом першого року реалізації Програми)
6. Врегульовано процедури публічних консультацій із зацікавленими сторонами (громадськість та бізнес) на всіх стадіях бюджетного процесу, формування та виконання МЦП, які дають можливість зацікавленим сторонам брати участь у бюджетному процесі
7. Виконавчий орган Київради (КМДА) дотримується процедур публічних консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу
8. На Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва оприлюднюється інформація про перелік запрошених зацікавлених сторін до консультацій, результати консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу
9. Зацікавлені сторони задоволені можливостями участі в бюджетному процесі

У Бюджетному регламенті або під час внесення змін та доповнень до чинних регламентів Київради та її виконавчого органу (КМДА), чи інших нормативно-правових актів, повністю не визначено порядок та процедуру оприлюднення бюджетних документів. Можливі маніпуляції із датами оприлюднення
В регламентах Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), інших нормативно-правових актах повністю не врегульовано процедури врахування інтересів зацікавлених сторін
Відсутній інтерес зацікавлених сторін до публічних консультацій через відсутність зворотного зв'язку

8.3. Підвищено рівень підзвітності всіх суб'єктів бюджетного процесу (депутати Київради, посадові особи виконавчого органу Київради (КМДА), розпорядники бюджетних коштів усіх рівнів, керівники комунальних підприємств, установ організацій), зокрема щодо формування і виконання МЦП та бюджетних програм

1. Відсутня система класифікації звітів та порядку їх оприлюднення (наприклад, звіти міського голови про свою роботу перед територіальною громадою м. Києва, звіти щодо виконання МЦП та бюджетних програм, звіти депутатів (депутатських фракцій) перед виборцями, звіти виконавчого органу Київради (КМДА) перед територіальною громадою м. Києва про проведену роботу)
2. Відсутня практика постійного звітування структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), які є головними розпорядниками бюджетних коштів (водночас законодавчі норми зобов'язують органи місцевого самоврядування розглядати і затверджувати звіти щодо діяльності постійних комісій, керівників виконавчих органів місцевих рад та їх посадових осіб; результатів виконання місцевих бюджетів; програм економічного та соціального розвитку, МЦП, відчуження комунального майна.
3. Відсутні процедури притягнення до відповідальності посадових осіб Департаменту економіки та інвестицій та Департаменту фінансів виконавчого органу Київради (КМДА), які супроводжують, опрацьовують та готують узагальнену звітність щодо МЦП
4. Затверджений рішенням Київради від 29.10.2009 N 520/2589 Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві не визначає чіткого порядку та форму проведення звітування про виконання МЦП та не передбачає проведення незалежної експертної оцінки проектів МЦП та звітів про їх виконання
5. Корупційні ризики та ознаки конфлікту інтересів містить пункт затвердженого рішенням Київради від 29.10.2009 N 520/2589 Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві, згідно з яким контроль за виконанням МЦП та цільовим використанням бюджетних коштів здійснює сам виконавець МЦП

1. Врегульовано порядок та форми звітування Київського міського голови, Київради, депутатів, депутатських фракцій, посадових осіб виконавчого органу Київради (КМДА) та головних розпорядників бюджетних коштів про ефективність витрачання коштів бюджету м. Києва. Визначено календарний графік та форми типових звітів про використання бюджетних коштів, щодо бюджетних документів та МЦП
2. Усунуто конфлікт інтересів: контроль за виконанням МЦП та цільовим використанням бюджетних коштів не здійснює сам виконавець МЦП.
3. Зростання кількості піврічних та річних звітів під час бюджетного процесу та виконання бюджетних документів
4. Оприлюднюється вся звітність про виконання бюджетних програм та МЦП
5. Зменшено кількість випадків порушення процедури звітування та вимог до форми звітності за бюджетними документами
6. Громадяни, експерти та бізнес задоволені процедурою звітування
7. За порушення вимог до звітності під час бюджетного процесу до посадових осіб застосовуються стягнення. Порушення повторно не допускаються
8. Систематично заслуховуються звіти про планування та виконання бюджету м. Києва Громадською радою при виконавчому органі Київради (КМДА)
9. На Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва оприлюднено 100 % звітів розпорядників бюджетних коштів та бюджетних установ

У Бюджетному регламенті або під час внесення змін та доповнень до регламентів Київради, виконавчого органу Київради (КМДА) чи інших нормативно-правових актів повністю не врегульовано процедуру звітування посадових осіб Київради, виконавчого органу Київради (КМДА) щодо бюджетних документів та визначено порядок оприлюднення звітів
Відсутність відповідальності посадових осіб виконавчого органу Київради (КМДА) за порушення процедури звітності щодо бюджетних документів
Можливі маніпуляції із датами оприлюднення звітності
Неналежне інформування зацікавлених сторін про проведення звітування. Відсутність адекватного зворотного зв'язку із громадянами, які взяли участь та надали пропозиції в рамках звітування посадових осіб Київради та виконавчого органу Київради (КМДА).
Ігнорування пропозицій громадян, які були надані під час проведення консультацій з громадськістю
Неготовність міської влади до організаційних змін та застосування стягнень стосовно посадових осіб у разі виявлення порушень
Законодавець у частині 1 ст. 75 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" зазначив, що "... органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами...", що дає підставу розпочати розроблення такого механізму підзвітності і на національному рівні

8.4. Підвищено спроможність виконавчого органу Київради (КМДА) здійснювати публічні консультації із зацікавленими сторонами на всіх стадіях бюджетного процесу, формування і виконання МЦП та бюджетних програм

Під час формування проекту бюджету м. Києва на 2015 рік вперше було проведено його презентацію, яка мала ознайомчий характер і не була предметним консультуванням щодо змісту бюджету. Частина пропозицій експертних організацій були проігноровані та не було надано відповіді по суті наданих пропозицій та зауважень.
Процедура публічних консультацій із зацікавленими сторонами щодо змісту бюджетних документів є епізодичною і стосується лише обговорення проекту рішення Київради про бюджет м. Києва на відповідний рік. Інформація про врахування чи відхилення наданих в рамках публічних консультацій пропозицій відсутня на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва. Наслідком є низький рівень довіри громадськості до можливості вплинути на міську владу через процедуру публічних консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу, формування та реалізації МЦП

1. Підвищено спроможність виконавчого органу Київради (КМДА) налагоджувати взаємодію із громадянами та бізнесом через публічні консультації в рамках бюджетного процесу
2. Посадові особи виконавчого органу Київради (КМДА) мають необхідні знання та навики для взаємодії із зацікавленими сторонами під час розробки бюджетних документів
3. Посадові особи виконавчого органу Київради (КМДА) усвідомлюють, що публічні консультації щодо змісту бюджетних документів та МЦП є важливим антикорупційним інструментом
4. В актах виконавчого органу Київради (КМДА) зазначено, що бюджетні документи та МЦП ухвалені на основі та за результатами проведення публічних консультацій (із зазначенням наданих та врахованих пропозицій).
5. Підвищено спроможність громадян та бізнесу здійснювати представлення власних інтересів через публічні консультації щодо бюджетних документів в рамках бюджетного процесу
6. Громадяни та бізнес вважають, що мають достатньо знань та навиків для участі у публічних консультаціях щодо змісту бюджетних документів
7. Зросла кількість пропозицій від зацікавлених сторін під час проведення публічних консультацій щодо змісту бюджетних документів, бюджетних програм та МЦП

Ризик "забалакування" важливих питань під час бюджетного процесу, підміни конструктивних дискусій щодо формування та виконання бюджету звичайними розмовами про загальні проблеми.
Формально вимога про необхідність обговорення буде витримана, а насправді діалогу не відбудеться
Ризик просування та відстоювання інтересів окремих представників зацікавлених сторін, які не є пріоритетними та важливими для всієї громади

8.5. Підвищено спроможність головних розпорядників бюджетних коштів реагувати на виявлені корупційні ризики у сферах з найбільшими корупційними ризиками, зокрема з допомогою наявних методологій (у разі їх затвердження центральними органами виконавчої влади та Національним агентством з питань запобігання корупції):
1) земельні ресурси;
2) містобудування та архітектура;
3) міський благоустрій та збереження природного середовища;
4) житлово-комунальна інфраструктура;
5) транспортна інфраструктура;
6) комунальна власність;
7) промисловість та розвиток підприємництва

МЦП як системні документи формуються для втілення певних галузевих політик та можуть стати ефективним інструментом боротьби з корупцією в конкретних сферах господарювання з високими корупційними ризиками:
1) земельні ресурси;
2) містобудування та архітектура;
3) міський благоустрій та збереження природного середовища;
4) житлово-комунальна інфраструктура;
5) транспортна інфраструктура;
6) комунальна власність;
7) промисловість та розвиток підприємництва
Через неефективно працюючі галузеві МЦП розроблена Програма може втрачати важливі галузеві антикорупційні інструменти. Наприклад, у земельній сфері грошові втрати оцінено в 50 млрд. грн в цінах середини 2014 року. Також не створено необхідних публічних реєстрів та баз даних, інших інструментів для мінімізації корупційних ризиків
Існує більше 1 млрд. грн. боргу по сплаті пайових внесків забудовниками станом на 2015 рік
Під час планування бюджету м. Києва на 2016 рік занижувались дохідні статті бюджету через невиконання МЦП

1. Проведено аудит усіх МЦП, що виконуються у сферах із високими корупційними ризиками, та тих, що завершилися у 2015 році, проаналізовано галузеві корупційні ризики
2. Внесено зміни до МЦП із найбільшими корупційними ризиками в частині опису проблеми, заходів та результативних показників
3. Зменшилися втрати бюджету через існування корупційних практик та ризиків під час формування, виконання та звітування про виконання МЦП у сферах із високими корупційними ризиками

Аудит усіх МЦП, що виконуються у сферах із високими корупційними ризиками, та тих, що завершилися у 2015 році, проведено поверхово та неякісно, зміни до МЦП на основі результатів аудитів блокуються. Зволікання Національного агентства з питань запобігання корупції із визначенням переліку корупційно чутливих посад.
Зволікання із розробленням антикорупційних програм відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" через відсутність типової антикорупційної програми, що має бути розроблена Національним агентством з питань запобігання корупції

Стосовно конкретної цілі N 9. Інституціоналізація і регулярний моніторинг ефективності впровадження антикорупційних заходів у розрізі досягнення конкретних цілей та результатів Програми

9.1. Впроваджено методологію та інструменти достовірного вимірювання рівня сприйняття корупції у м. Києві

Методологія дослідження стану корупції відсутня. Системних, орієнтованих на місцеву проблематику досліджень стану корупції в м. Києві проводиться недостатньо

Забезпечено організацію досліджень стану корупції відповідно до загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН, розробленої Національним агентством з питань запобігання корупції та затвердженої Кабінетом Міністрів України. Проводяться регулярні дослідження для вивчення стану корупції у сферах з найвищими корупційними ризиками та проявами. До підготовки технічних завдань для проведення досліджень на конкурсній основі залучено експертні організації. Налагоджено взаємодію з громадськими об'єднаннями, їх членами або уповноваженими представниками, а також окремими громадянами, які проводять, замовляють проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції

Є багато методик вимірювання рівня сприйняття корупції, проте необхідно буде їх вивчення та підбір/адаптація для м. Києва

9.2. Проводиться регулярний моніторинг ефективності впровадження Програми

Ефективність впровадження антикорупційних ініціатив не підлягає моніторингу

Постійно проводиться моніторинг ефективності впровадження Програми, громадськість інформується про статус виконання завдань. Впроваджено нові форми співпраці з громадськістю в процесі моніторингу реалізації муніципальної антикорупційної політики

 


ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

РЕЗУЛЬТАТИ

ЗАХОДИ

СТРОКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНА ПОСАДОВА ОСОБА

1. Зниження корупції, обумовленої організаційною структурою, недосконалими процесами, системою менеджменту та управління людськими ресурсами на рівні Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), РДА

1.1. Оптимізовано систему управління і процеси прийняття рішень. Чітко розмежовано функції, повноваження та відповідальність

1.1.1. Провести підготовчі роботи для проведення реінжинірингу структури та функцій виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради, розрахувати необхідні фінансові ресурси, чітко визначити завдання для консультантів, підготувати тендерну документацію, покроковий план реінжинірингу, сформувати проектну команду

два місяці

Перший заступник голови КМДА, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

1.1.2. Провести тендер на визначення виконавця послуг з проведення реінжинірингу структури та функцій виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради

чотири місяці

Перший заступник голови КМДА, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

1.1.3. Внести зміни в структуру виконавчого органу Київради (КМДА), РДА після передачі частини повноважень районним у м. Києві радам (у разі їх утворення та проведення виборів)

шість місяців після формування районних у м. Києві рад

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), заступник міського голови - секретар Київради, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

1.1.4. Описати функції та повноваження всіх структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради з урахуванням результатів оцінки корупційних ризиків відповідно до пункту 1.1.14

сім місяців

Перший заступник голови КМДА, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

1.1.5. Проаналізувати та ідентифікувати функції і повноваження, що конфліктують між собою та/або дублюються, провести їх чітке розмежування та оптимізацію

шість місяців

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

1.1.6. Проаналізувати та оптимізувати процедури в діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради

сім місяців

Перший заступник голови КМДА, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

1.1.7. Розробити нові структури виконавчого органу Київради (КМДА), секретаріату Київради, типову структуру/рекомендаційний перелік структурних підрозділів РДА на основі проведеного аналізу функцій, корупційних ризиків, а також у відповідності зі стандартами ISO 9001 з урахуванням реалізації на загальнонаціональному рівні реформи децентралізації та передачі повноважень центральних органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування

сім місяців

Перший заступник голови КМДА, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), заступник міського голови - секретар Київради, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

1.1.8. Затвердити нові структури виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради та положення про їх структурні підрозділи з обов'язковим урахуванням результатів оптимізації функцій та процедур

дев'ять місяців

Перший заступник голови КМДА, заступник міського голови-секретар Київради, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

1.1.9. Ввести в дію нові структури виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради

дев'ятий - одинадцятий місяці

Перший заступник голови КМДА, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), заступник міського голови - секретар Київради, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

1.1.10. Привести у відповідність із новими структурами та оптимізованими функціями всі посадові інструкції працівників апарату, структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради. Чітко визначити виконувані функції, а також ключові показники ефективності

десять місяців

Перший заступник голови КМДА, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), заступник міського голови - секретар Київради, заступники голови КМДА, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

1.1.11. Визначити цілі та ключові показники ефективності кожного структурного підрозділу апарату, кожного структурного підрозділу виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради

десять місяців

Перший заступник голови КМДА, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), заступник міського голови - секретар Київради, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

1.1.12. Невідкладно після затвердження оприлюднювати на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва ключові показники ефективності кожного структурного підрозділу апарату, кожного структурного підрозділу виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради

десять місяців, далі - невідкладно після затвердження нових ключових показників ефективності

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), заступник міського голови - секретар Київради, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА), структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

1.1.13. Розробити та запровадити механізм щорічного вимірювання прогнозних та реальних результатів діяльності апарату, структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради. Невідкладно оприлюднювати результати щорічного вимірювання на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва

десять місяців

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), заступник міського голови - секретар Київради, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

1.1.14. Розробити критерії віднесення структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради, комунальних підприємств, установ та організацій до переліку суб'єктів, що мають високі корупційні ризики. Провести оцінку корупційних ризиків (за методологією Національного агентства з питань запобігання корупції у разі її затвердження) в апараті, структурних підрозділах виконавчого органу Київради (КМДА), секретаріату Київради, РДА, а також комунальних підприємствах, установах та організаціях. Визначити перелік структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради, а також комунальних підприємств, установ та організацій з високими корупційними ризиками. Скласти перелік посад з високими корупційними ризиками

шість місяців

Перший заступник голови КМДА, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

1.1.15. За необхідності розробити проекти нормативно-правових актів та зміни до нормативно-правових актів, що врегульовують механізм проведення реінжинірингу структури та функцій виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради

два місяці

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

1.1.16. Розробити та реалізувати план комунікації змін для всіх зацікавлених сторін: працівників, громадян, бізнесу, громадських об'єднань тощо. У плані комунікації змін передбачити чіткі механізми та ключові повідомлення (до початку запровадження нової структури, під час її запровадження та після досягнення результатів)

шостий-одинадцятий місяці

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА)

1.1.17. Провести аналіз та описати поточний стан, ідентифікувати існуючі проблеми, конфлікти в процесах прийняття рішень

четвертий - шостий місяці

Перший заступник голови КМДА, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

1.1.18. Розробити оптимізовані процеси прийняття рішень та їх виконання у виконавчому органі Київради (КМДА) відповідно до стандартів ISO 9001

шостий - одинадцятий дев'ятий місяці

Перший заступник голови КМДА, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

1.1.19. Розробити та внести зміни до відповідних актів, що визначають процеси прийняття рішень та їх виконання у виконавчому органі Київради (КМДА) з метою приведення їх у відповідність до стандартів ISO 9001

сьомий - дванадцятий місяці

Перший заступник голови КМДА, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

1.1.20. Впровадити оптимізовані процеси прийняття рішень та їх виконання у виконавчому органі Київради (КМДА) відповідно до стандартів ISO 9001

десятий - дванадцятий місяці

Перший заступник голови КМДА, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

1.1.21. Провести підготовчі роботи для сертифікації міського управління відповідно до стандартів ISO 9001: підготувати тендерну документацію, розрахувати необхідні фінансові ресурси, сформувати проектну команду

десятий - дванадцятий місяці

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА)), керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

1.1.22. Провести тендер на визначення виконавця послуг із сертифікації міського управління відповідно до стандартів ISO 9001

дванадцятий - чотирнадцятий місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

1.1.23. Провести сертифікацію міського управління відповідно до стандартів ISO 9001

п'ятнадцятий - двадцять сьомий місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

1.2. Створені передумови для впровадження системи оплати праці, що залежить від досягнення показників ефективності, відсутності корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень

1.2.1. Розробити проект змін до нормативно-правових актів для визначення механізму затвердження спеціальної тарифної сітки (або іншої, визначеної законодавством моделі) оплати праці посадових та службових осіб виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради, які працюють на посадах з високими корупційними ризиками, а також уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання і виявлення корупції апарату та структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), районних в м. Києві державних адміністрацій, секретаріату Київради, фахівців Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)

шостий - сьомий місяці

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА)), заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

1.2.2. Після внесення змін до законодавства запровадити спеціальну тарифну сітку (або іншу, визначену законодавством модель) оплати праці посадових та службових осіб, які працюють на посадах з високими корупційними ризиками

протягом трьох місяців після внесення змін

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА)), голови РДА

1.2.3. Розробити та впровадити систему преміювання посадових та службових осіб виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради в залежності від досягнення ними затверджених показників ефективності та систему застосування стягнень за їх невиконання

восьмий - дев'ятий місяці

Перший заступник голови КМДА, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), заступник міського голови - секретар Київради, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

1.2.4. У показниках ефективності структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради обов'язково передбачати показники, які будуть враховуватися під час преміювання або застосування стягнень: відсутність корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, відсутність зауважень за результатами аудитів

дев'ять місяців

Перший заступник голови КМДА, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

1.2.5. Розробити та внести зміни до відповідних актів, що врегульовують обов'язкову відповідальність керівника комунального підприємства, в тому числі звільнення з посади, за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення його підлеглих (підкріплені рішенням суду), а також внести відповідні зміни до типового контракту з керівником комунального підприємства

шостий - сьомий місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

1.2.6. Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу з керівниками структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради

сьомий - дев'ятий місяці

Заступник міського голови-секретар Київради, заступники голови КМДА, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

1.3. Впроваджено сучасні підходи до підбору і розвитку персоналу

1.3.1. Розробити ключові компетенції для осіб, які претендують на зайняття керівних посад у виконавчому органі Київради (КМДА), РДА з урахуванням вимог Наказу Національного агентства з питань державної служби від 06.04.2016 N 72 "Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В" та секретаріаті Київради

третій - шостий місяці

Перший заступник голови КМДА, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), заступник Київського міського голови - секретар Київради, заступники голови КМДА, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

1.3.2. Враховувати досягнення затверджених для кожного структурного підрозділу апарату, кожного структурного підрозділу виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради ключових показників ефективності під час проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності

з 2017 року постійно

Перший заступник голови КМДА, заступники голови КМДА, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

1.3.3. Провести навчання для всіх керівників структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради щодо проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності із застосуванням системи ключових показників ефективності та відповідності затвердженим для кожної посади компетенціям

десятий - одинадцятий місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

1.3.4. Запровадити щорічне оцінювання досягнення ключових показників ефективності та рівня розвитку управлінських компетенцій для всіх керівних посад виконавчого органу Київради (КМДА), РДА

одинадцятий - дванадцятий місяці (перше оцінювання за компетенціями), далі - щорічно

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

1.4. Впроваджено ефективну систему уникнення та врегулювання конфлікту інтересів у виконавчому органі Київради (КМДА), РДА, секретаріаті Київради, комунальних підприємствах, установах та організаціях

1.4.1. Розробити положення про порядок врегулювання конфлікту інтересів з визначенням чітких критеріїв, механізму його врегулювання та оприлюднення інформації про конфлікт інтересів у виконавчому органі Київради (КМДА), РДА, секретаріаті Київради, комунальних підприємствах, установах та організаціях

два місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник міського голови - секретар Київради

1.4.2. Затвердити положення про порядок врегулювання конфлікту інтересів, визначений пунктом 1.4.1

п'ять місяців

Заступник міського голови - секретар Київради, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

1.4.3. Створити та постійно актуалізувати реєстр депутатів Київради, посадових та службових осіб виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради, керівників комунальних підприємств, установ та організацій, що повідомили про конфлікт інтересів, вжиті заходи для його врегулювання (як самостійно особою, так і зовнішні)

п'ять місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник міського голови - секретар Київради

1.4.4. Визначити функції уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради, а також уповноважених для виконання антикорупційних програм, що затверджені в юридичних особах комунальної форми власності, зі здійснення контролю врегулювання конфлікту інтересів, вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб, внесення пропозицій для їх усунення

шість місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА); заступник міського голови - секретар Київради, голови РДА

1.4.5. Розробити методичні рекомендації з метою дотримання вимог антикорупційного законодавства стосовно уникнення та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання правил етичної поведінки державних службовців, посадових та службових осіб органів місцевого самоврядування, декларування доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру, обмежень щодо використання службового становища, сумісництва, одержання подарунків, роботи близьких осіб тощо

шість місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

1.4.6. За участі громадськості розробити та затвердити стандарти етичної поведінки посадових та службових осіб місцевого самоврядування, а також інших осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, які здійснюють діяльність у сфері управління органів місцевого самоврядування, використовуючи модельні кодекси ООН, Ради Європи, з урахуванням вимог Закону України "Про запобігання корупції"

шість місяців

Заступник міського голови - секретар Київради, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

2. Покращення доступу до інформації

РЕЗУЛЬТАТИ

ЗАХОДИ

СТРОКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНА ПОСАДОВА ОСОБА

2.1. Створено єдиний реєстр - перелік видів публічної інформації та інформації з обмеженим доступом, що знаходиться у володінні виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради

2.1.1. Розробити із залученням депутатів Київради, представників виконавчого органу Київради (КМДА), секретаріату Київради, Антикорупційної ради при Київському міському голові, експертів, представників громадських об'єднань, журналістів, інших зацікавлених сторін комплекс заходів з удосконалення механізму доступу до публічної інформації

два місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

2.1.2. Провести аналіз системи обліку публічної інформації, що знаходиться у володінні виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради за наступними критеріями: види інформації, доступ до якої відкрито, актуальність, релевантність, достовірність, повнота, зручність для користування

два місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

2.1.3. Провести опитування користувачів (експертне співтовариство, журналісти, громадські активісти) з метою виявлення проблем та напрацювання способів покращення доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні влади м. Києва

три місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

2.1.4. Розробити проект реєстру публічної інформації та інформації з обмеженим доступом з чітким обґрунтуванням причин обмеження доступу відповідно до законодавства

три місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

2.1.5. Провести широке публічне обговорення проекту реєстру публічної інформації та інформації з обмеженим доступом, проаналізувати його результати з метою врахування отриманих рекомендацій та зауважень

третій-п'ятий місяць

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

2.1.6. Впровадити реєстр публічної інформації та інформації з обмеженим доступом

п'ять місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

2.1.7. Проводити моніторинг дотримання виконавчим органом Київради (КМДА), РДА, секретаріатом Київради реєстру публічної інформації та інформації з обмеженим доступом, виконання вимог з підвищення якості публічної інформації та зручності доступу до неї

один раз на півріччя

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

2.1.8. За результатами моніторингу та з урахуванням наданих користувачами рекомендацій і зауважень актуалізувати реєстр публічної інформації та інформації з обмеженим доступом

протягом місяця після виконання заходів, визначених пунктом 2.1.7

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

2.2. Забезпечено актуальність, релевантність, достовірність та повноту публічної інформації. Створено із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій зручні умови та можливості для доступу до публічної інформації

2.2.1. Визначити чіткі механізми забезпечення актуальності, релевантності, достовірності, повноти та зручності доступу до публічної інформації

три місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

2.2.2. Удосконалити із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та з урахуванням вимог до наборів відкритих даних систему обліку публічної інформації, що знаходиться у володінні Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), РДА з метою створення зручних умов і можливостей пошуку, аналізу інформації

шість місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

2.2.3. Налагодити механізм зворотного зв'язку з експертним співтовариством, журналістами, громадськими активістами та іншими користувачами з метою збору, аналізу та врахування рекомендацій та зауважень для покращення доступу до публічної інформації

п'ять місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

2.2.4. Забезпечити оприлюднення усіх актів (із відображенням внесених до них змін) Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), районних в м. Києві державних адміністрацій на офіційному веб-сайті Київради / Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва. Передбачити можливість пошуку за різними критеріями. Розробити механізм та визначити відповідальних за актуалізацію інформації

сім місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

 

2.2.5. Забезпечити оприлюднення усіх проектів актів (із зазначенням кожного етапу їх проходження та погодження), що перебувають на розгляді Київради, виконавчого органу Київради (КМДА). Передбачити можливість пошуку за різними критеріями. Розробити механізм та визначити відповідальних за актуалізацію інформації

сім місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

 

2.2.6. Забезпечити завчасне оприлюднення на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва порядків денних засідань усіх колегіальних органів, що створені та функціонують в системі міської влади. Розробити механізм та визначити відповідальних за актуалізацію інформації

сім місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

 

2.2.7. Забезпечити доступ до інформації про земельні ділянки та нерухоме майно, що належить територіальній громаді м. Києва та передається у користування (із обов'язковим оприлюдненням повного тексту укладених договорів). Передбачити можливість пошуку за різними критеріями (дата укладання договору, вартість оренди, наявна заборгованість зі сплати орендної плати, найменування користувача тощо). Розробити механізм та визначити відповідальних за актуалізацію інформації

сім місяців

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент комунальної власності м. Києва, заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)

3. Спрощення адміністративних процедур, що створюють передумови для корупції

РЕЗУЛЬТАТИ

ЗАХОДИ

СТРОКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНА ПОСАДОВА ОСОБА

3.1. Визначено чіткі переліки та оприлюднено вичерпну інформацію про усі адміністративні послуги, що надаються міською владою

3.1.1. Провести інвентаризацію усіх адміністративних послуг, які надаються безпосередньо суб'єктами надання адміністративних послуг, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності. В разі виявлення фактів існування штучно створених, не передбачених законодавством послуг, невідкладно їх скасувати

один місяць

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)

3.1.2. Оприлюднити на Офіційному веб-порталі адміністративних послуг м. Києва з наявністю посилання на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва, веб-сайтах РДА в зручному для користувачів форматі переліки усіх послуг, які надаються виключно через центри надання адміністративних послуг, та послуг, які надаються безпосередньо суб'єктами надання адміністративних послуг (структурними підрозділами виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради)

один місяць

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА)

3.1.3. Розробити критерії та вимоги до обов'язкової для оприлюднення інформації про адміністративні послуги. Інформація про кожну адміністративну послугу повинна містити перелік документів, необхідних для її отримання, інформаційну та технологічну картки, режим роботи та інші необхідні умови для отримання послуг
Визначити чіткий порядок оприлюднення та постійної актуалізації інформації про адміністративні послуги, що надаються безпосередньо суб'єктами надання адміністративних послуг, та розробити механізм контролю за якістю розроблених суб'єктами надання адміністративних послуг інформаційних та технологічних карток

один місяць

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)

3.2. Розроблено інформаційні та технологічні картки з оптимізованими та спрощеними процедурами для всіх адміністративних послуг зі зменшенням кількості документів, необхідних для отримання адміністративних послуг. Розроблено зразки для самостійного заповнення громадянами всіх необхідних бланків і заяв

3.2.1. Розробити та затвердити для всіх адміністративних послуг інформаційні та технологічні картки, привести всі процедури надання адміністративних послуг на території м. Києва у повну відповідність до вимог законодавства. Невідкладно після їх затвердження оприлюднити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг на Офіційному веб-порталі адміністративних послуг м. Києва з наявністю посилання на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва, веб-сайтах РДА

два місяці

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА), секретаріат Київради, структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

3.2.2. За результатами роботи з розроблення інформаційних та технологічних карток, аналізу нормативно-правового регулювання надання адміністративних послуг розробити необхідні зміни до законодавства, які дозволять знизити корупційні ризики, спростити процедури надання послуг, та ініціювати розгляд цих змін Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Київрадою

чотири місяці

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)

3.2.3. Розробити зразки для самостійного заповнення громадянами необхідних заяв та бланків документів під час отримання адміністративних послуг

два місяці

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)

3.3. Впроваджено механізм аналізу корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг (аналіз інформації про відмови і порушення строків надання адміністративних послуг)

3.3.1. Розробити порядок розгляду відмов, порушення строків надання адміністративних послуг та аналізу причин, що їх породжують, який передбачатиме обов'язковий звіт керівника суб'єкта надання адміністративних послуг про вжиті заходи, оприлюднення інформації про відмови, порушені строки надання адміністративних послуг та вжиті заходи суб'єктами надання адміністративних послуг

один місяць

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)

3.3.2. Визначити у положеннях (посадових інструкціях) уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції апарату та структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради функцію аналізу причин відмов та порушення строків надання адміністративних послуг

один місяць

Заступник міського голови - секретар Київради, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

3.4. Запроваджено надання адміністративних послуг в електронній формі

3.4.1. Запровадити надання найбільш затребуваних адміністративних послуг в електронній формі (електронні послуги)

згідно з окремим планом-графіком

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА), керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)

4. Підвищення рівня правової культури та рівня зацікавленості громадян у питаннях боротьби з корупцією

РЕЗУЛЬТАТИ

ЗАХОДИ

СТРОКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНА ПОСАДОВА ОСОБА

4.1, 4.2. Впроваджено у роботу Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), РДА проведення постійних внутрішніх навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції (для депутатів та працівників).
Запроваджено постійне проведення Київрадою, виконавчим органом Київради (КМДА), РДА зовнішніх навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції (для бізнесу, комунальних підприємств, установ та організацій, профспілок, студентів, школярів тощо)

4.1.1. Розробити із залученням депутатів Київради, представників виконавчого органу Київради (КМДА), секретаріату Київради, Антикорупційної ради при Київському міському голові, експертів, представників громадських об'єднань, журналістів, педагогів, інших зацікавлених сторін:
1) план внутрішніх навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції (для депутатів і працівників);
2) план зовнішніх навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції (для бізнесу, комунальних підприємств, установ та організацій, профспілок, студентів, школярів та ін.). Плани навчальних заходів передбачають проведення конференцій, лекцій, тренінгів, круглих столів, семінарів, конкурсів, брифінгів для преси та інших заходів із залученням експертів, розроблення і популяризацію інформаційних матеріалів тощо

три місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник міського голови - секретар Київради

4.1.2. Провести публічне обговорення, опитування експертів щодо змісту розроблених планів навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції. Удосконалити плани заходів з урахуванням отриманих в рамках публічної дискусії рекомендацій та зауважень

три місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник міського голови - секретар Київради

4.1.3. Розробити на основі плану заходів та затвердити детальний графік внутрішніх навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції. Графік також містить формат заходів, орієнтовні програми (порядки денні), список потенційних учасників заходів, систему оцінки ефективності кожного заходу, прогнозовані результати. Графік внутрішніх заходів охоплює наступні цільові аудиторії (групи):
1) депутати Київради, керівний склад виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради;
2) всі керівні посади структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради;
3) представники уповноважених підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради;
4) працівники усіх структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради з високими корупційними ризиками;
5) інші особи, необхідність участі яких у заходах буде визначена додатково

три місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник міського голови - секретар Київради

4.1.4. Розробити на основі плану заходів та затвердити детальний графік зовнішніх навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції. Графік також містить формат заходів, орієнтовні програми (порядки денні), список потенційних учасників заходів, систему оцінки ефективності кожного заходу, прогнозовані результати. Графік зовнішніх навчальних заходів охоплює наступні цільові аудиторії (групи):
1) журналісти, які спеціалізуються на висвітленні тематики, пов'язаної з діяльністю міської влади;
2) представники бізнесу;
3) студенти ВНЗ, в першу чергу, факультетів права, журналістики, політології, економіки;
4) громадські експерти;
5) юристи та економісти, які у своїй діяльності зіштовхуються з темами, пов'язаними з корупційними ризиками;
6) керівники юридичних осіб комунальної форми власності;
7) інші особи, необхідність участі яких у заходах буде визначена додатково

три місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник міського голови - секретар Київради

4.1.5. Провести інформаційну кампанію, спрямовану на популяризацію запланованих навчальних заходів: доведення до відома посадових і службових осіб виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради і депутатів Київради, а також інформування потенційних учасників (журналісти, громадські експерти, бізнес, студенти та ін.)

три місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник міського голови - секретар Київради, заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА)

4.1.6. Регулярно проводити передбачені графіками внутрішні і зовнішні навчальні заходи з питань запобігання та виявлення корупції

постійно після затвердження планів та графіків навчальних заходів

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник міського голови - секретар Київради, заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (КМДА)

4.1.7. Щоквартально проводити оцінку (моніторинг) ефективності проведених навчальних заходів

через три місяці після початку проведення заходів, далі - щоквартально

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник міського голови - секретар Київради

4.1.8. Не рідше ніж раз на рік здійснювати удосконалення планів навчальних заходів (графік, зміст, список потенційних учасників та ін.) на основі проведених оцінок ефективності.

щорічно, починаючи з 2017 року

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник міського голови - секретар Київради

4.3. Запроваджено на постійній основі популяризацію антикорупційної тематики в комунальних ЗМІ

4.3.1. Проаналізувати цільові аудиторії комунальних ЗМІ, вивчити їх потреби та інтереси в контексті висвітлення антикорупційної тематики

три місяці

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА)

4.3.2. Провести аналіз основних регулярних програм, рубрик, випусків, матеріалів та інших форматів у ЗМІ, що спеціалізуються на питаннях корупції, оцінити їх популярність, цільові аудиторії, методики роботи для використання в діяльності комунальних ЗМІ

три місяці

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА)

4.3.3. Створити в комунальних ЗМІ телепередачі, радіопередачі, рубрики, присвячені боротьбі з корупцією

п'ять місяців

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА)

4.3.4. Із залученням громадськості здійснювати регулярний моніторинг ефективності створених в комунальних ЗМІ передач, рубрик за наступними критеріями:
1) відповідність концепції;
2) цільові аудиторії;
3) динаміка популярності (рейтинги);
4) відповідність потребам і очікуванням;
5) зацікавленість експертного співтовариства і рекламодавців;
6) інші істотні параметри

через шість місяців щоквартально

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА)

4.3.5. За результатами регулярного моніторингу та у разі необхідності удосконалювати передачі, рубрики в комунальних ЗМІ, присвячені боротьбі з корупцією

через шість місяців щоквартально

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА)

4.3.6. Проводити у разі необхідності зміну форматів, інших основних показників, створювати нові передачі і рубрики з урахуванням результатів регулярного моніторингу, ситуації у сфері боротьби з корупцією і потреб громадян, залучати відповідних фахівців тощо

не рідше одного разу на рік, починаючи з 2017 року

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА)

5. Впровадження механізмів контролю за діяльністю юридичних осіб, що засновані на комунальній власності територіальної громади м. Києва

РЕЗУЛЬТАТИ

ЗАХОДИ

СТРОКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНА ПОСАДОВА ОСОБА

5.1. Проведено аналіз діяльності кожної юридичної особи, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва. Для кожного суб'єкта визначена ефективна модель управління та організаційно-правова форма

5.1.1. Розробити форму інформаційного паспорта кожного комунального підприємства, установи та організації, розмістити його на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва

два місяці

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА))

5.1.2. Кожному комунальному підприємству, установі, організації заповнити інформаційні паспорти, а органам управління перевірити коректність наданої інформації

три місяці

Заступник міського голови - секретар Київради, перший заступник голови КМДА, заступники голови КМДА, структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

5.1.3. Зібрати інформацію про всіх юридичних осіб, які підпорядковані або перебувають в управлінні виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради

два місяці

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА))

5.1.4. Провести аналіз діяльності комунальних підприємств, установ та організацій із залученням зовнішніх фахівців і представників структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради. Провести галузевий аналіз, аналіз економічної ефективності, фінансовий аналіз підприємств, розрахувати платоспроможність комунальних підприємств, установ та організацій

третій-шостий місяці

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

5.1.5. За результатами проведеного аналізу прийняти рішення про подальший формат існування комунальних підприємств, установ та організацій: визначити які з них підлягають ліквідації, реорганізації, майно яких слід передати в оренду, приватизувати тощо

шість місяців

Заступник міського голови - секретар Київради, перший заступник голови КМДА, заступники голови КМДА, структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

5.1.6. Удосконалити механізм контролю за повнотою та своєчасністю виконання заходів з ліквідації юридичних осіб комунальної форми власності, стосовно яких прийнято таке рішення

шість місяців

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

5.1.7. Завершити ліквідацію комунальних підприємств, установ та організацій, стосовно яких прийнято таке рішення

десять місяців

Перший заступник голови КМДА, заступники голови КМДА, структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

5.2. Ключові показники ефективності для всіх комунальних підприємств дозволяють здійснювати контроль результативності їх діяльності, вимірювати прогрес

5.2.1. По кожній галузі розробити вимірювані цілі, завдання та ключові показники ефективності для всіх комунальних підприємств, установ та організацій

другий - шостий місяці

Заступник міського голови - секретар Київради, перший заступник голови КМДА, заступники голови КМДА, структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

5.2.2. Зафіксувати цілі, завдання та ключові показники ефективності в контрактах директорів комунальних підприємств окремо на кожен рік їх діяльності на посаді шляхом укладання відповідних додатків, а також забезпечити їх оприлюднення на сайтах комунальних підприємств, установ та організацій

шостий - восьмий місяці

Заступник міського голови - секретар Київради, перший заступник голови КМДА, заступники голови КМДА, структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

5.2.3. Органам управління щорічно проводити вимірювання прогнозних і реальних досягнень підприємств (їх фінансові плани та реальні результати, цільове використання внесків у статутний капітал, ключові показники ефективності) та відображати їх динаміку на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва, сайтах комунальних підприємств, установ та організацій, а також готувати рекомендації, спрямовані на поліпшення показників діяльності

після шести місяців один раз на рік

Заступник міського голови - секретар Київради, перший заступник голови КМДА, заступники голови КМДА, структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

5.2.4. Оптимізувати та затвердити стандарти і процедури для всіх комунальних підприємств, установ та організацій з метою ефективного використання ресурсів, забезпечення прозорості та підконтрольності їх діяльності

другий - дев'ятий місяці

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), перший заступник голови КМДА, заступники голови КМДА, структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

5.3. Розроблено ефективні механізми контролю та аудиту діяльності комунальних підприємств, установ та організацій з високими корупційними ризиками. Забезпечено підзвітність територіальній громаді м. Києва

5.3.1. Передбачати в планах аудитів першочергове проведення внутрішнього/ незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності та корупційних ризиків у комунальних підприємствах, установах, організаціях, що віднесені до переліку суб'єктів з високими корупційними ризиками відповідно до пункту 1.1.14

постійно

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА))

5.3.2. Визначити чіткий порядок оприлюднення на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва і веб-сайтах комунальних підприємств, установ та організацій звітів про результати усунення недоліків, виявлених під час проведення аудитів

шість місяців

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА)

5.3.3. Усім господарським товариствам з часткою комунальної власності територіальної громади м. Києва забезпечити на своїх веб-сайтах попереднє (не менш ніж за місяць) інформування громадськості про збори засновників цих товариств та забезпечити оприлюднення прийнятих на цих зборах рішень

через місяць постійно

Заступник міського голови - секретар Київради, перший заступник голови КМДА, заступники голови КМДА, структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, господарські товариства з часткою комунальної власності територіальної громади м. Києва

5.3.4. Органам управління забезпечити належний контроль виконання суб'єктами господарювання комунальної форми власності, що перебувають у сфері їх управління, рекомендацій аудитів та заповнення відповідних бланків з їх впровадження

через шість місяців постійно

Заступник міського голови - секретар Київради, перший заступник голови КМДА, заступники голови КМДА, структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

5.4. Створено єдиний публічний реєстр комунальних підприємств, установ та організацій, що містить повну інформацію про їх статус і діяльність

5.4.1. Створити на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва зручний для громадського контролю публічний реєстр усіх підприємств, установ та організацій, що засновані на власності територіальної громади м. Києва (в тому числі, що перебувають в стані ліквідації). Забезпечити внесення змін організаційно-правового статусу комунальних підприємств, установ та організацій до реєстру протягом 10 днів з моменту їх офіційної реєстрації

чотири місяці

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

5.4.2. Розробити механізм, визначити відповідальних за актуалізацію визначеного пунктом 5.4.1 реєстру, зокрема, у розрізі таких даних: назва, зареєстрований статутний капітал, адреса, керівник, основні види діяльності, вартість основних засобів, чисельність працюючих та фонд оплати праці, основні показники звіту про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід) та балансу за останній звітний період, прибуток за останній звітний період у порівнянні з минулими періодами (3 роки), результати аудитів, договори з підрядниками, вжиті заходи з метою усунення зауважень аудиту

станом на 1 січня кожного року

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

5.5. Розроблено та впроваджено систему оплати праці керівників комунальних підприємств, установ та організацій, яка б знизила стимули для корупції. Впроваджені інструменти моніторингу порядності керівництва комунальних підприємств, установ та організацій

5.5.1. Розробити та впровадити систему мотивації керівництва комунальних підприємств залежно від досягнення або недосягнення ними визначених цілей та ключових показників ефективності, результатів аудитів, суми виявлених порушень та втрат бюджету внаслідок виявлених корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень

шість місяців

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА))

5.5.2. Забезпечити на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва, офіційному веб-сайті Київради, веб-сайтах комунальних підприємств, установ та організацій наявність посилання на Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також на Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

три місяці

Заступник міського голови - секретар Київради, перший заступник голови КМДА, заступники голови КМДА, структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, комунальні підприємства, установи та організації

5.5.3. Забезпечити підписання усіма керівниками комунальних підприємств, установ та організацій зобов'язання щодо уникнення конфлікту інтересів, оформленого як невід'ємна частина їх трудового контракту

шість місяців, далі - невідкладно після призначення

Перший заступник голови КМДА, заступники голови КМДА, секретаріат Київради, структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, комунальні підприємства, установи та організації

5.6. Впроваджено систему фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, яка стимулює до ефективного управління ресурсами і враховує принципи ринкової економіки

5.6.1. Розробити та забезпечити затвердження відповідних актів, згідно з якими усі комунальні підприємства, які надають послуги або постачають товари і для яких є альтернативні постачальники на ринку, отримують фінансування з бюджету за виконані ними роботи, надані послуги, поставлені товари на конкурентних засадах з іншими учасниками ринку, зокрема через електронну систему публічних закупівель ProZorro

сім місяців

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

5.7. Можливості для створення корупційних схем в діяльності комунальних підприємств, установ та організацій усунені

5.7.1. Визначити підприємства, діяльність яких не відповідає принципам ринкової економіки та рівноправної конкуренції. Розробити окремі заходи щодо мінімізації негативних наслідків від їх діяльності

чотири місяці

Перший заступник голови, заступники голови КМДА, заступник міського голови - секретар Київради, структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА

5.7.2. В усіх юридичних особах, заснованих на комунальній власності територіальної громади м. Києва та віднесених до переліку комунальних підприємств, установ та організацій, що мають високі корупційні ризики, розробити і затвердити окремі антикорупційні програми згідно з вимогами Закону України "Про запобігання корупції"

протягом місяця після затвердження Національним агентством з питань запобігання корупції типової антикорупційної програми юридичної особи

Перший заступник голови, заступники голови КМДА, секретаріат Київради, структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА, юридичні особи, засновані на комунальній власності територіальної громади м. Києва

5.7.3. Запровадити щорічний моніторинг із залученням громадських організацій та експертів стану виконання антикорупційних програм юридичних осіб, що засновані на комунальній власності територіальної громади м. Києва та віднесені до переліку комунальних підприємств, установ та організацій, що мають високі корупційні ризики. Забезпечити оприлюднення на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва та на веб-сайтах юридичних осіб, що засновані на комунальній власності територіальної громади м. Києва, результатів проведених моніторингів та результатів врахування наданих рекомендацій

щорічно

Заступник міського голови - секретар Київради, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київради (КМДА), секретаріату Київради, голови РДА

5.7.4. Розробити та впровадити єдину систему оцінки якості послуг у житлово-комунальній сфері

шість місяців

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)

5.7.5. Провести інвентаризацію зелених насаджень та створити їх відкритий реєстр

дев'ять місяців

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київради (КМДА)

5.7.6. Запровадити побудинковий облік споживання житлово-комунальних послуг

дев'ять місяців

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)

5.7.7. Запровадити відеозвітування про знесення незаконно збудованих/ встановлених споруд та малих архітектурних форм, а також під час виконання "прихованих" робіт на об'єктах благоустрою населених пунктів. Забезпечити засобами відеоспостереження та відеофіксації інспекторів з благоустрою

дев'ять місяців

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київради (КМДА)

5.7.8. Запровадити GPS-контроль за роботою міського транспорту та комунального спецтранспорту (сміттєвози, аварійний транспорт, похоронний транспорт, інший обслуговуючий транспорт)

три місяці

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)

5.7.9. Розробити та затвердити новий Порядок визначення розмірів пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, що сприятиме зменшенню корупційних ризиків

три місяці

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА))

5.7.10. Внести зміни до Положення про оренду майна територіальної громади м. Києва, затвердженого рішенням Київради від 21.04.2015 N 415/1280, що сприятимуть зменшенню корупційних ризиків

чотири місяці

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

5.7.11. За участю залучених експертів розробити та після затвердження Київрадою забезпечити якісну імплементацію нового Порядку проведення інвестиційних конкурсів у м. Києві, який передбачатиме вичерпні вимоги до їх проведення

три місяці

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА)), комунальне підприємство "Київське інвестиційне агентство"

6. Впровадження ефективних механізмів внутрішнього і зовнішнього контролю, одержання та аналізу повідомлень про факти корупції, посилення взаємодії з правоохоронними органами, доведення справ до суду та їх належне супроводження

РЕЗУЛЬТАТИ

ЗАХОДИ

СТРОКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНА ПОСАДОВА ОСОБА

6.1. Посилено спроможність інституцій, що забезпечують антикорупційний контроль

6.1.1. Розробити обов'язкові для застосування усіма уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому органі Київради (КМДА), секретаріаті Київради, РДА методики, що спрямовані на посилення координації виконання ними визначених законодавством про запобігання корупції функцій та завдань

чотири місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник міського голови - секретар Київради

6.1.2. Провести аналіз, визначити ресурси та інструменти, які дозволяють покращити ресурсне забезпечення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (доступ до баз даних, системи управління інформацією, доступ до спеціалізованої інформації та ін.)

два місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник міського голови - секретар Київради

6.1.3. Розробити та впровадити механізм координації роботи, який дозволить Департаменту фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА) та управлінню з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київради (КМДА) спільно досліджувати та виявляти корупційні ризики

чотири місяці

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)), заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

6.2. Підвищено ефективність роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції апарату та структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради, Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)

6.2.1. Провести аналіз типових помилок, що допускаються працівниками уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради, фахівцями Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА) під час підготовки справ для передачі до правоохоронних органів Підготувати методичний посібник, який наочно описує ці помилки

п'ять місяців

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)), керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київради (КМДА), секретаріату Київради, голови РДА

6.2.2. Провести навчання працівників відповідних структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА з метою підвищення якості підготовки матеріалів для передачі до правоохоронних органів

п'ять місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

6.3. Міська влада має повну інформацію про корупційні загрози і ризики, чіткий порядок їх виявлення та упередження. Внутрішнім або зовнішнім аудитом охоплені всі структурні підрозділи виконавчого орану Київради (КМДА), РДА, комунальних підприємств, установ та організацій, що віднесені до переліку суб'єктів, які мають високі корупційні ризики

6.3.1. Провести комплексний аналіз управління ризиками згідно з моделлю COSO і наказом Міністерства фінансів України N 995 від 14.09.2012 "Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах"

третій-шостий місяці

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА))

6.3.2. Розробити відповідні акти, політики і процедури, що чітко врегульовують механізм управління ризиками згідно з моделлю COSO

третій - шостий місяці

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА))

6.3.3. Провести аналіз корупційних загроз та ризиків у діяльності виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, комунальних підприємств, установ та організацій

вісім місяців

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)), структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА, комунальні підприємства, установи та організації

6.3.4. На основі результатів проведеного аналізу корупційних загроз та ризиків розробити та затвердити у виконавчому органі Київради (КМДА), РДА "атласи ризиків" та визначити необхідні превентивні заходи

десять місяців

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)), структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА), голови РДА, комунальні підприємства, установи та організації

6.3.5. Обов'язково у відповідних планах передбачати проведення внутрішніх фінансових аудитів діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, віднесених до переліку суб'єктів з високими корупційними ризиками, та оприлюднювати такі плани на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва

з 2017 року щорічно

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА))

6.4. Посилено взаємодію з правоохоронними органами та захист інтересів територіальної громади м. Києва в судах

6.4.1. Систематично здійснювати аналіз звітів про результати проведених аудитів на наявність фактів та епізодів, що пов'язані з високими фінансовими втратами для територіальної громади м. Києва та мають перспективи кримінального провадження. Невідкладно передавати якісно підготовлені матеріали до правоохоронних органів

дванадцять місяців, далі - невідкладно після надходження звітів про результати проведених аудитів

Заступник міського голови - секретар Київради, керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київради (КМДА), секретаріату Київради, голови РДА

6.4.2. За результатами півріччя та року проводити моніторинг ефективності роботи з юридичного супроводу поданих справ до суду за критеріями кількості прийнятих судових рішень на користь територіальної громади м. Києва, сум відшкодування нанесених територіальній громаді м. Києва збитків. Невідкладно оприлюднювати результати моніторингу на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва

з 2017 року, двічі на рік (протягом місяця з дня закінчення відповідного періоду)

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА))

6.5. З метою запобігання вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень через наявність у нормативно-правових актах корупційних ризиків розроблено та впроваджено систему проведення антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів Київради та виконавчого органу Київради (КМДА)

6.5.1. Визначити критерії віднесення нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів Київради, виконавчого органу Київради (КМДА) до таких, що можуть потенційно містити високі корупційні ризики і потребують проведення антикорупційної експертизи

шість місяців

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

6.5.2. Розробити та запровадити порядок проведення, розгляду та врахування результатів антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів Київради, виконавчого органу Київради (КМДА) з обов'язковим оприлюдненням відповідної інформації на офіційному веб-сайті Київради, Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва

сім місяців

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

6.6. Впроваджено кращі світові практики інформування про факти корупції депутатами Київради, працівниками виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради, комунальних підприємств, установ та організацій уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції апарату та структурних підрозділів виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради

6.6.1. Розробити та впровадити чіткий механізм захисту працівників виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради, представників громадськості, які повідомили про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (викривачів), включаючи створення умов для інформування (в тому числі анонімного) про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншими особами

сім місяців

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

6.6.2. Розробити і впровадити необхідні інструменти із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для інформування про факти корупції депутатами Київради, працівниками виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради, комунальних підприємств, установ та організацій та опрацювання отриманої інформації

дванадцять місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)

6.6.3. Визначити відповідальних за функціонування інструментів із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для інформування про факти корупції, опрацювання отриманої інформації

дванадцять місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)

6.6.4. Провести необхідні заходи та/або інформаційні кампанії з метою роз'яснення депутатам Київради, працівникам виконавчого органу Київради (КМДА), РДА, секретаріату Київради, комунальних підприємств, установ та організацій важливості повідомлення про факти корупції та можливостей запроваджених для цього інструментів

тринадцять місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

6.7. Факти корупції стають відомі, а винні у вчиненні корупційних діянь притягнуті до відповідальності завдяки інформації, отриманій від громадян та представників бізнесу

6.7.1. Із залученням зовнішніх консультантів провести аналіз ефективності існуючої системи опрацювання інформації, що надходить на офіційно визначену антикорупційну телефонну лінію міської влади. Удосконалити механізм цієї роботи з метою підвищення її якості та результативності

чотири місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

6.7.2. Розробити і запровадити необхідні інструменти із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення якості взаємодії та зворотного зв'язку з метою отримання від громадян та представників бізнесу інформації про факти корупції

дванадцять місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)

6.7.3. Сприяти у застосуванні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення зворотного зв'язку та надання можливості залишати коментарі на веб-сайті Антикорупційної ради при Київському міському голові (у випадку його створення)

протягом трьох місяців після створення відповідного веб-сайту

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)

6.7.4. Залучити відповідних фахівців та провести навчання за сучасними стандартами збору та обробки даних для працівників, які забезпечують роботу антикорупційної телефонної лінії міської влади, інших інструментів зворотного зв'язку та повідомлення інформації про факти корупції, з питань якості прийому та опрацювання повідомлень про корупцію

чотири місяці

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)

6.7.5. Провести цільову загальноміську інформаційну кампанію з метою роз'яснення громадськості важливості повідомлення про факти корупції та можливостей запроваджених для цього інструментів

тринадцять місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА)), уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київради (КМДА), секретаріату Київради

6.8. Запроваджено чіткий порядок реагування у разі надходження інформації про виявлення невідповідності реальних і задекларованих доходів і видатків суб'єкта декларування

6.8.1. Розробити та запровадити чіткий порядок реагування у разі надходження інформації про виявлення невідповідності реальних та задекларованих доходів і видатків суб'єкта декларування

шість місяців

Керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київради (КМДА), секретаріату Київради, голови РДА

6.9. Влада м. Києва у своїй діяльності систематично враховує висновки звітів за результатами аудитів та перевірок, підготовлених Рахунковою палатою України та Державною фінансовою інспекцією України

6.9.1. Розробити і впровадити порядок розгляду результатів аудиторських звітів Рахункової палати України, Державної фінансової інспекції України, що передбачає їх аналіз та розгляд Київрадою, виконавчим органом Київради (КМДА), оприлюднення аудиторських звітів для широкого громадського обговорення, врахування висновків та рекомендацій, а також інші необхідні параметри

шостий - дев'ятий місяці

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА))

7. Формування інституційного середовища у м. Києві, що забезпечить зниження корупційних ризиків на всіх стадіях закупівель за бюджетні кошти

РЕЗУЛЬТАТИ

ЗАХОДИ

СТРОКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНА ПОСАДОВА ОСОБА

7.1. Підвищено рівень відкритості та прозорості всіх етапів закупівель за бюджетні кошти

7.1.1. Оприлюднювати звіти про виконання річних планів закупівель усіх розпорядників бюджетних коштів, в тому числі у розрізі договорів

з 2017 року щоквартально та щорічно

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)), голови РДА

7.1.2. У межах чинного законодавства з урахуванням розвитку електронної системи публічних закупівель ProZorro та Єдиного державного веб-порталу відкритих даних DATA.GOV.UA удосконалити наявні міські веб-ресурси, що забезпечують прозорість бюджету та здійснення закупівель, а також передбачити інтеграцію даних з різних баз та реєстрів з метою надання громадськості можливості отримувати та аналізувати вичерпну інформацію про обсяги/специфікації та ціни закупівель у розрізі договорів, змін до договорів, актів виконаних робіт тощо

дванадцять місяців

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА))

7.1.3. Запровадити автоматичну систему моніторингу цін у розрізі договорів на закупівлі

дванадцять місяців

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА))

7.1.4. Передбачити можливість та оприлюднювати в установленому порядку на відповідних веб-ресурсах Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА) даних про кінцевих бенефіціарів юридичних осіб - переможців конкурсних торгів на постачання товарів, робіт та послуг

шість місяців

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА))

7.1.5. Розробити механізм та забезпечити систематичне оприлюднення інформації про засідання комітетів конкурсних торгів усіх розпорядників бюджетних коштів

шість місяців

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)), головні розпорядники бюджетних коштів

7.1.6. Розробити за участю громадськості програми навчань/тренінгів для зацікавлених експертів та бізнесу з метою підвищення якості контролю за сферою закупівель за кошти місцевого бюджету

шість місяців

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)), головні розпорядники бюджетних коштів

7.1.7. Проводити за участю громадськості експертні опитування, фокус-групи, інтерв'ювання бізнес-асоціацій та громадських об'єднань підприємців з метою оцінювання можливостей для прозорої та справедливої участі в конкурсних закупівлях за бюджетні кошти

щорічно

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА)

7.2. Покращено конкурентне середовище у сфері закупівель за бюджетні кошти

7.2.1. Протягом місяця після затвердження кошторисів оприлюднювати на веб-сайтах розпорядників бюджетних коштів річні плани закупівель з метою надання можливості суб'єктам підприємницької діяльності завчасно підготуватися до конкурсних торгів

з січня 2017 року постійно

Головні розпорядники бюджетних коштів

7.2.2. Забезпечити через офіційні веб-сайти інформування потенційних учасників конкурсних торгів про засідання робочих груп з укладання документації конкурсних торгів

з січня 2017 року постійно

Головні розпорядники бюджетних коштів

7.2.3. Створити систему моніторингу стану розрахунків розпорядників бюджетних коштів з постачальниками товарів, робіт, послуг за виконаними договорами

вересень 2017 року

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА))

8. Створення механізмів упередження корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу, планування і виконання МЦП та бюджетних програм

РЕЗУЛЬТАТИ

ЗАХОДИ

СТРОКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНА ПОСАДОВА ОСОБА

8.1 Узгоджено бюджетний процес із актуалізованою Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року

8.1.1. Розробити за участю громадськості методики моніторингу досягнення в рамках бюджетного процесу та бюджетних документах цілей та завдань, визначених у актуалізованій Стратегії розвитку міста Києва до 2015 року

дев'ять місяців

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА))

8.2. Врегульовано процедури оприлюднення бюджетних документів, публічних консультацій із зацікавленими сторонами (громадськість та бізнес) на всіх стадіях бюджетного процесу, формування та виконання МЦП та бюджетних програм

8.2.1. Розробити за участю громадськості та затвердити Бюджетний регламент, зміни до регламентів Київради, виконавчого органу Київради (КМДА), де чітко унормувати бюджетний процес (порядок оприлюднення, складання, затвердження, виконання та звітування щодо бюджетних документів, процедури подання та розгляду пропозицій щодо змісту бюджетних документів, публічних консультацій та врахування інтересів зацікавлених сторін на всіх стадіях бюджетного процесу, зокрема, і щодо оприлюднення проміжних (щоквартальних) та підсумкового (річного) звіту про дотримання процедур проведення публічних консультацій щодо змісту бюджетних документів на всіх стадіях бюджетного процесу) та передбачити процедури оцінювання відповідності бюджетної політики пріоритетам, зокрема визначеним у актуалізованій Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

шість місяців

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА)), заступник міського голови - секретар Київради, заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА)

8.2.2. Удосконалити з урахуванням вивчення думки користувачів електронний ресурс "Відкритий бюджет Києва", де передбачити можливість обговорення міського бюджету та МЦП

шість місяців

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА)), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)

8.2.3. Розробити за участю громадськості та внести зміни до рішення Київради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві", зокрема щодо дотримання результативних показників, визначених наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 N 367 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання", а також удосконалити процедури подання та розгляду пропозицій щодо змісту МЦП, оприлюднення та звітування

дев'ять місяців

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА))

8.3. Підвищено рівень підзвітності всіх суб'єктів бюджетного процесу (депутати Київради, посадові особи виконавчого органу Київради (КМДА), розпорядники бюджетних коштів усіх рівнів, керівники комунальних підприємств, установ організацій), зокрема щодо формування і виконання МЦП та бюджетних програм

8.3.1. Розробити та затвердити рішенням Київради порядок звітування Київського міського голови, виборних посадових осіб Київради, органів місцевого самоврядування у м. Києві, посадових осіб виконавчого органу Київради (КМДА), РДА перед територіальною громадою м. Києва, з визначенням обов'язкових вимог до структури та змісту таких звітів

вісім місяців

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва), заступник міського голови - секретар Київради

8.4. Підвищено спроможність виконавчого органу Київради (КМДА) здійснювати публічні консультації із зацікавленими сторонами на всіх стадіях бюджетного процесу, формування і виконання МЦП та бюджетних програм

8.4.1. Проводити опитування громадської думки з метою оцінювання можливостей для участі громадян та бізнесу в бюджетному процесі як інструменту попередження корупції

щорічно

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА)

8.4.2. Проводити навчання і тренінги для громадських організацій та бізнесу щодо участі в бюджетному процесі на етапах розроблення, затвердження, контролю за виконанням та звітування щодо МЦП

щорічно

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА)

8.4.3. Проводити експертні опитування, фокус-групи, інтерв'ювання зацікавлених сторін щодо оцінювання можливостей їх участі та впливу в рамках бюджетного процесу, формування та виконання МЦП

щорічно

Заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (КМДА), перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА))

8.5. Підвищено спроможність головних розпорядників бюджетних коштів реагувати на виявлені корупційні ризики у сферах з найбільшими корупційними ризиками, зокрема з допомогою наявних методологій (у разі їх затвердження центральними органами виконавчої влади та Національним агентством з питань запобігання корупції):
1) земельні ресурси;
2) містобудування та архітектура;
3) міський благоустрій та збереження природного середовища;
4) житлово-комунальна інфраструктура;
5) транспортна інфраструктура;
6) комунальна власність;
7) промисловість та розвиток підприємництва

8.5.1. Провести незалежну зовнішню експертизу бюджетних програм та МЦП, які орієнтовані на сфери із найвищими корупційними ризиками.
За участю громадськості та зацікавлених сторін провести аналіз бюджетних документів з метою виявлення у них корупційних ризиків

дев'ять місяців

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА), заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА)), керівник апарату виконавчого органу Київради (КМДА), управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київради (КМДА)

8.5.2. Розробити та затвердити Порядок розподілу фінансування під час виконання бюджетних програм та МЦП

дев'ять місяців

Перший заступник голови КМДА (заступник голови КМДА, якому підпорядкований Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА))

9. Інституціоналізація і регулярний моніторинг ефективності впровадження антикорупційних заходів у розрізі досягнення конкретних цілей та результатів Програми

РЕЗУЛЬТАТИ

ЗАХОДИ

СТРОКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНА ПОСАДОВА ОСОБА

9.1. Впроваджено методологію та інструменти достовірного вимірювання рівня сприйняття корупції у м. Києві

9.1.1. Провести аналіз існуючих методологій вимірювання рівня сприйняття корупції, визначити оптимальну методологію для вимірювання рівня сприйняття корупції у м. Києві

два місяці

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

9.1.2. Провести дослідження рівня сприйняття корупції у м. Києві. Врахувати опитування представників бізнесу в м. Києві про рівень корупції в міській владі та як корупція впливає на ведення бізнесу

чотири місяці

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

9.1.3. Проводити дослідження причин та проблем, пов'язаних із корупційними проявами у найбільш уражених корупцією сферах

протягом усього строку виконання Програми

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

9.1.4. Провести пілотне дослідження рівня сприйняття корупції в м. Києві відповідно до проекту загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН, розробленою Національним агентством з питань запобігання корупції

протягом двох місяців після розроблення зазначеного у цьому пункті проекту методики (у випадку тривалої відсутності рішення про її затвердження)

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

9.1.5. Проводити дослідження стану корупції відповідно до загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН, затвердженої Кабінетом Міністрів України

щорічно після затвердження зазначеної у цьому пункті методики

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

9.2. Проводиться регулярний моніторинг ефективності впровадження цієї Програми

9.2.1. Створити робочу групу за участю представників управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київради (КМДА), секретаріату Київради, заінтересованих комунальних підприємств, установ та організацій, громадськості, представників бізнесу з метою моніторингу ефективності виконання Програми (заходів, визначених пунктами 9.2.2 - 9.2.5)

один місяць

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

9.2.2. Проводити моніторинг ефективності виконання цієї Програми

два рази на рік

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

9.2.3. За результатами моніторингу ефективності виконання Програми проводити два рази на рік публічне звітування про стан реалізації Програми із наданням можливості заслуховування альтернативних громадських звітів

протягом місяця після виконання заходів, передбачених пунктом 9.2.2

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

 

9.2.4. Запровадити нові сучасні форми та інструменти взаємодії з громадськістю з метою формування та моніторингу реалізації міської антикорупційної політики

три місяці

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)

9.2.5. Розробити інструмент вимірювання стану виконання Програми за кожним напрямком у відсотковому відношенні. Оприлюднити візуальне відображення інструмента вимірювання у зручному для користувачів вигляді на Єдиному веб-порталі порталі територіальної громади м. Києва, а також посилання на адресу розміщення візуального відображення інструмента на веб-сайті Антикорупційної ради при Київському міському голові

три місяці

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (проведення реформ у сферах децентралізації, місцевого самоврядування та інших сферах життєдіяльності м. Києва)


Обчислення строків:

Строки впровадження визначених цією Програмою заходів обчислюються з дня набрання чинності рішенням Київської міської ради "Про затвердження Рамкової програми управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва". Строк впровадження кожного заходу завершується не пізніше останнього дня останнього місяця, що визначений для кожного із них. Строки впровадження заходів можуть бути змінені виключно шляхом внесення змін в цю Програму Київською міською радою відповідно до Регламенту.

 

Київський міський голова

В. Кличко