КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 18 грудня 2018 року N 463/6514

Про затвердження міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019 - 2021 роки"

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про культуру", "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини", враховуючи рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою створення умов для збереження історичної самобутності Києва, формування принципів та механізмів столичної пам'яткоохоронної політики, охорони та збереження об'єктів культурної спадщини міста, їх популяризації Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019 - 2021 роки", що додається.

2. Визначити Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів з реалізації міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019 - 2021 роки" (далі - Програма).

3. Співвиконавцям Програми забезпечити виконання заходів Програми та інформувати Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про хід і результати виконання заходів Програми щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Забезпечити виконання Програми.

4.2. Подавати звіти про хід і результати виконання Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, постійній комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики та оприлюднювати на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про стан виконання Програми.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні бюджетів м. Києва на 2019 - 2021 роки враховувати, в межах можливості дохідної частини міського бюджету, потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики та на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
18.12.2018 N 463/6514


МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
"ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ М. КИЄВА НА 2019 - 2021 РОКИ"

ПАСПОРТ
МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ М. КИЄВА НА 2019 - 2021 РОКИ"

1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Протокол N 2 від 28.03.2018, п. 9 розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 березня 2018 року

3.

Розробник програми

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники програми

Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста"

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій, інші зацікавлені організації, установи та підприємства міста

7.

Строк виконання програми

2019 - 2021 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

Всього (тис. грн)

у тому числі, за роками

2019

2020

2021

 

Всього, у тому числі:

247737,6

73983,3

81241,1

92513,2

8.1.

Бюджет м. Києва

102787,3

34198,3

33675,3

34913,7

8.2.

Кошти інших джерел

144950,3

39785,0

47565,8

57599,5


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Культурна спадщина є важливим ресурсом стратегічного розвитку держави, вагомою складовою культури людської цивілізації. Ставлення до культурної спадщини є показником рівня розвитку суспільства та духовної зрілості громадян. Цілеспрямована діяльність органів місцевого самоврядування у пам'яткоохоронній сфері з метою передачі культурних цінностей майбутнім поколінням, їх ефективного використання в суспільному житті сприяє самоідентифікації нації, уособлює її самобутність і має соціально значиму функцію підтримки стабільності і сталого розвитку.

Програма спрямована на реалізацію стратегічної цілі "Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві" (сектор 3.1 Історико-культурна спадщина) Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060, у редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року N 724/2886 (далі - Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року).

Міська цільова програма "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019 - 2021 роки" (далі - Програма) розроблена відповідно до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589, та передбачає оновлення форм і методів роботи пам'яткоохоронних установ, впровадження заходів, спрямованих на збереження, реконструкцію, реабілітацію та пристосування для провадження туристичної діяльності.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Культурна спадщина столиці є невід'ємною частиною культурного надбання України, а відтак і світового культурного надбання. Місто Київ має багату історичну та архітектурну спадщину, про що свідчить включення Софійського собору та прилеглих монастирських будівель, Києво-Печерської Лаври до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за критеріями, які підтверджують, що об'єкти є шедевром людського творчого генія, демонструють стійкість мистецьких та містобудівних традицій, є видатним прикладом архітектурного ансамблю, ілюструють значний етап людської історії. Запропоновані Україною на розширення номінації Кирилівська та Андріївська церкви 2009 року включені до Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На території міста створені: Національний історико-культурний заповідник "Софія Київська", Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Державний історико-архітектурний заповідник "Стародавній Київ"; Державний історико-меморіальний заповідник "Лук'янівське кладовище"; Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр", Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили".

Станом на 01 січня 2018 року на державному обліку перебуває 3564 пам'ятки, з них - національного значення - 344, місцевого значення - 2021, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини - 1199.

Таблиця 1. Динаміка основних показників пам'яткоохоронної діяльності у м. Києві

Показники

роки

2016

2017

2018 (очік.)

Кількість пам'яток, од.:

2324

2365

2415

історії, од.

1201

1215

1230

архітектури та містобудування, од.

1355

1172

1207

археології, од.

62

62

62

ландшафтних, садово-паркового мистецтва, од.

26

26

26

кількість щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, од.

1228

1199

1174

Кількість об'єктів культурної спадщини, що перебувають у оперативному управлінні та потребують реставрації, од.

12

12

12


Для підвищення ефективності і якості державної охорони, повноти та достовірності обліку об'єктів культурної спадщини протягом 2016 року - I півріччя 2018 року проведені наукові інвентаризації, за їх підсумками виготовлено 215 комплектів облікової документації на пам'ятки місцевого значення та щойно виявлені об'єкти культурної спадщини. Для внесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України подано 110 комплектів облікової документації. За результатами додаткових досліджень виготовлено 26 облікових паспортів нового зразка.

Ведеться виявлення та включення до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини об'єктів різних видів та типів. З 2016 року по I півріччя 2018 року статус щойно виявлених набуло 9 об'єктів.

З метою збереження історико-містобудівного середовища та об'єктів культурної спадщини розроблено пам'яткоохоронну документацію - "Режими використання території пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення "Вулиця Костьольна", "Зони охорони пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення - дендропарк Київського зоопарку", "Зони охорони пам'ятки архітектури місцевого значення - велотрек", "Зони охорони пам'ятки архітектури місцевого значення "Садиба міська Ф. Г. Міхельсона, 1884 - 1896 рр."; погоджено "Межі та режими використання території та зони охорони пам'ятки архітектури місцевого значення на бульварі Т. Шевченка, 34"; виготовлено 417 примірників охоронних договорів. Усвідомлюючи особливе значення досягнень видатних діячів історії, культури, їх важливу роль у розвитку суспільства для вшанування їх пам'яті виготовлено та проведено урочисте відкриття 28 меморіальних дощок (пам'ятних знаків).

Проведено ремонтно-реставраційні роботи на об'єктах культурної спадщини, що перебувають у оперативному управлінні: пам'ятника князю Володимиру Великому; фасадів та приміщень об'єктів культурної спадщини на вул. Спаській, 12; вул. Костянтинівській, 6/8; Андріївському узвозі, 5/31.

Проте здійснення пам'яткоохоронної діяльності у столиці в останні роки мало уповільнений характер, що було спричинено організаційно-правовими недоліками, неготовністю відповідних інституцій швидко реагувати на негативні тенденції, які склалися у цій сфері, недостатнім рівнем фінансування. Наслідком цього стало скорочення кількості пам'яткоохоронних заходів, призупинення важливих реставраційно-відновлювальних робіт на об'єктах культурної спадщини тощо.

Продовжують існувати наступні проблеми:

- відсутність необхідного фінансування, яке уповільнює роботу з розроблення облікової документації нового зразка для щойно виявлених об'єктів культурної спадщини з метою включення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України; уповільнює процедури юридичного оформлення, а саме: укладання охоронних договорів на об'єкти культурної спадщини, встановлення на пам'ятках охоронних знаків державного зразка тощо; не дозволяє забезпечити збереження історичної та архітектурної спадщини міста Києва, консервації та продовження життя пам'яток шляхом реставрації та пристосування;

- відсутність планів зонування окремих територій міста, режиму їх використання; встановлення меж і переліку відповідних зон, переважних і допустимих видів використання земельних ділянок у складі Генерального плану міста Києва;

- несформовані освітні механізми підвищення рівня державного менеджменту в сфері охорони та збереження культурних об'єктів, у просуванні культурно-рекреаційного ресурсу національної культурної спадщини до найкращих європейських практик та стандартів;

- відсутність стимуляції спонсорської та благодійної діяльності з урахуванням європейських і світових законодавчих нормативів.

Програма створена для проведення перевірки стану (інвентаризації) об'єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних) з метою швидкого реагування на різноманітні загрози для об'єктів культурної спадщини щодо їх збереження. Програма призначена для визначення найбільш цінних пам'яток, їх реставрації та пристосування для подальшого залучення до міських, національних та міжнародних туристичних маршрутів, а також для представлення об'єктів у єдиній інформаційній базі об'єктів культурної спадщини міста Києва та здійснення заходів з їх популяризації, визначення їх охоронних зон та режимів використання, виготовлення облікової документації для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та інших заходів.

4. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення умов для збереження історичної самобутності Києва, формування принципів та механізмів столичної пам'яткоохоронної політики, охорона та збереження об'єктів культурної спадщини міста, їх популяризація.

5. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

Найбільш ефективним механізмом вирішення означених проблем є використання програмно-цільового методу, який ґрунтується на узгодженні в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах. Це дозволяє, дотримуючись принципів планування та послідовності, враховуючи стратегічні інтереси міської громади, чітко визначити перспективи з урахуванням потреб галузі, використовуючи цільове спрямування бюджетних коштів для вирішення першочергових завдань.

Також застосовуватимуться механізми та інструменти інституціональної взаємодії пам'яткоохоронних установ з міською громадою; запровадження сучасних технологій управління культурною спадщиною в діалозі з громадянським суспільством щодо процесів збереження об'єктів культурної спадщини.

Джерелами фінансування Програми є кошти бюджету м. Києва та кошти інших джерел (залучення грантів, кошти меценатів та спонсорів). Сума коштів з бюджету м. Києва на виконання Програми визначається щорічними рішеннями Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідний рік. Виконання Програми у повній мірі можливе за умови її фінансового забезпечення у 2019 - 2021 роках.

6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями та пріоритетні завдання визначені відповідно до законів України "Про культуру", "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини", "Про столицю України - місто-герой Київ", інших нормативних актів, спрямованих на вдосконалення організаційних та матеріально-технічних засад у сфері охорони культурної спадщини, а також згідно з положеннями Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року N 5/2015, щодо посилення іміджу міста Києва та популяризації України у світі, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385, щодо "забезпечення збереження культурної спадщини; створення електронних каталогів пам'яток історії та монументального мистецтва, архітектури, археології; застосування об'єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності", Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Основними напрямами Програми визначено:

- науково-дослідне забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини;

- контроль за належним утриманням та збереженням об'єктів культурної спадщини;

- забезпечення розроблення пам'яткоохоронної документації;

- реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини;

- забезпечення консервації археологічного матеріалу;

- викуп аварійних об'єктів культурної спадщини;

- популяризація історико-культурної спадщини;

- посилення співпраці між Київською міською державною адміністрацією та центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини міста Києва шляхом проведення спільних консультацій, залучення фахівців центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини до роботи Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- посилення відповідальності за порушення пам'яткоохоронного законодавства для підвищення ефективності і якості охорони об'єктів культурної спадщини;

- вдосконалення механізмів залучення інвесторів до реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини м. Києва (у т. ч. шляхом надання субсидій і пільг).

Виконання завдань та заходів Програми сприятиме збереженню і відтворенню пам'яток, активному використанню культурної спадщини в процесі духовного відродження нації, перетворенню міста у привабливе для туризму.

Для аналізу існуючих проблем при розробці Програми та подальшої оцінки впливу результатів її виконання на сталий розвиток міської громади використовуються методологічні рекомендації ЮНЕСКО "Індикатори впливу культури на сталий розвиток", а саме: індикатор "Стійкість спадщини". Також задіяні індикатори Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, які корелюються з метою Програми.

Очікувані результати від реалізації Програми:

- внесення об'єктів культурної спадщини м. Києва до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

- збереження історико-містобудівного середовища та об'єктів культурної спадщини;

- створення комплексної управлінської системи, у т. ч. створення нового комунального закладу "Центр консервації предметів археології", який буде віднесено до сфери управління новоутвореного Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- застосування механізму обміну інформацією в межах загальної інформаційної системи міста між структурними підпорядкованими підрозділами міських служб, установ, організацій, громадян тощо;

- приведення пам'яток до задовільного технічного та експлуатаційного стану, вдосконалення механізмів залучення інвесторів до реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини м. Києва шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих столів;

- підвищення ролі пам'яток у створенні позитивного іміджу міста, а також збільшення надходжень до міського бюджету від проведення туристичної діяльності;

- створення інформаційного середовища з метою формування поваги до історико-культурної спадщини столиці задля її збереження;

- створення платформи діалогу між громадою та органами самоврядування заради збереження культурної спадщини та сталого розвитку міста.

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми наведені у розділі 9.

Реалізація Програми сприятиме виконанню цільових індикаторів, визначених у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Таблиця 2. Цільові індикатори результативності, що відповідають Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

N

Індикатор

Одиниця виміру

2019

2020

2021

1.

Кількість об'єктів культурної спадщини, що потребують капітальних ремонтно-реставраційних робіт

од.

290

250

230

2.

Кількість об'єктів культурної спадщини, де будуть проведені роботи з реставрації та створені умови для сучасного використання таких об'єктів (у т. ч. їх пристосування до туристичної та музейної діяльності)

од.

12

12

12

3.

Кількість розроблених програм із залучення грантів, благодійних коштів та інвестицій

од.

1

1

1

4.

Кількість об'єктів культурної спадщини міста Києва, що входять до Списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

од.

1

1

1

5.

Частка об'єктів культурної спадщини міста Києва, для яких розроблено необхідну облікову документацію нового зразка

%

55

70

85

6.

Динаміка кількості об'єктів культурної спадщини міста Києва

%

>0

>0

>0

7.

Створення публічного міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології

так / ні

так

так

так

8.

Частка об'єктів культурної спадщини міста Києва, що внесена до публічного міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології

%

80

100

100

9.

Кількість пам'яток культурної спадщини, на які будуть розроблені паспорти нового зразка

од.

10

10

10

10.

Кількість виявлених нових об'єктів для занесення до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини з подальшим їх поданням до включення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

од.

3

3

3

11.

Кількість розробленої пам'ятко-охоронної документації з визначенням територій, меж та режимів зон охорони об'єктів культурної спадщини

од.

2

2

2

12.

Кількість підготовлених текстів для інформаційних вивісок на об'єктах культурної спадщини в рамках соціально-освітнього проекту "Туристичне ознакування Києва"

од.

-

-

-

13.

Створення інтернет-порталу "Культурна спадщина міста Києва" та інтерактивної карти об'єктів культурної спадщини міста Києва

так / ні

так

так

так

14.

Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу "Культурна спадщина міста Києва" (після його створення)

тис. відвідувачів / рік

90

125

125


7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію виконання Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, який координує дії виконавців Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань і заходів співвиконавцями, зазначеними у Програмі, серед яких структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установи охорони культурної спадщини міського та районного підпорядкування, інші зацікавлені організації та підприємства міста.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми та цільовим і ефективним використанням коштів здійснює відповідальний виконавець - Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)(далі - Департамент), який є головним розпорядником коштів.

Департамент забезпечує моніторинг виконання Програми та підготовку звітної і аналітичної інформації.

Департамент щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та оприлюднює на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про стан її виконання.

Департамент щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих її завдань і заходів тощо.

За ініціативи Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), замовника або головного розпорядника коштів Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

Після закінчення виконання Програми Департамент складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Департамент розміщує на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва заключний звіт про результати виконання Програми.

Перед поданням заключного звіту про результати виконання Програми на розгляд Київської міської ради Департамент проводить його публічне обговорення, в якому беруть участь представники громадськості, засобів масової інформації, депутати Київської міської ради та інші уповноважені представники.

8. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2019

2020

2021

Обсяг ресурсів, усього

73983,3

81241,1

92513,2

247737,6

у тому числі:

 

 

 

 

Бюджет м. Києва

34198,3

33675,3

34913,7

102787,3

Кошти інших джерел

39785,0

47565,8

57599,5

144950,3


9. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

N
з/п

Назва напрямку діяльності

Заходи програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у т. ч. за роками: 2019 - 2021

Очікуваний результат

Показники

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Науково-дослідне забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини

1.1. Виявлення, дослідження об'єктів культурної спадщини та підготовка облікової документації для внесення до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти інших джерел

Всього: 3000,0
2019 - 500,0
2020 - 900,0
2021 - 1600,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

500,0

900,0

1600,0

продукту:

 

 

 

кількість виявлених об'єктів, на які будуть розроблені облікові картки, од.

20

30

40

ефективності:

 

 

 

середня вартість дослідження та розробки однієї облікової картки, тис. грн

25,0

30,0

40,0

якості:

 

 

 

рівень розроблення облікової документації на щойно виявлені об'єкти до запланованого Програмою, %

22,2

55,5

100,0

 

1.2. Виготовлення облікової документації на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини для занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти інших джерел

Всього: 30000,0
2019 - 8000,0
2020 - 10000,0
2021 - 12000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

8000,0

10000,0

12000,0

продукту:

 

 

 

кількість об'єктів культурної спадщини, на які будуть розроблені облікові картки, од.

400

400

400

ефективності:

 

 

 

середня вартість розробки однієї облікової картки, тис. грн

20,0

25,0

30,0

якості:

 

 

 

рівень виготовлення облікової документації до запланованого Програмою, %

33,33

66,67

100,00

 

1.3. Виготовлення комплектів облікової документації нового зразка на пам'ятки місцевого значення

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти інших джерел

Всього: 47250,0
2019 - 14000,0
2020 - 15750,0
2021 - 17500,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

14000,0

15750,0

17500,0

продукту:

 

 

 

кількість пам'яток культурної спадщини, на які будуть розроблені комплекти нового зразка, од.

350

350

350

ефективності:

 

 

 

середня вартість розробки облікового паспорта нового зразка, тис. грн

40,0

45,0

50,0

якості:

 

 

 

рівень виготовлення паспортів нового зразка до запланованих Програмою, %

33,33

 

66,67

 

100,00

 

 

1.4. Проведення досліджень, вивчення історичних кладовищ, поховань та меморіалів, створення електронної бази-карти "Київський некрополь" та внесення даних до неї

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

Кошти інших джерел

Всього: 300,0
2019 - 60,0
2020 - 90,0
2021 - 150,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

60,0

90,0

150,0

продукту:

 

база-карта, од.

1

кількість кладовищ внесених до бази-карти, од.

6

9

15

ефективності:

 

 

 

середня вартість робіт внесення в електронну базу одного меморіалу / кладовища, тис. грн

10,0

10,0

10,0

якості:

 

 

 

рівень виконання робіт до запланованих Програмою, %

20

50

100

 

 

1.5. Проведення комплексних археологічних досліджень

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти інших джерел

Всього: 0,0
2019 - 0,0
2020 - 0,0
2021 - 0,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

0,0

0,0

продукту:

 

 

 

Підготовка проведення комплексних археологічних досліджень, створення банку даних, од.

1

ефективності:

 

 

 

розробка науково-облікової документації на об'єкти археологічної спадщини, од

30

30

30

якості:

 

 

 

рівень виконання робіт до запланованих Програмою, %

30

60

100

2

Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини

2.1. Забезпечення функціювання Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій з метою збереження, дослідження і накопичення даних про культурну спадщину, реставрації пам'яток історії та культури

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

Бюджет м. Києва

Всього: 49413,6
2019 - 15668,3
2020 - 16461,1
2021 - 17284,2

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

15668,3

16461,1

17284,2

Кількість науково-методичних центрів, од.

1

1

1

продукту:

 

 

 

кількість проведених науково-дослідних робіт, од.

350

360

370

Кількість об'єктів культурної спадщини, од.

84

84

84

Кількість наданих платних послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо)

4072

4278

4491

Обсяг власних надходжень за рахунок платних послуг, тис. грн.

2100,0

2206,3

2316,6

ефективності:

 

 

 

середні витрати на проведення науково-дослідних робіт рік, тис. грн

44,8

47,0

49,4

середні витрати на надання однієї платної послуги, грн

515

515

515

якості:

 

 

 

забезпечення пам'яткоохоронної та оперативно-управлінської діяльності, %

100

100

100

3

Контроль за належним утриманням та збереженням об'єктів культурної спадщини

3.1. Виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятках культурної спадщини

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

Кошти інших джерел

Всього: 900,0
2019 - 300,0
2020 - 300,0
2021 - 300,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

300,0

300,0

300,0

продукту:

 

 

 

кількість пам'яток культурної спадщини, на які будуть встановлені охоронні дошки, од.

200

200

200

ефективності:

 

 

 

середня вартість виготовлення охоронної

дошки, тис. грн

15,0

15,0

15,0

якості:

 

 

 

рівень виготовлення охоронних дощок до запланованих Програмою, %

33,33

66,67

100,00

3.2. Інспекційні перевірки стану нерухомих об'єктів культурної спадщини

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Не потребує фінансування

 

продукту

 

 

 

кількість обстежених об'єктів, од.

150

200

250

якості:

 

 

 

частка об'єктів культурної спадщини в загальній кількості обстежених, по яких надані приписи, %

50

50

50

 

 

3.3. Підготовчі дії до викупу аварійних пам'яток культурної спадщини та повернення до комунальної власності територіальної громади м. Києва

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 2040,0
2019 - 40,0
2020 - 1000,0
2021 - 1000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

40

1000,0

1000,0

продукту:

 

 

 

кількість аварійних пам'яток, що підлягають викупу, од.

3

ефективності:

 

 

 

середня вартість підготовки документації щодо викупу одного об'єкта культурної спадщини, тис. грн

680,0

якості:

 

 

 

рівень підготовки документації на викуп 3 аварійних об'єктів культурної спадщини, %

-

50

100

 

 

3.4. Проведення рятівних робіт

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти інших джерел

Всього: 0,0
2019 - 0,0
2020 - 0,0
2021 - 0,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

0,0

0,0

продукту:

 

 

 

плановий моніторинг об'єктів археологічної спадщини, які потребують термінових рятівних та дослідних польових робіт, %

30

60

100

ефективності:

 

 

 

збереження об'єктів (комплексів) археологічної спадщини міста Києва, од

100

якості:

 

 

 

рівень методологічної та методичної розробленості планового моніторингу об'єктів археологічної спадщини міста Києва, %

30

60

100

4

Забезпечення розроблення пам'ятко-охоронної документації

4.1. Розроблення науково-проектної документації по визначенню меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини та комплексів місцевого значення

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

Бюджет м. Києва

Всього: 22450,0
2019 - 6300,0
2020 - 7600,0
2021 - 8550,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

6300,0

7600,0

8550,0

продукту:

 

 

 

кількість розробленої науково-проектної документації, од.

18

19

19

ефективності:

 

 

 

середня вартість розроблення однієї науково-проектної документації, тис. грн

350,0

400,0

450,0

якості:

 

 

 

рівень розроблення науково-проектної документації до запланованих Програмою, %

32,1

66,1

100,0

4.2. Розроблення Плану організації території ДІАЗ "Стародавній Київ"

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

Бюджет м. Києва

Всього: 4000,0
2019 - 2000,0
2020 - 1000,0
2021 - 1000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

2000,0

1000,0

1000,0

продукту:

 

 

 

кількість розроблених планів, од.

1

ефективності:

 

 

 

середня вартість розроблення Плану організації території ДІАЗ "Стародавній Київ", тис. грн

4000,0

якості:

 

 

 

рівень готовності розроблення Плану, %

50

75

100

 

4.3. Розроблення науково-проектної документації "Межі та режими використання зон охорони пам'ятки історії, ландшафту місцевого значення "Історичний ландшафт Київських гір та долини р. Дніпро"

2019

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 3000,0
2019 - 3000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

3000,0

-

-

продукту:

 

 

 

кількість розробленої науково-проектної документації, од.

1

-

-

ефективності:

 

 

 

середня вартість на розроблення науково-проектної документації, тис. грн

3000,0

-

-

якості:

 

 

 

рівень готовності науково-проектної документації, %

100

-

-

 

4.4. Розроблення науково-проектної документації "Межі та режими використання зон охорони пам'ятки містобудування місцевого значення "Вулиця Хрещатик" (для подальшої підготовки досьє на номінацію на включення вулиці Хрещатик в Попередній список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО)

2019 - 2020

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

Бюджет м. Києва

Всього: 1800,0
2019 - 1300,0
2020 - 500,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1300,0

500,0

-

продукту:

 

 

 

кількість розробленої науково-проектної документації, од.

1

-

ефективності:

 

 

 

середня вартість на розроблення науково-проектної документації, тис. грн

1800,0

-

якості:

 

 

 

рівень готовності науково-проектної документації, %

72,2

100,0

-

5.

Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини

5.1. Ремонтно-реставраційні роботи на об'єктах культурної спадщини:
- вул. Борисоглібська, 6 (перехідний об'єкт);
- вул. Сковороди, 2 (перехідний об'єкт);
- вул. Андріївський узвіз, 5/31 (перехідний об'єкт);
- вул. Г. Сковороди, 9-б;
- вул. Володимирська, 3
- вул. Десятинна, 14;
вул. Андріївський узвіз, 34-б;
- вул. Покровська, 7;
- вул. Воздвиженська, 1;
- Пам'ятник князю Володимиру;
Монумент на честь надання м. Києву Магдебурзького права (3 об'єкти)

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 74289,0
2019 - 5790,0
2020 - 6114,2
2021 - 6079,5

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

20790,0

24205,0

29294,0

продукту:

 

 

 

кількість об'єктів культурної спадщини, які планується реставрувати од.

8

10

7

Кошти інших джерел

2019 - 15000,0
2020 - 18090,8
2021 - 23214,5

ефективності:

 

 

 

середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати, тис. грн

2598,75

2420,5

4184,9

якості:

 

 

 

динаміка кількості відреставрованих об'єктів культурної спадщини, од.

2

3

7

6.

Забезпечення консервації археологічного матеріалу

6.1. Створення комунального закладу "Центр консервації предметів археології"

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 2100,0
2019 - 100,0
2020 - 1000,0
2021 - 1000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

100,0

1000,0

1000,0

продукту:

 

 

 

кількість створених центрів, од.

1

ефективності:

 

 

 

середні витрати на створення комунального закладу "Центр консервації предметів археології", тис. грн

2100,0

якості:

 

 

 

консервація та збереження археологічних предметів, знайдених у м. Києві

7.

Популяризація культурної спадщини

7.1. Підготовка до друку другої книги "Київський некрополь"

2019
2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

Кошти інших джерел

Всього: 250,0
2019 - 50,0
2020 - 100,0
2021 - 100,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

50,0

100,0

100,0

продукту:

 

 

 

кількість підготовлених до друку словників, од.

1

2

2

ефективності:

 

 

 

середня вартість робіт з підготовки до друку одного словника,

тис. грн

50,0

50,0

50,0

якості:

 

 

 

рівень виконання робіт до запланованих Програмою, %

20

60

100

 

7.2. Встановлення інформаційних стендів біля об'єктів культурної спадщини з позначенням розроблених туристичних маршрутів (укр., англ. мови, шрифт Брайля)

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

Кошти інших джерел

Всього: 2700,0
2019 - 500,0
2020 - 900,0
2021 - 1300,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

500,0

900,0

1300,0

продукту:

 

 

 

кількість інформаційних стендів, од.

30

50

70

ефективності:

 

 

 

середня вартість виготовлення інформаційного стенду, тис. грн

16,67

18,00

18,57

якості:

 

 

 

рівень виготовлення інформаційних стендів до запланованих Програмою, %

20,0

53,3

100,0

 

7.3. Створення інклюзивних туристичних маршрутів для людей з обмеженими можливостями.
Виготовлення та встановлення макетів (декоративно-пластичні форми) або символічних меморіальних дощок пам'яток сакральної архітектури на місцях їх історичного розташування (територія ДІАЗ "Стародавній Київ") (укр., англ. мови, шрифт Брайля)

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

Кошти інших джерел

Всього: 2250,0
2019 - 750,0
2020 - 750,0
2021 - 750,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

750,0

750,0

750,0

продукту:

 

 

 

кількість макетів, од.

5

5

5

ефективності:

 

 

 

середня вартість виготовлення макету, тис. грн

150,0

150,0

150

якості:

 

 

 

рівень виготовлення макетів до запланованих Програмою %

33,33

66,67

100,00

 

7.4. Розробки та впровадження соціальної кампанії з популяризації культурної спадщини міста

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

Кошти інших джерел

Всього: 300,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
2021 - 100,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

100,0

100,0

100,0

якості:

 

 

 

сприяння здійсненню заходів та розширення можливостей доступу до інформації щодо збереження культурної спадщини, заохочення до знайомства з культурними цінностями і поваги до культурної спадщини міста

 

 

7.5. Організація та проведення проектних семінарів, семінарів з урбаністики, тренінгів, лекторіїв та конференцій, присвячених збереженню, розвитку та оновленню культурної спадщини міста Києва

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

Кошти інших джерел

Всього: 1530,0
2019 - 470,0
2020 - 530,0
2021 - 530,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн.

470,0

530,0

530,0

продукту:

 

 

 

кількість конференцій, од.

1

1

1

кількість семінарів, од.

4

6

6

ефективності:

 

 

 

середня вартість проведення конференції, тис. грн

350,0

350,0

350,0

середня вартість проведення семінару, тис. грн

30,0

30,0

30,0

якості:

 

 

 

актуалізація знань щодо шляхів, методів, інструментаріїв збереження, розвитку та оновлення культурної спадщини міста Києва

 

7.6. Організація та проведення заходів в рамках "Днів європейської спадщини" в місті Києві

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

Кошти інших джерел

Всього: 60,0
2019 - 20,0
2020 - 20,0
2021 - 20,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

20,0

20,0

20,0

продукту:

 

 

 

кількість заходів, од.

1

1

1

ефективності:

 

 

 

середня вартість проведення заходу, тис. грн

20,0

20,0

20,0

якості:

 

 

 

рівень проведених заходів до запланованих Програмою, %

33,33

66,67

100,00

популяризація пам'яток культурної спадщини у м. Києві

 

 

7.7. Створення та інформаційна підтримка електронного каталогу сакрального монументального живопису міста

2019 - 2021

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій

Кошти інших джерел

Всього: 105,0
2019 - 35,0
2020 - 35,0
2021 - 35,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

35,0

35,0

35,0

продукту:

 

 

 

кількість об'єктів, внесених в каталог, од.

10

10

10

ефективності:

 

 

 

середня вартість створення електронного каталогу, тис. грн

105,0

якості:

 

 

 

рівень внесення об'єктів до каталогу, %

33,33

66,67

100,00

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:

Всього: 247737,6
2019 - 73983,3
2020 - 81241,1
2021 - 92513,2

 


 

Київський міський голова

В. Кличко