КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 5 квітня 2012 року N 382/7719

Про затвердження Київської міської програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012 - 2016 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою вирішення питання щодо регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами та врегулювання відносин у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в місті, в межах функцій органу місцевого самоврядування Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Київську міську програму контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012 - 2016 роки (далі - Програма) згідно з додатком до цього рішення.

2. Визначити Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) головним розпорядником коштів та відповідальним за реалізацію заходів Програми.

3. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити виконання Програми в межах загального обсягу видатків, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідні роки.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) кожні півроку та щорічно подавати Київраді звіт про хід виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
05.04.2012 N 382/7719


Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012 - 2016 роки

1. Паспорт

Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012 - 2016 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Головне управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.10.2011 N 1909 "Про підготовку проекту Київської міської Програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012 - 2016 роки"

3.

Розробник Програми

Комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин"

4.

Співрозробники Програми

Комунальні підприємства "Притулок для тварин", "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", громадські організації

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Головне управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

Головне управління екології та природних ресурсів; комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин"; комунальне підприємство "Притулок для тварин"; комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"; громадські організації

7.

Термін реалізації Програми

2012 - 2016 роки

7.1.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

I етап - 2012 рік
II етап - 2013 - 2014 роки
III етап - 2015 - 2016 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів., які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Кошти бюджету м. Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

117178,808 тис. грн.

9.1.

Коштів бюджету м. Києва

108868,608 тис. грн.

9.2.

Коштів інших надходжень

8310,2 тис. грн.


2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Одним із важливих критеріїв належності до європейської цивілізації є ставлення суспільства до тварин.

На території міста Києва приблизно кожна 14-та родина має домашню тварину. Для людини є природним утримання домашніх улюбленців, однак їх неконтрольоване розмноження і безвідповідальне ставлення до них власників тварин, з вини яких вони стають загубленими, кинутими у місцях продажу, призводить до постійного збільшення кількості безпритульних тварин.

Від ситуації з неконтрольованою народжуваністю домашніх тварин та відповідно чисельністю безпритульних тварин у м. Києві потерпають і мешканці міста, і самі тварини.

Через відсутність у достатній кількості створених та належним чином облаштованих місць та зон для вигулу, дресирувальних майданчиків власники здійснюють вигул собак на територіях загального користування, у зелених і рекреаційних зонах, що призводить до збільшення конфліктних ситуацій між власниками тварин та пересічними громадянами (напади на людей, покуси, погіршення санітарного стану в багатоквартирних будинках внаслідок неналежного утримання тварин). Крім того, до збільшення вищезазначених конфліктних ситуацій призводить також велика кількість безпритульних тварин.

У зв'язку з великою чисельністю тварин у місті та не налагодженою системою збору та утилізації відходів життєдіяльності тварин існує загроза ураженості ґрунту (дитячих майданчиків, парків, скверів тощо) збудниками антропозоонозів і паразитарних захворювань, а також створення умов для високого рівня ризику зараження населення, насамперед дітей.

З іншого боку, неналежний догляд за домашніми тваринами та велика чисельність безпритульних тварин призводять до того, що тварини гинуть та отримують травми у дорожньо-транспортних пригодах, потрапляють у місця, з яких неможливо вибратись, хворіють інфекційними хворобами. Неконтрольована кількість безпритульних тварин призводить до байдужого, негативного, жорстокого ставлення до них, а зрештою й до людей, і таким чином викликає підвищення конфліктогенності в суспільстві.

Причинами зазначених явищ є:

- недосконалість нормативно-правової бази у цій сфері.

Діюча правова база досить поверхнево врегульовує питання утримання домашніх тварин, захисту тварин від жорстокого поводження, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, не враховує повною мірою прецедентів, що виникають, і не має чіткого механізму застосування.

- відсутність мотивації серед власників тварин до дотримання встановлених правил утримання тварин.

У місті не створені належні умови для утримання тварин: не створена відповідна інфраструктура - місця і зони для вигулу, дресирувальні майданчики, кладовища для тварин, недосконала система реєстрації та ідентифікації тварин, контролю за їх розмноженням, утриманням та подальшим переміщенням.

- недостатній рівень свідомості, культури та інформованості власників тварин та мешканців міста спричиняє те, що основна частина власників тварин взагалі не дотримуються правил утримання тварин;

- недостатній рівень свідомості, культури та інформованості волонтерів, що опікуються безпритульними собаками та котами, спричиняє те, що значна їх частина взагалі не дотримуються правил утримання тварин, сприяють збільшенню кількості зграй біля об'єктів соціальної сфери, своїми діями погіршують санітарно-епідеміологічний стан у місті.

Популяція безпритульних тварин поповнюється за рахунок:

тварин, які мали власника, але були загублені, залишені з ініціативи власника на вулиці, покинуті в місцях несанкціонованого продажу тощо. Слід зазначити, що подібні явища мають місце внаслідок неконтрольованого та безвідповідального розмноження домашніх тварин;

розмноження існуючих безпритульних тварин (одна самка в рік народжує 8 - 12 цуценят);

безпритульних тварин, які мігрували з приміських районів на так звані "вільні території".

Як доводить світовий досвід, масове знищення тварин не вирішує проблеми зменшення їх чисельності, сприяє створенню неконтрольованої ситуації з чисельністю безпритульних тварин, є найбільш неефективним та економічно витратним методом її регулювання та провокує ескалацію жорстокості в суспільстві.

Найбільш ефективним шляхом регулювання чисельності безпритульних тварин є реалізація засобів запобігання неконтрольованому розмноженню тварин, що мають власників, здійснювана державною та/або місцевою владою за участю громадських організацій.

Засобами такого запобігання є:

- стерилізація безпритульних собак та котів;

- пільгова стерилізація тварин, що мають власника, для соціально вразливих верств населення (з низьким рівнем доходу - пенсіонери, інваліди тощо), заходи з заохочення стерилізації;

- просвітницька робота з населенням (соціальна реклама, публікації, теле- й радіопередачі, лекційна робота в навчальних закладах тощо).

25.10.2007 рішенням Київської міської ради N 1080/3913 було ухвалено Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2008 - 2011 рік та нові Правила утримання собак і котів у Києві. Програма передбачала вилов і масову стерилізацію безпритульних тварин з подальшим їх поверненням на місця попереднього перебування (ВСП). У свою чергу Правилами було передбачено відповідальне ставлення власників до здійснення контролю над розведенням домашніх тварин. Таким чином, сукупно Програма й Правила були спрямовані на "перекриття" обох джерел поповнення кількості безпритульних тварин - і їхнє природне розмноження, і поповнення за рахунок неконтрольованого розмноження власницьких тварин.

Але недооцінка зазначених чинників, які сприяють запобіганню неконтрольованому розмноженню тварин, а також неналежний рівень організаційного та фінансового забезпечення унеможливили реалізацію заходів, передбачених вищезгаданими нормативно-правовими актами. Таким чином на сьогодні залишаються відкритими питання недостатньої кількості центрів тимчасової перетримки тварин, відсутності дієвого механізму заохочення власників тварин до їх реєстрації та стерилізації, недосконалої системи контролю за обліком та ідентифікацією тварин, за діяльністю волонтерів-опікунів, а також неконтрольованого розведення та безвідповідального ставлення власників до своїх тварин.

З іншого боку, залишається відкритим питання громадського контролю діяльності та фінансового забезпечення згідно з чинним законодавством відповідальних виконавців Програми, зокрема установ та організацій, які здійснюють вилов та утримання безпритульних тварин у притулках будь-якої форми власності. Також не здійснювались повною мірою інформаційно-просвітницькі заходи, відсутня масштабна соціальна реклама щодо захисту тварин від жорстокого поводження., соціальної значимості і користі домашніх тварин, дотримання прав власності на домашніх тварин.

Зазначені чинники призвели до диспропорцій у реалізації Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, внаслідок чого істотного покращення ситуації з безпритульними тваринами та санітарно-епідеміологічного і екологічного стану м. Києва не відбулося.

Ситуація з безпритульними тваринами на сьогодні є недостатньо контрольованою, трапляються вбивства тварин та жорстоке поводження з ними, що провокує ескалацію жорстокості в суспільстві та зростання рівня конфліктогенності.

Оскільки зазначені питання залишаються актуальними, а термін дії чинних Програм регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами та вирішення проблем з утримання домашніх тварин вичерпується, виникає необхідність розроблення нової комплексної Програми, яка враховує актуальність проблеми, усі вищезазначені чинники і спрямована на ефективний контроль над утриманням домашніх тварин і зменшення чисельності безпритульних тварин у місті гуманними методами, зниження соціальної напруги і рівня конфліктогенності, викликаних ситуацією з безпритульними тваринами, запобігання поширенню жорстокості та впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного ставлення до живих істот і шанобливого ставлення до життя як цінності.

3. Мета Програми

Основною метою реалізації Київської міської Програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012 - 2016 роки є:

здійснення контролю за утриманням та чисельністю домашніх тварин, які мають власників, у м. Києві;

зменшення кількості безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами;

впровадження прийнятих рішенням Київської міської ради від 25.10.2007 N 1079/3912 Положень про функціонування місць та зон для вигулу тварин у м. Києві і про функціонування майданчиків для дресирування собак;

створення комфортних і таких, що виключають жорстокість, умов для життя людей та гуманного середовища для існування тварин;

зниження соціальної напруги і рівня конфліктогенності, викликаних ситуацією з безпритульними тваринами, запобігання поширенню жорстокості;

впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного ставлення до живих істот і шанобливого ставлення до життя як цінності.

Програма визначає основні засади гуманного утримання та поводження із тваринами в місті; правові, економічні та організаційні засади діяльності юридичних та фізичних осіб у сфері утримання та поводження з тваринами.

Програма спрямована на формування в місті Києві повноцінного співіснування людей і тварин та забезпечення проведення єдиної політики у сфері утримання та поводження з тваринами, що відповідає законодавству України.

Дія Програми поширюється на собак і котів, які мають власників, а також на безпритульних собак та котів, які знаходяться на території м. Києва.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Правові аспекти

Програма розроблена відповідно до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", а також вимог та наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589.

Програма базується на Конституції України, законах України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про об'єднання громадян", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", стандартах і директивах Міжнародного Епізоотичного Бюро (ОІЕ) 2009 року, рекомендації Міжнародної коаліції по регулюванню чисельності тварин-компаньйонів (ICAM Coalition) 2007 року та інших нормативно-правових актів у сфері утримання та поводження з домашніми тваринами, інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сферах місцевого самоврядування, діяльності громадських організацій та захисту об'єктів тварин і протидії жорстокому поводженню з тваринами.

Незважаючи на існування низки нормативно-правових актів у сфері утримання та поводження з домашніми тваринами, захисту тварин від жорстокого поводження, чинна правова база все ще має значну кількість прогалин, що унеможливлює ефективне вирішення питань, пов'язаних з порушеними проблемами.

Тому існує необхідність у її вдосконаленні шляхом внесення змін, доповнень та уточнень до чинних нормативних актів, а також розробки нових як на загальнодержавному, так і місцевому рівнях.

Зокрема, потребують нормативного врегулювання питання підвищення рівня відповідальності за порушення правил утримання тварин, здійснення контролю за продажем тварин, збирання, знешкодження і утилізації загиблих тварин та відходів життєдіяльності тварин, центрів та пунктів тимчасової перетримки тварин та притулків для тварин.

У цій Програмі терміни вживаються в такому значенні:

гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;

домашні тварини (непродуктивні) - собаки та коти, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна), що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї або уповноваженої власником особи, а також повинні бути ідентифіковані;

безпритульні тварини - собаки та коти, покинуті, загублені, що втекли або іншим чином залишилися поза межами свого утримання без догляду людини, а також ті з них, що утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

опікувані тварини - піддані щепленням та стерилізації собаки та коти, що перебувають під опікою фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських і благодійних організацій в умовах повністю або частково створених діяльністю людини;

опікун тварини - фізична особа, підприємство, установа, організація незалежно від форм власності, громадські і благодійні організації, що опікуються тваринами на волонтерських засадах і несуть відповідальність за стан тварини;

опіка над твариною - догляд за опікуваною твариною для забезпечення її біологічних, видових та індивідуальних потреб, забезпечення заходів з профілактики захворювань тварини та спрямованих на недопущення її безконтрольного розмноження без зміни її ареалу перебування;

власник тварини - юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству, і несе відповідальність за стан тварини та її дії згідно з чинним законодавством;

утримання в домашніх умовах - утримання домашніх собак та котів в умовах, що виключають їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;

стерилізація - гуманний метод регулювання чисельності тварин шляхом хірургічного позбавлення тварини здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

жорстоке поводження з тваринами - побої, знущання, залякування, навмисне поранення та каліцтво тварин; дратування тварин, нацьковування одних тварин на інших; покинення тварин без догляду або в безпорадному стані; порушення зоотехнічних, зоогігієнічних та ветеринарно-санітарних норм їх утримання; вчинення над тваринами експериментів та процедур, що спричиняють страждання та/або здійснюються з порушенням закону; використання технічних засобів, які примушують тварин до перебування у протиприродних позиціях, що викликають надмірні страждання, пошкодження тіла або загибель тварин; транспортування тварин способами, що призводять до страждань та стресу тварин; використання жорстоких способів у вихованні та годуванні тварин; інші дії, що суперечать нормам чинного законодавства, які спрямовані на захист тварин від жорстокого поводження, та спричиняють тваринам біль, каліцтва, травми, страждання, стрес, призводять до їх передчасної загибелі;

жорстоке умертвіння тварин - умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

соціалізація тварин - спрямований на адаптацію тварини до співіснування з людьми процес засвоєння навичок і зразків поведінки, які роблять тварину соціально безпечною;

притулки для тварин - неприбуткові установи, спеціально призначені для утримання тварин постійно або тимчасово та облаштовані згідно з вимогами чинного законодавства;

карантинування - заходи щодо запобігання занесенню заразних захворювань, що передбачають тимчасове ізольоване утримання тварин (на карантинних майданчиках) та проведення необхідних лабораторно-діагностичних досліджень тварин, які надійшли до місць утримання;

центри тимчасової перетримки тварин (карантинний майданчик) - спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, призначені для проходження карантину та перетримки безпритульних тварин, після стерилізації, до моменту повного одужання (впродовж 8 - 10 днів) і передачі під опіку;

особливо небезпечні хвороби - зоонози, що входять до списку особливо небезпечних хвороб і можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів, які в подальшому матимуть значні соціально-економічні наслідки або можуть становити загрозу для здоров'я людини чи тварини і суттєво вплинути на міжнародну торгівлю тваринами та продуктами тваринного походження;

зоонози - хвороби, що передаються людям від тварин;

реєстрація та облік тварин - процес обліку та ідентифікації тварин шляхом збирання та занесення відповідної інформації щодо тварини та її власника або опікуна до загальної електронної бази з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення" від 25.05.2011 N 616 та ін., видача власникам або опікунам тварин реєстраційних посвідчень та відмітних знаків з метою контролю за чисельністю тварин в Києві та за дотриманням власниками та опікунами тварин ветеринарних та санітарно-епідеміологічних вимог;

ідентифікація тварин - присвоєння тварині особистого ідентифікаційного номера шляхом електронної ідентифікації, маркування тощо;

єдиний реєстр опікунів тварин - загальноміська база даних, що функціонує в електронному режимі та містить інформацію щодо всіх зареєстрованих у Києві опікунів тварин, яку веде комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин";

загальна електронна база даних непродуктивних тварин у м. Києві - автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання даних, що містить інформацію щодо всіх зареєстрованих у м. Києві тварин, котрі мають власників або опікунів, яку веде комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин";

об'єкти соціально-культурного призначення - об'єкти охорони здоров'я, дитячі дошкільні заклади, будинки-інтернати для престарілих та інвалідів, табори відпочинку та оздоровлення дітей, об'єкти культури й аматорського спорту, заклади освіти.

Концептуальною основою шляхів і засобів розв'язання проблеми є:

взаємодія органів державної влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та закладів освіти і науки;

комплексність і збалансованість заходів, їх зв'язок з актуальними проблемами міста, зокрема, поліпшенням санітарного та епізоотичного стану;

врахування основних загальнодержавних нормативно-правових та директивних документів, що стосуються державної політики в галузі охорони тварин;

поширення державної політики в напрямі європейської інтеграції щодо приведення міста до рівня європейської столиці у сфері охорони тварин та створення відповідної інфраструктури;

ініціювання внесення змін щодо вдосконалення нормативно-правової бази (в межах компетенції місцевого самоврядування) з питань охорони тварин на рівні міста;

забезпечення на міському рівні відповідно до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" розроблення та впровадження механізмів контролю народжуваності та утримання домашніх та опікунських собак та котів, регулювання чисельності безпритульних тварин і підвищення ефективності заходів із запобігання жорстокому поводженню з тваринами;

широке впровадження новітніх методів та технологій гуманного поводження з безпритульними тваринами;

пропаганда гуманного ставлення до тварин серед населення міста, формування культури поводження з домашніми і безпритульними тваринами.

Заходи щодо виконання завдань Програми

Здійснення контролю за дотриманням правил утримання домашніх тварин. Реєстрація та ідентифікація

З метою забезпечення комфортних умов співіснування людей і домашніх непродуктивних тварин у місті, зменшення кількості конфліктних ситуацій, пов'язаних з тваринами, зменшення випадків покусів собаками людей або травмування інших тварин, зменшення кількості бездоглядних та безпритульних тварин, формування гуманного відношення до тварин необхідно здійснювати постійний контроль за дотриманням встановлених правил утримання тварин. З цією метою мають регулярно проводитися рейди-перевірки по території м. Києва, особливо в парках, скверах, де здебільшого здійснюється вигул тварин, та в місцях громадського відпочинку, а також має здійснюватися реагування на звернення, скарги, повідомлення громадян про факти порушень правил утримання тварин.

У разі виявлення правопорушень, пов'язаних з утриманням тварин, з метою притягнення до відповідальності має бути встановлений власник тварини. Найбільш ефективний спосіб ототожнення тварини з конкретним власником - це використання реєстрації та ідентифікації.

Реєстрація та ідентифікація є важливим засобом для здійснення єдиного обліку тварин, які утримуються юридичними та фізичними особами, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам; контролю за чисельністю безпритульних тварин; здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог; забезпечення епізоотичного благополуччя; вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов'язаних з утриманням домашніх собак та котів.

Реєстрація та ідентифікація тварин може бути основою для застосування відповідної законодавчої бази (включаючи законодавство, згідно з яким власник несе відповідальність за викинуту на вулицю тварину, і норми про обов'язкові регулярні щеплення від сказу). Це має підвищити відповідальність власників, оскільки по тварині можна ідентифікувати його господаря.

Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетону.

Ідентифікація тварин здійснюється візуальним способом (жетон) та електронним (чіпування).

Дані про тварину та її власника вносяться до загальної електронної бази домашніх непродуктивних тварин у м. Києві.

Створення інфраструктури для утримання домашніх непродуктивних та інших тварин у м. Києві

Для покращення санітарно-епідеміологічного, епізоотичного та екологічного стану міста, зменшення кількості випадків порушення власниками собак вимог Правил утримання домашніх собак та котів у м. Києві має бути створена відповідна інфраструктура - майданчики для дресирування, зони та місця для вигулу, а також місця для поховання тварин.

Майданчики для дресирування собак створюються з метою:

підвищення рівня керованості та адаптованості в умовах міста собак усіх порід;

проведення тестування за Програмою "Собака-компаньйон", затвердженою відповідальним органом влади в м. Києві, з метою встановлення ступеню адаптації тварини в умовах міста, у т. ч. потенційно небезпечних собак та собак, яких визнано небезпечними;

проведення виховної роботи з підлітками та молоддю, включаючи допризовну підготовку;

сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів щодо утримання, використання та захисту від жорстокого поводження тварин у м. Києві.

Місця та зони для вигулу тварин створюються з метою:

поліпшення санітарно-епідемічного, епізоотичного та екологічного стану в місті;

зменшення кількості конфліктних ситуацій, у т. ч. покусів собаками людей та травмування інших тварин;

підвищення рівня культури та громадської активності власників собак.

Створення в установленому порядку кладовищ для тварин сприятиме локалізації місць поховань тварин, дотримання встановлених санітарно-епідеміологічних вимог в місті, що унеможливить розповсюдження масових епізоотій серед тварин та епідемій серед населення.

Забезпечення контролю над народжуваністю та утриманням тварин, що мають власників, передбачає:

приведення у відповідність до сучасних вимог системи реєстрації та ідентифікації домашніх тварин, передбаченої Правилами утримання собак і котів у м. Києві;

запровадження системи збору, обробки й обліку статистичних даних з електронної ідентифікації тварин, здійснюваної у ветеринарних клініках міста будь-якої форми власності та інших установах, з наданням такої інформації до комунального підприємства "Центр ідентифікації тварин" (далі - КП "Центр ідентифікації тварин");

забезпечення проведення заходів з інформування населення про необхідність контролю над народжуваністю тварин, що мають власників, та стерилізації тварин, що не мають племінної цінності;

проведення регулярних рейдів-перевірок по території м. Києва з метою виявлення фактів порушення Правил утримання собак і котів у м. Києві;

встановлення пільгової системи оплати за реєстрацію тварини для власників тварин, взятих з притулків (незалежно від форми власності);

встановлення пільгової системи для власників за утримання тварини, яка пройшла стерилізацію;

посилення контролю за дотриманням вимог до санітарного, ветеринарного та епідеміологічного стану у місцях продажу домашніх тварин - ринках, зоомагазинах, інших пунктах продажу тварин (ветеринарний контроль і продаж виключно за наявності довідок про стан здоров'я та про щеплення кожної окремої тварини, які передаються покупцеві під час продажу разом з твариною);

до розроблюваної на замовлення міста соціальної реклами ввести тематику безпритульних тварин та необхідності стерилізації домашніх тварин, що не мають племінної цінності;

запровадження на міських комунальних та приватних радіо- і телеканалах циклів передач з гуманного поводження з тваринами та необхідності їх стерилізації;

забезпечення у місцевих ЗМІ систематичних публікацій просвітницького характеру з зазначеної вище тематики;

забезпечення налагодження взаємодії між державними навчальними закладами міста та громадськими організаціями щодо здійснення освітньої діяльності з зоозахисної тематики.

Забезпечення стерилізації безпритульних тварин передбачає:

стерилізацію безпритульних тварин, післяопераційну перетримку, ідентифікацію, яку здійснюють комунальні підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", "Притулок для тварин" тощо;

укладання безоплатних договорів з ветеринарними клініками різних форм власності щодо проведення безкоштовної стерилізації безпритульних тварин та пільгової стерилізації з подальшою післяопераційною перетримкою для окремих категорій населення, яке здійснює комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Здійснювати вилов безпритульних тварин відповідно до таких вимог:

Вилов безпритульних тварин здійснюється комунальним підприємством "Притулок для тварин" (далі - КП "Притулок для тварин").

Вилов безпритульних тварин здійснюється відповідно до заявок юридичних осіб або опікунів, на території яких перебувають такі тварини.

У випадку документально підтвердженої шкоди (покус), заподіяної третій особі внаслідок агресивної або непередбаченої дії тварини, вилов тварин може здійснюватись за зверненнями юридичних та фізичних осіб.

При надходженні заявки на вилов тварини КП "Притулок для тварин" передає повну інформацію (назва юридичної особи, адреса, кількість тварин, причина заяви та ін.) до громадських організацій м. Києва, статутною метою діяльності яких є захист тварин від жорстокого поводження, або окремим опікунам-волонтерам, що опікуються тваринами на цій території, відповідно до єдиного реєстру опікунів-волонтерів, за три - п'ять днів до виїзду бригади з вилову. Графіки вилову регулярно оприлюднюються на сайті КП "Притулок для тварин".

Планування вилову безпритульних тварин проводиться порайонно за принципом спіральних ліній. Вилову підлягають усі безпритульні собаки, за винятком залишених власниками на прив'язі, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях.

Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані, візуально ідентифіковані і повернені під відповідальність опікуна.

Виловлені безпритульні тварини доставляються КП "Притулок для тварин" до установ ветеринарної медицини та центрів тимчасової перетримки тварин для подальшого карантинування, стерилізації (в разі наявності опікуна) або передаються притулку на утримання для знаходження нових власників.

Карантинування виловлених тварин здійснюється відповідно до чинного законодавства на карантинних майданчиках.

КП "Притулок для тварин" зобов'язано:

зафіксувати дату вилову тварини, її вид, породу, колір, вагу та приблизний вік, візуальну характеристику стану здоров'я тварини, а також інші відомості, які вважає за необхідне зафіксувати;

при наявності у тварини жетону або іншого реєстраційного знака - зафіксувати реєстраційні відомості, нанесені на них, та повідомити про виловлену тварину КП "Центр ідентифікації тварин";

забезпечити проведення ветеринарного огляду тварини, а за необхідності карантинування, ветеринарну допомогу та щеплення проти сказу.

До здійснення вилову тварин допускаються особи, що перебувають у трудових відносинах з КП "Притулок для тварин" та мають відповідні навички.

До вилову тварин не допускаються особи, що притягалися до кримінальної відповідальності, до адміністративної відповідальності за порушення Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", Правил утримання собак і котів у м. Києві або перебувають на обліку в наркологічному чи психіатричному закладі.

Вилов тварин здійснюється будь-якими незабороненими засобами і методами з додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з тваринами, а саме:

медикаментозний - введення в організм тварини спеціальних лікарських засобів (снодійні, транквілізатори), що забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети використовують приманки, шприци спеціальної конструкції, духові трубки або рушниці;

механічний - вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (петлі, сачки, сітки, жорсткі нашийники) або руками (тільки тварин, які визнані потенційно безпечними);

комбінований - з застосуванням медикаментозного та механічного способів вилову.

Виловлені тварини транспортуються до місць утримання спеціально обладнаними автомобілями групою або індивідуально, в клітках.

Спецавтомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен бути:

технічно справний;

укомплектований набором переносних кліток для тварин. Підлога автомобіля має бути обладнана таким чином, аби на ній могли вільно переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні міцні пронумеровані клітки. Клітки мають бути добре закріплені, аби вони не могли хитатися під час руху автомобілю, та відповідати вимогам стандартів і технічної документації;

обладнаний проточною вентиляцією, забезпечувати захист тварин від погодних умов;

оснащений чітко написаною назвою і телефонним номером КП "Притулок для тварин";

мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної допомоги, затверджений ветлікарем;

укомплектований набором відповідного спецобладнання.

При необхідності тварини повинні бути забезпечені питною водою.

Не допускається евтаназія в спецавтомобілі.

Щодня після кожного вилову і транспортування безпритульних тварин кузов спецавтомобіля, а також устаткування і переносні клітки миються та дезінфікуються.

Виловлені безпритульні тварини підлягають карантину відповідно до чинного законодавства, для чого обов'язково утримуються на карантинних майданчиках (пунктах тимчасового утримання тварин). Під час карантину тварини повинні утримуватися в спеціально обладнаних вольєрах з повною ізоляцією від інших тварин та забезпеченням необхідних біологічних, видових та індивідуальних потреб.

Під час карантинування тварина обов'язково повинна знаходитися під постійним наглядом спеціаліста ветеринарної медицини.

Під час карантинування за необхідності, згідно з висновком лікаря ветеринарної медицини, можливе проведення лабораторно-діагностичних досліджень на виявлення особливо небезпечних зоонозів.

Лабораторно-діагностичні дослідження крові проводять спеціалізовані лабораторії.

Відповідно до результатів лабораторних досліджень крові лікарем ветеринарної медицини складається висновок про стан здоров'я тварини. Рішення щодо лікування або евтаназії тварини приймається відповідною комісією. Положення про функціонування вказаної комісії розробляється за участю громадських зоозахисних організацій (за згодою).

КП "Центр ідентифікації тварин" згідно з даними, наданими КП "Притулок для тварин", оприлюднює інформацію про виловлену тварину на офіційному сайті підприємства та вживає заходів для розшуку власника тварини. При цьому інформація про тварину вноситься в єдину міську електронну базу даних тварин у м. Києві.

Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення передбачає запровадження:

облаштування раціонально розташованої системи місць, зон, майданчиків для вигулу тварин, а також майданчиків для дресирування домашніх собак, якими власники тварин користуються безкоштовно;

обов'язкову вакцинацію від особливо небезпечних інфекційних захворювань безпритульних тварин, що знаходяться під опікою;

здійснення інформаційних заходів у період перетримки для вирішення питання подальшого влаштування тварин, інформація про яких подається до засобів масової інформації, громадських організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження або природоохоронна чи правоохоронна діяльність, що внесені до єдиного реєстру опікунів;

повернення безпритульних тварин до ареалу їх перебування здійснюється лише за умов проведення ідентифікації тварини та здійснення обов'язкового щеплення, проведення профілактичних обробок від інфекційних та інвазійних захворювань, що засвідчується відповідними ветеринарними документами;

повернення ідентифікованих та стерилізованих тварин до попереднього ареалу перебування здійснюється під опіку та відповідальність опікунів;

стимулювання створення мережі притулків та міні-притулків будь-якої форми власності;

створення у районах пунктів тимчасового утримання тварин, пунктів стерилізації та післяопераційної перетримки тварин;

обмеження доступу безпритульних тварин до харчових ресурсів, для чого забезпечити:

регулярний вивіз сміття з будинків і сміттєвих контейнерів на вулицях;

огородження місць збору сміття та місць його скидання;

використання захищених від тварин сміттєвих контейнерів (з важкими кришками, або розташованих поза межами досяжності тварин);

проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою пояснення недоцільності годування безпритульних тварин на території об'єктів соціальної сфери та безпосередньо прилеглих до них територіях;

створити ізольовані місця поховання домашніх тварин (кладовища).

Здійснення контролю над опікою безпритульних тварин

Після тимчасової ізоляції (карантину) виловлена безпритульна тварина у разі, якщо за цей час її власника не встановлено, проте знайдено опікуна, піддається обов'язковій стерилізації та ідентифікації, після чого вона може бути:

передана до притулку для утримання та пошуку нового власника, а також при необхідності для надання ветеринарної допомоги або подальшого лікування;

повернена до ареалу попереднього перебування (місяця вилову) під опіку та відповідальність фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських і благодійних організацій;

у разі наявності інформації про агресивну поведінку собаки до відлову та висновку експерта-кінолога про підвищену агресивність та соціальну неадаптованість тварини, така тварина може бути передана лише до притулку або новому власнику на утримання у закритих вольєрах з охоронною метою.

Після стерилізації тварина повинна забезпечуватися післяопераційною перетримкою в установі ветеринарної медицини, в центрі тимчасової перетримки тварин або в притулку на термін, встановлений за медичними показниками.

Стерилізовані тварини, які повертаються до попереднього ареалу перебування під відповідальність опікунів, обов'язково мають бути ідентифіковані (в т. ч. візуально).

Забезпечення засобами ідентифікації здійснює КП "Центр ідентифікації тварин".

Місце випуску кожної окремої тварини після її стерилізації до ареалу її попереднього перебування під відповідальність опікуна визначається у відповідності до протоколу вилову та карток реєстрації тварин, що перебувають під опікою.

Опікуном тварини може бути юридична або повнолітня фізична особа, належним чином зареєстрована в КП "Центр ідентифікації тварин" як опікун, що отримала посвідчення опікуна та внесена в єдиний реєстр опікунів безпритульних тварин.

Опікуном не може бути особа, яка притягалася до адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Фізичні та юридичні особи, які опікуються безпритульними тваринами, укладають чотирьохсторонній договір з комунальними підприємствами з визначенням прав та обов'язків сторін, що беруть участь у реалізації цієї Програми.

Договір є правовою підставою для щорічної безкоштовної вакцинації та пільгового ветеринарного обслуговування опікуваної тварини установою ветеринарної медицини, яка задіяна у виконанні Програми.

Опіка безпритульних тварини здійснюється опікунами за активної підтримки органів місцевої влади та громадських організацій м. Києва.

В обов'язки опікунів безпритульних тварин входить:

забезпечувати догляд за безпритульними тваринами, що знаходяться під їх опікою, з урахуванням їх біологічних, видових та індивідуальних потреб і особливостей;

здійснювати планові щорічні щеплення опікуваних тварин;

забезпечувати (за необхідності) надання ветеринарної допомоги опікуваним тваринам;

повідомляти комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" про випадки захворювання опікуваних тварин, а також місцеві установи санітарно-епідеміологічної та/або ветеринарної служб про випадки укусів або травмування цією твариною людей;

гуманно поводитись з безпритульними тваринами і повідомляти правоохоронні органи про випадки жорстокого поводження з тваринами, а КП "Центр ідентифікації тварин" - про випадки загибелі або зникнення опікуваної тварини;

проводити роботу з влаштування тварини до нових власників.

В разі невиконання обов'язків опікуном тварини питання про його опікунський статус розглядається Громадською радою щодо позбавлення права на опіку, після чого опікувані тварини передаються уповноваженому опікуну.

Опікун безпритульної тварини має право:

отримувати безкоштовну ветеринарну допомогу зі щеплення безпритульної тварини та її пільгове лікування;

отримувати безкоштовну допомогу від КП "Притулок для тварин" для проведення обов'язкового щорічного щеплення опікуваним тваринам;

безкоштовно отримувати засоби ідентифікації тварини (нашийники) в КП "Центр ідентифікації тварин":

отримувати інформацію про час і місце планового вилову тварин за три-п'ять днів до здійснення вилову;

доставляти безпритульну тварину для оформлення над нею опіки в заклади ветеринарної медицини, пункти тимчасової перетримки, пункти стерилізації та післяопераційної перетримки;

представляти інтереси опікуваної тварини у розв'язанні конфліктів, пов'язаних з нею, в разі їх виникнення;

разом з повноважними представниками КП "Центр ідентифікації тварин" та правоохоронними органами здійснювати просвітницьку діяльність щодо популяризації серед власників тварин дотримання Правил утримання собак та котів у м. Києві.

У разі встановлення власника та отримання від нього письмової заяви до КП "Притулок для тварин" тварина повертається йому (з дозволу ветеринарної установи тварина повертається до закінчення терміну тимчасової ізоляції), а документи про факт виявлення безпритульної тварини та встановлення її власника можуть передаватися у відповідний орган для вирішення питання про притягнення власника тварини до відповідальності за фактом жорстокого поводження з тваринами або за фактом порушень Правил утримання собак і котів у м. Києві (викинутих чи загублених тварин).

Не повертаються власнику тварини, вилучені у громадян за рішенням суду.

Служби або підприємства, що здійснюють вилов та утримання тварини, відповідають за шкоду, заподіяну тварині, за майнову та моральну шкоду заподіяну власнику тварини, у тому числі за шкоду, що заподіяна необгрунтованою затримкою повернення тварин, в порядку, визначеному законодавством України.

Власник виловленої тварини зобов'язаний сплатити організації, яка здійснила вилов та тимчасову ізоляцію тварини, вартість витрат на вилов, ветеринарне обслуговування та утримання тварини. Попередня сплата власником зазначених витрат не може бути умовою повернення йому тварини.

Рішення про евтаназію безпритульної тварини приймається спеціальними робочими комісіями, порядок утворення та діяльність яких визначається Положенням про спеціальні робочі комісії з евтаназії тварин, затвердженим уповноваженим структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення евтаназії тварин, затверджених наказом Державного ветеринарного комітету N 365 від 07.09.2010. Рішення про евтаназію тварини приймається в разі наявності у тварини травми або хвороби, не сумісних з життям, за умов наявності офіційного висновку, наданого установою ветеринарної медицини і підписаного ветеринарним лікарем, який здійснював огляд тварини, та відповідним керівником ветеринарної установи. У разі необхідності припинення страждань тварини, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб, рішення про евтаназію тварини приймається ветеринарним лікарем негайно. В інших випадках рішення про евтаназію тварини приймається в притулках комісією, до складу якої входять представники громадських організацій.

Евтаназія безпритульної тварини проводиться в установах ветеринарної медицини, в притулках або пунктах тимчасової перетримки тварин ветеринарним лікарем.

Евтаназія тварин, що мають власників, допускається виключно за наявністю медичних показів до неї за умови отримання згоди власника.

Утилізація, кремація чи поховання трупів тварин проводиться згідно з ветеринарно-санітарними вимогами лише у місцях, спеціально відведених для цього. Недопустимо викидати трупи собак та котів у контейнери для сміття чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

Усі виловлені тварини підлягають реєстрації та електронній ідентифікації.

До загальної електронної бази даних непродуктивних тварин ум. Києві вносяться такі дані щодо тварини:

для безпритульних тварин: дата і місце вилову тварини, ідентифікація (індивідуальний номер), її вид, стать, порода, колір та приблизний вік, дата стерилізації та вакцинації, назва закладу, що здійснював стерилізацію та вакцинацію, прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса (місце реєстрації), телефон фізичної або юридичної особи (опікуна), номер його реєстраційного посвідчення, дата внесення тварини до єдиної міської електронної бази даних тварин у м. Києві. У разі застосування евтаназії вносяться дані про дату і місце евтаназії;

для домашніх тварин: вид, порода, кличка, рік народження, ідентифікація (індивідуальний номер), стать, дата стерилізації та вакцинації, прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса (місце реєстрації), телефон власника, дата внесення тварини до загальної міської електронної бази даних непродуктивних тварин у м. Києві.

Соціалізація та влаштування безпритульних тварин передбачає:

визначення одним з основних напрямів діяльності КП "Притулок для тварин" соціалізацію та влаштування виловлених безпритульних тварин та тварин, від яких відмовилися власники;

запровадження комплексу заходів з заохочення громадян до отримання тварин з притулку (звільнення від сплати житлово-комунальних послуг за утримання тварин, пільгове обслуговування у муніципальних ветеринарних лікарнях для тих власників, що отримали тварину з притулку, тощо);

з метою уникнення витрат на подальше утримування тварини передачу новим власникам, опікунам та притулкам безпородних тварин на безкоштовній основі;

забезпечення передачі тварин, утримуваних комунальним підприємством "Притулок для тварин", притулкам,, що належать громадськими організаціями (за згодою сторін), для подальшого утримання і прилаштування та новим власникам за спрощеною процедурою, якою передбачено видачу на місці документів про передачу тварини та надання інформації про це до КП "Центр ідентифікації тварин" для внесення змін в єдину міську електронну базу тварин;

проведення роз'яснювальної роботи з опікунами щодо визначення пріоритетом їх діяльності соціалізацію та прилаштування безпритульних тварин.

Інформаційне забезпечення виконання заходів Програми, навчально-просвітницької роботи та соціальної реклами передбачає:

підготовку та проведення тематичних лекцій, семінарів, круглих столів, конференцій та нарад з працюючими в цій сфері виконавчим органом Київської

міської ради, відповідними службами, установами, комунальними підприємствами, громадськими організаціями;

проведення міжнародних щорічних науково-практичних конференцій з тематики досліджень, визначених завданнями Програми;

видання та розповсюдження тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам'яток для проведення просвітницької роботи серед опікунів безпритульних тварин та мешканців міста;

розробку та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах щодо гуманного та відповідального поводження з тваринами й захисту їх від жорстокого поводження;

виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіороликів);

участь в інформаційних компаніях та культурно-масових заходах із залученням засобів масової інформації;

пропаганду гуманного поводження з безпритульними тваринами у засобах масової інформації;

проведення благодійних аукціонів для збору коштів на допомогу безпритульним тваринам;

проведення кампаній для рекламування тварин, що перебувають у притулках, з метою знаходження для них нових власників.

У процесі виконання до Програми можуть бути внесені зміни та доповнення, що затверджуються Київською міською радою в установленому порядку.

Програма в цілому базується на використанні таких основоположних принципів:

системності;

інформаційної самодостатності;

усталеності (збалансованості розвитку міського господарства і міста в цілому);

взаємної узгодженості всіх організаційних, правових, технічних, економічних і соціальних заходів;

економічної доцільності;

реальності планових показників.

Термін дії Програми розраховано на 2012 - 2016 роки на території м. Києва, для чого необхідно виділити з міського бюджету 108868,608 тис. грн.

5. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- зменшення кількості безпритульних тварин у м. Києві на основі гуманного та відповідального ставлення до домашніх та безпритульних тварин шляхом запровадження механізмів реалізації комплексного контролю над джерелами поповнення безпритульних тварин у м. Києві;

- розробка і впровадження нормативно-правових, економічних, інформаційно-просвітницьких засобів посилення відповідального ставлення до домашніх тварин, контролю їх народжуваності, гуманного поводження з тваринами;

- забезпечення масовості й системної стерилізації тварин, розробка і здійснення планів районованого вилову та стерилізації безпритульних тварин, збільшення кількості пунктів стерилізації та післяопераційної перетримки, пунктів тимчасового утримання безпритульних тварин;

- визначення прав та обов'язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами;

- вдосконалення системи обліку та ідентифікації домашніх і безпритульних тварин, а також єдиної міської електронної бази даних тварин у м. Києві;

- розробка та запровадження заходів стимулювання реєстрації домашніх тварин, відповідальності за дотримання Правил утримання собак і котів у м. Києві;

- здійснення цільового часткового фінансування стерилізації та післяопераційної перетримки безпритульних тварин силами вже існуючих притулків, що утримуються громадськими організаціями, та волонтерів-опікунів тварин;

- здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій у сфері регулювання чисельності безпритульних тварин (вилову, перетримки, утримання, прилаштування і повернення безпритульних тварин до ареалу перебування) шляхом створення Громадської ради.

Напрями діяльності та заходи Програми

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у т. ч.:

Очікуваний результат

1.

Нормативно-правове та методичне забезпечення заходів Програми

1.1. Актуалізація та впровадження нормативно-правових та розпорядчих актів, положень і нормативів у сфері утримання, захисту та поводження з домашніми та безпритульними собаками і котами

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин", КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 21,00

Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері утримання, поводження та контролю за домашніми та безпритульними тваринами в м. Києві

II етап:
2013 рік - 34,829
2014 рік - 37,477

III етап:
2015 рік - 41,336
2016 рік - 45,398

1.2. Актуалізація та удосконалення пільгової системи надання ветеринарних послуг для соціально незахищених верств населення

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин", КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 0,0

Захист соціально незахищених верств населення, що надасть можливість власникам тварин, які належать до вказаної категорії, користуватися ветеринарними послугами на пільгових умовах. Запобігання можливим випадкам захворювань, спільних для тварин та людей

II етап:
2013 рік - 34,829
2014 рік - 37,477

III етап:
2015 рік - 41,336
2016 рік - 45,398

2.

Забезпечення контролю за дотриманням вимог правил утримання домашніх тварин

2.1. Забезпечення громадського порядку та дотримання ветеринарно-санітарних вимог

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин"

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 451,8

Забезпечення системної роботи та реагування щодо конфліктних ситуацій, пов'язаних з домашніми собаками та котами, які утримуються громадянами Забезпечення громадського порядку і підвищення моральності суспільства у зазначеній сфері

II етап:
2013 рік - 698,0
2014 рік - 720,8

III етап:
2015 рік - 826,8
2016 рік - 875,3

2.2. Розгляд звернень та скарг мешканців міста щодо фактів порушення норм чинного законодавства, що стосується правил утримання домашніх тварин

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин", КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 451,9

Забезпечення дієвого, фахового та своєчасного розгляду звернень та скарг мешканців з питань порушення нормативно-правових актів у сфері утримання домашніх собак та котів. Зменшення кількості конфліктних ситуацій пов'язаних з домашніми тваринами Забезпечення громадського порядку і підвищення моральності суспільства у зазначеній сфері

II етап:
2013 рік - 677,229
2014 рік - 725,477

III етап:
2015 рік - 802,336
2016 рік - 880,898

2.3. Забезпечення системи контролю щодо жорстокого поводження з тваринами та контролю за дотриманням правил утримання тварин

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 992,6

Запровадження якісно нової системи контролю за дотриманням Правил утримання домашніх собак та котів у м. Києві

II етап:
2013 рік - 1074,2
2014 рік - 1153,9

III етап:
2015 рік - 1275,2
2016 рік - 1394,0

2.4. Профілактика зоонозних захворювань домашніх тварин (щеплення)

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин"

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 0,0

Запобігання можливим випадкам захворювань, спільних для тварин та людей, шляхом проведення обов'язкових щорічних щеплень проти сказу та лептоспірозу

II етап:
2013 рік - 32,7
2014 рік - 35,2

III етап:
2015 рік - 38,8
2016 рік - 42,6

2.5. Створення та модернізація електронних баз даних непродуктивних домашніх тварин

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 29,0

Розробка та вдосконалення існуючого програмного забезпечення для покращення автоматизованої системи збору, накопичення, обробки та зберігання даних, що містить інформацію про всіх зареєстрованих у м. Києві тварин, котрі мають власників, опікунів тощо

II етап:
2013 рік - 80,3
2014 рік - 64,6

III етап:
2015 рік - 91,4
2016 рік - 78,4

2.6. Забезпечення сучасними інформаційно-телекомунікаційними засобами, активним та пасивним мережним обладнанням

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 0,0

Оновлення комп'ютерного, оргтехнічного та мережного обладнання з метою створення належних умов праці для забезпечення виконання статутної діяльності та відповідних заходів, забезпечення належної роботи по автоматизації системи збору, накопичення, обробки та зберігання даних, що містить інформацію про всіх зареєстрованих у м. Києві тварин, котрі мають власників, опікунів тощо. Збільшення показників ефективності роботи

II етап:
2013 рік - 288,3
2014 рік - 29,9

III етап:
2015 рік - 30,9
2016 рік - 31,7

2.7. Вдосконалення та введення системи пошуку загублених домашніх тварин

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 13,4

Запобігання появі безпритульних собак та котів шляхом вдосконалення та проведення комплексних заходів щодо пошуку власників ідентифікованих домашніх тварин

II етап:
2013 рік - 44,8
2014 рік - 32,8

III етап:
2015 рік - 36,2
2016 рік - 39,8

2.8. Створення та облаштування належним чином місць та зон для вигулу собак

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 0,0

Визначення та облаштування відповідними знаками спеціально відведених місць та зон для вигулу домашніх собак, ведення реєстру цих місць

II етап:
2013 рік - 1598,8
2014 рік - 1163,4

III етап:
2015 рік - 1277,9
2016 рік - 1393,5

2.9. Створення та облаштування майданчиків для дресирування собак

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 0,0

Визначення та облаштування відповідним знаряддям спеціально відведених майданчиків для дресирування собак, ведення реєстру цих майданчиків

II етап:
2013 рік - 300,4
2014 рік - 331,2

III етап:
2015 рік - 363,8
2016 рік - 396,9

2.10. Закупівля необхідного транспорту, у т. ч. придбання паливо-мастильних матеріалів для вжиття заходів невідкладного реагування щодо вирішення питань обліку та ідентифікації собак та котів у місцях їх масового утримання, конфліктних ситуацій, пов'язаних з ними, та реагування на факти жорстокого поводження з ними

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 0,0

Створення мобільних груп для проведення обліку та ідентифікації собак та котів у місцях їх масового утримання, конфліктних ситуацій, пов'язаних з ними, та реагування на факти жорстокого поводження з ними

II етап:
2013 рік - 216,6
2014 рік - 59,3

III етап:
2015 рік - 65,1
2016 рік - 71,0

3

Вирішення проблеми наявності безпритульних тварин на території м. Києва

3.1. Закупівля необхідного транспорту, матеріалів, устаткування для забезпечення вилову та транспортування тварин

2012 - 2016

КП "Притулок для тварин"

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 0,0

Матеріально-технічне забезпечення служби вилову тварин

II етап:
2013 рік - 1300,0
2014 рік - 2200,0

III етап:
2015 рік - 200,0
2016 рік - 50,0

3.2. Забезпечення вилову та транспортування тварин, у т. ч. придбання пального, дезінфектантів та лікарських засобів для знерухомлення тварин

2012 - 2016

КП "Притулок для тварин"

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 1724,88

Зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях міста шляхом їх відлову з подальшим транспортуванням у місця їх постійного/тимчасового утримання, в т. ч. придбання пального та лікарських засобів для знерухомлення Проведення дезінфекції транспортних засобів, задіяних у перевезенні відловлених тварин

II етап:
2013 рік - 1231,56
2014 рік - 1362,11

III етап:
2015 рік - 1121,7
2016 рік - 1222,65

3.3. Карантинування (тимчасова ізоляція та утримання) безпритульних тварин (10 днів), лабораторно-діагностичні дослідження, дезінфекція, дератизація та дезінсекція місць утримання

2012 - 2016

КП "Притулок для тварин", КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 428,63

Забезпечення заходів щодо запобігання занесенню заразних захворювань, що передбачають тимчасове ізольоване утримання тварин
Проведення обов'язкових лабораторно-діагностичних досліджень на виявлення особливо небезпечних та небезпечних хвороб Здійснення комплексу заходів щодо запобігання появі та розповсюдженню у місцях утримання безпритульних тварин спільних для тварин та людей інфекційних захворювань

II етап:
2013 рік - 969,06
2014 рік - 1071,72

III етап:
2015 рік - 794,74
2016 рік - 866,33

3.4. Забезпечення проведення стерилізації

2012 - 2016

КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", КП "Притулок для тварин"

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 1485,6

Забезпечення гуманним шляхом регулювання чисельності безпритульних тварин з метою запобігання збільшенню популяції безпритульних тварин, зокрема здатності до відтворення

II етап:
2013 рік - 1114,72
2014 рік - 1232,88

III етап:
2015 рік - 1030,86
2016 рік - 1123,99

3.5. Післяопераційне утримання безпритульних тварин (10 днів)

2012 - 2016

КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", КП "Притулок для тварин"

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 592,64

Забезпечення умов для реабілітації тварин після стерилізації

II етап:
2013 рік - 835,52
2014 рік - 924,02

III етап:
2015 рік - 713,65
2016 рік - 777,94

3.6. Ведення системи електронного обліку безпритульних тварин, організацій та фізичних осіб, у яких вони перебувають на утриманні, забезпечення засобами ідентифікації (електронна ідентифікація (чіпування) та маркування)

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 304,2

Запровадження та ведення системної роботи щодо збору вичерпних даних (відомостей) про безпритульних тварин та підприємства, установи, організації, фізичних осіб тощо, в яких вони перебувають на утриманні (під опікою), їх систематизація та облік. Поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану міста Підвищення безпеки мешканців

II етап:
2013 рік - 212,0
2014 рік - 233,3

III етап:
2015 рік - 201,3
2016 рік - 219,8

3.7. Забезпечення утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках, центрах захисту тварин, їх тимчасової перетримки, закладах ветеринарної медицини, не пов'язаних з їх стерилізацією

2012 - 2016

КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", КП "Притулок для тварин"

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 5164,63

Забезпечення утримання та лікування безпритульних тварин, які знаходяться на постійному перебуванні у комунальних притулках (у т. ч. кормами, медикаментами, біопрепаратами тощо) Забезпечення утримання та лікування безпритульних тварин, які знаходяться у комунальних закладах ветеринарної медицини (у т. ч. кормами, медикаментами, біопрепаратами тощо)

II етап:
2013 рік - 12273,95
2014 рік - 13685,68

III етап:
2015 рік - 13575,07
2016 рік - 14796,81

3.8. Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин

2012 - 2016

ГУ екології та природних ресурсів

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 350,0

Утримання належним чином безпритульних тварин в громадських притулках

II етап:
2013 рік - 400,0
2014 рік - 450,0

III етап:
2015 рік - 500,0
2016 рік - 550,0

3.9. Проведення заходів по запобіганню зоонозним захворюванням безпритульних тварин (щеплення)

2012 - 2016

КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", КП "Притулок для тварин"

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 145,54

Запобігання можливим випадкам захворювань, спільних для тварин та людей, шляхом проведення обов'язкових щорічних щеплень проти сказу та лептоспірозу безпритульних тварин, які знаходяться у комунальних притулках та під опікою фізичних та юридичних осіб

II етап:
2013 рік - 137,02 2014 рік - 151,57

III етап:
2015 рік - 159,36 2016 рік - 173,74

3.10. Забезпечення функціонування служби порятунку тварин та вирішення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з тваринами

2012 - 2016

КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", КП "Притулок для тварин"

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 234,14

Надання невідкладної допомоги тваринам, яким було завдано фізичної шкоди на вулиці, шляхом забезпечення функціонування мобільних груп Запобігання виникненню небезпечних ситуацій на дорогах Розв'язання ситуацій, пов'язаних з покусами тваринами людей

II етап:
2013 рік - 424,124
2014 рік - 283,529

III етап:
2015 рік - 288,301
2016 рік - 464,216

3.11. Забезпечення функціонування служби збору загиблих тварин та їх утилізації

2012 - 2016

КП "Притулок для тварин"

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 325,34

Поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану міста Запобігання виникненню небезпечних ситуацій на дорогах

II етап:
2013 рік - 998,44
2014 рік - 405,38

III етап:
2015 рік - 423,15
2016 рік - 611,23

3.12. Забезпечення сучасними інформаційно-
телекомунікаційними засобами, активним та пасивним мережним обладнанням

2012 - 2016

КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 0,0

Створення належних умов праці для забезпечення виконання статутної діяльності та відповідних заходів за допомогою оновлення комп'ютерного, оргтехнічного та мережного обладнання. Збільшення показників ефективності роботи

II етап:
2013 рік - 5,778
2014 рік - 6,390

III етап:
2015 рік - 7,016
2016 рік - 7,647

4.

Проведення інформаційної та навчально-просвітницької роботи

4.1. Організація (участь) та проведення заходів щодо обміну досвідом та співпраці з навчальними, науково-дослідними, державними закладами, установами, організаціями, підприємствами України та зарубіжних країн з питань, пов'язаних з утриманням тварин та захистом тварин від жорстокого поводження (тематичні лекції, семінари та конференції), участь у виставках кінологічного спрямування

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин", КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 31,5

Вивчення, організація роботи по імплементації, поширення кращого вітчизняного та міжнародного досвіду щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних з тваринами, підвищення кваліфікації працівників профільних установ Участь у виставках кінологічного спрямування

II етап:
2013 рік - 108,749
2014 рік - 116,966

III етап:
2015 рік - 129,204
2016 рік - 141,745

4.2. Видання та поширення тематичних друкованих видань (брошур, буклетів, плакатів, пам'яток тощо) й інших робочих матеріалів

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 174,5

Формування правосвідомості громадян, підвищення їх рівня обізнаності щодо дотримання правил утримання тварин у місті, популяризація гуманного ставлення, відповідального поводження з ними, влаштування безпритульних тварин до нових власників, пропагування стерилізації тварин, у т. ч. домашніх тощо

II етап:
2013 рік - 217,0
2014 рік - 237,8

III етап:
2015 рік - 261,7
2016 рік - 285,8

4.3. Виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок) та інформації щодо питань, пов'язаних з безпритульними тваринами, та з питань дотримання правил утримання тварин у м. Києві, пропагування стерилізації тварин, які мають власників

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 83,5

Підвищення рівня обізнаності власників тварин та мешканців міста в частині, що стосується Правил утримання домашніх собак та котів у м. Києві, гуманного та відповідального ставлення до тварин з боку широких верств населення, збільшення кількості стерилізованих домашніх тварин шляхом розміщення соціальної реклами на рекламних конструкціях: бігбордах, сіті-лайтах, метро-лайтах тощо

II етап:
2013 рік - 139,2
2014 рік - 151,7

III етап:
2015 рік - 167,2
2016 рік - 182,8

4.4. Провадження безстрокової акції щодо влаштування безпритульних тварин

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин"

Бюджет м. Києва

I етап:
2012 рік - 79,5

Організація заходів щодо влаштування безпритульних тварин до власників Зменшення кількості безпритульних тварин

II етап:
2013 рік - 61,2
2014 рік - 65,5

III етап:
2015 рік - 72,5
2016 рік - 79,6

4.5. Модернізація та забезпечення підтримки тематичної web-сторінки в мережі Internet

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин", КП "Притулок для тварин", КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 12,7

Забезпечення вільного доступу усіх зацікавлених сторін до інформації про діяльність, анонсування та висвітлення заходів та акцій, що проводяться, звітування перед громадськістю та засобами масової інформації, інформування про плани перспективного розвитку тощо

II етап:
2013 рік - 36,829
2014 рік - 39,477

III етап:
2015 рік - 43,336
2016 рік - 47,398

4.6. Розробка та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого поводження

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин", КП "Притулок для тварин" КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 50,0

Сприяння поліпшенню рівня свідомості та моральності учнівської молоді щодо гуманного та відповідального ставлення до тварин

II етап:
2013 рік - 154,749
2014 рік - 168,166

III етап:
2015 рік - 184,304
2016 рік - 200,645

4.7. Створення та впровадження медіа-проектів (відео- та аудіороликів) з питань поводження з тваринами

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 10,7

Створення та популяризація інформаційної платформи на телебаченні, радіостанціях та інших засобах масової інформації, медіа-реклами тощо щодо підвищення рівня обізнаності власників тварин та мешканців міста про Правила утримання домашніх собак та котів у м. Києві, гуманне та відповідальне ставлення до тварин, збільшення кількості стерилізованих домашніх тварин

II етап:
2013 рік - 109,2
2014 рік - 118,5

III етап:
2015 рік - 130,7
2016 рік - 143,1

4.8. Організація та проведення Міжнародного дня захисту тварин

2012 - 2016

КП "Центр ідентифікації тварин", КП "Притулок для тварин", КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет м. Києва та інші джерела надходжень

I етап:
2012 рік - 53,9

Популяризація гуманного та відповідального ставлення до тварин серед широких верств населення

II етап:
2013 рік - 50,656
2014 рік - 51,779

III етап:
2015 рік - 52,904
2016 рік - 54,03


Результативні показники Програми:
Ресурсне забезпечення Київської міської Програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012 - 2016 роки
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

I

II

III

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

13211,6

25630,742

26973,998

24530,103

26832,365

117178,808

Бюджет м. Києва

12553,2

23563,542

25252,698

22652,703

24846,465

108868,608

Кошти інших джерел

658,4

2067,2

1721,3

1877,4

1985,9

8310,2


Результативні показники КП "Центр ідентифікації тварин", що характеризують виконання бюджетної Програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки

N

Показники

Одиниця виміру

2012

2013

2014

2015

2016

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Витрати на забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин та здійснення просвітницької діяльності у сфері поводження з тваринами на базі КП "Центр ідентифікації тварин"

тис. грн.

2101,8

0,0

2101,8

3058,4

0,0

3058,4

3275,6

0,0

3275,6

3622,4

0,0

3622,4

3972,4

0,0

3972,4

2

Витрати на забезпечення засобами ідентифікації безпритульних тварин (придбання мікрочіпів та нашийників)

тис. грн.

250,6

0,0

250,6

181,4

0,0

181,4

200,5

0,0

200,5

165,1

0,0

165,1

180,0

0,0

180,0

3

Витрати на профілактику зоонозних захворювань домашніх тварин (щеплення)

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

2,1

2,4

0,0

2,4

2,6

0,0

2,6

2,8

0,0

2,8

4

Витрати на забезпечення громадського порядку, дотримання ветеринарно-санітарних вимог та Правил утримання домашніх тварин (придбання спецодягу)

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

29,0

0,0

29,0

0,0

0,0

0,0

5

Витрати на розробку програмного забезпечення існуючих електронних баз даних непродуктивних тварин

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

6

Витрати на створення та облаштування належним чином місць та зон для вигулу собак (придбання та встановлення відповідних знаків)

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

1537,6

0,0

1537,6

1097,9

0,0

1097,9

1205,4

0,0

1205,4

1313,9

0,0

1313,9

7

Витрати на створення та облаштування належним чином майданчиків для дресирування

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

269,8

0,0

269,8

298,4

0,0

298,4

327,6

0,0

327,6

357,1

0,0

357,1

8

Витрати на проведення заходів щодо обміну досвідом та співпрацю з державними закладами, установами, організаціями тощо з питань, пов'язаних з утриманням тварин

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

12,9

0,0

12,9

14,2

0,0

14,2

15,6

0,0

15,6

17,0

0,0

17,0

9

Витрати на видання тематичних друкованих видань

тис. грн.

145,5

0,0

145,5

155,8

0,0

155,8

172,3

0,0

172,3

189,2

0,0

189,2

206,2

0,0

206,2

10

Витрати на виготовлення та розміщення соціальної реклами

тис. грн.

72,8

0,0

72,8

78,0

0,0

78,0

86,2

0,0

86,2

94,7

0,0

94,7

103,2

0,0

103,2

11

Витрати на розробку просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

34,5

0,0

34,5

38,2

0,0

38,2

41,9

0,0

41,9

45,7

0,0

45,7

12

Витрати на організацію та проведення Міжнародного дня захисту тварин

тис. грн.

36,5

0,0

36,5

36,5

0,0

36,5

36,5

0,0

36,5

36,5

0,0

36,5

36,55

0,0

36,5

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані

од.

3000

0

3000

3000

0

3000

3000

0

3000

3000

0

3000

3000

0

3000

14

Кількість зареєстрованих домашніх тварин

од.

6000

0

6000

6000

0

6000

6000

0

6000

6000

0

6000

6000

0

6000

15

Кількість чіпованих домашніх тварин

од.

700

0

700

700

0

700

700

0

700

700

0

700

700

0

700

16

Кількість чіпованих та маркованих безпритульних тварин

од.

6000

0

6000

4000

0

4000

4000

0

4000

3000

0

3000

3000

0

3000

17

Кількість безпритульних тварин, які влаштовані під опіку

од.

6000

0

6000

4000

0

4000

4000

0

4000

3000

0

3000

3000

0

3000

18

Кількість інформаційних повідомлень в засобах масової інформації

од.

750

0

750

750

0

750

750

0

750

750

0

750

750

0

750

19

Кількість наданих консультацій фізичним та юридичним особам

од.

5688

0

5688

5688

0

5688

5688

0

5688

5688

0

5688

5688

0

5688

20

Кількість інформаційно-просвітницьких заходів

од.

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

50

21

Кількість виданих друкованих видань

од.

18

0

18

18

0

18

18

0

18

18

0

18

18

0

18

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Середня вартість проведення заходів соціальної реклами

тис. грн.

0,3

0,0

0,3

0,4

0,0

0,4

0,6

0,0

0,6

0,7

0,0

0,7

0,8

0,0

0,8

23

Кількість складених протоколів щодо порушення правил утримання собак

од.

110

0

110

110

0

110

110

0

110

110

0

110

110

0

110

24

Середня вартість проведення одного заходу

тис. грн.

5,0

0,0

5,0

5,5

0,0

5,5

6,0

0,0

6,0

6,5

0,0

6,5

7,0

0,0

7,0

25

Середня вартість виготовлення та встановлення відповідного знака в зонах та місцях для вигулу собак

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

26

Середня вартість облаштування належним чином майданчика для дресирування собак

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

269,8

0,0

269,8

298,4

0,0

298,4

327,6

0,0

327,6

357,1

0,0

357,1

 

якості

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

27

Динаміка кількості покусів тваринами, які мають власників (порівняно з минулим періодом)

од.

-80

0

-80

-80

0

-80

-80

0

-80

-80

0

-80

-80

0

-80

28

Динаміка кількості тварин, які мають власника та не були зареєстровані (порівняно з минулим періодом)

од.

200

0

200

200

0

200

200

0

200

200

0

200

200

0

200


Результативні показники КП "Притулок для тварин", що характеризують виконання бюджетної Програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки

Програма

2012

2013

2014

2015

2016

 

ЗФ

СФ

разом

ЗФ

СФ

разом

ЗФ

СФ

разом

ЗФ

СФ

разом

ЗФ

СФ

разом

Оновлення матеріально-технічної бази КП "Притулок для тварин"

Показники затрат

Витрати для закупівлі необхідного транспорту, матеріалів і устаткування для забезпечення вилову та транспортування тварин

0,00

0,00

0,00

0,00

1300,00

1300,00

0,00

2200,00

2200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

50,00

50,00

Показники продукту

Кількість спеціальної техніки, яку планується придбати

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

9,00

0,00

15,00

15,00

0,00

14,00

14,00

0,00

3,00

3,00

Показники ефективності

Середня вартість одиниці спецтехніки

0,00

0,00

0,00

0,00

144,44

144,44

0,00

146,67

146,67

0,00

14,29

14,29

0,00

16,67

16,67

Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки порівняно з минулим роком, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

66,67

66,67

0,00

-6,67

-6,67

0,00

-78,57

-78,57

Показники робочого навантаження

Показники корисності

Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті

Показники затрат, витрати, всього, в т. ч.

8501,40

0,00

8501,70

14375,57

800,00

15175,57

15860,55

40,00

15900,55

15155,47

0,00

15155,47

16519,46

300,00

16819,46

Карантинування (тимчасова ізоляція та утримання) безпритульних тварин (10 днів), лабораторно-діагностичні дослідження, дезінфекція, дератизація та дезінсекція місць утримання

428,63

0,00

428,63

459,06

0,00

459,06

507,72

0,00

507,72

278,74

0,00

278,74

303,83

0,00

303,83

Витрати на забезпечення вилову та транспортування тварин, у т. ч. придбання пального, дезінфектантів, лікарських засобів для знерухомлення тварин

1724,88

0,00

1724,88

1231,56

0,00

1231,56

1362,11

0,00

1362,11

1121,70

0,00

1121,70

1222,65

0,00

1222,65

Забезпечення проведення стерилізації

224,30

0,00

224,30

240,22

0,00

240,22

265,68

0,00

265,68

145,86

0,00

145,86

158,99

0,00

158,99

Післяопераційне утримання безпритульних тварин (10 днів)

303,94

0,00

303,94

325,52

0,00

325,52

360,02

0,00

360,02

197,65

0,00

197,65

215,44

0,00

215,44

Витрати на забезпечення утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у притулках та інших закладах для тимчасового перебування таких тварин

5164,63

0,00

5164,93

11442,75

0,00

11442,75

12655,68

0,00

12655,68

12632,67

0,00

12632,67

13769,61

0,00

13769,61

Витрати на проведення заходів по запобіганню зооантропонозним захворюванням серед безпритульних тварин, які знаходяться під опікою

95,54

0,00

95,54

102,32

0,00

102,32

113,17

0,00

113,17

124,26

0,00

124,26

135,44

0,00

135,44

Витрати на забезпечення функціонування служби порятунку тварин та вирішення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з тваринами

234,14

0,00

234,14

225,69

150,00

375,69

210,78

20,00

230,78

231,44

0,00

231,44

252,27

150,00

402,27

Витрати на забезпечення функціонування служби збору загиблих тварин та їх утилізації

325,34

0,00

325,34

348,44

650,00

998,44

385,38

20,00

405,38

423,15

0,00

423,15

461,23

150,00

611,23

Показники продукту

Кількість безпритульних тварин, яких планується виловити

6000,00

6000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

Кількість безпритульних тварин, які утримуються на карантині

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в післяопераційний період

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Кількість випадків покусів людей тваринами

500,00

500,00

450,00

450,00

380,00

380,00

380,00

380,00

380,00

380,00

Кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках

650,00

650,00

1650,00

1650,00

1650,00

1650,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

Кількість безпритульних тварин,які знаходяться під опікою

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Кількість загиблих тварин з подальшою їх утилізацією

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Показники ефективності

Середні видатки на утримання тварини на карантині

0,4286

0,4286

0,4591

0,4591

0,5077

0,5077

0,5575

0,5575

0,6077

0,6077

Середні видатки на проведення відлову 1 тварини

0,2875

0,2875

0,3079

0,3079

0,3405

0,3405

0,3739

0,3739

0,4076

0,4076

Середні видатки на проведення стерилізації 1 тварини

0,2243

0,2243

0,2402

0,2402

0,2657

0,2657

0,2917

0,2917

0,3180

0,3180

Середні видатки на утримання тварини в післяопераційний період

0,3039

0,3039

0,3255

0,3255

0,3600

0,3600

0,3953

0,3953

0,4309

0,4309

Середні видатки на утримання 1 тварини

0,0218

0,0218

0,0190

0,0190

0,0210

0,0210

0,0231

0,0231

0,0251

0,0251

Середні видатки на проведення заходів по запобіганню зооантропонозним захворюванням

0,0955

0,0955

0,1023

0,1023

0,1132

0,1132

0,1243

0,1243

0,1354

0,1354

Середні видатки на вирішення однієї надзвичайної ситуації, пов'язаної з тваринами (покус)

0,46828

0,4683

0,5015

0,5015

0,5547

0,5547

0,6090

0,6090

0,6639

0,6639

Середні видатки по збору та утилізації однієї загиблої тварини

0,5422

0,5422

0,5807

0,5807

0,6423

0,6423

0,7052

0,7052

0,7687

0,7687

Показники якості

Динаміка кількості випадків покусів людей тваринами

0,00

-16,67

0,00

-10,00

0,00

-15,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Показники робочого навантаження

Показники корисності


Результативні показники КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", що характеризують виконання бюджетної Програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки

Показники

Одиниця виміру

2012

2013

2014

2015

2016

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

2

3

5

6

7

8

9

10

11

 

13

14

15

16

14

15

16

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на забезпечення проведення стерилізації безпритульних тварин

тис. грн.

1261,3

0,0

1261,3

874,5

0,0

874,5

967,2

0,0

967,2

885,0

0,0

885,0

965,0

0,0

965,0

Витрати на забезпечення післяопераційного утримання безпритульних тварин

тис. грн.

288,7

0

288,7

510

0

510

564

0

564

516

0

516

562,5

0

562,5

Витрати на проведення заходів по запобіганню зоонозним захворюванням серед безпритульних тварин, які знаходяться під опікою

тис. грн.

50

0

50

34,7

0

34,7

38,4

0

38,4

35,1

0

35,1

38,3

0

38,3

Витрати на забезпечення на утримання та лікування травмованих безпритульних тварин

тис. грн.

0,0

0

0,0

831,2

0

831,2

903,0

0

903,0

842,4

0

842,4

927,2

0

927,2

Витрати на карантинування (тимчасова ізоляція та утримання) безпритульних тварин

тис. грн.

0,0

0

0,0

361,3

0

361,3

397,4

0

397,4

227,2

0

227,2

245,9

0

245,9

Витрати на забезпечення сучасними інформаційно-
телекомунікаційними засобами, активним та пасивним бережним обладнанням

тис. грн.

0,0

0

0,0

5,778

0

5,778

6,39

0

6,39

7,016

0

7,016

7,647

0

7,647

Витрати на організацію (участь) та проведення заходів щодо обміну досвідом та співпраці з навчальними, науково-дослідними, державними закладами, установами, організаціями, підприємствами України та зарубіжних країн з питань, пов'язаних з утриманням тварин та захистом тварин від жорстокого поводження

тис. грн.

0,0

0

0,0

4,049

0

4,049

4,478

0

4,478

4,917

0

4,917

5,360

0

5,360

Витрати на модернізацію та забезпечення підтримки тематичної web-сторінки в мережі Інтернет

тис. грн.

0,0

0

0,0

4,229

0

4,229

4,677

0

4,677

5,136

0

5,136

5,598

0

5,598

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати на замовлення волонтерів

од.

5000

0

5000

3000

0

3000

3000

0

3000

2500

0

2500

2500

0

2500

Кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати після операції

од.

2005

0

2005

3000

0

3000

3000

0

3000

2500

0

2500

2500

0

2500

Кількість травмованих безпритульних тварин, які були прооперовані на замовлення волонтерів

од.

0

0

0

1200

0

1200

1200

0

1200

1000

0

1000

1000

0

1000

Кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати від сказу на замовлення волонтерів

од.

5000

 

5000

3000

 

3000

3000

0

3000

2500

0

2500

2500

0

2500

Кількість населення, якому надавалась знижка на послуги

чол.

0

 

0

0

 

0

0

0

0

 

0

 

 

0

 

Кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати на карантині

од

0

0

0

3000

0

3000

3000

0

3000

2500

0

2500

2500

0

2500

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перетримка 1 безпритульної тварини

грн.

14,4

 

14,4

17

 

17

18,8

 

18,8

20,64

 

20,64

22,5

 

22,5

Видатки на 1 тварину, яку планується вакцинувати від сказу

грн.

10,0

 

10,0

11,56

 

11,56

12,8

 

12,8

14,05

 

14,05

15,3

0

15,3

Видатки на 1 травмовану тварину, яку планується прооперувати

грн.

724,44

 

724,44

776

 

776

858,3

 

858,0

942.4

 

942,4.

1027,2

0,0

1027,2

Видатки на 1 безпритульну тварину, яку планується перетримувати на карантині

грн.

14,4

 

14,4

17

 

17

18,8

 

18,8

20,64

 

20,64

22,5

 

22,5

Видатки на вирішення 1 надзвичайної ситуації, пов'язаної з твариною транспортування 1 травмованої тварини)

грн.

188,45

 

188,45

201,81

 

201,81

219,79

 

219,79

236,92

 

236,92

258,11

 

258,11

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка кількості травмованих безпритульних тварин, яких було прооперовано

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка кількості стерилізованих тварин, якими опікуються волонтери

%

100

 

100

100

 

100

 

 

100

 

 

100

100

 

100


6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль виконання Програми здійснює відповідальний виконавець - Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Відповідальний виконавець Програми подає Головному управлінню економіки та інвестицій, Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан її виконання за перше півріччя - до 25 вересня та за рік - до 25 березня поточного року.

Виконавцями Програми визначено:

Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальні підприємства "Центр ідентифікації тварин", "Притулок для тварин", "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), методичне - Головне управління ветеринарної медицини у м. Києві.

Основними інструментами контролю за виконанням Програми є:

моніторинг її виконання, який проводиться один раз на півріччя. Результати моніторингу надаються постійній комісії Київради з питань екологічної політики. За результатами моніторингу якості виконання Програми здійснюється актуалізація її показників та заходів. Зміни та доповнення до Програми на наступний рік повинні вноситись не пізніше 1 червня поточного року;

оприлюднення (не рідше, ніж раз на квартал) надходжень та витрат (за відповідними статтями), здійснених на виконання цієї Програми комунальними підприємствами "Притулок для тварин", "Центр ідентифікації тварин" та "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", на їх сайтах (згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" N 3 від 04.01.2002);

безперешкодний допуск представників громадських організацій до КП "Притулок для тварин", інших комунальних притулків, пунктів тимчасового утримання тварин та пунктів післяопераційної перетримки для ознайомлення з їх роботою.

Для покращення ефективності контролю у сфері поводження з безпритульними тваринами створюється Громадський комітет з питань зоозахисту, до якого входять представники громадських організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження або природоохоронна та правозахисна діяльність.

Результати впровадження Програми висвітлюються в засобах масової інформації.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега