КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 18 грудня 2018 року N 473/6524

Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організації результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки" (далі - Програма), що додається.

2. Визначити Службу у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем Програми.

3. Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Забезпечити виконання Програми.

3.2. Передбачати видатки на реалізацію Програми при формуванні бюджетних запитів на 2019 та наступні роки.

3.3. Здійснювати видатки на утримання Міського центру дитини, Київського міського центру сім'ї "Родинний дім", Київського міського центру соціально-психологічної допомоги, Київського міського правобережного центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, комунальної установи "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет міста Києва на відповідний рік.

3.4. Подавати звіт про хід і результат виконання Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, постійним комісіям Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Це рішення Київської міської ради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
18.12.2018 N 473/6524


МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ДІТИ. СІМ'Я. СТОЛИЦЯ на 2019 - 2021 роки"

I. Загальна частина

ПАСПОРТ
міської цільової програми "ДІТИ. СІМ'Я. СТОЛИЦЯ на 2019 - 2021 роки"

1.

Ініціатор розроблення програми

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва документа про розроблення програми

Доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації від 05 березня 2018 року N 1923/57

3.

Розробник програми

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники програми

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, Міський центр дитини, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", Центр соціально-психологічної реабілітації дітей N 1 Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціально-психологічної допомоги, комунальна установа "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді", комунальна установа "Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді"

7.

Строк виконання програми

2019 - 2021 рр.

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

Всього (тис. грн)

у тому числі, за роками (тис. грн)

337832,9

2019

2020

2021

115057,1

109031,5

113744,3

9.1.

Коштів загального фонду міста Києва

305267,5

96966,1

101584,4

106717,0

9.2.

Коштів спеціального фонду міста Києва

32565,4

18091,0

7447,1

7027,3


Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки" (далі - Програма) розроблена на виконання законодавства в сфері захисту дитинства, соціальної підтримки сім'ї та спрямована на реалізацію положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради.

Основним законодавчим підґрунтям розроблення Програми є закони України "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про соціальні послуги", Сімейний кодекс України, Указ Президента України від 16 грудня 2011 року N 1163 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві".

Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері захисту прав дітей та сімей з дітьми, протидію домашньому насильству та торгівлі людьми, здійснення соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю у місті Києві.

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

В будь-якому суспільстві турбота про дітей складає основу державної та регіональної соціальної політики. Проблеми, пов'язані з попередженням сирітства, життєзабезпеченням і розвитком дітей, сімей, які з різних причин потрапляють у складні життєві обставини, настільки масштабні й різноманітні, що вимагають для їхнього вирішення скоординованих зусиль державних і суспільних інститутів. Все це викликає необхідність проведення комплексних заходів на міському рівні. Крім того, існує потреба у введенні нових видів, форм та методів роботи, системному моніторингу їх результативності.

Станом на 01.07.2018 на обліку Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перебуває 589 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Слід зазначити, що до цієї категорії також належать діти, які переміщені із зони проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованих територій. Щороку на цьому обліку з'являються більше 200 нових дітей. В результаті проведеної роботи з батьками для 40 % дітей вдається зберегти родину, але кожна четверта дитина стає соціальною сиротою.

Станом на 01.07.2018 в Києві на обліку перебуває 2387 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 239 продовжують перебувати поза сімейним оточенням і потребують забезпечення права на виховання в сім'ї (у 2017 році було 209 дітей). Неефективність інституційної опіки над дітьми-сиротами доведено науково та практично. При значних матеріальних витратах ця система наносить непоправну шкоду психічному здоров'ю дитини та практично позбавляє дитину права на сімейне виховання. Подальший розвиток та підтримка сімейних форм виховання дасть змогу реалізувати право кожної дитини-сироти на сімейне виховання.

Щодня в закладах соціального захисту перебуває до 180 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, або залишилися без батьківського піклування. Подальший розвиток нової форми соціальної роботи - сімейний патронат дасть змогу надавати соціальні послуги більш професійно та якісно, а також забезпечить сімейний догляд та виховання дітей, тимчасово розлучених зі своїми родинами. Поряд з цим сформувалась тенденція щодо збільшення чисельності підлітків, які мають статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування, та в силу різних причин не можуть бути охоплені сімейними формами виховання. Відсутність у цих дітей власного житла, гуртожитків при закладах професійно-технічної освіти, зростання черги щодо забезпечення цієї категорії дітей житлом призвела до крайньої необхідності створення у столиці соціального гуртожитку.

Пріоритетною також є діяльність, спрямована на профілактику та мінімізацію сімейного неблагополуччя шляхом надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Спеціалістами центрів соціальних служб міста Києва здійснюється комплексна соціальна робота із столичними родинами, які одержують практичну підтримку у подоланні складних життєвих обставин - це родини, де виховуються діти та молодь з інвалідністю, родини у кризі, які перебувають у зоні посиленої уваги соціальних працівників. Мова йде про сім'ї, де зловживають алкоголем та наркотиками, це родини опікунів, прийомні сім'ї та ДБСТ, родини, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу; клієнтами є особи, які мають проблеми із законом та члени їх сімей.

На обліку центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді перебували 5823 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, в яких виховуються понад 7144 дитини. Із зазначеної кількості понад 382 сімей (майже 6,5 %) перебували під соціальним супроводом, понад 18514 сімей (71 %) отримали соціальні послуги за карткою отримувача послуг. Під супроводом в 2016 році перебувало 382 сім'ї.

За результатами роботи з сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах (5823 сім'ї) подолано складні життєві обставини у 286 сім'ях, мінімізовано складні життєві обставини у 2945 сім'ях.

Спостерігається збільшення кількості сімей, які мають зневажливе ставлення та складні стосунки в сім'ї, які обумовлені: розлученням та визначенням місця проживання дитини; конфліктом поколінь; проживанням на одній житловій площі кількох родин; відсутністю навичок догляду та виховання дітей, міжособистісного спілкування тощо. При цьому виникає ряд складностей в соціальному супроводженні таких сімей через неможливість фахово виявити причини, що призвели до складних життєвих обставин. Зниження кількості соціальних супроводів тісно пов'язано зі зменшенням кількості фахівців соціальної роботи та зміненням ракурсу роботи з сімей в складних життєвих обставинах на родини вимушених переселенців та сімей, де один з членів сімей перебуває в зоні АТО. Проте ця діяльність збільшила кількість сімей, які були охоплені соціальними послугами під час відвідування.

Програма відповідає сектору 2.3. "Соціальна підтримка та допомога" Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

III. Визначення мети Програми

Метою Програми є:

- забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей та сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- реалізація у місті Києві нової системи сімейно-орієнтованого підходу у запобіганні соціальному сирітству та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї;

- підвищення якості надання соціальних послуг та забезпечення їх доступності сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- удосконалення комплексної моделі соціальної підтримки родин вимушених переселенців;

- активізація столичної громади (громадських, благодійних, релігійних організацій) щодо підтримки соціальних програм, проектів, заходів з метою підвищення потенціалу сімей, дітей, молоді;

- підтримка та розвиток волонтерського руху в реалізації соціальної та сімейної політики міста Києва;

- розвиток системи патронатного виховання;

- впровадження підтримуючих послуг для вразливих категорій дітей та сімей з дітьми.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми

Реалізація Програми буде тривати 3 роки та передбачає:

• постійний моніторинг стану соціально-правового захисту дітей, сімей з дітьми, захисту від насильства в сім'ї, заходів з профілактики торгівлі людьми, соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю;

• впровадження інноваційних форм і методів роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах;

• розробку та видання інформаційно-методичних матеріалів для розміщення соціальної реклами, направленої на формування у населення активної громадської позиції щодо предмету Програми;

• забезпечення функціонування закладів соціального захисту та допомоги, реалізації заходів по роботі з об'єктами соціальної роботи;

• підвищення кваліфікації, перепідготовку працівників соціальної сфери;

• розміщення соціальної реклами та проведення роз'яснювальної роботи, направленої на формування у населення активної громадської позиції щодо захисту прав дітей та сімей з дітьми;

• забезпечення права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування на сімейне виховання;

• безпосереднє надання підтримуючих соціальних послуг дітям, сім'ям з дітьми;

• підвищення якості надання соціальних послуг та забезпечення їх доступності сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

• підвищення якості роботи по соціалізації та адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, залишених без батьківського піклування, дітей з особливими потребами,

• забезпечення можливості проживання, навчання та підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підліткового віку у соціальному гуртожитку до отримання ними власного житла.

Заходи цієї програми передбачають фінансування з міського бюджету та залучення додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Програма відповідає Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, індикатором якої є питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей цієї категорії, який на 2019 рік становитиме 92 %, 2020 рік - 93 %, 2021 рік - 94 %.

Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки"

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн)

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

115057,1

109031,5

113744,3

337832,9

Бюджет загального фонду міста Києва

96966,1

101584,4

106717,0

305267,5

Бюджет спеціального фонду міста Києва

18091,0

7447,1

7027,3

32565,4


Фінансове забезпечення Програми передбачається за рахунок коштів бюджету міста Києва. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 337832,9 тис. грн.

Обсяги фінансування завдань і заходів Програми уточнюються кожного року, залежно від фінансової можливості бюджету міста Києва.

V. Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн, в тому числі за роками:

Очікуваний результат, в тому числі за роками:

2019

2020

2021

Назва показника

2019

2020

2021

Розділ 1. Методичне забезпечення діяльності спеціалістів з питань захисту прав та інтересів дітей

1

Підготовка спеціалістів та розробка методичних матеріалів

1. Проведення навчання щодо опанування нових підходів у роботі з дітьми та сім'ями з дітьми (застосування інноваційних методик) для працівників районних служб у справах дітей та спеціалістів закладів соціального захисту дітей, та спеціалістів, які працюють у сферах профілактики правопорушень, корекції агресивної поведінки підлітків та реалізації сімейної політики

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

60,0

63,4

66,6

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

60,0

63,4

66,5

2. Показник продукту:

Кількість проведених тренінгів, од.

4

4

4

Кількість учасників тренінгів, осіб

108

108

108

3. Показник ефективності:

Середні витрати на проведення одного тренінгу, грн

15000

15850

16625

4. Показник якості:

Динаміка кількості користувачів, охоплених тренінгом, %

100

100

100

2

Проведення просвітницької роботи з питань захисту прав та інтересів дітей

1. Забезпечення висвітлення в програмах телебачення, друкованих засобах масової інформації роботи служб у справах дітей щодо захисту прав та інтересів дітей, збереження інституту сім'ї та популяризації сімейних цінностей

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

Не потребує фінансування

-

Всього:

Бюджет міста Києва

60,0

63,4

66,6

 

 

 

 

Усього за напрямом:

190,0

 

 

 

 

Розділ 2. Профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей

3

Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, соціально-правовий захист дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

1. Організація та надання додаткових послуг по роботі з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, з метою забезпечення своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, організація їх соціального супроводження

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

4517,3

4770,3

5008,8

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

4517,3

4770,3

5008,8

2. Показник продукту:

Охоплено дітей, осіб.

950

975

1000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну дитину, грн

4755,1

4892,6

5008,8

4. Показник якості:

Динаміка зменшення безпритульних та бездоглядних дітей, %

100

97

95

4

Соціально-правовий захист дітей та сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах

1. Надання додаткових соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми Міським центром дитини та Київським міським центром сім'ї "Родинний дім"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Міський центр дитини, Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва (загальний фонд)

6741,9

7119,5

7475,4

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

6965,4

7355,5

7723,2

2. Показник продукту:

Охоплено користувачів, осіб

13120

14180

15240

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

223,5

236,0

247,8

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного користувача, грн

530,9

518,7

506,8

4. Показник якості:

Відсоток користувачів, забезпечених соціальними послугами, від загальної потреби, %

100

100

100

2. Надання послуг з кризового та екстреного втручання дітям, у яких батьки мають проблеми залежності, звільнились з місць позбавлення волі, займаються проституцією, перебувають у конфлікті з законом або мають ознаки протиправної поведінки

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2552,5

2695,4

2830,2

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

2552,5

2695,4

2830,2

2. Показник продукту:

Охоплено дітей, ос.

540

550

560

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну дитину, грн

4726,9

4900,7

5053,9

4. Показник якості:

Динаміка зменшення чисельності дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, %

100

98

96

3. Організація соціальної роботи з дітьми, батьки яких виховують дітей та мають проблеми психічного здоров'я

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

1764,5

1863,3

1956,5

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1764,5

1863,3

1956,5

2. Показник продукту:

Охоплено дітей, ос.

405

415

420

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну дитину, грн

4356,8

4489,9

4658,3

4. Показник якості:

Динаміка зменшення чисельності дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, %

100

98

96

4. Організація індивідуальної та групової роботи з метою збереження для дитини біологічної сім'ї

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

1176,4

1242,3

1304,4

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1176,4

1242,3

1304,4

2. Показник продукту:

Охоплено дітей, ос.

270

280

290

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну дитину, грн

4357,0

4436,8

4497,9

4. Показник якості:

Динаміка зменшення чисельності дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, %

100

96

93

5

Попередження негативних проявів та профілактика правопорушень у дитячому середовищі

1. Проведення заходів профілактики агресивної поведінки підлітків "Зупинись! - Посміхнись!".

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

1147,0

1211,2

1271,8

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1147,0

1211,2

1271,8

2. Показник продукту:

Охоплено дітей, ос.

10000

10000

10000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну дитину, грн

114,7

121,1

127,2

4. Показник якості:

Динаміка зменшення чисельності дітей, які вчинили правопорушення, %

100

99

98

2. Організація заходів серед дітей та підлітків "Даруємо радість дітям"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

880,0

929,3

975,7

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

880,0

929,3

975,7

2.Показник продукту:

Охоплено дітей, ос.

2500

2550

2600

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну дитину, грн

352,0

364,4

375,3

4. Показник якості:

Динаміка збільшення охоплених заходом дітей, %

100

102

102

 

 

 

 

 

Бюджет міста Києва (загальний фонд)

18779,6

19831,3

20822,8

 

 

 

 

Всього:

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

223,5

236,0

247,8

 

 

 

 

Усього за напрямом:

60141,0

 

 

 

 

Розділ 3. Реалізація права кожної дитини на виховання в сім'ї

6

 

1. Організація та надання соціально-психологічної допомоги сім'ям, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Міський центр дитини

Бюджет міста Києва

1411,7

1490,8

1565,3

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1411,7

1490,8

1565,3

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб.

800

800

800

3. Показник ефективності:

 

 

 

Середні витрати на одну особу, грн

1764,6

1863,4

1956,6

4. Показник якості:

Динаміка охоплених заходом осіб, %

100

100

100

Всього:

Бюджет міста Києва

1411,7

1490,8

1565,3

 

 

 

 

Усього за напрямом:

4467,8

 

 

 

 

Розділ 4. Додаткове матеріальне забезпечення

7

Розвиток системи додаткового матеріального забезпечення

1. Придбання автотранспорту (в т. ч. комплектуючих авточастин) для дитячих будинків сімейного типу

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва (загальний фонд)

123,8

123,8

123,8

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

2500,0

2500,0

2500,0

2. Показник продукту:

Кількість ДБСТ, які отримають автомобілі, од.

2

2

2

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

2376,2

2376,2

2376,2

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один автомобіль, тис. грн

1250,0

1250,0

1250,0

4. Показник якості:

Динаміка забезпечення ДБСТ автотранспортом, %

100

100

100

2. Забезпечення облаштування житла, придбаного для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва (загальний фонд)

564,0

595,6

625,4

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

780,0

823,7

864,9

2. Показник продукту:

Кількість квартир для облаштування, од.

12

12

12

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

216,0

228,1

239,5

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну квартиру, тис. грн

65,0

68,64

72,072

4. Показник якості:

Відсоток облаштованих квартир до загальної кількості придбаних, %

100

100

100

3. Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

2019 - 2021

Районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва (зальний фонд)

1418,0

739,2

776,2

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

5938,5

1471,0

1544,6

2. Показник продукту:

Кількість ДБСТ, які отримають допомогу, од.

26

26

28

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

4520,5

731,8

768,4

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один ДБСТ, тис. грн

228,4

56,6

55,2

4. Показник якості:

Відсоток ДБСТ, які отримали допомогу до загальної кількості, %

100

100

100

 

 

 

 

 

Бюджет міста Києва (загальний фонд)

2105,8

1458,6

1525,4

 

 

 

 

Всього:

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

7112,7

3336,1

3384,1

 

 

 

 

Усього за напрямом:

18922,7

 

 

 

 

Усього по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

29693,3

26416,2

27612,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет міста Києва (загальний фонд)

22357,1

22844,1

23980,1

 

 

 

 

 

 

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

7336,2

3572,1

3631,9

Розділ 5. Програми і заходи Київського міського центру сім'ї "Родинний дім"

8

Заходи з формування і популяризації сімейних цінностей та відповідального батьківства

1. Створення та розповсюдження інформаційно-рекламних матеріалів про програми та послуги Київського міського центру сім'ї "Родинний дім"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

10,0

0,0

11,2

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

10,0

0

11,2

2. Показник продукту:

 

 

 

кількість надрукованих матеріалів

2000

0

2000

3. Показник ефективності:

 

 

 

Середні витрати на одиницю надрукованого екземпляру, грн

5,0

0

5,6

4. Показник якості:

 

 

 

Динаміка осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

0

100

2. Реалізація заходів із підтримки сімей у перші роки життя дитини

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

120,0

126,7

133,1

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

120,0

126,7

133,1

2. Показник продукту:

Охоплено учасників

800

1200

1200

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

150,0

105,6

110,9

4. Показник якості:

 

 

 

Динаміка осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

150

100

3. Реалізація заходу "Відповідальне батьківство", у тому числі проведення практичних семінарів та тренінгів

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

200,0

211,2

221,8

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

200,0

211,2

221,8

2. Показник продукту:

Охоплено учасників

500

550

600

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн (з урахуванням позабюджетних коштів)

400,0

384,0

369,6

4. Показник якості:

Динаміка охоплених учасників, %

100

110

109

4. Реалізація заходів із популяризації сімейних цінностей (в тому числі вшанування сімей, які прожили у шлюбі 45 та більше років, проведення конференцій "Сучасна київська сім'я - перспективи та проблеми", конкурс творчих родин міста Києва")

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

185,0

195,4

205,1

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

185,0

195,4

205,1

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

600

600

600

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн (з урахуванням позабюджетних коштів)

30,8

32,6

34,2

4. Показник якості:

Динаміка охоплених учасників, %

100

100

100

5. Проведення Форуму молодих сімей "Щаслива родина"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

0,0

90,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0

90,0

0

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб.

0

600

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

0

150,0

0

4. Показник якості:

Динаміка охоплених учасників, %

0

100

0

6. Проведення Форуму багатодітних родин

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

80,0

0,0

89,7

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

80,0

0

89,7

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

500

0

500

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн.

160,0

0

169,4

4. Показник якості:

Динаміка охоплених учасників, %

100

0

100

7. Проведення фестивалю родинної творчості "Родинні веснянки"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

15,0

15,8

16,6

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

15,0

15,8

16,6

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

100

200

200

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, послугу, грн

150,0

79,2

83,2

4. Показник якості:

Динаміка охоплених учасників, %

100

200

100

8. Проведення Новорічних та різдвяних заходів для молодих сімей

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

90,0

95,0

99,8

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

90,0

95,0

99,8

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

650

650

650

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, послугу, грн

138,5

146,2

153,5

4. Показник якості:

Динаміка охоплених учасників, %

100

100

100

9

Заходи з попередження конфліктів у сім'ї, у тому числі насильства

1. Реалізація заходу "Конфліктологія у сімейному та молодіжному середовищі" (відпрацювання практик та надання методичних рекомендацій для спеціалістів по роботі із сім'ями та клієнтами центру)

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

120,0

126,7

133,1

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

120,0

126,7

133,1

2. Показник продукту:

Охоплено учасників, осіб

600

720

720

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

200,0

176,0

184,8

4. Показник якості:

Динаміка охоплених учасників, %

100

120

120

2. Проведення інформаційної кампанії "16 днів проти гендерного насильства"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

45,0

47,5

49,9

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

45,0

47,5

49,9

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

300

300

300

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

150,0

158,4

166,3

4. Показник якості:

Динаміка охоплених учасників, %

100

100

100

3. Проведення конкурсу "Світ без насильства очима дітей"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

58,0

61,2

64,3

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

58,0

61,2

64,3

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

400

400

400

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

145,0

153,1

160,8

4. Показник якості:

Динаміка охоплених учасників, %

100

100

100

4. Реалізація заходу "Родинна фінансова грамотність"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Бюджет міста Києва

120,0

126,7

133,8

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

120,0

126,7

133,8

2. Показник продукту:

Охоплено учасників, осіб

600

720

720

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн (з урахуванням позабюджетних коштів)

200,0

176,0

185,9

4. Показник якості:

Динаміка охоплених учасників, %

100

120

100

Всього:

Бюджет міста Києва

1043,0

1096,2

1158,4

 

 

 

 

Усього за напрямом:

3297,6

 

 

 

 

Розділ 6. Заходи державної політики з питань сім'ї

10

Забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства

1. Реалізація програми підготовки молоді до подружнього життя та формування навичок відповідального батьківства

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

214,4

226,4

237,7

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

214,4

226,4

237,7

2. Показник продукту:

Охоплено учасників, осіб

1320

1350

1370

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн.

162,4

167,7

173,5

4. Показник якості:

Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

102

102

2. Реалізація соціальних програм і заходів структурних підрозділів районних в місті Києві державних адміністрацій з питань сім'ї (лекційно-тренінгова робота з попередження насильства в сім'ї, заходи до Дня родини, "Стоп-насильство", Дня Святого Миколая та інші)

2019 - 2021

Районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва

1122,8

1185,7

1245,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1122,8

1185,7

1245,0

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

15000

15900

17400

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

74,9

74,6

71,5

4. Показник якості:

Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

103

104

3. Організація загальноміських заходів для багатодітних сімей

2019 -2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

485,9

513,1

538,8

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

485,9

513,1

538,8

2. Показник продукту:

Охоплено дітей, ос.

2000

2250

2500

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну дитину, грн

243,0

228,0

215,5

4. Показник якості:

Динаміка витрат на дитину, %.

100

112

111

4. Реалізація програми "Вітаю! Я народився!"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

3940,5

4161,2

4369,2

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

3940,5

4161,2

4369,2

2. Показник продукту:

Охоплено дітей, ос.

30000

31000

32000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну дитину, грн

131,4

134,2

136,5

4. Показник якості:

Динаміка витрат на дитину, %

100

103

103

11

Запобігання та протидія домашньому насильству

1. Реалізація заходів психологічної реабілітації осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

2019 -2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва

168,7

178,1

187,1

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

168,7

178,1

187,1

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

100

125

150

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

1687,0

1425,2

1247,0

4. Показник якості:

Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

125

120

2. Забезпечення реалізації програм для кривдників, які вчинили домашнє насильство та/або насильство за ознакою статі. Надання консультаційної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні центри у справах сім'ї та жінок

Бюджет міста Києва

147,4

154,8

163,4

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

147,4

154,8

163,4

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

100

110

120

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

1474,0

1407,0

1362,0

4. Показник якості:

Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

110

110

3. Проведення навчальних семінарів, тренінгів тощо для суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильства за ознакою статі

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Бюджет міста Києва

139,7

147,5

154,9

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

139,7

147,5

154,9

2. Показник продукту:

Охоплено учасників, осіб

650

670

700

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

214,9

220,2

221,3

4. Показник якості:

Динаміка зростання кількості закладів та установ, працівники яких будуть охоплені послугами, %

100

103

104

12

Заходи з протидії торгівлі людьми

1. Проведення соціально-інформаційних акцій до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми (28 липня) та до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня)

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

85,00

89,80

94,80

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

85,00

89,8

94,8

2. Показник продукту:

Охоплено учасників, осіб

1000

1500

2000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

85,00

59,84

47,39

4. Показник якості:

Динаміка зростання кількості закладів та установ, працівники яких будуть охоплені послугами, %

100

150

133

13

Проведення просвітницької роботи з питань реалізації сімейної політики

Забезпечення розробки та виготовлення соціальної рекламної продукції, спрямованої на розвиток та підтримку сім'ї, підготовки молоді до подружнього життя, усвідомленого батьківства, запобігання та протидію домашньому насильству та торгівлі людьми

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

36,00

0,00

55,00

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

36,00

0,00

55,00

2. Показник продукту:

Розповсюджено матеріалів примірників

12000

0

12000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

3,00

0,00

4,50

4. Показник якості:

Динаміка зростання кількості закладів та установ, працівники яких будуть охоплені послугами, %

100

0

100

Всього:

6340,4

6656,6

7045,9

 

 

 

 

Усього за напрямом:

20042,9

 

 

 

 

Розділ 7. Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів

14

Забезпечення надання комплексних соціальних послуг сім'ям з дітьми та особам, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

1. Забезпечення діяльності Київського міського центру соціально-психологічної допомоги

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціально-психологічної допомоги, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2624,8

2771,8

2910,4

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

2624,8

2771,8

2910,4

2. Показник продукту:

Охоплено учасників, осіб

500

500

500

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

5249,6

5543,6

5820,8

4. Показник якості:

Динаміка завантаженості закладу, %

100

100

100

2. Забезпечення діяльності комунальної установи "Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна установа "Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді", Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2363,1

2495,4

2620,2

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

2363,1

2495,4

2620,2

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

2000

2000

2500

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

1181,6

1247,7

1048,1

4. Показник якості:

динаміка чисельності осіб, які звернулись за допомогою, %

100

133

125

3. Забезпечення діяльності комунальної установи "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна установа "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді", Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

1536,8

1629,3

1707,5

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1536,8

1622,9

1704,0

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

2600

2600

2600

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

591,1

624,2

655,4

4. Показник якості:

динаміка чисельності осіб, які звернулись за допомогою, %

100

100

100

4. Забезпечення діяльності Київського міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (30 ліжко-місць)

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

1891,7

1997,6

2097,5

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1891,7

1997,6

2097,5

2. Показник продукту:

Кількість місць, од.

30

30

30

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одне місце, грн

63056,7

66587,8

69917,2

4. Показник якості:

Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені заходами, від тих, що звернулись за допомогою, %

100

100

100

5. Забезпечення діяльності районних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

2019 - 2021

Дарницька, Деснянська, Оболонська, Подільська, Солом'янська районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва

7737,7

8171,0

8579,6

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

7737,7

8171,0

8579,6

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

2400

2880

3450

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

3224,0

2837,2

2486,8

4. Показник якості:

Динаміка чисельності осіб, які будуть охоплені заходами від тих, що звернулись за допомогою, %

100

100

100

6. Відзначення одиноких батьків та матерів, які самі виховують дітей

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

100,0

100,0

100,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

100,0

100,0

100,0

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

20

20

20

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

5000,0

5000,0

5000,0

4. Показник якості:

Динаміка чисельності осіб, які отримають винагороду, %

100

100

100

15

Заходи щодо соціально-психологічної підтримки, в тому числі в контексті профілактики передачі Віл-інфекції від матері до дитини

1. Реалізація заходів щодо соціально-психологічної підтримки для сімей з дітьми від 0 до 18 місяців, народженими ВІЛ-інфікованими матерями

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна установа "Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді"

Бюджет міста Києва

94,2

99,5

104,4

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

94,2

99,5

104,4

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

50

55

60

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

1884,0

1808,6

1740,8

4. Показник якості:

Динаміка кількості залучених осіб до комплексної соціально-психологічної підтримки, %

100

110

109

16

Заходи комплексної підтримки та соціального розвитку ВІЛ-інфікованих підлітків

1. Реалізація заходів соціального розвитку, соціалізації ВІЛ-інфікованих підлітків

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна установа "Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді"

Бюджет міста Києва

94,2

99,5

104,4

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

94,2

99,5

104,4

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

32

35

40

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

2943,8

2842,9

2610,0

4. Показник якості:

Динаміка кількості залучених осіб до комплексної соціально-психологічної підтримки, %

100

109

115

Всього:

Бюджет міста Києва

16442,5

17364,1

18224,0

 

 

 

 

Усього за напрямом:

52030,6

 

 

 

 

Розділ 8. Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

17

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальний супровід їх

1. Забезпечення діяльності Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

7322,5

7732,6

8119,2

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

7322,5

7732,6

8119,2

2. Показник продукту:

Кількість соціальних послуг, одиниць

44000

48400

53240

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну послугу, грн

166,4

159,8

152,5

4. Показник якості:

Динаміка кількості наданих соціальних послуг, %

100

110

110

2. Забезпечення діяльності районних в місті Києві центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва

35682,8

37681,0

39565,1

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

35682,8

37681,0

39565,1

2. Показник продукту:

Кількість соціальних послуг, одиниць

420000

462000

508200

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну послугу, грн

85,0

81,6

77,9

4. Показник якості:

динаміка кількості наданих соціальних послуг, %

100

110

110

Всього:

Бюджет міста Києва

43005,3

45413,6

47684,3

 

 

 

 

Усього за напрямом:

136103,2

 

 

 

 

Розділ 9. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

18

Методична соціальна робота щодо впровадження соціальних стандартів, забезпечення розвитку системи соціальних послуг

1. Реалізація заходів "Координаційний центр з розвитку системи соціальних послуг, моніторингу та оцінки якості послуг"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

347,4

366,9

385,2

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

347,4

366,9

385,2

2. Показник продукту:

Кількість опрацьованих стандартів (на 1 стандарт - 3 роб. зустрічі), 19 комунальних установ та закладів, що візьмуть участь в оцінці

3/19

3/19

3/19

Кількість охоплених респондентів, осіб

50

50

50

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного респондента, тис. грн

6,9

7,3

7,7

4. Показник якості:

Динаміка розроблених індикаторів соціальної роботи, %

100

110

100

2. Реалізація заходів "Центр соціальних досліджень та науково-методичного супроводу соціальної роботи в громаді м. Києва"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

37,4

36,7

36,5

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

37,4

36,7

36,5

2. Показник продукту:

Кількість охоплених, осіб

2500

2510

2520

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

15,0

14,6

14,5

4. Показник якості:

Динаміка результатів досліджень, що дозволять прийняти управлінські рішення щодо реалізації соціальних заходів, що вплине на соціальних розвиток громади, %

100

110

100

3. Реалізація заходів "Центр розвитку та підвищення компетентності спеціалістів соціальної роботи"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

366,0

386,5

405,8

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

366,0

386,5

405,8

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

300

350

400

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника з послугами, грн

1220,0

1104,3

1014,6

4. Показник якості:

Динаміка охоплення осіб модульним курсом, %

100

117

114

4. Реалізація соціальних заходів "Методичне забезпечення соціально-психологічної реабілітації, абілітації сімей, дітей та молоді з інвалідністю "Незалежне життя"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

47,5

50,1

52,6

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

47,5

50,1

52,6

2. Показник продукту:

Охоплено учасників, осіб

1500

1550

1600

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

31,6

32,3

32,9

4. Показник якості:

Динаміка кількості охоплених заходом осіб, %

100

110

103

5. Реалізація заходів "Методичне забезпечення соціального інформування громади"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

68,0

71,8

75,4

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

68,0

71,8

75,4

2. Показник продукту:

Кількість видів розповсюджених інформаційних матеріалів

10

11

12

3. Показник ефективності:

Середні витрати на вартість матеріалу, грн

6798,4

6526,5

6281,7

4. Показник якості:

Динаміка осіб, які будуть охоплені (за кількістю розповсюджених матеріалів), %

100

110

109

19

Практична інноваційна соціальна робота в територіальній громаді міста Києва

1. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Інформаційно-тренінговий центр соціальної роботи"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

800,0

844,8

892,1

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

800,0

844,8

892,1

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб

6800

7500

8250

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

117,6

112,6

108,1

4. Показник якості:

Динаміка учасників програми, які виявили бажання продовжувати роботу зі спеціалістами мережі в рамках отримання та надання соціальних послуг, %

60

67

73

2. Реалізація заходів "Центр розвитку сімейних форм виховання та патронату"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

900,0

950,4

997,9

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

900,0

950,4

997,9

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб.

350

400

450

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

2571,4

2376,0

2217,6

4. Показник якості:

Співвідношення осіб, які отримали за результатами навчання позитивний висновок, від загальної кількості учасників, %

95

95

95

3. Реалізація заходів "Соціальне літо"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

109,7

115,8

121,6

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

109,7

115,8

121,6

2. Показник продукту:

Охоплено, осіб/сімей

200

250

300

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

548,3

463,2

405,3

4. Показник якості:

Динаміка охоплених соціальною роботою сімей, діти яких стали учасниками програми і як результат виявили бажання продовжувати роботу зі спеціалістами мережі в рамках отримання соціальних послуг, %

85

90

100

4. Реалізація заходів "Центр молодіжної соціальної роботи та інновацій"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

598,0

631,5

663,1

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

598,0

631,5

663,1

2. Показник продукту:

Кількість охоплених, осіб

5150

5655

6230

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

116,1

111,7

106,4

4. Показник якості:

Динаміка учасників програми, які виявили бажання продовжувати роботу зі спеціалістами мережі в рамках отримання та надання соціальних послуг, %

37

42

48

5. Реалізація заходів "Центр розвитку та підтримки наставництва

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

80,0

84,5

88,7

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

80,0

84,5

88,7

2. Показник продукту:

Кількість охоплених, осіб

200

250

300

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

400,0

337,9

295,7

4. Показник якості:

Динаміка осіб, які отримали рекомендацію в наставники, %

70

80

90

6. Реалізація заходів "Центр представництва та медіації"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

200,0

211,2

221,8

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

200,0

211,2

221,8

2. Показник продукту:

Кількість наданих послуг

500

550

600

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну послугу, грн

400,0

384,0

369,6

4. Показник якості:

Підписано угод від загальної кількості заходів з медіації %

30

45

60

7. Реалізація заходів "Центр соціалізації для дітей, які знаходяться у конфлікті з законом"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

14,2

15,0

15,7

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

14,2

15,0

15,7

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

200

200

200

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

70,9

74,9

78,6

4. Показник якості:

Динаміка осіб, які соціалізуються, %

60

70

80

8. Реалізація заходів спеціалізованого формування "Служба соціально-профілактичної роботи"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

1188,0

1254,5

1317,3

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1188,0

1254,5

1317,3

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

4500

5500

6000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

264,0

228,1

219,5

4. Показник якості:

Динаміка кількості залучених осіб до комплексної соціальної підтримки, %

100

122

109

9. Реалізація заходів "Центр соціально-психологічної підтримки для сімей з дітьми, які вживають психоактивні речовини"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

45,5

48,1

50,5

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

45,5

48,1

50,5

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

500

600

700

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

48,9

51,6

54,2

4. Показник якості:

Динаміка кількості залучених осіб до комплексної соціально-психологічної підтримки, %

100

120

117

10. Реалізація заходів "Підтримка підлітків та молоді, які вживають наркотичні речовини неін'єкційним шляхом"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

180,0

190,1

199,6

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

180,0

190,1

199,6

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

500

550

600

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

360,0

345,6

332,6

4. Показник якості:

Динаміка кількості залучених осіб до комплексної соціально-психологічної підтримки, %

100

110

109

11. Реалізація заходів "Розвиток батьківського потенціалу"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

270,0

285,1

299,4

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

270,0

285,1

299,4

2. Показник продукту:

Охоплено осіб

800

880

900

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

337,5

324,0

332,6

4. Показник якості:

Динаміка сімей з дітьми, які будуть охоплені модульним курсом, %

100

110

102

12. Реалізація заходів "Екстрена підтримка молодих матерів з дітьми та вагітних жінок (соціальна квартира)"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

429,6

453,7

476,3

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

429,6

453,7

476,3

2. Показник продукту:

Охоплено осіб

125

130

135

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

3436,8

3489,7

3528,4

4. Показник якості:

Динаміка осіб, які будуть охоплені послугами, %

100

104

104

13. Реалізація заходів "Консультаційний пункт соціально-адаптаційної підтримки молодих киян (18 - 35 років), які знаходяться та повернулись з місць позбавлення волі"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

50,8

52,9

56,3

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

50,8

53,6

56,3

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

200

250

300

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

254,0

214,6

187,8

4. Показник якості:

Динаміка кількості охоплених осіб, %

100

125

120

20

Соціокультурні адаптаційні заходи для отримувачів послуг центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді

1. Реалізація заходу "Теплий дім"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

59,5

62,8

66,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

59,5

62,8

66,0

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

750

825

900

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

79,3

76,2

73,3

4. Показник якості:

Динаміка кількості охоплених осіб під час заходу, %

100

110

109

2. Заходи соціальної адаптації для дітей та молоді з інвалідністю:
2.1. Заходи щодо спортивно-фізкультурного розвитку сімей з дітьми з інвалідністю
2.2. Міський фестиваль творчості для дітей та молоді з інвалідністю
2.3. Соціокультурні заходи до Великодніх свят
2.4. Молодіжна вечірка

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

313,0

330,5

347,1

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

313,0

330,5

347,1

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

850

880

900

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн.

368,2

375,6

385,6

4. Показник якості:

Динаміка кількості охоплених осіб під час заходу, %

100

104

102

3. Адаптаційні заходи для сімей отримувачів послуг:
3.1. Весняний сімейний вікенд
3.2. Фестиваль сімейної рибної ловлі

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

75,0

79,2

83,2

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

75,0

79,2

83,2

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

500

550

600

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

150,0

144,0

138,6

4. Показник якості:

Динаміка кількості охоплених осіб під час заходу, %

100

110

109

4. Заходи із правової освіти для дітей та молоді:
4.1. Форум делегатів дитячих прав
4.2. Правовий квест
4.3. Юнь Києва запрошує
4.4. Захід до Дня спільних дій в інтересах дітей
4.5. Захід до Дня Державного Прапора та дня Незалежності України

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

222,3

234,7

246,5

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

222,3

234,7

246,5

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

3 000

3 000

3 000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

74,1

78,2

82,2

4. Показник якості:

Динаміка кількості охоплених осіб під час заходу, %

100

100

100

5. Заходи соціального інформування та національно-патріотичного виховання дітей та молоді - отримувачів послуг, волонтерів, лідерів громадських організацій соціального спрямування:
5.1. Всеукраїнський збір-похід волонтерських загонів та лідерів дитячих та громадських молодіжних організацій 5.2. Захід до дня пам'яті героїв Крут
5.3. Захід до дня вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні
5.4. Захід до дня Соборності України
5.5. Захід до дня пам'яті жертв Голодомору
5.6. Захід до Дня Державного Прапора та дня Незалежності України

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

363,0

383,3

402,5

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

363,0

383,3

402,5

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

1500

1600

1700

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

242,0

239,6

236,8

4. Показник якості:

Динаміка кількості охоплених осіб під час заходу, %

100

107

107

6. Масові заходи щодо відзначення державних свят та пам'ятних дат українського народу:
6.1. Парад помічників Святого Миколая
6.2. Фестиваль волонтерів
6.3. Новорічні вистави для дітей отримувачів послуг

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

430,0

454,1

476,8

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

430,0

454,1

476,8

2. Показник продукту:

Охоплено осіб

2000

2200

2300

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн

215,0

206,4

207,3

4. Показник якості:

 

 

 

Динаміка охоплених сімей пільгових категорій %

100

110

105

7. Заходи соціальної адаптації для дітей та молоді в контексті проблем ВІЛ/СНІДу

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

24,5

25,9

27,3

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

24,5

25,9

27,3

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

30

28

25

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

816,2

923,5

1 092,3

4. Показник якості:

Динаміка учасників програми, які виявили бажання продовжувати роботу зі спеціалістами мережі в рамках отримання та надання соціальних послуг, %

100

100

100

8. Мотиваційні заходи для спеціалістів мережі:
8.1. Конкурс "Кращий молодий соціальний працівник року міста Києва"
8.2. Захід до Дня працівника соціальної сфери
8.3. Конкурс "Кращий Web Surfer"

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

175,0

184,8

194,0

1. Показник витрат:
 
 
 

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

175,0

184,8

194,0

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

500

550

600

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

350,0

336,0

323,4

4. Показник якості:

Динаміка кількості охоплених осіб під час заходу, %

100

110

109

9. Масові заходи щодо відзначення державних свят та пам'ятних дат українського народу

2019 - 2021

Районні в місті Києві державні адміністрації, Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва

383,4

404,9

425,1

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

383,4

404,9

425,1

2. Показник продукту:

Кількість охоплених осіб

10000

11000

12000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одну особу, грн

38,3

36,8

35,4

4. Показник якості:

Динаміка кількості охоплених осіб під час заходу, %

100

110

109

Всього:

Бюджет міста Києва

7777,8

8209,8

8624,3

 

 

 

 

Усього за напрямом:

 

24611,9

 

 

 

 

Розділ 10. Проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування

21

Проведення капітального ремонту центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1. Капітальний ремонт Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

4450,0

0,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

4450,0

0,0

0,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

2087,0

0

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

2132,2

0,0

0,0

2. Капітальний ремонт приміщення Шевченківського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Шевченківський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

2500,0

0,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

2500,0

0,0

0,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

372,9

0

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

6704,2

0,0

0,0

3. Капітальний ремонт приміщення Дарницького районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Дарницький районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

300,0

0,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

300,0

0,0

0,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

437,3

0

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

686,0

0,0

0,0

4. Капітальний ремонт приміщення Оболонського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Оболонський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

300,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

300,0

0,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

0

576,0

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

0,0

520,8

0,0

5. Капітальний ремонт приміщення Солом'янського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Солом'янський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

300,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

300,0

0,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

0

344,0

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

0,0

872,1

0,0

6. Капітальний ремонт приміщення Деснянського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Деснянський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

300,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

300,0

0,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

0

541,2

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

0,0

554,3

0,0

7. Капітальний ремонт приміщення Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Дніпровський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

300,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

300,0

0,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

0

349,3

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

0,0

858,9

0,0

8. Капітальний ремонт приміщення Печерського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Печерський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

0,0

300,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

0,0

300,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

0

0,0

189,7

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

0,0

0,0

1581,4

9. Капітальний ремонт приміщення Подільського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Подільський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

0,0

300,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

0,0

300,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

0

0,0

479,6

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

0,0

0,0

625,5

10. Капітальний ремонт приміщення Голосіївського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Голосіївський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

0,0

300,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

0,0

300,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

0

0,0

258,1

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

0,0

0,0

1162,3

11. Капітальний ремонт приміщення Святошинського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Святошинський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

0,0

300,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

0,0

460,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

0

0,0

189,7

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

0,0

0,0

2424,9

Всього:

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

7250,0

1200,0

1200,0

 

 

 

 

Усього за напрямом:

9650,0

 

 

 

 

22

Ресурсне забезпечення для діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1. Ресурсне забезпечення Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

2100,0

0,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

2100,0

0,0

0,0

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

2

0

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн

1050,00

0,00

0,00

2. Ресурсне забезпечення Шевченківського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Шевченківський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

250,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

250,0

0,0

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

0

2

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн

0,00

125,00

0,00

3. Ресурсне забезпечення Дарницького районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Дарницький районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

250,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

250,0

0,0

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од

0

2

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн

0,00

125,00

0,00

4. Ресурсне забезпечення Оболонського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Оболонський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

250,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

250,0

0,0

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

0

2

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн

0,00

125,00

0,00

5. Ресурсне забезпечення Солом'янського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Солом'янський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

250,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

250,0

0,0

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од

0

2

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн

0,00

125,00

0,00

6. Ресурсне забезпечення Деснянського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Деснянський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

250,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

250,0

0,0

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

0

2

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн

0,00

125,00

0,00

7. Ресурсне забезпечення Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Дніпровський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

0,0

250,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

0,0

250,0

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

0

0

2

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн.

0,00

0,00

125,00

8. Ресурсне забезпечення Печерського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Печерського районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

0,0

250,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

0,0

250,0

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

0

0

2

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн

0,00

0,00

125,00

9. Ресурсне забезпечення Подільського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Подільський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

0,0

250,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

0,0

250,0

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

0

0

2

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн

0,00

0,00

125,00

10. Ресурсне забезпечення Голосіївського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Голосіївський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

0,0

250,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

0,0

250,0

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

0

0

2

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн

0,00

0,00

125,00

11 Ресурсне забезпечення Святошинського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2019 - 2021

Святошинський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

0,0

250,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

0,0

250,0

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

0

0

2

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн

0,00

0,00

125,00

Всього:

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

2100,0

1250,0

1250,0

 

 

 

 

Усього за напрямом:

4600,0

 

 

 

 

23

Капітальний ремонт районних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

1. Капітальний ремонт Солом'янського районного в місті Києві центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

2019 - 2021

Солом'янський районний в місті Києві центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

500,0

0,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

500,0

0,0

0,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

242,2

0,0

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

2064,4

0,0

0,0

2. Капітальний ремонт Оболонського районного в місті Києві центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

2019 - 2021

Оболонський районний в місті Києві центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

500,0

0,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

500,0

0,0

0,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

278,0

0,0

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

1798,6

0,0

0,0

3. Капітальний ремонт Дарницького районного в місті Києві центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

2019 - 2021

Дарницький районний в місті Києві центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

500,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

500,0

0,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

0,0

246,0

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

0,0

2032,5

0,0

4. Капітальний ремонт Деснянського районного в місті Києві центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

2019 - 2021

Деснянський районний в місті Києві центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

500,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

500,0

0,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

0,0

154,0

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

0,0

3246,8

0,0

5. Капітальний ремонт Подільського районного в місті Києві центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

2019 - 2021

Подільський районний в місті Києві центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

0,0

500,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

0,0

500,0

2. Показник продукту:

Відремонтована площа, кв. м

0,0

0,0

290,2

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один кв. м, грн

0,0

0,0

1722,9

Всього:

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

1000,0

1000,0

500,0

 

 

 

 

Усього за напрямом:

2500,0

 

 

 

 

24

Ресурсне забезпечення для діяльності районних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

1. Ресурсне забезпечення для діяльності Солом'янського районного в місті Києві центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

2019 - 2021

Солом'янський районний в місті Києві центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

202,4

0,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

202,4

0,0

0,0

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

2

0

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн

101200,0

0,0

0,0

2. Ресурсне забезпечення для діяльності Оболонського районного в місті Києві центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

2019 - 2021

Оболонський районний в місті Києві центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

202,4

0,0

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

202,4

0,0

0,0

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

2

0

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн

101200,0

0,0

0,0

3. Ресурсне забезпечення для діяльності Дарницького районного в місті Києві центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

2019 - 2021

Дарницький районний в місті Києві центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

212,5

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

212,5

0,0

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

0

2

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн

0,0

106250,0

0,0

4. Ресурсне забезпечення для діяльності Деснянського районного в місті Києві центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

2019 - 2021

Деснянський районний в місті Києві центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

212,5

0,0

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

212,5

0,0

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

0

2

0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн

0,0

106250,0

0,0

5. Ресурсне забезпечення для діяльності Подільського районного в місті Києві центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

2019 - 2021

Подільський районний в місті Києві центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

0,0

0,0

445,4

1. Показник витрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

0,0

0,0

445,4

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од.

0

0

4

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одного обладнання, грн

0,0

0,0

111350,0

Всього:

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

404,8

425,0

445,4

 

Усього за напрямом:

1275,2

 

 

 

 

Усього по галузі "Молодіжні програми"

Бюджет міста Києва

74609,0

78740,3

82736,9

 

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

10754,8

3875,0

3395,4

ВСЬОГО По Програмі

337832,9

115057,1

109031,5

113744,3

337832,9

 

 

Бюджет міста Києва (загальний фонд)

96966,1

101584,4

106717,0

305267,5

Бюджет міста Києва (спеціальний фонд)

18091,00

7447,12

7027,32

32565,43


VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання заходів Програми покладається на заступника голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

Звіт про стан виконання Програми надається відповідальним виконавцем постійній комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

 

Київський міський голова

В. Кличко