КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 1 жовтня 2007 року N 945/3778

Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 25.11.2003 N 91-6-00194 та продаж цієї земельної ділянки громадянам України Зеленьку Руслану Васильовичу та Костюковій Тамарі Онисимівні для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку на вул. Артема, 84, літ. "А" у Шевченківському районі м. Києва

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі", статті 128 Земельного кодексу України, рішення Київської міської ради від 14.03.2002 N 304/1738 "Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві" та враховуючи лист-звернення громадян України Зеленька Руслана Васильовича та Костюкової Тамари Онисимівни, Київська міська рада вирішила:

1. Поновити з 26.11.2004 по 25.12.2007, за умови виконання пункту 7 цього рішення, договір оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку на вул. Артема, 84, літ. "А" у Шевченківському районі м. Києва, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів від 25.11.2003 N 91-6-00194, укладений між Київською міською радою та громадянами України Зеленьком Русланом Васильовичем та Костюковою Тамарою Онисимівною на підставі розпорядження Київського міського голови від від 18.09.2003 N 246 "Про передачу громадянам Зеленьку Руслану Васильовичу та Костюковій Тамарі Онисимівні земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування жилого будинку на вул. Артема, 84, літ. "А" у Шевченківському районі м. Києва" та рішення Київської міської ради від 25.09.2003 N 10/884 "Про затвердження розпоряджень Київського міського голови з делегованих повноважень на міжсесійний період".

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул. Артема, 84, літ. "А" у Шевченківському районі м. Києва (звіт додається).

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 3103558,00 грн. (три мільйони сто три тисячі п'ятсот п'ятдесят вісім гривень 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ділянки від 12.03.2007).

4. Продати громадянам України Зеленьку Руслану Васильовичу та Костюковій Тамарі Онисимівні земельну ділянку площею 0,0879 га за  3103558,00 грн. (три мільйони сто три тисячі п'ятсот п'ятдесят вісім гривень 00 копійок) для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку на вул. Артема, 84, літ. "А" У Шевченківському районі м. Києва.

5. Затвердити умови продажу громадянам України Зеленьку Руслану Васильовичу та Костюковій Тамарі Онисимівні земельної ділянки на вул. Артема, 84, літ. "А" у Шевченківському районі м. Києва (згідно з додатком).

6. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

6.1. Забезпечити оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0879 га на вул. Артема, 84, літ. "А" у Шевченківському районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

6.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки оформити та видати громадянам України Зеленьку Руслану Васильовичу та Костюковій Тамарі Онисимівні в установленому порядку державний акт на право власності на земельну ділянку.

7. Громадянам України Зеленьку Руслану Васильовичу та Костюковій Тамарі Онисимівні:

7.1. Виконувати умови передачі земельної ділянки відповідно до розпорядження Київського міського голови від 18.09.2003 N 246 "Про передачу громадянам Зеленьку Руслану Васильовичу та Костюковій Тамарі Онисимівні земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування жилого будинку на вул. Артема, 84, літ. "А" у Шевченківському районі м. Києва".

7.2. У місячний термін звернутись до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по внесенню змін до договору оренди земельної ділянки від 25.11.2003 N 91-6-00194.

7.3. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 1 жовтня 2007 р. N 945/3778


УМОВИ
продажу громадянам України Зеленьку Руслану Васильовичу та Костюковій Тамарі Онисимівні земельної ділянки на вул. Артема, 84, літ. "А" у Шевченківському районі м. Києва

1. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.

2. Забезпечити вільний доступ до проданої земельної ділянки для контролю за дотриманням власником умов продажу земельної ділянки.

3. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва".

4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 24.06.2000 N 18-5135, Державного управління екології та природних ресурсів м. Києва від 04.07.2002 N 10-10-12/3902 та від 06.11.2002 N 08-8-20/5453, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 09.09.2002 N 3420.

5. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених насаджень від 26.06.2002 N 106) та інші питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

6. Передати Головному управлінню житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі пункту 50 рішення Київської міської ради від 28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет м. Києва на 2003 рік".

7. Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за земельну ділянку, аванс у сумі 125157,82 грн. (сто двадцять п'ять тисяч сто п'ятдесят сім гривень 82 копійки), сплачений відповідно до угоди N 141 від 06.06.2003, що підтверджено платіжним дорученням. Решта вартості земельної ділянки у сумі 2978400,18 грн. (два мільйони дев'ятсот сімдесят вісім тисяч чотириста гривень 18 копійок) сплачується протягом 10 банківських днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки.

8. За кожний день прострочення платежу сплачується пеня у розмірі 0,5 % від суми простроченого платежу.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

 
О. Довгий