КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 12 листопада 2019 року N 59/7632

Про затвердження Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні", "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві" (із змінами від 28.07.2016 N 863/863), з метою стимулювання розвитку секторів та галузей реальної економіки, зокрема малого та середнього підприємництва, промисловості, споживчого ринку в місті Києві Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Комплексну міську цільову програму сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки, що додається.

2. Визначити Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем за реалізацію Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки (далі - Комплексна програма).

3. Співвиконавцям Комплексної програми забезпечити виконання заходів Комплексної програми та інформувати Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про хід і результати виконання заходів Комплексної програми щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Забезпечити виконання Комплексної програми.

4.2. Подавати звіти про хід і результати виконання Комплексної програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, постійній комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та оприлюднювати на єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва інформацію про стан виконання Комплексної програми.

5. Встановити, що обсяг фінансування для здійснення заходів з реалізації Комплексної програми визначається в межах бюджетних призначень, встановлених показниками бюджету на відповідний рік.

6. Офіційно оприлюднити це рішення у спосіб, визначений чинним законодавством України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
12.11.2019 N 59/7632


КОМПЛЕКСНА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 2019 - 2022 РОКИ

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 2019 - 2022 РОКИ

1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.05.2018 N 821 "Про утворення робочої групи з розробки проекту Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки"

3.

Розробник програми

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники програми

Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста"

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Департамент економіки та інвестицій,
Департамент житлово-комунальної інфраструктури,
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій,
Департамент містобудування та архітектури,
Департамент освіти і науки,
районні в м. Києві державні адміністрації,
Департамент (Центр) надання адміністративних послуг,
Департамент суспільних комунікацій,
Департамент соціальної політики,
Управління екології та природних ресурсів,
Комунальне підприємство "Київський міський бізнес-центр",
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство",
Комунальне підприємство "Бессарабський ринок",
Комунальне підприємство "Житній ринок",
Комунальне підприємство "Володимирський ринок",
інші підприємства, установи та організації,
Німецько-Український фонд (за згодою),
Національна академія наук України (за згодою),
Офіс ефективного регулювання / BetterRegulationDelivery Office (за згодою),
Торгово-промислова палата України (за згодою),
Український союз промисловців і підприємців (за згодою),
громадські організації промисловців і підприємців (за згодою),
громадські організації жінок (за згодою),
організації роботодавців (за згодою),
промислові підприємства міста (за згодою),
суб'єкти господарювання (за згодою),
торгово-промислові палати (за згодою)

7.

Строк виконання програми

2019 - 2022 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Усього

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

 

усього, тис. грн,

659983,2

100960,8

163410,8

230700,8

164910,8

 

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва, усього, у тому числі:

504862,8

75955,7

137055,7

139095,7

152755,7

 

загальний фонд

137862,8

32955,7

38055,7

38095,7

28755,7

 

спеціальний фонд

367000,0

43000,0

99000,0

101000,0

124000,0

 

коштів державного бюджету

30000,0

-

-

30000,0

-

 

коштів інших джерел, усього, у тому числі:

125120,4

25005,1

26355,1

61605,1

12155,1

 

власні кошти промислових підприємств

16620,0

3630,0

4480,0

4230,0

4280,0

 

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

7000,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

 

власні кошти суб'єктів господарювання

39200,0

17300,0

17300,0

2300,0

2300,0

 

кошти грантів

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

 

кошти міжнародних організацій

61072,0

2768,0

2768,0

52768,0

2768,0

 

інші залучені кошти

1028,4

257,1

257,1

257,1

257,1

 

У тому числі по підпрограмах:

 

 

 

 

 

8.1.

Підпрограма 1.
Міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2019 - 2022 роки, усього, тис. грн,

67232,0

13308,0

15808,0

18308,0

19808,0

 

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва

39760,0

7190,0

9190,0

11190,0

12190,0

 

коштів інших джерел:

27472,0

6118,0

6618,0

7118,0

7618,0

 

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

7000,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

 

власні кошти суб'єктів господарювання

9200,0

2300,0

2300,0

2300,0

2300,0

 

кошти грантів

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

 

кошти міжнародних організацій

11072,0

2768,0

2768,0

2768,0

2768,0

8.2.

Підпрограма 2.
Міська цільова програма сприяння розвитку промисловості на 2019 - 2022 роки, усього, тис. грн,

189240,0

27700,0

32250,0

109840,0

19450,0

 

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва

92620,0

24070,0

27770,0

25610,0

15170,0

 

коштів державного бюджету

30000,0

-

-

30000,0

-

 

коштів інших джерел:

66620,0

3630,0

4480,0

54230,0

4280,0

 

власні кошти промислових підприємств

16620,0

3630,0

4480,0

4230,0

4280,0

 

кошти міжнародних організацій

50000,0

-

-

50000,0

-

8.3.

Підпрограма 3.
Міська цільова програма сприяння розвитку споживчого ринку на 2019 - 2022 роки, усього, тис. грн,

403511,2

59952,8

115352,8

102552,8

125652,8

 

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва, усього, у тому числі:

372482,8

44695,7

100095,7

102295,7

125395,7

 

загальний фонд

5482,8

1695,7

1095,7

1295,7

1395,7

 

спеціальний фонд

367000,0

43000,0

99000,0

101000,0

124000,0

 

коштів інших джерел:

31028,4

15257,1

15257,1

257,1

257,1

 

власні кошти суб'єктів господарювання

30000,0

15000,0

15000,0

-

-

 

інші залучені кошти

1028,4

257,1

257,1

257,1

257,1


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

За сучасного складного політичного та соціально-економічного становища особливо значної ролі набуває стимулювання розвитку секторів та галузей реальної економіки, зокрема малого та середнього підприємництва, промисловості, споживчого ринку, завдяки чому стає можливим досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку столиці, визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, а саме:

- створення нових робочих місць;

- збільшення надходжень до бюджету;

- зростання показників добробуту населення та його платоспроможності;

- збільшення інвестицій та пожвавлення економічної активності;

- формування конкурентного середовища щодо пропозиції товарів та послуг, підвищення їх якості;

- впровадження інноваційних та енергозберігаючих технологій, покращення екологічної ситуації;

- збільшення номенклатури та обсягів експортованої продукції експортоорієнтованих підприємств м. Києва, нарощування їхньої частки на ринках інших країн, вихід на нові ринки збуту.

Комплексний характер та взаємопов'язаність завдань розвитку зазначених сфер економіки обумовив необхідність розробки відповідної Комплексної програми, що складається з трьох підпрограм:

Підпрограма 1. Міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2019 - 2022 роки.

Підпрограма 2. Міська цільова програма сприяння розвитку промисловості на 2019 - 2022 роки.

Підпрограма 3. Міська цільова програма сприяння розвитку споживчого ринку на 2019 - 2022 роки.

Підставами для розробки Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки (далі - Комплексна програма) є:

- Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020", схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015;

- Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385;

- Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 N 504-р;

- Закон України від 22.03.2012 N 4618-VI "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні";

- Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року, затверджена рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060 (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з рішеннями Київської міської ради від 14.05.2015 N 463/1327 та від 06.07.2017 N 724/2886);

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.05.2018 N 821 "Про утворення робочої групи з розробки Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки".

Комплексна програма є основою для середньострокових програм соціально-економічного розвитку м. Києва.

Комплексна програма спрямована на реалізацію стратегічних цілей "Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва" (сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва) та "Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва" (сектор 2.6 Публічний простір) Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

До Комплексної програми включені завдання і заходи Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, які передбачають:

- проведення консультацій та навчання малого і середнього бізнесу з питань провадження підприємницької діяльності (п. 5.1 додатка А Підпрограми 1);

- впровадження інформаційної онлайн-служби для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр) (п. 3.1 додатка А Підпрограми 1);

- розвиток та розширення напрямків діяльності КП "Київський міський бізнес-центр" (п. 4.1 додатка А Підпрограми 1);

- проведення та участь у заходах взаємодії бізнесу та влади (форуми, тощо) (п. 2.1 додатка А Підпрограми 1);

- підтримку створення та розвитку об'єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків тощо) (п. 9.3 додатка А Підпрограми 1);

- проведення та участь у круглих столах, бізнес-зустрічах, семінарах, тренінгах тощо (п. 7.1 додатка А підпрограми 1);

- утворення і підтримку розвитку зон стрімкого економічного зростання з пріоритетним розташуванням за межами історичного центру (п. 1.1 додатка Б підпрограми 2);

- розробку та реалізацію плану дій для подальшого розвитку існуючих, створення та якісного освоєння нових промислових зон (пп. 2.1, 2.2, 4.1, 5.1, 6.1,10.1 додатка Б підпрограми 2);

- сприяння формуванню на території міста та регіону груп взаємопов'язаних підприємств та інституцій, які працюють у суміжних сферах (п. 3.1 додатку Б підпрограми 2);

- сприяння співробітництву наукових закладів з реальним сектором економіки міста Києва (п. 7.1 додатка Б підпрограми 2);

- розвиток інформаційної системи "Промисловість і наука Києва" (п. 8.1 додатка Б підпрограми 2);

- організацію виставкових заходів та конкурсів (в т. ч. "Зроблено в Києві", "Кращий експортер року", "Столичний стандарт якості" тощо) (пп. 8.2, 8.3, 10.2 додатка Б підпрограми 2);

- підтримку та залучення київських виробників до участі у міжнародних виставкових заходах (пп. 9.1, 9.2 додатка Б підпрограми 2);

- підготовку до роботи в умовах зближення з країнами ЄС (п. 12.1 додатка Б підпрограми 2);

- вдосконалення "Правил благоустрою м. Києва" (пп. 1.2, 1.3 додатка В підпрограми 3);

- сприяння проведенню реконструкції підприємств ринкової мережі (п. 3.1 - 3.3 додатка В Підпрограми 3);

- посилення контролю за дотриманням комплексних схем розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності (п. 1.3 додатка В підпрограми 3).

МЕТА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Метою Комплексної програми є підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва шляхом забезпечення комплексності та ефективності процесів створення сприятливого бізнес-середовища, підвищення рівня інноваційного потенціалу малого та середнього підприємництва задля виходу його на міжнародні ринки, стимулювання інноваційно-орієнтованого розвитку виробничо-технологічного потенціалу промисловості м. Києва, задоволення потреб споживачів у різноманітних товарах і послугах на європейському рівні.

Мета Комплексної програми відповідає стратегічним, оперативним цілям та пріоритетним завданням, визначеним Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Координацію виконання Комплексної програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, який координує дії виконавців Комплексної програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

Виконання Комплексної програми здійснюється шляхом реалізації її завдань і заходів співвиконавцями, зазначеними у цій Комплексній програмі, серед яких структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), територіальні органи центральних органів виконавчої влади, районні в місті Києві державні адміністрації та ін.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Комплексної програми та за цільовим і ефективним використанням коштів здійснює відповідальний виконавець - Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який є і головним розпорядником коштів.

Органи державної влади та місцевого самоврядування в питаннях розвитку конкуренції, демонополізації економіки та державної допомоги суб'єктам господарювання взаємодіють та співпрацюють з Київським міським територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує моніторинг виконання Комплексної програми та підготовку звітної і аналітичної інформації.

Співвиконавці Комплексної програми щоквартально надають Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо ходу реалізації її заходів. Відповідальний виконавець узагальнює отриману інформацію, визначає наявні проблеми та розробляє пропозиції щодо їх подолання.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітнім періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту фінансів, постійній комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та оприлюднює на єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва інформацію про стан виконання Комплексної програми.

Звітна інформація надається також для розгляду на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та на засіданнях Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Комплексної програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Комплексної програми та окремих її завдань і заходів тощо.

За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головного розпорядника коштів Комплексної програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Комплексної програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

Відповідальний виконавець розміщує на єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва заключний звіт про результати виконання Комплексної програми.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Усього витрат на виконання програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:

100960,8

163410,8

230700,8

164910,8

659983,2

Бюджет м. Києва, усього, у тому числі:

75955,7

137055,7

139095,7

152755,7

504862,8

загальний фонд

32955,7

38055,7

38095,7

28755,7

137862,8

спеціальний фонд

43000,0

99000,0

101000,0

124000,0

367000,0

Державний бюджет

-

-

30000,0

-

30000,0

Кошти інших джерел, усього, у тому числі:

25005,1

26355,1

61605,1

12155,1

125120,4

власні кошти промислових підприємств

3630,0

4480,0

4230,0

4280,0

16620,0

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

7000,0

власні кошти суб'єктів господарювання

17300,0

17300,0

2300,0

2300,0

39200,0

кошти грантів

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

кошти міжнародних організацій

2768,0

2768,0

52768,0

2768,0

61072,0

інші залучені кошти

257,1

257,1

257,1

257,1

1028,4


ПІДПРОГРАМА 1
МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2019 - 2022 РОКИ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Мале та середнє підприємництво є одним з провідних секторів ринкової економіки, розвиток якого визначено одним із пріоритетів Уряду України та київської міської влади. Рівень розвитку цього сектора є вагомим чинником сталого економічного розвитку, забезпечення зайнятості, зростання валового внутрішнього продукту, стимулювання розвитку конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу економіки.

Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року визначені пріоритети розвитку підприємницького сектора економіки міста, що включають: орієнтацію на споживача, створення комфортного публічного простору, доступну та надійну інфраструктуру, реалізацію знакових інфраструктурних проєктів з метою забезпечення комфорту мешканців, високоякісний сервіс, орієнтацію на європейські стандарти, діалог влади з громадою та бізнесом, легкість реєстрації бізнесу, дерегуляцію підприємницької діяльності, рівні та прозорі умови ведення бізнесу, протидію корупції, просування ділового потенціалу міста.

Мале і середнє підприємництво в Україні тривалий час функціонує в складних політичних та соціально-економічних умовах, проте дослідження стану підприємницького середовища в місті Києві показало, що протягом 2015 - 2018 років спостерігався ряд позитивних тенденцій у його розвитку.

За рівнем розвитку малого та середнього підприємництва Київ залишається лідером серед регіонів України.

За даними Державної служби статистики України та Головного управління статистики у м. Києві на початок 2018 року у столиці було зосереджено 25,2 % малих та середніх підприємств України, їх кількість у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення перевищує середній рівень по Україні в 3,6 разу. На малих та середніх підприємствах столиці було зайнято майже 21,2 % всіх найманих працівників малих та середніх підприємств України, обсяги реалізації їх продукції (товарів, послуг) становили 39,8 % загальних обсягів.

Однак проявились і негативні тенденції: питома вага найманих працівників порівняно з попереднім роком зменшилась на 0,2 в. п., обсягів реалізованої продукції - на 1 в. п.

За кількістю суб'єктів малого та середнього підприємництва та фізичних осіб-підприємців Київ значно випереджає інші регіони України (рис. 1).

Рисунок 1. Кількість малих та середніх підприємств за регіонами України у 2017 році, од.

  

У структурі сектора малого та середнього підприємництва найбільша частка за кількістю належить фізичним особам - підприємцям (рис. 2).

Рисунок 2. Структура сектора малого та середнього підприємництва у м. Києві у 2017 році, %

  

Розподіл кількості малих та середніх підприємств за видами економічної діяльності наведено на рисунку 3.

Рисунок 3. Кількість малих та середніх підприємств у м. Києві за основними видами економічної діяльності у 2017 році, од.

  

Галузева структура кількості малих та середніх підприємств у 2017 році зазнала незначних змін. Як і в 2016 році, у галузевій структурі превалювала сфера оптової та роздрібної торгівлі (31,3 % становлять малі підприємства та 29,5 % - середні), частка малих підприємств, порівняно з попереднім роком, зменшилась на 0,8 в. п., середніх - збільшилась на 1 в. п. У професійній, науковій та технічній діяльності малі підприємства становлять 14,4 %, середні - 8,1 %, у сфері будівництва - малі підприємства - 9,1 %, середні - 6,4 %, промисловості - малі підприємства - 8,7 %, середні - 16,3 %. Питома вага малих та середніх підприємств у цих галузях порівняно з попереднім роком залишилась практично на тому ж рівні. У сфері операцій з нерухомим майном частка малих підприємств становила 9,9 % та зменшилась на 0,2 в. п., середніх - 4,3 % та зменшилась на 0,5 в. п. У сфері транспорту частка малих підприємств становила 3,8 % та збільшилась на 0,1 в. п., середніх - 5,5 % та зменшилась на 0,6 в. п. У сферах освіти, охорони здоров'я, мистецтва частка малих підприємств становила 3,2 % та збільшилась на 0,2 в. п., середніх - 5,1 % та зменшилась на 0,6 в. п. У фінансовій та страховій діяльності частка малих підприємств становила 2,6 % та зменшилась на 0,2 в. п., середніх - 5,3 % та зменшилась на 0,7 в. п. У галузі тимчасового розміщування і організації харчування частка малих підприємств становила 2,1 % та збільшилась на 0,1 в. п., середніх - 3 % та збільшилась на 0,3 в. п. Питома вага кількості підприємств сфери інформації та телекомунікацій залишається низькою: малі підприємства становлять 6,9 %, їх частка залишилась на тому ж рівні, середні - 6,6 %, частка яких зменшилась на 0,2 в. п.

За показниками кількості, зайнятості та обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) мале та середнє підприємництво займає вагоме місце в економіці міста.

За даними Головного управління статистики у м. Києві на початок 2018 року в м. Києві діяло 85033 малих та середніх підприємства, з них 81699 малих та 3334 середніх. Порівняно з попереднім роком загальна кількість малих та середніх підприємств у місті збільшилась на 11,7 %. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення це становить 290 підприємств (у т. ч. 279 малих та 11 середніх).

У 2017 році кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення м. Києва становила 1729 од., що на 14,6 % більше порівняно з попереднім роком (рис. 4).

Рисунок 4. Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення, од.

  

Середньорічна кількість найманих працівників малих та середніх підприємств у 2017 році збільшилась порівняно з 2016 роком на 1,6 % та становила 882 тис. осіб або 54,2 % загальної кількості найманих працівників підприємств міста. Середньорічна кількість зайнятих працівників малих та середніх підприємств у 2017 році збільшилась порівняно з 2016 роком на 1,6 % та становила 898,2 тис. осіб або 54,7 % загальної кількості зайнятих працівників підприємств міста.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих та середніх підприємств збільшився на 23,8 % та становив 1902,1 млрд грн або 60,5 % загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств Києва. При цьому приріст спостерігався як для малого, так і для середнього підприємництва: обсяг реалізованої продукції середніх підприємств збільшився на 23,3 % та становив 1414,2 млрд грн, малих підприємств - на 25,3 % та становив 487,9 млрд грн. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) по економіці міста в цілому на середніх підприємствах становила 45 %, малих - 15,5 %.

Фінансовий результат до оподаткування за видами економічної діяльності малих та середніх підприємств загалом у 2017 році збільшився та становив 39,6 млрд грн (у 2016 році цей показник становив 19,9 млрд грн). Питома вага кількості середніх підприємств, що одержали прибуток, збільшилась на 3,1 в. п. порівняно з минулим роком, кількості малих підприємств - збільшилась на 0,4 в. п.

Виконання програмних заходів сприяло збереженню ряду позитивних тенденцій у розвитку підприємництва. Зокрема, у 2018 році порівняно з 2017 роком збільшилась загальна кількість суб'єктів підприємництва у м. Києві, зареєстрованих як платники податків, станом на 01.01.2019 їх кількість становила 749,0 тис., що на 12,2 % більше порівняно із станом на 01.01.2018. У тому числі, кількість юридичних осіб становила 258,6 тис., що на 5,2 % більше, кількість фізичних осіб-підприємців - 490,4 тис. осіб, що більше на 16,3 %.

Загальна кількість суб'єктів підприємництва, що фактично сплачували податки, збільшилась на 12,4 % та становила 454,8 тис., у тому числі, кількість юридичних осіб збільшилась на 6,3 % та становила 88,0 тис., кількість фізичних осіб-підприємців зросла на 14,0 % та становила 366,8 тис. осіб.

Надходження до бюджету податків і зборів від суб'єктів підприємництва за результатами 2018 року порівняно з 2017 роком збільшились: до Зведеного бюджету надійшло 286,3 млрд грн, що в 1,1 разу більше, до бюджету міста Києва - 31,3 млрд грн, що більше в 1,3 разу.

Загальна кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва з початку 2016 року почала поступово збільшуватись, проте, існує потреба як у її розширенні, так і у підвищенні рівня якості послуг, що надаються (рис. 5).

Рисунок 5. Динаміка кількості об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва у 2015 - 2018 роках, од.

  

У столиці діє розгалужена мережа об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва. За даними Аудиторської палати України у 2018 році в м. Києві налічувалось 407 аудиторських компаній.

Всього станом на 01.01.2019 за останніми оперативними даними Головного управління статистики у м. Києві налічувалось 5050 об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, в т. ч.: 157 бізнес-центрів, 13 бізнес-інкубаторів, 33 технопарки, 429 лізингових компаній, 267 кредитних спілок, 57 фондів підтримки підприємництва, 1466 інвестиційних фондів і компаній, 476 інноваційних фондів і компаній, 658 інформаційно-консультативних установ, 310 громадських об'єднань підприємців, 227 бірж та 957 страхових організацій.

Проведений аналіз основних показників стану розвитку малого і середнього підприємництва свідчить, що на розвиток підприємницького сектора економіки міста впливає низка негативних чинників, серед яких найсуттєвішими є:

- ускладненість процедури реєстрації і ліцензування діяльності суб'єктів підприємництва та недостатня поінформованість щодо отримання переліку всіх необхідних дозволів і ліцензій, що перешкоджає розвитку ділової активності;

- недостатня фінансово-кредитна підтримка та недостатній рівень фінансової грамотності суб'єктів малого та середнього підприємництва;

- ускладнений доступ до зовнішніх джерел фінансування, висока вартість кредитних ресурсів, необізнаність суб'єктів малого та середнього підприємництва в питаннях залучення альтернативних методів фінансування, насамперед отримання грантів та/або фінансових асигнувань від міжнародних організацій чи фондів;

- обмеженість інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, зокрема щодо ресурсної бази міста, яка може бути використана для розвитку малого та середнього підприємництва, ринкової кон'юнктури та ін.;

- невідповідність існуючої інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва його потребам;

- нестача кваліфікованого управлінського персоналу суб'єктів малого та середнього підприємництва, спроможного швидко адаптуватись до змін ринкової кон'юнктури та розвивати бізнес у нових економічних умовах, у тому числі пов'язаних з підписанням Україною договору про Асоціацію з ЄС;

- недостатня підтримка виходу малого та середнього підприємництва на міжнародні ринки.

Під впливом зазначених чинників структура малого та середнього підприємництва за видами економічної діяльності відзначається превалюванням торговельної сфери та недостатнім розвитком сфери інформації та телекомунікацій, в тому числі інноваційної діяльності та ІТ технологій, а понад 83 % загальної кількості суб'єктів малого та середнього підприємництва становлять фізичні особи-підприємці, які мають незначний потенціал розвитку.

Проведений аналіз основних показників стану розвитку малого і середнього підприємництва, рівня та якості розвитку підприємницького сектора економіки міста Києва свідчить про невідповідність сучасним вимогам.

Для покращення показників діяльності підприємницького сектора економіки міста та підвищення його конкурентоспроможності необхідно створити сприятливе бізнес-середовище, що потребує впровадження програми розвитку малого та середнього підприємництва, яка базуватиметься на принципах Європейської хартії малих підприємств, сприятиме створенню нових робочих місць та стимулюванню самозайнятості населення, удосконаленню інфраструктури, фінансової підтримки та ресурсного забезпечення, формуванню середнього класу, забезпеченню подальшого розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності, імплементації та впровадженню європейських стандартів, необхідних для виходу національних товаровиробників на європейські ринки, та формуванню іміджу столиці як міста, комфортного для ведення бізнесу.

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва, збільшення його внеску у вирішення соціально-економічних проблем міста, підвищення рівня конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого і середнього підприємництва задля виходу його на міжнародні ринки.

Мета Програми відповідає оперативним цілям та пріоритетним завданням, визначеним Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, яка узгоджена з цілями Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

Для досягнення мети необхідною є консолідація зусиль усіх заінтересованих сторін, зокрема, бізнесу і громади міста, концентрації фінансових, матеріальних, інформаційних ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб'єктів підприємництва та інфраструктури їх підтримки тощо. Імплементація європейських політик і практик щодо малого та середнього бізнесу в Україні сприятиме досягненню мети програми.

3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

Для розроблення програми використовувався програмно-цільовий метод, який полягає у застосуванні системного аналізу в програмі, спрямованій на вирішення визначених взаємопов'язаних проблем, передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах та базується на кращому загальноєвропейському досвіді його застосування.

На основі аналізу виконання попередньої програми, стану, тенденцій та проблем розвитку підприємництва та з урахуванням стратегічних завдань, окреслених у програмних документах державного та міського рівня, визначені напрями, пріоритетні завдання та розроблені заходи Міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2019 - 2022 роки (далі - Програма), реалізація яких дозволить розв'язати наявні проблеми.

Джерелами фінансування Програми є кошти бюджету м. Києва, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, власні кошти суб'єктів господарювання, кошти грантів, міжнародних організацій та Німецько-Українського фонду.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Ресурсне забезпечення Міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2019 - 2022 роки

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

13308,0

15808,0

18308,0

19808,0

67232,0

Бюджет м. Києва

7190,0

9190,0

11190,0

12190,0

39760,0

Кошти інших джерел, усього,
у тому числі:

6118,0

6618,0

7118,0

7618,0

27472,0

- кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

7000,0

- власні кошти суб'єктів господарювання

2300,0

2300,0

2300,0

2300,0

9200,0

- кошти грантів

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

- кошти міжнародних організацій

2768,0

2768,0

2768,0

2768,0

11072,0


Сума коштів з бюджету м. Києва на підтримку малого та середнього підприємництва визначається щорічними рішеннями Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідні роки.

Виконання Програми у повній мірі можливе за умови її фінансового забезпечення у визначених обсягах.

4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями діяльності та пріоритетні завдання Програми визначені відповідно до положень Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385, Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 N 504-р, рекомендації парламентських слухань на тему: "Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу", схваленої Постановою Верховної Ради України від 13.04.2016 N 1090-VIII, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 N 724/2886, та Європейської хартії малих підприємств, запровадженої постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 N 587.

Основними напрямами діяльності та пріоритетними завданнями Програми є:

Дерегуляція господарської діяльності та реалізація державної регуляторної політики шляхом:

- усунення необґрунтованих перешкод у здійсненні підприємницької діяльності. Недопущення неправомірного втручання органів державної влади в ринкове середовище;

- взаємодії органів влади з підприємницькою спільнотою;

- впровадження європейських стандартів у сфері дозвільної системи;

- підтримка створення та діяльності об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, впровадження ефективних інструментів для формування сприятливого бізнес-середовища;

- зростання рівня кваліфікації та ділової культури підприємців.

Цей напрям має на меті усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність, спрощення адміністративних процедур, пов'язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів малого та середнього підприємництва, практичної імплементації принципів ЄС, вдосконалення механізмів та підвищення ефективності комунікації між бізнесом та владою, зростання освітнього рівня та ділової культури підприємців.

Фінансово-кредитна підтримка шляхом:

- розширення можливостей доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів.

Діяльність у напрямі фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва спрямовуватиметься на розширення можливостей доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва, особливо зайнятих виробничою діяльністю, до фінансових ресурсів.

Інформаційно-консультативне та освітнє забезпечення малого та середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки за рахунок:

- удосконалення системи інформаційно-консультативної та аналітичної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва.

Цим напрямом передбачається надання інтегральної підтримки малому та середньому підприємництву, яка включає удосконалення системи інформаційно-консультативного забезпечення.

Підтримка підприємницької ініціативи громадян передбачає:

- залучення до підприємницької діяльності безробітних та соціально вразливих верств населення;

- популяризацію підприємницької діяльності;

- популяризацію соціально відповідального бізнесу.

Цей напрям передбачає підтримку соціально незахищених верств населення (осіб з інвалідністю, жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб, звільнених у запас або відставку, старшого покоління) з числа безробітних шляхом навчання їх основам підприємницької діяльності та залучення до активної роботи в сфері бізнесу, а також підвищення соціальної відповідальності бізнесу.

Розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва за рахунок:

- сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву суб'єктів малого і середнього підприємництва.

Цей напрям сприятиме розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва для суб'єктів малого і середнього підприємництва шляхом їх доступу до бази даних іноземних підприємців.

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми наведені у додатку А.

Таблиця 2. Цільові індикатори, що відповідають Стратегії розвитку міста Києва на період до 2025 року

N з/п

Індикатор

Одиниця виміру

Роки

2019

2020

2021

2022

1.

Частка малих підприємств в обсязі реалізованої продукції (товарах, послугах) міста

%

24,5

25

25,2

25,4

2.

Частка працівників, зайнятих на малих підприємствах, до загальної кількості зайнятих працівників у місті Києві

%

25

30

30,2

30,4


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

N з/п

Показники

Роки

2019

2020

2021

2022

1.

Витрат

 

 

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн

13308,0

15808,0

18308,0

19808,0

 

у тому числі:

 

 

 

 

1.1.

Витрати з бюджету м. Києва

7190,0

9190,0

11190,0

12190,0

1.2.

Кошти інших джерел, усього:

6118,0

6618,0

7118,0

7618,0

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

- кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

 

- власні кошти суб'єктів господарювання

2300,0

2300,0

2300,0

2300,0

 

- кошти грантів

50,0

50,0

50,0

50,0

 

- кошти міжнародних організацій

2768,0

2768,0

2768,0

2768,0

2.

Продукту

 

 

 

 

2.1.

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, од.

285

290

295

300

2.2.

Кількість середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, од.

12

13

14

15

2.3.

Кількість підприємців - фізичних осіб, тис. осіб

458,8

462,8

466,8

470,8

2.4.

Загальна кількість суб'єктів підприємництва (юридичних та фізичних осіб), зареєстрованих як платники податків, тис. од.

753,0

757,0

761,0

765,0

2.5.

Надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб'єктів підприємництва, млн грн

349399,1

384339,0

422772,9

465050,1

2.6.

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, од.

5477

5497

5517

5537

3.

Ефективності

 

 

 

 

3.1.

Середньорічна кількість найманих працівників на малих та середніх підприємствах, тис. осіб

888,4

897,3

906,3

915,4

3.2.

Середньорічний обсяг надходжень податків і зборів від суб'єктів підприємництва до Зведеного бюджету в розрахунку на одного платника податків, тис. грн

464,0

507,7

555,6

607,9

3.3.

Середньорічний обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на одного працюючого на малих підприємствах, тис. грн

1332,8

1346,1

1359,5

1373,1

3.4.

Середньорічний обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на одного працюючого на середніх підприємствах, тис. грн

2767,9

2795,6

2823,5

2851,7

4.

Якості

 

 

 

 

4.1.

Частка малих підприємств, які отримали прибуток, %

66,6

66,9

67,1

67,3

4.2.

Частка середніх підприємств, які отримали прибуток, %

77,6

77,8

78,0

78,2

4.3.

Питома вага малих та середніх підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції (товарів, послуг) по місту, %

61,2

61,8

62,4

63,0


Передбачається, що виконання заходів Програми, спрямованих на реалізацію пріоритетних завдань у визначених напрямах, сприятиме формуванню конкурентоспроможної економіки міста та середнього класу, створення нових робочих місць, стимулювання самозайнятості населення та збільшення його добробуту, підвищенню ефективності організації і реалізації новітніх бізнес-процесів.

 

Додаток А


НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2019 - 2022 РОКИ

N

Назва напряму діяльності
(пріоритетне завдання)

Заходи Програми

Строк виконання заходу

Виконавці1

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у т. ч. за роками 2019 - 2022

Очікуваний результат, показники

2019

2020

2021

2022

Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва

Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу

Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва

Дерегуляція господарської діяльності та реалізація державної регуляторної політики

1.

Усунення необґрунтованих перешкод у здійсненні підприємницької діяльності. Недопущення неправомірного втручання органів державної влади в ринкове середовище

1.1. Дослідження стану проведення дерегуляційних процесів у Києві, визначення їх результативності та розробка пропозицій щодо їх активізації (у т. ч. шляхом проведення опитувань суб'єктів господарювання щодо пропозицій дерегуляції господарської діяльності)

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Офіс ефективного регулювання / Better Regulation Delivery Office (за згодою)

Бюджет м. Києва
 
 
 

Кошти міжнародних організацій

Усього: 200,0
2019 - 50,0
2020 - 50,0
2021 - 50,0
2022 - 50,0

Усього: 1200,0
2019 - 300,0
2020 - 300,0
2021 - 300,0
2022 - 300,0

показник витрат

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

50,0

50,0

50,0

50,0

- кошти міжнародних організацій, тис. грн

300,0

300,0

300,0

300,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих опитувань, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

2

2

2

2

- коштів міжнародних організацій

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного опитування, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

25,0

25,0

25,0

25,0

- коштів міжнародних організацій

150,0

150,0

150,0

150,0

показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених опитувань до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

- коштів міжнародних організацій

Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу

2.

Взаємодія органів влади з підприємницькою спільнотою

2.1. Участь та проведення міських форумів щодо взаємодії бізнесу і влади

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою),
організації роботодавців (за згодою)

Бюджет м. Києва
 
 
 

Кошти міжнародних організацій
 
 

Власні кошти суб'єктів господарювання

Усього: 4000,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
2021 - 1000,0
2022 - 1000,0

Усього: 8000,0
2019 - 2000,0
2020 - 2000,0
2021 - 2000,0
2022 - 2000,0

Усього: 8000,0
2019 - 2000,0
2020 - 2000,0
2021 - 2000,0
2022 - 2000,0

показник витрат

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

- кошти міжнародних організацій, тис. грн

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

- власні кошти суб'єктів господарювання, тис. грн

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих форумів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

1

1

- коштів міжнародних організацій

2

2

2

2

- власних коштів суб'єктів господарювання

2

2

2

2

- безкоштовних

10

15

20

25

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного форуму, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

- коштів міжнародних організацій

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

- власних коштів суб'єктів господарювання

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених форумів до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

- коштів міжнародних організацій

100

100

100

100

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

100

100

- безкоштовних

100

100

100

100

3.

Впровадження європейських стандартів у сфері дозвільної системи

3.1. Наповнення інформаційної онлайн-служби для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів і ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр)

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Офіс ефективного регулювання / Better Regulation Delivery Office (за згодою)

Бюджет м. Києва
 
 
 

Кошти міжнародних організацій

Усього: 760,0
2019 - 190,0
2020 - 190,0
2021 - 190,0
2022 - 190,0

Усього: 1200,0
2019 - 300,0
2020 - 300,0
2021 - 300,0
2022 - 300,0

показник витрат

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

190,0

190,0

190,0

190,0

- кошти міжнародних організацій, тис. грн

300,0

300,0

300,0

300,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість інтернет-ресурсів, які заплановано наповнювати, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

1

1

- коштів міжнародних організацій

кількість розроблених бізнес-кейсів

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

10

15

20

25

- коштів міжнародних організацій

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на наповнення одного інтернет-ресурсу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

190,0

190,0

190,0

190,0

- коштів міжнародних організацій

300,0

300,0

300,0

300,0

показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості інтернет-ресурсів, які наповнювались, до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

- коштів міжнародних організацій

100

100

100

100

4.

Підтримка створення та діяльності об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, впровадження ефективних інструментів для формування сприятливого бізнес-середовища

4.1. Розвиток та розширення напрямків діяльності КП "Київський міський бізнес-центр"

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
комунальне підприємство "Київський міський бізнес - центр"

Не потребує фінансування

показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих консультацій, тис. од.

15

15

15

15

кількість запланованих договорів, од.

90

100

110

110

показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості наданих консультацій до запланованої, %

100

100

100

100

питома вага кількості укладених договорів до запланованої, %

100

100

100

100

5.

Зростання рівня кваліфікації та ділової культури підприємців

5.1. Проведення навчальних програм для підприємців

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
суб'єкти господарювання (за згодою)

Бюджет м. Києва

Усього: 1600,0
2019 - 400,0
2020 - 400,0
2021 - 400,0
2022 - 400,0

показник витрат

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

400,0

400,0

400,0

400,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих тренінгів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

4

4

4

4

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного тренінгу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва

100,0

100,0

100,0

100,0

показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених тренінгів до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

Завдання 2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва

Фінансово-кредитна підтримка

6.

Розширення можливостей доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів

6.1. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва в м. Києві

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Німецько-Український фонд (за згодою)

Бюджет м. Києва

Усього: 31000,0
2019 - 5000,0
2020 - 7000,0
2021 - 9000,0
2022 - 10000,0

показник витрат

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

5000,0

7000,0

9000,0

10000,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість суб'єктів МСП, яким заплановано надати ФКП, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

30

40

55

65

кількість запланованих інноваційних проектів в результаті отримання суб'єктами МСП ФКП, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

15

20

25

35

кількість новостворених робочих місць, що планується отримати в

 

 

 

 

результаті надання ФКП суб'єктам МП, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

55

65

70

150

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на надання ФКП одному суб'єкту МСП, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

166,7

175,0

163,6

153,8

показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості суб'єктів МСП, які отримали ФКП, до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

 

 

6.2. Популяризація фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва шляхом підготовки буклетів, роликів тощо

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Німецько-Український фонд (за згодою)

Кошти міжнародних організацій

Усього: 672,0
2019 - 168,0
2020 - 168,0
2021 - 168,0
2022 - 168,0

показник витрат

 

 

 

 

- кошти міжнародних організацій, тис. грн

168,0

168,0

168,0

168,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість роликів, які заплановано відзняти, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

3

3

3

3

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на випуск одного ролику тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

56,0

56,0

56,0

56,0

показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості роликів, які випущені, до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

100

100

100

100

Інформаційно-консультативне та освітнє забезпечення малого та середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки

7.

Удосконалення системи інформаційно-консультативної та аналітичної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва

7.1. Проведення /
участь у засіданнях за круглим столом, інформаційних семінарах та зустрічах з бізнесом та громадськими об'єднаннями підприємців з актуальних питань підприємницької діяльності, в тому числі:
- з проблемних питань державної регуляторної політики;
- з питань оподаткування;
- щодо проблемних питань надання адміністративних;
послуг, напрацювання пропозицій щодо їх вирішення;
- семінарів-тренінгів для підвищення кваліфікації адміністраторів та представників суб'єктів надання адміністративних послуг;
з питань фінансово-економічного управління бізнесом;
- із підготовки грантових та кредитних заявок;
- інших актуальних питань розвитку бізнесу

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві, районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою),
організації роботодавців (за згодою),
громадські організації жінок (за згодою),
суб'єкти господарювання (за згодою)

Бюджет м. Києва
 
 
 

Власні кошти суб'єктів господарювання

Усього: 400,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
2021 - 100,0
2022 - 100,0

Усього: 400,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
2021 - 100,0
2022 - 100,0

показник витрат

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

100,0

100,0

100,0

100,0

- власні кошти суб'єктів господарювання, тис. грн

100,0

100,0

100,0

100,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість круглих столів, семінарів, зустрічей, які заплановано провести, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

20

20

20

20

- власних коштів суб'єктів господарювання

20

20

20

20

- безкоштовних

189

199

199

199

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного семінару, круглого столу, зустрічі, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

5,0

5,0

5,0

5,0

- власних коштів суб'єктів господарювання

5,0

5,0

5,0

5,0

показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених круглих столів, семінарів, зустрічей з бізнесом до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

100

100

- безкоштовних

100

100

100

100

 

 

7.2. Проведення заходів з нагоди Дня підприємця

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 600,0
2019 - 150,0
2020 - 150,0
2021 - 150,0
2022 - 150,0

показник витрат

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

150,0

150,0

150,0

150,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця у м. Києві, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

1

1

кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця у районах м. Києва, од., у тому

 

 

 

 

числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

10

10

10

10

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу з нагоди Дня підприємця у м. Києві, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

50,0

50,0

50,0

50,0

середні витрати на проведення одного заходу з нагоди Дня підприємця у районах м. Києва, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

10,0

10,0

10,0

10,0

показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених заходів з нагоди Дня підприємця в м. Києві до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

питома вага кількості проведених заходів з

 

 

 

 

нагоди Дня підприємця в районах м. Києва до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

Підтримка підприємницької ініціативи громадян

8.

Залучення до підприємницької діяльності безробітних та соціально вразливих верств населення

8.1. Сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом організації відповідної професійної підготовки, надання безробітним одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

2019 - 2022

Київський міський центр зайнятості (за згодою)

Фонд загально-
обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Усього: 7000,0
2019 - 1000,0
2020 - 1500,0
2021 - 2000,0
2022 - 2500,0

показник витрат

 

 

 

 

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, тис. грн

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість безробітних, яким заплановано надати одноразову виплату, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

33

41

66

74

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи одному безробітному, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

30,3

36,6

30,3

33,8

показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості безробітних, які отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи, до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

100

100

100

100

 

 

8.2. Організація та проведення StartBusinesspicnic

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Київський міський центр зайнятості (за згодою),
Офіс ефективного регулювання / BetterRegulationDelivery Office (за згодою)

Кошти грантів

Усього: 200,0
2019 - 50,0
2020 - 50,0
2021 - 50,0
2022 - 50,0

показник витрат

 

 

 

 

- кошти грантів, тис. грн

50,0

50,0

50,0

50,0

показник продукту

 

 

 

 

проведення пікніку один раз на рік, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів грантів, тис. грн

1

1

1

1

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного пікніка, тис. грн

50,0

50,0

50,0

50,0

показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених тренінгів до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

- коштів грантів

100

100

100

100

9.

Популяризація підприємницької діяльності

9.1. Створення та популяризація електронного каталогу "Успішні практики підприємництва" (у тому числі, успішний стартап, успішний молодіжний бізнес, успішний експортний проєкт тощо), що сприятиме формуванню у населення "економічного" мислення та спонукатиме його до підприємницької діяльності

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 400,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
2021 - 100,0
2022 - 100,0

показник витрат

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

100,0

100,0

100,0

100,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих каталогів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

1

1

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на випуск одного каталогу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100,0

100,0

100,0

100,0

показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості випущених каталогів до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

 

 

9.2. Розвиток партнерства між бізнесом та освітніми закладами шляхом проведення спільних заходів, на яких студенти ВНЗ та старшокласники матимуть змогу ознайомитись з кращими практиками ведення бізнесу, а підприємці - підібрати потенційні кадри

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Власні кошти суб'єктів господарювання

Усього: 400,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
2021 - 100,0
2022 - 100,0

показник витрат

 

 

 

 

- власні кошти суб'єктів господарювання, тис. грн

100,0

100,0

100,0

100,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих зустрічей, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

20

20

20

20

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення однієї зустрічі, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

5,0

5,0

5,0

5,0

показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених зустрічей до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

 

 

9.3. Підтримка створення та розвитку об'єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків тощо)

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує фінансування

показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих консультацій, од.

50

50

50

50

кількість об'єктів інфраструктури, які співпрацюють з місцевими органами виконавчої влади, од.

15

17

17

17

показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості наданих консультацій до запланованих, %

100

100

100

100

10.

Популяризація соціально відповідального бізнесу

10.1. Створення електронного каталогу "Соціально відповідальний бізнес міста Києва" (в якому буде інформація про кращі практики соціально відповідального бізнесу та товари і послуги, які він пропонує, надає тощо), щорічне його оновлення та розміщення його на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації,
суб'єкти господарювання (за згодою)

Бюджет м. Києва
 
 
 

Власні кошти суб'єктів господарювання

Усього: 400,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
2021 - 100,0
2022 - 100,0

Усього: 400,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
2021 - 100,0
2022 - 100,0

показник витрат

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

100,0

100,0

100,0

100,0

- власні кошти суб'єктів господарювання

100,0

100,0

100,0

100,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість каталогів, які заплановано створити, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва, тис. грн

1

1

1

1

- власних коштів суб'єктів господарювання

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на створення одного каталогу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва, тис. грн

100,0

100,0

100,0

100,0

- власних коштів суб'єктів господарювання

100,0

100,0

100,0

100,0

показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості створених каталогів до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва, тис. грн

100

100

100

100

- власних коштів суб'єктів господарювання

Розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва

11.

Сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву суб'єктів малого та середнього підприємництва

11.1. Створення та публікація на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва бази даних іноземних підприємців, які мають намір співпрацювати з підприємцями м. Києва, в подальшому актуалізація даних

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації,
торгово-промислові палати (за згодою),
Київська торгово-промислова палата (за згодою),
Торгово-промислова палата України (за згодою),
суб'єкти господарювання (за згодою)

Бюджет м. Києва

Усього: 400,0 2019 - 100,0
2020 - 100,0
2021 - 100,0
2022 - 100,0

показник витрат

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

100,0

100,0

100,0

100,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість баз даних, які заплановано створити, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

1

1

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на створення однієї бази даних, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100,0

-

-

-

середні витрати на актуалізацію однієї бази даних, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

100,0

100,0

100,0

показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості розроблених баз даних до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

-

-

-

питома вага кількості актуалізованих баз даних до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

100

100

100

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

2500,0

2800,0

3100,0

3400,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість відряджень за участі підприємців міста Києва, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

15

15

15

15

кількість підприємців, що супроводжують візити, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

150

150

150

150

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на одне відрядження, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

166,7

186,7

206,7

226,7

показник якості

 

 

 

 

Обмін досвідом та розвиток ділових зав'язків, відкриття нових перспектив для розвитку бізнесу, популяризація вітчизняних товарів та послуг, вихід на міжнародні ринки


____________
1 Виконавці заходів Програми - суб'єкти господарювання визначаються шляхом застосування системи публічних закупівель PROZORRO

ПІДПРОГРАМА 2
МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА 2019 - 2022 РОКИ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Промисловість є одним з провідних секторів економічної діяльності, який має значний вплив на соціально-економічний розвиток міста, зокрема, на доходи бюджету, зайнятість і рівень добробуту киян.

У 2018 році 865 промислових підприємств, охоплених статистичною звітністю за формою 1П, відповідно до продукції, яку вони виробляють, представляли 9 основних видів промислової діяльності. За формами власності 34 промислових підприємства належать до державної форми власності.

Основні показники промислової діяльності підприємств м. Києва за 2017 та 2018 роки наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Основні показники промислової діяльності у м. Києві

Показник

Один. виміру

2017

2018

Індекс промислової продукції до попереднього року

%

95,8

97,8

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) - всього

млрд грн

172,8

189,0

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у розрахунку на душу населення

грн

58968,7

65000

Поставки продукції на експорт, всього

млн дол. США

9738,6

10248,8

Обсяг імпортованої продукції

млн дол. США

19843,8

23516,8

Середньооблікова кількість штатних працівників

осіб

115715

118200

Середньомісячна заробітна плата

грн

11321,0

13129


Загальний обсяг реалізованої продукції у січні - грудні 2018 року за основними видами промислової діяльності у відпускних цінах підприємств м. Києва становив 189,8 млрд грн, що на 16,2 млрд грн або на 9,4 % більше, ніж у відповідному періоді 2017 року. Питома вага обсягу реалізованої промислової продукції у м. Києві у загальному обсязі реалізованої продукції по Україні за січень - грудень 2018 року становила 7,5 % (5 місце серед регіонів України).

Зовнішньоторговельні операції у 2018 році проводились з партнерами із 209 країн світу, експорт товарів становив 10248,8 млн дол. США (21,6 % загальнодержавного обсягу), імпорт - 23516,8 млн дол. США (41,1 % загальнодержавного обсягу). Порівняно з 2017 роком експорт збільшився на 5,2 % (на 510,5 млн дол. США), імпорт - на 18,5 % (на 3668,2 млн дол. США). Негативне сальдо становило 13268,0 млн дол. (у 2017 році також негативне - 10110,3 млн дол. США).

Внаслідок дії негативних чинників зовнішнього та внутрішнього характеру в січні - грудні 2018 року спостерігалось падіння індексу промислової продукції на 2,2 % (по Україні у січні - грудні 2018 року - зростання на 1,6 %).

Зовнішніми чинниками скорочення промислового виробництва є втрата ринків збуту (зокрема, Російська Федерація), втрата ринків на окупованій території Донецької, Луганської областей, АР Крим), падіння цін на продукцію на світовому ринку (зокрема, для сонячної енергетики), закінчення виконання масштабних зовнішніх контрактів та відсутність нових схожих за обсягами замовлень, нерегулярність надходження експортних контрактів, зниження притоку іноземних інвестицій та масовий відтік капіталу з України через політичну нестабільність.

Внутрішніми чинниками скорочення обсягів промислового виробництва є зменшення внутрішнього платоспроможного попиту під впливом різкої девальвації гривні, зростання частки тіньового сектора. Структура споживчого попиту через високий рівень диференціації доходів населення орієнтована значною мірою на імпортні товари довгострокового споживання, що не стимулює київських виробників до інвестиційного оновлення виробництва.

Негативний вплив на розвиток промисловості мало суттєве підвищення цін на енергоносії, зношеність обладнання, наявність ввізного мита на імпорт технологічного обладнання, поступове перенесення виробництва в інші регіони через вищі виробничі витрати та місцеві податки у столиці, зокрема плату за землю, орендну плату (ставки земельного податку для промисловості у Києві в 3 - 8 разів вищі ніж в інших регіонах України), вищу вартість робочої сили, високу вартість кредитного фінансування інвестицій в основний капітал та обігових коштів, відсутність можливості у більшості підприємств до накопичення власних коштів або залучення довгострокових кредитів для впровадження проектів інноваційного розвитку у зв'язку з неприйнятно високими ставками за кредитами.

Враховуючи тенденцію до збільшення негативного сальдо зовнішньоекономічної діяльності, здійснюється комплекс заходів, спрямованих на збільшення обсягу експорту. В рамках підтримки експортоорієнтованого виробництва розроблено та видано каталог експортерів м. Києва, до якого увійшли 100 кращих підприємств-експортерів міста Києва. Інформація про підприємства представлена двома мовами - українською та англійською. У виданні представлені всі основні галузі промислового виробництва: від медичного та реабілітаційного обладнання, фармацевтики, виробництва устаткування до виготовлення продуктів харчування, одягу та паперової упаковки.

У 2018 році розроблено Концепцію нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного потенціалу, у тому числі до країн ЄС.

Питома вага підприємств, що займалися інноваціями у 2017 році, становила 20,7 % загальної кількості підприємств (у 2015 році - 17,3 %).

Основні показники інноваційної діяльності у м. Києві представлені у таблиці 2.

Таблиця 2. Основні показники інноваційної діяльності у м. Києві

Показник

Один. виміру

20151

2017

Кількість промислових підприємств, що займалися інноваційною діяльністю

одиниць

86

95

Питома вага промислових підприємств, що займались інноваційною діяльністю, у загальній кількості обстежених промислових підприємств

%

17,3

20,7

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації

%

15,7

15,9

Загальний обсяг фінансування технологічних інновацій, всього,
в т. ч. за рахунок:

тис. грн

2169022,4

1861162,7

власних коштів

 

2163591,7

1737858,7

коштів державного бюджету

 

-

-

коштів місцевого бюджету

 

-

-

кошти вітчизняних та іноземних інвесторів

 

-

-

інші джерела

 

5430,7

123304,0

Обсяг реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг), всього

млн грн

1683,3

1617,7

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств

%

0,4

0,3

Впроваджено прогресивних технологічних процесів, всього

процесів

152

549

з них маловідходних, ресурсозберігаючих

процесів

24

191

Впроваджено інноваційних видів продукції, всього

наймен.

451

199

Придбано нових технологій

один.

243

228

Загальний обсяг витрат на технологічні інновації

млн грн

2169,0

1861,2

з них на дослідження та розробки

млн грн

954,5

676,1

Обсяг витрат на виконання наукових досліджень і розробок

млн грн

5418,2

5665,6


____________
1 - періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства, починаючи з 2015 року, змінена з "річної" на "один раз на два роки".

Загальна сума витрат на інноваційну діяльність у м. Києві у 2017 році становила 1861,2 млн грн, що на 14,2 % менше, ніж у 2015 році. Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності є власні кошти підприємств (93,4 %).

Основними причинами недостатнього інноваційного розвитку більшості підприємств є неможливість акумулювання власних коштів та отримання довгострокових кредитів від комерційних банків для розвитку інноваційної діяльності, відсутність дієвих інструментів державної підтримки інноваційної діяльності та неналежне фінансування сектора наукових досліджень та розробок.

Основними проблемами, які перешкоджають розвитку промисловості столиці, знижують конкурентоздатність промислової продукції київських підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках та потребують вирішення у рамках Програми, є:

- відсутність цілісної кодифікованої системи законодавства, яке має врегулювати питання розвитку промисловості та правовідносин, зокрема, у сфері інноваційної діяльності, державних закупівель, земельних відносин, створення та функціонування індустріальних парків та кластерів;

- переважно застаріла матеріально-технічна база виробництва, висока енерго- та ресурсовитратність виробництва в умовах зростання цін на них, недостатній рівень завантаження виробничих потужностей підприємств окремих галузей, а також надмірність існуючих виробничих потужностей з огляду на реальні потреби внутрішнього і зовнішнього ринку;

- висока вартість кредитних ресурсів;

- відсутність фінансової підтримки експорту продукції вітчизняного товаровиробника, недостатня диверсифікація ринків збуту продукції, недостатня ефективність використання потенціалу торгових представництв для просування продукції промислового комплексу міста на зовнішніх ринках;

- проблеми реалізації продукції місцевого виробника в процесі держзакупівель за кошти міського бюджету;

- нераціональне використання окремими промисловими підприємствами земельних ресурсів, що належать територіальній громаді міста та незавантаженість виробничих потужностей;

- гострий дефіцит персоналу робочих спеціальностей;

- недостатня готовність промислових підприємств м. Києва до роботи в умовах вступу до ЄС, зокрема, відсутність імплементації технологічних регламентів, які використовуються в ЄС.

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва шляхом стимулювання інноваційно-орієнтованого розвитку виробничо-технологічного потенціалу промисловості м. Києва на основі збільшення виробництва високотехнологічної, енергоефективної, екологічної, експортоорієнтованої та імпортозамінюючої продукції.

3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

Як свідчить досвід економічно розвинутих країн, найбільш ефективним механізмом вирішення проблем є використання програмно-цільового методу, який ґрунтується на узгодженні в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах.

Джерелами фінансування Програми є кошти бюджету м. Києва та власні кошти промислових підприємств.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, наведено у таблиці 3.

Таблиця 3. Ресурсне забезпечення Міської цільової програми сприяння розвитку промисловості на 2019 - 2022 роки

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

27700

32250

109840

19450

189240

Бюджет м. Києва

24070

27770

25610

15170

92620

Державний бюджет

-

-

30000

-

30000

Кошти інших джерел:

3630

4480

54230

4280

66620

власні кошти промислових підприємств

3630

4480

4230

4280

16620

кошти міжнародних організацій

-

-

50000,0

-

50000,0


4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Виходячи з того, що промисловість є рушієм прискорення економічного розвитку та якісних змін у структурі економіки, підвищення соціальних стандартів та обумовлює економічну безпеку країни, реалізація Програми має максимізувати позитивний внесок промисловості у добробут та розвиток міської громади Києва.

На практиці це означає поліпшення абсолютних та середніх значень показників промислових підприємств, розташованих у м. Києві, за 4 критеріями відповідності інтересам міської громади:

- обсяг реалізованої продукції;

- чисельність працюючих;

- обсяг надходжень до бюджетів;

- рівень заробітної плати.

У середньостроковій перспективі міська політика щодо промисловості матиме подвійне спрямування:

- підтримка діяльності та розвитку промислових підприємств, що мають успішні результати та перспективу;

- визначення подальшої долі промислових підприємств, які протягом тривалого періоду демонструють незадовільні результати за критеріями відповідності інтересам громади.

Напрями та пріоритетні завдання Програми визначені відповідно до положень Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385, аналітичної доповіді до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році", Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (нова редакція), затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060.

Напрям (I): Модернізація та зростання конкурентоспроможності промислового виробництва

Пріоритетні завдання:

1. Утворення і підтримка розвитку зон стрімкого економічного зростання.

2. Залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у промисловість міста Києва.

3. Розвиток та формування видів промислової діяльності з вищою доданою вартістю.

4. Формування ефективної зайнятості у промисловості.

Напрям (II): Підвищення ресурсоефективності промисловості

Пріоритетні завдання:

5. Впровадження ефективних практик управління промисловими відходами.

Цей захід міської цільової програми спрямований на виконання заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року "Вдосконалення системи моніторингу довкілля у м. Києві з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та приладів контролю", що забезпечить обґрунтований вибір дій управлінського характеру.

6. Оптимізація доступу і використання сировини та енергоносіїв.

В рамках цього завдання передбачено розробку типового проєкту створення системи контролю і планування енергоспоживання (системи КіП) для його реалізації на промислових підприємствах м. Києва.

Проєкти з енергоефективності зазвичай виконують за формою перформанс-контракту за участю енергосервісних компаній (ЕСКО), які здійснюють підготовку відповідної документації, починаючи від енергоаудиту та завершуючи монтажем енергозберігаючого обладнання. Емпіричний досвід показує, що навіть організаційно-управлінські рішення щодо оптимізації енергоспоживання на промислових підприємствах можуть призводити до 10 % економії загального енергоспоживання. Зазвичай такі рішення мають типовий характер, натомість кожного разу включаються до переліку рекомендацій енергосервісної компанії. Ринок послуг ЕСКО в Україні знаходиться на початковому етапі розвитку, що обумовлює відносно високі олігопольні ціни на енергосервісні послуги, частина яких має уніфікований для м. Києва характер. Підготовка та надання безкоштовно промисловим підприємствам відповідної типової проєктної документації щодо створення системи контролю і планування енергоспоживання стимулюватиме підприємства до реалізації проєктів енергоефективності, оскільки підприємства сплачуватимуть лише вартість специфічних для кожного підприємства заходів.

7. Формування технологічної платформи розвитку промисловості міста Києва.

Напрям (III): Розвиток ринків збуту промислової продукції

Пріоритетні завдання:

8. Популяризація продукції промислового комплексу міста Києва.

9. Підтримка та залучення київських виробників до участі у міжнародних виставкових заходах.

10. Підтримка виробництва та реалізації експортоорієнтованої продукції київських промислових підприємств.

Напрям (IV): Інформаційне забезпечення розвитку промисловості

Пріоритетні завдання:

11. Інформаційно-аналітична підтримка розвитку столичної промисловості.

12. Проведення інформаційно-консультативних заходів з імплементації законодавства ЄС з питань промислових стандартів та оцінок відповідності ЄС.

Таблиця 4. Цільові індикатори, що відповідають Стратегії розвитку міста Києва на період до 2025 року

N

Індикатор

Одиниця виміру

2019

2020

2021

2022

1.

Індекс промислової продукції міста Києва

%

102

107

107,2

107,5

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця

тис. грн/
мешканця

90,0

91,0

100,0

110,0

3.

Питома вага підприємств, що займалися інноваціями

%

17,4

24

25,8

27,6

4.

Частка країн ЄС в структурі експорту товарів і послуг міста Києва

%

36

40

42

44

5.

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від податків, сплачених промисловими підприємствами міста Києва

%

4

4,3

4,5

4,7

6.

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від податку на прибуток підприємств

%

1,0

1,8

2,0

2,2


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

N з/п

Показники

Роки

2019

2020

2021

2022

1.

Витрат

 

 

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн

27700

32250

109840

19450

 

у тому числі:

 

 

 

 

1.1.

Витрати з бюджету м. Києва

24070

27770

25610

15170

1.2.

Витрати державного бюджету

-

-

30000

-

1.3.

Кошти інших джерел, усього:

3630

4480

54230

4280

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

- власні кошти промислових підприємств

3630

4480

4230

4280

 

- кошти міжнародних організацій

-

-

50000

-

2.

Продукту

 

 

 

 

2.1.

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

116000

117000

118000

119000

2.2.

Обсяг реалізованої промислової продукції по м. Києву, млрд грн

180,0

185,0

192,0

200,0

3.

Ефективності

 

 

 

 

3.1.

Середньомісячна заробітна плата, грн

15000,0

16500,0

18100,0

20000,0

4.

Якості

 

 

 

 

4.1.

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств, %

2,0

-1

4,0

-1


____________
1 - періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства, починаючи з 2015 року, змінена з "річної" на "один раз на два роки".

Виконання заходів Програми сприятиме сталому розвитку промислового потенціалу столиці за рахунок розвитку галузей, визначених пріоритетними у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060, збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів, створенню нових робочих місць, підвищенню енерго- та ресурсоефективності підприємств, досягненню позитивного сальдо зовнішньоекономічної діяльності, стимулюванню розвитку нових професій.

Напрями діяльності, перелік пріоритетних завдань та заходів Програми наведені у додатку Б.

 

Додаток Б


НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА 2019 - 2022 РОКИ

N п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетне завдання)

Заходи Програми

Строк виконання заходу

Виконавці2

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у т. ч. за роками 2019 - 2022

Очікуваний результат, показники

2019

2020

2021

2022

Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва

Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств міста Києва

Завдання 1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання

Модернізація та зростання конкурентоспроможності промислового виробництва

1

Утворення і підтримка розвитку зон стрімкого економічного зростання

1.1. Вирішення організаційних питань створення промислового вузла "Київська бізнес-гавань"

2019 - 2020

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"

Бюджет м. Києва

Усього: 7000,0
2019 - 2000,0
2020 - 5000,0

показник витрат
обсяг фінансових ресурсів на розробку Концепції індустріального парку, тис. грн

2000,0

-

-

-

обсяг фінансових ресурсів на створення управляючої компанії, тис. грн

-

5000,0

-

-

показник продукту
кількість підготовлених Концепцій індустріального парку, од.

1

-

-

-

кількість створених управляючих компаній, од.

-

1

-

-

показник ефективності
середні витрати на підготовку однієї Концепції індустріального парку, тис. грн

2000,0

-

-

-

середні витрати на створення однієї управляючої компанії, тис. грн

-

5000,0

-

-

показник якості
питома вага кількості підготовлених Концепцій індустріального парку до запланованої, %

100

-

-

-

2

Залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в промисловість міста Києва

2.1. Створення інформаційної бази інвестиційних проектів у промисловості, які потребують внутрішнього та зовнішнього інвестування

2019

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва,

Власні кошти промислових підприємств

Усього: 300,0
2019 - 300,0

Усього: 200,0
2019 -200,0

показник витрат
обсяг фінансових ресурсів на створення інформаційної бази інвестиційних проєктів у промисловості, які потребують внутрішнього та зовнішнього інвестування, тис. грн, в тому числі:

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

300

-

-

-

- кошти промислових підприємств, тис. грн

200

 

 

 

показник продукту
кількість створених інформаційних баз інвестиційних проєктів у промисловості, од.

1

-

-

-

показник ефективності
витрати на створення однієї інформаційної бази інвестиційних проєктів у промисловості, тис. грн, в тому числі:

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

300

-

-

-

- кошти промислових підприємств, тис. грн

200

-

-

-

показник якості
питома вага кількості створених інформаційних баз інвестиційних проєктів у промисловості до запланованої, %

100

-

-

-

 

 

2.2. Організація та проведення щорічних бізнес-форумів за участю представників столичних та іноземних підприємств, наукових установ, посольств іноземних держав з презентацією інвестиційно-інноваційних пропозицій

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Усього: 4000,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
2021 - 1000,0
2022 - 1000,0

показник витрат
витрати з бюджету на організацію та проведення щорічних бізнес-форумів, тис. грн

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

показник продукту
кількість запланованих бізнес-форумів, од.

1

1

1

1

показник ефективності
середні витрати на проведення одного бізнес-форуму, тис. грн

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

показник якості
питома вага кількості проведених бізнес-форумів до запланованої, %

100

100

100

100

3

Розвиток та формування видів промислової діяльності з вищою доданою вартістю

3.1. Проведення щорічного воркшопу "Формування кластерних відносин як чинник сталого розвитку промислових підприємств"

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Усього: 1000,0
2019 - 250,0
2020 - 250,0
2021 - 250,0
2022 - 250,0

показник витрат
обсяг фінансових ресурсів на проведення бізнес-форуму "Формування кластерних відносин як чинник сталого розвитку промислових підприємств", тис. грн

250,0

250,0

250,0

250,0

показник продукту
кількість проведених бізнес-форумів "Формування кластерних відносин як чинник сталого розвитку промислових підприємств", од.

1

1

1

1

показник ефективності
середні витрати на проведення бізнес-форуму "Формування кластерних відносин як чинник сталого розвитку промислових підприємств", тис. грн

250,0

250,0

250,0

250,0

показник якості
питома вага кількості проведених бізнес-форумів "Формування кластерних відносин як чинник сталого розвитку промислових підприємств" до запланованої, %

100

100

100

100

4

Формування ефективної зайнятості у промисловості

4.1. Популяризація робітничих професій, в тому числі відзначення професійних свят працівників галузей промисловості

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Усього: 800,0
2019 - 200,0
2020 - 200,0
2021 - 200,0
2022 - 200,0

показник витрат
витрати з бюджету м. Києва на відзначення професійних свят, тис. грн

200,0

200,0

200,0

200,0

показник продукту
кількість запланованих відзначень професійних свят, од.

4

4

4

4

показник ефективності
середні витрати на проведення одного відзначення професійного свята, тис. грн

50,0

50,0

50,0

50,0

показник якості
питома вага кількості проведених відзначень професійних свят до запланованої кількості, %

100

100

100

100

Підвищення ресурсоефективності промисловості

5

Впровадження ефективних практик управління промисловими відходами

5.1. Роботи по демеркуризації території промислового майданчика ВАТ "Радикал"

2019 - 2021

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва
 
 
 

Кошти державного бюджету

Кошти міжнародних організацій

Усього: 30000,0
2019 - 9600,0
2020 - 9000,0
2021- 11400,0

Усього:30000,0
2021 - 30000,0
 

Усього: 50000,0
2021 - 50000,0

показник витрат
обсяг фінансових ресурсів на реалізацію пілотних проектів з утилізації промислових відходів, тис. грн, в тому числі:

 

 

 

-

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

9600,0

9000,0

11400,0

-

- кошти державного бюджету, тис. грн

-

-

30000,0

 

- кошти міжнародних організацій, тис. грн

-

-

50000,0

 

показник продукту
кількість пілотних проектів з утилізації промислових відходів, од.

1

1

1

-

показник ефективності
середні витрати на один пілотний проект з утилізації промислових відходів, тис. грн

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

9600,0

9000,0

11400,0

-

- кошти державного бюджету, тис. грн

-

-

30000,0

 

- кошти міжнародних організацій, тис. грн

-

-

50000,0

 

показник якості
питома вага кількості реалізованих пілотних проектів з утилізації промислових відходів до запланованої, %

100

100

100

-

6

Оптимізація доступу і використання сировини та енергоносіїв

6.1. Розробка типового проєкту створення системи контролю і планування енергоспоживання (системи КіП) для його реалізації на промислових підприємствах м. Києва

2019 - 2020

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва
 

Власні кошти промислових підприємств

Усього: 800,0
2019 - 400,0
2020 - 400,0

Усього:500,0
2019 - 250,0
2020 - 250,0

показник витрат
обсяг фінансових ресурсів на розробку типового проекту створення системи контролю і планування енергоспоживання (системи КіП), тис. грн

 

 

 

 

- кошти бюджету
м. Києва, тис. грн

400,0

400,0

-

-

- власні кошти промислових підприємств, тис. грн

250,0

250,0

-

-

показник продукту
кількість розроблених типових проектів створення системи контролю і планування енергоспоживання (системи КіП), од.

1

1

-

-

показник ефективності
витрати на один типовий проект створення системи контролю і планування енергоспоживання (системи КіП), тис. грн

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

400,0

400,0

-

-

- власні кошти промислових підприємств, тис. грн

250,0

250,0

-

-

показник якості
питома вага кількості розроблених типових проектів створення системи контролю і планування енергоспоживання (системи КіП) до запланованої, %

100

100

-

-

7

Формування технологічної платформи розвитку промисловості міста Києва

7.1. Проведення виставок-презентацій наукових проєктів Національної академії наук України, які можуть бути впроваджені у міське господарство

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Національна академія наук України, Український союз промисловців і підприємців (за згодою)

Бюджет м. Києва

Усього: 720,0
2019 - 180,0
2020 - 180,0
2021 - 180,0
2022 - 180,0

показник витрат
витрати на проведення виставок-презентацій наукових проектів НАН України, тис. грн

180,0

180,0

180,0

180,0

показник продукту
кількість презентованих наукових проєктів НАН України, які можуть бути впроваджені у міське господарство, од.

30

30

30

30

показник ефективності
середні витрати на проведення однієї виставки-презентації наукових проєктів НАН України, тис. грн

180,0

180,0

180,0

180,0

показник якості
питома вага кількості проведених презентацій наукових проєктів НАН України, які можуть бути впроваджені у міське господарство, до запланованої, %

100

100

100

100

Завдання 1.2. Просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках

Розвиток ринків збуту промислової продукції

8

Популяризація продукції промислового комплексу міста Києва

8.1. Розвиток інформаційної системи "Промисловість і наука міста Києва"

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Усього: 670,0
2019 - 190,0
2020 - 160,0
2021 - 160,0
2022 - 160,0

показник витрат
обсяг фінансових ресурсів на закупівлю інформаційних послуг сторонніх організацій, SEO супроводження та просування ІС "Промисловість і наука міста Києва" та сайту виставки-презентації "Зроблено в Києві", придбання та налаштування додаткових програмних компонентів, тис. грн

190,0

160,0

160,0

160,0

показник продукту
кількість організацій, які будуть зареєстровані в ІС "Промисловість і наука міста Києва", од.

1100

1150

1200

1250

кількість інформаційних систем, сайтів, од.

2

2

2

2

показник ефективності
середні витрати на оновлення інформації, SEO супроводження, тис. грн

150,0

150,0

150,0

150,0

середні витрати на розробку, придбання та налаштування додаткових програмних компонентів, тис. грн

40,0

10,0

10,0

10,0

показник якості
питома вага кількості зареєстрованих організацій до запланованої кількості, %

100

100

100

100

 

 

8.2. Організація комплексу заходів з проведення конкурсу "Столичний стандарт якості"

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Усього: 1950,0
2019 - 430,0
2020 - 460,0
2021 - 500,0
2022 - 560,0

показник витрат
витрати з бюджету м. Києва:
- на організацію та проведення конкурсу "Столичний стандарт якості", тис. грн

100,0

130,0

160,0

190,0

- на проведення заходів з розробки систем менеджменту якості, тис. грн

150,0

150,0

160,0

190,0

- на надання інформаційної підтримки дипломантам конкурсу "Столичний стандарт якості", тис. грн

100,0

100,0

100,0

100,0

- на розробку та видання бюлетеня про підприємства-дипломанти конкурсу "Столичний стандарт якості", тис. грн

80,0

80,0

80,0

80,0

показник продукту
кількість запланованих конкурсів "Столичний стандарт якості", од.

1

1

1

1

кількість запланованих заходів з розробки систем менеджменту якості, од.

10

10

10

10

кількість запланованих заходів з надання інформаційної підтримки дипломантам конкурсу "Столичний стандарт якості", од.

10

10

10

10

кількість примірників бюлетенів про підприємства-дипломанти конкурсу "Столичний стандарт якості", що планується розробити та виготовити, од.

1000

1000

1000

1000

показник ефективності
середні витрати на проведення одного конкурсу "Столичний стандарт якості", тис. грн

100,0

130,0

160,0

190,0

середні витрати на проведення одного заходу з розробки систем менеджменту якості, тис. грн

15,0

15,0

16,0

19,0

середні витрати на проведення одного заходу з надання інформаційної підтримки дипломантам конкурсу "Столичний стандарт якості", тис. грн

10,0

10,0

10,0

10,0

середні витрати на розробку та виготовлення одного бюлетеня про підприємства-дипломанти конкурсу "Столичний стандарт якості", тис. грн

0,08

0,08

0,08

0,08

показник якості
питома вага кількості проведених конкурсів до запланованої, %

100

100

100

100

питома вага кількості проведених заходів з розробки систем менеджменту якості до запланованої, %

100

100

100

100

питома вага кількості проведених заходів з надання інформаційної підтримки дипломантам конкурсу "Столичний стандарт якості" до запланованої, %

100

100

100

100

питома вага кількості розроблених та виготовлених примірників бюлетеня про підприємства-дипломанти конкурсу "Столичний стандарт якості" до запланованої, %

100

100

100

100

 

 

8.3. Проведення щорічної виставки-презентації промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві"

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Усього: 17100,0
2019 - 3200,0
2020 - 3800,0
2021 - 4600,0
2022 - 5500,0

показник витрат
витрати на проведення виставки-презентації промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві", тис. грн

3200,0

3800,0

4600,0

5500,0

показник продукту
кількість учасників виставки-презентації промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві", од.

230

250

260

280

показник ефективності
середні витрати на проведення однієї виставки-презентації промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві", тис. грн

3200,0

3800,0

4600,0

5500,0

показник якості
питома вага кількості проведених виставок-презентацій промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві" до запланованої, %

100

100

100

100

9

Підтримка та залучення київських виробників до участі у міжнародних виставкових заходах

9.1. Організація презентації колективного стенду промислового комплексу столиці "Made in Kiev" на міжнародних виставках

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва
 
 
 
 

Власні кошти промислових підприємств

Усього: 15000,0
2019 - 3000,0
2020 - 4000,0
2021 - 4000,0
2022 - 4000,0

Усього:15000,0
2019 -3000,0
2020 - 4000,0
2021 - 4000,0
2022 - 4000,0

показник витрат
витрати на забезпечення участі у міжнародних виставкових заходах (у тому числі міжнародних), тис. грн

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

3000,0

4000,0

4000,0

4000,0

- власні кошти промислових підприємств, тис. грн

3000,0

4000,0

4000,0

4000,0

показник продукту
кількість запланованих міжнародних виставок, од.

2

2

2

2

показник ефективності
середні витрати на участь у одній міжнародній виставці, тис. грн

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

3000,0

4000,0

4000,0

4000,0

- - власні кошти промислових підприємств, тис. грн

3000,0

4000,0

4000,0

4000,0

показник якості
питома вага кількості проведених міжнародних виставок до запланованої, %

100

100

100

100

 

 

9.2. Щорічна актуалізація та випуск каталогу "Експортери м. Києва"

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
промислові підприємства міста

Бюджет м. Києва
 
 
 

Власні кошти промислових підприємств

Усього: 400,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
2021 - 100,0
2022 - 100,0

Усього:320,0
2019 - 80,0
2020 - 80,0
2021 - 80,0
2022 - 80,0

показник витрат
обсяг фінансових ресурсів на актуалізацію та друк каталогу, тис. грн, в тому числі

 

 

 

 

- кошти бюджету м. Києва, тис. грн

100,0

100,0

100,0

100,0

- власні кошти промислових підприємств, тис. грн

80,0

80,0

80,0

80,0

показник продукту
кількість примірників каталогу "Експортери м. Києва", од.

2000

2000

2000

2000

показник ефективності
середні витрати на розробку та виготовлення одного примірника каталогу "Експортери м. Києва", тис. грн

0,09

0,09

0,09

0,09

показник якості
питома вага кількості надрукованих примірників каталогу "Експортери м. Києва" до запланованої, %

100

100

100

100

10

Підтримка виробництва та реалізації експорто-
орієнтованої продукції київських промислових підприємств

10.1. Організація проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
ДУ "Інститут економіки та прогнозування" Національної академії наук України (за згодою)

Бюджет м. Києва

Усього: 800,0
2019 - 200,0
2020 - 200,0
2021 - 200,0
2022 - 200,0

показник витрат
обсяг фінансових ресурсів на організацію проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств, тис. грн

200,0

200,0

200,0

200,0

показник продукту
кількість проведених маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств, од.

1

1

1

1

показник ефективності
середні витрати на проведення одного маркетингового дослідження зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств, тис. грн

200,0

200,0

200,0

200,0

показник якості
питома вага кількості проведених маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств до запланованої кількості, %

100

100

100

100

 

 

10.2. Організація конкурсу "Кращий експортер року" із забезпеченням інформаційної підтримки підприємствам-дипломантам

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації,
промислові підприємства міста

Бюджет м. Києва

Усього: 880,0
2019 - 220,0
2020 - 220,0
2021 - 220,0
2022 - 220,0

показник витрат
обсяг фінансових ресурсів на організацію конкурсу, тис. грн

120,0

120,0

120,0

120,0

обсяг фінансових ресурсів на надання інформаційної підтримки підприємствам-дипломантам конкурсу "Кращий експортер року", тис. грн

100,0

100,0

100,0

100,0

показник продукту
кількість запланованих конкурсів "Кращий експортер року", од.

1

1

1

1

кількість інформаційних заходів з підтримки підприємств-дипломантів, од.

6

6

6

6

показник ефективності
середні витрати на проведення одного конкурсу "Кращий експортер року", тис. грн

120,0

120,0

120,0

120,0

витрати на проведення одного інформаційного заходу з підтримки підприємств-дипломантів, тис. грн

16,67

16,67

16,67

16,67

показник якості
питома вага кількості проведених конкурсів "Кращий експортер року" до запланованої, %

100

100

100

100

питома вага кількості проведених інформаційних заходів з підтримки підприємств-дипломантів до запланованої, %

100

100

100

100

Інформаційне забезпечення розвитку промисловості

11

Інформаційно-аналітична підтримка розвитку столичної промисловості

11.1. Створення та трансляція циклу програм "Зроблено в Києві", спрямованих на підтримку столичного виробника

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Усього: 8800, 0
2019 - 2200,0
2020 - 2200,0
2021 - 2200,0
2022 - 2200,0

показник витрат
обсяг фінансових ресурсів на створення та трансляцію циклу щотижневих програм "Зроблено в Києві", тис. грн

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

показник продукту
кількість створених циклів щотижневих програм "Зроблено в Києві", од.

52

52

52

52

показник ефективності
середні витрати на створення та трансляцію одного циклу щотижневих програм "Зроблено в Києві", тис. грн

42,3

42,3

42,3

42,3

показник якості
питома вага кількості створених щотижневих програм "Зроблено в Києві" до запланованої, %

100

100

100

100

 

 

11.2. Проведення прес-конференцій, радіопередач, спеціальних фоторепортажів, тематичних фотовиставок

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Усього: 2400,0
2019 - 600,0
2020 - 600,0
2021 - 600,0
2022 - 600,0

показник витрат
обсяг фінансових ресурсів на проведення прес-конференцій, радіопередач, спеціальних фоторепортажів, тематичних фотовиставок, тис. грн

600,0

600,0

600,0

600,0

показник продукту
кількість проведених прес-конференцій, радіопередач, спеціальних фоторепортажів, тематичних фотовиставок, од.

8

8

8

8

показник ефективності
середні витрати на проведення однієї прес-конференції, радіопередачі, спеціального фоторепортажу, тематичної фотовиставки, тис. грн

75,0

75,0

75,0

75,0

показник якості
питома вага кількості проведених прес-конференцій, радіопередач, спеціальних фоторепортажів, тематичних фотовиставок до запланованої, %

100

100

100

100

Завдання 1.3. Підготовка до роботи в умовах зближення з країнами ЄС

12.

Проведення інформаційно-
консультативних заходів з імплементації законодавства ЄС з питань промислових стандартів та оцінок відповідності ЄС

12.1. Залучення промислових підприємств до міжнародних програм та проєктів, включаючи фонди ЄС, які фінансують розвиток Індустрії 4.0

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Власні кошти промислових підприємств

Усього: 600,0
2019 - 100,0
2020 - 150,0
2021 - 150,0
2022 - 200,0

показник витрат
обсяг фінансових ресурсів на залучення промислових підприємств до міжнародних програм та проєктів, тис. грн

100,0

150,0

150,0

200,0

показник продукту
кількість міжнародних програм та проєктів, які фінансують розвиток Індустрії 4.0, од.

2

3

3

4

показник ефективності
витрати на залучення до одного з проєктів, які фінансують розвиток Індустрії 4.0, тис. грн

50,0

50,0

50,0

50,0

показник якості
питома вага кількості реалізованих проєктів, які фінансують розвиток Індустрії 4.0, до запланованої, %

100

100

100

100


____________
2 Виконавці заходів Програми - суб’єкти господарювання визначаються шляхом застосування системи публічних закупівель PROZORRO.

 

ПІДПРОГРАМА 3
МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 2019 - 2022 РОКИ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Споживчий ринок є узагальнюючим поняттям, що характеризує складну і велику сукупність окремих видів споживчих ринків, стан яких віддзеркалює загальну соціально-економічну ситуацію в країні та знаходиться під впливом безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів. Саме тут переплітаються ключові інтереси виробників товарів і послуг і населення як кінцевих споживачів.

Вирішення проблем та суперечностей розвитку споживчого ринку в умовах трансформаційних процесів є надзвичайно важливим і складним завданням міської влади. Це зумовлено тим, що за своїм призначенням він виконує багатогранні функції життєзабезпечення населення; є механізмом зворотного стимулюючого впливу на весь комплекс галузей міської економіки, а їх випереджаючий розвиток є передумовою прискорення темпів економічного зростання. Проте виникаючі диспропорції та структурні деформації функціонування споживчого ринку призводять до зниження конкурентоспроможності економіки, спричиняють сповільнення економічного розвитку та погіршення добробуту населення.

У м. Києві проблеми підвищення ефективності функціонування споживчого ринку набувають особливої ваги, що обумовлено його значенням не лише для задоволення потреб у товарах і послугах мешканців міста, а й його роллю в економіці країни. Так, у 2017 році оборот міської роздрібної торгівлі становив 19,4 % від аналогічного загальноукраїнського показника при питомій вазі населення Києва у загальній кількості населенні країни 6,9 %. Київ за фізичним обсягом роздрібного товарообороту підприємств займає перше місце серед регіонів України.

На споживчий ринок припадає близько 85....90 % сукупних витрат домогосподарств міста. Зростає його роль й у формуванні валового регіонального продукту м. Києва (рис. 1).

Рисунок 1. Питома вага торгівлі у загальному обсязі ВДВ міста, %

  

Сектор роздрібної та оптової торгівлі є найбільшим роботодавцем міста (рис. 2), частка працевлаштованих у якому зростає з кожним роком.

Рисунок 2. Кількість працевлаштованого населення за методологією МОП, тис. осіб

  

Торговельну діяльність здійснюють 31,7 % підприємств (великих, середніх, малих та мікропідприємств) міста, на них припадає 45,7 % загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), в структурі малих підприємств їх частка сягає 31,9 %. Це свідчить, що торгівля є найпотужнішим видом економічної діяльності міста та одночасно вона виконує важливі соціальні завдання.

Споживчий ринок Києва має розвинену інфраструктуру, що включає мережу підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та ринків.

Торгівля та ресторанне господарство

У місті постійно збільшується кількість підприємств торгівлі (за даними районних в місті Києві державних адміністрацій: 6588 закладів торгівлі з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у 2017 році проти 6386 у 2014 році). Їх загальна площа збільшилась з 3,5 до 4,1 млн кв. м у відповідних роках, з них станом на 01.01.2018 функціонує 87 торгово-розважальних центрів.

За оперативними даними забезпеченість торговими площами на тисячу мешканців столиці становить 1397,2 кв. м.

Мережа закладів ресторанного господарства за даними моніторингу районних в місті Києві державних адміністрацій станом на 01.01.2018 становила 3300 загальнодоступних об'єктів харчування на 179,8 тис. місць. Показник забезпеченості місцями в закладах ресторанного господарства (кількість місць на одну тисячу осіб населення столиці) становить 61 місце.

У таблиці 1 представлена спеціалізація підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

Таблиця 1. Спеціалізація об'єктів роздрібної торгівлі

 

Кількість діючих об'єктів, од.

Торгова площа магазинів, м2

Магазини - всього

3460

1306581

продовольчі магазини

1020

555309

з універсальним асортиментом товарів

910

539515

у тому числі з торговою площею від 2500 м2 і більше

39

206976

від 400 до 2499 м2

228

227502

від 120 до 399 м2

348

88740

спеціалізовані продовольчі магазини

110

15794

з них із торговою площею від 120 м2

46

11953

непродовольчі магазини

2440

751272

з універсальним асортиментом товарів

43

27761

у тому числі з торговою площею від 2500 м2 і більше

1

7270

від 1000 до 2499 м2

5

7221

до 120 м2

7

566

спеціалізовані непродовольчі магазини

2397

723511

у тому числі з торговою площею від 2500 м2 і більше

20

325850

до 1000 м2

2323

323588

Об'єкти торгівлі напівстаціонарні

523

х

у тому числі

кіоски роздрібної мережі

370

х

Об'єкти торгівлі поза магазинами

96

х


В останні роки розвиток роздрібної торговельної мережі міста відбувається переважно в мікрорайонах нової забудови міста, а також шляхом переобладнання та пристосування виробничих площ промислових підприємств під розміщення торгово-розважальних центрів та будівництва великих торговельних центрів. Поряд з цим інтенсивно розвивається мережа гіпер- та супермаркетів міста, розширюється також мережа магазинів "біля дому".

У 2014 році через складну суспільно-політичну ситуацію відбулось зниження роздрібного товарообороту та збільшилась кількість об'єктів торгівлі та ресторанного господарства, що припинили свою діяльність, особливо в центральній частині міста. Однак у подальші роки ситуація покращилась, спостерігається підвищення показника роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) (рис. 3).

Рисунок 3. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, млн грн

  

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) у січні-грудні 2017 року становив 109,7 % до відповідного періоду попереднього року. У структурі роздрібного товарообороту підприємств у 2017 році частка продажу непродовольчих товарів становила 60 %, а продовольчих товарів - 40 %.

Частина товарів у м. Києві реалізується через об'єкти сезонної та пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі. Це створює можливості для самозайнятості окремих груп населення, підвищення їх доходів, однак потребує чітких правил контролю та регулювання.

До сучасних тенденцій на споживчому ринку слід віднести бурхливий розвиток електронної торгівлі товарами, що являє собою широкий набір інтерактивних методів постачання споживачам товарів і послуг, водночас ускладнює процеси детінізації торговельної діяльності та захисту прав споживачів.

На тлі позитивних зрушень спостерігаються й системні проблеми торговельної діяльності, а саме:

- висока імпортна залежність споживчого ринку. Так, частка імпортних товарів, переважно непродовольчих, що реалізовані через оптову торгову мережу підприємств Києва, у 2017 році становила 64,7 %. Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, має тенденцію до зниження (для прикладу: у 2005 році вона становила 48,2 %, а у 2017 році - 43,3 %). Такі масштаби заміщення вітчизняних товарів імпортними є підставою розглядати імпортну експансію як украй небезпечну тенденцію економічного розвитку, а зростання частки імпорту у сукупному обсязі споживання як чинник відпливу грошових доходів населення за кордон;

- тінізація масштабів діяльності споживчого ринку, наявність неформального сектора, що ускладнює визначення реальних тенденцій розвитку, сприяє поширенню недобросовісної конкуренції, появі дій, пов'язаних із неправомірним використанням знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань, назв місць походження товарів, тобто дій, наслідком яких є завдання шкоди діловій репутації підприємця, а також надання вітчизняному споживачеві контрафактної, неякісної та часто небезпечної продукції;

- створення та розвиток виробниками власних фірмових мереж, оскільки роздрібна мережа не здатна забезпечити споживачам широкий вибір товарів за конкурентоспроможними цінами й гарантувати якість обслуговування, опанування практикою брендінгу;

- самовільне розміщення об'єктів сезонної та пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, недотримання їх власниками санітарних правил;

- висока диференціація населення міста за купівельною спроможністю. Частка витрат на продуктовий набір у багатих людей становить близько 6 - 10 %; у малозабезпечених - 70 - 80 % доходів;

- зберігається тенденція до нерівномірного розміщення торговельних об'єктів у місті. Закриття існуючих та відкриття нових торговельних об'єктів відбувається стихійно, без урахування просторового планування міста та норм забезпечення торговельною площею.

Підприємства ринкової мережі

У забезпеченні киян та гостей міста різноманітними товарами та послугами важливу роль відіграють підприємства ринкової мережі столиці.

У місті Києві функціонують 82 ринкових підприємства, з яких 62 - продовольчих і змішаних (за спеціалізацією) ринків та торговельних майданчиків, на яких здійснюється реалізація сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного походження, продовольчих і непродовольчих товарів, та 20 - непродовольчих. Три ринки належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, інші 79 - до приватної форми власності.

На ринках міста облаштовано понад 37,3 тисячі торговельних місць (7,3 тис. місць є вільними), у тому числі понад 1 тис. "соціальних" торговельних місць для надання їх громадянам для організації продажу (за пільговими тарифами) сільськогосподарської продукції рослинного походження, вирощеної на власних присадибних ділянках.

Столиця забезпечена достатньою кількістю підприємств ринкової мережі, однак актуальними залишаються проблеми, пов'язані з їх функціонуванням: зовнішній вигляд ринків потребує покращення, недостатнім є рівень якості обслуговування споживачів, існує необхідність у створенні належних умов праці для торгуючих, розширенні спектра перед- і післяпродажних послуг, залученні до торгівлі на ринках безпосередніх товаровиробників продовольчих товарів (у тому числі сільськогосподарської продукції).

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства України Правил торгівлі на ринках у місті Києві прийнято рішення Київської міської ради від 06.07.2017 N 732/2894 "Про затвердження Правил торгівлі на ринках у місті Києві".

На виконання Указу Президента України від 23.05.2001 N 334/2001 "Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів" продовжується здійснення заходів щодо сприяння прискоренню процесу поступового перетворення ринків м. Києва на сучасні торговельно-сервісні комплекси, що є пріоритетним завданням економічного і соціального розвитку м. Києва на 2019 - 2022 роки.

З цією метою виконано значний обсяг робіт щодо покращення зовнішнього вигляду ринків, підвищення рівня обслуговування споживачів, створення належних умов для торгуючих, залучення до торгівлі безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції з усіх областей України.

Забезпечення локальними продовольчими ресурсами

Столиця однією з перших в Україні започаткувала проведення та відпрацювання системи ярмаркових заходів, які отримали схвалення та підтримку населення міста. Проведення ярмарків здійснюється виключно із соціальною метою - забезпечити киян, насамперед соціально вразливі верстви населення, сільськогосподарською продукцією та продовольчими товарами за помірними цінами.

У 2017 році проведено 3971 ярмарок, на яких реалізовано 155,6 тис. т різної сільськогосподарської продукції та інших продовольчих товарів, у т. ч. плодоовочевої продукції - 82,9 тис. т, м'яса свіжого та м'ясопродуктів - 15,9 тис. т, риби та рибопродуктів - 6,4 тис. т, інших продовольчих товарів - 50,4 тис. т.

Залучення до ярмаркових заходів безпосередніх сільськогосподарських виробників з різних регіонів України дозволило реалізовувати продукцію за цінами, нижчими на 10 - 15 %, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.

Розвиток сфери послуг

Основу сфери побутових послуг у Києві становлять малі підприємства приватної форми власності та підприємці-фізичні особи.

За даними районних в місті Києві державних адміністрацій, у 2017 році в місті надавали свої послуги 5835 об'єктів побутового обслуговування, у сфері побуту працювало понад 35 тис. осіб. За січень-грудень 2017 року розпочали роботу 108 об'єктів побуту.

У цій сфері потребують вирішення питання набуття підприємствами сфери побутових послуг сучасного європейського рівня, підвищення якості обслуговування споживачів та більш рівномірного їх розміщення по районах міста.

На основі аналізу стану розвитку споживчого ринку визначені основні проблеми, які вирішуватимуться у рамках Програми:

- розбалансованість торговельної інфраструктури за критеріями розміщення її об'єктів по території міста;

- упорядкування діяльності сезонних об'єктів та пересувних засобів дрібнороздрібної торговельної мережі;

- підвищення якості торговельного та побутового обслуговування населення.

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є задоволення потреб споживачів у різноманітних товарах і послугах на якісному рівні на основі формування сучасної інфраструктури торговельної і ринкової мережі, ресторанного господарства та об'єктів сфери побутових послуг.

3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

Як свідчить досвід економічно розвинутих країн, найбільш ефективним механізмом вирішення проблем є використання програмно-цільового методу, який ґрунтується на узгодженні в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах.

З урахуванням стратегічних завдань, окреслених у програмних документах державного та міського рівнів, визначені напрями, пріоритетні завдання та розроблені заходи Програми, реалізація яких дозволить розв'язати наявні проблеми.

Джерелами фінансування Програми є цільові кошти бюджету м. Києва, кошти інших джерел, власні кошти суб'єктів господарювання.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Ресурсне забезпечення Міської цільової програми сприяння розвитку споживчого ринку на 2019 - 2022 роки

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

59952,8

115352,8

102552,8

125652,8

403511,2

Бюджет м. Києва усього, у тому числі:

44695,7

100095,7

102295,7

125395,7

372482,8

- загальний фонд

1695,7

1095,7

1295,7

1395,7

5482,8

- спеціальний фонд

43000,0

99000,0

101000,0

124000,0

367000,0

Кошти інших джерел, усього, у тому числі:

15257,1

15257,1

257,1

257,1

31028,4

- власні кошти суб'єктів господарювання

15000,0

15000,0

-

-

30000,0

- інші залучені кошти

257,1

257,1

257,1

257,1

1028,4


Сума коштів з бюджету м. Києва на виконання Програми визначається щорічними рішеннями Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідні роки.

Виконання Програми у повній мірі можливе за умови її фінансового забезпечення у визначених обсягах.

4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Основними напрямами діяльності та пріоритетними завданнями Програми визначено:

Розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства:

- оптимізація інфраструктури торговельної мережі;

- організація тематичних заходів та забезпечення дозвілля.

Діяльність у напрямі розвитку сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства спрямована на оптимізацію розміщення об'єктів торгівлі та ресторанного господарства, у тому числі сезонних об'єктів та пересувних засобів дрібнороздрібної торговельної мережі, покращення зовнішнього вигляду міста через розробку єдиних архітипів останніх, організацію тематичної ярмаркової діяльності, впровадження сучасних стандартів обслуговування.

Удосконалення діяльності підприємств ринкової мережі:

- сприяння поступовому перетворенню ринків на сучасні торговельно-сервісні комплекси.

Удосконалення діяльності підприємств ринкової мережі м. Києва проводитиметься шляхом запровадження нових послуг для споживачів, здійснення реконструкції, модернізації торговельних місць, оновлення матеріально-технічної бази, що сприятиме кращому задоволенню потреб мешканців і гостей міста, умов праці для торгуючих, підвищенню рівня обслуговування покупців.

Розвиток сфери послуг:

- формування позитивного іміджу робітничих професій у сфері побутових послуг, підвищення професійного рівня працівників.

Основним завданням розвитку сфери побутового обслуговування населення м. Києва буде збереження досягнутих в останні роки позитивних тенденцій у діяльності цієї сфери, забезпечення закладів трудовими ресурсами.

Таблиця 3. Цільові індикатори, що відповідають Стратегії розвитку міста Києва на період до 2025 року

N

Індикатор

Одиниця виміру

2019
прогноз

2020
прогноз

2021
прогноз

2022
прогноз

1.

Оборот роздрібної торгівлі

млн грн

216131

250444

290481

336935

2.

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі

%

106,2

106,7

106,9

107,4


Напрями діяльності, завдання та заходи Програми наведені у додатку В.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

N з/п

Показники

Роки

2019

2020

2021

2022

1.

Витрат

 

 

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн

59952,8

115352,8

102552,8

125652,8

 

у тому числі:

 

 

 

 

1.1.

Витрати з бюджету м. Києва, у тому числі:

44695,7

100095,7

102295,7

125395,7

 

- загальний фонд

1695,7

1095,7

1295,7

1395,7

 

- спеціальний фонд

43000,0

99000,0

101000,0

124000,0

1.2.

Кошти інших джерел, усього:

15257,1

15257,1

257,1

257,1

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

- власні кошти суб'єктів господарювання

15000,0

15000,0

-

-

 

- інші залучені кошти

257,1

257,1

257,1

257,1

2.

Продукту

 

 

 

 

2.1.

Кількість створених продовольчих магазинів здорового харчування, об'єктів

10

12

15

20

2.2.

Кількість магазинів (стаціонарних), од.

6600

6650

6670

6700

2.3.

Торгова площа, тис. кв. м

4130,0

4170,0

4200,0

4250,0

2.4.

Кількість об'єктів ресторанного господарства, од.

3320

3340

3350

3370

2.5.

Кількість місць в об'єктах ресторанного господарства, тис. од.

180,0

181,0

182,0

183,0

2.6.

Кількість підприємств побутового обслуговування, од.

5850

5910

5950

6000

3.

Якості

 

 

 

 

3.1.

Частка товарів, вироблених на території України, у загальному обсязі роздрібного товарообігу, %

45

49

52

55

3.2.

Забезпеченість торговими площами на тисячу осіб наявного населення, кв. м

1400

1450

1500

1550

3.3.

Середня кількість об'єктів побутових послуг на 10 тис. осіб населення, од.

22

22

22

23

3.4.

Питома вага новостворених об'єктів побуту у їх загальній кількості, %

1,9

2,0

2,1

2,2


Реалізація Програми дозволить покращити забезпечення населення м. Києва продовольчими та непродовольчими товарами, оптимізувати інфраструктуру підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, підвищити культуру торговельного та побутового обслуговування населення.

 

Додаток В


НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 2019 - 2022 РОКИ

N

Назва напряму діяльності (пріоритет завдання)

Заходи Програми

Строк виконання заходу

Виконавці3

Джерела фінансу-
вання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у т. ч. за роками 2019 - 2022

Очікуваний результат, показники

2019

2020

2021

2022

Розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

1

Оптимізація інфраструктури торговельної мережі

1.1. Розширення мережі продовольчих магазинів здорового харчування

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Власні кошти суб'єктів господа-
рювання

Усього: 30000,0
2019 - 15000,0
2020 - 15000,0

показник витрат

 

 

 

 

власні кошти суб'єктів господарювання, тис. грн

15000,0

15000,0

-

-

показник продукту

 

 

 

 

кількість створених магазинів (стаціонарних), од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

10

12

15

20

торгова площа, кв. м, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

300

360

450

600

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на створення одного магазину, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

1500

1250

-

-

середні витрати на один кв. м торгової площі, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

50,0

41,7

-

-

показник якості

 

 

 

 

питома вага створених магазинів до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

100

100

1.2. Запровадження єдиних архітипів об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі

2019

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Усього: 300,0
2019 - 300,0

показник витрат

 

 

 

 

кошти бюджету
м. Києва, тис. грн

300,0

-

-

-

показник продукту

 

 

 

 

кількість створених єдиних архітипів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

6

-

-

-

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на створення єдиного архітипу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

50,0

-

-

-

показник якості

 

 

 

 

питома вага створених архітипів до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

-

-

-

1.3. Розробка та візуалізація графічної частини концепції розвитку дрібнороздрібної торговельної мережі у місті Києві та малих архітектурних форм біля закладів ресторанного господарства, тематичних ярмарків

2019

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Усього: 500,0
2019 - 500,0

показник витрат

 

 

 

 

кошти бюджету м. Києва, тис. грн

500

-

-

-

показник продукту

 

 

 

 

кількість розроблених концепцій, од., у тому числі за рахунок

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

-

-

-

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на розроблення концепції, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

500

-

-

-

показник якості

 

 

 

 

питома вага розроблених концепцій до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

-

-

-

- коштів бюджету м. Києва

100

-

-

-

2

Організація тематичних заходів та забезпечення дозвілля

2.1. Проведення загальноміського шкільного ярмарку до нового навчального року

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Усього: 3100,0
2019 - 500,0
2020 - 700,0
2021 - 900,0
2022 - 1000,0

показник витрат

 

 

 

 

кошти бюджету м. Києва, тис. грн

500,0

700,0

900,0

1000,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість проведених ярмарків, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

1

1

кількість суб'єктів господарювання, що взяли участь у ярмарку, од.

85

100

110

130

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення ярмарку, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

500,0

700,0

900,0

1000,0

показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених ярмарків до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

питома вага суб'єктів господарювання, що взяли участь у ярмарку, до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок

 

 

 

 

- коштів бюджету

м. Києва

100

100

100

100

2.2. Проведення Міжнародного фестивалю "BESTCookFEST"

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Київський національний торговельно-економічний університет (за згодою), Громадська спілка "Український кулінарний союз" (за згодою)

Бюджет м. Києва,
 
 
 

Кошти інших джерел

Усього: 1542,8
2019 - 385,7
2020 - 385,7
2021 - 385,7
2022 - 385,7

Усього: 1028,4
2019 - 257,1
2020 - 257,1
2021 - 257,1
2022 - 257,1

показник витрат

 

 

 

 

кошти бюджету м. Києва, тис. грн

385,7

385,7

385,7

385,7

кошти інших джерел, тис. грн

257,1

257,1

257,1

257,1

показник продукту

 

 

 

 

кількість проведених фестивалів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

1

1

- коштів інших джерел

показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення фестивалю, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

385,7

385,7

385,7

385,7

- коштів інших джерел

257,1

257,1

257,1

257,1

показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених фестивалів до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

Удосконалення діяльності підприємств ринкової мережі

3

Сприяння поступовому перетворенню ринків на сучасні торговельно-сервісні комплекси

3.1. Реставрація із пристосуванням будівлі критого ринку на Бессарабській площі, 2

2019 - 2022

Комунальне підприємство "Бессарабський ринок",
Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва
 
 
 

Бюджет міста Києва
 
 
 

Бюджет міста Києва

Усього: 148 000,0
2019 - 10 000,0
2020 - 19 000,0
2021 - 21 000,0
2022 - 98 000,0

Усього: 59 000,0
2019 - 12 000,0
2020 - 20 000,0
2021 - 20 000,0
2022 - 7 000,0

Усього: 160 000
2019 - 21 000,0
2020 - 60 000,0
2021 - 60 000,0
2022 - 19 000,0

показник витрат

 

 

 

 

витрати на проведення реставрації будівлі комунального підприємства "Бессарабський ринок", кошти бюджету м. Києва, тис. грн

10000,0

19000,0

21000,0

98000,0

показник якості

 

 

 

 

Проведення реставрації будівлі критого ринку на Бессарабській площі, 2

 

 

3.2. Реконструкція будівлі критого ринку на вул. Антоновича, 115

2019 - 2022

Комунальне підприємство "Володимирський ринок",
Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

показник витрат

 

 

 

 

витрати на проведення реконструкції будівлі комунального підприємства "Володимирський ринок", кошти бюджету м. Києва, тис. грн

12000,0

20000,0

20000,0

7000,0

показник якості

 

 

 

 

Проведення реконструкції будівлі критого ринку на вул. Антоновича, 115

 

 

3.3. Реконструкція будівлі критого ринку на вул. Верхній Вал, 16

2019 - 2022

Комунальне підприємство "Житній ринок",
Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

показник витрат

 

 

 

 

витрати на проведення реконструкції будівлі комунального підприємства "Житній ринок", кошти бюджету м. Києва, тис. грн

21000,0

60000,0

60000,0

19000,0

показник якості

 

 

 

 

Проведення реконструкції будівлі критого ринку на вул. Верхній Вал, 16

Розвиток сфери послуг

4

Формування позитивного іміджу робітничих професій у сфері побутових послуг, підвищення професійного рівня працівників

4.1. Організація та проведення міського і районних конкурсів - оглядів суб'єктів господарювання сфери побуту

2019 - 2022

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 40,0
2019 - 10,0
2020 - 10,0
2021 - 10,0
2022 - 10,0

показник витрат

 

 

 

 

кошти бюджету м. Києва, тис. грн

10,0

10,0

10,0

10,0

показник продукту

 

 

 

 

кількість проведених конкурсів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

1

1

показник ефективності

 

 

 

 

середня вартість проведення одного конкурсу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

10,0

10,0

10,0

10,0

показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених конкурсів до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100


____________
3 Виконавці заходів Програми - суб’єкти господарювання визначаються шляхом застосування системи публічних закупівель PROZORRO.

 

Київський міський голова

В. Кличко