КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 26 грудня 2014 року N 865/865

Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках

Відповідно до законів України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про енергозбереження", "Про місцеве самоврядування в Україні", рішень Київської міської ради від 16 вересня 2010 року N 12/4824 "Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010 - 2014 роки", від 27 жовтня 2011 року N 387/6603 "Про затвердження Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011 - 2015 роки для міста Києва", з метою підвищення зацікавленості власників житлових та нежитлових приміщень в житлових будинках у створенні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та реалізації енергоефективних заходів у житловому фонді Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, що додається.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) утворити комісію для проведення конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, затвердити її склад та положення.

3. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
26.12.2014 N 865/865


Положення
про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках

1. Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках (далі - конкурс), розроблено з метою врегулювання процедури відбору проектів з реалізації енергоефективних заходів, доцільних для впровадження у багатоквартирних будинках у місті Києві, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та у кооперативних будинках (далі - ОСББ та ЖБК), а також підвищення зацікавленості власників житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках у створенні ОСББ.

2. Проведення Конкурсу та відбір проектів здійснюється комісією, яка утворюється виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) (далі - комісія) за погодженням з постійною комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

3. До конкурсу допускаються проекти з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створено ОСББ та ЖБК (далі - проекти), розроблені відповідно до пунктів 5 та 6 цього положення, за умови гарантування об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку та членам кооперативного будинку (далі - суб'єкт подання проекту) оплати не менше 30 % від загальної вартості робіт за поданим проектом.

Гарантування оплати вважається підтвердженим при наявності:

коштів на розрахунковому рахунку суб'єкта подання проекту;

кредитної лінії, відкритої у банку у розмірі загальної вартості робіт за проектом;

належним чином оформленої гарантії, поруки, застави чи іншого виду забезпечення, не забороненого законодавством.

4. Конкурс проводиться за такими напрямками:

реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплопунктів;

утеплення фасадів;

теплоізоляція та капітальний ремонт дахів;

заміна вікон на енергозберігаючі в місцях загального користування;

модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж;

встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання;

заміна освітлювальних приладів у місцях загального користування на енергоефективні та/або встановлення датчиків руху для регулювання освітленості в місцях загального користування.

5. Проект повинен містити не менше двох видів робіт за напрямками, зазначеними у пункті 4 цього положення.

6. Проекти готуються за формою, наведеною у додатку до цього положення.

До проекту додаються:

техніко-економічне обґрунтування проекту;

документ, що підтверджує повноваження особи на підписання проекту;

документи, що підтверджують наявність одного або кількох видів гарантування оплати, зазначених у пункті 3 цього положення.

7. До участі у конкурсі не допускаються проекти у разі, якщо:

подані не за напрямками, зазначеними у пункті 4 цього положення;

подані після закінчення строку, вказаного в оголошенні про проведення конкурсу;

оформлені з порушенням вимог пунктів 5 та/або 6 цього положення.

8. Конкурс проводиться за умови подання на розгляд комісії не менше трьох проектів.

9. Оцінка проектів здійснюється за такими критеріями:

9.1. Прогнозована річна економія енергоресурсів (електричної енергії, теплової енергії на опалення, теплової енергії на гаряче водопостачання, тощо) у відсотках відносно фактичного річного споживання за попередній рік у разі реалізації проекту в цілому.

Питома вага цього критерію становить 60 відсотків.

9.2. Повна вартість одного чи кількох видів робіт, передбачених проектом, що забезпечується за рахунок коштів суб'єкта подання проекту (у грн та відсотках від загальної вартості проекту, але не менше 30 відсотків).

Питома вага цього критерію становить 40 відсотків.

10. Оцінка проекту здійснюється шляхом сумування балів за кожен критерій. Визначення переможців здійснюється комісією шляхом порівняння кількості балів, яку отримав кожен проект.

11. Оголошення про проведення конкурсу та повідомлення про результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-порталі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та в газеті Київської міської ради "Хрещатик". Заявки на участь приймаються впродовж не менше ніж один місяць.

12. Конкурс проводиться за наявності відповідних бюджетних призначень, передбачених у бюджеті міста Києва Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

13. За результатами конкурсу на підставі протоколу комісії Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладає з кожним з ОСББ та ЖБК, проекти яких визнані переможцями, договір, яким врегульовуються питання щодо порядку та строків виконання робіт кожною із сторін.

Умови цього договору не можуть відрізнятись від показників, зазначених у проекті-переможці.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках


Проект
з реалізації енергоефективних заходів у житловому будинку міста Києва

Назва проекту

 

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект

 

Технічні рішення (види робіт), які передбачається реалізувати у рамках проекту
(обрати не менше двох видів)

реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплопунктів

утеплення фасадів

теплоізоляція та капітальний ремонт дахів

заміна вікон на енергозберігаючі в місцях загального користування

модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж

встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання

заміна освітлювальних приладів у місцях загального користування на енергоефективні та/або встановлення датчиків руху для регулювання освітленості в місцях загального користування

Організаційні, технічні заходи, виконані для реалізації проекту на день оголошення конкурсу

 

Адреса об'єкта, на якому передбачається реалізувати заходи у рамках проекту

 

Реквізити суб'єкта подання проекту
(юридична особа)

Голова ОСББ

Юридична адреса ОСББ

Адреса для листування

Банківські реквізити

Контактна особа

Телефон контактної особи

Електронна адреса контактної особи

Повна вартість заходів, які передбачається реалізувати у рамках проекту

гривень

Назва заходів та фінансування заходів, що забезпечуються за рахунок коштів суб'єкта подання проекту

гривень

%

Споживання електричної енергії за рік, що передує проведенню конкурсу

кВт·год.

Споживання (втрат) теплової енергії на опалення за останній опалювальний період

Гкал

Споживання (втрат) теплової енергії на гаряче водопостачання за рік, що передує проведенню конкурсу

м3

Прогнозований річний рівень споживання електричної енергії після реалізації заходів у рамках проектної пропозиції

кВт·год.

Прогнозований рівень споживання (втрат) теплової енергії на опалення (за опалювальний період)

Гкал

Прогнозований річний рівень споживання (втрат) теплової енергії на гаряче водопостачання після реалізації заходів у рамках проектної пропозиції

м3

Наявність будинкового приладу обліку теплової енергії

загального

на опалення

на гаряче водопостачання

Прогнозована річна економія електричної енергії після реалізації заходів у рамках проекту (за наявності)

кВт·год.

гривень

%

Прогнозована економія теплової енергії на опалення за опалювальний період після реалізації заходів у рамках проекту (за наявності)

Гкал

гривень

%

Прогнозована річна економія теплової енергії на гаряче водопостачання після реалізації заходів у рамках проекту (за наявності)

Гкал

гривень

%

Прогнозована річна економія коштів у разі реалізації проектної пропозиції із встановлення будинкового приладу обліку на теплову енергію (за наявності)

гривень

%

Тариф на електричну енергію на день оголошення конкурсу

гривень/кВт·год.

Тариф на опалення на день оголошення конкурсу

гривень/Гкал

Тариф на гаряче водопостачання на день оголошення конкурсу

гривень/м3

Термін окупності заходів, що передбачається реалізувати у рамках проекту

років

Наявність будинкового приладу обліку теплової енергії

загального

на опалення

на гаряче водопостачання

Наявність техніко-економічного обґрунтування


Цим підтверджую достовірність наведених даних, що стосуються проекту.

____________________________________
суб'єкт подання проектної пропозиції
(посада, уповноважена особа)

___________
підпис

_____________________
Прізвище, ім'я, по батькові


 

Київський міський голова

В. Кличко