КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 18 грудня 2018 року N 457/6508

Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про культуру", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою задоволення культурних потреб населення Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Комплексну міську цільову програму "Столична культура: 2019 - 2021 роки", що додається.

2. Визначити Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем з реалізації Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки" (далі - Програма).

3. Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Забезпечити виконання Програми.

3.2. Подавати звіти про хід і результати виконання Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні бюджету міста Києва на відповідні роки враховувати, в межах можливості дохідної частини міського бюджету, потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми.

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
18.12.2018 N 457/6508


Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019 - 2021 роки"

1. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "СТОЛИЧНА КУЛЬТУРА: 2019 - 2021 РОКИ"

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Протокол доручень першого заступника голови Київської міської державної адміністрації N 9 від 17.01.2018

3.

Розробник Програми

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробник Програми

Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста"

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління міжнародних зв'язків апарату Київської міської державної адміністрації, Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, КП "Київкінофільм", комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ", Київський зоологічний парк загальнодержавного значення, Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень, заклади культури комунальної власності територіальної громади міста Києва, інші зацікавлені організації, установи та підприємства міста

7.

Строк виконання Програми

2019 - 2021 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
Всього, у тому числі:

Всього (тис. грн)

у тому числі за роками

2019 рік

2020 рік

2021 рік

4297203,6

1835278,8

1205566,6

1256358,2

9.1.

коштів державного бюджету

 

 

 

 

9.2.

коштів бюджету м. Києва

2758312,4

857566,4

927 265,2

973 480,8

9.3.

коштів інших джерел

1538891,2

977712,4

278301,4

282877,4

 

У тому числі за підпрограмами:

9.4.

Підпрограма 1. Міська цільова програма "Київ музейно-просвітницький"
Всього,

430423,6

167843,8

141745,9

120833,9

 

у тому числі за джерелами:

 

 

 

 

 

бюджет м. Києва

223595,3

91147,1

68633,2

63815,0

 

інші джерела

206828,3

76696,7

73112,7

57018,9

9.5.

Підпрограма 2. Міська цільова програма "Київ мистецький"
Всього,

2326639,4

1212090,1

603242,8

511306,5

 

у тому числі за джерелами:

 

 

 

 

 

бюджет м. Києва

994676,5

311174,4

398054,1

285448,0

 

інші джерела

1331962,9

900915,7

205188,7

225858,5

9.6.

Підпрограма 3. Міська цільова програма "Київський зоологічний парк загальнодержавного значення"
Всього,

1526193,1

454140,0

454290,0

617763,1

 

у тому числі за джерелами:

 

 

 

 

 

бюджет м. Києва

1526193,1

454140,0

454290,0

617763,1

9.7.

Підпрограма 4. Міська цільова програма "Київ етнічний"
Всього,

12550,0

795,0

5790,0

5965,0

 

у тому числі за джерелами:

 

 

 

 

 

бюджет м. Києва

12450,0

695,0

5790,0

5965,0

 

інші джерела

100,0

100,0

-

-

9.8.

Підпрограма 5. Міська цільова програма "Київ духовний"
Всього,

1397,5

409,9

497,9

489,7

 

у тому числі за джерелами:

 

 

 

 

 

бюджет м. Києва

1397,5

409,9

497,9

489,7


2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Культура має силу трансформувати цілі суспільства, зміцнювати місцеві громади і створювати почуття ідентичності та належності людей будь-якого віку до міста, регіону, країни. Столиця України - м. Київ - найбільший історико-культурний центр України, культурне надбання та потенціал якого постійно привертає інтерес і увагу української та світової громадськості.

Проведені соціологічні опитування підтвердили, що кияни пишаються Києвом (однозначно так / скоріше так відповіли 75,2 % загалу), однак стан вирішення таких питань, як розвиток об'єктів культури та туризму, позитивно оцінили лише 43,1 %, створення умов для змістовного відпочинку та дозвілля киян - 62,4 %, організація та проведення культурно-масових заходів для киян та гостей міста - 63,2 %, наближення міста до європейських стандартів - 36,3 %.

Сталий економічний розвиток неможливий без розвитку людського капіталу, на примноження якого культура має безпосередній вплив. Розвиток сфери культури має безпосереднє відношення до поліпшення якості життя, забезпечення комфортних умов і дозвілля для мешканців та гостей міста, соціальної стабільності і гармонізації міжнаціональних та міжконфесійних відносин, культура сприяє розкриттю творчого потенціалу, духовному розвитку особистості і громади в цілому.

Програмний та системний підхід у забезпеченні реалізації стратегічних цілей у сфері розвитку культури обумовлює створення умов щодо:

- забезпечення широкого доступу до культурних надбань - через збереження і розвиток існуючої мережі культурно-мистецьких закладів, утримання цінової доступності їхніх послуг, зміцнення їх матеріально-технічної бази, а також через широке застосування новітніх інформаційних технологій та модернізації фінансових інструментів підтримки культури;

- популяризації і поширення якісного та різноманітного культурно-мистецького продукту міста серед якнайширших верств суспільства України та світу;

- збереження культурної спадщини (матеріальної та нематеріальної), розвиток музейної справи;

- посилення та урізноманітнення підтримки сучасної мистецької творчості, створення культурно-мистецьких програм, забезпечення поповнення бібліотечних фондів художніми, науково-популярними, мистецькими виданнями українською мовою та мовами національних меншин, розширення застосування новітніх інформаційних технологій у бібліотечній та музейній справі;

- забезпечення вільного, рівноправного розвитку громадян усіх національностей, які проживають у м. Києві, задоволення їх потреб; утвердження принципів толерантності і міжнаціональної злагоди, підтримки діяльності національно-культурних товариств, етнічних громад та центрів національних культур;

- забезпечення конституційного права населення на свободу світогляду і віросповідання.

Комплексний характер та взаємопов'язаність завдань розвитку зазначених напрямів сфери культури обумовив необхідність розробки відповідної Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки" (далі - Комплексна програма), що складається із п'яти підпрограм:

підпрограма 1. Міська цільова програма "Київ музейно-просвітницький";

підпрограма 2. Міська цільова програма "Київ мистецький";

підпрограма 3. Міська цільова програма "Київський зоологічний парк загальнодержавного значення";

підпрограма 4. Міська цільова програма "Київ етнічний";

підпрограма 5. Міська цільова програма "Київ духовний".

При розробці цілей і завдань Комплексної програми закладено принцип спадкоємності і розвитку, а також принципи SMART: specific - точного формулювання цілей, measurable - придатності до вимірювання результатів, achievable - досяжності, related - сумісності, time-bound - визначеності часу досягнення. Основними критеріями, що були враховані при визначенні заходів, стали реалістичність, інноваційність та креативність, врахування обмеження бюджетних ресурсів та зростання власних надходжень від діяльності, необхідність оновлення форм і методів роботи закладів, установ і організацій культури та мистецтва комунальної власності територіальної громади міста та наступність кращих традицій, територіально-галузевий підхід у проектуванні та управлінні. Діюча мережа комунальних закладів культури повинна бути наповнена новим змістом, новими можливостями та знаннями, щоб ефективно надавати гарантовані Конституцією України послуги і забезпечувати задоволення культурних потреб громадян та участь їх у культурному житті. Сучасні технології та інфраструктура мають стати невід'ємним атрибутом діяльності закладів культури.

Комплексна програма спрямована на реалізацію стратегічної цілі "Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві" (сектор 3.2. Культура) Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060.

До Комплексної програми включені завдання і заходи Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, які передбачають створення та підтримку альтернативного культурного простору, перетворення публічних бібліотек на сучасні бібліотечні простори (бібліохаби) (пп. 1.2 - 1.4, 3.1 додатка підпрограми "Київ музейно-просвітницький", пп. 5.2 - 5.4 додатка підпрограми "Київ мистецький"); створення та розвиток європейського культурно-мистецького центру (п. 12 додатка підпрограми "Київ мистецький"); створення двох нових музеїв (п. 1.1 додатка підпрограми "Київ музейно-просвітницький"); створення Київського муніципального дому національностей (п. 4 додатка підпрограми "Київ етнічний"); розробку системи преференцій/пільг з метою підтримки та заохочення розвитку нових закладів культури, зокрема, надання фінансової допомоги на поворотній основі на створення мистецького продукту (п. 4.1 додатка підпрограми "Київ мистецький") та інші заходи, що передбачають забезпечення та просування культурної пропозиції на міському та міжнародному рівні.

3. МЕТА КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "СТОЛИЧНА КУЛЬТУРА: 2019 - 2021 РОКИ"

Метою Комплексної програми є економічне та організаційне забезпечення реалізації стратегічних цілей у розвитку столичної культури, зокрема:

- збереження і розвиток культурно-мистецьких та культурно-просвітницьких закладів, оновлення їх інфраструктури та змісту відповідно до вимог часу, створення нових об'єктів, розширення їх послуг при дотриманні цінової доступності та підвищенні якості;

- актуалізація та просування різноманітної культурної пропозиції столиці шляхом проведення великих культурних подій, акцій, форумів, конкурсів, виставок та інших заходів, спрямованих на збереження безцінної культурно-духовної спадщини, задоволення інтелектуальних, освітніх та духовних потреб населення, сприяння успішній інтеграції української культури в європейський і світовий культурний простір;

- підтримка розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності, сприяння міжнаціональному та міжконфесійному діалогу і злагоді.

4. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "СТОЛИЧНА КУЛЬТУРА: 2019 - 2021 РОКИ"

Координацію виконання Комплексної програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, який координує дії виконавців Комплексної програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

Виконання Комплексної програми здійснюється шляхом реалізації її завдань і заходів співвиконавцями, зазначеними у Комплексній програмі, серед яких структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заклади та установи культури комунальної власності територіальної громади міста Києва, інші зацікавлені організації та підприємства міста.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент культури) забезпечує моніторинг виконання Комплексної програми та підготовку звітної і аналітичної інформації.

Департамент культури щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, постійній комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики і оприлюднює на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про стан її виконання.

Департамент культури щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Комплексної програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Комплексної програми та окремих її завдань і заходів тощо.

За ініціативи Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головного розпорядника коштів Комплексної програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Комплексної програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

За результатами виконання Комплексної програми Департамент культури складає заключний звіт про результати виконання та подає його разом із пояснювальною запискою на розгляд сесії Київської міської ради, а також розміщує на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва заключний звіт про результати виконання Комплексної програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Перед поданням заключного звіту про результати виконання Комплексної програми на розгляд Київської міської ради Департамент культури проводить його публічне обговорення, в якому беруть участь представники громадськості, засобів масової інформації, депутати Київської міської ради та інші уповноважені представники.

5. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "СТОЛИЧНА КУЛЬТУРА: 2019 - 2021 РОКИ"

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Усього витрат на виконання Програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Комплексної програми,
усього,

1835278,8

1205566,6

1256358,2

4297203,6

у тому числі:

 

 

 

 

бюджет м. Києва

857566,4

927265,2

973480,8

2758312,4

інші джерела

977712,4

278301,4

282877,4

1538891,2


ПІДПРОГРАМА 1
МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "КИЇВ МУЗЕЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ"

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПІДПРОГРАМА

Розвиток музейної справи

Музеї м. Києва - багатофункціональні заклади соціальної інформації, призначені для збереження культурно-історичних та природничо-наукових цінностей, накопичення й поширення знань через вивчення і демонстрацію унікальних пам'яток матеріальної культури.

Музеї прагнуть посісти належне місце в суспільстві, стають більш динамічними й сучасними, перебувають у постійному пошуку нових підходів до розуміння сутності музейної справи. Сучасний світовий концепт музейної діяльності - це "відпочинок - знання - настрій - враження", тобто максимальне задоволення потреб відвідувачів. Музеї повинні шукати нові форми комунікації з відвідувачами, втілювати інтерактивні програми і проекти із застосуванням новітніх аудіовізуальних технологій. Основні показники розвитку музейної сфери у місті Києві наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Основні показники розвитку музеїв/галерей м. Києва

Показники

2016 рік

2017 рік

2018 рік (очік.)

Кількість музеїв/галерей, од.

22

22

22

Кількість експонатів, тис. од.

1004,9

1020,39

1023,5

Кількість відвідувачів, тис. осіб

980,48

993,54

994,0

Відвідуваність музеїв на 100 осіб, відвідувань

33,6

33,9

33,9

Кількість експонатів, що експонувалися протягом року, тис. од.

72,8

78,73

79,82


Серед здобутків 2016 - 2018 років:

- відкриття Музею-квартири В. С. Косенка - філії Музею театрального, музичного та кіномистецтва України;

- нова експозиція скульптурних робіт і творів декоративно-прикладного мистецтва з фондів Національного музею "Київська картинна галерея" у Мистецькому центрі "Шоколадний будинок";

- оновлено експозицію "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" в Музеї гетьманства та відкрито нову експозицію філії Музею історії міста Києва "Музей окупації Києва";

- переформатування просторів музеїв, зокрема, у Літературно-меморіальному музеї-квартирі П. Г. Тичини після здійснення ремонтно-реставраційних робіт на першому поверсі створено сучасний простір, де кожна з кімнат (дитяча, буккросинг, лекторна) призначена для виконання певних функцій, і відвідувачі можуть ставати учасниками кількох дійств;

- проведення понад 5000 заходів виставкової і культурно-освітньої діяльності, серед яких "KYIV ART SCHOOL", міжмузейний культурологічний проект "Чумацький шлях", культурно-соціальний проект "KYIV ART FORT 2017. Пленер сучасного мистецтва" на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця"; "Європейський вимір", "Культурний декрет" у Національному музеї мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків; концептуальний проект Національного музею українського народного декоративного мистецтва "Людина. Час. Простір" (12 виставок провідних сучасних художників України) та ін.

Подією в музейному житті столиці стала участь та перемога Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара" в міжнародному науково-дослідницькому і культурно-мистецькому проекті "POLIFONY", бюджет якого становить 200 тис. євро, мета якого записати й зберегти останню живу пісенну традицію України та представити її в усьому світі, використовуючи сучасні мистецькі форми.

Водночас, слід зазначити, що в музейній сфері продовжують існувати проблеми, на вирішення яких спрямовані заходи Програми:

- недостатність експозиційних площ та площ під фондосховища музеїв (у фондах зберігається близько 800 тис. пам'яток, проте, через брак площ експонується лише 3 - 5 %);

- відсутність надійної системи обліку і зберігання музейних фондів;

- недостатній рівень кадрового та інформаційного забезпечення, брак інформаційних технологій.

Модернізація бібліотек

Зміни, що проходять в країні, суттєво змінюють місце і роль бібліотек у суспільстві, ставлять перед останніми нові завдання, викликають необхідність інноваційної діяльності, пошуку сучасних форм і методів обслуговування різних груп користувачів, нових шляхів і засобів функціонування, організації нових взаємовідносин з оточуючим середовищем.

В умовах інтеграції України до європейського інформаційного простору створюється образ бібліотеки як центру громадського життя і культурного спілкування. Основні показники розвитку публічних бібліотек у місті Києві наведені в таблиці 2.

Таблиця 2. Основні показники розвитку публічних бібліотек м. Києва

Показник

2016 рік

2017 рік

2018 рік (очік.)

Кількість публічних бібліотек, од.

139

139

139

Центральні міські бібліотеки:

3

3

3

Книжковий фонд бібліотек, тис. прим.

487,1

470,0

475,0

Кількість читачів по ЄРК, тис. осіб

48,1

48,3

48,5

Читаність книжкового фонду, прим. на 1 чит.

23,8

24,2

24,1

Обертаність книжкового фонду

2,3

2,5

2,5

Комплектування фондів, тис. од.

18,7

15,9

17,0

у т. ч. українською мовою

15,6

8,9

13,5

Бібліотеки районного підпорядкування:

136

136

136

Книжковий фонд бібліотек. тис. прим.

4043,4

3964,0

4000,0

Кількість читачів по ЄРК, тис. осіб

419,5

425,5

426,5

Читаність книжкового фонду, прим. на 1 чит.

20,1

24,2

24,1

Обертаність книжкового фонду

2,5

2,6

2,6

Комплектування фондів, тис. од.

114,0

109,9

113,0

у т. ч. українською мовою

67,8

65,6

68,0


Відповідно до потреб громади та конкретного району розпочато системні зміни у розвитку публічних бібліотек міста. Зокрема, з 2016 року триває оновлення Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва, яке буде закінчено до 2019 року, а саме: до 100-річчя бібліотеки. У бібліотеці успішно реалізуються такі проекти, як мистецько-літературний "БібліоFEST", ляльковий театр "Казкарик", проект із популяризації книгозбірні "Бібліотека - місце впливу", "Український світогляд - точка зору", "Митець incognito". Заплановано сформувати потужний кіноосередок молодих українських режисерів, митців навколо бібліотеки, створити "Літературну студію" та "Театр-студію" для учнів 7 - 11 класів, соціальні проекти, орієнтовані на молодь та дорослих.

Розпочата робота в цьому напрямку в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва та Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія", зокрема, відділ мистецтв перетворено у медіатеку та на початку 2018 року презентовано разом з новим проектом "Творчий інкубатор". Проект "Оціум-бібліотека. Мережа публічних просторів" втілено на базі юнацької бібліотеки ім. Є. Кравченка Дніпровського району за рахунок гранту, бюджетних та залучених коштів.

З 2017 року розпочато пілотний проект "Сучасний бібліотечний простір" зі створення бібліохабів на базі Центральної районної бібліотеки ім. П. Тичини Дніпровського району, Центральної районної бібліотеки "Свічадо" Святошинського району, бібліотеки ім. М. Костомарова Шевченківського району, бібліотеки ім. Зої Космодем'янської для дітей Дарницького району, бібліотеки N 115 для дітей Деснянського району. Реалізація цього проекту передбачає, що до 2021 року в кожному з районів столиці будуть створені сучасні бібліотечні простори.

Необхідним є втілення нових форм роботи. Одним із найбільш успішних та популярних став спільний проект відділу мистецтв Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки, Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого та Театральної майстерні М. Рушковського "Бібліотека + театр", який стартував у 2017 році. Майданчиком для тих, хто розпочинає власну справу, є проект "Бізнес-старт" у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва, у рамках якого проходять тренінги та надаються консультативні послуги від успішних підприємців - членів ГО "Міжнародна агенція змін" і ТОВ "SYNERGY DEVELOPMENT CONSULTING". Більшість бізнес-тренерів - це вимушені переселенці з Донбасу.

Сьогодні 132 публічні бібліотеки Києва підключені до проводового Інтернету, 112 бібліотек мають зони WI-FI.

Водночас, існує ряд серйозних проблем, що гальмують процеси модернізації бібліотек. З-поміж них слід виділити:

- невідповідність формування бібліотечних фондів та організації доступу до них сучасним потребам користувачів та вимогам суспільства, зокрема, відсутність повноцінного комплектування новими періодичними та неперіодичними виданнями, електронними ресурсами;

- недостатні темпи впровадження інформаційних технологій у бібліотеках, що ускладнює або унеможливлює виконання виробничих процесів та обслуговування користувачів на сучасному рівні;

- незадовільний стан матеріально-технічної бази бібліотек: більшість приміщень, обладнання та техніки не відповідає сучасним вимогам обслуговування користувачів і збереження бібліотечних фондів, зокрема цінних та рідкісних видань;

- відсутність програмного забезпечення, спрямованого на розвиток єдиного бібліотечно-інформаційного середовища та формування комунікацій між бібліотеками міста.

2. МЕТА ПІДПРОГРАМИ

Метою Підпрограми є:

- створення сприятливих умов для перетворення музеїв на відкриті багатоцільові осередки культури, науки, освіти та виховання особистості відповідно до світової тенденції розвитку музейної справи: відкритий музей у відкритому суспільстві, туристичні об'єкти міжнародного рівня, центри культурного спілкування та соціальної адаптації;

- модернізація публічних бібліотек м. Києва шляхом зміцнення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних технологій, поповнення бібліотечного фонду для підвищення якості бібліотечного обслуговування мешканців громади та створення сучасних бібліотечних просторів.

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ

Комплексно вирішити зазначені проблеми та досягти мети дозволить використання програмно-цільового методу, який передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів за напрямами, пріоритетними завданнями, виконавцями і ресурсами.

Джерелами фінансування Підпрограми є кошти бюджету м. Києва та кошти інших джерел, не заборонених законодавством України. Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми, наведено у таблиці 3.

Таблиця 3. Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Київ музейно-просвітницький"

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Обсяг ресурсів, усього

167843,8

141745,9

120833,9

430423,6

у тому числі:

 

 

 

 

бюджет м. Києва

91147,1

68633,2

63815,0

223595,3

інші джерела

76696,7

73112,7

57018,9

206828,3


4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПІДПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями та пріоритетні завдання Підпрограми визначені відповідно до законів України "Про культуру", "Про музеї та музейну справу", "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385, Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 N 219-р, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060.

Розвиток музейної справи

Пріоритетними завданнями визначено:

- перетворення музеїв на багатофункціональні заклади соціальної інформації, які призначені для вивчення, збереження, охорони та популяризації пам'яток матеріальної культури;

- покращення матеріально-технічної бази з метою створення відповідної інфраструктури для більш якісного обслуговування відвідувачів та надання платних послуг;

- запровадження сучасних інформаційних технологій;

- реалізація культурних та соціальних програм, зокрема, шляхом застосування креативних форм музейної комунікації;

- вдосконалення музейного маркетингу та піару.

Музеї в перспективі стануть відкритим універсальним простором, який об'єднує минуле, сучасне й майбутнє через виконання основних функцій за такими напрямками діяльності, як науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, виставкова і пам'ятко-охоронна робота.

Виконання цих функцій сприятиме покращенню умов зберігання музейних зібрань, модернізації матеріально-технічної бази музеїв.

Так, у 2021 році планується закінчити ремонтно-реставраційні роботи та створити нову експозицію Музею "Іван Франко і Київ" - відділу Музею видатних діячів української культури, створити Музей Сержа Лифаря - відомого балетмейстера українського походження на основі колекції, яка була подарована місту вдовою С. Лифаря - княгинею Інгою-Лізою Алефельдт-Лаурвіг.

Потребує особливої уваги питання створення повноцінної експозиції Музею історії міста Києва, покращення умов зберігання його фондів. Для цього, в разі вирішення майнових питань щодо Гостинного двору, розпочнуться роботи з його пристосування та музеєфікації.

Перлиною архітектури м. Києва є Мистецький центр "Шоколадний будинок" - філія Національного музею "Київська картинна галерея". У 2019 - 2021 роках планується провести фундаментальні проектні роботи з комплексної реконструкції Мистецького центру "Шоколадний будинок", укріплення його фундаменту, ремонт покрівлі, здійснити пристосування для відвідувачів з особливими потребами.

Планується завершити формування Музею скульптури та декоративно-прикладного мистецтва.

У 2019 році виповнюється 100 років Національному музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків. До ювілею планується провести цикл виставок, пов'язаних із історією музею та його колекції, наукову конференцію "Ханенківські читання - 2019" та інше.

Протягом 2019 - 2021 років музей планує реалізувати "Проект реставрації флігеля за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 15 (б)" із пристосуванням внутрішнього двору та подальшою реконструкцією під сучасні вимоги. В результаті реалізації зазначеного проекту музей отримає можливість створити зручну рекреаційну зону для відвідувачів та забезпечити можливість доступу до експозиції людей із особливими потребами; створити окреме обладнане приміщення для дитячих програм; забезпечити належні умови для зберігання колекції музею шляхом створення сучасно обладнаного фондосховища та повноцінний доступ до колекцій шляхом створення відкритих фондів. Усе це дозволить удвічі збільшити кількість відвідувачів музею.

Потребують ремонту, здійснення реекспозиції, створення нових експозицій: Національний музей "Київська картинна галерея", Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе, Український центр народної культури "Музей Івана Гончара", Музей гетьманства, Музей книги і друкарства України.

Планується втілення нових проектів: "Українське декоративне мистецтво. Традиції. Новації", "Зооморфна пластика в сучасній кераміці" (Національний музей українського народного декоративного мистецтва), "Всією сім'єю до музею" (Музей історії міста Києва), "Дитячий музей Ханенків", "Урок в музеї" (Національний музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків).

Формування сучасної інфраструктури потребує широкого впровадження в музеях нових інформаційних технологій (оновлення та придбання комп'ютерної техніки, здійснення електронного обліку музейного фонду тощо). Усі музеї поступово будуть втілювати інтерактивні технології, які відкривають можливості креативним відеошоу, панорамним проекціям, віртуальним реальностям, застосуванню 3D технологій.

Музеї територіальної громади міста Києва беруть участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі музейної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод. Участь музеїв у міжнародному культурному співробітництві надалі здійснюватиметься шляхом проведення спільних наукових досліджень на основі розробки і реалізації міжнародних наукових програм, здійснення взаємного обміну музейною інформацією, виставками, вивчення міжнародного досвіду організації музейної справи, проведення міжнародних конференцій, симпозіумів тощо.

Так, у 2019 - 2021 роках планується втілення міжнародних виставкових проектів:

- "Українське коло: до сторіччя визвольних змагань (1917 - 1921 рр.)" (Музей історії міста Києва спільно з Українським Музеєм у Нью-Йорку);

- "Сакральне мистецтво порубіжних територій України - Польщі" (Музей книги і друкарства України - Музей Польщі);

- виставка живопису з колекції Національного музею "Київська картинна галерея" в музеях Китаю;

- "Українське мистецтво в епоху релігійних реформ, 1581 - 1648 рр." (Музей книги і друкарства України - музеї США);

- "Поліфонія" - проект міжнародного співробітництва Угорщини, України та Франції, підтриманий програмою Європейського союзу "Креативна Європа"; Ягелонський ярмарок традиційного мистецтва (м. Люблін, Польща); Міжнародний фестиваль культури та мистецтва в м. Бююкчекмедже та м. Шіле, Туреччина (Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара");

- виставка гравюр А. Дюрера з колекції Харківського художнього музею та Національного музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків (за партнерської підтримки Посольства Німеччини в Україні та Гете-інституту, в межах проекту "Європейський вимір");

- серія виставок традиційного та сучасного мистецтва Китаю (Музей історії міста Києва спільно з Посольством Китайської Народної Республіки в Україні);

- ярмарок сучасного мистецтва - бієнале "Manifesta".

Пріоритетними завданнями у модернізації бібліотек визначено:

- збереження та розвиток мережі публічних бібліотек м. Києва;

- модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек відповідно до європейських стандартів;

- розвиток читання через систему соціального партнерства;

- поповнення фонду інформаційних ресурсів публічних бібліотек м. Києва;

- підвищення затребуваності бібліотек через збільшення частки книжкових новинок, журналів, мультимедіа тощо;

- подальше впровадження автоматизації бібліотечних процесів;

- розвиток нових функцій бібліотек, у тому числі тих, що слугують підвищенню комп'ютерної грамотності населення;

- підвищення привабливості бібліотечних послуг через відповідне бібліотечне обладнання;

- пристосування інфраструктури бібліотек для людей з особливими потребами.

Досягнення пріоритетних завдань планується шляхом виконання наступних заходів:

- реновація бібліотек комунальної власності територіальної громади міста Києва, що передбачає перетворення публічних бібліотек на сучасні бібліотечні простори, які відповідають новітнім вимогам обслуговування користувачів і збереження бібліотечних фондів;

- втілення проекту "На шляху до безбар'єрності" для людей з порушеннями зору, що передбачає оновлення матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек для надання якісних бібліотечно-інформаційних послуг та універсального доступу до інформації усіх верств населення, зокрема, шляхом формування фонду видань, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом або аудійованих у спеціальному цифровому форматі;

- підтримка та просування читання, отримання Києвом статусу ЮНЕСКО "Всесвітня столиця книги - 2022", для чого організовуватимуться локальні, національні, міжнародні конференції, виставки та інші події, спрямовані на залучення до читання усіх верств населення;

- проведення інформаційно-просвітницької кампанії з підтримки та просування читання, що передбачає організацію заходів, спрямованих на формування читацької культури, підвищення освіченості й культурної активності громадян, а отже - підвищення культурного, професійного та інтелектуального рівня населення;

- вивчення кращих європейських практик з популяризації читання, що передбачає дослідження зарубіжного досвіду у бібліотечній сфері, визначення можливостей та напрацювання рекомендацій щодо моделей реформування бібліотечної справи відповідно до сучасних міжнародних стандартів;

- створення сучасних фондів інформаційних ресурсів бібліотек, що передбачає оновлення фондів інформаційних ресурсів бібліотек відповідно до вимог сучасності, забезпечення нового рівня доступності до освітніх інформаційних ресурсів, надання оперативного доступу читачам до навчальної літератури, літературних творів українських письменників та зарубіжної літератури в електронному форматі;

- формування інтегрованого бібліотечно-інформаційного середовища на основі впровадження єдиної для бібліотек міста автоматизованої бібліотечної інформаційної системи (АБІС) та створення корпоративних електронних продуктів, що передбачає автоматизацію всієї інформаційної структури бібліотек з метою перетворення їх зі складу літератури в інформаційний центр, який здійснює оперативний доступ не тільки до друкованих видань, а й до всього різноманіття інформаційних ресурсів, забезпечує автоматизацію процесів комплектування фондів і книгообміну, ведення електронного каталогу, підвищує якість обслуговування користувачів, забезпечує виконання завдань, пов'язаних з міжбібліотечним обміном документів, полегшує функції управління (облік, контроль, статистика, кадри, бухгалтерія тощо).

Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми "Київ музейно-просвітницький" наведені у додатку 1.

Реалізація Підпрограми сприятиме досягненню цільових індикаторів, визначених у Стратегії розвитку міста Києва на період до 2025 року та викладених у таблиці 4.

Таблиця 4. Цільові індикатори, що відповідають Стратегії розвитку міста Києва на період до 2025 року

N

Індикатор

Одиниця виміру

2019

2020

2021

1.

Кількість платних відвідувань музеїв

тис. осіб

503,0

594,0

684,0

2.

відвідувачів музеїв / мешканців міста

0,17

0,20

0,23

3.

Кількість екскурсій (у музеях комунальної власності міста Києва)

од. / 1 тис. мешканців

7

8

9

4.

Кількість виставок (у музеях комунальної власності міста Києва та центральних міських бібліотеках)

од. / 100 тис. мешканців

17

18

19

5.

Кількість оцифрованих музейних предметів

од.

3500

3500

3500

6.

Оновлення фондів бібліотек (у т. ч. на електронних носіях)

од.

145000

150000

155000

7.

Кількість нових бібліотечних просторів

од.

3

4

0


 

ДОДАТОК 1

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДПРОГРАМИ "КИЇВ МУЗЕЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ"

1

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у т. ч. за роками: 2019 - 2021

Очікуваний результат

Показники

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розвиток музейної справи

1.

Перетворення музеїв на багатофункціональні заклади соціальної інформації, які призначені для вивчення, збереження, охорони та популяризації пам'яток матеріальної культури

1.1. Здійснення заходів зі створення нових музеїв та експозицій

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), музейні заклади комунальної власності територіальної громади міста Києва

Інші джерела

Всього: 38780,4
2019 - 18780,4
2020 - 10000,0
2021 - 10000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

18780,4

10000,0

10000,0

продукту:

 

 

 

кількість створених музеїв (з відділами та філіями), од.

-

1

1

виставкові площі, кв. м

-

300

530

кількість відвідувачів, осіб

-

4000

8000

ефективності:

 

 

 

середні витрати на створення одного музею, тис. грн

9390,2

10000,0

10000,0

якості:

 

 

 

динаміка кількості музейних закладів (нових), %

-

100

200

динаміка виставкових площ, %

-

100

176,7

динаміка кількості відвідувачів, %

-

100

200

1.2. Створення інфраструктури для якісного обслуговування відвідувачів та надання платних послуг

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), музейні заклади комунальної власності територіальної громади міста Києва

 

Всього: 61879,2
2019 - 20069,0
2020 - 25183,7
2021 - 16626,5

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

20069,0

25183,7

16626,5

Бюджет м. Києва

Всього: 42592,6
2019 - 13325,5
2020 - 17628,6
2021 - 11638,5

продукту:

 

 

 

кількість придбаного обладнання, од.

605

581

380

Інші джерела

Всього: 19286,6
2019 - 6743,5
2020 - 7555,1
2021 - 4988,0

кількість відвідувачів, тис. осіб

1000,8

1019,8

1031,2

ефективності:

 

 

 

середня вартість придбання одиниці обладнання, тис. грн

33,2

43,3

43,8

якості:

 

 

 

динаміка кількості відвідувачів, %

100,7

101,9

101,1

1.3. Впровадження інтерактивних проекцій, 3Д-зображень, 3Д-сканувань, голографій тощо.
Створення екскурсій за допомогою VR-технологій

2019

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), музейні заклади комунальної власності територіальної громади міста Києва

Бюджет м. Києва

Всього: 1900,0
2019 - 1900,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1900,0

-

-

продукту:

 

 

 

кількість придбаної оргтехніки та програмних продуктів, од.

9

-

-

кількість відвідувачів, осіб

5000

10000

10000

розробка віртуальної експозиції, од.

1

-

-

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одиницю обладнання та програмного продукту, тис. грн

211,1

-

-

якості:

 

 

 

динаміка кількості відвідувачів, %

100

200

100

1.4. Капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи музеїв комунальної власності територіальної громади міста Києва

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заклади культури комунальної власності територіальної громади міста Києва, районні в місті Києві державні адміністрації

 

Всього: 134726,0
2019 - 38186,0
2020 - 48540,0
2021 - 48000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів на капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи, тис. грн

38186,0

48540,0

48000,0

Бюджет м. Києва

Всього: 59066,0
2019 - 20466,0
2020 - 19400,0
2021 - 19200,0

продукту:

 

 

 

кількість закладів, од.

9

6

5

кількість відвідувачів, осіб

532354

529846

547862

Інші джерела

Всього: 75660,0
2019 -17720,0
2020 - 29140,0
2021 - 28800,0

ефективності:

 

 

 

середня вартість капітального ремонту та ремонтно-реставраційних робіт одного закладу культури, тис. грн

4242,9

8090,0

9600,0

якості:

 

 

 

динаміка кількості відвідувачів, %

101,2

99,5

103,4

2.

Запровадження та реалізація міжнародних проектів

2.1. Організація та проведення виставкових проектів у музеях світу

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), музейні заклади комунальної власності територіальної громади міста Києва

Бюджет м. Києва

Всього: 4000,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
2021 - 2000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1000,0

1000,0

2000,0

продукту:

 

 

 

кількість виставок, од.

2

2

4

кількість проведених просвітницьких заходів, од.

70

70

140

кількість предметів, які експонуються у музеях світу, од.

50

75

100

ефективності:

 

 

 

середні витрати на проведення однієї виставки, тис. грн

500,0

500,0

500,0

якості:

 

 

 

динаміка предметів, які експонуються у музеях світу, %

100

150

133,3

Модернізація бібліотек

3.

Вдосконалення і функціональне розширення діяльності публічних бібліотек міста як інформаційних, культурних та освітніх центрів для різних категорій населення

3.1. Перетворення публічних бібліотек на сучасні бібліотечні простори

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Всього: 52702,0
2019 - 36707,4
2020 - 14597,8
2021 - 1396,8

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів на створення сучасних бібліотечних просторів, тис. грн

34800

11200

-

Бюджет м. Києва

Всього: 36792,4
2019 - 29992,4
2020 - 5800,0
2021 - 1000,0

обсяг фінансових ресурсів на придбання обладнання, тис. грн

1907,4

3397,8

1396,8

продукту:

 

 

 

Інші джерела

Всього: 15909,6
2019 - 6715,0
2020 - 8797,8
2021 - 396,8

кількість оновлених бібліотек, од.

4

3

-

кількість придбаного обладнання, од.

113

147

53

кількість відвідувачів,
тис. осіб

20,1

21,2

22,5

кількість проведених заходів, од.

100

300

400

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одиницю обладнання, тис. грн

16,880

23,114

26,355

середні витрати на оновлення однієї бібліотеки, тис. грн

8700,0

3733,3

-

якості:

 

 

 

частка оновлених бібліотек, %

6,5

8,6

8,6

динаміка кількості відвідувачів, %

100

105,5

106,1

динаміка кількості заходів, %

100

300

133,3

3.2. Капітальний ремонт бібліотек комунальної власності територіальної громади міста Києва

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заклади культури комунальної власності територіальної громади міста Києва, районні в місті Києві державні адміністрації

Інші джерела

Всього: 45000,0
2019 - 20000,0
2020 - 15000,0
2021 - 10000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

20000,0

15000,0

10000,0

продукту:

 

 

 

кількість бібліотек, од.

10

8

6

кількість відвідувачів, тис. осіб

72,3

75,0

78,3

ефективності:

 

 

 

середні витрати на капітальний ремонт однієї бібліотеки, тис. грн

2000,0

1875,0

1666,7

якості:

 

 

 

частка бібліотек, в яких проведено капітальний ремонт та реставрацію, до кількості бібліотек, що потребують капітального ремонту та реставрації, %

41,7

75

100

динаміка кількості відвідувачів у бібліотеках, в яких проведено капітальний ремонт, %

101,1

103,7

104,4

3.3. Втілення проекту "На шляху до безбар'єрності" для людей з порушенням зору в Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва, Централізована бібліотечна система Солом'янського району м. Києва

2019-2020

Центральні міські бібліотеки, Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

 

Всього: 380,0
2019 - 360,0
2020 - 20,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

360,0

20,0

-

Бюджет м. Києва

Всього: 80,0
2019 - 60,0
2020 - 20,0

продукту:

 

 

 

кількість обладнання, од.

11

1

-

Інші джерела

Всього: 300,0
2019 - 300,0

кількість відвідувачів - людей з порушенням зору, осіб

200

250

300

ефективності:

 

 

 

середні витрати на придбання одиниці обладнання, тис. грн

32,73

20,0

-

якості:

 

 

 

динаміка відвідувачів- людей з порушенням зору, осіб, %

100

125

120

збільшення відвідуваності бібліотек особами з порушенням зору

4.

Підтримка та просування читання. Отримання Києвом статусу ЮНЕСКО "Всесвітня столиця книги - 2022"

4.1. Проведення конкурсу з відбору кращої креативної ідеї з метою отримання Києвом статусу ЮНЕСКО "Всесвітня столиця книги - 2022"

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 3000,0
2019 - 500,0
2020 - 1500,0
2021 - 1000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

500,0

1500,0

1000,0

продукту:

 

 

 

креативний проект, од.

1

 

 

кількість заходів проекту, од.

5

15

10

кількість відвідувачів заходів, осіб

1000

3000

2500

ефективності:

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн

100,0

100,0

100,0

якості:

 

 

 

динаміка кількості читачів бібліотек в розрахунку на 1 тис. мешканців

0,19

0,20

0,21

популяризація книги; підвищення престижу читання; поглиблення досвіду в організації локальних, національних та міжнародних конференцій, виставок та інших видавничих подій

4.2. Інформаційно-просвітницька кампанія з питань просування читання та отримання Києвом статусу ЮНЕСКО "Всесвітня столиця книги - 2022"

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальні ЗМІ, заклади культури комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київський університет ім. Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Всього: 4500,0
2019 - 1000,0
2020 - 1500,0
2021 - 2000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1000,0

1500,0

2000,0

продукту:

 

 

 

кількість заходів, од.

10

15

20

кількість відвідувачів заходів, осіб

2000

3000

4000

ефективності:

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн

100,0

100,0

100,0

якості:

 

 

 

динаміка відвідувачів заходів, %

100,0

150,0

133,3

підвищення рівня інформаційної та технологічної грамотності населення;
підвищення рівня інформування про вітчизняну видавничу продукцію

4.3. Вивчення кращих європейських практик з популяризації читання

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 3000,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
2021 - 1000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1000,0

1000,0

1000,0

продукту:

 

 

 

кількість поїздок груп обміну, од.

10

9

8

кількість членів делегації, осіб

40

36

32

ефективності:

 

 

 

середні витрати одну поїздку, тис. грн

100,0

111,1

125,0

якості:

 

 

 

кількість впроваджених кращих практик, од.

18

15

10

заохочення читання, бібліотечної справи та видавничої діяльності

5.

Створення сучасних фондів інформаційних ресурсів бібліотек

5.1. Поповнення фондів інформаційних ресурсів бібліотек новими виданнями української та світової літератури на паперових та електронних носіях, аудіо-, відео-, мультимедіа-документами, CD, DVD, настільними іграми, періодичними виданнями тощо, надання користувачам доступу до передплатних електронних баз даних

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Всього: 44707,1
2019 - 10671,7
2020 - 14671,8
2021 - 19363,6

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

10671,7

14671,8

19363,6

продукту:

 

 

 

кількість придбаних одиниць фондів, тис. прим.

140,0

145,0

150,0

кількість користувачів, тис. осіб

573,2

574,0

575,0

ефективності:

 

 

 

середня вартість одиниці фондів, тис. грн

0,082

0,103

0,123

якості:

 

 

 

частка оновлених фондів, %

3,0

3,2

3,4

6.

Впровадження єдиної для бібліотек міста автоматизованої бібліотечної інформаційної системи (АБІС) та створення корпоративних електронних продуктів

6.1. Дооснащення бібліотек засобами для впровадження інформаційних технологій

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Всього: 35848,9
2019 - 17669,3
2020 - 8732,6
2021 - 9447,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

17669,3

8732,6

9447,0

Бюджет м. Києва

Всього: 23957,2
2019 - 11231,5
2020 - 6112,8
2021 - 6612,9

продукту:

 

 

 

кількість придбаної техніки, обладнання, од.

1176

440

457

Інші джерела

Всього: 11891,7
2019 - 6437,8
2020 - 2619,8
2021 - 2834,1

ефективності:

 

 

 

середня вартість одиниці техніки, обладнання, тис. грн

15,025

19,847

20,672

кількість читачів на 1 працівника (ставку), осіб

388

389

390

якості:

 

 

 

динаміка читачів на 1 працівника (ставку), %

100,2

100,3

100,3

прискорення темпів автоматизації бібліотечних процесів; розвиток діяльності з надання електронних послуг користувачам

 

РАЗОМ ПО ПІДПРОГРАМІ 1:

 

Всього: 430423,6
2019 - 167843,8
2020 - 141745,9
2021 - 120833,9

 

 

 

 

Бюджет м. Києва

Всього: 223595,3
2019 - 91147,1
2020 - 68633,2
2021 - 63815,0

Інші джерела

Всього: 206828,3
2019 - 76696,7
2020 - 73112,7
2021 - 57018,9


ПІДПРОГРАМА 2
МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "КИЇВ МИСТЕЦЬКИЙ"

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПІДПРОГРАМА

Провідну роль у забезпеченні культурно-мистецьких потреб мешканців столиці відіграють заклади культури комунальної власності територіальної громади міста Києва (театри, кінотеатри, концертні організації та ін.), основні показники яких наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Основні показники розвитку закладів культури комунальної власності територіальної громади міста Києва

Показник

2016 рік

2017 рік

2018 рік (очік.)

Кількість театрів, од.

19

19

20

в них місць

4612

4612

5012

Кількість глядачів, осіб

714121

751474

792470

Кількість прем'єр, од.

58

84

75

Кількість концертних організацій, од.

6

6

6

Кількість концертів, од.

446

472

500

Кількість постійно діючих кінотеатрів, од.

10

10

10

у т. ч. дитячих

3

3

3

Кількість глядацьких місць, всього, тис. місць

4,9

4,9

4,9

у т. ч. дитячих

0,4

0,4

0,4

Кількість відвідувачів, тис. осіб

1024,2

1053,3

1060,0

у т. ч. дитячих

48,4

97,9

100,0

Кількість парків культури і відпочинку, од.

6

6

6

Кількість відвідувачів, тис. осіб

1711,2

1806,9

1851,0


Київською міською владою створюються умови і забезпечуються можливості широкого доступу населення до культурно-мистецьких надбань, збереження та примноження культурно-мистецьких цінностей, популяризації культурно-мистецької спадщини, розширення спектру заходів, зміцнення матеріально-технічної бази та розвиток закладів культури та мистецтва.

Серед різноманітних культурно-мистецьких заходів слід відзначити:

- культурно-мистецький проект "Нео-рік на Софії"; відкриття вуличною виставою на Європейській площі "Французької весни"; проведення Всеукраїнського фестивалю писанок на Софійській площі; фестиваль "День Києва. Свято на пагорбах", який проводився одразу на 5 локаціях; культурологічний соціальний проект "КОД"; Міжнародний фестиваль фільмів, телевізійних і радіопрограм для дітей та юнацтва "Золоте курча"; кінофестиваль "Відкрита ніч"; феєричне 3D-меппінг-шоу "Інновації, народжені в Україні" (в рамках святкування Дня Києва);

- знакові події, які стали своєрідним брендом м. Києва: Міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця, Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва ГогольFest, Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість". Після тривалої перерви поновлено проведення Міжнародного конкурсу диригентів ім. С. Турчака;

- ініціативи громадських організацій, які розвивають столичний арт-простір, створюють нові арт-об'єкти, надаючи всебічну організаційну та медійну підтримку, зокрема, проекти громадської організації "Чотири королеви": фестиваль мистецтв "Anne de Kiev fest", відкриття паркової скульптури "Аліса" у дитячому арт-просторі "Аліса в Країні Мрій" на Пейзажній алеї та пам'ятника королеві Франції Анні Ярославні (Анні Київській) у сквері на Львівській площі;

- проведення низки нових культурно-мистецьких проектів, а саме: Міжнародного фестивалю "MotoOpenFest" (який зібрав понад 6000 глядачів з різних країн Європи); Київського міжнародного фестивалю театрів ляльок "pUp.pet"; щорічної конференції Міжнародної Асоціації "Опера Європи" (за участю 204 делегатів з 30 країн світу) та фестивалю "Київ-етно-мюзік-фест "Віртуози фолку" (який зібрав кращих представників української етно-культури), створення кіноальманаху "Все починається у Києві!" - добірки кіноновел за різними сюжетами;

- запровадження практики відбору мистецьких проектів, для реалізації яких надавалась фінансова підтримка з бюджету м. Києва, шляхом проведення мистецьких конкурсів.

Театральні та концертні заклади культури. Найвагоміша подія для театральної спільноти - завершення реконструкції та введення в експлуатацію будівлі Київського академічного драматичного театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) за рахунок коштів мецената.

У 2017 році утворено комунальний заклад "Театрально-видовищний заклад культури "Театр "Київ модерн-балет", який отримав статус академічного разом з муніципальними театрами Київський експериментальний театр "Золоті ворота", Новий драматичний театр на Печерську.

Протягом останніх років зросли показники діяльності муніципальних театрів. Так, протягом 2016 року показано 4812 вистав, які подивилися 714,1 тис. глядачів, у 2017 році - 5255 вистав, які відвідали 751,5 тис. глядачів. У 2017 році муніципальними театрами презентовано 84 прем'єри вистав, що на 26 прем'єр більше, ніж у 2016 році.

Популярним став такий вид співпраці між театрами, як копродукція. Театри активно розвивають міжнародну діяльність не лише за рахунок участі у фестивалях, а й співпрацюють з Гете-інститутом, Британською радою, Польським інститутом у Києві, Французьким інститутом в Україні, посольствами. Вперше в Україні за ініціативи театру оперети було проведено щорічну конференцію Міжнародної Асоціації "Опера Європи", у якій взяли участь 204 делегата з 30 країн світу. Театр "Колесо" започаткував Міжнародний фестиваль камерних вистав "AndriyivskyFest", "Золоті ворота" - театральний конгрес "Театр крокує Європою". Вперше проведено Міжнародний конкурс-лабораторію постановок молодими режисерами.

У 2017 році концертними закладами проведено 20 флешмобів, серед яких варто відокремити музичну екскурсію по історичних місцях Андріївського узвозу за участі капели ім. Л. М. Ревуцького. Концертні заклади культури активно рекламують свою діяльність у мережі Інтернет (Facebook, Youtube), що допомагає оперативно слідкувати за анонсами та звітами по заходах. Завдяки цьому концертні організації покращили свої фінансові показники. Так, обсяг доходів від діяльності концертних закладів у 2017 році збільшився в 1,9 раза у порівнянні з 2016 роком та становив 4 млн грн. Кількість концертів збільшилась на 5,8 % та становила 472 од.

Однак у сфері театрально-концертної діяльності залишаються невирішеними наступні проблемні питання:

- відсутність власного універсального приміщення для проведення концертів. Під час осінньо-зимового періоду муніципальні концертні заклади культури не мають можливості виступати на відкритих майданчиках столиці, що обмежує кількість концертів, як наслідок - зменшення кількості глядачів;

- незадовільна матеріально-технічна база театрально-видовищних закладів, віднесених до сфери управління Департаменту культури, зокрема, ряд театрально-концертних закладів на сьогодні не мають власних приміщень, в існуючих театрах не вистачає приміщень для складування декорацій та реквізиту;

- недостатнє технічне оснащення театрально-концертних закладів сучасним обладнанням, зношеність сценічного вбрання, декорацій у комунальних закладах культури, музичних інструментів, світло- і звукопідсилювальної апаратури.

Зважаючи на вимоги сучасності, важливим кроком для збереження нематеріальної культурної спадщини та подальшого розвитку культури має стати реконструкція Культурно-мистецького комплексу "Співоче поле", що дасть можливість створити унікальний об'єкт для реалізації нових загальноміських творчих проектів.

Важливим стимулом у розвитку аматорського мистецтва є організація проведення фестивалів, оглядів народної творчості, атестація художніх колективів на звання "зразковий" та "народний", поряд з традиційними заходами, створення нових культурно-мистецьких проектів, виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

За 20 років у м. Києві втрачено мережу клубних заходів, що вплинуло на суттєве зниження кількості аматорських колективів, тому потрібно по можливості повернути втрачені заклади або ж відшукувати ресурси для створення нових.

Кінотеатри "Лейпциг", "Кіото" ("Росія"), "Дніпро" (колишній "Ленінград") поступово отримують нове життя - проводяться капітальні ремонти, модернізується технічне обладнання тощо.

Наразі проводиться конкурс проектів з реконструкції найбільшого в Україні кінотеатру "Київська Русь". З метою досягнення міжнародних стандартів проведення кінофестивалів, необхідна розробка та фінансування проекту відновлення кіноконцертного залу, якого справді потребує місто.

У той же час, незважаючи на досить активну роботу, основними проблемами залишаються застаріла матеріально-технічна база та незадовільний стан приміщень кінотеатрів комунальної власності м. Києва.

У парках культури і відпочинку, які знаходяться у підпорядкуванні Департаменту культури (Центральний, Голосіївський, Гідропарк, "Перемога", "Партизанська слава" та Всеукраїнський парк борців за свободу і незалежність України), організована робота танцювальних і спортивних майданчиків, проводяться спортивні свята та змагання; концертні, фольклорно-розважальні програми та інші заходи.

Головним джерелом отримання прибутків у парках є робота атракціонів, більшість з яких давно застаріли. Сфера виготовлення вітчизняними виробниками атракціонної техніки в Україні не розвинена, тому необхідно придбавати сучасні атракціони іноземного виробництва. Останні роки характеризувались відсутністю бюджетного фінансування розвитку та утримання парків. На сьогоднішній день керівництво парків культури і відпочинку виходить з цієї ситуації самотужки, беручи в оренду або в лізинг атракціонну техніку. Для покращення ситуації в цій сфері необхідні значні кошти з бюджету міста Києва.

Таким чином, актуальними залишаються проблеми, на вирішення яких спрямована Підпрограма:

- невідповідність матеріально-технічної бази сучасним вимогам, нерівномірність розташування закладів культури;

- недостатність фінансового забезпечення, відсутність ресурсів для розвитку та інновацій, креативних індустрій, що відповідають викликам XXI століття;

- обмеженість доступу до використання закладів культури різних верств населення;

- перенасиченість центральної частини міста культурно-мистецькими, спортивними та іншими заходами;

- низький рівень участі творчої інтелігенції у культурному житті столиці;

- недостатність заходів з питань інтеграції української культури в європейський і світовий культурний простір.

2. МЕТА ПІДПРОГРАМИ

Метою Підпрограми є:

- підвищення привабливості закладів культури, їх доступності для всіх верств населення; забезпечення сучасною матеріально-технічною базою закладів культури та впровадження сучасних інформаційних технологій;

- підтримка різноманіття творчої діяльності у місті Києві, збереження і розвиток професійного мистецтва, національно-культурної спадщини, відродження духовних традицій;

- активізація змістовного і якісного дозвілля киян та гостей міста; створення сприятливих умов для масового відпочинку і розваг, культурного обслуговування населення; всебічне забезпечення духовних, естетичних, культурно-освітніх та інформаційних потреб населення;

- просування іміджу Києва як міста з успішним мультикультурним досвідом, сприяння успішній інтеграції української культури в європейський і світовий культурний простір.

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ

Взаємопов'язаність визначених проблем потребує використання для їх вирішення програмно-цільового методу, який передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах та базується на кращому загальноєвропейському досвіді його застосування.

На основі аналізу виконання Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2016 - 2018", стану, тенденцій, проблем розвитку культури і мистецтва та з урахуванням стратегічних завдань, окреслених у програмних документах державного та міського рівня, визначені напрями, пріоритетні завдання та розроблені заходи міської цільової програми "Київ мистецький", реалізація яких дозволить розв'язати наявні проблеми у таких напрямах діяльності як: забезпечення організації культурних подій, аматорське мистецтво та клубні заклади, розширення культурних зв'язків і популяризація культурного продукту в європейському і світовому культурному просторі, театральні та концертні заклади культури, кінотеатри, парки культури і відпочинку.

Основні шляхи та засоби розв'язання проблем:

- удосконалення умов діяльності закладів культури і мистецтв, сприяння створенню якісного мистецького продукту і формування цілісного інформаційно-культурного простору в столиці;

- вивчення європейського досвіду щодо вирішення проблем у сфері культури і можливості його застосування в столиці; розвиток культурного обміну, каналів промоції мистецьких продуктів, створених у місті;

- фінансова підтримка розвитку культури.

Джерелом фінансування Підпрограми є кошти бюджету міста Києва, власні кошти установ і організацій, залучені кошти. Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми, наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Київ мистецький"

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Обсяг ресурсів, усього

1212090,1

603242,8

511306,5

2326639,4

у тому числі:

 

 

 

 

бюджет м. Києва

311174,4

398054,1

285448,0

994676,5

інші джерела

900915,7

205188,7

225858,5

1331962,9


4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПІДПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями та пріоритетні завдання Підпрограми визначені відповідно до Конституції України, законів України "Про культуру", "Про театри і театральну справу", "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", "Про державну підтримку кінематографії в Україні", "Про кінематографію", "Про гастрольні заходи в Україні"; Довгострокової стратегії розвитку української культури - стратегії реформ, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.02.2016 N 119-р; Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385; Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060, та інших нормативних актів у сфері культури і мистецтва.

Пріоритетними напрямами Підпрограми є:

Забезпечення організації культурних подій:

- проведення заходів відповідно до Календарного плану державних, міських свят, культурно-мистецьких та релігійних заходів, який щорічно затверджується наказом Департаменту культури;

- проведення культурно-мистецьких заходів у районах м. Києва;

- проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів у парках культури і відпочинку та скверах м. Києва;

- збільшення кількості локацій для проведення культурно-мистецьких заходів.

Театральні та концертні заклади культури:

- створення умов щодо збільшення власних надходжень театральними та концертними закладами культури комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- зміцнення матеріально-технічної бази театральних і концертних закладів культури комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- створення умов для здійснення театральної та культурно-просвітницької діяльності в районах м. Києва;

- опрацювання питання забезпечення приміщеннями Циганського музично-драматичного театру "Романс", Творчої майстерні "Театр маріонеток", Муніципального академічного камерного хору "Київ", Академічного камерного хору "Хрещатик", Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина".

Розширення культурних зв'язків і популяризація культурного продукту в європейському та світовому культурному просторі:

- формування позитивного міжнародного іміджу столиці України у сфері мистецтва та культурно-просвітницької діяльності.

Кінотеатри:

- проведення культурно-мистецьких заходів;

- модернізація, оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази кінотеатрів комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- створення кіноконцертних комплексів на базі ряду кінотеатрів системи КП "Київкінофільм".

Парки культури і відпочинку:

- будівництво, реконструкція, реставрація об'єктів закладів культури, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- модернізація, оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази парків культури та відпочинку комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Аматорське мистецтво та клубні заклади:

- збереження, вдосконалення, зміцнення матеріально-технічної бази Центру народної творчості та культурологічних досліджень, Європейського культурного центру "Краків", Центру художньої та технічної творчості "Печерськ" та районних будинків культури;

- заходи з впровадження Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини від 17.10.2003.

Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми "Київ мистецький" наведені у додатку 1.

Їх реалізація спрямована на досягнення цільових індикаторів, визначених у Стратегії розвитку міста Києва на період до 2025 року, що наведені у таблиці 3.

Таблиця 3. Цільові індикатори, що відповідають Стратегії розвитку міста Києва на період до 2025 року

N

Індикатор

Одиниця виміру

2019

2020

2021

1.

Кількість платних відвідувань театрів

тис. осіб

790,0

900,0

950,0

2.

відвідувачів театрів / мешканців міста

0,27

0,30

0,32

3.

Кількість концертів

од.

540

593

610

4.

Кількість комунальних закладів культури та мистецтва, що потребують капітального ремонту

од.

6

5

4

5.

Чисельність киян - призерів міжнародних та творчих конкурсів (з числа творчих працівників комунальних закладів культури, учнів і студентів комунальних початкових спеціалізованих та вищих мистецьких навчальних закладів)

осіб за рік

> 2200

> 2500

> 2800

6.

Кількість заходів, направлених на просування мистецьких проектів

од.

25

30

30

7.

Кількість міжнародних мистецьких проектів та фестивалів, в яких візьмуть участь київські заклади культури

од.

5

6

7


 

ДОДАТОК 1

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДПРОГРАМИ "КИЇВ МИСТЕЦЬКИЙ"

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у т. ч. за роками:
2019 - 2021

Очікуваний результат

Показники

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Забезпечення організації культурних подій

1.

Проведення заходів відповідно до Комплексного плану проведення в місті Києві державних, міських свят, культурно-мистецьких, релігійних заходів та Календарного плану державних, міських свят, культурно-мистецьких та релігійних заходів, який щорічно затверджується наказом Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.1. Участь в організації та проведенні державних і загальноміських свят, культурно-мистецьких заходів.
Проведення масштабних фестивалів і конкурсів, серед яких, зокрема:
- Міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця,
- Міжнародний джазовий фестиваль "Єдність",
- Міжнародний фестиваль світла і медіа-мистецтва Kyiv Lights Festival,
- Міжнародний фестиваль "Київський тиждень мистецтва" (Kyiv Art Week),
- Міжнародний музично-театральний фестиваль "O-FEST",
- Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок "pUp.pet",
- Фестиваль MotoOpenFest,
- Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість",
- Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва "ГогольFest",
- Міжнародний конкурс артистів балету та хореографів ім. Сержа Лифаря,
- Міжнародний фестиваль мистецтв "Anne de Kiev Fest",
- Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик" та ін.

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заклади культури комунальної власності територіальної громади міста Києва

Бюджет м. Києва

Всього: 112500,0
2019 - 35000,0
2020 - 37500,0
2021 - 40000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

35000,0

37500,0

40000,0

продукту:

 

 

 

кількість заходів, од.

85

87

90

кількість відвідувачів заходів, тис. осіб

4500,0

4600,0

4700,0

ефективності:

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн

411,8

431,0

444,4

якості:

 

 

 

динаміка кількості проведених заходів до попереднього року, %

102,4

102,4

103,4

динаміка відвідувачів, %

102,3

102,2

102,2

1.2 Забезпечення організації та проведення міжнародних заходів (конференції, круглі столи, симпозіуми, перфоманси, виставкові проекти тощо) щодо вивчення та популяризації сучасного мистецтва

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління міжнародних зв'язків апарату Київської міської державної адміністрації, заклади культури комунальної форми власності

Бюджет м. Києва

Всього: 8000,0
2019 - 1000,0
2020 - 2000,0
2021 - 5000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

1000,0

2000,0

5000,0

продукту:

 

 

 

кількість заходів, од.

5

7

10

кількість відвідувачів заходів, осіб

5500

6000

6500

ефективності:

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн.

200,0

285,7

500,0

якості:

 

 

 

динаміка відвідувачів, %

110

109,1

108,3

динаміка проведених заходів, %

100

129

130

2.

Проведення культурно-мистецьких заходів у районах м. Києва відповідно до Комплексного плану проведення в місті Києві державних, міських свят, культурно-мистецьких, релігійних заходів та Календарного плану державних, міських свят, культурно-мистецьких та релігійних заходів

2.1. Реалізація культурно-мистецьких проектів у районах міста Києва

2019 - 2021

Районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Всього: 19821,4
2019 - 6496,5
2020 - 6428,5
2021 - 6896,4

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

6496,5

6428,5

6896,4

продукту:

 

 

 

кількість заходів, од.

100

99

99

кількість відвідувачів заходів, тис. осіб

1600,0

1700,0

1800,0

ефективності:

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн

65

64,9

69,7

якості:

 

 

 

динаміка відвідувачів, %

106,7

106,3

105,9

динаміка кількості проведених заходів до попереднього року, %

133,9

99,0

100,0

3.

Проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів у парках культури і відпочинку та скверах м. Києва

3.1. Реалізація мистецьких проектів творчих колективів у парках м. Києва

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заклади культури комунальної власності територіальної громади міста Києва

Бюджет м. Києва

Всього: 1110,0
2019 - 350,0
2020 - 370,0
2021 - 390,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

350,0

370,0

390,0

продукту:

 

 

 

кількість заходів, од.

18

20

22

кількість відвідувачів заходів, тис. осіб

18,0

20,3

22,7

ефективності:

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн

19,4

18,5

17,7

якості:

 

 

 

динаміка відвідувачів, %

101,2

112,8

111,8

динаміка кількості проведених заходів до попереднього року, %

102,0

111,1

110,0

4.

Участь у підготовці проведення у 2022 році в м. Києві 14 бієнале сучасного мистецтва Manifesta

4.1. Співфінансування заходів у рамках підготовки проведення у 2022 році в м. Києві 14 бієнале сучасного мистецтва Manifesta

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Державна установа "Український інститут"

Бюджет м. Києва

Всього: 36000,0
2019 - 12000,0
2020 - 12000,0
2021 - 12000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

12000,0

12000,0

12000,0

продукту:

 

 

 

кількість заходів, од.

20

20

20

ефективності:

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн

600,0

600,0

600,0

якості:

Створення позитивного міжнародного іміджу Києва.
Сприяння інтеграції української культури в європейський і світовий простір

Театральні та концертні заклади культури

5.

Створення умов щодо збільшення власних надходжень театральними та концертними закладами культури комунальної власності територіальної громади міста Києва

5.1. Надання фінансової допомоги на поворотній основі на створення мистецького продукту

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), театральні і концертні заклади культури комунальної власності територіальної громади міста Києва

Бюджет м. Києва

Всього: 25000,0
2019 - 5000,0
2020 - 10000,0
2021 - 10000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

5000,0

10000,0

10000,0

продукту:

 

 

 

кількість мистецьких продуктів, од.

4

5

6

ефективності:

 

 

 

середні витрати на створення одного мистецького продукту, тис. грн

1250,0

2000,0

1666,7

якості:

 

 

 

динаміка створення мистецьких продуктів, до попереднього року, %

200

125

120

6.

Зміцнення матеріально-технічної бази театральних і концертних закладів культури комунальної власності територіальної громади міста Києва

6.1. Придбання нового сценічного обладнання, поновлення костюмів тощо

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, заклади культури комунальної власності територіальної громади міста Києва

 

Всього: 336149,5
2019 - 171304,1
2020 - 90086,8
2021 - 74758,6

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

171304,1

90086,8

74758,6

Бюджет м. Києва

Всього: 127960,9
2019 - 21077,6
2020 - 58924,1
2021 - 47959,2

продукту:

 

 

 

кількість закладів, од.

31

31

31

кількість придбаного обладнання, костюмів, од.

3258

2099

2102

Інші джерела

Всього: 208188,6
2019 - 150226,5
2020 - 31162,7
2021 - 26799,4

ефективності:

 

 

 

середні витрати на придбання одиниці обладнання, костюма, грн

52579,5

42918,9

35565,5

якості:

 

 

 

рівень оновлення основних фондів, %

33,3

66,7

100

6.2. Капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи будівель театрів

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заклади культури

 

Всього: 61200,0
2019 - 21700,0
2020 - 20700,0
2021 - 18800,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

21700,0

20700,0

18800,0

Бюджет м. Києва

Всього: 20290,0
2019 - 4490,0
2020 - 8300,0
2021 - 7500,0

продукту:

 

 

 

кількість закладів, од.

8

5

3

кількість глядачів, осіб

484243

502894

521635

Інші джерела

Всього: 40910,0
2019 - 17210,0
2020 - 12400,0
2021 - 11300,0

ефективності:

 

 

 

середня вартість капітального ремонту, та ремонтно-реставраційних робіт одного закладу культури, тис. грн

2712,5

4140,0

6266,7

якості:

 

 

 

рівень виконання робіт з капітального ремонту та ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, %

35,5

69,3

100,0

динаміка кількості глядачів, %

109,1

103,9

103,7

6.3. Реставрація та реабілітація з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі м. Києва

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), театрально-видовищний заклад культури "Київський академічний театр оперети"

 

Всього: 333079,2
2019 - 25000,0
2020 - 93944,4
2021 - 214134,8

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

25000,0

93944,4

214134,8

Бюджет м. Києва

Всього: 145500,0
2019 - 10000,0
2020 - 37500,0
2021 - 98000,0

продукту:

 

 

 

кількість закладів, од.

1

кількість глядачів, осіб

151243

154044

156845

Інші джерела

Всього: 187579,2
2019 - 15000,0
2020 - 56444,4
2021 - 116134,8

якості:

 

 

 

рівень виконання робіт з реставрації, реабілітації, реконструкції закладу культури, %

7,5

35,7

100,0

динаміка кількості глядачів, %

120,7

101,9

101,8

6.4. Реконструкція нежитлових приміщень першого та другого поверхів з влаштуванням вхідної групи під мистецько-концертний центр ім. І. Козловського Київського національного академічного театру оперети на вул. Хрещатик, 50-б у Шевченківському районі м. Києва

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), театрально-видовищний заклад культури "Київський академічний театр оперети"

Інші джерела

Всього: 19736,0
2019 - 1000,0
2020 - 7692,0
2021 - 11044,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію, тис. грн

1000,0

7692,0

11044,0

продукту:

 

 

 

кількість закладів, од.

1

кількість глядачів, осіб

4300

4500

5000

якості:

 

 

 

рівень виконання робіт з реконструкції, %

5,1

44,0

100,0

динаміка кількості глядачів, %

122,9

104,7

111,1

7.

Розроблення критеріїв надання фінансової підтримки театральним та концертним закладам за рахунок бюджетних коштів

7.1. Розробка методичних підходів до оцінки комплексної ефективної діяльності театральних та концертних закладів, затвердження критеріїв надання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів

2019

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього:200,0
2019 - 200,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

200,0

 

 

продукту:

 

 

 

кількість закладів, які є об'єктами дослідження

30

 

 

ефективності:

 

 

 

середні витрати на дослідження одного об'єкта

6,67

 

 

якості:

 

 

 

Встановлення розміру (обсягу) фінансової підтримки театральних та концертних закладів на підставі системи збалансованих показників

Розширення культурних зв'язків і популяризація культурного продукту в європейському і світовому культурному просторі

8.

Формування позитивного міжнародного іміджу столиці України у сфері мистецтва та культурно-просвітницької діяльності

8.1. Забезпечення культурно-мистецької складової під час візитів Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, першого заступника голови та заступників голови Київської міської державної адміністрації, депутатів Київської міської ради, працівників секретаріату Київської міської ради, керівників та працівників структурних підрозділів апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій за кордон

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління міжнародних зв'язків апарату Київської міської державної адміністрації, заклади культури комунальної форми власності

Бюджет м. Києва

Всього: 8400,0
2019 - 2500,0 2020 - 2800,0 2021 - 3100,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

2500,0

2800,0

3100,0

продукту:

 

 

 

кількість відряджень, що потребують культурно-мистецької складової, од.

15

15

15

кількість митців, що супроводжують візити, од.

150

150

150

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одне відрядження, тис. грн

166,7

186,7

206,7

якості:

 

 

 

обмін досвідом та розвиток культурних зв'язків, відкриття нових перспектив для створення сучасних мистецьких проектів

8.2. Забезпечення участі митців столиці у днях міста Києва за кордоном та представників мистецької сфери зарубіжних міст в столиці України

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління міжнародних зв'язків апарату Київської міської державної адміністрації, заклади культури комунальної власності територіальної громади міста Києва

Бюджет м. Києва

Всього: 9000,0
2019 - 2500,0 2020 - 3000,0 2021 - 3500,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

2500,0

3000,0

3500,0

продукту:

 

 

 

кількість заходів, присвячених дням міста Києва за кордоном та дням зарубіжних міст в столиці України, од.

4

4

4

ефективності:

 

 

 

середні витрати на один захід, тис. грн

625,0

750,0

875,0

якості:

 

 

 

популяризація здобутків культури та мистецтва

8.3. Забезпечення міжнародного обміну досвідом у сфері культури та мистецтв

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління міжнародних зв'язків апарату Київської міської державної адміністрації, заклади культури комунальної форми власності

Бюджет м. Києва

Всього: 6925,0
2019 - 2000,0 2020 - 2325,0 2021 - 2600,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

2000,0

2325,0

2600,0

продукту:

 

 

 

кількість осіб, що беруть участь у міжнародному обміні

100

100

100

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну особу, тис. грн

20,0

23,25

26,0

якості:

 

 

 

обмін досвідом, розвиток культурних зв'язків; культурний обмін та співробітництво в галузі культури і мистецтва

Кінотеатри

9.

Проведення культурно-мистецьких заходів

9.1. Реалізація нового проекту - ретроспективи фільмів про Київ та славетних киян "Київ. Із кінематографом у серці"

2019 - 2021

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київкінофільм"

Інші джерела

Всього: 450,0
2019 - 150,0
2020 - 150,0
2021 - 150,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

150,0

150,0

150,0

продукту:

 

 

 

кількість сеансів, од.

14

14

14

кількість глядачів, осіб

1120

1260

1400

ефективності:

 

 

 

середні витрати на один сеанс, тис. грн

10,7

10,7

10,7

якості:

 

 

 

динаміка кількості глядачів, %

100,0

112,5

111,1

популяризація фільмів про Київ, зустрічі зі знімальними групами, виступи мистецтвознавців

9.2. Участь в організації та проведенні міжнародних кінофестивалів, днів міжнародного кіно, організації ретроспективних кінопоказів, прем'єр нових фільмів вітчизняного виробництва

2019 - 2021

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київкінофільм"

Інші джерела

Всього: 1800,0
2019 - 600,0
2020 - 600,0
2021 - 600,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

600,0

600,0

600,0

продукту:

 

 

 

кількість заходів, од.

3

3

3

кількість глядачів, осіб

1010

1150

1300

ефективності:

 

 

 

середні витрати на один захід, тис. грн

200,0

200,0

200,0

якості:

 

 

 

динаміка кількості глядачів, %

106,3

113,9

113,0

популяризація українського кіно за кордоном

9.3. Проведення благодійних заходів та акцій для малозабезпечених верств населення, інших пільгових категорій

2019 - 2021

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київкінофільм"

Інші джерела

Всього: 165,0
2019 - 50,0
2020 - 55,0
2021 - 60,0

витрат, тис. грн

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

50,0

55,0

60,0

продукту:

 

 

 

кількість проведених благодійних заходів, од.

25

27

30

кількість глядачів, осіб

12500

13500

15000

ефективності:

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн

2,0

2,0

2,0

якості

 

 

 

динаміка кількості глядачів, %

104,2

108,0

111,1

безкоштовний показ фільмів для малозабезпечених верств населення та інших пільгових категорій

10.

Модернізація, оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази кінотеатрів комунальної власності територіальної громади міста Києва

10.1. Капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи будівель кінотеатрів комунальної власності територіальної громади міста Києва, в тому числі кінотеатрів "Лейпциг", "Київська Русь", "Братислава", "Кіото" та інших

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київкінофільм"

 

Всього: 360000,0
2019 - 145000,0
2020 - 135000,0
2021 - 80000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

145000,0

135000,0

80000,0

Бюджет м. Києва

Всього: 159000,0
2019 - 73000,0
2020 - 54000,0
2021 - 32000,0

продукту:

 

 

 

кількість закладів, од.

9

9

7

кількість глядачів, тис. осіб

1060

1080

1100

Інші джерела

Всього: 201000,0
2019 - 72000,0
2020 - 81000,0
2021 - 48000,0

ефективності:

 

 

 

середня вартість капітального ремонту та ремонтно-реставраційних робіт однієї будівлі, тис. грн

16111,1

15000,0

11428,6

якості:

 

 

 

рівень виконання робіт з капітального ремонту та ремонтно-реставраційних робіт будівель, %

40,3

77,8

100

динаміка кількості глядачів, %

108,2

101,9

101,9

10.2. Реконструкція будівлі КП "Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна" з розміщенням адміністративних та робочих приміщень для розміщення муніципальних ЗМІ на вул. Щусєва, 5 у Шевченківському районі м. Києва

2019-2020

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлобуд-УКБ"

Бюджет м. Києва

Всього:185421,7
2019 - 45420,0
2020 - 140001,7

витрат

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

45420,0

140001,7

-

продукту

 

 

 

кількість закладів, од.

1

якості:

 

 

 

рівень виконання робіт з реконструкції закладу культури, %

24,5

100,0

-

10.3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київкінофільм", Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

 

Всього: 30661,0
2019 - 8536,0
2020 - 13925,0
2021 - 8200,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

8536,0

13925,0

8200,0

Бюджет м. Києва

Всього: 15837,5
2019 - 350,0
2020 - 9747,5
2021 - 5740,0

продукту:

 

 

 

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.

182

277

106

Інші джерела

Всього: 14823,5
2019 - 8186,0
2020 - 4177,5
2021 - 2460,0

кількість глядачів, тис. осіб

1060

1080

1100

ефективності:

 

 

 

середні витрати на придбання одиниці обладнання та предмету довгострокового користування, тис. грн

46,9

50,3

77,4

якості:

 

 

 

динаміка кількості глядачів, %

108,2

101,9

101,9

Парки культури і відпочинку

11.

Капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи об'єктів, які знаходяться в парках культури та відпочинку комунальної власності територіальної громади міста Києва

11.1. Капітальний ремонт будівель та споруд парків культури та відпочинку комунальної власності територіальної громади міста Києва

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), парки культури та відпочинку комунальної власності територіальної громади міста Києва

Інші джерела

Всього: 17300,0
2019 - 5500,0
2020 - 6700,0
2021 - 5100,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

5500,0

6700,0

5100,0

продукту:

 

 

 

кількість будівель та споруд, од.

3

3

3

ефективності:

 

 

 

середня вартість капітального ремонту однієї будівлі, споруди,
тис. грн

1833,33

2233,33

1700,0

якості:

 

 

 

рівень виконання робіт з капітального ремонту, %

31,8

70,5

100,0

12

Модернізація, оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази парків культури та відпочинку комунальної власності територіальної громади міста Києва

12.1. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), парки культури та відпочинку комунальної власності територіальної громади міста Києва

 

Всього: 653836,5
2019 - 629227,5
2020 - 12398,0
2021 - 12211,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

629227,5

12398,0

12211,0

Бюджет м. Києва

Всього: 24758,5
2019 - 7532,2
2020 - 8678,6
2021 - 8547,7

продукту:

 

 

 

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.

203

64

35

Інші джерела

Всього: 629078,0
2019 -621695,3
2020 - 3719,4
2021 - 3663,3

кількість відвідувачів, осіб

1893192

1991640

2096200

ефективності:

 

 

 

середні витрати на придбання одиниці обладнання або предмету довгострокового користування, тис. грн

3099,6

193,7

348,9

якості:

 

 

 

рівень оновлення матеріально-технічної бази до запланованого по Програмі, %

95,9

97,9

100,0

динаміка відвідувачів, %

105,1

105,2

105,2

Аматорське мистецтво та клубні заклади

13.

Збереження, вдосконалення, зміцнення матеріально-технічної бази Центру народної творчості та культурологічних досліджень, Європейського культурного центру "Краків", Центру художньої та технічної творчості "Печерськ" та районних будинків культури

13.1. Капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи палаців і будинків культури, клубів, центрів та інших закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, заклади культури комунальної власності територіальної громади міста Києва

 

Всього:78065,0
2019 - 75065,0
2020 - 2000,0
2021 - 1000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

75065,0

2000,0

1000,0

Бюджет м. Києва

Всього:73800,0
2019 -70800,0
2020 - 2000,0
2021 - 1000,0

продукту:

 

 

 

кількість закладів, од.

6

2

1

ефективності:

 

 

 

Інші джерела

Всього:4265,0
2019 - 4265,0

середня вартість капітального ремонту та ремонтно-реставраційних робіт одного закладу культури, тис. грн

12510,8

1000,0

1000,0

якості:

 

 

 

рівень виконання робіт з капітального ремонту та ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, %

96,2

98,7

100,0

13.2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), заклади культури комунальної власності територіальної громади міста Києва, районні в місті Києві державні адміністрації

 

Всього: 21165,4
2019 - 16295,0
2020 - 3343,4
2021 - 1527,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

16295,0

3343,4

1527,0

Бюджет м. Києва

Всього: 14751,4
2019 - 11342,1
2020 - 2340,4
2021 - 1068,9

продукту:

 

 

 

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.

600

173

81

Інші джерела

Всього: 6414,0
2019 - 4952,9
2020 - 1003,0
2021 - 458,1

ефективності:

 

 

 

середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування тис. грн

27,16

19,33

18,85

якості:

 

 

 

рівень оновлення матеріально-технічної бази до запланованого по Програмі, %

77

92,8

100,0

14.

Заходи з впровадження Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини від 17.10.2003

14.1. Розробка проектів, програм та проведення навчальних семінарів і майстер-класів.
Культурно-дослідницька робота (дослідження та картування території м. Києва для виявлення елементів нематеріальної культурної спадщини)

2019 - 2021

Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень

Інші джерела

Всього: 253,6
2019 - 80,0
2020 - 84,7
2021- 88,9

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

80,0

84,7

88,9

продукту:

 

 

 

кількість реалізованих культурно-освітніх програм (круглі столи, тренінги, наради, конференції, майстер-класи, семінари тощо), од.

90

95

100

кількість учасників, осіб

650

700

750

ефективності:

 

 

 

середні витрати на реалізацію однієї культурно-освітньої програми, тис. грн

0,9

0,9

0,9

якості:

 

 

 

динаміка учасників, %

108,3

107,7

107,1

динаміка реалізованих культурно-освітніх програм, %

105,9

105,6

105,3

14.2. Огляд колективів народної творчості, виявлення та показ мистецьких надбань майстрів традиційного народного, декоративно-прикладного та образотворчого мистецтв; проведення атестації та переатестації колективів на підтвердження та присвоєння звання "народний" і "зразковий" аматорський колектив

2019 - 2021

Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень, творчі об'єднання майстрів декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Бюджет м. Києва

Всього: 400,1
2019 - 116,0
2020 - 138,3
2021 - 145,8

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

116,0

138,3

145,8

продукту:

 

 

 

кількість проведених заходів, од.

80

85

90

кількість учасників, осіб

2200

2300

2500

ефективності:

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн

1,45

1,63

1,62

якості:

 

 

 

динаміка кількості проведених заходів, %

106,6

106,3

105,9

динаміка кількості учасників, %

104,8

104,5

108,7

РАЗОМ ПО ПІДПРОГРАМІ 2:

 

Всього: 2326639,4
2019 - 1212090,1
2020 - 603242,8
2021 - 511306,5

 

Бюджет м. Києва

Всього: 994676,5
2019 - 311174,4
2020 - 398054,1
2021 - 285448,0

Інші джерела

Всього: 1331962,9
2019 - 900915,7
2020 - 205188,7
2021 - 225858,5


ПІДПРОГРАМА 3
МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ"

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПІДПРОГРАМА

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення (далі - Київський зоопарк) було засновано 24 березня 1909 року Київським товариством любителів природи. Наразі Київський зоопарк - це унікальний "музей живої природи", що має потужні можливості: вигідне розташування (майже в центрі нашої столиці на площі 34,22 га), гарна експозиція, багатий досвід роботи із тваринами, віддані своїй справі працівники - все це забезпечує сучасний рівень природоохоронної роботи.

Київський зоопарк має статус Кандидата в члени Європейської Асоціації зоопарків і акваріумів та є членом Євразійської асоціації зоопарків і акваріумів (EAZA). За 2018 рік Київський зоопарк успішно пройшов дві перевірки куратором від EAZA і надалі продовжує розвивати зоологічну колекцію, розбудовувати зоопарк згідно з планом реконструкції і провадити культурно-просвітницьку і рекреаційну активність для киян та гостей міста.

Розпочато глобальну реконструкцію Київського зоопарку. Наразі триває робота відповідно до плану першої черги реконструкції. За 2018 рік успішно відбулись основні етапи реконструкції експозиції "Озера" для водоплавних птахів та активно будується новий комплекс павільйонів для приматів. Створено нові експозиції - журавлів, капських білок, кузіманз, мунтжаків, риб Дніпра та інших. Розширено вольєр слона. Розроблено та впроваджено великий масив покращень в інтер'єрі вольєрів різних видів в рамках програми збагачення середовища. Оновлено інтерактивний етикетаж для залучення відвідувачів до екологічно свідомого способу життя.

У Київському зоопарку систематично проводяться інформаційно-просвітницькі акції з залученням громадських, молодіжних, природоохоронних і спортивних організацій, спрямовані на те, щоб у доступній та цікавій формі пояснити людям, як кожний може допомагати природі - сортувати сміття, берегти воду, охороняти тварин і рослини.

Проводиться активна соціально-гуманітарна робота. Так, для дітей з особливими потребами та таких, що потребують уваги, працює тифлозоологічний проект "Зоопарк на дотик", проводяться виїзні соціальні акції із зоотерапії для дітей, які знаходяться у лікарнях.

Розвиваються наукові дослідження. Науковці та ветеринари зоопарку залучені до проектів збереження рідкісних видів IUCN (Міжнародний союз охорони природи). Започатковано амбітну програму з випуску в природу чорного лелеки, тривають дослідження диких коней в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Київський зоопарк активно долучається до міжнародних програм збереження видів EAZA.

Київський зоопарк надає ветеринарну і консультаційну допомогу реабілітаційним центрам для диких тварин та службам з надзвичайних ситуацій міста Києва, а також бере участь в різноманітних міжнародних та всеукраїнських конференціях, тренінгах та обмінах досвідом.

Відповідно до тенденцій сучасного світу Київський зоопарк повинен прагнути більшої визначеності своєї місії для того, щоб домогтися визнання громадськістю своєї унікальної ролі і внеску у справу збереження природи. Але на цьому шляху існує багато проблем, які накопичувалися ще з радянських часів: недостатнє фінансування, слабка матеріально-технічна та лабораторна база. Все це призвело до втрати Київським зоопарком науково-дослідної та просвітницької функції, погіршило його економічні показники.

Внаслідок цих процесів відбулось погіршення умов утримання тварин, що в свою чергу ускладнило участь Київського зоопарку в міжнародних та європейських програмах розмноження та обміну рідкісними та зникаючими видами тварин.

Матеріально-технічна база садово-паркового господарства Київського зоопарку також застаріла та потребує вдосконалення. Дендропарк є одним з найстаріших та найкращих дендропарків Європи, бо має в своїй колекції близько 200 видів рідкісних та тих, що зникають, видів рослин. Покращення стану дендропарку надасть можливість створити більш комфортні умови для тварин, які знаходяться в колекції, а також для відвідувачів зоопарку.

Вирішення проблемних питань Київського зоопарку потребує системного програмного підходу до його подальшого розвитку. Програмою передбачено створення ефективного механізму взаємодії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідних служб, науково-дослідницьких та освітніх установ, підприємств та громадських організацій задля забезпечення виконання заходів Підпрограми за її основними напрямами діяльності. Основні показники розвитку Київського зоопарку визначені в таблиці 1.

Таблиця 1. Основні показники розвитку Київського зоопарку

Показники

2016 рік

2017 рік

2018 рік прогноз

2019 рік прогноз

2020 рік прогноз

2021 рік прогноз

Кількість відвідувачів на рік, тис. осіб

559,9

558,7

640,0

704,0

775,0

852,0

у тому числі:
за реалізованими квитками

557,0

552,7

620,0

621,0

623,0

625,0

Кількість тварин, од.

2117

1772

1900

1919

1957

1996


2. МЕТА ПІДПРОГРАМИ

Основною метою Підпрограми є створення необхідних умов для стабільного розвитку Київського зоологічного парку як унікальної наукової та культурно-просвітницької установи, яка є об'єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ

Підпрограма спрямована на забезпечення належного функціонування Київського зоопарку в сфері природоохоронної, культурно-просвітницької діяльності та науково-дослідницької роботи, спрямованої на збереження різноманіття тваринного світу, шляхом створення належних умов утримання тварин, регенерації середовища їх перебування із застосуванням екологічних та енерго- і ресурсозберігаючих технологій; поширення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування серед широких верств населення, зокрема, учнівської молоді, екологічної культури, відповідальності і гуманного ставлення до навколишнього природного середовища та тваринного світу; забезпечення міжрегіонального, міжнародного партнерства та співробітництва.

Комплексно вирішити зазначені проблеми та досягти поставленої мети дозволить використання програмно-цільового методу, який передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів за напрямами, пріоритетними завданнями, виконавцями і ресурсами.

Джерелами фінансування Підпрограми є кошти бюджету міста Києва. Обсяг фінансування уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету м. Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів (табл. 2).

Таблиця 2. Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Київський зоопарк"

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Обсяг ресурсів, усього

454140,0

454290,0

617763,1

1526193,1

у тому числі:

 

 

 

 

бюджет м. Києва

454140,0

454290,0

617763,1

1526193,1


4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПІДПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями та пріоритетні завдання Підпрограми визначені відповідно до законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ", "Про культуру", "Про захист тварин від жорстокого поводження", вимог та рекомендацій Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (EAZA), положень Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060.

Пріоритетними напрямами Підпрограми є:

- розвиток інфраструктури зоопарку та покращення умов утримання тварин - в рамках напряму передбачається приведення експозиційних споруд зоопарку у відповідність із новітніми принципами функціонально-планувальної організації експозиційних будівель і споруд зоопарків, зокрема, поступове переобладнання та введення в експлуатацію експозиційних комплексів "Примати", "Птахи" та "Африканська савана" із відповідними автономними газовими котельнями комплексів;

- проведення культурно-просвітницьких заходів для школярів м. Києва - в рамках напряму запроваджена освітня шкільна програма, яка включає цикл занять про тваринний світ "ZOO-уроки у Київському зоопарку", впродовж яких учні набуватимуть початкових знань з зоології, ознайомляться із тваринним світом, як з частиною повсякденного життя, матимуть змогу в інтерактивній формі ознайомитись з різними видами представників тваринного світу, дізнатись про їх особливості та правила поводження із тваринами;

- впровадження загальносвітової системи обліку тварин ZIMS відповідно до стандартів Європейської асоціації зоопарків та акваріумів - в рамках напряму передбачається проведення навчально-просвітницьких тренінгів, що спрямовані на навчання фахівців зоопарку (як зоологів, так і ветеринарів) правилам користування міжнародним програмним забезпеченням ZIMS (Zoological Information Management System), призначеного для обліку та моніторингу колекції тварин, а також для забезпечення діловодства зоопарку;

- модернізація матеріально-технічної бази - в рамках напряму передбачається створення та оновлення матеріально-технічної бази, здійснення благоустрою території зоопарку з урахуванням досвіду провідних зоопарків України та світу, приведення науково-дослідних, господарчих та експозиційних споруд зоопарку у відповідність із сучасними функціональними та архітектурно-естетичними вимогами до організації благоустрою території, забезпечення тваринам оптимальних умов для життя в неволі.

Реалізація комплексу заходів Підпрограми дозволить поліпшити умови утримання та оновлення зоологічної колекції Київського зоопарку, які відповідають вимогам європейських і світових стандартів; підвищити рівень природоохоронної, еколого-просвітницької діяльності; забезпечити належний рівень культурно-масового відпочинку киян та гостей столиці; підвищити міжнародний імідж столиці в результаті дотримання міжнародних стандартів управління зоопарками та акваріумами.

Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми "Київський зоологічний парк загальнодержавного значення" наведені у додатку 1.

 

ДОДАТОК 1

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДПРОГРАМИ "КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ"

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Строки виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у т. ч. за роками:
2019 - 2021

Очікуваний результат

Показники

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Розвиток інфраструктури зоопарку та покращення умов утримання тварин

1.1. Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на просп. Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва

2019 - 2021

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлобуд-УКБ"

Бюджет м. Києва

Всього: 1513113,1
2019 - 450000,0
2020 - 450000,0
2021 - 613113,1

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

450000,0

450000,0

613113,1

продукту:

 

 

 

кількість об'єктів, на які будуть спрямовані капітальні вкладення, од.

2

3

3

річна кількість відвідувачів після реконструкції об'єктів, осіб

642000

648000

655000

ефективності:

 

 

 

середні витрати на реконструкцію та капітальні вкладення одного об'єкта зоопарку, тис. грн

225000,0

150000,0

204371,0

якості:

 

 

 

рівень виконання робіт з реконструкції та добудови об'єктів зоопарку до запланованих по Програмі, %

29,7

59,5

100,0

динаміка чисельності відвідувачів, відсотків до попереднього року, %

100,3

100,9

101,1

2.

Проведення культурно-просвітницьких заходів для школярів м. Києва

2.1. Організація проведення просвітницького циклу занять про тваринний світ для учнів закладів загальної середньої освіти "ZOO-урок"

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський зоопарк

Бюджет м. Києва

Всього: 1700,0
2019 - 540,0
2020 - 560,0
2021 - 600,0

витрат:

 

 

 

обсяг видатків на реалізацію заходів, тис. грн

540,0

560,0

600,0

продукту:

 

 

 

кількість залучених школярів, осіб

3750

3750

3750

кількість занять, що планується провести, од.

150

150

150

ефективності:

 

 

 

середня вартість проведення одного заняття, тис. грн

3,6

3,7

4,0

якості:

 

 

 

поширення серед школярів міста навичок та знань про спілкування та гуманного поводження з тваринами, заохочення до отримання знань про тваринний світ

3.

Впровадження загальносвітової системи обліку тварин ZIMS відповідно до стандартів Європейської асоціації зоопарків та акваріумів

3.1. Проведення навчально-просвітницьких тренінгів для фахівців Київського зоопарку

2019 - 2021

Київський зоопарк

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

продукту:

 

 

 

кількість фахівців зоопарку, які будуть залучені до навчань, осіб

30

30

30

кількість занять, що планується провести, од.

20

20

20

4.

Модернізація матеріально-технічної бази

4.1. Підтримання матеріально-технічної бази Київського зоопарку

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський зоопарк

Бюджет м. Києва

Всього: 11380,0
2019 - 3600,0
2020 - 3730,0
2021 - 4050,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

3600,0

3730,0

4050,0

продукту:

 

 

 

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.

2

4

2

ефективності:

 

 

 

середні витрати на придбання одиниці обладнання або предмету довгострокового користування, тис. грн

1800,0

932,5

2025,0

якості:

 

 

 

рівень модернізації матеріально-технічної бази до запланованої по Програмі, %

31,6

64,4

100,0

РАЗОМ ПО ПІДПРОГРАМІ 3:

 

Всього:
1526193,1
2019 - 454140,0
2020 - 454290,0
2021 - 617763,1

 

 

 

 

Бюджет м. Києва

Всього:
1526193,1
2019 - 454140,0
2020 - 454290,0
2021 - 617763,1


ПІДПРОГРАМА 4
МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "КИЇВ ЕТНІЧНИЙ"

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПІДПРОГРАМА

Київ є мультинаціональним і мультикультурним містом, у якому проживають представники 135 національностей. За даними перепису 2001 року (єдине офіційне джерело інформації) у столиці мешкають 2110767 українців або 82,2 %, а всі інші (17,8 %) відносяться до національних меншин.

Найбільш чисельними є: росіяни - 337323 особи; євреї - 17962 особи; білоруси - 16549 осіб; поляки - 6924 особи; вірмени - 4935 осіб; азербайджанці - 2567 осіб; татари - 2451 особа; грузини - 2352 особи; молдавани - 1927 осіб; болгари - 1514 осіб; араби - 1426 осіб; німці - 1123 особи.

Такий етнічний склад населення вимагає особливої уваги органів державної влади та органів місцевого самоврядування до питань розвитку культур і мов різних національних меншин, збереження їхніх самобутніх традицій, звичаїв та обрядів.

На розвиток міжетнічних стосунків та зростання активності процесів у етнонаціональній сфері суттєво впливають особливості м. Києва як столиці. Зокрема, столиця є зоною активних міграційних переміщень. Це стимулює формування громадських об'єднань національно-культурного спрямування як виразників інтересів відповідних спільнот. З кожним роком збільшується їх кількість, постійно зростає їх членство, масштабність культурологічних заходів, активізується їх участь у суспільних процесах.

Якщо на початок 1992 року у м. Києві функціонувало лише 7 національно-культурних товариств, то станом на початок 2015 року вже діяло 90 національно-культурних громад, а на початок 2018 року - 100 таких організацій, що репрезентують собою 35 етнічних груп населення столиці. Крім того, у м. Києві проводять свою діяльність 15 центрів культур національних меншин, видаються газети, функціонують театри, художні колективи, навчальні заклади з вивчення та навчанням мовами національних меншин. Основні показники розвитку національно-культурних товариств та забезпечення потреб етнічних груп населення м. Києва наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Основні показники розвитку національно-культурних товариств та забезпечення потреб етнічних груп населення м. Києва

Показники

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік (очік.)

Кількість національно-культурних товариств, всього, од.

90

95

96

100

із них:

 

 

 

 

місцевого значення, од.

83

85

89

90

всеукраїнського значення, од.

7

10

7

10

Задоволення культурних потреб:

 

 

 

 

аматорські колективи

18

18

20

22

центри культур національних меншин

12

13

13

15

Задоволення освітніх потреб:

 

 

 

 

недільні школи, од.

8

8

8

8

"школи вихідного дня", од.

12

12

12

14

Задоволення інформаційних потреб:

 

 

 

 

газети, журнали, од.*

47

47

48

48

публічні бібліотеки, од.**

7

7

7

7


____________
* із 47 періодичних видань національних товариств, об'єднань, що видаються у столиці, три з них видаються за державні кошти, зокрема, це "Арагац" - газета вірменської громади України, "Еврейские вести" - газета товариства єврейської культури України та "Dziennik Kijowski" - газета польської громади України. Всі інші періодичні видання фінансуються за рахунок власних коштів громад, благодійних та спонсорських внесків. У 2017 році стала виходити за спонсорські кошти інформаційно-аналітична газета Ради національних спільнот України (РНСУ) "Національний діалог".

** Бібліотека ім. А. Міцкевича (польська спеціалізація), Відділ тюркомовної літератури Центральної районної бібліотеки ім. М. Є. Салтикова-Щедріна, Бібліотека ім. Самеда Вургуна (азербайджанська спеціалізація), Бібліотека ім. О. Шварцмана (бібліотека єврейської літератури), Центральна районна бібліотека ім. О. С. Пушкіна, Бібліотека ім. Махтумкулі (туркменська спеціалізація), Бібліотека "Деміївська" (відділ азіатської та африканської дружби).

Стабільність міжнаціональних відносин, відсутність конфліктів та протистоянь в столиці - це наслідок і результат виваженої та ефективної співпраці столичної влади з національно-культурними громадами м. Києва.

Серед великої кількості етнічних громад найактивнішими як у царині збереження і розвитку власних національних культур, так і у величині внеску у розвиток міста є Азербайджанська, Болгарська, Вірменська, Гагаузька, Грузинська, Єврейська, Корейська, Німецька та Польська етнічні громади.

Протягом останніх трьох років упевнено заявила про себе у культурно-мистецькому і культурно-освітньому житті столиці кримськотатарська громада, зокрема, громадська організація кримських татар "Къырым айлеси" ("Кримська родина"). Діяльність організації "Кримська родина" є унікальною і поки що ця організація є єдиним прикладом самоорганізації кримськотатарської громадськості, яка забезпечує культурно-освітні права своїх дітей в умовах вимушеного переселення з Криму.

Діють і співпрацюють із Київською міською владою у столиці Ассирійське національно-культурне товариство "Ніневія", Грецький культурний центр "Зорбас", Еллінське братство "Енотіта", Естонське земляцтво України, Київське культурне товариство казахів "Достик", Асоціація курдських громадських організацій "Мідія", Київське міське товариство литовської культури ім. Майроніса, Київська міська організація "Форума ромен Українатар", Київська організація національного культурно-просвітницького товариства "Русское собрание", Київське товариство румунської культури ім. П. Могили, Київське товариство татар "Ільдаш", Київська булгаро-татарська громада, Київське товариство "Узбекистан", Культурно-освітнє українсько-чеське товариство "Вишеград" та інші.

У місті Києві проводяться культурно-мистецькі заходи, які пропагують здобутки культур етнічних громад, знайомлять з ними киян та гостей міста. Найбільш значимими стали проведені за підтримки міської влади Шевченківські літературні читання мовами національних меншин; свято весняного рівнодення "Новруз"; Фестиваль національних громад "Етнофест"; виставка-презентація "Етнічні громади столиці запрошують"; "Запрошуємо до столу"; Міжнародний фестиваль ромської культури "Амала"; меморіальні заходи, приурочені пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, зокрема, мітингу та вечору-реквієму на Софійській площі; культурно-мистецька акція колективів етнічних громад міста Києва "Мати Україно - ти одна у нас!" до Дня незалежності України; літературні конкурси "Етнічний віночок Києва" та "Квітни мово, зірнице слова", творчі ювілейні вечори аматорських колективів тощо.

У рамках проведення заходів з нагоди річниці трагічних подій у Бабиному Яру та увічнення пам'яті жертв нацизму започатковано та традиційно проводиться прийом Праведників Бабиного Яру у Колонній залі Київської міської ради; проходить траурна хода "Дорогою Смерті" та мітинг біля пам'ятника "Менора", а також церемонія покладання квітів до монументу жертв Бабиного Яру за участю вищих посадових осіб держави, представників дипломатичних установ, громадських організацій тощо.

Здійснюється комплекс заходів, спрямованих на запобігання проявів ксенофобії, расизму та антисемітизму. Зокрема, періодично працює тимчасова робоча група для проведення перевірок у місцях, де здійснюється продаж літератури, що може містити матеріали, спрямовані на розпалення міжнаціональної ворожнечі.

Для забезпечення реалізації у м. Києві Європейської хартії регіональних мов або мов меншин надається сприяння у створенні належних умов, зокрема, діяльності недільних шкіл, функціонування курсів рідної мови для осіб, які належать до національних меншин столиці. Так, у столиці за підтримки київської міської влади продовжує діяти курдська школа вихідного дня, поряд з уже діючими відкрито ряд нових шкіл вихідного дня, зокрема, болгарську та грецьку.

Відзначаючи позитивні тенденції у зазначеній сфері, варто зазначити наявність проблем. Серед основних:

- не реалізується практика надання національно-культурним товариствам приміщень соціально-культурного призначення, що перебувають у комунальній власності, для проведення ними культурно-просвітницьких заходів;

- потребує розширення база закладів освіти за рахунок діяльності недільних шкіл та шкіл вихідного дня;

- не повністю задовольняються потреби національних меншин у засобах масової інформації, підручниках, довідковій та художній літературі мовами національних меншин;

- практично відсутні телерадіопрограми, у т. ч. і в комунальних ЗМІ, які б висвітлювали питання міжнаціональних відносин, традиції та культуру національних меншин, а також діяльність національно-культурних громад та їхній внесок у розбудову міста.

2. МЕТА ПІДПРОГРАМИ

Метою Підпрограми є:

- забезпечення вільного, рівноправного розвитку громадян усіх національностей, які проживають у м. Києві, задоволення їх національно-культурних потреб; утвердження принципів толерантності і міжнаціональної злагоди, недопущення расизму, ксенофобії та антисемітизму; підтримка діяльності національно-культурних товариств, етнічних громад та центрів національних культур;

- створення належних умов для збереження, відродження та розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності, вивчення рідної мови, історії осіб, які належать до національних меншин і проживають у м. Києві.

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ

Найбільш ефективним механізмом вирішення означених проблем є використання програмно-цільового методу, який ґрунтується на узгодженні в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах. Це дозволяє, дотримуючись принципів планування та послідовності, чітко визначити перспективи з урахуванням усіх потреб галузі, використовуючи цільове спрямування бюджетних коштів для вирішення першочергових завдань.

Підпрограма є практичним інструментом реалізації державної етнонаціональної політики в столиці, сприяє створенню належних умов для забезпечення культурних, освітніх, інформаційних потреб національних меншин, а також підтриманню атмосфери толерантності та міжнаціональної злагоди. Багатовекторна діяльність, залучення фінансового, організаційно-технічного, консультативно-методичного потенціалу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування міста дозволять надати роботі з етнічними спільнотами системного характеру.

У процесі реалізації Підпрограми будуть створені умови для адаптації та інтеграції в українське суспільство осіб, які належать до національних меншин, відродження і розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності.

Джерелом фінансування Підпрограми є кошти бюджету м. Києва. Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми, наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Київ етнічний"

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Обсяг ресурсів, усього

795,0

5790,0

5965,0

12550,0

у тому числі:

 

 

 

 

бюджет м. Києва

695,0

5790,0

5965,0

12450,0

інші джерела

100,0

-

-

100,0


4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПІДПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Правовою основою формування державної етнонаціональної політики в Україні стали Конституція України, закони України "Про національні меншини в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про культуру", Декларація про державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України, Декларація прав національностей України. Ряд правових принципів і процедур, що захищають інтереси національних меншин, передбачені в законодавчих актах про громадянство, про об'єднання громадян, про свободу совісті та релігійні організації, про освіту.

Що стосується міжнародного права, Україна приєдналася та ратифікувала практично всі міжнародно-правові нормативні акти у сфері забезпечення прав національних меншин. Це, зокрема, Рамкова конвенція про захист національних меншин (ратифікована Верховною Радою України у грудні 1997 року), Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (ратифікована Верховною Радою України у травні 2003 року), Ословські рекомендації щодо мовних прав національних меншин (лютий 1998 року), Гаазькі рекомендації щодо прав національних меншин на освіту (жовтень 1996 року).

Напрями та пріоритетні завдання Підпрограми визначені відповідно до положень Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060.

Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми "Київ етнічний" наведені у додатку 1.

Основними напрямами Підпрограми визначено:

- комунікація з етнічними громадами "Місто - громадам, громади - місту";

- інтеграція та адаптація представників етнічних меншин в українське суспільство "Ми - українці, хоч і різного етнічного походження";

- збереження українства за кордоном "Закордонний українець";

- створення комунального підприємства "Київський муніципальний дім національностей".

Основними завданнями Підпрограми є:

- створення сприятливих умов для відродження, розвитку та збереження етнокультурної самобутності національно-культурних громад;

- підтримка національно-культурних громад м. Києва у проведенні культурно-мистецьких заходів, спрямованих на гармонійне поєднання культур української нації та національних меншин;

- створення умов для вільного розвитку мов національних меншин, задоволення їх освітніх потреб;

- висвітлення діяльності та подій з життя національних меншин у засобах масової інформації;

- підтримка випуску національно-культурними громадами друкованих видань, у тому числі мовами національних меншин;

- сприяння формуванню толерантності та злагоди в міжнаціональних відносинах;

- сприяння громадським організаціям закордонних українців в організації проведення культурологічних заходів;

- створення центру консолідації етнічних громад столиці - Київського муніципального дому національностей.

Реалізація комплексу заходів Підпрограми дозволить консолідувати зусилля центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі для забезпечення у м. Києві прав осіб, які належать до національних меншин і проживають у столиці, на розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності. Заходи Підпрограми передбачають збереження рідної мови, культурної спадщини національних меншин, носіями якої вони є.

Розроблення Підпрограми "Київ етнічний" на 2019 - 2021 роки має велике суспільно-політичне значення для забезпечення гармонійного співіснування осіб різних національностей, а також сприятиме встановленню соціальної стабільності та подальшому соціально-економічному розвитку столиці.

ДОДАТОК 1

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДПРОГРАМИ "КИЇВ ЕТНІЧНИЙ"

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у т. ч. за роками:
2019 - 2021

Очікуваний результат

Показники

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Комунікація з етнічними громадами "Місто - громадам, громади - місту"

1.1. Організаційна підтримка проведення заходів національних громад, приурочених знаменним подіям з їх історії, національних свят, життя і творчості відомих діячів культури та мистецтв тощо

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 225,0
2019 - 70,0
2020 - 75,0
2021 - 80,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

70,0

75,0

80,0

продукту:

 

 

 

кількість охоплених національно-культурних громад, од.

35

37

40

кількість заходів, од.

28

30

35

кількість учасників, осіб

500,0

600,0

700,0

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну громаду, тис. грн

2,0

2,03

2,0

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад до попереднього року, %

109,4

105,7

108,1

динаміка кількості заходів, %

112,0

107,1

116,7

динаміка кількості учасників, %

111,1

120,0

116,7

1.2. Організація та проведення конкурсів, форумів, фестивалів, зустрічей та інших культурно-мистецьких і освітніх заходів:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Міжнародного національного свята Новруз (народні гуляння)

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 265,0
2019 - 80,0
2020 - 90,0
2021 - 95,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

80,0

90,0

95,0

продукту:

 

 

 

кількість охоплених національно-культурних громад, од.

10

11

12

кількість учасників, осіб

400

425

450

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну громаду, тис. грн

8,0

8,2

7,9

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад до попереднього року, %

111,1

110,0

109,1

динаміка кількості учасників, %

105,3

106,3

105,9

- Фестивалю національних культур "Етнофест"

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 270,0
2019 - 80,0
2020 - 90,0
2021 - 100,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

80,0

90,0

100,0

продукту:

 

 

 

кількість охоплених національно-культурних громад, од.

30

33

35

кількість учасників, осіб

1000

1100

1200

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну громаду, тис. грн

2,7

2,7

2,9

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад до попереднього року, %

111,1

110,0

106,1

динаміка кількості учасників, %

111,1

110,0

109,1

- Київського форуму толерантності "Будуємо європейську країну разом"

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 120,0
2019 - 35,0
2020 - 40,0
2021 - 45,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

35,0

40,0

45,0

продукту:

 

 

 

кількість охоплених національно-культурних громад, од.

40

42

44

кількість учасників, осіб

130

150

170

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну громаду, тис. грн

0,9

0,95

1,02

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад до попереднього року, %

105,3

105,0

104,8

динаміка кількості учасників, %

108,3

115,4

113,3

- культурно-мистецької акції до Дня Незалежності України "Мати Україно - ти у нас одна"

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 270,0
2019 - 80,0
2020 - 90,0
2021 - 100,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

80,0

90,0

100,0

продукту:

 

 

 

кількість охоплених національно-культурних громад, од.

30

33

35

кількість учасників, осіб

3600

3700

3800

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну громаду, тис. грн

2,7

2,7

2,9

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад до попереднього року, %

107,1

110,0

106,1

динаміка кількості учасників, %

102,9

102,8

102,7

 

- прийому Праведників Бабиного Яру

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 75,0
2019 - 20,0
2020 - 25,0
2021 - 30,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

20,0

25,0

30,0

продукту:

 

 

 

кількість охоплених єврейських організацій, од.

3

4

4

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну єврейську організацію, тис. грн

6,7

6,25

7,5

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених єврейських організацій до попереднього року, %

150,0

133,3

100,0

1.3. Проведення Всеукраїнської меморіальної акції "Шість мільйонів сердець" спільно з Єврейською радою України, Єврейським форумом України у рамках заходів, приурочених Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 180,0
2019 - 50,0
2020 - 60,0
2021 - 70,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

50,0

60,0

70,0

продукту:

 

 

 

кількість охоплених єврейських громад, од.

6

7

8

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну єврейську громаду, тис. грн

8,3

8,6

8,8

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених єврейських громад до попереднього року, %

120,0

116,7

114,3

1.4. Участь у проведенні заходів, приурочених пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 75,0
2019 - 20,0
2020 - 25,0
2021 - 30,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

20,0

25,0

30,0

продукту:

 

 

 

кількість охоплених кримськотатарських громад, од.

3

4

4

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну кримськотатарську громаду, тис. грн

6,7

6,25

7,5

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад, %

100,0

133,3

133,3

1.5. Участь у проведенні заходів до Днів пам'яті трагедії Бабиного Яру

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 145,0
2019 - 20,0
2020 - 25,0
2021 - 100,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

20,0

25,0

100,0

продукту:

 

 

 

кількість охоплених громад, од.

3

4

4

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну громаду, тис. грн

6,7

6,25

25,0

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад до попереднього року, %

100,0

133,3

133,3

1.6. Участь в організації та поширенні інформації про діяльність засобів масової інформації, що виходять мовами національних меншин, театрам, центрам та іншим культурно-мистецьким закладам національних меншин у столиці

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Не потребує фінансування

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

-

-

-

продукту:

 

 

 

кількість охоплених національно-культурних громад, од.

15

16

17

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну громаду, тис. грн

-

-

-

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад до попереднього року, %

100,0

106,7

106,3

1.7. Участь у виданні науково-популярної літератури, інформаційно-аналітичних довідників, книг, збірників мовами національних меншин, методичних матеріалів, посібників, розмовників, сценарних розробок тощо

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 205,0
2019 - 60,0
2020 - 70,0
2021 - 75,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

60,0

70,0

75,0

продукту:

 

 

 

кількість охоплених національно-культурних громад, од.

10

12

13

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну громаду, тис. грн

6,0

5,8

5,8

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад до попереднього року, %

100,0

120,0

108,3

2.

"Ми - українці, хоч і різного етнічного походження".
Інтеграція та адаптація представників етнічних меншин в українське суспільство

2.1. Проведення культурно-просвітницьких акцій, спрямованих на формування толерантності, поваги до культури, історії, мови та традицій представників різних національностей:
- до Міжнародного дня рідної мови;
- до Дня слов'янської писемності;
- до Дня Європи;
- до Міжнародного дня толерантності;
- до Міжнародного дня прав людини

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 150,0
2019 - 50,0
2020 - 50,0
2021 - 50,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

50,0

50,0

50,0

продукту:

 

 

 

кількість охоплених національно-культурних громад, од.

30

33

35

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну громаду, тис. грн

1,67

1,52

1,43

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад до попереднього року, %

103,4

110,0

106,1

2.2. Реалізація у м. Києві Європейської хартії регіональних мов або мов меншин:
- сприяння функціонуванню шкіл вихідного дня (для осіб, які належать до національних меншин столиці)

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 310,0
2019 - 90,0
2020 -100,0
2021 -120,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

90,0

100,0

120,0

продукту:

 

 

 

кількість охоплених національно-культурних громад, од.

9

10

12

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну громаду, тис. грн

10,0

10,0

10,0

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад до попереднього року, %

100,0

111,1

120,0

3.

Закордонний українець - збережемо українство за кордоном

3.1. Забезпечення організації і проведення культурологічних заходів (науково-практичних конференцій, форумів, семінарів) громадськими організаціями закордонних українців

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Не потребує фінансування

продукту:

 

 

 

кількість охоплених громад, од.

3

3

3

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад до попереднього року, %

100

100

100

3.2. Сприяння збереженню та розвитку української мови в середовищі української діаспори: зокрема,
- придбання та передача друкованої продукції українською мовою громадським організаціям закордонних українців

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 160,0
2019 - 40,0
2020 - 50,0
2021 - 70,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

40,0

50,0

70,0

продукту:

 

 

 

кількість охоплених громад, од.

4

5

7

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну громаду, тис. грн

10,0

10,0

10,0

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад до попереднього року, %

100

125

140

4.

Створення Київського муніципального дому національностей

4.1. Презентація Концепції та підписання меморандуму з етнічними громадами м. Києва про співпрацю у створенні Київського муніципального дому національностей

2019

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Інші джерела

Всього 100,0
2019 - 100,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

100

-

-

продукту:

 

 

 

кількість охоплених національно-культурних громад, од.

65

-

-

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну громаду, тис. грн

1,54

-

-

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад до попереднього року, %

108,3

-

-

4.2. Забезпечення заходів зі створення юридичної особи шляхом перетворення існуючого комунального підприємства, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Києва

2020

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього 5000,0
2020 - 5000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

-

5000,0

-

продукту:

 

 

 

кількість охоплених національно-культурних громад, од.

-

70,0

-

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну громаду, тис. грн

-

71,43

-

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад до попереднього року, %

-

107,7

-

4.3. Здійснення будівельних робіт з метою пристосування будівлі для розміщення Київського муніципального дому національностей

2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього 5000,0
2021 - 5000,0

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

-

-

5000,0

продукту:

 

 

 

кількість охоплених національно-культурних громад, од.

-

-

75

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одну громаду, тис. грн

-

-

66,67

якості:

 

 

 

динаміка кількості охоплених громад до попереднього року, %

-

-

107,1

РАЗОМ ПО ПІДПРОГРАМІ 4:

 

Всього: 12550,0
2019 - 795,0
2020 - 5790,0
2021 - 5965,0

 

 

 

 

Бюджет м. Києва

Всього: 12450,0
2019 - 695,0
2020 - 5790,0
2021 - 5965,0

Інші джерела

Всього: 100,0
2019 - 100,0


ПІДПРОГРАМА 5
МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "КИЇВ ДУХОВНИЙ"

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПІДПРОГРАМА

В умовах формування громадянського суспільства та демократизації роль духовної сфери набула нового змісту. У країні відбувається відродження релігійно-церковного життя та відновлення зруйнованої в радянські часи релігійно-церковної мережі. Докорінно змінилося ставлення населення до релігії та церкви, значно зріс рівень суспільної довіри до неї. Сформувалася суспільна потреба у церкві як важливій інституції громадянського суспільства.

Прийняття Підпрограми обумовлено:

- потребою інтенсифікації становлення громадянського суспільства та задоволенням громадянського суспільства в існуванні церкви як його важливої інституції; динамізмом суспільно-політичного та релігійно-церковного життя; забезпеченням паритету взаємовідносин церкви і держави;

- необхідністю забезпечення належного рівня суспільної моралі;

- необхідністю сприяння мінімізації та подолання міжцерковних протиріч та конфліктів;

- необхідністю окреслення кола сучасних потреб у взаємовідносинах церкви і місцевої влади, шляхів та механізмів їх розв'язання;

- потребою свободи творчості, доступу до культурних надбань, активної участі людей, особливо молоді, у культурно-мистецьких і релігійно-церковних процесах;

- забезпеченням подальшої демократизації владно-церковних взаємовідносин, пошуку взаємоприйнятних форм і методів розв'язання соціальних і релігійних проблем.

У м. Києві станом на 01.01.2018 діють 1267 релігійних організацій, у т. ч. 1227 - зареєстрованих і 40 - поза реєстрацією (відомості щодо діяльності інших незареєстрованих релігійних громад протягом 2017 року до Департаменту культури не надходили). Окрім цього, у столиці функціонують 54 релігійні центри, 26 управлінь, 983 релігійні громади, 28 монастирів, 21 братство, 107 місій, 48 духовних навчальних закладів, де навчаються 5018 студентів. Також при релігійних організаціях м. Києва діють 247 недільних шкіл. Для висвітлення своєї діяльності релігійні громади використовують 46 періодичних видань.

Найбільші за чисельністю є релігійні організації: Української православної церкви - 317, Української православної церкви - Київський патріархат - 164, релігійні громади євангельських християн - 71, Всеукраїнського союзу об'єднань євангельських християн-баптистів - 69, релігійних організацій протестантського напрямку - 62, релігійних організацій харизматичного типу - 54, мусульманських релігійних організацій - 33, іудейських - 26.

Релігійні організації м. Києва для своєї богослужбової діяльності використовують 293 культові будівлі та пристосовані для богослужінь приміщення.

У столиці діє Київська міська рада церков і релігійних організацій, до складу якої входять керівники основних і найбільш впливових релігійних організацій м. Києва. На засіданнях Ради розглядаються нагальні для м. Києва питання, зокрема, про спільну роботу у сфері духовної та соціальної діяльності церков і релігійних організацій міста Києва та київської міської влади; налагодження ефективної співпраці щодо соціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних дітей, їх соціалізації, реабілітації та адаптації у суспільстві; надання допомоги малозабезпеченим верствам населення, проведення благодійних заходів серед нужденних тощо.

Київська міська влада сприяє релігійним організаціям різних конфесій м. Києва у проведенні благодійних заходів, соціального служіння серед незахищених верств населення, роботі щодо захисту суспільної моралі, орієнтує релігійні організації міста на проведення у храмах столиці молебнів з нагоди відзначення державних свят та пам'ятних дат. Представники духовенства запрошуються до участі у загальноміських заходах.

З метою духовного розвитку молоді на традиціях української культури та християнських цінностей в закладах загальної середньої освіти міста викладається курс з християнської етики, що дозволяє сформувати свідомість молоді у толерантному ставленні до різних релігійних конфесій та напрямків.

Налагоджено співпрацю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, релігійних та громадських організацій у сфері роботи з вимушеними переселенцями, створено Координаційну раду Київської міської державної адміністрації, релігійних та громадських організацій столиці з питань соціальної роботи.

У всіх районах столиці проводиться індивідуальна робота з керівниками релігійних організацій, зустрічі керівників релігійних організацій із головами чи заступниками голів райдержадміністрацій, на яких висвітлюються соціально-економічні питання розвитку районів, розглядаються проблеми релігійних громад (надання приміщень для проведення богослужінь, виділення земельних ділянок для будівництва культових будівель, проведення благочинної роботи та інше).

Аналіз діяльності релігійних організацій та практики застосування і дотримання законодавства про свободу совісті свідчить про те, що релігійна ситуація у м. Києві в цілому контрольована і прогнозована, у столиці відсутні міжконфесійні протистояння, що дає змогу планувати подальший розвиток духовності та культури у м. Києві.

Проте продовжують існувати наступні проблеми:

- незважаючи на хоча і помірний у порівнянні з минулими роками приріст кількості релігійних громад у м. Києві, рівень їх забезпеченості культовими спорудами становить 23,1 %, зокрема: релігійні громади Української греко-католицької церкви забезпечені культовими та пристосованими під молитовні приміщеннями на 38,1 %, Української православної церкви - 29,5 %, Української православної церкви Київського патріархату - 25,5 %, Української уніонної конференції адвентистів сьомого дня - 20,8 %, Української автокефальної православної церкви - 20 %, Римо-католицької церкви - 14,8 %, Всеукраїнського союзу об'єднань євангельських християн-баптистів - 13 %;

- залишається ряд питань, пов'язаних з передачею культових будівель та іншого церковного майна. Це, зокрема, стосується:

· будинку караїмської кенаси на вул. Ярославів Вал, 7, на який претендують Караїмська релігійна громада м. Києва, Київська караїмська релігійна громада та Федерація єврейських громад СНД. З 1982 року у будинку розміщується Республіканський Будинок актора Національної спілки театральних діячів України на умовах оренди;

· будинку на вул. Смирнова-Ласточкіна, 20, на який претендує Українська православна церква, який згідно з рішенням Київської міської ради від 05.07.2001 N 433/1410 надано в оренду Національній Академії образотворчого мистецтва і архітектури;

· будинку на вул. Сковороди, 9, на передачу якого претендують релігійна громада Руської православної старообрядницької церкви у Подільському районі м. Києва та Київська Успенська старообрядницька громада. З 1984 року цей будинок використовується Інститутом археології Національної академії наук України як науково-археологічна база (лабораторії, фонди);

· будівлі синагоги Баришпольського за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 22/1, на передачу якої претендувала єврейська релігійна громада міста Києва, а наразі претендує благодійна організація "Федерація єврейських громад в столиці України". Належить до комунальної власності територіальної громади Голосіївського району міста Києва і використовується для потреб позашкільної установи Будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського району міста Києва;

· будівлі колишньої купецької синагоги на вул. Шота Руставелі, 19, в якій розміщується кінотеатр "Кінопанорама" і на яку претендує єврейська релігійна громада міста Києва. У 2008 році споруду синагоги приватизовано товариством з обмеженою відповідальністю "Кінопанорама". Наразі питання визначення права власності на зазначену будівлю знаходиться на розгляді у судових інстанціях;

- необхідність забезпечення збереження міжконфесійної злагоди й міжцерковного співробітництва обумовлена поліконфесійністю у столиці;

- політизація діяльності ряду конфесій та релігійних об'єднань;

- територіальна нерівномірність поширення релігійних організацій;

- поява нетрадиційних культів;

- низький рівень забезпеченості культовими спорудами церков національних меншин;

- наростання напруги в суспільстві, пов'язаної з агресією РФ на сході України, значними потоками переселенців, економічними негараздами, що призводять до наростання проблем, у т. ч. духовних і моральних.

Вищезазначене обумовлює необхідність розширення співробітництва місцевих органів влади і церкви як цілеспрямованого і системного процесу.

Виконання заходів Програми дасть змогу об'єднати потужний потенціал міста у забезпеченні прав громадян на свободу совісті, сприянні релігійним громадам м. Києва у духовному розвитку, соціальному та гуманітарному забезпеченні потреб мешканців, духовної освіти молоді та усіх бажаючих, реалізації релігійних потреб кожного мешканця, збереження та зростання суспільної моралі громадян.

2. МЕТА ПІДПРОГРАМИ

Мета Підпрограми - створення умов для забезпечення конституційного права мешканців столиці на свободу світогляду і віросповідання, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості, сприяння максимально повній реалізації можливостей релігійних організацій щодо надання допомоги потребуючим.

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ

Найбільш ефективним механізмом вирішення проблем є використання програмно-цільового методу, який ґрунтується на узгодженні в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах.

Джерелами фінансування Підпрограми є кошти бюджету м. Києва, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України (табл. 1).

Таблиця 1. Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Київ духовний"

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Обсяг ресурсів, усього

409,9

497,9

489,7

1397,5

у тому числі:

 

 

 

 

бюджет м. Києва

409,9

497,9

489,7

1397,5


4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПІДПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Конституція України є головним національним нормативно-правовим актом, що регламентує модель державно-церковних відносин в Україні. Зокрема, стаття 35 містить положення стосовно прав на свободу совісті, стосунки держави та релігійних організацій. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" проголошує та конкретизує право громадян України на свободу совісті, рівність громадян перед законом незалежно від релігійних переконань, відокремлення церкви (релігійних організацій) від держави, а школи - від церкви, визначення різних релігійних організацій, початку та припинення їхньої діяльності, порядку реєстрації статутів, регламентує майновий стан релігійних організацій, права громадян і організацій, що пов'язані зі свободою совісті, та особливості трудової діяльності в релігійних організаціях, визначає права та обов'язки спеціального державного органу, що відповідає за налагодження державно-церковних відносин та прописує відповідальність за порушення закону. Наразі цей нормативно-правовий акт є основним джерелом, на яке орієнтуються учасники державно-церковних відносин.

Основними напрямами Підпрограми визначено:

- підтримку діяльності релігійних організацій м. Києва;

- загальноміські заходи із відзначення релігійно-суспільних свят українського народу;

- науково-просвітницьку роботу та інформаційне забезпечення.

Втілення в життя Підпрограми планується шляхом виконання відповідних заходів щодо сприяння діяльності релігійних організацій у м. Києві, забезпечення відповідно до норм чинного законодавства виконання їх статутних завдань, зокрема, забезпечення організації та проведення на належному рівні загальноміських заходів із відзначення релігійно-громадських свят, у тому числі за участю вищих посадових осіб; організація відповідної науково-просвітницької роботи та інформаційного забезпечення киян і гостей столиці: проведення семінарів, круглих столів з питань діяльності новітніх релігійних течій, міжконфесійних відносин за участю представників релігійних організацій, органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ, науковців з метою нейтралізації проявів дискримінації на релігійному ґрунті, тематичних семінарів для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань державно-церковних відносин та політики України у сфері релігійно-церковного життя тощо.

Важливою державною функцією є також недопущення міжконфесійних і міжцерковних конфліктів як джерел напруги в суспільстві, деполітизація релігійного середовища.

З метою вирішення питань подальшого розвитку духовної та культурно-історичної спадщини, зокрема, втілення в життя заходів, передбачених Підпрограмою, планується об'єднання зусиль релігійних організацій та служб міста шляхом розгляду питань у ході робочої дискусії на засіданнях зазначеного консультативно-дорадчого органу.

Враховуючи досвід попередніх років, а саме: відзначення релігійними організаціями ювілейних дат (500 річчя Реформації, 1000-річчя з дня першого богослужіння у Софійському соборі тощо) в новій Підпрограмі передбачається проведення заходів з нагоди пам'ятних подій, які будуть затверджені указами Президента України, постановами Верховної Ради України та розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

Також забезпечення у сприянні релігійним організаціям м. Києва здійснення ними благодійницької та милосердницької роботи серед незахищених верств населення м. Києва, вимушених переселенців зі Сходу України та Автономної Республіки Крим; вирішенні організаційних питань щодо заснування релігійними організаціями відповідно до вимог чинного законодавства закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти.

Необхідним є здійснення модифікації, вдосконалення та забезпечення функціонування електронної облікової бази релігійних організацій у м. Києві, яку в подальшому передбачається розмістити у відкритому доступі в мережі Інтернет.

Передбачено висвітлення у засобах масової інформації та телеефірі питань у сфері державно-церковних відносин, у тому числі за участю релігійних організацій м. Києва.

Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової Підпрограми "Київ духовний" наведені у додатку 1.

ДОДАТОК 1

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПІДПРОГРАМИ "КИЇВ ДУХОВНИЙ"

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у т. ч. за роками:
2019 - 2021

Очікуваний результат

Показники

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Підтримка діяльності релігійних організацій м. Києва

1.1. Здійснення заходів з розгляду заяв релігійних громад м. Києва щодо реєстрації статутів (установчих документів) або внесення змін до статутів (установчих документів), зокрема, шляхом надання консультацій

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

продукту:

 

 

 

кількість розглянутих заяв релігійних громад, од.

55

75

95

якості:

 

 

 

частка повернутих на доопрацювання статутних документів релігійних громад, %

27,3

24,0

21,1

1.2. Надання підтримки релігійним організаціям м. Києва у здійсненні ними міжнародних зв'язків та контактів, зокрема, погодження канонічної діяльності іноземним релігійним діячам, які прибувають до України на запрошення релігійних громад

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

продукту:

 

 

 

кількість розглянутих клопотань релігійних громад, од.

85

100

130

якості:

 

 

 

питома вага погоджень на здійснення канонічної діяльності іноземним громадянам, %

95,3

97,0

98,5

1.3. Створення та забезпечення функціонування електронної облікової бази релігійних організацій у м. Києві

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 140,0
2019 - 30,0
2020 - 80,0
2021 - 30,0

витрат:

30,0

80,0

30,0

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

 

 

 

продукту:

 

 

 

кількість відображених в електронній базі релігійних громад (показник залежить від кількості зареєстрованих статутів релігійних громад станом на 01 січня звітного періоду)

953

971

991

якості:

 

 

 

динаміка наповнення електронної бази інформацією про релігійні громади м. Києва, %

101,6

101,9

102,1

2.

Загальноміські заходи із відзначення релігійно-суспільних свят українського народу

2.1. Забезпечення організації та проведення загальноміських заходів із відзначення релігійно-громадських свят:

 

 

 

 

 

 

 

 

Свята Водохреща;

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 214,8
2019 - 64,9
2020 - 71,4
2021 - 78,5

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

64,9

71,4

78,5

продукту:

 

 

 

кількість учасників, охоплених загальноміськими заходами, тис. осіб

16

16,5

17

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одного учасника, тис. грн

0,01

0,01

0,01

якості:

 

 

 

динаміка кількості учасників, охоплених загальноміськими заходами, %

101,9

103,1

103

Дня хрещення Київської Русі - України;

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 376,4
2019 - 113,7
2020 - 125,1
2021 - 137,6

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

113,7

125,1

137,6

продукту:

 

 

 

кількість учасників, охоплених загальноміськими заходами, тис. осіб

11,5

13

15

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одного учасника, тис. грн

0,01

0,01

0,01

якості:

 

 

 

динаміка кількості учасників, охоплених загальноміськими заходами, %

109,5

113,0

115,4

Покрови Пресвятої Богородиці

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 368,4
2019 - 111,3
2020 - 122,4
2021 - 134,7

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

111,3

122,4

134,7

продукту:

 

 

 

кількість учасників, охоплених загальноміськими заходами, тис. осіб

9

11

14

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одного учасника, тис. грн

0,02

0,02

0,02

якості:

 

 

 

динаміка кількості учасників, охоплених загальноміськими заходами, %

120,0

122,2

127,3

2.2. Здійснення заходів з підтримки релігійних організацій м. Києва у здійсненні ними статутної діяльності (заходи благодійного, євангелізаційного, просвітницького характеру, поширення літератури релігійного змісту, з відзначення суспільно-релігійних свят)

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

продукту:

 

 

 

кількість розглянутих клопотань, звернень, заяв, повідомлень релігійних організацій, од.

55

65

80

якості:

 

 

 

динаміка кількості заходів, проведених релігійними організаціями, %

110,0

118,2

123,1

3.

Науково-просвітницька робота та інформаційне забезпечення

3.1. Проведення конференцій, зустрічей за круглим столом, семінарів з нагоди відзначення ювілейних дат та з питань діяльності новітніх релігійних течій, міжконфесійних відносин тощо (за участю представників релігійних організацій, органів виконавчої влади, науковців, представників громадськості)

2019 - 2021

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Всього: 297,9
2019 - 90,0
2020 - 99,0
2021 - 108,9

витрат:

 

 

 

обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

90,0

99,0

108,9

продукту:

 

 

 

кількість учасників, осіб

450

525

615

ефективності:

 

 

 

середні витрати на одного учасника, тис. грн

0,2

0,2

0,2

якості:

 

 

 

динаміка кількості учасників, залучених до заходів, %

115,4

116,7

117,1

РАЗОМ ПО ПІДПРОГРАМІ 5:

 

Всього: 1397,5
2019 - 409,9
2020 - 497,9
2021 - 489,7

 

 

 

 


 

Київський міський голова

В. Кличко