КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 28 листопада 2017 року N 554/3561

Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо правових аспектів внесення змін до національного класифікатора України ДК 003:2010 в сфері охорони здоров'я

Відповідно до статті 22, 49 Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада вирішила:

1. Направити звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо правових аспектів внесення змін до національного класифікатора України ДК 003:2010 в сфері охорони здоров'я згідно з додатком до цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
28.11.2017 N 554/3561


Звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо правових аспектів внесення змін до національного класифікатора України ДК 003:2010 в сфері охорони здоров'я

Ми, депутати Київської міської ради, вкрай стурбовані ситуацією, що склалась після запровадження змін N 6 до національного класифікатора України ДК 003:2010, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017 N 1542 та наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.08.2017 N 918 "Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я".

Цими документами із національного класифікатора України ДК 003:2010 з переліку професій з 01.11.2017 скасовано професії: "Лікар-терапевт дільничний", "Лікар-терапевт підлітковий", "Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці", "Фельдшер з медицини невідкладних станів", "Сестра медична з масажу", "Сестра медична з лікувальної фізкультури" та внесено посади "Парамедик", "Екстрений медичний технік", "Інструктор з надання першої допомоги" та "Інструктор з надання догоспітальної допомоги".

Прийняття вищевказаних наказів суперечить нормам більш ніж 40 законодавчих актів України, зокрема постанові Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 N 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.08.2008 N 500 "Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні" та ін.

Також вищезгадані накази затверджені без урахування низки законодавчих актів та нормативно-правових документів, якими сьогодні регламентована діяльність центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, та прямо суперечать Основам законодавства України про охорону здоров'я, Закону України "Про екстрену медичну допомогу" та постановам Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 N 1114, N 1115, N 1116, N 1117, N 1118, N 1119, N 1120, N 1121, N 1122.

У зв'язку із прийняттям вищенаведених документів виник і ряд юридичних колізій у вітчизняному законодавстві у сфері охорони здоров'я. Так, зокрема, професія "фельдшер", яка скасована наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017 N 1542, знаходить своє відображення у п. 7 Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.2012 N 1114.

Більш того, абзац 3 п. 32 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 N 285, передбачає недопущення введення посад, не передбачених у переліку лікарських посад, посад молодших спеціалістів з медичною освітою та номенклатурі спеціальностей професіоналів із вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я. В той же час відповідні зміни до номенклатури спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742, наразі не внесені.

Неможливо не відмітити і те, що наразі відсутні положення та роз'яснення щодо створених в національному класифікаторі України ДК 003:2010 професій "Парамедик", "Екстрений медичний технік", "Інструктор з надання першої допомоги" та "Інструктор з надання догоспітальної допомоги", відсутні роз'яснення щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації цих спеціалістів, їх оплати праці.

Разом з тим, введення професії "Парамедик" та немедичних спеціальностей "Екстрений медичний технік" та "Інструктор з надання першої допомоги" суттєво підриває імідж медичних працівників, посилює кадровий дефіцит як лікарів, так і фельдшерів з медицини невідкладних станів, що призведе до кадрового колапсу в системі і значно погіршить своєчасність та якість надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі.

Тому ми, депутати Київської міської ради, наголошуємо, що прийняття описаних вище змін в національному класифікаторі України ДК 003:2010 без комплексного аналізу чинного законодавства України вбачається передчасним.

У зв'язку із цим ми пропонуємо скасувати наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017 N 1542 та Міністерства охорони здоров'я України від 09 серпня 2017 року N 918 "Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я" задля забезпечення збереження служби екстреної медичної допомоги не тільки в м. Києві, але й в Україні в цілому.

 

Київський міський голова

В. Кличко