КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 листопада 2018 року N 46/6097

Про створення єдиної інформаційної бази водних об'єктів міста Києва

Відповідно до законів України "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року", "Про аквакультуру", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про доступ до публічної інформації", на виконання рішення Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки", з метою забезпечення прав територіальної громади міста Києва на вільний та відкритий доступ до повної інформації щодо водних об'єктів міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Створити програмний модуль "Інформаційна база водних об'єктів міста Києва" (далі - Програмний модуль) та інформаційний шар "Водні об'єкти міста Києва" інформаційно-аналітичної системи "Управління водним господарством територіальної громади міста Києва".

2. Затвердити Положення про програмний модуль "Інформаційна база водних об'єктів міста Києва", що додається.

3. Визначити комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" адміністратором Програмного модуля та адміністратором безпеки Програмного модуля.

4. Визначити Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "ПЛЕСО" контент-адміністраторами Програмного модуля.

5. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його апарату, а також головам районних в місті Києві державних адміністрацій у десятиденний строк із дня набрання чинності цим рішенням визначити відповідальних осіб для надання інформації, визначеної Положенням про програмний модуль "Інформаційна база водних об'єктів міста Києва", контент-адміністраторам Програмного модуля, а також проінформувати їх про призначених осіб для надання цієї інформації.

6. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) передбачити у проекті бюджету міста Києва на 2019 рік фінансування на розробку та впровадження Програмного модуля та інформаційного шару "Водні об'єкти міста Києва" на єдиному інформаційному ресурсі геопросторових даних міста Києва.

7. Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом одного місяця з дня набрання чинності цим рішенням розробити технічне завдання, в якому передбачити відображення інформаційного шару "Водні об'єкти міста Києва" на єдиному інформаційному ресурсі геопросторових даних міста Києва для відкритого доступу користувачів.

8. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) протягом одного місяця з дня набрання чинності цим рішенням:

8.1. Здійснити організаційно-правові заходи, пов'язані з реалізацією цього рішення.

8.2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього рішення.

9. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань екологічної політики.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
15.11.2018 N 46/6097


Положення
про програмний модуль "Інформаційна база водних об'єктів міста Києва"

1. Загальні положення

1.1. Програмний модуль "Інформаційна база водних об'єктів міста Києва" інформаційно-аналітичної системи "Управління водним господарством територіальної громади міста Києва" (далі - Програмний модуль) є програмним ресурсом територіальної громади міста Києва, що дозволяє вносити, зберігати, опрацьовувати офіційну інформацію щодо водних об'єктів міста Києва в інформаційно-аналітичній системі "Управління водним господарством територіальної громади міста Києва".

1.2. Положення про програмний модуль "Інформаційна база водних об'єктів міста Києва" (далі - Положення) визначає мету, завдання, структуру та порядок обробки інформації Програмного модуля.

1.3. Правовою основою функціонування Програмного модуля є закони України "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року", "Про аквакультуру", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про доступ до публічної інформації".

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в значеннях, наведених у законах України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про телекомунікації".

1.5. Інші терміни вживаються у такому значенні:

1.5.1. Адміністратор безпеки Програмного модуля - комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр", на який в установленому порядку покладені функції із забезпечення захисту інформації, що вноситься до інформаційно-аналітичної системи "Управління водним господарством територіальної громади міста Києва" через Програмний модуль.

1.5.2. Адміністратор системи Програмного модуля - комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр", на який в установленому порядку покладені функції із модернізації, технічної підтримки та забезпечення належного функціонування модуля.

1.5.3. Контент-адміністратор модуля - структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на який в установленому порядку покладені функції із забезпечення наповнення інформаційно-аналітичної системи "Управління водним господарством територіальної громади міста Києва" через Програмний модуль.

1.5.4. Постачальники інформації - структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його апарату, районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, у віданні яких знаходиться інформація, визначена в розділі 3 цього Положення.

2. Мета і завдання Програмного модуля

2.1. Програмний модуль створюється з метою забезпечення відкритого доступу територіальної громади міста Києва до повних даних водних об'єктів міста Києва, висвітлення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підзвітних та підконтрольних їй органів в частині природоохоронної діяльності.

2.2. Відповідно до своєї мети Програмний модуль виконує такі завдання:

- підвищення обізнаності територіальної громади міста Києва щодо наявності водних об'єктів міста Києва та їх стану, діяльності органів охорони навколишнього середовища щодо збереження водних об'єктів міста та порушень, що вчинялись по відношенню до цих водойм;

- створення умов для громадського контролю за збереженням рекреаційного середовища водойм;

- підвищення інформаційної відкритості та прозорості в діяльності органів охорони навколишнього середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.3. Інформація, що наповнюється через Програмний модуль в інформаційно-аналітичну систему "Управління водним господарством територіальної громади міста Києва", є офіційними джерелом інформації, що висвітлюється в загальному доступі в мережі Інтернет на єдиному порталі геопросторових даних міста Києва та включає інформацію щодо водних об'єктів міста Києва. До таких об'єктів належать:

- природні водойми (озера);

- водотоки (річки, струмки);

- штучні водойми (водосховища, ставки) і канали;

- інші водні об'єкти.

2.4. Контент-адміністратор Програмного модуля наповнює інформацією, вказаною в розділі 3 цього Положення, інформаційно-аналітичну систему "Управління водним господарством міста Києва" через Програмний модуль.

2.5. Мовою ведення Програмного модуля є державна мова.

3. Структура інформації, що наповнюється через Програмний модуль

3.1. Контент-адміністратор Програмного модуля забезпечує наповнення актуальною інформацією, що надається постачальниками інформації, інформаційно-аналітичної системи "Управління водним господарством територіальної громади міста Києва" через Програмний модуль.

3.2. Інформація, що вноситься до інформаційно-аналітичної системи "Управління водним господарством територіальної громади міста Києва" через Програмний модуль, повинна містити:

3.2.1. Інформацію щодо форми власності водного об'єкта (державна, комунальна, приватна).

3.2.2. Інформацію щодо інвентаризації та паспортизації водних об'єктів.

3.2.3. Інформацію щодо охоронних договорів, що укладені з балансоутримувачами водних об'єктів та їх копії.

3.2.4. Інформацію щодо ширини прибережних захисних смуг водних об'єктів і щодо наявності затверджених проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг і їх копії.

3.2.5. Інформацію щодо виданих дозволів на розміщення розважальних закладів у межах прибережних захисних смуг та їх копії (в разі розміщення в природоохоронюваних зонах).

3.2.6. Фотознімки водних об'єктів, інформацію щодо всіх виявлених порушень законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, що позначились чи могли позначитись на стані водних об'єктів, чи інших порушень при їх використанні, а також фотофіксацію виявлених порушень.

3.2.7. Інформацію щодо рішень (актів, приписів) уповноважених органів щодо порушення законодавства в сфері охорони водних об'єктів та їх копії.

3.2.8. Відомості про судові спори щодо порушення законодавства в сфері охорони водних об'єктів.

3.2.9. Інформацію щодо заходів з відновлення екосистеми водних об'єктів, що проводились, із зазначенням років проведення та результатів.

3.2.10. Інформацію щодо виданих дозволів (декларацій) на проведення робіт з дослідження, паспортизації, інвентаризації, відновлення попереднього екологічного стану, пристосування та інших робіт, що стосуються водних об'єктів, та їх копії.

3.2.11. Історичну довідку водного об'єкта.

3.3. Цей перелік не є вичерпним та може доповнюватись контент-адміністратором.

4. Порядок наповнення інформацією Програмного модуля

4.1. Оприлюднення інформації, вказаної в розділі 3 цього Положення, здійснюється постачальниками інформації централізовано через контент-адміністратора Програмного модуля.

4.2. За зміст інформації, наданої для оприлюднення через Програмний модуль, персональна відповідальність покладається на уповноважених осіб - постачальників інформації.

4.3. Контент-адміністратор Програмного модуля відслідковує актуальність інформації, розміщеної через Програмний модуль, у межах свого відання.

4.4. Постачальники інформації зобов'язані протягом десяти днів з моменту прийняття рішень, розпоряджень, дозволів чи іншої документації, що стосується охорони водних об'єктів Києва, надсилати її контент-адміністратору Програмного модуля.

4.5. Постачальники інформації слідкують за коректністю та актуальністю наданої ними інформації, яка розміщується через Програмний модуль. У разі виявлення помилок, неточностей постачальники інформації зобов'язуються оперативно повідомити про це контент-адміністратору Програмного модуля.

4.6. Контент-адміністратор Програмного модуля протягом десяти днів з моменту надходження інформації від постачальників інформації вносить її до інформаційно-аналітичної системи "Управління водним господарством територіальної громади міста Києва" через Програмний модуль.

4.7. Не допускається оприлюднення інформації, розповсюдження якої заборонено законодавством України.

 

Київський міський голова

В. Кличко