КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 18 грудня 2018 року N 469/6520

Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Комплексну міську цільову програму екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки, що додається.

2. Визначити Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним за реалізацію Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки.

3. Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити:

3.1. Виконання Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки в межах обсягу видатків, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідні роки по галузі "Житлово-комунальне господарство".

3.2. Щоквартальне надання до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань екологічної політики та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку інформації про хід виконання Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щорічно подавати Київській міській раді звіт про виконання Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань екологічної політики та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
18.12.2018 N 469/6520


КОМПЛЕКСНА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЕКОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ МІСТА КИЄВА НА 2019- 2021 РОКИ

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ЕКОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ МІСТА КИЄВА НА 2019 - 2021 РОКИ

1

Ініціатор розроблення програми

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Пункт 4 протоколу доручень від 17.01.2018 N 9, напрацьованого під час наради з обговорення оперативних питань

3

Розробник програми

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4

Співрозробники програми

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський Будинок природи"
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс"
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський центр розвитку міського середовища"

5

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6

Учасники (співвиконавці) програми

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Районні в місті Києві державні адміністрації
Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський Будинок природи"
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс"
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський центр розвитку міського середовища"

7

Термін реалізації програми

2019 - 2021 роки

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

2019

2020

2021

усього

всього, тис. грн,
у тому числі:

1759454,04

1866516,44

1938514,47

5564484,95

коштів бюджету м. Києва

1612776,04

1712374,94

1776713,35

5101864,33

коштів інших джерел, усього: у тому числі:

146678,00

154141,50

161801,12

462620,62

власні кошти підприємств

146678,00

154141,50

161801,12

462620,62

Програма 1

 

 

 

 

Київська міська цільова програма охорони довкілля на 2019 - 2021 роки, всього,
у тому числі:

44600,00

44650,00

44700,00

133950,00

коштів бюджету м. Києва

44600,00

44650,00

44700,00

133950,00

Програма 2

 

 

 

 

Київська міська цільова програма організації благоустрою зеленої зони та земель водного фонду на 2019 - 2021 роки, всього,
у тому числі:

1714854,04

1821866,44

1893814,47

5430534,95

коштів бюджету м. Києва

1568176,04

1667724,94

1732013,35

4967914,33

коштів інших джерел, усього, у тому числі:

146678,00

154141,50

161801,12

462620,62

власні кошти підприємств

146678,00

154141,50

161801,12

462620,62


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Екологічна безпека та підтримання екологічної рівноваги на території України, збереження навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства забезпечуються законом України "Про основи національної безпеки України" та є пріоритетами національних інтересів України.

Складна розгалужена система природоохоронного законодавства України визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони довкілля в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь, екологічні права та обов'язки громадян.

Метою національної екологічної політики є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2019 - 2021 роки (далі - Комплексна програма) складається з:

- Київської міської цільової програми охорони довкілля на 2019 - 2021 роки (далі - Програма 1);

- Київської міської цільової програми організації благоустрою зеленої зони та земель водного фонду на 2019 - 2021 роки (далі - Програма 2).

Заходи Комплексної програми розроблені відповідно до Закону України "Про Основні засади (Стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року", Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060, та є основою для щорічних Програм соціально-економічного розвитку м. Києва.

МЕТА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Метою Комплексної програми є забезпечення умов сталого економічного та соціального розвитку міста Києва шляхом реалізації пріоритетних заходів щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення, столичних стандартів благоустрою, контролю за їх дотриманням, сприяння вирішенню низки завдань, що покращать санітарний та екологічний стан міста, забезпечать розвиток та трансформацію міського середовища до європейських стандартів благоустрою.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Координацію виконання Комплексної програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків. Відповідальний виконавець Комплексної програми - Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), далі - Управління, яке є головним розпорядником коштів та несе відповідальність за їх цільове використання. Управління забезпечує моніторинг виконання Комплексної програми та підготовку звітної і аналітичної інформації.

Співвиконавці Комплексної програми щоквартально надають інформацію щодо ходу реалізації її заходів відповідальному виконавцю - Управлінню, яке узагальнює отриману інформацію, визначає наявні проблеми та розробляє пропозиції щодо їх подолання.

Відповідальний виконавець щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань екологічної політики інформацію про стан виконання Комплексної програми та оприлюднює її на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

Управління за підсумками моніторингу виконання Комплексної програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Комплексної програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Комплексної програми та окремих її завдань і заходів тощо.

За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), замовника або головного розпорядника коштів Комплексної програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Комплексної програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

Після закінчення встановленого строку виконання Комплексної програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Комплексної програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Таблиця 1

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Комплексної програми

2019

2020

2021

усього

всього, тис. грн,
у тому числі:

1759454,04

1866516,44

1938514,47

5564484,95

коштів бюджету м. Києва

1612776,04

1712374,94

1776713,35

5101864,33

коштів інших джерел, усього:
у тому числі:

146678,00

154141,50

161801,12

462620,62

власні кошти підприємств

146678,00

154141,50

161801,12

462620,62


Таблиця 2

Заплановані індикатори результативності Комплексної програми в рамках реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року Сектор 2.5 "Екополітика та охорона довкілля"

N
п/п

Індикатори

Одиниці виміру

2019

2020

2021

1

Площа земель природно-заповідного фонду

тис. га

15

16

17

2

Забезпеченість зеленими зонами загального користування

м2/мешканця

22,0

23,0

23,5

3

Частка водних об'єктів міста Києва, на яких здійснюється моніторинг екологічного стану якості води відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС

%

15

50

60


ПРОГРАМА 1
КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ НА 2019 - 2021 РОКИ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 1

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

Стан забруднення природних водних ресурсів, якість питної води, екологічні аспекти водного господарства міста Києва набувають з кожним роком більшої соціальної гостроти та загальнодержавного значення, оскільки в усьому світі питання стану та якості водних ресурсів є одним з головних чинників національної безпеки.

Поверхневі водні ресурси

Водні ресурси є національним багатством України, які забезпечують екосистемні та біосферні функції живих організмів, їх угруповань та формують середовище життєдіяльності людини.

На території міста Києва розташована 431 водойма різного типу, разом охоплюючи територію водного дзеркала у 2347 гектарів (без акваторії р. Дніпра), з них 129 озер, 102 ставки, 43 невеликі штучні водойми, 32 джерела, 9 річок, 27 каналів, 28 струмків, 2 протоки, 24 затоки. Найбільшими малими річками Києва є Либідь, Сирець, Нивка і Віта в правобережній частині столиці, а також Дарниця - в лівобережній (табл. 3).

Таблиця 3

Основні характеристики малих річок на території Києва1

____________
1 В. Вишневський. Дніпро біля Києва, К-2005

N з/п

Назва річки

Куди впадає

Довжина, км

Площа водозбору, км2

Стік води, млн. м3

1

Віта

Дніпро

13,9

244,0

18,0

2

Дарниця

Оз. Тельбін, Дніпро

21,1

133,0

8,5

3

Либідь

Дніпро

16,0

66,2

3,8

4

Нивка

Ірпінь

19,7

94,0

5,4

5

Сирець

оз. Опечень, Дніпро

12,3

24,4

1,4

6

Сіверка

Віта

29,2

129,0

9,8


Найважливішими проблемами малих річок Києва є їхнє забруднення і засмічення. Важливою проблемою є незадовільний стан колекторів, а також складні умови їх ремонту. Між тим, відповідні роботи необхідно виконувати, адже у разі засмічення якогось колектора існує реальна загроза затоплення прилеглої території. Над багатьма колекторами прокладено вулиці, а втрата несучої здатності колектора - пряма загроза аварії.

Крім самого скиду забруднюючих речовин, джерелом забруднення водного середовища в місті є надходження в нього неочищених стоків внаслідок їх фільтрації з каналізаційних колекторів. Причина цього полягає у високій агресивності стоків і незадовільному стані багатьох колекторів, які в більшості випадків виконані з бетону, а інколи з чавуну. Найбільшу загрозу для екологічного стану Дніпра становлять згадані вище напірні колектори під рікою. Розгерметизація якогось із них загрожує дуже значним забрудненням південних околиць міста, зокрема Конча-Заспи.

Важливою особливістю Києва є його природні багатства, які належать до об'єктів природо-заповідного фонду та поділяються на групи загальнодержавного і місцевого значення, таблиця 4. Особливе місце серед об'єктів природно-заповідного фонду Києва займає регіональний ландшафтний парк "Дніпровські острови", створений згідно з рішенням Київської міської ради від 23 грудня 2004 року N 878/2288. Загальна площа регіонального ландшафтного парку, до складу якого належать 34 острови, - 1215 га. Найбільшими у межах парку є острови Ольжин, Венеціанський, Козачий, Дикий, Долобецький, Жуків, Лопуховатий.

Таблиця 4

Інформація щодо кількості водних об'єктів, що обліковуються на балансі КП "Плесо" станом на 01.06.2018

Водні об'єкти

Кількість одиниць

Всього

Голосіївський район

Дарницький район

Деснянський район

Дніпровський район

Оболонський район

Печерський район

Подільський район

Святошинський район

Солом'янський район

Шевченківський район

Усього

107

16

25

10

11

16

2

10

8

5

4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевого значення

98

13

24

10

10

16

1

10

7

4

3

Загально- державного значення

9

3

1

 

1

-

1

 

1

1

1


Лишається гострим питання щодо винесення в натуру (на місцевості) прибережних захисних смуг (ПЗС) водних об'єктів Києва, посилення контролю за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за дотриманням режиму використання їхніх територій.

У Києві, як і в більшості інших великих міст, створено дві незалежні системи водовідведення, а саме: господарсько-побутових стоків та дощової води.

Уперше відповідну каналізаційну систему було створено в 1894 році. Важливою віхою в її функціонуванні стало введення в дію в 1965 році Бортницької станції аерації (БСА). Вона розташована у південно-східній частині міста і до неї спрямовано практично весь обсяг господарсько-побутових стоків, які утворюються в місті Києві. З правобережної частини міста у лівобережну вони надходять по напірних колекторах, прокладених під Дніпром, біля гирла р. Либідь. Неподалік від гирла річки Либеді розташована насосна станція, яка перекачує стічні води на лівий берег річки Дніпра.

Ефективність очищення води на БСА по багатьох показниках сягає 90 % і вище, щодоби Бортницька станція аерації складує на мулові поля близько 12 тис. куб. м пульпи, з якої 80 % повертаються на станцію як освітлена рідина, яка потребує повторної очистки. Мулові поля загальною площею 272 га (перша черга - 84 га, друга - 82 га, третя - 106 га) розміщені у Бориспільському районі Київської області, збудовані і введені в експлуатацію у відповідний період будівництва блоків станції.

Окремої уваги вимагає відсутність підключення усього житлового фонду Києва до централізованої господарсько-побутової каналізації. Найбільше вулиць, де немає централізованої каналізації, нараховується в Голосіївському районі Києва. У цих умовах виконується вивезення стоків спеціально обладнаними автомобілями. Поширеним явищем є спрямування стоків у ґрунтову товщу та у поверхневі водні джерела. Найбільше це характерно для районів, в яких поширений приватний сектор, наприклад, басейн річки Совка, яка зазнає забруднення з вулиць Гвардійської і Мистецької. На стан річки Нивка негативно впливають скиди з аеродромного комплексу "Жуляни".

Для міста актуальною лишається проблема впорядкування відведення поверхневого стоку у міську дощову мережу та його скиду у відкриті водойми з дотриманням вимог Водного кодексу України. У Києві налічується щонайменше 400 водойм. Серйозною проблемою залишається забруднення внутрішніх водойм міста нафтопродуктами, пов'язане із інтенсивним забрудненням ними дощових стоків, що спричинено зростаючою кількістю автотранспортних засобів, розміщених на територіях автостоянок, гаражів, АЗС без локальних очисних споруд, пунктів розвантаження паливно-мастильних матеріалів на території Київського річкового порту.

Запобігання постійному антропогенному навантаженню на водні об'єкти міста обумовлено забрудненням внутрішніх водойм виробничими стічними водами та поверхневим стоком, у тому числі розширення об'ємів оборотного водоспоживання та повторного використання стічних вод, створення замкнених технологічних виробництв, використання високоефективних сучасних методів очистки стічних вод.

Поверхневі стоки з території міста відводяться мережею колекторів дощової каналізації через 80 випусків у р. Дніпро та зв'язані з ним відкриті водойми. Крім того, до річок Либідь та Сирець підключено ще 52 водовипуски дощової каналізації. Із них лише 5 водовипусків дощової каналізації з житлових масивів міста обладнані очисними спорудами.

Більшість місць масового відпочинку людей, де можливе купання, розташовано на берегах Дніпра. Багатством міста є піщані пляжі, ширина деяких з них сягає 100 м. Загальна площа піщаних пляжів Києва є більшою, ніж у будь-якій іншій столиці Європи. Невипадково, що в літню пору, а за сприятливих умов ще й у травневі дні київські пляжі притягують дуже багато людей. Інколи кількість відпочиваючих на київських пляжах може сягати 100 тис. осіб.

Найвідомішими і найвідвідуванішими пляжами міста є "Центральний" на Трухановому острові, "Молодіжний" і "Венеція" на Долобецькому острові, "Дитячий" в Гідропарку.

Задля якісного і безпечного відпочинку на пляжах виконується прибирання території, просіювання піску, а інколи і його заміна. Київські пляжі обладнані кабінками для перевдягання, функціонують медпункти, бювети питної води, туалети. Крім того, на пляжах організовано роботу рятувальних станцій та рятувальних постів.

Не випадково, що в 2018 році над п'ятьма київськими пляжами ("Дитячий", "Золотий", "Пуща-Водиця", "Веселка" та "Венеція") було піднято "Блакитний прапор" - міжнародну відзнаку, якою підтверджується виконання великої низки вимог щодо безпечного відпочинку на воді.

Деякі природні чинники (зокрема велика крутизна берегів) та обмеженість фінансування не дають змогу повністю використати весь потенціал київських водойм. Доволі часто їх санітарно-епідеміологічний стан та інші чинники (велика крутизна берега, заростання) заважають використовувати їх для купання. Тим не менш, і без цього чимало водойм залишаються важливою складовою масового відпочинку населення.

Доволі часто відпочинок громадян здійснюється на необладнаних пляжах і водоймах, якість води в яких сумнівна. Найчастіше це стосується замкнених водойм з невеликим водообміном.

Важливою складовою охорони водних ресурсів є поліпшення стану водних об'єктів: Дніпра, малих річок, водойм і джерел. Поліпшення стану передбачає мінімізацію відхилень їх стану від того, яким він був у природних умовах. Це стосується морфометричних характеристик, якості води, живих організмів, які мешкали і продовжують мешкати у воді та на берегах. Для всіх без винятку водних об'єктів найважливішим завданням є поліпшення якості води шляхом зменшення забруднення і засмічення. Для поліпшення якості води потрібно застосовувати й інноваційні заходи, до яких, зокрема, належить аерація водойм, посилення водообміну тощо. Саме у такий спосіб у 2017 році розпочато оздоровлення оз. Тельбін, де встановлено системи з 8 аераторів, які протягом теплого періоду року насичують воду киснем, що, поміж іншого, сприяло прискоренню окислення забруднюючих речовин.

Подальше системне впровадження сучасного інтегрованого управління водними ресурсами (басейновий підхід) має стимулювати модернізацію та реконструкцію системи очисних споруд підприємств, впровадження екофільних технологій задля збільшення частки оборотної та послідовно використаної води, суттєве зростання потужності очисних споруд на підприємствах міста.

Охорона і раціональне використання природних земельних та рослинних ресурсів

Важливим аспектом погіршення стану навколишнього природного середовища столиці є забруднення земельних ресурсів. Основними чинниками антропогенного впливу на земельні ресурси міста є транспорт, промисловість та енергетика. Цьому сприяє утворення та накопичення різних видів промислових та побутових відходів, а також відходів біологічного походження, зростання обсягів викидів в атмосферне повітря сприяє забрудненню міських ґрунтів як депонуючого середовища.

Ґрунтовий покрив є найважливішим системоутворюючим компонентом природного середовища міста. Складні екологічні умови зумовили факт переваги техногенних процесів ґрунтоутворення над природними, формуючи при цьому специфічні групи ґрунтів. Його сучасний стан є наслідком містобудівного та індустріального розвитку Києва.

Неврегульованість транспортних потоків, систематичні затори майже на всіх автошляхах міста, різке збільшення кількості легкових автомобілів без зростання кількості впорядкованих автостоянок призводять до руйнування чи повного знищення ґрунтового покриву вздовж автотрас та на прибудинкових територіях (зеленої зони, газонів).

Території зелених насаджень займають одне з провідних місць у структурі земельних ресурсів м. Києва. Міські зелені насадження найефективніше підтримують природний стан біосфери, нормалізуючи газовий режим і поліпшуючи хімічний стан атмосфери, сприяючи біологічному очищенню повітря й води.

Встановлено, що 1 гектар лісових насаджень щорічно споживає від 3 до 6,5 тонн вуглекислого газу та виділяє в атмосферу від 2,2 до 5 тонн кисню, над 1 кв. кілометром міської території міститься в 500 разів більше пилу, ніж над такою самою площею, покритою зеленими насадженнями. За 1 рік гектар лісу очищає від пилу 18 млн. куб. м повітря. Кожна людина за добу пропускає через свої легені в середньому 25 кг повітря і дуже важливо, щоб воно було чистим.

Територія зелених насаджень усіх видів у межах міста складає 56,5 тис. га, або 67,4 % від усієї площі міста, в т. ч. 21,6 тис. га знаходиться в межах міської забудови.

Провідне та найбільш важливе місце в мережі озеленених територій міста належить насадженням загального користування як таким, що безпосередньо впливають на стан міського середовища і слугують місцем масового відпочинку мешканців міста.

На Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" покладені завдання з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів. У рамках здійснення відповідних заходів протягом останніх трьох років проводилось озеленення парків та скверів міста, влаштовувалися поливо-зрошувальні мережі зелених насаджень, здійснювалась ліквідація наслідків буреломів, сніголамів та вітровалів на території міських лісів тощо. У 2015 - 2016 роках здійснено роботи з озеленення понад 100 об'єктів. У 2017 році на території міста висаджено 3040 одиниць дерев, 57219 одиниць кущів, 31853 одиниці квітів та влаштовано 152954 м кв. території газонів. Не меншу кількість планується висадити у 2018 році та у наступних роках.

Головним виконавцем заходів, Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", планується реалізувати й інші природоохоронні завдання, а саме:

- розчистка і благоустрій паркових озер;

- озеленення території м. Києва.

Раціональне використання рослинних та інших відходів

У процесі виробничої діяльності підприємств об'єднання КО "Київзеленбуд" та районних УЖГ утворюються рослинні відходи (опале листя, скошена трава, гілки, стовбури дерев), з яких лише 10 % переробляється та підлягає утилізації. Спалювання такого виду відходів заборонено санітарними нормами. Розпорядженням Київської міської державної адміністрації N 330 від 21.02.2002 "Про заходи щодо збирання відходів рослинного походження (опалого листя, трави, дрібних гілок тощо) для їхнього подальшого компостування та отримання біомінеральних добрив" захоронення рослинних відходів на полігонах міста заборонено.

Повністю відсутня глибока переробка деревинних відходів. Переробка опалого листя та трави у гумус з подальшим використанням для збагачення та рекультивації земель паркових зон здійснюється лише частково. Зараз, на жаль, немає налагодженої системи обліку фактичних обсягів утворення та використання рослинних відходів, їх реальних даних щодо обсягів.

Отже, питання постійного моніторингу та аналізу реального стану міської системи переробки та утилізації органічних відходів рослинного походження може розглядатися як один із найважливіших пріоритетів, що вимагає посиленої уваги з боку органів місцевої влади, експертного середовища та бізнесу.

Так, на територіях комунальних лісопаркових господарств планується спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості.

Одним із небезпечних ризиків для навколишнього середовища та життя жителів столиці є ртутьвмісні відходи з цеху електролізу території ВАТ "Радикал", що можливо вирішити за рахунок часткового фінансування з Державного бюджету України та бюджету міста Києва на виконання робіт з проведення демеркуризації і вивезення небезпечних відходів до місць їх зберігання та утилізації.

Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони довкілля

Загально відомо, що розв'язання екологічних проблем суспільного розвитку значною мірою лежить не лише в галузі господарсько-економічної діяльності, але і в сфері морального удосконалення людини, її культури взаємовідносин з природою та іншими людьми.

Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості законодавчо визначено як найважливіше стратегічне завдання (стратегічна ціль номер один) у Законі України "Основні засади (Стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року".

Також цим законом до найважливіших стратегічних завдань держави та її регіонів віднесено питання щодо "створення до 2012 року і впровадження до 2015 року механізму забезпечення доступу громадськості до екологічної інформації та участі у прийнятті рішень відповідно до положень Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуської конвенції), а також "включення питань формування екологічної культури, екологічної освіти та просвіти в державні цільові, регіональні та місцеві програми розвитку".

Відповідальність органів виконавчої влади за доступність, своєчасність і достовірність екологічної інформації є одним з основних принципів нової національної екологічної політики. На жаль, ці важливі питання лишаються не вирішеними як на державному рівні, так і на рівні столиці України.

Місто Київ не має доступного періодичного інформаційно-довідкового та просвітницького видання, що забезпечує доступ до суспільно важливої екологічної інформації для різних верств населення "шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації" (ст. 5 Закон України "Про доступ до публічної інформації").

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншої сторони (Глава 6 "Навколишнє середовище"), ці питання визначені так званим "горизонтальним" (наскрізним) екологічним правом ЄС, що представлено 5 директивами. З них до списку Угоди про асоціацію увійшли чотири:

- 2003/4/ЄС про доступ до інформації;

- 2001/42/ЄС про стратегічну екологічну оцінку (СЕО);

- 2003/35/ЄС про участь громадськості;

- 2011/92/ЄС про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

Згідно з Директивою 2003/4/ЄС про доступ до інформації органи влади зобов'язані розповсюджувати необхідний перелік видів інформації щодо навколишнього природного середовища.

Екологічна освіта, просвіта та виховання є надзвичайно важливими елементами системи охорони природного середовища м. Києва. Формування екологічної культури, фундаментальних екологічних знань і навичок, екологічного мислення та свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності, сприятимуть формуванню активної природоохоронної позиції киян.

Концепцією екологічної освіти України визначено, що "сучасна екологічна освіта - це сукупність таких компонентів: екологічні знання - екологічне мислення - екологічний світогляд - екологічна етика - екологічна культура". Екологічна освіта як цілісне культурологічне явище має включати процеси навчання, виховання, розвитку особистості і має спрямовуватися на формування екологічної культури.

Сучасна екологічна політика м. Києва - столиці європейської держави - має бути направлена на формування нової культури управління розвитком міста та його районами на засадах сталого, екологічно збалансованого розвитку та визначенні нових критеріїв ефективності - індикаторів сталого розвитку міста, що враховують економічні, соціальні та екологічні аспекти при пріоритеті останніх.

Екологічна культура киян має формуватися впродовж всього життя і, насамперед, у системі освіти: школах, середніх і вищих навчальних закладах, центрах професійної освіти та підвищення кваліфікації, а також на рівні підприємств та організацій, на рівні органів самоорганізації громадян за місцем проживання.

Актуальним є завдання сьогодення - формування та повноцінне функціонування цілісного інформаційного простору для забезпечення переходу України на засади екологічно безпечного, збалансованого (гармонійного) розвитку.

Ієрархічно побудована структура загальноміської бази знань з екологічних, еколого-економічних проблем розвитку міста та відповідна система періодичних видань з питань екологічної освіти, просвіти з питань стійкого, екологічно збалансованого розвитку - єдина міцна основа для формування екологічної культури населення міста, відповідного цілісного світогляду ("все пов'язано з усім"), адекватного сучасним фінансово-економічним та природно-кліматичним кризовим явищам.

2. МЕТА ПРОГРАМИ 1

Метою Програми 1 є забезпечення умов для сталого економічного та соціального розвитку міста Києва шляхом реалізації пріоритетних заходів щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення.

3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

Взаємопов'язаність визначених проблем потребує використання для їх вирішення програмно-цільового методу, який передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах та базується на кращому загальноєвропейському досвіді його застосування.

На основі аналізу статистичних даних, тенденцій і проблем та з урахуванням стратегічних завдань, окреслених у програмних документах державного та загальноміського рівня, визначені напрями, пріоритетні завдання та розроблені програмні заходи на 2019 - 2021 роки, реалізація яких дозволить розв'язати наявні проблеми шляхом:

- покращення екологічного стану водойм міста Києва;

- забезпечення екологічного інформування населення щодо стану забруднення довкілля, наявних ризиків здоров'ю та довкіллю;

- збереження зелених насаджень міста та збільшення площі зелених зон загального користування та озеленених територій;

- впровадження системи утилізації рослинних відходів;

- організація проведення круглих столів для обізнаності населення щодо екологічного виховання.

Виконання заходів Програми 1 передбачається за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва (Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - КМФОНПС).

Обсяги фінансування заходів Програми 1 уточнюються та визначаються щорічно відповідно до можливостей бюджету міста Києва, прийнятих інвестиційних пропозицій і програм та пропозицій суб'єктів господарювання на відповідний рік.

Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми 1 наведено в таблиці 5.

Таблиця 5

Ресурсне забезпечення Програми 1

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання програми

2019

2020

2021

Усього

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

44600,00

44650,00

44700,00

133950,00

Бюджет міста Києва

44600,00

44650,00

44700,00

133950,00


4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 1 ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями та пріоритетні завдання визначені відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закону України "Основні засади (Стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 р.", постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.96 N 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року", рішення Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", рішення Київської міської ради від 20 грудня 2017 року N 714/3721 "Про затвердження Концепції збереження зелених зон у місті Києві", оперативні цілі, завдання та заходи "Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", яким відповідає Програма 1, визначені в таблиці 6.

Напрям 1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

Пріоритетним завданням зазначеного напряму є покращення екологічного стану водойм міста Києва, що передбачає реалізацію заходів, спрямованих на:

- якісне поліпшення гідрологічного, санітарного, технічного стану та якості води у водоймах м. Києва;

- збільшення пропускної спроможності системи відкритого водовідведення;

- зменшення зон затоплення територій;

- створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів м. Києва.

Напрям 2. Охорона і раціональне використання земель

Пріоритетним завданням зазначеного напряму є:

- охорона і раціональне використання земель, комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу.

Напрям 3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

Пріоритетним завданням зазначеного напряму є:

- заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем;

- спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості.

Напрям 4. Збереження природно-заповідного фонду

Пріоритетним завданням зазначеного напряму є:

- розробка проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду м. Києва.

Напрям 5. Раціональне використання рослинних та інших відходів

Пріоритетні першочергові завдання:

- придбання контейнерів та іншого обладнання для транспортування та тимчасового зберігання небезпечних відходів (контейнери, піддони та інше);

- ліквідація ртутного забруднення, поліпшення екологічного стану на території підприємства та прилеглих територіях ВАТ "Радикал";

- заходи з коригування техніко-економічного обґрунтування демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал";

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т. ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть).

Напрям 6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони довкілля

Пріоритетним завданням зазначеного напряму є:

- формування доступної системи екологічного інформування різних верств населення м. Києва;

- розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення екополітики міста Києва;

- удосконалення нормативного забезпечення міської екополітики;

- розвиток міжнародного та міжрегіонального співробітництва;

- проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики.

Таблиця 6

Оперативні цілі, завдання та заходи "Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", яким відповідає Програма 1

N

Оперативні цілі, завдання та заходи Стратегії

Захід Програми 1, що відповідає заходу Стратегії

Обсяги фінансування, тис. грн

2019

2020

2021

1

Інтеграція екологічної та кліматичної складової в освітній простір міста

6.1.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики

300,00

400,0

300,00

2

Проведення інформаційних кампаній (в т. ч. соціальна реклама, телепередачі тощо)

3

Збільшення площі зелених зон загального користування та озеленених територій (в т. ч. за рахунок культивації зелених насаджень на прибудинкових територіях новобудов)

3.1.1. Заходи з озеленення міста

5000,0

5000,0

3000,0

4

Створення ефективної системи управління об'єктами природно-заповідного фонду (в т. ч. патронаж з боку наукових установ та громадських організацій)

4.1.1. Розробка проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду (парків та скверів) м. Києва

1000,0

1000,0

1000,0

5

Розробка та вжиття негайних заходів для забезпечення збереження найбільш визначних ландшафтних об'єктів

6

Розвиток мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду (в т. ч. встановлення меж територій з особливими режимами використання)

7

Поліпшення стану основних водних об'єктів м. Києва (річок, озер, каналів тощо), в т. ч. забезпечення жорсткого контролю за скидами забруднюючих речовин у водні об'єкти

1.1.1. - 1.1.22 Розчистка та благоустрій водних об'єктів, в тому числі на територіях парків та скверів

24000,0

24000,0

24503,7

 

Всього:

 

30300,0

30400,0

28803,7


Напрями діяльності, завдання, заходи та очікувані результативні показники Програми 1 наведені у додатку А.

Додаток А


Напрями діяльності, завдання, заходи та очікувані результативні показники програми охорони довкілля на 2019 - 2021 роки

N
з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у т. ч. за роками:

Очікувані результативні показники

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1.1. Розчистка та ремонт споруд на озері Голубе (ставок Блакитний) в Подільському районі

2019

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

803,7

показник затрат:

 

 

 

Приведення конструкцій ставка Блакитний до належного технічного стану, поліпшення санітарного стану водойми та якості води

2020

 

витрати на захід, тис. грн

803,7

 

 

2021

 

 

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

803,7

показник продукту:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

5059,5

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

 

 

Виконано робіт:

4255,8

показник ефективності:

 

 

 

Орієнтовна залишкова вартість:

803,7

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

803,7

 

 

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

100,0

 

 

1.1.2 Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану: Розчистка закритої частини колектора р. Либідь у Голосіївському районі м. Києва (на ділянці від вул. Саперно-Слобідської до ур. Лиса Гора)

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

14196,3

показник затрат:

 

 

 

Недопущення затоплення прилеглих до р. Либідь територій, очищення оголовків водоперепускних споруд на річці та ліквідація заторів на ній. Збільшення пропускної спроможності водойми. Поліпшення санітарного та екологічного стану водойми

2020

3000,0

витрати на захід, тис. грн

14196,3

3000,0

3303,7

2021

3303,7

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

20500,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

38500,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

18000,0

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

14196,3

3000,0

3303,7

Орієнтовна залишкова вартість:

20500,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

69

84

100

1.1.3. Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі, в т. ч. проектні роботи

2019 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

850,0

показник затрат:

 

 

 

Поліпшення санітарного стану водойми, що забезпечить належні умови для відпочинку киян та гостей столиці

2020

5150,0

витрати на захід, тис. грн

850,0

5150,0

1000,0

2021

1000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

7000,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

10000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

850,0

5150,0

1000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

10000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

9

60

70

1.1.4. Розчистка та відновлення озера Редьчине, що розташоване по вул. Богатирській в Оболонському районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи

2021 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Поліпшення якості води та рекреаційних можливостей територій відпочинку міста

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

100,00

2021

100,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

100,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

 

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

6100,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

 

100,0

Орієнтовна залишкова вартість:

6100,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

 

 

2

1.1 5. Розчистка та відновлення озера Віра у Святошинському районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи

2021 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Приведення до належного санітарного стану відповідно до Правил благоустрою території в м. Києві, РТМ 204 УССР 119-86, СанПіН 42-128-4690-88, ГОСТ 17.1.5.02.-80, території озера та прилеглої зони

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

700,0

2021

700,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

700,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

 

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

6000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

300,0

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

 

700,0

Орієнтовна залишкова вартість:

5700,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

 

 

12

1.1 6. Розчистка та благоустрій озера Біле в Оболонському районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи

2021 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя на території озера

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

1000,0

2021

1000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1000,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

 

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

9000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

 

1000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

9000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

 

 

11

1.1.7. Розчистка та благоустрій озера Тягле у Дарницькому районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи

2021 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Створення належних умов відпочинку для більш ніж 2 млн відвідувачів під час літнього оздоровчого сезону на пляжах та зонах відпочинку біля води м. Києва

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

1000,0

2021

1000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

15000,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

 

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

15000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

 

1000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

15000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

 

 

7

1.1.8. Розчистка та благоустрій ставка у селищі Мриги у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)

2019 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

400,0

показник затрат:

 

 

 

Поліпшення санітарного стану водойми, якості води та рекреаційних можливостей

2020

1450,0

витрати на захід, тис. грн

400,0

1450,0

1500,0

2021

1500,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

3350,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

35000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

400,0

1450,0

1500,0

Орієнтовна залишкова вартість:

35000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

1

5

10

1.1.9. Розчистка та благоустрій території озер Пущі-Водиці в Оболонському районі, в т. ч. проектні роботи

2019 - 2024

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

2750,0

показник затрат:

 

 

 

Приведення до належного санітарного стану відповідно до Правил благоустрою території в м. Києві, РТМ 204 УССР 119-86, СанПіН 42-128-4690-88, ГОСТ 17.1.5.02.-80, території озера та прилеглої зони

2020

3000,0

витрати на захід, тис. грн

2750,0

3000,0

3000,0

2021

3000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

8750,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

70000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

2750,0

3000,0

3000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

70000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

4

8

13

1.1.10. Розчистка та благоустрій струмка Курячий Брід у Дарницькому районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи

2019 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

600,0

показник затрат:

 

 

 

Підтримання в належному санітарному стані земель водного фонду м. Києва

2020

5400,0

витрати на захід, тис. грн

600,0

5400,0

3000,0

2021

3000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

9000,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

20000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

600,0

5400,0

3000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

20000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

3

30

45

1.1.11. Розчистка та благоустрій озер Боброве і Холодне в районі вулиці Озерної в Дарницькому районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи

2021 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Створення належних умов активного відпочинку для відвідувачів та підтримання в належному санітарному стані водних об'єктів міста Києва

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

700,0

2021

700,0

 

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

700,0

показник продукту:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

20000,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

 

1

Виконано робіт:

 

показник ефективності:

 

 

 

 

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

 

700,0

Орієнтовна залишкова вартість:

20000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

 

 

4

1.1.12. Розчистка та благоустрій річки Нивка у мікрорайоні Жуляни в Солом'янському районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи

2019 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

400,0

показник затрат:

 

 

 

Приведення до належного санітарного стану відповідно до Правил благоустрою території в м. Києві, РТМ 204 УССР 119-86, СанПіН 42-128-4690-88, ГОСТ 17.1.5.02.-80, території річки та прилеглої зони

2020

2000,0

витрати на захід, тис. грн

400,0

2000,0

2000,0

2021

2000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

4400,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

8000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

400,0

2000,0

2000,0

 

 

показник якості:

 

 

 

Орієнтовна залишкова вартість:

8000,0

рівень виконання заходу, %

5

30

55

1.1.13. Розчистка та благоустрій річки Віта в районі вулиці Намивної у Голосіївському районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи

2021 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Приведення до належного санітарного стану відповідно до Правил благоустрою території в м. Києві, РТМ 204 УССР 119-86, СанПіН 42-128-4690-88, ГОСТ 17.1.5.02.-80, території річки та прилеглої зони

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

1000,0

2021

1000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1000,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

 

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

8000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

 

1000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

8000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

 

 

13

1.1.14. Розчистка та благоустрій канави вздовж вул. Квітки-Основ'яненка у Голосіївському районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи

2021 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Приведення до належного санітарного стану відповідно до Правил благоустрою території в м. Києві, РТМ 204 УССР 119-86, СанПіН 42-128-4690-88, ГОСТ 17.1.5.02.-80, території канави та прилеглої зони

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

800,0

2021

800,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

800,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

 

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

5000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

 

800,0

Орієнтовна залишкова вартість:

5000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

 

 

16

1.1.15. Розчистка та відновлення ставків на Совській балці, що розташовані по вул. П. Радченка у Солом'янському районі м. Києва, у т. ч. проектні роботи

2021 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Приведення до належного санітарного стану відповідно до Правил благоустрою території в м. Києві, РТМ 204 УССР 119-86, СанПіН 42-128-4690-88, ГОСТ 17.1.5.02.-80, території ставків та прилеглої зони

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

100,0

2021

100,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

100,0

кількість об'єктів на яких планується провести захід, од.

 

 

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

20000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

 

100,0

Орієнтовна залишкова вартість:

20000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

 

 

1

1.1.16 Оцінка сучасного стану водної біоти заказника місцевого значення "Озеро Вербне"

2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Проведення досліджень, бактеріологічних аналізів та визначення наявності шкідливої мікрофлори на території озера, надання висновків відповідних служб

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

100,0

2021

100,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

100,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

 

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

100,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

 

100,0

Орієнтовна залишкова вартість:

100,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

 

 

100

1.1.17. Розчистка ділянки канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської, у т. ч. проектні роботи

2021 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Приведення у відповідність до стандартів та санітарних норм канави

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

1000,0

2021

1000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1000,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

 

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

8000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

 

1000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

8000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

 

 

13

1.1.18. Реконструкція гідротехнічних споруд з метою покращення гідрологічного режиму роботи перепускної труби з озера Алмазне до відкритої водовідводної системи Вигурівщина-Троєщина, у т. ч. проектні роботи

2021 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Відновлення екологічного та санітарно-гігієнічного стану озера Алмазне

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

1000,0

2021

1000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1000,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

 

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

2000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

 

1000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

2000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

 

 

50

1.1.19. Реконструкція гідротехнічних споруд р. Совка на вул. Кіровоградській у Солом'янському районі міста Києва, у т. ч. проектні роботи

2021 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Покращення екологічного стану річки Совка

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

1000,0

2021

1000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1000,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

 

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

3000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

 

1000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

3000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

 

 

33

1.1.20. Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів м. Києва

2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення виконання норм Водного кодексу України, визначення водоохоронних територій, що в свою чергу забезпечить збереження навколишнього середовища та водних зон

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

200,0

2021

200,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

200,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

 

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

200,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

 

200

Орієнтовна залишкова вартість:

200,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

 

 

100

1.1.21. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, в т. ч. проектні роботи

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

1000,0

показник затрат:

 

 

 

Покращення естетичного та санітарно-технічного стану водних об'єктів у парках м. Києва

2020

1000,0

витрати на захід, тис. грн

1000,0

1000,0

1000,0

2021

1000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

3000,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

2

1

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

3000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

500,0

1000,0

1000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

3000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

100

100

100

1.1.22. Розчистка та благоустрій озер у парку ім. М. Рильського у Голосіївському районі

2019 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

3000,0

показник затрат:

 

 

 

Покращення естетичного та санітарно-технічного стану водних об'єктів у парках м. Києва

2020

3000,0

витрати на захід, тис. грн

3000,0

3000,0

1000,0

2021

1000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

7000,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

9000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

3000,0

3000,0

3000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

9000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

33

67

78

Разом 2019 - 2021 роки: по напрямку 1

 

 

 

 

2019

24000,0

 

 

 

 

 

2020

24000,0

2021

24503,7

Всього

72503,7

2. Охорона і раціональне використання земель

2.1.

Охорона і раціональне використання земель

2.1.1 Комплекс протизсувних заходів спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва,
у т. ч. проектні роботи

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

500,0

показник затрат:

 

 

 

Запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку

2020

700,0

витрати на захід, тис. грн

500,0

700,0

1000,0

2021

1000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2200,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

2200,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

500,0

700,0

1000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

2200,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

23

55

100

Разом 2019 - 2021 роки: по напрямку 2

 

 

 

 

2019

500,0

 

 

 

 

 

2020

700,0

2021

1000,0

Всього

2200,0

3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

3.1.

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

3.1.1. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

7600,0

показник затрат:

 

 

 

Збільшення кількості зелених насаджень у парках, скверах, вулицях міста Києва. Покращення екологічного стану та естетичного виду міста

2020

7450,0

витрати на захід, тис. грн

7600,0

7450,0

7246,3

2021

7246,3

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

22296,3

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

80

60

55

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

22296,3

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

95,0

124,2

131,8

Орієнтовна залишкова вартість:

22296,3

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

34

67

100

3.1.2. Спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство", комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"

Бюджет м. Києва

2019

10000,0

показник затрат:

 

 

 

Зменшення відходів рослинництва у місті (опалого листя), забезпечення комунальних підприємств гумусом, що використовуватиметься безпосередньо у озелененні

2020

10000,0

витрати на захід, тис. грн

10000,0

10000,0

4000,0

2021

4000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

24000,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

2

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

24000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

5000,0

5000,0

2000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

 

показник якості:

 

 

 

24000,0

рівень виконання заходу, %

42

83

100

Разом 2019 - 2021 роки: по напрямку 3

 

 

 

 

2019

17600,0

 

 

 

 

 

2020

17450,0

2021

11246,3

Всього

46296,3

4. Збереження природно-заповідного фонду

4.1.

Збереження природно-заповідного фонду

4.1.1. Розробка проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду (парків та скверів) м. Києва

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

1000,0

показник затрат:

 

 

 

Встановлення меж території об'єктів природно-заповідного фонду міста для їх збереження шляхом закріплення за балансоутримувачами територій

2020

1000,0

витрати на захід, тис. грн

1000,0

1000,0

1000,0

2021

1000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

3000,0

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

5

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

3000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

200,0

200,0

200,0

Орієнтовна залишкова вартість:

3000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

33

67

100

Разом 2019 - 2021 роки: по напрямку 4

 

 

 

 

2019

1000,0

 

 

 

 

 

2020

1000,0

2021

1000,0

Всього

3000,0

5. Раціональне використання рослинних та інших відходів

5.1

Стан поводження з відходами виробництва і споживання

5.1.1. Невідкладні заходи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ "Радикал"

2021

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Ліквідація ртутного забруднення. Поліпшення екологічного стану на території підприємства та прилеглих територіях

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

5000,0

2021

5000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

5000,0

кількість відходів, що планується вивезти, тон.

 

 

200

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

5000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на вивезення 1 тонни, тис. грн

 

 

25

Орієнтовна залишкова вартість:

5000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

 

 

100

 

5.1.2. Закупівля контейнерів для збору небезпечних відходів у складі побутових (використані елементи живлення та люмінісцентні лампи)

2019 - 2021

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс"

Бюджет м. Києва

2019

1000,0

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення збереження земельних ресурсів, упорядкування поводження з небезпечними відходами, які утворюються як у приватних осіб, так і юридичних. Контроль за станом потрапляння в стічні води небезпечних відходів, які виникають після розпаду небезпечних сполук літію, ртуті, свинцю, кадмію

2020

1000,0

витрати на захід, тис. грн

1000,0

1000,0

1000,0

2021

1000,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

3000,0

кількість контейнерів, що планується закупити, од.

112

100

100

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

3000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на придбання 1 контейнера, тис. грн

8,9

10,0

10,0

Орієнтовна залишкова вартість:

3000,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

100

100

100

Разом 2019 - 2021 роки: по напрямку 5

 

 

 

 

2019

1000,0

 

 

 

 

 

2020

1000,0

2021

6000,0

Всього

8000,0

6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища

6.1.

Формування доступної системи екологічного інформування різних верств населення м. Києва

6.1.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"

Бюджет м. Києва

2019

500,0

показник затрат:

 

 

 

Формування та забезпечення належного функціонування доступної системи екологічного інформування різних верств населення м. Києва

2020

500,0

витрати на захід, тис. грн

500,0

500,0

500,0

2021

500,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1500,0

кількість поліграфічної продукції, що планується видати, тис. од

33

35

37

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

1500,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на одиницю поліграфічної продукції, тис. грн

0,015

0,014

0,014

Орієнтовна залишкова вартість:

1500,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

100

100

100

2021

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

450,0

2021

450,0

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

450,0

кількість поліграфічної продукції, що планується видати, тис. од

 

 

287

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

450,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на одиницю продукції, тис. грн

 

 

0,002

Орієнтовна залишкова вартість:

450,0

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

 

 

100

Разом 2019 - 2021 роки: по напрямку 6:

 

 

 

 

2019

500,0

 

 

 

 

 

2020

500,0

2021

950,0

Всього

1950,0

Разом 2019 - 2021 роки по напрямках

 

 

 

 

2019

44600,0

 

 

 

 

 

2020

44650,0

2021

44700,0

Всього

133950,0


ПРОГРАМА 2
КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОУСТРОЮ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ТА ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ НА 2019 - 2021 РОКИ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 2

Благоустрій водних об'єктів

Охороною, утриманням та експлуатацією внутрішніх водойм та земель водного фонду території міста Києва займається комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" (далі - КП "Плесо").

Наразі КП "Плесо" утримується на балансі 110 водних об'єктів у місті Києві, на території яких розміщені пляжі та зони відпочинку, інформація про кількість зазначена в таблиці 7. Серед них малі річки та струмки (природного походження), меліоканали, канави, технічні та декоративні водойми (штучного походження). Значна кількість вищевказаних об'єктів є приймачами вод з системи дощової каналізації міста Києва. Площа прибережних смуг лінійних гідротехнічних споруд, які обслуговує КП "Плесо", складає більше однієї тисячі га.

Таблиця 7

Інформація про основні показники діяльності комунального підприємства "Плесо"

Показники

2016

2017

2018

2019

2020

2021

заплановано

Кількість пляжів, од.

9

11

13

14

15

16

Отримання для пляжу відзнаки "Блакитний прапор", шт.

0

3

5

6

7

8

Кількість зон відпочинку

18

17

17

17

17

17

Площа земель водного фонду, яку обслуговує комунальне підприємство, га

1145

1145

1145

1145

1145

1145

Санітарна підсипка піску, т

3962

2700

7050

40000

20000

40000

Проведення дератизаційних заходів, га

238

518

537

2097

2160

2225

Наявна кількість модульних туалетів, шт.

8

12

12

15

20

25

Наявна пляжеприбиральна техніка, од.

5

8

8

14

17

20

Наявна спеціалізована техніка, од.

1

2

3

20

20

20


Території міських пляжів і зон відпочинку біля води загального користування є основними рекреаційними утвореннями, що забезпечують відпочинок понад 100 тисяч осіб у день, відновлення здоров'я жителів і гостей м. Києва. Вищезазначені території потребують комплексу робіт з утримання та забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану, зокрема, проведення основного комплексу робіт, таких як інтенсивне прибирання, вивезення сміття, санітарна підсипка піску, проведення дератизаційних заходів.

Основними проблемними питаннями благоустрою водних об'єктів міста Києва є:

- встановлення і дотримання водоохоронних зон для всіх водних об'єктів міста забезпечить обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм, будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі, баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів, миття та обслуговування транспортних засобів і техніки, влаштування звалищ сміття та ін.

Встановлення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон (встановлюються для створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколо водних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку водойм) дасть можливість запобігати екологічним надзвичайним ситуаціям та забезпечить безпеку життєдіяльності громадян, зокрема, забезпечення якісною питною водою.

У 2018 році КП "Плесо" проводяться роботи щодо створення водоохоронних зон, зокрема, прибережних захисних смуг (далі - ПЗС) 6 водних об'єктів міста Києва. Значне зростання випадків порушення чинного природоохоронного законодавства та фактів самозахоплення території, яка перебуває на балансі та у користуванні спеціалізованої водогосподарської організації, створеної з метою охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм та земель водного фонду м. Києва КП "Плесо" вимагає рішучих дій. З метою уникнення соціальної напруги серед громадськості міста, природоохоронних організацій та приведення прилеглих територій у належний стан КП "Плесо" направило пропозицію до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо внесення змін до Земельного кодексу України;

- паспортизація водних об'єктів. З метою впровадження системи заходів, спрямованих на запобігання, обмеження і ліквідацію наслідків забруднення, засмічення і виснаження внутрішніх водойм м. Києва, проведення заходів із зовнішнього благоустрою, охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм та земель водного фонду, покращення їх рекреаційної спроможності та екологічного стану, проведення науково-виробничої і організаційно-господарської діяльності у сфері створення і розвитку туристичної, спортивно-оздоровчої, розважальної і соціально-культурної інфраструктури на землях водного фонду м. Києва та з метою організації і здійснення рятувально-водолазних робіт для забезпечення безпеки людей на воді в місцях масового організованого та неорганізованого відпочинку в межах міста Києва виникає необхідність проведення паспортизації вказаних водойм та встановлення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон.

Паспортизація водойм (встановлення технічних параметрів водного об'єкта, гідрологічних характеристик річки (водотоку), регламентації експлуатаційної діяльності на водосховищах, ставках та озерах для забезпечення сталого використання (включаючи кількісне та якісне відновлення) усіх ресурсів, пов'язаних з існуванням водойми, надійності функціонування споруд і для підвищення ефективності їх використання) згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 N 99 дає змогу раціонально використовувати водойми, не погіршуючи їх екологічний стан.

У 2017 році проведено паспортизацію 15 водних об'єктів у чотирьох адміністративних районах міста Києва, у 2018 році проводиться паспортизація 16 водних об'єктів;

- відсутність постійного контролю якості води на водних об'єктах міста Києва. КП "Плесо" для забезпечення на території м. Києва якості та безпечності поверхневих вод для купання та відпочинку з 2016 року впроваджено сучасний моніторинг якості води згідно з вимогами Директиви Європейського Союзу 2006/7/ЄС для рекреаційних вод (щодо впровадження оновлених стандартів ISO 7899 і ISO 9308 та оперативного моніторингу маркерів бактеріального забруднення та 47 санітарних профайлів для кожного пляжу міста).

Також КП "Плесо" впроваджено всесвітньо визнану сучасну технологію компанії IDEXX Colilert 18, що дозволяє скоротити термін бактеріального дослідження втричі (з 72 до 18 год) та мінімізувати ризики інфекційних захворювань серед відпочивальників у м. Києві.

У 2017 році ці роботи проводились на визначених та підготовлених місцях масового відпочинку на водних об'єктах м. Києва (11 місць), де можливий відпочинок з купанням (пляжі), та 17 місць масового відпочинку населення на водних об'єктах м. Києва, де можливий відпочинок без купання (зони відпочинку біля водних об'єктів).

За результатами моніторингу якості води, у разі виявлення небезпек (санітарно-епідеміологічних відхилень від нормативів якості), здійснювалося оперативне інформування населення щодо змін якості води для купання шляхом встановлення попереджувальних знаків та відповідних повідомлень через ЗМІ та Internet.

Крім того, у 2017 році впроваджено моніторинг водойм, що перебувають на балансі підприємства, за вмістом розчиненого кисню з метою недопущення заморів водних організмів у зимовий період. Для вирішення питання більш якісного контролю за станом води потрібно найближчим часом придбати пересувну лабораторію моніторингу поверхневих вод;

- розширення кількості зон відпочинку. Постійне збільшення кількості мешканців столиці потребує додаткових територій для їх відпочинку. Для вирішення значної проблеми КП "Плесо" в порівнянні з 2016 роком збільшено кількість пляжів на 4 одиниці, в 2016 - 2017 роках придбано спеціалізованої техніки для утримання земель водного фонду 27 одиниць, проведено капітальний ремонт майже 20 зон відпочинку та капітальний ремонт 6 громадських вбиралень, планується збільшувати кількість пляжів щороку на 1 одиницю забезпечувати зазначені пляжі відповідною інфраструктурою та утримувати їх відповідно до встановлених санітарних норм.

Безпека поводження на водних об'єктах

Невід'ємною складовою розвитку рекреаційного водного комплексу є рятування і охорона людей на водних об'єктах міста Києва, обстеження підводної акваторії пляжів та зон відпочинку, надання своєчасної допомоги потерпілим, проведення пошукових робіт, захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій, негативних природних явищ, інших водолазних та рятувально-водолазних робіт.

Офіційна статистика Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ), свідчить - за кількістю жертв утоплень Україна посідає невтішне шосте місце зі 117 країн (у розрахунку на 100 тис. осіб). Українці тонуть в п'ять разів частіше, ніж американці, в сім разів частіше, ніж британці та в 20 разів частіше, ніж австралійці. Втоплення - друга (після ДТП) причина раптової смертності серед дітей та підлітків.

Відповідні заходи в місті Києві здійснює Спеціалізована аварійна рятувально-водолазна служба (САРВС) КП "Плесо", яка є найбільшою службою порятунку на воді в Україні та у місті Києві. Зони відповідальності САРВС КП "Плесо" включають в себе: контроль за акваторією ввірених об'єктів (пляжів, зон відпочинку тощо) за рахунок виставляння постів, виконання патрулювань з використанням технічних засобів (моторних плавзасобів, веслових плавзасобів, автомобілів тощо), пішого патрулювання; здатність до оперативного реагування на надзвичайні ситуації з людьми на воді. Площа зон відповідальності залежить від розряду станції, технічного оснащення та укомплектованості особовим складом. У 2016 році було реалізовано проект "Пляжний Патруль", за результатами роботи залучених до цього проекту лайфгардів на пляжах міста Києва за час їхнього патрулювання було врятовано тільки в 2018 році 106 плавців. Статистика врятованих плавців наведена в таблиці 8.

Таблиця 8

Статистика врятованих плавців у 2016 - 2018 роки

Показник

2016

2017

2018

Врятовано плавців

114

104

106


Не зафіксовано жодного летального випадку. Подібне досягнення стало можливим саме завдяки просвітницькій роботі з батьками дітей, нетверезими громадянами та надто самовпевненими спортсменами, які за статистикою потрапляють до категорії ризику, інформація наведена в таблиці 9.

Таблиця 9

Статистичні дані проведення превентивних заходів у 2016 - 2018 роки

Рік

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Кількість превентивних дій

11486

23457

32142

< 40000

< 50000

< 70000


Для більш ефективного виконання роботи над превенцією та запобігання нещасним випадкам на воді необхідно збільшити кількість водно-моторного транспорту, а саме: надувних моторних човнів, гідроциклів, рятувальних каяків, рятувальних дощок (серфів), рятувальних тюбів-поясів. Для більш ефективного патрулювання на суші необхідно збільшити кількість наземного транспорту, а саме: машин (моделі пікап), мотовсюдиходів. Для надання кваліфікованої медичної допомоги необхідні тренувальні манекени для проведення серцево-легенової реанімації, а також дефібрилятори. Для фіксування критичних ситуації (для аналізу) варто придбати відеокамери. Також доцільно збільшити кількість рятувальних постів до 35 (станом на 2018 рік працює 25 постів).

Для створення умов безпечного відпочинку людей на водних об'єктах міста Києва постійно здійснюються заходи з облаштування належної інфраструктури уніфікованих пляжів на основі розроблених паспортів підводної частини пляжів, розташованих на річках та водоймах.

Благоустрій об'єктів зеленого господарства

Сучасний екологічний стан зелених насаджень міської зеленої зони та прилеглої до міста лісової зони зумовлюється як рівнем та інтенсивністю антропогенного впливу, так і зростаючим техногенним навантаженням, що порушує природну стійкість ґрунтів і середовища. Зелені насадження відіграють значну роль у боротьбі із забрудненнями атмосфери, регулюванні теплового режиму, шумозахисті, інженерному захисті, впливають на мікроклімат, а також естетичний та санітарний стан міста.

Благоустрій зеленого господарства є одним із напрямків збереження зелених територій міста.

Питаннями благоустрою, охорони та збереження зелених насаджень у системі зеленого господарства міста займаються десять районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень (далі - КП УЗН), три комунальні підприємства - лісопаркові господарства (далі - КП ЛПГ), Міський декоративний розсадник "Теремки" (далі - МДР "Теремки"), Міська станція захисту зелених насаджень (далі - МСЗЗН), що входять до складу комунального об'єднання "Київзеленбуд".

Одним із основних завдань КО "Київзеленбуд" та його підрозділів є виконання комплексу робіт із зеленого будівництва, утримання на належному рівні та покращення стану міських зелених насаджень, створення нових і реконструкція існуючих зелених насаджень, забезпечення квіткового оформлення міста, догляд за лісовими насадженнями, захист зелених насаджень від хвороб та шкідників, благоустрій зон масового відпочинку населення.

Загальна площа міських зелених насаджень, яка закріплена за районними КП УЗН м. Києва, на 01.01.2018 становить 7726,2 га. Інформація про закріплені балансові території наведена в таблиці 10.

Таблиця 10

Інвентаризація зелених насаджень на території міста Києва станом на 01.01.2018

п/п

Назва району

Всього зелених насаджень, га

В т. ч.:

 

 

Під квітниками, га

Під газонами, га

Під доріжками

Кількість дерев, шт.

Кількість кущів, шт.

1

Голосіївський

1007,4

1,3

298,0

15,0

824615

208425

2

Дарницький

1339,1

1,5

849,9

14,2

108772

43405

3

Деснянський

1137,6

2,5

326,7

14,6

23890

79107

4

Дніпровський

655,5

2,0

346,6

42,0

27932

49333

5

Оболонський

554,7

2,8

396,0

16,5

34323

96895

6

Печерський

347,0

1,9

200,8

18,8

198443

105068

7

Подільський

836,6

0,9

128,1

8,5

98741

38420

8

Святошинський

735,6

0,9

483,1

9,9

220830

119302

9

Солом'янський

556,1

3,1

477,2

20,2

121815

92524

10

Шевченківський

556,6

1,4

173,6

22,8

183647

39023

Разом:

7726,2

18,3

3680,0

182,5

1843008

871502


На закріплених за комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень територіях розміщено 119 парків, 528 скверів, 49 бульварів, 38 проспектів, 8 площ, 34 схили, 20 урочищ, районне зонування вищезазначених об'єктів можна побачити в таблиці 11.

Таблиця 11

Районне зонування зелених насаджень міста Києва станом на 01.01.2018

га

п/п

Назва району

Парки

Сквери

Бульвари

Проспекти

Площі

Схили

Урочища

Інші впорядковані зелені насадження

Зелені насадження на вулицях

Зелені насадження на транспортних розв'язках

Зелені насадження на захисних зонах

1

Голосіївський

495,4

46,1

61,7

79,1

27,9

61,5

164,3

-

71,4

-

-

2

Дарницький

154,5

39,6

1,5

25,8

5,0

-

1031,3

-

68,8

12,7

-

3

Деснянський

504,7

11,4

3,2

27,3

-

-

496,8

11,4

73,6

9,2

--

4

Дніпровський

483,2

30,3

27,0

14,9

1,5

-

-

16,3

45,9

21,6

14,7

5

Оболонський

177,5

117,7

12,8

20,9

-

-

-

83,1

125,7

17,0

 

6

Печерський

211,2

7,2

14,2

-

1,5

34,4

-

12,2

59,0

7,1

-

7

Подільський

173,5

25,6

2,3

18,6

-

2,0

-

563,5

50,3

0,6

-

8

Святошинський

60,3

51,7

13,1

37,3

-

-

-

83,1

131,6

25,8

332,5

9

Солом'янський

180,6

53,3

11,3

18,2

-

31,7

100,1

59,6

86,7

3,8

10,7

10

Шевченківський

379,2

41,7

7,2

2,6

-

28,5

-

-

93,0

4,3

-

Разом:

2820,1

424,6

154,3

244,7

35,9

158,1

1792,5

829,2

806,0

102,1

357,9

 

Кількість

119

528

49

38

8

34

20

39

868

79

15


У 2017 році місто Київ визнано зеленим містом Європи. Для збереження статусу, що наданий дослідником Філіпом Гартнером, міській владі потрібно вирішити кілька гострих питань, таких як:

- влаштування систем поливу на територіях міста, оскільки природні зміни клімату провокують погіршення стану ґрунту та погіршення погодних умов, що в свою чергу зумовлює значний відсоток загибелі об'єктів зеленого господарства від засухи. Вирішити цю проблему можливо шляхом будівництва насосних станцій, влаштування свердловин та встановлення автономних систем поливу зелених насаджень. Протягом 2017 року в рамках виконання капітальних ремонтів та капітального будівництва влаштовано системи поливу на 15 об'єктах, які знаходяться на підпорядкованих територіях підприємства, в 2018 році розпочаті роботи з проектування 6-ти насосних станцій;

- відсутність права власності на земельні ділянки, на яких розміщені об'єкти благоустрою. Оформлення документації із землеустрою забезпечить визначення меж, цільового призначення земельних ділянок та закріплення відповідним земельним ділянкам статусів земель рекреаційного призначення та зон відпочинку. У місті Києві близько 750 об'єктів, які потребують отримання дозволів на розроблення документації із землеустрою і виготовлення відповідної документації. В 2017 році розроблено більше 150 проектів землеустрою на підставі рішень Київської міської ради, а також на підставі мовчазної згоди, які станом на сьогодні проходять відповідні погодження та затвердження.

В 2018 році КО "Київзеленбуд" в установленому порядку направлено близько 320 клопотань щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, на 70 земельних ділянок Київською міською радою надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою. До кінця поточного року планується розробити 24 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування;

- низький рівень забезпеченості власною квітковою та розсадницькою продукцією. Для забезпечення рослинною продукцією, яка висаджується на територіях міських квітників, потрібно розвивати оранжерейні господарства міста, це збільшить кількість продукції, яка буде конкурентноспроможною і за межами столиці, що в свою чергу збереже бюджетний ресурс міста.

Так, уже з 2016 року на замовлення КО "Київзеленбуд" на територіях Міського декоративного розсадника "Теремки" вирощуються саджанці, які передаються КП УЗН для висадження на міських територіях, розсадник отримує бюджетне фінансування на забезпечення своєї поточної діяльності, взамін відбувається безоплатна передача посадкового матеріалу районним комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень. Також в межах Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2017 рік КО "Київзеленбуд" розпочато проектування реконструкції трьох оранжерейних господарств міста Києва;

- відсутність установок з утилізації рослинних відходів та їх решток. Спорудження на балансових територіях підприємств, що входять до складу КО "Київзеленбуду", установок з утилізації покращить екологічний стан міста. У 2018 році розпочато роботи із спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості.

Київ - місто, що постійно розвивається, відповідно збільшується кількість мешканців, збільшується кількість забудов, що в свою чергу потребує облаштування додаткових парків, скверів, зон відпочинку та рекреації. Для вирішення цієї проблеми щорічно збільшується площа міських зелених зон за рахунок прийняття Київської міською радою рішень про надання статусів зелених зон землям, не наданим в користування та повернутим з оренди у забудовників. Так, у 2016 році кількість нових об'єктів зелених зон загального користування становила 21 од., у 2017 році їх кількість збільшили до 30 од.

КО "Київзеленбуд" постійно збільшує обсяги робіт з озеленення міста, інформація про кількість висаджених насаджень викладена в таблиці 12, в 2017 році здійснено капітальний ремонт та реконструкцію більш як 120 об'єктів зеленого господарства. На 2018 рік заплановано здійснити роботи з капітального ремонту, реконструкції і проектування на 130 об'єктах, 10 з яких є пріоритетними для виконання робіт. Це такі об'єкти як "Парк Партизанської Слави" у Дарницькому районі", "Парк "Перемога" у Дніпровському районі", "Парк "Совки" у Святошинському районі", "Парк "Відрадний" у Солом'янському районі", "Парк "Сирецький" у Шевченківському районі", "Парк відпочинку в урочищі "Наталка" в Оболонському районі" та ін.

Таблиця 12

Динаміка кількості висаджених зелених насаджень на території міста Києва за 2015 - 2017 роки

N

Назва

2015

2016

2017

1

Кількість висаджених дерев, шт.

10274

14923

13997

2

Кількість висаджених кущів, шт.

70601

99054

118788

 

Всього:

80875

113977

132785


Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані здійснюється трьома лісопарковими господарствами на площі 29 091,9 га (землі, які безпосередньо вкриті лісовою рослинністю):

- КП "Дарницьке лісопаркове господарство" доглядає лісову площу у 14873,0 га;

- КП "Святошинське лісопаркове господарство" - 11624,9 га;

- КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" - 2594,0 га.

Виробничими програмами цих підприємств визначено їх основні завдання, такі як оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж, перелік основних робіт визначено в таблиці 13.

Таблиця 13

Поточне утримання лісової зони протягом 2019 - 2021 рр.

Назва заходу

2019

2020

2021

Рубка, формування та оздоровлення лісів на площі, га

4050

4080

4100

Видалення сухостійної та пошкодженої хворобами деревини, м3

127000

128000

128500

Створення нових насаджень - на площі, га

85

90

90

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, од.

100

100

100

Утримання зон масового відпочинку населення, од.

41

44

47


Комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища" утворено рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 N 665/1529 та згідно зі Статутом предметом його господарської діяльності є:

виконання функцій замовника, генерального підрядника, підрядника щодо проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання елементів благоустрою, інженерних мереж, а також будівель, споруд та малих архітектурних форм на території парків і скверів;

виконання функцій замовника щодо організації робіт з благоустрою та підвищення рівня естетичного оформлення території парків і скверів.

Головними завданнями комунального об'єднання КП "Київський центр розвитку міського середовища" є:

створення нових зелених насаджень в місті шляхом улаштування газонів, посадки дерев та кущів, квітникових композицій на об'єктах будівництва та експлуатації;

експлуатаційне утримання, капітальний та поточний ремонт зелених насаджень загального користування (парки, сквери, бульвари, вуличні насадження), громадських вбиралень, що закріплені за комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень районів міста на праві господарського відання;

організація проектування об'єктів благоустрою та озеленення парків, скверів, бульварів, інших об'єктів зеленого господарства, експлуатаційної діяльності та соціально-культурного призначення.

Тож функції підприємств лише доповнюють одна одну та мають спільні шляхи взаємодії. КП "Київський центр розвитку міського середовища" виступає замовником робіт з розвитку елементів благоустрою, інженерних мереж, а також будівель, споруд та малих архітектурних форм, залучення інвестиційних коштів, взаємодіє з громадськістю з питань розвитку парків, розробляє концепції розвитку парків, а КО "Київзеленбуд" - з утримання зелених насаджень та розвитку зелених зон міста Києва.

Також, Програмою 2 та розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - розпорядження КМДА) визначено об'єкти, які підлягають благоустрою та реконструкції та передані функції замовника КП "Київміськрозвиток", а саме:

- реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку у Солом'янському районі, розпорядження КМДА від 15.08.2016 N 679;

- реконструкція та благоустрій парку "ДШК" у Деснянському районі, розпорядження КМДА від 26.08.2016 N 739;

- реконструкція та благоустрій парку "Юність" у Святошинському районі, розпорядження КМДА від 07.09.2016 N 811;

- благоустрій окремих територій Венеціанського, Долобецького островів у Дніпровському районі, розпорядження КМДА від 02.12.2016 N 1229;

- благоустрій окремих територій Труханового острова у Дніпровському районі, розпорядження КМДА від 02.12.2016 N 1229;

- реконструкція та благоустрій Наводницького парку у Печерському районі, розпорядження КМДА від 29.08.2016 N 749;

- реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі, розпорядження КМДА від 15.08.2016 N 678;

- реконструкція та благоустрій парку з бюветним комплексом на вул. Кадетський гай та вул. Івана Пулюя у Солом'янському районі, розпорядження КМДА від 18.08.2016 N 720;

- реконструкція та благоустрій парку "Нивки" у Шевченківському районі, розпорядження КМДА від 17.08.2016 N 713;

- реконструкція та благоустрій парку імені Пушкіна у Шевченківському районі, розпорядження КМДА від 17.08.2016 N 713;

- реконструкція та благоустрій парку "Кіото" у Деснянському районі, розпорядження КМДА від 10.11.2016 N 1103;

- про створення парку культури і відпочинку "Парк Почайна" в Оболонському районі, рішення КМР від 10.02.2017 N 838/1842.

Просвітницька діяльність

Підвищення екологічної культури суспільства і професійна підготовка спеціалістів забезпечується загальною комплексною освітою та вихованням в галузі охорони навколишнього природного середовища, в тому числі в дошкільних дитячих закладах, в системі загальної середньої, професійної та вищої освіти.

Висока екологічна культура має стати гарантом безпечного існування людини в природі.

На базі комунального підприємства "Київський міський Будинок природи" постійно проводяться наукові конференції, семінари, лекції та виставки екологічного спрямування.

Проте в просвітницькій діяльності є ряд не вирішених проблем, зокрема:

- відсутній комплексний підхід до співпраці з вищими та професійними навчальними закладами та громадськими організаціями;

- відсутність перепідготовки кадрів на базі Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;

- створення еколого-просвітницьких центрів для забезпечення пропаганди з залученням громадськості та мешканців столиці.

Шляхами вирішення зазначеної проблеми є розширення функцій КП "Київський міський Будинок природи", розвиток матеріально-технічної бази підприємства, що дасть змогу налагодити співпрацю та розширити зону впливу просвітницької діяльності не тільки на освітніх закладах.

Формування екологічної політики

Своєчасне інформування населення про стан довкілля, забезпечення органів державної влади оперативною об'єктивною інформацією про стан довкілля для мінімізації негативного впливу забруднення повітря на їх здоров'я та попередження в разі різкого підвищення рівня забруднення.

Основною проблемою є відсутність в місті Києві друкованого інформаційного видання, в якому була б зібрана статистична та довідкова інформація про екологіний стан міста.

Вирішенням зазначеної проблеми є затвердження щорічного екологічного паспорта міста Києва.

Спрощення порядку визначення територій зелених зон, закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови

2. МЕТА ПРОГРАМИ 2

Метою Програми 2 є вдосконалення столичних стандартів благоустрою, контролю за їх дотриманням, сприяння вирішенню низки завдань, що покращить санітарний та екологічний стан міста, забезпечить розвиток та трансформацію міського середовища до європейських стандартів благоустрою.

3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

Взаємопов'язаність визначених проблем потребує використання для їх вирішення програмно-цільового методу, який передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах та базується на кращому загальноєвропейському досвіді його застосування.

На основі аналізу статистичних даних, тенденцій і проблем та з урахуванням стратегічних завдань, окреслених у програмних документах державного та загальноміського рівня, визначені напрями, пріоритетні завдання та розроблені програмні заходи на 2019 - 2021 роки, реалізація яких дозволить розв'язати наявні проблеми шляхом:

- забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів м. Києва;

- покращання стану зелених зон;

- забезпечення кращих умов для проживання киян та гостей столиці, виховання здорової нації та прищеплення поваги до довкілля;

- забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі;

- пропаганди активного та здорового образу життя за рахунок спортивних майданчиків та веломаршрутів по території об'єкта;

- визначення меж парків та скверів, збереження та захист об'єкта від можливої забудови під житло чи комерційну діяльність, або нецільового використання земельних ділянок;

- організації та участі в проведенні разових і довгострокових виставок природно-екологічного спрямування й екологічно-виховних заходів.

Виконання заходів Програми 2 передбачається за рахунок коштів бюджету м. Києва та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяги фінансування заходів Програми 2 уточнюються та визначаються щорічно відповідно до можливостей бюджету м. Києва, прийнятих інвестиційних пропозицій і програм та пропозицій суб'єктів господарювання на відповідний рік.

Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми 2, у т. ч. за джерелами фінансування, наведено в таблиці 14.

Структура та обсяги фінансування програмних заходів можуть уточнюватися щорічно відповідно до структури бюджету м. Києва, прийнятих інвестиційних пропозицій і програм та пропозицій суб'єктів господарювання на відповідний рік.

Таблиця 14

Ресурсне забезпечення Програми 2

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання програми

2019

2020

2021

Всього

усього, у тому числі:

1714854,04

1821866,44

1893814,47

5430534,95

коштів бюджету м. Києва

1568176,04

1667724,94

1732013,35

4967914,33

коштів інших джерел, усього, у тому числі:

146678,00

154141,50

161801,12

462620,62

власні кошти підприємств

146678,00

154141,50

161801,12

462620,62


4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 2 ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями та пріоритетні завдання визначені відповідно до положень Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060.

Напрям 1. Благоустрій земель водного фонду

Пріоритетним завданням зазначеного напряму є:

- забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану пляжів та зон відпочинку біля води у м. Києві;

- створення інфраструктури пляжів та зон відпочинку біля води м. Києва;

- комплексний благоустрій пляжів та зон відпочинку біля води у м. Києві;

- облаштування рекреаційних, спортивних, соціально-культурних комплексів на землях водного фонду м. Києва із залученням інвестицій;

- створення умов безпечного відпочинку людей на водних об'єктах м. Києва;

- заходи щодо очистки поверхневого стоку.

Напрям 2. Благоустрій об'єктів зеленого господарства

Пріоритетним завданням зазначеного напряму є:

- забезпечення догляду за територією зеленого господарства міста та міських лісів;

- забезпечення догляду за територією міських лісів;

- забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста;

- захист зелених насаджень;

- розвиток розсадницької справи на базі МДР "Теремки";

- поліпшення матеріально-технічного стану підприємств зеленого господарства міста;

- забезпечення підприємств зеленого господарства міста виробничими об'єктами;

- створення умов масштабного стаціонарного поливу зелених насаджень міста;

- поліпшення умов діяльності підприємств в сфері власного оранжерейного господарства;

- реконструкція і капітальний ремонт парків, скверів та об'єктів зеленого господарства міста;

- оновлення зеленої зони м. Києва.

Напрям 3. Просвітницька діяльність

Пріоритетним завданням зазначеного напряму є:

- просвітницька діяльність та заходи, направлені на інформування громади міста щодо стану навколишнього середовища міста.

Напрям 4. Формування екологічної політики

Пріоритетним завданням зазначеного напряму є:

- інформування населення, запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям.

Таблиця 15

Оперативні цілі, завдання та заходи "Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", яким відповідає Програма 2

N

Оперативні цілі, завдання та заходи Стратегії

Захід Програми 2, що відповідає заходу Стратегії

Обсяги фінансування, тис. грн

2019

2020

2021

1

Оновлення екологічного паспорта міста Києва

4.1.1. Підготовка та затвердження екологічного паспорта міста Києва

0,3

0,3

0,3

2

Спрощення порядку визначення територій зелених зон, закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови

4.1.2. Спрощення порядку визначення територій зелених зон, закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови

0,2

0,2

0,2

3

Створення геоінформаційної системи природно-заповідних територій та об'єктів м. Києва

Створення геоінформаційної системи природно-заповідних територій та об'єктів м. Києва

Захід планується до виконання починаючи з 2022 року, після затвердження проектів землеустрою об'єктів природно-заповідного фонду

4

Поліпшення стану основних водних об'єктів м. Києва (річок, озер, каналів тощо), в т. ч. забезпечення жорсткого контролю за скидами забруднюючих речовин у водні об'єкти

1.6.8. Придбання пересувної лабораторії моніторингу поверхневих вод

5000,00

0,0

0,0

5

Створення передумов імплементації вимог Водної Рамкової Директиви ЄС щодо захисту та використання водних об'єктів

1.6.9. Підготовка, розгляд та затвердження "Водної стратегії міста Києва на 2018 - 2025 роки"

0,1

0,0

0,0

6

Створення регіонального центру моніторингу довкілля

Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва

Захід планується до виконання Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

7

Вдосконалення системи моніторингу довкілля у м. Києві з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та приладів контролю

Вдосконалення системи моніторингу довкілля у м. Києві з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та приладів контролю

Захід планується до виконання починаючи з 2022 року, після введення в дію міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва

 

Разом:

 

5000,6

0,5

0,5


Напрями діяльності, завдання, заходи та очікувані результативні показники Програми 2 наведені у додатку В.

 

Додаток В


Напрями діяльності, завдання, заходи та очікувані результативні показники Програми організації благоустрою зеленої зони та земель водного фонду на 2019 - 2021 роки

N з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у т. ч. за роками:

Очікувані результативні показники

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Благоустрій земель водного фонду

1.1.

Забезпечення належного санітарно-епідеміоло-гічного стану пляжів та зон відпочинку біля води у м. Києві

1.1.1. Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

65565,20

показник затрат:

 

 

 

Належний санітарний стан відповідно до Правил благоустрою території в м. Києві, РТМ 204 УССР 119-86, СанПіН 42-128-4690-88, ГОСТ 17.1.5.02.-80. Зони відпочинку біля води та пляжів міста Києва, в т. ч. у Дніпровському районі - "Молодіжна", "Венеція", "Передмістна Слобідка", "Золота", "Дитяча", "Райдуга", "Тельбін", "Центральна", "Довбичка", "Лісова", "Русанівська коса", "Березняки", "Веселка", "Русанівський канал". У Оболонському районі - "Міська", "Вербна", "Пуща-Водиця", "Верхня", "Наталка", "Редьчина", "Біла". У Деснянському районі - "Алмазна", "Чорторий", "Троєщина". У Голосіївському районі - "Галерна". У Дарницькому районі - "Осокорки", "Сонячна". У Святошинському районі - "Святошино". У Подільському районі - "Синєозерна", "Голуба". У Солом'янському районі- "Совська балка"

2020

69826,94

обсяг ресурсів усього, тис. грн

68326,20

72956,44

76862,75

2021

73318,28

обсяг бюджетних видатків, тис. грн

65565,20

69826,94

73318,28

Разом 2019 - 2021 роки:

208710,42

обсяг власних коштів, тис. грн

2761,00

3129,50

3544,47

показник продукту:

 

 

 

Власні кошти

2019

2761,00

площа земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку), які потребують благоустрою, га

1145,672

1145,672

1145,672

2020

3129,50

площа земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку), на якій планується здійснити благоустрій, га

1145,672

1145,672

1145,672

2021

3544,47

показник ефективності:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

9434,97

середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду всього, тис. грн

59,6

63,7

67,1

 

 

середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду за рахунок бюджетних видатків, тис. грн

57,2

60,9

64,0

 

середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду за рахунок власних коштів, тис. грн

2,4

2,7

3,1

показник якості:

 

 

 

кількість отриманих санітарних паспортів, од.

14

15

16

1.1.2. Прийняття на баланс КП "Плесо" безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

200,00

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя на територіях міських пляжів та зон відпочинку

2020

212,00

обсяг видатків, тис. грн

200,00

212,00

223,87

2021

223,87

показник продукту:

 

 

 

кількість водних об'єктів, які потрібно прийняти на баланс, од.

34

33

32

Разом 2019 - 2021 роки:

635,87

кількість водних об'єкті, які планується прийняти на баланс, од.

1

1

1

показник ефективності

 

 

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

200,0

212,0

223,87

показник якості:

 

 

 

питома вага прийнятих водних об'єктів в поточному році, до загальної кількості які потрібно прийняти, %

3

3

3

1.1.3. Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

500,00

показник затрат:

 

 

 

Оновлення поверхневого шару піску

2020

532,50

обсяг видатків, тис. грн

500,00

532,50

559,13

2021

559,13

показник продукту:

 

 

 

кількість пляжів, зон відпочинку на яких потрібно здійснення підсипки, од.

14

15

16

Разом 2019 - 2021 роки:

1591,63

кількість пляжів, зон відпочинку на яких планується здійснення підсипки, од.

1,0

1,0

1,0

показник ефективності:

 

 

 

середні видатки на 1 захід, тис. грн

500,00

532,50

559,13

показник якості:

 

 

 

питома вага здійснення підсипки в поточному році до запланованої кількості в загальній потребі, %

7

7

6

1.1.4. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

1868,80

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення спеціалізованою технікою дасть можливість привести територію водних об'єктів до європейських стандартів

2020

1990,27

витрати на проведення заходу, тис. грн

1868,80

1990,27

2089,79

2021

2089,79

показник продукту:

 

 

 

кількість одиниць спеціалізованої техніки та обладнання, що потрібно придбати, од.

76

41

21

Разом 2019 - 2021 роки:

5948,86

кількість одиниць спеціалізованої техніки та обладнання, що планується придбати, од.

4

4

4

показник ефективності:

 

 

 

середні витрати на придбання одиниці спеціалізованої техніки, тис. грн

467,2

497,6

522,4

показник якості:

 

 

 

відсоток придбаної техніки та обладнання до нормативної потреби, %

5

10

19

1.1.5. Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес- методом (Colilert 18) П

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Власні кошти

2019

200,00

показник затрат:

 

 

 

На виконання Правил благоустрою м. Києва. Підтримання належного санітарного стану пляжів та зон відпочинку. Запобігання забрудненню земель водного фонду. Оперативне отримання результатів бактеріальних досліджень води. Скорочення часу проведення аналізів. Зниження ризиків для відпочивальників. Рішення Київради від 15.11.2016 р. N 412/1416 "Про затвердження Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року"

2020

213,00

витрати на проведення заходу, тис. грн

200,00

213,00

223,65

2021

223,65

показник продукту:

 

 

 

кількість досліджень, які потрібно проводити на водних об'єктах, од.

1000,00

1000,00

1000,00

Разом 2019 - 2021 роки:

636,65

кількість досліджень, які планується провести, на водних об'єктах, од.

200,00

230,00

240,00

показник ефективності:

 

 

 

середні видатки на проведення 1 дослідження якості води, тис. грн

1,00

0,93

0,93

показник якості:

 

 

 

відсоток проведених до запланованих досліджень, %

20

23

24

1.1.6. Будівництво системи аерації та благоустрій озера Райдуга у Дніпровському районі м. Києва

2019 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

500,00

показник затрат:

 

 

 

Покращення екологічного стану озера та благоустрій прилеглої території Оздоровлення озера, недопущення мору риби через брак кисню, покращення якості води для безпечного купання протягом літнього оздоровчого сезону, створення комфортних умов для відпочинку киян та гостей міста

2020

532,50

витрати на захід, тис. грн

500,00

532,50

559,13

2021

559,13

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1591,63

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

7500,00

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

0,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

500,0

532,5

559,13

Орієнтовна залишкова вартість:

7500,00

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

7

14

21

рівень виконання заходу, %

7

14

21

1.1.7. Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу

2019 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

2000,00

показник затрат:

 

 

 

Запобігання негативному впливу стану мережі на якість питної води. Забезпечення відповідності якості води санітарним вимогам. Відновлення гідравлічної спроможності Північно-Дарницького меліоканалу, системи осушення території. Забезпечення нормативного рівня грунтових вод та запобігання підтопленню інженерних мереж

2020

2130,00

витрати на захід, тис. грн

2000,00

2130,00

2236,50

2021

2236,50

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

6366,50

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

42609,90

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

573,40

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

2000,00

2130,00

2236,50

Орієнтовна залишкова вартість:

42036,50

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

6

11

16

рівень виконання заходу, %

5

10

15

1.1.8. Будівництво системи аерації та благоустрій озера Лебедине у Дарницькому районі м. Києва

2019 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

500,0

показник затрат:

 

 

 

Відновлення екологічного стану озера та благоустрою прилеглої до нього території. Оздоровлення озера, створення умов для відпочинку киян та гостей міста без купання

2020

532,5

витрати на захід, тис. грн

500,00

532,50

559,13

2021

559,13

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1591,63

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

40000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

0,0

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

500,0

532,5

559,13

Орієнтовна залишкова вартість:

40000,0

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

1

3

4

рівень виконання заходу, %

1

3

4

1.1.9. Будівництво системи регулювання рівня води в водоймі "Озеро Сонячне" в Дарницькому районі м. Києва

2019 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

5000,0

показник затрат:

 

 

 

Регулювання рівня, що забезпечить попередження затоплення прилеглої до озера території. Створення комфортного середовища на території, яка прилягає до озера, для проживання мешканців та використання її в рекреаційних цілях

2020

5325,0

витрати на захід, тис. грн

5000,0

5325,0

5591,3

2021

5591,3

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

15916,3

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

25000,0

показник ефективності:

 

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

5000,0

5325,0

5591,3

Орієнтовна залишкова вартість:

25000,0

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

20

41

64

рівень виконання заходу, %

20

41

64

 

 

1.1.10. Реконструкція захисних споруд "Жуків острів", розчистка русла, благоустрій прибережної території та відновлення екологічно-го стану річки Коник в Голосіївському районі м. Києва

2019 - 2025

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

5000,00

показник затрат

 

 

 

Відновлення екологічного стану річки та приведення до технічних вимог наявних захисних споруд. Покращення санітарного стану річки Коник та поліпшення умов для рекреаційного використання та обслуговування її прибережної території

2020

5325,00

витрати на захід, тис. грн

5000,00

5325,00

5591,25

2021

5591,25

показник продукту

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

15916,25

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

210000,00

показник ефективності

 

 

 

Виконано робіт:

130,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

5000,00

5325,00

5591,25

Орієнтовна залишкова вартість:

209870,00

показник якості

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

2

5

8

рівень виконання заходу, %

2

5

8

 

 

1.1.11. Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

25000,00

показник затрат

 

 

 

Поліпшення рекреаційної зони довкілля та забезпечення стійкості берега Русанівської протоки в Дніпровському районі м. Києва

2020

26625,00

витрати на захід, тис. грн

25000,00

26625,00

6224,20

2021

6224,2

показник продукту

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

57849,20

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

91674,20

показник ефективності

 

 

 

Виконано робіт:

33825,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

25000,00

26625,00

6224,20

Орієнтовна залишкова вартість:

57849,20

показник якості

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

64

93

100

рівень виконання заходу, %

43

89

100

1.2.

Створення інфраструктури пляжів та зон відпочинку біля води м. Києва

1.2.1. Заміна зношених та морально застарілих виробничих приміщень на сучасні модульні конструкції

2019 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

2167,40

показник затрат:

 

 

 

Заміна морально застарілих, зношених та аварійних виробничих приміщень та мед. пунктів, розташованих на пляжах та зонах відпочинку

2020

2308,28

обсяг видатків, тис. грн

2167,40

2308,28

2423,7

2021

2423,70

показник продукту:

 

 

 

кількість модульних конструкцій, що потрібно придбати, од.

67

59

39

Разом 2019 - 2021 роки:

6899,38

кількість модульних конструкцій, яку планується придбати, од.

4

4

4

показник ефективності:

 

 

 

середні видатки на 1 об'єкт, тис. грн

541,85

577,07

605,92

показник якості:

 

 

 

питома вага придбаних модульних конструкцій в поточному році до загальної потреби, %

6

7

10

1.2.2. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів із ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах та зонах відпочинку

2019 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

2500,00

показник затрат:

 

 

 

Приведення інфраструктури пляжів та приведення їх до європейських стандартів

2020

4500,00

обсяг видатків, тис. грн

2500,00

4500

4500

2021

4500,00

показник продукту:

 

 

 

кількість модульних туалетів, що потрібно придбати, од.

13

10

5

Разом 2019 - 2021 роки:

11500,00

кількість модульних туалетів, що планується придбати, од.

3

5

3

показник ефективності:

 

 

 

середні видатки на 1 об'єкт, тис. грн

833,33

900

1500,00

показник якості:

 

 

 

питома вага придбаних модульних туалетів в поточному році до загальної потреби, %

23

50

60

1.2.3. Утримання та обслуговування громадських вбиралень

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

6500,00

показник затрат:

 

 

 

Створення належних умов відпочинку

2020

6890,00

обсяг видатків, тис. грн

6500,00

6890,00

7275,84

2021

7275,84

показник продукту:

 

 

 

кількість громадських вбиралень, які знаходяться на балансі, од.

35

40

45

Разом 2019 - 2021 роки:

20665,84

кількість громадських вбиралень, які обслуговуються, од.

35

40

45

показник ефективності:

 

 

 

середні видатки на 1 об'єкт, тис. грн

185,71

172,25

161,69

показник якості:

 

 

 

питома вага громадських вбиралень, що обслуговуються в поточному році, до загальної потреби, %

100

100

100

1.2.4. Будівництво інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку "Централь-на" із врахуванням подальшого розвитку острова Труханів у Дніпровському районі м. Києва

2019 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

500,00

показник затрат:

 

 

 

Відновлення рекреаційного стану острову Труханів, забезпечення належних санітарних умов. Забезпечення утримання місць масового відпочинку населення

2020

532,50

витрати на захід, тис. грн

500,00

532,50

559,13

2021

559,13

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1591,63

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

30000,00

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

1275,60

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

500,00

532,50

559,13

Орієнтовна залишкова вартість:

28724,40

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

6

8

10

рівень виконання заходу, %

1,7

3,6

5,5

1.2.5. Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький

2019 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

500,00

показник затрат:

 

 

 

Збільшення потужності трансформаторної підстанції на о. Долобецький. Створення комфортних умов для дозвілля та відпочинку, поліпшення інфраструктури острова Долобецький

2020

532,50

витрати на захід, тис. грн

500,0

532,50

559,13

2021

559,13

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1591,63

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

19997,10

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

262,50

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

500,00

532,50

559,13

Орієнтовна залишкова вартість:

19734,60

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

4

6

9

рівень виконання заходу, %

3

5

8

1.2.6. Реконструкція зони відпочинку "Центральна" в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва

2019 - 2025

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

500,00

показник затрат:

 

 

 

Створення унікального рекреаційного маршруту на території Труханового острова

2020

532,50

витрати на захід, тис. грн

500,00

532,50

559,13

2021

559,13

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1591,63

кількість об'єктів на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

450000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

3112,90

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

500,00

532,50

559,13

Орієнтовна залишкова вартість:

446887,1

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

1

1

1

рівень виконання заходу, %

0,1

0,2

0,4

1.2.7. Благоустрій та облаштування зони організованого відпочинку р. Десенка (біля Московського мосту)

2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Створення належних умов активного відпочинку для відвідувачів

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

7000,00

2021

7000,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

7000,00

кількість об'єктів на яких планується провести захід, од.

 

 

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

10000,00

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

 

7000

Орієнтовна залишкова вартість:

10000,00

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

 

100

рівень виконання заходу, %

 

 

100

1.3.

Комплексний благоустрій пляжів та зон відпочинку біля води у м. Києві

1.3.1. Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

114100,0

показник затрат:

 

 

 

Створення зони організованого відпочинку з необхідною рекреаційною та соціальною інфраструктурами

2020

125226,5

обсяг видатків, тис. грн

114100,00

125226,5

131487,80

2021

131487,8

показник продукту:

 

 

 

 

 

кількість зон відпочинку, на яких потрібно провести капітальний ремонт елементів благоустрою, од.

34

24

14

Разом 2019 - 2021 роки:

370814,3

кількість зон відпочинку, на яких планується провести капітальний ремонт елементів благоустрою, од.

17

5

5

кількість водойм, на яких потрібно провести капітальний ремонт, од.

34

24

14

кількість водойм, на яких планується провести капітальний ремонт, од.

7

5

5

показник ефективності:

 

 

 

середні видатки на 1 об'єкт, тис. грн

4754,17

12522,65

13148,78

показник якості:

 

 

 

питома вага відремонтованих в поточному році елементів благоустрою в загальній кількості об'єктів, %

50

21

36

питома вага розчищених водойм в поточному році, в загальній кількості водойм, %

21

21

36

 

1.3.2. Капітальний ремонт громадської вбиральні зони відпочинку "Райдуга"

2019

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

2400,00

показник затрат:

 

 

 

2020

 

витрати на захід, тис. грн

2400,00

 

 

Приведення інфраструктури пляжів та приведення їх до європейських стандартів

2021

 

показник продукту:

 

 

 

 

 

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2400,00

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

2400,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

2400,00

 

 

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

Орієнтовна залишкова вартість:

2400,00

рівень готовності об'єкта, %

100

 

 

рівень виконання заходу, %

100

 

 

 

1.3.3. Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території зони відпочинку "Дитяча"

2019

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

3500,00

показник затрат:

 

 

 

2020

0,00

витрати на захід, тис. грн

3500,00

 

 

Створення належних умов відпочинку

2021

0,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

3500,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

3500

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

 

середні видатки на 1 об'єкт, тис. грн

3500,00

 

 

Орієнтовна залишкова вартість:

3500

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

32

 

 

рівень виконання заходу, %

100

 

 

1.4.

Створення умов безпечного відпочинку людей на водних об'єктах м. Києва

1.4.1. Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП "Плесо"

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

30068,39

показник затрат:

 

 

 

Проведення заходів з рятування на воді для створення безпечних умов відпочинку силами САРВС та пляжного патруля у складі двох рятувально-водолазних, чотирьох рятувальних станцій, 14 сезонних рятувальних постів по п'яти зонам реагування загальною площею понад 250 кв. км та на внутрішніх водоймах м. Києва

2020

32022,84

обсяг видатків, тис. грн

30068,39

32022,84

33623,98

2021

33623,98

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

95715,21

кількість рятувальників

188

190

200

показник ефективності:

 

 

 

середня вартість утримання 1-го рятувальника, тис. грн

159,94

168,54

168,12

показник якості:

 

 

 

динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком, %

0,50

0,50

0,50

1.4.2. Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів рятування людей на воді

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

1000,00

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва

2020

1065,00

обсяг видатків, тис. грн

1000,00

1065,00

1118,25

2021

1118,25

показник продукту:

 

 

 

кількість одиниць спеціалізованої техніки, яку потрібно придбати, од.

47

56

49

Разом 2019 - 2021 роки:

3183,25

кількість одиниць спеціалізованої техніки, яку планується придбати, од.

5

5

5

показник ефективності:

 

 

 

середні витрати на 1 одиницю техніки, тис. грн

200,00

213,00

223,65

показник якості:

 

 

 

питома вага придбаної техніки в поточному році до загальної потреби, %

11

9

10

1.5.

Заходи щодо очистки поверхневого стоку

1.5.1. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП "Плесо"

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

2515,60

показник затрат:

 

 

 

Належне утримання забезпечить поліпшення якості стічних вод, що потрапляють у відповідну частину водойми

2020

3126,09

обсяг видатків, тис. грн

2515,60

3126,09

3238,63

2021

3238,63

показник продукту:

 

 

 

кількість очисних споруд та насосних станцій, які потрібно обслуговувати, од.

6,00

6,00

6,00

Разом 2019 - 2021 роки:

8880,32

кількість очисних споруд та насосних станцій, які планується обслуговувати, од.

6,00

6,00

6,00

показник ефективності:

 

 

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

419,27

521,02

539,77

показник якості:

 

 

 

питома вага очисних споруд та насосних станцій, що обслуговуються в поточному році до загальної потреби, %

100

100

100

1.5.2. Реконструкція недобудова-них очисних споруд зливових вод, Ж/М "Вигурівщина-Троєщина (II черга)"

2019 - 2025

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

100,00

показник затрат:

 

 

 

Належне утримання забезпечить поліпшення якості стічних вод, що потрапляють у відповідну частину водойми

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

100,00

1000,00

7000,0

2021

7000,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

8100,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

105000,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

5421,70

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

100,00

1000,00

7000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

99578,30

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

5,3

6,2

12,9

рівень виконання заходу, %

0,1

1,1

8,1

1.5.3. Реконструкція очисних споруд дощових вод житлового масиву Біличі по вул. Обухівській, 13-а у Святошинському районі

2019 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

300,00

показник затрат:

 

 

 

Належне утримання забезпечить поліпшення якості стічних вод, що потрапляють у відповідну частину водойми

2020

319,50

витрати на захід, тис. грн

300,00

319,50

335,48

2021

335,48

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

954,98

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

95000,00

показник ефективності:

 

 

 

 

Виконано робіт:

82,60

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

300,00

319,50

335,48

Орієнтовна залишкова вартість:

94917,40

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

0,4

1

1

рівень виконання заходу, %

0,3

1

1

1.5.4. Реконструкція очисних споруд "Харківські"

2019 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

100,00

показник затрат:

 

 

 

Належне утримання забезпечить поліпшення якості стічних вод, що потрапляють у відповідну частину водойми

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

100,00

1000,00

1050,00

2021

1050,00

 

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2150,00

показник продукту:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

92200,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Виконано робіт:

50946,30

показник ефективності:

 

 

 

Орієнтовна залишкова вартість:

41253,70

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

100,00

1000,00

1050,00

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

55

56

58

рівень виконання заходу, %

0,2

2,7

5,2

1.5.5. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі, в т. ч. проектні роботи

2019 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

15000,00

показник затрат:

 

 

 

Реконструкція дасть змогу поліпшити якість стічних вод, що потрапляють у відповідну частину водойми. Охорона навколишнього природного середовища від негативного впливу забруднення стічних вод, поліпшення екологічного стану акваторії річки Дніпро

2020

17835,52

витрати на захід, тис. грн

15000,00

17835,52

27735,50

2021

27735,50

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

60571,02

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

120000,00

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

34035,20

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

15000,00

17835,52

27735,50

Орієнтовна залишкова вартість:

85964,80

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

41

56

79

рівень виконання заходу, %

17

38

70

1.5.6. Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві

2019 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

30000,00

показник затрат:

 

 

 

Покращення екологічного стану р. Либідь

2020

31950,00

витрати на захід, тис. грн

30000,00

31950,00

33547,50

2021

33547,50

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

95497,50

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

240000,00

показник ефективності:

 

 

 

 

Виконано робіт:

3008,50

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

30000,0

31950,0

33547,5

Орієнтовна залишкова вартість:

236991,5

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

14

27

41

рівень виконання заходу, %

13

26

40

1.5.7. Реконструкція очисних споруд поверхневих вод біля П. Ковша пром. зони Теличка

2019 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

10000,00

показник затрат:

 

 

 

Реконструкція дасть змогу поліпшити якість стічних вод, що потрапляють у відповідну частину водойми. Охорона

2020

10650,00

витрати на захід, тис. грн

10000,00

10650,00

11182,50

2021

11182,50

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

31832,50

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

навколишнього природного середовища від негативного впливу

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

95000,00

показник ефективності:

 

 

 

забруднення стічних вод, поліпшення екологічного стану акваторії річки Дніпро

Виконано робіт:

36,60

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

10000,00

10650,00

11182,50

Орієнтовна залишкова вартість:

94963,40

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

11

22

34

рівень виконання заходу, %

11

22

34

1.5.8. Придбання пересувної лабораторії моніторингу поверхневих вод

2019

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду

м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

5000,00

показник затрат:

 

 

 

Комплексне і системне дослідження якості та хімічного складу води внутрішніх водойм та рекреаційних зон території міста Києва.
Виконання бактеріологічних аналізів та визначення наявності шкідливої мікрофлори у київських водоймах для загального визначення стану якості води у водоймах міста Києва.
100 % охоплення лабораторним контролем стану якості поверхневих вод водних об'єктів, що знаходяться на балансі КП "Плесо".
Пришвидшення виконання хімічних аналізів на 38 %.
Виконання бактеріологічних аналізів та визначення наявності шкідливої мікрофлори у водах рекреаційних зон (міські пляжі, зони відпочинку біля води) для встановлення безпеки купання, риболовлі, відпочинку.
Пункт 2.5.2. Чиста вода рішення Київради від 15.11.2016 р. N 412/1416 "Про затвердження Плану заходів на 2016 - 2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" на пересувну лабораторію моніторингу поверхневих вод

2020

 

обсяг видатків, тис. грн

5000,00

 

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

 

 

кількість лабораторій, що потрібно придбати, од.

1

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

5000,00

кількість лабораторій, що планується придбати, од.

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

5000,00

 

 

показник якості:

 

 

 

питома вага кількості одиниць придбаних до запланованих в поточному році, %

100,0

 

 

 

1.5.9. Реконструкція очисних споруд зливових вод житлового масиву Троєщина по вул. Вершигори у Дніпровському районі

2020 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

0,00

показник затрат

 

 

 

Реконструкція дасть змогу поліпшити якість стічних вод, що потрапляють у відповідну частину водойми. Охорона навколишнього природного середовища від негативного впливу забруднення стічних вод, поліпшення екологічного стану акваторії річки Дніпро

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

0,00

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

95000,00

показник ефективності

 

 

 

Виконано робіт:

51,90

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

0,0

1000,0

1050,0

Орієнтовна залишкова вартість:

94948,10

показник якості

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

0,1

1

2

рівень виконання заходу, %

0

1

2

 

1.5.10. Реконструкція очисних споруд дощових вод по вул. Вершигори житлового масиву Райдужний у Дніпровському районі

2020 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Бюджет м. Києва

2019

0,0

показник затрат

 

 

 

Реконструкція дасть змогу поліпшити якість стічних вод, що потрапляють у відповідну частину водойми. Охорона навколишнього природного середовища від негативного впливу забруднення стічних вод, поліпшення екологічного стану акваторії річки Дніпро

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

0,00

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

95000,00

показник ефективності

 

 

 

Виконано робіт:

64,20

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

0,0

1000,0

1050,0

Орієнтовна залишкова вартість:

94935,80

показник якості

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

0,1

1

2

рівень виконання заходу, %

0

1

2

 

1.5.11. Підготовка, розгляд та - "Водної стратегії міста Києва на 2018 - 2025 роки"

2019

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

Власні кошти

2019

100,00

показник затрат:

 

 

 

Затвердження зазначеної Стратегії сприятиме формуванню водної політики у місті Києві з актуалізацією передових практик Європейського Союзу

2020

 

обсяг видатків, тис. грн

100,00

 

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

100,00

кількість підготовлених документів, од.

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

середні витрати на підготовку 1 документу, тис. грн

100,00

 

 

показник якості:

 

 

 

рівень виконання заходу, %

100,0

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки по напрямку, 1 в т. ч.:

 

2019

335946,39

 

 

 

2020

357865,44

 

 

2021

376017,17

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1069829,0

 

Бюджет м. Києва

2019

332885,39

 

 

2020

354522,94

 

 

2021

372249,05

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1059657,38

 

Власні кошти

2019

3061,00

 

 

2020

3342,50

 

 

2021

3768,12

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

10171,62

 

2. Благоустрій об'єктів зеленого господарства

2.1.

Забезпечення догляду за територією зеленого господарства міста

2.1.1. Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування

2019 - 2021

Районні в м. Києві державні адміністрації, КП УЗН м. Києва

Бюджет м. Києва

2019

555491,19

показник затрат:

 

 

 

Утримання на належному рівні міської зеленої зони площею 7726,7 га (покращення санітарного стану та естетичного вигляду, збільшення кількості зелених насаджень)

2020

591598,12

обсяг ресурсів всього, тис. грн

644084,19

684621,12

718666,02

2021

621178,02

обсяг бюджетних видатків, тис. грн

555491,19

591598,12

621178,02

 

обсяг власних коштів, тис. грн

88593,00

93023,00

97488,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1768267,33

площа території, що потребують утримання, га

7726,2

7726,2

7726,2

Власні кошти

2019

88593,00

площа території, що утримується, га

7726,2

7726,2

7726,2

2020

93023,00

показник ефективності:

 

 

 

2021

97488,00

середні витрати на одиницю площі, тис. грн

83,36

88,61

93,02

 

 

середні витрати на одиницю площі за рахунок бюджетних коштів, тис. грн

71,90

76,57

80,40

середні витрати на одиницю площі за рахунок власних коштів, тис. грн

11,47

12,04

12,62

показник якості:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

279104,00

відсоток площі яка обслуговується, до площі, яка потребує обслуговування, %

100

100

100

2.2.

Забезпечення догляду за територією міських лісів

2.2.1. Оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП ЛПГ м. Києва

Бюджет м. Києва

2019

98101,72

показник затрат:

 

 

 

Відтворення лісових насаджень, охорона та захист лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані на площі 29143,0 га

2020

101931,85

обсяг ресурсів, всього, тис. грн

132347,72

137890,85

144487,57

2021

106802,57

обсяг бюджетних видатків, тис. грн

98101,72

101931,85

106802,57

 

обсяг власних коштів, тис. грн

34 246,00

35959,00

37685,00

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

306836,14

площа території, що потребує догляду, га.

29091,9

29091,9

29091,9

 

Власні кошти

2019

34246,00

площа території, що доглядається, га

29091,9

29091,9

29091,9

2020

35959,00

показник ефективності:

 

 

 

2021

37685,00

середні витрати на утримання одиниці площі, тис. грн

4,55

4,74

4,97

 

середні витрати на утримання одиниці площі за бюджетні кошти, тис. грн

3,37

3,50

3,67

 

середні витрати на утримання одиниці площі за власні кошти, тис. грн

1,18

1,24

1,30

показник якості:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

107890,0

відсоток площі, яка обслуговується, до площі, яка потребує обслуговування, %

100

100

100

 

2.3.

Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста

2.3.1. Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

15443,50

показник затрат:

 

 

 

Формування єдиної політики у сфері зеленого господарства міста. Організаційний, координаційний супровід діяльності відповідних підприємств

2020

18579,00

обсяг ресурсів всього, тис. грн

27443,50

31179,00

32675,00

 

 

обсяг бюджетних видатків, тис. грн

15443,50

18579,00

19470,00

2021

19470,00

обсяг власних коштів, тис. грн

12000,00

12600,00

13205,00

 

 

кількість комунальних підприємств, що входять до складу КО, од.

13,0

13,0

13,0

Разом 2019 - 2021 роки:

53492,50

показник продукту:

 

 

 

Власні кошти

2019

12000,00

кількість комунальних підприємств, що входять до складу КО "Київзеленбуд", на яких здійснюється координація та контроль, од.

13,0

13,0

13,0

2020

12600,00

показник ефективності:

 

 

 

2021

13205,00

середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, за бюджетні кошти, тис. грн

2111,04

2398,38

2513,46

 

 

середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, за бюджетні кошти, тис. грн

1187,96

1429,15

1497,69

Разом 2019 - 2021 роки:

37805,00

середні витрати на організацію, координацію та контроль підприємств, за власні кошти, тис. грн

923,1

969,2

1015,8

 

 

показник якості:

 

 

 

 

 

питома вага комунальних підприємств, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, %

100

100

100

2.3.2. Коригування і моніторинг "Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста"

2019

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

2750,00

показник затрат:

 

 

 

Контроль за територіями зелених насаджень міста

2020

 

обсяг витрат на коригування і моніторинг Програми, тис. грн

2750,00

 

 

2021

 

 

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2750,00

показник продукту:

 

 

 

 

 

площа зелених зон міста Києва, яка буде опрацьована Програмою, га

7726,2

 

 

показник ефективності:

 

 

 

середні витрати на одиницю площі зелених зон міста Києва внаслідок коригування і моніторингу Програми, тис. грн

0,356

 

 

показник якості:

 

 

 

питома вага площі зелених зон міста Києва, яка буде опрацьована Програмою, %

100

 

 

2.3.3. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", КП ЛПГ м. Києва

Бюджет м. Києва

2019

8500,00

показник затрат:

 

 

 

Контроль за територіями зелених насаджень міста

2020

9750,00

витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення), тис. грн

8500,00

9750,00

10000,00

2021

10000,00

загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, га

51726

38726

27564,80

Разом 2019 - 2021 роки:

28250,00

показник продукту:

 

 

 

 

 

площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою, га

13000,2

11161

11161

показник ефективності:

 

 

 

середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства, тис. грн

0,654

0,874

0,896

показник якості:

 

 

 

питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою, %

25

29

40

2.4.

Захист зелених насаджень

2.4.1. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

14077,80

показник затрат:

 

 

 

Зменшення кількості аварійних та сухостійних дерев, дерев, ушкоджених хворобами та шкідниками

2020

14784,00

обсяг ресурсів на видалення дерев, всього, тис. грн

3175,59

3334,07

3494,03

2021

15493,50

обсяг бюджетних видатків на видалення дерев, тис. грн

2086,59

2190,87

2296,03

Разом 2019 - 2021 роки:

44355,30

обсяг власних коштів на видалення дерев, тис. грн

1089,00

1143,20

1198,00

Власні кошти

2019

7347,00

обсяг ресурсів на обрізку дерев, всього, тис. грн

10624,02

11154,45

11 689,84

2020

7714,00

обсяг бюджетних видатків на обрізку дерев, тис. грн

6980,82

7329,85

7 681,74

2021

8084,00

обсяг власних коштів на обрізку дерев, тис. грн

3643,20

3824,60

4 008,10

Разом 2019 - 2021 роки:

23145,00

обсяг ресурсів на виїзди АДС, тис. грн

4323,67

4539,48

4 757,30

 

обсяг бюджетних видатків на виїзди АДС, тис. грн

2840,97

2982,98

3126,20

 

обсяг власних коштів на виїзди АДС, тис. грн

1482,70

1556,50

1631,10

обсяг ресурсів на обстеження дерев, тис. грн

3301,52

3470,00

3636,33

обсяг бюджетних видатків на обстеження дерев, тис. грн

2169,42

2280,30

2389,53

обсяг власних коштів, витрати на виїзди АДС, тис. грн

1132,10

1189,70

1246,80

показник продукту:

 

 

 

кількість дерев, що планується видалити, всього, од.

1890,0

1890,0

1890,0

кількість дерев, що планується видалити за бюджетні кошти, од.

1200,0

1200,0

1200,0

кількість дерев, що планується видалити за власні кошти, од.

690,0

690,0

690,0

кількість дерев, що планується обрізати, всього, од.

13094,0

13094,0

13094,0

кількість дерев, що планується обрізати за бюджетні кошти, од.

8300,0

8300,0

8300,0

кількість дерев, що планується обрізати за власні кошти, од.

4794,0

4794,0

4794,0

кількість викликів АДС, всього, од.

630,0

630,0

630,0

кількість викликів АДС за бюджетні кошти, од.

400,0

400,0

400,0

кількість викликів АДС, за власні кошти, од.

230,0

230,0

230,0

кількість укладених актів обстеження всього, од.

3144,0

3144,0

3144,0

кількість укладених актів обстеження за бюджетні кошти, од.

2000,0

2000,0

2000,0

кількість укладених актів обстеження, за власні кошти, од.

1144,0

1144,0

1144,0

показник ефективності:

 

 

 

середні витрати на видалення 1 дерева, тис. грн

1,68

1,76

1,85

середні бюджетні витрати на видалення 1 дерева, тис. грн

1,74

1,83

1,91

середні господарські витрати на видалення 1 дерева, тис. грн

1,58

1,66

1,74

середні витрати на обрізку 1 дерева, тис. грн

0,81

0,85

0,89

середні бюджетні витрати на обрізку 1 дерева, тис. грн

0,84

0,88

0,93

середні господарські витрати на обрізку 1 дерева, тис. грн

0,76

0,80

0,84

середні витрати на 1 виїзд АДС, тис. грн

6,86

7,21

7,55

середні бюджетні витрати на 1 виїзд АДС, тис. грн

7,09

7,46

7,81

середні господарські витрати на 1 виїзд АДС, тис. грн

6,45

6,77

7,09

середні витрати на складання 1 акта, тис. грн

1,05

1,10

1,16

середні бюджетні витрати на складання 1 акта, тис. грн

1,08

1,14

1,19

середні господарські витрати на складання 1 акта, тис. грн

0,99

1,04

1,09

показник якості:

 

 

 

питома вага видалених дерев у загальній кількості тих, що підлягають видаленню, %

100

100

100

2.5.

Розвиток розсадницької справи на базі МДР "Теремки"

2.5.1. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

4657,84

показник затрат:

 

 

 

Щорічне забезпечення підприємств зеленого господарства міста посадковим матеріалом у кількості не менше 2600 дерев або 52000 кущів

2020

4891,04

загальні витрати на вирощування саджанців дерев, тис. грн

4698,02

4933,26

5 166,82

2021

5125,89

бюджетні витрати на вирощування саджанців дерев, тис. грн

3593,92

3773,66

3 954,72

Разом 2019 - 2021 роки:

14674,77

господарські витрати на вирощування саджанців дерев, тис. грн

1104,10

1159,60

1 212,10

Власні кошти

2019

1431,00

загальні витрати на вирощування саджанців кущів, тис. грн

1390,82

1460,78

1 530,07

2020

1503,00

бюджетні витрати на вирощування саджанців кущів, тис. грн

1063,92

1117,38

1 171,17

2021

1571,00

господарські витрати на вирощування саджанців кущів, тис. грн

326,90

343,40

358,90

Разом 2019 - 2021 роки:

4505,00

кількість саджанців дерев, що необхідна для озеленення міста, од.

30000

25633

20 566

 

кількість саджанців дерев, що необхідна для госпрозрахункової реалізації, од.

700

700

700

 

кількість саджанців кущів, що необхідна для озеленення міста, од.

200 000

162075

122075

кількість саджанців кущів, що необхідна для госпрозрахункової реалізації, од

4 100

4100

4100

показник продукту:

 

 

 

загальна кількість саджанців дерев, що планується виростити, од.

2 767,0

2767,0

2767,0

кількість саджанців дерев, що планується виростити за рахунок бюджетних надходжень, од.

2 067,0

2067,0

2067,0

кількість саджанців дерев, що планується виростити за рахунок господарських надходжень, од.

700,0

700,0

700,0

загальна кількість саджанців кущів, що планується виростити, од.

16 100,0

16100,0

16100,0

кількість саджанців кущів, що планується виростити за рахунок бюджетних надходжень, од.

12 000,0

12000,0

12000,0

кількість саджанців кущів, що планується виростити за рахунок господарських надходжень, од.

4 100,0

4100,0

4100,0

показник ефективності:

 

 

 

середні витрати на вирощування 1 саджанця дерева, тис. грн

1,70

1,78

1,87

середні бюджетні витрати на вирощування 1 саджанця дерева, тис. грн

1,74

1,83

1,91

середні господарські витрати на вирощування 1 саджанця дерева, тис. грн

1,58

1,66

1,73

середні витрати на вирощування 1 саджанця куща, тис. грн

0,09

0,09

0,10

середні бюджетні витрати на вирощування 1 саджанця куща, тис. грн

0,09

0,09

0,10

середні господарські витрати на вирощування 1 саджанця куща, тис. грн

0,08

0,08

0,09

показник якості:

 

 

 

питома вага вирощених дерев до загальної кількості дерев, що необхідні для озеленення міста, %

9

11

13

питома вага вирощених кущів до загальної кількості дерев, що необхідні для озеленення міста, %

8

10

13

2.6.

Поліпшення матеріально-технічного стану підприємств зеленого господарства міста

2.6.1. Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою міста

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

0,00

показник затрат:

 

 

 

Оновлення машинно-тракторного парку підприємств зеленого господарства міста, забезпечення їх засобами малої механізації та обладнанням

2020

13154,35

видатки на придбання техніки та обладнання для благоустрою міста, тис. грн

 

13154,35

60 915,87

2021

60915,87

показник продукту:

 

 

 

 

кількість одиниць техніки та обладнання, яку необхідно придбати, од.

 

2715

2703

 

кількість одиниць техніки та обладнання, яку планується придбати, од.

 

12

60

показник ефективності:

 

 

 

середні витрати на придбання одиниці техніки (обладнання), тис. грн

 

1096,20

1015,26

показник якості:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

74070,22

питома вага придбаної техніки (обладнання) до загальної кількості, яку необхідно придбати, %

 

0,4

2

 

2.7.

Забезпечення підприємств зеленого господарства міста виробничими об'єктами

2.7.1. Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Зменшення кількості лісових пожеж. Збереження рослинного і тваринного світу від негативних наслідків лісових пожеж Попередження стихійного поширення вогню в лісових масивах

2020

3000,00

витрати на захід, тис. грн

 

3000,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

3000,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

11600,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

3000,00

 

 

Виконано робіт:

8600,00

показник якості:

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

 

Орієнтовна залишкова вартість:

3000,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

 

2.7.2. Будівництво виробничої дільниці по переробці відходів деревини на території Міської станції захисту зелених насаджень

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Зменшення відходів рослинництва у місті (деревини). Забезпечення комунальних підприємств пелетами з дерева, що використовуватимуться безпосередньо у опалюванні виробничих баз і

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1000,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

тепличних господарств.

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

1000,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

 

Покращення екологічного стану навколишнього середовища у зв'язку із застосуванням біопалива.

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Зменшення навантаження на полігони по

Орієнтовна залишкова вартість:

1000,0

рівень виконання заходу, %

 

100

 

захороненню твердих побутових відходів

2.7.3. Будівництво тепличного комбінату в с. Малютянка для вирощування саджанців дерев, кущів і квітів

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення підприємств зеленого господарства власним посадковим матеріалом. Зменшення витрат на придбання саджанців. Збільшення кількості різновидів дерев, кущів і квітів на вулицях міста шляхом вирощування нових сортів та видів рослин

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1000,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

1000,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

 

 

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

 

Орієнтовна залишкова вартість:

1000,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

 

2.7.4 Будівництво виробничої дільниці по переробці листя та інших рослинних відходів "Лівобережна"

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Зменшення відходів рослинності. Покращення екологічного стану навколишнього середовища шляхом відмови від спалення листя та інших рослинних відходів

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1000,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

1000,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

 

 

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Орієнтовна залишкова вартість:

1000,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

2.7.5 Створення цілісної системи відеоспостереження за лісовими масивами для раннього виявлення лісових пожеж

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Контроль ситуації в лісових масивах. Раннє виявлення лісових пожеж та забезпечення їх вчасної ліквідації. Збереження рослинного і тваринного світу

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1000,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

1000,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

 

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Орієнтовна залишкова вартість:

1000,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

2.7.6 Влаштування поливо-зрошувальної системи МДР "Теремки" в с. Малютянка

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Полив рослин та посадкового матеріалу. Покращення стану посадкового матеріалу. Збільшення кількості саджанців та покращення їх якості

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

500,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

500,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

 

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Орієнтовна залишкова вартість:

500,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

2.7.7. Реконструкція складу хімікатів з прибудовою гаража для спецмашин Міської станції захисту зелених насаджень КО "Київзеленбуд" на вул. Берковецькій, 6

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Безпечне та екологічне зберігання засобів захисту рослин, що використовуються МСЗЗН. Безпечність у зберіганні та обробці спецмашин, що працюють з цими хімікатами. Захист навколишнього середовища, ґрунту та підземних вод від впливу хімікатів

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

500,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

500,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

 

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Орієнтовна залишкова вартість:

500,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

2.8.

Створення умов масштабного стаціонарного поливу зелених насаджень міста

2.8.1. Реконструкція насосної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Зменшення кількості загиблих рослин у посушливий період. Зменшення ресурсів, що використовуються сьогодні для оновлення поливальної техніки та забезпечення її використання (ПММ, запчастини тощо). Збільшення періоду тривалості екологічної та естетичної функцій зелених насаджень

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

525,00

2021

525,00

показник продукту:

 

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1025,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

1525,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

525,00

Виконано робіт:

500,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

66

100

Орієнтовна залишкова вартість:

1025,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.8.2. Будівництво насосної станції та водопроводу технічної води на технічній водоймі по вул. Закревського в Десняському районі

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення поливу зелених зон та зелених насаджень шляхом під'єднання до насосних станцій поливо-зрошувальних систем. Забезпечення заправки технічною водою поливо-миючих машин, що забезпечить полив зелених насаджень, що розташовані на територіях, які не забезпечені поливо-зрошувальними системами. Збереження зелених насаджень Деснянського району

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

500,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

10300,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

 

Виконано робіт:

9800,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Орієнтовна залишкова вартість:

500,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

2.8.3. Будівництво насосної станції та водопроводу технічної води в парку на Дніпровській набережній в Дніпровському районі

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення поливу зелених зон та зелених насаджень шляхом під'єднання до насосних станцій поливо-зрошувальних систем. Забезпечення заправки технічною водою поливо-миючих машин, що забезпечить полив зелених насаджень, що розташовані на територіях, які не забезпечені поливо-зрошувальними системами. Збереження зелених насаджень Дніпровського району

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1000,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

6425,10

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

 

Виконано робіт:

5425,10

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Орієнтовна залишкова вартість:

1000,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

2.8.4. Будівництво насосної станції на затоці Собаче гирло, пункту заправки та водопроводу технічної води в Оболонському районі

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення поливу зелених зон та зелених насаджень шляхом під'єднання до насосних станцій поливо-зрошувальних систем. Забезпечення заправки технічною водою поливо-миючих машин, що забезпечить полив зелених насаджень, що розташовані на територіях, які не забезпечені поливо-зрошувальними системами. Збереження зелених насаджень Оболонського району

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1000,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

1700,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

 

Виконано робіт:

700,00

показник якості:

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Орієнтовна залишкова вартість:

1000,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

2.8.5. Будівництво насосної станції і пункту заправки технічною водою з озера в парку ім. М. Рильського

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення поливу зелених зон та зелених насаджень шляхом під'єднання до насосних станцій поливо-зрошувальних систем. Забезпечення заправки технічною водою поливо-миючих машин, що забезпечить полив зелених насаджень, що розташовані на територіях, які не забезпечені поливо-зрошувальними системами. Збереження та полив зелених насаджень в парку ім. М. Рильського та Голосіївського району

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1000,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

1400,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

 

Виконано робіт:

400,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Орієнтовна залишкова вартість:

1000,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

2.8.6. Влаштування поливозрошувальної мережі в парку на Русанівській набережній

2019

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

8300,00

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення поливу зелених насаджень в парку на Русанівській набережній. Збільшення кількості зелених насаджень парку. Покращення естетичного стану парку. Загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста

2020

 

витрати на захід, тис. грн

8300,00

 

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

8300,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

 

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

10223,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

8300,00

 

 

Виконано робіт:

1923,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

100

 

 

Орієнтовна залишкова вартість:

8300,00

рівень виконання заходу, %

100

 

 

2.8.7. Влаштування поливо-зрошувальної мережі скверу на вул. Шумського, скверу на вул. Березняківській та спортивно-оздоровчого парку на вул. Шумського із забором технічної води у Дніпровському районі

2020 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення поливу зелених насаджень скверу на вул. Шумського, скверу на вул. Березняківській та Дніпровського району міста Києва. Збільшення кількості зелених насаджень у Дніпровському районі. Покращення естетичного стану парку. Загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

39000,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

5200,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

16

19

Орієнтовна залишкова вартість:

33800,00

рівень виконання заходу, %

 

3

6

2.8.8. Будівництво насосної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі

2019

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

8400,00

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення поливу зелених зон та зелених насаджень шляхом під'єднання до насосних станцій поливозрошувальних систем. Забезпечення заправки технічною водою поливо-миючих машин, що забезпечить полив зелених насаджень, які розташовані на територіях, не забезпечених поливо-зрошувальними системами. Збереження та полив зелених насаджень Харківської площі, проспекту Бажана. Забезпечення зеленого господарство Дарницького району технічною водою

2020

 

витрати на захід, тис. грн

8400,00

 

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

8400,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

 

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

10512,30

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

8400,00

 

 

Виконано робіт:

2112,30

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

100

 

 

Орієнтовна залишкова вартість:

8400,00

рівень виконання заходу, %

100

 

 

2.9.

Поліпшення умов діяльності підприємств в сфері власного оранжерейного господарства

2.9.1. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Голосіївського району

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Поліпшення умов діяльності підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району. Вирощування більш якісної та різноманітної продукції. Можливість створення спеціальних умов та температурного режиму вирощування для певних видів рослин. Можливість проведення науково-дослідних робіт з вирощування рослин

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

2850,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

800,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

63

100

Орієнтовна залишкова вартість:

2050,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.9.2. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Дарницького району

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Поліпшення умов діяльності підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району. Вирощування більш якісної та різноманітної продукції. Можливість створення спеціальних умов та температурного режиму вирощування для певних видів рослин. Можливість проведення науково-дослідних робіт з вирощування рослин

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

2750,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

700,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

62

100

Орієнтовна залишкова вартість:

2050,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.9.3. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Деснянського району

2020 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Поліпшення умов діяльності підприємства по утриманню зелених насаджень Деснянського району. Вирощування більш якісної та різноманітної продукції. Можливість створення спеціальних умов та температурного режиму вирощування для певних видів рослин. Можливість проведення науково-дослідних робіт з вирощування рослин

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

20500,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

500,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

7

12

Орієнтовна залишкова вартість:

20000,00

рівень виконання заходу, %

 

5

10

2.9.4. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Дніпровського району

2020 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Поліпшення умов діяльності підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району. Вирощування більш якісної та різноманітної продукції. Можливість створення спеціальних умов та температурного режиму вирощування для певних видів рослин. Можливість проведення науково-дослідних робіт з вирощування рослин

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

20500,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

500,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

7

12

Орієнтовна залишкова вартість:

20000,00

рівень виконання заходу, %

 

5

10

2.9.5. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Оболонського району

2020 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Поліпшення умов діяльності підприємства по утриманню зелених насаджень Оболонського району. Вирощування більш якісної та різноманітної продукції. Можливість створення спеціальних умов та температурного режиму вирощування для певних видів рослин. Можливість проведення науково-дослідних робіт з вирощування рослин

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

20500,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

900,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

9

14

Орієнтовна залишкова вартість:

19600,00

рівень виконання заходу, %

 

5

10

2.9.6. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Подільського району

2020 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Поліпшення умов діяльності підприємства по утриманню зелених насаджень Подільського району. Вирощування більш якісної та різноманітної продукції. Можливість створення спеціальних умов та температурного режиму вирощування для певних видів рослин. Можливість проведення науково-дослідних робіт з вирощування рослин

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

18500,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

500,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

8

14

Орієнтовна залишкова вартість:

18000,00

рівень виконання заходу, %

 

6

11

2.9.7. Реконструкція оранжерейного господарства КП УЗН Святошинського району

2020 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Поліпшення умов діяльності підприємства по утриманню зелених насаджень Святошинського району. Вирощування більш якісної та різноманітної продукції Можливість створення спеціальних умов та температурного режиму вирощування для певних видів рослин. Можливість проведення науково-дослідних робіт з вирощування рослин

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

19500,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

500,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

8

13

Орієнтовна залишкова вартість:

19000,00

рівень виконання заходу, %

 

5

11

2.10.

Реконструкція і капітальний ремонт парків, скверів та об'єктів зеленого господарства міста

2.10.1. Реконструкція парку відпочинку в урочищі Наталка в Оболонському районі

2019 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

72364,30

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі. Покращення екологічної ситуації у місті. Захист зеленої зони від нецільового використання. Розвиток рекреаційних зон міста для покращення естетичного стану міста. Забезпечення киян та гостей міста можливістю займатись активним відпочинком. Виховання підростаючого покоління, що матиме хист до здорового способу життя та занять спортом

2020

32830,00

витрати на захід, тис. грн

72364,30

32830,00

7581,00

2021

7581,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

112775,3

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

 

 

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

72364,30

32830,00

7581,00

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

169486,9

середні витрати на одиницю обсягу, тис. грн

 

 

 

Виконано робіт:

44803,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

69

89

93

Орієнтовна залишкова вартість:

124683,9

рівень виконання заходу, %

58

62

90

2.10.2. Реконструкція Маріїнського парку у Печерському районі

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Покращення рекреаційної інфраструктури міста. Розвиток міського середовища. Облаштування комфортного місця відпочинку. Покращення умов проживання відчують 126,2 тисячі жителів району

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

2850,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

800,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

63

100

Орієнтовна залишкова вартість:

2050,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.3. Реконструкція та благоустрій парку "Міський сад" у Печерському районі

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Покращення екологічного стану Печерського району та міста загалом. Покращення естетичного стану міста. Розвиток та зміна міського середовища. Виховання здорової нації та прищеплення поваги до довкілля

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

2650,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

600,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

60

100

Орієнтовна залишкова вартість:

2050,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.4. Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі

2019 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

100,00

показник затрат:

 

 

 

Покращення екологічного стану Деснянського району та міста загалом. Покращення естетичного стану міста. Розвиток та зміна міського середовища. Пропаганда активного та здорового способу життя

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

100,00

1000,00

1400,00

2021

1400,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2500,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

130000,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

100,00

1000,00

1400,00

Виконано робіт:

967,80

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

1

2

3

Орієнтовна залишкова вартість:

129032,20

рівень виконання заходу, %

0,1

1

2

2.10.5. Реконструкція та благоустрій Печерського ландшафтного парку у Печерському районі

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Покращення естетичного стану міста. Розвиток міського середовища. Культурний розвиток міста та підвищення культурного розвитку громадян. Загальне покращення рекреаційної інфраструктури Печерського району

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1000,00

2021

1000,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2000,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

3400,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1000,00

Виконано робіт:

1400,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

71

100

Орієнтовна залишкова вартість:

2000,00

рівень виконання заходу, %

 

50

100

2.10.6. Благоустрій Сирецького парку в Шевченківському районі

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі. Збереження рідкісних видів рослин. Розвиток міського середовища. Покращення рекреаційної інфраструктури міста. Покращення екологічного стану міста

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1000,00

2021

1000,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2000,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

3700,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1000,00

Виконано робіт:

1700,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

73

100

Орієнтовна залишкова вартість:

2000,00

рівень виконання заходу, %

 

50

100

2.10.7. Благоустрій парку "Відрадний" у Солом'янському районі

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста Києва. Покращення естетичного сприйняття міста Києва та району розташування об'єкта. Забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі. Кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 280,4 тис. осіб

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

2150,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

100,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

51

100

Орієнтовна залишкова вартість:

2050,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.8. Благоустрій Куренівського парку в Подільському районі

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Розвиток міського середовища. Покращення екологічної ситуації міста. Забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі. Загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

2450,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

400,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

57

100

Орієнтовна залишкова вартість:

2050,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.9. Реконструкція парку "Совки" у Святошинському районі

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Покращення екологічної ситуації у Святошинському районі та у місті загалом. Збереження та захист об'єкту від нецільового використання території парку "Совки". Кількість мешканців, які відчують покращення умов життя, 327,9 тис. осіб

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

2950,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

900,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

64

100

Орієнтовна залишкова вартість:

2050,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.10. Реконструкція та благоустрій парку "Аскольдова могила" у Печерському районі

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Покращення екологічного стану міста Києва та району розташування об'єкта. Розвиток культурного виховання мешканців та гостей міста. Забезпечення громадян якісним відпочинком. Загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста. Розвиток та трансформація міського середовища

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

2850,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

800,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

63

100

Орієнтовна залишкова вартість:

2050,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.11. Реконструкція парку вздовж вул. Попудренка в Дніпровському районі

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста Києва. Покращення естетичного сприйняття міста Києва та району розташування об'єкта. Забезпечення міста зеленими зонами та зонами відпочинку. Покращення екологічної ситуації Дніпровського району

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

2050,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

49

100

Орієнтовна залишкова вартість:

2050,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.12. Благоустрій та озеленення Голосіївського парку культури та відпочинку імені М. Рильського в Голосіївському районі

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення жителів міста сучасними зонами відпочинку. Покращення екологічної ситуації Голосіївського району. Розвиток культурного розвитку мешканців міста. Пропаганда активного та здорового способу життя. Кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 224,7 тис. осіб

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

3250,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

1200,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

68

100

Орієнтовна залишкова вартість:

2050,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.13. Реконструкція та благоустрій територій, прилеглих до парку пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія"

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Збереження та благоустрій природоохоронної рекреаційної зони. Підвищення культурного розвитку населення. Пропаганда здорового способу життя. Забезпечення місць для активного відпочинку. Покращення екологічного стану міста. Збереження пам'яток садово-паркового комплексу

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1000,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

16665,10

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

 

Виконано робіт:

15665,10

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Орієнтовна залишкова вартість:

1000,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

2.10.14. Реконструкція та благоустрій парку "Перемога" у Дніпровському районі м. Києва, друга черга будівництва

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Розвиток міського середовища. Покращення екологічної ситуації Дніпровського району та міста загалом. Забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі. Загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

33950,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

31900,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

97

100

Орієнтовна залишкова вартість:

2050,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.15. Реконструкція та благоустрій бульвару Т. Г. Шевченка

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Збільшення кількості зелених зон міста Києва. Розвиток рекреаційної інфраструктури міста. Покращення екологічної ситуації. Забезпечення мешканців столиці зонами відпочинку. Кількість мешканців, які відчують покращення умов життя, 232,5 тис. осіб

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

2050,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

49

100

Орієнтовна залишкова вартість:

2050,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.16. Благоустрій парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі

2020 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Облаштування зон відпочинку поблизу Дніпра. Забезпечення населення місцями для активного відпочинку. Розвиток рекреаційної інфраструктури міста. Збільшення кількості зон зеленого господарства

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

98000,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

1000,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

2

3

Орієнтовна залишкова вартість:

97000,00

рівень виконання заходу, %

 

1

2

2.10.17. Благоустрій парку відпочинку між вул. Урлівською, вул. Дніпровою, вул. Івана Бойка, вул. Здолбунівською, навколо озера Жандарка у Дарницькому районі

2020 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі. Розвиток та трансформація міського середовища. Пропаганда активного та здорового способу життя. Покращення естетичного сприйняття міста Києва. Збільшення зелених зон міста. Кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 302, 6 тис. осіб

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

76700,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

2000,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

4

5

Орієнтовна залишкова вартість:

74700,00

рівень виконання заходу, %

 

1

3

2.10.18. Облаштування фітнес-парку "Озеро Лебедине" у Дарницькому районі

2020 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі. Розвиток та трансформація міського середовища. Пропаганда активного та здорового способу життя. Покращення естетичного сприйняття міста Києва. Збільшення зелених зон міста. Облаштування зон відпочинку біля водойми

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1000,00

2021

1000,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2000,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

13200,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1000,00

Виконано робіт:

1100,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

16

23

Орієнтовна залишкова вартість:

12100,00

рівень виконання заходу, %

 

8

17

2.10.19.Облаштува-ння скверу біля озера Вулик у Дарницькому районі

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі. Розвиток та трансформація міського середовища. Пропаганда активного та здорового способу життя. Покращення естетичного сприйняття міста Києва. Збільшення зелених зон міста. Облаштування зон відпочинку біля водойми

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

500,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

500,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

 

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Орієнтовна залишкова вартість:

500,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

2.10.20. Реконструкція парку ім. Потапова у Святошинському районі

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення населення сучасними та комфортними зонами відпочинку. Покращення екологічної ситуації Святошинського району. Розвиток культурного розвитку населення. Пропаганда здорового способу життя та активного відпочинку

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

525,00

2021

525,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1025,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

1125,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

525,00

Виконано робіт:

100,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

53

100

Орієнтовна залишкова вартість:

1025,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.21. Реконструкція парку "Вічна Слава"

2020 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Розвиток культурного виховання населення. Забезпечення населення сучасними зонами відпочинку. Розвиток міського середовища. Покращення екологічної ситуації району. Покращення естетичного сприйняття міста

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

525,00

2021

525,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1025,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

46000,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

525,00

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

1

2

Орієнтовна залишкова вартість:

46000,00

рівень виконання заходу, %

 

1

2

2.10.22. Реконструкція всеукраїнського парку борців за свободу і незалежність України

2020 - 2024

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення жителів Дарницького району зонами відпочинку. Покращення екологічної ситуації Дарницького району. Забезпечення культурного розвитку населення. Збереження об'єкта від нецільового використання

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

525,00

2021

525,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1025,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

26000,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

525,00

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

2

4

Орієнтовна залишкова вартість:

26000,00

рівень виконання заходу, %

 

2

4

2.10.23. Реконструкція та благоустрій парку вздовж вул. А. Малишка у Дніпровському районі

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Покращення екологічного стану міста Києва та району, де розташований об'єкт. Розвиток культурного виховання мешканців та гостей міста. Забезпечення громадян якісним відпочинком. Пропаганда здорового способу життя. Покращення рекреаційного стану міста

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

525,00

2021

525,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1025,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

2625,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

525,00

Виконано робіт:

1600,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

80

100

Орієнтовна залишкова вартість:

1025,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.24. Благоустрій та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі м. Києва (навколо озер Йорданське та Кирилівське)

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Влаштування зон відпочинку навколо озер. Забезпечення населення зеленими зонами. Покращення рекреаційного стану міста. Розвиток міського середовища. Покращення естетичного сприйняття міста

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

1050,00

2021

1050,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2050,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

2750,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1000,00

1050,00

Виконано робіт:

700,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

62

100

Орієнтовна залишкова вартість:

2050,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.25. Реконструкція парку Партизанської Слави

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Влаштування зон відпочинку навколо озер. Забезпечення населення зеленими зонами. Покращення рекреаційного стану міста. Розвиток міського середовища. Покращення естетичного сприйняття міста. Забезпечення культурного розвитку населення

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

525,00

2021

525,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1025,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

33325,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

525,00

Виконано робіт:

32300,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

98

100

Орієнтовна залишкова вартість:

1025,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.26. Реконструкція і благоустрій парку "Юність" на розі вулиць Пилипа Козицького та Уманської у Солом'янському районі

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Влаштування зон відпочинку навколо озер. Забезпечення населення зеленими зонами. Покращення рекреаційного стану міста. Розвиток міського середовища. Покращення естетичного сприйняття міста. Забезпечення культурного розвитку населення та пропаганди здорового способу життя

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

 

1000,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1000,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

12800,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

1 000,00

 

Виконано робіт:

11800,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Орієнтовна залишкова вартість:

1000,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

2.10.27. Реконструкція парку "Сирецький гай" (в межах вулиці Стеценка та ж/м Нивки)

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Влаштування зон відпочинку навколо озер. Забезпечення населення зеленими зонами. Покращення рекреаційного стану міста. Розвиток міського середовища. Покращення естетичного сприйняття міста. Забезпечення культурного розвитку населення та пропаганди здорового способу життя

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

525,00

2021

525,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1025,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

1225,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

525,00

Виконано робіт:

200,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

57

100

Орієнтовна залишкова вартість:

1025,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.28. Реконструкція паркової зони по проспекту Маяковського і площі Анкари

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Розвиток та трансформація міського середовища. Покращення естетичного сприйняття міста. Покращення екологічного стану міста. Збереження та захист об'єкта від нецільового використання. Кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 345,2 тис. осіб

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

500,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

1500,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

 

Виконано робіт:

1000,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Орієнтовна залишкова вартість:

500,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

2.10.29. Реконструкція парку відпочинку "Оболонь" в урочищі Наталка на Оболонській набережній

2019 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

100,00

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі. Покращення екологічної ситуації у місті. Захист зеленої зони від нецільового використання. Розвиток рекреаційних зон міста для покращення естетичного стану місті. Забезпечення киян та гостей міста можливістю займатись активним відпочинком. Виховання підростаючого покоління, що матиме хист до здорового способу життя та занять спортом

2020

106,50

витрати на захід, тис. грн

100,00

106,50

111,83

2021

111,83

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

318,33

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

169500,0

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

100,00

106,50

111,83

Виконано робіт:

109827,3

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

65

65

65

Орієнтовна залишкова вартість:

59672,70

рівень виконання заходу, %

0,2

0,3

0,5

2.10.30. Реконструкція та благоустрій Каштанового бульвару

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

 

Влаштування нових зелених зон. Забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі. Покращення екологічної ситуації міста. Покращення рекреаційного розвитку міста

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

500,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

обсяг на поточний рік

 

 

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

500,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

 

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Орієнтовна залишкова вартість:

500,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

2.10.31. Реконструкція та благоустрій парку "Інтернаціональний" у Святошинському районі

2020 - 2024

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Влаштування зон відпочинку навколо озер. Забезпечення населення зеленими зонами. Покращення рекреаційного стану міста. Розвиток міського середовища. Покращення естетичного сприйняття міста. Забезпечення культурного розвитку населення та пропаганди здорового способу життя

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

525,00

2021

525,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1025,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

91700,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

525,00

Виконано робіт:

100,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

1

1

Орієнтовна залишкова вартість:

91600,00

рівень виконання заходу, %

 

1

1

2.10.32. Реконструкція та благоустрій парку "Березовий Гай" у Подільському районі

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Влаштування зон відпочинку навколо озер. Забезпечення населення зеленими зонами. Покращення рекреаційного стану міста. Розвиток міського середовища Покращення естетичного сприйняття міста. Кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 186,7 тис. осіб

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

500,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

500,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

 

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Орієнтовна залишкова вартість:

500,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

2.10.33. Створення лісового заказника місцевого значення "Межигірсько-Пуща-Водицький"

2020 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Покращення екологічного стану міста Києва та району розташування об'єкта. Розвиток культурного виховання мешканців та гостей міста. Забезпечення громадян якісним відпочинком. Покращення рекреаційного стану міста

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

600,00

2021

600,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1100,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

97000,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

600,00

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

1

1

Орієнтовна залишкова вартість:

97000,00

рівень виконання заходу, %

 

1

1

2.10.34. Благоустрій парку "Синьоозерний" у Подільському районі

2020 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Влаштування зон відпочинку навколо озер у Подільському районі. Забезпечення населення зеленими зонами. Покращення рекреаційного стану міста. Розвиток міського середовища. Покращення естетичного сприйняття міста. Кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 186,7 тис. осіб

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

525,00

2021

525,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1025,00

кількість об'єктів на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

160000,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

525,00

Виконано робіт:

1000,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

1

1

Орієнтовна залишкова вартість:

159000,00

рівень виконання заходу, %

 

0,3

1

2.10.35. Реконструкція парку на Замковій Горі у Подільському районі

2020 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Влаштування зон відпочинку навколо озер. Забезпечення населення зеленими зонами. Покращення рекреаційного стану міста. Розвиток міського середовища. Покращення естетичного сприйняття міста. Кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 186,7 тис. осіб. Забезпечення культурного розвитку населення

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

525,00

2021

525,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1025,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

7400,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

525,00

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

7

14

Орієнтовна залишкова вартість:

7400,00

рівень виконання заходу, %

 

7

14

2.10.36. Реконструкція та благоустрій вул. Верхній Вал та Нижній Вал

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Влаштування нових зелених зон. Забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі. Покращення екологічної ситуації міста. Покращення рекреаційного розвитку міста

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

525,00

2021

525,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1025,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

1525,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

525,00

Виконано робіт:

500,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

66

100

Орієнтовна залишкова вартість:

1025,00

рівень виконання заходу, %

 

49

100

2.10.37. Реконструкція та благоустрій скверу на горі Уздихальниця у Подільському районі

2020 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Влаштування зон відпочинку навколо озер. Забезпечення населення зеленими зонам. Покращення рекреаційного стану міста. Розвиток міського середовища. Покращення естетичного сприйняття міста. Забезпечення культурного розвитку населення

2020

450,00

витрати на захід, тис. грн

 

450,00

472,50

2021

472,50

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

922,50

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

6500,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

450,00

472,50

Виконано робіт:

100,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

8

16

Орієнтовна залишкова вартість:

6400,00

рівень виконання заходу, %

 

7

14

2.10.38. Благоустрій території лісового масиву та Пущаводицького лісництва, що прилягає до житлового масиву Виноградар (створення буферного парку)

2020 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Покращення екологічного стану міста Києва. Розвиток культурного виховання мешканців та гостей міста. Забезпечення громадян якісним відпочинком. Покращення рекреаційного стану міста

2020

450,00

витрати на захід, тис. грн

 

450,00

500,00

2021

500,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

950,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

1350,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

450,00

500,00

Виконано робіт:

400,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

63

100

Орієнтовна залишкова вартість:

950,00

рівень виконання заходу, %

 

47

100

2.10.39. Благоустрій території Голосіївського лісництва, кв. 3,5,6,7 лісопаркового господарства "Конча-Заспа" і створення буферного парку Голосіївська балка

2021 - 2023

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Покращення екологічного стану міста Києва. Розвиток культурного виховання мешканців та гостей міста. Забезпечення громадян якісним відпочинком. Покращення рекреаційного стану міста

2020

 

витрати на захід, тис. грн

 

 

500,00

2021

500,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

500,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

 

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

20000,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

 

500,00

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

 

3

Орієнтовна залишкова вартість:

20000,00

рівень виконання заходу, %

 

 

3

2.10.40. Будівництво фонтану в парку "Молодіжний"

2020

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення населення об'єктами сучасної інфраструктури. Облаштування прилеглих зон відпочинку для населення. Розвиток міського середовища. Покращення рекреаційної інфраструктури

2020

3000,00

витрати на захід, тис. грн

 

3000,00

 

2021

 

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

3000,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

3000,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

3000,00

 

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

100

 

Орієнтовна залишкова вартість:

3000,00

рівень виконання заходу, %

 

100

 

2.10.41. Реконструкція парку Молодіжний на розі просп. Володимира Маяковського вул. Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі м. Києва

2020 - 2022

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

 

показник затрат:

 

 

 

Покращення екологічного стану міста Києва та району розташування об'єкта. Розвиток культурного виховання мешканців та гостей міста. Забезпечення громадян якісним відпочинком на свіжому повітрі. Покращення рекреаційного стану міста

2020

500,00

витрати на захід, тис. грн

 

500,00

525,00

2021

525,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1025,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

 

1

 

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

19500,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

 

500,00

525,00

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

 

3

5

Орієнтовна залишкова вартість:

19500,00

рівень виконання заходу, %

 

3

5

2.10.42. Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

325068,30

показник затрат:

 

 

 

Збільшення кількості об'єктів зеленої зони для міського відпочинку жителів та гостей столиці, підвищення екологічних та естетичних умов такого відпочинку, надання паркам та скверам комфортної складової у процесі відпочинку

2020

346197,74

витрати на захід, тис. грн

325068,30

346197,74

363507,63

2021

363507,63

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1034773,67

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

72

100

100

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

1034773,67

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

4514,84

3461,98

3635,08

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

31

65

100

Орієнтовна залишкова вартість:

1034773,67

рівень виконання заходу, %

31

65

100

 

 

2.10.43. Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом'янському районі

2019 - 2022

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"

Бюджет м. Києва

2019

27656,90

показник затрат:

 

 

 

Соціальний ефект від впровадження об'єкта:
1) розвиток та трансформація міського середовища;
2) загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста Києва;
3) покращення естетичного сприйняття міста Києва та району розташування об'єкта;
4) покращення екологічного стану міста Києва та району розташування об'єкта;
5) виховання здорової нації та прищеплення поваги до довкілля;
6) забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі;
7) пропаганда активного та здорового образу життя за рахунок спортивних майданчиків та веломаршрутів по території об'єкта;
8) визначення меж парку, збереження та захист об'єкта від можливої забудови під житло чи комерційну діяльність, або нецільового використання земельної ділянки;
9) кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 25400 осіб

2020

32148,00

витрати на захід, тис. грн

27656,90

32148,00

33272,00

2021

33272,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

93076,90

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

163863,9

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

27656,9

32148,0

33272,0

Виконано робіт:

18412,2

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

28

48

68

Орієнтовна залишкова вартість:

145451,7

рівень виконання заходу, %

19

41

64

 

 

2.10.44. Реконструкція та благоустрій парку "ДШК" у Деснянському районі

2019 - 2023

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"

Бюджет м. Києва

2019

145,00

показник затрат:

 

 

 

Соціальний ефект від впровадження об'єкта:
1) розвиток та трансформація міського середовища;
2) загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста Києва;
3) покращення естетичного сприйняття міста Києва та району розташування об'єкта;
4) покращення екологічного стану міста Києва та району розташування об'єкта;
5) виховання здорової нації та прищеплення поваги до довкілля;
6) забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі;
7) пропаганда активного та здорового образу життя за рахунок спортивних майданчиків та веломаршрутів по території об'єкта;
8) кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 13800 осіб
9) кількість мешканців, які будуть обслуговуватись за рік, 251850 осіб

2020

200,00

витрати на захід, тис. грн

145,00

200,00

200,00

2021

200,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

545,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

43209,50

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

2158,70

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

145,0

200,0

200,0

Орієнтовна залишкова вартість:

41050,80

показник якості:

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

5

6

6

рівень виконання заходу, %

0,4

0,8

1

 

 

2.10.45. Реконструкція та благоустрій парку "Юність" у Святошинському районі

2019 - 2023

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"

Бюджет м. Києва

2019

48875,50

показник затрат:

 

 

 

Соціальний ефект від впровадження об'єкта:
1) розвиток та трансформація міського середовища;
2) забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі;
3) пропаганда активного та здорового образу життя за рахунок спортивних майданчиків та веломаршрутів по території об'єкта;
4) кількість мешканців, які будуть обслуговуватись за рік, 211600 осіб

2020

200,00

витрати на захід, тис. грн

48875,50

200,00

100,00

2021

100,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

49175,50

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

117672,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

1930,90

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

48875,5

200,0

100,0

Орієнтовна залишкова вартість:

115741,1

показник якості:

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

43,2

43,3

43,4

рівень виконання заходу, %

42,2

42,4

42,5

 

 

2.10.46. Благоустрій територій Венеціанського, Долобецького островів у Дніпровському районі

2019 - 2023

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"

Бюджет м. Києва

2019

1100,00

показник затрат:

 

 

 

Соціальний ефект від впровадження об'єкта:
1) кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 26400 осіб;
2) кількість мешканців, які будуть обслуговуватись за рік, 481800 осіб

2020

1100,00

витрати на захід, тис. грн

1100,00

1100,00

1200,00

2021

1200,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

3400,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

380000,00

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

953,60

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

1100,0

1100,0

1200,0

Орієнтовна залишкова вартість:

379046,40

показник якості:

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

0,5

0,8

1,1

рівень виконання заходу, %

0,3

0,6

0,9

 

 

2.10.47. Благоустрій територій Труханового острова у Дніпровському районі

2019 - 2023

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"

Бюджет м. Києва

2019

101,50

показник затрат:

 

 

 

Соціальний ефект від впровадження об'єкта:
1) розвиток та трансформація міського середовища;
2) загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста Києва;
3) покращення естетичного сприйняття міста Києва та району розташування об'єкта;
4) покращення екологічного стану міста Києва та району розташування об'єкта;
5) виховання здорової нації та прищеплення поваги до довкілля;
6) забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі;
7) визначення меж об'єкта, збереження та захист об'єкта від можливої забудови під житло чи комерційну діяльність, або нецільового використання земельної ділянки;
8) кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 1300 осіб
9) кількість мешканців, які будуть обслуговуватись за рік, 23725 осіб

2020

102,00

витрати на захід, тис. грн

101,50

102,00

103,00

2021

103,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

306,50

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

23727,30

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

1064,10

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

101,5

102,0

103,0

Орієнтовна залишкова вартість:

22663,20

показник якості:

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

4,9

5,3

5,8

рівень виконання заходу, %

0,4

0,9

1,4

 

 

2.10.48. Реконструкція та благоустрій Наводницького парку у Печерському районі

2019 - 2023

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"

Бюджет м. Києва

2019

2521,50

показник затрат:

 

 

 

Соціальний ефект від впровадження об'єкта:
1) розвиток та трансформація міського середовища;
2) загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста Києва;
3) покращення естетичного сприйняття міста Києва та району розташування об'єкта;
4) покращення екологічного стану міста Києва та району розташування об'єкта;
5) виховання здорової нації та прищеплення поваги до довкілля;
6) забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі;
7) пропаганда активного та здорового образу життя за рахунок спортивних майданчиків та веломаршрутів по території об'єкта;
8) визначення меж парку, збереження та захист об'єкта від можливої забудови під житло чи комерційну діяльність, або нецільового використання земельної ділянки;
9) кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 25400 осі;
10) кількість мешканців, які будуть обслуговуватись за рік, 463550 осіб

2020

35000,00

витрати на захід, тис. грн

2521,50

35000,00

35000,00

2021

35000,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

72521,50

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

94585,60

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

2855,70

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

2 521,5

35 000,0

35 000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

91729,90

показник якості:

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

6

43

80

рівень виконання заходу, %

3

41

79

 

 

2.10.49. Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі

2019 - 2023

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"

Бюджет м. Києва

2019

145,00

показник затрат:

 

 

 

Соціальний ефект від впровадження об'єкта:
1) розвиток та трансформація міського середовища;
2) загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста Києва;
3) покращення естетичного сприйняття міста Києва та району розташування об'єкта;
4) покращення екологічного стану міста Києва та району розташування об'єкта;
5) виховання здорової нації та прищеплення поваги до довкілля;
6) забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі;
7) пропаганда активного та здорового образу життя за рахунок спортивних майданчиків та веломаршрутів по території об'єкта;
8) визначення меж парку, збереження та захист об'єкта від можливої забудови під житло чи комерційну діяльність, або нецільового використання земельної ділянки;
9) кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 17650 осіб;
10) кількість мешканців, які будуть обслуговуватись за рік, 34518 осіб

2020

150,00

витрати на захід, тис. грн

145,00

150,00

150,00

2021

150,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

445,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

41245,90

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

806,20

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

145,0

150,0

150,0

Орієнтовна залишкова вартість:

40439,70

показник якості:

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

2,3

2,7

3,0

рівень виконання заходу, %

0,4

0,7

1,1

 

 

2.10.50. Реконструкція та благоустрій парку з бюветним комплексом на вул. Кадетський гай та вул. Івана Пулюя у Солом'янському районі

2019 - 2023

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"

Бюджет м. Києва

2019

2119,00

показник затрат:

 

 

 

Соціальний ефект від впровадження об'єкта:
1) розвиток та трансформація міського середовища;
2) загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста Києва;
3) покращення естетичного сприйняття міста Києва та району розташування об'єкта;
4) покращення екологічного стану міста Києва та району розташування об'єкта;
5) виховання здорової нації та прищеплення поваги до довкілля;
6) забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі;
7) пропаганда активного та здорового образу життя за рахунок спортивних майданчиків та веломаршрутів по території об'єкта;
8) визначення меж парку, збереження та захист об'єкта від можливої забудови під житло чи комерційну діяльність, або нецільового використання земельної ділянки;
9) кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 13600 осіб;
10) кількість мешканців, які будуть обслуговуватись за рік, 248200 осіб

2020

1000,00

витрати на захід, тис. грн

2119,00

1000,00

1000,00

2021

1000,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

4119,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

102479,90

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

4612,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

2119,0

1000,0

1000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

97867,90

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

7

8

9

 

 

рівень виконання заходу, %

2

3

4

 

 

2.10.51. Реконструкція та благоустрій парку "Нивки" у Шевченківському районі

2019 - 2023

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"

Бюджет м. Києва

2019

1560,60

показник затрат:

 

 

 

Соціальний ефект від впровадження об'єкта:
1) розвиток та трансформація міського середовища;
2) загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста Києва;
3) покращення естетичного сприйняття міста Києва та району розташування об'єкта;
4) покращення екологічного стану міста Києва та району розташування об'єкта;
5) виховання здорової нації та прищеплення поваги до довкілля;
6) забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі;
7) пропаганда активного та здорового образу життя за рахунок спортивних майданчиків та веломаршрутів по території об'єкта;
8) визначення меж парку, збереження та захист об'єкта від можливої забудови під житло чи комерційну діяльність, або нецільового використання земельної ділянки;
9) кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 92200 осіб;
10) кількість мешканців, які будуть обслуговуватись за рік, 1682650 осіб

2020

900,00

витрати на захід, тис. грн

1560,60

900,00

300,00

2021

300,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

2760,60

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

86343,70

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

3053,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

1560,6

900,0

300,0

Орієнтовна залишкова вартість:

83290,70

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

5

6

7

 

 

рівень виконання заходу, %

2

3

3

 

 

2.10.52. Реконструкція та благоустрій парку ім. Пушкіна у Шевченківському районі

2019 - 2023

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"

Бюджет м. Києва

2019

165,00

показник затрат:

 

 

 

Соціальний ефект від впровадження об'єкта:
1) розвиток та трансформація міського середовища;
2) загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста Києва;
3) покращення естетичного сприйняття міста Києва та району розташування об'єкта;
4) покращення екологічного стану міста Києва та району розташування об'єкта;
5) виховання здорової нації та прищеплення поваги до довкілля;
6) забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі;
7) пропаганда активного та здорового образу життя за рахунок спортивних майданчиків та веломаршрутів по території об'єкта;
8) визначення меж парку, збереження та захист об'єкта від можливої забудови під житло чи комерційну діяльність, або нецільового використання земельної ділянки;
9) кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 39500 осіб;
10) кількість мешканців, які будуть обслуговуватись за рік, 711750 осіб

2020

200,00

витрати на захід, тис. грн

165,00

200,00

200,00

2021

200,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

565,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

55168,70

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

1594,30

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

165,0

200,0

200,0

Орієнтовна залишкова вартість:

53574,40

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

3,2

3,6

3,9

 

 

рівень виконання заходу, %

0,3

0,7

1,1

 

 

2.10.53. Реконструкція та благоустрій парку "Кіото" у Деснянському районі

2019 - 2023

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"

Бюджет м. Києва

2019

11610,00

показник затрат:

 

 

 

Соціальний ефект від впровадження об'єкта:
1) розвиток та трансформація міського середовища;
2) загальне покращення рекреаційної інфраструктури міста Києва;
3) покращення естетичного сприйняття міста Києва та району розташування об'єкта;
4) покращення екологічного стану міста Києва та району розташування об'єкта;
5) виховання здорової нації та прищеплення поваги до довкілля;
6) забезпечення громадян якісним відпочинком на відкритому повітрі;
7) пропаганда активного та здорового образу життя за рахунок спортивних майданчиків та веломаршрутів по території об'єкта;
8) визначення меж парку, збереження та захист об'єкта від можливої забудови під житло чи комерційну діяльність, або нецільового використання земельної ділянки;
9) кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 17200 осіб;
10) кількість мешканців, які будуть обслуговуватись за рік, 68850 осіб

2020

100,00

витрати на захід, тис. грн

11610,00

100,00

100,00

2021

100,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

11810,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

100923,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

28227,30

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

11 610,0

100,0

100,0

Орієнтовна залишкова вартість:

72695,70

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

39

40

40

 

 

рівень виконання заходу, %

16

16

16

 

 

2.10.54. Благоустрій та берегоукріплення набережної Лівобережжя у Дніпровському районі

2019 - 2023

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"

Бюджет м. Києва

2019

3800,00

показник затрат:

 

 

 

Соціальний ефект від впровадження об'єкта:
1) розвиток та трансформація міського середовища;
2) покращення естетичного сприйняття міста Києва та району розташування об'єкта

2020

35000,00

витрати на захід, тис. грн

3800,00

35000,00

40000,00

2021

40000,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

78800,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

165940,0

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

0,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

3 800,0

35 000,0

40 000,0

Орієнтовна залишкова вартість:

165940,0

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

2

23

47

 

 

рівень виконання заходу, %

2

23

47

 

 

2.10.55. Реконструкція парку "Муромець" у Деснянському районі

2019 - 2023

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"

Бюджет м. Києва

2019

100,00

показник затрат:

 

 

 

Забезпечення населення зеленими зонами. Покращення рекреаційного стану міста. Розвиток міського середовища. Покращення естетичного сприйняття міста. Кількість мешканців, які відчують покращення умов проживання, 350,1 тис. осіб

2020

200,00

витрати на захід, тис. грн

100,00

200,00

200,00

2021

200,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

500,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

 

 

показник ефективності:

 

 

 

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

118000,0

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

100,00

200,00

200,00

Виконано робіт:

 

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

0,1

0,3

0,4

Орієнтовна залишкова вартість:

118000,0

рівень виконання заходу, %

0,1

0,3

0,4

2.10.56. Будівництво парку культури і відпочинку "Парк "Почайна" в Оболонському районі

2019 - 2023

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища"

Бюджет м. Києва

2019

100,00

показник затрат:

 

 

 

Соціальний ефект від впровадження об'єкта:
1) розвиток та трансформація міського середовища;
2) покращення естетичного сприйняття міста Києва та району розташування об'єкта

2020

200,00

витрати на захід, тис. грн

100,00

200,00

200,00

2021

200,00

показник продукту:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

500,00

кількість об'єктів, на яких планується провести захід, од.

1

Кошторисна (орієнтовна) вартість:

98240,00

показник ефективності:

 

 

 

Виконано робіт:

0,00

середні витрати на 1 об'єкт, тис. грн

100,0

200,0

200,0

Орієнтовна залишкова вартість:

98240,00

показник якості:

 

 

 

 

 

рівень готовності об'єкта, %

0,1

0,3

0,5

 

 

рівень виконання заходу, %

0,1

0,3

0,5

2.11.

Оновлення зеленої зони м. Києва

2.11.1. Придбання посадкового матеріалу

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

Бюджет м. Києва

2019

20000,00

показник затрат:

 

 

 

Збільшення кількості зелених насаджень у парках, скверах, на вулицях міста Києва. Покращення екологічного стану та естетичного виду міста

2020

20000,00

витрати на придбання саджанців дерев, тис. грн

12000,00

12000,00

12000,00

2021

20000,00

витрати на придбання саджанців кущів, тис. грн

8000,00

8000,00

8000,00

Разом 2019 - 2021 роки:

60000,00

кількість саджанців дерев, що необхідна для озеленення міста, од.

30000

25633

20566

 

 

кількість саджанців кущів, що необхідна для озеленення міста, од.

200000

162075

122075

показник продукту:

 

 

 

кількість саджанців дерев, що планується придбати, од.

4000,0

4500,0

4500,0

кількість саджанців кущів, що планується придбати, од.

30000,0

30000,0

30000,0

показник ефективності:

 

 

 

середні витрати на придбання 1 саджанця дерева, тис. грн

3,00

2,67

2,67

середні витрати на придбання 1 саджанця куща, тис. грн

0,27

0,27

0,27

показник якості:

 

 

 

питома вага придбаних дерев до загальної кількості дерев, що необхідні для озеленення міста, %

13

18

22

питома вага придбаних кущів до загальної кількості кущів, що необхідні для озеленення міста, %

15

19

25

 

Разом 2019 - 2021 роки по напрямку 2, в т. ч.:

 

 

 

 

2019

1376971,65

 

 

 

 

 

2020

1462021,60

2021

1515596,80

Всього

4354590,04

 

Бюджет м. Києва

 

 

 

 

2019

1233354,65

 

 

 

 

 

2020

1311222,60

2021

1357563,80

Всього

3902141,04

 

Власні кошти

 

 

 

 

2019

143617,00

 

 

 

 

 

2020

150799,00

2021

158033,00

Всього

452449,00

3. Просвітницька діяльність

3.1.

Просвітниць-ка діяльність та заходи направлені на інформування громади міста щодо стану навколишнього середовища міста

3.1.1. Проведення еколого-просвітницьких, інформаційних заходів, фінансування постійно діючої виставки риб

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"

Бюджет м. Києва

2019

1935,5

показник затрат:

 

 

 

Підвищення екологічної свідомості громадян

2020

1978,9

обсяг видатків, тис. грн

1935,5

1978,9

2200,0

2021

2200,0

показники продукту:

 

 

 

кількість виставок, од

36

38

40

кількість організованих екскурсій, од.

140

142

145

кількість відвідувачів, осіб

12000

12050

13000

показники ефективності :

 

 

 

середня вартість проведення заходу, тис. грн

11,0

11,0

11,9

середня кількість відвідувачів на 1 захід, осіб

68,18

66,94

70,27

показники якості :

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

6114,40

динаміка кількості відвідувачів, %

100

102

108

 

Разом 2019 - 2021 роки по напрямку 3. в т. ч.:

 

 

 

 

2019

1935,5

 

 

2020

1978,9

2021

2200,00

Разом 2019 - 2021 роки:

6114,40

Бюджет м. Києва

2019

1935,50

2020

1978,90

2021

2200,00

Разом 2019 - 2021 роки:

6114,40

4. Формування екологічної політики

4.1.

Інформування населення, запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям

4.1.1. Підготовка та затвердження екологічно-го паспорта міста Києва

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

 

2019

0,3

показник затрат:

 

 

 

Збір та узагальнення інформації для підготовки узагальненої інформації щодо стану навколишнього середовища міста Києва на відповідний рік

2020

0,3

обсяг видатків, тис. грн

0,3

0,3

0,3

2021

0,3

показники продукту:

 

 

 

 

кількість екологічних паспортів, що потрібно затвердити, од.

1

1

1

кількість екологічних паспортів, що планується затвердити, од.

1

1

1

показники ефективності:

 

 

 

середня вартість проведення заходу, тис. грн

1,0

2,0

2,0

показники якості:

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

0,9

динаміка кількості підготовлених паспортів, %

100

100

100

 

4.1.2. Спрощення порядку визначення територій зелених зон, закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови

2019 - 2021

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2019

0,2

показник затрат:

 

 

 

Розширення та збільшення територій зелених зон міста Києва

 

 

обсяг видатків, тис. грн

0,2

0,2

0,2

 

 

 

 

 

 

2020

0,2

показники продукту:

 

 

 

2021

0,2

кількість заходів, од.

1

 

показники ефективності:

 

 

 

середня вартість проведення заходу, тис. грн

0,2

0,2

0,2

показники якості :

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

0,6

динаміка кількості заходів до запланованих, %

100

100

100

 

Разом 2019 - 2021 роки по напрямку 4. в т. ч.:

 

2019

0,5

 

 

2020

0,5

 

2021

0,5

Разом 2019 - 2021 роки:

1,5

 

Бюджет м. Києва

 

2019

0,5

 

 

2020

0,5

 

2021

0,5

 

Разом 2019 - 2021 роки:

1,5

 

 

Разом 2019 - 2021 роки по напрямках:

 

2019

1714854,04

 

 

2020

1821866,44

 

2021

1893814,47

Разом 2019 - 2021 роки:

5430534,95

 

 

Бюджет м. Києва

 

2019

1568176,04

 

 

2020

1667724,94

 

 

2021

1732013,35

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

4967914,33

 

 

Власні кошти

 

2019

146678,00

 

 

 

 

 

 

2020

154141,50

 

 

 

 

 

 

2021

161801,12

 

 

 

 

 

 

Разом 2019 - 2021 роки:

462620,62

 


 

Київський міський голова

В. Кличко