КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 22 січня 2015 року N 23/888

Про подання та оприлюднення депутатами Київської міської ради декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", статей 4, 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року N 16, та з метою створення умов для підвищення довіри киян до органів місцевого самоврядування, а також запобігання і протидії корупції в публічній сфері суспільних відносин Київська міська рада вирішила:

1. Депутатам Київської міської ради подавати у паперовому вигляді декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - декларація) за минулий рік до 1 квітня до секретаріату Київської міської ради.

2. Секретаріату Київської міської ради забезпечити:

2.1. Заходи щодо зберігання декларацій, поданих суб'єктами декларування відповідно до вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 N 16 "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента".

2.2. Оприлюднення відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік депутатів Київської міської ради, протягом 30 днів з днях їх подання на офіційному веб-сайті Київської міської ради на строк не менше одного року.

Оприлюдненню підлягають усі відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, крім відомостей, що віднесені до інформації з обмеженим доступом згідно з Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків, серії та номера паспорта громадянина України, а також щодо місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

3. Секретаріату Київської міської ради здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання цього рішення.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією.

 

Київський міський голова

В. Кличко