КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 9 лютого 2017 року N 833/1837

Про затвердження обов'язкового переліку інформації для публікації на офіційному веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та на офіційних веб-сайтах суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва

Відповідно до статей 4 та 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 5, 14 та 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності", статті 3 Закону України "Про відкритість використання публічних коштів", рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року N 742/742 "Про додаткові заходи з реалізації принципів відкритості та публічності у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", з метою подальшого забезпечення відкритості, прозорості та публічності діяльності суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити обов'язковий перелік інформації про всіх суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва (суб'єктів, що діють на основі лише комунальної власності: комунальні підприємства (за КОПФГ код 150) та їх дочірні підприємства (за КОПФГ код 160), засновниками яких є суб'єкти господарювання (за КОПФГ код 150); суб'єктів, частка комунальної власності у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків (за КОПФГ коди 230, 231, 232, 240, 250 і 550); суб'єктів господарювання, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарському товариству, частка територіальної громади міста Києва в якому становить 100 відсотків (за КОПФГ коди 230, 231, 232, 240, 250 і 550) (далі - суб'єкти господарювання) для публікації на офіційному веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (www.kievcity.gov.ua) або на офіційних веб-сайтах суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва згідно з додатком 1.

2. Передбачити, що інформація підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах суб'єктів господарювання, визначених в пункті 1 цього рішення, а за відсутності в вищевказаних суб'єктів господарювання власних веб-сайтів (до моменту їх створення) - на офіційному веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (www.kievcity.gov.ua). Інформація по кожному з вищевказаних суб'єктів господарювання підлягає оприлюдненню невідкладно, але не пізніше тридцяти днів з моменту набрання чинності цим рішенням. Інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.

3. Відповідальність за своєчасність оновлення та розміщення інформації на офіційному веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) покласти на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

4. Відповідальність за оновлення, розміщення інформації на офіційних веб-сайтах суб'єктів господарювання, своєчасність надання інформації виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) покласти на керівників суб'єктів господарювання, які є розпорядниками такої інформації.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) протягом тридцяти днів з моменту набрання чинності цим рішенням забезпечити оприлюднення інформації, передбаченої у додатку 1 до цього рішення, та розміщення переліку суб'єктів господарювання, функції управління щодо яких здійснюються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), на офіційному веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (www.kievcity.gov.ua). Такий перелік має містити визначену цим рішенням інформацію щодо суб'єктів господарювання, які не мають власного веб-сайту, та гіперпосилання на веб-сайти суб'єктів господарювання, на яких розміщена інформація відповідно до цього рішення.

Суб'єктам господарювання, визначеним в пункті 1 цього рішення, протягом тридцяти днів з моменту набрання чинності цим рішенням забезпечити оприлюднення інформації, передбаченої у додатку 1 до цього рішення, на офіційних веб-сайтах відповідних суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва та забезпечити цілодобовий та безоплатний доступ до зазначеної інформації, а за відсутності в суб'єкта господарювання власного веб-сайту (до моменту його створення) - забезпечити надання інформації виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) для розміщення на офіційному веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) привести свої акти у відповідність із цим рішенням.

7. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

8. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
09.02.2017 N 833/1837


Обов'язковий перелік інформації про суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва для публікації на офіційному веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (www.kievcity.gov.ua) та на офіційних веб-сайтах суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва

1. На офіційних веб-сайтах суб'єктів господарювання, визначених в пункті 1 цього рішення, а за відсутності в вищевказаних суб'єктів господарювання власних веб-сайтів (до моменту їх створення) - на офіційному веб-сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (www.kievcity.gov.ua) підлягає оприлюдненню така інформація:

1. Загальна інформація про суб'єкт господарювання:

1.1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти, загальні правила та розклад роботи, графік прийому громадян.

1.2. Основні завдання, види та цілі діяльності, особа, яка має право представляти суб'єкт господарювання без довіреності.

1.3. Керівники та заступники (прізвище, ім'я та по батькові, фото, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, місце та час прийому громадян).

1.4. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради (у разі створення) суб'єкта господарювання, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненням; біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника суб'єкта господарювання (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних).

1.5. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) суб'єкта господарювання (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб'єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради суб'єкта господарювання є незалежним.

1.6. Організаційна структура суб'єкта господарювання комунальної власності міста Києва з назвами структурних підрозділів, їх основними функціями, прізвищем, ім'ям та по батькові керівників, їх фото, службовими номерами засобів зв'язку, адресами електронної пошти.

1.7. Статут суб'єкта господарювання у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше (за умови, що державну реєстрацію таких редакцій було здійснено після дати набрання чинності цим рішенням).

1.8. Орган управління майном суб'єкта господарювання (найменування, місцезнаходження, службові номери засобів зв'язку, прізвище, ім'я та по батькові керівника).

1.9. Оголошення про всі вакансії суб'єкта господарювання комунальної власності міста Києва, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

2. Інформація про фінансовий стан:

2.1. Квартальна, річна фінансова звітність суб'єкта господарювання за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування.

2.2. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності суб'єкта господарювання за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради суб'єкта господарювання (у разі її утворення), або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання (за наявності).

2.3. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) суб'єкта господарювання.

2.4. Результати планових та позапланових ревізій, перевірок, розслідувань, аналізу тощо, які проводились структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до функціонального напряму якого віднесено питання внутрішнього фінансового контролю та аудиту, щодо суб'єкта господарювання комунальної власності міста Києва.

2.5. У разі використання суб'єктом господарювання коштів Державного бюджету України або місцевого бюджету - інформацію щодо:

2.5.1. розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника);

2.5.2. головного розпорядника бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника);

2.5.3. обсягів бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період - всього та в розрізі бюджетних програм;

2.5.4. обсягів проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період - всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету);

2.5.5. відомості про укладені з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями за звітний період договори, умовами яких передбачений обов'язок суб'єкта господарювання сплатити кошти в сумі, що дорівнює або перевищує 1,000,000 гривень одним платежем або декількома платежами протягом 12 місяців з дати набуття чинності договором (інформація подається за формою згідно з додатком 2 до цього рішення);

2.5.6. відомості про стан виконання визначених у пункті 2.5.4 договорів (інформація подається за формою згідно з додатком 2 до цього рішення.

2.6. У разі використання коштів суб'єкта господарювання, отриманих ним від його господарської діяльності:

2.6.1. відомості про укладені з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями за звітний період договори, умовами яких передбачений обов'язок суб'єкта господарювання сплатити кошти в сумі, що дорівнює або перевищує 1,000,000 гривень одним платежем або декількома платежами протягом 12 місяців з дати набуття чинності договором (інформація подається за формою згідно з додатком 2 до цього рішення).

2.6.2. відомості про стан виконання визначених у пункті 2.6.1 договорів (інформація подається за формою згідно з додатком 2 до цього рішення).

2.7. Структура власності суб'єкта господарювання (для господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді міста Києва, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарському товариству, частка територіальної громади міста Києва в якому становить 100 відсотків) оформлена відповідно до вимог Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року N 328.

2.8. Рішення загальних зборів суб'єкта господарювання (для господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді міста Києва, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарському товариству, частка територіальної громади міста Києва в якому становить 100 відсотків) або рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності (щодо суб'єкта господарювання комунальної власності міста Києва).

2.9. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності суб'єкта господарювання, та заходи щодо управління такими ризиками.

2.10. Копії укладених договорів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

2.11. Копії наказів суб'єктів господарювання, прийнятих на виконання цього рішення, із зазначенням переліку інформації для публікації, порядку її публікації, відповідальних осіб та строків публікації інформації.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
09.02.2017 N 833/1837


Інформація про договори, сплата суб'єктом господарювання за якими перевищує 1 млн. грн на рік

Відомості про стан виконання договору

Дата договору

Номер договору

Контрагент (юридична особа або фізична особа-підприємець)

Предмет договору

Вартість договору, тис. грн

Ціна за одиницю товару

Сума платежів, які підлягають сплаті станом на звітну дату, тис. грн

Сума коштів, сплачених станом на дату звітності, тис. грн

Кредиторська заборгованість станом на дату звітності, тис. грн

Дебіторська заборгованість станом на дату звітності, тис. грн

Претензії, отримані від контрагента

Претензії, надіслані контрагенту

Найменування

Код ЄДРПОУ

Адреса

Особа, яка підписала договір (П. І. Б. і посада)

Дата

Загальна сума претензії, тис. грн

В тому числі штрафних санкцій, тис. грн

Дата

Загальна сума претензії, тис. грн

В тому числі штрафних санкцій, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


 

Київський міський голова

В. Кличко