КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 21 грудня 2017 року N 1056/4063

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року N 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва"

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності", від 06 вересня 2017 року N 717 "Про реалізацію пілотного проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи "ProZorro.Продажі", враховуючи накази Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року N 439 "Про затвердження Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за N 753/21066, від 09 вересня 2015 року N 1325 "Про затвердження Порядку проведення в електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за N 1147/27592, від 19 липня 2017 року N 1143 "Про затвердження Порядку проведення пілотного проекту з продажу об'єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи "ProZorro.Продажі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2017 року за N 1095/30963, з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Доповнити пункт 7 рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року N 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва" підпунктами 7.4 та 7.5 такого змісту:

"7.4. Відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва - матеріальних активів, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), крім об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, та зазначені у додатку 1 до рішення (далі - Об'єкти), здійснюється суб'єктом - підприємством, установою, організацією територіальної громади міста Києва, на балансі якого перебуває такий Об'єкт (далі - Продавець), на електронних торгах (аукціонах), у тому числі з використанням електронної торгової системи "ProZorro.Продажі".

Перелік Об'єктів визначається Органом приватизації за поданням відповідного структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районної в місті Києві державної адміністрації, секретаріату Київської міської ради за погодженням із постійною комісією Київської міської ради з питань власності.

Відчуження Об'єктів здійснюється Продавцем в порядку, встановленому для відчуження державного майна.

Визначити критерії, відповідно до яких визначаються Об'єкти, що підлягають відчуженню, та розподіл коштів, отриманих від їх відчуження, між Продавцем та бюджетом міста Києва, згідно з додатком 3.

7.5. Відчуження об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, зазначених у додатку 1 до рішення, здійснюється Органом приватизації на аукціонах у електронній формі, у тому числі з використанням електронної торгової системи "ProZorro.Продажі", в порядку, встановленому для відповідної форми продажу об'єктів малої приватизації державної власності.".

2. Додаток 3 до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року N 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва" викласти в новій редакції, що додається.

3. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
31.03.2011 N 100/5487
(в редакції рішення Київської міської ради
від 21.12.2017 N 1056/4063)


Критерії, відповідно до яких визначаються Об'єкти, що підлягають відчуженню, та розподіл коштів, отриманих від їх відчуження, між Продавцем та бюджетом міста Києва

N п/п

Критерії

Розподіл коштів

бюджет міста Києва

Продавець

Нерухоме майно:

1

яке перебуває в аварійному стані

70

30

2

квартири

70

30

3

окремо стоячі нежитлові будинки та споруди площею до 20 кв. м

70

30

4

нежитлові приміщення, загальна площа яких в будинку не перевищує 50 кв. м

70

30

5

машиномісця

70

30

Тимчасові (некапітальні) будівлі та споруди:

6

Гаражі

70

30

7

Павільйони

70

30

Інші основні засоби

8

Основні засоби, залишкова вартість яких не перевищує суму, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, встановлену частиною першою статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

60

40


 

Київський міський голова

В. Кличко