КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2015 року N 61/61

Про бюджет міста Києва на 2016 рік

Відповідно до статей 21, 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 грудня 2015 року N 1170 "Про схвалення проектів рішень Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік" та прогнозу бюджету міста Києва на 2017 - 2018 роки", Київська міська рада вирішила:

1. Визначити на 2016 рік:

1.1. Доходи бюджету міста Києва на 2016 рік у сумі 27136143,1 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Києва - 25561728,5 тис. грн, доходи спеціального фонду бюджету міста Києва - 1574414,6 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку - 646450,0 тис. грн згідно з додатком 1 до цього рішення.

Установити індикативні обсяги доходів загального фонду бюджету міста Києва на 2016 рік у розрізі районів у місті Києві згідно з додатком 1.1.

1.2. Видатки бюджету міста Києва у сумі 25637643,1 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Києва - 21913605,3 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету міста Києва - 3724037,8 тис. гривень.

1.3. Повернення кредитів до бюджету міста Києва у сумі 1500,0 тис. грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста Києва - 1500,0 тис. грн, згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.4. Профіцит бюджету міста Києва у сумі 1500000,0 тис. грн, у тому числі загального фонду бюджету міста Києва - 3648123,2 тис. грн, згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.5. Дефіцит спеціального фонду бюджету міста Києва у сумі 2148123,2 тис. грн згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Києва на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду - 21913605,3 тис. грн та спеціальному фонду - 3724037,8 тис. грн, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету міста Києва здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження (додаток 9).

Головному управлінню Державної фіскальної служби у м. Києві та Міжрегіональному Головному управлінню Державної фіскальної служби - Центральному офісу з обслуговування великих платників щомісячно інформувати Київського міського голову про виконання бюджету міста Києва за доходами.

4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста Києва у сумі 20000,0 тис. гривень.

5. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Затвердити на 2016 рік резервний фонд бюджету міста Києва у сумі 70000,0 тис. гривень.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Києва на 2016 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);

медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220);

продукти харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

обслуговування державного (місцевого) боргу (код 2400);

соціальне забезпечення (код 2700);

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації (код 2282);

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування (код 2282);

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки (код 2281);

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла (код 2730);

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури (2240).

9. Затвердити в складі видатків бюджету міста Києва кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 614978,5 тис. грн згідно з додатком 7 до цього рішення.

10. Визначити граничний розмір місцевого боргу міста Києва станом на 31 грудня 2016 року у сумі 6200000,0 тис. гривень.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Києва, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Розпорядникам коштів бюджету міста Києва забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, у тому числі фактично спожиту у попередніх бюджетних періодах, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Виконавчому органу Київської міської ради затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Києва на 2016 рік:

13.1. До доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

13.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Києва на 2016 рік у частині:

14.1. Доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

14.2. Фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

14.3. Кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що до джерел фінансування бюджету міста Києва на 2016 рік належить зміна обсягів готівкових коштів бюджету міста Києва.

16. Створити в складі спеціального фонду бюджету міста Києва цільовий фонд та затвердити Положення про формування та використання коштів цільового фонду бюджету міста Києва у 2016 році згідно з додатком 8 до цього рішення.

17. Установити, що:

17.1. Забезпечення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що ліквідуються або реорганізуються, до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новоутвореним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються.

17.2. Перерахування коштів на видатки районних в місті Києві державних адміністрацій здійснюється за розпорядженнями про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів, що затверджуються керівниками фінансових управлінь районних в місті Києві державних адміністрацій.

17.3. Перевірку правильності складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів установ та організацій районних в місті Києві державних адміністрацій відповідно до пункту 42 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228, здійснюють фінансові управління районних в місті Києві державних адміністрацій.

17.4. Перерозподіл коштів у межах головного розпорядника бюджетних коштів між об'єктами будівництва, реконструкції, капітального ремонту тощо, а також видами оплачуваних робіт (проектні роботи, оплата за минулі роки, поточні капітальні вкладення, придбання обладнання тощо) здійснюється за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), погодженим постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

17.5. Розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з Державного бюджету України бюджету міста Києва у період між сесіями Київської міської ради здійснюється за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з подальшим внесенням змін до рішення про бюджет міста Києва.

17.6. Кошти відновної вартості зелених насаджень використовуються відповідно до рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року N 384/6600 "Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва" за пооб'єктним переліком, що затверджується виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

17.7. Кошти, які надходитимуть від позичальників у рахунок погашення пільгового довготермінового іпотечного кредиту, наданого за рахунок коштів бюджету міста Києва для молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво житла, та відсотки за користуванням ним спрямовуються на компенсацію різниці у відсоткових ставках та часткове погашення зобов'язань позичальників за кредитами відповідно до Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 18 листопада 2004 року N 570/1980.

18. Головним розпорядникам коштів бюджету міста Києва:

18.1. Оптимізувати структуру та штатну чисельність, затверджену в штатних розписах на 31 грудня 2015 року, працівників установ та комунальних підприємств і організацій, які отримують бюджетну підтримку за рахунок коштів бюджету міста Києва у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з відкриттям (розширенням) установ, комунальних підприємств та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг.

18.2. При формуванні державного/регіонального замовлення на підготовку фахівців/робітників у підпорядкованих їм вищих навчальних закладах комунальної власності територіальної громади міста Києва та у професійно-технічних навчальних закладах забезпечити його погодження з Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Вжити заходів щодо оптимізації державного/регіонального замовлення, не допускати його збільшення та забезпечити формування в межах бюджетних призначень, визначених у цьому рішенні, з урахуванням потреби міста Києва в кадрах.

19. Визначити:

19.1. Підгірцівську сільську раду Обухівського району Київської області виконавцем Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік у частині капітального ремонту та нового будівництва автодоріг у с. Підгірці Обухівського району.

19.2. Ходосівську сільську раду Києво-Святошинського району Київської області виконавцем Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік у частині капітального ремонту та нового будівництва автодоріг у с. Ходосівка Києво-Святошинського району.

20. Установити, що:

20.1. 50 відсотків суми надходжень від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім бюджетних установ і організацій, комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, комунальних підприємств, які здійснюють утримання об'єктів житлового фонду міста Києва) зараховуються до загального фонду бюджету міста Києва.

20.2. 30 відсотків суми надходжень орендної плати від надання в оренду майна (приміщень) лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста Києва, включених до мережі установ, які отримують кошти з бюджету міста Києва, головним розпорядником яких визначено Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), перераховуються на окремий рахунок Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та спрямовуються на утримання закладів та установ охорони здоров'я за погодженням з постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

21. Установити, що до 1 березня 2016 року комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама" не пізніше наступного робочого дня:

після зарахування коштів від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, перераховує 75 відсотків отриманих коштів (без податку на додану вартість) до цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва;

після зарахування коштів від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва перераховує 87,5 відсотка отриманих коштів (без податку на додану вартість) відповідним комунальним підприємствам транспорту загального користування та метрополітену, на балансі яких знаходяться території, транспортні засоби, споруди, будівлі, устаткування транспорту, що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва;

після зарахування коштів від плати за розміщення реклами на об'єктах комунальної власності територіальної громади міста Києва, що закріплені за комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло", перераховує 87,5 відсотка отриманих коштів (без податку на додану вартість) комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло".

22. Доручити Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

22.1. Здійснювати фінансування головних розпорядників коштів бюджету міста Києва відповідно до затверджених у встановленому порядку помісячних розписів доходів і видатків з урахуванням бюджетних зобов'язань, зареєстрованих у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, фінансових можливостей бюджету та відповідно до досягнутого рівня виконання показників по мережі, штатах і контингентах, виконання обсягів робіт та надання послуг тощо.

22.2. Здійснювати розрахунки з нерезидентами в іноземній валюті з рахунків, відкритих Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у публічному акціонерному товаристві "Комерційний банк "Хрещатик".

22.3. Вчиняти організаційно-правові дії щодо здійснення місцевих запозичень, залучення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Києва та здійснювати інші правові та організаційні дії щодо отримання, обслуговування, управління та повернення залучених коштів з урахуванням у бюджеті міста на відповідний рік витрат на їх обслуговування та повернення.

Здійснювати платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної громади міста Києва, згідно з відповідними договорами.

22.4. Здійснювати правочини з місцевим боргом з метою ефективного управління боргом міста Києва та здійснювати реструктуризацію заборгованості за кредитами, іншими борговими зобов'язаннями, залученими містом Києвом або під його гарантії, шляхом укладання з юридичними особами - позичальниками та/або юридичними особами - кредиторами відповідних угод тощо за умови дотримання граничного обсягу боргу на кінець бюджетного періоду.

22.5. Здійснювати на конкурсних засадах розміщення вільних коштів бюджету міста Києва на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду в установленому порядку.

22.6. Разом з визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку міжнародними рейтинговими агентствами Fitch, Standard and Poor's, Moody's забезпечувати проведення рейтингової оцінки міста Києва як емітента та його цінних паперів.

22.7. Проводити видатки за рахунок Державного бюджету України на проведення заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України в частині утримання позаміського запасного пункту управління Київської міської державної адміністрації.

23. З метою виконання статті 16 Бюджетного кодексу України доручити директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати місцеві запозичення у межах, визначених рішенням Київської міської ради про бюджет міста Києва, та підписувати від імені Київської міської ради усі та будь-які угоди та документи, необхідні для здійснення правочинів з місцевим боргом.

24. Департаменту фінансів та Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити внесок у статутний фонд публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" відповідно до затверджених бюджетних призначень.

25. Установити розміри орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком 10 до цього рішення.

Установити, що річна орендна плата за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва, на яких здійснюються різні види економічної діяльності, у тому числі передача будівель, споруд чи приміщень в оренду, встановлюється пропорційно до видів діяльності та розмірів орендної плати.

26. Установити порядок нарахування та сплати частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності міста Києва, згідно з додатком 11 до цього рішення.

27. Секретаріату Київської міської ради забезпечувати експлуатацію та утримання адміністративних будинків на вул. Хрещатик, 36 та вул. Б. Хмельницького, 6-а (енергоносії, інші комунальні послуги, охорона будинків та прилеглої території, послуги з обслуговування відомчої автоматичної телефонної станції, забезпечення заходів та інше).

Установи, що утримуються з бюджету міста Києва і розташовані в зазначених будинках (апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна бюджетна установа "Контактний центр міста Києва", Центр правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах), користуються приміщеннями без відшкодування витрат секретаріату Київської міської ради.

28. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

28.1. Подати на розгляд Київської міської ради протягом I кварталу 2016 року міські цільові програми, що потребують коригування.

28.2. Передбачити власними актами поадресний розподіл коштів у частині капітальних вкладень та ремонтів.

28.3. Розробити та подати до 1 лютого 2016 року на затвердження Київської міської ради проект рішення щодо надання на поворотній безоплатній основі фінансової підтримки комунальним закладам культури на створення мистецького продукту (вистава, оперета, мюзикл, інший мистецький захід).

28.4. Запровадити з 1 січня 2016 року конкурс ощадливого використання енергоресурсів та води серед колективів підприємств, установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва. Затвердити положення про конкурс, яким передбачити, зокрема, матеріальне заохочення колективів-переможців.

28.5. Затвердити порядок використання в 2016 році коштів бюджету міста Києва на капітальний ремонт житлових будинків у частині реалізації заходів з енергоефективності та енергозбереження, яким передбачити конкурсні умови залучення коштів мешканців цих будинків як співфінансування.

29. Продовжити на 2016 рік дію пункту 36 рішення Київської міської ради від 30 грудня 2010 року N 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" та додатка 16 до нього.

30. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2016 року.

31. Додатки 1 - 11 є невід'ємними складовими цього рішення.

32. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

33. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
22.12.2015 N 61/61


Доходи бюджету міста Києва на 2016 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т. ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

15486611,50

15486611,50

0,00

0,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

9399400,00

9399400,00

0,00

0,00

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

7985000,00

7985000,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

1414400,00

1414400,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

37330,50

37330,50

0,00

0,00

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

34800,00

34800,00

 

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

2520,00

2520,00

 

 

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

10,50

10,50

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

955000,00

955000,00

0,00

0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

955000,00

955000,00

 

 

18000000

Місцеві податки

5062281,00

5062281,00

0,00

0,00

18010000

Податок на майно

3092100,00

3092100,00

0,00

0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

13960,00

13960,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

15623,00

15623,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

1172,00

1172,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

167145,00

167145,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

894578,00

894578,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

1836292,40

1836292,40

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

47136,20

47136,20

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

29393,40

29393,40

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

61493,00

61493,00

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

25307,00

25307,00

 

 

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

58881,00

58881,00

 

 

18030000

Туристичний збір

11300,00

11300,00

 

 

18050000

Єдиний податок

1900000,00

1900000,00

 

 

19000000

Інші податки та збори

32600,00

32600,00

0,00

0,00

19010000

Екологічний податок

32600,00

32600,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження

1391190,60

413646,00

977544,60

296450,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

37411,00

22411,00

15000,00

15000,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

15000,00

15000,00

 

 

21010800

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність

15000,00

 

15000,00

15000,00

21080000

Інші надходження

7411,00

7411,00

 

 

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

411,00

411,00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

7000,00

7000,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

382125,00

382125,00

0,00

0,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

269325,00

269325,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

52600,00

52600,00

0,00

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

52600,00

52600,00

 

 

22090000

Державне мито

60200,00

60200,00

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

292160,00

9110,00

283050,00

281450,00

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

110,00

110,00

 

 

24060300

Інші надходження

9000,00

9000,00

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

1600,00

 

1600,00

 

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

281450,00

 

281450,00

281450,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ

679494,60

0,00

679494,60

0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

653724,20

 

653724,20

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25770,40

 

25770,40

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

351100,00

1100,00

350000,00

350000,00

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

101100,00

1100,00

100000,00

100000,00

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

1100,00

1100,00

 

 

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

100000,00

 

100000,00

100000,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

250000,00

0,00

250000,00

250000,00

33010000

Кошти від продажу землі

250000,00

 

250000,00

250000,00

40000000

Офіційні трансферти

9660371,00

9660371,00

 

 

41000000

Від органів державного управління

9660371,00

9660371,00

 

 

41030000

Субвенції

9660371,00

9660371,00

 

 

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

2288229,90

2288229,90

 

 

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

1668303,80

1668303,80

 

 

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

269440,50

269440,50

 

 

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

538,40

538,40

 

 

41033500

Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам

292244,90

292244,90

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

2099900,50

2099900,50

 

 

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

3032115,30

3032115,30

 

 

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

9597,70

9597,70

 

 

50000000

Цільові фонди

246870,00

0,00

246870,00

0,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

246870,00

0,00

246870,00

0,00

50110002

Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів

9000,00

 

9000,00

 

50110004

Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою

75000,00

 

75000,00

 

50110005

Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності

157870,00

 

157870,00

 

50110009

Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва

5000,00

 

5000,00

 

 

Всього доходів

27136143,10

25561728,50

1574414,60

646450,00


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1.1
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
22.12.2015 N 61/61


Індикативні показники по доходах загального фонду бюджету міста Києва на 2016 рік

тис. грн.

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд всього

Голосіїв-
ський район

Дарниць-
кий район

Деснян-
ський район

Дніпров-
ський район

Оболон-
ський район

Печер-
ський район

Поділь-
ський район

Святошин-
ський район

Солом'ян-
ський район

Шевчен-
ківський район

міський бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10000000

Податкові надходження

15486611,50

1824813,60

986663,30

732980,00

972473,00

1213493,50

2599529,20

1295205,10

930682,90

1587928,70

3342842,20

0,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

9399400,00

1044685,80

344883,00

212381,30

449123,60

501415,90

1919132,50

875222,90

427548,20

1009839,30

2615167,50

0,00

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

7985000,00

880502,10

301276,60

172514,30

383147,20

432359,60

1562023,70

719485,40

388933,00

885833,80

2258924,30

 

11020000

Податок на прибуток підприємств, в т. ч.

1414400,00

164183,70

43606,40

39867,00

65976,40

69056,30

357108,80

155737,50

38615,20

124005,50

356243,20

 

11020200

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

49300,00

908,10

2582,30

151,40

1442,80

657,80

800,80

10575,80

433,00

4583,10

27164,90

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

37330,50

14228,40

848,70

199,30

2335,80

8675,70

6122,50

963,20

986,40

1398,30

1572,20

0,00

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

34800,00

13780,00

474,20

177,80

962,40

8631,40

6111,60

957,10

898,70

1263,00

1543,80

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

2520,00

446,90

374,50

20,00

1373,30

40,60

10,40

6,10

87,70

132,10

28,40

 

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

10,50

1,50

0,00

1,50

0,10

3,70

0,50

0,00

0,00

3,20

0,00

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

955000,00

125750,40

109741,90

135812,50

84234,30

116848,60

76024,20

47646,20

87594,30

91421,10

79926,50

0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

955000,00

125750,40

109741,90

135812,50

84234,30

116848,60

76024,20

47646,20

87594,30

91421,10

79926,50

 

18000000

Місцеві податки і збори

5062281,00

639772,70

530918,10

384363,20

436238,10

586123,40

570318,80

370544,80

414297,20

484793,40

644911,30

0,00

18010000

Податок на майно

3092100,00

453614,60

278079,50

204366,60

247752,80

395290,90

369900,90

243244,30

233169,60

264661,50

402019,30

0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

13960,00

1637,80

834,30

146,80

1960,50

517,60

3659,50

1076,40

432,30

1100,40

2594,40

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

15623,00

1191,90

324,60

329,40

321,60

355,40

7501,00

287,40

327,00

641,20

4343,50

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

1172,00

13,80

30,10

0,00

4,00

0,40

6,80

4,00

1,70

14,10

1097,10

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

167145,00

23418,30

12185,40

10189,20

15949,40

17086,10

19948,00

11514,50

14191,30

20755,50

21907,30

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

894578,00

133812,50

82196,20

60003,20

71424,40

116308,20

102133,00

71945,30

68170,80

75067,20

113517,20

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

1836292,40

274667,30

168718,30

123164,30

146607,80

238737,60

209641,10

147676,90

139929,30

154085,00

233064,80

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

47136,20

7050,70

4331,00

3161,60

3763,40

6128,40

5381,50

3790,90

3592,00

3955,40

5981,30

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

29393,40

4396,70

2700,80

1971,50

2346,80

3821,60

3355,80

2363,90

2239,90

2466,50

3729,90

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

61493,00

4047,10

5765,00

4997,30

3886,60

8791,50

13208,30

2453,10

2789,30

5387,20

10167,60

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

25307,00

3378,50

993,80

403,30

1488,30

3544,10

5065,90

2131,90

1496,00

1189,00

5616,20

 

18020000

Збір за місця за паркування транспортних засобів

58881,00

4213,30

10871,70

12087,30

4505,40

1402,60

4495,30

3125,10

9207,10

2777,40

6195,80

 

18030000

Туристичний збір

11300,00

537,10

91,90

87,50

548,90

164,90

1971,60

1279,10

61,20

392,30

6165,50

 

18050000

Єдиний податок

1900000,00

181407,70

241875,00

167821,80

183431,00

189265,00

193951,00

122896,30

171859,30

216962,20

230530,70

 

19000000

Інші податки та збори

32600,00

376,30

271,60

223,70

541,20

429,90

27931,20

828,00

256,80

476,60

1264,70

0,00

19010000

Екологічний податок

32600,00

376,30

271,60

223,70

541,20

429,90

27931,20

828,00

256,80

476,60

1264,70

 

20000000

Неподаткові надходження

413646,00

30453,00

41267,50

24553,20

22184,40

26788,40

34654,90

34316,40

34519,80

39091,10

125817,30

0,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

22411,00

981,30

1324,30

316,30

612,70

222,40

399,80

4742,70

645,90

4150,20

9015,40

0,00

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

15000,00

546,30

107,80

30,30

583,70

156,70

108,00

3715,10

68,20

3723,20

5960,70

0,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

15000,00

546,30

107,80

30,30

583,70

156,70

108,00

3715,10

68,20

3723,20

5960,70

 

21080000

Інші надходження

7411,00

435,00

1216,50

286,00

29,00

65,70

291,80

1027,60

577,70

427,00

3054,70

0,00

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

411,00

12,90

31,00

249,50

2,50

3,30

1,50

26,70

24,10

53,30

6,20

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

7000,00

422,10

1185,50

36,50

26,50

62,40

290,30

1000,90

553,60

373,70

3048,50

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

382125,00

29288,70

39628,80

23916,30

21281,20

26107,40

32993,10

27580,50

33247,90

34223,40

113857,70

0,00

22010000

Плата за ліцензії

269325,00

24064,70

34162,70

19135,10

15166,60

22109,60

25711,70

20299,90

29869,30

17772,10

61033,30

0,00

22010200, 22010300, 22010500 - 22011100, 22011800, 22012500

Плата за ліцензії

269325,00

24064,70

34162,70

19135,10

15166,60

22109,60

25711,70

20299,90

29869,30

17772,10

61033,30

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим державним майном

52600,00

2177,60

1737,10

2400,10

2214,60

1102,30

3018,80

4204,40

1430,50

13179,10

21135,50

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності

52600,00

2177,60

1737,10

2400,10

2214,60

1102,30

3018,80

4204,40

1430,50

13179,10

21135,50

 

22090000

Державне мито

60200,00

3046,40

3729,00

2381,10

3900,00

2895,50

4262,60

3076,20

1948,10

3272,20

31688,90

 

24000000

Інші неподаткові надходження

9110,00

183,00

314,40

320,60

290,50

458,60

1262,00

1993,20

626,00

717,50

2944,20

0,00

24060000

Інші надходження

9000,00

183,00

314,40

320,60

290,50

406,30

1261,40

1993,20

623,80

717,50

2889,30

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,30

0,60

0,00

2,20

0,00

54,90

 

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

1100,00

16,90

287,10

12,20

44,30

33,90

30,50

31,70

233,40

53,80

356,20

 

 

Разом доходів :

15901357,50

1855283,50

1028217,90

757545,40

994701,70

1240315,80

2634214,60

1329553,20

965436,10

1627073,60

3469015,70

0,00


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
22.12.2015 N 61/61


Фінансування бюджету міста Києва на 2016 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т. ч. бюджет розвитку

 

Загальне фінансування

-1500000,00

-3648123,20

2148123,20

2148123,20

400000

Фінансування за борговими операціями

-1500000,00

0,00

-1500000,00

-1500000,00

401000

Запозичення

875000,00

0,00

875000,00

875000,00

401100

Внутрішні запозичення

875000,00

 

875000,00

875000,00

402000

Погашення

-2375000,00

0,00

-2375000,00

-2375000,00

402100

Внутрішні зобов'язання

-2375000,00

 

-2375000,00

-2375000,00

600000

Фінансування за активними операціями

0,00

-3648123,20

3648123,20

3648123,20

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00

-3648123,20

3648123,20

3648123,20

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-3648123,20

3648123,20

3648123,20


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
22.12.2015 N 61/61


РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Києва на 2016 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредиту-
вання місцевого бюджету1

Код тимчасової класифікації видатків та кредиту-
вання місцевого бюджету

Код функціо-
нальної класифікації видатків та кредиту-
вання бюджету

Найменування
згідно з
типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

0100000

 

 

Київська міська рада (Секретаріат)

142673,90

142673,90

21813,20

7342,00

 

5892,30

103,20

 

 

5789,10

5789,10

148566,20

0110000

 

 

Київська міська рада (Секретаріат)

142673,90

142673,90

21813,20

7342,00

 

5892,30

103,20

 

 

5789,10

5789,10

148566,20

0110170

010116

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)

53879,20

53879,20

21813,20

7342,00

 

3652,30

103,20

 

 

3549,10

3549,10

57531,50

0116310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

240,00

 

 

 

240,00

240,00

240,00

0118600

 

 

Інші видатки

88294,70

88294,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88294,70

0118600

250404

0133

Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам

1582,60

1582,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1582,60

0118600

250404

0133

Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

85845,70

85845,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85845,70

0118600

250404

0133

Забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України

866,40

866,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

866,40

0118700

 

 

Інші додаткові дотації

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

0118700

250315

0180

Щасливській сільській раді Бориспільського району

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

0118700

250315

0180

Ревненській сільській раді Бориспільського району

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

0118700

250315

0180

Підгірцівській сільській раді Обухівського району

200,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

0118700

250315

0180

Гнідинській сільській раді Бориспільського району

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

0118800

 

 

Інші субвенції

 

 

 

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

2000,00

2000,00

0118800

250380

0180

Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці Обухівського району

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

0118800

250380

0180

Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва місцевому бюджету Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Ходосівка Києво-Святошинського району

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

0300000

 

 

Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)

2309,90

2309,90

1412,20

66,00

 

64,40

 

 

 

64,40

64,40

2374,30

0310000

 

 

Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)

2309,90

2309,90

1412,20

66,00

 

64,40

 

 

 

64,40

64,40

2374,30

0310190

010117

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві

2309,90

2309,90

1412,20

66,00

 

64,40

 

 

 

64,40

64,40

2374,30

0400000

 

 

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

97197,20

87047,20

33362,60

500,00

10150,00

18934,40

 

 

 

18934,40

18934,40

116131,60

0410000

 

 

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

97197,20

87047,20

33362,60

500,00

10150,00

18934,40

 

 

 

18934,40

18934,40

116131,60

0410190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

60721,60

60721,60

27617,80

500,00

 

6584,40

 

 

 

6584,40

6584,40

67306,00

0416310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

2700,00

 

 

 

2700,00

2700,00

2700,00

0416660

 

 

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

23934,50

13784,50

 

 

10150,00

9230,00

 

 

 

9230,00

9230,00

33164,50

0416662

170901

0460

Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")

23934,50

13784,50

 

 

10150,00

9230,00

 

 

 

9230,00

9230,00

33164,50

0418600

 

 

Інші видатки

12541,10

12541,10

5744,80

 

 

420,00

 

 

 

420,00

420,00

12961,10

0418600

250404

0133

Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови

602,60

602,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

602,60

0418600

250404

0133

Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м. Києва"

9046,50

9046,50

5744,80

 

 

420,00

 

 

 

420,00

420,00

9466,50

0418600

250404

0133

Профілактика та протидія злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)

1020,00

1020,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020,00

0418600

250404

0133

Організація та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків, відрядження працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо.

1872,00

1872,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1872,00

0800000

 

 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

56264,30

56264,30

5218,30

362,00

 

295,40

 

 

 

295,40

295,40

56559,70

0810000

 

 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

56264,30

56264,30

5218,30

362,00

 

295,40

 

 

 

295,40

295,40

56559,70

0810190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві

7845,80

7845,80

5218,30

362,00

 

295,40

 

 

 

295,40

295,40

8141,20

0817210

 

 

Підтримка засобів масової інформації

37681,90

37681,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37681,90

0817211

120100

0830

Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

29121,00

29121,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29121,00

0817212

120201

0830

Підтримка періодичних видань (газет та журналів)

7160,90

7160,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7160,90

0817213

120300

0830

Підтримка книговидання

1000,00

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

0817214

120400

0830

Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації" та моніторинг інформаційного середовища

400,00

400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,00

0818600

 

 

Інші видатки

10736,60

10736,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10736,60

0818600

250404

0133

Програма сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012 - 2016 рр.

10736,60

10736,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10736,60

1000000

 

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДАї)

820646,90

820646,90

258567,05

72948,90

 

108592,10

73680,60

10912,60

7488,10

34911,50

18277,70

929239,00

1010000

 

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДАї)

820646,90

820646,90

258567,05

72948,90

 

108592,10

73680,60

10912,60

7488,10

34911,50

18277,70

929239,00

1010190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві

14380,70

14380,70

9368,40

470,40

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

14880,70

1011020

070201

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

2566,30

2566,30

1681,30

213,50

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

2866,30

1011080

070307

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

34525,00

34525,00

10786,20

8650,00

 

3565,00

502,40

 

122,20

3062,60

3037,60

38090,00

1011090

070401

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

48169,60

48169,60

26917,30

7076,50

 

8350,80

3425,00

1150,00

353,00

4925,80

4755,80

56520,40

1011100

070501

0930

Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти

332360,90

332360,90

150047,70

46881,40

 

35527,70

28775,20

7618,90

4231,10

6752,50

1850,00

367888,60

1011120

070601

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

22191,90

22191,90

 

 

 

4393,90

4268,90

 

 

125,00

 

26585,80

1011130

070602

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

126641,30

126641,30

 

 

 

39831,60

27295,90

 

 

12535,70

1300,00

166472,90

1011140

070701

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації

15801,90

15801,90

10399,30

1115,00

 

819,80

459,80

108,70

91,60

360,00

290,00

16621,70

1011170

070802

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

9021,90

9021,90

3033,00

46,50

 

 

 

 

 

 

 

9021,90

1011180

070803

0990

Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями

921,50

921,50

664,90

 

 

 

 

 

 

 

 

921,50

1011190

070804

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

740,60

740,60

534,90

 

 

 

 

 

 

 

 

740,60

1011210

070806

0990

Утримання інших закладів освіти

4737,50

4737,50

2015,80

1815,00

 

3156,00

3156,00

700,00

1457,70

 

 

7893,50

1011220

 

 

Інші освітні програми

 

 

 

 

 

2044,30

 

 

 

2044,30

2044,30

2044,30

1011220

070807

0990

Інші освітні програми

 

 

 

 

 

2044,30

 

 

 

2044,30

2044,30

2044,30

1013140

091103

1040

Заходи державної політики з питань молоді

2749,80

2749,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2749,80

1013160

091108

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

30614,80

30614,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30614,80

1013500

091106

1040

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

6828,30

6828,30

 

 

 

900,00

 

 

 

900,00

900,00

7728,30

1015010

 

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

12330,60

12330,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12330,60

1015011

130102

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

7372,90

7372,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7372,90

1015012

130106

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

4957,70

4957,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4957,70

1015020

 

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

131614,65

131614,65

39383,80

6586,30

 

8403,00

5797,40

1335,00

1232,50

2605,60

2500,00

140017,65

1015021

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

27195,60

27195,60

7119,80

5315,30

 

7603,00

5797,40

1335,00

1232,50

1805,60

1700,00

34798,60

1015022

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

67525,35

67525,35

32264,00

1271,00

 

800,00

 

 

 

800,00

800,00

68325,35

1015023

130203

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

30993,70

30993,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30993,70

1015024

130110

0810

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

5900,00

5900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5900,00

1015040

 

 

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів

4500,05

4500,05

1601,35

94,30

 

 

 

 

 

 

 

4500,05

1015041

130104

0810

Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

2818,55

2818,55

1601,35

94,30

 

 

 

 

 

 

 

2818,55

1015042

130105

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

1681,50

1681,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1681,50

1015050

130113

0810

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

1888,20

1888,20

1200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1888,20

1015060

130115

0810

Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури

1252,90

1252,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1252,90

1015100

 

 

Інші видатки

16808,50

16808,50

933,10

 

 

 

 

 

 

 

 

16808,50

1015101

130112

0810

Фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та інші заходи в сфері фізичної культури та спорту

16808,50

16808,50

933,10

 

 

 

 

 

 

 

 

16808,50

1016310

 

 

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

800,00

 

 

 

800,00

800,00

800,00

1016310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

800,00

 

 

 

800,00

800,00

800,00

1400000

 

 

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

3462798,80

3462798,80

1743547,80

356240,30

 

272659,60

176265,10

49592,50

23806,60

96394,50

86833,80

3735458,40

1410000

 

 

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

3462798,80

3462798,80

1743547,80

356240,30

 

272659,60

176265,10

49592,50

23806,60

96394,50

86833,80

3735458,40

1410190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві

11524,10

11524,10

7476,50

929,00

 

1010,00

10,00

 

 

1000,00

1000,00

12534,10

1411120

070601

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

61036,00

61036,00

 

 

 

16693,90

15985,80

 

 

708,10

628,00

77729,90

1411140

070701

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

1733,30

1733,30

1271,70

 

 

 

 

 

 

 

 

1733,30

1412010

 

 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

1274784,60

1274784,60

729940,60

169906,60

 

112982,60

61382,60

6757,50

14013,60

51600,00

47407,00

1387767,20

1412010

080101

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

1274784,60

1274784,60

729940,60

169906,60

 

112982,60

61382,60

6757,50

14013,60

51600,00

47407,00

1387767,20

1412020

080102

0731

Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями

187120,10

187120,10

104118,90

27554,00

 

14758,20

12613,50

5368,40

1959,60

2144,70

1670,00

201878,30

1412030

 

 

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

594274,70

594274,70

329389,80

81270,00

 

20252,80

16111,80

4863,60

2325,00

4141,00

3861,00

614527,50

1412030

080201

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

594274,70

594274,70

329389,80

81270,00

 

20252,80

16111,80

4863,60

2325,00

4141,00

3861,00

614527,50

1412050

080203

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

188402,30

188402,30

113948,60

25189,10

 

4872,30

3632,30

468,30

687,30

1240,00

1240,00

193274,60

1412060

080204

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз

21364,40

21364,40

7342,90

4614,00

 

50,00

 

 

 

50,00

50,00

21414,40

1412070

080205

0734

Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

49421,10

49421,10

21323,20

8704,00

 

355,20

180,20

 

148,30

175,00

175,00

49776,30

1412090

080207

0761

Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

41470,70

41470,70

23216,70

2721,20

 

110,00

 

 

 

110,00

110,00

41580,70

1412100

080208

0762

Створення банків крові та її компонентів

18021,40

18021,40

10567,80

2006,10

 

3073,60

2760,00

379,70

287,80

313,60

40,00

21095,00

1412110

 

 

Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню

231442,30

231442,30

151869,60

6785,20

 

2683,00

1533,00

 

27,40

1150,00

1150,00

234125,30

1412110

080209

0724

Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню

224910,40

224910,40

151869,60

6785,20

 

2683,00

1533,00

 

27,40

1150,00

1150,00

227593,40

1412110

080209

0724

Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги)

6531,90

6531,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6531,90

1412120

080300

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

32000,00

32000,00

21218,50

1765,30

 

860,80

820,80

293,80

65,70

40,00

40,00

32860,80

1412130

080400

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

104406,80

104406,80

65414,50

9533,40

 

24336,20

19686,30

10119,90

1054,10

4649,90

2220,00

128743,00

1412140

080500

0722

Надання стоматологічної допомоги населенню

35154,40

35154,40

21999,40

4381,10

 

20305,50

20238,50

12006,10

800,10

67,00

 

55459,90

1412170

080704

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

1751,20

1751,20

1204,30

109,70

 

68,80

68,80

12,00

 

 

 

1820,00

1412190

081001

0763

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

6177,50

6177,50

4423,60

148,10

 

 

 

 

 

 

 

6177,50

1412210

 

 

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

104202,50

104202,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104202,50

1412211

081006

0740

Програма і централізовані заходи з імунопрофілактики

1700,00

1700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700,00

1412212

081007

0763

Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

1300,00

1300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300,00

1412213

081008

0763

Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

6202,50

6202,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6202,50

1412214

081009

0763

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

80000,00

80000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80000,00

1412215

081010

0763

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

15000,00

15000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000,00

1412220

 

 

Інші заходи в галузі охорони здоров'я

483525,40

483525,40

119875,00

10064,70

 

35246,70

7713,90

3181,70

930,20

27532,80

27242,80

518772,10

1412220

081002

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії)

1263,70

1263,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1263,70

1412220

081002

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я

482261,70

482261,70

119875,00

10064,70

 

35246,70

7713,90

3181,70

930,20

27532,80

27242,80

517508,40

1417340

160904

0421

Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

14986,00

14986,00

8946,20

558,80

 

15000,00

13527,60

6141,50

1507,50

1472,40

 

29986,00

1500000

 

 

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

5320102,80

5320102,80

132801,70

53731,70

 

50960,70

28967,10

 

1843,30

21993,60

20719,60

5371063,50

1510000

 

 

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

5320102,80

5320102,80

132801,70

53731,70

 

50960,70

28967,10

 

1843,30

21993,60

20719,60

5371063,50

1510190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві

19443,40

19443,40

13073,90

582,00

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

19643,40

1511060

070303

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

9597,70

9597,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9597,70

1513010

 

 

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття

1668303,80

1668303,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1668303,80

1513011

090201

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

412053,00

412053,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412053,00

1513012

090204

1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги

192236,00

192236,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192236,00

1513013

090207

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

330611,00

330611,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330611,00

1513015

090215

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

24838,00

24838,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24838,00

1513016

090405

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

708565,80

708565,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

708565,80

1513020

 

 

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

538,40

538,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

538,40

1513021

090202

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

329,10

329,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329,10

1513022

090205

1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

28,80

28,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,80

1513023

090208

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

48,00

48,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,00

1513025

090216

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

43,30

43,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,30

1513026

090406

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

89,20

89,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,20

1513030

 

 

Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

648549,90

648549,90

 

 

 

700,00

 

 

 

700,00

700,00

649249,90

1513031

090203

1030

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

3295,00

3295,00

 

 

 

700,00

 

 

 

700,00

700,00

3995,00

1513032

090206

1030

Надання інших пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури

5,00

5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00

1513033

090209

1070

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

1393,60

1393,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1393,60

1513034

090214

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

22796,00

22796,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22796,00

1513035

170102

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

46216,10

46216,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46216,10

1513035

170102

1070

Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

53944,90

53944,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53944,90

1513037

170302

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (субвенція)

21301,20

21301,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301,20

1513038

170602

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

173683,60

173683,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173683,60

1513038

170602

1070

Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

325914,50

325914,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325914,50

1513040

 

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

2245045,00

2245045,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2245045,00

1513041

090302

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

21232,50

21232,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21232,50

1513042

090303

1040

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

24202,80

24202,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24202,80

1513043

090304

1040

Надання допомоги при народженні дитини

1506183,10

1506183,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1506183,10

1513044

090305

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

80076,50

80076,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80076,50

1513045

090306

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

165842,00

165842,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165842,00

1513046

090307

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

12120,50

12120,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12120,50

1513047

090308

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

4253,90

4253,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4253,90

1513048

090401

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

82503,90

82503,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82503,90

1513049

091300

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

348629,80

348629,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348629,80

1513050

090212

1070

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

8462,80

8462,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8462,80

1513080

090413

1010

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

43184,90

43184,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43184,90

1513100

 

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

203913,70

203913,70

82733,20

39989,20

 

43738,00

27090,30

 

974,20

16647,70

16077,70

247651,70

1513101

090601

1010

Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

34464,00

34464,00

14976,40

8260,00

 

5141,40

2412,10

 

 

2729,30

2729,30

39605,40

1513102

090901

1020

Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

148726,60

148726,60

55826,80

30301,00

 

34066,80

24678,20

 

974,20

9388,60

8818,60

182793,40

1513104

091204

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

15368,10

15368,10

8950,00

292,00

 

3482,80

 

 

 

3482,80

3482,80

18850,90

1513105

091206

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

5355,00

5355,00

2980,00

1136,20

 

1047,00

 

 

 

1047,00

1047,00

6402,00

1513180

 

 

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6122,20

6122,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6122,20

1513181

091205

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

5719,00

5719,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5719,00

1513182

091303

1010

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

376,30

376,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376,30

1513183

091304

1010

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп

26,90

26,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,90

1513200

 

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

139547,70

139547,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139547,70

1513201

090416

1030

Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни і праці

132180,90

132180,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132180,90

1513202

091209

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

7366,80

7366,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7366,80

1513210

 

 

Технічне та бухгалтерське обслуговування закладів та установ соціального захисту

105,00

105,00

77,00

 

 

 

 

 

 

 

 

105,00

1513211

091210

1090

Здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень

105,00

105,00

77,00

 

 

 

 

 

 

 

 

105,00

1513220

091212

1090

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

34893,80

34893,80

20127,40

1253,20

 

3748,80

1065,50

 

730,00

2683,30

2683,30

38642,60

1513300

 

 

Інші установи та заклади

39848,90

39848,90

16790,20

11907,30

 

2573,90

811,30

 

139,10

1762,60

1058,60

42422,80

1513300

091214

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

39848,90

39848,90

16790,20

11907,30

 

2573,90

811,30

 

139,10

1762,60

1058,60

42422,80

1513400

 

 

Інші видатки на соціальний захист населення

250145,60

250145,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250145,60

1513400

090412

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

250145,60

250145,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250145,60

1518600

 

 

Інші видатки

2400,00

2400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400,00

1518600

250404

0133

Забезпечення функціонування інформаційно-телекомунаційної системи "Картка киянина"

2400,00

2400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400,00

2000000

 

 

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

34024,50

34024,50

15849,20

3590,40

 

1950,50

 

 

 

1950,50

1950,50

35975,00

2010000

 

 

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

34024,50

34024,50

15849,20

3590,40

 

1950,50

 

 

 

1950,50

1950,50

35975,00

2010190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

2965,00

2965,00

1991,10

100,00

 

 

 

 

 

 

 

2965,00

2011060

070303

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

109,50

109,50

 

 

 

1050,00

 

 

 

1050,00

1050,00

1159,50

2013110

 

 

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

13369,90

13369,90

6034,80

2099,40

 

865,50

 

 

 

865,50

865,50

14235,40

2013111

090700

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах

8793,00

8793,00

3419,50

2099,40

 

865,50

 

 

 

865,50

865,50

9658,50

2013112

090802

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

4576,90

4576,90

2615,30

 

 

 

 

 

 

 

 

4576,90

2013130

 

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7842,20

7842,20

4086,10

542,90

 

 

 

 

 

 

 

7842,20

2013131

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

5129,20

5129,20

2928,60

542,90

 

 

 

 

 

 

 

5129,20

2013132

091102

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1796,20

1796,20

996,10

 

 

 

 

 

 

 

 

1796,20

2013134

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

916,80

916,80

161,40

 

 

 

 

 

 

 

 

916,80

2013160

091108

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

2507,70

2507,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2507,70

2013300

 

 

Інші установи та заклади

2733,40

2733,40

1444,90

302,80

 

35,00

 

 

 

35,00

35,00

2768,40

2013300

091214

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

2733,40

2733,40

1444,90

302,80

 

35,00

 

 

 

35,00

35,00

2768,40

2013400

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1569,60

1569,60

790,50

 

 

 

 

 

 

 

 

1569,60

2013500

091106

 

Інші видатки

2927,20

2927,20

1501,80

545,30

 

 

 

 

 

 

 

2927,20

2400000

 

 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

509906,80

509906,80

106194,40

16946,90

 

50113,50

25350,80

5879,50

1526,30

24762,70

24182,70

560020,30

2410000

 

 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

509906,80

509906,80

106194,40

16946,90

 

50113,50

25350,80

5879,50

1526,30

24762,70

24182,70

560020,30

2410190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві

12469,50

12469,50

7801,30

1481,00

 

2500,00

2500,00

1159,60

363,10

 

 

14969,50

2411020

070201

0921

Надання загальноосвітньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

25863,70

25863,70

17619,70

1482,50

 

4118,20

3988,20

1963,00

110,00

130,00

 

29981,90

2411120

070601

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

50780,20

50780,20

 

 

 

2967,10

2967,10

 

 

 

 

53747,30

2411130

070602

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

32700,70

32700,70

 

 

 

9431,00

7285,80

 

 

2145,20

2125,20

42131,70

2414020

110102

0821

Театри

188857,80

188857,80

 

 

 

2875,80

 

 

 

2875,80

2875,80

191733,60

2414030

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

49306,90

49306,90

 

 

 

1030,50

 

 

 

1030,50

1030,50

50337,40

2414060

110201

0824

Бібліотеки

19635,90

19635,90

11586,00

1574,60

 

2133,00

110,00

5,00

9,20

2023,00

2000,00

21768,90

2414070

110202

0824

Музеї і виставки

96307,10

96307,10

50176,10

9809,50

 

7953,20

4743,10

1466,00

464,70

3210,10

3010,50

104260,30

2414090

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

1730,80

1730,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1730,80

2414100

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

11741,70

11741,70

7642,40

1325,10

 

2994,50

1200,00

650,00

82,00

1794,50

1594,50

14736,20

2414200

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

20512,50

20512,50

11368,90

1274,20

 

2564,00

2556,60

635,90

497,30

7,40

 

23076,50

2416310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

10600,00

 

 

 

10600,00

10600,00

10600,00

2416420

 

 

Збереження пам'яток історії та культури

 

 

 

 

 

946,20

 

 

 

946,20

946,20

946,20

2416421

150201

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

 

 

 

 

 

946,20

 

 

 

946,20

946,20

946,20

3300000

 

 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)

21358,80

21358,80

11812,60

639,10

 

1846,00

 

 

 

1846,00

1846,00

23204,80

3310000

 

 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)

21358,80

21358,80

11812,60

639,10

 

1846,00

 

 

 

1846,00

1846,00

23204,80

3310190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві

19858,80

19858,80

11812,60

639,10

 

1846,00

 

 

 

1846,00

1846,00

21704,80

3317450

180404

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

1500,00

1500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500,00

4100000

 

 

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

144085,90

37685,10

10600,60

789,00

106400,80

434561,70

1285,00

280,00

310,00

433276,70

432006,70

578647,60

4110000

 

 

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

144085,90

37685,10

10600,60

789,00

106400,80

434561,70

1285,00

280,00

310,00

433276,70

432006,70

578647,60

4110190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

16309,50

16309,50

10600,60

789,00

 

1485,00

1285,00

280,00

310,00

200,00

200,00

17794,50

4111010

070101

0910

Дошкільна освіта

6112,60

6112,60

 

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

6312,60

4111020

070201

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

5478,70

5478,70

 

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

5678,70

4111030

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

131,60

131,60

 

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

331,60

4111040

070301

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

95,70

95,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,70

4111060

070303

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

12,00

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,00

4111070

070304

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

191,40

191,40

 

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

391,40

4111080

070307

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

12,00

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,00

4111090

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

 

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

200,00

4113030

 

 

Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

50,00

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00

4113031

090203

1030

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

50,00

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00

4113090

090417

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

7430,60

7430,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7430,60

4113400

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1000,00

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

4116020

 

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

41800,00

 

 

 

41800,00

41800,00

41800,00

4116021

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

21800,00

 

 

 

21800,00

21800,00

21800,00

4116022

100106

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

 

 

 

 

 

20000,00

 

 

 

20000,00

20000,00

20000,00

4116030

100103

0610

Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства

23600,00

 

 

 

23600,00

 

 

 

 

 

 

23600,00

4116060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

58204,40

 

 

 

58204,40

13111,00

 

 

 

13111,00

13111,00

71315,40

4116130

100302

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

4074,40

861,00

 

 

3213,40

800,00

 

 

 

800,00

800,00

4874,40

4116310

 

 

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

350743,70

 

 

 

350743,70

350743,70

350743,70

4116310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

350743,70

 

 

 

350743,70

350743,70

350743,70

4117410

180107

0470

Заходи з енергозбереження

4000,00

 

 

 

4000,00

 

 

 

 

 

 

4000,00

4117500

 

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

16787,00

 

 

 

16787,00

24352,00

 

 

 

24352,00

24352,00

41139,00

4117500

180410

0411

Забезпечення впровадження енергозбереження заходів (проектів)

16787,00

 

 

 

16787,00

24352,00

 

 

 

24352,00

24352,00

41139,00

4118600

 

 

Інші видатки

596,00

 

 

 

596,00

 

 

 

 

 

 

596,00

4118600

250404

0133

Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури та погашення кредиторської заборгованості минулих років

596,00

 

 

 

596,00

 

 

 

 

 

 

596,00

4119180

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

1270,00

 

 

 

1270,00

 

1270,00

4119180

240900

0133

Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

1270,00

 

 

 

1270,00

 

1270,00

4300000

 

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

47260,40

47260,40

7936,40

347,00

 

383193,40

2693,40

 

949,00

380500,00

380500,00

430453,80

4310000

 

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

47260,40

47260,40

7936,40

347,00

 

383193,40

2693,40

 

949,00

380500,00

380500,00

430453,80

4310190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері будівництва та житлового забезпечення у місті Києві

11260,40

11260,40

7936,40

347,00

 

1193,40

1193,40

 

949,00

 

 

12453,80

4316020

 

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

300,00

4316021

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

300,00

4316310

 

 

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

135142,50

 

 

 

135142,50

135142,50

135142,50

4316310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

135142,50

 

 

 

135142,50

135142,50

135142,50

4316320

 

 

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

 

 

 

 

 

2900,00

1500,00

 

 

1400,00

1400,00

2900,00

4316321

150104

1060

Здешевлення вартості будівництва житла у молодіжних житлових комплексах

 

 

 

 

 

1500,00

1500,00

 

 

 

 

1500,00

4316324

150118

1060

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

 

 

 

 

 

1400,00

 

 

 

1400,00

1400,00

1400,00

4316330

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

199557,50

 

 

 

199557,50

199557,50

199557,50

4316380

150119

0732

Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

 

 

44100,00

 

 

 

44100,00

44100,00

44100,00

4318100

 

 

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

36000,00

36000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36000,00

4318102

250907

1060

Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян

34800,00

34800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34800,00

4318108

250913

1060

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

1200,00

1200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200,00

4500000

 

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

17033,60

17033,60

7814,00

478,00

 

1249,00

 

 

 

1249,00

1249,00

18282,60

4510000

 

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

17033,60

17033,60

7814,00

478,00

 

1249,00

 

 

 

1249,00

1249,00

18282,60

4510190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

16033,60

16033,60

7814,00

478,00

 

886,00

 

 

 

886,00

886,00

16919,60

4517470

 

 

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

 

 

 

 

 

363,00

 

 

 

363,00

363,00

363,00

4517470

180409

0490

Внески до статутного капіталу ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК"

 

 

 

 

 

363,00

 

 

 

363,00

363,00

363,00

4517500

 

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1000,00

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

4517500

180410

0411

Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м. Києва

1000,00

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

4700000

 

 

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

5699,40

5699,40

3767,40

100,00

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

6199,40

4710000

 

 

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

5699,40

5699,40

3767,40

100,00

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

6199,40

4710190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва

5699,40

5699,40

3767,40

100,00

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

6199,40

4800000

 

 

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

13374,30

13374,30

8480,30

1134,00

 

75831,60

33212,60

 

221,30

42619,00

42591,90

89205,90

4810000

 

 

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

13374,30

13374,30

8480,30

1134,00

 

75831,60

33212,60

 

221,30

42619,00

42591,90

89205,90

4810190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Києві

13374,30

13374,30

8480,30

1134,00

 

2987,90

1242,60

 

221,30

1745,30

1718,20

16362,20

4816310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

11449,90

 

 

 

11449,90

11449,90

11449,90

4816430

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

 

 

 

 

 

29423,80

 

 

 

29423,80

29423,80

29423,80

4819180

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

31970,00

31970,00

 

 

 

 

31970,00

4819180

240900

0133

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

31970,00

31970,00

 

 

 

 

31970,00

5000000

 

 

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

131873,30

55575,00

9768,70

996,00

76298,30

143301,50

30215,00

 

 

113086,50

82756,50

275174,80

5010000

 

 

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

131873,30

55575,00

9768,70

996,00

76298,30

143301,50

30215,00

 

 

113086,50

82756,50

275174,80

5010190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері благоустрою та збереження природного середовища у місті Києві

16484,40

16484,40

9768,70

996,00

 

228,50

 

 

 

228,50

228,50

16712,90

5014200

 

 

Інші культурно-освітні заклади та заходи

18221,50

18221,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18221,50

5014200

110502

0829

Зоопарки

18221,50

18221,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18221,50

5016060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

64903,40

 

 

 

64903,40

31470,00

 

 

 

31470,00

31470,00

96373,40

5016130

100302

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

11394,90

 

 

 

11394,90

 

 

 

 

 

 

11394,90

5016310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

50078,00

 

 

 

50078,00

50078,00

50078,00

5017840

210110

0320

Організація рятування на водах

9017,10

9017,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9017,10

5018600

 

 

Інші видатки

11852,00

11852,00

 

 

 

980,00

 

 

 

980,00

980,00

12832,00

5018600

250404

0133

Поповнення матеріального резерву

670,00

670,00

 

 

 

980,00

 

 

 

980,00

980,00

1650,00

5018600

250404

0133

Забезпечення діяльності Комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку"

11182,00

11182,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11182,00

5019110

240601

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

1600,00

 

 

 

1600,00

 

1600,00

5019180

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

58945,00

30215,00

 

 

28730,00

 

58945,00

5019180

240900

0133

Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

 

1000,00

5019180

240900

0133

Створення та відновлення зелених насаджень

 

 

 

 

 

5000,00

 

 

 

5000,00

 

5000,00

5019180

240900

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

52945,00

30215,00

 

 

22730,00

 

52945,00

5100000

 

 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

11488,30

11488,30

6592,90

419,00

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

11788,30

5110000

 

 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

11488,30

11488,30

6592,90

419,00

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

11788,30

5110190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві

10243,30

10243,30

6592,90

419,00

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

10543,30

5117450

180404

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

5118600

 

 

Інші видатки

745,00

745,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

745,00

5118600

250404

0133

Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"

745,00

745,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

745,00

5600000

 

 

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

28196,40

19646,40

12104,10

671,00

8550,00

940,00

 

 

 

940,00

940,00

29136,40

5610000

 

 

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

28196,40

19646,40

12104,10

671,00

8550,00

940,00

 

 

 

940,00

940,00

29136,40

5610190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві

19646,40

19646,40

12104,10

671,00

 

600,00

 

 

 

600,00

600,00

20246,40

5617310

160101

0421

Проведення заходів із землеустрою

 

 

 

 

 

340,00

 

 

 

340,00

340,00

340,00

5617500

 

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

8550,00

 

 

 

8550,00

 

 

 

 

 

 

8550,00

5617500

180410

0411

Виконання Програми використання та охорони земель м. Києва

8550,00

 

 

 

8550,00

 

 

 

 

 

 

8550,00

6500000

 

 

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

930545,90

8312,20

5066,50

365,00

922233,70

1067632,00

111900,00

 

 

955732,00

955732,00

1998177,90

6510000

 

 

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

930545,90

8312,20

5066,50

365,00

922233,70

1067632,00

111900,00

 

 

955732,00

955732,00

1998177,90

6510190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

7617,20

7617,20

5066,50

365,00

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

7917,20

6516060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

326053,60

 

 

 

326053,60

122540,20

 

 

 

122540,20

122540,20

448593,80

6516130

100302

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

100037,70

 

 

 

100037,70

20000,00

 

 

 

20000,00

20000,00

120037,70

6516310

 

 

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

325662,60

 

 

 

325662,60

325662,60

325662,60

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

325662,60

 

 

 

325662,60

325662,60

325662,60

6516390

150120

0453

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

 

 

 

 

 

68019,20

 

 

 

68019,20

68019,20

68019,20

6516610

170101

0451

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

87546,40

 

 

 

87546,40

 

 

 

 

 

 

87546,40

6516630

 

 

Регулювання цін на послуги метрополітену та міського електротранспорту

204241,70

 

 

 

204241,70

 

 

 

 

 

 

204241,70

6516632

170601

0453

Регулювання цін на послуги міського електротранспорту

204241,70

 

 

 

204241,70

 

 

 

 

 

 

204241,70

6516640

170603

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

107926,60

 

 

 

107926,60

314660,00

 

 

 

314660,00

314660,00

422586,60

6516700

 

 

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

64887,70

 

 

 

64887,70

10110,00

 

 

 

10110,00

10110,00

74997,70

6516700

171000

0460

Вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки у місті Києві

28887,70

 

 

 

28887,70

10110,00

 

 

 

10110,00

10110,00

38997,70

6516700

171000

0460

Реалізація проекту Міська електричка

36000,00

 

 

 

36000,00

 

 

 

 

 

 

36000,00

6516800

 

 

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

30640,00

 

 

 

30640,00

94440,00

 

 

 

94440,00

94440,00

125080,00

6516802

170103

0453

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

30640,00

 

 

 

30640,00

94440,00

 

 

 

94440,00

94440,00

125080,00

6518600

 

 

Інші видатки

1595,00

695,00

 

 

900,00

 

 

 

 

 

 

1595,00

6518600

250404

0133

Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури та погашення кредиторської заборгованості минулих років

900,00

 

 

 

900,00

 

 

 

 

 

 

900,00

6518600

250404

0133

Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання молоді

695,00

695,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

695,00

6519180

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

111900,00

111900,00

 

 

 

 

111900,00

6519180

240900

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок Цільових фондів

 

 

 

 

 

109900,00

109900,00

 

 

 

 

109900,00

6519180

240900

0133

Вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки у місті Києві за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

2000,00

2000,00

 

 

 

 

2000,00

7300000

 

 

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

43595,10

29335,10

11896,30

345,00

14260,00

256,00

 

 

 

256,00

256,00

43851,10

7310000

 

 

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

43595,10

29335,10

11896,30

345,00

14260,00

256,00

 

 

 

256,00

256,00

43851,10

7310190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

17953,10

17953,10

11896,30

345,00

 

256,00

 

 

 

256,00

256,00

18209,10

7317500

 

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

21842,00

7582,00

 

 

14260,00

 

 

 

 

 

 

21842,00

7317500

180410

0411

Науково-методичне та аналітичне супроводження процесу планування соціально-економічного розвитку міста, залучення коштів до спеціального фонду міського бюджету

21842,00

7582,00

 

 

14260,00

 

 

 

 

 

 

21842,00

7318600

 

 

Інші видатки

3800,00

3800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3800,00

7318600

250404

0133

Виконання Програми розвитку туризму в м. Києві

3800,00

3800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3800,00

7500000

 

 

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

1797620,90

1797620,90

9927,00

 

 

151213,20

 

 

 

151213,20

151213,20

1948834,10

7510000

 

 

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

1797620,90

1797620,90

9927,00

 

 

151213,20

 

 

 

151213,20

151213,20

1948834,10

7510190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві

16589,10

16589,10

9927,00

 

 

1575,00

 

 

 

1575,00

1575,00

18164,10

7517470

 

 

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

 

 

 

 

 

149638,20

 

 

 

149638,20

149638,20

149638,20

7517470

180409

0490

Внески до статутного капіталу ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК"

 

 

 

 

 

149638,20

 

 

 

149638,20

149638,20

149638,20

7517500

 

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

670010,00

670010,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670010,00

7517500

180410

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

670010,00

670010,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670010,00

7519010

230000

0170

Обслуговування боргу

1111021,80

1111021,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111021,80

7600000

 

 

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (загальноміські видатки в частині між бюджетних трансфертів, резервного фонду тощо)

72757,90

2757,90

2023,40

 

 

 

 

 

 

 

 

72757,90

7610000

 

 

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (загальноміські видатки в частині між бюджетних трансфертів, резервного фонду тощо)

72757,90

2757,90

2023,40

 

 

 

 

 

 

 

 

72757,90

7610190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади в м. Києві

2757,90

2757,90

2023,40

 

 

 

 

 

 

 

 

2757,90

7618010

250102

0133

Резервний фонд

70000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70000,00

7700000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)

10888,20

10888,20

4080,30

199,60

 

141,20

 

 

 

141,20

141,20

11029,40

7710000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)

10888,20

10888,20

4080,30

199,60

 

141,20

 

 

 

141,20

141,20

11029,40

7710190

010117

0111

Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві

7464,20

7464,20

4080,30

199,60

 

141,20

 

 

 

141,20

141,20

7605,40

7717500

 

 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю капремонту

3424,00

3424,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3424,00

7717500

180410

0411

Здійснення контролю в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва

3424,00

3424,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3424,00

9000000

 

 

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

683447,30

666698,50

288288,10

97435,50

16748,80

77633,80

28934,90

2372,60

2739,80

48698,90

48639,90

761081,10

9010000

 

 

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

683447,30

666698,50

288288,10

97435,50

16748,80

77633,80

28934,90

2372,60

2739,80

48698,90

48639,90

761081,10

9010190

010117

0111

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

40420,00

40420,00

25934,80

2322,10

 

1592,70

 

 

 

1592,70

1592,70

42012,70

9011010

070101

0910

Дошкільна освіта

162162,00

162162,00

79010,30

40559,00

 

25283,00

17787,30

215,30

765,50

7495,70

7475,70

187445,00

9011020

070201

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

224060,80

224060,80

121936,80

42531,90

 

11686,40

3583,60

396,40

1376,20

8102,80

8102,80

235747,20

9011030

070202

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

717,60

717,60

526,50

 

 

 

 

 

 

 

 

717,60

9011060

070303

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

 

 

 

 

 

193,00

 

 

 

193,00

193,00

193,00

9011070

070304

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

31612,40

31612,40

15799,40

5816,80

 

1964,60

466,50

 

418,70

1498,10

1498,10

33577,00

9011090

070401

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

9164,80

9164,80

5962,60

928,70

 

16,10

16,10

 

8,70

 

 

9180,90

9011170

070802

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

2247,00

2247,00

1648,60

 

 

 

 

 

 

 

 

2247,00

9011190

070804

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

4739,30

4739,30

2964,20

352,80

 

83,60

83,60

 

18,00

 

 

4822,90

9011200

070805

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

694,00

694,00

509,20

 

 

 

 

 

 

 

 

694,00

9011230

070808

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

48,90

48,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,90

9012130

080400

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

67288,80

67288,80

 

 

 

3050,00

 

 

 

3050,00

3050,00

70338,80

9012180

080800

0726

Первинна медико-санітарна допомога

66926,70

66926,70

 

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

2000,00

68926,70

9013100

 

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

12046,20

12046,20

7730,90

570,80

 

1002,00

 

 

 

1002,00

1002,00

13048,20

9013104

091204

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

12046,20

12046,20

7730,90

570,80

 

1002,00

 

 

 

1002,00

1002,00

13048,20

9013130

 

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2370,20

2370,20

1512,10

114,60

 

 

 

 

 

 

 

2370,20

9013131

091101

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2275,50

2275,50

1512,10

114,60

 

 

 

 

 

 

 

2275,50

9013134

091107

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

94,70

94,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,70

9013140

091103

1040

Заходи державної політики з питань молоді

107,00

107,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107,00

9013150

091105

1040

Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

5463,60

5463,60

2805,30

1188,00

 

1644,70

585,00

286,60

47,50

1059,70

1047,70

7108,30

9013200

 

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

96,00

96,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,00

9013202

091209

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

96,00

96,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,00

9013300

091214

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

1219,00

1219,00

775,70

26,40

 

33,10

 

 

 

33,10

33,10

1252,10

9013400

090412

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

865,80

865,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

865,80

9014030

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

172,70

172,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172,70

9014060

110201

0824

Бібліотеки

10718,70

10718,70

6135,40

1572,40

 

649,20

49,20

 

24,60

600,00

600,00

11367,90

9014090

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

740,20

740,20

380,20

176,10

 

 

 

 

 

 

 

740,20

9014100

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

15408,90

15408,90

10613,30

700,70

 

2284,10

2062,30

1459,30

30,60

221,80

194,80

17693,00

9014200

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

689,80

689,80

459,20

20,20

 

 

 

 

 

 

 

689,80

9015020

 

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

6490,10

6490,10

3583,60

555,00

 

1612,00

112,00

15,00

50,00

1500,00

1500,00

8102,10

9015022

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

6490,10

6490,10

3583,60

555,00

 

1612,00

112,00

15,00

50,00

1500,00

1500,00

8102,10

9015060

130115

0810

Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури

163,00

163,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163,00

9016010

100101

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

1000,00

 

 

 

1000,00

1500,00

 

 

 

1500,00

1500,00

2500,00

9016020

 

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

12715,00

 

 

 

12715,00

12715,00

12715,00

9016021

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

12215,00

 

 

 

12215,00

12215,00

12215,00

9016022

100106

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

 

 

 

 

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

500,00

9016060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

15748,80

 

 

 

15748,80

 

 

 

 

 

 

15748,80

9016310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

1295,00

 

 

 

1295,00

1295,00

1295,00

9016330

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

4840,00

 

 

 

4840,00

4840,00

4840,00

9018600

 

 

Інші видатки

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9018600

250404

0133

Профілактика та протидія злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9019180

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

4189,30

4189,30

 

 

 

 

4189,30

9019180

240900

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

4189,30

4189,30

 

 

 

 

4189,30

9100000

 

 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

966272,70

951502,70

442890,10

138090,00

14770,00

126701,30

60593,40

6375,30

6064,10

66107,90

65965,30

1092974,00

9110000

 

 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

966272,70

951502,70

442890,10

138090,00

14770,00

126701,30

60593,40

6375,30

6064,10

66107,90

65965,30

1092974,00

9110190

010117

0111

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

42208,60

42208,60

27486,50

2222,10

 

87,00

 

 

 

87,00

87,00

42295,60

9111010

070101

0910

Дошкільна освіта

257521,40

257521,40

129316,00

56220,30

 

50543,50

37493,60

109,90

2959,70

13049,90

13029,90

308064,90

9111020

070201

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

408939,20

408939,20

229363,70

69861,00

 

25724,20

12358,40

2700,60

2637,50

13365,80

13285,80

434663,40

9111030

070202

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

818,50

818,50

600,50

 

 

 

 

 

 

 

 

818,50

9111060

070303

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

 

 

 

 

 

105,00

 

 

 

105,00

105,00

105,00

9111070

070304

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

22694,00

22694,00

11633,00

3901,10

 

1225,40

535,40

 

312,80

690,00

670,00

23919,40

9111090

070401

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

15381,40

15381,40

10160,30

1421,70

 

2206,00

56,00

 

52,00

2150,00

2150,00

17587,40

9111170

070802

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

2940,00

2940,00

2063,00

125,10

 

 

 

 

 

 

 

2940,00

9111190

070804

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

6612,80

6612,80

4026,60

203,30

 

 

 

 

 

 

 

6612,80

9111200

070805

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

1749,50

1749,50

872,00

149,20

 

8,00

8,00

 

8,00

 

 

1757,50

9111230

070808

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

58,10

58,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58,10

9112130

080400

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

63466,90

63466,90

 

 

 

8025,70

 

 

 

8025,70

8025,70

71492,60

9112180

080800

0726

Первинна медико-санітарна допомога

84132,90

84132,90

 

 

 

4903,40

 

 

 

4903,40

4903,40

89036,30

9113100

 

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

7284,30

7284,30

4979,50

185,50

 

279,00

 

 

 

279,00

279,00

7563,30

9113104

091204

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

7284,30

7284,30

4979,50

185,50

 

279,00

 

 

 

279,00

279,00

7563,30

9113130

 

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2522,60

2522,60

1553,40

116,90

 

249,00

 

 

 

249,00

249,00

2771,60

9113131

091101

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2310,20

2310,20

1553,40

116,90

 

249,00

 

 

 

249,00

249,00

2559,20

9113132

091102

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

162,00

162,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162,00

9113134

091107

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

50,40

50,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,40

9113140

091103

1040

Заходи державної політики з питань молоді

68,20

68,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,20

9113150

091105

1040

Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

2737,90

2737,90

1610,00

543,40

 

864,00

841,40

492,30

 

22,60

 

3601,90

9113200

 

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

403,20

403,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403,20

9113202

091209

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

403,20

403,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403,20

9113300

091214

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

1469,20

1469,20

860,70

139,90

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

1669,20

9113400

090412

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

1632,50

1632,50

288,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1632,50

9113500

091106

1040

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

374,20

374,20

223,30

42,90

 

 

 

 

 

 

 

374,20

9114030

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

280,70

280,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280,70

9114060

110201

0824

Бібліотеки

9262,40

9262,40

5996,90

714,20

 

2100,00

 

 

 

2100,00

2100,00

11362,40

9114090

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

3287,10

3287,10

1928,10

558,80

 

1360,70

1240,70

641,60

78,40

120,00

120,00

4647,80

9114100

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

14384,50

14384,50

9302,30

1607,70

 

4669,30

4019,30

2430,90

15,70

650,00

650,00

19053,80

9114200

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

1113,40

1113,40

626,30

76,90

 

 

 

 

 

 

 

1113,40

9115010

 

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

94,20

94,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,20

9115011

130102

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

94,20

94,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,20

9116010

100101

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

460,00

 

 

 

460,00

460,00

460,00

9116020

 

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

13800,50

 

 

 

13800,50

13800,50

13800,50

9116021

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

13800,50

 

 

 

13800,50

13800,50

13800,50

9116060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

14770,00

 

 

 

14770,00

 

 

 

 

 

 

14770,00

9116310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

2950,00

 

 

 

2950,00

2950,00

2950,00

9116330

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

1200,00

 

 

 

1200,00

1200,00

1200,00

9116380

150119

0732

Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

 

 

1700,00

 

 

 

1700,00

1700,00

1700,00

9118600

 

 

Інші видатки

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9118600

250404

0133

Профілактика та протидія злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9119180

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

4040,60

4040,60

 

 

 

 

4040,60

9119180

240900

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

4040,60

4040,60

 

 

 

 

4040,60

9200000

 

 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

1035731,20

1018041,50

447266,30

174409,70

17689,70

115390,60

42133,90

2522,10

3072,20

73256,70

73195,50

1151121,80

9210000

 

 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

1035731,20

1018041,50

447266,30

174409,70

17689,70

115390,60

42133,90

2522,10

3072,20

73256,70

73195,50

1151121,80

9210190

010117

0111

Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

47557,10

47557,10

31062,20

2946,40

 

1630,80

 

 

 

1630,80

1630,80

49187,90

9211010

070101

0910

Дошкільна освіта

268130,40

268130,40

129429,70

71429,80

 

43759,50

29314,50

120,00

830,00

14445,00

14445,00

311889,90

9211020

070201

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

442660,68

442660,68

238478,10

90360,20

 

18790,80

4962,90

339,80

1941,40

13827,90

13773,70

461451,48

9211030

070202

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

3706,00

3706,00

2150,70

702,10

 

35,00

 

 

 

35,00

35,00

3741,00

9211060

070303

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

 

 

 

 

 

42,00

 

 

 

42,00

42,00

42,00

9211090

070401

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

8962,70

8962,70

5757,30

999,40

 

121,20

16,20

 

7,70

105,00

105,00

9083,90

9211170

070802

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

2876,90

2876,90

2103,40

 

 

 

 

 

 

 

 

2876,90

9211190

070804

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

5250,90

5250,90

2961,30

921,20

 

40,70

40,70

 

20,70

 

 

5291,60

9211200

070805

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

1031,90

1031,90

751,20

 

 

 

 

 

 

 

 

1031,90

9211230

070808

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

57,92

57,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,92

9212130

080400

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

87732,30

87732,30

 

 

 

9493,40

 

 

 

9493,40

9493,40

97225,70

9212180

080800

0726

Первинна медико-санітарна допомога

90673,70

90673,70

 

 

 

3497,50

 

 

 

3497,50

3497,50

94171,20

9212800

 

 

Інші заходи в галузі охорони здоров'я

291,30

291,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291,30

9212220

081002

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я

291,30

291,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291,30

9213100

 

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

6913,00

6913,00

4578,00

265,90

 

85,00

20,00

12,70

 

65,00

65,00

6998,00

9213104

091204

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

6913,00

6913,00

4578,00

265,90

 

85,00

20,00

12,70

 

65,00

65,00

6998,00

9213130

 

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2251,50

2251,50

1352,30

319,00

 

 

 

 

 

 

 

2251,50

9213131

091101

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2241,50

2241,50

1352,30

319,00

 

 

 

 

 

 

 

2241,50

9213132

091102

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

9213140

091103

1040

Заходи державної політики з питань молоді

125,80

125,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125,80

9213150

091105

1040

Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

2546,70

2546,70

1312,50

597,70

 

1253,50

1200,00

840,00

40,30

53,50

53,50

3800,20

9213200

 

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

336,00

336,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336,00

9213202

091209

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

336,00

336,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336,00

9213300

091214

1090

Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади

3576,70

3576,70

2099,10

437,80

 

12,00

 

 

 

12,00

12,00

3588,70

9213400

090412

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

1975,70

1975,70

576,50

 

 

 

 

 

 

 

 

1975,70

9213500

091106

1040

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

888,10

888,10

511,90

89,70

 

 

 

 

 

 

 

888,10

9214030

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

115,10

115,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115,10

9214060

110201

0824

Бібліотеки

7857,40

7857,40

4197,00

1562,70

 

1142,30

12,30

 

4,80

1130,00

1130,00

8999,70

9214090

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

986,90

986,90

545,90

185,30

 

 

 

 

 

 

 

986,90

9214100

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

19134,70

19134,70

12805,00

1536,30

 

1608,80

1459,20

909,60

129,70

149,60

142,60

20743,50

9214200

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

787,20

787,20

426,40

54,00

 

730,00

 

 

 

730,00

730,00

1517,20

9215010

 

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

133,90

133,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133,90

9215011

130102

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

133,90

133,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133,90

9215020

 

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

9435,70

9435,70

5242,50

1453,10

 

683,00

433,00

180,00

85,00

250,00

250,00

10118,70

9215022

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7893,40

7893,40

4654,80

806,80

 

315,00

115,00

 

64,00

200,00

200,00

8208,40

9215024

130110

0810

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

1542,30

1542,30

587,70

646,30

 

368,00

318,00

180,00

21,00

50,00

50,00

1910,30

9215060

130115

0810

Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури

1980,30

1980,30

925,30

549,10

 

340,90

190,90

120,00

12,60

150,00

150,00

2321,20

9216010

100101

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

966,50

 

 

 

966,50

966,50

966,50

9216020

 

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

24673,50

 

 

 

24673,50

24673,50

24673,50

9216021

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

24673,50

 

 

 

24673,50

24673,50

24673,50

9216060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

17689,70

 

 

 

17689,70

 

 

 

 

 

 

17689,70

9216310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

2000,00

2000,00

9218600

 

 

Інші видатки

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9218600

250404

0133

Профілактика та протидія злочинності в м. Києві "Безпечна столиця"(фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9219180

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

4484,20

4484,20

 

 

 

 

4484,20

9219180

240900

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

4484,20

4484,20

 

 

 

 

4484,20

9300000

 

 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.

1014527,40

996377,30

474412,10

129591,30

18150,10

120999,30

52629,70

4547,40

4847,20

68369,60

68273,60

1135526,70

9310000

 

 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.

1014527,40

996377,30

474412,10

129591,30

18150,10

120999,30

52629,70

4547,40

4847,20

68369,60

68273,60

1135526,70

9310190

010117

0111

Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

48118,10

48118,10

31960,40

1929,50

 

4041,00

 

 

 

4041,00

4041,00

52159,10

9311010

070101

0910

Дошкільна освіта

245213,40

245213,40

129578,70

50012,50

 

48136,60

32671,30

132,50

2728,70

15465,30

15465,30

293350,00

9311020

070201

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

375373,60

375373,60

218625,80

57347,40

 

22243,70

6819,30

 

715,70

15424,40

15424,40

397617,30

9311030

070202

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

1511,00

1511,00

978,60

131,00

 

 

 

 

 

 

 

1511,00

9311040

070301

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

9269,80

9269,80

3793,50

3415,20

 

152,60

152,60

 

 

 

 

9422,40

9311060

070303

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

 

 

 

 

 

25,00

 

 

 

25,00

25,00

25,00

9311070

070304

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

27610,20

27610,20

13853,20

6226,50

 

822,60

677,60

 

645,50

145,00

145,00

28432,80

9311090

070401

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

14049,70

14049,70

8508,70

2231,10

 

722,60

517,60

 

370,10

205,00

200,00

14772,30

9311170

070802

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

3700,70

3700,70

2558,00

133,20

 

61,70

61,70

 

19,50

 

 

3762,40

9311190

070804

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

6635,70

6635,70

4268,10

230,10

 

 

 

 

 

 

 

6635,70

9311200

070805

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

1472,10

1472,10

752,10

138,40

 

 

 

 

 

 

 

1472,10

9311230

070808

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

78,90

78,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,90

9312010

080101

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

17396,40

17396,40

9672,70

1511,60

 

766,20

451,00

92,30

37,90

315,20

315,20

18162,60

9312130

080400

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

68557,00

68557,00

 

 

 

3632,00

 

 

 

3632,00

3632,00

72189,00

9312180

080800

0726

Первинна медико-санітарна допомога

96209,60

96209,60

 

 

 

2548,00

 

 

 

2548,00

2548,00

98757,60

9313100

 

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

13061,80

13061,80

8402,10

899,10

 

157,50

 

 

 

157,50

157,50

13219,30

9313104

091204

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

13061,80

13061,80

8402,10

899,10

 

157,50

 

 

 

157,50

157,50

13219,30

9313130

 

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

1953,70

1953,70

1278,00

141,80

 

 

 

 

 

 

 

1953,70

9313131

091101

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1943,70

1943,70

1278,00

141,80

 

 

 

 

 

 

 

1943,70

9313134

091107

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

9313140

091103

1040

Заходи державної політики з питань молоді

13,00

13,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,00

9313150

091105

1040

Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

6213,80

6213,80

3172,20

1602,60

 

2992,40

753,20

445,60

45,90

2239,20

2239,20

9206,20

9313200

 

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

750,20

750,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750,20

9313202

091209

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

750,20

750,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750,20

9313300

091214

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

1747,30

1747,30

1049,20

 

 

 

 

 

 

 

 

1747,30

9313400

090412

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

2028,90

2028,90

424,10

 

 

 

 

 

 

 

 

2028,90

9314020

110102

0821

Театри

966,20

966,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

966,20

9314030

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

214,60

214,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214,60

9314060

110201

0824

Бібліотеки

10083,10

10083,10

6183,10

1144,60

 

101,00

1,00

 

 

100,00

100,00

10184,10

9314090

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

1859,20

1859,20

1053,70

333,00

 

509,50

509,50

273,80

66,30

 

 

2368,70

9314100

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

28842,20

28842,20

20003,80

1268,50

 

8100,90

5428,90

3603,20

187,00

2672,00

2581,00

36943,10

9314200

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

1062,20

1062,20

674,00

23,20

 

 

 

 

 

 

 

1062,20

9315020

 

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

12249,90

12249,90

7622,10

872,00

 

1432,40

32,40

 

30,60

1400,00

1400,00

13682,30

9315022

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12249,90

12249,90

7622,10

872,00

 

1432,40

32,40

 

30,60

1400,00

1400,00

13682,30

9315060

130115

0810

Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

9316010

100101

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

5410,00

 

 

 

5410,00

5410,00

5410,00

9316020

 

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

8506,70

 

 

 

8506,70

8506,70

8506,70

9316021

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

8506,70

 

 

 

8506,70

8506,70

8506,70

9316060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

18150,10

 

 

 

18150,10

 

 

 

 

 

 

18150,10

9316310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

6083,30

 

 

 

6083,30

6083,30

6083,30

9318600

 

 

Інші видатки

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9318600

250404

0133

Профілактика та протидія злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9319180

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

4553,60

4553,60

 

 

 

 

4553,60

9319180

240900

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

4553,60

4553,60

 

 

 

 

4553,60

9400000

 

 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

859508,60

841510,60

402432,70

110689,50

17998,00

115612,90

45453,30

3212,80

5919,20

70159,60

70128,10

975121,50

9410000

 

 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

859508,60

841510,60

402432,70

110689,50

17998,00

115612,90

45453,30

3212,80

5919,20

70159,60

70128,10

975121,50

9410190

010117

0111

Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

43347,70

43347,70

28301,40

2356,00

 

5751,60

 

 

 

5751,60

5751,60

49099,30

9411010

070101

0910

Дошкільна освіта

207690,10

207690,10

108558,80

46546,50

 

44397,50

33113,80

8,40

4578,00

11283,70

11283,70

252087,60

9411020

070201

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

310430,20

310430,20

181908,90

44723,90

 

12115,00

3074,00

38,90

1053,10

9041,00

9021,00

322545,20

9411040

070301

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами - інтернатами

31175,80

31175,80

16704,00

5947,70

 

44,00

 

 

 

44,00

44,00

31219,80

9411060

070303

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

 

 

 

 

 

46,00

 

 

 

46,00

46,00

46,00

9411070

070304

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей. які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

19581,00

19581,00

10305,10

3332,20

 

356,00

 

 

 

356,00

356,00

19937,00

9411090

070401

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

19478,90

19478,90

12291,20

2577,20

 

297,40

297,40

 

275,60

 

 

19776,30

9411170

070802

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

4280,60

4280,60

3130,90

 

 

 

 

 

 

 

 

4280,60

9411190

070804

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

6519,30

6519,30

3797,50

749,00

 

14,70

14,70

 

 

 

 

6534,00

9411200

070805

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

1136,60

1136,60

831,40

 

 

 

 

 

 

 

 

1136,60

9411230

070808

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

65,20

65,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,20

9412130

080400

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

48957,50

48957,50

 

 

 

3984,50

 

 

 

3984,50

3984,50

52942,00

9412180

080800

0726

Первинна медико-санітарна допомога

88184,10

88184,10

 

 

 

1750,30

 

 

 

1750,30

1750,30

89934,40

9413100

 

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

9017,70

9017,70

5845,10

422,80

 

80,00

 

 

 

80,00

80,00

9097,70

9413104

091204

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

9017,70

9017,70

5845,10

422,80

 

80,00

 

 

 

80,00

80,00

9097,70

9413130

 

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2192,60

2192,60

1342,20

189,70

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

2492,60

9413131

091101

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2127,70

2127,70

1308,90

189,70

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

2427,70

9413132

091102

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

64,90

64,90

33,30

 

 

 

 

 

 

 

 

64,90

9413150

091105

1040

Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

4179,60

4179,60

2017,30

1252,20

 

2041,80

1537,30

1049,40

12,50

504,50

493,00

6221,40

9413200

 

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

521,30

521,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521,30

9413202

091209

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

521,30

521,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521,30

9413300

091214

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

635,10

635,10

402,50

 

 

 

 

 

 

 

 

635,10

9413400

090412

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

1900,20

1900,20

297,50

 

 

 

 

 

 

 

 

1900,20

9413500

091106

1040

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

962,30

962,30

594,70

100,60

 

 

 

 

 

 

 

962,30

9414030

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

350,00

350,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,00

9414060

110201

0824

Бібліотеки

9017,20

9017,20

5401,90

1144,50

 

1103,00

3,00

 

 

1100,00

1100,00

10120,20

9414100

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

22535,35

22535,35

15493,00

1057,50

 

3544,30

2884,30

2116,10

 

660,00

660,00

26079,65

9414110

110300

0823

Кінематографія

719,80

719,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

719,80

9414200

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

819,85

819,85

505,50

29,60

 

 

 

 

 

 

 

819,85

9415020

 

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

7517,60

7517,60

4703,80

260,10

 

540,00

 

 

 

540,00

540,00

8057,60

9415022

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7517,60

7517,60

4703,80

260,10

 

540,00

 

 

 

540,00

540,00

8057,60

9415060

130115

0810

Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури

230,00

230,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230,00

9416010

100101

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

2000,00

2000,00

9416020

 

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

15068,00

 

 

 

15068,00

15068,00

15068,00

9416021

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

15068,00

 

 

 

15068,00

15068,00

15068,00

9416060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

17998,00

 

 

 

17998,00

3000,00

 

 

 

3000,00

3000,00

20998,00

9416310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

950,00

 

 

 

950,00

950,00

950,00

9416330

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

9674,50

 

 

 

9674,50

9674,50

9674,50

9416340

150111

0922

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

 

 

 

 

 

1250,00

 

 

 

1250,00

1250,00

1250,00

9416380

150119

0732

Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

 

 

2775,50

 

 

 

2775,50

2775,50

2775,50

9418600

 

 

Інші видатки

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9418600

250404

0133

Профілактика та протидія злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9419180

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

4528,80

4528,80

 

 

 

 

4528,80

9419180

240900

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

4528,80

4528,80

 

 

 

 

4528,80

9500000

 

 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

428040,20

411564,00

208204,30

56550,60

16476,20

45338,40

15822,10

3345,40

1382,00

29516,30

29516,30

473378,60

9510000

 

 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

428040,20

411564,00

208204,30

56550,60

16476,20

45338,40

15822,10

3345,40

1382,00

29516,30

29516,30

473378,60

9311010

070101

0910

Дошкільна освіта

 

 

 

 

 

30,00

 

 

 

30,00

30,00

30,00

9510190

010117

0111

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

37658,10

37658,10

24964,80

2220,70

 

2562,30

 

 

 

2562,30

2562,30

40220,40

9511010

070101

0910

Дошкільна освіта

64983,00

64983,00

32839,30

14564,00

 

10349,80

5734,90

15,90

756,00

4614,90

4614,90

75332,80

9511020

070201

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

181093,30

181093,30

100895,90

33809,00

 

7674,10

469,60

 

216,00

7204,50

7204,50

188767,40

9511030

070202

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

872,50

872,50

640,10

 

 

 

 

 

 

 

 

872,50

9511060

070303

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

 

 

 

 

 

24,20

 

 

 

24,20

24,20

24,20

9511090

070401

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

8463,80

8463,80

5402,10

956,90

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

9463,80

9511170

070802

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

1869,30

1869,30

1176,30

113,40

 

 

 

 

 

 

 

1869,30

9511190

070804

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

3770,10

3770,10

2081,00

668,80

 

 

 

 

 

 

 

3770,10

9511200

070805

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

871,60

871,60

463,20

113,40

 

 

 

 

 

 

 

871,60

9511230

070808

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

23,60

23,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,60

9512030

080201

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

4924,60

4924,60

2044,50

476,50

 

660,30

 

 

 

660,30

660,30

5584,90

9512130

080400

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

23901,90

23901,90

 

 

 

463,80

 

 

 

463,80

463,80

24365,70

9512170

080704

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

2415,10

2415,10

1683,70

110,00

 

417,20

395,30

110,00

64,20

21,90

21,90

2832,30

9512180

080800

0726

Первинна медико-санітарна допомога

24475,90

24475,90

 

 

 

567,30

 

 

 

567,30

567,30

25043,20

9513100

 

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

9817,40

9817,40

6341,80

446,50

 

345,00

 

 

 

345,00

345,00

10162,40

9513104

091204

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

9817,40

9817,40

6341,80

446,50

 

345,00

 

 

 

345,00

345,00

10162,40

9513130

 

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

1867,00

1867,00

1114,60

190,20

 

 

 

 

 

 

 

1867,00

9513131

091101

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1867,00

1867,00

1114,60

190,20

 

 

 

 

 

 

 

1867,00

9513150

091105

1040

Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

2688,80

2688,80

1524,30

520,50

 

460,00

 

 

 

460,00

460,00

3148,80

9513200

 

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

395,00

395,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395,00

9513202

091209

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

395,00

395,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395,00

9513300

091214

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

753,10

753,10

479,40

 

 

 

 

 

 

 

 

753,10

9513400

090412

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

614,50

614,50

91,40

 

 

 

 

 

 

 

 

614,50

9514030

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

176,00

176,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176,00

9514060

110201

0824

Бібліотеки

8775,80

8775,80

5210,20

1162,30

 

269,00

43,00

 

43,00

226,00

226,00

9044,80

9514100

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

26006,40

26006,40

18176,90

1045,70

 

5331,00

4881,00

3219,50

302,80

450,00

450,00

31337,40

9514200

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

738,50

738,50

477,80

 

 

 

 

 

 

 

 

738,50

9515020

 

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

4137,70

4137,70

2597,00

152,70

 

 

 

 

 

 

 

4137,70

9515022

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4137,70

4137,70

2597,00

152,70

 

 

 

 

 

 

 

4137,70

9515060

130115

0810

Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури

161,00

161,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161,00

9516010

100101

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

240,00

 

 

 

240,00

240,00

240,00

9516020

 

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

8696,10

 

 

 

8696,10

8696,10

8696,10

9516021

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

8696,10

 

 

 

8696,10

8696,10

8696,10

9516060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

16476,20

 

 

 

16476,20

 

 

 

 

 

 

16476,20

9516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

500,00

9516330

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

1450,00

 

 

 

1450,00

1450,00

1450,00

9518600

 

 

Інші видатки

110,00

110,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,00

9518600

250404

0133

Профілактика та протидія злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)

110,00

110,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,00

9519180

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

4298,30

4298,30

 

 

 

 

4298,30

9519180

240900

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

4298,30

4298,30

 

 

 

 

4298,30

9600000

 

 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

618865,90

606106,80

287720,90

84223,80

12759,10

64323,40

28994,70

3728,20

2822,10

35328,70

35286,30

683189,30

9610000

 

 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

618865,90

606106,80

287720,90

84223,80

12759,10

64323,40

28994,70

3728,20

2822,10

35328,70

35286,30

683189,30

9610190

010117

0111

Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

35625,10

35625,10

23771,80

1529,20

 

2801,90

 

 

 

2801,90

2801,90

38427,00

9611010

070101

0910

Дошкільна освіта

113354,00

113354,00

58359,20

23570,40

 

17129,10

12285,10

31,60

459,90

4844,00

4844,00

130483,10

9611020

070201

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

228843,50

228843,50

129466,20

38733,10

 

12243,50

6628,70

139,40

1434,60

5614,80

5614,80

241087,00

9611030

070202

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

3744,60

3744,60

2277,50

610,40

 

393,60

357,60

 

321,40

36,00

36,00

4138,20

9611040

070301

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

16176,20

16176,20

6464,10

5559,30

 

444,80

24,80

 

 

420,00

420,00

16621,00

9611060

070303

0910

Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності

8977,70

8977,70

3774,20

2171,00

 

90,30

90,30

 

 

 

 

9068,00

9611060

070303

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

 

 

 

 

 

85,00

 

 

 

85,00

85,00

85,00

9611070

070304

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

25977,50

25977,50

14310,50

4096,40

 

1474,50

449,50

 

225,10

1025,00

1025,00

27452,00

9611090

070401

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

7031,00

7031,00

3906,30

1538,10

 

252,30

252,30

13,00

233,50

 

 

7283,30

9611170

070802

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

1896,70

1896,70

1380,90

 

 

 

 

 

 

 

 

1896,70

9611190

070804

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

4505,30

4505,30

2613,30

212,90

 

 

 

 

 

 

 

4505,30

9611200

070805

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

533,30

533,30

348,40

 

 

 

 

 

 

 

 

533,30

9611210

070806

0990

Утримання інших закладів освіти

1440,30

1440,30

744,50

411,60

 

 

 

 

 

 

 

1440,30

9611230

070808

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

41,70

41,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,70

9612130

080400

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

36371,00

36371,00

 

 

 

3179,80

 

 

 

3179,80

3179,80

39550,80

9612180

080800

0726

Первинна медико-санітарна допомога

56079,40

56079,40

 

 

 

1959,40

 

 

 

1959,40

1959,40

58038,80

9613100

 

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

10529,60

10529,60

7124,10

240,80

 

29,20

 

 

 

29,20

29,20

10558,80

9613104

091204

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

10529,60

10529,60

7124,10

240,80

 

29,20

 

 

 

29,20

29,20

10558,80

9613130

 

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

1689,70

1689,70

1069,10

132,90

 

76,60

 

 

 

76,60

76,60

1766,30

9613131

091101

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1647,70

1647,70

1069,10

132,90

 

76,60

 

 

 

76,60

76,60

1724,30

9613132

091102

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

32,00

32,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,00

9613134

091107

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

9613140

091103

1040

Заходи державної політики з питань молоді

16,50

16,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,50

9613150

091105

1040

Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

5955,70

5955,70

3125,50

1396,80

 

1219,10

425,60

224,00

76,20

793,50

771,10

7174,80

9613160

091108

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

297,00

297,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297,00

9613200

 

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

475,00

475,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

475,00

9613202

091209

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

475,00

475,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

475,00

9613300

091214

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

780,20

780,20

466,00

78,30

 

 

 

 

 

 

 

780,20

9613400

090412

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

1613,30

1613,30

158,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1613,30

9613500

091106

1040

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

779,60

779,60

506,20

53,00

 

84,20

 

 

 

84,20

84,20

863,80

9614030

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

300,00

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,00

9614060

110201

0824

Бібліотеки

9127,30

9127,30

5175,80

1610,70

 

581,10

5,90

 

5,90

575,20

575,20

9708,40

9614100

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

30363,30

30363,30

20395,70

2235,80

 

5313,80

4726,70

3316,70

63,70

587,10

567,10

35677,10

9614200

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

789,80

789,80

513,90

 

 

 

 

 

 

 

 

789,80

9615020

 

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

2547,50

2547,50

1661,80

43,10

 

217,00

 

 

 

217,00

217,00

2764,50

9615022

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2547,50

2547,50

1661,80

43,10

 

217,00

 

 

 

217,00

217,00

2764,50

9615060

130115

0810

Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури

180,00

180,00

107,90

 

 

574,30

12,50

3,50

1,80

561,80

561,80

754,30

9616010

100101

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

600,00

 

 

 

600,00

600,00

600,00

9616020

 

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

10838,20

 

 

 

10838,20

10838,20

10838,20

9616021

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

10838,20

 

 

 

10838,20

10838,20

10838,20

9616060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

12759,10

 

 

 

12759,10

 

 

 

 

 

 

12759,10

9616310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

75,00

 

 

 

75,00

75,00

75,00

9616330

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

15,00

 

 

 

15,00

15,00

15,00

9616340

150111

0922

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

 

 

 

 

 

910,00

 

 

 

910,00

910,00

910,00

9618600

 

 

Інші видатки

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9618600

250404

0133

Профілактика та протидія злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9619180

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3735,70

3735,70

 

 

 

 

3735,70

9619180

240900

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

3735,70

3735,70

 

 

 

 

3735,70

9700000

 

 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

928045,10

914567,80

436407,60

122783,80

13477,30

112813,20

49095,80

2924,70

2950,10

63717,40

63717,40

1040858,30

9710000

 

 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

928045,10

914567,80

436407,60

122783,80

13477,30

112813,20

49095,80

2924,70

2950,10

63717,40

63717,40

1040858,30

9710190

010117

0111

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

44404,50

44404,50

29648,70

1656,40

 

598,20

 

 

 

598,20

598,20

45002,70

9711010

070101

0910

Дошкільна освіта

212317,90

212317,90

109301,50

44684,60

 

51769,20

34522,50

 

1520,00

17246,70

17246,70

264087,10

9711020

070201

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

367702,90

367702,90

210549,10

60544,60

 

21707,00

5448,00

190,00

730,00

16259,00

16259,00

389409,90

9711030

070202

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

1866,10

1866,10

1062,80

374,40

 

 

 

 

 

 

 

1866,10

9711060

070303

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

 

 

 

 

 

116,00

 

 

 

116,00

116,00

116,00

9711070

070304

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

31421,00

31421,00

18034,60

3312,50

 

442,50

 

 

 

442,50

442,50

31863,50

9711090

070401

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

29917,90

29917,90

17926,60

4625,10

 

808,70

784,70

244,40

125,00

24,00

24,00

30726,60

9711170

070802

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

2774,30

2774,30

1972,00

53,70

 

 

 

 

 

 

 

2774,30

9711190

070804

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

7901,60

7901,60

4601,50

734,30

 

68,40

68,40

 

38,00

 

 

7970,00

9711200

070805

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

858,50

858,50

406,60

32,70

 

 

 

 

 

 

 

858,50

9711210

070806

0990

Утримання інших закладів освіти

3281,70

3281,70

2027,20

366,30

 

331,40

331,40

130,00

8,70

 

 

3613,10

9711230

070808

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

63,40

63,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,40

9712130

080400

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

63659,20

63659,20

 

 

 

3160,30

 

 

 

3160,30

3160,30

66819,50

9712180

080800

0726

Первинна медико-санітарна допомога

78205,20

78205,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78205,20

9713100

 

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

10660,40

10660,40

6901,60

468,60

 

116,00

 

 

 

116,00

116,00

10776,40

9713104

091204

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

10660,40

10660,40

6901,60

468,60

 

116,00

 

 

 

116,00

116,00

10776,40

9713130

 

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

1723,60

1723,60

1037,40

152,30

 

 

 

 

 

 

 

1723,60

9713131

091101

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1666,30

1666,30

1037,40

152,30

 

 

 

 

 

 

 

1666,30

9713134

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

57,30

57,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,30

9713140

091103

1040

Заходи державної політики з питань молоді

84,10

84,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84,10

9713150

091105

1040

Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

3723,50

3723,50

2104,70

694,90

 

760,00

600,00

330,00

100,00

160,00

160,00

4483,50

9713200

 

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

574,10

574,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574,10

9713202

091209

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

574,10

574,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574,10

9713300

091214

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

5134,80

5134,80

2693,90

824,50

 

 

 

 

 

 

 

5134,80

9713400

090412

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

3196,40

3196,40

586,80

 

 

 

 

 

 

 

 

3196,40

9714030

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

336,60

336,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336,60

9714060

110201

0824

Бібліотеки

7597,50

7597,50

4496,30

1038,60

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

7697,50

9714090

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

1995,90

1995,90

1158,40

375,30

 

524,00

524,00

383,70

 

 

 

2519,90

9714100

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

22669,90

22669,90

15599,10

929,60

 

2887,00

2244,30

1646,60

 

642,70

642,70

25556,90

9714200

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

1384,80

1384,80

883,00

43,00

 

 

 

 

 

 

 

1384,80

9715020

 

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

10988,50

10988,50

5415,80

1872,40

 

1949,70

727,70

 

428,40

1222,00

1222,00

12938,20

9715022

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

10988,50

10988,50

5415,80

1872,40

 

1949,70

727,70

 

428,40

1222,00

1222,00

12938,20

9715060

130115

0810

Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури

58,50

58,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58,50

9716010

100101

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

1834,00

 

 

 

1834,00

1834,00

1834,00

9716020

 

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

21646,00

 

 

 

21646,00

21646,00

21646,00

9716021

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

21646,00

 

 

 

21646,00

21646,00

21646,00

9716060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

13477,30

 

 

 

13477,30

 

 

 

 

 

 

13477,30

9716310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

50,00

 

 

 

50,00

50,00

50,00

9716330

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

100,00

9718600

 

 

Інші видатки

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9718600

250404

0133

Профілактика та протидія злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9719180

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3844,80

3844,80

 

 

 

 

3844,80

9719180

240900

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

3844,80

3844,80

 

 

 

 

3844,80

9800000

 

 

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

829579,80

815918,20

403354,90

108704,50

13661,60

102196,40

31445,40

4137,90

1011,30

70751,00

70751,00

931776,20

9810000

 

 

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

829579,80

815918,20

403354,90

108704,50

13661,60

102196,40

31445,40

4137,90

1011,30

70751,00

70751,00

931776,20

9810190

010117

0111

Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією

48444,30

48444,30

31219,30

2730,80

 

2116,50

 

 

 

2116,50

2116,50

50560,80

9811010

070101

0910

Дошкільна освіта

180163,10

180163,10

90368,70

40782,60

 

27942,10

16984,90

 

32,80

10957,20

10957,20

208105,20

9811020

070201

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

335157,90

335157,90

196226,10

47907,00

 

17411,50

4948,70

781,50

291,50

12462,80

12462,80

352569,40

9811030

070202

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

6214,90

6214,90

3783,50

1054,90

 

6,00

 

 

 

6,00

6,00

6220,90

9811040

070301

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

10076,30

10076,30

5149,90

1660,50

 

621,00

277,00

203,00

 

344,00

344,00

10697,30

9811060

070303

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

 

 

 

 

 

81,00

 

 

 

81,00

81,00

81,00

9811070

070304

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

17229,50

17229,50

9673,40

2313,90

 

1607,60

186,60

 

93,30

1421,00

1421,00

18837,10

9811090

070401

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

29684,70

29684,70

18318,30

4645,90

 

945,00

795,00

 

562,50

150,00

150,00

30629,70

9811170

070802

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

2703,90

2703,90

1839,60

188,30

 

 

 

 

 

 

 

2703,90

9811190

070804

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

6131,70

6131,70

3765,20

493,30

 

 

 

 

 

 

 

6131,70

9811200

070805

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

1128,70

1128,70

827,70

 

 

 

 

 

 

 

 

1128,70

9811230

070808

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

52,50

52,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,50

9812130

080400

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

40798,50

40798,50

 

 

 

2187,70

 

 

 

2187,70

2187,70

42986,20

9812180

080800

0726

Первинна медико-санітарна допомога

68151,80

68151,80

 

 

 

2320,80

 

 

 

2320,80

2320,80

70472,60

9813100

 

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

10547,50

10547,50

6839,70

836,30

 

53,00

 

 

 

53,00

53,00

10600,50

9813104

091204

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

10547,50

10547,50

6839,70

836,30

 

53,00

 

 

 

53,00

53,00

10600,50

9813130

 

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

1734,80

1734,80

1132,70

118,90

 

 

 

 

 

 

 

1734,80

9813131

091101

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1734,80

1734,80

1132,70

118,90

 

 

 

 

 

 

 

1734,80

9813140

091103

1040

Заходи державної політики з питань молоді

30,00

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00

9813150

091105

1040

Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

3910,00

3910,00

1701,60

1351,40

 

103,00

 

 

 

103,00

103,00

4013,00

9813200

 

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

380,90

380,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380,90

9813202

091209

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

380,90

380,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380,90

9813300

091214

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

1933,90

1933,90

1190,00

30,00

 

30,00

 

 

 

30,00

30,00

1963,90

9813400

090412

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

1669,50

1669,50

242,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1669,50

9813500

091106

1040

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

950,20

950,20

598,30

84,50

 

8,00

 

 

 

8,00

8,00

958,20

9814020

110102

0821

Театри

624,20

624,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

624,20

9814030

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

170,00

170,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170,00

9814060

110201

0824

Бібліотеки

10856,10

10856,10

6121,30

1959,40

 

600,00

 

 

 

600,00

600,00

11456,10

9814090

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

750,90

750,90

399,60

104,30

 

 

 

 

 

 

 

750,90

9814100

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

29856,20

29856,20

20282,90

1670,90

 

4941,20

4381,20

3153,40

31,20

560,00

560,00

34797,40

9814200

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

1025,30

1025,30

595,50

60,80

 

 

 

 

 

 

 

1025,30

9815020

 

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

5375,90

5375,90

3079,60

710,80

 

50,00

 

 

 

50,00

50,00

5425,90

9815022

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5375,90

5375,90

3079,60

710,80

 

50,00

 

 

 

50,00

50,00

5425,90

9815060

130115

0810

Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

9816010

100101

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

230,00

 

 

 

230,00

230,00

230,00

9816020

 

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

17710,00

 

 

 

17710,00

17710,00

17710,00

9816021

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

17710,00

 

 

 

17710,00

17710,00

17710,00

9816060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

13661,60

 

 

 

13661,60

 

 

 

 

 

 

13661,60

9816310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

19000,00

 

 

 

19000,00

19000,00

19000,00

9816330

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

360,00

 

 

 

360,00

360,00

360,00

9818600

 

 

Інші видатки

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9818600

250404

0133

Профілактика та протидія злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)

65,00

65,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,00

9819180

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3872,00

3872,00

 

 

 

 

3872,00

9819180

240900

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

3872,00

3872,00

 

 

 

 

3872,00

9900000

 

 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

827883,60

805215,50

348844,70

102486,90

22668,10

72600,00

30507,90

5673,70

2138,60

42092,10

42019,70

900483,60

9910000

 

 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

827883,60

805215,50

348844,70

102486,90

22668,10

72600,00

30507,90

5673,70

2138,60

42092,10

42019,70

900483,60

9910190

010117

0111

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

45592,10

45592,10

29664,10

2328,00

 

1214,80

 

 

 

1214,80

1214,80

46806,90

9911010

070101

0910

Дошкільна освіта

145431,30

145431,30

71433,10

36633,80

 

18168,10

12545,40

 

1104,90

5622,70

5622,70

163599,40

9911020

070201

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

275768,10

275768,10

155148,30

47298,30

 

13120,60

6362,60

2310,00

707,80

6758,00

6715,60

288888,70

9911030

070202

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

4296,20

4296,20

3150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4296,20

9911040

070301

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

15053,40

15053,40

7192,10

3323,50

 

 

 

 

 

 

 

15053,40

9911060

070303

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

 

 

 

 

 

81,00

 

 

 

81,00

81,00

81,00

9911070

070304

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

9203,10

9203,10

5459,60

1081,90

 

 

 

 

 

 

 

9203,10

9911080

070307

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

17928,90

17928,90

7839,70

3732,20

 

1351,10

951,10

 

264,70

400,00

400,00

19280,00

9911090

070401

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

13820,60

13820,60

9058,10

1298,10

 

249,60

249,60

 

5,20

 

 

14070,20

9911170

070802

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

3126,70

3126,70

2293,80

 

 

26,10

 

 

 

26,10

26,10

3152,80

9911190

070804

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

3924,60

3924,60

2118,20

497,30

 

3,80

 

 

 

3,80

3,80

3928,40

9911200

070805

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

1071,80

1071,80

703,80

 

 

 

 

 

 

 

 

1071,80

9911230

070808

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

29,00

29,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,00

9912130

080400

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

95006,90

95006,90

 

 

 

1323,10

 

 

 

1323,10

1323,10

96330,00

9912170

080704

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

1837,30

1837,30

1108,10

278,40

 

66,20

66,20

 

9,70

 

 

1903,50

9912180

080800

0726

Первинна медико-санітарна допомога

86407,70

86407,70

 

 

 

2710,00

 

 

 

2710,00

2710,00

89117,70

9913100

 

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

12743,40

12743,40

8100,00

660,00

 

247,70

 

 

 

247,70

247,70

12991,10

9913104

091204

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

12743,40

12743,40

8100,00

660,00

 

247,70

 

 

 

247,70

247,70

12991,10

9913130

 

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

1855,90

1855,90

1182,80

142,10

 

 

 

 

 

 

 

1855,90

9913131

091101

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1838,80

1838,80

1182,80

142,10

 

 

 

 

 

 

 

1838,80

9913134

091107

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

17,10

17,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,10

9913140

091103

1040

Заходи державної політики з питань молоді

39,00

39,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,00

9913200

 

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

266,70

266,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266,70

9913202

091209

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

266,70

266,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266,70

9913300

091214

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

1192,40

1192,40

779,70

12,50

 

 

 

 

 

 

 

1192,40

9913400

090412

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

1672,70

1672,70

148,90

 

 

 

 

 

 

 

 

1672,70

9914020

110102

0821

Театри

1066,30

1066,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1066,30

9914030

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

144,00

144,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144,00

9914060

110201

0824

Бібліотеки

12497,80

12497,80

7147,30

1935,50

 

953,60

353,60

 

 

600,00

600,00

13451,40

9914070

110202

0824

Музеї і виставки

436,70

436,70

271,20

11,80

 

 

 

 

 

 

 

436,70

9914100

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

42219,60

42219,60

28629,20

2588,60

 

6069,10

4741,70

3363,70

46,30

1327,40

1297,40

48288,70

9914200

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

1240,80

1240,80

763,60

 

 

 

 

 

 

 

 

1240,80

9915020

 

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

11151,60

11151,60

6653,10

664,90

 

4826,20

 

 

 

4826,20

4826,20

15977,80

9915022

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

11151,60

11151,60

6653,10

664,90

 

600,00

 

 

 

600,00

600,00

11751,60

9915024

130110

0810

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

 

 

 

 

 

4226,20

 

 

 

4226,20

4226,20

4226,20

9915060

130115

0810

Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури

145,90

145,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145,90

9916010

100101

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

1500,00

 

 

 

1500,00

1500,00

1500,00

9916020

 

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

13451,30

 

 

 

13451,30

13451,30

13451,30

9916021

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

13451,30

 

 

 

13451,30

13451,30

13451,30

9916060

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

22668,10

 

 

 

22668,10

 

 

 

 

 

 

22668,10

9916310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

990,00

 

 

 

990,00

990,00

990,00

9916340

150111

0922

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

 

 

 

 

 

1010,00

 

 

 

1010,00

1010,00

1010,00

9918600

 

 

Інші видатки

45,00

45,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,00

9918600

250404

0133

Профілактика та протидія злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)

45,00

45,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,00

9919180

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

5237,70

5237,70

 

 

 

 

5237,70

9919180

240900

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

5237,70

5237,70

 

 

 

 

5237,70

Всього

21913605,30

20541313,60

6170458,65

1643176,50

1302291,70

3724037,80

869283,90

105504,70

69091,20

2854753,90

2794573,20

25637643,10


____________
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

2 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 4
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
22.12.2015 N 61/61


Повернення кредитів до бюджету міста Києва та розподіл надання кредитів з бюджету міста Києва в 2016 році

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредиту-
вання місцевого бюджету1

Код тимчасової класифікації видатків та кредиту-
вання місцевого бюджету

Код функціо-
нальної класифікації видатків та кредиту-
вання бюджету

Найменування
згідно з
типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

бюджет розвитку

бюджет розвитку

бюджет розвитку

4300000

 

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1500,0

0,0

-1500,0

0,0

-1500,0

0,0

-1500,0

4310000

 

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

 

 

 

 

 

-1500,0

 

-1500,0

 

-1500,0

 

-1500,0

4318100

 

 

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію та придбання житла

 

 

 

 

 

-1500,0

 

-1500,0

 

-1500,0

 

-1500,0

4318104

250909

1060

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

0,0

 

-1500,0

 

-1500,0

0,0

-1500,0

0,0

-1500,0

 

 

 

Всього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1500,0

0,0

-1500,0

0,0

-1500,0

0,0

-1500,0


____________
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

2 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 5
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
22.12.2015 N 61/61


Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Києва місцевим/державному бюджетам на 2016 рік

тис. грн.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Інші додаткові дотації

Субвенція спеціального фонду:

з бюджету міста Києва місцевим бюджетам Київської області на оздоровлення дітей

в частині виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва місцевому бюджету

Підгірцівській сільській раді Обухівського району

Ревненській сільській раді Бориспільського району

Гнідинській сільській раді Бориспільського району

Щасливській сільській раді Бориспільського району

Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці Обухівського району

Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Ходосівка Києво-Святошинського району

26

бюджет міста Києва

200,00

100,00

100,00

100,00

1000,00

1000,00

 

Всього

200,00

100,00

100,00

100,00

1000,00

1000,00


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 6
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
22.12.2015 N 61/61


Перелік об'єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

1291095,5

6500000

 

 

65 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

 

 

 

393681,8

6510000

 

 

65 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

 

 

 

393681,8

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"

700000,0

96,1

672837,8

11646,3

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

3334,0

6516390

150120

0453

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

СПОРУДЖЕННЯ ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДОВЕДЕННЯ ДО ПОКАЗНИКІВ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОЕКТОМ)

1817617,6

29,5

536117,4

1000,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ

440998,1

51,5

226929,2

20000,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

БУДІВНИЦТВО II ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54

31740,1

23,6

7500,0

3000,0

6516390

150120

0453

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

БУДІВНИЦТВО ЧЕТВЕРТОЇ ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ЕЛЕКТРОДЕПО

6902949,3

86,6

5975352,8

9500,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

9500,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

382975,6

26,0

99473,9

19293,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М. КИЄВІ

135893,0

58,3

79169,0

2900,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ

77500,5

60,0

46500,0

22000,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

2400,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ

102440,1

 

 

66086,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

ПРИДБАННЯ МАЛОВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ АВТОГІДРОПІДІЙМАЧІВ (ВИШКИ АГП)

11540,0

51,1

5900,0

5640,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДРУГОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М. КИЄВІ

29000,0

84,5

24510,0

2000,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ (I ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)

496600,0

19,7

97778,8

50,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) II ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ІВАНА ЛЕПСЕ"

14681,1

 

 

5261,4

6516390

150120

0453

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЙ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ

246842,7

40,8

100775,0

32919,2

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) III ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ"

14642,4

 

 

4216,7

6516390

150120

0453

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ

65550,0

56,8

37248,3

22000,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

200,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) IV ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ГАРМАТНА"

11224,0

 

 

1445,5

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) V ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛЬОВА"

16169,9

 

 

4367,7

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VI ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛІТЕХНІЧНА"

13773,5

 

 

4225,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VIII ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПЛОЩА ПЕРЕМОГИ"

13637,4

92,5

12619,9

500,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ДМИТРІВСЬКІЙ

71332,3

88,0

62785,3

7500,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЖДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М. КИЄВА

180000,0

91,4

164440,0

15000,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

675,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

ОБЛАШТУВАННЯ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ

20000,0

95,0

19000,0

1000,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД АЕРОПОРТА "ЖУЛЯНИ" ДО СТАНЦІЇ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ЗУПИНКОВИМИ КОМПЛЕКСАМИ: СТАНЦІЯ МІСЬКОЇ ЕЛЕКТРИЧКИ "КИЇВ-ВОЛИНСЬКИЙ", СЕЛИЩЕ "ЖУЛЯНИ", РИНОК "СТОЛИЧНИЙ", АВТОВОКЗАЛ "ТЕРЕМКИ".

80000,0

99,1

79300,0

700,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТ. МЕТРО "АКАДЕММІСТЕЧКО" ДО Ж/М "НОВОБІЛИЧІ"

25000,0

60,0

15000,0

10000,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА КОНТРАКТОВА ПЛОЩА

11900,0

 

 

9900,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

500,0

6516310

150101

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ПЕТРІВКА З ТЕРМІНАЛОМ

23600,0

84,7

20000,0

3600,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1000,0

6516310

150101