КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 28 січня 2015 року N 60/925

Про бюджет міста Києва на 2015 рік

Відповідно до статей 21, 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 січня 2015 року N 27 "Про схвалення проектів рішень Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік", "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік" та прогнозу бюджету міста Києва на 2016 - 2017 роки", Київська міська рада вирішила:

1. Визначити на 2015 рік:

1.1. Доходи бюджету міста Києва на 2015 рік у сумі 22215212,0 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Києва - 20722814,8 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету міста Києва - 1492397,2 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку - 665000,0 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Видатки бюджету міста Києва у сумі 20301459,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Києва - 17423519,0 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету міста Києва - 2877940,0 тис. гривень.

1.3. Повернення кредитів до бюджету міста Києва у сумі 1500,0 тис. грн., в тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста Києва - 1500,0 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

1.4. Профіцит бюджету міста Києва у сумі 1915253,0 тис. грн., в тому числі загального фонду бюджету міста Києва - 3299295,8 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.5. Дефіцит спеціального фонду бюджету міста Києва у сумі 1384042,8 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Києва на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду - 17423519,0 тис. грн. та спеціальному фонду - 2877940,0 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Установити індикативні обсяги доходів загального фонду бюджету міста Києва на 2015 рік (крім трансфертів) у розрізі районів у місті Києві (додаток 1.1).

4. Головному управлінню Державної фіскальної служби у м. Києві та Міжрегіональному Головному управлінню Державної фіскальної служби - Центральному офісу з обслуговування великих платників щомісячно інформувати Київського міського голову про виконання бюджету міста Києва за доходами.

5. Контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету міста Києва здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження (додаток 9).

6. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста Києва у сумі 20000,0 тис. гривень.

7. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

8. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Затвердити на 2015 рік резервний фонд бюджету міста Києва у сумі 30000,0 тис. гривень.

10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Києва на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);

медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220);

продукти харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

обслуговування державного (місцевого) боргу (код 2400);

соціальне забезпечення (код 2700);

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації (код 2282);

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування (код 2282);

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки (код 2281);

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла (код 2730);

охорона здоров'я (на період реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві").

11. Затвердити в складі видатків бюджету міста Києва кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 7596413,5 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

12. Визначити граничний розмір місцевого боргу міста Києва станом на 31 грудня 2015 року у сумі 14250000,0 тис. гривень.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Києва, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Розпорядникам коштів бюджету міста Києва забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Києва на 2015 рік:

15.1. До доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

15.2. Джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Києва на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

17. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Києва на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

18. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Києва на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

19. Установити, що до надходжень фінансування бюджету міста Києва на 2015 рік належить зміна обсягів готівкових коштів бюджету міста Києва.

20. Створити в складі спеціального фонду бюджету міста Києва цільовий фонд та затвердити положення про формування та використання коштів цільового фонду бюджету міста Києва у 2015 році згідно з додатком 8 до цього рішення.

21. Установити, що:

21.1. Забезпечення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що ліквідуються або реорганізуються, до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новоутвореним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються.

21.2. Перерахування коштів на видатки районних в місті Києві державних адміністрацій здійснюється за розпорядженнями про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів, що затверджуються керівниками фінансових управлінь районних в місті Києві державних адміністрацій.

21.3. Перевірку правильності складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів установ та організацій районних в місті Києві державних адміністрацій відповідно до пункту 42 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228, здійснюють фінансові управління районних в місті Києві державних адміністрацій.

21.4. Перерозподіл коштів у межах головного розпорядника бюджетних коштів між об'єктами будівництва, реконструкції тощо, а також видами оплачуваних робіт (проектні роботи, оплата за минулі роки, поточні капітальні вкладення, придбання обладнання тощо), передбаченими додатком 6 до цього рішення, здійснюється за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), погодженим постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

21.5. Розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з Державного бюджету України бюджету міста Києва у період між сесіями Київської міської ради здійснюється за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з подальшим внесенням змін до рішення про бюджет міста Києва.

21.6. Кошти відновної вартості зелених насаджень використовуються відповідно до рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року N 384/6600 "Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва" за пооб'єктним переліком, що затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

21.7. Кошти, які надходитимуть від позичальників у рахунок погашення пільгового довготермінового кредиту, наданого з бюджету міста Києва для молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво житла, та відсотки за користуванням ним спрямовуються на компенсацію різниці у відсоткових ставках та часткове погашення зобов'язань позичальників за кредитами відповідно до Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 18 листопада 2004 року N 570/1980.

21.8. Заходи щодо реалізації контролю за витрачанням фінансових ресурсів, у тому числі в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту (ремонту), що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва та Державного бюджету України, фінансуються за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту.

22. Головним розпорядникам коштів бюджету міста Києва:

22.1. Оптимізувати структуру та штатну чисельність, затверджену в штатних розписах на 31 грудня 2014 року, працівників установ, закладів соціально-культурної сфери та комунальних підприємств і організацій (які отримують бюджетну підтримку за рахунок коштів бюджету міста Києва) у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з відкриттям (розширенням) установ, закладів та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг.

22.2. При формуванні державного замовлення на підготовку фахівців/робітників в підпорядкованих їм вищих навчальних закладах комунальної власності територіальної громади міста Києва та у професійно-технічних навчальних закладах забезпечити його погодження з Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Вжити заходів щодо оптимізації державного замовлення, не допускати його збільшення та забезпечити формування в межах бюджетних призначень, визначених у цьому рішенні, з урахуванням потреби міста Києва в кадрах.

23. Визначити:

Підгірцівську сільську раду Обухівського району Київської області виконавцем Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік в частині капітального ремонту та нового будівництва автодоріг в с. Підгірці Обухівського району;

Ходосівську сільську раду Києво-Святошинського району Київської області виконавцем Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік в частині капітального ремонту та нового будівництва автодоріг в с. Ходосівка Києво-Святошинського району.

24. Установити, що:

24.1. 50 відсотків суми надходжень від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім бюджетних установ і організацій, комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, комунальних підприємств, які здійснюють утримання об'єктів житлового фонду міста Києва) зараховуються до загального фонду бюджету міста Києва.

24.2. 25 відсотків суми надходжень від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста Києва від комунальних підприємств, які здійснюють утримання об'єктів житлового фонду міста, зараховуються до загального фонду бюджету міста Києва.

24.3. 30 відсотків суми надходжень орендної плати від надання в оренду майна (приміщень) лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста Києва, включених до мережі установ, які отримують кошти з бюджету міста Києва, головним розпорядником яких визначено Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), перераховуються на окремий рахунок Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та спрямовуються на утримання закладів та установ охорони здоров'я, придбання та технічне обслуговування обладнання, ремонт майна бюджетних установ, у тому числі на погашення кредиторської заборгованості з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондами кошторису, за погодженням з постійними комісіями Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань охорони здоров'я та соціальної політики.

25. Установити, що комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама" не пізніше наступного робочого дня:

після зарахування коштів від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, перераховує 75 відсотків отриманих коштів (без податку на додану вартість) до цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва;

після зарахування коштів від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва перераховує 87,5 відсотка отриманих коштів (без податку на додану вартість) відповідним комунальним підприємствам транспорту загального користування та метрополітену, на балансі яких знаходяться території, транспортні засоби, споруди, будівлі, устаткування транспорту, що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва.

26. Доручити Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

26.1. Проводити фінансування головних розпорядників коштів бюджету міста Києва відповідно до затверджених у встановленому порядку помісячних розписів доходів і видатків з урахуванням бюджетних зобов'язань, зареєстрованих у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, фінансових можливостей бюджету та відповідно до досягнутого рівня виконання показників по мережі, штатах і контингентах, виконання обсягів робіт та надання послуг тощо.

26.2. Здійснювати розрахунки з нерезидентами в іноземній валюті з рахунків, відкритих на ім'я Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у публічному акціонерному товаристві "Комерційний банк "Хрещатик".

26.3. Вчиняти організаційно-правові дії щодо здійснення місцевих запозичень, залучення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Києва та здійснювати інші правові та організаційні дії щодо отримання, обслуговування, управління та повернення залучених коштів з урахуванням у бюджеті міста на відповідний рік витрат на їх обслуговування та повернення.

Здійснювати платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної громади міста Києва, згідно з відповідними договорами.

26.4. Здійснювати правочини з місцевим боргом з метою ефективного управління боргом міста Києва та здійснювати реструктуризацію заборгованості за кредитами, іншими борговими зобов'язаннями, залученими містом Києвом або під його гарантії, шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками та/або юридичними особами-кредиторами відповідних угод тощо за умови дотримання граничного обсягу боргу на кінець бюджетного періоду.

26.5. Здійснювати на конкурсних засадах розміщення вільних коштів бюджету міста Києва на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду в установленому порядку.

26.6. Разом з визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку міжнародними рейтинговими агентствами Fitch, Standard and Poor's, Moody's забезпечувати проведення рейтингової оцінки міста Києва як емітента та його цінних паперів.

26.7. Здійснити внесок в статутний фонд публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" відповідно до затверджених бюджетних призначень та узгодженого з Національним банком України плану капіталізації банку.

26.8. Проводити видатки за рахунок Державного бюджету України на проведення заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України в частині утримання позаміського запасного пункту управління Київської міської державної адміністрації.

27. З метою виконання статті 16 Бюджетного кодексу України доручити директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати місцеві запозичення у межах, визначених рішенням про бюджет міста Києва, та підписувати від імені Київської міської ради усі та будь-які угоди та документи, необхідні для здійснення місцевих запозичень.

28. Установити розміри орендної плати за земельні ділянки згідно з додатком 10 до цього рішення.

Установити, що річна орендна плата за земельні ділянки, на яких здійснюються різні види економічної діяльності, у тому числі передача будівель, споруд чи приміщень в оренду, встановлюється пропорційно до видів діяльності та розмірів орендної плати.

29. Установити норматив сплати частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності міста Києва згідно з додатком 11 до цього рішення.

30. Секретаріату Київської міської ради забезпечувати експлуатацію та утримання адміністративних будинків на вул. Хрещатик, 36 та вул. Б. Хмельницького, 6-а (енергоносії, інші комунальні послуги, охорона будинків та прилеглої території, послуги з обслуговування відомчої автоматичної телефонної станції, забезпечення заходів та інше).

Установи, що утримуються з бюджету міста Києва і розташовані в зазначених будинках (апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна бюджетна установа "Контактний центр міста Києва", Центр правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах), користуються приміщеннями без відшкодування витрат секретаріату Київської міської ради.

31. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

подати на розгляд Київської міської ради протягом I півріччя 2015 року міські цільові програми, що потребують коригування;

подати на розгляд Київської міської ради проект рішення про розподіл у 2015 році видатків міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам", врахувавши кошти на заходи соціального захисту осіб - учасників антитерористичної операції та членів їх сімей (на психологічну підтримку (реабілітацію), надання матеріальної допомоги, дороговартісне лікування, забезпечення засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами);

передбачити власними актами харчування у 2015 році учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва;

передбачити власними актами пооб'єктний розподіл коштів в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів;

у разі перевиконання дохідної частини бюджету міста Києва за підсумками першого півріччя першочергово спрямувати додаткові кошти на фінансування медикаментів та продуктів харчування в закладах охорони здоров'я;

за підсумками першого кварталу 2015 року внести на розгляд Київської міської ради проект рішення про внесення змін до бюджету міста Києва на 2015 рік з урахуванням норм пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" та з урахуванням збільшення дохідної частини загального та спеціального фонду бюджету міста Києва відповідно до пункту 33 цього рішення.

Передбачити збільшення видатків за такими напрямками: лікування онкологічних захворювань у дітей та гемодіаліз, видатки на придбання цифрових мамографів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва, впровадження програм енергоефективності в закладах освіти та охорони здоров'я, соціальна допомога учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, видатки розвитку;

за підсумками першого кварталу 2015 року внести на розгляд Київської міської ради питання виконання дохідної та видаткової частини бюджету міста Києва та підготувати відповідні зміни до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік".

32. Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України "Про місцеві державні адміністрації" установити, що для забезпечення виконання самоврядних функцій і делегованих державою повноважень, додаткових прав Київської міської ради, пов'язаних зі здійсненням містом Києвом столичних функцій, та додаткових повноважень Київського міського голови кошти Програми вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців спрямовуються за напрямами, визначеними додатком 12 до цього рішення.

33. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту промисловості та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 20 лютого 2015 року розробити та подати Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) план заходів щодо збільшення дохідної частини бюджету міста Києва на 2015 рік.

34. Київському міському голові, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) привести власні акти у відповідність до вимог Законів України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" та "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року N 76-VIII.

35. Продовжити на 2015 рік дію:

пункту 36 рішення Київської міської ради від 30 грудня 2010 року N 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" та додатка 16 до нього.

36. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ради:

від 19 липня 2005 року N 821/3396 "Про затвердження диференційованих нормативів порядку нарахування та сплати відрахувань частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності міста Києва";

від 18 червня 2009 року N 637/1693 "Про внесення змін до рішень Київської міської ради від 19 липня 2005 року N 821/3396 "Про затвердження диференційованих нормативів порядку нарахування та сплати відрахувань частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності міста Києва" та від 06 березня 2009 року N 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік";

додаток 16 до рішення Київської міської ради від 14 травня 2010 року N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік";

додаток 16 до рішення Київської міської ради від 2 грудня 2010 року N 247/5059 "Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік";

від 27 жовтня 2011 року N 370/6586 "Про внесення змін до рішення Київради від 19 липня 2005 року N 821/3396 "Про затвердження диференційованих нормативів порядку нарахування та сплати відрахувань частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності міста Києва".

37. Пункт 2 рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року N 731/731 "Про надання пільг по сплаті земельного податку" викласти в такій редакції: "2. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року".

38. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2015 року.

39. Додатки 1 - 12 є невід'ємними складовими рішення.

40. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

41. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік"
28.01.2015 N 60/925


Доходи бюджету міста Києва на 2015 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т. ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

12202379,00

12202379,00

0,00

0,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

7406758,50

7406758,50

0,00

0,00

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

6586558,50

6586558,50

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

820200,00

820200,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

32810,50

32810,50

0,00

0,00

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

28000,00

28000,00

 

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

4800,00

4800,00

 

 

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

10,50

10,50

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

796000,00

796000,00

0,00

0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

796000,00

796000,00

 

 

18000000

Місцеві податки

3886810,00

3886810,00

0,00

0,00

18010000

Податок на майно

2522000,00

2522000,00

0,00

0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

10000,00

10000,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

17000,00

17000,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

0,00

 

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

23000,00

23000,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

770400,00

770400,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

1562400,00

1562400,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

40800,00

40800,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

26400,00

26400,00

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

65400,00

65400,00

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

6600,00

6600,00

 

 

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

55000,00

55000,00

 

 

18030000

Туристичний збір

9810,00

9810,00

 

 

18050000

Єдиний податок

1300000,00

1300000,00

 

 

19000000

Інші податки та збори

80000,00

80000,00

0,00

0,00

19010000

Екологічний податок

80000,00

80000,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження

1097018,20

302521,00

794497,20

185000,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

62411,00

47411,00

15000,00

15000,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

40000,00

40000,00

 

 

21010800

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність

15000,00

 

15000,00

15000,00

21080000

Інші надходження

7411,00

7411,00

 

 

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

411,00

411,00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

7000,00

7000,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

248000,00

248000,00

0,00

0,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

124000,00

124000,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

112000,00

112000,00

0,00

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

112000,00

112000,00

 

 

2209000

Державне мито

12000,00

12000,00

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

178510,00

7110,00

171400,00

170000,00

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

110,00

110,00

 

 

24060300

Інші надходження

7000,00

7000,00

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

1400,00

 

1400,00

 

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

170000,00

 

170000,00

170000,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ

608097,20

0,00

608097,20

0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

584091,70

 

584091,70

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

24005,50

 

24005,50

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

482500,00

2500,00

480000,00

480000,00

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

102500,00

2500,00

100000,00

100000,00

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

2500,00

2500,00

 

 

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

100000,00

 

100000,00

100000,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

380000,00

0,00

380000,00

380000,00

33010000

Кошти від продажу землі

380000,00

 

380000,00

380000,00

40000000

Офіційні трансферти

8215414,80

8215414,80

 

 

41000000

Від органів державного управління

8215414,80

8215414,80

 

 

41030000

Субвенції

8215414,80

8215414,80

 

 

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

1947576,40

1947576,40

 

 

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

713619,00

713619,00

 

 

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

235937,40

235937,40

 

 

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

105,20

105,20

 

 

41032600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

6531,90

6531,90

 

 

41033500

Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам

282307,00

282307,00

 

 

41033700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

1263,70

1263,70

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

2058250,60

2058250,60

 

 

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

2962252,80

2962252,80

 

 

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

7570,80

7570,80

 

 

50000000

Цільові фонди

217900,00

0,00

217900,00

0,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

217900,00

0,00

217900,00

0,00

50110002

Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів

8000,00

 

8000,00

 

50110004

Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою

75000,00

 

75000,00

 

50110005

Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності

125900,00

 

125900,00

 

50110009

Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва

9000,00

 

9000,00

 

 

Всього доходів

22215212,00

20722814,80

1492397,20

665000,00


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1.1
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік"
28.01.2015 N 60/925


Індикативні показники по доходах загального фонду бюджету міста Києва на 2015 рік

тис. грн.

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд всього

Голосіївський район

Дарницький район

Деснянський район

Дніпровський район

Оболонський район

Печерський район

Подільський район

Святошинський район

Солом'янський район

Шевченківський район

міський бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10000000

Податкові надходження

12202379,00

1078584,80

487159,40

326950,80

524655,20

685332,30

1633725,00

776777,80

549305,20

964088,30

2112600,20

3063200,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

7406758,50

705340,90

250593,20

151999,40

320673,40

379385,40

1337577,10

579636,90

352905,20

766241,30

1797205,70

765200,00

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

6586558,50

704381,40

249726,00

151472,80

319114,10

378007,10

1336713,60

571624,60

352532,40

760996,60

1761989,90

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

820200,00

959,50

867,20

526,60

1559,30

1378,30

863,50

8012,30

372,80

5244,70

35215,80

765200,00

11020200

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

55000,00

959,50

867,20

526,60

1559,30

1378,30

863,50

8012,30

372,80

5244,70

35215,80

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

32810,50

7626,90

1093,60

144,70

3821,70

9964,00

5099,40

906,70

692,40

1619,10

1842,00

0,00

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

28000,00

6555,90

418,70

107,80

1649,20

9658,90

5080,00

894,90

598,80

1445,70

1590,10

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

4800,00

1070,80

674,90

36,50

2172,50

303,40

19,40

11,80

93,60

165,20

251,90

 

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

10,50

0,20

0,00

0,40

0,00

1,70

0,00

0,00

0,00

8,20

0,00

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

796000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

796000,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

796000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

796000,00

18000000

Місцеві податки і збори

3886810,00

365617,00

235472,60

174806,70

200160,10

295982,90

291048,50

196234,20

195707,60

196227,90

313552,50

1422000,00

18010000

Податок на майно

2522000,00

360978,20

226075,40

163153,40

195651,20

293164,20

285116,20

192247,00

187181,70

193038,60

303394,10

122000,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

10000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

17000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17000,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

23000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23000,00

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

770400,00

115874,00

72570,20

52372,20

62804,00

94105,70

91522,30

61711,30

60085,30

61965,40

97389,60

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

1562400,00

234996,80

147175,10

106212,90

127368,90

190849,90

185610,60

125152,80

121855,30

125668,10

197509,60

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

40800,00

6136,60

3843,30

2773,60

3326,10

4983,80

4847,00

3268,20

3182,10

3281,70

5157,60

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

26400,00

3970,80

2486,80

1794,70

2152,20

3224,80

3136,30

2114,70

2059,00

2123,40

3337,30

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

65400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65400,00

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

6600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6600,00

18020000

Збір за місця за паркування транспортних засобів

55000,00

4098,60

9298,00

11565,90

3961,10

2605,40

4110,70

2742,80

8433,20

2707,00

5477,30

 

18030000

Туристичний збір

9810,00

540,20

99,20

87,40

547,80

213,30

1821,60

1244,40

92,70

482,30

4681,10

 

18050000

Єдиний податок

1300000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300000,00

19000000

Інші податки та збори

80000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80000,00

19010000

Екологічний податок

80000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80000,00

20000000

Неподаткові надходження

302521,00

18149,80

19063,60

12639,80

15209,90

17749,70

46599,00

34281,10

14005,20

49453,50

75369,40

0,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

47411,00

1906,30

1666,40

366,50

1555,10

331,90

582,00

20283,70

601,40

4477,30

15640,40

0,00

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

40000,00

1277,30

485,60

97,60

1123,30

270,40

345,30

18980,10

209,00

4113,80

13097,60

0,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

40000,00

1277,30

485,60

97,60

1123,30

270,40

345,30

18980,10

209,00

4113,80

13097,60

 

21080000

Інші надходження

7411,00

629,00

1180,80

268,90

431,80

61,50

236,70

1303,60

392,40

363,50

2542,80

0,00

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

411,00

6,20

3,80

248,20

14,70

42,90

10,70

1,20

24,90

18,50

39,90

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

7000,00

622,80

1177,00

20,70

417,10

18,60

226,00

1302,40

367,50

345,00

2502,90

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

248000,00

16081,20

17152,70

12024,00

13428,80

17059,90

45007,50

12432,20

12918,10

44418,20

57477,40

0,00

22010000

Плата за ліцензії

124000,00

10982,60

12156,40

8053,30

9168,50

14001,20

15180,90

9293,90

10428,00

15115,60

19619,60

0,00

22010200, 22010300, 22010500 - 22011100, 22011800

Плата за ліцензії

124000,00

10982,60

12156,40

8053,30

9168,50

14001,20

15180,90

9293,90

10428,00

15115,60

19619,60

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим державним майном

112000,00

4496,80

4446,30

3478,90

3697,80

1557,70

26654,70

2155,50

2126,40

28284,40

35101,50

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності

112000,00

4496,80

4446,30

3478,90

3697,80

1557,70

26654,70

2155,50

2126,40

28284,40

35101,50

 

22090000

Державне мито

12000,00

601,80

550,00

491,80

562,50

1501,00

3171,90

982,80

363,70

1018,20

2756,30

 

24000000

Інші неподаткові надходження

7110,00

162,30

244,50

249,30

226,00

357,90

1009,50

1565,20

485,70

558,00

2251,60

0,00

24060000

Інші надходження

7000,00

142,30

244,50

249,30

226,00

316,00

981,10

1550,20

485,20

558,00

2247,40

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

110,00

20,00

0,00

0,00

0,00

41,90

28,40

15,00

0,50

0,00

4,20

 

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

2500,00

48,40

51,70

17,50

94,50

74,80

62,30

66,10

777,80

166,90

1140,00

 

 

Разом доходів:

12507400,00

1096783,00

506274,70

339608,10

539959,60

703156,80

1680386,30

811125,00

564088,20

1013708,70

2189109,60

3063200,00


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік"
28.01.2015 N 60/925


Фінансування бюджету міста Києва на 2015 рік

тис. грн.

Код

Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т. ч. бюджет розвитку

 

Загальне фінансування

-1915253,00

-3299295,80

1384042,80

1384042,80

400000

Фінансування за борговими операціями

-1915253,00

 

-1915253,00

-1915253,00

401000

Запозичення

5834747,00

 

5834747,00

5834747,00

401100

Внутрішні запозичення

5834747,00

 

5834747,00

5834747,00

402000

Погашення

-7750000,00

 

-7750000,00

-7750000,00

402100

Внутрішні зобов'язання

-7750000,00

 

-7750000,00

-7750000,00

600000

Фінансування за активними операціями

 

-3299295,80

3299295,80

3299295,80

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

 

-3299295,80

3299295,80

3299295,80

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

-3299295,80

3299295,80

3299295,80


 

Київський міський голова

В.Кличко


 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік"
28.01.2015 N 60/925


РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Києва на 2015 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з
типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 

01

 

Київська міська рада (Секретаріат)

53265,90

53265,90

13805,80

4906,00

 

39404,80

30591,20

 

 

8813,60

240,00

92670,70

 

010000

 

Державне управління

32733,60

32733,60

13805,80

4906,00

 

64,80

64,80

 

 

 

 

32798,40

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

32733,60

32733,60

13805,80

4906,00

 

64,80

64,80

 

 

 

 

32798,40

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

 

090403

1070

Виплата компенсації реабілітованим

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

240,00

 

 

 

240,00

240,00

240,00

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

240,00

 

 

 

240,00

240,00

240,00

 

240000

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

39100,00

30526,40

 

 

8573,60

 

39100,00

 

240900

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

39100,00

30526,40

 

 

8573,60

 

39100,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

20529,30

20529,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20529,30

 

250203

0160

Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

887,30

887,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

887,30

 

250315

0180

Інші додаткові дотації

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

 

250404

0133

Інші видатки

19142,00

19142,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19142,00

 

03

 

Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)

1655,00

1655,00

954,80

34,50

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

2155,00

 

010000

 

Державне управління

1655,00

1655,00

954,80

34,50

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

2155,00

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

1655,00

1655,00

954,80

34,50

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

2155,00

 

04

 

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

64107,10

64107,10

28223,80

715,00

 

15033,50

 

 

 

15033,50

15033,50

79140,60

 

010000

 

Державне управління

51367,70

51367,70

22096,80

715,00

 

33,50

 

 

 

33,50

33,50

51401,20

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

51367,70

51367,70

22096,80

715,00

 

33,50

 

 

 

33,50

33,50

51401,20

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

15000,00

 

 

 

15000,00

15000,00

15000,00

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

15000,00

 

 

 

15000,00

15000,00

15000,00

 

180000

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

3000,00

3000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,00

 

180410

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3000,00

3000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

9739,40

9739,40

6127,00

 

 

 

 

 

 

 

 

9739,40

 

250404

0133

Інші видатки

9739,40

9739,40

6127,00

 

 

 

 

 

 

 

 

9739,40

 

08

 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

51791,10

51791,10

4892,20

412,50

 

600,00

500,00

 

113,00

100,00

100,00

52391,10

 

010000

 

Державне управління

7451,90

7451,90

4892,20

412,50

 

600,00

500,00

 

113,00

100,00

100,00

8051,90

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

7451,90

7451,90

4892,20

412,50

 

600,00

500,00

 

113,00

100,00

100,00

8051,90

 

120000

 

Засоби масової інформації

34393,60

34393,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34393,60

 

120100

0830

Телебачення і радіомовлення

24670,60

24670,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24670,60

 

120201

0830

Періодичні видання (газети та журнали)

8166,30

8166,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8166,30

 

120300

0830

Книговидання

919,00

919,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

919,00

 

120400

0830

Інші засоби масової інформації

637,70

637,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

637,70

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

9945,60

9945,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9945,60

 

250404

0133

Інші видатки

9945,60

9945,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9945,60

 

10

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДАї)

701862,50

701469,50

235388,20

58837,70

393,00

102144,90

80618,60

10902,50

7199,40

21526,30

15360,00

804007,40

 

010000

 

Державне управління

11633,20

11633,20

7499,90

349,60

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

11733,20

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

11633,20

11633,20

7499,90

349,60

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

11733,20

 

070000

 

Освіта

521721,70

521721,70

188525,40

53321,60

 

88651,50

75065,80

9462,90

5956,00

13585,70

7450,00

610373,20

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2011,80

2011,80

1373,60

102,60

 

140,00

 

 

 

140,00

140,00

2151,80

 

070307

0922

Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

63307,60

63307,60

26175,30

10488,70

 

5434,00

2989,00

150,00

638,00

2445,00

1580,00

68741,60

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

34443,60

34443,60

21383,60

2868,90

 

5204,80

3105,80

1030,00

332,50

2099,00

2099,00

39648,40

 

070501

0930

Професійно-технічні заклади освіти

282307,00

282307,00

127306,10

38151,50

 

33297,10

27915,40

7526,20

4626,00

5381,70

1511,00

315604,10

 

070601

0941

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

18740,60

18740,60

 

 

 

4700,00

4700,00

 

 

 

 

23440,60

 

070602

0942

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації

98120,90

98120,90

 

 

 

36501,20

33971,20

 

 

2530,00

1130,00

134622,10

 

070701

0950

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

11484,70

11484,70

7854,80

516,40

 

398,90

398,90

56,70

85,50

 

 

11883,60

 

070802

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

6550,30

6550,30

1855,30

15,70

 

 

 

 

 

 

 

6550,30

 

070803

0990

Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом

713,90

713,90

513,30

 

 

 

 

 

 

 

 

713,90

 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

605,20

605,20

423,40

 

 

 

 

 

 

 

 

605,20

 

070806

0990

Інші заклади освіти

3436,10

3436,10

1640,00

1177,80

 

2975,50

1985,50

700,00

274,00

990,00

990,00

6411,60

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

45906,30

45906,30

6355,40

1292,20

 

3439,50

 

 

 

3439,50

3439,50

49345,80

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

4110,10

4110,10

2397,10

448,20

 

101,00

 

 

 

101,00

101,00

4211,10

 

091102

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1200,00

1200,00

431,70

 

 

 

 

 

 

 

 

1200,00

 

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

2141,90

2141,90

142,30

 

 

 

 

 

 

 

 

2141,90

 

091106

1040

Інші видатки

10371,90

10371,90

2362,80

673,30

 

3338,50

 

 

 

3338,50

3338,50

13710,40

 

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

889,60

889,60

422,20

 

 

 

 

 

 

 

 

889,60

 

091108

1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

25972,70

25972,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25972,70

 

091214

1090

Інші установи та заклади

1220,10

1220,10

599,30

170,70

 

 

 

 

 

 

 

1220,10

 

130000

 

Фізична культура і спорт

122208,30

122208,30

33007,50

3874,30

 

9843,90

5552,80

1439,60

1243,40

4291,10

4260,50

132052,20

 

130102

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

4700,00

4700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4700,00

 

130104

0810

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

3895,50

3895,50

2454,20

50,00

 

202,00

 

 

 

202,00

202,00

4097,50

 

130105

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

1239,10

1239,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1239,10

 

130106

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1850,00

1850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1850,00

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

48658,15

48658,15

23543,10

984,00

 

3137,50

 

 

 

3137,50

3137,50

51795,65

 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

4752,00

4752,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4752,00

 

130112

0810

Інші видатки

11308,60

11308,60

757,50

 

 

 

 

 

 

 

 

11308,60

 

130113

0810

Централізовані бухгалтерії

1085,15

1085,15

645,30

 

 

21,00

 

 

 

21,00

21,00

1106,15

 

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

17634,70

17634,70

5607,40

2840,30

 

6483,40

5552,80

1439,60

1243,40

930,60

900,00

24118,10

 

130115

0810

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

1152,00

1152,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1152,00

 

130203

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)

25933,10

25933,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25933,10

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

110,00

 

 

 

110,00

110,00

110,00

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

110,00

 

 

 

110,00

110,00

110,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

393,00

 

 

 

393,00

 

 

 

 

 

 

393,00

 

250404

0133

Інші видатки

393,00

 

 

 

393,00

 

 

 

 

 

 

393,00

 

14

 

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2607933,90

2607933,90

1335387,70

306830,30

 

238211,10

178502,60

53957,20

25393,30

59708,50

48900,00

2846145,00

 

010000

 

Державне управління

9229,10

9229,10

5944,70

721,90

 

110,00

10,00

 

 

100,00

100,00

9339,10

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

9229,10

9229,10

5944,70

721,90

 

110,00

10,00

 

 

100,00

100,00

9339,10

 

070000

 

Освіта

50184,50

50184,50

920,00

 

 

14793,80

14656,50

 

 

137,30

 

64978,30

 

070601

0941

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

48930,50

48930,50

 

 

 

14793,80

14656,50

 

 

137,30

 

63724,30

 

070701

0950

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

1254,00

1254,00

920,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1254,00

 

080000

 

Охорона здоров'я

2525530,90

2525530,90

1314397,80

305596,40

 

201142,30

141671,10

41674,40

24803,60

59471,20

48800,00

2726673,20

 

080101

0731

Лікарні

1006789,60

1006789,60

585772,20

152945,20

 

110817,00

68354,70

10601,60

17413,90

42462,30

35676,00

1117606,60

 

080102

0731

Територіальні медичні об'єднання

139710,90

139710,90

75704,60

22952,20

 

11500,90

10538,90

4571,90

1918,30

962,00

610,00

151211,80

 

080201

0732

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)

434500,30

434500,30

240805,60

63770,20

 

20425,20

15715,20

4692,50

2029,40

4710,00

4430,00

454925,50

 

080203

0733

Пологові будинки

140082,30

140082,30

82234,60

22472,40

 

2507,60

1067,60

 

682,60

1440,00

1440,00

142589,90

 

080204

0734

Санаторії для хворих туберкульозом

13931,10

13931,10

6454,90

3892,00

 

50,00

 

 

 

50,00

50,00

13981,10

 

080205

0734

Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)

31701,00

31701,00

15621,30

8403,20

 

235,00

30,00

 

8,00

205,00

205,00

31936,00

 

080207

0761

Будинки дитини

28911,80

28911,80

18408,00

2448,30

 

110,00

 

 

 

110,00

110,00

29021,80

 

080208

0762

Станції переливання крові

13468,80

13468,80

7375,10

1676,80

 

3073,60

2554,80

379,70

271,80

518,80

40,00

16542,40

 

080209

0724

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги

171267,40

171267,40

115253,00

6432,00

 

1850,10

1200,10

 

12,60

650,00

650,00

173117,50

 

080300

0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

22534,60

22534,60

15355,50

1367,10

 

1378,10

838,10

249,40

121,40

540,00

540,00

23912,70

 

080400

0722

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

75244,20

75244,20

46318,60

6992,00

 

22228,70

17639,20

8366,50

971,20

4589,50

2230,00

97472,90

 

080500

0722

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

26348,20

26348,20

16040,00

3754,60

 

15794,40

15712,40

9524,90

456,80

82,00

 

42142,60

 

080704

0740

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти

1325,90

1325,90

889,60

113,40

 

68,80

68,80

12,00

 

 

 

1394,70

 

081001

0763

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

4432,80

4432,80

3167,80

115,10

 

 

 

 

 

 

 

4432,80

 

081002

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я

331717,40

331717,40

84997,00

8261,90

 

11102,90

7951,30

3275,90

917,60

3151,60

2819,00

342820,30

 

081009

0763

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

83133,70

83133,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83133,70

 

081010

0763

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

430,90

430,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430,90

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

989,40

989,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

989,40

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

989,40

989,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

989,40

 

160000

 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

22000,00

22000,00

14125,20

512,00

 

22165,00

22165,00

12282,80

589,70

 

 

44165,00

 

160904

0421

Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

22000,00

22000,00

14125,20

512,00

 

22165,00

22165,00

12282,80

589,70

 

 

44165,00

 

15

 

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

3648568,20

3648568,20

102942,40

40881,00

 

39139,30

28084,20

 

1690,90

11055,10

10527,60

3687707,50

 

010000

 

Державне управління

11544,30

11544,30

7855,70

480,80

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

11644,30

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

11544,30

11544,30

7855,70

480,80

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

11644,30

 

070000

 

Освіта

7570,80

7570,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7570,80

 

070303

0910

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

7570,80

7570,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7570,80

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3319249,70

3319249,70

95086,70

40400,20

 

39039,30

28084,20

 

1690,90

10955,10

10427,60

3358289,00

 

090201

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

348104,10

348104,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348104,10

 

090202

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

73,80

73,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,80

 

090203

1030

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

1770,00

1770,00

 

 

 

700,00

700,00

 

 

 

700,00

2470,00

 

090204

1030

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги",

95814,80

95814,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95814,80

 

090205

1030

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива",

1,90

1,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,90

 

090206

1030

Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури

5,00

5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00

 

090207

1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

110347,80

110347,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110347,80

 

090208

1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

 

090209

1070

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

1093,40

1093,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1093,40

 

090212

1070

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6530,10

6530,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6530,10

 

090214

1070

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

52000,00

52000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52000,00

 

090215

1070

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги

35647,90

35647,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35647,90

 

090216

1070

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу

6,30

6,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,30

 

090302

1040

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

17365,70

17365,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17365,70

 

090303

1040

Допомога до досягнення дитиною трирічного віку

24971,70

24971,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24971,70

 

090304

1040

Допомога при народженні дитини

1351977,00

1351977,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1351977,00

 

090305

1040

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

64022,40

64022,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64022,40

 

090306

1040

Допомога на дітей одиноким матерям

133017,20

133017,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133017,20

 

090307

1040

Тимчасова державна допомога дітям

9468,70

9468,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9468,70

 

090308

1040

Допомога при усиновленні дитини

3627,30

3627,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3627,30

 

090401

1040

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

47112,30

47112,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47112,30

 

090405

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

106603,90

106603,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106603,90

 

090406

1060

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

8,51

8,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,51

 

090407

1060

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води

17100,50

17100,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17100,50

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

260578,50

260578,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260578,50

 

090413

1010

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

30049,00

30049,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30049,00

 

090414

1060

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

4,69

4,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,69

 

090416

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

107524,60

107524,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107524,60

 

090601

1010

Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів

27213,30

27213,30

11991,30

6377,30

 

3080,40

2200,40

 

 

880,00

880,00

30293,70

 

090901

1020

Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту

114303,80

114303,80

44254,50

22350,00

 

29339,70

23700,40

 

1038,20

5639,30

4411,80

143643,50

 

091203

1010

Навчання та трудове влаштування інвалідів

2,00

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

11610,80

11610,80

6857,70

263,70

 

2943,80

 

 

 

2943,80

2943,80

14554,60

 

091205

1010

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4795,20

4795,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4795,20

 

091206

1010

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

4385,10

4385,10

2334,90

740,90

 

242,00

 

 

 

242,00

242,00

4627,10

 

091210

1090

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

75,80

75,80

55,60

 

 

 

 

 

 

 

 

75,80

 

091212

1090

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

33381,30

33381,30

17167,00

920,80

 

1536,00

850,00

 

540,00

686,00

686,00

34917,30

 

091214

1090

Інші установи та заклади

32327,60

32327,60

12425,70

9747,50

 

1197,40

633,40

 

112,70

564,00

564,00

33525,00

 

091300

1010

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

265965,10

265965,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265965,10

 

091303

1010

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування

317,50

317,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317,50

 

091304

1010

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп

35,10

35,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,10

 

170000

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

310203,40

310203,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310203,40

 

170102

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

76383,20

76383,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76383,20

 

170302

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

5829,00

5829,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5829,00

 

170602

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

227991,20

227991,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227991,20

 

19

 

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

10932,30

10932,30

2338,40

219,10

 

 

 

 

 

 

 

10932,30

 

010000

 

Державне управління

1815,40

1815,40

1208,30

59,20

 

 

 

 

 

 

 

1815,40

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

1815,40

1815,40

1208,30

59,20

 

 

 

 

 

 

 

1815,40

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

9116,90

9116,90

1130,10

159,90

 

 

 

 

 

 

 

9116,90

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1686,10

1686,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1686,10

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

5634,90

5634,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5634,90

 

091214

1090

Інші установи та заклади

1795,90

1795,90

1130,10

159,90

 

 

 

 

 

 

 

1795,90

 

20

 

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

14277,00

14277,00

6867,00

1375,00

 

2972,20

 

 

 

2972,20

2972,20

17249,20

 

010000

 

Державне управління

2085,30

2085,30

1387,70

57,80

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

2385,30

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

2085,30

2085,30

1387,70

57,80

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

2385,30

 

070000

 

Освіта

300,00

300,00

 

 

 

1386,10

 

 

 

1386,10

1386,10

1686,10

 

070303

0910

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

300,00

300,00

 

 

 

1386,10

 

 

 

1386,10

1386,10

1686,10

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

11891,70

11891,70

5479,30

1317,20

 

1286,10

 

 

 

1286,10

1286,10

13177,80

 

090700

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах

6829,90

6829,90

2822,20

1285,70

 

1256,10

 

 

 

1256,10

1256,10

8086,00

 

090802

1040

Інші програми соціального захисту дітей

3778,00

3778,00

2135,10

 

 

 

 

 

 

 

 

3778,00

 

091108

1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

 

091214

1090

Інші установи та заклади

783,80

783,80

522,00

31,50

 

30,00

 

 

 

30,00

30,00

813,80

 

24

 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

412764,62

412764,62

80016,60

11820,50

 

42095,70

19867,10

4835,20

984,90

22228,60

21615,30

454860,32

 

010000

 

Державне управління

7649,70

7649,70

4756,90

867,60

 

1996,20

1896,20

1036,20

243,00

100,00

100,00

9645,90

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

7649,70

7649,70

4756,90

867,60

 

1996,20

1896,20

1036,20

243,00

100,00

100,00

9645,90

 

070000

 

Освіта

84450,30

84450,30

13307,40

844,00

 

11927,60

11768,60

1707,00

95,00

159,00

39,00

96377,90

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

19185,40

19185,40

13307,40

844,00

 

3633,00

3520,00

1707,00

95,00

113,00

13,00

22818,40

 

070601

0941

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

51576,20

51576,20

 

 

 

3923,00

3910,00

 

 

13,00

13,00

55499,20

 

070602

0942

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації

13688,70

13688,70

 

 

 

4371,60

4338,60

 

 

33,00

13,00

18060,30

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

397,40

397,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

397,40

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

397,40

397,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

397,40

 

110000

 

Культура і мистецтво

320267,22

320267,22

61952,30

10108,90

 

12413,90

6202,30

2092,00

646,90

6211,60

5718,30

332681,12

 

110102

0821

Театри

162073,92

162073,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162073,92

 

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

46477,70

46477,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46477,70

 

110201

0824

Бібліотеки

16367,80

16367,80

9900,10

1181,40

 

2016,50

102,00

5,00

9,20

1914,50

1891,50

18384,30

 

110202

0824

Музеї і виставки

74375,30

74375,30

40644,80

7297,30

 

7371,20

4350,30

1287,00

539,20

3020,90

2750,60

81746,50

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

919,60

919,60

 

 

 

642,20

 

 

 

642,20

642,20

1561,80

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

9028,00

9028,00

5890,30

999,00

 

1413,00

1200,00

650,00

82,00

213,00

13,00

10441,00

 

110300

0823

Кінематографія

 

 

 

 

 

220,00

 

 

 

220,00

220,00

220,00

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

11024,90

11024,90

5517,10

631,20

 

751,00

550,00

150,00

16,50

201,00

201,00

11775,90

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

15758,00

 

 

 

15758,00

15758,00

15758,00

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

15758,00

 

 

 

15758,00

15758,00

15758,00

 

25

 

Управління туризму виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

3878,80

3878,80

1852,20

107,50

 

 

 

 

 

 

 

3878,80

 

010000

 

Державне управління

2878,80

2878,80

1852,20

107,50

 

 

 

 

 

 

 

2878,80

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

2878,80

2878,80

1852,20

107,50

 

 

 

 

 

 

 

2878,80

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

1000,00

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

 

250404

0133

Інші видатки

1000,00

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

 

26

 

Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

8462,30

8462,30

5801,30

522,40

 

5178,00

2790,00

730,00

370,30

2388,00

2378,00

13640,30

 

010000

 

Державне управління

2705,40

2705,40

1858,10

140,00

 

600,00

600,00

 

 

 

 

3305,40

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

2705,40

2705,40

1858,10

140,00

 

600,00

600,00

 

 

 

 

3305,40

 

110000

 

Культура і мистецтво

5756,90

5756,90

3943,20

382,40

 

2200,00

2190,00

730,00

370,30

10,00

 

7956,90

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

5756,90

5756,90

3943,20

382,40

 

2200,00

2190,00

730,00

370,30

10,00

 

7956,90

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

2378,00

 

 

 

2378,00

2378,00

2378,00

 

150201

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

 

 

 

 

 

2378,00

 

 

 

2378,00

2378,00

2378,00

 

41

 

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

73355,60

21099,50

8458,40

631,00

52256,10

531166,10

1285,00

280,00

218,00

529881,10

529881,10

604521,70

 

010000

 

Державне управління

13131,70

13131,70

8458,40

631,00

 

1385,00

1285,00

280,00

218,00

100,00

100,00

14516,70

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

13131,70

13131,70

8458,40

631,00

 

1385,00

1285,00

280,00

218,00

100,00

100,00

14516,70

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

6893,90

6893,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6893,90

 

090203

1030

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

25,00

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,00

 

090417

1030

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

6868,90

6868,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6868,90

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

38503,00

861,00

 

 

37642,00

226030,20

 

 

 

226030,20

226030,20

264533,20

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

 

 

 

 

 

1798,70

 

 

 

1798,70

1798,70

1798,70

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

 

 

207498,70

 

 

 

207498,70

207498,70

207498,70

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

35597,00

 

 

 

35597,00

15579,70

 

 

 

15579,70

15579,70

51176,70

 

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

2906,00

861,00

 

 

2045,00

1153,10

 

 

 

1153,10

1153,10

4059,10

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

260750,90

 

 

 

260750,90

260750,90

260750,90

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

260750,90

 

 

 

260750,90

260750,90

260750,90

 

180000

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

14220,00

 

 

 

14220,00

43000,00

 

 

 

43000,00

43000,00

57220,00

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

22000,00

 

 

 

22000,00

22000,00

22000,00

 

180410

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

14220,00

 

 

 

14220,00

21000,00

 

 

 

21000,00

21000,00

35220,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

607,00

212,90

 

 

394,10

 

 

 

 

 

 

607,00

 

250404

0133

Інші видатки

607,00

212,90

 

 

394,10

 

 

 

 

 

 

607,00

 

43

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

53848,90

51739,60

6747,30

246,90

2109,30

351104,50

2540,40

 

820,20

348564,10

348564,10

404953,40

 

010000

 

Державне управління

9539,60

9539,60

6747,30

246,90

 

1140,40

1040,40

 

820,20

100,00

100,00

10680,00

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

9539,60

9539,60

6747,30

246,90

 

1140,40

1040,40

 

820,20

100,00

100,00

10680,00

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

8000,00

 

 

 

8000,00

8000,00

8000,00

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

 

 

8000,00

 

 

 

8000,00

8000,00

8000,00

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

341964,10

1500,00

 

 

340464,10

340464,10

341964,10

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

159605,60

 

 

 

159605,60

159605,60

159605,60

 

150104

1060

Виплата компенсації на здешевлення вартості будівництва житла молодіжним житловим комплексам

 

 

 

 

 

1500,00

1500,00

 

 

 

 

1500,00

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

162245,30

 

 

 

162245,30

162245,30

162245,30

 

150118

1060

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

 

150119

0732

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

 

 

17613,20

 

 

 

17613,20

17613,20

17613,20

 

180000

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

2109,30

 

 

 

2109,30

 

 

 

 

 

 

2109,30

 

180410

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2109,30

 

 

 

2109,30

 

 

 

 

 

 

2109,30

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

42200,00

42200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42200,00

 

250907

1060

Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян

39600,00

39600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39600,00

 

250913

1060

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

2600,00

2600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2600,00

 

45

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

13618,10

13618,10

6315,10

437,90

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

13918,10

 

010000

 

Державне управління

11345,50

11345,50

6315,10

437,90

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

11645,50

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

11345,50

11345,50

6315,10

437,90

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

11645,50

 

180000

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

2272,60

2272,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2272,60

 

180410

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2272,60

2272,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2272,60

 

48

 

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

10516,60

9616,60

6035,80

878,10

900,00

41058,70

1294,10

 

219,20

39764,60

39736,30

51575,30

 

010000

 

Державне управління

9616,60

9616,60

6035,80

878,10

 

1622,40

1294,10

 

219,20

328,30

300,00

11239,00

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

9616,60

9616,60

6035,80

878,10

 

1622,40

1294,10

 

219,20

328,30

300,00

11239,00

 

150000

 

Будівництво

900,00

 

 

 

900,00

39436,30

 

 

 

39436,30

39436,30

40336,30

 

150202

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

900,00

 

 

 

900,00

39436,30

 

 

 

39436,30

39436,30

40336,30

 

50

 

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

111248,70

49877,70

8384,90

755,20

61371,00

68261,00

25900,00

 

 

42361,00

18861,00

179509,70

 

010000

 

Державне управління

14357,50

14357,50

8384,90

755,20

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

14457,50

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

14357,50

14357,50

8384,90

755,20

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

14457,50

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

61371,00

 

 

 

61371,00

2518,30

 

 

 

2518,30

2518,30

63889,30

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

50106,00

 

 

 

50106,00

2518,30

 

 

 

2518,30

2518,30

52624,30

 

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

11265,00

 

 

 

11265,00

 

 

 

 

 

 

11265,00

 

110000

 

Культура і мистецтво

17320,20

17320,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17320,20

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

17320,20

17320,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17320,20

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

16242,70

 

 

 

16242,70

16242,70

16242,70

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

16242,70

 

 

 

16242,70

16242,70

16242,70

 

210000

 

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7200,00

7200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7200,00

 

210110

0320

Заходи з організації рятування на водах

7200,00

7200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7200,00

 

240000

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

49400,00

25900,00

 

 

23500,00

 

49400,00

 

240601

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

1400,00

 

 

 

1400,00

 

1400,00

 

240900

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

48000,00

25900,00

 

 

22100,00

 

48000,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

11000,00

11000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11000,00

 

250404

0133

Інші видатки

11000,00

11000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11000,00

 

51

 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

11435,20

11435,20

5480,20

370,00

 

1750,00

 

 

 

1750,00

1750,00

13185,20

 

010000

 

Державне управління

8677,70

8677,70

5480,20

370,00

 

50,00

 

 

 

50,00

50,00

8727,70

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

8677,70

8677,70

5480,20

370,00

 

50,00

 

 

 

50,00

50,00

8727,70

 

180000

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

757,50

757,50

 

 

 

1700,00

 

 

 

1700,00

1700,00

2457,50

 

180404

0411

Підтримка малого і середнього підприємництва

757,50

757,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

757,50

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

1700,00

 

 

 

1700,00

1700,00

1700,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

2000,00

2000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,00

 

250404

0133

Інші видатки

2000,00

2000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,00

 

56

 

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

25638,90

17088,90

10319,40

546,10

8550,00

700,00

 

 

 

700,00

700,00

26338,90

 

010000

 

Державне управління

17088,90

17088,90

10319,40

546,10

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

17388,90

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

17088,90

17088,90

10319,40

546,10

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

17388,90

 

160000

 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

 

 

 

 

 

400,00

 

 

 

400,00

400,00

400,00

 

160101

0421

Землеустрій

 

 

 

 

 

400,00

 

 

 

400,00

400,00

400,00

 

180000

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

8550,00

 

 

 

8550,00

 

 

 

 

 

 

8550,00

 

180410

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

8550,00

 

 

 

8550,00

 

 

 

 

 

 

8550,00

 

65

 

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

975006,50

6267,50

3866,10

241,40

968739,00

737686,40

112800,00

 

 

624886,40

624886,40

1712692,90

 

010000

 

Державне управління

5807,50

5807,50

3866,10

241,40

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

5907,50

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

5807,50

5807,50

3866,10

241,40

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

5907,50

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

316000,00

 

 

 

316000,00

135000,00

 

 

 

135000,00

135000,00

451000,00

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

246000,00

 

 

 

246000,00

131000,00

 

 

 

131000,00

131000,00

377000,00

 

100302

0620

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

70000,00

 

 

 

70000,00

4000,00

 

 

 

4000,00

4000,00

74000,00

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

157058,40

 

 

 

157058,40

157058,40

157058,40

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

105258,40

 

 

 

105258,40

105258,40

105258,40

 

150120

0453

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

 

 

 

 

 

51800,00

 

 

 

51800,00

51800,00

51800,00

 

170000

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

652739,00

 

 

 

652739,00

332728,00

 

 

 

332728,00

332728,00

985467,00

 

170101

0451

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

99800,00

 

 

 

99800,00

 

 

 

 

 

 

99800,00

 

170103

0453

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

24540,00

 

 

 

24540,00

70400,00

 

 

 

70400,00

70400,00

94940,00

 

170601

0453

Регулювання цін на послуги міського електротранспорту

185400,00

 

 

 

185400,00

 

 

 

 

 

 

185400,00

 

170603

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

284460,00

 

 

 

284460,00

257028,00

 

 

 

257028,00

257028,00

541488,00

 

171000

0460

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

58539,00

 

 

 

58539,00

5300,00

 

 

 

5300,00

5300,00

63839,00

 

240000

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

112800,00

112800,00

 

 

 

 

112800,00

 

240900

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

112800,00

112800,00

 

 

 

 

112800,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

460,00

460,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460,00

 

250404

0133

Інші видатки

460,00

460,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460,00

 

73

 

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

26160,60

16160,60

8587,70

209,00

10000,00

433,50

 

 

 

433,50

433,50

26594,10

 

010000

 

Державне управління

12860,60

12860,60

8587,70

209,00

 

433,50

 

 

 

433,50

433,50

13294,10

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

12860,60

12860,60

8587,70

209,00

 

433,50

 

 

 

433,50

433,50

13294,10

 

180000

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

13300,00

3300,00

 

 

10000,00

 

 

 

 

 

 

13300,00

 

180410

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

13300,00

3300,00

 

 

10000,00

 

 

 

 

 

 

13300,00

 

75

 

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

1989256,50

1989256,50

8282,00

 

 

50133,00

 

 

 

50133,00

50133,00

2039389,50

 

010000

 

Державне управління

12052,50

12052,50

8282,00

 

 

133,00

 

 

 

133,00

133,00

12185,50

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

12052,50

12052,50

8282,00

 

 

133,00

 

 

 

133,00

133,00

12185,50

 

180000

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

12365,00

12365,00

 

 

 

50000,00

 

 

 

50000,00

50000,00

62365,00

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

50000,00

 

 

 

50000,00

50000,00

50000,00

 

180410

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

12365,00

12365,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12365,00

 

230000

 

Обслуговування боргу

1964839,00

1964839,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964839,00

 

230000

0170

Обслуговування боргу

1964839,00

1964839,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964839,00

 

76

 

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (загальноміські видатки в частині між бюджетних трансфертів, резервного фонду тощо)

37634,10

7634,10

5600,90

 

 

1400,00

 

 

 

1400,00

1400,00

39034,10

 

010000

 

Державне управління

7634,10

7634,10

5600,90

 

 

 

 

 

 

 

 

7634,10

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

7634,10

7634,10

5600,90

 

 

 

 

 

 

 

 

7634,10

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

30000,00

 

 

 

 

1400,00

 

 

 

1400,00

1400,00

31400,00

 

250102

0133

Резервний фонд

30000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000,00

 

250380

0180

Інші субвенції

 

 

 

 

 

1400,00

 

 

 

1400,00

1400,00

1400,00

 

77

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА)

9189,20

5765,20

3281,00

90,00

3424,00

200,00

 

 

 

200,00

200,00

9389,20

 

010000

 

Державне управління

5765,20

5765,20

3281,00

90,00

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

5965,20

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

5765,20

5765,20

3281,00

90,00

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

5965,20

 

180000

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

3424,00

 

 

 

3424,00

 

 

 

 

 

 

3424,00

 

180410

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3424,00

 

 

 

3424,00

 

 

 

 

 

 

3424,00

 

90

 

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

552333,40

539152,00

236273,50

78295,20

13181,40

55435,20

25187,40

2241,40

2253,10

30247,80

29982,10

607768,60

 

010000

 

Державне управління

29143,40

29143,40

18673,80

1767,40

 

277,60

 

 

 

277,60

277,60

29421,00

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

29143,40

29143,40

18673,80

1767,40

 

277,60

 

 

 

277,60

277,60

29421,00

 

070000

 

Освіта

366142,70

366142,70

189972,00

73657,90

 

30660,30

20942,50

743,60

2131,70

9717,80

9459,10

396803,00

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

130405,70

130405,70

62444,00

31004,30

 

20845,30

15250,90

200,40

498,10

5594,40

5540,00

151251,00

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

194621,30

194621,30

104817,00

35219,90

 

8468,70

4746,60

543,20

1360,90

3722,10

3579,10

203090,00

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

595,60

595,60

437,00

 

 

 

 

 

 

 

 

595,60

 

070303

0910

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

15,00

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,00

 

070304

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

26551,20

26551,20

13294,90

6129,00

 

1071,40

860,10

 

261,60

211,30

150,00

27622,60

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

7523,40

7523,40

4825,80

903,70

 

13,50

13,50

 

4,30

 

 

7536,90

 

070802

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1587,10

1587,10

1164,40

 

 

 

 

 

 

 

 

1587,10

 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

4207,30

4207,30

2556,80

401,00

 

261,40

71,40

 

6,80

190,00

190,00

4468,70

 

070805

0990

Групи централізованого господарського обслуговування

589,00

589,00

432,10

 

 

 

 

 

 

 

 

589,00

 

070808

0990

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

47,10

47,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,10

 

080000

 

Охорона здоров'я

100140,10

100140,10

 

 

 

2350,00

 

 

 

2350,00

2350,00

102490,10

 

080400

0722

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

52251,50

52251,50

 

 

 

1087,50

 

 

 

1087,50

1087,50

53339,00

 

080800

0726

Первинна медична допомога населенню

47888,60

47888,60

 

 

 

1262,50

 

 

 

1262,50

1262,50

49151,10

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

17323,50

17323,50

10547,00

1229,10

 

1081,20

581,20

294,60

28,70

500,00

500,00

18404,70

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

860,40

860,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860,40

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1887,50

1887,50

1293,00

60,50

 

 

 

 

 

 

 

1887,50

 

091102

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

5,80

5,80

4,30

 

 

 

 

 

 

 

 

5,80

 

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

66,40

66,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,40

 

091105

1040

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

4075,70

4075,70

2276,50

849,60

 

581,20

581,20

294,60

28,70

 

 

4656,90

 

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

15,90

15,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,90

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

9055,30

9055,30

6343,40

302,50

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

9555,30

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

380,70

380,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380,70

 

091214

1090

Інші установи та заклади

975,80

975,80

629,80

16,50

 

 

 

 

 

 

 

975,80

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

13181,40

 

 

 

13181,40

13960,10

 

 

 

13960,10

13960,10

27141,50

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

1000,00

 

 

 

1000,00

834,00

 

 

 

834,00

834,00

1834,00

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

 

 

13126,10

 

 

 

13126,10

13126,10

13126,10

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

12181,40

 

 

 

12181,40

 

 

 

 

 

 

12181,40

 

110000

 

Культура і мистецтво

21324,60

21324,60

14476,40

1307,00

 

2607,10

1760,30

1191,20

45,20

846,80

839,80

23931,70

 

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

55,30

55,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,30

 

110201

0824

Бібліотеки

7909,40

7909,40

5215,00

708,00

 

801,20

49,20

 

24,60

752,00

752,00

8710,60

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

683,20

683,20

342,30

188,10

 

 

 

 

 

 

 

683,20

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

12049,60

12049,60

8499,10

395,30

 

1756,10

1711,10

1191,20

20,60

45,00

38,00

13805,70

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

627,10

627,10

420,00

15,60

 

49,80

 

 

 

49,80

49,80

676,90

 

130000

 

Фізична культура і спорт

5007,70

5007,70

2604,30

333,80

 

2698,90

103,40

12,00

47,50

2595,50

2595,50

7706,60

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4879,90

4879,90

2604,30

333,80

 

2698,90

103,40

12,00

47,50

2595,50

2595,50

7578,80

 

130115

0810

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

127,80

127,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127,80

 

240000

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

240900

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

250404

0133

Інші видатки

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

91

 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

752885,10

741607,10

346492,90

98138,50

11278,00

88944,50

49655,90

5591,40

5967,35

39288,60

39050,90

841829,60

 

010000

 

Державне управління

29575,40

29575,40

19493,40

1571,50

 

492,80

 

 

 

492,80

492,80

30068,20

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

29575,40

29575,40

19493,40

1571,50

 

492,80

 

 

 

492,80

492,80

30068,20

 

070000

 

Освіта

558671,90

558671,90

305155,50

93964,30

 

50028,50

42424,60

2363,70

5886,60

7603,90

7388,80

608700,40

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

188091,20

188091,20

98386,20

33042,90

 

32316,40

30206,40

91,60

1958,70

2110,00

2090,00

220407,60

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

332144,90

332144,90

183987,90

56604,00

 

15919,00

11241,10

2272,10

3449,30

4677,90

4532,80

348063,90

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

691,60

691,60

507,40

 

 

 

 

 

 

 

 

691,60

 

070304

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

16601,50

16601,50

8881,10

2823,70

 

1032,80

772,80

 

378,20

260,00

220,00

17634,30

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

12052,30

12052,30

7841,70

1259,40

 

208,30

198,30

 

94,40

10,00

 

12260,60

 

070802

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

2029,30

2029,30

1436,70

69,40

 

 

 

 

 

 

 

2029,30

 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

5510,50

5510,50

3453,50

124,30

 

546,00

 

 

 

546,00

546,00

6056,50

 

070805

0990

Групи централізованого господарського обслуговування

1498,00

1498,00

661,00

40,60

 

6,00

6,00

 

6,00

 

 

1504,00

 

070808

0990

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

52,60

52,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,60

 

080000

 

Охорона здоров'я

117905,70

117905,70

 

 

 

2160,70

 

 

 

2160,70

2160,70

120066,40

 

080400

0722

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

52180,20

52180,20

 

 

 

1419,20

 

 

 

1419,20

1419,20

53599,40

 

080800

0726

Первинна медична допомога населенню

65725,50

65725,50

 

 

 

741,50

 

 

 

741,50

741,50

66467,00

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

13489,80

13489,80

7540,80

770,20

 

864,00

841,40

492,30

5,00

22,60

 

14353,80

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1176,30

1176,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1176,30

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1954,60

1954,60

1309,50

80,00

 

 

 

 

 

 

 

1954,60

 

091102

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

181,50

181,50

5,40

 

 

 

 

 

 

 

 

181,50

 

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

66,10

66,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,10

 

091105

1040

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

2139,20

2139,20

1294,20

373,90

 

864,00

841,40

492,30

5,00

22,60

 

3003,20

 

091106

1040

Інші видатки

303,30

303,30

193,30

41,00

 

 

 

 

 

 

 

303,30

 

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

51,50

51,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,50

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

5598,90

5598,90

3960,90

160,80

 

 

 

 

 

 

 

5598,90

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

692,20

692,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692,20

 

091214

1090

Інші установи та заклади

1326,20

1326,20

777,50

114,50

 

 

 

 

 

 

 

1326,20

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

11278,00

 

 

 

11278,00

15713,90

 

 

 

15713,90

15713,90

26991,90

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

 

 

 

 

 

1860,20

 

 

 

1860,20

1860,20

1860,20

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

 

 

13853,70

 

 

 

13853,70

13853,70

13853,70

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

11278,00

 

 

 

11278,00

 

 

 

 

 

 

11278,00

 

110000

 

Культура і мистецтво

21800,10

21800,10

14303,20

1832,50

 

5839,70

4589,90

2735,40

75,75

1249,80

1249,80

27639,80

 

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

180,90

180,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180,90

 

110201

0824

Бібліотеки

7052,80

7052,80

4805,70

411,50

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

7252,80

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

2453,60

2453,60

1436,30

416,50

 

1031,20

1031,20

586,10

65,60

 

 

3484,80

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

11292,00

11292,00

7554,60

952,60

 

4558,70

3558,70

2149,30

10,15

1000,00

1000,00

15850,70

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

820,80

820,80

506,60

51,90

 

49,80

 

 

 

49,80

49,80

870,60

 

130000

 

Фізична культура і спорт

94,20

94,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,20

 

130102

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

94,20

94,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,20

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

12034,90

 

 

 

12034,90

12034,90

12034,90

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

11416,10

 

 

 

11416,10

11416,10

11416,10

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

318,80

 

 

 

318,80

318,80

318,80

 

150118

1060

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

 

 

 

 

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

300,00

 

180000

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

10,00

10,00

10,00

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

10,00

10,00

10,00

 

240000

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

240900

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

250404

0133

Інші видатки

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

92

 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

795199,30

781464,30

346326,40

129050,20

13735,00

68624,30

33838,50

2215,90

2901,40

34785,80

34640,20

863823,60

 

010000

 

Державне управління

33255,50

33255,50

21910,60

1843,40

 

328,40

 

 

 

328,40

328,40

33583,90

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

33255,50

33255,50

21910,60

1843,40

 

328,40

 

 

 

328,40

328,40

33583,90

 

070000

 

Освіта

572715,10

572715,10

300346,50

123672,40

 

40032,90

29235,10

506,30

2659,70

10797,80

10652,20

612748,00

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

206783,30

206783,30

101781,60

49814,00

 

29160,40

25006,80

150,00

1178,00

4153,60

4053,60

235943,70

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

343752,50

343752,50

184598,30

71109,10

 

9937,40

4101,10

356,30

1415,00

5836,30

5800,70

353689,90

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

2948,00

2948,00

1745,60

543,20

 

 

 

 

 

 

 

2948,00

 

070303

0910

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

15,00

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,00

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

12469,10

12469,10

8007,80

1496,10

 

201,10

19,20

 

13,70

181,90

181,90

12670,20

 

070802

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1852,30

1852,30

1359,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1852,30

 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

4012,60

4012,60

2245,40

710,00

 

734,00

108,00

 

53,00

626,00

616,00

4746,60

 

070805

0990

Групи централізованого господарського обслуговування

829,80

829,80

608,80

 

 

 

 

 

 

 

 

829,80

 

070808

0990

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

52,50

52,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,50

 

080000

 

Охорона здоров'я

135415,10

135415,10

 

 

 

3830,00

 

 

 

3830,00

3830,00

139245,10

 

080400

0722

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

67978,60

67978,60

 

 

 

1392,60

 

 

 

1392,60

1392,60

69371,20

 

080800

0726

Первинна медична допомога населенню

67436,50

67436,50

 

 

 

2437,40

 

 

 

2437,40

2437,40

69873,90

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

14820,00

14820,00

8051,80

1148,60

 

1104,00

1104,00

762,90

40,30

 

 

15924,00

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1117,30

1117,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1117,30

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1875,20

1875,20

1148,00

246,10

 

 

 

 

 

 

 

1875,20

 

091102

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

31,30

31,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,30

 

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

99,70

99,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,70

 

091105

1040

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

1914,60

1914,60

1058,90

385,80

 

1084,00

1084,00

750,00

40,30

 

 

2998,60

 

091106

1040

Інші видатки

655,50

655,50

405,40

58,10

 

 

 

 

 

 

 

655,50

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

5280,50

5280,50

3731,00

178,00

 

20,00

20,00

12,90

 

 

 

5300,50

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

930,00

930,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930,00

 

091214

1090

Інші установи та заклади

2915,90

2915,90

1708,50

280,60

 

 

 

 

 

 

 

2915,90

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

13735,00

 

 

 

13735,00

18277,40

 

 

 

18277,40

18277,40

32012,40

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

 

 

 

 

 

1333,00

 

 

 

1333,00

1333,00

1333,00

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

 

 

16944,40

 

 

 

16944,40

16944,40

16944,40

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

13735,00

 

 

 

13735,00

 

 

 

 

 

 

13735,00

 

110000

 

Культура і мистецтво

16897,00

16897,00

11226,60

1236,40

 

1505,00

1082,30

656,70

105,60

422,70

422,70

18402,00

 

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

53,40

53,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,40

 

110201

0824

Бібліотеки

5710,60

5710,60

3525,40

763,40

 

81,10

11,10

 

4,00

70,00

70,00

5791,70

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

740,40

740,40

447,20

110,70

 

 

 

 

 

 

 

740,40

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

9761,10

9761,10

6897,40

330,00

 

1405,20

1071,20

656,70

101,60

334,00

334,00

11166,30

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

631,50

631,50

356,60

32,30

 

18,70

 

 

 

18,70

18,70

650,20

 

130000

 

Фізична культура і спорт

8291,60

8291,60

4790,90

1149,40

 

736,60

617,10

290,00

95,80

119,50

119,50

9028,20

 

130102

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

109,00

109,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109,00

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5582,70

5582,70

3550,50

458,00

 

176,40

106,90

 

55,80

69,50

69,50

5759,10

 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

1116,00

1116,00

481,80

384,90

 

320,00

320,00

180,00

21,00

 

 

1436,00

 

130115

0810

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

1483,90

1483,90

758,60

306,50

 

240,20

190,20

110,00

19,00

50,00

50,00

1724,10

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

 

180000

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

10,00

10,00

10,00

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

10,00

10,00

10,00

 

240000

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

240900

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

250404

0133

Інші видатки

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

93

 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.

820459,60

806328,70

375973,90

115718,60

14130,90

73669,50

41004,10

3996,90

3142,80

32665,40

32615,40

894129,10

 

010000

 

Державне управління

33914,20

33914,20

22667,80

1229,90

 

333,70

 

 

 

333,70

333,70

34247,90

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

33914,20

33914,20

22667,80

1229,90

 

333,70

 

 

 

333,70

333,70

34247,90

 

070000

 

Освіта

566597,90

566597,90

305296,10

108683,40

 

44874,40

32890,30

64,60

2842,50

11984,10

11984,10

611472,30

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

200517,00

200517,00

100873,20

45415,20

 

33342,50

26451,90

16,60

1829,10

6890,60

6890,60

233859,50

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

317233,60

317233,60

177265,50

55367,00

 

9614,10

5492,30

48,00

500,40

4121,80

4121,80

326847,70

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

1176,90

1176,90

770,80

104,80

 

 

 

 

 

 

 

1176,90

 

070301

0922

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

6364,10

6364,10

2831,30

1656,80

 

326,90

155,00

 

 

171,90

171,90

6691,00

 

070304

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

20501,50

20501,50

10811,30

3618,40

 

505,50

291,80

 

259,60

213,70

213,70

21007,00

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

11358,30

11358,30

6722,60

2065,00

 

465,00

361,00

 

226,10

104,00

104,00

11823,30

 

070802

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

2817,90

2817,90

1944,60

156,30

 

41,10

41,10

 

10,70

 

 

2859,00

 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

5390,20

5390,20

3410,30

194,60

 

565,30

97,20

 

16,60

468,10

468,10

5955,50

 

070805

0990

Групи централізованого господарського обслуговування

1164,10

1164,10

666,50

105,30

 

14,00

 

 

 

14,00

14,00

1178,10

 

070808

0990

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

74,30

74,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,30

 

080000

 

Охорона здоров'я

141646,80

141646,80

7854,00

1866,60

 

3403,00

328,80

70,90

26,20

3074,20

3074,20

145049,80

 

080101

0731

Лікарні

14321,40

14321,40

7854,00

1866,60

 

407,60

328,80

70,90

26,20

78,80

78,80

14729,00

 

080400

0722

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

53172,30

53172,30

 

 

 

828,90

 

 

 

828,90

828,90

54001,20

 

080800

0726

Первинна медична допомога населенню

74153,10

74153,10

 

 

 

2166,50

 

 

 

2166,50

2166,50

76319,60

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

19769,30

19769,30

11238,30

1403,60

 

753,20

753,20

445,60

45,90

 

 

20522,50

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1321,30

1321,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1321,30

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1605,90

1605,90

1075,80

95,60

 

 

 

 

 

 

 

1605,90

 

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

13,00

13,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,00

 

091105

1040

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

4427,60

4427,60

2465,50

834,70

 

753,20

753,20

445,60

45,90

 

 

5180,80

 

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

9923,20

9923,20

6871,00

473,30

 

 

 

 

 

 

 

9923,20

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

1020,00

1020,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020,00

 

091214

1090

Інші установи та заклади

1448,30

1448,30

826,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1448,30

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

14130,90

 

 

 

14130,90

14867,00

 

 

 

14867,00

14867,00

28997,90

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

 

 

 

 

 

1167,00

 

 

 

1167,00

1167,00

1167,00

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

 

 

13700,00

 

 

 

13700,00

13700,00

13700,00

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

14130,90

 

 

 

14130,90

 

 

 

 

 

 

14130,90

 

110000

 

Культура і мистецтво

34353,80

34353,80

22741,00

1967,80

 

5908,90

5125,30

3415,80

193,80

783,60

733,60

40262,70

 

110102

0821

Театри

776,50

776,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

776,50

 

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

123,30

123,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123,30

 

110201

0824

Бібліотеки

7994,20

7994,20

5161,20

819,00

 

0,60

0,60

 

 

 

 

7994,80

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

1314,50

1314,50

786,70

226,80

 

499,00

451,60

241,20

51,30

47,40

47,40

1813,50

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

23279,80

23279,80

16243,10

908,80

 

5355,70

4673,10

3174,60

142,50

682,60

632,60

28635,50

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

865,50

865,50

550,00

13,20

 

53,60

 

 

 

53,60

53,60

919,10

 

130000

 

Фізична культура і спорт

9976,70

9976,70

6176,70

567,30

 

190,90

106,50

 

34,40

84,40

84,40

10167,60

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9926,70

9926,70

6176,70

567,30

 

190,90

106,50

 

34,40

84,40

84,40

10117,60

 

130115

0810

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

50,00

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

1528,40

 

 

 

1528,40

1528,40

1528,40

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

1398,40

 

 

 

1398,40

1398,40

1398,40

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

130,00

 

 

 

130,00

130,00

130,00

 

180000

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

10,00

10,00

10,00

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

10,00

10,00

10,00

 

240000

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

240900

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

250404

0133

Інші видатки

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

94

 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

684655,10

670579,60

315001,00

99203,10

14075,50

66398,30

35772,70

2926,60

4654,20

30625,60

30625,60

751053,40

 

010000

 

Державне управління

30609,70

30609,70

20076,30

1667,80

 

448,30

 

 

 

448,30

448,30

31058,00

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

30609,70

30609,70

20076,30

1667,80

 

448,30

 

 

 

448,30

448,30

31058,00

 

070000

 

Освіта

488097,80

488097,80

265254,90

94611,60

 

35867,90

29865,10

42,20

4654,20

6002,80

6002,80

523965,70

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

164529,90

164529,90

82361,20

41281,30

 

29618,30

27451,30

8,40

3633,00

2167,00

2167,00

194148,20

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

255407,20

255407,20

144596,00

41932,90

 

5156,30

2068,50

33,80

749,20

3087,80

3087,80

260563,50

 

070301

0922

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

26726,30

26726,30

13920,40

5610,70

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

26926,30

 

070303

0910

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

15,00

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,00

 

070304

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

16150,10

16150,10

8377,80

2915,50

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

16450,10

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

16155,40

16155,40

10038,50

2323,70

 

334,60

334,60

 

267,60

 

 

16490,00

 

070802

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

3049,60

3049,60

2228,50

 

 

 

 

 

 

 

 

3049,60

 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

5080,00

5080,00

3051,10

547,50

 

258,70

10,70

 

4,40

248,00

248,00

5338,70

 

070805

0990

Групи централізованого господарського обслуговування

933,60

933,60

681,40

 

 

 

 

 

 

 

 

933,60

 

070808

0990

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

50,70

50,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,70

 

080000

 

Охорона здоров'я

103239,50

103239,50

 

 

 

1200,00

 

 

 

1200,00

1200,00

104439,50

 

080400

0722

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

36091,60

36091,60

 

 

 

870,00

 

 

 

870,00

870,00

36961,60

 

080800

0726

Первинна медична допомога населенню

67147,90

67147,90

 

 

 

330,00

 

 

 

330,00

330,00

67477,90

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

15574,20

15574,20

8377,90

1298,30

 

2239,60

1454,60

995,00

 

785,00

785,00

17813,80

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1277,10

1277,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1277,10

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1805,10

1805,10

1089,00

194,00

 

400,00

 

 

 

400,00

400,00

2205,10

 

091102

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

42,60

42,60

31,60

 

 

 

 

 

 

 

 

42,60

 

091105

1040

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

3081,49

3081,49

1698,00

728,60

 

1654,60

1454,60

995,00

 

200,00

200,00

4736,09

 

091106

1040

Інші видатки

723,00

723,00

487,00

10,20

 

115,00

 

 

 

115,00

115,00

838,00

 

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

99,41

99,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,41

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

6929,90

6929,90

4731,50

365,50

 

70,00

 

 

 

70,00

70,00

6999,90

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

1147,60

1147,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1147,60

 

091214

1090

Інші установи та заклади

468,00

468,00

340,80

 

 

 

 

 

 

 

 

468,00

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

14075,50

 

 

 

14075,50

14950,00

 

 

 

14950,00

14950,00

29025,50

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

 

 

 

 

 

2919,00

 

 

 

2919,00

2919,00

2919,00

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

 

 

12031,00

 

 

 

12031,00

12031,00

12031,00

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

14075,50

 

 

 

14075,50

 

 

 

 

 

 

14075,50

 

110000

 

Культура і мистецтво

26835,40

26835,40

17484,10

1448,20

 

3433,10

2653,00

1889,40

 

780,10

780,10

30268,50

 

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

189,50

189,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189,50

 

110201

0824

Бібліотеки

7403,10

7403,10

4400,70

925,70

 

442,00

3,00

 

 

439,00

439,00

7845,10

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

18022,00

18022,00

12693,80

505,80

 

2949,00

2650,00

1889,40

 

299,00

299,00

20971,00

 

110300

0823

Кінематографія

578,40

578,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

578,40

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

642,40

642,40

389,60

16,70

 

42,10

 

 

 

42,10

42,10

684,50

 

130000

 

Фізична культура і спорт

6153,00

6153,00

3807,80

177,20

 

461,40

 

 

 

461,40

461,40

6614,40

 

130107

 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

6053,00

6053,00

3807,80

177,20

 

461,40

 

 

 

461,40

461,40

6514,40

 

130115

0810

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

5998,00

 

 

 

5998,00

5998,00

5998,00

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

50,00

 

 

 

50,00

50,00

50,00

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

3371,60

 

 

 

3371,60

3371,60

3371,60

 

150111

0922

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

 

 

 

 

 

150,00

 

 

 

150,00

150,00

150,00

 

150119

0732

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

 

 

2426,40

 

 

 

2426,40

2426,40

2426,40

 

240000

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

240900

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

250404

0133

Інші видатки

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

95

 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

336650,88

323934,58

167677,30

41273,00

12716,30

40046,70

11865,30

2747,40

1199,30

28181,40

28181,40

376697,58

 

010000

 

Державне управління

26698,90

26698,90

18150,90

1251,60

 

267,90

 

 

 

267,90

267,90

26966,80

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

26698,90

26698,90

18150,90

1251,60

 

267,90

 

 

 

267,90

267,90

26966,80

 

070000

 

Освіта

213422,90

213422,90

118263,70

37708,10

 

22764,80

5744,90

14,70

900,00

17019,90

17019,90

236187,70

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

52082,30

52082,30

25088,30

12293,10

 

10771,40

5310,10

14,70

700,00

5461,30

5461,30

62853,70

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

150472,70

150472,70

85988,10

24455,90

 

11473,40

434,80

 

200,00

11038,60

11038,60

161946,10

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

567,30

567,30

416,20

 

 

 

 

 

 

 

 

567,30

 

070303

0910

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

6,00

6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,00

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

5946,80

5946,80

3901,50

594,60

 

400,00

 

 

 

400,00

400,00

6346,80

 

070802

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1334,00

1334,00

917,30

73,30

 

 

 

 

 

 

 

1334,00

 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

2431,90

2431,90

1599,90

221,30

 

120,00

 

 

 

120,00

120,00

2551,90

 

070805

0990

Групи централізованого господарського обслуговування

565,60

565,60

352,40

69,90

 

 

 

 

 

 

 

565,60

 

070808

0990

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

16,30

16,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,30

 

080000

 

Охорона здоров'я

40977,90

40977,90

2832,80

526,60

 

3497,60

383,60

110,00

64,20

3114,00

3114,00

44475,50

 

080201

0732

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)

3516,80

3516,80

1554,20

434,60

 

158,90

 

 

 

158,90

158,90

3675,70

 

080400

0722

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

17667,50

17667,50

 

 

 

1755,70

 

 

 

1755,70

1755,70

19423,20

 

080704

0740

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти

1835,30

1835,30

1278,60

92,00

 

392,50

383,60

110,00

64,20

8,90

8,90

2227,80

 

080800

0726

Первинна медична допомога населенню

17958,30

17958,30

 

 

 

1190,50

 

 

 

1190,50

1190,50

19148,80

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

12716,30

12716,30

7803,90

691,10

 

1605,80

 

 

 

1605,80

1605,80

14322,10

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

522,80

522,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522,80

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1557,10

1557,10

969,90

89,90

 

 

 

 

 

 

 

1557,10

 

091105

1040

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

2199,70

2199,70

1310,30

320,30

 

1455,40

 

 

 

1455,40

1455,40

3655,10

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

7510,90

7510,90

5190,70

280,90

 

150,40

 

 

 

150,40

150,40

7661,30

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

389,10

389,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

389,10

 

091214

1090

Інші установи та заклади

536,70

536,70

333,00

 

 

 

 

 

 

 

 

536,70

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

12716,30

 

 

 

12716,30

5901,70

 

 

 

5901,70

5901,70

18618,00

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

 

 

 

 

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

500,00

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

 

 

5401,70

 

 

 

5401,70

5401,70

5401,70

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

12716,30

 

 

 

12716,30

 

 

 

 

 

 

12716,30

 

110000

 

Культура і мистецтво

26663,98

26663,98

18492,30

983,40

 

4173,20

3936,80

2622,70

235,10

236,40

236,40

30837,18

 

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

63,50

63,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,50

 

110201

0824

Бібліотеки

6401,10

6401,10

4064,30

581,50

 

122,70

27,40

 

10,40

95,30

95,30

6523,80

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

19708,00

19708,00

14086,10

401,90

 

4008,40

3909,40

2622,70

224,70

99,00

99,00

23716,40

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

491,38

491,38

341,90

 

 

42,10

 

 

 

42,10

42,10

533,48

 

130000

 

Фізична культура і спорт

3334,60

3334,60

2133,70

112,20

 

35,70

 

 

 

35,70

35,70

3370,30

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3189,60

3189,60

2133,70

112,20

 

35,70

 

 

 

35,70

35,70

3225,30

 

130115

0810

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

145,00

145,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145,00

 

240000

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

240900

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

120,00

120,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,00

 

250404

0133

Інші видатки

120,00

120,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,00

 

96

 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

495734,40

486062,30

224109,90

78231,30

9672,10

48165,50

21595,30

3208,90

2104,50

26570,20

26534,50

543899,90

 

010000

 

Державне управління

24893,50

24893,50

16901,90

913,70

 

250,10

 

 

 

250,10

250,10

25143,60

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

24893,50

24893,50

16901,90

913,70

 

250,10

 

 

 

250,10

250,10

25143,60

 

070000

 

Освіта

339596,40

339596,40

174208,20

73725,40

 

22542,00

15471,50

219,70

2000,80

7070,50

7070,50

362138,40

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

93081,70

93081,70

44785,70

22223,60

 

13070,80

9886,60

39,60

786,00

3184,20

3184,20

106152,50

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

188564,60

188564,60

100267,20

39366,70

 

7813,10

4762,80

167,10

641,80

3050,30

3050,30

196377,70

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

3079,60

3079,60

1915,80

445,70

 

370,30

240,30

 

218,30

130,00

130,00

3449,90

 

070301

0922

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

13857,90

13857,90

5475,80

4805,60

 

236,50

6,50

 

 

230,00

230,00

14094,40

 

070303

0910

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

7382,10

7382,10

3026,60

1836,70

 

180,10

70,10

 

 

110,00

110,00

7562,20

 

070304

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

21752,40

21752,40

11891,60

3368,20

 

344,50

274,50

 

142,80

70,00

70,00

22096,90

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

5609,30

5609,30

3077,10

1280,90

 

230,70

230,70

13,00

211,90

 

 

5840,00

 

070802

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1283,80

1283,80

938,70

 

 

 

 

 

 

 

 

1283,80

 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

3878,40

3878,40

2249,00

187,80

 

296,00

 

 

 

296,00

296,00

4174,40

 

070805

0990

Групи централізованого господарського обслуговування

430,90

430,90

285,30

 

 

 

 

 

 

 

 

430,90

 

070806

0990

Інші заклади освіти

625,00

625,00

295,40

210,20

 

 

 

 

 

 

 

625,00

 

070808

0990

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

50,70

50,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,70

 

080000

 

Охорона здоров'я

69433,50

69433,50

 

 

 

1860,00

 

 

 

1860,00

1860,00

71293,50

 

080400

0722

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

27492,80

27492,80

 

 

 

1250,40

 

 

 

1250,40

1250,40

28743,20

 

080800

0726

Первинна медична допомога населенню

41940,70

41940,70

 

 

 

609,60

 

 

 

609,60

609,60

42550,30

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

17655,20

17655,20

10003,20

1252,90

 

425,00

210,00

122,00

24,00

215,00

215,00

18080,20

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1418,40

1418,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1418,40

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1404,80

1404,80

902,10

126,30

 

25,00

 

 

 

25,00

25,00

1429,80

 

091102

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

31,80

31,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,80

 

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

20,00

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00

 

091105

1040

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

4488,90

4488,90

2500,00

930,70

 

235,00

210,00

122,00

24,00

25,00

25,00

4723,90

 

091106

1040

Інші видатки

628,40

628,40

414,50

34,20

 

 

 

 

 

 

 

628,40

 

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

15,00

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,00

 

091108

1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

441,30

441,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441,30

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

8102,90

8102,90

5792,20

125,40

 

165,00

 

 

 

165,00

165,00

8267,90

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

474,10

474,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

474,10

 

091214

1090

Інші установи та заклади

629,60

629,60

394,40

36,30

 

 

 

 

 

 

 

629,60

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

9672,10

 

 

 

9672,10

10665,00

 

 

 

10665,00

10665,00

20337,10

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

 

 

 

 

 

665,00

 

 

 

665,00

665,00

665,00

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

 

 

10000,00

 

 

 

10000,00

10000,00

10000,00

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

9672,10

 

 

 

9672,10

 

 

 

 

 

 

9672,10

 

110000

 

Культура і мистецтво

32253,50

32253,50

21559,90

2305,70

 

4584,20

4102,50

2859,40

79,00

481,70

446,00

36837,70

 

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

250,00

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,00

 

110201

0824

Бібліотеки

6279,30

6279,30

3874,20

826,00

 

225,20

3,40

 

3,40

221,80

221,80

6504,50

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

25183,80

25183,80

17314,80

1479,70

 

4313,00

4099,10

2859,40

75,60

213,90

178,20

29496,80

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

540,40

540,40

370,90

 

 

46,00

 

 

 

46,00

46,00

586,40

 

130000

 

Фізична культура і спорт

2160,20

2160,20

1436,70

33,60

 

29,20

11,30

7,80

0,70

17,90

17,90

2189,40

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2021,30

2021,30

1348,90

33,60

 

17,90

 

 

 

17,90

17,90

2039,20

 

130115

0810

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

138,90

138,90

87,80

 

 

11,30

11,30

7,80

0,70

 

 

150,20

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

6000,00

 

 

 

6000,00

6000,00

6000,00

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

181,50

 

 

 

181,50

181,50

181,50

 

150110

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

5719,80

 

 

 

5719,80

5719,80

5719,80

 

150111

0922

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

 

 

 

 

 

98,70

 

 

 

98,70

98,70

98,70

 

180000

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

10,00

10,00

10,00

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

10,00

10,00

10,00

 

240000

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

240900

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

250404

0133

Інші видатки

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

97

 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

750598,80

739032,30

346370,40

110181,30

11566,50

57772,60

25580,50

2739,50

1706,90

32192,10

32192,10

808371,40

 

010000

 

Державне управління

31140,30

31140,30

20869,80

1184,10

 

309,70

 

 

 

309,70

309,70

31450,00

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

31140,30

31140,30

20869,80

1184,10

 

309,70

 

 

 

309,70

309,70

31450,00

 

070000

 

Освіта

542792,30

542792,30

292309,20

104520,30

 

34587,50

20050,90

564,40

1293,90

14536,60

14536,60

577379,80

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

172690,30

172690,30

86863,00

38413,30

 

20962,40

15131,40

 

637,20

5831,00

5831,00

193652,70

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

305130,60

305130,60

168180,30

56254,90

 

12031,10

3811,80

190,00

520,30

8219,30

8219,30

317161,70

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

1540,00

1540,00

903,30

298,10

 

 

 

 

 

 

 

1540,00

 

070304

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

26503,60

26503,60

14850,00

3375,50

 

67,30

 

 

 

67,30

67,30

26570,90

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

25874,70

25874,70

14750,00

5142,60

 

712,60

687,60

244,40

116,00

25,00

25,00

26587,30

 

070802

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1988,90

1988,90

1401,10

60,50

 

 

 

 

 

 

 

1988,90

 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

6336,40

6336,40

3789,50

625,40

 

302,70

88,70

 

11,70

214,00

214,00

6639,10

 

070805

0990

Групи централізованого господарського обслуговування

606,10

606,10

335,00

37,70

 

 

 

 

 

 

 

606,10

 

070806

0990

Інші заклади освіти

2058,30

2058,30

1237,00

312,30

 

511,40

331,40

130,00

8,70

180,00

180,00

2569,70

 

070808

0990

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

63,40

63,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,40

 

080000

 

Охорона здоров'я

109023,30

109023,30

 

 

 

2200,00

 

 

 

2200,00

2200,00

111223,30

 

080400

0722

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

44450,40

44450,40

 

 

 

2042,20

 

 

 

2042,20

2042,20

46492,60

 

080800

0726

Первинна медична допомога населенню

64572,90

64572,90

 

 

 

157,80

 

 

 

157,80

157,80

64730,70

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

20375,40

20375,40

10669,90

1602,10

 

913,60

550,00

275,00

125,50

363,60

363,60

21289,00

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

2107,50

2107,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2107,50

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1260,40

1260,40

847,20

64,50

 

 

 

 

 

 

 

1260,40

 

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

46,70

46,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,70

 

091105

1040

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

3080,10

3080,10

1788,80

581,90

 

913,60

550,00

275,00

125,50

363,60

363,60

3993,70

 

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

6,50

6,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,50

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

8329,70

8329,70

5686,70

346,40

 

 

 

 

 

 

 

8329,70

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

1189,40

1189,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1189,40

 

091211

1090

Централізовані бухгалтерії

352,40

352,40

222,10

 

 

 

 

 

 

 

 

352,40

 

091214

1090

Інші установи та заклади

4002,70

4002,70

2125,10

609,30

 

 

 

 

 

 

 

4002,70

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

11566,50

 

 

 

11566,50

11667,00

 

 

 

11667,00

11667,00

23233,50

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

 

 

 

 

 

1167,00

 

 

 

1167,00

1167,00

1167,00

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

 

 

10500,00

 

 

 

10500,00

10500,00

10500,00

 

100103

0610

Дотація житлово-комунальному господарству

1342,50

 

 

 

1342,50

 

 

 

 

 

 

1342,50

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

10224,00

 

 

 

10224,00

 

 

 

 

 

 

10224,00

 

110000

 

Культура і мистецтво

27071,40

27071,40

18124,60

1505,20

 

4856,20

2624,60

1900,10

10,00

2231,60

2231,60

31927,60

 

110201

0824

Бібліотеки

5952,20

5952,20

3668,60

602,90

 

981,40

 

 

 

981,40

981,40

6933,60

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

1679,40

1679,40

1002,80

258,60

 

1478,20

514,00

353,80

10,00

964,20

964,20

3157,60

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

18694,80

18694,80

13008,70

616,00

 

2346,80

2110,60

1546,30

 

236,20

236,20

21041,60

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

745,00

745,00

444,50

27,70

 

49,80

 

 

 

49,80

49,80

794,80

 

130000

 

Фізична культура і спорт

8559,60

8559,60

4396,90

1369,60

 

828,60

555,00

 

277,50

273,60

273,60

9388,20

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8484,60

8484,60

4396,90

1369,60

 

770,90

555,00

 

277,50

215,90

215,90

9255,50

 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

 

 

 

 

 

57,70

 

 

 

57,70

57,70

57,70

 

130115

0810

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

75,00

75,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,00

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

600,00

 

 

 

600,00

600,00

600,00

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

600,00

 

 

 

600,00

600,00

600,00

 

180000

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

10,00

10,00

10,00

 

180409

0490

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

10,00

10,00

10,00

 

240000

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

240900

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

250404

0133

Інші видатки

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

98

 

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

662933,30

652586,40

309470,20

103614,90

10346,90

56534,60

24380,70

3494,80

802,40

32153,90

32153,90

719467,90

 

010000

 

Державне управління

34757,50

34757,50

22272,30

2359,80

 

325,70

 

 

 

325,70

325,70

35083,20

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

34757,50

34757,50

22272,30

2359,80

 

325,70

 

 

 

325,70

325,70

35083,20

 

070000

 

Освіта

480898,40

480898,40

254689,30

98032,10

 

24510,00

19226,20

1103,20

767,70

5283,80

5283,80

505408,40

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

142122,50

142122,50

67977,90

35749,20

 

15026,20

13255,70

 

157,70

1770,50

1770,50

157148,70

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

280547,70

280547,70

154003,90

52023,50

 

7780,90

4979,60

912,40

183,50

2801,30

2801,30

288328,60

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

5431,10

5431,10

3153,70

1117,90

 

34,00

 

 

 

34,00

34,00

5465,10

 

070301

0922

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

7879,00

7879,00

3625,30

1844,00

 

439,10

255,10

180,40

 

184,00

184,00

8318,10

 

070303

0910

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

15,00

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,00

 

070304

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

13804,00

13804,00

7367,40

2426,40

 

379,60

145,60

 

64,20

234,00

234,00

14183,60

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

20600,70

20600,70

12225,20

3855,40

 

88,20

88,20

10,40

36,00

 

 

20688,90

 

070802

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1876,30

1876,30

1292,70

62,70

 

 

 

 

 

 

 

1876,30

 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

5233,90

5233,90

3052,20

357,10

 

260,00

 

 

 

260,00

260,00

5493,90

 

070805

0990

Групи централізованого господарського обслуговування

858,80

858,80

629,70

 

 

 

 

 

 

 

 

858,80

 

070806

0990

Інші заклади освіти

2475,10

2475,10

1361,30

595,90

 

502,00

502,00

 

326,30

 

 

2977,10

 

070808

0990

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

54,30

54,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,30

 

080000

 

Охорона здоров'я

84658,50

84658,50

 

 

 

850,00

 

 

 

850,00

850,00

85508,50

 

080400

0722

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

32087,30

32087,30

 

 

 

347,10

 

 

 

347,10

347,10

32434,40

 

080800

0726

Первинна медична допомога населенню

52571,20

52571,20

 

 

 

502,90

 

 

 

502,90

502,90

53074,10

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

16957,00

16957,00

9402,20

1235,20

 

50,00

 

 

 

50,00

50,00

17007,00

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1228,30

1228,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1228,30

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1360,20

1360,20

922,00

62,00

 

 

 

 

 

 

 

1360,20

 

091105

1040

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

2836,10

2836,10

1426,60

653,20

 

 

 

 

 

 

 

2836,10

 

091106

1040

Інші видатки

785,10

785,10

518,70

59,90

 

 

 

 

 

 

 

785,10

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

8166,20

8166,20

5593,80

443,00

 

40,00

 

 

 

40,00

40,00

8206,20

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

1064,20

1064,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1064,20

 

091214

1090

Інші установи та заклади

1516,90

1516,90

941,10

17,10

 

10,00

 

 

 

10,00

10,00

1526,90

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

10346,90

 

 

 

10346,90

14052,00

 

 

 

14052,00

14052,00

24398,90

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

 

 

 

 

 

1527,10

 

 

 

1527,10

1527,10

1527,10

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

 

 

12524,90

 

 

 

12524,90

12524,90

12524,90

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

10346,90

 

 

 

10346,90

 

 

 

 

 

 

10346,90

 

110000

 

Культура і мистецтво

31330,80

31330,80

20603,10

1845,90

 

3467,70

3354,50

2391,60

34,70

113,20

113,20

34798,50

 

110102

0821

Театри

501,70

501,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501,70

 

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

85,00

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,00

 

110201

0824

Бібліотеки

8181,30

8181,30

5031,70

826,70

 

50,00

 

 

 

50,00

50,00

8231,30

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

477,10

477,10

268,40

77,50

 

 

 

 

 

 

 

477,10

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

21281,20

21281,20

14807,90

905,70

 

3354,50

3354,50

2391,60

34,70

 

 

24635,70

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

804,50

804,50

495,10

36,00

 

63,20

 

 

 

63,20

63,20

867,70

 

130000

 

Фізична культура і спорт

3914,20

3914,20

2503,30

141,90

 

35,70

 

 

 

35,70

35,70

3949,90

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3824,20

3824,20

2503,30

141,90

 

35,70

 

 

 

35,70

35,70

3859,90

 

130115

0810

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

90,00

90,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,00

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

11443,50

 

 

 

11443,50

11443,50

11443,50

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

11443,50

 

 

 

11443,50

11443,50

11443,50

 

240000

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

240900

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1800,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

250404

0133

Інші видатки

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

 

99

 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

655661,50

638745,60

276782,40

88514,40

16915,90

52876,10

24239,40

5171,10

2298,20

28636,70

28594,70

708537,60

 

010000

 

Державне управління

32636,40

32636,40

21307,00

1683,40

 

700,10

 

 

 

700,10

700,10

33336,50

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

32636,40

32636,40

21307,00

1683,40

 

700,10

 

 

 

700,10

700,10

33336,50

 

070000

 

Освіта

397595,30

397595,30

210643,70

82283,70

 

24800,10

17896,10

1958,90

2252,70

6904,00

6862,00

422395,40

 

070101

0910

Дошкільні заклади освіти

118353,20

118353,20

54768,70

32874,70

 

11557,70

11107,70

 

1058,80

450,00

450,00

129910,90

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

215335,90

215335,90

120490,10

39439,30

 

11490,70

6331,80

1958,90

806,30

5158,90

5116,90

226826,60

 

070202

0921

Вечірні (змінні) школи

13069,80

13069,80

9637,30

 

 

 

 

 

 

 

 

13069,80

 

070301

0922

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

25752,00

25752,00

10809,70

6681,80

 

421,70

340,60

 

301,60

81,10

81,10

26173,70

 

070303

0910

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

42,10

42,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,10

 

070304

0922

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

6548,70

6548,70

3765,70

905,90

 

12,00

 

 

 

12,00

12,00

6560,70

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

11653,90

11653,90

6998,50

1981,70

 

1018,00

116,00

 

86,00

902,00

902,00

12671,90

 

070802

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

2230,00

2230,00

1618,90

 

 

 

 

 

 

 

 

2230,00

 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

3835,20

3835,20

2031,80

400,30

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

4135,20

 

070805

0990

Групи централізованого господарського обслуговування

729,20

729,20

523,00

 

 

 

 

 

 

 

 

729,20

 

070808

0990

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

45,30

45,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,30

 

080000

 

Охорона здоров'я

138716,70

138716,70

894,70

300,80

 

3218,00

58,00

 

14,20

3160,00

3160,00

141934,70

 

080400

0722

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

72695,60

72695,60

 

 

 

1125,20

 

 

 

1125,20

1125,20

73820,80

 

080704

0740

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти

1535,60

1535,60

894,70

300,80

 

58,00

58,00

 

14,20

 

 

1593,60

 

080800

0726

Первинна медична допомога населенню

64485,50

64485,50

 

 

 

2034,80

 

 

 

2034,80

2034,80

66520,30

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

14270,00

14270,00

8282,00

551,60

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

14370,00

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1337,80

1337,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1337,80

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1667,60

1667,60

1051,70

130,30

 

20,00

 

 

 

20,00

20,00

1687,60

 

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

24,60

24,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,60

 

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

12,20

12,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,20

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

9668,90

9668,90

6539,80

408,80

 

60,00

 

 

 

60,00

60,00

9728,90

 

091209

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

505,30

505,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505,30

 

091214

1090

Інші установи та заклади

1053,60

1053,60

690,50

12,50

 

20,00

 

 

 

20,00

20,00

1073,60

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

16915,90

 

 

 

16915,90

10991,40

 

 

 

10991,40

10991,40

27907,30

 

100101

0610

Житлово-експлуатаційне господарство

 

 

 

 

 

1346,40

 

 

 

1346,40

1346,40

1346,40

 

100102

0610

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

 

 

 

 

9645,00

 

 

 

9645,00

9645,00

9645,00

 

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

16915,90

 

 

 

16915,90

 

 

 

 

 

 

16915,90

 

110000

 

Культура і мистецтво

46821,30

46821,30

30258,20

3282,10

 

4958,20

4485,30

3212,20

31,30

472,90

472,90

51779,50

 

110102

0821

Театри

856,40

856,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

856,40

 

110103

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

59,90

59,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,90

 

110201

0824

Бібліотеки

10586,60

10586,60

6000,00

1425,20

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

10686,60

 

110202

0824

Музеї і виставки

299,90

299,90

210,00

7,90

 

 

 

 

 

 

 

299,90

 

110205

0960

Школи естетичного виховання дітей

34100,50

34100,50

23476,90

1849,00

 

4785,30

4485,30

3212,20

31,30

300,00

300,00

38885,80

 

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

918,00

918,00

571,30

 

 

72,90

 

 

 

72,90

72,90

990,90

 

130000

 

Фізична культура і спорт

8655,90

8655,90

5396,80

412,80

 

4500,00

 

 

 

4500,00

4500,00

13155,90

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8536,20

8536,20

5396,80

412,80

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

8736,20

 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

 

 

 

 

 

4300,00

 

 

 

4 300,00

4 300,00

4 300,00

 

130115

0810

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

119,70

119,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119,70

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

1808,30

 

 

 

1 808,30

1 808,30

1 808,30

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

1236,30

 

 

 

1 236,30

1 236,30

1 236,30

 

150111

0922

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

 

 

 

 

 

572,00

 

 

 

572,00

572,00

572,00

 

240000

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1 800,00

 

240900

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

1800,00

1800,00

 

 

 

 

1 800,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

50,00

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00

 

250404

0133

Інші видатки

50,00

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00

Всього

17423519,00

16158158,10

4844307,10

1373287,60

1235360,90

2877940,00

777893,00

105038,80

64039,35

2100047,00

2049042,80

20301459,00


____________
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

2 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 4
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік"
28.01.2015 N 60/925


Повернення кредитів до бюджету міста Києва та розподіл надання кредитів з бюджету міста Києва в 2015 році

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з
типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування-всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

бюджет розвитку

бюджет розвитку

бюджет розвитку

 

43

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київради (КМДА)

 

 

 

 

 

-1500,0

 

-1500,0

 

-1500,0

 

-1500,0

 

250909

1060

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

 

 

-1500,0

 

-1500,0

 

-1500,0

 

-1500,0

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

-1500,0

 

-1500,0

 

-1500,0

 

-1500,0


____________
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

2 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 5
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік"
28.01.2015 N 60/925


Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Києва місцевим/державному бюджетам на 2015 рік

тис. грн.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Інші додаткові дотації

Субвенція спеціального фонду:

з бюджету міста Києва місцевим бюджетам Київської області на оздоровлення дітей

в частині виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік місцевому бюджету

Підгірцівській сільській раді Обухівського району

Ревненській сільській раді Бориспільського району

Гнідинській сільській раді Бориспільського району

Щасливській сільській раді Бориспільського району

Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області
на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці Обухівського району

Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Ходосівка Києво-Святошинського району

26

бюджет міста Києва

200,00

100,00

100,00

100,00

700,00

700,00

 

Всього

200,00

100,00

100,00

100,00

700,00

700,00


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 6
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік"
28.01.2015 N 60/925


Перелік об'єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

886873,5

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата за виконані роботи

 

 

 

 

2985,5

 

 

 

65 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

 

 

 

157058,4

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ

440998,1

60,4

266309,7

20000

 

150120

0453

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

СПОРУДЖЕННЯ ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДОВЕДЕННЯ ДО ПОКАЗНИКІВ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОЕКТОМ)

1817617,6

32,9

598080,8

10000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

382975,6

31,0

118736,9

5000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ

102440,1

69,4

71125,1

30065,5

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. БРАТСЬКОЇ З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ НА ВУЛ. БРАТСЬКІЙ ТА НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

21548,7

89,5

19290,0

2000

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

167,9

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ ПРОСП. ГРИГОРЕНКА

118496,3

28,4

33672,7

5000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. А. АХМАТОВОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. ГРИГОРЕНКА ДО ВУЛ. УРЛІВСЬКОЇ

25400,7

32,9

8358,4

3000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДРУГОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М. КИЄВІ

15000,0

63,3

10000,0

5000

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

900

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СОРТУВАЛЬНОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. КАНАЛЬНОЇ ДО ВУЛ. КЛЕМАНСЬКОЇ

9818,5

 

 

4934,5

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ДІЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД" (I ЧЕРГА ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ВУЛ. СИМИРЕНКА)

148000,0

91,7

135787,8

10000

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

5365,6

 

150101

0490

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ

48500,0

91,7

44504,7

3452,2

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

ПРИДБАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ ТА ТРОЛЕЙБУСІВ

10000,0

 

81653,5

10000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛИЦІ ЧИСТЯКІВСЬКІЙ, 19-А

1504,2

 

156,1

526,8

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

50

 

150120

0453

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ

65550,0

90,7

59484,2

4951,4

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

150

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП-3680 ПО ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКІЙ, 37 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

4032,2

 

166,7

3779,4

 

150120

0453

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

РЕКОНСТРУКЦІЯ УСТАНОВОК ТУНЕЛЬНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ З ЗАМІНОЮ ВЕНТИЛЯТОРІВ ГОЛОВНОГО ПРОВІТРЮВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯМ ЇХ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ДІЮЧИХ НОРМ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

75000,0

80,0

60000,0

5000

 

150120

0453

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЙ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ

106284,9

0,4

377,2

31848,6

 

150101

0490

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО II ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54

30864,4

31,2

9624,3

500

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

500

 

150101

0490

Капітальні вкладення

ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ

22000,0

96,6

21500,0

500

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

500

 

150101

0490

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

190000,0

99,2

188500,0

1500

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1500

 

 

 

41 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

 

 

 

260750,9

 

150101

0490

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В М. КИЄВІ

1183976,6

60,5

716297,1

900

 

150101

0490

Капітальні вкладення

ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ

60000,0

5,1

3058,6

50000

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

3000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ N 1 ТА N 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ

379986,1

49,5

188255,4

15306,4

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

61909,3

54,3

33639,0

10000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСПЕКТУ П. ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

115626,6

20,9

24175,5

1500

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ N 1 ТА N 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ

379986,1

53,5

203282,2

279,6

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

279,6

 

150101

0490

Капітальні вкладення

ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ

740200,0

86,5

641376,3

2501,3

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

45

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13

22697,9

16,0

3628,7

13074,7

 

150101

0490

Капітальні вкладення

ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 04.05.2012 N 711)

302000,0

74,0

223575,9

61483

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

52000,0

79,5

41320,6

10000

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1448,1

 

150101

0490

Капітальні вкладення

ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ

32300,0

79,9

25800,0

6450

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

962

 

150101

0490

Капітальні вкладення

ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ

36100,0

83,1

30000,4

6050

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1007,9

 

150101

0490

Капітальні вкладення

ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

19909,9

40,2

8000,0

10684,9

 

150101

0490

Капітальні вкладення

УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

20550,7

19,5

4000,0

5670,2

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

100

 

150101

0490

Капітальні вкладення

КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

22994,2

40,9

9395,0

2539

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

100

 

150101

0490

Капітальні вкладення

ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ N 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА N 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

4000,0

65,0

2600,0

1105

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

105

 

150101

0490

Капітальні вкладення

УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ N 11 НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇВ ОБОРОНИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

9994,3

83,0

8294,3

1000

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

100

 

150101

0490

Капітальні вкладення

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СХИЛІВ ЗВАЛИЩА В С. ПИРОГІВ

38700,0

52,3

21547,5

1295,6

 

150101

0490

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ АРТЕМА І ПОЛТАВСЬКОЇ

750,0

 

 

750

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

220

 

150101

0490

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСП. НАУКИ, 43

750,0

 

 

750

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

220

 

150101

0490

Капітальні вкладення

ВСТАНОВЛЕННЯ ІТП В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

33500,0

 

 

33500

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1900

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 01.12.2014 N 1400)

66500,0

94,0

62500,0

4000

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, В ТОМУ ЧИСЛІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 01.12.2014 N 1399)

116700,0

97,4

113700,0

3000

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

2000

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

61909,3

70,0

43325,5

313,5

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

313,5

 

150101

0490

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО ТЕЦ НА ВІДНОВЛЕНОМУ ПАЛИВІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

3600000,0

100,0

3599500,0

500

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

500

 

150101

0490

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

139605,8

98,2

137076,0

1477,3

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1477,3

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО

369840,2

97,7

361320,2

7299,8

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

7299,8

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13

4500,0

93,7

4218,2

50

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

50

 

150101

0490

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 27

750,0

70,7

530,0

220

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

220

 

150101

0490

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ОСВІТИ, 5

750,0

70,7

530,0

220

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

220

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЕНЬ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 11.04.2013 N 511)

22500,0

93,5

21028,9

50

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

50

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ "ДНІПРОВОДСЬКА, 1А" З ВСТАНОВЛЕННЯМ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПАЛИВІ

12600,0

95,2

12000,0

600

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

600

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА, 36-А

40000,0

97,0

38800,0

1200

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1200

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ПРОСПЕКТІ НАУКИ, 47

95589,0

98,6

94296,7

1292,3

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1292,3

 

150101

0490

Капітальні вкладення

ТЕРМОСАНАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ N 113 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКІЙ, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ

14500,0

96,6

14000,0

148

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

148

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 20.04.2012 N 645)

13350,3

92,1

12292,0

50

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

50

 

150101

0490

Капітальні вкладення

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ШЛЯХОМ ЗАМІНИ ВБУДОВАНИХ КОТЕЛЕНЬ НА МОДУЛЬНІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 27.04.2012 N 695)

19753,7

92,0

18169,8

50

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

50

 

150101

0490

Капітальні вкладення

САНАЦІЯ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ Д = 300, 400 ММ ПО ВУЛ. ШЕВЧЕНКА ТА ВУЛ. ЛЕНІНА В МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ

3699,6

97,3

3599,6

100

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

100

 

150101

0490

Капітальні вкладення

БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ З ОКРЕМИМ ВХОДОМ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

3500,0

 

 

3500