КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 26 січня 2012 року N 19/7356

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва на рішення Київської міської ради від 22.09.2011 N 37/6253 "Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві"

Київська міська рада розглянула вимоги, викладені в протесті заступника прокурора міста Києва від 29.11.2011 за N 07/1-374-11 на рішення Київської міської ради від 22.09.2011 N 37/6253 "Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві" (далі по тексту - Порядок), і вважає за можливе частково задовольнити їх в частині приведення пунктів 4.14, 5.6, 6.3, 6.4, 8.4, 9.1, 9.2, 9.4, 16.4 Розділу II. Розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та пунктів 4.2, 4.5, 4.9, 4.10, 7.1, 8.4 Розділу III. Розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва Порядку у відповідність до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Решту вимог, які стосуються пункту 1.3 Розділу I. Загальні положення, підпункту 3.1.1 пункту 3.1, пунктів 4.11, 15.3 Розділу II. Розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та пункту 1.1, підпункту 3.1.1 пункту 3.1, пунктів 4.4, 6.3 Розділу III. Розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва Порядку, відхилити з огляду на нижченаведене.

Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад здійснюють правочинності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності.

Підпунктом 1 пункту "а" статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" встановлено, що до відання виконавчих органів, зокрема міських рад, належать повноваження щодо управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад.

Відповідно до пункту 32 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 (із змінами і доповненнями), плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування.

Тобто Київська міська рада, в межах наданих повноважень, у Порядку визначила процедуру отримання плати від розповсюджувачів зовнішньої реклами на території міста Києва.

Згідно із статтею 18 Закону України "Про рекламу" розміщення реклами на транспорті погоджується лише з власниками об'єктів транспорту або уповноваженими ними органами (особами).

На підставі зазначеного Київською міською радою, в межах компетенції, було визначено уповноважений орган - Головне управління з питань реклами та уповноважену особу - комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама" (далі по тексту - КП "Київреклама"), з якими погоджується розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва.

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської рад вирішуються питання встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

Таким чином, приймаючи рішення від 22.09.2011 N 37/6253 "Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві", Київська міська рада в межах компетенції уповноважила КП "Київреклама" виконувати функції з укладення договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, нарахування та отримання плати, здійснення контролю за надходженням плати за такими договорами та їх перерахування до місцевого бюджету в порядку, визначеному рішенням Київради про бюджет міста Києва на відповідний рік.

Враховуючи викладене вище, керуючись статтею 21 Закону України "Про прокуратуру", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада вирішила:

1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Києва від 29.11.2011 N 07/1-374-11 на рішення Київської міської ради від 22.09.2011 N 37/6253 "Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві" в частині приведення пунктів 4.14, 5.6, 6.3, 6.4, 8.4, 9.1, 9.2, 9.4, 16.4 Розділу II. Розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та пунктів 4.2, 4.5, 4.9, 4.10, 7.1, 8.4 Розділу III. Розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва Порядку у відповідність до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

2. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва від 29.11.2011 N 07/1-374-11 на рішення Київської міської ради від 22.09.2011 N 37/6253 "Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві" в частині внесення змін до пункту 1.3 Розділу I. Загальні положення, підпункту 3.1.1 пункту 3.1, пунктів 4.11, 15.3 Розділу II. Розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та пункту 1.1, підпункту 3.1.1 пункту 3.1, пунктів 4.4, 6.3 Розділу III. Розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва Порядку.

3. Внести до Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 N 37/6253, такі зміни:

3.1. У Розділі II. Розміщення зовнішньої реклами в місті Києві:

- в абзаці другому пункту 4.1, абзаці другому пункту 4.2, пунктах 7.2, 8.2, 9.1, 9.2, 9.4, 16.4 слова "в", "у", "до", "з" перед словами "міський дозвільний центр" в усіх відмінках виключити;

- у підпункті 2.1.11 пункту 2.1, абзаці другому пункту 4.1, абзаці другому пункту 4.2, пунктах 4.5, 4.6, підпункті 4.8.2 пункту 4.8, пунктах 4.10, 4.14, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.2, 8.4, 9.1, 9.2, 9.4, 16.4 слова "міський дозвільний центр" в усіх відмінках замінити відповідно словами "державний адміністратор" у відповідних відмінках;

- підпункт 2.1.7 пункту 2.1 викласти у такій редакції:

"2.1.7. На підставі відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передає державному адміністратору підписаний керівником дозвільного органу дозвіл для його видачі розповсюджувачу реклами в міському дозвільному центрі державним адміністратором за принципом організаційної єдності";

- абзац перший пункту 4.1 викласти у такій редакції:

"4.1. Видача дозволів заявникам здійснюється у міському дозвільному центрі державним адміністратором за принципом організаційної єдності";

- абзац третій пункту 4.2 викласти у такій редакції:

"Усі заяви щодо видачі дозволу підлягають обов'язковій реєстрації державним адміністратором. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 4.1 цього розділу, державний адміністратор проводить реєстрацію заяви у журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, який подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа державному адміністратору (далі по тексту - журнал обліку державного адміністратора), та передає заяву з документами до дозвільного органу не пізніше наступного робочого дня";

- абзац перший пункту 4.8 викласти у такій редакції:

"4.8. Строк встановлення пріоритету на місце розміщення РЗ може бути продовжений дозвільним органом не більше ніж на три місяці з письмовим повідомленням про це заявника державним адміністратором у разі:";

- абзац другий пункту 4.9 викласти в такій редакції:

"Копії рішення дозвільного органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування РЗ, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, про відмову у встановленні пріоритету або скасування пріоритету передаються державному адміністратору не пізніше наступного робочого дня з моменту видання відповідних наказів для інформування заявника в установленому законодавством порядку";

- абзац п'ятий пункту 5.6 виключити.

3.2. У Розділі III. Розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва:

- в абзаці другому пункту 4.1, абзаці другому пункту 4.2, пунктах 4.5, 7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4 слова "в", "у", "до", "з" перед словами "міський дозвільний центр" в усіх відмінках виключити;

- в абзаці другому пункту 4.1, абзаці другому пункту 4.2, пунктах 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 7.1, 7.3, 8.2, 8.4, 9.1, 9.4 слова "міський дозвільний центр" в усіх відмінках замінити відповідно словами "державний адміністратор" у відповідних відмінках;

- абзац перший пункту 4.1 викласти у такій редакції:

"4.1. Видача погодження здійснюється у міському дозвільному центрі державним адміністратором за принципом організаційної єдності";

- абзац третій пункту 4.2 викласти у такій редакції:

"Усі заяви щодо видачі погодження підлягають обов'язковій реєстрації державним адміністратором. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 4.1 цього розділу, державний адміністратор проводить реєстрацію заяви у журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, який подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа державному адміністратору (далі по тексту - журнал обліку державного адміністратора), та передає не пізніше наступного робочого дня дозвільному органу";

- абзац перший пункту 9.2 викласти у такій редакції:

"9.2. Дозвільний орган протягом п'яти робочих днів з дати одержання заяви від державного адміністратора про продовження строку дії погодження розглядає її та надає пропозиції з проектом відповідного розпорядження виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) для прийняття рішення".

4. Це рішення офіційно оприлюднити у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури та постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту та зв'язку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький