КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ

від 21 вересня 2017 року N 40/3047

Про затвердження Положення про інформаційну систему "Реєстр територіальної громади міста Києва"

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інформацію", "Про адміністративні послуги", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", "Про захист персональних даних", рішень Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки" та 03 березня 2016 року N 123/123 "Про створення Реєстру територіальної громади міста Києва", з метою визначення структури, складових та призначення інформаційної системи "Реєстр територіальної громади міста Києва" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про інформаційну систему "Реєстр територіальної громади міста Києва", що додається.

2. Пункт 2 рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 123/123 "Про створення Реєстру територіальної громади міста Києва" викласти у такій редакції:

"2. Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. Забезпечити створення та адміністрування Реєстру територіальної громади міста Києва.

2.2. Забезпечити інтеграцію Реєстру територіальної громади міста Києва з Єдиним державним демографічним реєстром та інформаційною системою "Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві.".

3. Доповнити рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 123/123 "Про створення Реєстру територіальної громади міста Києва" новим пунктом 3 у такій редакції:

"3. Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати організаційне та методологічне забезпечення ведення Реєстру територіальної громади міста Києва.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 6 вважати пунктами 4 - 7 відповідно.

4. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для забезпечення ведення актуальної бази даних Реєстру територіальної громади міста Києва забезпечити:

4.1. Надання інформації до комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" як розробника програмного забезпечення Реєстру територіальної громади міста Києва протягом одного робочого дня після присвоєння будівельної та/або поштової адреси об'єктів нерухомого майна м. Києва.

4.2. Протягом одного робочого дня надання інформації до комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" як розробника програмного забезпечення Реєстру територіальної громади міста Києва по регламенту щодо існування/підтвердження адресної інформації об'єктів нерухомого майна м. Києва.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) привести свої розпорядження у відповідність до цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
21.09.2017 N 40/3047


ПОЛОЖЕННЯ
про інформаційну систему "Реєстр територіальної громади міста Києва"

1. Загальні положення

1.1. Положення про інформаційну систему "Реєстр територіальної громади міста Києва" (далі - Положення) визначає завдання, структуру та склад інформаційної системи "Реєстр територіальної громади міста Києва" (далі - РТГК).

1.2. Правовою основою діяльності РТГК є закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про адміністративні послуги", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" та інші нормативно-правові акти.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в значеннях, наведених у законах України "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

2. Завдання РТГК

2.1. Завданням РТГК є забезпечення органів реєстрації, на які покладені функції реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва, засобами автоматизації процесів формування та ведення реєстру територіальної громади міста Києва відповідно до вимог нормативно-правових актів України, актуалізації даних в Єдиному державному демографічному реєстрі, обміну відомостями між реєстрами інших територіальних громад України у частині реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-територіальної одиниці.

2.2. Призначення РТГК - інформаційно-довідкове та організаційно-технологічне забезпечення процесів реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи, що здійснюється органами реєстрації в місті Києві.

2.3. РТГК забезпечує:

зберігання персональних даних, що внесені до РТГК, та їх відображення за встановленою формою;

формування та друк заяви-анкети про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи;

формування та друк відмови у здійсненні реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи;

перевірку персональних даних особи за базами даних, які сформовані з використанням персональних даних Державного реєстру виборців;

формування та друк заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру;

взаємопов'язаний пошук за атрибутами, відображення в інтерфейсі результатів, друк списку чи картки;

коригування даних, перереєстрацію місця проживання/перебування фізичних осіб та скасування реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

збирання, підготовку, введення інформації (даних) з первинних документів та сканованих документів;

перевірку факту реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи за іншою адресою в межах обслуговування реєстру;

пошук інформації про фізичну особу за базою даних РТГК;

формування та друк за встановленими формами звітів, довідок, карток, повідомлень тощо;

формування єдиної бази даних для зберігання, обробки та використання інформації щодо обліку осіб, які проживають/перебувають на території міста Києва;

автоматизацію процесів реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

взаємодію з Єдиним державним демографічним реєстром, реєстрами інших територіальних громад;

пошук та обробку даних за будь-якими критеріями та фільтрами, автоматизоване формування довідок та інформаційно-аналітичних звітів;

інтеграцію з інформаційною системою "Міський WEB-портал адміністративних послуг міста Києва" та іншими пов'язаними системами в установленому порядку.

3. Інформаційні ресурси РТГК

3.1. Інформаційні ресурси РТГК - база даних, призначена для зберігання, обробки, використання інформації, що створюється, ведеться та актуалізується органом реєстрації для обліку фізичних осіб, які проживають на території міста Києва.

3.2. Інформація, що обробляється в РТГК, є власністю територіальної громади міста Києва і підлягає захисту в установленому порядку.

3.3. Порядок обробки і захисту персональних даних, що містяться у РТГК, визначається володільцями, розпорядниками персональних даних самостійно відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з урахуванням наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 2014 року N 1/02-14 "Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних".

4. Суб'єкти РТГК

4.1. Суб'єктами РТГК є:

власник РТГК;

розпорядник РТГК;

адміністратор РТГК;

адміністратор безпеки РТГК;

користувачі РТГК.

4.2. Власником РТГК є територіальна громада міста Києва.

4.3. Розпорядником РТГК є Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Завдання розпорядника - вирішення організаційних питань щодо забезпечення формування та ведення бази даних РТГК, надання доступу до інформації, що обробляється в РТГК, прийняття управлінських рішень стосовно розвитку і вдосконалення РТГК, а також інші завдання, передбачені законодавством.

4.4. Адміністратор РТГК - Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідає за функціонування та експлуатацію РТГК.

Завдання адміністратора РТГК - організація виконання функцій контролю за дотриманням правил, процедур, технології обробки інформації в РТГК, розгортання та налаштування робочих місць користувачів, адміністрування облікових записів користувачів згідно із заявками розпорядника РТГК (у форматі прізвище, ім'я, по батькові, посада, індивідуальний податковий номер), надання консультацій та технічної підтримки користувачам РТГК.

4.5. Адміністратор безпеки РТГК - комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр", яке відповідає за захист інформаційних ресурсів та дотримання вимог політики безпеки в РТГК.

Адміністратор безпеки РТГК, який є розробником програмного забезпечення РТГК, забезпечує функціонування апаратного та програмного забезпечення РТГК.

4.6. Користувачі РТГК - службові/посадові особи розпорядника РТГК, державні органи, підприємства та установи, які в установленому порядку отримали відповідне право доступу до інформації РТГК у зв'язку з виконанням службових/посадових обов'язків.

5. Функціонування та технічний захист РТГК

5.1. Організаційні заходи щодо формування, ведення і підтримання в актуальному стані РТГК здійснюються Департаментом з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Формування, ведення і підтримання в актуальному стані РТГК здійснюється органами реєстрації районних в місті Києві державних адміністрацій.

5.2. Прийняття взаємоузгоджених управлінських рішень стосовно розвитку та вдосконалення РТГК здійснюється Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Департаментом з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.3. Оснащення технічними та технологічними засобами базується на використанні сучасних інформаційних технологій, засобів комп'ютерної техніки, телекомунікаційного обладнання, загальносистемного та прикладного програмного забезпечення. Робочі місця користувачів РТГК повинні бути об'єднані єдиною телекомунікаційною мережею.

5.4. Інформаційне забезпечення базується на цілісності та несуперечливості інформації РТГК, що забезпечується використанням визначеного програмного забезпечення, єдиної технології обробки та обміну даними, типовою структурою даних та правилами їх інтеграції, уніфікованою системою класифікації, кодування та контролю інформації.

Рішення щодо здійснення доопрацювання, розробляння та внесення змін до програмного забезпечення РТГК приймається адміністратором РТГК відповідно до вимог розпорядника РТГК за участі розробника програмного забезпечення РТГК.

5.5. Захист інформаційних ресурсів РТГК здійснюється шляхом створення та забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи у порядку, визначеному вимогами Положення про державну експертизу у сфері технічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 16 травня 2007 року N 93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за N 820/14087.

КСЗІ забезпечує захист інформаційних ресурсів (бази даних) РТГК шляхом впровадження комплексу технічних, криптографічних, організаційних та інших заходів і засобів захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого ознайомлення з нею та/або її модифікації.

Завданням КСЗІ РТГК відповідно до нормативних документів з технічного захисту інформації є забезпечення встановленої політики безпеки та реалізація необхідних організаційних, інженерно-технічних заходів і програмно-технічних засобів захисту, ефективне протистояння ймовірним загрозам інформаційним ресурсам РТГК з надання основних функціональних послуг безпеки: конфіденційності, цілісності, доступності, спостережливості.

6. Структура РТГК

6.1. Визначення технічних та програмних засобів, що входять до складу РТГК, їх функціональних можливостей, кількості, порядку та строків експлуатації здійснюється адміністратором РТГК у співпраці із розробником програмного забезпечення РТГК.

Користувачі РТГК зобов'язані дотримуватися заходів безпеки під час експлуатації технічних засобів складових РТГК.

6.2. Складовими РТГК є:

центральна підсистема;

програмно-апаратні комплекси;

телекомунікаційна мережа;

комплексна система захисту інформації.

6.3. Центральна підсистема РТГК - це сукупність програмно-технічних засобів, призначених для обробки та збереження інформації, які забезпечують:

обробку (введення, записування, зберігання, знищення, приймання та передавання) інформації та формування бази даних;

створення, накопичення і зберігання реєстраційних карток документів та їх електронних копій;

коригування інформації, що міститься в РТГК, з можливістю її друку;

пошук відомостей в РТГК за даними про фізичну особу;

надання користувачам відповідно до їх повноважень доступу до інформації, що зберігається в РТГК;

архівування даних;

обмін інформацією між розпорядниками РТГК із використанням захищеної технології;

моніторинг стану інформаційного обміну між складовими РТГК, а також системних журналів аудиту роботи користувачів, програмних і технічних засобів;

захист інформації під час її обробки в РТГК.

6.4. До складу центральної підсистеми РТГК входять:

основний та резервний сервери баз даних;

сервер імпорту зовнішніх даних;

WEB-сервери;

засоби захисту інформації;

автоматизовані робочі місця користувачів системи.

6.5. Технічні засоби, програмне забезпечення, що входять до складу РТГК, технічна та експлуатаційна документація на них, дійсні повні й умовні найменування є відкритою інформацією.

6.6. Для створення РТГК використовується програмне забезпечення, розроблене комунальним підприємством "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

7. Використання та доступ до інформаційних ресурсів РТГК

7.1. Доступ до інформації, що міститься у РТГК, здійснюється з дотриманням вимог законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних" та "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

7.2. Доступ до інформаційних ресурсів РТГК здійснюється безпосередньо з робочих місць користувачів РТГК виключно авторизовано, із збереженням інформації про службову або посадову особу, яка здійснювала запит, та час такого запиту.

7.3. Користувачам РТГК надається доступ до інформації, що міститься у РТГК, відповідно до їх прав, визначених розпорядником РТГК відповідно до законів України та функціональних обов'язків.

За погодженням з Департаментом з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) створюються відповідні групи користувачів РТГК із наданням їм різних прав доступу до інформації РТГК.

Групи користувачів, що безпосередньо не формують РТГК, можуть переглядати інформацію про особу за умови внесення до пошукової форми її ідентифікаційних даних.

7.4. Користувачі РТГК використовують інформацію, що обробляється в РТГК, тільки зі службовою метою відповідно до покладених службових/посадових обов'язків та в установленого порядку. Така інформація не підлягає поширенню та передаванню іншим особам, крім випадків, передбачених законодавством.

7.5. Користувачі РТГК відповідають за достовірність інформації, що вводиться ними до РТГК, та зобов'язані дотримуватися законодавства про інформацію.

7.6. Контроль за дотриманням вимог щодо обробки інформації здійснює розпорядник РТГК.

7.7. Технічне обслуговування і супровід мережевого устаткування, апаратних та програмних засобів РТГК організовується адміністратором РТГК.

8. Фінансування створення, забезпечення функціонування та розвитку РТГК

8.1. Фінансування створення, забезпечення функціонування та розвитку РТГК здійснюється відповідно до комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на відповідні роки, затвердженої рішенням Київської міської ради.

 

Київський міський голова

В. Кличко