КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 24 лютого 2011 року N 56/5443

Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051 (із змінами та доповненнями), Положення про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.05.2009 N 462/1518 (із змінами та доповненнями), Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва, згідно з додатком.

2. Внести зміни до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.05.2009 N 462/1518:

2.1. Абзац четвертий підпункту 5.1.9 пункту 5 викласти у такій редакції:

"довідку про сплату пайової участі (внеску), видану Головним управлінням містобудування відповідно Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва".

2.2. Абзац другий підпункту 13.13 пункту 13 викласти у такій редакції:

"При видачі Тимчасового ордера на розміщення ТС власник розміщених ТС додатково подає документ, що підтверджує оплату за договором на пайову участь (внесок), укладеного відповідно до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва, що затверджується Київською міською радою.".

3. Затвердити зміни до Положення про Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що є додатком N 9 до рішення Київської міської ради від 10 липня 2003 р. N 584/744 (із змінами та доповненнями):

3.1. Пункт 6 доповнити підпунктом 6.34 такого змісту:

"6.34. Готує розрахунки обсягів пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в м. Києві та укладає відповідні договори".

3.2. Відповідно в пункті 6 підпункт 6.34 вважати підпунктом 6.35.

4. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
24.02.2011 N 56/5443 


ПОРЯДОК
визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає обсяг пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва з урахуванням впливу безпосередньо на об'єкти благоустрою та оцінки соціально-економічного значення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) для міста.

1.2. Пайова участь (внесок) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва (далі - Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою) є внеском на фінансування заходів з благоустрою м. Києва (утримання, ремонту та будівництва об'єктів благоустрою), який сплачують до бюджету міста Києва власники тимчасових споруд (малих архітектурних форм) у грошовому виразі (гривнях) без ПДВ у цінах поточного року.

1.3. Залучені кошти спрямовуються виключно на фінансування заходів з благоустрою м. Києва (утримання, ремонту та будівництва об'єктів благоустрою).

1.4. Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою залучається з метою:

- відшкодування витрат бюджету м. Києва на розширене відтворення об'єктів благоустрою;

- надання власникам тимчасових споруд (малих архітектурних форм) права реалізувати свій проект встановлення (розміщення) тимчасової споруди (малої архітектурної форми) на території м. Києва;

- фінансування заходів з благоустрою м. Києва (утримання, ремонту та будівництва об'єктів благоустрою).

1.5. Цей Порядок застосовується для визначення обсягів Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм), що встановлюються (розміщуються) в м. Києві, в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва незалежно від їх форми власності.

2. Принципи визначення розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою

2.1. Обсяг Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою визначається за принципами:

- компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення об'єктів благоустрою - власники тимчасових споруд (малих архітектурних форм) мають компенсувати витрати бюджету міста на розширене відтворення об'єктів благоустрою, які виникають при встановленні (розміщенні) та експлуатації тимчасових споруд (малих архітектурних форм);

- комплексного підходу до розвитку інфраструктури міста - рівномірний розвиток інфраструктури міста по всій території;

- сприяння залученню коштів на фінансування заходів з благоустрою м. Києва - визначення обсягу Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою з урахуванням соціально-економічного значення встановлених (розміщених) тимчасових споруд (малих архітектурних форм) має створювати сприятливі умови фінансування заходів з благоустрою м. Києва (утримання, ремонт та будівництво об'єктів благоустрою, комплексної схеми тимчасових споруд тощо).

3. Фактори, що впливають на розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою

3.1. Обсяг Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою визначається з урахуванням:

- впливу тимчасової споруди (малої архітектурної форми) на об'єкти благоустрою м. Києва;

- функціонального призначення тимчасової споруди (малої архітектурної форми);

- пріоритетності розвитку території м. Києва (зони), в якій проводиться встановлення (розміщення) тимчасової споруди (малої архітектурної форми);

- територіального встановлення (розміщення) тимчасової споруди (малої архітектурної форми).

4. Порядок залучення і використання Пайових коштів в утриманні об'єктів благоустрою

4.1. Завдання та сфера дії Порядку.

4.1.1. Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов'язані з залученням і використанням Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою та при оформленні та укладенні договорів на пайову участь (внесків) в утриманні об'єктів благоустрою.

4.2. Повноваження щодо залучення Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою,

4.2.1. У всіх питаннях щодо організації залучення Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) виступає в особі Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Управління).

4.2.2. Головним управлінням (за винятком Управління), управлінням, районним в м. Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності залучення на будь-яких засадах коштів власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на утримання об'єктів благоустрою м. Києва забороняється, за винятком фінансування об'єктів, включених до затверджених Київською міською радою цільових програм.

4.3. Платник Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою.

4.3.1. Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачують фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи або уповноважені ними особи, які оформлюють дозвільні документи на встановлення (розміщення) тимчасової споруди (малої архітектурної форми).

4.4. Форма сплати.

4.4.1. Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачується у грошовій формі.

4.5. Вирішення питань щодо Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою та розрахунки її розмірів.

4.5.1. Вирішення питань щодо Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою та розрахунки її розмірів здійснюються Управлінням після одержання звернення власника тимчасової споруди (малої архітектурної форми) або уповноваженої ним особи.

4.5.2. В заяві обов'язково зазначається функціональне призначення тимчасової споруди (малої архітектурної форми). До заяви додаються документи власника тимчасової споруди (малої архітектурної форми) (свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, статут, паспорт, ідентифікаційний номер і т. п.), паспорт прив'язки тимчасової споруди (малої архітектурної форми), погоджений в установленому порядку, та висновок Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо можливості розміщення такої тимчасової споруди (малої архітектурної форми).

4.6. Укладання договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою.

4.6.1. Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачується на підставі договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою між містом, в особі Управління, та власником тимчасової споруди (малої архітектурної форми).

4.6.2. Розрахунок Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою здійснюється Управлінням протягом п'яти робочих днів після отримання заяви власника тимчасової споруди (малої архітектурної форми) та документів, визначених в підпункті 4.5.2.

4.6.3. Договір на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою укладається Управлінням протягом 5 робочих днів після отримання відповідного звернення власника тимчасової споруди (малої архітектурної форми).

4.7. Порядок та терміни сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою.

4.7.1. Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачується в повній сумі єдиним платежем або згідно з графіком у випадках, визначених цим Порядком.

4.7.2. Умови сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою визначаються у договорі на Пайову участь (внесок) між Управлінням та власником тимчасової споруди (малої архітектурної форми).

4.7.3. Кошти Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою власник тимчасової споруди (малої архітектурної форми) перераховує на бюджетний рахунок міського бюджету м. Києва, який визначається Головним фінансовим управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.8. Результат сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою.

4.8.1. У разі повної сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою Управління видає підписану довідку про сплату Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою власнику тимчасової споруди (малої архітектурної форми).

4.8.2. Довідка про сплату Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою видається Управлінням власнику тимчасової споруди (малої архітектурної форми).

4.9. Контроль за сплатою Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою.

4.9.1. Контроль за виконанням умов діючих договорів про Пайову участь (внесок) здійснюється Головним управлінням контролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом перевірки місця розташування, функціонального призначення тимчасової споруди (малої архітектурної форми) та перевірки наявності дозвільних документів відповідно до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради.

4.10. Наслідки порушення власником тимчасової споруди (малої архітектурної форми) умов сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою.

4.10.1. Власникам тимчасової споруди (малої архітектурної форми) без наявності укладеного договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою забороняється встановлювати (розміщувати) тимчасові споруди (малі архітектурні форми).

4.10.2. У разі прострочення термінів сплати по укладеним договорам на пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою:

- власник тимчасової споруди (малої архітектурної форми) несе відповідальність згідно з умовами договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою, укладеного з Управлінням;

- розмір несплаченої частки Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою коригується відповідно до умов договору на Пайову участь (внесок) на величину пені тощо;

- може бути відкликаний Ордер на розміщення тимчасової споруди (малої архітектурної форми).

4.10.3. При відсутності довідки про сплату Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою забороняється видача ордера на розміщення тимчасової споруди (малої архітектурної форми).

4.11. Звільнення від сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою.

4.11.1. Рішення про звільнення власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) від сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою приймає Київська міська рада за поданням постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку після визначення Управлінням розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою.

4.12. Використання Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою.

4.12.1. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою приймає Київська міська рада при затвердженні бюджету міста Києва на кожний рік.

Кошти, що надходять від сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою, спрямовуються на заходи з благоустрою, утримання, ремонт та будівництво об'єктів благоустрою м. Києва.

5. Методика розрахунку розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) тимчасових споруд (малих архітектурних форм)

5.1. Розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою визначається за наступним алгоритмом:

а) визначення економіко-планувальної зони, відповідно до рішення Київської міської ради від 26 липня 2007 року N 43/1877 "Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва та Порядку її визначення", в якій встановлюється (розміщується) тимчасова споруда (мала архітектурна форма);

б) визначення зонального коефіцієнту згідно додатка N 1 до цього Порядку;

в) визначення стимулюючого коефіцієнту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який залежить від територіального встановлення (розміщення) тимчасової споруди (малої архітектурної форми);

г) визначення функціонального призначення тимчасової споруди (малої архітектурної форми);

д) визначення коефіцієнту функціонального використання згідно з додатком N 2 до цього Порядку. У випадку змішаного функціонального використання тимчасової споруди (малої архітектурної форми) - наявність декількох коефіцієнтів функціональних використань, для розрахунку розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою використовується більший з коефіцієнтів;

5.2. Питання не врегульовані цим Порядком, які потребують колегіального вирішення, виносяться на розгляд відповідної комісії з питань розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм).

6. Розрахунок розміру Пайової участі (внеску) при встановленні (розміщенні) тимчасової споруди (малої архітектурної форми)

6.1. Розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) тимчасової споруди (малої архітектурної форми) розраховується за наступною формулою:

В = П * Сбв * Кз * Кф * Кст,

де

В - розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) тимчасової споруди (малої архітектурної форми), але не менше 7500 грн., крім тих тимчасових споруд, що використовуються для надання населенню побутових послуг, соціальних магазинів та громадських вбиралень, продажу хлібобулочних виробів та продовольчих товарів (без пива), для барів, кафе, кафетеріїв (без продажу пива та алкогольних напоїв);

П - загальна площа тимчасової споруди (малої архітектурної форми), визначена по осях конструкції (м2);

Сбв - середня базова вартість одного квадратного метра земельної ділянки, встановлена рішенням Київської міської ради від 26.07.2007 N 43/1877 "Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва та Порядку її визначення" (грн./м2);

Кз - зональний коефіцієнт, визначений згідно з додатком N 1;

Кф - коефіцієнт функціонального використання - розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою з 1 кв. м. загальної площі тимчасової споруди (малої архітектурної форми) відповідного функціонального використання, визначений згідно з таблицею додатка N 2;

Кст - стимулюючий коефіцієнт, визначений згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Подання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про визначення стимулюючого коефіцієнту здійснюється Управлінням та Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням з Постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

7. Перехідні положення

7.1. До затвердження розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стимулюючий коефіцієнт дорівнює одиниці.

7.2. У випадку відсутності правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких встановлені (розміщені) тимчасові споруди (малі архітектурні форми), для отримання Тимчасового ордеру на розміщення тимчасової споруди (малої архітектурної форми), відповідно до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради, їх власники укладають та виконують договори на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою в такому порядку:

7.2.1. Власники встановлених (розміщених) тимчасових споруд (малих архітектурних форм) звертаються до Управління із заявою щодо укладення договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою. До заяви щодо укладення договору на Пайову участь (внесок) додається декларація про наміри з відміткою Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та паспорт прив'язки тимчасової споруди (малої архітектурної форми).

7.2.2. В заявах, поданих власниками встановлених (розміщених) тимчасових споруд (малих архітектурних форм), зазначається інформація про площу тимчасової споруди (малої архітектурної форми), її місце розташування та функціональне призначення.

7.2.3. Управління протягом 5 робочих днів розглядає подану заяву, здійснює розрахунок розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою за методикою, визначеною в пункті 6 цього Порядку, та направляє проект договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою із власниками тимчасових споруд (малих архітектурних форм).

7.2.4. Строк дії договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою становить 6 місяців.

7.2.5. Загальний розмір плати за договором на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою становить платіж, розрахований згідно з пунктом 6.1 цього Порядку, що сплачується відповідно до графіку протягом строку дії договору.

7.2.6. У випадку необхідності продовження дії Тимчасового ордера на розміщення тимчасової споруди (малої архітектурної форми) в порядку, передбаченому Положенням про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради, власник тимчасової споруди (малої архітектурної форми) звертається до Управління із заявою щодо продовження строку дії (пролонгації) договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою. У випадку відсутності заперечень протягом 10 днів з моменту подання заяви, Управління направляє відповідну додаткову угоду до договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою щодо продовження (пролонгації) строку дії договору на 6 місяців, а власник тимчасової споруди (малої архітектурної форми) сплачує додаткову Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою у розмірі, розрахованому згідно з пунктом 6.1.

7.2.7. У випадку наявності заборгованості власника тимчасової споруди (малої архітектурної форми) щодо оплати Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою Управління протягом 10 днів з моменту подання заяви повідомляє про це власнику.

7.2.8. Договори на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою, за якими власники тимчасових споруд (малих архітектурних форм) мають заборгованість з оплати, не можуть бути подовжені (пролонговані).

7.2.9. Контроль за своєчасною сплатою Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою та виконанням умов діючих договорів на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою здійснюється в порядку, передбаченому Управлінням.

7.3. Нарахування плати за договором особистого земельного сервітуту для розміщення тимчасової споруди для власників встановлених (розміщених) тимчасових споруд (малих архітектурних форм) розпочинається з моменту закінчення строку дії договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою за умови відсутності заборгованості з оплати за таким договором.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Додаток N 1
до Порядку визначення обсягів Пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва 


Зональний коефіцієнт (Кз)

Ситуаційний клас 

Номер економіко-планувальної зони* 

Розмір коефіцієнта 

232, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 730; 

0,70 

228, 608, 609, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 738 

0,70 

146, 147, 148, 149, 166, 211, 212, 213, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 517, 518, 519, 653 

0,80 

327, 329, 330, 356, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 371, 421, 422, 423, 456, 464, 466, 467, 469, 470 

0,85 

150, 152, 161, 169, 194, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 265, 266, 267, 268, 277, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 353, 513, 520, 521, 598, 599, 600, 601, 606, 649, 652, 731 

0,85 

141, 454, 455, 458, 459, 514, 515, 516, 557, 607, 648, 673, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688 

0,90 

135, 143, 144, 197, 204, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 253, 261, 262, 263, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 460, 461, 574, 595, 596, 597, 602, 603, 604, 605, 626, 628, 650, 651, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 698, 711, 712, 713, 716, 717  

1,00 

114, 145, 151, 153, 154, 218, 230, 231, 241, 242, 243, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 295, 296, 297, 318, 319, 320, 321, 331, 369, 370, 375, 376, 378, 410, 411, 429, 430, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 462, 463, 465, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 485, 508, 509, 558, 617, 618 

1,00 

158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 191, 192, 193, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 233, 234, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 298, 299, 300, 301, 302, 339, 340, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 377, 379, 380, 381, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 504, 505, 506, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 619, 620, 621, 624, 625, 629, 635, 636, 637, 642, 672, 674, 675, 676, 696, 697, 727 

1,00 

10 

130, 131, 132, 133, 134, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 235, 236, 237, 238, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 305, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 372, 373, 374, 385, 412, 413, 416, 418, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 457, 468, 531, 532, 533, 534, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 575, 576, 577, 578, 622, 623, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 664, 665, 666, 667, 670, 671 

1,00 

11 

155, 180, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 408, 409, 414, 415, 417, 419, 420, 426, 427, 428, 431, 432, 434, 446, 453, 486, 487, 495, 496, 501, 502, 503, 507, 526, 571, 572, 573, 616, 627, 630, 631, 632, 633, 634, 668, 669, 700, 701, 702, 703, 705, 708, 709, 710 

1,00 

12 

1, 2, 5, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 137, 138, 140, 156, 157, 244, 245, 397, 398, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 500, 512, 527, 528, 529, 530, 699; 

1,00 

13 

3, 4, 6, 23, 26, 35, 40, 41, 43, 44, 139, 142, 239, 240, 382, 393, 424, 425, 492, 493, 494, 522, 523, 524, 525, 704, 706, 707, 714, 715, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 728, 729, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 740, 741 

1,00 

14 

24, 25, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 136, 391, 392, 394, 395, 488, 489, 490, 491, 497, 498, 499, 510, 511, 535, 536, 538 

1,00 

15 

20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 

1,40 

16 

15, 16, 17, 18, 19, 27, 390, 396, 406, 407 

1,40 

17 

45, 46, 47, 48, 91 

1,40 

18 

7, 8, 76, 78, 84, 85, 92, 93 

1,40 

19 

9, 10, 11 12, 13, 14, 69, 70, 71, 79, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102 

1,70 

20 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 99, 100 

1,70 


____________
* економіко-планувальна зона визначена відповідно до рішення Київської міської ради від 26 липня 2007 року N 43/1877 "Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва та Порядку її визначення".

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Додаток N 2
до Порядку визначення обсягів Пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва 


Коефіцієнт функціонального використання (Кф)

Функціональне призначення тимчасової споруди (малої архітектурної форми) 

Розмір коефіцієнта* 

Торгівля: 

  

Продаж хлібобулочних виробів 

1,00 

Продаж тютюнових виробів 

2,00 

Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв 

2,00 

Продаж пива 

1,60 

Продаж інших продовольчих товарів 

1,30 

Продаж зоологічних товарів 

1,30 

Магазини з продажу шкіри та хутра, ювелірних прикрас 

2,00 

Продаж квітів та садово-городнього інвентарю 

1,60 

Продаж іграшок та товарів для дітей 

1,40 

Продаж книг, поліграфічної продукції та канцелярії 

1,20 

Продаж інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів 

1,50 

Соціальні магазини (магазини для пенсіонерів, інвалідів, інших соціально незахищених категорій, молочні кухні тощо) 

0,70 

Заклади громадського харчування: 

  

Бари, кафе, кафетерії 

1,20 

Бари, кафе, кафетерії (без продажу алкогольних напоїв) 

0,60 

Заклади швидкого харчування 

1,50 

Послуги: 

  

Для надання населенню побутових послуг 

0,50 

Громадські вбиральні 

1,00 

Інше функціональне призначення 

1,50 


____________
* У випадку змішаного функціонального використання тимчасової споруди (малої архітектурної форми) - наявність декількох коефіцієнтів функціональних використань, для розрахунку розміру Пайової участі використовується більший з коефіцієнтів.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий