КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 8 грудня 2016 року N 540/1544

Про затвердження Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України "Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки", Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки, що додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) у 2017 - 2019 роках передбачити видатки на здійснення заходів з реалізації Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
08.12.2016 N 540/1544


МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МІСТА КИЄВА НА 2017 - 2019 РОКИ

1. ПАСПОРТ
Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Доручення Київської міської державної адміністрації від 27.06.2014 N 14978/34, від 21.11.2014 N 14978/195, від 30.07.2015 N 23926, від 22.03.2016 N 23926/188-2015, від 12.04 2016 N 7793/84

3.

Розробник програми

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробник програми

Районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент охорони здоров'я, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент будівництва та житлового забезпечення, Департамент суспільних комунікацій, Департамент комунальної власності міста Києва, КАРС КСП, КП "Плесо", керівники об'єктів господарювання

7.

Термін реалізації програми

2017 - 2019 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

Орієнтовні обсяги фінансування програми складають 388232,70 тис. грн, із них:
2017 рік - 65615,56 тис. грн
2018 рік - 176953,56 тис. грн
2019 рік - 145663,57 тис. грн

8.1

У тому числі: коштів бюджету м. Києва

358523,95 тис. грн, із них:
2017 рік - 59815,98 тис. грн
2018 рік - 168003,98 тис. грн
2019 рік - 130703,98 тис. грн

8.2

коштів підприємств

29708,75 тис. грн, із них:
2017 рік - 5799,58 тис. грн
2018 рік - 8949,58 тис. грн
2019 рік - 14959,59 тис. грн


ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади.

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями, сильними опадами, градом, обледенінням тощо.

Місто Київ лежить на обох берегах р. Дніпро, в його середній течії, і розташоване на межі фізико-географічних зон - лісостепової та мішаних лісів, північна частина розташована на Поліській низовині, правобережна - на Придніпровській височині, підвищена частина розчленована ярами та балками. Правобережна частина м. Києва розміщена на складному рельєфі з перепадом висот до 50 - 106 м. У зв'язку з таким розташуванням характерними можливими надзвичайними ситуаціями природного характеру для м. Києва є наявність зсувонебезпечних ділянок, підтоплення територій, водопілля, паводки, а природно-техногенним чинником - дамба Київської ГЕС.

Інтенсивне освоєння прибережної смуги та островів р. Дніпро в районі м. Києва та на території Київської області між м. Києвом та м. Українкою гостро поставило питання щодо забезпечення безперешкодного пропуску повеней рідкої повторюваності. Сучасна хаотична масова забудова заплави р. Дніпро супроводжується підвищенням існуючого рівня території способом гідронамивів до позначок близьких до рівнів повені від м. 95,0 - 99,0 м БС. Це призвело до зменшення пропускної здатності заплави р. Дніпро.

Статистичні дані свідчать: щорічно відбуваються зміни кліматичних чинників, внаслідок чого підвищується ризик виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру (паводки, підтоплення, землетруси, зсуви, лісові пожежі тощо).

Підвищення загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру зумовлюється постійним розвитком виробничої діяльності, виникненням нових виробництв та матеріалів, більшість з яких в процесі свого функціонування та після його завершення являють собою джерела забруднення навколишнього середовища і становлять екологічну загрозу, особливо в місцях надмірної концентрації виробництва. Крім того, внаслідок зносу технологічного обладнання на підприємствах, викликаного економічними негараздами, значно підвищується ризик виникнення техногенних аварій, пов'язаних, в першу чергу, із викидом хімічно небезпечних речовин.

На території міста Києва розташовано 625 потенційно небезпечних об'єктів, з яких 30 хімічно небезпечних і 2 радіаційно небезпечних об'єкта (Національний центр Інститут ядерних досліджень України, Київський державний міжобласний спецкомбінат "Радон"). Старіння основних виробничих фондів, перевантаження промисловості потенційно небезпечними виробництвами, порушення заходів безпеки на об'єктах господарювання можуть привести до виникнення аварій техногенного характеру.

У випадку аварій на хімічно небезпечних об'єктах, з виведенням з ладу технологічних комунікацій, а також аварій при транспортуванні хімічно небезпечних речовин, можливе виникнення зон ураження загальною площею 156 кв. км. Кількість населення, яке може потрапити в прогнозовану зону хімічного забруднення, - 26,8 тис. чол., кількість населення, яке проживає в зоні можливого зараження, - 587 тис. чол.

Так, за три останні роки в м. Києві зареєстровано 6971 небезпечна подія техногенного, природного та соціального характеру, із них: 2013 рік - 3425, 2014 рік - 1883, 2015 рік - 1763.

Комунальною аварійно-рятувальною службою "Київська служба порятунку" протягом 3-х років здійснено 4612 виїздів на надзвичайні ситуації, із них: 2013 рік - 1408, 2014 рік - 1441, 2015 рік - 1763 та врятовано життя 267 особам.

Одним із найбільш суспільно небезпечних факторів є пожежі, які призводять до загибелі та травмування людей, знищення будівель і споруд, втрат матеріальних цінностей. Негативні наслідки від них позначаються не лише на економічній сфері, а й завдають відчутних збитків культурному надбанню як національного, так і світового значення.

За інформацією Головного управління ДСНС України у м. Києві в період 2013 - 2015 років по місту Києву зареєстровано 14278 пожеж, із них: 2013 рік - 3970, 2014 рік - 4875, 2015 - 5433. Внаслідок пожеж 172 особи загинули та 271 особа отримала травми. Завдяки своєчасним та вмілим діям рятувальників за три роки врятовано 864 життя мешканців та гостей столиці, з яких 31 дитина. Врятовано матеріальних цінностей на суму 612,4 млн. грн.

Всього за цей період пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 40691 виїзд по тривозі.

Велика кількість пожеж та їх наслідки свідчать про гостру необхідність підвищення ефективності охорони життя людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об'єктів міста. Відповідно до Указу Президента України від 27.01.2003 N 47/2003 "Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій" на пожежно-рятувальну службу м. Києва покладено завдання організації, координації і здійснення взаємно узгодженого комплексу організаційних та практичних заходів щодо проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Столиця України - місто Київ - це мегаполіс із розвиненою інфраструктурою, до якої належать організації та підприємства усіх сфер діяльності людини. На території міста розташовані об'єкти Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних та територіальних органів виконавчої влади, громадські, спортивні, навчальні та лікувальні заклади, об'єкти метрополітену, із масовим перебуванням людей тощо.

Столичний гарнізон пожежно-рятувальної служби гідно виконує поставлені Урядом завдання по реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, пожежної безпеки, ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків.

Пожежно-рятувальними підрозділами щорічно здійснюється понад 10 тис. виїздів, ліквідовується близько 5 тис. пожеж та 500 аварій, рятується життя та здоров'я близько 400 мешканців столиці.

Якісне виконання поставлених Урядом завдань забезпечується наявністю необхідної кількості аварійно-рятувальних підрозділів та їх матеріально-технічним забезпеченням.

Складності в роботі пов'язані з тим, що в столиці недостатня кількість як в цілому пожежних підрозділів, так і основної та спеціальної техніки для гасіння пожеж і рятування людей. Однак, найбільшу стурбованість викликає недостатня кількість пожежних автодрабин та підіймачів. Із 13 автодрабин (по штату 18) та 5 колінчастих підіймачів (по штату 8), які є на озброєнні підрозділів гарнізону, практично всі вичерпали терміни експлуатації, морально застарілі та фізично зношені, потребують значних матеріальних витрат на підтримання їх в боєздатному стані і можуть бути небезпечними як для особового складу, який на них працює, так і для людей, які потребують допомоги.

N
з/п

Тип транспортного засобу

По штату

В наявності

1.

Автодрабини з висотою підйому до 35 метрів

14

11

2.

Автодрабини з висотою підйому до 55 метрів

4

2

3.

Колінчаті підіймачі з висотою підйому до 35 метрів

5

3

4.

Колінчаті підіймачі з висотою підйому до 55 метрів

2

1

5.

Колінчаті підіймачі з висотою підйому понад 55 метрів

1

1


Ця техніка використовується під час ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій в будинках з 4-го поверху та вище, а такі будинки складають більшу частину житлового фонду міста. Крім цього, проектуються і будуються житлові та громадські будинки 35 - 50 поверхів. Уже збудовано у місті 7 будинків заввишки більш ніж 74,5 метра, що в свою чергу збільшує навантаження міста та ускладнює умови гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій. Виходячи з розрахункових показників нормативної забезпеченості м. Києва пожежними депо та показників потужності матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів, для забезпечення гарантованого рівня захисту населення, що проживає у висотних будинках, необхідно доукомплектувати існуючі пожежні депо та депо першої черги будівництва колінчастими підіймачами та драбинами з висотою підіймання 30 - 50 метрів. Проте, будівництво в місті продовжується і на околицях з'являються все нові житлові масиви, доставка рятувальної техніки до яких дуже ускладнена, так як автодрабини, підіймачі та інша спеціальна техніка слідують із сусідніх районів міста, що значно збільшує їх час прибуття до місць виклику. Ми розуміємо, що придбання такої техніки потребує значних коштів, однак рятування життя людей є приорітетним. У Солом'янському, Подільському районах міста та на масивах Новобіличі, Троєщина, Конча-Заспа взагалі відсутня подібна техніка для рятування людей.

Кожен рік Головне управління подає до державного бюджету пропозиції щодо виділення кошті на придбання автодрабин та колінчатих підіймачів. З державного бюджету на вищезазначені заходи кошти не виділялись. Для першочергового відновлення парку пожежно-рятувальної техніки необхідно придбати 2 пожежні автодрабини висотою підйому від 35 метрів до 55 метрів.

На балансі Київського гарнізону знаходиться 245 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, 76 % якої відпрацювали встановлені терміни експлуатації (понад 10 років) та потребують значних затрат на їх обслуговування та ремонт. Завдяки належному ставленню до них та за відсутності фінансування на закупівлю нових автомобілів усі автомобілі до цього часу знаходяться в бойовому розрахунку.

Для проведення поточного ремонту та обслуговування транспортних засобів орієнтовно на рік потрібно близько 3 млн. грн. У 2014 році державним бюджетом виділено 50 тис. грн, а у 2016 році - 23 тис. грн.

Щоб забезпечити безперебійну роботу транспортних засобів Київського гарнізону, на рік потрібно бензину марки А-92 близько 185 тис. л, дизельного пального - 210 тис. л та бензину марки А-95 - 70 тис. л. Вже на сьогоднішній день виникають проблеми у забезпеченні гарнізону автомобільним бензином марки та дизельним пальним. На рік необхідно близько 10,7 млн. грн. У 2015 році державним бюджетом виділено лише 467 тис. грн, а у 2016 році - 1 млн. 65 тис. грн.

В Київському гарнізоні налічується близько 2000 рятувальників, які безпосередньо беруть участь у ліквідації пожеж, аварій та надзвичайних ситуацій, в тому числі на підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості. Для забезпечення особового складу підрозділів Головного управління бойовим одягом та спорядженням необхідно придбати 1580 комплектів бойового одягу, 1720 пожежних касок та 1720 пар захисних рукавиць. На вище зазначені заходи необхідні кошти в сумі близько 18 млн. грн. У 2015 році державним бюджетом виділено лише 480,5 тис. грн, а у 2016 році - 1 млн. 245 тис. 500 грн.

При проведенні робіт з ліквідації аварій на підприємствах хімічної чи нафтохімічної промисловості або прирівняних до них об'єктах особовий склад потребує підвищеної уваги до безпеки праці та захисту від хімічних речовин. На сьогоднішній день особовий склад не в повній мірі забезпечений навіть костюмами хімічного захисту (типу Л-1) ще радянського виробництва.

Також у місті Києві склалася критична ситуація із діяльністю газодимозахисної служби, яка є одним з основних напрямків роботи пожежної охорони та повинна бути обладнана сучасним обладнанням.

Так на базі централізованої газодимозахисної служби ГУ ДСНС України у м. Києві налічується 761 дихальний апарат фірми "Drager", з них: 282 дихальних апарати PSS-3000, 384 дихальних апарати РА-94 Plus Basic, 50 дихальних апаратів РА-94 Plus (двобалонні) та 45 дихальних апаратів РА-92.

За штатом необхідно 617 дихальних апаратів (495 в оперативному розрахунку та 122 в резерві).

Наразі, у зв'язку з збільшенням кількості великих резонансних пожеж склалася критична ситуація з експлуатацією апаратів на стисненому повітрі особовим складом підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві та виявлення різноманітних пошкоджень після їх використання, з подальшим важким поточним ремонтом апаратів на стисненому повітрі фірми "Drager" майстрами ГДЗС.

Станом на сьогоднішній день 26 дихальних апаратів РА-94 Plus Basic потребують ремонту, у 45 дихальних апаратів РА-92 закінчився термін експлуатації та в 2017 році у 384 дихальних апаратів РА-94 Plus Basic закінчується термін експлуатації.

Для подальшої безперебійної роботи газодимозахисної служби ГУ ДСНС України у м. Києві необхідно придбати 236 дихальних апаратів фірми "Drager".

Також існує низка проблем в реалізації заходів по евакуації та рятуванню людей, гасінню пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах КП "Київський метрополітен", яке налічує 22 станції глибокого закладання. Для евакуації та рятування людей при виникненні надзвичайних ситуацій підрозділам Київського гарнізону необхідно якнайменше 150 апаратів на стисненому повітрі з подвійними масками для потерпілих, які будуть знаходитись у підрозділах, розташованих поблизу цих станцій, а в наявності лише 50 апаратів.

Стабільно високим є показник травматизму та загибелі людей під час виникнення дорожньо-транспортних пригод, у рекреаційних та на водних об'єктах м. Києва, виробничого травматизму. Протягом останніх років у місті Києві значно зросла кількість транспортних засобів, а разом з ними тенденція щодо збільшення дорожньо-транспортних пригод. Так, у 2015 році було зафіксовано 373 ДТП, на яких працювали рятувальники, а з початку 2016 року - 174. За останні роки набули критичної актуальності надзвичайні ситуації соціального характеру, пов'язані з масовими акціями громадянської непокори та замахами на скоєння терористичних актів.

У зв'язку із збільшенням кількості викликів на надзвичайні ситуації, значно зростає навантаження на оперативні підрозділи служби. Враховуючи велику інтенсивність та екстремальні умови використання обладнання, спеціального спорядження та одягу, підвищений знос обмежує можливості їх використання під час виконання рятувальних робіт. Оперативні автомобілі (експлуатуються з 2004 - 2005 років) потребують капітального ремонту. Тому необхідне дооснащення правобережного загону служби інженерною технікою, сучасним аварійно-рятувальним обладнанням та спорядженням, придбання нових спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів.

Велика територія м. Києва, значне навантаження на транспортну інфраструктуру не дає можливості швидкого реагування на надзвичайні ситуації силами одного правобережного підрозділу служби. Тому вкрай необхідне створення лівобережного підрозділу, який забезпечить швидке, відповідно до встановлених норм, реагування на надзвичайні ситуації у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах та мінімум два районних рятувальних підрозділи (Шевченківський та Солом'янський районні аварійно-рятувальні взводи), враховуючи те, що за статистикою, у порівнянні з іншими районами, на ці території припадає найбільший рівень, до 30 відсотків, загальноміських надзвичайних ситуацій техногенного та соціального характеру. У Шевченківському районі найбільша кількість (до 50 % від загальної кількості по місту Києву) надзвичайних ситуацій пов'язана із проведенням масових заходів, у т. ч. політичного характеру, а в Солом'янському районі понад 30 відсотків загальноміських техногенних аварій - через критичну зношеність комунальної інфраструктури (водні та опалювальні магістралі, каналізаційні колектори, зливоводи, провалля на дорогах, зсуви тощо - все побудовано у 50 - 60 роки минулого сторіччя).

Штатна чисельність оперативних підрозділів служби - 4 аварійно-рятувальних взводи по 14 чол. (2 відділення) та аварійно-рятувальної водолазної станції - 2 рятувальники на цілодобовому чергуванні та 3 водолази у щоденному режимі не забезпечує необхідної кількості сил для повноцінного реагування на надзвичайні ситуації, що виникають на території міста Києва (зона відповідальності КАРС). Щодобово у середньому виникають від 5 до 9 надзвичайних ситуацій, а у певні періоди: під час штормових умов, ожеледиць, злив, снігопадів - понад 20 (до 2500 щорічно). Одночасно до чергового підрозділу служби може надійти від 2 до 5 викликів на аварійні ситуації. Збільшення чисельності оперативних взводів до 20 рятувальників та штату аварійно-рятувальної станції з 12 до 36 штатних одиниць (зона відповідальності - затока Оболонь, акваторія від Московського мосту до устя річки Десна протяжністю понад 5 км), до 5 рятувальників та 3 водолазів на добовому чергуванні (загалом 20 рятувальників та 12 водолазів) дозволить суттєво збільшити показники рятування людей.

Враховуючи існуючий стан оснащення служби (правобережний загін), маючи 2 оперативні автомобілі, можна здійснити одночасно 2 виїзди на аварійні ситуації побутового характеру або 1 виїзд на серйозну аварію техногенного або природного характеру. Час під'їзду на аварійну ситуацію - від 5 до 60 хвилин, у залежності від відстані до місця НС (до 30 км) та завантаженості шляхів.

   

Рис. 1. Відстань під'їзду до об'єктів НС від базового правобережного загону (вул. Вишгородська, 21)

Введення базового лівобережного загону та районних аварійно-рятувальних взводів дозволить знизити час реагування на надзвичайні ситуації до 10 - 15 хвилин. Тобто, відповідно до світової практики "золотої години" (перша година після виникнення НС, протягом якої найбільш вірогідне знаходження та рятування життя людини, яка потрапила в ситуацію, що загрожує її життю та здоров'ю) на першочергові аварійно-рятувальні роботи по пошуку та вилученню постраждалих залишиться 45 - 50 хвилин. Крім того, в разі виникнення масштабної надзвичайної ситуації є можливість збільшення сил реагування за рахунок залучення районних рятувальних підрозділів (додатково до 4 екіпажів із спорядженням). Також важливо вирішити питання, за сприяння Департаменту комунальної власності та відповідних районних державних адміністрацій, щодо розміщення зазначених підрозділів, за можливістю, у геометричному центрі зони відповідальності для скорочення відстані під'їзду до місця виникнення надзвичайної ситуації.

Враховуючи специфіку аварійно-рятувальної роботи, працівники оперативних підрозділів служби під час виконання службових обов'язків отримують велике фізичне та психологічне навантаження. Тривалий час впливу негативних факторів може привести до часткової або повної втрати професійної придатності до виконання службових обов'язків. Тому запобіжні заходи, а саме: медико-психологічна реабілітація після важких аварійно-рятувальних робіт, щорічний медичний огляд, професійне навчання, забезпечення відповідними умовами праці, підвищення рівня заробітної плати є конче необхідні як заходи по підвищенню соціального захисту працівників служби. Виконання цих заходів сприятиме накопиченню кадрового потенціалу служби, зменшенню плинності кадрів, підвищенню престижності професії рятувальника, покращенню соціального захисту сімей працівників служби, формуванню стабільного трудового колективу.

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам, зношеність техніки та оснащення становить понад 80 відсотків.

Велика площа території міста Києва та її щільна забудова, що є зоною відповідальності сил цивільного захисту, потребує відповідної кількості та матеріально-технічне оснащення аварійно-рятувальних підрозділів та інших сил оперативного реагування для швидкого (5 - 7 хв.) прибуття на об'єкти, де виникли надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Наразі чисельний склад та оснащення, в першу чергу комунальних аварійно-рятувальних служб, задовольняє ці показники на 15 - 30 відсотків від необхідної потреби.

Проблема запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту населення і територій, у разі їх виникнення, потребує здійснення першочергових заходів відповідно до розробленої Програми, з урахуванням пропозицій районних в м. Києві державних адміністрацій та структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, з відповідним фінансуванням з міського бюджету та коштів підприємств.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Міської цільової програми є забезпечення стабільного функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту м. Києва, вирішення комплексу завдань щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення життя та здоров'я людей, мінімізація матеріальних і фінансових витрат від впливу надзвичайної ситуації та економічних затрат у період ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків, підвищення рівня техногенного захисту об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей та населення міста Києва, стабільного соціально-економічному розвитку міста та покращення інвестиційного клімату.

ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Розв'язання проблеми забезпечення техногенної безпеки в м. Києві полягає у комплексному поетапному вирішенні питань підвищення ефективності управління з боку органів місцевого самоврядування, удосконалення науково-технічної і ресурсної бази. Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків у рамках виконання Програми передбачається здійснити за такими основними напрямами:

- розвиток територіальної підсистеми як єдиної державної системи цивільного захисту м. Києва на основі єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

- створення та підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

- забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

- забезпечення матеріально-технічного переоснащення органів управління та комунальних служб;

- створення єдиної міської структури реагування на надзвичайні ситуації шляхом об'єднання існуючих сил та засобів комунальних аварійно-рятувальних служб;

- приведення кількості та штатної чисельності підрозділів комунальних аварійно-рятувальних сил у відповідність до розмірів зони відповідальності;

- накопичення регіонального матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- технічне переоснащення міського запасного пункту управління Київської міської державної адміністрації;

- вжиття заходів щодо проведення ремонту та утримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту м. Києва;

- забезпечення територіальних формувань цивільного захисту та населення засобами радіаційного та хімічного захисту;

- будівництво нового пожежного депо, проведення ремонту споруд та приміщень для аварійно-рятувальної служби;

- оновлення спеціальної пожежної техніки та обладнання у підрозділах пожежної охорони;

- удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту, навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій та в особливий період.

Безпека населення в надзвичайних ситуаціях повинна забезпечуватися:

- зниженням вірогідності виникнення можливих масштабів природних, техногенних, екологічних і воєнних надзвичайних ситуацій;

- локалізацією, блокуванням, заглушенням, скороченням часу існування, масштабів і послабленням дії факторів ураження і джерел надзвичайних ситуацій;

- зниженням небезпеки ураження населення в надзвичайних ситуаціях шляхом пред'явлення і реалізації спеціальних вимог до розселення людей, раціонального розміщення потенційно небезпечних та інших виробництв, транспортних та інших техногенних небезпечних і життєво важливих об'єктів і комунікацій.

Обсяги фінансування на здійснення заходів Програми передбачені з урахуванням вимог частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Ресурсне забезпечення Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Обсяг ресурсів (тис. грн) по роках

Усього витрат на виконання Програми

2017

2018

2019

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

65615,56

176953,56

145663,57

388232,70

Бюджет м. Києва

59815,98

168003,98

130703,98

358523,95

Кошти підприємств

5799,58

8949,58

14959,59

29708,75


Таблиця 2.

Фінансове та економічне обґрунтування окремих заходів Програми

Перелік заходів Програми

Фінансове обґрунтування

Загальна сума, тис. грн

 

Напрямок 1. Техногенна безпека

 

п. 1.1.1

Розроблена проектно-кошторисна документація та надано експертний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза" від 23.07.2012 N 00-2725-11/КД. Вартість зазначених витрат 77450,00 тис. грн (у цінах 2012) підтверджена експертними звітами N 07/03-20120 від 26.04.2012 НДІ інтелектуальної власності НА правових наук України про оцінку ринкової вартості не виключених майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності. (Додається 8 арк)

77450,00

п. 1.1.2

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 N 775 протоколом постійної комісії ТЕБ та НС КМДА від 23.02.2016 N 9 затверджена номенклатура та норми накопичення матеріального резерву, всього 99 найменувань
Закупівля у 2017 р.- 1679,7 тис. грн;
протигаз ГП-7 (340 шт.) - 238,0 тис. грн;
протигаз марки КД (коробки) (160 шт.) - 80,0 тис. грн; протигаз марки В (коробки) (160 шт.) - 80,0 тис. грн; спеціальний захисний хімічний костюм (5 шт.) - 283,1 тис. грн;
рукав пожежний жорсткий Ш 150 мм всмоктуючий L-4м (15 шт.) - 31,9 тис. грн;
компресор для зарядки балонів стисненим повітрям (1 шт.) - 298,8 тис. грн;
апарат на стисненому повітрі Пропак (5 шт.) - 293,9 тис. грн;
акумулятор 6СТ-190 (4 шт.) - 14,0 тис. грн;
бензин-А-95, дизпаливо (1.7 т) - 360,0 тис. грн;
Закупівля у 2018 р. - 1040,0 тис. грн + поповнення здійснюється у разі використання матеріальних цінностей при ліквідації надзвичайних ситуацій
бензопила для бетону (1 шт.) - 50,8 тис. грн;
бензопила (типу Stihl MS-661) (2 шт.) - 58,8 тис. грн;
бензоріз (1 шт.) - 29,0 тис. грн;
бензопила (типу Stihl MS-461) (2 шт.) - 42,1 тис. грн; сухий гідрокостюм (3 шт.) - 76,5 тис. грн;
балон (типу Sopras Sub 18л/232бар) (3 шт.)- 31,8 тис. грн; компенсатор плавучості (3 шт.) - 30,3 тис. грн;
регулятор (типу Scubapro MK17 / R195 DIN 300) (3 шт.) - 29,7 тис. грн;
утеплитель для сухих костюмів (3 шт.) - 12,9 тис. грн; консоль (типу SUBGEAR Analog 2) (3 шт.) - 11,4 тис. грн;
акумулятор 6СТ-190 (2 шт.) - 6,7 тис. грн;
бензин-А-95, дизпаливо (1.7 т) - 660,0 тис. грн

5180,00

п. 1.1.3

Інструкція з експлуатації запасних пунктів управління в мирний час (наказ від 19.03. 08 N 01/1т/1т/01/85т/14п-т/20т/39т/0180/015/012/8т)

200,00

п. 1.1.4

Інструкція з експлуатації запасних пунктів управління в мирний час (наказ від 19.03. 08 N 01/1т/1т/01/85т/14п-т/20т/39т/0180/015/012/8т)

4600,00

п. 1.1.5

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2012 N 1200
Протигаз фільтрувальний (коробки марки КД) - 12718 шт.;
протигаз фільтрувальний (коробки марки В)- 19077 шт.;
орієнтовна вартість 1 фільтрувального протигазу (коробки марки КД або марки В) становить 500 грн;
500 грн х 12718 шт. = 6359,0 тис. грн
500 грн х 19077 шт. = 9538,5 тис. грн
Придбання засобів захисту забезпечить захистити в 2017 році - 33,3 %, 2018 - 66,7 %, 2019 - 100 % непрацюючого населення

15897,50

п. 1.1.6

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2012 N 1200
Протигаз фільтрувальний промисловий (коробки марки КД) - 8100 шт.;
протигаз фільтрувальний промисловий (коробки марки В) - 8100 шт.;
орієнтовна вартість 1 фільтрувального протигазу (коробки марки КД або марки В) становить 500 грн
500 грн х 8100 шт. = 4050,0 тис. грн
500 грн х 8100 шт. = 4050,0 тис. грн
протигаз ГП-7 (8495 шт.), орієнтовна вартість 1 протигаза становить 700 грн
700 грн х 8495 шт. = 5946,5 тис. грн
костюм Л-1 (8900 к-т), орієнтовна вартість 1 одиниці становить 300 грн
300 грн х 8900 шт. = 2670, 0 тис. грн
респіратор Р-2 (8500 шт.), орієнтовна вартість 1 одиниці становить 15 грн
15 грн х 8500 шт. = 127, 5 тис. грн
Придбання засобів захисту забезпечить захистити у 2017 році - 33,3 %, 2018 - 66,7 %, 2019 - 100 % працівників служб цивільного захисту (територіальних формувань) в кількості 8100 чол., які залучаються до ліквідації аварій в зоні можливого хімічного забруднення.

16844,0

п. 1.1.7

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2012 N 1200
Прилад ДП-5В (ІМД-21) (96 од.), орієнтовна вартість 1 одиниці становить 1500 грн
1500 грн х 96 од. = 144,0 тис. грн
прилад ВПХР (130 од.) орієнтовна вартість 1 одиниці становить 250 грн
250 грн х 130 од. = 32, 5 тис. грн прилад ІД-1 (8090 од.) орієнтовна вартість 1 одиниці становить 30 грн
30 грн х 8090 од. = 242, 7 тис. грн
Забезпеченість приладами в 2017 році - 33,3 %,
2018 - 66,7 %, 2019 - 100 % для роботи в зоні можливого хімічного забруднення.

419,20

п. 1.1.8

Вартість послуг, що надаються ДСП "Київський ДМСК", при ліквідації радіаційних аварій (вилучення з незаконного обігу радіоактивних матеріалів), які найчастіше трапляються у м. Києві (лист ДСП ""Київський ДМСК" від 25.05.2016 N 24/278
1. При виїзді на УДППЗ "Укрпошта", м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2:
- радіаційне обстеження об'єкта (люд./год.), ціна за один (грн) - 200,00;
- приймання та зберігання радіоактивних відходів (кг), ціна за один (грн) - 97,00;
- перевезення радіоактивних відходів (км), ціна за один (грн) - 20,69 х 40 = 827,60
Разом - 1124,60, ПДВ (20 %) - 224,92
Всього - 1349,52 грн
2. При виїзді на полігон ТПВ N 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської обл.:
- радіаційне обстеження об'єкта (люд./год.), ціна за один (грн) - 200,00 х 3 = 600;
- приймання та зберігання радіоактивних відходів (кг), ціна за один (грн) - 97,00;
- перевезення радіоактивних відходів (км), ціна за один (грн) - 20,69 х 50 = 1034,50
Разом - 1731,50, ПДВ (20 %) - 346,30
Всього - 2077,80 грн
3. При виїзді на контрольний пункт філіалу "Завод "Енергія", м. Київ:
- радіаційне обстеження об'єкта (люд./год.), ціна за один (грн) - 200,00 х 3 = 600;
- приймання та зберігання радіоактивних відходів (кг), ціна за один (грн) - 97,00;
- перевезення радіоактивних відходів (км), ціна за один (грн) - 20,69 х 60 = 1241,40
Разом - 1938,40, ПДВ (20 %) - 387,68
Всього - 2326,08 грн
Примітка: Вартість послуг розрахована з розрахунку приймання та зберігання 1 кг радіоактивних відходів (радіоактивних матеріалів)
Вартість послуг, що надаються при хімічній аварії, на прикладі КАРС "Київська служба порятунку":
А) Вартість послуги газоаналітичної лабораторії
1. Прямі витрати, пов'язані з виконанням постійного та обов'язкового обслуговування:
- матеріальне заохочення рятувальників (грн) - 134, 82;
- утримання автомобіля спеціалізованого (амортизація, ПММ, інше) (грн) - 114,28;
- обладнання оперативного призначення, (грн) - 63,66;
- матеріали основного призначення: засоби індивідуального захисту (грн) - 1159,09
2. Загальновиробничі витрати (грн) - 1,35
3. Адміністративні витрати, (грн.) - 0,67
Разом - 1473,87, ПДВ (20 %) - 294,77
Всього - 1768,64 грн
Примітка. Вартість витрат розрахована на 1 виїзд лабораторії.
Б) Вартість послуги оперативного підрозділу (в кількості 4 людей)
1. Прямі витрати на виплату гарантійних і компенсаційних виплат, премій, пов'язаних з виконанням обстеження приміщень на наявність забруднюючих речовин (грн) - 490,88
2. Прямі матеріальні витрати, всього (грн) - 1214,26
- утримання автомобіля спеціалізованого (амортизація, ПММ, інше) (грн) - 126,87;
- амортизація аварійно-рятувального обладнання (грн) - 86,26;
- витрати на розхідні матеріали (грн) - 987,23;
- витрати на медичне забезпечення та страхування (грн) - 5,34;
- витрати на мобільний зв'язок (грн) - 8,56
3. Загальновиробничі витрати (грн) - 1,68
4. Адміністративні витрати (грн) - 0,34
Разом (грн) - 1707,16; ПДВ (20 %) - 341,43
Всього - 2048,59 грн
Примітка. Вартість витрат розрахована на 1 годину роботи, без врахування вартості необхідних матеріалів для знезараження території, що забруднена хімічною речовиною
Загальна вартість виїзду на радіаційні та хімічні аварії становитиме: 1349,52 грн + 2077,80 грн + 2326,08 грн + 1768,64 грн + 2048,59 грн = 9570,63 грн
Середня вартість виїзду (без використання матеріальних засобів для ліквідації аварії) становитиме 9570,63 грн: 5 = 1914,13 грн
Час на ліквідацію радіаційної, хімічної аварії на виїзді становитиме до 3 годин
(200 грн х 3) + (600 грн х 3) + (600 грн х 3) + (1768,64 грн)
+ (2048,59 грн х 3) =11715,0 грн: 5 = 2343,0 грн - середня вартість виконаної роботи (без використання матеріальних засобів для ліквідації аварії)
1914,13 грн + 2343,0 грн = 4257,1 грн - вартість виконаної роботи та виїзду
Сума передбачена для 317 виїздів та ліквідації радіаційних та хімічних аварій за 3 роки
Витрати на обслуговування розраховані відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 N 27/4248, із змінами, внесеними згідно з наказом Мінфіну від 14.06.2000 N 131 та від 30.11.2000 N 304

1350,00

Обрахунок проведено, виходячи із 317 виїздів на 3 роки

п. 1.1.9

Частина третя статті 92 Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року N 5403-VI, постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 443 "Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту". Забезпечення виконання планів заходів щодо підготовки органів управління та сил цивільного захисту (проведення командно-штабних навчань, штабних тренувань, спеціальних, показових та експериментальних навчань і тренувань) здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених у державному і місцевих бюджетах на рік.
Фінансові витрати під час підготовки та проведення навчань і тренувань:
Виділення транспорту і техніки, забезпечення їх паливно-мастильними матеріалами - 500,00 тис. грн
Матеріальне забезпечення заходів під час навчання - 300,00
Забезпечення засобами зв'язку та гучномовцями - 50,00
Забезпечення формувань ЦЗ згідно з табелями оснащення - 300,00
Забезпечення заходів з імітації необхідними матеріалами і майном - 50,00

1200,00

п. 1.1.10

Наказ МНС України від 09.10.2006 N 653 "Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час"
Утримання 124 сховищ комунальної власності - 1500,0 тис. грн
Обслуговування санітарно-технічних систем, обладнання, електротехнічних пристроїв та зв'язку 37 сховищ, які оцінюються як "готові" до використання за призначенням, та проведення поточного ремонту їх приміщень - 7400,0 тис. грн
Ремонт (заміна) санітарно-технічних систем, обладнання, електротехнічних пристроїв та зв'язку 66 сховищ, які оцінюються як "обмежено готові" до використання за призначенням - 10980,0 тис. грн
Проведення технічних обстежень на придатність до використання 21 сховище, які оцінюються як "не готові" до використання за призначенням - 1680,0 тис. грн

21560,00

 

Напрямок 2. Пожежна безпека

 

п. 2.1.1

2017:
друк 17 біг-бордів х 0,9 тис. грн х 4 сезони (в залежності від сезону, інформацію з питань безпеки життєдіяльності необхідно змінювати) - 61,2 тис. грн
друк 20 сіті-лайтів х 0,2 тис. грн х 4 сезони (в залежності від сезону, інформацію з питань безпеки життєдіяльності необхідно змінювати) - 16 тис. грн
друк 30 видів листівок формату А4 для розповсюдження їх серед населення під час проведення профілактично-інформаційних рейдів з питань безпеки життєдіяльності по 3 тис. шт. кожен вид х 2 тис. грн (за 1 тис. листівок) - 180 тис. грн
друк 5 видів листівок формату А3 для розповсюдження їх серед населення під час проведення профілактично-інформаційних рейдів з питань безпеки життєдіяльності загальною кількістю по 3 тис. шт. кожен вид х 2,2 тис. грн (за 1 тис. листівок) - 33 тис. грн
розробка 2-х соціальних аудіороликів з питань безпеки життєдіяльності населення (розробка сценарного плану, озвучка, музичне оформлення, монтаж) х 4,9 тис грн. - 9,8 тис. грн
Всього: 300 тис. грн
2018:
друк 17 біг-бордів х 0,9 тис. грн х 4 сезони (в залежності від сезону, інформацію з питань безпеки життєдіяльності необхідно змінювати) - 61,2 тис. грн
друк 20 сіті-лайтів х 0,2 тис. грн х 4 сезони (в залежності від сезону, інформацію з питань безпеки життєдіяльності необхідно змінювати) - 16 тис. грн
друк 30 видів листівок формату А4 для розповсюдження їх серед населення під час проведення профілактично-інформаційних рейдів з питань безпеки життєдіяльності по 2 тис. шт. кожен вид х 2 тис. грн (за 1 тис. листівок) - 120 тис. грн
друк 5 видів листівок формату А3 для розповсюдження їх серед населення під час проведення профілактично-інформаційних рейдів з питань безпеки життєдіяльності загальною кількістю по 1 тис. шт. кожен вид х 2,2 тис. грн (за 1 тис. листівок) - 11 тис. грн
друк 5 видів буклетів формату "Євробуклет" по 1 тис. шт. кожен вид х 1,5 тис. грн (за 1 тис. буклетів) - 7,5 тис. грн
розробка 2-х соціальних аудіороликів з питань безпеки життєдіяльності населення (розробка сценарного плану, озвучка, музичне оформлення, монтаж) х 4,9 тис грн - 9,8 тис. грн
розробка 2-х соціальних відеороликів з питань безпеки життєдіяльності (розробка сценарного плану, кадрування сценарію, монтаж, дикторська та авторська озвучка) х 35 тис. грн - 70 тис. грн
трансляція 20-ти секундних відеороликів соціальної реклами з питань безпеки життєдіяльності на каналах телебачення - 104,5 тис. грн
Всього: 400 тис. грн
2019:
друк 17 біг-бордів х 0,9 тис. грн х 4 сезони (в залежності від сезону, інформацію з питань безпеки життєдіяльності необхідно змінювати) - 61,2 тис. грн
друк 20 сіті-лайтів х 0,2 тис. грн х 4 сезони (в залежності від сезону, інформацію з питань безпеки життєдіяльності необхідно змінювати) - 16 тис. грн
друк 30 видів листівок формату А4 для розповсюдження їх серед населення під час проведення профілактично-інформаційних рейдів з питань безпеки життєдіяльності по 1 тис. шт. кожен вид х 2 тис. грн (за 1 тис. листівок) - 60 тис. грн
друк 5 видів листівок формату А3 для розповсюдження їх серед населення під час проведення профілактично-інформаційних рейдів з питань безпеки життєдіяльності загальною кількістю по 1 тис. шт. кожен вид х 2,2 тис. грн (за 1 тис. листівок) - 11 тис. грн
друк 5 видів буклетів формату "Євробуклет" по 3 тис. шт. кожен вид х 1,5 тис. грн (за 1 тис буклетів) - 22,5 тис. грн
розробка 2-х соціальних аудіороликів з питань безпеки життєдіяльності населення (розробка сценарного плану, озвучка, музичне оформлення, монтаж) х 4,9 тис грн - 9,8 тис. грн
друк плакатів соціальної реклами з питань безпеки життєдіяльності формату А2 для розміщення на об'єктах КП "Київський метрополітен" по 300 шт. кожен вид х 1,8 тис. грн х 4 сезони (в залежності від сезону, інформацію з питань безпеки життєдіяльності необхідно змінювати) - 7,2 тис. грн
друк брошур "Абетка безпеки" формату А5 на 24 сторінках, загальним тиражем 10 тис. шт. - 20 тис. грн
друк брошур "Абетка безпеки для дітей" формату А5 на 12 сторінках, загальним тиражем 10 тис. шт. - 20 тис. грн
створення навчального відеофільму для підростаючого покоління з питань безпеки життєдіяльності - 50 тис. грн
розробка 2-х соціальних відеороликів з питань безпеки життєдіяльності (розробка сценарного плану, кадрування сценарію, монтаж, дикторська та авторська озвучка) х 35 тис. грн - 70 тис. грн
трансляція 20-ти секундних відеороликів соціальної реклами з питань безпеки життєдіяльності на каналах телебачення - 152,3 тис. грн
Всього: 500 тис. грн

1200,00

п. 2.1.4

2018:
1 автомобіль - 12000,0 тис. грн
2019 рік:
1 автомобіль - 12000,0 тис. грн

24000,00

п. 2.1.5

2017:
5 автодрабин х 150,0 тис. грн - 750,0 тис. грн
2 колінчаті підіймачі 30 м х 100,0 тис. грн - 200,0 тис. грн
15 автоцистерн х 50 тис. грн - 750,0 тис. грн
Всього: 1700,0 тис. грн
2018:
5 автодрабин х 150,0 тис. грн - 750,0 тис. грн
1 колінчатий підіймач 30 м - 100,0 тис. грн
1 колінчатий підіймач 50 м - 150,0 тис. грн
16 автоцистерн х 50,0 тис. грн - 800,0 тис. грн
Всього: 1800,0 тис. грн
2019:
2 автодрабини х 150,0 тис. грн - 300,0 тис. грн
1 колінчатий підіймач 90 м - 50,0 тис. грн
1 катер "UMS 1000" - 500,0 тис. грн
23 автоцистерни х 50,0 тис. грн - 1150,0 тис. грн
Всього: 2000,0 тис. грн

5500,00

п. 2.1.6.

2017 рік:
ПММ: 95,2 тис. л х 21,00 грн - 2000,0 тис. грн
Бой. одяг: 360 компл. х 5555,5 грн - 2000,0 тис. грн
Авар.-рят. обладнання: 1 компл. - 300,0 тис. грн
Апарати захисту органів дихання:
7 апаратів х 50,0 тис. грн - 350,0 тис. грн
Костюми хім. захисту:
10 костюмів х 35,0 тис. грн - 350,0 тис. грн
Всього: 5000,0 тис. грн
2018 рік:
ПММ: 95,2 тис. л х 21,00 грн - 2000,0 тис. грн
Бой. одяг: 360 компл. х 5555,5 грн - 2000,0 тис. грн
Авар.-рят. обладнання:
2 компл. х 300,0 тис. грн - 600,0 тис. грн
Апарати захисту органів дихання:
22 апарати х 50,0 тис. грн - 1100,0 тис. грн
Костюми хім. захисту:
37 костюмів х 35,0 тис. грн - 1300,0 тис. грн
Всього: 7000,0 тис. грн
2019 рік:
ПММ: 95,2 тис. л х 21,00 грн - 2000,0 тис. грн
Бой. одяг: 540 компл. х 5555,5 грн - 3000,0 тис. грн
Авар.-рят. обладнання:
2 компл. х 300,0 тис. грн - 600,0 тис. грн
Апарати захисту органів дихання:
22 апарати х 50,0 тис. грн - 1100,0 тис. грн
Костюми хім. захисту:
37 костюмів х 35,0 тис. грн - 1300,0 тис. грн
Всього: 8000 тис. грн.
Разом по розділу:
ПММ: 285,6 тис. л - 6000,- тис. грн
Бой. одяг: 1260 компл. - 7000,0 тис. грн
Авар.-рят. обладнання:
5 компл. - 1500,0 тис. грн
Апарати захисту органів дихання:
51 апарат - 2550,0 тис. грн
Костюми хім. захисту:
84 костюми - 2950,0 тис. грн

20000,00

п. 2.1.7

Згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 370/1804, розроблений згідно з
ДБН 360-92** "Містобудування"
2018:
Будівельні роботи - 30000,0 тис. грн
2019:
Будівельні роботи - 30000,0 тис. грн

60000,00

 

Напрямок 3. Розвиток сил цивільного захисту

 

п. 3.1.1.

Згідно з ч. 4 ст. 94 Кодексу цивільного захисту України на утримання правобережного підрозділу КАРС "Київська служба порятунку", в т. ч. заробітну плату, пально-мастильні та розхідні матеріали, ремонт та утримання техніки та спорядження
2017 рік
Фінансування правобережного підрозділу КАРС "Київська служба порятунку" здійснюється відповідно до обсягу коштів, визначених у бюджеті міста Києва на 2016 рік відповідно до діючої Міської цільової програми технічного переоснащення, перспективного та соціального розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" на 2012 - 2016 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року N 21/7358, в обсязі 11182,0 тис. грн, одночасно визнавши цю Міську цільову програму такою, що втратила чинність з моменту прийняття даної Програми.
2018 рік
Витрати на заробітну плату та нарахування - 10500,00 тис. грн
Пально-мастильні матеріали 19,1 тис. л х 21,00 грн - 400,0 тис. грн
Ремонт спеціальних автомобілів - 300,00 тис. грн
Оплата комунальних послуг - 600,00 тис. грн
Щорічна медична комісія 80 чол. х 625,0 грн - 50,00 тис. грн
Щорічне страхування працівників 80 чол. х 625 грн - 50,00 тис. грн
Страхування спеціального автотранспорту 15 од. х 1,3 - 20,00 тис. грн
Ремонт та оновлення спорядження - 1500,00 тис. грн
Придбання засобів зв'язку та оповіщення
20 р/с типу "Хайтера" х 4500,00 - 90,00 тис. грн
Придбання спеціальної зимової форми одягу 80 чол. х 5000,0 грн - 400,00 тис. грн
Придбання газоаналітичних приладів типу РА-915 + - 540,00 тис. грн
Придбання бомбошукача - 500,00 тис. грн
Придбання причепів для транспортування перекачуючих насосів 2 од. х 25000 грн - 50,00 тис. грн
Разом в 2018 році 15000,00 тис. грн
2019 рік
Витрати на заробітну плату та нарахування 11000,00 тис. грн
Пально-мастильні матеріали 19,1 тис. л х 21,00 грн - 400,0 тис. грн
Оплата комунальних послуг 650,00 тис. грн
Щорічна медична комісія 80 чол. х 625,0 грн - 50,00 тис. грн
Щорічне страхування працівників 80 чол. х 625 грн - 50,00 тис. грн
Страхування спеціального автотранспорту 20 од. х 1500,0 - 30,00 тис. грн
Утримання та обслуговування обладнання та спорядження - 1000,00 тис. грн
Придбання засобів зв'язку та оповіщення
10 р/с типу "Хайтера" х 4500,00 - 45,00 тис. грн
Придбання водолазних костюмів сухого типу та дихальних апаратів 3 компл. х 100 тис. грн - 300,00 тис. грн
Придбання газоаналітичних приладів типу "Дрегер"
8 од. х 65,00 тис. грн - 520,00 тис. грн
Придбання міношукача - 200,00 тис. грн
Придбання малого аварійно-рятувального автомобіля- 3755,0 тис. грн
Разом в 2019 році - 18000,00 тис. грн

 

44182,00

п. 3.1.2

Згідно з ч. 1 ст. 97 Кодексу цивільного захисту України, Табелем оснащення КАРС "Київська служба порятунку" на матеріально-технічне забезпечення засобами цивільного захисту
2017 рік
Придбання спеціального аварійно-рятувального автомобіля - 3000,0 тис. грн
2018 рік
Придбання спеціального автомобіля для проведення водолазно-рятувальних робіт з мобільною барокамерою - 7000,00 тис. грн
2019 рік
Придбання водолазного боту - 4500,00 тис. грн
Придбання транспорту для пересування по льоду 1260,00 тис. грн
Придбання приладів пошуку та рятування постраждалих у завалах зруйнованих споруд та під водою:
Типу "Геофон" - 800,00 тис. грн
Типу "Тепловізор" 2 х 90,0 тис. грн - 180,00 тис. грн
Типу "Квадрокоптер" 1 х 110,00 тис. грн
Типу "Підводна роботизовано камера" 150,00 тис. грн
Разом за 2019 рік - 7000,00 тис. грн

17000,00

п. 3.1.3

Придбання будівельних матеріалів:
2018 рік - 500,00 тис. грн
2019 рік - 200,00 тис. грн

700,00

п. 3.1.4

Заробітна плата з нарахуваннями на 32 штатних одиниці
2018 рік - 2600,00 тис. грн
2019 рік - 3000,00 тис. грн

5600,00

п. 3.2.1

2018 рік
Витрати на заробітну плату та нарахування - 10500,00 тис. грн
Придбання спеціальних автомобілів
2 х 5000,00 тис. грн - 10000,00 тис. грн
Придбання рятувального обладнання та спорядження - 2500,00 тис. грн
Пально-мастильні матеріали 10,0 тис. л х 21,00 грн - 210,0 тис. грн
Оплата комунальних послуг - 300,00 тис. грн
Щорічна медична комісія 80 чол. х 625,0 грн - 50,00 тис. грн
Щорічне страхування працівників 80 чол. х 625 грн - 50,00 тис. грн
Страхування спеціального автотранспорту
3 од. х 1,3 - 4,00 тис. грн
Придбання засобів зв'язку та оповіщення
20 р/с типу "Хайтера" х 4500,00 - 90,00 тис. грн
Придбання оргтехніки 10 компл. (ПК, принтер)
15,0 тис. грн х 10 - 150,00 тис. грн
Придбання спеціальної форми одягу (літньої та зимової) 80 чол. х 8000.0 грн - 640,00 тис. грн
Придбання меблів - 506,0 тис. грн
Разом в 2018 році - 25000,00 тис. грн
2019 рік
Витрати на заробітну плату та нарахування - 11000,00 тис. грн
Спеціальний автомобіль малого класу 1 х 800,00 тис. грн
Колінчастий підйомник 1 х 1284,00 тис. грн
Намети пневмокаркасні для розміщення постраждалих
2 компл. х 150,00- 300,00 тис. грн
Пально-мастильні матеріали 10,0 тис. л х 21,00 грн - 210,0 тис. грн
Оплата комунальних послуг - 300,00 тис. грн
Щорічна медична комісія 80 чол. х 625,0 грн - 50,00 тис. грн
Щорічне страхування працівників 80 чол. х 625 грн - 50,00 тис. грн
Страхування спеціального автотранспорту
4 од. х 1500,0 - 6,00 тис. грн
Разом в 2019 році - 14000,00 тис. грн

39000,00

п. 3.2.2

2018 рік
Витрати на заробітну плату та нарахування - 3000,00 тис. грн
Придбання спеціальних автомобілів
1 х 4000,00 тис. грн
Придбання рятувального обладнання та спорядження - 530,00 тис. грн
Пально-мастильні матеріали 2,7 тис. л х 21,00 грн - 57,0 тис. грн
Щорічна медична комісія 30 чол. х 625,0 грн - 19,00 тис. грн
Щорічне страхування працівників 30 чол. х 625 грн - 19,00 тис. грн
Страхування спеціального автотранспорту
1 од. х 1,3 тис. грн
Придбання засобів зв'язку та оповіщення
10 р/с типу "Хайтера" х 4500,00 - 45,00 тис. грн
Придбання комплектів оргтехніки (ПК, принтер)
15,0 тис. грн х 2 - 30,00 тис. грн
Придбання спеціальної форми одягу (літньої та зимової) 30 чол. х 8000.0 грн - 240,00 тис. грн
Придбання меблів - 58,7 тис. грн
Разом в 2018 році - 8000,00 тис. грн
2019 рік
Витрати на заробітну плату та нарахування - 3200,00 тис. грн
Придбання рятувального обладнання та спорядження - 1000,00 тис. грн
Оплата комунальних послуг - 100,00 тис. грн
Пально-мастильні матеріали 2,7 тис. л х 21,00 грн - 57,0 тис. грн
Щорічна медична комісія 30 чол. х 625,0 грн - 19,00 тис. грн
Щорічне страхування працівників 30 чол. х 625 грн - 19,00 тис. грн
Страхування спеціального автотранспорту 1 од. х 1,5 тис. грн
Придбання комплектуючих та розхідних матеріалів для виконання аварійно-рятувальних робіт - 603,5 тис. грн
Разом в 2019 році - 5000,00 тис. грн

13000,00

п. 3.2.3

2018 рік
Витрати на заробітну плату та нарахування - 3000,00 тис. грн
Придбання спеціальних автомобілів
1 х 4000,00 тис. грн
Придбання рятувального обладнання та спорядження - 530,00 тис. грн
Пально-мастильні матеріали 2,7 тис. л х 21,00 грн - 57,0 тис. грн
Щорічна медична комісія 30 чол. х 625,0 грн - 19,00 тис. грн
Щорічне страхування працівників 30 чол. х 625 грн - 19,00 тис. грн
Страхування спеціального автотранспорту
1 од. х 1,3 тис. грн
Придбання засобів зв'язку та оповіщення
10 р/с типу "Хайтера" х 4500,00 - 45,00 тис. грн
Придбання комплектів оргтехніки (ПК, принтер)
15,0 тис. грн х 2 - 30,00 тис. грн
Придбання спеціальної форми одягу (літньої та зимової) 30 чол. х 8000,0 грн - 240,00 тис. грн
Придбання меблів - 58,7 тис. грн
Разом в 2018 році - 8000,00 тис. грн
2019 рік
Витрати на заробітну плату та нарахування - 3200,00 тис. грн
Придбання рятувального обладнання та спорядження - 1000,00 тис. грн
Оплата комунальних послуг - 100,00 тис. грн
Пально-мастильні матеріали 2,7 тис. л х 21,00 грн - 57,0 тис. грн
Щорічна медична комісія 30 чол. х 625,0 грн - 19,00 тис. грн
Щорічне страхування працівників 30 чол. х 625 грн - 19,00 тис. грн
Страхування спеціального автотранспорту 1 од. х 1,5 тис. грн.
Придбання комплектуючих та розхідних матеріалів для виконання аварійно-рятувальних робіт - 603,5 тис. грн
Разом в 2019 році - 5000,00 тис. грн

13000,00

п. 3.2.4

2018 рік
Переоформлення, в разі передачі до складу КАРС "Київська служба порятунку" цілісним майновим комплексом аварійно-рятувальної водолазної служби КП "Плесо", технічних паспортів на транспортні засоби (човни, катери, автомобілі), перевірка та повіряння водолазного та рятувального спорядження, сосудів, що працюють під тиском тощо) за рахунок власних коштів КАРС "Київська служба порятунку"

50,00


НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями та пріоритетні завдання Програми визначені відповідно до Кодексу Цивільного захисту України, Закону України від 07.06.2012 N 4909-VI "Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки", постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 N 775 "Про затвердження Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій", рішення Київської міської ради від 10.07.2003 N 616/776 "Про затвердження Концепції безпеки міста Києва", рішення Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", доручення Київської міської державної адміністрації від 22.03.2016 N 23925/188-2015.

Для вирішення завдань передбачається реалізація заходів, спрямованих на:

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захисту населення і територій міста Києва у разі їх виникнення:

• реалізація проекту "Програмно-технічний комплекс єдиної системи оперативно-диспетчерського управління" м. Києва;

• поповнення матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

• забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного зараження, промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин;

• забезпечення працівників територіальних формувань та служб цивільного захисту промисловими засобами захисту органів дихання та приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю;

• виконання заходів щодо обстежень, проведення експертизи, забезпечення охорони, перевезення, тимчасового зберігання радіоактивних матеріалів, ліквідації наслідків хімічного та радіоактивного забруднення територій;

• удосконалення навчально-матеріальної бази "Центру сприяння цивільній обороні та реагування на надзвичайні ситуації";

• приведення до належного технічного стану об'єкта "Міський";

• підтримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту комунальної власності.

Завдання цього напряму Програми спрямовані на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захист населення і територій міста Києва у разі їх виникнення.

Забезпечення пожежної безпеки:

• будівництво пожежного депо на 6 виїздів у Деснянському районі м. Києва;

• організація та проведення районних, зональних та міських етапів Київського фестивалю дружин юних пожежних, збору-змагання юних рятувальників "Школа безпеки", навчально-тренувальних зборів, польових таборів, змагань, конкурсів, вікторин, семінарів, акцій на протипожежну тематику;

• придбання сучасних аварійно-рятувальних автомобілів та пожежної техніки;

• зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів ГУ ДСНС України в м. Києві (придбання пально-мастильних матеріалів, бойового одягу та спорядження, аварійно-рятувального обладнання, апаратів захисту органів дихання на стисненому повітрі та резервних балонів, костюмів радіаційно-хімічного захисту).

Виконання заходів Програми сприятиме покращенню стану пожежної безпеки м. Києва та оперативного реагування на виникнення пожеж.

Технічне переоснащення, перспективний та соціальний розвиток комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку":

• зміцнення фінансового та матеріально-технічного забезпечення існуючого (правобережного) загону КАРС "Київська служба порятунку", придбання спеціальної техніки та спорядження для виконання дій за призначенням, приведення штатної чисельності чергових підрозділів у відповідність до розміру зони обслуговування;

• приведення функціональних можливостей КАРС "Київська служба порятунку" до стану виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у найкоротші строки та в необхідному обсязі за рахунок створення розгалуженої мережі підрозділів у лівобережній частині та районах міста;

• придбання сучасних аварійно-рятувальних автомобілів, рятувальної техніки та спорядження;

• покращення стану забезпечення безпеки людей на водних об'єктах міста Києва за рахунок об'єднання комунальних водолазно-рятувальних сил та засобів.

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми наведені у додатку А.

Очікувані результативні показники виконання Програми наведені у таблиці 3.

Таблиця 3

Очікувані результативні показники виконання Програми

N
з/п

Показники

Роки

2017

2018

2019

1

Витрат

 

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

65615,56

176953,56

145663,57

 

Бюджет м. Києва

59815,98

168003,98

130703,98

 

Кошти підприємств

5799,58

8949,58

14959,59

2

Продукту

 

 

 

 

Кількість міських навчань з питань підготовки до дій за призначенням всіх видів аварійних та аварійно-рятувальних служб всіх форм власності, одиниць

485

536

548

 

Кількість відремонтованих захисних споруд цивільного захисту, одиниць

40

44

40

 

Кількість населення, задіяного в навчанні правил пожежної та особистої безпеки, тис. осіб

240

268

234

 

Кількість створених оперативних підрозділів КАРС "Київська служба порятунку"

0

1

2

 

Кількість придбаних аварійно-рятувальних автомобілів для оперативних підрозділів служби

1

2

2

 

Відсоток виїздів оперативних підрозділів КАРС "КСП" на надзвичайні ситуації

100 %

100 %

100 %

3

Ефективності

 

 

 

 

Кількість населення м. Києва, що отримає інформацію при виникненні надзвичайної ситуації, відсоток

89 %

93 %

98 %

 

Забезпеченість непрацюючого населення забезпечених ЗІЗ від небезпечних хімічних речовин, відсоток

33,4 %

66,8 %

100 %

 

Забезпеченість територіальних формувань та служб цивільного захисту, які будуть забезпечені ЗІЗ та приладами радіаційної розвідки і дозиметричного контролю, військ. приладами хімічної розвідки, відсоток

33,3 %

66,7 %

100 %

 

Середні витрати, тис. грн за одну добу

126,6

158,4

88,1

 

Середні витрати на один аварійних виїзд КАРС "КСП" (3 год., 1 відділення, 5 чол.) тис. грн

3,9

4,2

4,5

4

Якості

 

 

 

 

Динаміка взаємодії і інформаційного обміну в єдиному інформаційно-телекомунікаційному середовищі, відсоток

100 %

141 %

172 %

 

Динаміка середнього часу оповіщення населення у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відсоток

100 %

118 %

137 %

 

Динаміка середнього часу готовності до управління та реагування на НС, відсоток

100 %

115 %

123 %

 

Динаміка витрат КАРС "КСП" на один виїзд оперативного підрозділу на надзвичайну ситуацію

100 %

107 %

115 %


КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію виконання Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, який координує дії виконавців Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань і заходів співвиконавцями, зазначеними у цій Програмі.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми та за цільовим і ефективним використанням коштів здійснює відповідальний виконавець - Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який є і головним розпорядником коштів.

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує моніторинг виконання Програми та підготовку звітної і аналітичної інформації.

Співвиконавці Програми щоквартально надають Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо ходу реалізації її заходів. Відповідальний виконавець узагальнює отриману інформацію, визначає наявні проблеми та розробляє пропозиції щодо їх подолання.

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу інформацію про стан виконання Програми.

Звітна інформація надається також для розгляду на розширених колегіях виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих її завдань і заходів тощо.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток А


Напрямки діяльності та заходи Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки

N
з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн у тому числі:

Очікуваний результат

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Техногенна безпека

1.1.

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захист населення і територій міста Києва у разі їх виникнення

1.1.1. Реалізація проекту "Програмно-технічний комплекс єдиної системи оперативно-диспетчерського управління м. Києва"

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Бюджет м. Києва

25800,00

38000,00

13650,00

77450,00

Забезпечення централізованого цілодобового моніторингу та реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в місті Києві, оперативного реагування та координації дій ліквідації надзвичайних ситуацій. Прийняття рішень керівництвом щодо залучення необхідних сил реагування, своєчасне доведення необхідних розпоряджень

 

 

1.1.2. Поповнення матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в м. Києві

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Бюджет м. Києва

1680,00

1700,00

1800,00

5180,00

Завчасне накопичення та створення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій. Можливість оперативного залучення матеріальних засобів, яких не вистачає, скорочення часу ліквідації надзвичайних ситуацій. Недопущення розвитку надзвичайної ситуації, зниження можливих масштабів розповсюдження та мінімізація можливих людських втрат

 

 

1.1.3. Будівництво водяної свердловини і встановлення системи відстійників

2017 - 2018

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Бюджет м. Києва

200,00

 

 

200,00

Приведення об'єкта "Міський" до вимог керівних документів, підвищення стійкості функціонування в особливий період та при виникненні надзвичайних ситуацій, забезпечення життєдіяльності та роботи оперативної групи

 

 

1.1.4. Приведення до належного технічного стану об'єкта "Міський"

2017 - 2018

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Бюджет м. Києва

1800,00

1700,00

1100,00

4600,00

 

 

1.1.5. Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, районні в місті Києві державні адміністрації, хімічно небезпечні підприємства, установи та організації

Бюджет м. Києва

2649,58

2649,58

2649,59

7948,75

Захист непрацюючого населення від небезпечних хімічних речовин при виникненні аварій на хімічно небезпечних об'єктах. Зниження небезпеки ураження населення в надзвичайних ситуаціях, мінімізації людських втрат

Кошти хімічно-небезпечних об'єктів

2649,58

2649,58

2649,59

7948,75

 

 

1.1.6. Забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, від бойових отруйних речовин, одягом спеціальним захисним та респіраторами

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

5614,67

5614,67

5614,66

16844,00

Зниження небезпеки ураження працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту при ліквідації надзвичайних ситуацій та у випадку використання отруйних речовин

 

 

1.1.7. Забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

139,73

139,73

139,74

419,20

Своєчасне виявлення та вимірювання радіоактивних випромінювань, радіоактивного забруднення різноманітних предметів, місцевості, продуктів харчування, фуражу, води. Виявлення наявності отруйних речовин (ОР) у повітрі, на місцевості, техніці та в інших середовищах

 

 

1.1.8. Фінансування заходів щодо обстежень, проведення експертизи, забезпечення охорони, перевезення, тимчасового зберігання, утилізації та ліквідації наслідків хімічного та радіоактивного забруднення територій в місті Києві

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

Бюджет м. Києва

400,00

450,00

500,00

1350,00

Своєчасна ліквідація наслідків хімічного та радіаційного забруднення територій. Мінімізація та недопущення розповсюдження території зараження, забезпечення блокування, локалізація джерел безпеки, пониження інтенсивності, обмеження розповсюдження і знешкодження дії ураження, покращення екологічного стану. Утилізація небезпечних речовин

 

 

1.1.9. Підготовка органів управління та сил цивільного захисту (проведення командно-штабних навчань, штабних тренувань, спеціальних, показових та експериментальних навчань і тренувань)

Відповідно до річних планів основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми м. Києва

Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, ГУ ДСНС України у м. Києві

Бюджет м. Києва

300,00

400,00

500,00

1200,00

Забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту в мирний час і особливий період

 

 

1.1.10. Підтримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту комунальної власності

2017 - 2019

Районні в місті Києві державні адміністрації, суб'єкти господарювання комунальної власності міста

Кошти підприємств

3100,00

6200,00

12260,00

21560,00

Приведення до належного технічного стану та підтримання в готовності сховищ для укриття чергового персоналу, які забезпечують життєдіяльність міста

 

 

Разом по напрямку

 

 

 

44333,56

59503,56

40863,57

144700,70

 

 

 

 

 

 

Бюджет м. Києва

38583,98

50653,98

25953,98

115191,95

 

 

 

 

 

 

Кошти підприємств

5749,58

8849,58

14909,59

29508,75

 

2. Пожежна безпека

2.1.

Забезпечення реалізації заходів пожежної безпеки

2.1.1. Розроблення макетів та випуск друкованої продукції (біг-борди, сіті-лайти, листівки, плакати, буклети, книги, пам'ятки тощо), а також аудіо і відеопродукції (аудіо та відеоролики соціальної реклами) щодо попередження пожеж та надзвичайних ситуацій для проведення навчання населення правилам безпеки життєдіяльності

Постійно

Районні в місті Києві державні адміністрації; Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, Департамент суспільних комунікацій, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент охорони здоров'я, ГУ ДСНС України у м. Києві, ОСББ

Бюджет м. Києва

300,00

400,00

500,00

1200,00

Ознайомлення населення з правилами пожежної та особистої безпеки, виховання бережливого ставлення до засобів пожежогасіння

 

 

2.1.2. Організація та проведення районних, зональних та міських етапів Київського фестивалю дружин юних пожежних, Київського збору-змагання юних рятувальників "Школа безпеки", навчально-тренувальних зборів, польових таборів, змагань, конкурсів, вікторин, семінарів, акцій з питань життєдіяльності

Щорічно

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, районні в місті Києві державні адміністрації, ГУ ДСНС України у м. Києві

Бюджет м. Києва

50,00

50,00

50,00

150,00

Навчання дітей правилам пожежної та особистої безпеки та їх діям при виникненні надзвичайної ситуації. Визначення переможців змагань

 

 

2.1.3. Придбання стендів та обладнання спеціальних приміщень в житлово-комунальних організаціях та на підпорядкованих їм об'єктах на протипожежну тематику для проведення групових навчань громадян з питань пожежної безпеки

щорічно

Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ГУ ДСНС України у м. Києві, ОСББ

Кошти підприємств

50,00

50,00

50,00

150,00

Облаштування куточків та стендів, інформування населення правилам пожежної та особистої безпеки

 

 

2.1.4. Придбання сучасних аварійно-рятувальних автомобілів та пожежної техніки

2018 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, ГУ ДСНС України у м. Києві

Бюджет м. Києва

 

12000,00

12000,00

24000,00

Підвищення ефективності оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій, скорочення часу ліквідації надзвичайних ситуацій

 

 

2.1.5. Ремонт аварійно-рятувальної техніки

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, ГУ ДСНС України у м. Києві

Бюджет м. Києва

1700,00

1800,00

2000,00

5500,00

Підтримання в готовності аварійно-рятувальної техніки до дій за призначенням

 

 

2.1.6. Зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів ГУ ДСНС України в м. Києві (пально-мастильні матеріали, бойовий одяг та спорядження, аварійно-рятувальне обладнання, апарати захисту органів дихання на стисненому повітрі та резервні балони, костюми радіаційно-хімічного захисту)

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, ГУ ДСНС України у м. Києві

Бюджет м. Києва

5000,00

7000,00

8000,00

20000,00

Забезпечення захисту особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві, підвищення рівня безпеки при виконанні ними бойових завдань, безперебійне реагування на виникнення надзвичайних ситуацій

 

 

2.1.7. Будівництво пожежного депо в Деснянському районі міста Києва

2018 - 2019

Департамент будівництва та житлового забезпечення, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Бюджет м. Києва

 

30000,00

30000,00

60000,00

Зменшення часу реагування на ліквідацію пожеж та мінімізація можливих наслідків пожеж, в тому числі людських втрат

 

 

Разом по напряму

 

 

 

7100,00

51300,00

52600,00

111000,00

 

 

 

 

 

 

Бюджет м. Києва

7050,00

51250,00

52550,00

110850,00

 

 

 

 

 

 

Кошти підприємств

50,00

50,00

50,00

150,00

 

3. Розвиток сил цивільного захисту

3.1.

Проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від них, забезпечення готовності органів управління, сил і засобів КАРС "Київська служба порятунку" до дій за призначенням

3.1.1. Фінансове та матеріально-технічне утримання існуючого (правобережного) підрозділу КАРС "Київська служба порятунку" у постійній готовності до дій за призначенням, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази служби

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища ВО КМР (КМДА), КАРС КСП

Бюджет міста Києва

11182,00

15000,00

18000,00

44182,00

Цілодобова безперебійна робота управління та оперативних підрозділів КАРС "Київська служба порятунку" щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, надання допомоги людям, що потрапили до них

3.1.2. Придбання спеціальної техніки та оснащення для виконання пошукових, аварійно-рятувальних, водолазно-рятувальних та інших невідкладних робіт

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища ВО КМР (КМДА), КАРС КСП

Бюджет міста Києва

3000,00

7000,00

7000,00

17000,00

Підвищення показника збереження життя та здоров'я людей, що потрапили до надзвичайної ситуації за рахунок прискорення ведення пошуково-рятувальних та аварійних робіт

3.1.3. Поточний ремонт та відновлення дебаркадеру аварійно-рятувальної водолазної станції КАРС "Київська служба порятунку" у затоці "Оболонь" (вул. Прирічна)

2018 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища ВО КМР (КМДА), КАРС КСП

Бюджет міста Києва

0,00

500,00

200,00

700,00

Зменшення кількості нещасних випадків та надання своєчасної допомоги постраждалим на водних об'єктах затоки "Оболонь" в зоні відповідальності КАРС "Київська служба порятунку"

3.1.4. Приведення штатної чисельності чергових взводів правобережного загону та аварійно-рятувальної водолазної станції у відповідність до розміру зони обслуговування

2018 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища ВО КМР (КМДА), КАРС КСП

Бюджет міста Києва

0,00

2600,00

3000,00

5600,00

Збільшення обсягу надання допомоги постраждалим під час виникнення надзвичайних ситуацій, одночасне реагування на кілька надзвичайних ситуацій, прискорення проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт

3.2.

Приведення функціональних можливостей сил цивільного захисту до виконання дій за призначенням

3.2.1. Виділення приміщення для розміщення та створення і забезпечення функціонування лівобережного підрозділу КАРС "Київська служба порятунку"

2018 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища ВО КМР (КМДА), Департамент комунальної власності ВО КМР (КМДА), Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, КАРС КСП

Бюджет міста Києва

0,00

25000,00

14000,00

39000,00

Зменшення часу реагування на надзвичайні ситуації, що виникають на території лівобережної, центральної та західної частин міста Києва

3.2.2. Виділення приміщення для розміщення та створення і забезпечення функціонування районного аварійно-рятувального взводу КАРС "Київська служба порятунку" у Шевченківському районі міста Києва

2018 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища ВО КМР (КМДА), Департамент комунальної власності ВО КМР (КМДА), Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація, КАРС КСП

Бюджет міста Києва

0,00

8000,00

5000,00

13000,00

Покращення стану безпеки людей на водних об'єктах міста Києва через об'єднання сил та можливостей служб

 

 

3.2.3. Виділення приміщення для розміщення та створення і забезпечення функціонування районного аварійно-рятувального взводу КАРС "Київська служба порятунку" у Солом'янському районі міста Києва

2018 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища ВО КМР (КМДА), Департамент комунальної власності ВО КМР (КМДА), Солом'янська районна в м. Києві державна адміністрація, КАРС КСП

Бюджет міста Києва

0,00

8000,00

5000,00

13000,00

Зменшення часу реагування на надзвичайні ситуації, що виникають на території лівобережної, центральної та західної частин міста Києва

 

 

3.2.4. Передати до складу КАРС "Київська служба порятунку" спеціалізовану аварійно-рятувальну водолазну службу КП "Плесо" цілісним майновим комплексом

2018

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища ВО КМР (КМДА), Департамент комунальної власності міста Києва, КП "Плесо", КАРС КСП

Кошти підприємств

0,00

50,00

0,00

50,00

Покращення стану безпеки людей на водних об'єктах міста Києва через об'єднання сил та можливостей служб

 

 

Разом по напряму

 

 

 

14182,00

66150,00

52200,00

132532,00

 

 

 

 

 

 

Бюджет м. Києва

14182,00

66100,00

52200,00

132482,00

 

 

 

 

 

 

Кошти підприємств

0,00

50,00

0,00

50,00

 

 

 

Всього по програмі

 

 

 

65615,56

176953,56

145663,57

388232,70

 

 

 

 

 

 

Бюджет міста Києва

59815,98

168003,98

130703,98

358523,95

 

 

 

 

 

 

Кошти підприємств

5799,58

8949,58

14959,59

29708,75

 


 

Київський міський голова

В. Кличко