КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 4 грудня 2018 року N 229/6280

Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019 - 2021 роки

Відповідно до статті 178 Земельного кодексу України, статті 16 Закону України "Про землеустрій", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм в місті Києві", рішення Київської міської ради від 21 листопада 2017 року N 500/3507 "Про затвердження Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020", з метою удосконалення забезпечення планування використання та охорони земельних ресурсів у місті Києві до 2021 року Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму використання та охорони земель міста Києва на 2019 - 2021 роки (далі - Програма), що додається.

2. Визначити Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів з реалізації Програми.

3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Забезпечити виконання Програми.

3.2. Подавати звіти про хід і результати виконання Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при формуванні бюджетів міста Києва на 2019 - 2021 роки враховувати, в межах можливості дохідної частини міського бюджету, потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми.

5. Заходи Програми виконуються в межах обсягів, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідний рік.

6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 14 липня 2016 року N 729/729 "Про затвердження Програми використання та охорони земель міста Києва на 2016 - 2020 роки".

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування і постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
04.12.2018 N 229/6280


МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ МІСТА КИЄВА НА 2019 - 2021 РОКИ

ПАСПОРТ
Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019 - 2021 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Протокол доручень першого заступника голови Київської міської державної адміністрації від 17 січня 2018 року N 9

3.

Розробник Програми

Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"

7.

Строк виконання Програми

2019 - 2021 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Всього, тис. грн

у тому числі за роками, тис грн

2019

2020

2021

9.1.

Всього

1471301,4

1388924,8

45582,2

36794,4

9.2.

кошти бюджету міста Києва

1471301,4

1388924,8

45582,2

36794,4

9.3.

державний бюджет

-

-

-

-

9.4.

кошти інших джерел

-

-

-

-


1. ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

1.1. Створення сучасної інформаційної інфраструктури для ефективного, відкритого та відповідального управління землями міста

Відповідно до Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020", затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 листопада 2017 року N 500/3507, яка визначає базові засади для подальшого інфраструктурного, технологічного та соціального розвитку столиці, а також новий вектор трансформації міського простору, одним із завдань є створення комплексної системи управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва для запровадження ефективних засобів використання, контролю та виконання прийнятих рішень щодо майнових ресурсів міста.

Конституцією України (стаття 13) визначено, що земля, інші природні ресурси держави, які перебувають у межах території України, є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією. При цьому земля є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування.

Таким чином, існує проблема у здійсненні системного обліку міських земель та просторів, створенні загальнодоступної тривимірної інформаційної моделі міського середовища із високим ступенем деталізації, що стане основою для об'єктивного обліку всіх земель міста, об'єктів нерухомого майна та інфраструктури, об'єктів благоустрою, охоронюваних територій, зелених насаджень тощо. Така інформаційна модель, що має постійно актуалізуватися, має стати інструментом для ефективного самоврядного та громадського контролю за використанням території міста: від обліку земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна для фіскальних цілей до всеохоплюючого контролю за збереженням зелених насаджень або за граничною поверховістю забудови.

Внаслідок реалізації передбачених заходів у Києві має бути забезпечений безпрецедентний рівень відкритості та прозорості інформації і рішень про стан використання та охорони земель, комунального майна, що сприятиме активному залученню громадськості у процес розвитку міста, підвищить довіру бізнесу та інвесторів, розширить можливості для використання сучасних технологій в управлінні містом.

1.2. Формування земель комунальної власності

З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" від 6 вересня 2012 року N 5245-VI. Згідно з цим Законом розмежовано землі державної та комунальної власності, уточнено порядок передачі земель державної власності у комунальну власність, а також земель комунальної власності у державну власність, повноваження відповідних органів щодо передачі, розмежування, державної реєстрації права державної та комунальної власності на землю.

Земельна ділянка може бути об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування та державної реєстрації права власності на неї. Формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.

Законами України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та "Про Державний земельний кадастр" визначено особливості державної реєстрації земельних ділянок державної та комунальної власності та прав на них. До державної реєстрації права державної чи комунальної власності на земельні ділянки формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до певних категорій може здійснюватися на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Державна реєстрація речових прав держави чи територіальної громади на земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

Станом на кінець 2014 року в Україні в Державному земельному кадастрі було зареєстровано лише близько 3 % від загальної площі земель населених пунктів як землі комунальної власності. На початок листопада 2018 року в Державному земельному кадастрі зареєстровано як землі комунальної власності близько 12 % від загальної площі земель населених пунктів. Не набагато краща ситуація і по м. Києву. Межі земельних ділянок державної та комунальної власності найчастіше не встановлені та не внесені до Державного земельного кадастру, що унеможливлює ефективне управління міським землекористуванням та стає причиною масових спорів при розпорядженні цінними земельними ділянками, освоєнням охоронюваних земель, прибережних територій, зелених зон тощо.

Оскільки процес реєстрації існуючих земельних ділянок, сформованих на території міста, відбувається повільно, реєстрація права територіальної громади на землю в повному обсязі потребуватиме десятиліть, що є неприйнятним. Цю проблему слід вирішити шляхом внесення до Державного земельного кадастру протягом дії Програми на підставі матеріалів інвентаризації земель даних про межі земельних ділянок земель комунальної чи державної власності, а також ділянок приватної власності, відомостей про які немає у кадастрі.

Законом України "Про землеустрій" на сьогодні запроваджено можливість проведення інвентаризації земель шляхом розробки відповідної технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації. Необхідно організувати системну розробку такої документації у столиці України, на підставі якої здійснити державну реєстрацію усіх земельних ділянок на території міста. Враховуючи те, що процедура інвентаризації земель є досить складною, слід широко використовувати інформацію міського земельного кадастру.

Місто Київ має стати першим містом України із суцільним обліком усіх земельних ресурсів та відсутністю "білих плям" у відомостях Державного земельного кадастру. Право на землю територіальної громади міста має бути надійно захищеним, а будь-які незаконні оборудки із землями на території міста мають бути унеможливлені.

1.3. Удосконалення управління у сфері використання та охорони земель

У м. Києві розпорядження землями відповідно до чинного законодавства здійснюють чотири органи:

- Київська міська рада (землями комунальної власності);

- виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (землями державної власності, крім земель сільськогосподарського призначення та земель, розпорядження якими здійснюється Кабінетом Міністрів України);

- Головне управління Держгеокадастру у м. Києві (землями державної власності сільськогосподарського призначення);

- Кабінет Міністрів України (у разі передачі земельних ділянок із земель державної власності у власність або у користування у випадках, визначених статтею 149 Земельного кодексу України).

На практиці такий розподіл повноважень щодо здійснення права власності Українського народу на землю згідно з статтею 13 Конституції України нівелює визначальну роль земельних ресурсів як основи розвитку місцевого самоврядування.

Кількість органів, уповноважених на розпорядження земельними ресурсами, слід кардинально скоротити, що дасть змогу значно спростити процес набуття та реалізації прав на землю. Розпорядження земельними ресурсами має здійснюватися органами місцевого самоврядування з додержанням вимог Європейської хартії місцевого самоврядування. Це відповідатиме передбаченому Конституцією України принципу фінансової та матеріальної самодостатності місцевого самоврядування.

Територіальні органи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру не повинні здійснювати невластиві їм функції з розпорядження землями, зокрема в межах населених пунктів, порушуючи принципи повсюдності місцевого самоврядування.

У зв'язку з цим пропонується внести необхідні зміни до чинного законодавства щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування по розпорядженню усіма землями в межах населених пунктів або ініціювати передачу сформованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення в межах міста Києва до комунальної власності територіальної громади міста відповідно до статті 117 Земельного кодексу України.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 18 квітня 2013 року N 194/9251 "Про ведення міського земельного кадастру" Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організовано ведення міського земельного кадастру - електронної (автоматизованої) геоінформаційної системи і бази даних, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання, постачання геопросторових даних і відображає черговий стан використання та охорони земель комунальної власності територіальної громади та інших земель міста Києва. Водночас існує значна потреба у трансформації міського земельного кадастру у повноцінну автоматизовану інформаційну систему обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (далі - АІС ОУЗР), що стане частиною інтегрованої технологічної інфраструктури міста відповідно до "Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020" та надаватиме жителям міста, інвесторам, органам управління відкритий та прозорий доступ до інформації щодо земель комунальної власності територіальної громади міста, топографічної основи, об'єктів землеустрою тощо.

Для підвищення ефективності використання сучасних геоінформаційних технологій в управлінні містом необхідно реалізувати масштабну програму навчання працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, установ та організацій використанню АІС ОУЗР.

1.4. Основні проблеми землеустрою: встановлення меж міста; інвентаризація земель; земельно-господарський устрій території; удосконалення порядку набуття права на землю

Найгострішими невирішеними проблемами в місті Києві залишаються:

- встановлення меж міста;

- проведення робіт з інвентаризації земель;

- встановлення меж ділянок житлової забудови;

- розробка плану земельно-господарського устрою території міста;

- визначення та відведення земельних ділянок на околицях міста або в приміській зоні для будівництва соціально необхідних об'єктів: кладовищ, сміттєсортувальних станцій, інших об'єктів міського господарства;

- виявлення та повернення самовільно зайнятих земельних ділянок і приведення їх у стан, придатний для подальшого використання;

- впровадження механізмів диференційованого підходу до плати за землю залежно від ефективності використання території;

- впровадження економічних механізмів, що стимулюють юридичних та фізичних осіб - власників будівель і споруд, що ведуть підприємницьку діяльність, укладати договори оренди земельних ділянок або викуповувати земельні ділянки несільськогосподарського призначення.

Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року N 333, передбачено визначення чітких меж кожної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення повсюдної юрисдикції органів місцевого самоврядування на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та надання територіальним громадам права розпоряджатися земельними ресурсами в межах своєї території.

Раніше розроблений Проект землеустрою щодо встановлення та зміни меж міста Києва в зв'язку зі змінами у законодавстві, що відбулися в останні роки, потребує перероблення.

Землеустрій, зокрема проведення робіт з інвентаризації земель, земельно-господарського устрою територій, спрямовуватиметься на виявлення фактичних землекористувачів для того, щоб сформувати земельні ділянки, зареєструвати їх у Державному земельному кадастрі, визначити наявність чи відсутність оформлених прав на користування землею та відповідність цільового призначення земельних ділянок фактичному їх використанню. Вказане суттєво збільшить надходження до міського бюджету, оскільки дасть можливість чітко ідентифікувати об'єкти плати за землю.

Зміни у земельному законодавстві ускладнили порядок набуття прав на землю. Необхідно створити правові передумови для оформлення прав на землю за матеріалами раніше проведеної інвентаризації земель, інформація про яку є в міському земельному кадастрі, без складання документації із землеустрою за умови, що фактичне використання земельної ділянки відповідає її цільовому призначенню, а площа не змінилася.

1.5. Ефективність використання міських земель

З початку 2013 року, із набранням чинності змінами до законодавства у сфері ведення державного земельного кадастру та державної реєстрації прав на земельні ділянки, органи місцевого самоврядування були позбавлені частини функцій у сфері земельних відносин, необхідних для їх ефективного регулювання. Зокрема це стосується обліку земель територіальних громад, контролю за використанням та охороною земель, реєстрації земельних ділянок, регулювання орендних відносин. Вказане негативно позначилось на ефективності землекористування, керованості процесів надходження коштів від плати за землю.

До цього часу низькою залишається ефективність використання частини виробничих та ландшафтно-рекреаційних територій.

Проведена інвентаризація використання земель промисловими підприємствами міста засвідчила низький рівень ефективності землекористування більшістю підприємств, систематичну несплату земельного податку, намагання встановлення пільгового режиму оподаткування тощо.

Доцільно завершити аналіз використання територій всіх промислово-складських зон, зосередити зусилля на оформленні підприємствами прав на землю, виявити території, які використовуються неефективно, та опрацювати пропозиції щодо їх перерозподілу.

Має бути ініційований пілотний проект щодо децентралізації адміністративних послуг у сфері Державного земельного кадастру, в тому числі надання повноважень щодо здійснення державної реєстрації земельних ділянок посадовим особам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.6. Проблеми організації ринку земель

За період з 2016 по 2018 рік (станом на 01.07.2018) кількість проданих земельних ділянок збільшилась: у 2017 році в 2 рази, у I півріччі 2018 року, порівняно з 2016 роком - на 44,4 %. Відповідно, зросли обсяги надходжень до бюджету міста Києва від продажу земельних ділянок (табл. 1).

Значний спад зацікавленості інвесторів у викупі земельних ділянок обумовлювався несприятливою економічною ситуацією та погіршенням інвестиційного клімату в країні.

Вимагає подальшого спрощення і процедура підготовки земельних ділянок до продажу та проведення земельних аукціонів. Необхідно ініціювати правовий експеримент (пілотний проект) щодо здійснення продажу земельних ділянок державної та комунальної власності і прав на них на електронних земельних торгах, затвердивши вимоги до проведення таких торгів рішенням Київської міської ради.

Таблиця 1. Показники надходжень коштів від продажу земельних ділянок за роками

Показники

2016

2017

2018 (станом на 01.07.2018)

Кількість проданих земельних ділянок

9

18

13

Площа проданих земельних ділянок, га

0,93

6,52

3,46

Вартість проданих земельних ділянок, тис. грн

26259,83

200470,56

72761,54

Фактичні надходження до бюджету м. Києва від продажу земельних ділянок (в тому числі авансові внески), тис. грн

51060,5

174788,8

44572,80

Середня вартість 1 кв. м, грн

2823,33

3073,15

2102,93


1.7. Топографо-геодезичне забезпечення робіт, пов'язаних з регулюванням земельних відносин

Застарілий планово-картографічний матеріал міста потребує комплексної актуалізації. Зокрема на сьогодні з 1224 планшетів у масштабі 1:2000, які становлять цілісну топографічну основу міського земельного кадастру, 1029 планшетів складені в період з 1970 по 2000 рік, та 195 планшетів - у період з 2000 по теперішній час.

Зростає актуальність впровадження нової міської геодезичної мережі та використання каталогу координат геодезичних пунктів на території м. Києва в системі координат УСК-2000 (ідентифікатор МСК-80). Точне відображення земельних ділянок на планово-картографічній основі та в єдиній системі координат сприятиме надійному гарантуванню прав на землю та достовірності розрахунку плати за земельні ділянки.

Необхідно виконати цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500 та 3D моделей будівель міста, створити цифрові моделі рельєфу, а також забезпечити їх періодичне оновлення, що має стати важливим технологічним інструментом реалізації "Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020", дасть змогу підвищити якість роботи міських служб, налагодити відкритий доступ до соціально значущої інформації для комунальних організацій та жителів міста. Наявні планово-картографічні матеріали та тривимірна цифрова модель територій міста мають бути перенесені у АІС ОУЗР та бути відкритими для публічного доступу та використання.

1.8. Відповідність Програми завданням та заходам Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року

Програма спрямована на реалізацію стратегічної цілі "Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва", оперативних цілей, завдань та заходів сектора 1.4. "Розбудова міста і земельні відносини" Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 (в редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року N 724/2886), зокрема на реалізацію:

- завдання 1.1. "Реформування земельно-господарського устрою території міста" оперативної цілі 1 "Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин";

- завдання 2.3. "Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва" оперативної цілі 2 "Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади".

Програма розроблена на виконання статті 178 Земельного кодексу України, законів України "Про землеустрій", "Про державні цільові програми" згідно з Порядком розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589, і базується на основних положеннях Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року N 743.

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Основною парадигмою Програми є спрямованість її заходів на вирішення нагальних проблем самодостатнього соціально-економічного та екологічного розвитку міста, реалізацію завдань та заходів сектора 1.4. "Розбудова міста і земельні відносини" Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. Передусім, це стосується підвищення ролі земельних відносин у формуванні самовідтворювальної економічної системи міста, побудові соціально орієнтованого землекористування на засадах ринкової економіки.

Метою Програми є забезпечення прозорості у сфері земельних відносин, підвищення ефективного використання земель шляхом:

- створення сучасної інформаційної інфраструктури для ефективного, відкритого та відповідального управління землями міста;

- встановлення меж міста Києва;

- формування земель комунальної власності територіальної громади міста Києва та оформлення прав на них;

- визначення шляхів удосконалення управління у сфері використання та охорони земель міста Києва, підвищення ролі місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин;

- організація оформлення прав на землю усіма землекористувачами;

- оптимізація земельно-господарського устрою території міста;

- спрощення процедури оформлення прав на землю;

- підвищення ефективності міського землекористування та збільшення надходжень коштів до міського бюджету від плати за землю, продажу земельних ділянок та права оренди землі;

- підвищення еколого-економічної ефективності міського землекористування.

Стратегічні напрями використання і охорони земель міста орієнтуються на суттєве зростання ролі землі та обсягів надходжень від її використання у формуванні бюджету міста та забезпечення комплексного розвитку земельних відносин, які повною мірою сприятимуть задоволенню соціально-економічних потреб населення і формуванню високоякісного екологічного середовища міста.

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

3.1. Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру

З 2002 року в місті Києві за кошти міського бюджету створено та оновлюється автоматизована система ведення міського земельного кадастру. Відповідно до рішення Київської міської ради від 18 квітня 2013 року N 194/9251 "Про ведення міського земельного кадастру" організовано ведення електронної (автоматизованої) геоінформаційної системи і бази даних, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання, постачання геопросторових даних і відображає черговий стан використання та охорони земель міста Києва.

Інформація, яка міститься в системі кадастру, понад 10 років використовується органами податкової служби для нарахування та контролю за справлянням земельного податку і орендної плати за землю.

Підписана спільна угода від 29 грудня 2006 року "Про співпрацю між Головним управлінням земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації та Державною податковою адміністрацією міста Києва". На її виконання Департамент земельних ресурсів щоквартально надає земельно-кадастрову інформацію в розрізі адміністративних районів м. Києва в електронному вигляді Головному управлінню Державної фіскальної служби України у м. Києві із зазначенням переліку власників земельних ділянок та землекористувачів (орендарів). Така взаємодія забезпечує щорічні надходження від плати за землю в м. Києві на рівні 5,2 млрд. гривень.

У зв'язку з реформуванням системи місцевого самоврядування слід внести зміни до Земельного кодексу України та Закону України "Про Державний земельний кадастр", якими передбачити надання органам місцевого самоврядування повноважень з ведення Державного земельного кадастру на міському рівні.

Необхідність досягнення високих цільових установок розвитку міста потребує значного підвищення економічного потенціалу земельних ресурсів. Необхідні кроки у цьому напрямі спрямовуються Програмою на підвищення розмірів надходжень коштів до бюджету м. Києва від плати за використання земельних ділянок. Це зумовлено, передусім, введенням у дію нової нормативної грошової оцінки земель. Актуальним завданням є грошова оцінка земельних ділянок, що перебувають у користуванні комунальних підприємств, установ та організацій з метою належного відображення інформації щодо права землекористування у бухгалтерському обліку як нематеріальних активів та визначення у передбачених законодавством випадках збитків землекористувачів.

Визначення реальної цінності земельних ресурсів міста Києва потребує завершення робіт щодо встановлення меж земель різного цільового призначення, включаючи об'єкти природно-заповідного фонду, землі оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, охоронних зон та інших територій, стосовно яких законом встановлено обмеження господарської діяльності.

Напрями забезпечення сталого соціального та еколого-економічного використання земельних ресурсів мають бути гармонізовані із положеннями основного містобудівного документа щодо управління територіальним розвитком - генеральним планом міста Києва на основі розроблення відповідної містобудівної документації. При цьому план земельно-господарського устрою території міста має стати основним землевпорядним документом, який врегулює порядок використання земельних ділянок, дасть можливість сформувати межі земельних ділянок, провести їх реєстрацію у державному земельному кадастрі, визначити наявність чи відсутність оформлення прав на користування землею та відповідність цільового призначення фактичному використанню земельних ділянок.

Необхідно внести зміни до законів України "Про оцінку земель" та "Про Державний земельний кадастр" щодо надання органам місцевого самоврядування повноваження видавати витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.

Роботи з формування земель комунальної власності територіальної громади, інвентаризації земель та ведення міського земельного кадастру здійснюватимуться протягом всього періоду дії Програми та виконуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва, при цьому у 2020 році має бути завершена інвентаризація усіх земель міста із визначенням меж усіх сформованих земельних ділянок державної, комунальної та приватної власності для їх реєстрації у Державному земельному кадастрі.

Протягом 2019 - 2020 років має бути здійснена трансформація міського кадастру у повноцінну автоматизовану інформаційну систему обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР) як частини інтегрованої технологічної інфраструктури міста відповідно до "Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020". До вказаної системи мають бути внесені відомості про базову топографічну основу та тривимірну інформаційну модель міста, відомості про сформовані земельні ділянки, в тому числі комунальної власності, відомості про прийняті рішення щодо надання (передачі) земельних ділянок у власність або користування, матеріали інвентаризації земель, відомості про об'єкти землеустрою та документацію із землеустрою, нормативну грошову оцінку земель міста, адміністративно-територіальний устрій, інші дані щодо використання земель міста. Для створення АІС ОУЗР має бути запроектована та створена відповідна апаратна та мережева інфраструктура, центр обробки даних, а також запроваджена комплексна система захисту інформації.

3.2. Топографо-геодезичне забезпечення ведення земельного та інших кадастрів

Для забезпечення виконання повноважень Київської міської ради у галузі земельних відносин Програмою передбачається здійснити роботи щодо підтримки та розвитку міської геодезичної мережі, а також топографо-геодезичного забезпечення земельного та інших видів кадастрів у межах міста.

Зокрема здійснюватиметься моніторинг існуючого стану геодезичної мережі та її розвитку на територіях нової забудови, актуалізація планшетів масштабу 1:2000 та картографічних матеріалів масштабу 1:500.

Необхідно виконати цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500 та 3D моделей будівель міста, а також забезпечити їх періодичне оновлення силами комунального підприємства. Має бути створена високоточна цифрова модель рельєфу території міста. Одержана інформація стане головних джерелом даних для розбудови системи управління комунальним майном та міською інфраструктурою, здійснення моніторингу земель та інших природних ресурсів, здійснення контролю у галузі будівництва тощо. Одержані відомості повинні бути відкритими та загальнодоступними для усіх зацікавлених осіб та громадськості в рамках АІС ОУЗР та іншої міської інформаційної інфраструктури.

Наявність високоточної геодезичної мережі та оновлених крупномасштабних планово-картографічних матеріалів, крім вирішення проблем землекористування та кадастру, сприятиме створенню сучасної моделі геоінформаційної системи міста, організації належної взаємодії між комунальними та державними різногалузевими підприємствами в одному картографічному просторі, впровадженню електронних кабінетів і банкінгу.

3.3. Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Києва

Відсутність затверджених та встановлених у натурі меж міста Києва є однією з ключових проблем реалізації своїх повноважень Київською міською радою та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) щодо регулювання питань землекористування та охорони земель. З огляду на це Київська міська рада з 1994 року проводить роботи з розроблення проекту встановлення меж міста та його погодження.

Відсутність затверджених меж міста Києва призводить до порушення прав територіальної громади міста Києва.

Так, мали місце факти передачі Коцюбинською селищною радою близько 90 га міського лісу (територія, прилегла до селища Коцюбинське) у приватну власність громадянам для індивідуального житлового будівництва та інші аналогічні випадки.

На сьогодні проект щодо встановлення меж міста Києва не погоджений окремими сільськими, селищними радами Київської області, території яких безпосередньо прилягають до меж міста Києва, зокрема Хотянівською сільською радою Вишгородського району, Вишеньківською і Гнідинською сільськими радами Бориспільського району, Козинською селищною, Підгірцівською та Безрадичівською сільськими радами Обухівського району.

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) неодноразово звертався до органів місцевого самоврядування Київської області щодо прискорення погодження меж міста Києва, але питання залишилося невирішеним.

Рішенням Київської міської ради від 28 лютого 2013 року N 62/9119 "Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж міста Києва" було погоджено розроблений проект землеустрою щодо встановлення та зміни меж міста Києва. Після цього були направлені звернення до Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації з проханням погодити вказаний проект.

Оскільки вказаний проект Київською обласною державною адміністрацією не було погоджено, Київська міська рада ухвалила рішення від 02 жовтня 2013 року N 19/9607 "Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо встановлення меж міста Києва".

На сьогодні розроблений проект землеустрою щодо встановлення та зміни меж міста Києва в зв'язку зі змінами законодавства не відповідає вимогам щодо його складу, змісту та порядку розроблення і погодження та потребує переробки.

Ці роботи передбачені заходами Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, мають бути виконані в період за 2019 - 2020 роки і потребують залучення коштів бюджету міста Києва.

3.4. Розроблення землевпорядної документації в м. Києві (в тому числі плану земельно-господарського устрою)

Містобудівне обґрунтування розвитку землекористування слід пов'язати з необхідністю одночасного розроблення містобудівної та землевпорядної документації у місті (генплан та план земельно-господарського устрою; детальні плани територій і проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб тощо).

У зв'язку з передбаченими проектом Комплексної програми реалізації містобудівної політики на 2018 - 2021 роки заходами щодо завершення розробки генерального плану міста, проекту розміщення першої черги будівництва та розроблення плану зонування території, детальних планів територій Програмою передбачено розроблення плану земельно-господарського устрою, проектів визначення меж ділянок житлової забудови міста, планів земельно-господарського устрою територій міста тощо.

3.5. Стимулювання ефективного використання земель, оформлення права користування земельними ділянками, орендні відносини, удосконалення функціонування ринку земель

Департамент земельних ресурсів постійно здійснює заходи щодо оформлення права користування земельними ділянками. Значного розвитку у місті набула оренда землі, що підтверджується даними табл. 2.

Таблиця 2. Динаміка розвитку орендних відносин в місті Києві

Період

Укладені договори оренди землі

Надходження коштів, млн. грн

кількість

площа, га

фактичні

планові

2016

294

69,2

2878,3

1900,0*

2017

336

127,7

2754,9

2000,0*

2018

284
(на 01.11.2018)

148,2
(на 01.11.2018)

2340,8
(на 01.11.2018)

2100,0


____________
* обсяги надходжень, які були заплановані Програмою використання та охорони земель м. Києва на 2016 - 2020 роки

Надходження від орендної плати за землю є одним з основних джерел надходжень коштів до бюджету міста Києва.

У результаті затвердження нової нормативної грошової оцінки земель міста, яка введена в дію з 01 липня 2015 року, збільшення кількості укладених договорів оренди протягом 2016 - 2018 років щорічні надходження від орендної плати за землю становили майже 2,8 - 2,9 млрд грн, зокрема за 10 місяців 2018 року - 2,3 млрд грн, що вже перевищує планові показники на 11,5 % (2,1 млрд грн).

Згідно з розробленим прогнозом на 2019 - 2021 роки надходження до бюджету міста Києва від плати за землю зростуть з 6,5 до 6,75 млрд грн (табл. 3).

Таблиця 3. Прогноз надходження коштів від плати за землю на 2019 - 2021 роки

Показники

Роки

2019

2020

2021

Надходження до бюджету міста Києва від плати за землю, млн грн

6500,0

6650,0

6750,0

в тому числі:

 

 

 

Орендна плата за землю, млн грн

3600,0

3650,0

3700,0

Земельний податок, млн грн

2900,0

3000,0

3050,0


Програмою передбачається здійснити необхідні заходи щодо забезпечення продажу земельних ділянок та права оренди землі, що забезпечить надходження коштів до бюджету міста Києва від продажу за три роки у сумі 698,0 млн грн (табл. 4).

Таблиця 4. Продаж земельних ділянок та прогнозні надходження коштів від продажу за Програмою, млн грн

Показники

Усього за 2019 - 2021 рр.

У т. ч. за роками

2019

2020

2021

Надходження коштів до бюджету міста Києва від продажу земельних ділянок (у тому числі з урахуванням розстрочених платежів та авансових внесків), млн. грн

698,0

218,0

230,0

250,0


Фінансування робіт з підготовки земельних ділянок до продажу проводитиметься за кошти бюджету міста Києва. На ці роботи заплановано витратити лише 9,06 млн грн на три роки.

Збільшення в цілому надходжень від плати за землю передбачається за рахунок проведення інвентаризації земель міста Києва із внесенням до Державного земельного кадастру земельних ділянок (формування земельних ділянок), уточненням кодів цільового використання земельних ділянок, що в свою чергу дасть можливість висувати користувачам земельних ділянок, які на сьогодні ухиляються від плати на землю, юридично обґрунтовані вимоги та запроваджувати встановлені чинним законодавством механізми щодо стягнення заборгованості.

3.6. Удосконалення нормативно-правового забезпечення регулювання земельних відносин, підвищення ефективності використання земель

За останні роки в земельне законодавство внесено низку змін, окремі з яких ускладнили процедуру набуття прав на землю, деякі питання залишаються неврегульованими, а деякі містять корупціогенні положення.

Для спрощення процедур оформлення прав на земельні ділянки необхідно внести зміни до законодавства, передбачивши зокрема таке:

а) встановити фіксовані строки оформлення прав на землю (не більше шести місяців);

б) передбачити, що надання у користування земельної ділянки здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель у випадках, коли нерухоме майно, розташоване на ній, введено в експлуатацію, а цільове призначення, визначене у клопотанні про її оформлення, відповідає містобудівній документації;

в) передбачити можливість викупу земельних ділянок, що перебувають в оренді суб'єктів господарювання, як щодо об'єктів нерухомого майна, які розміщуються на таких земельних ділянках, так і вільних від забудови земельних ділянок, а також можливість передачі в оренду земельних ділянок без проведення земельних торгів переможцям інвестиційних конкурсів, проведених органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність";

г) встановити порядок проведення електронних земельних торгів;

ґ) внести зміни до Земельного кодексу України щодо виключення необхідності погодження продажу Кабінетом Міністрів України земельних ділянок комунальної власності іноземним державам та іноземним юридичним особам;

д) внести зміни до Земельного кодексу України в частині приведення кола суб'єктів, яким можуть бути продані земельні ділянки, відповідно до видів підприємств, передбачених Господарським кодексом України, зокрема юридичним особам, заснованим за законодавством України, до яких серед інших відносяться іноземні підприємства, але в статутному капіталі яких іноземна інвестиція становить 100 %, підприємства, у статутному (складеному) капіталі яких є іноземна інвестиція (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями);

е) враховуючи те, що Земельним кодексом України не передбачена розстрочка при придбанні земельних ділянок після проведення земельних торгів, пропонується внести зміни до цього кодексу, передбачивши замість трьох банківських днів можливість сплати відповідних коштів протягом тридцяти банківських днів.

Підвищення ефективності міського землекористування пов'язане з вирішенням низки проблем щодо удосконалення кадастру та системи земельного оподаткування. Зокрема Законом України "Про Державний земельний кадастр" не передбачено внесення до кадастру відомостей про інвентаризацію земель, проведену в минулому на виконання Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року N 563-XII "Про земельну реформу". Київська міська рада володіє такою інформацією та має необхідні технічні можливості надавати витяги про їх нормативну грошову оцінку, але Законом України "Про оцінку земель" ці функції покладені на Держгеокадастр. Однак останній не може видати і не видає витягів про нормативну грошову оцінку цих ділянок, оскільки у кадастрі немає відомостей про них. Це потребує змін у законодавстві.

На виконання науково-дослідних робіт з метою врегулювання земельних відносин, пов'язаних з реалізацією Програми протягом періоду її чинності, передбачається залучити 300,0 тис. грн коштів міського бюджету (100 тис. грн щорічно).

На розробку Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки передбачається спрямувати 300,0 тис. грн у 2020 році.

3.7. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин

Допущені за останні роки серйозні недоліки у використанні земель, факти самовільного зайняття або незаконного оформлення відведення земельних ділянок природно-заповідного, рекреаційного, історико-культурного призначення, у прибережних смугах водойм значною мірою пояснюються відсутністю належного контролю за землекористуванням.

Враховуючи викладене, необхідно внести зміни до чинного законодавства щодо повноважень у сфері регулювання земельних відносин, передбачивши їх максимальне зосередження в органах місцевого самоврядування.

Передусім, до повноважень місцевих рад мають бути віднесені питання ведення земельного кадастру, розпорядження землями в межах територій відповідних адміністративно-територіальних одиниць, здійснення самоврядного контролю за землекористуванням на територіях адміністративно-територіальних одиниць.

На сьогодні територіальні громади є суб'єктами права власності земель комунальної власності відповідних територіальних громад, але не мають ефективного механізму контролю за недопущенням самовільного зайняття земельними ділянками та здійсненням на них самочинного будівництва. Потрібно підвищити на законодавчому рівні ефективність самоврядного контролю за використанням та охороною земель.

Необхідно внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими надати повноваження органам місцевого самоврядування (посадовим особам їх виконавчих органів) під час здійснення ними самоврядного контролю за використанням та охороною земель видавати обов'язкові до виконання приписи за порушення земельного законодавства, складати протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання вимог органу місцевого самоврядування (посадової особи його виконавчого органу) під час здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері земельного законодавства та розглядати відповідні справи про адміністративні правопорушення з використання земель не за цільовим призначенням, самовільне зайняття земельної ділянки, зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без відповідної документації із землеустрою та спеціального дозволу, відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, знищення громадянами межових знаків меж землекористувань тощо.

Слід також внести зміни до Закону України "Про судовий збір" у частині звільнення від судового збору органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, які здійснюють розпорядження землями комунальної та державної власності, зокрема від сплати судового збору при захисті прав територіальних громад та держави у сфері земельних відносин.

На проведення вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною Програмою передбачено залучення коштів міського бюджету у розмірі 1,2 млн грн щорічно.

Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою, протягом всього строку її дії здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міста Києва орієнтовним обсягом 1471301,4 тис. гривень.

Таблиця 5. Фінансове забезпечення Програми тис, грн

Обсяг коштів, які необхідно залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2019

2020

2021

 

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

1388924,8

45582,2

36794,4

1471301,4

Бюджет міста Києва

1388924,8

45582,2

36794,4

1471301,4


Строки виконання Програми: 2019 - 2021 роки.

4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ТА ІНДИКАТОРИ ПРОГРАМИ

Таблиця 6. Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019 - 2021 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі за роками

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

Сектор Стратегії 1.4. "Розбудова міста і земельні відносини"

Оперативна ціль 1. Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин

Завдання 1.1. Реформування земельно-господарського устрою території міста

1.

Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру

1.1. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного і міського земельного кадастру

2019

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

1288378,4,
в т. ч. 1288378,4 - 2019 р.

Реєстрація усіх сформованих земельних ділянок в межах міста в Державному земельному кадастрі, формування земельних ділянок комунальної власності відповідно до містобудівної документації

1.2. Реєстрація усіх сформованих земельних ділянок комунальної власності в межах міста Києва в Державному реєстрі речових прав на майно

2019 - 2020

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

2840,0, в т. ч.:
2127,0 - 2019 р.;
713,0 - 2020 р.

Зареєстроване речове право комунальної власності усіх сформованих земельних ділянок в межах міста Києва в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

1.3. Утримання та розвиток міського земельного кадастру, створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)

2019 - 2021

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

81793,9, в т. ч.:
58367,7 - 2019 р.;
1626,2 - 2020 р.;
9800,0 - 2021 р.

Забезпечення утримання та розвитку міського земельного кадастру та його трансформація у АІС ОУЗР

1.4. Облаштування репозиторію кадастрових справ

2020 - 2021

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

19650,0, в т. ч.:
16700 - 2020 р.;
2950 - 2021 р.

Буде створено репозиторій кадастрових справ (облаштовано приміщення, встановлено стелажі, розроблено автоматизовану систему управління)

1.5. Побудова інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста

2019 - 2021

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

2000,0, в т. ч.:
500,0 - 2019 р.
1000,0 - 2020 р.
500.0 - 2021 р.

Буде забезпечено доступ громадськості до інформації щодо діяльності Департаменту земельних ресурсів та інформації міського земельного кадастру. Забезпечено активну участь громадськості у прийнятті рішень щодо використання земельних ресурсів міста

2

Топографо-геодезичне забезпечення ведення земельного та інших кадастрів

2.1. Оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 - 1:500. Цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу

2019 - 2021

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

37050,0, у т. ч.:
24700,0 - 2019 р.;
12350,0 - 2021 р.

Буде оновлено та актуалізовано 1050 планшетів масштабу 1:2000. Актуалізовано картографічні матеріали масштабу 1:2000 - 1:500. Створено цифрові ортофотоплани (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделі будівель, цифрові моделі рельєфу

2.2. Забезпечення координації та контролю за ходом виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу

2019 - 2020

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

1819,1, в т. ч.:
1212,7 - 2019 р.; 606,4 - 2021 р.

Буде забезпечено якість виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва, для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу

2.3. Підтримка та розвиток міської геодезичної мережі

2019 - 2021

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

1106,0, в т. ч.:
850,0 - 2019 р.;
128,0 - 2020 р.;
128.0 - 2021 р.

Буде проведено моніторинг існуючого стану міської геодезичної мережі. Забезпечено розвиток міської геодезичної мережі на територіях нової забудови

3.

Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж м. Києва

3.1. Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва

2019 - 2020

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

4000,0, у т. ч.:
3000,0 - 2019 р.;
1000,0 - 2020 р.

Завершено проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва

4.

Розроблення землевпорядної документації в м. Києві

4.1. Розробка планів земельно-господарського устрою окремих територій міста

2020 - 2021

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

8970,0, у т. ч.:
5175,0 - 2020 р.;
3795,0 - 2021 р.

Будуть розроблені плани земельно-господарського устрою окремих територій міста

5.

Стимулювання ефективного використання земель, оформлення права користування земельними ділянками, орендні відносини, удосконалення функціонування ринку земель

5.1. Комплекс робіт з експертної грошової оцінки та з розробки документації для підготовки ділянок до продажу. Нормативно-методичне й технічне забезпечення формування ринку землі

2019 - 2021

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

8894,0, в т. ч.:
2489,0 - 2019 р.;
3040,0 - 2020 р.;
3365,0 - 2021 р.

Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності

5.2. Розробка технічного завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва

2019

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

400,0, в т. ч.:
400,0 - 2019 р.

Буде розроблено технічне завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва

5.3. Розробка нормативної грошової оцінки земель м. Києва. Уточнення схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон

2019

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

3000,0, в т. ч.:
3000,0 - 2019 р.

Буде розроблена нормативна грошова оцінка земель м. Києва. Уточнено схему впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон

5.4. Заходи з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)

2019 - 2021

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

6000,0, у т. ч.:
2000,0 - 2019 р.;
2000,0 - 2020 р.;
2000,0 - 2021 р.

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які відчужуються для суспільних потреб

6.

Удосконалення нормативно-правового забезпечення регулювання земельних відносин, підвищення ефективності використання земель

6.1. Виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми

2019 - 2021

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

300, у т. ч.:
100,0 - 2019 р.;
100,0 - 2020 р.;
100,0 - 2021 р.

Будуть розроблені методичні матеріали щодо землевпорядкування територій для містобудівних потреб; аналіз ефективності використання земельних ресурсів міста Києва та розроблено пропозиції щодо її підвищення, інші науково-дослідні розробки, спрямовані на вдосконалення управління земельними ресурсами

6.2. Вивчення досвіду організації землекористування, регулювання земельних відносин

2019 - 2020

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

1200,0, у т. ч.:
600,0 - 2019 р.;
600,0 - 2020 р.

Буде отримано досвід організації землекористування, регулювання земельних відносин, в тому числі за кордоном

6.3. Розробка Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки

2020

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

300,0, в т. ч.:
300,0 - 2020 р.

Буде розроблена Програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки

Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади

Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва

7.

Удосконалення контролю у сфері земельних відносин

7.1. Вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною

2019 - 2021

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський інститут земельних відносин"

Бюджет міста Києва

3600,0, у т. ч.:
1200,0 - 2019 р.;
1200,0 - 2020 р.;
1200,0 - 2021 р.

Вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною за вимогою судів та інших правоохоронних органів

ВСЬОГО по ПРОГРАМІ, в т. ч. за роками:

1471301,4

 

2019 рік

1388924,8

2020 рік

45582,2

2021 рік

36794,4


Таблиця 7. Результативні показники Програми

N

Результативні показники

Одиниця виміру

Роки

2019

2020

2021

1

Показники витрат

 

Обсяг ресурсів, усього тис. грн,
у тому числі:

тис. грн

1388924,8

46188,6

36188,0

 

Витрати з бюджету м. Києва,
з них:

тис. грн

1388924,8

46188,6

36188,0

1.1.

Витрати на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та наповнення Державного та міського земельного кадастру

тис. грн

1288378,4

-

-

1.2.

Витрати на реєстрацію сформованих земельних ділянок комунальної власності в межах міста Києва в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

тис. грн

2127,0

713,0

-

1.3.

Витрати на утримання та розвиток міського земельного кадастру

тис. грн

300,0

9800,0

9800,0

1.4.

Витрати на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)

тис. грн

58067,7

3826,2

-

1.5.

Витрати на облаштування репозиторію кадастрових справ

тис. грн

-

16700,0

2950,0

1.6.

Витрати на побудову інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста

тис. грн

500,0

1000,0

500,00

1.7.

Витрати на оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 - 1:500; цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу

тис. грн

24700,0

-

12350,0

1.8.

Витрати на забезпечення координації та контролю за ходом виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D

тис. грн

1212,7

-

606,4

1.9.

Витрати на підтримку та розвиток міської геодезичної мережі

тис. грн

850,0

128,0

128,0

1.10.

Витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва

тис. грн

3000,0

1000,0

 

1.11.

Витрати на розробку планів земельно-господарського устрою окремих територій міста

тис. грн

-

5175,0

3795,0

1.12.

Витрати на виконання комплексу робіт з підготовки ділянок до продажу; нормативно-методичне й технічне забезпечення формування ринку землі

тис. грн

2489,0

3040,0

3365,0

1.13.

Витрати на розробку технічного завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва

тис. грн

400,0

-

-

1.14.

Витрати на розробку нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточнення схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон

тис. грн

3000,0

-

_

1.15.

Витрати на проведення заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)

тис. грн

2000,0

2000,0

2000,0

1.16.

Витрати на виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми

тис. грн

100,0

100,0

100,0

1.17.

Витрати на вивчення досвіду організації землекористування, регулювання земельних відносин, в тому числі за кордоном

тис. грн

600,0

600,0

-

1.18.

Витрати на розробку Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки

тис. грн

-

300,0

-

1.19.

Витрати на вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною

тис. грн

1200,0

1200,0

1200,0

2

Показники продукту

 

 

 

 

2.1.

Площа земель, для яких розроблена технічна документація із землеустрою, проведена інвентаризація та які внесені до Державного та міського земельного кадастру

га

54000,0

-

-

2.2.

Земельні ділянки комунальної власності в межах міста Києва, що зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

од.

49000

16000

-

2.3.

Міський земельний кадастр

од.

1

1

1

2.4.

Автоматизована інформаційна система обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), адміністрування міського земельного кадастру

од.

1

1

-

2.5.

Репозиторій кадастрових справ

од.

 

"

1

2.6.

Інформаційно-аналітичний портал для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста

од.

-

"

1

2.7.

Площа земельних ділянок, щодо яких оновлено картографічні матеріали масштабу 1:2000 - 1:500, проведено цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу

тис. га

83,6

-

41,8

2.8.

Площа земель, щодо яких здійснено контроль якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва, для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу

тис. га

83,6

-

41,8

2.9.

Кількість пунктів міської геодезичної мережі

од.

3617

549

549

2.10.

Кількість проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва

од.

-

1

-

2.11.

Кількість планів земельно-господарського устрою окремих територій міста

од.

-

75

55

2.12.

Площа проданих земельних ділянок комунальної власності

га

6,0

6,5

7,0

2.13.

Технічне завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва

од.

1

-

-

2.14.

Нормативна грошова оцінка земель м. Києва та уточнена схема впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон

од.

1

-

-

2.15.

Кількість земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведено експертну грошову оцінку)

од.

30

30

30

2.16.

Кількість виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми

од.

1

1

1

2.17.

Кількість наукових розробок з вивчення досвіду організації землекористування, регулювання земельних відносин, в тому числі за кордоном

од.

1

1

-

2.18.

Програма використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки

од.

-

1

-

2.19.

Площа земельних ділянок, щодо яких проведені вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною

га

80

80

80

3.

Показники ефективності

 

 

 

 

3.1.

Середня вартість розробки технічної документації із землеустрою

тис. грн/га

23,9

-

-

3.2.

Середня вартість реєстрації земельних ділянок комунальної власності в межах міста Києва в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

тис. грн

0,043

0,045

-

3.3.

Середня вартість утримання міського земельного кадастру

тис. грн

300,0

9800,0

9800,0

3.4.

Середня вартість створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)

тис. грн

58067,7

3826,2

-

3.5.

Середня вартість облаштування репозитарію кадастрових справ

тис. грн

-

16700,0

2950,0

3.6.

Середня вартість побудови інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста

тис. грн

500,0

1000,0

500,0

3.7.

Середня вартість оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 - 1:500; цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу

тис. грн/га

295,5

-

295,5

3.8.

Середня вартість заходів з контролю якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу

тис. грн/га

14,5

-

14,5

3.9.

Середня вартість підтримки пунктів міської геодезичної мережі

тис. грн

0,235

0,233

0,233

3.10.

Середня вартість розробки проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва

тис. грн

3000,0

1000,0

-

3.11.

Середня вартість розробки планів земельно-господарського устрою окремих територій міста

тис. грн

-

69,0

68,5

3.12.

Середня вартість комплексу робіт з підготовки проданих земельних ділянок комунальної власності

тис. грн/га

414,8

467,7

480,7

3.13.

Середня вартість розробки технічного завдання на розрахунок нормативної грошової оцінки земель м. Києва

тис. грн

400,0

-

-

3.14.

Середня вартість розробки нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточнення схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон

тис. грн

3000,0

-

-

3.15.

Середня вартість заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)

тис. грн

20,0

20,0

20,0

3.16.

Середня вартість виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми

тис. грн

100,0

100,0

100,0

3.17.

Середня вартість наукових розробок з вивчення досвіду організації землекористування, регулювання земельних відносин, в тому числі за кордоном

тис. грн

600,0

600,0

-

3.18.

Середня вартість розробки Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки

тис. грн

-

300,0

-

3.19.

Середня вартість вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною

тис. грн/га

15

15

15

4.

Показники якості

 

 

 

 

4.1

Частка земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру

%

182,0

-

-

4.2

Питома вага земельних ділянок комунальної власності в межах міста Києва, що зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

%

75,4

100,0

-

4.3

Рівень освоєння видатків на утримання міського земельного кадастру

%

100,0

100,0

100,0

4.4

Рівень готовності автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)

%

93,0

100,0

-

4.5.

Рівень готовності репозиторію кадастрових справ

%

-

85,0

100,0

4.6.

Рівень готовності інформаційно-аналітичного порталу для інформування громади міста Києва про заходи і хід виконання земельної реформи в місті Києві та залучення громадськості до прийняття рішень щодо використання земельних ресурсів міста

%

25,0

75,0

100,0

4.7.

Питома вага земель м. Києва, щодо яких оновлено картографічні матеріали масштабу 1:2000 - 1:500 та проведено цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей

%

100,0

-

-

4.8.

Питома вага земель м. Києва, щодо яких оновлено картографічні матеріали масштабу 1:2000 - 1:500 та проведено цифрове аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу

%

-

-

50,0

4.9.

Питома вага земель, щодо яких здійснено контроль якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу

%

100,0

-

 

4.10.

Питома вага земель, щодо яких здійснено контроль якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва, для створення цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу

%

-

-

50,0

4.11.

Рівень підтримки пунктів міської геодезичної мережі

%

76,0

88,0

100,0

4.12.

Рівень готовності проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва

%

75,0

100,0

-

4.13.

Рівень готовності планів земельно-господарського устрою окремих територій міста

%

-

58,0

100,0

4.14.

Динаміка збільшення площ проданих земельних ділянок комунальної власності

%

100,0

108,3

107,7

4.15.

Рівень готовності технічного завдання з розрахунку нормативної грошової оцінки земель м. Києва

%

100,0

-

-

4.16.

Рівень готовності нормативної грошової оцінки земель м. Києва та уточненої схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон

%

100,0

-

-

4.17.

Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб (проведено експертну грошову оцінку)

%

100,0

100,0

100,0

4.18.

Динаміка кількості виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з реалізацією Програми

%

100,0

100,0

100,0

4.19.

Динаміка кількості наукових розробок з вивчення досвіду організації землекористування, регулювання земельних відносин, в тому числі за кордоном

%

100,0

100,0

-

4.20.

Рівень готовності Програми використання та охорони земель міста Києва на 2022 - 2027 роки

%

-

100,0

-

4.21.

Динаміка кількості земельних ділянок, щодо яких здійснювався моніторинг земель та контроль за їх використанням і охороною

%

100,0

100,0

100,0


Таблиця 8. Індикатори Програми

Індикатор

Одиниця виміру

Роки

2019

2020

2021

1. Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від плати за землю

%

124,2

102,3

101,5

2. Частка площі земель міста, які були охоплені інвентаризацією та внесені до міського земельного кадастру (у загальній площі земель міста)

%

100,0

100,0

100,0

3. Площа земельних ділянок міста Києва, зайнятих із порушенням законодавства

га

1,5

0

0

4. Кількість договорів оренди земельних ділянок, за якими розмір орендної плати менше 3 % від нормативної грошової оцінки (станом на кінець року)

одиниць

850

780

650

5. Відношення суми заборгованості зі сплати орендної плати за земельні ділянки (станом на кінець звітного року) до суми фактично сплаченої орендної плати за земельні ділянки (протягом звітного періоду)

%

<10

<10

<10

6. Відношення суми заборгованості зі сплати земельного податку (станом на кінець звітного періоду) до суми фактично сплаченого земельного податку (протягом звітного періоду)

%

<10

<10

<10


5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює згідно з розподілом обов'язків заступник голови Київської міської державної адміністрації, який забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері земельних відносин.

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку і постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування інформацію про стан виконання Програми.

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щороку здійснює обгрунтовану оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих її завдань і заходів тощо.

 

Київський міський голова

В. Кличко