КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 4 березня 2015 року N 195/1060

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 N 63/9120 "Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві"

Додатково див. постанову
 Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 28 жовтня 2015 року

Відповідно до законів України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв'язку з їх розмежуванням", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері земельних відносин щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи", "Про нотаріат", статей 9, 38, 39, 40, 79-1, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 180, 187, 189 та пункту 7 перехідних положень Земельного кодексу України, статей 1, 2, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 20, 21 Закону України "Про основи містобудування", статей 2, 6, 7, 8, 16, 18, 19, 25, 26 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", статей 270, 271, 282, 283, 286, 287, 288 Податкового кодексу України, Закону України "Про оренду землі", Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", для приведення у відповідність до законодавства порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності, а також з метою дотримання вимог земельного законодавства щодо використання землі та оформлення на неї прав, подальшого недопущення використання земельних ділянок до виникнення прав на них, запобігання самовільному зайняттю земельних ділянок, у зв'язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України та з необхідністю підтримання повноцінного життєвого середовища територіальної громади міста Києва, з метою уникнення дестабілізації діяльності Київської міської ради, запобігання безсистемній передачі та забудові земельних ділянок, а також для забезпечення раціонального використання земель і обґрунтування їх розподілу за цільовим призначенням при проведенні містобудівної діяльності, для підвищення ефективності планування територій на місцевому рівні, визначення раціонального взаємного розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів й іншого використання земель комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 N 63/9120 "Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві", а саме:

1.1. У першому реченні пункту 11 слова "та реєстрації права власності територіальної громади на них відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" замінити словами "в Державному земельному кадастрі відповідно до закону".

1.2. Пункти 12, 15 виключити.

2. Внести зміни до Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.02.2013 N 63/9120, виклавши його в новій редакції згідно з додатком 1 до цього рішення.

3. Внести зміни до додатка 2, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.02.2013 N 63/9120, виклавши форму клопотання про погодження місця розташування об'єкта згідно з додатком 2 до цього рішення.

4. Внести зміни до додатка 3, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.02.2013 N 63/9120, виклавши форму клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Внести зміни до додатка 4, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.02.2013 N 63/9120, виклавши форму клопотання про надання дозволу на передачу земельної ділянки (її частини) в суборенду згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Затвердити форму клопотання про надання (передачу) земельної ділянки без складання документації із землеустрою згідно з додатком 5 до цього рішення та вважати його додатком 6 до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 N 63/9120 "Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві".

У зв'язку з цим додаток 6 до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 N 63/9120 "Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві" вважати відповідно додатком 7.

7. Затвердити форму клопотання про зміну виду використання земельної ділянки згідно з додатком 6 до цього рішення та вважати його додатком 8 до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 N 63/9120 "Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві".

8. Затвердити форму дозволу (відмови у наданні дозволу) Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою згідно з додатком 7 до цього рішення та вважати його додатком 9 до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 N 63/9120 "Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві".

9. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 08.11.2001 N 95/1529 "Про питання передачі земельних ділянок в оренду та надання в постійне користування в межах червоних ліній в м. Києві".

10. Встановити, що частина чотирнадцята статті 2 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, викладеного в новій редакції згідно з цим рішенням, набирає чинності одночасно з поширенням дії частин третьої та четвертої статті 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" на території, де не затверджені плани зонування або детальні плани територій.

11. Встановити, що частина п'ята статті 32 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, викладеного в новій редакції згідно з цим рішенням, застосовується при укладанні договорів оренди землі на підставі рішень Київської міської ради, прийнятих після набуття чинності цим рішенням.

12. Встановити, що рішення Київської міської ради про передачу земельних ділянок в оренду, які прийняті і не виконані (договори оренди земельних ділянок на підставі таких рішень не укладені) до набрання чинності цим рішенням, втрачають чинність через дванадцять місяців після набрання чинності цим рішенням.

13. Уповноважити заступника міського голови - секретаря Київської міської ради на підставі рішень Київської міської ради про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок укладати (підписувати) договори про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, строк дії яких не закінчився, а також укладати (підписувати) договори про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок при їх поновленні у випадках, передбачених частиною шостою статті 34 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, викладеного в новій редакції згідно з цим рішенням.

14. Власники нерухомого майна протягом одного місяця з моменту набуття права власності на нерухоме майно зобов'язані відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Київської міської ради звернутись до Київської міської ради з клопотанням про оформлення (переоформлення) права оренди земельної ділянки та оформити право оренди земельної ділянки протягом одного року з моменту набуття права власності на нерухоме майно.

15. Тимчасово до затвердження планів зонування та/або детальних планів територій і визначення у таких планах територій, придатних для вибору і надання земель для проведення містобудівної діяльності (на територіях, де такі плани відсутні), зупинити надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі земельних ділянок у власність гаражно-будівельним кооперативам для будівництва гаражів та громадянам земельних ділянок для ведення садівництва, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів в оренду або безоплатно у власність із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва, а також передачу земельних ділянок в оренду або у власність для зазначених цілей.

15.1. Дія пункту 15 цього рішення не поширюється на земельні відносини, що виникають у разі:

15.1.1. Передачі громадянам у власність земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, право користування якими оформлено до набуття чинності Земельним кодексом України 2001 року документом, що посвідчує право громадянина на користування земельною ділянкою (державний акт на право постійного користування землею, державний акт на право користування земельною ділянкою та/або рішення Київської міської ради (її виконавчого комітету) про надання земельної ділянки в користування або про затвердження обмірів земельної ділянки, витяги чи архівні довідки з земельно-шнурових книг сільськогосподарських підприємств і організацій та погосподарських книг сільських рад, витяги чи архівні довідки з реєстрових книг виконавчих комітетів селищних рад народних депутатів, територію яких включено в межі міста Києва, накази колгоспів, радгоспів, інших підприємств, організацій і установ, які відповідно до Земельного кодексу Української РСР 1970 року надавали із закріплених за ними земель земельні ділянки у вторинне користування, договори про надання в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва житлового будинку на праві особистої власності, договори про надання в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва житлового будинку, договори на право забудови).

15.1.2. Передачі в оренду або у власність земельних ділянок, на яких розташовані житлові, садові або дачні будинки, що належать на праві власності громадянам, для експлуатації та обслуговування таких будинків.

15.1.3. Передачі в оренду або у власність земельних ділянок на підставі документації із землеустрою, дозвіл на розроблення якої одержано до набрання чинності цим рішенням.

15.1.4. Передачі в оренду земельних ділянок, на яких розташовані існуючі гаражі гаражно-будівельних кооперативів або членів таких кооперативів.

15.2. Земельні ділянки існуючим гаражно-будівельним кооперативам для експлуатації та обслуговування гаражів та поновлення договорів оренди земельних ділянок для розміщення та будівництва однорівневих, в тому числі відкритих автостоянок (паркінгів, майданчиків) до затвердження планів зонування та/або детальних планів територій надаються/поновлюються виключно в короткострокову оренду строком до трьох років.

15.3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з метою врахування державних та громадських інтересів при плануванні і забудові територій для найскорішого визначення території для містобудівної діяльності та встановлення режиму використання та забудови земель, на яких передбачається перспективна містобудівна діяльність, вжити в установленому законодавством порядку організаційно-правових заходів щодо забезпечення розроблення планів зонування та/або детальних планів територій міста Києва, де такі плани відсутні, для належного впровадження Київською міською радою рішень щодо планування відповідних територій, комплексної забудови та реконструкції міста, проектування та будівництва об'єктів житлово-цивільного і виробничого призначення, систем транспортного та інженерного забезпечення, впорядкування і благоустрою територій та іншого використання земель.

16. Клопотання юридичних і фізичних осіб про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, які не розглянуті Київською міською радою та щодо яких не прийнято відповідного рішення до набрання чинності цим рішенням, підлягають розгляду відповідно до Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, викладеного в новій редакції згідно з цим рішенням.

17. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

18. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
04.03.2015 N 195/1060


ПОРЯДОК
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві
(далі - Порядок)

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - витяг з Державного земельного кадастру, виданий територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера, складовою частиною якого є кадастровий план земельної ділянки;

витяг з міського земельного кадастру - текстово-графічний витяг з міського земельного кадастру, що відображає місцезнаходження та межі об'єктів землеустрою та/або земельних ділянок;

витяг з містобудівного кадастру - документ, виданий безкоштовно службою містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що містить запитувані споживачем офіційні відомості з містобудівного кадастру, які характеризують чинні на певній території містобудівні регламенти та інші умови провадження містобудівної діяльності, містобудівні умови та обмеження, а також (у разі наявності) вимоги та обмеження щодо використання земельних ділянок і розташованих на них об'єктів нерухомості, викопіювання з містобудівної документації та інші довідкові відомості з інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

державна реєстрація земельної ділянки - внесення до Державного земельного кадастру територіальним органом у місті Києві центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, відомостей про сформовану земельну ділянку в порядку, встановленому Законом України "Про Державний земельний кадастр", підтвердженням чого є витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою - підписаний за результатами розгляду клопотань фізичних та юридичних осіб Київським міським головою або заступником міського голови - секретарем Київради на підставі рішення (у формі протоколу) постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування дозвіл на розроблення документації із землеустрою, або у встановлених цим Порядком випадках рішення (у формі протоколу) постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури і землекористування, а також доручення Київського міського голови чи заступника міського голови - секретаря Київради на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); невід'ємною частиною дозволу є додаток з планом-схемою, виконаний у відповідному масштабі, із зазначенням орієнтовних меж, площі і місця розташування земельної ділянки, її проектного цільового призначення та облікового коду у міському земельному кадастрі, який підписаний директором або заступником директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов'язків;

дозвіл Київської міської ради на передачу земельної ділянки в суборенду - рішення Київської міської ради про надання орендарю згоди на передачу земельної ділянки або її частини в суборенду іншій особі, який надається у разі відсутності в рішенні Київської міської ради про передачу земельної ділянки в оренду та в договорі оренди земельної ділянки пункту (умов договору) про право передачі земельної ділянки в суборенду без прийняття на це окремого рішення Київської міської ради;

дозвільний центр - створений в установленому Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" порядку орган, в якому представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру та який є складовою частиною центру надання адміністративних послуг, що створюється відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги";

електронний файл - електронний файл уніфікованої форми для обміну інформацією, що містить відомості про результати робіт із землеустрою у форматі та згідно з вимогами, визначеними Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 N 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру" (далі - Порядок ведення Державного земельного кадастру);

завдання на проектування - документ, виданий Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на звернення зацікавленої особи або визначеного нею розробника документації із землеустрою, який складається з текстово-графічної інформації, що має враховуватись при розробленні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а також в інших, передбачених цим Порядком випадках, невід'ємною частиною якого є додаток з планом-схемою, виконаний у відповідному масштабі, із зазначенням орієнтовних меж, площі і місця розташування земельної ділянки, її проектного цільового призначення та облікового коду у міському земельному кадастрі;

зацікавлена особа - фізична або юридична особа, яка зацікавлена в одержанні земельної ділянки в користування або безоплатно у власність згідно з законодавством України;

згода (дозвіл) Київської міської ради на поділ чи об'єднання земельних ділянок - доручення Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок, надане на підставі клопотання землекористувача про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) раніше сформованих земельних ділянок без зміни їх цільового призначення;

земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

землекористувач - юридична або фізична особа, яка відповідно до законодавства оформила право користування земельною ділянкою;

зміна виду використання земельної ділянки - зміна виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель сільськогосподарського призначення), що визначається землекористувачем самостійно і змінюється відповідно до цього Порядку та в межах вимог, встановлених законом, до використання земель цієї категорії, з урахуванням містобудівної документації та документації із землеустрою;

кадастрова справа - справа, сформована на підставі клопотань зацікавлених осіб щодо передачі (надання) земельних ділянок та доданих зацікавленими особами до клопотань документів, дозволу Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою, містить оригінал розробленої документації із землеустрою з матеріалами її погодження, а також інші документи щодо передачі (надання) земельної ділянки; реєстраційний номер кадастрової справи є одночасно її реєстраційним номером у Департаменті земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент земельних ресурсів);

контроль при проведенні землеустрою - здійснення Департаментом земельних ресурсів контролю за використанням та охороною земель комунальної власності при проведенні землеустрою щодо відповідності розробленої документації із землеустрою технічній документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва, програмі використання та охорони земель міста Києва та іншим міським програмам у сфері охорони і використання земель, затвердженим відповідними рішеннями Київської міської ради, а також даним міського земельного кадастру;

міський земельний кадастр - електронна база даних, що відображає черговий стан використання та охорони земель міста на основі автоматизованої системи - програмного комплексу "Кадастр" (далі - ПК "Кадастр"), яка ведеться Департаментом земельних ресурсів, зокрема з метою організації здійснення землеустрою та контролю за використанням і охороною земель комунальної власності при проведенні землеустрою;

об'єкт землеустрою - земельна ділянка, щодо якої зацікавленій особі надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування нової земельної ділянки або на підставі якої здійснюється передача (надання) земельної ділянки без формування земельної ділянки та зміни її цільового призначення;

приймальня Київради з земельних питань - приймальня Київської міської ради, відповідальна за реєстрацію клопотань (заяв) та документообіг справ-клопотань, кадастрових справ щодо отримання дозволів на розроблення документації із землеустрою, рішень Київської міської ради щодо передачі земельних ділянок у власність чи користування, поновлення чи внесення змін до договорів оренди земельних ділянок та інших документів у випадках, встановлених цим Порядком;

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки - вид документації із землеустрою, яка розробляється у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та об'єднання) або зміни цільового призначення земельної ділянки та включає:

- завдання на розроблення проекту землеустрою;

- пояснювальну записку;

- копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- дозвіл Київської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду;

- довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

- матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);

- відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

- копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об'єктів);

- розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);

- розрахунок розміру збитків землевласників та землекористувачів (у випадках, передбачених законом);

- акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);

- акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки);

- перелік обмежень у використанні земельних ділянок;

- викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

- кадастровий план земельної ділянки;

- матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки);

- матеріали погодження проекту землеустрою;

реєстрація клопотань (заяв) - реєстрація приймальнею Київради з земельних питань клопотань про погодження місця розташування об'єкта, про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою або заяв на одержання документа дозвільного характеру в ПК "Кадастр" шляхом внесення до нього відомостей про зацікавлену особу, що звернулась з відповідним клопотанням (заявою), про місце розташування, розміри та межі об'єкта землеустрою, а також присвоєння такому клопотанню (заяві) і відповідній справі-клопотанню або кадастровій справі реєстраційного номера та присвоєння реєстраційно-облікового коду об'єкта землеустрою в ПК "Кадастр";

справа-клопотання - справа, сформована на підставі клопотання зацікавленої особи про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, містить дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою, реєстраційний номер справи-клопотання є одночасно її реєстраційним номером у Департаменті земельних ресурсів;

технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - вид документації із землеустрою, яка складається з текстової і графічної частин та розробляється у разі передачі (надання) в користування (власність) сформованої земельної ділянки без зміни її меж та цільового призначення, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі, але право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також у разі встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, але право власності (користування) на земельну ділянку не зареєстровано;

технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, - вид документації із землеустрою, яка складається з текстової і графічної частин та розробляється з метою передачі орендарем частини земельної ділянки в суборенду, а також у встановлених цим Порядком випадках з метою одержання орендарем згоди Київської міської ради на передачу частини земельної ділянки в суборенду іншій особі та визначає встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, відомості про які відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" підлягають реєстрації в Державному земельному кадастрі до здійснення державної реєстрації права суборенди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та включає:

- пояснювальну записку;

- технічне завдання на складання документації, затверджене замовником документації;

- кадастровий план земельної ділянки із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

- матеріали польових геодезичних робіт;

- копії документів, що є підставою для виникнення прав суборенди, сервітуту;

технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок - вид документації із землеустрою, яка складається з текстової і графічної частин та розробляється у разі формування нової земельної ділянки шляхом поділу чи об'єднання землекористувачем раніше сформованих земельних ділянок, що перебувають в його користуванні, без зміни їх цільового призначення та включає:

- пояснювальну записку;

- технічне завдання на складання документації, затверджене замовником документації;

- кадастрові плани земельних ділянок, які об'єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку;

- матеріали польових геодезичних робіт;

- акт приймання-передачі межових знаків на зберігання при поділі земельної ділянки по межі поділу;

- перелік обтяжень прав на земельну ділянку, обмежень на її використання та наявні земельні сервітути;

нотаріально посвідчена згода на поділ чи об'єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки (у разі перебування земельної ділянки в заставі, користуванні);

- згоду власника земельної ділянки на поділ чи об'єднання земельних ділянок користувачем (крім випадків поділу земельної ділянки у зв'язку з набуттям права власності на житловий будинок, розташований на ній);

технічне забезпечення ПК "Кадастр" - технічне і технологічне супроводження ПК "Кадастр", в тому числі перевірка електронного файла на відповідність документації із землеустрою в паперовій формі даним міського земельного кадастру, а також формування інформації в електронному вигляді з метою включення до міського земельного кадастру для організації і здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності при проведенні землеустрою, підготовка та видача витягів з міського земельного кадастру;

формування земельної ділянки - визначення на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок площі, меж та цільового призначення (крім поділу чи об'єднання), правового режиму, в тому числі видів її використання і обмежень у використанні земельної ділянки та здійснення її державної реєстрації;

цільове призначення земельної ділянки - віднесення рішенням Київської міської ради про передачу земельної ділянки у власність чи користування такої земельної ділянки до тієї чи іншої категорії земель, визначеної на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку з метою використання земельної ділянки за її призначенням.

Стаття 2. Завдання та сфера дії Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві

1. Порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві (далі - Порядок) з метою вирішення питань реалізації права на землю фізичними та юридичними особами визначає загальні положення і встановлює особливості та процедуру надання в постійне користування, передачі в оренду та у власність земельних ділянок із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва, процедуру поділу чи об'єднання земельних ділянок комунальної власності, передачі в суборенду та поновлення договорів оренди земельних ділянок комунальної власності, а також визначає засади організації здійснення землеустрою, організації і здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності при проведенні землеустрою, координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Водного кодексу України, законів України "Про оренду землі", "Про Державний земельний кадастр", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", "Про землеустрій", "Про оцінку земель", "Про державну експертизу землевпорядної документації", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення", "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", "Про захист персональних даних", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні".

3. Дія цього Порядку поширюється на випадки надання (передачі) Київською міською радою земельних ділянок із земель комунальної власності:

а) в постійне користування:

підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної власності, а також підприємствам, установам та організаціям, що належать до державної власності, з одночасною передачею земельних ділянок комунальної власності у державну власність;

громадським організаціям інвалідів України, їх підприємствам (об'єднанням), установам та організаціям;

релігійним організаціям України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їхньої діяльності;

публічному акціонерному товариству залізничного транспорту загального користування, утвореному відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування";

підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління багатоквартирними житловими будинками та належними до них будівлями і спорудами державної або комунальної власності;

іншим суб'єктам земельних відносин у випадках, встановлених законом;

б) в оренду без проведення земельних торгів у разі:

розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;

використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);

використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;

будівництва об'єктів, що в повному обсязі здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів;

надання земельних ділянок державним та комунальним підприємствам, бюджетним установам, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 60 відсотків;

надання земельних ділянок підприємствам, установам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їхнім членам) під творчі майстерні;

надання земельних ділянок в оренду для реконструкції кварталів застарілої забудови, для будівництва соціального та доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено;

розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;

надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності, для забезпечення таких потреб;

надання земельних ділянок для потреб приватного партнера в рамках державно-приватного партнерства відповідно до закону;

надання земельної ділянки замість (взамін) викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику чи його спадкоємцю (правонаступнику), у разі якщо така потреба відпала;

будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу);

створення озеленених територій загального користування;

будівництва об'єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєпереробних об'єктів, очисних споруд, котелень, кладовищ, протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд);

передачі громадянам земельних ділянок для ведення садівництва, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів;

надання земельних ділянок особам взамін тих, що були викуплені (примусово відчужені) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності за рішенням органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції;

поновлення договорів оренди землі;

використання земельних ділянок для здійснення концесійної діяльності;

передачі в оренду, концесію майнових комплексів або нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках комунальної власності;

надання в оренду земельних ділянок індустріальних парків керівним компаніям цих індустріальних парків;

в інших випадках, визначених законом;

в) безоплатно у власність громадянам, а також у разі приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для:

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки);

будівництва індивідуальних гаражів; індивідуального дачного будівництва; ведення садівництва;

г) безоплатно у власність юридичним особам:

житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам для житлового і гаражного будівництва;

садівницьким товариствам земель загального користування (земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами та іншими об'єктами загального користування);

дачним кооперативам земель загального користування (земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами загального користування);

об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків для експлуатації і обслуговування розташованих на земельних ділянках багатоквартирних житлових будинків, а також будівель, споруд та прибудинкової території, що належать їм;

в інших випадках, визначених законодавством.

4. Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, що перебувають у комунальній власності, передаються підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної власності, лише на праві постійного користування, якщо інше не передбачено законодавством.

Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, передані з комунальної власності до державної власності, передаються підприємствам, установам та організаціям, що належать до державної власності, на праві постійного користування з одночасною передачею земельної ділянки комунальної власності у державну власність, якщо інше не передбачено законодавством.

5. Клопотання про погодження місця розташування об'єкта, про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою (проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), крім клопотань громадян щодо передачі земельних ділянок в оренду або безоплатно у власність у межах норм безоплатної передачі (приватизації) земельних ділянок, якщо інше не передбачено цим Порядком, подаються до Київської міської ради через приймальню Київської міської ради з земельних питань (далі - приймальня Київради з земельних питань).

6. Реєстрацію клопотань, зазначених у частині п'ятій цієї статті та у інших встановлених цим Порядком випадках, формування відповідних справ-клопотань та реєстрацію їх передачі до Київської міської ради приймальня Київради з земельних питань здійснює за допомогою технічних засобів ПК "Кадастр" та забезпечує їх одночасне оприлюднення на офіційному веб-сайті Київради (www.kmr.gov.ua).

7. Матеріально-технічне забезпечення приймальні Київради з земельних питань покладається на Департамент земельних ресурсів.

8. Технічне забезпечення ПК "Кадастр" здійснює комунальне підприємство, підпорядковане Департаменту земельних ресурсів.

9. Заяви суб'єктів господарювання на одержання документів дозвільного характеру (рішення Київської міської ради про передачу у власність, надання у постійне користування або в оренду земельних ділянок) подаються до Київської міської ради за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, через дозвільний центр, який є складовою частиною центру надання адміністративних послуг (далі - Дозвільний центр).

10. Дозвільний центр у день реєстрації заяви на одержання документів дозвільного характеру або протягом наступного робочого дня передає заяву з доданими до неї документами до приймальні Київради з земельних питань.

11. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, встановлюється у генеральному плані міста, планах зонування та детальних планах територій.

12. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, обов'язковий для врахування під час розроблення документації із землеустрою.

13. Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території, забороняється, якщо інше не передбачено законодавством.

14. У разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", передача (надання) земельних ділянок із земель комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється, якщо інше не передбачено законодавством.

15. У разі набуття зацікавленою особою права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, яка перебуває в користуванні іншої особи, оформлення прав на відповідну земельну ділянку здійснюється з урахуванням положень статей 79-1, 116, 120 Земельного кодексу України.

Стаття 3. Підстави для передачі (надання) земельних ділянок у користування

1. Передача земельних ділянок в оренду або надання їх у постійне користування здійснюється відповідно до рішення Київської міської ради, яке приймається на підставі відповідної документації із землеустрою, крім випадків, коли відповідно до законодавства та цього Порядку передача в оренду або надання у постійне користування земельної ділянки здійснюється без складання документації із землеустрою.

2. Передача земельних ділянок в оренду або надання їх у постійне користування на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та об'єднання) або передачі (надання) земельної ділянки із зміною її цільового призначення.

3. Передача земельних ділянок в оренду або надання їх у постійне користування на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється у разі передачі (надання) в користування сформованої земельної ділянки без зміни її меж та цільового призначення, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", в тому числі шляхом перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку з книг записів реєстрації державних актів на право власності на землю, на право постійного користування землею та договорів оренди землі, але право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку не зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

4. Передача земельних ділянок в оренду із внесенням змін до договорів оренди земельних ділянок або надання їх у постійне користування на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок здійснюється у разі формування нових земельних ділянок шляхом поділу та/або об'єднання землекористувачем раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають в його користуванні.

5. Без складення документації із землеустрою здійснюється передача в оренду (у власність) або надання у постійне користування земельної ділянки без зміни її меж та цільового призначення, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

6. Передача орендарем частини земельної ділянки в суборенду здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, а у разі якщо в суборенду передається вся земельна ділянка, така технічна документація не розробляється.

7. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для її передачі в оренду (у власність) або надання її в постійне користування розробляється на підставі дозволу Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою, крім випадків, коли відповідно до законодавства та цього Порядку особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у користування або у власність, набуває право замовити розроблення відповідної документації без надання дозволу на її розроблення.

8. Технічна документація із землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок розробляється на підставі згоди (дозволу) Київської міської ради на поділ чи об'єднання земельних ділянок.

9. На розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, дозвіл Київської міської ради не вимагається.

Стаття 4. Підстави для безоплатної передачі земельних ділянок у власність юридичним особам або громадянам

1. Передача земельних ділянок безоплатно у власність юридичним особам або громадянам здійснюється рішенням Київської міської ради, яке приймається на підставі відповідної документації із землеустрою, крім випадків, коли відповідно до законодавства та цього Порядку передача земельних ділянок здійснюється без складання документації із землеустрою, а у разі приватизації громадянами земельних ділянок, які перебувають у їх користуванні, - на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (при приватизації земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, - після присвоєння такій земельній ділянці кадастрового номер, якщо відповідно до законодавства та цього Порядку передачу земельної ділянки не може бути здійснено без складання документації із землеустрою) або на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки (при приватизації земельної ділянки, право користування якою посвідчено державним актом на право постійного користування або договором оренди землі).

2. Передача земельних ділянок безоплатно у власність здійснюється у разі:

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян;

безоплатної передачі громадянам земельних ділянок у межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, визначених законодавством;

безоплатної передачі житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам, садівницьким товариствам, дачним кооперативам та об'єднанням співвласників багатоквартирного житлового будинку у передбачених законодавством випадках;

в інших випадках, передбачених законодавством.

3. Передача земельних ділянок безоплатно у власність на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється у випадках, передбачених частиною другою статті 3 та відповідно до розділу 4 цього Порядку.

4. Передача земельних ділянок безоплатно у власність на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється у випадках, передбачених частиною третьою статті 3 та відповідно до розділу 5 цього Порядку.

5. Без складання документації із землеустрою здійснюється передача безоплатно у власність земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення.

6. Приватизація земельних ділянок, які перебувають в користуванні громадян, здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або без складання документації із землеустрою на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки, та відповідно до розділу 8 цього Порядку.

Розділ 2. Порядок отримання дозволу Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою

Стаття 5. Подання клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою

1. Зацікавлена особа, яка має намір одержати земельну ділянку в користування або у власність, звертається до Київської міської ради через приймальню Київради з земельних питань (крім випадків, встановлених цим Порядком для громадян, які подають клопотання про передачу земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва або про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою з метою одержання земельних ділянок для зазначених цілей в оренду) із клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

2. До клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою додаються:

графічні матеріали в масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, а саме: витяг з міського земельного кадастру та витяг з містобудівного кадастру;

нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки чи її частини при формуванні нової земельної ділянки (у разі необхідності вилучення земельної ділянки) або припинення права користування земельною ділянкою чи її частиною при формуванні нової земельної ділянки (у разі добровільної відмови від права користування земельною ділянкою) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (припинення права користування) земельної ділянки та умов її вилучення - у разі наявності правоустановчих документів на земельну ділянку, оформлених та виданих відповідно до чинного на час їх оформлення та видачі законодавства, а також документи, що посвідчують правонаступництво землекористувача (якщо таке було), або у разі ненадання чи відмови у наданні такої згоди - рішення суду про вирішення цього питання. У разі подання клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою для експлуатації та обслуговування існуючих будівель чи споруд відповідно до статті 120 Земельного кодексу України за рахунок земельної ділянки або частини земельної ділянки, яка була відведена уповноваженим органом до 15.03.91 (до введення в дію Земельного кодексу Української РСР) та на яку на момент подання клопотання документ, що посвідчує право користування, не був оформлений та зареєстрований, нотаріально посвідчена згода не вимагається. У разі подання клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою особою, яка набула право власності на житловий будинок, будівлю або споруду на такій земельній ділянці, відповідно до статті 120 Земельного кодексу України нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки чи її частини не вимагається. У цьому разі право постійного користування земельною ділянкою попереднього землекористувача або договір оренди земельної ділянки припиняються рішенням Київської міської ради відповідно до статті 141 Земельного кодексу України та статті 31 Закону України "Про оренду землі" у зв'язку із набуттям зацікавленою особою права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці;

нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), розташованих на земельній ділянці, а щодо об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), переданих з комунальної у державну власність (або навпаки), - також копії рішень уповноважених органів щодо передачі із комунальної та прийняття у державну власність (або навпаки) об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд) та акти приймання-передачі таких об'єктів (завірені зацікавленою особою або вищестоящою організацією (установою, закладом));

копія матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці, засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи;

нотаріально посвідчена згода на поділ та/або об'єднання земельної ділянки заставодержателів, інших користувачів земельної ділянки, якщо такі є (лише у разі подачі клопотання щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок відповідно до розділу 6 цього Порядку);

копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі подачі клопотання щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок відповідно до розділу 6 цього Порядку);

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (лише у разі подачі клопотання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) при передачі (наданні) земельної ділянки відповідно до розділу 5 цього Порядку або у разі подачі клопотання про отримання дозволу на розроблення технічної документації щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок відповідно до розділу 6 цього Порядку);

засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представляє уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником).

2.1. До згоди землекористувача на вилучення чи припинення права користування земельною ділянкою або до клопотання щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок, а також у разі передачі сформованої земельної ділянки без зміни її цільового призначення додаються:

а) у разі виникнення права користування земельною ділянкою до 01.01.2013 - копія документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

б) у разі виникнення права користування земельною ділянкою після 01.01.2013 - копії документів, що посвідчують оформлення та реєстрацію права користування земельною ділянкою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права користування земельною ділянкою.

2.2. У разі подачі клопотання щодо земельної ділянки, яка надавалась в користування до 15.03.91 (до введення в дію Земельного кодексу Української РСР), до згоди землекористувача додаються копії рішень уповноважених органів про передачу земельної ділянки в користування, у разі відсутності землекористувача до клопотання додається довідка Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про відсутність в архіві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки до введення в дію Земельного кодексу Української РСР, яка видається безоплатно, та/або видані уповноваженими органами інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують відсутність землекористувача та речових прав інших осіб на земельну ділянку, щодо якої подано клопотання.

3. У разі невідповідності клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою та складу доданих до нього документів вимогам цього Порядку клопотання не приймається.

4. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою або протягом наступного робочого дня передає це клопотання з доданими до нього документами, сформованими у справу-клопотання, до Департаменту земельних ресурсів.

5. У разі надходження до Департаменту земельних ресурсів клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою з доданими документами, які не відповідають складу та змісту документів, встановлених цією статтею, або не дають можливості розглядати клопотання по суті (подано недостатньо відомостей та документів щодо правового статусу майна, розташованого на земельній ділянці, графічні матеріали не відповідають вимогам цієї статті), Департамент земельних ресурсів через приймальню Київради з земельних питань повертає їх зацікавленій особі на доопрацювання.

У випадку повернення клопотання Департамент земельних ресурсів письмово зазначає про підстави такого повернення.

Після усунення зацікавленою особою зазначених Департаментом земельних ресурсів недоліків повторне повернення клопотання не допускається.

6. У разі подачі клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою з метою зміни цільового призначення земельної ділянки та/або будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єктів будівництва (будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури та інші об'єкти) визначення відповідності заявленої ініціативи містобудівній документації здійснюється відповідно до витягу з містобудівного кадастру.

Стаття 6. Надання дозволу Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою

1. Реєстраційний номер справи-клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою є одночасно реєстраційним номером відповідного клопотання в Департаменті земельних ресурсів.

2. За результатами опрацювання клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою Департамент земельних ресурсів протягом семи робочих днів з дня його отримання готує проект дозволу Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою або проект відмови у наданні такого дозволу згідно із затвердженою рішенням Київської міської ради формою та проект відповідного висновку постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури і землекористування, які передаються на розгляд цієї комісії приймальнею Київради з земельних питань через секретаріат Київської міської ради.

Постійна комісія Київської міської ради з питань містобудування, архітектури і землекористування (далі - Комісія) протягом 14 робочих днів з дня одержання справи-клопотання розглядає проект висновку та клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою разом з доданими до нього документами.

3. Якщо Комісія погоджується з проектами документів, підготовленими Департаментом земельних ресурсів, то за результатами розгляду головою та секретарем Комісії підписується відповідний висновок, який разом із справою-клопотанням передається до приймальні Київради із земельних питань.

4. Приймальня Київради із земельних питань не пізніше наступного робочого дня після отримання підписаного висновку Комісії передає його разом із клопотанням та проектом дозволу на розроблення документації із землеустрою (або відмови в наданні такого дозволу) на розгляд Київському міському голові або заступнику міського голови - секретарю Київради.

5. Якщо Комісія не погоджується з проектами документів, підготовленими Департаментом земельних ресурсів, то за результатами розгляду Комісія надає витяг з протоколу засідання Комісії, підписаний головою та секретарем Комісії, який разом із справою-клопотанням повертається до Департаменту земельних ресурсів через приймальню Київради із земельних питань для підготовки проекту дозволу на розроблення документації із землеустрою або відмови у наданні дозволу, - відповідно до витягу з протоколу.

6. На підставі витягу із протоколу засідання Комісії Департамент земельних ресурсів подає через приймальню Київради із земельних питань на розгляд Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради проект дозволу Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою або відмови у наданні дозволу.

7. Київський міський голова або заступник міського голови - секретар Київради на підставі висновку або витягу з протоколу засідання Комісії підписує дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою або відмову у наданні такого дозволу.

8. Підставами для відмови у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою можуть бути невідповідність ініціативи щодо розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також Генеральному плану міста Києва, іншій містобудівній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель міста Києва, проектам землеустрою щодо впорядкування території міста Києва, затвердженим у встановленому законодавством порядку; подання зацікавленою особою неповного складу пакета документів, необхідних для одержання дозволу на розроблення документації із землеустрою - у разі якщо зацікавлена особа не усунула недоліки, виявлені Департаментом земельних ресурсів відповідно до частини п'ятої статті 5 цього Порядку; виявлення в документах, поданих зацікавленою особою, недостовірних відомостей та інші підстави, встановлені законом.

Забороняється відмова у наданні дозволу на розробку документації із землеустрою щодо земельних ділянок, місце розташування об'єктів на яких погоджено згідно із статтею 151 Земельного кодексу України.

9. Київський міський голова, заступник міського голови - секретар Київради у разі незгоди з висновком (витягом з протоколу) Комісії повертає його зі своїми зауваженнями для повторного розгляду.

10. Дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою або відмова в наданні такого дозволу передається до приймальні Київради із земельних питань для видачі зацікавленій особі або уповноваженому нею представнику.

Після укладання договору з розробником документації із землеустрою на розроблення відповідної документації із землеустрою відповідно до наданого дозволу зацікавлена особа в письмовій формі (листом) повідомляє Департамент земельних ресурсів про укладання такого договору.

11. Копія дозволу Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою або відмови в наданні такого дозволу, засвідчена печаткою секретаріату Київської міської ради, разом із відповідною справою-клопотанням передається через приймальню Київради із земельних питань до Департаменту земельних ресурсів.

12. Дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою не гарантує позитивного рішення Київської міської ради з питання передачі (надання) земельної ділянки. В дозволі відповідно до вимог законодавства України можуть бути зазначені попередні умови передачі (надання) земельної ділянки.

13. У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Київською міською радою не надано дозволу на розроблення документації із землеустрою або мотивованої відмови у його наданні, крім випадку, передбаченого частиною п'ятою статті 5 цього Порядку, то зацікавлена особа у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право, якщо інше не встановлено законодавством, замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє Київську міську раду через приймальню Київради з земельних питань у місячний строк з дня укладання договору з розробником документації із землеустрою. До письмового повідомлення, в якому зазначається реєстраційний номер справи-клопотання, додається засвідчена зацікавленою особою або розробником документації із землеустрою копія договору на виконання робіт із землеустрою щодо розроблення відповідної документації із землеустрою.

Приймальня Київради з земельних питань не пізніше наступного робочого дня з дня надходження повідомлення направляє його разом з копією договору на виконання робіт із землеустрою до Департаменту земельних ресурсів.

Департамент земельних ресурсів на підставі повідомлення зацікавленої особи щодо розроблення документації із землеустрою без одержання дозволу Київської міської ради на її розроблення у разі набуття зацікавленою особою такого права відповідно до законодавства та цього Порядку, базуючись на відповідній справі-клопотанні, протягом п'яти робочих днів готує завдання на проектування та видає його разом із оригіналом повідомлення, залишаючи у справі-клопотанні копію такого повідомлення, зацікавленій особі або розробнику документації із землеустрою, якщо таке право розробника визначено договором на розроблення документації із землеустрою.

Розділ 3. Погодження місця розташування об'єкта на земельній ділянці

Стаття 7. Подання клопотання про погодження місця розташування об'єкта

1. Юридичні особи або фізичні особи - підприємці, зацікавлені у викупі земельних ділянок, що перебувають у власності громадян чи юридичних осіб, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності з метою погодження місця розташування об'єкта звертаються до Київської міської ради з клопотанням про погодження місця розташування об'єкта через приймальню Київради з земельних питань для погодження місця розташування таких об'єктів:

будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури, пов'язаних з обслуговуванням територіальної громади міста Києва (доріг, мостів, естакад, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій), та об'єктів, необхідних для їх експлуатації;

розташування об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та розміщення кладовищ;

для розміщення інших об'єктів у встановлених законодавством випадках.

Погодження місця розташування об'єкта для викупу земельних ділянок, що допускають можливість їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності за рішенням суду, здійснюється виключно під розміщення:

лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури, пов'язаних з обслуговуванням територіальної громади міста Києва (доріг, мостів, естакад, магістральних трубопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації;

об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, кладовищ;

інших об'єктів у встановлених законодавством випадках.

2. До клопотання про погодження місця розташування об'єкта додаються:

матеріали обґрунтування необхідності викупу та/або відведення земельної ділянки;

графічні матеріали в масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено бажане місце розташування та орієнтовний розмір земельної ділянки, а саме: витяг з міського земельного кадастру та витяг з містобудівного кадастру;

документи щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд) - у разі розташування таких на землях комунальної власності, якщо місце розташування об'єкта, крім земель приватної власності, також погоджується на землях комунальної власності;

нотаріально засвідчена письмова згода власника земельної ділянки (землекористувача) на викуп земельної ділянки (її частини) (крім викупу земельної ділянки (її частини) на підставах, що допускають можливість її примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності) із зазначенням розмірів передбаченої для викупу земельної ділянки та умов її викупу;

засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців);

довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представляє його уповноважена особа (у разі якщо клопотання подається представником).

2.1. До згоди власника земельної ділянки на її викуп додаються:

а) у разі виникнення права власності на земельну ділянку до 01.01.2013 - копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

б) у разі виникнення права власності на земельну ділянку після 01.01.2013 - копії документів, що посвідчують оформлення та реєстрацію права власності на земельну ділянку, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку;

в) у разі якщо на земельній ділянці розташовані об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди) - документи щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці, що підтверджують в установленому законодавством порядку оформлення та реєстрацію права власності на таке нерухоме майно, а також копія матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

3. У разі невідповідності клопотання про погодження місця розташування об'єкта та складу доданих до нього документів вимогам цього Порядку клопотання не приймається.

4. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації клопотання про погодження місця розташування об'єкта або протягом наступного робочого дня передає це клопотання з доданими до нього документами, сформованими у справу-клопотання, до Департаменту земельних ресурсів для організації розгляду клопотання територіальним органом у м. Києві центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (далі - Територіальний орган земельних ресурсів), та Департаментом містобудування та архітектури.

5. У разі викупу земельних ділянок під об'єкти містобудування, розміщення яких визначено містобудівною або землевпорядною документацією (Генеральний план міста Києва, детальні плани території, інша містобудівна документація, техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель міста Києва, проекти землеустрою щодо впорядкування території міста Києва тощо), погодження місця розташування об'єкта не проводиться.

Стаття 8. Розгляд клопотань про погодження місця розташування об'єкта

1. Департамент земельних ресурсів протягом п'яти днів з дня надходження клопотання про погодження місця розташування об'єкта надсилає його копію і копії додатків до нього Територіальному органу земельних ресурсів і Департаменту містобудування та архітектури, які протягом 10 днів з дня одержання копії клопотання надають Київській міській раді висновок про погодження місця розташування об'єкта або про відмову в такому погодженні, який із супровідним листом надсилається на адресу Департаменту земельних ресурсів.

2. Департамент земельних ресурсів на підставі висновків Територіального органу земельних ресурсів і Департаменту містобудування та архітектури готує проект рішення Київської міської ради про погодження місця розташування об'єкта або про відмову в такому погодженні.

3. У разі якщо викуп земельних ділянок проводиться за погодженням з Верховною Радою України, Департамент земельних ресурсів готує висновок щодо можливості погодження місця розташування об'єкта та проект листа від імені Київської міської ради за підписом Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради про подання матеріалів погодження місця розташування об'єкта до Кабінету Міністрів України для їх розгляду і подання до Верховної Ради України для прийняття відповідного рішення.

4. У рішенні Київської міської ради про погодження місця розташування земельної ділянки зазначається кадастровий номер земельної ділянки, у зв'язку з викупом якої погоджується місце розташування об'єкта.

5. Рішення про погодження місця розташування об'єкта з одночасним наданням дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком, та у строки, встановлені законодавством.

Суб'єктом подання проекту рішення виступає Департамент земельних ресурсів, а проект рішення у цьому разі підписується директором та керівником юридичної служби цього департаменту та подається на розгляд Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

6. У разі якщо викуп земельних ділянок проводиться за погодженням з Верховною Радою України, рішення про погодження місця розташування об'єкта з одночасним наданням дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймається Київською міською радою після отримання рішення Верховної Ради України про погодження місця розташування об'єкта.

7. Рішення Київської міської ради про погодження місця розташування об'єкта і надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або відмову в такому погодженні і наданні такого дозволу видається секретаріатом Київської міської ради зацікавленій особі або її уповноваженому представнику.

8. Копія рішення Київської міської ради про погодження місця розташування об'єкта і надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або відмову в такому погодженні і наданні такого дозволу разом із відповідною справою-клопотанням передається до Департаменту земельних ресурсів, а копія такого рішення надсилається секретаріатом Київської міської ради до Департаменту містобудування та архітектури.

Розділ 4. Порядок передачі (надання) земельної ділянки на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та здійснення контролю за використанням і охороною земель при проведенні землеустрою

Стаття 9. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється на підставі дозволу на його розроблення або без такого дозволу у разі якщо зацікавленою особою відповідно до законодавства та цього Порядку набуто право замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, крім випадку коли право на земельну ділянку підлягає набуттю на конкурентних засадах (земельних торгах).

У разі набуття зацікавленою особою відповідно до законодавства та цього Порядку права на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без одержання дозволу Київської міської ради на його розроблення (частина тринадцята статті 6 цього Порядку) такий проект землеустрою розробляється з урахуванням завдання на проектування, виданого Департаментом земельних ресурсів.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням зацікавленої особи виконавцем робіт із землеустрою, який відповідно до законодавства є розробником документації із землеустрою.

3. Умови і строки розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки визначаються договором, укладеним між зацікавленою особою і розробником документації із землеустрою, а строк розроблення проекту землеустрою не має перевищувати встановленого законодавством максимального строку складання документації із землеустрою.

4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється відповідно до вимог, визначених законодавством та цим Порядком.

5. При виконанні робіт із розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в частині встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) допускається збільшення меж земельної ділянки та її площі не більше ніж на 50 кв. м у порівнянні з дозволом Київської міської ради або завданням на проектування, виданим Департаментом земельних ресурсів у випадку коли зацікавленою особою відповідно до законодавства та цього Порядку набуто право замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, крім випадку коли право на земельну ділянку підлягає набуттю на конкурентних засадах (земельних торгах).

6. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок, а проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої власник має намір змінити, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання Київською міською радою дозволу на його розроблення, але з обов'язковим урахуванням містобудівної ситуації, визначеної у витягу з містобудівного кадастру.

Стаття 10. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

1. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з дотриманням вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги" погоджується в порядку та органами, встановленими статтею 186-1 Земельного кодексу України.

2. У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект з дотриманням вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги" подається зацікавленою особою або розробником документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, або його територіального органу в місті Києві для здійснення такої експертизи.

3. Зацікавлена особа має право ініціювати проведення добровільної державної експертизи проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

4. У разі передачі проекту землеустрою на погодження через дозвільний центр (центр надання адміністративних послуг) цей центр при порушенні відповідними органами встановлених законодавством строків погодження проекту землеустрою або проведення державної експертизи землевпорядної документації інформує про це управління по роботі з кореспонденцією Київського міського голови та Київської міської ради секретаріату Київської міської ради.

5. Якщо земельна ділянка надається за погодженням з Верховною Радою України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається зацікавленою особою до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який зі своїми пропозиціями та у встановлених законом випадках з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації подає зазначений проект до Кабінету Міністрів України, де розглядають ці матеріали та подають їх до Верховної Ради України для прийняття відповідного рішення.

6. Якщо земельна ділянка надається у користування за погодженням з Кабінетом Міністрів України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається зацікавленою особою до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який розглядає його і в місячний строк подає зазначений проект із своїми пропозиціями та у встановлених законом випадках з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації до Кабінету Міністрів України для прийняття відповідного рішення.

Стаття 11. Державна реєстрація земельної ділянки та внесення відомостей про документацію із землеустрою до міського земельного кадастру

1. Земельна ділянка, сформована на підставі розробленого та погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством.

2. Після державної реєстрації земельної ділянки розробник документації із землеустрою від імені зацікавленої особи, якщо інше не встановлено договором на розроблення документації із землеустрою, подає розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки до Департаменту земельних ресурсів із:

заявою про внесення відомостей про проект землеустрою до міського земельного кадастру, який ведеться Департаментом земельних ресурсів у порядку, встановленому рішенням Київської міської ради;

витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

матеріалами погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в тому числі з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації - у разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законодавством;

електронним файлом.

3. Департамент земельних ресурсів для здійснення контролю при проведенні землеустрою у строк, що не перевищує 14 робочих днів, перевіряє проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на відповідність дозволу на його розроблення або завданню на проектування, виданого Департаментом земельних ресурсів у випадку, коли зацікавленою особою відповідно до законодавства та цього Порядку набуто право замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, а також даним міського земельного кадастру та організовує перевірку електронного файлу.

4. Департамент земельних ресурсів у разі відповідності проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки вимогам, встановленим частинами другою та третьою цієї статті, надає пропозиції у формі висновку щодо можливості надання під забудову та для інших потреб земельної ділянки, копія якого зберігається в матеріалах кадастрової справи, а також організовує внесення електронного файлу до міського земельного кадастру, про що на проекті землеустрою, в тому числі на графічній частині, робиться позначка.

5. Після внесення відомостей про проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки до міського земельного кадастру проект землеустрою разом з висновком Департаменту земельних ресурсів невідкладно повертається Департаментом земельних ресурсів розробнику документації із землеустрою, який її подав від імені зацікавленої особи, або зацікавленій особі.

6. У разі невідповідності проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки вимогам, встановленим частинами другою та третьою цієї статті, або якщо за результатами здійснення контролю при проведенні землеустрою з'ясувались відомості чи обставини, що не були належним чином відображені розробником у проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки, не відповідають дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або завданню на проектування, виданого Департаментом земельних ресурсів у випадку, коли зацікавленою особою відповідно до законодавства та цього Порядку набуто право замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки повертається Департаментом земельних ресурсів розробнику документації із землеустрою, який його подав від імені зацікавленої особи, або безпосередньо зацікавленій особі на доопрацювання. У такому випадку Департамент земельних ресурсів у висновку щодо можливості надання під забудову та для інших потреб земельної ділянки письмово зазначає підстави повернення.

Після усунення зацікавленою особою або розробником документації із землеустрою недоліків, зазначених Департаментом земельних ресурсів, повторне повернення проекту землеустрою не допускається.

Після доопрацювання проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається до Департаменту земельних ресурсів в порядку, встановленому цією статтею.

Стаття 12. Заходи з організації землеустрою на підставі відомостей міського земельного кадастру щодо наявності підстав для надання (передачі) земельної ділянки без розроблення документації із землеустрою

1. У разі виникнення передбачених законодавством підстав для надання земельної ділянки без розроблення документації із землеустрою зацікавлена особа звертається до Департаменту земельних ресурсів із заявою щодо підтвердження наявності чи відсутності відомостей про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади міста Києва на земельну ділянку з метою можливості її одержання в користування (у власність) без розроблення документації із землеустрою.

2. До заяви додаються такі документи:

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд) та матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці;

нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки (у разі необхідності вилучення земельної ділянки) чи припинення права користування земельною ділянкою (у разі добровільної відмови від права користування земельною ділянкою) або у разі ненадання чи відмови у наданні такої згоди - рішення суду про вирішення цього питання;

засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представляє його уповноважена особа (у разі якщо клопотання подається представником);

інші документи, які є підставою для надання земельної ділянки.

3. Департамент земельних ресурсів з метою здійснення контролю при проведенні землеустрою у строк, що не перевищує 14 робочих днів, перевіряє подані документи, наявність (відсутність) зареєстрованого права комунальної власності на земельну ділянку та за результатами такої перевірки у разі наявності підстав для надання (передачі) земельної ділянки без розроблення документації із землеустрою готує відповідний висновок щодо можливості надання під забудову та для інших потреб земельної ділянки, який разом з наданими зацікавленою особою документами повертається Департаментом земельних ресурсів зацікавленій особі для звернення до Київської міської ради щодо прийняття нею рішення про надання (передачу) земельної ділянки.

Стаття 13. Підготовка проекту рішення Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки та прийняття такого рішення на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або без складання документації із землеустрою

1. Після державної реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та внесення даних про таку документацію із землеустрою до міського земельного кадастру або у разі передачі (надання) земельної ділянки без складання документації із землеустрою (якщо не змінюються межі та цільове призначення земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", право власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно) зацікавлена особа з метою прийняття Київською міською радою рішення про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) звертається до державного адміністратора дозвільного центру з заявою на одержання документа дозвільного характеру за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

2. До заяви на одержання документа дозвільного характеру додаються:

а) у разі передачі (надання) земельної ділянки на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки:

оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з матеріалами його погодження;

позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації - у разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законодавством;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

висновок Департаменту земельних ресурсів щодо можливості надання під забудову та для інших потреб земельної ділянки, одержаний відповідно до статті 11 розділу 4 цього Порядку;

довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представляє його уповноважена особа (у разі якщо заява подається представником);

б) у разі передачі (надання) земельної ділянки без складання документації із землеустрою:

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (крім випадку, коли такий витяг додано до згоди землекористувача);

висновок Департаменту земельних ресурсів щодо можливості надання під забудову та для інших потреб земельної ділянки без складання документації із землеустрою, одержаний відповідно до статті 12 розділу 4 цього Порядку;

нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд) та копії матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці, а щодо об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), переданих з комунальної у державну власність, - також копії рішень уповноважених органів щодо передачі із комунальної та прийняття у державну власність об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд) та акти приймання-передачі таких об'єктів;

нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки (у разі необхідності вилучення земельної ділянки) чи припинення права користування земельною ділянкою (у разі добровільної відмови від права користування земельною ділянкою) або у разі ненадання чи відмови у наданні такої згоди - рішення суду про вирішення цього питання. До згоди землекористувача на вилучення чи припинення права користування земельною ділянкою додаються копії документів, що посвідчують оформлення та реєстрацію права користування земельною ділянкою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речового права на земельну ділянку. У разі подання заяви на одержання документа дозвільного характеру особою, яка набула право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, розташовану на земельній ділянці, відповідно до статті 120 Земельного кодексу України, нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки чи припинення права користування земельною ділянкою, необхідною для експлуатації та обслуговування набутого у власність житлового будинку, будівлі або споруди, не вимагається. У цьому разі право постійного користування земельною ділянкою попереднього землекористувача або договір оренди земельної ділянки припиняються рішенням Київської міської ради відповідно до статті 141 Земельного кодексу України та статті 31 Закону України "Про оренду землі" у зв'язку із набуттям зацікавленою особою права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці;

засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представляє уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником).

3. У разі невідповідності заяви та складу доданих до неї документів вимогам цього Порядку заява не приймається.

4. Державний адміністратор дозвільного центру у день реєстрації заяви на одержання документа дозвільного характеру або протягом наступного робочого дня передає заяву з доданими до неї документами до приймальні Київради з земельних питань.

5. Приймальня Київради з земельних питань у день надходження заяви на одержання документа дозвільного характеру або протягом наступного робочого дня надсилає її разом з доданими до неї документами до Департаменту земельних ресурсів для підготовки проекту рішення Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у власність) у разі наявності підстав для відмови у наданні (передачі) земельної ділянки в користування (у власність), крім випадків повернення заяви на одержання документа дозвільного характеру на доопрацювання у порядку, встановленому частиною шостою цієї статті.

Заява на одержання документа дозвільного характеру реєструється приймальнею Київради з земельних питань у день її надходження або протягом наступного робочого дня за допомогою технічних засобів ПК "Кадастр" з присвоєнням відповідного реєстраційного номера та зазначенням дати її реєстрації, які вважаються реєстраційним номером та датою реєстрації цієї заяви у Київській міській раді.

6. Заява на одержання документа дозвільного характеру разом з доданими до неї документами повертається Департаментом земельних ресурсів через державного адміністратора дозвільного центру зацікавленій особі на доопрацювання у разі надходження до Департаменту земельних ресурсів заяви:

а) з проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який не відповідає вимогам законодавства та цього Порядку (проект не відповідає вимогам до складу та змісту проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проект не погоджено в установленому законодавством порядку, щодо проекту не одержано позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації, проект не містить відомостей і документів щодо правового статусу нерухомого майна (будівель, споруд), розташованого на земельній ділянці, які підтверджують речове право зацікавленої особи на таке майно, відсутність інших документів чи відомостей, які повинні бути складовою проекту, відомості про проект землеустрою не внесені до міського земельного кадастру), а також якщо не здійснено державної реєстрації земельної ділянки;

б) до якої у разі передачі (надання) земельної ділянки без складання документації із землеустрою не додано в повному обсязі документів, визначених підпунктом б) частини другої цієї статті.

У разі повернення заяви на одержання документа дозвільного характеру Департамент земельних ресурсів письмово зазначає підстави такого повернення.

Після усунення зацікавленою особою зазначених Департаментом земельних ресурсів недоліків повторне повернення заяви не допускається.

7. Рішення про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради, з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком, та у строки, встановлені законодавством.

Суб'єктом подання проекту рішення виступає Департамент земельних ресурсів, проект рішення у цьому разі підписується директором та керівником юридичної служби департаменту і подається на розгляд Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

8. У рішенні про надання (передачу) земельної ділянки зазначаються кадастровий номер земельної ділянки та її розмір (площа), а також реєстраційний номер і дата надходження заяви на видачу документа дозвільного характеру та номер кадастрової справи.

9. Рішенням про надання (передачу) земельної ділянки у користування (власність) здійснюються:

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі якщо рішення приймається на підставі проекту землеустрою);

вилучення земельних ділянок у землекористувачів із затвердженням умов вилучення земельних ділянок або припинення права користування земельною ділянкою (у разі необхідності) відповідно до частини п'ятої статті 116 Земельного кодексу України та інших норм законодавства;

надання (передача) земельної ділянки особі у користування (власність) з визначенням умов її використання і затвердженням умов надання (передачі), у тому числі (у разі необхідності) вимог відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

одночасна передача земельної ділянки комунальної власності у державну власність у разі надання земельної ділянки комунальної власності у постійне користування підприємствам, установам, організаціям державної власності, в тому числі у разі надання земельної ділянки у зв'язку з передачею будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна комунальної власності у державну власність на підставі відповідного рішення Київської міської ради.

10. Рішення Київської міської ради про надання (передачу) земельної ділянки зацікавленій особі у користування (у власність) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у власність) передається секретаріатом Київської міської ради державному адміністратору дозвільного центру для видачі зацікавленій особі або уповноваженому нею представнику, а засвідчена копія такого рішення надсилається із супровідним листом територіальному органу у м. Києві центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру.

11. Копія рішення Київської міської ради про надання (передачу) земельної ділянки зацікавленій особі у користування (у власність) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у власність) разом з відповідною кадастровою справою передається до Департаменту земельних ресурсів, а копія рішення про надання (передачу) земельної ділянки секретаріатом Київської міської ради надсилається до Департаменту містобудування та архітектури.

Розділ 5. Порядок передачі (надання) земельної ділянки на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (без проекту землеустрою щодо її відведення)

Стаття 14. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

1. Дозвіл Київської міської ради на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у разі передачі земельної ділянки без зміни її меж та цільового призначення, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі, але право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, надається у формі доручення Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

2. Зацікавлена особа з метою розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) звертається до Київської міської ради з клопотанням про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідно до статті 5 цього Порядку з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.

3. Департамент земельних ресурсів після надходження з приймальні Київради з земельних питань клопотання та доданих до нього документів протягом п'яти робочих днів перевіряє подані документи та у разі відсутності недоліків готує проект доручення Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), який передається на підпис Київському міському голові або заступнику міського голови - секретарю Київради через приймальню Київради з земельних питань.

У разі невідповідності клопотання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та доданих документів складу та змісту документів, встановлених цією статтею, або у разі неможливості розглядати клопотання по суті (подано недостатньо відомостей та документів щодо правового статусу майна, розташованого на земельній ділянці, подані графічні матеріали не відповідають вимогам цієї статті) вони протягом визначеного цією статтею терміну повертаються Департаментом земельних ресурсів через приймальню Київради з земельних питань зацікавленій особі на доопрацювання. У випадку повернення клопотання Департамент земельних ресурсів письмово зазначає підстави такого повернення.

Після усунення зацікавленою особою зазначених Департаментом земельних ресурсів недоліків повторне повернення клопотання не допускається.

4. Департамент земельних ресурсів після надходження доручення Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради з клопотанням про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) протягом п'яти робочих днів письмово інформує зацікавлену особу про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

5. Дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою не гарантує позитивного рішення Київської міської ради з питання передачі (надання) земельної ділянки.

6. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється на підставі доручення Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради про надання дозволу на розроблення зазначеної технічної документації із землеустрою або завдання на проектування, виданого Департаментом земельних ресурсів у випадку, коли зацікавленою особою відповідно до законодавства та цього Порядку набуто право замовити розроблення документації із землеустрою без одержання такого дозволу.

7. У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Київською міською радою не надано дозволу на розроблення документації із землеустрою, крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті, то зацікавлена особа у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право, якщо інше не встановлено законодавством, замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє Київську міську раду через приймальню Київради з земельних питань у місячний строк з дня укладання договору з розробником документації із землеустрою. До письмового повідомлення, в якому зазначається реєстраційний номер справи-клопотання, додається засвідчена зацікавленою особою або розробником документації із землеустрою копія договору на виконання робіт із землеустрою щодо розроблення відповідної документації із землеустрою.

Приймальня Київради з земельних питань не пізніше наступного робочого дня з дня надходження повідомлення направляє його разом з копією договору на виконання робіт із землеустрою до Департаменту земельних ресурсів.

Департамент земельних ресурсів на підставі повідомлення зацікавленої особи щодо розроблення документації із землеустрою без одержання дозволу Київради на її розроблення у разі набуття зацікавленою особою такого права відповідно до законодавства та цього Порядку, базуючись на відповідній справі-клопотанні, протягом п'яти робочих днів готує завдання на проектування та видає його разом із оригіналом повідомлення, залишаючи у справі-клопотанні копію такого повідомлення, - зацікавленій особі або розробнику документації із землеустрою, якщо таке право розробника визначено договором на розроблення документації із землеустрою.

8. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється за замовленням зацікавленої особи виконавцем робіт із землеустрою, який відповідно до законодавства є розробником документації із землеустрою.

9. Умови і строки розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) визначаються договором, укладеним між зацікавленою особою і розробником документації із землеустрою, а термін розроблення технічної документації не має перевищувати встановленого законодавством максимального терміну складання документації із землеустрою.

10. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється відповідно до вимог, визначених законодавством та цим Порядком.

Стаття 15. Внесення відомостей про технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) до міського земельного кадастру

1. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) подається розробником документації із землеустрою від імені зацікавленої особи, якщо інше не встановлено договором на розроблення документації із землеустрою, до Департаменту земельних ресурсів.

До Департаменту земельних ресурсів подається:

оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

електронний файл.

2. Департамент земельних ресурсів для здійснення контролю при проведенні землеустрою, в порядку та у строк, що встановлені статтею 11 цього Порядку, здійснює комплексний аналіз технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надає пропозиції у формі висновку щодо можливості надання під забудову та для інших потреб земельної ділянки, копія якого зберігається в матеріалах кадастрової справи, а також організовує внесення відомостей про зазначену документацію із землеустрою до міського земельного кадастру та невідкладно повертає документацію із землеустрою разом з висновком Департаменту земельних ресурсів розробнику документації із землеустрою, який її подав, усю документацію від імені зацікавленої особи, або зацікавленій особі.

У разі невідповідності технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) вимогам законодавства та цього Порядку вона повертається Департаментом земельних ресурсів розробнику, який подав від імені зацікавленої особи, або безпосередньо зацікавленій особі на доопрацювання. Департамент земельних ресурсів письмово зазначає підстави повернення.

Після усунення зацікавленою особою або розробником документації із землеустрою зазначених Департаментом земельних ресурсів недоліків повторне повернення технічної документації землеустрою не допускається.

Після доопрацювання технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) подається до Департаменту земельних ресурсів у порядку, встановленому цією статтею.

Стаття 16. Підготовка проекту рішення Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки та прийняття такого рішення

1. Зацікавлена особа з метою прийняття Київською міською радою рішення про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) після внесення відомостей про таку технічну документацію до міського земельного кадастру звертається до державного адміністратора дозвільного центру з заявою на одержання документа дозвільного характеру за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

2. До заяви на одержання документа дозвільного характеру додаються:

оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

висновок Департаменту земельних ресурсів щодо можливості надання під забудову та для інших потреб земельної ділянки, одержаний відповідно до статті 15 розділу 5 цього Порядку;

довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представляє його уповноважена особа (у разі якщо заява подається представником).

3. У разі невідповідності заяви та складу доданих до неї документів вимогам цього Порядку заява не приймається.

4. Державний адміністратор дозвільного центру у день реєстрації заяви на одержання документа дозвільного характеру або протягом наступного робочого дня передає заяву з доданими до неї документами до приймальні Київради з земельних питань.

5. Приймальня Київради з земельних питань у день надходження заяви на одержання документа дозвільного характеру або протягом наступного робочого дня надсилає її разом з доданими до неї документами до Департаменту земельних ресурсів для розгляду та підготовки проекту рішення Київської міської ради про надання (передачу) земельної ділянки в користування (у власність) або про відмову в наданні (передачі) земельної ділянки в користування (у власність) у разі наявності підстав для відмови у наданні (передачі) земельної ділянки в користування (у власність), крім випадків повернення заяви на одержання документа дозвільного характеру на доопрацювання у порядку, встановленому частиною шостою цієї статті.

Заява на одержання документа дозвільного характеру реєструється приймальнею Київради з земельних питань у день її надходження або протягом наступного робочого дня за допомогою технічних засобів ПК "Кадастр" з присвоєнням відповідного реєстраційного номера та зазначенням дати її реєстрації, які вважаються реєстраційним номером та датою реєстрації цієї заяви у Київській міській раді.

6. У разі надходження до Департаменту земельних ресурсів заяви на одержання документа дозвільного характеру з технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка не відповідає вимогам цього Порядку (не відповідає вимогам до складу технічної документації; відомості про технічну документацію із землеустрою не внесені до міського земельного кадастру; документація не містить відомостей і документів щодо правового статусу нерухомого майна (будівель, споруд), розташованого на земельній ділянці, які підтверджують речове право зацікавленої особи на таке майно; відсутність інших документів чи відомостей, які повинні бути складовою технічної документації), така заява разом з технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та доданими до неї документами повертається Департаментом земельних ресурсів через державного адміністратора дозвільного центру зацікавленій особі на доопрацювання.

7. У рішенні про надання (передачу) земельної ділянки зазначається кадастровий номер земельної ділянки та її розмір (площа), а також реєстраційний номер і дата надходження заяви на видачу документа дозвільного характеру та номер кадастрової справи.

8. Рішення про надання (передачу) земельної ділянки в користування (у власність) або про відмову в наданні (передачі) земельної ділянки приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради з урахуванням особливостей, встановлених цим порядком, та у строки, встановлені законодавством.

Суб'єктом подання проекту рішення виступає Департамент земельних ресурсів, а проект рішення у цьому разі підписується директором та керівником юридичної служби цього департаменту та подається на розгляд Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

9. Рішення Київської міської ради про надання (передачу) земельної ділянки особі у користування (у власність) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у власність) передається секретаріатом Київської міської ради державному адміністратору дозвільного центру для видачі зацікавленій особі або уповноваженому нею представнику, а засвідчена копія такого рішення надсилається із супровідним листом територіальному органу у м. Києві центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру, копія рішення про надання (передачу) земельної ділянки надсилається також до Департаменту містобудування та архітектури.

10. Копія рішення Київської міської ради про надання (передачу) земельної ділянки зацікавленій особі у користування (у власність) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у власність) разом з відповідною кадастровою справою передається до Департаменту земельних ресурсів.

Розділ 6. Поділ та/або об'єднання землекористувачами земельних ділянок, які перебувають у їхньому користуванні

Стаття 17. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок

1. Згода (дозвіл) Київської міської ради на поділ та/або об'єднання землекористувачем без зміни цільового призначення раніше сформованих земельних ділянок, право комунальної власності територіальної громади міста Києва на які зареєстровано і які перебувають у користуванні землекористувача, надається у формі доручення (резолюції) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок.

2. Землекористувач з метою поділу та/або об'єднання без зміни цільового призначення раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у його користуванні, звертається до Київської міської ради через приймальню Київради з земельних питань з клопотанням про надання згоди (дозволу) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок в порядку, встановленому статтею 5 цього Порядку.

3. Департамент земельних ресурсів після надходження з приймальні Київради з земельних питань клопотання та доданих до нього документів протягом п'яти робочих днів готує проект доручення Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради про надання згоди (дозволу) на розроблення технічної документації щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок, який передається на підпис Київському міському голові або заступнику міського голови - секретарю Київради через приймальню Київради з земельних питань.

У разі невідповідності клопотання про надання згоди (дозволу) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок та доданих документів складу та змісту документів, встановлених цією статтею, або у разі неможливості розглянути клопотання по суті (подано недостатньо відомостей та документів щодо правового статусу майна, розташованого на земельній ділянці, подані графічні матеріали не відповідають вимогам цієї статті) вони протягом визначеного у частині третій цієї статті строку повертаються Департаментом земельних ресурсів через приймальню Київради з земельних питань зацікавленій особі на доопрацювання. У випадку повернення клопотання Департамент земельних ресурсів письмово зазначає підстави повернення.

Після усунення зацікавленою особою зазначених Департаментом земельних ресурсів недоліків повторне повернення клопотання не допускається.

4. Департамент земельних ресурсів після надходження доручення Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради з клопотанням про надання згоди (дозволу) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок протягом п'яти робочих днів письмово інформує зацікавлену особу про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок.

5. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок розробляється за замовленням землекористувача виконавцем робіт із землеустрою, який відповідно до законодавства є розробником документації із землеустрою.

6. Умови і терміни розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок визначаються договором, укладеним між землекористувачем і розробником документації із землеустрою, а термін розроблення технічної документації не повинен перевищувати встановленого законодавством максимального строку складання документації із землеустрою.

Стаття 18. Державна реєстрація земельних ділянок, сформованих у результаті поділу та/або об'єднання земельних ділянок, та внесення відомостей про документацію із землеустрою щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок до міського земельного кадастру

1. Земельні ділянки, сформовані на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок, підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2. Після державної реєстрації земельних ділянок внесення до міського земельного кадастру відомостей про документацію із землеустрою щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок, сформованих в результаті поділу та/або об'єднання, здійснюється відповідно до статті 15 цього Порядку.

До Департаменту земельних ресурсів із заявою про внесення відомостей про документацію із землеустрою до міського земельного кадастру подаються:

оригінал технічної документації із землеустрою щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (земельні ділянки);

електронний файл.

Стаття 19. Підготовка проекту рішення Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки, сформованої в результаті поділу та/або об'єднання, та прийняття такого рішення

1. Землекористувач з метою прийняття Київською міською радою на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок рішення про внесення змін до договору оренди землі у зв'язку із формуванням нових земельних ділянок в результаті поділу та/або об'єднання земельних ділянок, що перебували в його оренді, або про передачу (надання) йому в оренду, постійне користування (у власність) нових земельних ділянок, сформованих в результаті поділу (об'єднання) земельних ділянок, що перебували в його користуванні, після державної реєстрації сформованих в результаті поділу (об'єднання) земельних ділянок та внесення відомостей про зазначену технічну документацію із землеустрою до міського земельного кадастру звертається до державного адміністратора дозвільного центру з заявою на одержання документа дозвільного характеру за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

2. До заяви на одержання документа дозвільного характеру додаються:

оригінал технічної документації із землеустрою щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок;

висновок Департаменту земельних ресурсів щодо можливості надання під забудову та для інших потреб земельної ділянки, одержаний відповідно до статті 18 розділу 6 цього Порядку;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (земельні ділянки);

довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представляє уповноважена нею особа (у разі якщо заява подається представником).

3. У разі невідповідності заяви та складу доданих до неї документів вимогам цього Порядку заява не приймається.

4. Державний адміністратор дозвільного центру у день реєстрації заяви на одержання документа дозвільного характеру або протягом наступного робочого дня передає заяву з доданими до неї документами до приймальні Київради з земельних питань.

5. Приймальня Київради з земельних питань у день надходження заяви на одержання документа дозвільного характеру або протягом наступного робочого дня надсилає її разом з доданими до неї документами до Департаменту земельних ресурсів для розгляду та підготовки проекту рішення Київської міської ради про надання (передачу) у користування (у власність) земельних ділянок, сформованих у результаті поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, або про відмову в наданні (передачі) земельної ділянки в користування (у власність) у разі невідповідності технічної документації вимогам законодавства та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам.

6. У разі надходження до Департаменту земельних ресурсів заяви на одержання документа дозвільного характеру з технічною документацією із землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок, яка не відповідає вимогам цього Порядку (не відповідає вимогам до складу технічної документації; відомості про технічну документацію не внесені до міського земельного кадастру; документація не містить відомостей і документів щодо правового статусу нерухомого майна (будівель, споруд), розташованого на земельній ділянці, які підтверджують речове право зацікавленої особи на таке майно; відсутність інших документів чи відомостей, які мають бути складовою технічної документації), така заява разом з технічною документацією із землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок та доданими до неї документами повертається Департаментом земельних ресурсів через державного адміністратора дозвільного центру зацікавленій особі на доопрацювання.

7. У рішенні про надання (передачу) земельних ділянок зазначаються кадастровий номер земельних ділянок, сформованих в результаті поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, та їх розмір (площа), а також реєстраційний номер і дата надходження заяви на видачу документа дозвільного характеру та номер кадастрової справи.

8. Рішення про надання (передачу) в користування (у власність) земельних ділянок, сформованих у результаті поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, або про відмову в наданні (передачі) таких земельних ділянок приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком, та у строки, встановлені законодавством.

Суб'єктом подання проекту рішення виступає Департамент земельних ресурсів, а проект рішення у цьому разі підписується директором та керівником юридичної служби цього департаменту та подається на розгляд Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

9. Рішення Київської міської ради про надання (передачу) землекористувачу у користування (у власність) земельних ділянок, сформованих у результаті поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, або про відмову у наданні (передачі) таких земельних ділянок у користування (у власність) передається секретаріатом Київської міської ради державному адміністратору дозвільного центру для видачі зацікавленій особі або уповноваженому нею представнику, а засвідчена копія такого рішення надсилається із супровідним листом територіальному органу у м. Києві центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру, копія рішення про надання (передачу) земельних ділянок надсилається також до Департаменту містобудування та архітектури.

10. Копія рішення Київської міської ради про надання (передачу) землекористувачу у користування (у власність) земельних ділянок, сформованих в результаті поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, або про відмову у передачі (наданні) таких земельних ділянок у користування (у власність) разом з відповідною кадастровою справою передається до Департаменту земельних ресурсів.

Розділ 7. Передача громадянам безоплатно у власність або в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків з господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва

Стаття 20. Порядок отримання дозволу на розроблення документації із землеустрою у випадках передачі громадянам безоплатно у власність або в оренду земельних ділянок за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва

1. Дозволом Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою у випадках передачі громадянам безоплатно у власність або в оренду земельних ділянок на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва є рішення постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, яке оформлюється протоколом засідання цієї комісії відповідно до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради.

2. Громадяни, зацікавлені в одержанні земельної ділянки у межах м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального гаражного та дачного будівництва чи ведення садівництва, подають безпосередньо до Київської міської ради клопотання про передачу земельної ділянки у власність, а у разі наміру одержати земельну ділянку для зазначених цілей в оренду - клопотання в довільній формі про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

У клопотанні про передачу земельної ділянки у власність, а у разі наміру одержати земельну ділянку в оренду - у клопотанні про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зазначаються цільове призначення ділянки, орієнтовний розмір і місце розташування земельної ділянки (далі - клопотання). У клопотанні відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" також зазначається в довільній формі згода громадянина на обробку в ПК "Кадастр" його персональних даних, зазначених у клопотанні та доданих до нього документах.

3. До клопотання додаються:

графічні матеріали в масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, а саме: витяг з міського земельного кадастру та витяг з містобудівного кадастру;

нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки чи її частини при формуванні нової земельної ділянки (у разі необхідності вилучення земельної ділянки) або припинення права користування земельною ділянкою чи її частиною при формуванні нової земельної ділянки (у разі добровільної відмови від права користування земельною ділянкою) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (припинення права користування) земельної ділянки та умов її вилучення - у разі наявності правоустановчих документів на земельну ділянку, оформлених та виданих відповідно до чинного на час їх оформлення та видачі законодавства, а також документи, що посвідчують правонаступництво землекористувача (якщо таке було), або у разі ненадання чи відмови у наданні такої згоди - рішення суду про вирішення цього питання. У разі подання клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою для експлуатації та обслуговування існуючого індивідуального гаража, житлового або дачного будинку та господарських будівель і споруд, відповідно до статті 120 Земельного кодексу України, за рахунок земельної ділянки або частини земельної ділянки, яка була відведена уповноваженим органом до 15.03.91 (до введення в дію Земельного кодексу Української РСР) та на яку на момент подання клопотання документ, що посвідчує право користування, не оформлений та не зареєстрований, нотаріально посвідчена згода не вимагається. У разі подання клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою особою, яка набула право власності на індивідуальний гараж, житловий або дачний будинок та господарські будівлі і споруди, на такій земельній ділянці, відповідно до статті 120 Земельного кодексу України, нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки чи її частини, необхідної для експлуатації та обслуговування набутого у власність індивідуального гаража, житлового або дачного будинку та господарських будівель і споруд, не вимагається. У цьому разі право постійного користування земельною ділянкою попереднього землекористувача або договір оренди земельної ділянки припиняються рішенням Київської міської ради відповідно до статті 141 Земельного кодексу України та статті 31 Закону України "Про оренду землі" у зв'язку із набуттям зацікавленою особою права власності на індивідуальний гараж, житловий або дачний будинок та господарські будівлі і споруди, які розташовані на земельній ділянці;

нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (гаража, житлового або дачного будинку та інших будівель, споруд) та копія матеріалів технічної інвентаризації таких об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці;

копія паспорта громадянина;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника (громадянина) представляє уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником).

3.1. До згоди землекористувача на вилучення чи припинення права користування земельною ділянкою додаються:

а) у разі виникнення права користування земельною ділянкою до 01.01.2013 - копія документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

б) у разі виникнення права користування земельною ділянкою після 01.01.2013 - копії документів, що посвідчують оформлення та реєстрацію права користування земельною ділянкою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права користування земельною ділянкою.

3.2. У разі подачі клопотання щодо земельної ділянки, яка надавалась в користування до 15.03.91 (до введення в дію Земельного кодексу Української РСР), до згоди землекористувача додаються копії рішень уповноважених органів про передачу земельної ділянки в користування або у разі відсутності землекористувача до клопотання додається довідка Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про відсутність в архіві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки до введення в дію Земельного кодексу Української РСР, яка видається безоплатно, та/або видані уповноваженими органами інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують відсутність землекористувача та речових прав інших осіб на земельну ділянку, щодо якої подано клопотання.

4. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолюцією) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київради у день надходження клопотання або протягом наступного робочого дня надсилає його через приймальню Київради з земельних питань для опрацювання до Департаменту земельних ресурсів.

5. У разі невідповідності клопотання та складу доданих до нього документів вимогам цього Порядку клопотання по суті не розглядається Департаментом земельних ресурсів, про що громадянина інформують відповідним листом протягом семи робочих днів з дня надходження клопотання з секретаріату Київської міської ради.

У цьому разі громадянин або уповноважена ним особа отримують додані до клопотання документи у Департаменті земельних ресурсів для приведення їх у відповідність до вимог цього Порядку, а при отриманні документів на звороті клопотання громадянином або уповноваженою ним особою робиться відповідна відмітка з описом отриманих документів, яка скріплюється підписом громадянина або уповноваженої ним особи із зазначенням дати отримання документів.

Після усунення громадянином зазначених Департаментом земельних ресурсів недоліків повторне повернення клопотання не допускається.

Після приведення документів, що були додані до клопотання, у відповідність до вимог цього Порядку громадянин подає клопотання до Київської міської ради в порядку, встановленому цією статтею.

6. Підставами для відмови у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою можуть бути невідповідність ініціативи щодо місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законодавством порядку, подання зацікавленою особою неповного складу пакета документів, необхідних для одержання дозволу на розроблення документації із землеустрою, виявлення в документах, поданих зацікавленою особою, недостовірних відомостей та інші підстави, встановлені законодавством.

7. У разі подачі клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою з метою зміни цільового призначення земельної ділянки та/або будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єктів будівництва (індивідуального гаража, житлового або дачного будинку та господарських будівель і споруд тощо) визначення відповідності заявленої ініціативи щодо розміщення земельної ділянки містобудівній документації здійснюється відповідно до витягу з містобудівного кадастру.

8. Департамент земельних ресурсів за результатами опрацювання клопотання та доданих до нього документів, крім випадку, передбаченого частиною п'ятою цієї статті, готує проект рішення (протоколу) постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою або проект відмови у наданні такого дозволу, який розглядається комісією відповідно до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради, та у строки, встановлені законодавством.

9. Дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою не гарантує позитивного рішення Київської міської ради з питання передачі (надання) земельної ділянки. В дозволі відповідно до вимог законодавства України можуть бути зазначені попередні умови передачі (надання) земельної ділянки.

10. У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Київською міською радою не надано дозволу на розроблення документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, крім випадку, передбаченого частиною п'ятою цієї статті, то громадянин у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право, якщо інше не встановлено законодавством, замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє Київську міську раду через приймальню Київради з земельних питань у місячний строк з дня укладення договору з розробником документації із землеустрою. До письмового повідомлення, в якому зазначається реєстраційний номер справи-клопотання, додається засвідчена громадянином або розробником документації із землеустрою копія договору на виконання робіт із землеустрою щодо розроблення відповідної документації із землеустрою.

Приймальня Київради з земельних питань не пізніше наступного робочого дня з дня надходження повідомлення направляє його разом з копією договору на виконання робіт із землеустрою до Департаменту земельних ресурсів.

Департамент земельних ресурсів на підставі повідомлення громадянина щодо розроблення документації із землеустрою без одержання дозволу Київради на її розроблення у разі набуття громадянином такого права відповідно до законодавства та цього Порядку, базуючись на відповідній справі-клопотанні (якщо така сформована), протягом п'яти робочих днів готує завдання на проектування та видає його разом із оригіналом повідомлення, залишаючи у справі-клопотанні копію такого повідомлення, громадянину або розробнику документації із землеустрою, якщо таке право розробника визначено договором на розроблення документації із землеустрою.

Стаття 21. Розроблення, погодження, розгляд документації із землеустрою та прийняття Київською міською радою рішень у випадках передачі громадянам безоплатно у власність або надання в оренду земельних ділянок на підставі документації із землеустрою або без складання такої документації

1. Розроблення і погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва, а також державна реєстрація земельної ділянки, внесення відомостей до міського земельного кадастру здійснюються відповідно до розділу 4 цього Порядку.

2. Розроблення і розгляд технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у разі передачі громадянам раніше сформованих земельних ділянок без зміни їх меж та цільового призначення, які зареєстровані в Державному земельному кадастрі, але право комунальної власності територіальної громади міста Києва на які не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва, внесення відомостей до міського земельного кадастру здійснюється відповідно до розділу 5 цього Порядку.

3. Для прийняття Київською міською радою рішення про надання (передачу) земельної ділянки у власність або в оренду громадянин подає до Київської міської ради:

3.1. Через приймальню Київради з земельних питань у разі передачі (надання) земельної ділянки на підставі документації із землеустрою заяву про передачу земельної ділянки (далі - заява), до якої додає:

а) у разі формування нової земельної ділянки або передачі земельної ділянки із зміною її цільового призначення:

оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з матеріалами його погодження;

позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації - у разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законодавством;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

висновок Департаменту земельних ресурсів щодо можливості надання під забудову та для інших потреб земельної ділянки, одержаний відповідно до статті 11 розділу 4 цього Порядку;

довіреність або засвідчену в установленому законодавством порядку її копію, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представляє уповноважена нею особа (у разі якщо заява подається представником);

б) у разі передачі раніше сформованої земельної ділянки без зміни її меж та цільового призначення, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі, але право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку не зареєстровано в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:

оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

висновок Департаменту земельних ресурсів щодо можливості надання під забудову та для інших потреб земельної ділянки, одержаний відповідно до статті 15 розділу 5 цього Порядку;

довіреність або засвідчену в установленому законодавством порядку її копію, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представляє уповноважена нею особа (у разі якщо заява подається представником).

3.2. Безпосередньо до Київської міської ради у разі передачі (надання) земельної ділянки без складання документації із землеустрою клопотання в довільній формі про передачу земельної ділянки у власність або оренду, до якої додає:

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (крім випадку, коли такий витяг додано до згоди землекористувача);

висновок Департаменту земельних ресурсів щодо можливості надання під забудову та для інших потреб земельної ділянки, одержаний відповідно до статті 12 розділу 4 цього Порядку;

нотаріально посвідчену письмову згоду землекористувача на вилучення земельної ділянки (у разі необхідності вилучення земельної ділянки) або припинення права користування земельною ділянкою (у разі добровільної відмови від права користування земельною ділянкою), а також документи, що посвідчують правонаступництво землекористувача (якщо таке було), або у разі ненадання чи відмови у наданні такої згоди - рішення суду про вирішення цього питання. До згоди землекористувача на вилучення чи припинення права користування земельною ділянкою додаються копії документів, що посвідчують оформлення та реєстрацію права користування земельною ділянкою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речового права на земельну ділянку. У разі подання клопотання про передачу земельної ділянки без складання документації із землеустрою особою, яка набула право власності на індивідуальний гараж, житловий або дачний будинок та господарські будівлі і споруди на такій земельній ділянці, відповідно до статті 120 Земельного кодексу України, нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки, необхідної для експлуатації та обслуговування набутого у власність індивідуального гаража, житлового або дачного будинку та господарських будівель і споруд, не вимагається. У цьому разі право постійного користування земельною ділянкою попереднього землекористувача або договір оренди земельної ділянки припиняються рішенням Київської міської ради відповідно до статті 141 Земельного кодексу України та статті 31 Закону України "Про оренду землі" у зв'язку із набуттям зацікавленою особою права власності на індивідуальний гараж, житловий або дачний будинок та господарські будівлі і споруди, які розташовані на земельній ділянці;

нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (гаража, житлового або дачного будинку та інших будівель, споруд) та копія матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці;

копію паспорта громадянина;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

довіреність або засвідчену в установленому порядку її копію, на підставі якої інтереси заявника (громадянина) представляє уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником).

У клопотанні про передачу земельної ділянки у власність без складання документації із землеустрою (далі - клопотання) відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" зазначається в довільній формі згода громадянина на обробку в ПК "Кадастр" його персональних даних, зазначених у клопотанні та доданих до нього документах.

4. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня передає цю заяву з доданими до неї документами, сформованими у кадастрову справу, до Департаменту земельних ресурсів, а у випадку надходження до Київської міської ради клопотання секретаріат Київської міської ради у день реєстрації цього клопотання або протягом наступного робочого передає його через приймальню Київради з земельних питань до Департаменту земельних ресурсів для розгляду у строк, що не перевищує 10 робочих днів, та для формування кадастрової справи, якщо така не сформована, і підготовки проекту рішення Київської міської ради про передачу земельної ділянки безоплатно у приватну власність чи оренду або про відмову в передачі земельної ділянки у власність чи оренду.

5. У разі надходження до Департаменту земельних ресурсів документації із землеустрою або клопотання для передачі земельної ділянки без складання документації із землеустрою, які не відповідають вимогам законодавства та цього Порядку, документація із землеустрою та додані до неї документи (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на підставах, визначених частиною шостою статті 13 цього Порядку, або технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на підставах, визначених частиною шостою статті 16 цього Порядку) або документи, додані до клопотання (не додано в повному обсязі документи, визначені пунктом 3.2 частини третьої цієї статті), повертаються Департаментом земельних ресурсів через приймальню Київради із земельних питань громадянину на доопрацювання.

У разі повернення документації із землеустрою з доданими до неї документами або документів, доданих до клопотання про передачу земельної ділянки без складання документації із землеустрою, Департамент земельних ресурсів письмово зазначає підстави такого повернення.

Після усунення громадянином зазначених Департаментом земельних ресурсів недоліків повторне повернення документів не допускається.

6. На підставі розробленої і погодженої документації із землеустрою або клопотання про передачу земельної ділянки без складання документації із землеустрою, крім випадків, визначених частиною п'ятою цієї статті, Департамент земельних ресурсів готує проект рішення Київської міської ради про передачу земельної ділянки безоплатно у приватну власність чи в оренду або про відмову в передачі земельної ділянки у власність чи в оренду.

7. У рішенні про передачу земельної ділянки зазначається кадастровий номер земельної ділянки, що передається у власність або в оренду, та номер кадастрової справи.

8. Рішення приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком, та у строки, встановлені законодавством.

Суб'єктом подання проекту рішення виступає Департамент земельних ресурсів, а проект рішення у цьому разі підписується директором та керівником юридичної служби цього департаменту та подається на розгляд Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

9. Рішення про передачу громадянину земельної ділянки у власність чи в оренду або про відмову в передачі земельної ділянки у власність чи в оренду видається секретаріатом Київської міської ради громадянину, а засвідчена копія такого рішення надсилається із супровідним листом до територіального органу у м. Києві центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру, копія рішення про передачу громадянину земельної ділянки у власність чи в оренду надсилається також до Департаменту містобудування та архітектури.

10. Копія рішення Київської міської ради про передачу громадянину земельної ділянки у власність чи в оренду або про відмову у передачі земельної ділянки у власність чи оренду разом з відповідною кадастровою справою передається до Департаменту земельних ресурсів.

Розділ 8. Приватизація земельних ділянок, наданих у користування громадянам до введення в дію Земельного кодексу УРСР від 15.03.91

Стаття 22. Приватизація земельних ділянок, наданих у користування громадянам до введення в дію Земельного кодексу УРСР від 15.03.91

1. Приватизація громадянами земельних ділянок, які перебувають у їхньому користуванні, наданих в користування до 15.03.91 - до введення в дію Земельного кодексу Української РСР і на яких розташовані житлові будинки, право власності на які зареєстровано, здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розробленої відповідно до вимог законодавства та цього Порядку, після присвоєння таким земельним ділянкам кадастрового номера в порядку, встановленому пунктом 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про Державний земельний кадастр".

2. Приватизація громадянами земельних ділянок, які перебувають у їхньому користуванні на підставі державних актів на право постійного користування землею або договорів оренди землі і яким присвоєно кадастровий номер земельної ділянки та без зміни її цільового призначення, здійснюється на підставі технічних матеріалів та документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою.

3. У всіх інших випадках безоплатне одержання у власність (приватизація) громадянами земельних ділянок, які перебувають у їхньому користуванні, для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів, а також ведення садівництва, в тому числі колективного садівництва громадянами - членами садівницьких товариств, здійснюється відповідно до розділу 7 цього Порядку.

4. У заявах щодо приватизації земельної ділянки громадянином відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" зазначається в довільній формі згода громадянина на обробку в ПК "Кадастр" його персональних даних, зазначених у заяві та доданих до неї документах.

Стаття 23. Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для приватизації земельної ділянки, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано

1. Громадянин, у користуванні якого перебуває земельна ділянка, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано, з метою встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для приватизації земельної ділянки подає безпосередньо до Департаменту земельних ресурсів заяву в довільній формі про організацію робіт із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (далі - заява).

2. До заяви, у якій зазначається місце розташування земельної ділянки, додаються такі технічні матеріали та документи:

графічні матеріали у масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено місце розташування та розмір земельної ділянки, а саме: витяг з міського земельного кадастру та витяг з містобудівного кадастру;

нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (житлового будинку та інших будівель, споруд), які розташовані на земельній ділянці;

копія матеріалів технічної інвентаризації розташованих на земельній ділянці об'єктів нерухомого майна (житлового будинку та інших будівель, споруд);

документ, що посвідчує право громадянина на користування земельною ділянкою (рішення виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих про надання земельної ділянки в користування або про затвердження обмірів земельної ділянки, яким земельна ділянка надавалась у користування до 15.03.91 - до введення в дію Земельного кодексу Української РСР, або витяги чи архівні довідки з земельно-шнурових книг сільськогосподарських підприємств і організацій та погосподарських книг сільських рад, витяги чи архівні довідки з реєстрових книг виконавчих комітетів селищних рад народних депутатів, територію яких включено в межі міста Києва, накази колгоспів, радгоспів, інших підприємств, організацій і установ, які відповідно до Земельного кодексу Української РСР 1970 року надавали із закріплених за ними земель земельні ділянки у вторинне користування, або договір про надання в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва житлового будинку на праві особистої власності, договір про надання в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва житлового будинку, договір на право забудови);

копія паспорта громадянина України;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представлятиме уповноважена нею особа (у разі якщо заява подається представником).

3. У разі якщо на земельній ділянці розташований житловий будинок, господарські будівлі і споруди, що перебувають у спільній власності кількох громадян України, заява подається одночасно всіма співвласниками житлового будинку.

4. Департамент земельних ресурсів у строк, що не перевищує 10 робочих днів, розглядає подані громадянином технічні матеріали і документи та у разі їх відповідності законодавству і наявності правових підстав для приватизації громадянином земельної ділянки видає протягом цього строку завдання на проектування громадянину або розробнику документації із землеустрою, зазначеному у заяві.

5. У разі невідповідності заяви та складу доданих до неї документів вимогам цього Порядку заява по суті не розглядається Департаментом земельних ресурсів, про що громадянина інформують відповідним листом протягом семи робочих днів з дня надходження заяви.

У цьому разі громадянин або уповноважена ним особа мають право отримати додані до заяви документи в Департаменті земельних ресурсів для приведення їх у відповідність до вимог цього Порядку, а при отриманні документів на звороті заяви громадянином або уповноваженою ним особою робиться відповідна відмітка з описом отриманих документів, яка скріплюється підписом громадянина або уповноваженої ним особи із зазначенням дати отримання документів.

Після усунення громадянином зазначених Департаментом земельних ресурсів недоліків повторне повернення заяви не допускається.

Після приведення документів, що були додані до заяви, у відповідність до вимог цього Порядку, громадянин повторно подає заяву в порядку, встановленому цією статтею.

6. У разі відсутності правових підстав для приватизації земельної ділянки Департамент земельних ресурсів протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви надсилає громадянину відповідне повідомлення-роз'яснення.

7. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється на підставі заяви громадянина та виданого Департаментом земельних ресурсів завдання на проектування.

8. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється за замовленням землекористувача виконавцем робіт із землеустрою, який відповідно до законодавства є розробником документації із землеустрою.

9. Умови і строки розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) визначаються договором, укладеним між громадянином і розробником документації із землеустрою, а строк розроблення технічної документації не повинен перевищувати встановленого законодавством максимального строку складання документації із землеустрою.

10. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється відповідно до вимог, визначених законодавством та цим Порядком.

Стаття 24. Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано

1. Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано, з метою приватизації земельної ділянки здійснюється територіальним органом у м. Києві центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, на підставі розробленої технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в порядку, встановленому Законом України "Про Державний земельний кадастр" та Порядком ведення Державного земельного кадастру, а також з дотриманням вимог Закону України "Про адміністративні послуги".

Стаття 25. Внесення відомостей про технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано, до міського земельного кадастру

1. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) після державної реєстрації земельної ділянки подається розробником документації із землеустрою від імені зацікавленої особи, якщо інше не встановлено договором на розроблення документації із землеустрою, із відповідною заявою в довільній формі до Департаменту земельних ресурсів для внесення до міського земельного кадастру відомостей про документацію із землеустрою.

До Департаменту земельних ресурсів подаються:

оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

електронний файл.

Стаття 26. Подання заяви про приватизацію земельної ділянки, її розгляд Київською міською радою та прийняття рішення про приватизацію земельної ділянки

1. Після присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано, внесення відомостей про документацію із землеустрою до міського земельного кадастру або у разі коли право громадянина на користування земельною ділянкою посвідчено державним актом на право постійного користування землею чи договором оренди землі, громадянин звертається до Київської міської ради із заявою про приватизацію земельної ділянки через приймальню Київради з земельних питань.

2. До заяви про приватизацію земельної ділянки додаються:

а) у разі приватизації земельної ділянки, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано, і якій присвоєно кадастровий номер на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):

оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження присвоєння їй кадастрового номера;

довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представляє уповноважена нею особа (у разі якщо заява подається представником);

б) у разі приватизації земельної ділянки без зміни її меж та цільового призначення, право громадянина на користування якою посвідчено державним актом на право постійного користування землею чи договором оренди землі, такі технічні матеріали та документи, що підтверджують зокрема розмір земельної ділянки тощо:

графічні матеріали у масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено місце розташування земельної ділянки, а саме: витяг з міського земельного кадастру;

копія державного акта на право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди землі;

технічна документація із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - у випадку відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у зв'язку із повною (частковою) втратою в натурі (на місцевості) межових знаків, їх пошкодженням, що унеможливлює використання межових знаків;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (житлового будинку та інших будівель, споруд) та копії матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна у разі розташування такого майна на земельній ділянці;

копія паспорта громадянина України;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представлятиме уповноважена нею особа (у разі якщо заява подається представником).

3. У разі якщо на земельній ділянці розташований житловий будинок, господарські будівлі і споруди, що перебувають у спільній власності кількох громадян України, заява подається одночасно всіма співвласниками житлового будинку.

4. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації заяви про приватизацію земельної ділянки або протягом наступного робочого дня передає цю заяву з доданими до неї документами, сформованими у кадастрову справу, до Департаменту земельних ресурсів для їх розгляду у строк, що не перевищує 10 робочих днів.

5. У разі надходження до Департаменту земельних ресурсів заяви про приватизацію земельної ділянки та складу доданих до неї документів, які не відповідають вимогам цього Порядку, заява про приватизацію земельної ділянки по суті не розглядається і разом з доданими до заяви документами повертається Департаментом земельних ресурсів через приймальню Київради з земельних питань громадянину на доопрацювання, про що громадянина інформують відповідним листом протягом десяти робочих днів з дня надходження клопотання.

У цьому разі громадянин або уповноважена ним особа отримують додані до заяви документи в приймальні Київради з земельних питань для приведення їх у відповідність до вимог цього Порядку, а при отриманні документів на звороті заяви громадянином або уповноваженою ним особою робиться відповідна відмітка з описом отриманих документів, яка скріплюється підписом громадянина або уповноваженої ним особи із зазначенням дати отримання документів.

Після усунення громадянином зазначених Департаментом земельних ресурсів недоліків повторне повернення заяви не допускається.

Після доопрацювання документації із землеустрою або технічних матеріалів та документів, які подаються для приватизації земельної ділянки, заява про приватизацію земельної ділянки та документація із землеустрою або технічні матеріали і документи подаються громадянином в порядку, встановленому цією статтею.

6. У разі відсутності правових підстав для приватизації земельної ділянки Департамент земельних ресурсів протягом 10 робочих днів з дня надходження з приймальні Київради з земельних питань заяви про приватизацію земельної ділянки надсилає громадянину відповідне повідомлення-роз'яснення.

7. У разі наявності правових підстав для приватизації громадянином земельної ділянки Департамент земельних ресурсів готує висновок щодо можливості приватизації земельної ділянки (безоплатної передачі у власність) та відповідний проект рішення Київської міської ради про приватизацію земельної ділянки.

8. У рішенні про приватизацію земельної ділянки зазначається кадастровий номер земельної ділянки, що передається у власність, її розмір (площа) та номер кадастрової справи.

9. Рішення про приватизацію земельної ділянки приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради з урахуванням особливостей, встановлених цим порядком, та у строки, встановлені законодавством.

Суб'єктом подання проекту рішення виступає Департамент земельних ресурсів, а проект рішення у цьому разі підписується директором та керівником юридичної служби цього департаменту та подається на розгляд Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

10. Рішення про приватизацію земельної ділянки видається секретаріатом Київської міської ради громадянину, а засвідчена копія такого рішення надсилається із супровідним листом до територіального органу у м. Києві центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин для внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру, а також надсилається до Департаменту містобудування та архітектури.

11. Копія рішення Київської міської ради про приватизацію земельної ділянки разом з відповідною кадастровою справою передається до Департаменту земельних ресурсів.

Розділ 9. Вимоги до складу документації із землеустрою

Стаття 27. Вимоги до складу та змісту документації із землеустрою

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, технічна документація із землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок (далі - види документації) розробляються з дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки відповідної документації із землеустрою.

2. Документація із землеустрою складається з текстової та графічної частин.

3. До проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки додаються затверджені в установленому порядку матеріали погодження місця розташування об'єкта (у разі якщо було погодження місця розташування об'єкта).

4. Текстова частина документації із землеустрою має містити:

пояснювальну записку - для всіх видів документації;

завдання зацікавленої особи розробнику документації із землеустрою на розроблення проекту землеустрою - для всіх видів документації;

копію клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою - для всіх видів документації, крім випадку встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) при приватизації земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано;

дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою - для всіх видів документації, крім випадку встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) при приватизації земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано;

нотаріально посвідчену письмову згоду землекористувача на вилучення земельної ділянки чи її частини (у разі необхідності вилучення земельної ділянки) або припинення права користування земельною ділянкою чи її частиною (у разі добровільної відмови від права користування земельною ділянкою) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (припинення права користування) земельної ділянки та умов її вилучення та документи, що додаються до згоди землекористувача згідно з цим Порядком, а також документи, що посвідчують правонаступництво землекористувача, якщо таке було, - для проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або у разі ненадання чи відмови у наданні такої згоди - рішення суду про вирішення цього питання, крім випадків встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) при приватизації земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, та передачі (надання) земельної ділянки на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для експлуатації та обслуговування набутого житлового будинку, будівлі, споруди;

нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), якщо такі розташовані на земельній ділянці, для всіх видів документації;

копію матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці, - для всіх видів документації;

довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями - для проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

витяг з містобудівного кадастру із відомостями, що характеризують чинні на певній території містобудівні регламенти та інші умови проведення містобудівної діяльності, містобудівні умови та обмеження, а також (у разі наявності) вимоги та обмеження щодо використання земельних ділянок і розташованих на них об'єктів нерухомості - для всіх видів документації;

копії рішень уповноважених органів про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у разі подачі клопотання щодо передачі (надання) земельної ділянки, яка надавалась в користування до 15.03.91 - до введення в дію Земельного кодексу Української РСР) або довідки Департаменту містобудування та архітектури про відсутність в архіві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки - для проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

документ, що посвідчує право громадянина на користування земельною ділянкою, - для технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) при приватизації земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано;

розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законодавством);

розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законодавством);

акт приймання-передачі межових знаків на зберігання - у разі формування земельної ділянки або відновлення меж земельної ділянки;

акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності - у разі формування земельної ділянки або відновлення меж таких зон;

перелік обмежень у використанні земельних ділянок - для всіх видів документації у разі наявності таких обмежень;

розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки, виконаний відповідним суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста, затвердженої рішенням Київської міської ради, - для всіх видів документації;

засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи установчі документи (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копію реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копію документа, що посвідчує особу, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) - для всіх видів документації;

матеріали погодження та державної експертизи проекту землеустрою (у разі проведення обов'язкової або добровільної експертизи) - для проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

інші матеріали та документи, визначені цим Порядком, в тому числі ті, які додаються до відповідних клопотань про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, а також необхідні для здійснення державної реєстрації земельної ділянки, визначені Порядком ведення Державного земельного кадастру, - для всіх видів документації.

5. Графічна частина документації із землеустрою має містити:

викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, визначені законодавством та цим Порядком, на яких зазначено місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

витяг з міського земельного кадастру для всіх видів документації;

актуалізований топоплан зйомки території у масштабі 1:500 з нанесенням меж земельної ділянки та підземних і наземних інженерних мереж (у разі формування земельної ділянки та при передачі (наданні) земельної ділянки для містобудівної діяльності або експлуатації існуючих об'єктів) або 1:2000 (у разі передачі (надання) земельних ділянок закладам системи освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, а також у разі приватизації земельної ділянки, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано) - для всіх видів документації;

план земельної ділянки з ситуаційною схемою розташування об'єкта в районі забудови, обов'язковими елементами якого є ситуаційна схема розташування земельної ділянки в системі кварталів населеного пункту, план міського земельного кадастру, креслення земельної ділянки, передбаченої для передачі (надання), експлікація земельних угідь, умовні позначення, масштаб креслення, реквізити розробника документації із землеустрою, підпис та особиста печатка сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, - для всіх видів документації;

план земельної ділянки з визначенням зон обмежень (у разі їх наявності) у її використанні, їхніх меж, лінійних розмірів та площі - для всіх видів документації;

план розташування земельної ділянки у схемі економіко-планувальних зон міста відповідно до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста, затвердженої рішенням Київської міської ради, із зазначенням базової вартості 1 кв. м землі, номера і назви економіко-планувальної зони, локальних коефіцієнтів, які характеризують місце розташування земельної ділянки, - для всіх видів документації;

матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість), що відображають координати поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), - у разі формування земельної ділянки або відновлення меж земельної ділянки;

відомості про обчислення площі земельної ділянки - у разі формування земельної ділянки або відновлення меж земельної ділянки;

кадастровий план земельної ділянки - для всіх видів документації;

інші графічні матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, необхідні для здійснення державної реєстрації земельної ділянки, визначені Порядком ведення Державного земельного кадастру.

6. Фрагмент схеми економіко-планувальних зон виконується на основі схеми вулично-шляхової мережі із зазначенням місця розташування земельної ділянки, меж економіко-планувальних зон, їх номерів, зони дії локальних факторів базової вартості 1 кв. м землі.

7. Пояснювальна записка документації із землеустрою має містити аналіз всіх матеріалів цієї документації, зокрема:

матеріалів, що обґрунтовують розмір, місце розташування та цільове призначення земельної ділянки, - для всіх видів документації;

щодо існуючих та можливих обмежень у використанні земельної ділянки (за їх наявності) - для всіх видів документації;

щодо існуючого характеру землекористування в районі розташування земельної ділянки - для всіх видів документації;

проектного рішення стосовно визначення меж земельної ділянки - у разі формування земельної ділянки;

результатів польового обстеження земельної ділянки та фактичного стану її господарського використання - для всіх видів документації;

щодо наявності чи відсутності зелених насаджень - для всіх видів документації;

відомостей про правовий статус земельної ділянки, суміжних землевласників та землекористувачів - для всіх видів документації;

про цільове призначення земельної ділянки та видів її використання в межах певної категорії земель - для всіх видів документації;

пропонованого порядку вирішення майнових питань щодо земельної ділянки, нерухомого майна (будівель, споруд), яке планується знести (перенести) під час забудови, із посиланнями на документи, які дають можливість вирішити майнові питання (договори, угоди, інші правочини, гарантійні листи, рішення суду, висновки комісій тощо), - у разі необхідності;

інших документів, визначених цим Порядком, в тому числі тих, які додаються до відповідних клопотань про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, а також необхідних для здійснення державної реєстрації земельної ділянки, визначених Порядком ведення Державного земельного кадастру, - для всіх видів документації.

Розділ 10. Передача орендарем земельної ділянки або її частини в суборенду

Стаття 28. Подання клопотання про надання дозволу на передачу земельної ділянки (її частини) в суборенду

1. Орендар, який має намір передати земельну ділянку чи її частину в суборенду, у разі відсутності в рішенні Київської міської ради та договорі оренди земельної ділянки пункту (умов договору) про право орендаря на передачу земельної ділянки (її частини) в суборенду без додаткового прийняття на це рішення Київської міської ради, звертається до Київської міської ради з клопотанням про надання дозволу на передачу земельної ділянки (її частини) в суборенду через приймальню Київради з земельних питань.

2. До клопотання про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду додаються:

графічні матеріали у масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено місце розташування земельної ділянки, а саме: витяг з міського земельного кадастру;

копія договору оренди земельної ділянки та документи, що посвідчують реєстрацію права оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, якщо право оренди зареєстровано після 01.01.2013;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), якщо такі розташовані на земельній ділянці;

копія матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці;

технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди (у разі наміру передати в суборенду частину земельної ділянки);

технічна документація із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - у випадку відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у зв'язку із повною (частковою) втратою в натурі (на місцевості) межових знаків, їх пошкодженням, що унеможливлює використання межових знаків;

засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представлятиме уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником).

3. Склад технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, визначається відповідно до Закону України "Про землеустрій" та вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру.

4. У разі невідповідності клопотання про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду та складу доданих до нього документів вимогам цього Порядку клопотання не приймається.

5. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації клопотання про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду або протягом наступного робочого дня передає це клопотання з доданими до нього документами, сформованими у справу-клопотання, до Департаменту земельних ресурсів для його опрацювання у строк, що не перевищує 10 робочих днів.

6. У випадку надходження до Департаменту земельних ресурсів клопотання про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду, яке не відповідає вимогами частини другої цієї статті, таке клопотання разом з доданими до нього документами повертається Департаментом земельних ресурсів через приймальню Київради із земельних питань орендарю на доопрацювання.

У випадку повернення клопотання про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду Департамент земельних ресурсів письмово зазначає підстави такого повернення.

Після усунення орендарем зазначених Департаментом земельних ресурсів недоліків повторне повернення клопотання та доданих до нього документів не допускається.

Стаття 29. Надання дозволу Київської міської ради на передачу земельної ділянки (її частини) в суборенду

1. Реєстраційний номер справи-клопотання про надання дозволу на передачу земельної ділянки (її частини) в суборенду є одночасно реєстраційним номером відповідного клопотання в Департаменті земельних ресурсів.

2. Департамент земельних ресурсів за результатами опрацювання клопотання про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду, крім випадку, визначеного частиною шостою статті 28 цього Порядку, розробляє проект рішення Київської міської ради про надання дозволу на передачу земельної ділянки (її частини) в суборенду (або проект рішення про відмову у наданні такого дозволу), який розглядається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком.

Суб'єктом подання проекту рішення виступає Департамент земельних ресурсів, а проект рішення у цьому разі підписується директором та керівником юридичної служби цього департаменту та подається на розгляд Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

3. Рішення про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду або про відмову в наданні такого дозволу приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради, та у строки, встановлені законодавством.

4. Рішення про надання дозволу Київської міської ради на передачу земельної ділянки в суборенду або рішення про відмову в наданні такого дозволу видається секретаріатом Київської міської ради орендарю.

5. Копія дозволу рішення про надання дозволу Київської міської ради на передачу земельної ділянки в суборенду або рішення про відмову в наданні такого дозволу разом із відповідною справою-клопотанням передається до Департаменту земельних ресурсів.

6. Розгляд клопотання про передачу земельної ділянки (її частини) в суборенду здійснюється Київською міською радою відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про оренду землі".

Стаття 30. Внесення до Державного земельного кадастру та до міського земельного кадастру відомостей про суборенду, яка поширюється на частину земельної ділянки

1. Відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, вносяться до Державного земельного кадастру до здійснення державної реєстрації цього права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

2. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, яка поширюється на частину земельної ділянки, здійснюється територіальним органом у м. Києві центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин в порядку, встановленому Законом України "Про Державний земельний кадастр" та Порядком ведення Державного земельного кадастру, а також з дотриманням вимог законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги".

3. Після внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, але до здійснення державної реєстрації цього права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, такі відомості вносяться до міського земельного кадастру за заявою орендаря або розробника документації із землеустрою, якщо це передбачено договором на виконання робіт із землеустрою.

До Департаменту земельних ресурсів із заявою в довільній формі подаються:

технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди;

витяг з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди;

електронний файл.

Розділ 11. Оформлення права власності чи користування земельною ділянкою

Стаття 31. Оформлення та виникнення права власності, права оренди або постійного користування земельною ділянкою

1. Рішення Київської міської ради про передачу земельної ділянки у власність, в оренду або в постійне користування приймаються без здійснення державної реєстрації права комунальної власності територіальної громади міста Києва на такі земельні ділянки, крім випадків, коли право власності на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва вже зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

2. Після прийняття Київською міською радою рішення про передачу земельної ділянки із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва в постійне користування, в оренду або у приватну власність оформлення та реєстрація права комунальної власності територіальної громади міста Києва на земельну ділянку, право постійного користування, оренди земельної ділянки або приватної власності на земельну ділянку здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

3. Державна реєстрація права комунальної власності територіальної громади міста Києва на земельні ділянки, сформовані із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва, здійснюється після затвердження в порядку, встановленому Земельним кодексом України та цим Порядком, документації із землеустрою, за якою здійснено таке формування, одночасно із державною реєстрацією похідного речового права на такі земельні ділянки (постійне користування, оренда), крім випадків, коли рішенням Київської міської ради про затвердження документації із землеустрою та передачу (надання) земельної ділянки передбачено здійснення державної реєстрації переходу права власності на земельні ділянки.

4. При поновленні або внесенні змін до договорів оренди земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Києва, право комунальної власності територіальної громади міста Києва на які не зареєстровано відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", державна реєстрація права комунальної власності територіальної громади міста Києва здійснюється одночасно з державною реєстрацією права оренди земельної ділянки.

5. При наданні у постійне користування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Києва, право комунальної власності територіальної громади міста Києва на які не зареєстровано відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", державна реєстрація права комунальної власності територіальної громади міста Києва здійснюється одночасно з державною реєстрацією права постійного користування такими земельними ділянками.

6. Право постійного користування чи оренди (суборенди) земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва або право приватної власності на земельну ділянку, набуту із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва, виникають з моменту державної реєстрації цих прав у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

7. Департамент земельних ресурсів відповідно до законів України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" та інших законів здійснює заходи для реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки територіальної громади міста Києва та організовує здійснення державної реєстрації права постійного користування або оренди таких земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Києва.

8. Сплата державного мита за реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки територіальної громади міста Києва, права оренди (суборенди) або постійного користування земельними ділянками комунальної власності територіальної громади міста Києва та внесення плати за надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підтвердження реєстрації права власності, права оренди або постійного користування земельними ділянками здійснюється в установленому законодавством порядку.

Стаття 32. Укладення договору оренди (суборенди) земельної ділянки

1. Зацікавлена особа, на користь якої прийнято рішення про передачу в оренду земельної ділянки, звертається до Департаменту земельних ресурсів щодо отримання проекту договору оренди земельної ділянки відповідно до Типової форми договору оренди землі, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та умов передачі земельної ділянки в оренду, визначених рішенням Київської міської ради про передачу зацікавленій особі земельної ділянки в оренду.

2. До звернення зацікавлена особа надає додатки, які є невід'ємними частинами договору оренди, що передбачені Законом України "Про оренду землі", для їх перевірки на відповідність чинному законодавству та рішенням Київради.

3. Департамент земельних ресурсів протягом 14 робочих днів з дня надходження звернення готує проект договору оренди земельної ділянки та перевіряє надані зацікавленою особою додатки до договору оренди на відповідність вимогам законодавства, готує розрахунок розміру орендної плати за земельну ділянку, узгоджує із зацікавленою особою істотні умови договору і, за відсутності заперечень, передає зацікавленій особі (представнику) за актом приймання-передачі або надсилає поштою погоджений проект договору. Проект договору оренди земельної ділянки візується керівником Департаменту земельних ресурсів. Додаткові погодження та/або візи, не передбачені цим Порядком, не допускаються.

4. Договір оренди земельної ділянки укладається у письмовій формі між Київською міською радою та зацікавленою особою і посвідчується нотаріально.

5. Якщо договір оренди землі зацікавленою особою з її вини не укладений в установленому законодавством порядку протягом п'яти місяців з моменту набуття чинності рішенням Київської міської ради про передачу відповідної земельної ділянки в оренду, то розмір річної орендної плати на період, аналогічний терміну прострочення укладання договору оренди землі, встановлюється у двократному розмірі, але не більше дванадцяти відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

6. Департамент земельних ресурсів веде облік укладених договорів оренди земельних ділянок з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про оренду землі" та Податкового кодексу України щодо надання відповідним контролюючим органам, визначеним податковим законодавством, переліку орендарів, з якими Київською міською радою укладено відповідні договори оренди землі.

7. У рішенні Київської міської ради про передачу земельної ділянки в оренду обов'язково зазначається відповідно до витягу з Державного земельного кадастру дата державної реєстрації сформованої земельної ділянки та встановлюється, що таке рішення втрачає чинність у разі якщо протягом року з дня державної реєстрації земельної ділянки не укладений відповідний договір оренди земельної ділянки та у встановленому законом порядку скасовано державну реєстрацію такої земельної ділянки, а у разі якщо в оренду передається земельна ділянка, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі та право комунальної власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, рішення Київської міської ради втрачає чинність, якщо протягом року з дня набрання ним чинності не укладено відповідного договору оренди.

8. У разі припинення договору оренди земельної ділянки, в тому числі після закінчення строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки, крім випадку використання орендарем права на поновлення договору оренди, а також у разі розірвання договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути Київській міський раді земельну ділянку на умовах, визначених договором оренди, та за актом приймання-передачі, який від імені Київської міської ради підписується уповноваженою особою - директором Департаменту земельних ресурсів та скріплюється печаткою цього департаменту.

У цьому разі акт приймання-передачі земельної ділянки підписується за умови виконання орендарем умов договору оренди землі щодо її повернення і приведення земельної ділянки у придатний до використання стан, перевірка якого здійснюється в порядку самоврядного контролю за використанням та охороною земельної ділянки, встановленого рішенням Київської міської ради, а також за умови відсутності заборгованості щодо сплати орендної плати за земельну ділянку, підтвердженої довідкою відповідного контролюючого органу, визначеного податковим законодавством.

Після закінчення строку договору оренди земельної ділянки, на який його було укладено, та до підписання акта приймання-передачі земельної ділянки плата за землю справляється відповідно до умов договору.

Після підписання акта приймання-передачі Департамент земельних ресурсів інформує відповідний контролюючий орган, визначений податковим законодавством, про повернення орендарем земельної ділянки Київській міській раді.

Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця. У разі невиконання орендарем обов'язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки.

9. Договір суборенди земельної ділянки (її частини) укладається у такій же формі, в якій укладено договір оренди відповідної земельної ділянки.

10. Умови договору суборенди земельної ділянки (її частини) мають обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому, а строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі.

11. У разі припинення договору оренди земельної ділянки чинність договору суборенди земельної ділянки (її частини) припиняється.

Розділ 12. Поновлення договору оренди земельної ділянки та зміна виду використання земельної ділянки

Стаття 33. Подання клопотання про поновлення договору оренди земельної ділянки

1. Після закінчення терміну, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий термін (поновлення договору оренди землі).

2. Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, звертається до Київської міської ради з клопотанням про поновлення договору оренди землі (листом-повідомленням) через приймальню Київради з земельних питань.

3. До листа-повідомлення додаються:

проект додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки, підписаний та скріплений печаткою орендаря (за наявності);

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд) та копія матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці;

довідка відповідного контролюючого органу, визначеного податковим законодавством, про відсутність заборгованості по сплаті орендної плати;

технічна документація із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - у випадку відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у зв'язку із повною (частковою) втратою в натурі (на місцевості) межових знаків, їх пошкодженням, що унеможливлює використання межових знаків;

документи, які підтверджують виконання умов договору оренди щодо будівництва об'єкта на земельній ділянці або які обґрунтовують необхідність поновлення договору оренди для початку або завершення такого будівництва (у разі якщо договором оренди встановлювався строк для завершення будівництва об'єкта);

засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника орендаря копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представлятиме уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником).

4. Орендар зобов'язаний подати до Київської міської ради лист-повідомлення до закінчення строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до закінчення строку договору оренди землі.

5. У разі невідповідності листа-повідомлення про поновлення договору оренди земельної ділянки та складу доданих до нього документів вимогам цього Порядку клопотання не приймається.

6. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації листа-повідомлення про поновлення договору оренди земельної ділянки або протягом наступного робочого дня передає цей лист-повідомлення з доданими до нього документами, сформованими у кадастрову справу, до Департаменту земельних ресурсів.

7. У разі зміни меж (формування нової земельної ділянки) або зміни цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється за результатами розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди, встановленому розділами 2 і 4 цього Порядку.

Стаття 34. Розгляд клопотання про поновлення договору оренди земельної ділянки та прийняття Київською міською радою рішення щодо поновлення договору оренди землі

1. Департамент земельних ресурсів розглядає лист-повідомлення щодо поновлення договору оренди земельної ділянки та здійснює комплексний аналіз наданих орендарем документів на відповідність вимогам законодавства і надає висновок щодо можливості поновлення договору оренди земельної ділянки, а також готує проект рішення Київської міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки або відмову у поновленні договору, крім випадків, встановлених пунктом 6 цієї статті.

2. Рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки або про відмову в його поновленні приймається Київською міською радою, крім випадків, встановлених пунктом 6 цієї статті, відповідно до Регламенту Київської міської ради з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком, та у строки, визначені законодавством.

Суб'єктом подання проекту рішення виступає Департамент земельних ресурсів, а проект рішення у цьому разі підписується директором та керівником юридичної служби цього департаменту та подається на розгляд Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

3. У рішенні про поновлення договору оренди земельної ділянки або про відмову в його поновленні зазначається кадастровий номер земельної ділянки.

4. Рішення Київської міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки або про відмову в його поновленні видається секретаріатом Київської міської ради орендарю або уповноваженому ним представнику, а засвідчена копія такого рішення надсилається із супровідним листом до територіального органу в м. Києві центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру.

5. Копія рішення Київської міської ради разом з відповідною кадастровою справою передається до Департаменту земельних ресурсів.

6. Договори оренди земельних ділянок, строк дії яких закінчився, поновлюються на той самий строк без прийняття Київською міською радою рішення про поновлення договору оренди у разі коли орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення цього строку листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі та за умови згоди орендаря на приведення розмірів орендної плати за земельну ділянку та інших умов договору у відповідність до вимог законодавства.

У цьому разі Київський міський голова або заступник міського голови - секретар Київради відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" є уповноваженою особою на підписання договорів про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок (виключно в частині розміру орендної плати, строку та умов поновлення) після розгляду цього питання постійною комісією Київської міської ради з питань містобудування, архітектури і землекористування.

7. Розгляд питання щодо поновлення договорів здійснюється постійною комісією Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування на підставі поданих Департаментом земельних ресурсів документів.

8. Якщо Департаментом земельних ресурсів або постійною комісією Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування виявлено порушення умов договору оренди земельної ділянки або невідповідність використання земельної ділянки містобудівній документації чи документації із землеустрою, остаточне рішення щодо можливості поновлення договору оренди земельної ділянки приймається Київською міською радою.

Стаття 35. Укладення додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки

1. Після прийняття Київською міською радою рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки або поновлення договору оренди у випадку, визначеному частиною шостою статті 34 цього Порядку, Департамент земельних ресурсів повідомляє орендаря про необхідність підписання додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки.

2. Додаткова угода про поновлення договору оренди земельної ділянки відповідно до рішення Київської міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки або у разі поновлення договору оренди у випадку, визначеному частиною шостою статті 34 цього Порядку, готується Департаментом земельних ресурсів та погоджується з орендарем.

3. Додаткова угода про поновлення договору оренди земельної ділянки укладається у такій же формі, в якій укладено договір оренди відповідної земельної ділянки, та на підставі рішення Київської міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки, крім випадку, визначеного частиною шостою статті 34 цього Порядку.

4. У разі поновлення договору оренди земельної ділянки реєстрація права оренди земельної ділянки здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Стаття 36. Зміна виду використання земельної ділянки

1. Землекористувач, зацікавлений у зміні виду використання земельної ділянки, що перебуває в його користуванні, звертається до Київської міської ради з клопотанням про зміну виду використання земельної ділянки через приймальню Київради з земельних питань.

2. До клопотання про зміну виду використання земельної ділянки додаються:

а) технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) з обґрунтуванням можливості зміни виду використання земельної ділянки, до складу якої входять:

графічні матеріали у масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено місце розташування земельної ділянки, а саме: витяг з міського земельного кадастру;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку та/або документи, що посвідчують реєстрацію права користування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

висновок Департаменту містобудування та архітектури щодо можливості зміни виду використання земельної ділянки;

витяг з містобудівного кадастру;

нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), якщо такі розташовані на земельній ділянці;

копія матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці;

засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

б) довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представлятиме уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником).

3. У разі невідповідності клопотання про зміну виду використання земельної ділянки та складу доданих до нього документів вимогам цього Порядку клопотання не приймається.

4. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації клопотання про зміну виду використання земельної ділянки або протягом наступного робочого дня передає це клопотання з доданими до нього документами, сформованими у кадастрову справу, до Департаменту земельних ресурсів.

5. Департамент земельних ресурсів у строк, що не перевищує 10 робочих днів, розглядає клопотання та додані до нього документи і якщо запропонований землекористувачем вид використання земельної ділянки відповідає наявній містобудівній документації і зберігається категорія земель, готує проект рішення Київської міської ради про зміну виду використання земельної ділянки.

6. У випадку надходження до Департаменту земельних ресурсів клопотання про зміну виду використання земельної ділянки, яке не відповідає вимогам частин другої, п'ятої цієї статті, таке клопотання разом з доданими до нього документами повертається Департаментом земельних ресурсів через приймальню Київради із земельних питань землекористувачу.

7. Рішення про зміну виду використання земельної ділянки приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком.

Суб'єктом подання проекту рішення виступає Департамент земельних ресурсів, а проект рішення у цьому разі підписується директором та керівником юридичної служби цього департаменту та подається на розгляд Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

8. Засвідчена копія рішення Київської міської ради видається секретаріатом Київської міської ради землекористувачу, а копія такого рішення разом із кадастровою справою передається до Департаменту земельних ресурсів.

9. Землекористувач після отримання копії рішення Київської міської ради про зміну виду використання земельної ділянки звертається в установленому законодавством порядку до територіального органу у м. Києві центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відповідних змін щодо виду використання земельної ділянки в Державний земельний кадастр та отримання відповідного витягу з Державного земельного кадастру з новим видом використання земельної ділянки.

10. Зміни до договору оренди земельної ділянки вносяться в порядку, встановленому статтею 35 цього Порядку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
04.03.2015 N 195/1060


 

Київська міська рада
м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Місце для
реєстраційних
позначок

_____________________________________________________________
найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи -
підприємця, громадянина
_____________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи / адреса місця проживання фізичної
особи - підприємця або громадянина
_____________________________________________________________
адреса для листування, телефон


КЛОПОТАННЯ
ПРО ПОГОДЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТА

Відповідно до статті 151 Земельного кодексу України прошу погодити місце розташування об'єкта на земельній ділянці за адресою: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
              з метою визначення тимчасової адреси вказати місце розташування земельної ділянки (вулиця, район міста)

Інші відомості про земельну ділянку:

орієнтовний розмір __________________________________________________ гектарів (кв. метрів)

цільове призначення для визначеної мети погодження місця розташування об'єкта ______________
_____________________________________________________________________________________

Із Порядком передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від ____________ N ________, ознайомлений.

До клопотання додаються документи, передбачені Порядком передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, зокрема:
_____________________________________________________________________________________
- обґрунтування необхідності викупу та/або відведення земельної ділянки;
_____________________________________________________________________________________
- графічні матеріали в масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено бажане місце розташування та орієнтовний розмір земельної ділянки, а саме: витяг з міського земельного кадастру та витяг з містобудівного кадастру;

Продовження переліку документів, доданих до клопотання, наводиться на звороті клопотання.

______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця або громадянина / уповноваженої особи

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця

 

Продовження переліку документів, доданих до клопотання:
_____________________________________________________________________________________
- документи щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд) - у разі розташування таких на землях комунальної власності у випадку, коли місце розташування об'єкта, крім земель приватної власності, також погоджується на землях комунальної власності;

_____________________________________________________________________________________
- нотаріально засвідчена письмова згода власника земельної ділянки (землекористувача) на викуп земельної ділянки (її частини) (крім викупу земельної ділянки (її частини) на підставах, що допускають можливість її примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності) із зазначенням розмірів передбаченої для викупу земельної ділянки та умов її викупу*;

_____________________________________________________________________________________
- засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців);

_____________________________________________________________________________________
- довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представлятиме уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником);

_____________________________________________________________________________________
- зазначаються інші документи, що додаються відповідно до Порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві.

____________
* До згоди власника земельної ділянки на викуп земельної ділянки додаються:

а) у разі виникнення права власності на земельну ділянку до 01.01.2013 - копія виданого і зареєстрованого документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

б) у разі виникнення права власності на земельну ділянку після 01.01.2013 - копії документів, що посвідчують оформлення та реєстрацію права власності на земельну ділянку, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку;

в) у разі якщо на земельній ділянці розташовані об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди) - документи щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці, що підтверджують в установленому законом порядку оформлення та реєстрацію права власності на таке нерухоме майно, а також копія матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

____________
Примітка: перелік та реквізити документів, які додаються до клопотання, заповнюються власноручно зацікавленою особою або уповноваженим нею представником.

______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця або громадянина / уповноваженої особи

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця

 


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
04.03.2015 N 195/1060


 

Київська міська рада
м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Місце для
реєстраційних
позначок

_____________________________________________________________
найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи -
підприємця, громадянина
_____________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи / адреса місця проживання фізичної
особи - підприємця або громадянина
_____________________________________________________________
адреса для листування, телефон


КЛОПОТАННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ
НА РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про землеустрій" прошу надати дозвіл на розроблення документації із землеустрою:
_____________________________________________________________________________________
                (вказати вид документації із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або
_____________________________________________________________________________________
        технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), або
_____________________________________________________________________________________
                              технічна документація із землеустрою щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок)

Відомості про земельну ділянку:

місце розташування (адреса) ____________________________________________________________;

орієнтовний розмір __________________________________________________ гектарів (кв. метрів);

цільове призначення __________________________________________________________________;

наміри щодо видів використання земельної ділянки в межах відповідної категорії земель, до яких вона відноситься за своїм основним цільовим призначенням _________________________________;

вид права., на якому зацікавлена особа має намір одержати земельну ділянку:

_____________________________________________________________________________________;
                                                                         (оренда, постійне користування, власність)
земельна ділянка перебуває в користуванні на праві ________________________________________
                                                                                                                                               (вказати вид права: оренда чи
_____________________________________________________________________________________.
           постійне користування - заповнюється у разі подання клопотання про поділ чи об'єднання земельних ділянок)

Із Порядком передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від ____________ N ________, ознайомлений.

До клопотання додаються документи, передбачені Порядком передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, зокрема:
_____________________________________________________________________________________
- графічні матеріали в масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, а саме: витяг з міського земельного кадастру та витяг з містобудівного кадастру.

Перелік документів, доданих до клопотання, наводиться на звороті клопотання.

______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця  / або уповноваженої особи.

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця.

 

Продовження переліку документів, доданих до клопотання:
_____________________________________________________________________________________
- нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки чи її частини при формуванні нової земельної ділянки (у разі необхідності вилучення земельної ділянки) або припинення права користування земельною ділянкою чи її частиною при формуванні нової земельної ділянки (у разі добровільної відмови від права користування земельною ділянкою) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (припинення права користування) земельної ділянки та умов її вилучення, а також документи, що посвідчують правонаступництво землекористувача (якщо таке було)*, або у разі ненадання чи відмови у наданні такої згоди - рішення суду про вирішення цього питання;

_____________________________________________________________________________________
- нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд) та копія матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці, а щодо об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), переданих з комунальної у державну власність, - також копії рішень уповноважених органів щодо передачі із комунальної та прийняття у державну власність об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд) та акти приймання-передачі таких об'єктів;

_____________________________________________________________________________________
- нотаріально посвідчена згода на поділ чи об'єднання земельної ділянки заставодержателів, інших користувачів земельної ділянки, якщо такі є (лише у разі подачі клопотання щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок);

_____________________________________________________________________________________
- копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку (лише у разі подачі клопотання щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок);

_____________________________________________________________________________________
- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі подачі клопотання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або у разі подачі клопотання про отримання дозволу на розроблення технічної документації щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок);

_____________________________________________________________________________________
- засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

_____________________________________________________________________________________
- довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником);

_____________________________________________________________________________________
- зазначаються інші документи, що додаються відповідно до Порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві.

____________
* До згоди землекористувача на вилучення чи припинення права користування земельною ділянкою або до клопотання щодо поділу та/або об'єднання земельних ділянок, а також у разі передачі сформованої земельної ділянки без зміни її цільового призначення додаються:

а) у разі виникнення права користування земельною ділянкою до 01.01.2013 - копія документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

б) у разі виникнення права користування земельною ділянкою після 01.01.2013 - копії документів, що посвідчують оформлення та реєстрацію права користування земельною ділянкою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права користування земельною ділянкою.

У разі подачі клопотання щодо земельної ділянки, яка надавалась в користування до 15.03.91 (до введення в дію Земельного кодексу Української РСР), до згоди землекористувача додаються копії рішень уповноважених органів про передачу земельної ділянки в користування або у разі відсутності землекористувача до клопотання додається довідка Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про відсутність в архіві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки до введення в дію Земельного кодексу Української РСР та/або видані уповноваженими органами інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують відсутність землекористувача та речових прав інших осіб на земельну ділянку, щодо якої подано клопотання

____________
Примітка: перелік та реквізити документів, які додаються до клопотання, заповнюються власноручно зацікавленою особою або уповноваженим нею представником.

______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця або уповноваженої особи

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця

 


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 4
до рішення Київської міської ради
04.03.2015 N 195/1060


 

Київська міська рада
м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Місце для
реєстраційних
позначок

_____________________________________________________________
найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи -
підприємця, громадянина
_____________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи / адреса місця проживання фізичної
особи - підприємця або громадянина
_____________________________________________________________
адреса для листування, телефон


КЛОПОТАННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ
НА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) В СУБОРЕНДУ

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України "Про оренду землі" та "Про землеустрій" прошу надати дозвіл на передачу земельної ділянки (її частини) в суборенду:

Відомості про суборендаря:
_____________________________________________________________________________________
                                 (найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи, в тому числі підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                 (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, в тому числі підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                        (код ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків
                                                                         фізичної особи, в тому числі підприємця)

Відомості про земельну ділянку:

місце розташування (адреса) ____________________________________________________________;

розмір земельної ділянки (її частини) ___________________________________ гектарів (кв. метрів);

цільове призначення __________________________________________________________________;

кадастровий номер ____________________________________________________________________;

види використання земельної ділянки в межах відповідної категорії земель відповідно до відомостей, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі
_____________________________________________________________________________________;
земельна ділянка перебуває в оренді на праві договору оренди _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                       (зазначаються відомості про договір оренди земельної ділянки)
право оренди земельної ділянки зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що посвідчується _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                   (зазначаються відомості про документ, який посвідчує реєстрацію права оренди)

Із Порядком передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від ____________ N ________, ознайомлений.

Перелік документів, які додано до клопотання, наводиться на звороті клопотання.

______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця / або уповноваженої особи

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця.

 

До клопотання додаються документи, передбачені Порядком передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, зокрема:
_____________________________________________________________________________________
- графічні матеріали, на яких зазначено місце розташування земельної ділянки, а саме: витяг з міського земельного кадастру;

_____________________________________________________________________________________
- копія договору оренди земельної ділянки та документи, що посвідчують реєстрацію права оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, якщо право оренди зареєстровано після 01.01.2013;
_____________________________________________________________________________________

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, складовою якого є кадастровий план земельної ділянки (на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки);

_____________________________________________________________________________________
- нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), якщо такі розташовані на земельній ділянці;

_____________________________________________________________________________________
- копія матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці;

_____________________________________________________________________________________
- технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди (у разі наміру передати в суборенду частину земельної ділянки);

_____________________________________________________________________________________
- технічна документація із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - у випадку відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у зв'язку із повною (частковою) втратою в натурі (на місцевості) межових знаків, їх пошкодженням, яке унеможливлює використання межових знаків;

_____________________________________________________________________________________
- засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

_____________________________________________________________________________________
- довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представлятиме уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником);

_____________________________________________________________________________________
- зазначаються інші документи, що додаються відповідно до Порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві.

____________
Примітка: перелік та реквізити документів, які додаються до клопотання, заповнюються власноручно зацікавленою особою або уповноваженим нию представником.

______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця або уповноваженої особи

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця

 


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 5
до рішення Київської міської ради
04.03.2015 N 195/1060


 

Київська міська рада
м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Місце для
реєстраційних
позначок

_____________________________________________________________
найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи -
підприємця, громадянина
_____________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи / адреса місця проживання фізичної
особи - підприємця або громадянина
_____________________________________________________________
адреса для листування, телефон


КЛОПОТАННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ (НАДАННЯ) ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ БЕЗ СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Відповідно до Земельного кодексу України прошу надати (передати) земельну ділянку, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі та право комунальної власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без складання документації із землеустрою в (у):
_____________________________________________________________________________________
                                                    (вказати вид права: оренда, постійне користування, власність)

Відомості про земельну ділянку:

місце розташування (адреса) ____________________________________________________________;

розмір _____________________________________________________________ гектарів (кв. метрів);

цільове призначення ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

кадастровий номер земельної ділянки відповідно до відомостей Державного земельного кадастру
_____________________________________________________________________________________;

наміри щодо видів використання земельної ділянки в межах відповідної категорії земель, до яких вона відноситься за своїм основним цільовим призначенням _________________________________
_____________________________________________________________________________________;

Із Порядком передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від ____________ N ________, ознайомлений.

До клопотання додаються документи, передбачені Порядком передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, зокрема:
_____________________________________________________________________________________
- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (крім випадку, коли такий витяг додано до згоди землекористувача)

Продовження переліку документів, які додано до клопотання, наводиться на звороті клопотання.

______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця / або уповноваженої особи.

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця.

 

Продовження переліку документів, доданих до клопотання:
_____________________________________________________________________________________
- нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд) та копія матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці, а щодо об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), переданих з комунальної у державну власність, - також копії рішень уповноважених органів щодо передачі із комунальної та прийняття у державну власність об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд) та акти приймання-передачі таких об'єктів;

_____________________________________________________________________________________
- нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки (у разі необхідності вилучення земельної ділянки) чи припинення права користування земельною ділянкою (у разі добровільної відмови від права користування земельною ділянкою) або у разі ненадання чи відмови у наданні такої згоди - рішення суду про вирішення цього питання. До згоди землекористувача на вилучення чи припинення права користування земельною ділянкою додаються копії документів, що посвідчують оформлення та реєстрацію права користування земельною ділянкою, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речового права на земельну ділянку;

_____________________________________________________________________________________
- засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

_____________________________________________________________________________________
- довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представлятиме уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником);

_____________________________________________________________________________________
- зазначаються інші документи, що додаються відповідно до Порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві.

____________
Примітка: перелік та реквізити документів, які додаються до клопотання, заповнюються власноручно зацікавленою особою або уповноваженим нею представником.

______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця або уповноваженої особи

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця.

 


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 6
до рішення Київської міської ради
04.03.2015 N 195/1060


 

Київська міська рада
м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Місце для
реєстраційних
позначок

_____________________________________________________________
найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи -
підприємця, громадянина
_____________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи / адреса місця проживання фізичної
особи - підприємця або громадянина
_____________________________________________________________
адреса для листування, телефон


КЛОПОТАННЯ ПРО ЗМІНУ ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Відповідно до Земельного кодексу України прошу змінити вид використання земельної ділянки, що перебуває у користуванні
_____________________________________________________________________________________
                        (вказати найменування юридичної особи, П. І. Б. фізичної особи - підприємця або громадянина)

Відомості про земельну ділянку:

місце розташування (адреса) ___________________________________________________________;

розмір _____________________________________________________________ гектарів (кв. метрів);

існуюче цільове призначення ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

кадастровий номер земельної ділянки відповідно до відомостей Державного земельного кадастру
_____________________________________________________________________________________;

документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою або реєстрацію права користування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно _________________________
_____________________________________________________________________________________
  (договір оренди, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, витяг з Державного реєстру
                                                                                  речових прав на нерухоме майно)

Наміри щодо зміни виду використання земельної ділянки в межах відповідної категорії земель, до яких вона відноситься за своїм основним цільовим призначенням _____________________________
_____________________________________________________________________________________

Із Порядком передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від ____________ N ________, ознайомлений.

Перелік документів, які додано до клопотання, наводиться на звороті клопотання.

______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця / або уповноваженої особи / або громадянина

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця

 

До клопотання додаються документи, передбачені Порядком передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, зокрема:
_____________________________________________________________________________________
- технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) з обґрунтуванням можливості зміни виду використання земельної ділянки, до складу якої входять:

графічні матеріали у масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено місце розташування земельної ділянки, а саме:

витяг з міського земельного кадастру;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку, та/або документи, що посвідчують реєстрацію права користування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

висновок Департаменту містобудування та архітектури щодо можливості зміни виду використання земельної ділянки;

витяг з містобудівного кадастру;

нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), якщо такі розташовані на земельній ділянці;

копія матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці;

засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

_____________________________________________________________________________________
- довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представлятиме уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником).

_____________________________________________________________________________________
- зазначаються інші документи, що додаються відповідно до Порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві.

____________
Примітка: перелік та реквізити документів, які додаються до клопотання, заповнюються власноручно зацікавленою особою або уповноваженим нею представником.

______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця або уповноваженої особи

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця

 


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 7
до рішення Київської міської ради
04.03.2015 N 195/1060


  

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
01044, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

  


Місце для реєстраційних
позначок
(дата та номер дозволу/відмови у
наданні дозволу, інші дані за
необхідності)

ДОЗВІЛ (ВІДМОВА У НАДАННІ ДОЗВОЛУ)
на розроблення документації із землеустрою


Юридична особа / фізична особа: ______________________________________________________
(надалі - заявник)                                                                (назва юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи)

Відомості про об'єкт землеустрою:
місце розташування земельної ділянки ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
вид права на землю ____________________________________________________________________
                                                                                               (постійне користування, оренда, власність)
цільове призначення земельної ділянки ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
орієнтовний розмір земельної ділянки _______________ га;
обліковий код земельної ділянки ___________________.

Відповідно до Земельного кодексу України, Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від ____________ N ____, та на підставі висновку постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування (протокол N ____ від ____________) заявнику надається ДОЗВІЛ (ВІДМОВА у наданні дозволу) на розроблення документації із землеустрою.

Підстави для відмови у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою:
________________________________________________ (не зазначаються у разі надання дозволу).
(зазначаються норми законодавства та інші наявні підстави для відмови).

Цей дозвіл дає право звертатися із замовленням на розроблення документації із землеустрою до осіб, які відповідно до законодавства є розробниками документації із землеустрою та мають право на виконання цих видів робіт (не зазначається у разі відмови у наданні дозволу).

Втрати і збитки заявника внаслідок відмови Київської міської ради у наданні (передачі) земельної ділянки у користування є власним ризиком заявника і Київською міською радою не відшкодовуються (не зазначається у разі відмови у наданні дозволу).

Додаток: план-схема земельної ділянки (наводиться на звороті дозволу).

Київський міський голова або
Заступник міського голови - секретар
Київської міської ради

____________ (П. І. Б., підпис)


 

Київський міський голова

В. Кличко