КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 28 травня 2015 року N 571/1435

Про затвердження Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної пам'яті у жителів міста Києва на 2015 - 2020 роки

З метою створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови та культури, керуючись статтями 10, 11, 54 Конституції України, статтями 1, 8 Декларації про державний суверенітет України, пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішенням Конституційного Суду України від 14.12.99 N 10-рп/99, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Концепцію розвитку української мови, культури та виховання історичної пам'яті у жителів міста Києва на 2015 - 2020 роки (далі - Концепція), що додається.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити виконання Концепції та передбачити основні вектори та напрями, визначені у Концепції при розробці відповідних міських цільових програм на 2015 - 2020 роки.

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань культури і туризму, постійну комісію Київради з питань освіти, науки та інноваційної політики та реклами.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення
28.05.2015 N 571/1435


Концепція розвитку української мови, культури та виховання історичної пам'яті у жителів міста Києва на 2015 - 2020 роки

Вступ

Українська мова - це велике духовне надбання нашого народу, важливий засіб самоідентифікації, державотворення і суспільного поступу, інтелектуального і культурного розвитку нації. Згідно з Конституцією України українська мова є державною. Її утвердження і розвиток - це та стратегічна мета, без реалізації якої неможлива подальша розбудова Української держави.

У столиці назріла потреба в подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного використання державної мови у різних сферах життя: освіті, культурі, рекламі, засобах масової інформації тощо.

На сьогоднішній день державна підтримка українського книговидання, культурологічних видань краєзнавчого характеру, на жаль, недостатня. Немає коштів на видання творів талановитих письменників, особливо молодих. Книги, якщо видаються, то невеликим накладом і не можуть задовольнити потребу міських та шкільних бібліотек.

Є необхідність у посиленні контролю за дотриманням вимог законодавства про мови в рекламі, оголошеннях, використанні україномовних музичних творів, які розміщуються і виконуються у транспорті, закладах торгівлі, на вулицях тощо.

Прийняття Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної пам'яті у жителів міста Києва на 2015 - 2020 роки (далі - Концепція) та її реалізація сприятимуть розширенню меж функціонування української мови, забезпеченню її всебічного розвитку в місті Києві, стануть підґрунтям для розробки подальших кроків, нормативно-правових актів та проектів.

Загальні положення

Концепція розроблена відповідно до статей 10, 11, 34, 36, 53, 54, 140, 144 Конституції України, статей 1 і 8 Декларації про державний суверенітет України, яка зазначає, що Україна як національна держава розвивається на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення, в Україні забезпечується національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій, функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (пункт 16 частини першої статті 43), Рішення Конституційного Суду України (від 14.12.99 N 10-рп/99) тощо.

Передумовою створення Концепції є основні засади конституційного ладу (норми першого розділу "Загальні засади" Конституції України), що передбачають підтримку розвитку української мови, культури, історичної свідомості української нації. Відповідно до статті 10 Конституції України "держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України", а відповідно до статті 11 Конституції "держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури".

Питання державного статусу української мови, збереження української культури та історичної свідомості української нації в умовах сучасного глобалізованого світу, зовнішніх загроз та втручання в інформаційну безпеку України, незалежний гуманітарний простір України стає також і питанням національної безпеки та національного суверенітету України.

Крім зазначених конституційних положень основні засади Концепції відповідають Концепції національно-патріотичного виховання молоді, спільно затвердженій наказами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009, Плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 N 1232. Тому Концепція сприятиме вихованню різнобічно та гармонійно розвиненого, національно свідомого, високоосвіченого громадянина України, який здатний найкраще реалізувати свої права та виконати покладені на нього Конституцією України обов'язки.

Реалізація Концепції сприятиме розширенню функцій та сфер вживання державної мови, розвитку української культури в усіх її проявах, формуванню цілісного національного інформаційно-культурного простору, вихованню духовності киян.

Заходи Концепції спрямовано передусім на підтримку й розвиток громадських ініціатив, наукових, журналістських та пісенно-музичних починань, які сприяють відродженню і популяризації народної української культури, пісенної, театральної, танцювальної та іншої традиційної спадщини, її поєднанню з найкращими сучасними зразками і методами поширення.

Ключовою ознакою Концепції є те, що значна частина заходів закладає передумови для їхнього відтворення в майбутньому зусиллями представників освітніх, просвітянських, музичних колективів, державних, комунальних та громадських установ і організацій, які були учасниками заходів цієї Концепції.

Реалізація заходів Концепції, які передбачають популяризацію української мови, культури та підвищення історичної свідомості української нації, розвиток її духовності через найширший спектр культурних, наукових, науково-практичних та інформаційних заходів, сприятиме зміцненню україномовних і патріотичних середовищ Києва.

Мета Концепції

Метою Концепції є визначення стратегічних пріоритетів і створення оптимальних умов для реалізації конституційних гарантій вільного функціонування української мови в м. Києві, розширення сфери вживання державної мови, виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до неї, підвищення національної свідомості та патріотизму у жителів міста, дотримання норм законів України щодо забезпечення культурно-мовних прав громадян.

Основні завдання Концепції

- зміцнення статусу української мови як державної;

- всебічний розвиток і розширення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя міста;

- визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого вивчення української мови;

- створення умов для вивчення української мови жителями міста з числа національних меншин;

- фінансова підтримка видання книг місцевих письменників за результатами публічних, відкритих конкурсів та придбання україномовних книг для міських бібліотек;

- сприяння поширенню теле- і радіопрограм, які пропагують найкращі досягнення української культури, знання української мови, історії України та її видатних діячів;

- розвиток духовності киян;

- сприяння патріотичному розвитку українців, які проживають за межами України.

Основні вектори та напрями розвитку української мови та формування національного патріотизму у столиці

Розділ 1. Діловодство та ділове мовлення

1. Систематично здійснювати контроль за дотриманням мовного законодавства при веденні ділової документації відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Управління документального забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


2. Забезпечити проведення щорічних навчань із ділової української мови працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та кадрового резерву.

Управління по роботі з персоналом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


3. Забезпечити участь депутатів Київської міської ради та працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних адміністрацій міста Києва у Всеукраїнському диктанті національної єдності (7 листопада).

Управління по роботі з персоналом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


4. Встановити офісні програми з україномовним інтерфейсом на всю комп'ютерну техніку працівників апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та секретаріату Київської міської ради.

Управління матеріально-технічного та господарського забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
Управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради
2015 - 2016 рр.


Розділ 2. Громадське життя

1. Сприяти проведенню лекційної роз'яснювальної роботи з мовних питань шляхом організації виступів фахівців навчальних закладів у пресі, на радіо, телебаченні, проведенні семінарів.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.;
Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


2. Створити належні умови для забезпечення вивчення української мови та мов національних меншин у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради, КП "Київпастранс", управлінню інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з власниками (керівниками) приватних підприємств розробити систему заходів щодо популяризації творів композиторів та виконавців України.

2015 - 2020 рр.


4. Організувати розміщення на території міста рекламних носіїв, що популяризують видатні постаті українського державотворення та історичні події.

КП "Київреклама"
2015 - 2020 рр.


Розділ 3. Засоби масової інформації

1. Створити цикл радіо- та телепрограм на радіостанції "Голос Києва" та телеканалі "Київ", тематичні сторінки у газетах "Хрещатик" та "Вечірній Київ" з метою висвітлення актуальних проблем функціонування української мови.

КП "Телекомпанія "Київ";
КП "Радіостанція "Голос Києва";
Головний редактор газети "Хрещатик";
КП "Редакція газети "Вечірній Київ"
2015 - 2020 рр.


2. Популяризувати місцевим теле- та радіокомпаніям ідею значимості державної мови та забезпечити розміщення соціальної реклами про українську мову у місцевих ЗМІ та на носіях зовнішньої реклами міста.

КП "Телекомпанія "Київ";
КП "Радіостанція "Голос Києва";
Головний редактор газети "Хрещатик";
КП "Редакція газети "Вечірній Київ"
КП "Київреклама";
2015 - 2020 рр.


3. Створити Київський культурологічний портал:

- віртуальні музеї міста Києва;

- віртуальна подорож "Літературна стежина міста Києва";

- віртуальна подорож "Земля Шевченківського, Печерського та Подільського районів - місце творення державності та Незалежності України";

- найкращі сценарії проведення українських народних обрядових свят.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


Розділ 4. Освіта

1. Вжити заходів для зменшення нормативної кількості учнів у класі для поділу на групи при вивченні української мови з 28 до 22 учнів.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


2. Провести поділ класів при вивченні української літератури у 10 - 11-х класах філологічного профілю з наповнюваністю понад 22 учні.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


3. Регулярно проводити міжнародні, всеукраїнські і регіональні конкурси, онлайн-олімпіади, фестивалі та інші мистецькі акції, спрямовані на піднесення престижу української мови, культури, історичної пам'яті.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.;
Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


4. З метою виховання історичної пам'яті ініціювати та сприяти в організації у вищих навчальних закладах міста студентських науково-практичних конференцій, присвячених проблемам походження українського народу, нації, держави. Як завершальний етап цієї роботи провести загальноміську науково-практичну конференцію "Україна: етнос, нація, держава" із залученням провідних наукових фахівців міста Києва, громадських та молодіжних організацій.

Український інститут національної пам'яті;
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


5. Підвищити рівень викладання києвознавства у вищих навчальних закладах столиці, забезпечити навчальний процес відповідними посібниками, практикувати проведення науково-практичних конференцій "Києвознавчі читання" за різними напрямами києвознавства.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


6. Організувати конкурс-захист учнівських наукових робіт, присвячених актуальним проблемам української писемності, історії Києва, історії України, її державності, етно- і націогенезу українців, відродженню українських традицій.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


7. Популяризувати українську мову, досягнення української літератури і культури в рамках міжнародної співпраці. Розширювати співпрацю з українською діаспорою.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.
Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


8. Поповнювати бібліотечні фонди навчальних закладів міста періодичною, фаховою, методичною літературою та навчальними посібниками, цифровими носіями із записами українських казок та дитячою українською художньою літературою.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


9. Організувати курси з вивчення української мови для представників національних меншин, вимушених переселенців з Автономної Республіки Крим та зі Сходу України, які виявили бажання вивчати українську мову.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


10. Залучення вчителів української мови та літератури до науково-методичної роботи, створення авторських програм, публікацій власних методичних розробок у педагогічних виданнях, на веб-ресурсах (сторінки, блоги, сайти).

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


11. Створити умови для популяризації української мови засобами сучасного мистецтва: робота театральних студій, фольклорних ансамблів, проведення флешмобів, естрадно-масових заходів із сучасними мультимедійними, мобільними й іншими цифровими технологіями із залученням громадських та молодіжних організацій, організацій інвалідів.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.;
Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


12. Взяти участь та розробити нову концепцію у проведенні міських заходів щодо відзначення днів народження Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка, Лесі Українки та інших видатних діячів української літератури.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.;
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


13. Сприяти налагодженню співпраці між навчальними закладами Києва та інших регіонів України з метою обміну педагогічним досвідом для об'єктивного висвітлення української історії та державності, популяризації української мови.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


14. Проведення щорічних оглядів-конкурсів на найкращу організацію в навчальних закладах роботи із забезпечення функціонування української мови, виховання історичної пам'яті та відродження українських традицій.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


Розділ 5. Культура та історична пам'ять

1. Розробити, презентувати та пропагувати нові історично-краєзнавчі та культурологічні маршрути Києва.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


2. Щорічно в міському бюджеті виділяти кошти на :

- видання книг письменників міста Києва за результатами публічних та відкритих конкурсів;

- придбання україномовних книг для міських бібліотек;

- підтримку та розвиток музейного фонду, збереження історичної спадщини міста.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.;
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


3. Проводити в бібліотеках, навчальних закладах (вищих навчальних закладах, шкільних та позашкільних) міста презентації видань місцевих авторів з метою популяризації української книги, ознайомлення широкого кола читачів із творчістю письменників та краєзнавців міста Києва.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


4. Разом з громадськими та молодіжними організаціями проводити культурно-мистецькі акції до Міжнародного дня рідної мови та Дня української писемності та мови, Дня українського кіно, пам'ятних історичних дат Києва.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.;
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


5. З метою пропаганди української мови засобами літератури, мистецтва:

- виконавчому органу Київської міської ради продовжити тісну співпрацю з Київською міською організацією Національної спілки письменників України та іншими творчими спілками міста;

- створити музей дитячого письменника Нестайка В. З. (2016 р.);

- щорічно проводити конкурси на здобуття міської літературної премії ім. Нестайка В. З.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.;
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


6. З метою популяризації найкращого українського досвіду створити електронну базу матеріалів (сценаріїв, конкурсів тощо) для проведення заходів з відзначення свят української мови, Дня української писемності та мови в навчальних закладах міста.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.;
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


7. Проводити творчі вечори, зустрічі учнів та студентів з письменниками і журналістами, творчими колективами, що популяризують українську мову, історію та культурну спадщину українського народу.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.;
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


8. Поповнювати бібліотечні фонди шкільних та міських бібліотек словниками, довідниками, фаховою періодикою, краєзнавчою літературою, книгами з культури мовлення, історії мовної культури.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.;
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації
2015 - 2020 рр.


9. Здійснювати заходи щодо увічнення пам'яті видатних людей міста і країни (державних діячів, діячів науки і культури тощо), вшанування жертв політичних репресій шляхом найменування на їх честь вулиць, встановлення меморіальних та інформаційних дощок, пам'ятних знаків.

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


10. Здійснювати контроль за дотриманням мовного законодавства у зовнішній рекламі на міському транспорті загального користування.

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


11. Сприяти розширенню мережі українських книгарень у місті Києві.

Управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


12. Спільно зі спеціалістами управління захисту прав споживачів здійснювати регулярні перевірки на предмет дотримання законодавства про захист прав споживачів та мовного питання під час реалізації товарів та надання послуг на споживчому ринку міста.

Управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2015 - 2020 рр.


13. Здійснювати контроль за дотриманням мовного законодавства при розташуванні атрибутів зовнішньої реклами, вивісок, надання реклами в засобах масової інформації.

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); КП "Київреклама".
2015 - 2020 рр.


Механізми реалізації Концепції

Реалізація Концепції здійснюватиметься шляхом формування політики, що передбачає відповідні управлінські механізми, правове, фінансове та організаційне забезпечення, а також розвиток міжнародного співробітництва. Напрями розвитку та заходи, передбачені у Концепції, повинні стати основним компонентом відповідних міських цільових програм на 2015 - 2020 роки.

Очікувані результати реалізації Концепції

- реалізація статті 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя міста;

- розширення функціонування української мови у сфері освіти, науки, культури, засобів масової інформації, визначення їх пріоритетності та престижу серед населення міста;

- стимулювання вивчення української мови учнями, студентами, жителями міста;

- підтримка освітніх, мистецьких установ та організацій, талановитих місцевих літераторів.

 

Київський міський голова

В. Кличко