КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 8 жовтня 2015 року N 103/2006

Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій

Відповідно до положень Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки", з метою розширення можливостей реалізації права громадян на звернення до Київської міської ради, передбаченого Конституцією України, із застосуванням ефективних новітніх методів, зокрема, шляхом електронної петиції, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій згідно з додатком.

2. Постійній комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики підготувати відповідні зміни до Регламенту Київської міської ради.

3. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
08.10.2015 N 103/2006


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання та розгляду електронних петицій

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Електронна петиція - це колективне звернення громадян до Київської міської ради через офіційний веб-сайт Київської міської ради або веб-сайт громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

1.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції Київської міської ради.

II. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

2.1. Для створення електронної петиції до Київської міської ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті Київської міської ради або веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції.

Автор нової електронної петиції має дотримуватися правил щодо оформлення петиції, а саме:

- авторизуватися на офіційному веб-сайті Київської міської ради або веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій (через картку киянина, або через електронний цифровий підпис, або безпосередньо на сайті);

- вказати заголовок петиції;

- викласти суть електронної петиції;

- уточнити прізвище, ім'я, по батькові (за умовчанням підставляються реєстраційні дані);

- вказати поштову адресу (для отримання письмової відповіді на петицію);

- надати фото або відео, яке ілюструватиме петицію (на розсуд автора).

2.2. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

2.3. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

2.4. Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті Київської міської ради або на веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

2.5. У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору із зазначенням причин відмови, не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

2.6. Автор (ініціатор) електронної петиції, щодо оприлюднення якої отримано відмову, може виправити петицію і розмістити її повторно на офіційному веб-сайті Київської міської ради або сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій.

III. ЗБІР ПІДПИСІВ

3.1. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті Київської міської ради або на веб-сайті громадського об'єднання є датою початку збору підписів на її підтримку.

3.2. Форма підписання петиції передбачає авторизацію одним з перелічених вище способів.

Якщо користувач не має акаунту на порталі та картки киянина, він здійснює спрощену реєстрацію вказавши свої прізвище, ім'я, по батькові, e-mail і натискає кнопку "Підписати". Після цього він отримує лист на електронну пошту з пропозицією підтвердити свій голос.

3.3. На веб-сайті Київської міської ради або веб-сайті громадського об'єднання, що здійснює збір підписів, обов'язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

3.4. Електронна петиція, адресована Київській міській раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менше як 10000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

3.5. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян.

3.6. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об'єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об'єднанням Київській міській раді із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об'єднання.

IV. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

4.1. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Київської міської ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об'єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

4.2. Київський міський голова невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, направляє її на розгляд до постійної комісії Київської міської ради, предметом відання якої є порушене автором петиції питання.

4.3. Постійна комісія не пізніше ніж через десять робочих днів після отримання електронної петиції розглядає електронну петицію на своєму засіданні.

На засідання постійної комісії, у разі необхідності, запрошується автор електронної петиції, залучаються фахівці, спеціалісти, інші особи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших державних органів.

За результатами розгляду електронної петиції постійна комісія надає висновок або рекомендацію відповідно до компетенції, або готує проект рішення Київської міської ради.

4.4. Київський міський голова у разі отримання висновку або рекомендації від постійної комісії щодо електронної петиції, з метою вирішення питань порушених у петиції чи врахування поданих у ній пропозицій, видає доручення, розпорядження у межах своїх повноважень чи виступає суб'єктом подання проекту рішення Київської міської ради.

4.5. Розгляд електронної петиції, проекту рішення з питання, зазначеного в електронній петиції, здійснюється Київською міською радою першочергово на найближчому пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом Київської міської ради.

Висновок або рекомендація постійної комісії щодо електронної петиції, проект рішення з питання, зазначеного в електронній петиції, розглядається Київською міською радою першочергово на найближчому пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом Київської міської ради.

4.6. Інформація про результати розгляду електронної петиції надсилається автору електронної петиції на вказану під час реєстрації електронну адресу, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Київської міської ради та веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснювало збір підписів на підтримку електронних петицій.

 

Київський міський голова

В. Кличко