КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
XII сесія IV скликання

РІШЕННЯ

від 16 березня 2006 року N 321/3412

Про продаж земельної ділянки вищому закладу освіти "КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА" для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхового навчально-виробничого корпусу на вул. Генерала Жмаченка, 26 у Дніпровському районі м. Києва

Відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 N 304/1738 "Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул. Генерала Жмаченка, 26 у Дніпровському районі м. Києва (звіт додається).

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 8998202,00 грн. (вісім мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч двісті дві гривні 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 23.02.2006).

3. Продати вищому закладу освіти "КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА" земельну ділянку площею 1,0000 га за 8998202,00 грн. (вісім мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч двісті дві гривні 00 копійок) для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхового навчально-виробничого корпусу на вул. Генерала Жмаченка, 26 у Дніпровському районі м. Києва, яка перебуває в оренді у вищого закладу освіти "КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА" згідно з договором оренди від 27.02.2006 N 66-6-00326.

4. Затвердити умови продажу вищому закладу освіти "КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА" земельної ділянки на вул. Генерала Жмаченка, 26 у Дніпровському районі м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 1,0000 га на вул. Генерала Жмаченка, 26 у Дніпровському районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки оформити та видати вищому закладу освіти "КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА" в установленому порядку державний акт на право власності на земельну ділянку.

6. Вищому закладу освіти "КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА":

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі-продажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки згідно з вимогами ст. 91 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань землекористування.

 

Київський міський голова 

О. Омельченко 


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 16 березня 2006 р. N 321/3412 


УМОВИ
продажу вищому закладу освіти "КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА" земельної ділянки на вул. Генерала Жмаченка, 26 у Дніпровському районі м. Києва

1. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням

2. Забезпечити вільний доступ до проданої земельної ділянки для контролю за дотриманням власником умов продажу земельної ділянки.

3. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 12.02.2004 N 14/1223, від 28.12.2004 N 1051/2461 та від 27.12.2005 N 622/3083).

4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від 08.04.2005 N 19-2822, дочірнього підприємства "Інститут генерального плану міста Києва" від 05.04.2005 N 700, Київської міської санепідемстанції від 01.07.2005 N 4262, Державного управління екології та природних ресурсів в місті Києві від 24.05.2005 N 08-08-18/1338 та від 20.07.2005 N 06-6-25/4012, Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації від 17.01.2005 N 1-14-7571/4.

5. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених насаджень від 28.02.2005 N 33) та інші питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

6. Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за земельну ділянку, аванс у сумі 345171,53 грн. (триста сорок п'ять тисяч сто сімдесят одна гривня 53 копійки), сплачений відповідно до угоди N 91 від 04.10.2005, що підтверджено платіжним дорученням. Решта вартості земельної ділянки у сумі 8653030,47 грн. (вісім мільйонів шістсот п'ятдесят три тисячі тридцять гривень 47 копійок) може сплачуватись у розстрочку протягом 1 року рівними частками до двадцять п'ятого числа кожного місяця від дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

7. За кожний день прострочення платежу сплачується пеня у розмірі 0,5 % від суми простроченого платежу.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
В. Яловий