КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 26 травня 2016 року N 355/355

Про затвердження змін до Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках

Відповідно до законів України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про енергозбереження", "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою підвищення зацікавленості об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів у реалізації енергоефективних заходів Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити зміни до Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, затвердженого рішенням Київської міської ради від 26 грудня 2014 року N 865/865, що додаються.

2. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
26.05.2016 N 355/355


Зміни до Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках (далі - конкурс), розроблено з метою врегулювання процедури відбору проектів з реалізації енергоефективних заходів, доцільних для впровадження у багатоквартирних будинках у місті Києві, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, та у кооперативних будинках (далі - ОСББ та ЖБК), та реалізації відібраних проектів на умовах спільного фінансування за рахунок коштів бюджету міста Києва та коштів ОСББ та ЖБК".

2. Пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. До конкурсу допускаються проекти з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створено ОСББ та ЖБК (далі - проекти), розроблені відповідно до пунктів 5 та 6 цього Положення, за умови гарантування об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку та членами кооперативного будинку (далі - суб'єкт подання проекту) оплати вартості енергоефективних заходів, що в рамках проекту виконуються за рахунок коштів ОСББ та ЖБК (не менше 30 % від загальної за поданим проектом). При цьому фінансування не менше ніж одного напряму, що пропонується проектом, забезпечується за рахунок коштів ОСББ та ЖБК.

3.1. Гарантування оплати підтверджується одним з таких способів:

3.1.1. наявність відкритої у банку кредитної лінії у розмірі загальної вартості робіт за проектом, що передбачається виконувати за рахунок коштів ОСББ та ЖБК;

3.1.2. надання належним чином оформленої гарантії, поруки, застави чи іншого виду забезпечення, не забороненого законодавством;

3.1.3. наявність коштів на розрахунковому рахунку суб'єкта подання проекту;

3.1.4. видатковими накладними на придбання у поточному році матеріалів чи обладнання, необхідних для реалізації енергоефективних заходів, що в рамках проекту виконуються за рахунок коштів ОСББ та ЖБК;

3.1.5. актами виконаних робіт з реалізації енергоефективних заходів за попередній або поточний роки, що в рамках проекту виконані за рахунок коштів ОСББ та ЖБК.

3.2. Переможці конкурсів у попередніх роках, які не забезпечили виконання заходів, фінансування яких передбачалось за рахунок власних коштів ОСББ та ЖБК, до участі у конкурсі не допускаються до повного виконання таких заходів".

3. У пункті 4:

3.1. Абзац 5 викласти в такій редакції:

"заміна вікон на енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування".

3.2. Доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"реконструкція систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлюваних чи альтернативних джерел енергії;

капітальний ремонт або технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання".

4. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Проект складається з:

6.1. Проектної пропозиції, розробленої за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

6.2. Техніко-економічного обґрунтування.

6.3. Витягу з протоколу загальних зборів співвласників, що підтверджує їх рішення брати участь у конкурсі, та повноваження особи на підписання проектної пропозиції.

6.4. Документа (документів), що підтверджують гарантування оплати відповідно до пункту 3 цього Положення".

5. Абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

"13. За результатами конкурсу на підставі протоколу комісії Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) готує розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про визначення замовника робіт в установленому порядку. Замовник укладає договір з кожним переможцем конкурсу, де визначаються порядок та строки виконання робіт кожною зі сторін.".

6. Додаток до Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, викласти в новій редакції, що додається.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках


Проектна пропозиція щодо реалізації енергоефективних заходів у житловому будинку міста Києва

N
з/п

Загальна інформація

Найменування та одиниця виміру

1

2

3

1

Назва проекту

 

2

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект

 

3

Напрямки впровадження енергоефективних заходів, які передбачається реалізувати у рамках проекту (обрати не менше двох видів)

реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплопунктів
утеплення фасадів
теплоізоляція та капітальний ремонт дахів
заміна вікон на енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування
модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж
встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання
заміна освітлювальних приладів у місцях загального користування на енергоефективні та/або встановлення датчиків руху для регулювання освітленості в місцях загального користування
реконструкція систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлюваних та альтернативних джерел енергії
капітальний ремонт або технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання

4

Стан виконання робіт у рамках проекту (роботи виконані чи заплановані)

 

5

Організаційні, технічні заходи, виконані для реалізації проекту на день оголошення конкурсу

 

6

Адреса об'єкта, на якому передбачається реалізувати заходи у рамках проекту

 

7

Реквізити суб'єкта подання проекту (юридична особа)

Голова
Юридична адреса
Адреса для листування
Банківські реквізити
Контактна особа
Телефон контактної особи
Електронна адреса контактної особи

8

Повна вартість заходів, які передбачається реалізувати у рамках проекту

гривень

9

Назва заходів та фінансування заходів, що забезпечуються за рахунок коштів суб'єкта подання проекту

гривень
%

10

Назва заходів та фінансування заходів, що забезпечуються за рахунок коштів бюджету міста Києва

гривень
%

11

Споживання електричної енергії за рік, що передує проведенню конкурсу

кВт·год.

12

Споживання (втрат) теплової енергії на опалення за останній опалювальний період

Гкал

13

Споживання (втрат) теплової енергії на гаряче водопостачання за рік, що передує проведенню конкурсу

м3

14

Прогнозований річний рівень споживання електричної енергії після реалізації заходів у рамках проектної пропозиції

кВт·год.

15

Прогнозований рівень споживання (втрат) теплової енергії на опалення (за опалювальний період)

Гкал

16

Прогнозований річний рівень споживання (втрат) теплової енергії на гаряче водопостачання після реалізації заходів у рамках проектної пропозиції

м3

17

Наявність будинкового приладу обліку теплової енергії

загального
на опалення
на гаряче водопостачання

18

Прогнозована річна економія електричної енергії після реалізації заходів у рамках проекту (за наявності)

кВт·год.
гривень
%

19

Прогнозована економія теплової енергії на опалення за опалювальний період після реалізації заходів у рамках проекту (за наявності)

Гкал
гривень
%

20

Прогнозована річна економія теплової енергії на гаряче водопостачання після реалізації заходів у рамках проекту (за наявності)

Гкал
гривень
%

21

Прогнозована річна економія коштів у разі реалізації проектної пропозиції із встановлення будинкового приладу обліку на теплову енергію (за наявності)

гривень
%

22

Тариф на електричну енергію на день оголошення конкурсу

гривень/кВт·год.

23

Тариф на опалення на день оголошення конкурсу

гривень/Гкал

24

Тариф на гаряче водопостачання на день оголошення конкурсу

гривень/м3

25

Термін окупності заходів, що передбачається реалізувати у рамках проекту

років

26

Наявність техніко-економічного обґрунтування

 


Цим підтверджую достовірність наведених даних, що стосуються проекту.

____________________________________
суб'єкт подання проектної пропозиції
(посада, уповноважена особа)

___________
підпис

_____________________
Прізвище, ім'я, по батькові


 

Київський міський голова

В. Кличко