КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 31 січня 2019 року N 5/6661

Про внесення змін до Міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 467/6518

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою соціального захисту учнів закладів загальної середньої освіти та збереження їхнього здоров'я, задоволення потреб громадян в здобутті дошкільної освіти Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити зміни до Міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 467/6518, згідно з додатком до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту та на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
31.01.2019 N 5/6661


ЗМІНИ
до Міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 467/6518

1. У ДОДАТКУ 1 "НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПІДПРОГРАМИ "ДОШКІЛЬНА ОСВІТА" пункт 3.2 рядка 3 таблиці викласти у такій редакції:

 

 

3.2. Реалізація механізму здійснення видатків на дошкільну освіту у м. Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості з урахуванням громадян, що не зареєстровані в м. Києві, але мають право на отримання багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка Киянина"

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього:
20316507,7,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 3548035,9
2020 - 3746725,9
2021 - 3934062,2
2022 - 4327468,4
2023 - 4760215,3

витрат:
обсяг видатків на компенсацію вартості надання освітньої послуги закладу дошкільної освіти приватної або корпоративної форми власності, тис. грн;

3548035,9

3746725,9

3934062,2

4327468,4

4760215,3

Підвищення якості прийняття управлінських рішень

кількість дітей в комунальних закладах дошкільної освіти, од.

104989

107970

107493

105560

104 870

продукту:
середньорічна кількість педагогічних працівників у комунальних ЗДО, осіб

12520

12920

13120

13320

13520

кількість дітей у комунальних ЗДО, од.

4970

5131

5231

5331

5431

ефективності:
вартість утримання 1 дитини на рік, тис. грн

33,8

34,7

36,6

41,0

45,4

якості:
рівень забезпечення ЗДО, %

100

100

100

100

100


2. У ДОДАТКУ 1 "НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПІДПРОГРАМИ "ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА" рядок 2 таблиці доповнити рядком 2.4 такого змісту:

 

 

2.4. Реалізація положень абзацу 3 частини 3 статті 56 ЗУ "Про освіту"

2019 - 2023

Виконавчий орган Київської міської ради (КМДА)

Бюджет м. Києва

-

продукту:
кількість учнів, од.

117276

122598

127812

132922

138023

Соціальний захист учнів та збереження їхнього здоров'я

якості:
відсоток учнів, забезпечених харчуванням

100

100

100

100

100


 

Київський міський голова

В. Кличко