КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 2 квітня 2015 року N 320/1185

Про деякі питання створення, формування та ведення Реєстру киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою здійснення обліку киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, для надання їм додаткових соціальних гарантій Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок формування та ведення Реєстру киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Передбачити необхідні кошти для створення та функціонування Реєстру киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, на:

придбання апаратного та системного програмного забезпечення, комп'ютерної та оргтехніки;

проведення будівельних та/або ремонтних робіт, що передбачають комплекс заходів для підготовки приміщень, в яких будуть розташовані технічні засоби та персонал;

розробку та погодження технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації;

створення комплексної системи захисту інформації та проведення її експертизи.

2.2. Забезпечити утворення самостійного структурного підрозділу у складі Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для ведення Реєстру киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції додатково до затвердженої штатної чисельності.

2.3. Забезпечити здійснення організаційних заходів, пов'язаних із створенням Реєстру киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції.

3. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити створення, формування та тимчасове ведення Реєстру киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
02.04.2015 N 320/1185


Порядок
формування та ведення Реєстру киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм формування та ведення Реєстру киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції (далі - Реєстр), а також надання відомостей з нього.

1.2. Реєстр - це електронна база даних, яка містить відомості про киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції.

1.3. Реєстр ведеться з метою:

забезпечення єдиного обліку киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції;

аналізу відомостей про таких осіб;

забезпечення проведення звірки з відомостями, що містяться в Єдиному реєстрі учасників антитерористичної операції.

1.4. Держателем Реєстру є Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - держатель Реєстру).

1.5. Держатель Реєстру забезпечує функціонування та ведення Реєстру, збір відомостей та внесення їх до Реєстру, систематизацію, збереження і захист даних, що містяться в Реєстрі, а також внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі, відповідно до вимог Законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію".

1.6. Внесення інформації до Реєстру та надання витягів з нього здійснюються відповідальною особою, призначеною наказом держателя Реєстру (далі - Реєстратор).

1.7. Реєстратори вносять або вилучають в установленому порядку відомості, надають інформаційні довідки щодо наявності відомостей про осіб у Реєстрі та виконують інші функції, передбачені цим Порядком.

1.8. Реєстр ведеться державною мовою.

1.9. Реєстратори забезпечують відповідність відомостей, що вносяться до Реєстру, даним документів, на підставі яких здійснюється їх внесення.

II. Формування та ведення реєстру

2.1. До Реєстру вносяться такі відомості:

про учасників антитерористичної операції: прізвище, ім'я та по батькові, стать, дата народження, серія та номер паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), категорія учасника антитерористичної операції (особи, визначені у пункті 2 Порядку надання статусу учасника бойових дій особами, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413), місце проживання (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира), контактний телефон, військове (спеціальне) звання, наявність чи відсутність статусу учасника бойових дій, район антитерористичної операції та період перебування в ньому, необхідність у забезпеченні житлом, санаторно-курортним лікуванням, психологічною реабілітацією, технічними та іншими засобами реабілітації;

про членів сімей учасників антитерористичної операції: прізвище, ім'я та по батькові, стать, дата народження, серія та номер паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), необхідність у забезпеченні додатковими гарантіями відповідно до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року N 271/271 "Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей";

про членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції: прізвище, ім'я та по батькові, стать, дата народження, серія та номер паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), необхідність у забезпеченні додатковими гарантіями відповідно до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року N 271/271 "Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей".

2.2. Відомості про киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, взятих на облік відповідно до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року N 271/271 "Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей", вносяться до Реєстру автоматично.

Документи киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, надані до затвердження цього Порядку не потребують приведення у відповідність до вимог, встановлених для внесення відомостей до Реєстру.

2.3. Підставою для внесення Реєстратором відомостей до Реєстру є документи, передбачені рішенням Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року N 271/271 "Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей".

Реєстратор вносить до Реєстру відомості в день отримання документів передбачених рішенням Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року N 271/271 "Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей", або наступного робочого дня.

2.4. У разі виявлення особою стосовно себе помилок у відомостях, що містяться у Реєстрі, така особа письмово звертається до Реєстратора, який вживає заходів щодо перевірки інформації та у разі підтвердження такого факту помилки здійснює заходи щодо її усунення, про що письмово повідомляє особу.

III. Надання інформації з Реєстру

3.1. Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу з Реєстру або інформаційної довідки.

3.2. Витяг з Реєстру - документ, який свідчить про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі.

Витяг з Реєстру містить таку інформацію:

номер витягу, дата формування;

відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;

відомості відповідно до пункту 2.1 цього Порядку або інформація про відсутність таких відомостей.

3.3. Інформаційна довідка з Реєстру - це документ, який безоплатно надається Реєстратором за зверненням фізичної особи (уповноваженої нею особи) на отримання відомостей про себе з Реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі.

3.4. Надання відомостей з Реєстру про осіб на їх письмові запити, а також органів державної влади для виконання покладених на них завдань здійснюється держателем Реєстру з урахуванням вимог Законів України "Про захист персональних даних", "Про державну таємницю".

IV. Відповідальність

4.1. Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, відповідно до законодавства є особи, які надали цю інформацію.

4.2. Реєстратори є відповідальними за повноту та достовірність внесення інформації до Реєстру.

 

Київський міський голова

В. Кличко