КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2018 року N 800/4864

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.02.2018 N 301 "Про схвалення проекту рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" такі зміни:

1.1. У пункті 1:

1.1.1. У підпункті 1.1 цифри "49113498,70", "45668627,20", "3444871,50" замінити цифрами "50570448,30", "46290576,80", "4279871,50" відповідно.

1.1.2. У підпункті 1.2 цифри "49110698,7", "36399142,04", "12711556,66" замінити цифрами "53569052,17", "36614491,88", "16954560,29" відповідно.

1.1.3. У підпункті 1.5 цифри "9267085,16" замінити цифрами "9673684,92".

1.1.4. У підпункті 1.6 цифри "9267085,16" замінити цифрами "12675088,79".

1.2. У пункті 2 цифри "36399142,04", "12711556,66" замінити цифрами "36614491,88", "16954560,29" відповідно.

1.3. У пункті 9 цифри "20463114,01 "замінити цифрами "21554070,70".

1.4. Доповнити пункт 17 новими підпунктами 17.9, 17.10 такого змісту:

"17.9. Районні в місті Києві державні адміністрації попередньо погоджують з постійною комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку зміни до поадресних переліків між об'єктами капітального ремонту, що не потребують зміни бюджетних призначень.

17.10. Використання коштів, за рахунок яких сформовано статутний капітал комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго", здійснюється за погодженням з постійною комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.".

1.5. Доповнити пункт 19 новими підпунктами 19.3 - 19.6 такого змісту:

"19.3. Головне управління Національної поліції у м. Києві, Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Департамент патрульної поліції Національної поліції України, Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві виконавцями Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2016 - 2018 роки".

19.4. Київський міський військовий комісаріат виконавцем Міської цільової програми поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, призову військовозобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом на 2016 - 2018 роки.

19.5. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві виконавцем Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки.

19.6. Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві виконавцем Програми формування податкової культури у місті Києві на 2016 - 2018 роки".

1.6. У пункті 20:

1.6.1. Підпункт 20.1 пункту після слів "житлового фонду міста Києва" доповнити словами "та комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація".

1.6.2. Доповнити пункт новим підпунктом 20.3 такого змісту:

"20.3. 5 відсотків суми надходжень від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста Києва від комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" зараховуються до загального фонду бюджету міста Києва.

95 відсотків суми надходжень від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, що адмініструється комунальним підприємством "Київжитлоспецексплуатація", залишається у розпорядженні підприємства для виконання його статутних функцій в частині утримання житлового та нежитлового фондів комунальної власності. Залишок із цієї суми, не використаний за призначенням станом на 25 грудня 2018 року, перераховується до загального фонду бюджету міста Києва".

1.7. Пункт 23 викласти у новій редакції:

"23. Установити розміри орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва при укладанні та внесенні змін до договорів оренди земельних ділянок згідно з додатком 10 до цього рішення.

Установити, що річна орендна плата за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва, на яких здійснюються різні види економічної діяльності, у тому числі передача будівель, споруд чи приміщень в оренду, встановлюється пропорційно до видів діяльності та розмірів орендної плати".

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", що додаються.

3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик" у десятиденний термін з дня його прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
у редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
від 26.04.2018 N 800/4864


Доходи бюджету міста Києва на 2018 рік

тис. грн

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т. ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

33462030,00

32557530,00

904500,00

0,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

20396400,00

20396400,00

0,00

0,00

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

17351400,00

17351400,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

3045000,00

3045000,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

29340,00

29340,00

0,00

0,00

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

24900,00

24900,00

 

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

4340,00

4340,00

 

 

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

100,00

100,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1874190,00

1874190,00

0,00

0,00

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)

139970,00

139970,00

 

 

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)

560030,00

560030,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1174190,00

1174190,00

 

 

18000000

Місцеві податки

10257600,00

10257600,00

0,00

0,00

18010000

Податок на майно

5737300,00

5737300,00

0,00

0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

20545,00

20545,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

21664,00

21664,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

4773,00

4773,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

383018,00

383018,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

2284631,00

2284631,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

2836796,00

2836796,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

82496,00

82496,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

28377,00

28377,00

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

38150,00

38150,00

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

36850,00

36850,00

 

 

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

34000,00

34000,00

 

 

18030000

Туристичний збір

26300,00

26300,00

 

 

18050000

Єдиний податок

4460000,00

4460000,00

 

 

19000000

Інші податки та збори

904500,00

0,00

904500,00

0,00

19010000

Екологічний податок

69500,00

 

69500,00

 

19020200

Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету

835000,00

 

835000,00

 

20000000

Неподаткові надходження

2079607,00

591522,00

1488085,00

525000,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

25300,00

300,00

25000,00

25000,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

0,00

 

 

 

21010800

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність

25000,00

 

25000,00

25000,00

21080000

Інші надходження

300,00

300,00

 

 

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

100,00

100,00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

100,00

100,00

 

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

100,00

100,00

 

 

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

0,00

 

0,00

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

574102,00

574102,00

0,00

0,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

454202,00

454202,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

89900,00

89900,00

0,00

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

89900,00

89900,00

 

 

22090000

Державне мито

30000,00

30000,00

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

520520,00

17120,00

503400,00

500000,00

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

100,00

100,00

 

 

24060300

Інші надходження

17020,00

17020,00

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

3400,00

 

3400,00

 

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

500000,00

 

500000,00

500000,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ

959685,00

0,00

959685,00

0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

929304,50

 

929304,50

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

30380,50

 

30380,50

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

489300,00

100,00

489200,00

489200,00

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

350100,00

100,00

350000,00

350000,00

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

100,00

100,00

 

 

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

350000,00

 

350000,00

350000,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

139200,00

0,00

139200,00

139200,00

33010000

Кошти від продажу землі

139200,00

 

139200,00

139200,00

40000000

Офіційні трансферти

14294511,30

13141424,80

1153086,50

0,00

41000000

Від органів державного управління

14294511,30

13141424,80

1153086,50

0,00

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

100212,30

100212,30

 

 

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування

100212,30

100212,30

 

 

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

14194299,00

13041212,50

1153086,50

 

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за собою, яка досягла 80-річного віку

2713991,80

2713991,80

 

 

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), багатоквартирним будинкам, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

3239621,40

3239621,40

 

 

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

233,10

233,10

 

 

41032600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

10404,10

10404,10

 

 

41033600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

75397,50

75397,50

 

 

41033700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

1430,40

1430,40

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

2805465,00

2805465,00

 

 

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

4136407,90

4136407,90

 

 

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб їх числа

8990,40

8990,40

 

 

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

35356,60

35356,60

 

 

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

13914,30

13914,30

 

 

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

0,00

 

 

 

41037300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

1153086,50

0,00

1153086,50

 

50000000

Цільові фонди

245000,00

0,00

245000,00

0,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

245000,00

0,00

245000,00

0,00

50110002

Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів

10000,00

 

10000,00

 

50110004

Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою

75000,00

 

75000,00

 

50110005

Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності

148000,00

 

148000,00

 

50110009

Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва

12000,00

 

12000,00

 

 

Всього доходів

50570448,30

46290576,80

4279871,50

1014200,00


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
у редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
від 26.04.2018 N 800/4864


Фінансування бюджету міста Києва на 2018 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

 

Загальне фінансування

3001403,87

-9673684,92

12675088,79

12112944,32

600000

Фінансування за активними операціями

3001403,87

-9673684,92

12675088,79

12112944,32

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

3001403,87

-9673684,92

12675088,79

12112944,32

602100

На початок періоду

3001403,87

2069327,53

932076,34

369931,87

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-11743012,45

11743012,45

11743012,45


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 3
у редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
від 26.04.2018 N 800/4864


РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Києва на 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

0100000

 

 

Київська міська рада (Секретаріат)

208999,81

208999,81

38607,50

8677,40

 

16954,30

388,10

 

 

16566,20

16566,20

225954,11

0110000

 

 

Київська міська рада (Секретаріат)

208999,81

208999,81

38607,50

8677,40

 

16954,30

388,10

 

 

16566,20

16566,20

225954,11

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)

92749,70

92749,70

38607,50

8677,40

 

16040,70

388,10

 

 

15652,60

15652,60

108790,40

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

42327,20

42327,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42327,20

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам)

4471,10

4471,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4471,10

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради)

37856,10

37856,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37856,10

0111160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

18680,11

18680,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18680,11

0111162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

18680,11

18680,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18680,11

0112150

2150

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

1372,48

1372,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1372,48

0112152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

1372,48

1372,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1372,48

0113240

3240

 

Інші заклади та заходи

28707,11

28707,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28707,11

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

28707,11

28707,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28707,11

0114080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1520,91

1520,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1520,91

0114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1520,91

1520,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1520,91

0116090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

18341,10

18341,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18341,10

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Госпкомобслуговування"

 

 

 

 

 

913,60

 

 

 

913,60

913,60

913,60

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

2755,50

2755,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2755,50

0119150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету

2545,70

2545,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2545,70

0119150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету Щасливській сільській раді Бориспільського району Київської області з бюджету м. Києва на оздоровлення дітей

672,00

672,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

672,00

0119150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету Гнідинській сільській раді Бориспільського району Київської області з бюджету м. Києва на оздоровлення дітей

190,00

190,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190,00

0119150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету Підгірцівській сільській раді Обухівського району Київської області з бюджету м. Києва на оздоровлення дітей

984,20

984,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

984,20

0119150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету Ревненській сільській раді Бориспільського району Київської області з бюджету м. Києва на оздоровлення дітей

199,50

199,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199,50

0119150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету Ходосівській сільській раді Києво-Святошинського району Київської області з бюджету м. Києва на оздоровлення дітей

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

0200000

 

 

Київська міська державна адміністрація

214970,80

214970,80

74662,20

246,60

 

61770,84

 

 

 

61770,84

61770,84

276741,64

0210000

 

 

Київська міська державна адміністрація

40,00

40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,00

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

40,00

40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,00

0220000

 

 

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

214930,80

214930,80

74662,20

246,60

 

61770,84

 

 

 

61770,84

61770,84

276701,64

0220160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

83214,60

83214,60

61011,60

246,60

 

6273,00

 

 

 

6273,00

6273,00

89487,60

0220180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

60973,70

60973,70

13650,60

 

 

1912,70

 

 

 

1912,70

1912,70

62886,40

0220180

0180

0133

Інша діяльність

29340,90

29340,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29340,90

0220180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (КБУ "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції")

2264,30

2264,30

1429,60

 

 

390,70

 

 

 

390,70

390,70

2655,00

0220180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Нагороди")

1610,60

1610,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1610,60

0220180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків")

9000,00

9000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9000,00

0220180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м. Києва")

18757,90

18757,90

12221,00

 

 

1522,00

 

 

 

1522,00

1522,00

20279,90

0227520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

2706,50

2706,50

 

 

 

127,00

 

 

 

127,00

127,00

2833,50

0229800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

68036,00

68036,00

 

 

 

53458,14

 

 

 

53458,14

53458,14

121494,14

0229800

9800

0180

Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця"

67605,28

67605,28

 

 

 

53367,04

 

 

 

53367,04

53367,04

120972,32

0229800

9800

0180

Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призивної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання молоді

430,72

430,72

 

 

 

91,10

 

 

 

91,10

91,10

521,82

0600000

 

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

1596074,20

1596074,20

499727,70

99807,70

 

401353,10

150841,00

12095,20

8745,00

250512,10

238341,20

1997427,30

0610000

 

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

1596074,20

1596074,20

499727,70

99807,70

 

401353,10

150841,00

12095,20

8745,00

250512,10

238341,20

1997427,30

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві

22405,10

22405,10

16650,80

655,70

 

510,00

 

 

 

510,00

510,00

22915,10

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

5360,00

5360,00

3743,70

197,70

 

364,00

 

 

 

364,00

364,00

5724,00

0611080

1080

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

48108,10

48108,10

22689,20

8227,30

 

6657,10

334,50

 

76,80

6322,60

6271,50

54765,20

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

87166,10

87166,10

55491,40

5625,10

 

31778,30

4413,20

1880,00

432,00

27365,10

27290,10

118944,40

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

535629,60

535629,60

289121,10

72684,00

 

56200,20

31006,20

6498,10

6036,30

25194,00

19247,40

591829,80

0611120

1120

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

212203,30

212203,30

 

 

 

65288,90

64344,90

 

 

944,00

 

277492,20

0611130

1130

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)

177368,00

177368,00

 

 

 

69808,80

40402,60

 

 

29406,20

24432,60

247176,80

0611140

1140

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

22076,90

22076,90

16387,60

1200,60

 

2632,20

842,60

284,60

69,20

1789,60

1739,60

24709,10

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

8289,90

8289,90

3499,50

71,20

 

 

 

 

 

 

 

8289,90

0611160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

33300,60

33300,60

4232,70

2581,80

 

87391,50

3127,60

882,50

1121,70

84263,90

84263,90

120692,10

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

17386,60

17386,60

4232,70

2581,80

 

4788,00

3127,60

882,50

1121,70

1660,40

1660,40

22174,60

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

15914,00

15914,00

 

 

 

82603,50

 

 

 

82603,50

82603,50

98517,50

0613130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

26019,90

26019,90

 

 

 

17034,10

 

 

 

17034,10

17034,10

43054,00

0613133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

26019,90

26019,90

 

 

 

17034,10

 

 

 

17034,10

17034,10

43054,00

0613140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

73319,60

73319,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73319,60

0615010

5010

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

43604,30

43604,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43604,30

0615011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

39822,90

39822,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39822,90

0615012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

3781,40

3781,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3781,40

0615020

5020

 

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

6027,70

6027,70

2158,30

364,70

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

6527,70

0615021

5021

0810

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

3872,70

3872,70

2158,30

364,70

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

4372,70

0615022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

2155,00

2155,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2155,00

0615030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

233346,60

233346,60

82330,70

8199,60

 

35338,00

6369,40

2550,00

1009,00

28968,60

28838,00

268684,60

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

111208,80

111208,80

66501,80

1869,60

 

13638,00

 

 

 

13638,00

13638,00

124846,80

0615032

5032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

76500,00

76500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76500,00

0615033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

45637,80

45637,80

15828,90

6330,00

 

21700,00

6369,40

2550,00

1009,00

15330,60

15200,00

67337,80

0615040

5040

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

10341,20

10341,20

 

 

 

14450,00

 

 

 

14450,00

14450,00

24791,20

0615041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

10341,20

10341,20

 

 

 

14450,00

 

 

 

14450,00

14450,00

24791,20

0615060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

51507,30

51507,30

3422,70

 

 

900,00

 

 

 

900,00

900,00

52407,30

0615061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

2457,90

2457,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2457,90

0615062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

46499,90

46499,90

1557,40

 

 

 

 

 

 

 

 

46499,90

0615063

5063

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

2549,50

2549,50

1865,30

 

 

900,00

 

 

 

900,00

900,00

3449,50

0617320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

12500,00

 

 

 

12500,00

12500,00

12500,00

0617325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

12500,00

 

 

 

12500,00

12500,00

12500,00

0700000

 

 

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

8128795,70

8128795,70

31556,00

2730,00

 

1108620,97

235656,40

10345,10

762,00

872964,57

848193,47

9237416,67

0710000

 

 

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

8128795,70

8128795,70

31556,00

2730,00

 

1108620,97

235656,40

10345,10

762,00

872964,57

848193,47

9237416,67

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві

23503,10

23503,10

17798,90

999,40

 

16,60

16,60

 

 

 

 

23519,70

0711120

1120

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

97593,40

97593,40

 

 

 

19283,50

19243,50

 

 

40,00

 

116876,90

0711140

1140

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

3026,30

3026,30

2409,40

 

 

600,00

600,00

362,00

113,40

 

 

3626,30

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

2454780,20

2454780,20

 

 

 

285370,37

97940,60

 

 

187429,77

175346,27

2740150,57

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

1042284,00

1042284,00

 

 

 

55597,90

25343,70

 

 

30254,20

29378,70

1097881,90

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

317961,00

317961,00

 

 

 

15675,40

4759,80

 

 

10915,60

10769,70

333636,40

0712040

2040

0734

Санаторно-курортна допомога населенню

101011,50

101011,50

 

 

 

4120,00

259,00

 

 

3861,00

3861,00

105131,50

0712050

2050

0761

Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

58667,40

58667,40

 

 

 

1525,00

 

 

 

1525,00

1525,00

60192,40

0712060

2060

0762

Створення банків крові та її компонентів

34628,00

34628,00

 

 

 

5692,50

4621,80

 

 

1070,70

500,00

40320,50

0712070

2070

0724

Екстрена та швидка медична допомога населенню

340293,40

340293,40

 

 

 

24728,50

3130,00

 

 

21598,50

21268,50

365021,90

0712070

2070

0724

Екстрена та швидка медична допомога населенню

329889,30

329889,30

 

 

 

24728,50

3130,00

 

 

21598,50

21268,50

354617,80

0712070

2070

0724

Екстрена та швидка медична допомога населенню (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги)

10404,10

10404,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10404,10

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

52844,50

52844,50

 

 

 

1124,80

624,80

 

 

500,00

500,00

53969,30

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

1145139,50

1145139,50

 

 

 

48783,00

23128,20

 

 

25654,80

18942,80

1193922,50

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

66423,40

66423,40

 

 

 

37290,10

31903,60

 

 

5386,50

4790,00

103713,50

0712110

2110

 

Первинна медична допомога населенню

1188804,90

1188804,90

 

 

 

2195,00

 

 

 

2195,00

2195,00

1190999,90

0712111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1188804,90

1188804,90

 

 

 

2195,00

 

 

 

2195,00

2195,00

1190999,90

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

3107,30

3107,30

 

 

 

47,40

47,40

 

 

 

 

3154,70

0712130

2130

0763

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

10202,80

10202,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10202,80

0712140

2140

 

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

292144,40

292144,40

 

 

 

6300,00

 

 

 

6300,00

6300,00

298444,40

0712141

2141

0763

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

3000,00

3000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,00

0712142

2142

0763

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

6597,40

6597,40

 

 

 

6000,00

 

 

 

6000,00

6000,00

12597,40

0712143

2143

0763

Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

48144,20

48144,20

 

 

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

48444,20

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

109005,30

109005,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109005,30

0712145

2145

0763

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

50000,00

50000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000,00

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

75397,50

75397,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75397,50

0712150

2150

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

896380,60

896380,60

 

 

 

503710,40

10753,40

 

 

492957,00

492540,00

1400091,00

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

415953,10

415953,10

 

 

 

67510,40

10753,40

 

 

56757,00

56340,00

483463,50

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

478997,10

478997,10

 

 

 

436200,00

 

 

 

436200,00

436200,00

915197,10

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії)

1430,40

1430,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1430,40

0717120

7120

0421

Забезпечення діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

 

 

11347,70

1730,60

 

16284,00

13284,00

9983,10

648,60

3000,00

 

16284,00

0717320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

40000,00

 

 

 

40000,00

40000,00

40000,00

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

40000,00

 

 

 

40000,00

40000,00

40000,00

0717330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

 

 

 

 

 

20276,50

 

 

 

20276,50

20276,50

20276,50

0717520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

 

 

 

 

 

20000,00

 

 

 

20000,00

20000,00

20000,00

0800000

 

 

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

8052240,20

8052240,20

246755,20

71569,10

 

115484,80

32142,50

 

1414,70

83342,30

81727,30

8167725,00

0810000

 

 

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

8052240,20

8052240,20

246755,20

71569,10

 

115484,80

32142,50

 

1414,70

83342,30

81727,30

8167725,00

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві

32824,70

32824,70

25055,90

700,70

 

 

 

 

 

 

 

32824,70

0810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1950,00

1950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950,00

0810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Забезпечення функціонування інформаційно-телекомунаційної системи "Картка киянина")

1950,00

1950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950,00

0813010

3010

 

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

3239621,40

3239621,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3239621,40

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

559237,90

559237,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

559237,90

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

2680383,50

2680383,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2680383,50

0813020

3020

 

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

233,10

233,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,10

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

121,60

121,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121,60

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

111,50

111,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111,50

0813030

3030

 

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1024844,40

1024844,40

 

 

 

5239,30

 

 

 

5239,30

5239,30

1030083,70

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

547,60

547,60

 

 

 

5239,30

 

 

 

5239,30

5239,30

5786,90

0813033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

136827,40

136827,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136827,40

0813035

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

198,90

198,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198,90

0813036

3036

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

887270,50

887270,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

887270,50

0813040

3040

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

2096588,70

2096588,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2096588,70

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

20841,60

20841,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20841,60

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

4955,90

4955,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4955,90

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

1559878,20

1559878,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1559878,20

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

91973,70

91973,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91973,70

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

249779,30

249779,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249779,30

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

8992,60

8992,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8992,60

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

160167,40

160167,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160167,40

0813050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

15661,50

15661,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15661,50

0813080

3080

 

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи в наслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

617403,10

617403,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

617403,10

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

477754,90

477754,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

477754,90

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

82037,10

82037,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82037,10

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

56614,90

56614,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56614,90

0813084

3084

1010

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

361,00

361,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361,00

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

635,20

635,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

635,20

0813100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

311754,20

311754,20

153168,20

52489,90

 

99564,30

29632,90

 

286,50

69931,40

68316,40

411318,50

0813101

3101

1010

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

51571,30

51571,30

28116,00

8855,00

 

19580,30

3123,70

 

 

16456,60

16456,60

71151,60

0813102

3102

1020

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

211118,50

211118,50

96955,90

36873,80

 

56567,90

26509,20

 

286,50

30058,70

28443,70

267686,40

0813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

21787,10

21787,10

15312,70

367,60

 

 

 

 

 

 

 

21787,10

0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

27277,30

27277,30

12783,60

6393,50

 

23416,10

 

 

 

23416,10

23416,10

50693,40

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6117,90

6117,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6117,90

0813170

3170

 

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

443,50

443,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

443,50

0813171

3171

1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

435,10

435,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435,10

0813172

3172

1010

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

8,40

8,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,40

0813190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

285797,00

285797,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285797,00

0813191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

276691,30

276691,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276691,30

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

9105,70

9105,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9105,70

0813200

3200

1090

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

56506,30

56506,30

37827,20

1498,80

 

3576,90

985,50

 

730,00

2591,40

2591,40

60083,20

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

13914,30

13914,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13914,30

0813240

3240

 

Інші заклади та заходи

348580,10

348580,10

30703,90

16879,70

 

7104,30

1524,10

 

398,20

5580,20

5580,20

355684,40

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

62258,80

62258,80

30703,90

16879,70

 

7104,30

1524,10

 

398,20

5580,20

5580,20

69363,10

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

286321,30

286321,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286321,30

0900000

 

 

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

67383,00

67383,00

32468,80

5177,00

 

23533,90

 

 

 

23533,90

23533,90

90916,90

0910000

 

 

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

67383,00

67383,00

32468,80

5177,00

 

23533,90

 

 

 

23533,90

23533,90

90916,90

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

6523,60

6523,60

4888,20

98,90

 

 

 

 

 

 

 

6523,60

0911060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

605,50

605,50

 

 

 

10710,00

 

 

 

10710,00

10710,00

11315,50

0913110

3110

 

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

27386,50

27386,50

15818,80

2636,70

 

633,50

 

 

 

633,50

633,50

28020,00

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

21273,20

21273,20

11470,60

2636,70

 

633,50

 

 

 

633,50

633,50

21906,70

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

6113,30

6113,30

4348,20

 

 

 

 

 

 

 

 

6113,30

0913120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

15901,90

15901,90

5418,30

1391,20

 

 

 

 

 

 

 

15901,90

0913121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

11110,90

11110,90

5176,80

1391,20

 

 

 

 

 

 

 

11110,90

0913123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

4791,00

4791,00

241,50

 

 

 

 

 

 

 

 

4791,00

0913130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

7458,20

7458,20

2953,40

734,30

 

 

 

 

 

 

 

7458,20

0913133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

7458,20

7458,20

2953,40

734,30

 

 

 

 

 

 

 

7458,20

0913140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

4067,10

4067,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4067,10

0913240

3240

 

Інші заклади та заходи

5440,20

5440,20

3390,10

315,90

 

 

 

 

 

 

 

5440,20

0913241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4176,50

4176,50

2754,20

315,90

 

 

 

 

 

 

 

4176,50

0913242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1263,70

1263,70

635,90

 

 

 

 

 

 

 

 

1263,70

0916080

6080

 

Реалізація державних та місцевих житлових програм

 

 

 

 

 

8990,40

 

 

 

8990,40

8990,40

8990,40

0916083

6083

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

 

 

 

 

 

8990,40

 

 

 

8990,40

8990,40

8990,40

0917340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

3200,00

 

 

 

3200,00

3200,00

3200,00

1000000

 

 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

906346,00

906346,00

202435,00

18699,60

 

198295,00

41582,30

11072,10

1038,60

156712,70

155725,00

1104641,00

1010000

 

 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

906346,00

906346,00

202435,00

18699,60

 

198295,00

41582,30

11072,10

1038,60

156712,70

155725,00

1104641,00

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві

23455,50

23455,50

16423,60

1812,90

 

5378,20

5378,20

2633,30

330,50

 

 

28833,70

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

45162,80

45162,80

34700,10

1959,20

 

14780,80

4876,80

3028,50

 

9904,00

9468,80

59943,60

1011080

1080

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

6217,30

6217,30

4973,70

 

 

 

 

 

 

 

 

6217,30

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

18871,80

18871,80

14836,20

609,50

 

1635,00

1435,00

1067,00

49,00

200,00

 

20506,80

1011120

1120

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

101150,90

101150,90

 

 

 

6909,40

6459,40

 

 

450,00

400,00

108060,30

1011130

1130

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)

58317,30

58317,30

 

 

 

23475,10

13220,10

 

 

10255,00

10225,00

81792,40

1011150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

5479,00

5479,00

4092,30

63,80

 

30,00

30,00

12,30

 

 

 

5509,00

1014010

4010

0821

Фінансова підтримка театрів

291917,90

291917,90

 

 

 

18330,80

 

 

 

18330,80

18330,80

310248,70

1014020

4020

0829

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

67561,00

67561,00

 

 

 

7800,00

 

 

 

7800,00

7800,00

75361,00

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

29069,40

29069,40

19844,80

1609,30

 

2403,00

90,50

 

 

2312,50

2287,00

31472,40

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

149207,90

149207,90

89636,90

10850,50

 

9474,50

6655,30

2611,00

474,70

2819,20

2672,20

158682,40

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

3309,70

3309,70

 

 

 

1649,20

 

 

 

1649,20

1649,20

4958,90

1014070

4070

0823

Фінансова підтримка кінематографії

 

 

 

 

 

33200,00

 

 

 

33200,00

33200,00

33200,00

1014080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

106625,50

106625,50

17927,40

1794,40

 

8237,00

3437,00

1720,00

184,40

4800,00

4700,00

114862,50

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

76437,00

76437,00

17927,40

1794,40

 

8237,00

3437,00

1720,00

184,40

4800,00

4700,00

84674,00

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

30188,50

30188,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30188,50

1017320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

31972,00

 

 

 

31972,00

31972,00

31972,00

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

31972,00

 

 

 

31972,00

31972,00

31972,00

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

33020,00

 

 

 

33020,00

33020,00

33020,00

1100000

 

 

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

3714,10

3714,10

2725,60

102,50

 

 

 

 

 

 

 

3714,10

1110000

 

 

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

3714,10

3714,10

2725,60

102,50

 

 

 

 

 

 

 

3714,10

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві

3714,10

3714,10

2725,60

102,50

 

 

 

 

 

 

 

3714,10

1200000

 

 

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

204111,40

59371,60

20633,70

824,60

144739,80

2097179,99

1500,00

295,00

340,00

2095679,99

2075710,89

2301291,39

1210000

 

 

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

204111,40

59371,60

20633,70

824,60

144739,80

2097179,99

1500,00

295,00

340,00

2095679,99

2075710,89

2301291,39

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

27225,50

27225,50

20633,70

824,60

 

1500,00

1500,00

295,00

340,00

 

 

28725,50

1213090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

8799,70

8799,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8799,70

1213240

3240

 

Інші заклади та заходи

7904,50

7904,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7904,50

1213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7904,50

7904,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7904,50

1216010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

17365,80

 

 

 

17365,80

549720,10

 

 

 

549720,10

549720,10

567085,90

1216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

335477,80

 

 

 

335477,80

335477,80

335477,80

1216013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

 

 

 

11000,00

 

 

 

11000,00

11000,00

11000,00

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

17365,80

 

 

 

17365,80

30100,00

 

 

 

30100,00

30100,00

47465,80

1216015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

145942,30

 

 

 

145942,30

145942,30

145942,30

1216016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

 

 

 

 

 

27200,00

 

 

 

27200,00

27200,00

27200,00

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

104340,10

 

 

 

104340,10

21570,00

 

 

 

21570,00

21570,00

125910,10

1216040

6040

 

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

 

 

 

 

 

12479,00

 

 

 

12479,00

12479,00

12479,00

1216050

6050

0620

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності

 

 

 

 

 

91063,10

 

 

 

91063,10

91063,10

91063,10

1216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

5859,00

 

 

 

5859,00

408,00

 

 

 

408,00

408,00

6267,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

240395,70

 

 

 

240395,70

240395,70

240395,70

1217320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

40589,50

 

 

 

40589,50

40589,50

40589,50

1217321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

38539,50

 

 

 

38539,50

38539,50

38539,50

1217323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

2050,00

 

 

 

2050,00

2050,00

2050,00

1217340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

557,00

 

 

 

557,00

557,00

557,00

1217350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

20000,00

 

 

 

20000,00

20000,00

20000,00

1217360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

 

42390,00

 

 

 

42390,00

42390,00

42390,00

1217361

7361

0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

 

 

 

 

42390,00

 

 

 

42390,00

42390,00

42390,00

1217440

7440

 

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

 

 

 

 

 

1180,00

 

 

 

1180,00

1180,00

1180,00

1217441

7441

0456

Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів

 

 

 

 

 

180,00

 

 

 

180,00

180,00

180,00

1217442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

1217640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

17765,00

7765,00

 

 

10000,00

 

 

 

 

 

 

17765,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

 

 

 

 

 

1003850,00

 

 

 

1003850,00

1003850,00

1003850,00

1217690

7690

 

Інша економічна діяльність

8092,90

918,00

 

 

7174,90

53647,59

 

 

 

53647,59

33678,49

61740,49

1217691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

19969,10

 

 

 

19969,10

 

19969,10

1217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

8092,90

918,00

 

 

7174,90

33678,49

 

 

 

33678,49

33678,49

41771,39

1218110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

 

 

 

 

5000,00

 

 

 

5000,00

5000,00

5000,00

1218310

8310

 

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

1218311

8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

6758,90

6758,90

 

 

 

830,00

 

 

 

830,00

830,00

7588,90

1219770

9770

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

11000,00

 

 

 

11000,00

11000,00

11000,00

1219770

9770

 

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва місцевому бюджету Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на реконструкцію центру культури та мистецтв с.Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області)

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

1219770

9770

 

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку м.Києва місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обуховського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Романків Обухівського району Київської області)

 

 

 

 

 

4000,00

 

 

 

4000,00

4000,00

4000,00

1219770

9770

 

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з бюджету м.Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці Обухівського р-ну Київської області)

 

 

 

 

 

6000,00

 

 

 

6000,00

6000,00

6000,00

1400000

 

 

Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

139629,90

49384,80

13392,10

1102,50

90245,10

77441,60

 

 

 

77441,60

77441,60

217071,50

1410000

 

 

Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

139629,90

49384,80

13392,10

1102,50

90245,10

77441,60

 

 

 

77441,60

77441,60

217071,50

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері благоустрою у місті Києві

19360,40

19360,40

13392,10

1102,50

 

 

 

 

 

 

 

19360,40

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

90245,10

 

 

 

90245,10

25241,00

 

 

 

25241,00

25241,00

115486,10

1417310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

30200,00

 

 

 

30200,00

30200,00

30200,00

1418110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

23724,40

23724,40

 

 

 

8300,60

 

 

 

8300,60

8300,60

32025,00

1418110

8110

0320

Забезпечення діяльності Комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку"

22010,00

22010,00

 

 

 

7590,00

 

 

 

7590,00

7590,00

29600,00

1418110

8110

0320

Поповнення матеріального резерву

14,40

14,40

 

 

 

710,60

 

 

 

710,60

710,60

725,00

1418110

8110

0320

Переоснащення об'єкту "Міський"

1700,00

1700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700,00

1419800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

6300,00

6300,00

 

 

 

13700,00

 

 

 

13700,00

13700,00

20000,00

1419800

9800

0180

Міська цільова програма розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва

6300,00

6300,00

 

 

 

13700,00

 

 

 

13700,00

13700,00

20000,00

1500000

 

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

27248,60

27248,60

15673,80

487,60

 

1732337,64

10721,60

 

968,30

1721616,04

1721563,04

1759586,24

1510000

 

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

27248,60

27248,60

15673,80

487,60

 

1732337,64

10721,60

 

968,30

1721616,04

1721563,04

1759586,24

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері будівництва та житлового забезпечення у місті Києві

19843,20

19843,20

15673,80

487,60

 

1900,00

1847,00

 

968,30

53,00

 

21743,20

1511010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

97458,90

 

 

 

97458,90

97458,90

97458,90

1511020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

3235,80

 

 

 

3235,80

3235,80

3235,80

1512010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

109400,00

 

 

 

109400,00

109400,00

109400,00

1512020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

5352,74

 

 

 

5352,74

5352,74

5352,74

1512030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

 

 

 

 

 

138300,00

 

 

 

138300,00

138300,00

138300,00

1512070

2070

0724

Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

 

 

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

200,00

1512110

2110

 

Первинна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

2200,00

 

 

 

2200,00

2200,00

2200,00

1512111

2111

0725

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

2200,00

 

 

 

2200,00

2200,00

2200,00

1516010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

106,00

 

 

 

106,00

106,00

106,00

1516011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

106,00

 

 

 

106,00

106,00

106,00

1516080

6080

 

Реалізація державних та місцевих житлових програм

7405,40

7405,40

 

 

 

280308,30

8874,60

 

 

271433,70

271433,70

287713,70

1516081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

50000,00

 

 

 

50000,00

50000,00

50000,00

1516082

6082

0610

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

221433,70

 

 

 

221433,70

221433,70

221433,70

1516084

6084

0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

7405,40

7405,40

 

 

 

7674,60

7674,60

 

 

 

 

15080,00

1516085

6085

0610

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

1200,00

1200,00

 

 

 

 

1200,00

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

163671,10

 

 

 

163671,10

163671,10

163671,10

1517320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

345896,70

 

 

 

345896,70

345896,70

345896,70

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

167786,70

 

 

 

167786,70

167786,70

167786,70

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

22110,00

 

 

 

22110,00

22110,00

22110,00

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

154000,00

 

 

 

154000,00

154000,00

154000,00

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

2000,00

2000,00

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

53010,00

 

 

 

53010,00

53010,00

53010,00

1517360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

 

391264,20

 

 

 

391264,20

391264,20

391264,20

1517361

7361

0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

 

 

 

 

391264,20

 

 

 

391264,20

391264,20

391264,20

1517440

7440

 

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

 

 

 

 

 

31306,90

 

 

 

31306,90

31306,90

31306,90

1517441

7441

0456

Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів

 

 

 

 

 

31306,90

 

 

 

31306,90

31306,90

31306,90

1517460

7460

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

 

 

 

 

 

50000,00

 

 

 

50000,00

50000,00

50000,00

1517461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

50000,00

 

 

 

50000,00

50000,00

50000,00

1517470

7470

0456

Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

 

 

 

 

 

58727,00

 

 

 

58727,00

58727,00

58727,00

1600000

 

 

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

29946,30

25172,80

17148,40

1574,00

4773,50

161252,20

1917,60

 

376,00

159334,60

159304,60

191198,50

1610000

 

 

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

29946,30

25172,80

17148,40

1574,00

4773,50

161252,20

1917,60

 

376,00

159334,60

159304,60

191198,50

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Києві

25172,80

25172,80

17148,40

1574,00

 

3527,60

1917,60

 

376,00

1610,00

1580,00

28700,40

1616030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

2813,50

 

 

 

2813,50

 

 

 

 

 

 

2813,50

1617310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

110538,10

 

 

 

110538,10

110538,10

110538,10

1617340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

1960,00

 

 

 

1960,00

 

 

 

 

 

 

1960,00

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

47186,50

 

 

 

47186,50

47186,50

47186,50

1700000

 

 

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

12612,60

12612,60

9136,00

174,40

 

 

 

 

 

 

 

12612,60

1710000

 

 

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

12612,60

12612,60

9136,00

174,40

 

 

 

 

 

 

 

12612,60

1710160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва

12612,60

12612,60

9136,00

174,40

 

 

 

 

 

 

 

12612,60

1900000

 

 

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2113182,59

15118,90

9767,90

483,10

2098063,69

7182358,30

 

 

 

7182358,30

4700913,76

9295540,89

1910000

 

 

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2113182,59

15118,90

9767,90

483,10

2098063,69

7182358,30

 

 

 

7182358,30

4700913,76

9295540,89

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

13073,90

13073,90

9767,90

483,10

 

5799,00

 

 

 

5799,00

5799,00

18872,90

1910180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

2045,00

2045,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2045,00

1910180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призивної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання молоді)

2045,00

2045,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2045,00

1917310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

211900,00

 

 

 

211900,00

211900,00

211900,00

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

 

 

 

 

 

1300,00

 

 

 

1300,00

1300,00

1300,00

1917360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

 

7110,00

 

 

 

7110,00

7110,00

7110,00

1917361

7361

0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

 

 

 

 

7110,00

 

 

 

7110,00

7110,00

7110,00

1917410

7410

 

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

265690,70

 

 

 

265690,70

297032,50

 

 

 

297032,50

297032,50

562723,20

1917412

7412

0451

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

243319,50

 

 

 

243319,50

 

 

 

 

 

 

243319,50

1917413

7413

0451

Інші заходи у сфері автотранспорту

22371,20

 

 

 

22371,20

297032,50

 

 

 

297032,50

297032,50

319403,70

1917420

7420

 

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

661935,90

 

 

 

661935,90

2670990,90

 

 

 

2670990,90

2670990,90

3332926,80

1917421

7421

0453

Утримання та розвиток наземного електротранспорту

 

 

 

 

 

115900,00

 

 

 

115900,00

115900,00

115900,00

1917422

7422

0453

Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту

587530,50

 

 

 

587530,50

 

 

 

 

 

 

587530,50

1917423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену

 

 

 

 

 

1530200,00

 

 

 

1530200,00

1530200,00

1530200,00

1917426

7426

0453

Інші заходи у сфері електротранспорту

74405,40

 

 

 

74405,40

1024890,90

 

 

 

1024890,90

1024890,90

1099296,30

1917440

7440

 

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

1114583,09

 

 

 

1114583,09

1451001,38

 

 

 

1451001,38

1451001,38

2565584,47

1917441

7441

0456

Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів

117800,70

 

 

 

117800,70

856698,90

 

 

 

856698,90

856698,90

974499,60

1917442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

996782,39

 

 

 

996782,39

594302,48

 

 

 

594302,48

594302,48

1591084,87

1917450

7450

0456

Інша діяльність у сфері транспорту

55854,00

 

 

 

55854,00

200,00

 

 

 

200,00

200,00

56054,00

1917450

7450

0456

Інша діяльність у сфері транспорту (Прикладні розробки у сфері транспорту)

 

 

 

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

200,00

1917450

7450

0456

Інша діяльність у сфері транспорту (Реалізація проекту "Міська електричка")

55854,00

 

 

 

55854,00

 

 

 

 

 

 

55854,00

1917460

7460

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

 

 

 

 

 

2455233,59

 

 

 

2455233,59

32369,98

2455233,59

1917461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

32369,98

 

 

 

32369,98

32369,98

32369,98

1917462

7462

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

1153086,50

 

 

 

1153086,50

 

1153086,50

1917464

7464

0456

Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві

 

 

 

 

 

1269777,11

 

 

 

1269777,11

 

1269777,11

1917470

7470

0456

Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

 

 

 

 

 

23210,00

 

 

 

23210,00

23210,00

23210,00

1917690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

58580,93

 

 

 

58580,93

 

58580,93

1917691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

58580,93

 

 

 

58580,93

 

58580,93

2000000

 

 

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

202396,10

10969,10

4686,00

92,70

191427,00

346575,00

 

 

 

346575,00

346575,00

548971,10

2010000

 

 

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

202396,10

10969,10

4686,00

92,70

191427,00

346575,00

 

 

 

346575,00

346575,00

548971,10

2010160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві

7069,10

7069,10

4686,00

92,70

 

 

 

 

 

 

 

7069,10

2017520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

195327,00

3900,00

 

 

191427,00

346575,00

 

 

 

346575,00

346575,00

541902,00

2300000

 

 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

125459,20

125459,20

10696,00

460,10

 

24465,80

 

 

 

24465,80

24465,80

149925,00

2310000

 

 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

125459,20

125459,20

10696,00

460,10

 

24465,80

 

 

 

24465,80

24465,80

149925,00

2310160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві

14316,50

14316,50

10696,00

460,10

 

 

 

 

 

 

 

14316,50

2310180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

31149,40

31149,40

 

 

 

182,00

 

 

 

182,00

182,00

31331,40

2310180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві")

31134,90

31134,90

 

 

 

168,00

 

 

 

168,00

168,00

31302,90

2310180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців"

14,50

14,50

 

 

 

14,00

 

 

 

14,00

14,00

28,50

2318410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

74593,30

74593,30

 

 

 

24283,80

 

 

 

24283,80

24283,80

98877,10

2318420

8420

0830

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

5400,00

5400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5400,00

2600000

 

 

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

15848,54

8253,90

2880,30

100,00

7594,64

1644,66

 

 

 

1644,66

1644,66

17493,20

2610000

 

 

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

15848,54

8253,90

2880,30

100,00

7594,64

1644,66

 

 

 

1644,66

1644,66

17493,20

2610160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері туризму та промоцій у місті Києві

4134,60

4134,60

2880,30

100,00

 

 

 

 

 

 

 

4134,60

2617620

7620

 

Розвиток готельного господарства та туризму

11713,94

4119,30

 

 

7594,64

1644,66

 

 

 

1644,66

1644,66

13358,60

2617622

7622

0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

11713,94

4119,30

 

 

7594,64

1644,66

 

 

 

1644,66

1644,66

13358,60

2700000

 

 

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

70955,60

47279,60

22493,60

350,00

23676,00

5921,00

 

 

 

5921,00

5921,00

76876,60

2710000

 

 

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

70955,60

47279,60

22493,60

350,00

23676,00

5921,00

 

 

 

5921,00

5921,00

76876,60

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

32039,40

32039,40

22493,60

350,00

 

5921,00

 

 

 

5921,00

5921,00

37960,40

2717690

7690

 

Інша економічна діяльність

38916,20

15240,20

 

 

23676,00

 

 

 

 

 

 

38916,20

2717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

38916,20

15240,20

 

 

23676,00

 

 

 

 

 

 

38916,20

2800000

 

 

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

235963,40

34246,00

5526,90

190,00

201717,40

871597,53

 

 

 

871597,53

572854,80

1107560,93

2810000

 

 

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

235963,40

34246,00

5526,90

190,00

201717,40

871597,53

 

 

 

871597,53

572854,80

1107560,93

2810160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

7357,10

7357,10

5526,90

190,00

 

 

 

 

 

 

 

7357,10

2816030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

201717,40

 

 

 

201717,40

307626,00

 

 

 

307626,00

307626,00

509343,40

2817310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

175150,00

 

 

 

175150,00

175150,00

175150,00

2817360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

 

78,80

 

 

 

78,80

78,80

78,80

2817363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

78,80

 

 

 

78,80

78,80

78,80

2817690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

189386,93

 

 

 

189386,93

 

189386,93

2817691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

189386,93

 

 

 

189386,93

 

189386,93

2818120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

25100,00

25100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25100,00

2818310

8310

 

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища

 

 

 

 

 

90000,00

 

 

 

90000,00

90000,00

90000,00

2818311

8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

90000,00

 

 

 

90000,00

90000,00

90000,00

2818330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

1788,90

1788,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1788,90

2818340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

109355,80

 

 

 

109355,80

 

109355,80

3100000

 

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

29920,10

29920,10

16868,20

685,50

 

3823,60

 

 

 

3823,60

3823,60

33743,70

3110000

 

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

29920,10

29920,10

16868,20

685,50

 

3823,60

 

 

 

3823,60

3823,60

33743,70

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

26628,70

26628,70

16868,20

685,50

 

965,00

 

 

 

965,00

965,00

27593,70

3117690

7690

 

Інша економічна діяльність

3291,40

3291,40

 

 

 

2858,60

 

 

 

2858,60

2858,60

6150,00

3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Міська цільова програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва)

3291,40

3291,40

 

 

 

2858,60

 

 

 

2858,60

2858,60

6150,00

3200000

 

 

Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

43700,00

4153,80

2630,90

72,40

39546,20

3712,00

 

 

 

3712,00

3712,00

47412,00

3210000

 

 

Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

43700,00

4153,80

2630,90

72,40

39546,20

3712,00

 

 

 

3712,00

3712,00

47412,00

3210160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

4153,80

4153,80

2630,90

72,40

 

 

 

 

 

 

 

4153,80

3217690

7690

 

Інша економічна діяльність

39546,20

 

 

 

39546,20

3712,00

 

 

 

3712,00

3712,00

43258,20

3217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

39546,20

 

 

 

39546,20

3712,00

 

 

 

3712,00

3712,00

43258,20

3300000

 

 

Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

13518,90

13518,90

9515,00

460,20

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

14018,90

3310000

 

 

Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

13518,90

13518,90

9515,00

460,20

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

14018,90

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві

13518,90

13518,90

9515,00

460,20

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

14018,90

3400000

 

 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

34714,90

34714,90

22666,30

913,30

 

1783,70

 

 

 

1783,70

1783,70

36498,60

3410000

 

 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

34714,90

34714,90

22666,30

913,30

 

1783,70

 

 

 

1783,70

1783,70

36498,60

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві

34714,90

34714,90

22666,30

913,30

 

1783,70

 

 

 

1783,70

1783,70

36498,60

3500000

 

 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

30541,50

30203,90

12196,40

433,00

337,60

9896,80

 

 

 

9896,80

9896,80

40438,30

3510000

 

 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

30541,50

30203,90

12196,40

433,00

337,60

9896,80

 

 

 

9896,80

9896,80

40438,30

3510160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві

16253,90

16253,90

12196,40

433,00

 

 

 

 

 

 

 

16253,90

3517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

5500,00

 

 

 

5500,00

5500,00

5500,00

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

4000,00

 

 

 

4000,00

4000,00

4000,00

3517610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

13950,00

13950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13950,00

3517690

7690

 

Інша економічна діяльність

337,60

 

 

 

337,60

396,80

 

 

 

396,80

396,80

734,40

3517693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

 

 

 

 

 

396,80

 

 

 

396,80

396,80

396,80

3517693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід")

337,60

 

 

 

337,60

 

 

 

 

 

 

337,60

3600000

 

 

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

59641,80

33641,80

24933,70

1069,90

26000,00

1417,00

 

 

 

1417,00

1417,00

61058,80

3610000

 

 

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

59641,80

33641,80

24933,70

1069,90

26000,00

1417,00

 

 

 

1417,00

1417,00

61058,80

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві

33641,80

33641,80

24933,70

1069,90

 

817,00

 

 

 

817,00

817,00

34458,80

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

 

 

 

 

 

600,00

 

 

 

600,00

600,00

600,00

3617660

7660

0490

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

3400,00

 

 

 

3400,00

 

 

 

 

 

 

3400,00

3617690

7690

 

Інша економічна діяльність

22600,00

 

 

 

22600,00

 

 

 

 

 

 

22600,00

3617693

7693

0490

Виконання Програми використання та охорони земель м. Києва

22600,00

 

 

 

22600,00

 

 

 

 

 

 

22600,00

3700000

 

 

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

1386178,35

1282308,35

20330,80

 

 

285,00

 

 

 

285,00

285,00

1386463,35

3710000

 

 

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

1386178,35

1282308,35

20330,80

 

 

285,00

 

 

 

285,00

285,00

1386463,35

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві

32038,20

32038,20

20330,80

 

 

285,00

 

 

 

285,00

285,00

32323,20

3717690

7690

 

Інша економічна діяльність

774949,21

774949,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

774949,21

3717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

774949,21

774949,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

774949,21

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

469950,83

469950,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469950,83

3718700

8700

0133

Резервний фонд

103870,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103870,00

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

5370,10

5370,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5370,10

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

24907,90

24907,90

11464,00

289,10

 

156,00

 

 

 

156,00

156,00

25063,90

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

21375,30

21375,30

8803,40

221,50

 

156,00

 

 

 

156,00

156,00

21531,30

3810160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві

12899,30

12899,30

8803,40

221,50

 

156,00

 

 

 

156,00

156,00

13055,30

3817520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

3817690

7690

 

Інша економічна діяльність

7976,00

7976,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7976,00

3817693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Здійснення контролю в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва)

7976,00

7976,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7976,00

3820000

 

 

Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

3532,60

3532,60

2660,60

67,60

 

 

 

 

 

 

 

3532,60

3820160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві

3532,60

3532,60

2660,60

67,60

 

 

 

 

 

 

 

3532,60

4000000

 

 

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

994926,27

959858,97

608542,30

96537,70

35067,30

245193,64

37347,60

3126,40

2568,40

207846,04

201762,94

1240119,91

4010000

 

 

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

994926,27

959858,97

608542,30

96537,70

35067,30

245193,64

37347,60

3126,40

2568,40

207846,04

201762,94

1240119,91

4010160

0160

0111

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

69823,90

69823,90

50063,10

3535,60

 

97,50

 

 

 

97,50

97,50

69921,40

4011010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

285820,30

285820,30

171569,40

38158,50

 

44509,70

27225,70

265,20

279,10

17284,00

17284,00

330330,00

4011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

411903,69

411903,69

256093,10

43719,70

 

43291,20

5580,50

324,20

1474,60

37710,70

37710,70

455194,89

4011030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

1537,80

1537,80

1260,50

 

 

 

 

 

 

 

 

1537,80

4011060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

259,50

259,50

 

 

 

213,00

 

 

 

213,00

213,00

472,50

4011070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

57495,50

57495,50

37361,40

5322,20

 

1273,30

733,30

 

607,10

540,00

540,00

58768,80

4011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

19153,60

19153,60

13930,10

916,00

 

1049,10

29,10

 

20,80

1020,00

1020,00

20202,70

4011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

30714,20

30714,20

23147,80

687,90

 

2757,70

2757,70

2106,50

53,20

 

 

33471,90

4011150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

4314,20

4314,20

3536,30

 

 

 

 

 

 

 

 

4314,20

4011160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

10364,48

10364,48

7515,70

352,70

 

52,90

52,90

 

13,40

 

 

10417,38

4011161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

10331,90

10331,90

7515,70

352,70

 

52,90

52,90

 

13,40

 

 

10384,80

4011162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

32,58

32,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,58

4013100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

17965,20

17965,20

13731,70

391,30

 

1259,10

 

 

 

1259,10

1259,10

19224,30

4013104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

17965,20

17965,20

13731,70

391,30

 

1259,10

 

 

 

1259,10

1259,10

19224,30

4013120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

4005,80

4005,80

2850,00

102,80

 

 

 

 

 

 

 

4005,80

4013121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3859,80

3859,80

2850,00

102,80

 

 

 

 

 

 

 

3859,80

4013123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

146,00

146,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146,00

4013130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

8783,00

8783,00

5586,60

717,00

 

742,50

742,50

415,50

22,10

 

 

9525,50

4013132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

8657,50

8657,50

5586,60

717,00

 

742,50

742,50

415,50

22,10

 

 

9400,00

4013133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

125,50

125,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125,50

4013210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

56,00

56,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,00

4013240

3240

 

Інші заклади та заходи

4371,30

4371,30

1373,20

25,10

 

 

 

 

 

 

 

4371,30

4013241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2088,20

2088,20

1373,20

25,10

 

 

 

 

 

 

 

2088,20

4013242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2283,10

2283,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2283,10

4014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

16843,40

16843,40

11228,80

1720,00

 

159,00

105,90

 

48,10

53,10

 

17002,40

4014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1644,60

1644,60

860,60

223,10

 

 

 

 

 

 

 

1644,60

4014080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1745,40

1745,40

1132,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1745,40

4014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1475,40

1475,40

1132,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1475,40

4014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

270,00

270,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270,00

4015030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

12797,10

12797,10

7301,70

665,80

 

485,50

120,00

15,00

50,00

365,50

365,50

13282,60

4015031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12797,10

12797,10

7301,70

665,80

 

485,50

120,00

15,00

50,00

365,50

365,50

13282,60

4015060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

260,00

260,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260,00

4015061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

260,00

260,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260,00

4016010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

61690,84

 

 

 

61690,84

61690,84

61690,84

4016011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

51685,84

 

 

 

51685,84

51685,84

51685,84

4016015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

10005,00

 

 

 

10005,00

10005,00

10005,00

4016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

35067,30

 

 

 

35067,30

390,80

 

 

 

390,80

390,80

35458,10

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

650,00

 

 

 

650,00

650,00

650,00

4017320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

80541,50

 

 

 

80541,50

80541,50

80541,50

4017321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

80441,50

 

 

 

80441,50

80441,50

80441,50

4017325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

100,00

4017690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4017691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4100000

 

 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

1573268,13

1536976,63

967839,30

198876,60

36291,50

324616,19

81232,30

11957,60

7875,30

243383,89

235648,09

1897884,32

4110000

 

 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

1573268,13

1536976,63

967839,30

198876,60

36291,50

324616,19

81232,30

11957,60

7875,30

243383,89

235648,09

1897884,32

4110160

0160

0111

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

72422,00

72422,00

53119,80

3327,00

 

 

 

 

 

 

 

72422,00

4111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

516363,49

516363,49

306749,20

83320,60

 

89838,60

50766,00

225,80

3595,50

39072,60

38872,60

606202,09

4111020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

758437,90

758437,90

482700,90

91526,80

 

86699,16

20199,30

5300,00

3240,50

66499,86

65134,86

845137,06

4111030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

1844,00

1844,00

1511,50

 

 

 

 

 

 

 

 

1844,00

4111060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

 

 

 

 

 

320,00

 

 

 

320,00

320,00

320,00

4111070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

39027,80

39027,80

22633,80

7573,10

 

4714,20

899,20

 

628,90

3815,00

3815,00

43742,00

4111090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

42308,40

42308,40

28709,80

5287,80

 

3112,90

462,90

 

387,90

2650,00

2650,00

45421,30

4111100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

28962,80

28962,80

21600,10

1500,00

 

5771,10

5730,30

4241,80

5,50

40,80

 

34733,90

4111150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

6641,10

6641,10

4642,30

679,00

 

 

 

 

 

 

 

6641,10

4111160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

16765,50

16765,50

10368,90

1643,50

 

12,00

12,00

 

8,00

 

 

16777,50

4111161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

16714,70

16714,70

10368,90

1643,50

 

12,00

12,00

 

8,00

 

 

16726,70

4111162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

50,80

50,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,80

4112110

2110

 

Первинна медико-санітарна допомога населенню

 

 

 

 

 

147,70

 

 

 

147,70

147,70

147,70

4112111

2111

0725

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

147,70

 

 

 

147,70

147,70

147,70

4113100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

11105,50

11105,50

8517,00

400,00

 

 

 

 

 

 

 

11105,50

4113104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

11105,50

11105,50

8517,00

400,00

 

 

 

 

 

 

 

11105,50

4113120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3207,50

3207,50

2174,70

140,00

 

 

 

 

 

 

 

3207,50

4113121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3117,50

3117,50

2174,70

140,00

 

 

 

 

 

 

 

3117,50

4113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

90,00

90,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,00

4113130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

6954,00

6954,00

4608,60

1061,20

 

1500,00

1400,00

990,00

 

100,00

 

8454,00

4113132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

5723,90

5723,90

3809,10

996,20

 

1500,00

1400,00

990,00

 

100,00

 

7223,90

4113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1230,10

1230,10

799,50

65,00

 

 

 

 

 

 

 

1230,10

4113190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

370,00

370,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370,00

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

370,00

370,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370,00

4113210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

47,30

47,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,30

4113240

3240

 

Інші заклади та заходи

5730,30

5730,30

2039,10

659,00

 

 

 

 

 

 

 

5730,30

4113241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2786,90

2786,90

1542,00

659,00

 

 

 

 

 

 

 

2786,90

4113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2943,40

2943,40

497,10

 

 

 

 

 

 

 

 

2943,40

4114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

15896,80

15896,80

11617,50

700,00

 

8576,39

 

 

 

8576,39

8576,39

24473,19

4114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

5598,20

5598,20

3727,70

973,00

 

2362,60

1762,60

1200,00

9,00

600,00

600,00

7960,80

4114080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

2416,60

2416,60

1036,20

85,60

 

 

 

 

 

 

 

2416,60

4114081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1565,30

1565,30

1036,20

85,60

 

 

 

 

 

 

 

1565,30

4114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

851,30

851,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

851,30

4115010

5010

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

4115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

4115030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

2762,30

2762,30

2082,20

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

2962,30

4115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2762,30

2762,30

2082,20

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

2962,30

4116010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

91164,01

 

 

 

91164,01

91164,01

91164,01

4116011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

88734,36

 

 

 

88734,36

88734,36

88734,36

4116015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

2429,65

 

 

 

2429,65

2429,65

2429,65

4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

36291,50

 

 

 

36291,50

609,23

 

 

 

609,23

609,23

36900,73

4117310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

150,00

 

 

 

150,00

150,00

150,00

4117320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

20500,00

 

 

 

20500,00

20500,00

20500,00

4117321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

20360,00

 

 

 

20360,00

20360,00

20360,00

4117322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

130,00

 

 

 

130,00

130,00

130,00

4117323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

10,00

10,00

10,00

4117360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

 

2618,30

 

 

 

2618,30

2618,30

2618,30

4117363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

2618,30

 

 

 

2618,30

2618,30

2618,30

4117460

7460

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

 

 

 

 

 

290,00

 

 

 

290,00

290,00

290,00

4117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

290,00

 

 

 

290,00

290,00

290,00

4117690

7690

 

Інша економічна діяльність

15,14

15,14

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6045,14

4117691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

15,14

15,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,14

4200000

 

 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

1495889,98

1456529,28

924395,40

157907,70

39360,70

327841,48

50841,40

5521,50

2225,20

277000,08

270503,58

1823731,46

4210000

 

 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

1495889,98

1456529,28

924395,40

157907,70

39360,70

327841,48

50841,40

5521,50

2225,20

277000,08

270503,58

1823731,46

4210160

0160

0111

Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

80420,80

80420,80

59898,90

2849,30

 

 

 

 

 

 

 

80420,80

4211010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

483778,60

483778,60

285339,20

66271,70

 

60202,83

38877,30

150,00

768,30

21325,53

21325,53

543981,43

4211020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

749187,30

749187,30

480380,10

80907,00

 

60711,26

5035,50

858,60

1193,30

55675,76

55534,76

809898,56

4211030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

4901,10

4901,10

2795,30

555,60

 

400,00

 

 

 

400,00

400,00

5301,10

4211060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

60,00

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,00

4211090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

18239,80

18239,80

12468,00

836,80

 

286,00

36,00

 

7,00

250,00

250,00

18525,80

4211100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

38959,70

38959,70

29477,00

1497,20

 

4939,40

3164,70

2079,10

57,50

1774,70

1774,70

43899,10

4211150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

5645,40

5645,40

4378,10

86,10

 

 

 

 

 

 

 

5645,40

4211160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

13308,78

13308,78

9359,20

719,30

 

70,30

70,30

 

5,30

 

 

13379,08

4211161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

13248,90

13248,90

9359,20

719,30

 

70,30

70,30

 

5,30

 

 

13319,20

4211162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

59,88

59,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,88

4213100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

10176,30

10176,30

7829,90

187,80

 

89,00

35,00

23,00

 

54,00

54,00

10265,30

4213104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

10176,30

10176,30

7829,90

187,80

 

89,00

35,00

23,00

 

54,00

54,00

10265,30

4213120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3673,40

3673,40

2745,00

118,40

 

102,50

 

 

 

102,50

102,50

3775,90

4213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3673,40

3673,40

2745,00

118,40

 

102,50

 

 

 

102,50

102,50

3775,90

4213130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

5633,90

5633,90

3582,90

548,70

 

2289,60

2234,60

1750,80

29,10

55,00

55,00

7923,50

4213132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

3786,40

3786,40

2558,90

493,60

 

2234,60

2234,60

1750,80

29,10

 

 

6021,00

4213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1847,50

1847,50

1024,00

55,10

 

55,00

 

 

 

55,00

55,00

1902,50

4213190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

470,10

470,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470,10

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

470,10

470,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470,10

4213210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

46,00

46,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,00

4213240

3240

 

Інші заклади та заходи

9221,40

9221,40

4644,40

355,50

 

70,00

 

 

 

70,00

70,00

9291,40

4213241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5556,10

5556,10

3885,90

355,50

 

70,00

 

 

 

70,00

70,00

5626,10

4213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3665,30

3665,30

758,50

 

 

 

 

 

 

 

 

3665,30

4214030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

10779,00

10779,00

7433,40

759,00

 

7876,50

19,00

 

16,50

7857,50

7850,00

18655,50

4214060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1665,60

1665,60

1120,30

179,70

 

900,00

 

 

 

900,00

900,00

2565,60

4214080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1383,40

1383,40

704,70

45,40

 

 

 

 

 

 

 

1383,40

4214081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1106,10

1106,10

704,70

45,40

 

 

 

 

 

 

 

1106,10

4214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

277,30

277,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277,30

4215010

5010

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

216,10

216,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216,10

4215011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

216,10

216,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216,10

4215030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

13517,80

13517,80

9431,40

732,20

 

1198,20

223,20

 

86,20

975,00

975,00

14716,00

4215031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

13517,80

13517,80

9431,40

732,20

 

1198,20

223,20

 

86,20

975,00

975,00

14716,00

4215040

5040

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

2129,80

2129,80

1092,80

679,70

 

2065,00

712,00

500,00

21,00

1353,00

1035,00

4194,80

4215041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

2129,80

2129,80

1092,80

679,70

 

2065,00

712,00

500,00

21,00

1353,00

1035,00

4194,80

4215060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

3115,00

3115,00

1714,80

578,30

 

4003,80

433,80

160,00

41,00

3570,00

3570,00

7118,80

4215061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

3115,00

3115,00

1714,80

578,30

 

4003,80

433,80

160,00

41,00

3570,00

3570,00

7118,80

4216010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

129595,89

 

 

 

129595,89

129595,89

129595,89

4216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

113811,89

 

 

 

113811,89

113811,89

113811,89

4216015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

15784,00

 

 

 

15784,00

15784,00

15784,00

4216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

39360,70

 

 

 

39360,70

 

 

 

 

 

 

39360,70

4217320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

23024,20

 

 

 

23024,20

23024,20

23024,20

4217321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

19024,20

 

 

 

19024,20

19024,20

19024,20

4217322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

3000,00

 

 

 

3000,00

3000,00

3000,00

4217323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

4217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

 

 

 

 

 

3000,00

 

 

 

3000,00

3000,00

3000,00

4217360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

 

12187,00

 

 

 

12187,00

12187,00

12187,00

4217361

7361

0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

 

 

 

 

12187,00

 

 

 

12187,00

12187,00

12187,00

4217460

7460

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфрастуктури

 

 

 

 

 

8800,00

 

 

 

8800,00

8800,00

8800,00

4217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

8800,00

 

 

 

8800,00

8800,00

8800,00

4217690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4217691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4300000

 

 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

1599067,35

1554999,00

970477,10

186466,20

44068,35

246981,56

59660,60

5151,50

5999,20

187320,96

181010,96

1846048,91

4310000

 

 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

1599067,35

1554999,00

970477,10

186466,20

44068,35

246981,56

59660,60

5151,50

5999,20

187320,96

181010,96

1846048,91

4310160

0160

0111

Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

83188,10

83188,10

60280,90

4319,10

 

2082,40

82,40

 

 

2000,00

2000,00

85270,50

4311010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

524183,70

524183,70

309077,40

74845,40

 

74394,77

41201,50

 

3776,50

33193,27

33193,27

598578,47

4311020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

684074,20

684074,20

428117,70

84922,70

 

56420,29

9415,40

 

1141,00

47004,89

47004,89

740494,49

4311030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

3720,00

3720,00

1900,00

333,10

 

 

 

 

 

 

 

3720,00

4311040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

13882,40

13882,40

7275,20

2619,30

 

277,60

85,20

 

 

192,40

192,40

14160,00

4311060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

21,00

21,00

 

 

 

54,00

 

 

 

54,00

54,00

75,00

4311070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

46059,90

46059,90

28321,40

5612,90

 

1637,00

169,80

 

1,70

1467,20

1467,20

47696,90

4311090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

29874,10

29874,10

18001,00

3956,30

 

3144,00

899,00

 

623,30

2245,00

2195,00

33018,10

4311100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

58687,80

58687,80

44473,60

2230,00

 

8540,00

5000,00

3600,00

187,00

3540,00

3340,00

67227,80

4311150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

7521,40

7521,40

5641,60

323,30

 

199,00

199,00

 

53,90

 

 

7720,40

4311160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

17993,30

17993,30

11881,00

896,10

 

51,60

51,60

 

29,50

 

 

18044,90

4311161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

17944,40

17944,40

11881,00

896,10

 

51,60

51,60

 

29,50

 

 

17996,00

4311162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

48,90

48,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,90

4313100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

19614,90

19614,90

14754,90

987,10

 

1521,00

 

 

 

1521,00

1521,00

21135,90

4313104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

19614,90

19614,90

14754,90

987,10

 

1521,00

 

 

 

1521,00

1521,00

21135,90

4313120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3572,60

3572,60

2677,70

205,80

 

 

 

 

 

 

 

3572,60

4313121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3552,60

3552,60

2677,70

205,80

 

 

 

 

 

 

 

3552,60

4313123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

20,00

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00

4313130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

10000,80

10000,80

6686,10

1547,50

 

2225,00

1320,00

916,50

35,90

905,00

905,00

12225,80

4313132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

9985,80

9985,80

6686,10

1547,50

 

2225,00

1320,00

916,50

35,90

905,00

905,00

12210,80

4313133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

15,00

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,00

4313190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

750,20

750,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750,20

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

750,20

750,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750,20

4313210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

25,00

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,00

4313240

3240

 

Інші заклади та заходи

7536,30

7536,30

2420,10

 

 

 

 

 

 

 

 

7536,30

4313241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2680,50

2680,50

1848,30

 

 

 

 

 

 

 

 

2680,50

4313242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4855,80

4855,80

571,80

 

 

 

 

 

 

 

 

4855,80

4314010

4010

0821

Фінансова підтримка театрів

1456,40

1456,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1456,40

4314030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

17415,20

17415,20

11809,40

1860,00

 

984,60

304,60

158,00

20,00

680,00

680,00

18399,80

4314060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

3588,10

3588,10

1871,00

668,40

 

896,70

866,70

477,00

66,30

30,00

 

4484,80

4314080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1976,30

1976,30

1097,30

32,40

 

 

 

 

 

 

 

1976,30

4314081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1560,30

1560,30

1097,30

32,40

 

 

 

 

 

 

 

1560,30

4314082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

416,00

416,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

416,00

4315030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

19777,30

19777,30

14190,80

1106,80

 

765,40

65,40

 

64,10

700,00

700,00

20542,70

4315031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

19777,30

19777,30

14190,80

1106,80

 

765,40

65,40

 

64,10

700,00

700,00

20542,70

4315060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

80,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,00

4315061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

80,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,00

4316010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

399,95

 

 

 

399,95

76642,95

 

 

 

76642,95

76642,95

77042,90

4316011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

75392,95

 

 

 

75392,95

75392,95

75392,95

4316014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

399,95

 

 

 

399,95

 

 

 

 

 

 

399,95

4316015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

1250,00

 

 

 

1250,00

1250,00

1250,00

4316020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

 

690,00

 

 

 

690,00

690,00

690,00

4316030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

43668,40

 

 

 

43668,40

789,95

 

 

 

789,95

789,95

44458,35

4317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

5920,30

 

 

 

5920,30

5920,30

5920,30

4317320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

3400,00

 

 

 

3400,00

3400,00

3400,00

4317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

2300,00

 

 

 

2300,00

2300,00

2300,00

4317324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

4317325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

100,00

4317360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

 

315,00

 

 

 

315,00

315,00

315,00

4317363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

315,00

 

 

 

315,00

315,00

315,00

4317690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4317691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4400000

 

 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

1356474,09

1311825,59

855312,60

114586,90

44648,50

286306,93

45629,00

4608,40

423,00

240677,93

234647,93

1642781,02

4410000

 

 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

1356474,09

1311825,59

855312,60

114586,90

44648,50

286306,93

45629,00

4608,40

423,00

240677,93

234647,93

1642781,02

4410160

0160

0111

Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

75973,90

75973,90

54727,90

3043,70

 

 

 

 

 

 

 

75973,90

4411010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

394643,70

394643,70

239906,10

44544,90

 

60323,20

35368,80

 

162,50

24954,40

24954,40

454966,90

4411020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

580210,00

580210,00

382825,30

50731,10

 

67171,82

4251,10

16,60

258,40

62920,72

62920,72

647381,82

4411030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

1350,50

1350,50

1107,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1350,50

4411040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

50108,30

50108,30

30954,70

4783,50

 

1367,80

 

 

 

1367,80

1367,80

51476,10

4411060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

31,40

31,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,40

4411070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

38529,90

38529,90

23185,30

3743,90

 

 

 

 

 

 

 

38529,90

4411090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

42149,10

42149,10

30209,70

2676,20

 

2638,50

152,70

 

2,10

2485,80

2485,80

44787,60

4411100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

43571,00

43571,00

34214,40

1101,40

 

3600,00

2950,00

2418,00

 

650,00

650,00

47171,00

4411150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

7788,00

7788,00

6306,20

 

 

 

 

 

 

 

 

7788,00

4411160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

15767,99

15767,99

10734,20

692,00

 

6,40

6,40

 

 

 

 

15774,39

4411161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

15715,50

15715,50

10734,20

692,00

 

6,40

6,40

 

 

 

 

15721,90

4411162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

52,49

52,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,49

4413100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

13931,90

13931,90

10526,60

479,20

 

 

 

 

 

 

 

13931,90

4413104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

13931,90

13931,90

10526,60

479,20

 

 

 

 

 

 

 

13931,90

4413120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

4384,30

4384,30

2768,80

189,20

 

 

 

 

 

 

 

4384,30

4413121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3728,70

3728,70

2768,80

189,20

 

 

 

 

 

 

 

3728,70

4413123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

655,60

655,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

655,60

4413130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

7828,30

7828,30

5305,40

1076,40

 

7574,00

2900,00

2173,80

 

4674,00

4674,00

15402,30

4413132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

6319,30

6319,30

4232,90

1000,20

 

7357,00

2900,00

2173,80

 

4457,00

4457,00

13676,30

4413133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1509,00

1509,00

1072,50

76,20

 

217,00

 

 

 

217,00

217,00

1726,00

4413190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

400,00

400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,00

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

400,00

400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,00

4413210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

47,70

47,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,70

4413240

3240

 

Інші заклади та заходи

3777,00

3777,00

1288,90

 

 

 

 

 

 

 

 

3777,00

4413241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1035,70

1035,70

707,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1035,70

4413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2741,30

2741,30

581,60

 

 

 

 

 

 

 

 

2741,30

4414030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

13538,60

13538,60

9476,30

1215,70

 

1650,00

 

 

 

1650,00

1650,00

15188,60

4414070

4070

0823

Фінансова підтримка кінематографії

1163,40

1163,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1163,40

4414080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1780,60

1780,60

883,70

39,20

 

 

 

 

 

 

 

1780,60

4414081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1230,60

1230,60

883,70

39,20

 

 

 

 

 

 

 

1230,60

4414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

550,00

550,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550,00

4415030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

14400,00

14400,00

10892,10

270,50

 

800,00

 

 

 

800,00

800,00

15200,00

4415031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

14400,00

14400,00

10892,10

270,50

 

800,00

 

 

 

800,00

800,00

15200,00

4415060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

450,00

450,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450,00

4415061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

450,00

450,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450,00

4416010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

84745,21

 

 

 

84745,21

84745,21

84745,21

4416011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

75735,21

 

 

 

75735,21

75735,21

75735,21

4416015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

9010,00

 

 

 

9010,00

9010,00

9010,00

4416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

44648,50

 

 

 

44648,50

 

 

 

 

 

 

44648,50

4417320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

50400,00

 

 

 

50400,00

50400,00

50400,00

4417321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

48300,00

 

 

 

48300,00

48300,00

48300,00

4417322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

2100,00

 

 

 

2100,00

2100,00

2100,00

4417690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4417691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4500000

 

 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

667863,00

628647,50

411599,30

59830,70

39215,50

77698,32

15085,80

3491,90

1072,30

62612,52

56582,52

745561,32

4510000

 

 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

667863,00

628647,50

411599,30

59830,70

39215,50

77698,32

15085,80

3491,90

1072,30

62612,52

56582,52

745561,32

4510160

0160

0111

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

66214,70

66214,70

48598,60

2615,70

 

115,90

115,90

 

 

 

 

66330,60

4511010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

117569,50

117569,50

67606,70

14496,10

 

19753,30

9655,80

60,50

535,00

10097,50

10097,50

137322,80

4511020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

319133,90

319133,90

203763,90

37932,90

 

7697,12

721,80

 

247,80

6975,32

6975,32

326831,02

4511030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

1242,00

1242,00

985,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1242,00

4511090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

13270,00

13270,00

9717,60

562,80

 

102,50

 

 

 

102,50

102,50

13372,50

4511100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

50782,40

50782,40

40039,30

1162,60

 

4542,30

4542,30

3431,40

268,00

 

 

55324,70

4511150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

3879,30

3879,30

2868,90

66,50

 

28,50

 

 

 

28,50

28,50

3907,80

4511160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

7630,00

7630,00

5501,70

254,30

 

143,50

 

 

 

143,50

143,50

7773,50

4511161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

7615,50

7615,50

5501,70

254,30

 

143,50

 

 

 

143,50

143,50

7759,00

4511162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

14,50

14,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,50

4513100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

15193,00

15193,00

11351,40

457,40

 

 

 

 

 

 

 

15193,00

4513104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

15193,00

15193,00

11351,40

457,40

 

 

 

 

 

 

 

15193,00

4513120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2245,50

2245,50

1538,30

213,10

 

 

 

 

 

 

 

2245,50

4513121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2245,50

2245,50

1538,30

213,10

 

 

 

 

 

 

 

2245,50

4513130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

4852,70

4852,70

3339,70

579,10

 

 

 

 

 

 

 

4852,70

4513132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

4852,70

4852,70

3339,70

579,10

 

 

 

 

 

 

 

4852,70

4513190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

395,00

395,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395,00

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

395,00

395,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395,00

4513210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

13,00

13,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,00

4513240

3240

 

Інші заклади та заходи

2359,40

2359,40

852,70

 

 

 

 

 

 

 

 

2359,40

4513241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1070,40

1070,40

727,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1070,40

4513242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1289,00

1289,00

125,70

 

 

 

 

 

 

 

 

1289,00

4514030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

14745,80

14745,80

9935,00

1297,30

 

50,00

50,00

 

21,50

 

 

14795,80

4514080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1593,10

1593,10

893,90

 

 

 

 

 

 

 

 

1593,10

4514081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1213,10

1213,10

893,90

 

 

 

 

 

 

 

 

1213,10

4514082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

380,00

380,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380,00

4515030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

7328,20

7328,20

4606,30

192,90

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

7528,20

4515031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7328,20

7328,20

4606,30

192,90

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

7528,20

4515060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

200,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

4515061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

200,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

4516010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

19335,20

 

 

 

19335,20

19335,20

19335,20

4516011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

19335,20

 

 

 

19335,20

19335,20

19335,20

4516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

39215,50

 

 

 

39215,50

 

 

 

 

 

 

39215,50

4517320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

19700,00

 

 

 

19700,00

19700,00

19700,00

4517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

19700,00

 

 

 

19700,00

19700,00

19700,00

4517690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4517691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4600000

 

 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

971432,99

940610,59

597549,30

98479,50

30822,40

206305,08

31655,60

6508,20

737,80

174649,48

168468,08

1177738,07

4610000

 

 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

971432,99

940610,59

597549,30

98479,50

30822,40

206305,08

31655,60

6508,20

737,80

174649,48

168468,08

1177738,07

4610160

0160

0111

Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

61359,70

61359,70

45352,60

1912,20

 

 

 

 

 

 

 

61359,70

4611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

227134,00

227134,00

131204,00

29060,90

 

22136,30

16489,10

34,20

44,90

5647,20

5647,20

249270,30

4611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

404047,63

404047,63

257437,80

44813,00

 

47838,13

6454,20

305,80

297,30

41383,93

41383,93

451885,76

4611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

5516,80

5516,80

3723,60

692,90

 

300,60

82,20

 

20,20

218,40

218,40

5817,40

4611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

29418,90

29418,90

15409,40

6201,60

 

2436,90

404,90

 

133,80

2032,00

2032,00

31855,80

4611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

15750,40

15750,40

8866,10

2634,30

 

91,10

20,80

 

 

70,30

70,30

15841,50

4611060

1060

0910

Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності

15708,80

15708,80

8866,10

2634,30

 

20,80

20,80

 

 

 

 

15729,60

4611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

41,60

41,60

 

 

 

70,30

 

 

 

70,30

70,30

111,90

4611070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

51473,30

51473,30

33450,80

4595,70

 

912,50

312,50

 

99,40

600,00

600,00

52385,80

4611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

13407,00

13407,00

8327,70

1751,10

 

235,50

35,50

29,00

 

200,00

200,00

13642,50

4611100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

60693,10

60693,10

46421,80

2380,60

 

6158,60

6005,60

4761,20

83,70

153,00

120,00

66851,70

4611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

3920,30

3920,30

3165,80

 

 

 

 

 

 

 

 

3920,30

4611160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

12450,75

12450,75

9184,40

492,70

 

140,00

 

 

 

140,00

140,00

12590,75

4611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

12418,00

12418,00

9184,40

492,70

 

140,00

 

 

 

140,00

140,00

12558,00

4611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

32,75

32,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,75

4613100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

15682,20

15682,20

12112,30

278,10

 

305,00

 

 

 

305,00

305,00

15987,20

4613104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

15682,20

15682,20

12112,30

278,10

 

305,00

 

 

 

305,00

305,00

15987,20

4613120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2661,20

2661,20

1912,90

184,80

 

 

 

 

 

 

 

2661,20

4613121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2616,20

2616,20

1912,90

184,80

 

 

 

 

 

 

 

2616,20

4613123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

45,00

45,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,00

4613130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

11904,61

11904,61

7086,10

1594,70

 

3893,55

1850,80

1378,00

58,50

2042,75

1924,35

15798,16

4613132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

10289,45

10289,45

6120,20

1510,00

 

3622,78

1850,80

1378,00

58,50

1771,98

1653,58

13912,23

4613133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1615,16

1615,16

965,90

84,70

 

270,77

 

 

 

270,77

270,77

1885,93

4613140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

317,80

317,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317,80

4613190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

401,30

401,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401,30

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

401,30

401,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401,30

4613210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

20,00

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00

4613240

3240

 

Інші заклади та заходи

3934,80

3934,80

1061,90

74,70

 

 

 

 

 

 

 

3934,80

4613241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1254,60

1254,60

897,90

74,70

 

 

 

 

 

 

 

1254,60

4613242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2680,20

2680,20

164,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2680,20

4614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

12901,80

12901,80

8435,10

1358,90

 

7834,30

 

 

 

7834,30

7834,30

20736,10

4614080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1861,90

1861,90

955,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1861,90

4614081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1231,90

1231,90

955,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1231,90

4614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

630,00

630,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630,00

4615030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5084,30

5084,30

3258,30

47,80

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

5284,30

4615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5084,30

5084,30

3258,30

47,80

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

5284,30

4615060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

668,80

668,80

183,40

405,50

 

3000,00

 

 

 

3000,00

3000,00

3668,80

4615061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

668,80

668,80

183,40

405,50

 

3000,00

 

 

 

3000,00

3000,00

3668,80

4616010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

65397,00

 

 

 

65397,00

65397,00

65397,00

4616011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

57397,00

 

 

 

57397,00

57397,00

57397,00

4616015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

8000,00

 

 

 

8000,00

8000,00

8000,00

4616030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

30822,40

 

 

 

30822,40

361,10

 

 

 

361,10

361,10

31183,50

4617310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

21238,80

 

 

 

21238,80

21238,80

21238,80

4617320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

17645,70

 

 

 

17645,70

17645,70

17645,70

4617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

11845,70

 

 

 

11845,70

11845,70

11845,70

4617323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

5800,00

 

 

 

5800,00

5800,00

5800,00

4617460

7460

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

 

 

 

 

 

150,00

 

 

 

150,00

150,00

150,00

4617461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

150,00

 

 

 

150,00

150,00

150,00

4617690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4617691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4700000

 

 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

1475003,67

1442527,27

917191,60

139866,00

32476,40

287662,51

58403,10

5106,10

5125,10

229259,41

223229,41

1762666,18

4710000

 

 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

1475003,67

1442527,27

917191,60

139866,00

32476,40

287662,51

58403,10

5106,10

5125,10

229259,41

223229,41

1762666,18

4710160

0160

0111

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

78515,30

78515,30

56246,90

3116,20

 

 

 

 

 

 

 

78515,30

4710180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

61,70

61,70

 

 

 

337,30

 

 

 

337,30

337,30

399,00

4711010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

380488,30

380488,30

230655,20

44466,50

 

68588,20

40170,00

 

2815,50

28418,20

28418,20

449076,50

4711020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

710404,50

710404,50

449291,00

72870,40

 

81877,31

10840,70

500,00

1472,00

71036,61

71036,61

792281,81

4711030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

3261,20

3261,20

2291,50

416,40

 

 

 

 

 

 

 

3261,20

4711060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

28,20

28,20

 

 

 

18,00

 

 

 

18,00

18,00

46,20

4711070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

55760,50

55760,50

36134,80

3982,40

 

525,00

 

 

 

525,00

525,00

56285,50

4711090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

58640,60

58640,60

38800,90

4973,00

 

1877,70

1172,70

550,00

193,30

705,00

705,00

60518,30

4711100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

48189,90

48189,90

36719,20

1771,10

 

4135,30

3535,30

2897,80

 

600,00

600,00

52325,20

4711150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

6129,00

6129,00

4832,70

49,60

 

41,00

 

 

 

41,00

41,00

6170,00

4711160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

20817,17

20817,17

14217,10

1154,80

 

887,90

220,40

48,40

19,30

667,50

667,50

21705,07

4711161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

20735,50

20735,50

14217,10

1154,80

 

887,90

220,40

48,40

19,30

667,50

667,50

21623,40

4711162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

81,67

81,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,67

4713100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

16028,10

16028,10

12427,00

230,30

 

 

 

 

 

 

 

16028,10

4713104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

16028,10

16028,10

12427,00

230,30

 

 

 

 

 

 

 

16028,10

4713120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

4060,50

4060,50

2939,70

130,30

 

 

 

 

 

 

 

4060,50

4713121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

4003,20

4003,20

2939,70

130,30

 

 

 

 

 

 

 

4003,20

4713123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

57,30

57,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,30

4713130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

9430,60

9430,60

4290,80

966,60

 

945,00

745,00

480,00

160,00

200,00

200,00

10375,60

4713132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

9298,30

9298,30

4290,80

966,60

 

945,00

745,00

480,00

160,00

200,00

200,00

10243,30

4713133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

132,30

132,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132,30

4713190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

574,10

574,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574,10

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

574,10

574,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574,10

4713210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

46,00

46,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,00

4713240

3240

 

Інші заклади та заходи

14803,50

14803,50

6476,20

1313,40

 

5000,00

 

 

 

5000,00

5000,00

19803,50

4713241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

9418,70

9418,70

5686,20

1313,40

 

5000,00

 

 

 

5000,00

5000,00

14418,70

4713242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5384,80

5384,80

790,00

 

 

 

 

 

 

 

 

5384,80

4714030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

12409,00

12409,00

7938,10

1472,40

 

4900,00

 

 

 

4900,00

4900,00

17309,00

4714060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

3479,30

3479,30

2265,80

648,50

 

5093,00

793,00

629,90

 

4300,00

4300,00

8572,30

4714080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1950,60

1950,60

1200,00

52,80

 

 

 

 

 

 

 

1950,60

4714081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1650,60

1650,60

1200,00

52,80

 

 

 

 

 

 

 

1650,60

4714082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

300,00

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,00

4715030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

17306,10

17306,10

10464,70

2251,30

 

1826,00

926,00

 

465,00

900,00

900,00

19132,10

4715031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

17306,10

17306,10

10464,70

2251,30

 

1826,00

926,00

 

465,00

900,00

900,00

19132,10

4715040

5040

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

 

 

 

 

 

10000,00

 

 

 

10000,00

10000,00

10000,00

4715041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

 

 

 

 

 

10000,00

 

 

 

10000,00

10000,00

10000,00

4715060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

143,10

143,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143,10

4715061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

143,10

143,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143,10

4716010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

69770,80

 

 

 

69770,80

69770,80

69770,80

4716011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

69770,80

 

 

 

69770,80

69770,80

69770,80

4716030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

32476,40

 

 

 

32476,40

 

 

 

 

 

 

32476,40

4717320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

25810,00

 

 

 

25810,00

25810,00

25810,00

4717321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

7200,00

 

 

 

7200,00

7200,00

7200,00

4717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

18510,00

 

 

 

18510,00

18510,00

18510,00

4717325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

100,00

4717690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4717691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4800000

 

 

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

1329021,78

1298148,78

831948,30

128374,50

30873,00

325630,25

35565,40

5519,10

1246,30

290064,85

283834,85

1654652,03

4810000

 

 

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

1329021,78

1298148,78

831948,30

128374,50

30873,00

325630,25

35565,40

5519,10

1246,30

290064,85

283834,85

1654652,03

4810160

0160

0111

Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією

82633,20

82633,20

58541,70

4425,60

 

 

 

 

 

 

 

82633,20

4811010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

344603,37

344603,37

199451,90

42732,70

 

36032,43

23970,10

 

114,00

12062,33

12062,33

380635,80

4811020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

573640,51

573640,51

366718,30

64793,30

 

80407,31

5143,10

1727,80

494,40

75264,21

75064,21

654047,82

4811030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

10975,40

10975,40

6658,80

1242,60

 

696,00

346,00

 

144,00

350,00

350,00

11671,40

4811040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

19976,70

19976,70

11812,00

2039,80

 

800,00

 

 

 

800,00

800,00

20776,70

4811060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

 

 

 

 

 

159,00

 

 

 

159,00

159,00

159,00

4811070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

67137,70

67137,70

49081,40

2620,90

 

1770,00

245,00

 

102,00

1525,00

1525,00

68907,70

4811090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

54903,90

54903,90

38119,90

4709,60

 

1138,30

1122,30

 

351,00

16,00

16,00

56042,20

4811100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

58300,80

58300,80

45100,70

1621,50

 

4738,90

4738,90

3791,30

40,90

 

 

63039,70

4811150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

5145,80

5145,80

4051,00

80,10

 

13,00

 

 

 

13,00

13,00

5158,80

4811160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

15742,20

15742,20

11089,70

97,40

 

339,50

 

 

 

339,50

339,50

16081,70

4811161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

15687,90

15687,90

11089,70

97,40

 

339,50

 

 

 

339,50

339,50

16027,40

4811162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

54,30

54,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,30

4813100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

16383,70

16383,70

12200,10

735,60

 

 

 

 

 

 

 

16383,70

4813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

16383,70

16383,70

12200,10

735,60

 

 

 

 

 

 

 

16383,70

4813120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2975,30

2975,30

2306,00

101,00

 

 

 

 

 

 

 

2975,30

4813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2975,30

2975,30

2306,00

101,00

 

 

 

 

 

 

 

2975,30

4813130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

7513,30

7513,30

4945,30

1114,10

 

30,00

 

 

 

30,00

30,00

7543,30

4813132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

6046,30

6046,30

3888,10

1047,80

 

30,00

 

 

 

30,00

30,00

6076,30

4813133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1467,00

1467,00

1057,20

66,30

 

 

 

 

 

 

 

1467,00

4813190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

385,00

385,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385,00

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

385,00

385,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385,00

4813210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

4813240

3240

 

Інші заклади та заходи

7514,30

7514,30

2586,80

32,00

 

 

 

 

 

 

 

7514,30

4813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3500,10

3500,10

2246,80

32,00

 

 

 

 

 

 

 

3500,10

4813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4014,20

4014,20

340,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4014,20

4814030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

16605,60

16605,60

10879,00

1667,10

 

900,00

 

 

 

900,00

900,00

17505,60

4814060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1078,50

1078,50

642,30

132,90

 

1600,00

 

 

 

1600,00

1600,00

2678,50

4814080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

3253,30

3253,30

1110,40

61,40

 

 

 

 

 

 

 

3253,30

4814081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1513,30

1513,30

1110,40

61,40

 

 

 

 

 

 

 

1513,30

4814082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1740,00

1740,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1740,00

4815030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

8887,20

8887,20

6653,00

166,90

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

9087,20

4815031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8887,20

8887,20

6653,00

166,90

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

9087,20

4815060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

483,00

483,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483,00

4815061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

483,00

483,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483,00

4816010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

113875,81

 

 

 

113875,81

113875,81

113875,81

4816011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

106785,81

 

 

 

106785,81

106785,81

106785,81

4816015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

7090,00

 

 

 

7090,00

7090,00

7090,00

4816030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

30873,00

 

 

 

30873,00

 

 

 

 

 

 

30873,00

4817310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

2900,00

 

 

 

2900,00

2900,00

2900,00

4817320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

2861,70

 

 

 

2861,70

2861,70

2861,70

4817321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

2861,70

 

 

 

2861,70

2861,70

2861,70

4817330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

100,00

4817360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

 

71038,30

 

 

 

71038,30

71038,30

71038,30

4817361

7361

0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

 

 

 

 

43000,00

 

 

 

43000,00

43000,00

43000,00

4817363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

28038,30

 

 

 

28038,30

28038,30

28038,30

4817690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4817691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4900000

 

 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

1172543,14

1115458,74

687593,40

116833,90

57084,40

177963,61

35884,80

8067,00

2618,00

142078,81

136028,81

1350506,75

4910000

 

 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

1172543,14

1115458,74

687593,40

116833,90

57084,40

177963,61

35884,80

8067,00

2618,00

142078,81

136028,81

1350506,75

4910160

0160

0111

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

76585,70

76585,70

56279,50

3269,50

 

1500,00

 

 

 

1500,00

1500,00

78085,70

4911010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

284528,00

284528,00

157984,20

40650,10

 

27476,50

20016,50

 

1432,30

7460,00

7460,00

312004,50

4911020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

475948,80

475948,80

285871,10

52627,90

 

33170,08

7135,00

2620,00

877,40

26035,08

26015,08

509118,88

4911030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

296,20

296,20

201,80

 

 

 

 

 

 

 

 

296,20

4911040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

24896,10

24896,10

13967,10

3327,70

 

 

 

 

 

 

 

24896,10

4911070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

18475,90

18475,90

10826,80

2910,60

 

 

 

 

 

 

 

18475,90

4911080

1080

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

33099,60

33099,60

17082,50

5679,90

 

1473,00

1473,00

 

267,00

 

 

34572,60

4911090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

30400,20

30400,20

21348,20

1313,00

 

445,20

118,30

 

8,40

326,90

326,90

30845,40

4911100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

82084,70

82084,70

64167,10

2716,00

 

7655,10

6705,10

5447,00

24,70

950,00

950,00

89739,80

4911150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

6762,50

6762,50

5499,70

 

 

 

 

 

 

 

 

6762,50

4911160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

11208,84

11208,84

7710,90

649,20

 

31,20

31,20

 

8,20

 

 

11240,04

4911161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

11183,50

11183,50

7710,90

649,20

 

31,20

31,20

 

8,20

 

 

11214,70

4911162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

25,34

25,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,34

4913100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

18781,70

18781,70

13947,50

682,20

 

3015,00

 

 

 

3015,00

3015,00

21796,70

4913104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

18781,70

18781,70

13947,50

682,20

 

3015,00

 

 

 

3015,00

3015,00

21796,70

4913120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3310,00

3310,00

2304,30

375,00

 

 

 

 

 

 

 

3310,00

4913121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3278,40

3278,40

2304,30

375,00

 

 

 

 

 

 

 

3278,40

4913123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

31,60

31,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,60

4913130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

40,00

40,00

 

 

 

1926,00

 

 

 

1926,00

1926,00

1966,00

4913133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

40,00

40,00

 

 

 

1926,00

 

 

 

1926,00

1926,00

1966,00

4913190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

250,00

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,00

4913192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

250,00

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,00

4913210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

20,00

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00

4913240

3240

 

Інші заклади та заходи

4509,20

4509,20

1714,90

13,00

 

 

 

 

 

 

 

4509,20

4913241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2126,90

2126,90

1545,50

13,00

 

 

 

 

 

 

 

2126,90

4913242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2382,30

2382,30

169,40

 

 

 

 

 

 

 

 

2382,30

4914030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

18546,80

18546,80

12808,60

1488,10

 

7255,70

405,70

 

 

6850,00

6850,00

25802,50

4914040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

707,80

707,80

494,40

19,30

 

 

 

 

 

 

 

707,80

4914080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

3839,30

3839,30

1493,10

 

 

 

 

 

 

 

 

3839,30

4914081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

2064,30

2064,30

1493,10

 

 

 

 

 

 

 

 

2064,30

4914082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1775,00

1775,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1775,00

4915030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

20994,20

20994,20

13891,70

1112,40

 

4296,70

 

 

 

4296,70

4296,70

25290,90

4915031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

20994,20

20994,20

13891,70

1112,40

 

4296,70

 

 

 

4296,70

4296,70

25290,90

4915060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

173,20

173,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173,20

4915061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

173,20

173,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173,20

4916010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

61891,87

 

 

 

61891,87

61891,87

61891,87

4916011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

58619,87

 

 

 

58619,87

58619,87

58619,87

4916015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

3272,00

 

 

 

3272,00

3272,00

3272,00

4916030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

57084,40

 

 

 

57084,40

7657,26

 

 

 

7657,26

7657,26

64741,66

4917310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

1740,00

 

 

 

1740,00

1740,00

1740,00

4917320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

1500,00

 

 

 

1500,00

1500,00

1500,00

4917323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

1500,00

 

 

 

1500,00

1500,00

1500,00

4917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

 

 

 

 

 

400,00

 

 

 

400,00

400,00

400,00

4917340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

500,00

4917360

7360

 

Виконання інвестиційних проектів

 

 

 

 

 

10000,00

 

 

 

10000,00

10000,00

10000,00

4917361

7361

0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

 

 

 

 

10000,00

 

 

 

10000,00

10000,00

10000,00

4917690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

4917691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

6030,00

 

 

 

6030,00

 

6030,00

Всього

36614491,88

33292592,90

9154026,60

1514532,00

3218028,98

16954560,29

926055,10

92865,10

43535,20

16028505,19

13125544,32

53569052,17


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 5
у редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
від 26.04.2018 N 800/4864


Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Києва місцевим/державному бюджетам на 2018 рік

(тис. грн.)

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-
територіальної одиниці

Інші дотації

Субвенція загального фонду державному бюджету на виконання:

Субвенції спеціального фонду:

з бюджету міста Києва місцевим бюджетам Київської області на оздоровлення дітей

програм соціально-економічного розвитку регіонів на виконання

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на виконання

в частині виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва місцевому бюджету

Ходосівській сільській раді Києво-
Святошинського району

Підгірцівській сільській раді Обухівського району

Ревненській сільській раді Бориспільського району

Гнідинській сільській раді Бориспільського району

Щасливській сільській раді Бориспільського району

Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2016 - 2018 роки

Міської цільової програми поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призивної дільниці, призову на строкову військову службу, призову військово-
зобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом на 2016 - 2018 роки

Програми формування податкової культури у місті Києві на 2016 - 2018 роки

Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки

Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2016 - 2018 роки

Міської цільової програми поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призивної дільниці, призову на строкову військову службу, призову військово-
зобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом на 2016 - 2018 роки

Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки

Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області

Ходосівської сільської ради Києво-
Святошинського району Київської області на реконструкцію центру культури та мистецтв с. Ходосівка Києво-
Святошинського району Київської області

на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці Обухівського району Київської області

на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Романків Обухівського району Київської області

26

бюджет міста Києва

500,00

984,20

199,50

190,00

672,00

67605,28

430,72

5370,10

6300,00

53367,04

91,10

13700,00

6000,00

4000,00

1000,00

 

Всього

500,00

984,20

199,50

190,00

672,00

67605,28

430,72

5370,10

6300,00

53367,04

91,10

13700,00

6000,00

4000,00

1000,00


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 6
у редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
від 26.04.2018 N 800/4864


Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

тис. грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

5509898,48

1900000

 

 

19 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

 

 

 

2731813,48

1910000

 

 

19 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

 

 

 

2731813,48

1917461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ

404934,00

81,30

329099,20

2500,00

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1100,00

1917461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТУ НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ

2000,00

80,00

1600,00

399,98

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

399,98

1917461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ЩЕРБАКОВА), ПІД'ЇЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА