КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 21 вересня 2017 року N 44/3051

Про внесення змін до Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16 квітня 2015 року N 409/1274

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні", "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою створення сприятливих умов для ефективного функціонування підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити зміни до Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16 квітня 2015 року N 409/1274, що додаються.

2. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

  

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
21.09.2017 N 44/3051


Зміни
до Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16 квітня 2015 року N 409/1274

1. У розділі "Паспорт Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки":

1.1. Позицію 6 викласти в такій редакції:

"

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Департамент економіки та інвестицій,
Департамент житлово-комунальної інфраструктури,
Департамент земельних ресурсів,
Департамент комунальної власності м. Києва,
Департамент культури,
Департамент містобудування та архітектури,
Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища,
Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
Департамент соціальної політики,
Департамент суспільних комунікацій,
Департамент транспортної інфраструктури,
Департамент (Центр) надання адміністративних послуг,
Департамент з питань реєстрації
Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві
Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби
Головне управління Національної поліції України в місті Києві
Головне управління статистики у м. Києві
Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві
Районні в місті Києві державні адміністрації
Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста"
Київський міський центр зайнятості
Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"
Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр"
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
Регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби в м. Києві та Київській області
Рада бізнес-омбудсмена (за згодою)
Громадські організації промисловців і підприємців (за згодою)
Громадські організації жінок (за згодою)
Організації роботодавців (за згодою)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Столичний млин" (за згодою)
Суб'єкти господарювання (за згодою)


".

1.2. Позицію 8 викласти в такій редакції:

"

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Усього

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

всього, тис. грн,

1590159,7

2903896,7

3551247

4148491

5252885

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва

48943,5

757,5

2863

15595

29728

коштів інших джерел, усього,
у тому числі:

15807576,2

2903139,2

3548384

4132896

5223157

власні кошти суб'єктів господарювання,
з них:

6780037

1618873

1670194

1720405

1770565

- кошти комунальних підприємств

600

150

150

150

150

- кошти промислових підприємств

4704987

1101223

1151244

1201255

1251265

кошти фінансово-кредитних установ

8485000

1200000

1725000

2260000

3300000

залучені кошти інвесторів

496700

46175

150175

150175

150175

кошти міжнародних організацій

10300

2600

3000

2300

2400

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

35477,2

35477,2

-

-

-

інші залучені кошти (спонсорські)

62

14

15

16

17

У тому числі по підпрограмах:

 

 

 

 

 

8.1.

Підпрограма 1
Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2015 - 2018 роки,
всього, тис. грн

7600697,2

1041797,2

1509550

2020050

3029300

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва

36470

220

1750

12750

21750

коштів інших джерел:

7564227,2

1041577,2

1507800

2007300

3007550

кошти фінансово-кредитних установ

7500000

1000000

1500000

2000000

3000000

власні кошти суб'єктів господарювання

18450

3500

4800

5000

5150

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

35477,2

35477,2

-

-

-

кошти міжнародних організацій

10300

2600

3000

2300

2400

8.2.

Підпрограма 2
Київська міська цільова програма розвитку промисловості на 2015 - 2018 роки, всього, тис. грн

6153000,5

1301835,5

1527512

1614255

1709398

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва

12313,5

437,5

1093

2825

7958

коштів інших джерел:

6140687

1301398

1526419

1611430

1701440

кошти фінансово-кредитних установ

985000

200000

225000

260000

300000

залучені кошти інвесторів

450700

175

150175

150175

150175

власні кошти промислових підприємств

4704987

1101223

1151244

1201255

1251265

8.3.

Підпрограма 3
Київська міська цільова програма сприяння розвитку споживчого ринку на 2015 - 2018 роки, всього, тис. грн

2102822

560264

514185

514186

514187

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва

160

100

20

20

20

коштів інших джерел:

2102662

560164

514165

514166

514167

власні кошти суб'єктів господарювання,

2056600

514150

514150

514150

514150

з них:
кошти комунальних підприємств

600

150

150

150

150

кошти інвесторів

46000

46000

-

-

-

інші залучені кошти (спонсорські)

62

14

15

16

17


".

2. Розділ "Ресурсне забезпечення Комплексної програми" викласти в такій редакції:

"РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,
у тому числі:

2903896,7

3551247

4148491

5252885

1590159,7

Бюджет м. Києва

757,5

2863

15595

29728

48943,5

Кошти інших джерел, усього,
у тому числі:

2903139,2

3548384,0

4132896

5223157

15807576,2

власні кошти суб'єктів господарювання, з них:

1618873

1670194

1720405

1770565

6780037

- кошти комунальних підприємств

150

150

150

150

600

- кошти промислових підприємств

1101223

1151244

1201255

1251265

4704987

кошти фінансово-кредитних установ

1200000

1725000

2260000

3300000

8485000

залучені кошти інвесторів

46175

150175

150175

150175

496700

кошти міжнародних організацій

2600

3000

2300

2400

10300

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

35477,2

-

-

-

35477,2

інші залучені кошти (спонсорські)

14

15

16

17

62


".

3. У розділі "Підпрограма 1. Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2015 - 2018 роки":

3.1. Таблицю 2 "Ресурсне забезпечення Київської міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2015 - 2018 роки" глави 3 "Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування" викласти в такій редакції:

"Таблиця 2. Ресурсне забезпечення Київської міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2015 - 2018 роки

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

1041797,2

1509550

2020050

3029300

7600697,2

Бюджет м. Києва

220

1750

12750

21750

36470

Кошти інших джерел, усього,
у тому числі:

1041577,2

1507800

2007300

3007550

7564227,2

кошти фінансово-кредитних установ

1000000

1500000

2000000

3000000

7500000

власні кошти суб'єктів господарювання

3500

4800

5000

5150

18450

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

35477,2

-

-

-

35477,2

кошти міжнародних організацій

2600

3000

2300

2400

10300


".

3.2. Таблицю "Очікувані результативні показники виконання Програми" глави 4 "Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Програми та результативні показники" викласти в такій редакції:

"ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

N
з/п

Показники

Роки

2015

2016

2017

2018

1.

Витрат

 

 

 

 

1.1.

Витрати на заходи з проведення форумів, круглих столів, семінарів, тренінгів, нарад, зустрічей та обговорень,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету міста Києва, тис. грн

-

100

-

-

- власних коштів суб'єктів господарювання, тис. грн

950

1200

1400

1550

- коштів міжнародних організацій, тис. грн

200

300

400

400

1.2.

Витрати на заходи із стандартизації процедур надання адміністративних послуг, в т. ч. документів дозвільного характеру, згідно з ISO 9001,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету міста Києва, тис. грн

-

1500

-

-

1.3.

Витрати на створення інтернет-ресурсів,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

 

- коштів бюджету міста Києва, тис. грн

100

-

100

-

- коштів міжнародних організацій, тис. грн

300

-

-

-

1.4.

Витрати на обслуговування інтернет-ресурсів,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету міста Києва, тис. грн

-

-

300

300

1.5.

Витрати на надання фінансово-кредитними установами ресурсів суб'єктам малого та середнього підприємництва,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів фінансово-кредитних установ, тис. грн

1000000

1500000

2000000

3000000

1.6.

Витрати на заходи з проведення досліджень умов ведення бізнесу,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва, тис. грн

-

-

150

150

- коштів міжнародних організацій, тис. грн

200

-

-

-

1.7.

Витрати на заходи з виготовлення поліграфічної продукції,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання, тис. грн

50

100

100

100

1.8.

Витрати на фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва, тис. грн

-

-

11500

20000

1.9.

Витрати на проведення конкурсів,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва, тис. грн

20

50

-

-

1.10.

Витрати на проведення Дня підприємця в м. Києві,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва, тис. грн

50

50

50

50

1.11.

Витрати на заходи з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів, представників бізнесу та державних службовців,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва, тис. грн

50

50

200

200

- коштів міжнародних організацій, тис. грн

1600

2300

1900

2000

1.12.

Витрати на надання безробітним одноразових виплат допомоги по безробіттю для власної справи,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, тис. грн

35477,2

-

-

-

1.13.

Витрати на проведення виставок,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва, тис. грн

-

-

450

1050

- власних коштів суб'єктів господарювання, тис. грн

1500

1500

1500

1500

1.14.

Витрати на підтримку створення та розвитку об'єктів інноваційної інфраструктури,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій, тис. грн

300

400

-

-

- власних коштів суб'єктів господарювання, тис. грн

1000

2000

2000

2000

2.

Продукту

 

 

 

 

2.1.

Кількість проектів регуляторних актів, які заплановано включити до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), одиниць

20

20

20

15

2.2.

Кількість фахових експертиз проектів регуляторних актів, які заплановано провести, одиниць

10

10

10

10

2.3.

Кількість запланованих роз'яснень щодо ознак регуляторності, одиниць

20

20

20

15

2.4.

Кількість запланованих проектів регуляторних актів, які будуть оприлюднені, одиниць

20

20

20

15

2.5.

Кількість запланованих відстежень результативності регуляторних актів, одиниць

15

15

15

15

2.6.

Кількість запланованих форумів, круглих столів, семінарів, тренінгів, нарад, зустрічей та обговорень, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

1

-

-

- власних коштів суб'єктів господарювання

17

31

34

36

- коштів міжнародних організацій

6

10

13

13

- не потребує фінансування

192

194

189

189

2.7.

Кількість запланованих опитувань, одиниць

1

1

2

2

2.8.

Кількість запланованих дерегуляційних ініціатив, одиниць

3

4

-

-

2.9.

Кількість запланованих "гарячих ліній", одиниць

200

200

-

-

2.10.

Кількість запланованих перевірок суб'єктів господарювання, одиниць

4000

3200

2560

2048

2.11.

Кількість запланованих засідань координаційних рад, одиниць

12

12

12

12

2.12.

Кількість запланованих до розгляду звернень підприємців, одиниць

-

-

24

30

2.13.

Кількість веб-ресурсів, на яких заплановано оновлювати інформацію, одиниць

22

22

-

-

2.14.

Кількість відділів державної реєстрації, які заплановано створити, одиниць

10

10

-

-

2.15.

Кількість запланованих процедур стандартизації згідно з ISO 9001, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

1

-

-

2.16.

Кількість процедур SMS-інформування суб'єктів звернень, які заплановано запровадити, одиниць

1

-

-

-

2.17.

Кількість інтернет-ресурсів, які заплановано створити, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

 
1

-

1

-

- коштів міжнародних організацій

-

-

-

2.18.

Кількість інтернет-ресурсів, які заплановано обслуговувати, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

1

2

2.19.

Кількість кредитних установ, які будуть надавати кредити суб'єктам малого та середнього бізнесу, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів фінансово-кредитних установ

140

140

143

143

2.20.

Кількість запланованих досліджень умов ведення бізнесу, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

2

2

- коштів міжнародних організацій

1

-

-

-

2.21.

Кількість запланованих звернень суб'єктів малого та середнього підприємництва на отримання фінансово-кредитної підтримки, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

40

60

2.22.

Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, яким планується надати фінансово-кредитну підтримку, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

32

48

2.23.

Кількість запланованих інноваційних проектів у результаті отримання суб'єктами малого та середнього підприємництва фінансово-кредитної підтримки, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

10

15

2.24.

Кількість новостворених робочих місць, що планується отримати в результаті надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

150

2.25.

Кількість суб'єктів господарювання, яким заплановано надати в оренду нежитлові приміщення комунальної власності, одиниць

20

30

40

50

2.26.

Кількість поліграфічної продукції, що планується розробити, виготовити та розповсюдити, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

1000

1500

1500

1500

2.27.

Кількість запланованих конкурсів, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

-

-

- не потребує фінансування

1

1

1

1

2.28.

Кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця, одиниць, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

1

1

2.29.

Кількість Комплексних київських міських цільових програм сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки, які заплановано розробити, одиниць

-

-

-

1

2.30.

Кількість запланованих консультацій, тисяч одиниць

16,2

16,2

16,2

16,2

2.31.

Кількість запланованих договорів КП "Київський міський бізнес-центр" з суб'єктами господарювання, одиниць

110

110

110

110

2.32.

Кількість осіб, які візьмуть участь у навчанні, одиниць,
у тому числі за рахунок:

35

40

20

20

- коштів міжнародних організацій

35

40

20

20

2.33.

Кількість запланованих навчальних програм, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

2

2

- коштів міжнародних організацій

2

2

2

2

2.34.

Кількість безробітних, яким заплановано надати одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи, осіб,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

900

-

-

-

2.35.

Кількість запланованих зустрічей молоді з підприємцями, одиниць

10

10

10

10

2.36.

Кількість запланованих виставок, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

 
2

 
2

- власних коштів суб'єктів господарювання

4

4

2.37.

Кількість об'єктів інноваційної інфраструктури, які заплановано створити, одиниць, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

1

1

-

-

- власних коштів суб'єктів господарювання

1

1

1

1

2.38

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць

291

289

291

292

2.39.

Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць

13

11

12

13

2.40.

Кількість підприємців - фізичних осіб, тис. осіб

266,2

274,1

276

278

2.41.

Загальна кількість суб'єктів підприємництва (юридичних та фізичних осіб), зареєстрованих як платники податків, тисяч одиниць

530,3

591,8

621,8

651,8

2.42.

Надходження до Зведеного бюджету та бюджету м. Києва від діяльності суб'єктів підприємництва, тис. грн

91199700

92462200

149286700

150286700

2.43.

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, одиниць

5613

5638

5651

5669

3.

Ефективності

 

 

 

 

3.1.

Середні витрати на проведення одного форуму, круглого столу, семінару, тренінгу, наради, зустрічі та обговорення, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

100

-

-

- власних коштів суб'єктів господарювання

55,9

38,7

41,2

43

- коштів міжнародних організацій

33,3

30

30,8

30,8

3.2.

Середні витрати на проведення однієї процедури стандартизації згідно з ISO 9001, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

1500

-

-

3.3.

Середні витрати на створення одного інтернет-ресурсу, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

-

100

-

- коштів міжнародних організацій

300

-

-

-

3.4.

Середні витрати на обслуговування одного інтернет-ресурсу, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

300

150

3.5.

Середній розмір кредитів, наданих однією кредитною установою, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів фінансово-кредитних установ

7142,9

10714,3

13986,0

20970,0

3.6.

Середні витрати на проведення одного дослідження умов ведення бізнесу, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

75

75

- коштів міжнародних організацій

200

-

-

-

3.7.

Середні витрати на надання фінансово-кредитної підтримки одному суб'єкту малого та середнього підприємництва, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

359,4

416,7

3.8.

Середні витрати на видання одного примірника поліграфічної продукції, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

0,050

0,067

0,067

0,067

3.9.

Середні витрати на проведення одного конкурсу, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

20

50

-

-

3.10.

Середні витрати на проведення одного заходу з нагоди Дня підприємця в м. Києві, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

50

50

50

50

3.11.

Середні витрати на навчання однієї особи, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

37,1

47,5

75

75

3.12.

Середні витрати на проведення однієї навчальної програми, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

50

50

100

100

- коштів міжнародних організацій

150

200

200

250

3.13.

Середні витрати на одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи одному безробітному, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

39,4

-

-

-

3.14.

Середні витрати на проведення однієї виставки, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

225

525

- власних коштів суб'єктів господарювання

375

375

750

750

3.15.

Середні витрати на підтримку, створення та розвиток об'єктів інноваційної інфраструктури, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

300

400

-

-

- власних коштів суб'єктів господарювання

1000

2000

2000

2000

3.16.

Середньорічна кількість найманих працівників на малих та середніх підприємствах, тис. осіб

877,3

881,2

882,1

883,2

3.17.

Середньорічний обсяг надходжень податків і зборів від суб'єктів підприємництва до Зведеного бюджету та бюджету м. Києва в розрахунку на одного платника податків, тис. грн

292

286

240

231

3.18.

Середньорічний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на одного працюючого на малих підприємствах, тис. грн

595

621

649

678

3.19.

Середньорічний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на одного працюючого на середніх підприємствах, тис. грн

1396

1459

1523

1590

4.

Якості

 

 

 

 

4.1.

Питома вага кількості проектів регуляторних актів, включених до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до запланованої кількості, %

100

100

100

100

4.2.

Питома вага кількості проведених фахових експертиз проектів регуляторних актів до запланованої кількості, %

100

100

100

100

4.3.

Питома вага кількості наданих роз'яснень щодо ознак регуляторності до запланованої, %

100

100

100

100

4.4.

Питома вага кількості оприлюднених проектів регуляторних актів до запланованої, %

100

100

100

100

4.5.

Питома вага кількості проведених відстежень результативності регуляторних актів до запланованої, %

100

100

100

100

4.6.

Питома вага кількості проведених форумів, круглих столів, семінарів, тренінгів, нарад, зустрічей та обговорень до запланованої, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

 

100

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

100

100

- коштів міжнародних організацій

100

100

100

100

- не потребує фінансування

100

100

100

100

4.7.

Питома вага кількості проведених опитувань до запланованої, %

100

100

100

100

4.8.

Питома вага кількості поданих дерегуляційних ініціатив до запланованої, %

100

100

-

-

4.9.

Питома вага кількості проведених "гарячих ліній" до запланованих, %

100

100

-

-

4.10.

Рівень скорочення кількості перевірок суб'єктів господарювання до попереднього періоду, на %

20

20

20

20

4.11.

Питома вага проведених засідань координаційних рад до запланованих, %

100

100

100

100

4.12.

Питома вага кількості розглянутих звернень підприємців до запланованих, %

-

-

100

100

4.13.

Питома вага кількості веб-ресурсів, на яких оновлювалась інформація, до запланованої, %

100

100

-

-

4.14.

Питома вага кількості створених відділів державної реєстрації до запланованих, %

100

100

-

-

4.15.

Питома вага проведеної процедури згідно з ISO 9001 до запланованої, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

100

-

-

4.16.

Питома вага кількості запроваджених процедур SMS- інформувань суб'єктів звернення до запланованих, %

100

-

-

-

4.17.

Питома вага кількості створених інтернет-ресурсів до запланованих, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

 
100

-

100

-

- коштів міжнародних організацій

-

-

-

4.18.

Питома вага кількості інтернет-ресурсів, які обслуговувалися до запланованої, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

4.19.

Питома вага кредитів, наданих кредитними установами, у звітному періоді до попереднього року, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів фінансово-кредитних установ

100

150

133,3

150

4.20.

Ступінь задоволеності підприємців доступом до фінансових ресурсів, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

4.21.

Питома вага проведених досліджень до запланованих, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

- коштів міжнародних організацій

100

-

-

-

4.22.

Динаміка кількості суб'єктів малого та середнього підприємництва, які отримали фінансово-кредитну підтримку у порівнянні з попереднім роком, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

150

4.23.

Питома вага кількості суб'єктів господарювання, які отримали в оренду нежитлові приміщення комунальної власності до запланованої, %

100

100

100

100

4.24.

Питома вага кількості розробленої, виданої та розповсюдженої поліграфічної продукції до запланованої, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

100

100

4.25.

Питома вага кількості проведених конкурсів до запланованих, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

-

-

- не потребує фінансування

100

100

100

100

4.26.

Питома вага проведених заходів з нагоди Дня підприємця в м. Києві до запланованих, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

4.27.

Питома вага розроблених Комплексних київських міських цільових програм сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки до запланованих, %

-

-

-

100

4.28.

Питома вага кількості наданих консультацій до запланованих, %

100

100

100

100

4.29.

Питома вага кількості осіб, які взяли участь у навчанні, до запланованої кількості, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

100

100

100

100

4.30.

Питома вага кількості реалізованих навчальних програм до запланованих, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

- коштів міжнародних організацій

100

100

100

100

4.31.

Питома вага кількості безробітних, які отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи, до запланованої кількості, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

100

-

-

-

4.32.

Питома вага проведених зустрічей молоді з підприємцями до запланованих, %

100

100

100

100

4.33.

Питома вага кількості проведених виставок до запланованих, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

100

100

4.34.

Питома вага кількості створених об'єктів інноваційної інфраструктури до запланованої кількості, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

100

100

4.35.

Частка малих підприємств, які отримали прибуток, %

67,4

68,2

70,3

72,4

4.36.

Частка середніх підприємств, які отримали прибуток, %

57,1

65,3

67,3

69,3

4.37.

Питома вага малих та середніх підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) по місту, %

62,1

62,3

63,0

63,5

4.38.

Частка малих підприємств в обсязі реалізованої продукції (товарах, послугах) міста, %

15

17

19

21

4.39.

Частка працівників, зайнятих на малих підприємствах, до загальної кількості зайнятих працівників у місті Києві, %

22

23,6

25,2

26,8

4.40

Динаміка обсягів надходжень податків і зборів від суб'єктів підприємництва до Зведеного бюджету та бюджету м. Києва порівняно з попереднім роком, %

101,6

101,4

161,5

100,7

4.41.

Динаміка обсягів надходжень єдиного податку від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до бюджету м. Києва порівняно з попереднім роком, %

135,5

166,8

170

175


".

3.3. Додаток А "Напрями діяльності, завдання та заходи Київської міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2015 - 2018 роки" викласти в такій редакції:

"ДОДАТОК А

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2015 - 2018 РОКИ

N
з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін викона-
ння

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. гривень
2015
2016
2017
2018

Очікуваний результат

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Дерегуляція господарської діяльності та реалізація державної регуляторної політики

1.

Вдосконалення нормативного регулювання сфери підприємництва

1.1. Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість проектів регуляторних актів, які заплановано включити до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), од.

20

20

20

15

кількість фахових експертиз проектів регуляторних актів, які заплановано провести, од.

10

10

10

10

кількість запланованих роз'яснень щодо ознак регуляторності, од.

20

20

20

15

кількість запланованих проектів регуляторних актів, які будуть оприлюднені, од.

20

20

20

15

кількість запланованих відстежень результативності регуляторних актів, од.

15

15

15

15

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проектів регуляторних актів включених до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до запланованої кількості, %

100

100

100

100

питома вага кількості проведених фахових експертиз проектів регуляторних актів до запланованої кількості, %

100

100

100

100

питома вага кількості наданих роз'яснень щодо ознак регуляторності до запланованої, %

100

100

100

100

питома вага кількості оприлюднених проектів регуляторних актів до запланованої, %

100

100

100

100

питома вага кількості проведених відстежень результативності регуляторних актів до запланованої, %

100

100

100

100

 

 

1.2. Проведення засідань за круглим столом та семінарів із залученням підприємців та їх громадських об'єднань з проблемних питань реалізації державної регуляторної політики, підготовка пропозицій щодо їх вирішення

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Власні кошти суб'єктів господарювання

2015 - 50
2016 - 50
2017 - 50
2018 - 50

Показник витрат

 

 

 

 

власні кошти суб'єктів господарювання, тис. грн

50

50

50

50

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих круглих столів, семінарів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

2

2

2

2

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного круглого столу, семінару, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

25

25

25

25

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених круглих столів, семінарів до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

100

100

2.

Усунення необґрунтованих перешкод у здійсненні підприємницької діяльності.
Недопущення неправомірного втручання органів державної влади в ринкове середовище

2.1. Дослідження стану проведення дерегуляційних процесів у Києві, визначення їх результативності та розробка пропозицій щодо їх активізації для врахування в Концепції проведення дерегуляційних процесів на місцевому рівні

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих опитувань, од.

1

1

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених опитувань до запланованої, %

100

100

-

-

 

 

2.1.1. Дослідження стану проведення дерегуляційних процесів у Києві, визначення їх результативності та розробка пропозицій щодо їх активізації

2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих опитувань, од.

-

-

2

2

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених опитувань до запланованої, %

-

-

100

100

 

 

2.2. Формування та подання центральним органам виконавчої влади дерегуляційних ініціатив щодо:
- зменшення кількості контролюючих органів, об'єднання тих органів, які виконують дублюючі чи споріднені функції;
- вдосконалення податкового законодавства, приведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності до вимог міжнародного законодавства;
- передачі на місцевий рівень повноважень з реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, земельних питань, майнових відносин, містобудівної діяльності;
- інших питань господарської діяльності

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), регуляторні органи, визначені статтею 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих дерегуляційних ініціатив, од.

2

2

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості поданих дерегуляційних ініціатив до запланованої, %

100

100

-

-

 

 

2.3. Регулярне проведення телефонних "гарячих ліній" з питань підприємництва

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві, районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих "гарячих ліній", од.

200

200

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених "гарячих ліній" до запланованих, %

100

100

-

-

 

 

2.4. Скорочення кількості перевірок суб'єктів господарювання за рахунок ризикоорієнтованих підходів до планування

2015 - 2018

Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих перевірок суб'єктів господарювання, од.

4000

3200

2560

2048

Показник якості

 

 

 

 

рівень скорочення кількості перевірок суб'єктів господарювання до попереднього року, %

20

20

20

20

3.

Покращення комунікації органів влади з підприємницькою громадськістю

3.1. Активізація роботи координаційних рад з питань розвитку підприємництва та регіональної ради підприємців

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих засідань координаційних рад, од.

12

12

12

12

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених засідань координаційних рад до запланованих, %

100

100

100

100

 

 

3.2. Проведення міських форумів щодо взаємодії бізнесу та влади

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), організації роботодавців

Бюджет м. Києва

Власні кошти суб'єктів господарювання

2016 - 100

2015 - 50
2016 - 100

Показник витрат

 

 

 

 

витрати з бюджету м. Києва, тис. грн

-

100

-

-

власні кошти суб'єктів господарювання, тис. грн

50

100

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих форумів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

1

-

-

- власних коштів суб'єктів господарювання

1

1

-

-

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного форуму, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

100

-

-

- власних коштів суб'єктів господарювання

50

100

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених форумів до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

100

-

-

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

-

-

 

 

3.2.1. Участь у форумах щодо взаємодії бізнесу та влади

2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Власні кошти суб'єктів господарювання

2017 - 100
2018 - 100

Показник витрат

 

 

 

 

власні кошти суб'єктів господарювання, тис. грн

-

-

100

100

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих форумів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

-

-

1

1

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного форуму, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

-

-

100

100

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених форумів до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

-

-

100

100

4.

Захист власності та інтересів підприємців. Забезпечення рівних умов доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до всіх сегментів ринку

4.1. Здійснення боротьби зі зловживаннями та корупцією, захист підприємців від незаконних дій посадових осіб та контролюючих органів державної влади

2015 - 2016

Головне управління Національної поліції України в місті Києві

 

Не потребує фінансування

Зменшення кількості корупційних проявів

 

 

4.2. Активізація роботи з протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності та запобігання реалізації неліцензійної контрафактної продукції

2015 - 2016

Головне управління Національної поліції України в місті Києві

 

Не потребує фінансування

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного підприємництва

 

 

4.3. Координація та забезпечення взаємодії структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій з Радою бізнес-омбудсмена в рамках домовленостей, визначених Меморандумом про партнерство та співробітництво між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Радою бізнес-омбудсмена від 14.07.2016

2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Рада бізнес-омбудсмена (за згодою), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, комунальні підприємства, суб'єкти господарювання (за згодою)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих до розгляду звернень підприємців, од.

-

-

24

30

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості розглянутих звернень підприємців до запланованих, %

-

-

100

100

5.

Поліпшення умов започаткування підприємницької діяльності

5.1. Проведення засідань за круглим столом із залученням підприємців та їх громадських об'єднань щодо проблемних питань започаткування бізнесу, напрацювання пропозицій щодо їх вирішення

2015 - 2016

Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих круглих столів, од.

5

5

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених круглих столів до запланованих, %

100

100

-

-

 

 

5.2. Проведення нарад, зустрічей, обговорень щодо вирішення проблемних питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

2015 - 2018

Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих нарад, зустрічей, обговорень, од.

5

5

5

5

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених нарад, зустрічей, обговорень до запланованих, %

100

100

100

100

 

 

5.3. Висвітлення та постійне оновлення на веб-ресурсах відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців необхідної та актуальної інформації для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо започаткування підприємницької діяльності

2015 - 2016

Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість веб-ресурсів, на яких заплановано оновлювати інформацію, од.

11

11

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості веб-ресурсів, на яких оновлювалась інформація, до запланованої, %

100

100

-

-

 

 

5.4. Сприяння забезпеченню в повній мірі відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців необхідним кадровим складом та фінансуванням для розвитку матеріально-технічної бази

2015 - 2016

Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість відділів державної реєстрації, які заплановано створити, од.

10

10

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості створених відділів державної реєстрації до запланованих, %

100

100

-

-

6.

Впровадження європейських стандартів у сфері дозвільної системи

6.1. Стандартизація процедур надання адміністративних послуг, в т. ч. документів дозвільного характеру, згідно з ISO 9001

2016

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2016 - 1500

Показник витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

-

1500

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих процедур стандартизації згідно з ISO 9001, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

_

1

_

_

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення однієї процедури стандартизації згідно з ISO 9001, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

_

1500

_

_

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведеної процедури стандартизації ISO 9001 до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

_

100

_

_

 

 

6.2. Запровадження SMS-інформування суб'єктів звернення про результати розгляду документів дозвільного характеру

I квартал 2015

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість процедур SMS-інформувань суб'єктів звернень, які заплановано запровадити, %

1

-

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості запроваджених процедур SMS-інформувань суб'єктів звернення до запланованих, %

100

-

-

-

 

 

6.3. Проведення засідань за круглим столом для підприємців щодо проблемних питань дозвільної системи, напрацювання пропозицій щодо їх вирішення

2015 - 2018

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих круглих столів, од.

2

2

2

2

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених круглих столів до запланованої, %

100

100

100

100

 

 

6.4. Проведення навчальних семінарів-тренінгів для підвищення кваліфікації державних адміністраторів та представників дозвільних органів

2015 - 2018

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих семінарів, од.

10

12

12

12

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених семінарів, до запланованої, %

100

100

100

100

 

 

6.5. Розробка пропозицій щодо подолання правових перешкод у наданні адміністративних послуг, в тому числі у видачі документів дозвільного характеру, ініціювання внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів вищого рівня

2015 - 2016

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих дерегуляційних ініціатив, од.

1

2

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості поданих дерегуляційних ініціатив до запланованої, %

100

100

-

-

 

 

6.6. Висвітлення та постійне оновлення на веб-ресурсах центрів надання адміністративних послуг інформації щодо порядку видачі документів дозвільного характеру

2015 - 2016

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість веб-ресурсів, на яких заплановано оновлювати інформацію, од.

11

11

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості веб-ресурсів, на яких оновлювалась інформація, до запланованої, %

100

100

-

-

 

 

6.7. Впровадження інформаційної он-лайн служби для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів і ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр)

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

Кошти міжнародних організацій

2015 - 100

2015 - 300

Показники витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

100

-

-

-

кошти міжнародних організацій, тис. грн

300

-

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість інтернет-ресурсів, які заплановано створити, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

-

-

-

- коштів міжнародних організацій

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на створення одного інтернет-ресурсу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

-

-

-

- коштів міжнародних організацій

300

-

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості створених інтернет-ресурсів, до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

-

-

-

- коштів міжнародних організацій

 

 

6.7.1. Обслуговування інформаційної он-лайн служби для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів і ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр) (популяризація, інформаційне наповнення, технічна підтримка та доопрацювання)

2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2017 - 300
2018 - 200

Показник витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

-

-

300

200

Показник продукту

 

 

 

 

кількість інтернет-ресурсів, які заплановано обслуговувати, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

1

1

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на обслуговування одного інтернет-ресурсу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

300

200

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості інтернет-ресурсів, які обслуговувалися, до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

7.

Розширення можливостей доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів, у т. ч. коштів міжнародних організацій, грантових установ та фондів

7.1. Залучення фінансово-кредитних установ до надання фінансових ресурсів суб'єктам малого та середнього підприємництва на прийнятних умовах

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти фінансово-кредитних установ

2015 - 1000000
2016 - 1500000
2017 - 2000000
2018 - 3000000

Показник витрат

 

 

 

 

кошти фінансово-кредитних установ, тис. грн

1000000

1500000

2000000

3000000

Показник продукту

 

 

 

 

кількість кредитних установ, які будуть надавати кредити суб'єктам малого та середнього бізнесу, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів фінансово-кредитних установ

140

140

143

143

Показник ефективності

 

 

 

 

середній розмір кредитів, наданих однією кредитною установою, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів фінансово-кредитних установ

7142,9

10714,3

13986,0

20970,0

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кредитів, наданих кредитними установами, у звітному періоді до попереднього року, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів фінансово-кредитних установ

100

150

133,3

150

 

 

7.2. Забезпечення суб'єктів малого та середнього підприємництва інформацією щодо можливості залучення альтернативних джерел фінансування та/або отримання міжнародної технічної допомоги шляхом розміщення відповідних матеріалів на єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Підвищення ефективності діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва, створення нових робочих місць

 

 

7.3. Підтримка розвитку лізингової діяльності шляхом вивчення та поширення міжнародного досвіду із розвитку лізингових операцій та надання пропозицій центральним органам влади із удосконалення відповідної законодавчої бази

2015 - 2016

структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Активізація фінансово-кредитних механізмів, підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання

 

 

7.4. Визначення рівня доступу малого та середнього бізнесу до фінансових ресурсів (у тому числі до банківських кредитів, грантів, коштів кредитних спілок, фондів тощо) шляхом проведення періодичних досліджень

2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2017 - 75
2018 - 75

Показник витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

-

-

75

75

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих досліджень, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

1

1

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного дослідження, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

75

75

Показник якості

 

 

 

 

ступінь задоволеності підприємців доступом до фінансових ресурсів, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

_

_

100

100

 

 

7.5. Створення та обслуговування інтернет-ресурсу "Он-лайн платформа фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва"

2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2017 - 100
2018 - 100

Показник витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

-

-

100

100

Показник продукту

 

 

 

 

кількість інтернет-ресурсів, які заплановано створити, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

1

-

кількість інтернет-ресурсів, які заплановано обслуговувати, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

-

1

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на створення одного інтернет-ресурсу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

-

середні витрати на обслуговування одного інтернет-ресурсу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

-

100

Показник якості

 

 

 

 

питома вага створених інтернет-ресурсів до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

-

питома вага кількості інтернет-ресурсів, які обслуговувались до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

-

100

 

 

7.6. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва в м. Києві

2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2017 - 11500
2018 - 20000

Показник витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

-

-

11500

20000

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих звернень суб'єктів малого та середнього підприємництва на отримання фінансово-кредитної підтримки, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

40

60

кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, яким заплановано надати фінансово-кредитну підтримку, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

32

48

кількість запланованих інноваційних проектів у результаті отримання суб'єктам малого та середнього підприємництва фінансово-кредитної підтримки, одиниць, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

10

15

кількість новостворених робочих місць, що планується отримати в результаті надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва, одиниць, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

150

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на надання фінансово-кредитної підтримки одному суб'єкту малого та середнього підприємництва, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

359,4

416,7

Показник якості

 

 

 

 

динаміка кількості суб'єктів малого та середнього підприємництва, які отримали фінансово-кредитну підтримку у порівнянні з попереднім роком, %, у тому числі:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

150

8.

Налагодження співпраці фінансово-кредитних установ з суб'єктами малого та середнього підприємництва

8.1. Залучення фінансових установ до участі в роботі координаційних рад з питань розвитку підприємництва

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Об'єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки малого та середнього підприємництва

 

 

8.2. Проведення засідань за круглим столом за участі представників комерційних банків, небанківських фінансових установ, кредитних бюро щодо фінансового забезпечення малого та середнього підприємництва

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Об'єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки малого та середнього підприємництва

 

 

8.3. Проведення "Ярмарки кредитів" для малого та середнього бізнесу із залученням банківських та небанківських фінансових установ

2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Об'єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки малого та середнього підприємництва

Інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого та середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки

9.

Удосконалення системи ресурсної, інформаційно-консультативної та аналітичної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва

9.1. Підтримка в актуальному стані на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформації щодо продажу (чи права оренди) земельних ділянок на земельних торгах, умов їх проведення, а також вільних нежитлових приміщень комунальної власності міста

2015 - 2016

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Підтримка в актуальному стані інформації щодо продажу (чи права оренди) земельних ділянок

 

 

9.2. Надання в оренду на конкурсних засадах суб'єктам підприємництва, в тому числі малого, нежитлових приміщень комунальної власності міста, моніторинг ефективності їх використання

2015 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість суб'єктів господарювання, яким заплановано надати в оренду нежитлові приміщення комунальної власності, од.

20

30

40

50

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості суб'єктів господарювання, які отримали в оренду нежитлові приміщення комунальної власності до запланованої, %

100

100

100

100

 

 

9.3. Приведення взаємовідносин з питань землекористування у відповідність до вимог Податкового кодексу України:
- перегляд договорів оренди земельних ділянок щодо визначення розміру орендної плати згідно з законодавством

2015 - 2016

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Збільшення надходжень до бюджету міста

 

 

9.4. Надання підприємцям інформаційно-консультативної допомоги для забезпечення їх участі у процедурах закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

2015 - 2016

структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Розвиток конкурентного середовища, запобігання корупційним діянням

 

 

9.5. Створення "Сторінки підприємця" на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kievcity.gov.ua), наповнення її інформацією з питань:
- започаткування бізнесу;
- оформлення документів дозвільного характеру;
- вимог контролюючих органів та порядку перевірок;
- фінансового забезпечення суб'єктів малого та середнього підприємництва;
- ведення бізнесу в країнах ЄС;
- інноваційної діяльності;
- наявної мережі об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва;
- запланованих на рівні району, міста, регіону, держави інвестиційних форумів, конференцій, нарад;
- інших питань підприємницької діяльності

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Підвищення рівня поінформованості підприємців з питань започаткування та ефективного ведення бізнесу, скорочення часових витрат на пошук необхідної інформації.
Зростання конкурентоспроможності суб'єктів малого та середнього підприємництва

 

 

9.6. Розробка, видання та безоплатне розповсюдження довідників, брошур (друкованих та CD), буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності, в тому числі:
- ефективного управління бізнесом;
- застосування податкового законодавства;
- інших актуальних питань підприємництва

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві, районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Власні кошти суб'єктів господарювання

2015 - 50
2016 - 100
2017 - 100
2018 - 100

Показник витрат

 

 

 

 

власні кошти суб'єктів господарювання, тис. грн

50

100

100

100

Показник продукту

 

 

 

 

кількість поліграфічної продукції, що планується розробити, виготовити та розповсюдити, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

1000

1500

1500

1500

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на видання одного примірника поліграфічної продукції, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

0,050

0,067

0,067

0,067

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості розробленої, виданої та розповсюдженої поліграфічної продукції до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

100

100

 

 

9.7. Визначення пріоритетних для міста напрямків розвитку підприємницької діяльності шляхом дослідження рівня насиченості ринків товарів та послуг у м. Києві

2015

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти міжнародних організацій

2015 - 200

Показник витрат

 

 

 

 

кошти міжнародних організацій, тис. грн

200

-

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих досліджень, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

1

-

-

-

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного дослідження, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

200

-

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених досліджень до запланованих, %

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

100

-

-

-

 

 

9.7.1. Дослідження рівня пріоритетних для міста напрямків розвитку підприємницької діяльності шляхом проведення періодичних досліджень

2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2017 - 75
2018 - 75

Показник витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

-

-

75

75

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих досліджень, од., у тому числі:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

1

1

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного дослідження, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

75

75

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених досліджень до запланованих, %

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

 

 

9.8. Організація та проведення Київського міського конкурсу бізнес-проектів та бізнес-планів з наданням підтримки для розвитку бізнесу в пріоритетних для міста напрямах

2015 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр"

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих конкурсів, од.

1

1

1

1

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених конкурсів до запланованих, %

100

100

100

100

 

 

9.9. Проведення засідань за круглим столом та інформаційних семінарів для підприємців з питань:
- підписання Угоди про Асоціацію Україна - ЄС: переваги та ризики для бізнесу;
- функціонування франчайзингу як методу
- ведення стабільного бізнесу;
- молодіжного підприємництва;
- застосування податкового законодавства;
- організації та впровадження ековиробництв;
- інших актуальних питань підприємництва

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві, Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Кошти міжнародних організацій
 
 
 
Власні кошти суб'єктів господарювання

2015 - 100
2016 - 150
2017 - 200
2018 - 200

2015 - 50
2016 - 100
2017 - 150
2018 - 200

Показник витрат

 

 

 

 

кошти міжнародних організацій, тис. грн

100

150

200

200

власні кошти суб'єктів господарювання, тис. грн

50

100

150

200

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих круглих столів та семінарів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

4

6

8

8

- власних коштів суб'єктів господарювання

2

4

6

8

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного круглого столу, семінару, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

25

25

25

25

- власних коштів суб'єктів господарювання

25

25

25

25

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених круглих столів, семінарів до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

100

100

100

100

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

100

100

 

 

9.10. Проведення заходів з нагоди Дня підприємця та конкурсу "Молодий підприємець року" з відзначенням переможців

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки, молоді і спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2015 - 50
2016 - 50

Показник витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

50

50

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

-

-

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу з нагоди Дня підприємця, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

50

50

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених заходів з нагоди Дня підприємця до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

-

-

 

 

9.10.1. Проведення заходів з нагоди Дня підприємця

2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2017 - 50,
2018 - 50

Показник витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

-

-

50

50

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

1

1

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу з нагоди Дня підприємця, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

50

50

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених заходів з нагоди Дня підприємця до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

 

 

9.11. Моніторинг виконання Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки та підготовка звітної і аналітичної інформації

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Удосконалення аналітичного забезпечення розвитку підприємництва, виявлення проблемних питань, що стримують розвиток підприємництва, забезпечення ефективності заходів з підтримки підприємництва

 

 

9.12. Розробка проекту Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки

2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КНДУ "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста"

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість програм, які заплановано розробити, од.

-

-

-

1

Показник якості

 

 

 

 

питома вага розроблених програм до запланованих, %

-

-

-

100

 

 

9.13. Актуалізація інформаційного фонду щодо розвитку підприємництва в м. Києві за даними організацій-власників інформації про суб'єктів господарювання

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві, Офіс великих платників Державної фіскальної служби, Головне управління статистики у м. Києві, районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Оновлення інформації про показники розвитку підприємництва в м. Києві

10.

Підтримка створення та діяльності об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, впровадження ефективних інструментів для формування сприятливого бізнес-середовища

10.1. Підтримка розвитку та диверсифікації діяльності КП "Київський міський бізнес-центр":
- реалізація проекту "Бізнес-інкубатор КМБЦ" (забезпечення приміщеннями нежитлового фонду комунальної власності міста (близько 2000 кв. м));
- пошук інвестиційних ресурсів для бізнесу;
- розвиток діяльності Центру по наданню послуг суб'єктам підприємництва;
- забезпечення функціонування районних (міжрайонних) центрів інформаційно-
консультативних послуг для суб'єктів підприємництва за участі ресурсів районних громад;
- регулярне проведення семінарів з питань започаткування підприємницької діяльності, ліцензування та ін.

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в міста Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих консультацій, тис. од

16

16

16

16

кількість запланованих договорів, од.

110

110

110

110

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості наданих консультацій до запланованих, %

100

100

100

100

 

 

10.2. Сприяння розвитку мережі бізнес-центрів, надання їм інформаційно-методичної підтримки, налагодження активного співробітництва між ними та органами влади міста і районів

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Створення сприятливих умов для реалізації підприємницького потенціалу громади міста. Підвищення ефективності діяльності суб'єктів підприємництва

 

 

10.3. Забезпечення функціонування молодіжного бізнес-інкубатора на базі комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр" та його представництв у вищих навчальних закладах м. Києва

2015 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр"

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих семінарів, круглих столів, тренінгів, од.

20

20

20

20

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених круглих столів, семінарів, тренінгів до запланованої, %

100

100

100

100

11.

Підвищення кваліфікації та освітнього рівня підприємців та державних службовців

11.1. Залучення суб'єктів господарювання до участі в міжнародному проекті "EastInvest", який реалізується Київською торгово-промисловою палатою за сприяння Європейської комісії, з метою стимулювання вивчення європейського законодавства та інтернаціоналізації підприємств малого та середнього бізнесу

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти міжнародних організацій

2015 - 300
2016 - 400

Показник витрат

 

 

 

 

кошти міжнародних організацій, тис. грн

300

400

_

_

Показник продукту

 

 

 

 

кількість осіб, які візьмуть участь у навчанні, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

15

20

-

-

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на навчання однієї особи, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

20

20

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості осіб, які взяли участь у навчанні, до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

100

100

-

-

 

 

11.2. Реалізація спільно з Міністерством економічного розвитку та торгівлі Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва ("Українська ініціатива") в м. Києві:
- залучення спеціалістів вищого та середнього рівня управлінських кадрів підприємств та організацій для перепідготовки у вищих навчальних закладах міста;
- залучення претендентів для конкурсного відбору на проходження стажування у Німеччині за програмою GIZ GmbH;
- висвітлення та постійне оновлення на єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва інформації щодо заходів з перепідготовки управлінських кадрів

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти міжнародних організацій

2015 - 1000
2016 - 1500

Показник витрат

 

 

 

 

кошти міжнародних організацій, тис. грн

1000

1500

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість осіб, які візьмуть участь у навчанні, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

20

20

-

-

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на навчання однієї особи, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій, тис. грн

50

75

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості осіб, які взяли участь у навчанні, до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

100

100

-

-

 

 

11.2.1. Реалізація Програми для підприємств з експортно-імпортним потенціалом і менеджерів Fit for Partnership with Germany (Готові до співпраці з Німеччиною) в м. Києві:
- залучення претендентів для конкурсного відбору на проходження стажування у Німеччині за програмою GIZGmbH;
- висвітлення на єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва інформації щодо заходів з перепідготовки управлінських кадрів Німеччина - Україна "Fit for Partnership with Germany"

2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти міжнародних організацій

2017 - 1500
2018 - 1500

Показник витрат

 

 

 

 

кошти міжнародних організацій, тис. грн

-

-

1500

1500

Показник продукту

 

 

 

 

кількість осіб, які візьмуть участь у навчанні, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

-

-

20

20

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на навчання однієї особи, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій, тис. грн

-

-

75

75

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості осіб, які взяли участь у навчанні, до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

-

-

100

100

 

 

11.3. Вдосконалення та реалізація програм підвищення кваліфікації державних службовців щодо регулювання та підтримки розвитку підприємництва з метою впровадження новітніх методів адміністративного управління з використанням світового досвіду

2015 - 2016

Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти міжнародних організацій

2015 - 300
2016 - 400

Показник витрат

 

 

 

 

кошти міжнародних організацій, тис. грн

300

400

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих навчальних програм, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

2

2

-

-

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення однієї навчальної програми, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

150

200

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості реалізованих навчальних програм до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

100

100

-

-

 

 

11.3.1. Участь у програмах підвищення кваліфікації державних службовців, спрямованих на розвиток підприємництва та впровадження новітніх методів публічного управління

2017 - 2018

Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти міжнародних організацій

2017 - 400
2018 - 500

Показник витрат

 

 

 

 

кошти міжнародних організацій, тис. грн

-

-

400

500

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих навчальних програм, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

-

-

2

2

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення однієї навчальної програми, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

-

-

200

250

Показник якості

 

 

 

 

питома вага реалізованих навчальних програм до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

-

-

100

100

 

 

11.4. Розробка та реалізація спільно з Київською торгово-промисловою палатою освітніх програм ведення бізнесу для студентів старших курсів вищих навчальних закладів з видачею відповідних освітніх сертифікатів

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Бюджет м. Києва

2015 - 50
2016 - 50

Показник витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

50

50

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих навчальних програм, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

-

-

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення однієї навчальної програми, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

50

50

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага реалізованих навчальних програм до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

-

-

 

 

11.5. Розробка та реалізація програм, направлених на стимулювання розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, за участі підприємців та представників громадських об'єднань підприємців

2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2017 - 200
2018 - 200

Показник витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

-

-

200

200

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих навчальних програм, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

2

2

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення однієї навчальної програми, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

Показник якості

 

 

 

 

питома вага реалізованих навчальних програм до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

Підтримка підприємницької ініціативи громадян

12.

Залучення до підприємницької діяльності безробітних та соціально-вразливих верств населення

12.1. Сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом організації відповідної професійної підготовки, надання безробітним одноразової виплати

2015 - 2018

Київський міський центр зайнятості, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2015 - 35477,2

Показник витрат

 

 

 

 

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, тис. грн

35477,2

-

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість безробітних, яким заплановано надати одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи, осіб, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

900

_

_

_

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи одному безробітному, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

39,4

_

_

_

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості безробітних, які отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи, до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

100

_

_

_

 

 

12.2. Проведення профорієнтаційної роботи з безробітними, спрямованої на зайняття підприємницькою діяльністю, шляхом організації семінарів

2015 - 2018

Київський міський центр зайнятості, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих семінарів, од.

150

150

150

150

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених семінарів до запланованих, %

100

100

100

100

 

 

12.3. Надання консультаційної, методичної та юридичної допомоги особам з функціональними обмеженнями з питань організації та ведення підприємницької діяльності

2015 - 2018

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих консультацій, од.

100

100

100

100

Показник якості

 

 

 

 

питома вага наданих консультацій до запланованих, %

100

100

100

100

 

 

12.4. Надання безоплатних консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності для осіб, які бажають розпочати або розпочали власну справу

2015 - 2018

Київський міський центр зайнятості, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих консультацій, од.

100

100

100

100

Показник якості

 

 

 

 

питома вага наданих консультацій до запланованих, %

100

100

100

100

 

 

12.5. Надання допомоги у презентації проектів, програм, соціальних ініціатив молодих підприємців, пошуку ділових партнерів, спонсорів, підборі персоналу тощо. Проведення виставок вакансій

2015 - 2016

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр"

 

Не потребує фінансування

Популяризація та надання допомоги у реалізації соціально спрямованих проектів молодих підприємців

 

 

12.6. Проведення зустрічей провідних підприємців міста з випускниками загальноосвітніх шкіл

2015 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації), комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр"

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих зустрічей молоді з підприємцями, од

10

10

10

10

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених зустрічей молоді з підприємцями до запланованих, %

100

100

100

100

 

 

12.7. Стимулювання розвитку жіночого підприємництва

2015 - 2018

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", громадські організації жінок (за згодою)

Кошти міжнародних організацій 
 
 
 
Власні кошти суб'єктів господарювання

2015 - 100
2016 - 150
2017 - 200
2018 - 200

2015 - 100
2016 - 150
2017 - 200
2018 - 200

Показник витрат

 

 

 

 

кошти міжнародних організацій, тис. грн

100

150

200

200

власні кошти суб'єктів господарювання, тис. грн

100

150

200

200

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих семінарів, тренінгів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

2

4

5

5

- власних коштів суб'єктів господарювання

2

4

5

5

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного семінару, тренінгу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

50

37,5

40

40

- власних коштів суб'єктів господарювання

50

37,5

40

40

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених семінарів, тренінгів до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

100

100

100

100

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

100

100

13.

Підвищення соціальної відповідальності бізнесу

13.1. Реалізація заходів з підвищення соціальної відповідальності підприємців м. Києва, в тому числі:
- проведення семінарів з питань соціально відповідального підприємництва;
- розміщення публікацій в засобах масової інформації:
- започаткування щорічного Київського міського конкурсу "Сучасне обличчя столиці" з визначенням кращих соціально відповідальних представників підприємництва міста

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Бюджет м. Києва

2015 - 20
2016 - 50

Показник витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

20

50

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих конкурсів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

-

-

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного конкурсу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

20

50

_

_

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених конкурсів, до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

_

_

 

 

13.2. Сприяння навчально-методичним та учбовим центрам у проведенні навчання з питань охорони праці персоналу малих підприємств, контроль за створенням роботодавцями безпечних умов праці

2015 - 2016

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Підвищення культури ведення бізнесу

Запровадження державно-приватного партнерства, сприяння інноваційній та експортній діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва

14.

Забезпечення відповідності якості товарів (послуг) суб'єктів малого та середнього підприємництва євростандартам

14.1. Налагодження взаємодії з торгово-промисловими палатами України та Києва з питань:
- просування товарів (послуг) малих та середніх підприємств Києва на ринки країн ЄС;
- проведення на підприємствах м. Києва робіт з розробки систем менеджменту якості згідно із міжнародними стандартами серії ISO 9000;
- стимулювання суб'єктів малого та середнього бізнесу до випуску експортоорієнтованої та імпортозамінюючої продукції;
- надання консультативно-методичних послуг у галузі стандартизації, метрології та сертифікації;
- реалізації програм із вивчення європейського законодавства та правил ведення бізнесу

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Власні кошти суб'єктів господарювання

2015 - 700
2016 - 800
2017 - 900
2018 - 1000

Показник витрат

 

 

 

 

власні кошти суб'єктів господарювання, тис. грн

700

800

900

1000

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих круглих столів, семінарів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

10

20

20

20

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного круглого столу, семінару, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

70

40

45

50

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених круглих столів, семінарів, до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

100

100

15.

Сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву суб'єктів малого і середнього підприємництва

15.1. Організація виставок, ярмарків, ділових переговорів, бізнес-зустрічей із залученням, на конкурсних засадах, суб'єктів малого та середнього бізнесу м. Києва, в тому числі:
- інвестиційно-інноваційних виставок-ярмарків для підприємств малого та середнього бізнесу;
- участь у міжнародних туристичних виставках та ярмарках, які проходять в Лейпцигу, Кореї, Малайзії, Туреччині, Китаї та представлення іміджевого стенду "Київ - місто бізнесу та туризму" для стимулювання розвитку бізнесу в м. Києві;
- спеціалізованих ярмарків (виставок) франчайзингу за участі іноземних компаній-франчайзерів;
- участь у днях Києва в містах-партнерах

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління туризму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Власні кошти суб'єктів господарювання

2015 - 1500
2016 - 1500

Показник витрат

 

 

 

 

власні кошти суб'єктів господарювання, тис. грн

1500

1500

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих виставок, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

4

4

-

-

Показник ефективності

 

 

 

 

середні видатки на проведення однієї виставки, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

375

375

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених виставок, до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

-

-

 

 

15.1.1. Організація та участь у виставках, ярмарках, ділових переговорах, бізнес-зустрічах, в тому числі міжнародних, із залученням суб'єктів малого та середнього бізнесу м. Києва

2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

 
Власні кошти суб'єктів господарювання

2017 - 450
2018 - 1050

2017 - 1500
2018 - 1500

Показник витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

-

-

450

1050

власні кошти суб'єктів господарювання, тис. грн

-

-

1500

1500

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих виставок, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

2

2

- власних коштів суб'єктів господарювання

Показник ефективності

 

 

 

 

середні видатки з бюджету проведення однієї виставки, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

225

525

- власних коштів суб'єктів господарювання

-

-

750

750

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених виставок, до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

- власних коштів суб'єктів господарювання

-

-

100

100

16.

Формування інноваційної інфраструктури на засадах державно-приватного партнерства, створення умов для комерціалізації інновацій

16.1. Підтримка створення та розвитку об'єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, програм підтримки стартапів, коворкінг-центрів):
- надання в оренду вільних приміщень комунальної власності міста на конкурсних засадах;
- промоція соціально важливих проектів, у тому числі шляхом розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті;
- впровадження освітніх програм "Успішний стартап. Будуємо новий бізнес"

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Кошти міжнародних організацій

Власні кошти суб'єктів господарювання

2015 - 300
2016 - 400

2015 - 1000
2016 - 2000
2017 - 2000
2018 - 2000

Показник витрат

 

 

 

 

кошти міжнародних організацій, тис. грн

300

400

-

-

власні кошти суб'єктів господарювання, тис. грн

1000

2000

2000

2000

Показник продукту

 

 

 

 

кількість об'єктів інноваційної інфраструктури, які заплановано створити, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

1

1

-

-

- власних коштів суб'єктів господарювання

1

1

1

1

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на підтримку, створення та розвиток інноваційної інфраструктури, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

300

400

-

-

- власних коштів суб'єктів господарювання

1000

2000

2000

2000

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості створених об'єктів інноваційної інфраструктури до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів міжнародних організацій

100

100

100

100

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

100

100

 

 

16.2. Формування, постійна актуалізація та розміщення на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва переліків земельних ділянок, нежитлових приміщень комунальної власності та об'єктів інфраструктури, які можуть бути використані як внесок міста у програми державно-приватного партнерства

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та розвитку інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності малого та середнього підприємництва, підвищення їх конкурентоспроможності.
Створення сприятливих умов для реалізації підприємницького потенціалу мешканців територіальної громади міста

 

 

16.3. Підготовка та поширення серед підприємців інформації про переваги участі у проектах державно-приватного партнерства шляхом розміщення відповідних матеріалів на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та проведення роз'яснювальної роботи з використання механізмів реалізації таких проектів

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності малого та середнього підприємництва


".

4. У розділі "Підпрограма 2. Київська міська цільова програма розвитку промисловості на 2015 - 2018 роки":

4.1. Таблицю 3 "Ресурсне забезпечення Київської міської цільової програми розвитку промисловості на 2015 - 2018 роки" глави 3 Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування" викласти в такій редакції:

"Таблиця 3. Ресурсне забезпечення Київської міської цільової програми розвитку промисловості на 2015 - 2018 роки

тис. грн

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання програми

Обсяг ресурсів по роках

Усього витрат на виконання програми

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

1301835,5

1527512

1614255

1709398

6153000,5

Бюджет м. Києва

437,5

1093

2825

7958

12313,5

Кошти інших джерел:

1301398

1526419

1611430

1701440

6140687

кошти фінансово-кредитних установ

200000

225000

260000

300000

985000

залучені кошти інвесторів

175

150175

150175

150175

450700

власні кошти промислових підприємств

1101223

1151244

1201255

1251265

4704987


".

4.2. Таблицю "Очікувальні результативні показники виконання Програми" глави 4 "Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Програми та результативні показники" викласти в такій редакції:

"ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

N
з/п

Показники

Роки

2015

2016

2017

2018

1.

Витрат

 

 

 

 

1.1.

Витрати на проведення аналізів, досліджень та моніторингів, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

95

95

95

95

1.2.

Витрати на підготовку та виготовлення каталогу експортоорієнтовної продукції, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

20

22

79

82

- власних коштів промислових підприємств

48

54

60

65

1.3.

Витрати на розробку Концепції нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного потенціалу, у тому числі в країни ЄС, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

650

-

1.4.

Витрати на сприяння збільшенню випуску інноваційної продукції та реалізацію відповідних заходів, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

1100000

1150000

1200000

1250000

1.5.

Витрати на надання фінансово-кредитної підтримки промисловим підприємствам м. Києва, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів фінансово-кредитних установ

200000

225000

260000

300000

1.6.

Витрати на організацію та проведення конкурсів, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

235

195

140

140

- власних коштів промислових підприємств

80

95

100

105

- залучених коштів інвесторів

175

175

-

-

1.7.

Витрати на проведення виставок, а саме:

 

 

 

 

Виставок (у тому числі міжнародних), тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

152,5

780

198

900

виставки - презентації "Зроблено в Києві", тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

1662

1740

1.8.

Витрати на відкриття магазинів з продажу продукції київських підприємств, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

1000

1000

1000

1000

1.9.

Витрати на вирішення організаційних питань створення промислового вузла "Київська бізнес-гавань", тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

-

5000

1.10.

Витрати на створення індустріальних парків, у тому числі, залучення інвесторів до функціонування індустріальних парків, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- залучених коштів інвесторів

-

150000

150175

150175

1.11.

Витрати на проведення тренінгів та круглих столів, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

30

96

96

96

2.

Продукту

 

 

 

 

2.1.

Кількість запланованих аналізів, досліджень та моніторингів, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

1

1

4

4

- не потребує фінансування

2

2

2

2

2.2.

Кількість примірників каталогів експортоорієнтовної продукції, що планується розробити та виготовити, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1000

1000

1000

1200

- власні кошти промислових підприємств

2.3.

Кількість Концепцій нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного потенціалу, які заплановано розробити, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

1

-

2.4.

Кількість промислових підприємств, на яких заплановано впровадити Концепцію нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного потенціалу, в т. ч. в країни ЄС, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

5

50

2.5.

Кількість промислових підприємств, які планують здійснювати експортні операції, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

180

200

2.6.

Кількість країн, з якими заплановано здійснювати зовнішньоторговельні операції, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

170

180

2.7.

Кількість запланованих до впровадження інноваційних видів продукції, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

451

467

503

506

2.8.

Кількість проектів промислових підприємств м. Києва, які будуть надані на отримання фінансово-кредитної підтримки, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів фінансово-кредитних установ

40

45

52

60

2.9.

Кількість запланованих презентацій, одиниць

1

1

1

1

2.10.

Кількість запланованих конкурсів, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

3

3

2

2

- власних коштів промислових підприємств

- залучених коштів інвесторів

2.11.

Кількість запланованих виставок (у тому числі міжнародних), одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

2

2

2.12.

Кількість учасників виставки-презентації промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві", одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

200

300

2.13.

Кількість магазинів, які заплановано відкрити, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

5

5

5

5

2.14.

Кількість організацій, які будуть зареєстровані в ІС "Промисловість і наука", одиниць

1224

1524

1600

1710

2.15.

Кількість запланованих нових виробництв на земельних ділянках промислового вузла "Київська бізнес-гавань", одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

-

20

2.16.

Кількість земельних ділянок, які заплановано визначити, одиниць

-

-

4

4

2.17.

Кількість інвесторів, яких планується залучити до функціонування індустріальних парків, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- залучених коштів інвесторів

-

3

3

5

2.18.

Кількість запланованих тренінгів та круглих столів, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

2

2

2

2

2.19.

Обсяг реалізованої промислової продукції по м. Києву, млрд грн

91,5

96

100,8

106,0

2.20.

Чисельність працюючих, тис. осіб

130

135

142

150

3.

Ефективності

 

 

 

 

3.1.

Середні витрати на проведення одного аналізу, дослідження та моніторингу, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

95

95

23,8

23,8

3.2.

Середні витрати на розробку та виготовлення одного примірника каталогу експортоорієнтовної продукції, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

0,020

0,022

0,079

0,082

- власних коштів промислових підприємств

0,048

0,054

0,060

0,065

3.3.

Середні витрати на розробку однієї Концепції нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного потенціалу, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

650

-

3.4.

Середні витрати на впровадження одного виду інноваційної продукції, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

2439

2462,5

2385,7

2470,4

3.5.

Середні витрати на фінансування одного проекту, наданого промисловими підприємствами міста, на отримання фінансово-кредитної підтримки, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів фінансово-кредитних установ

5000

5000

5000

5000

3.6.

Середні витрати на проведення одного конкурсу, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

78,3

65

70

70

- власних коштів промислових підприємств

40

47,5

50

52,5

- залучених коштів інвесторів

175

175

-

-

3.7.

Середні витрати на проведення однієї виставки (у тому числі міжнародної), тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

152,5

780

99

450

3.8.

Середні витрати на проведення одної виставки-презентації промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві", тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

1662

1740

3.9.

Середні витрати на відкриття одного магазину, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

200

200

200

200

3.10.

Середні витрати на створення одного нового виробництва на земельних ділянках промислового вузла "Київська бізнес-гавань", тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

-

250,0

3.11.

Середні видатки одного інвестора на створення індустріального парку, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- залучених коштів інвесторів

-

50000

50058

30035

3.12.

Середні витрати на проведення одного тренінгу та круглого столу, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

15

48

48

48

3.13.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця,
тис. грн/мешканця

44

50,7

60,0

70,0

3.14.

Середньомісячна заробітна плата, грн

6800

7500

8200

9000

3.15.

Експорт товарів і послуг у розрахунку на одну особу, доларів США

-

4654

4300

4600

4.

Якості

 

 

 

 

4.1.

Питома вага кількості проведених аналізів, досліджень та моніторингів до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

100

100

100

100

- не потребує фінансування

100

100

100

100

4.2.

Питома вага кількості розроблених та виготовлених примірників каталогу експортоорієнтовної продукції до запланованої, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

- власних коштів промислових підприємств

100

100

100

100

4.3.

Питома вага кількості розроблених Концепцій нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного потенціалу до запланованих, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

-

4.4.

Питома вага кількості промислових підприємств, на яких впроваджено Концепцію нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного потенціалу, в т. ч. в країни ЄС, до запланованої кількості, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

4.5.

Питома вага кількості промислових підприємств, які здійснювали експортні операції, до запланованої кількості, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

4.6.

Питома вага кількості країн, з якими здійснювались зовнішньоторговельні операції, до запланованої, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

4.7.

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

0,4

7,5

8,1

8,7

4.8.

Динаміка наданої кредитно-фінансової підтримки промисловим підприємствам міста порівняно з попереднім роком, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів фінансово-кредитних установ

100

112,5

115

115

4.9.

Питома вага кількості проведених презентацій до запланованої, %

100

100

100

100

4.10.

Питома вага кількості проведених конкурсів до запланованих, %,
у тому числі за рахунок

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

- власних коштів промислових підприємств

100

100

100

100

- залучених коштів інвесторів

100

100

-

-

4.11.

Питома вага кількості проведених виставок (у тому числі міжнародних) до запланованих, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

4.12.

Питома вага кількості проведених виставок - презентацій промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві" до запланованих, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

4.13.

Питома вага кількості відкритих магазинів до запланованих, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

100

100

100

100

4.14.

Сумарний коефіцієнт наповнення ІС "Промисловість і наука", %

-

85

89

95

4.15.

Питома вага кількості створених нових виробництв на земельних ділянках промислового вузла "Київська бізнес-гавань" до запланованих, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

-

100

4.16.

Питома вага кількості визначених земельних ділянок до запланованих, %

-

-

100

100

4.17.

Питома вага кількості залучених інвесторів до запланованих, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- залучених коштів інвесторів

-

100

100

100

4.18.

Питома вага кількості проведених тренінгів та круглих столів до запланованих, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

4.19.

Динаміка обсягів реалізованої інноваційної продукції порівняно з попереднім роком, %

110,2

93,6

104,2

106,4

4.20.

Питома вага підприємств, що займались інноваціями, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

17

18,4

19,8

21,2

4.21.

Частка країн ЄС в структурі експорту товарів і послуг міста Києва, %

31

32,0

33,6

35,4

4.22.

Індекс промислової продукції міста Києва, %

-5

+4,4

+5,5

+5,6

4.23.

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від податків, сплачених промисловими підприємствами м. Києва (у цінах попереднього року), %

0,3

80,0

50,0

50,0

4.24.

Динаміка доходів від податку на прибуток промислових підприємств до міського бюджету у порівнянні з попереднім роком, %

+1

+3

+1

+0,5


".

4.3. Додаток А "Напрями діяльності, завдання та заходи Київської міської цільової програми розвитку промисловості на 2015 - 2018 роки" викласти в такій редакції:

"ДОДАТОК А

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА 2015 - 2018 РОКИ

N
з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. гривень
2015
2016
2017
2018

Очікуваний результат

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Вдосконалення нормативно-правової бази, спрямоване на підвищення ефективності роботи промислового комплексу

1.

Посилення державної підтримки промислових підприємств

1.1. Підготовка пропозицій щодо прийняття нових та вдосконалення діючих нормативно-правових актів, спрямованих на посилення державної підтримки промислових підприємств, в т. ч. стосовно:
• надання преференційних поправок для вітчизняних підприємств-виробників товарів, робіт і послуг;
• завантаження виробничих потужностей промислових підприємств державним замовленням на рівні 30 %;
• відміни 10-річного пільгового, за рахунок підприємств, пенсійного забезпечення робітників промисловості;
• відновлення міського замовлення на виробництво товарів, робіт і послуг;
(в т. ч. розробка механізму його реалізації);
• погодження місцевими органами виконавчої влади умов приватизації промислових підприємств міста

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.06.2015

 
 
 
 
01.06.2015

 
 
 
 
 
 
01.06.2016

 
 
 
 
 
 
01.01.2016

 
 
 
 
 
01.01.2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в м. Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Поліпшення організаційних та фінансових умов ведення промислової діяльності

2.

Формування кодифікованої системи законодавства, що регулює правовідносини у сфері інноваційної діяльності

2.1. Підготовка пропозицій щодо прийняття нових та вдосконалення діючих нормативно-правових актів, спрямованих на формування чіткої та прозорої системи правовідносин у сфері інноваційної діяльності, та подання їх до центральних органів державної влади, в т. ч. стосовно:
• диференціації ставок оподаткування для підприємств, що виробляють інноваційну продукцію
• надання державних гарантій банкам для кредитування інноваційних проектів

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
01.01.2016

 
 
 
01.06.2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Підвищення рівня інноваційної діяльності промислових підприємств

3.

Вдосконалення фінансово-кредитної системи, спрямоване на забезпечення доступності кредитних ресурсів для промислових підприємств

3.1. Підготовка пропозицій відповідним органам державної влади щодо вдосконалення фінансово-кредитної підтримки промислових підприємств, в т. ч. стосовно:
• пільгового кредитування національних товаровиробників
• визначення нових механізмів фінансової підтримки

01.06.2015
01.09.2015

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Поліпшення фінансових умов ведення промислової діяльності

4.

Недопущення насичення внутрішнього ринку імпортованими товарами низької якості

4.1. Підготовка пропозицій відповідним органам державної влади щодо захисту внутрішнього ринку від імпортованих товарів низької якості, в т. ч. стосовно:
• заборони імпорту за державні кошти продукції, аналоги якої виробляються на промислових підприємствах
• звільнення вітчизняних підприємств від сплати ввізного мита в разі імпорту обладнання та комплектувальних виробів до нього, які не виробляються в Україні та ввозяться з метою технічного переоснащення виробництва для підприємств, що виробляють продукцію з високою часткою валової доданої вартості

 
 
 
 
 
 
 
 
01.09.2015

 
 
 
 
01.01.2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Поліпшення організаційних та фінансових умов ведення промислової діяльності

Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, оптимізація їх розміщення та завантаження потужностей

5.

Розширення виробництва експортоорієнтованої та імпортозамінюючої продукції

5.1. Організація виробництва імпортозамінюючої продукції

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Розширення ринків збуту

 

 

5.1.1. Проведення аналізу цінових та технічних характеристик імпортованої промислової продукції

2015

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Власні кошти промислових підприємств

2015 - 95

Показник витрат

 

 

 

 

витрати з бюджету, тис. грн

95

-

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих аналізів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

1

-

-

-

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного аналізу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

95

-

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених аналізів до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

100

-

-

-

 

 

5.1.2. Сприяння виробництву
нової імпортозамінюючої продукції

2015 - 2016

Промислові підприємства міста, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Розширення ринків збуту

 

 

5.1.3. Щорічна актуалізація переліку нової імпортозамінюючої продукції

2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), промислові підприємства міста

Власні кошти промислових підприємств

2016 - 95

Показник витрат

 

 

 

 

власні кошти промислових підприємств, тис. грн

-

95

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих досліджень, од., у тому числі за рахунок:

-

1

-

-

- власних коштів промислових підприємств

-

1

-

-

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного дослідження, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

-

95

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених досліджень до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

-

100

-

-

 

 

5.1.4. Сприяння виробництву нової імпортозамінюючої продукції та щорічна актуалізація її переліку

2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), промислові підприємства міста

Власні кошти промислових підприємств

2017 - 95
2018 - 95

Показник витрат

 

 

 

 

власні кошти промислових підприємств, тис. грн

-

-

95

95

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих досліджень, одиниць, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

-

-

4

4

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного дослідження, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

-

-

23,8

23,8

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених досліджень до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

-

-

100

100

 

 

5.2. Підготовка за участю промислових підприємств каталогу експортоорієнтованої продукції

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), промислові підприємства міста

Бюджет м. Києва

 
 
 
Власні кошти промислових підприємств

2015 - 20
2016 - 22
2017 - 79
2018 - 82

2015 - 48
2016 - 54
2017 - 60
2018 - 65

Показник витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

20

22

79

82

власні кошти промислових підприємств, тис. грн

48

54

60

65

Показник продукту

 

 

 

 

кількість примірників каталогів експортоорієнтованої продукції, що планується розробити та виготовити, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1000

1000

1000

1200

- власних коштів промислових підприємств

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на розробку та виготовлення одного примірника каталогу експортоорієнтованої продукції, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

0,020

0,022

0,079

0,082

- власних коштів промислових підприємств

0,048

0,054

0,060

0,065

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості розроблених та виготовлених примірників каталогу експортоорієнтованої продукції до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

- власних коштів промислових підприємств

100

100

100

100

 

 

5.3. Розробка та впровадження Концепції нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного потенціалу, в тому числі в країни ЄС

2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), промислові підприємства міста

Бюджет м. Києва

2017 - 650

Показник витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

-

-

650

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість Концепцій нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного потенціалу, які заплановано розробити, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

1

-

кількість промислових підприємств, на яких заплановано впровадити Концепцію нарощування промисловими підприємств-вами м. Києва експортного потенціалу, в т. ч. в країни ЄС, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

5

50

кількість промислових підприємств, які планують здійснювати експортні операції, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

180

200

кількість країн, з якими заплановано здійснювати зовнішньоторговельні операції, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

170

180

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на розробку однієї Концепції нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного потенціалу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

650

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості розроблених Концепцій нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного потенціалу до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

-

питома вага кількості промислових підприємств, на яких впроваджено Концепцію нарощування промисловими підприємствами м. Києва експортного потенціалу, в т. ч. в країни ЄС, до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

питома вага кількості промислових підприємств, які здійснювали експортні операції, до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

питома вага кількості країн, з якими здійснювались зовнішньоторговельні операції, до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

6.

Впровадження інноваційних технологій

6.1. Сприяння збільшенню випуску інноваційної продукції та реалізація відповідних заходів

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), промислові підприємства міста

Власні кошти промислових підприємств

2015 - 1100000
2016 - 1150000
2017 - 1200000
2018 - 1250000

Показник витрат

 

 

 

 

власні кошти промислових підприємств, тис. грн

1100000

1150000

1200000

1250000

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих до впровадження інноваційних видів продукції, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

451

467

503

506

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на впровадження одного виду інноваційної продукції, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

2439

2462,5

2385,7

2470,4

Показник якості

 

 

 

 

питома вага підприємств, що займались інноваціями, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

17

18,4

19,8

21,2

питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

0,4

7,5

8,1

8,7

7.

Впровадження енергозберігаючих технологій

7.1. Сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій шляхом надання промисловим підприємствам консультативної та інформативної підтримки, в т. ч.:
• проведення презентацій, круглих столів та семінарів з питання впровадження енергозберігаючого обладнання;
• впровадження у міське господарство енергозберігаючої світлодіодної освітлювальної техніки

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Економія енергоресурсів

 

 

7.2. Впровадження автоматизованої системи обліку та контролю споживання енергоресурсів

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Економія енергоресурсів

8.

Оптимізація територіального розміщення промислових підприємств

8.1. Розробка механізму вивільнення частини земельних ділянок, які неефективно використовуються промисловими підприємствами міста

2015 - 2016

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО "Київгенплан", Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Оптимізація використання земельних ресурсів

 

 

8.1.1. Створення спільної робочої групи з розробки механізму за участю представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органів виконавчої влади, до повноважень яких належить управління промисловими підприємствами м. Києва

2015

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Ефективне використання території міста Києва

 

 

8.1.2. Розробка нормативів ефектив-ності використання промислових та комунально-складських територій м. Києва

2015

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО "Київгенплан", комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста", ДП "Проектний інститут "Київський Промбудпроект"

 

Не потребує фінансування

Ефективне використання території міста Києва

 

 

8.1.3. Проведення моніторингу та аналізу ефективності використання промисловими підприємствами земельних ділянок

2015 - 2016

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Оптимізація використання земельних ресурсів

 

 

8.1.4. Оформлення передачі земельних ділянок промислових підприємств, які неефективно використовувались, у власність територіальної громади м. Києва

2016

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Ефективне використання промислових територій, оптимізація виробничої діяльності

 

 

8.2. Участь у розробці програм реструктуризації, реорганізації та оптимізації промислових підприємств м. Києва

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Оптимізація використання земельних ресурсів

 

 

8.3. Визначення напрямків подальшого використання вивільнених ділянок, які неефективно використовувались промисловими підприємствами міста

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Поліпшення господарсько-фінансового стану підприємств, розширення ринків збуту

9.

Оптимізація процесу державних закупівель та розміщення замовлень бюджетних організацій на промислових підприємствах міста

9.1. Залучення промислових підприємств до виконання міських та державних цільових програм.

Формування переліку промислової продукції для потреб міста та його щорічна актуалізація

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Поліпшення фінансового стану промислових підприємств

 

 

9.2. Здійснення заходів щодо забезпечення підприємств міста державними замовленнями

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Поліпшення фінансового стану промислових підприємств

10.

Забезпечення? фінансово-кредитної підтримки промислових підприємств м. Києва

10.1. Формування портфеля бізнес-пропозицій, надання фінансово-кредитної підтримки промисловим підприємствам м. Києва

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти фінансово-кредитних установ

2015 - 200000
2016 - 225000
2017 - 260000
2018 - 300000

Показник витрат

 

 

 

 

кошти фінансово-кредитних установ, тис. грн

200000

225000

260000

300000

Показник продукту

 

 

 

 

кількість проектів промислових підприємств м. Києва, які будуть надані на отримання фінансово-кредитної підтримки, одиниць, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів фінансово-кредитних установ

40

45

52

60

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на фінансування одного проекту, наданого промисловими підприємствами міста, на отримання фінансово-кредитної підтримки, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів фінансово-кредитних установ

5000

5000

5000

5000

Показник якості

 

 

 

 

динаміка наданої кредитно-фінансової підтримки промисловим підприємствам міста порівняно з попереднім роком, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів фінансово-кредитних установ

100

112,5

115

115

11.

Поглиблення співпраці промислового комплексу столиці з НАН України

11.1. Виконання Договору про співробітництво виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і Національної академії наук України, в т. ч.:
• проведення презентацій наукових проектів, які можуть бути впроваджені у міське господарство

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих презентацій, од.

1

1

1

1

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених презентацій до запланованих, %

100

100

100

100

 

 

11.2. Проведення "Конкурсу молодих вчених"

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

 
Залучені кошти інвесторів

2015 - 75
2016 - 75

2015 - 175
2016 - 175

Показник витрат

 

 

 

 

витрати з бюджету, тис. грн

75

75

-

-

залучені кошти інвесторів, тис. грн

175

175

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих конкурсів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

-

-

- залучених коштів інвесторів

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного конкурсу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

75

75

-

-

- залучених коштів інвесторів

175

175

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених конкурсів до запланованих, %, у тому числі за рахунок

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

-

-

- залучених коштів інвесторів

100

100

-

-

12.

Забезпечення підтримки промислового комплексу м. Києва у просуванні його продукції на внутрішній та зовнішній ринки

12.1. Організація та проведення регіонального етапу щорічного Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у м. Києві

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Розширення ринків збуту

 

 

12.2. Організація конкурсу "Кращий експортер року"

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, промислові підприємства міста

Бюджет м. Києва

 
 
 
Власні кошти промислових підприємств

2015 - 70
2016 - 30
2017 - 70
2018 - 70

2015 - 20
2016 - 30
2017 - 30
2018 - 30

Показник витрат

 

 

 

 

витрати з бюджету, тис. грн

70

30

70

70

власні кошти промислових підприємств, тис. грн

20

30

30

30

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих конкурсів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

1

1

- власних коштів промислових підприємств

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного конкурсу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

70

30

70

70

- власних коштів промислових підприємств

20

30

30

30

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених конкурсів до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

- власних коштів промислових підприємств

100

100

100

100

 

 

12.3. Організація та проведення конкурсу "Столичний стандарт якості" в рамках Програми "Київська якість"

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

 
 
 
Власні кошти промислових підприємств

2015 - 90
2016 - 90
2017 - 70
2018 - 70

2015 - 60
2016 - 65
2017 - 70
2018 - 75

Показник витрат

 

 

 

 

витрати з бюджету, тис. грн

90

90

70

70

власні кошти промислових підприємств, тис. грн

60

65

70

75

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих конкурсів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

1

1

- власних коштів промислових підприємств

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного конкурсу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

90

90

70

70

- власних коштів промислових підприємств

60

65

70

75

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених конкурсів до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

- власних коштів промислових підприємств

100

100

100

100

 

 

12.4. Популяризація продукції київських виробників, в т. ч.:
- шляхом забезпечення участі у виставкових заходах (у тому числі міжнародних);
- проведення виставки - презентації промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві"

 2015 - 2018
2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2015 - 152,5
2016 - 780
2017 - 1860
2018 - 2640

Показник витрат

 

 

 

 

витрати на забезпечення участі у виставкових заходах (у тому числі міжнародних), тис. грн

152,5

780

198

900

витрати на проведення виставки - презентації промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві", тис. грн

-

-

1662

1740

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих виставок (у тому числі міжнародних), од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

1

2

2

кількість учасників виставки-презентації промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві", од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

200

300

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення однієї виставки (у тому числі міжнародної), тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

152,5

780

99

450

середні витрати на проведення однієї виставки-презентації промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві", тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

1662

1740

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених виставок (у тому числі міжнародних) до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

питома вага кількості проведених виставок - презентацій промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві" до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

100

100

 

 

12.5. Сприяння розвитку фірмової торгівлі, відкриттю магазинів з продажу продукції київських підприємств

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Власні кошти промислових підприємств

2015 - 1000
2016 - 1000
2017 - 1000
2018 - 1000

Показник витрат

 

 

 

 

власні кошти промислових підприємств, тис. грн

1000

1000

1000

1000

Показник продукту

 

 

 

 

кількість магазинів, які заплановано відкрити, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

5

5

5

5

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на відкриття одного магазину, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

200

200

200

200

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості відкритих магазинів до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів промислових підприємств

100

100

100

100

 

 

12.6. Створення та експлуатація інформаційної бази даних промислового і наукового комплексу м. Києва "Промисловість і наука"

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість організацій, які будуть зареєстровані в ІС "Промисловість і наука", од.

1224

1524

1600

1710

Показник якості

 

 

 

 

сумарний коефіцієнт наповнення ІС "Промисловість і наука", %

-

85

89

95

 

 

12.7. Медіа-підтримка київських товаровиробників

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Підвищення рівня інноваційності підприємств

 

 

12.8. Підвищення інноваційної культури виконавців, в т. ч.:
• запровадження проекту "Адреси інноваційного успіху"
• проведення навчальних семінарів з питань стимулювання інноваційних перетворень та впровадження інноваційної моделі розвитку столичного регіону

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Підвищення рівня інноваційності підприємств

13.

Створення промислового вузла "Київська бізнес-гавань"

13.1. Вирішення організаційних питань створення промислового вузла "Київська бізнес-гавань", в т. ч.:
• створення управляючої компанії промислового вузла "Київська бізнес-гавань"
• впорядкування земельних відносин учасників промислового вузла "Київська бізнес-гавань"

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2018 - 5000

Показник витрат

 

 

 

 

бюджет м. Києва, тис. грн

-

-

-

5000

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих нових виробництв на земельних ділянках промислово-го вузла "Київська бізнес-гавань", од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

-

20

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на створення одного нового виробництва на земельних ділянках промислового вузла "Київська бізнес-гавань", тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

-

250,0

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості створених нових виробництв на земельних ділянках промислового вузла "Київська бізнес-гавань" до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

-

-

100

14.

Створення індустріальних парків

14.1. Визначення характеристик земельних ділянок та споруд для створення на них індустріальних парків

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість земельних ділянок, які заплановано визначити, од.

-

-

4

4

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості визначених земельних ділянок до запланованої, %

-

-

100

100

 

 

14.2. Розробка концепції створення індустріальних парків в м. Києві, організаційна діяльність по створенню індустріальних парків, залучення інвесторів до функціонування індустріальних парків на конкурсних засадах

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Залучені кошти інвесторів

2016 - 150000
2017 - 150175
2018 - 150175

Показник витрат

 

 

 

 

залучені кошти інвесторів, тис. грн

-

150000

150175

150175

Показник продукту

 

 

 

 

кількість інвесторів, яких планується залучити до функціонування індустріальних парків, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- залучених коштів інвесторів

-

3

3

5

Показник ефективності

 

 

 

 

середні видатки одного інвестора на створення індустріальних парків, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- залучених коштів інвесторів

-

50000

50058

30035

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості залучених інвесторів до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- залучених коштів інвесторів

-

100

100

100

15.

Підготовка до роботи в умовах вступу до ЄС

15.1. Надання допомоги промисловим підприємствам м. Києва у підготовці до роботи в умовах вступу до ЄС, в т. ч.:
• проведення тренінгів за участю представників промислових підприємств міста щодо імплементації європейського законодавства з питань промислових стандартів та оцінок відповідності країн ЄС
• проведення круглих столів з фахівцями України та зарубіжних країн щодо питань виходу продукції київських підприємств на європейський ринок-

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2015 - 30
2016 - 96
2017 - 96
2018 - 96

Показник витрат

 

 

 

 

витрати з бюджету, тис. грн

30

96

96

96

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих тренінгів та круглих столів, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

2

2

2

2

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного тренінгу та круглого столу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

15

48

48

48

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених тренінгів та круглих столів до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

100

100

100

 

 

15.2. Проведення моніторингу отримання промисловими підприємствами міста сертифікатів якості та відповідності вимогам стандартів ЄС

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих моніторингів, од.

2

2

2

2

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості проведених моніторингів до запланованих, %

100

100

100

100


".

5. У розділі "Підпрограма 3. Київська міська цільова програма сприяння розвитку споживчого ринку на 2015 - 2018 роки":

5.1. Таблицю "Очікувані результативні показники виконання Програми" глави 4 "Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Програми та результативні показники" викласти в такій редакції:

"ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

N
з/п

Показники

Роки

2015

2016

2017

2018

1.

Витрати

 

 

 

 

1.1.

Витрати на проведення заходу з розширення мережі об'єктів роздрібної торгівлі хлібом,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів інвесторів, тис. грн

46000

-

-

-

1.2.

Витрати на проведення ярмарків,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів комунальних підприємств, тис. грн

150

150

150

150

1.3.

Витрати на проведення конкурсів,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- інших залучених коштів (спонсорів), тис. грн

14

15

16

17

1.4.

Витрати на створення запасів продовольчого зерна,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання, тис. грн

514000

514000

514000

514000

1.5.

Витрати на створення сайту "Київ-торговий",
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва, тис. грн

100

-

-

-

1.6.

Витрати на обслуговування сайту "Київ-торговий",
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва, тис. грн

-

20

20

20

2.

Продукту

 

 

 

 

2.1.

Кількість об'єктів роздрібної торгівлі хлібом, які будуть встановлені, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів інвесторів

140

10

50

-

2.2.

Кількість стаціонарних магазинів, одиниць

6390

6400

6410

6420

2.3.

Торгова площа закладів торгівлі, тис. кв. м

3480

3485

3490

3495

2.4.

Кількість закладів ресторанного господарства, одиниць

3200

3210

3220

3230

2.5.

Кількість місць у закладах ресторанного господарства, тис. одиниць

174

174,2

174,4

174,8

2.6.

Оборот роздрібної торгівлі, тис. грн

148287100

177796200

192233300

269126600

2.7.

Кількість заяв суб'єктів господарювання, які планується розглянути, одиниць

1000

1100

1200

1200

2.8.

Кількість запланованих конкурсів, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

 

- інших залучених коштів (спонсорів)

1

1

1

1

- не потребує фінансування

-

-

2

2

2.9.

Кількість запланованих ярмарків, одиниць,
у тому числі за рахунок:

404

404

404

404

- коштів комунальних підприємств

4

4

4

4

2.10.

Запланована кількість суб'єктів господарювання, що візьмуть участь у тематичних ярмарках, осіб

280

350

370

370

2.11.

Кількість запланованих торговельних обслуговувань під час проведення державних та загальноміських святкових заходів (виїзна торгівля), одиниць

7

7

7

7

2.12.

Кількість інтернет-ресурсів, які заплановано створити, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

-

-

-

2.13.

Кількість інтернет-ресурсів, які заплановано обслуговувати, одиниць,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

1

1

1

2.14.

Кількість запасів продовольчого зерна, що планується створити, тис. тонн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

125

125

125

125

2.15.

Кількість підприємств побутового обслуговування, одиниць

5617

5737

5858

5975

3.

Ефективності

 

 

 

 

3.1.

Середні витрати на встановлення одного об'єкта роздрібної торгівлі хлібом, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів інвесторів

328,5

-

-

-

3.2.

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, тис. грн

2,2

2,3

2,3

2,4

3.3.

Забезпеченість торговими площами на тисячу осіб наявного населення, кв. м

1210

1220

1230

1240

3.4.

Середні витрати на проведення одного ярмарку, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів комунальних підприємств

37,5

37,5

37,5

37,50

3.5.

Середні витрати на проведення конкурсів, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- інших залучених коштів

14

15

16

17

3.6.

Середні витрати на створення одного інтернет-ресурсу, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

-

-

-

3.7.

Середні витрати на обслуговування одного інтернет-ресурсу, тис. грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

20

20

20

3.8.

Середні витрати на створення запасів однієї тонни продовольчого зерна, грн,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

4112

4112

4112

4112

3.9

Середня кількість об'єктів побутових послуг на 10 тис. осіб населення, одиниць

20

21

22

23

4.

Якості

 

 

 

 

4.1.

Питома вага кількості встановлених об'єктів роздрібної торгівлі хлібом до запланованої, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів інвесторів

100

-

-

-

4.2.

Оборот роздрібної торгівлі у % до попереднього року

100,9

101

100,2

102

4.3.

Динаміка роздрібного товарообороту підприємств на душу населення (у цінах попереднього року), %

-16

-14

-9

-5

4.4.

Питома вага кількості розглянутих заяв до тих, що надійшли, %

100

100

100

100

4.5.

Питома вага проведених конкурсів до запланованої кількості, %,
у тому числі за рахунок:

100

100

100

100

- інших залучених коштів (спонсорів)

100

100

100

100

- не потребує фінансування

-

-

100

100

4.6.

Питома вага проведених ярмарків до запланованої кількості, %,
у тому числі за рахунок:

100

100

100

100

- коштів комунальних підприємств

100

100

100

100

4.7.

Питома вага проведених державних та загальноміських заходів, під час яких проводилося торговельне обслуговування, %

100

100

100

100

4.8.

Питома вага кількості створених інтернет-ресурсів до запланованих, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

-

-

-

4.9.

Питома вага кількості інтернет-ресурсів, які обслуговувалися, до запланованої, %,
у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

100

100

100

4.10.

Питома вага створених запасів продовольчого зерна до запланованої кількості, %,
у тому числі за рахунок:

100

100

100

100

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

100

100


".

5.2. Додаток А "Напрями діяльності, завдання та заходи Київської міської цільової програми сприяння розвитку споживчого ринку на 2015 - 2018 роки" викласти в такій редакції:

"ДОДАТОК А

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 2015 - 2018 РОКИ

N
з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. гривень 2015
2016
2017
2018

Очікувані результати

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

1.

Удосконалення нормативно-правової бази з питань регулювання торговельної діяльності

1.1. Підготовка та подання до центральних органів влади пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства стосовно:
- врегулювання питання встановлення зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі та ресторанного господарства, особливо тих, що розташовані в житлових будинках;
- впорядкування продажу пива, алкогольних напоїв та тютюнових виробів в торговельній мережі м. Києва

2015

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Усунення незручностей для проживання мешканців столиці, пов'язаних з цілодобовою роботою закладів торгівлі та ресторанного господарства.
Популяризація здорового способу життя, зменшення показників дитячого алкоголізму

2.

Оптимізація інфраструктури торговельної мережі

2.1. Інвентаризація об'єктів комунальної власності міста з метою пошуку та подальшого виділення приміщень під розміщення продовольчих закладів торгівлі

2015 - 2016

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Задоволення попиту населення, насамперед в тих мікрорайонах, де відчувається дефіцит торговельних площ

 

 

2.2. Виділення приміщень на перших поверхах новобудов для відкриття закладів торгівлі, насамперед з продажу продовольчих товарів

2015 - 2016

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Задоволення попиту населення в новозбудованих мікрорайонах

 

 

2.3. Розширення мережі спеціалізованих хлібних закладів торгівлі, розміщених у нестаціонарних приміщеннях

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти інвесторів

2015 - 46000

Показник витрат

 

 

 

 

- кошти інвесторів, тис. грн

46000

-

-

-

Показник продукту

 

 

 

 

кількість об'єктів роздрібної торгівлі хлібом, які будуть встановлені, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів інвесторів, тис. грн

140

10

50

-

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на встановлення одного об'єкта роздрібної торгівлі хлібом, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів інвесторів

328,50

-

-

-

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості встановлених об'єктів роздрібної торгівлі хлібом до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів інвесторів

100

-

-

-

 

 

2.4. Відкриття продовольчих магазинів різних форм власності

2015 - 2018

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, суб'єкти господарювання

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість магазинів (стаціонарних), од.

6390

6400

6410

6420

торгова площа закладів торгівлі, тис. кв. м

3480

3485

3490

3495

кількість закладів ресторанного господарства, од.

3200

3210

3220

3230

кількість місць у закладах ресторанного господарства, тис. од.

174

174,2

174,4

174,8

оборот роздрібної торгівлі, тис. грн

14828
7100

177796
200

192233
300

269126
600

Показник ефективності

 

 

 

 

роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, тис. грн

2,2

2,3

2,3

2,4

забезпеченість торговими площами на тисячу осіб наявного населення, кв. м

1210,0

1220,0

1230,0

1240,0

Показник якості

 

 

 

 

оборот роздрібної торгівлі у % до попереднього року

100,9

101

100,2

102

динаміка роздрібного товарообороту підприємств на душу населення (у цінах попереднього року), %

-16

-14

-9

-5

 

 

2.5. Розміщення торгових закладів у тимчасових спорудах у місцях, де відсутні стаціонарні заклади торгівлі та наявні технічні можливості

2015 - 2016

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Забезпечення попиту населення у мікрорайонах, де відсутні стаціонарні заклади торгівлі. Упорядкування розміщення тимчасових споруд

 

 

2.6. Розробка та затвердження в установленому порядку схеми розміщення пересувних засобів дрібнороздрібної торговельної мережі

2015

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Упорядкування розміщення пересувних засобів та забезпечення зручного розташування пересувних об'єктів торгівлі дрібнороздрібної торговельної мережі

 

 

2.7. Запровадження нового порядку розміщення об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі

2015

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Упорядкування розміщення та забезпечення зручного розташування об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі

 

 

2.8. Розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства

2015 - 2018

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість заяв суб'єктів господарювання, які планується розглянути, од.

1000

1100

1200

1200

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості розглянутих заяв до тих, що надійшли, %

100

100

100

100

 

 

2.9. Розробка концепції розвитку дрібнороздрібної торговельної мережі у місті Києві

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Формування єдиної міської політики у сфері дрібнороздрібної торговельної мережі

3.

Запровадження сучасних стандартів торговельного обслуговування

3.1. Проведення конкурсу "Краще підприємство торгівлі" та "Краще підприємство ресторанного господарства"

2017 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих конкурсів, од.

-

-

2

2

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених конкурсів до запланованої кількості, %,

-

-

100

100

4.

Підвищення зацікавленості суб'єктів господарювання у реалізації соціальних проектів

4.1. Залучення підприємств торгівлі до реалізації проекту "Картка киянина" та надання преференцій учасникам проекту

2015 - 2016

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Підтримка соціально незахищених верств населення. Збільшення кола учасників проекту "Картка киянина", збільшення відсотків надання знижок утримувачам "картки киянина"

5.

Організація ярмаркової діяльності

5.1. Проведення щорічного весняного загальноміського ярмарку з продажу товарів для садівників, городників та фермерів

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Кошти комунальних підприємств

2015 - 30
2016 - 30
2017 - 30
2018 - 30

Показник витрат

 

 

 

 

кошти комунальних підприємств, тис. грн

30

30

30

30

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих ярмарків, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів комунальних підприємств

1

1

1

1

кількість суб'єктів господарювання, що візьмуть участь у ярмарках, осіб

200

250

250

250

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного ярмарку, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів комунальних підприємств

30

30

30

30

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених ярмарків до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів комунальних підприємств

100

100

100

100

 

 

5.2. Проведення щорічного загальноміського ярмарку "Медовий спас"

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Кошти комунальних підприємств

2015 - 10
2016 - 10
2017 - 10
2018 - 10

Показник витрат

 

 

 

 

кошти комунальних підприємств, тис. грн

10

10

10

10

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих ярмарків, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів комунальних підприємств

1

1

1

1

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного ярмарку, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів комунальних підприємств

10

10

10

10

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених ярмарків до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

коштів комунальних підприємств

100

100

100

100

 

 

5.3. Проведення загальноміського шкільного ярмарку до нового навчального року

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти комунальних підприємств

2015 - 10
2016 - 10
2017 - 10
2018 - 10

Показник витрат

 

 

 

 

кошти комунальних підприємств, тис. грн

10

10

10

10

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих ярмарків, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів комунальних підприємств

1

1

1

1

кількість суб'єктів господарювання, осіб

80

100

120

120

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного ярмарку, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів комунальних підприємств

10

10

10

10

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених ярмарків до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

коштів комунальних підприємств

100

100

100

100

 

 

5.4. Здійснення торговельного обслуговування під час відзначення державних та загальноміських святкових заходів (виїзна торгівля)

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих заходів з торговельним обслуговуванням, од.

7

7

7

7

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених заходів до запланованої кількості, %

100

100

100

100

 

 

5.5. Організація постійно діючих виставок-ярмарків

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальні підприємства

Кошти комунальних підприємств

2015 - 100
2016 - 100
2017 - 100
2018 - 100

Показник витрат

 

 

 

 

кошти комунальних підприємств, тис. грн

100

100

100

100

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих ярмарків, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів комунальних підприємств

1

1

1

1

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного ярмарку, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів комунальних підприємств

100

100

100

100

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених ярмарків до запланованої кількості, %

 

 

 

 

- коштів комунальних підприємств

100

100

100

100

6.

Удосконалення інформаційного забезпечення населення міста та суб'єктів господарювання у сфері торгівлі

6.1. Створення та обслуговування сайту "Київ-торговий", його інтегрування з єдиним веб-порталом територіальної громади м. Києва

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2015 - 100
2016 - 20
2017 - 20
2018 - 20

Показник витрат

 

 

 

 

витрати з бюджету м. Києва, тис. грн

100

20

20

20

Показник продукту

 

 

 

 

кількість інтернет-ресурсів, які заплановано створити, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

1

-

-

-

кількість інтернет-ресурсів, які заплановано обслуговувати, од., у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

1

1

1

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на створення одного інтернет-ресурсу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

-

-

-

середні витрати на обслуговування одного інтернет-ресурсу, тис. грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

20

20

20

Показник якості

 

 

 

 

питома вага кількості створених інтернет-ресурсів до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

100

-

-

-

питома вага кількості інтернет-ресурсів, які обслуговувалися, до запланованих, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- коштів бюджету м. Києва

-

100

100

100

 

 

6.2. Проведення індивідуальної консультативно-роз'яснювальної роботи з питань здійснення господарської діяльності у сфері торгівлі

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Зменшення випадків порушень вимог чинного законодавства, що регламентує торговельну діяльність

 

 

6.3. Проведення засідань за круглим столом, нарад, зустрічей з суб'єктами господарювання сфери торгівлі щодо актуальних питань господарської діяльності

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Вирішення питань, які потребують негайного врегулювання

Удосконалення діяльності підприємств ринкової мережі

7.

Удосконалення нормативно-правового забезпечення господарської діяльності у сфері торгівлі на ринках

7.1. Підготовка та подання на затвердження проекту рішення Київської міської ради щодо внесення зміни до Правил торгівлі на ринках у місті Києві, які затверджено у додатку до рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва"

2015

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Упорядкування організації роботи ринків

8.

Приведення зовнішнього вигляду підприємств ринкової мережі до сучасних вимог

8.1. Сприяння здійсненню реконструкції підприємств ринкової мережі, модернізація торговельних місць

2015 - 2016

Департамент містобудуванні та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, суб'єкти господарювання

 

Не потребує фінансування

Покращення зовнішнього вигляду ринків, благоустрою територій, умов праці для торгуючих, підвищення рівня обслуговування покупців

 

 

8.2. Надання консультативної допомоги суб'єктам господарювання ринків з питань землевідведення під існуючі ринки

2015 - 2016

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, суб'єкти господарювання

 

Не потребує фінансування

Забезпечення можливості виконання робіт з реконструкції ринків, модернізації торговельних місць та приміщень, благоустрою прилеглих територій

9.

Підвищення рівня обслуговування покупців

9.1. Передбачити до 50 відсотків торговельних місць на території продовольчих ринків для надання їх безпосереднім товаровиробникам

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, суб'єкти господарювання

 

Не потребує фінансування

Насичення ринків якісними продовольчими товарами за цінами безпосередніх товаровиробників, створення конкурентного середовища, запобігання необґрунтованому підвищенню цін на продукти харчування

 

 

9.2. Здійснення міською комісією обстеження ринків м. Києва, на яких проводиться продаж сільськогосподарської продукції тваринного та рослинного походження, продовольчих товарів промислового виробництва, в тому числі продуктів харчування, що швидко псуються, з метою перевірки стану їх підготовки до роботи у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди

2015 - 2016

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, Регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби в м. Києві та Київській області

 

Не потребує фінансування

Забезпечення дотримання ринковими підприємствами вимог чинного законодавства, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних з інфекційними захворюваннями, кишковими отруєннями. Приведення територій ринків до належного санітарно-технічного стану, а їх зовнішнього вигляду - до вимог сьогодення, покращення рівня обслуговування покупців

Створення запасів продовольчих ресурсів

10.

Безперебійне забезпечення споживачів хлібом та хлібобулочними виробами

10.1. Створення запасів продовольчого зерна для потреб хлібопекарних підприємств м. Києва

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ТОВ "Столичний млин"

Власні кошти суб'єктів господарювання

2015 - 514000
2016 - 514000
2017 - 514000
2018 - 514000

Показник витрат

 

 

 

 

власні кошти суб'єктів господарювання, тис. грн

514000

514000

514000

514000

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих запасів, тис. тонн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

125

125

125

125

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на створення запасів однієї тонни продовольчого зерна, грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

власних коштів суб'єктів господарювання

4112

4112

4112

4112

Показник якості

 

 

 

 

питома вага створених запасів продовольчого зерна до запланованої кількості, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- власних коштів суб'єктів господарювання

100

100

100

100

11.

Залучення до м. Києва додаткових товарних ресурсів

11.1. Проведення щорічно 400 продовольчих ярмарків з реалізації сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих ярмарків, од.

400

400

400

400

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених ярмарків до запланованої кількості, %

100

100

100

100

Розвиток сфери побутових послуг

12.

Задоволення потреб споживачів у якісних побутових послугах, в т. ч. соціально доступних, у широкому асортименті

12.1. Систематичне проведення моніторингу діяльності об'єктів побутового обслуговування населення, впорядкування бази даних цих об'єктів, надання консультативної та інформаційної допомоги

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Підвищення професійного рівня працівників сфери побутових послуг, підвищення якості цих послуг

 

 

12.2. Вивчення потреби діючих у місті підприємств сфери побутових послуг у кадрах за спеціальностями та професіями, налагодження системи їх співпраці з галузевими закладами професійно-технічної освіти з метою сприяння працевлаштуванню на них випускників-фахівців

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Підвищення професійного рівня працівників сфери побутових послуг, підвищення якості цих послуг

13.

Формування позитивного іміджу робітничих професій у сфері побутових послуг, підвищення професійного рівня працівників

13.1. Організація та проведення міських і районних конкурсів-оглядів суб'єктів господарювання сфери побутових послуг на присвоєння звання "Зразкового" у місті Києві

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Інші залучені кошти

2015 - 14
2016 - 15
2017 - 16
2018 - 17

Показник витрат

 

 

 

 

інші залучені кошти, тис. грн

14

15

16

17

Показник продукту

 

 

 

 

кількість запланованих конкурсів, од., у тому числі за рахунок:

11

11

11

11

- інших залучених коштів

1

1

1

1

Показник ефективності

 

 

 

 

середні витрати на проведення конкурсів, грн, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- інших залучених коштів

14

15

16

17

Показник якості

 

 

 

 

питома вага проведених конкурсів до запланованої, %, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

- інших залучених коштів

100

100

100

100

 

 

13.2. Проведення конкурсів професійної майстерності серед фахівців побутового обслуговування міста

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), громадські організації, районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Впровадження сучасних напрямків та методів роботи, зростання професійної майстерності працівників сфери побуту, підвищення рівня якості та культури побутового обслуговування населення м. Києва


".

 

Київський міський голова

В. Кличко