КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 20 грудня 2016 року N 774/1778

Про створення єдиної інформаційної бази пам'яток культурної спадщини міста Києва

Відповідно до законів України "Про охорону культурної спадщини", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про доступ до публічної інформації", "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2009 року N 928 "Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України", на виконання рішення Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки", з метою забезпечення прав територіальної громади міста Києва на вільний та відкритий доступ до повної інформації щодо пам'яток культурної спадщини міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Створити програмний модуль "Інформаційна база пам'яток культурної спадщини міста Києва" (далі - Програмний модуль) та інформаційний шар "Пам'ятки культурної спадщини міста Києва" інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва".

2. Затвердити Положення про програмний модуль "Інформаційна база пам'яток культурної спадщини міста Києва", що додається.

3. Визначити комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" адміністратором Програмного модулю та адміністратором безпеки Програмного модулю.

4. Визначити Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) контент-адміністратором Програмного модулю.

5. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його апарату, а також головам районних в місті Києві державних адміністрацій у десятиденний термін з дня набрання чинності цим рішенням визначити відповідальних осіб для надання інформації, визначеної Положенням про програмний модуль "Інформаційна база пам'яток культурної спадщини міста Києва", контент-адміністратору Програмного модулю, а також проінформувати його про призначених осіб для надання цієї інформації.

6. Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у разі невиконання постачальниками інформації вимог цього рішення інформувати заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків з метою вжиття відповідних заходів.

7. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) передбачити у проекті рішення "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" фінансування на розробку та впровадження Програмного модулю та інформаційного шару "Пам'ятки культурної спадщини міста Києва" на єдиному інформаційному ресурсі геопросторових даних міста Києва у межах обсягу видатків, передбачених Комплексною міською цільовою програмою "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518.

8. Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом одного місяця з дня набрання чинності цим рішенням розробити технічне завдання, в якому передбачити відображення інформаційного шару "Пам'ятки культурної спадщини міста Києва" на єдиному інформаційному ресурсі геопросторових даних міста Києва для відкритого доступу користувачів.

9. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) протягом одного місяця з дня набрання чинності цим рішенням:

9.1. Здійснити організаційно-правові заходи, пов'язані з реалізацією цього рішення.

9.2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього рішення.

10. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
20.12.2016 N 774/1778


Положення
про програмний модуль "Інформаційна база пам'яток культурної спадщини міста Києва"

1. Загальні положення

1.1. Програмний модуль "Інформаційна база пам'яток культурної спадщини міста Києва" інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" (далі - Програмний модуль) - є програмним ресурсом територіальної громади міста Києва, що дозволяє вносити, зберігати, опрацьовувати офіційну інформацію щодо пам'яток культурної спадщини міста Києва в інформаційно-аналітичну систему "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва".

1.2. Положення про програмний модуль "Інформаційна база пам'яток культурної спадщини міста Києва" (далі - Положення) визначає мету, завдання, структуру та порядок обробки інформації Програмного модулю.

1.3. Правовою основою функціонування Програмного модулю є закони України "Про охорону культурної спадщини", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про доступ до публічної інформації", "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2009 року N 928 "Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України", рішення Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки", інші нормативно-правові акти.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в значеннях, наведених у законах України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про телекомунікації".

1.5. Інші терміни вживаються у такому значенні:

1.5.1. Адміністратор безпеки Програмного модулю - комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр", на який в установленому порядку покладені функції із забезпечення захисту інформації, що вноситься до інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" через Програмний модуль.

1.5.2. Адміністратор системи Програмного модулю - комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр", на який в установленому порядку покладені функції із модернізації, технічної підтримки та забезпечення належного функціонування Програмного модулю.

1.5.3. Контент-адміністратор Програмного модулю - структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на який в установленому порядку покладені функції із забезпечення наповнення інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" через Програмний модуль.

1.5.4. Постачальники інформації - структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його апарату, районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, у віданні яких знаходиться інформація, визначена в розділі 3 цього Положення.

2. Мета і завдання Програмного модулю

2.1. Програмний модуль створюється з метою забезпечення відкритого доступу громади до повних даних щодо пам'яток культурної спадщини міста Києва, висвітлення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підзвітних та підконтрольних їй органів в частині пам'яткоохоронної діяльності.

2.2. Відповідно до своєї мети Програмний модуль виконує такі завдання:

- підвищення обізнаності територіальної громади міста Києва щодо стану пам'яток культурної спадщини міста Києва, діяльності органів охорони культурної спадщини щодо збереження історичних пам'яток міста та порушень, що вчинялись по відношенню до цих пам'яток;

- створення умов для громадського контролю за збереженням пам'яток культурної спадщини;

- підвищення інформаційної відкритості та прозорості в діяльності органів охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.3. Інформація, що вноситься через Програмний модуль в інформаційно-аналітичну систему "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва", є офіційним джерелом інформації, що висвітлюється в загальному доступі в мережі Інтернет на єдиному порталі геопросторових даних міста Києва та включає інформацію щодо пам'яток культурної спадщини міста Києва. До таких пам'яток належать:

- пам'ятки культурної спадщини національного значення;

- пам'ятки культурної спадщини місцевого значення;

- щойно виявлені об'єкти (пам'ятки) культурної спадщини.

2.4. Контент-адміністратор Програмного модулю наповнює інформацією, вказаною в розділі 3 цього Положення, інформаційно-аналітичну систему "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" через Програмний модуль.

2.5. Мовою ведення Програмного модулю є українська мова. Подання деяких матеріалів здійснюється іншими мовами відповідно до законодавства України.

3. Структура інформації, що вноситься через Програмний модуль

3.1. Контент-адміністратор Програмного модулю забезпечує наповнення актуальною інформацією, що надається постачальниками інформації, інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" через Програмний модуль.

3.2. Інформація, що вноситься до інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" через Програмний модуль повинна містити:

3.2.1. Інформацію щодо форми власності пам'ятки культурної спадщини (державна, комунальна, приватна).

3.2.2. Інформацію щодо технічного стану пам'ятки культурної спадщини.

3.2.3. Інформацію щодо охоронних договорів, що заключені із власниками пам'яток культурної спадщини та пам'яткоохоронними органами, та їх копії.

3.2.4. Інформацію щодо виданих дозволів на розміщення рекламних засобів на пам'ятках культурної спадщини та їх копії (в разі розміщення рекламних засобів на таких пам'ятках).

3.2.5. Фотографії пам'яток культурної спадщини, інформацію щодо всіх виявлених порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини, що позначились чи могли позначитись на стані пам'ятки культурної спадщини, чи інших порушень при їх використанні, а також фотофіксацію виявлених порушень.

3.2.6. Інформацію щодо рішень (актів, приписів) відповідних органів щодо порушення законодавства в сфері охорони культурної спадщини та їх копії.

3.2.7. Відомості про судові спори щодо порушення законодавства в сфері охорони культурної спадщини.

3.2.8. Інформацію щодо заходів реконструкції та музеєфікації пам'яток, що проводились, із зазначенням років проведення та результатів.

3.2.9. Інформацію щодо виданих дозволів (декларацій) на проведення робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування й музеєфікації та інших робіт, що стосуються пам'яток культурної спадщини, та їх копії.

3.2.10. Історичну довідку об'єкта культурної спадщини.

3.3. Цей перелік не є вичерпним та може доповнюватись контент-адміністратором.

4. Порядок наповнення інформацією Програмного модулю

4.1. Оприлюднення інформації, вказаної в розділі 3 цього Положення, здійснюється постачальниками інформації централізовано через контент-адміністратора Програмного модулю.

4.2. За зміст інформації, наданої для оприлюднення через Програмний модуль, персональна відповідальність покладається на уповноважених осіб постачальників інформації.

4.3. Контент-адміністратор Програмного модулю відслідковує актуальність інформації, розміщеної через Програмний модуль, в межах свого відання.

4.4. Постачальники інформації зобов'язані протягом десяти днів з моменту прийняття рішень, розпоряджень, дозволів чи іншої документації, що стосується пам'яток охорони культурної спадщини міста Києва, надсилати її контент-адміністратору Програмного модулю.

4.5. Постачальники інформації слідкують за коректністю та актуальністю наданої ними інформації, яка розміщується через Програмний модуль. У разі виявлення помилок, неточностей постачальники інформації зобов'язуються оперативно повідомити про це контент-адміністратора Програмного модулю.

4.6. Контент-адміністратор Програмного модулю протягом десяти днів з моменту надходження інформації від постачальників інформації вносить її до інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" через Програмний модуль.

4.7. Не допускається оприлюднення інформації, розповсюдження якої заборонено законодавством України.

 

Київський міський голова

В. Кличко