КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 7 липня 2016 року N 555/555

Про внесення змін до міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року N 89/89

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою виконання завдань міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 N 89/89, Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року N 89/89, згідно з додатком до цього рішення.

2. Доповнити Порядок відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затверджений рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року N 89/89, пунктом 18 такого змісту:

"18. Бюджетні кошти надаються Центру захисту дітей "Наші діти" та благодійній організації "Фонд" Асперн" і можуть бути використані на оплату оренди землі, приміщень та комунальних послуг.".

Пункти 18 - 25 вважати відповідно пунктами 19 - 26.

3. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
07.07.2016 N 555/555


Зміни
до міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року N 89/89

1. Позицію 9 розділу I "Паспорт міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки викласти у такій редакції:

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:
в тому числі за роками:

57346,5 тис. грн

2016 рік

2017 рік

2018 рік

16667,5

19379,9

21299,1

9.1.

коштів державного бюджету

-

9.2.

коштів бюджету м. Києва

57346,5 тис. грн

9.3.

коштів інших джерел

-


2. Абзац сьомий пункту 4.1 розділу IV "Надання фінансової допомоги міським громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість" викласти у такій редакції:

"Згідно з міською цільовою програмою "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки фінансова підтримка громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, становитиме:

КФК

Фінансова підтримка громадських організацій:

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Кількість організацій

Планові обсяги

Кількість організацій

Планові обсяги

Кількість організацій

Планові обсяги

091209

організації інвалідів

67

4533,2

68

4577,1

70

4992,2

організації ветеранів

60

6972,3

63

7765,1

65

8454,0

090412

Інші громадські організації,
в тому числі:

22

3318,6

22

3668,4

22

4150,0

Київське міське та районні відділення Товариства Червоного Хреста України

11

1191,0

11

1117,3

11

1228,3


".

3. Внести до розділу V "Напрями діяльності, перелік завдань і заходів програми та результативні показники по міській цільовій програмі "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки" такі зміни:

3.1. Доповнити позицію II розділу V пунктами 3, 4 такого змісту:

3. Надання фінансової підтримки Центру захисту дітей "Наші діти" на оплату оренди землі та комунальних послуг

2016 - 2018 рр.

Департамент соціальної політики та районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2016 р.
752,5
 
 
2017 р.
1008,8
 
2018 р.
1209,0

Назва показника

2016 р.

2017 р.

2018 р.

1. Показник затрат:

 

 

 

Обсяг видатків

752,5

1008,8

1209,0

2. Показник продукту:

 

 

 

Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування

100

150

200

3. Показник якості:

 

 

 

Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, %

100

150

200

4. Надання фінансової підтримки благодійній організації "Фонд" Асперн" на оплату комунальних послуг та оренди приміщень

2016 - 2018 рр.

Департамент соціальної політики та районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет

2016 р.
315,0

2017 р.
378,0

2018 р.
440,0

1. Показник затрат:

 

 

 

Обсяг видатків

315,0

378,0

440,0

2. Показник продукту

 

 

 

Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування

150

150

150

3. Показник якості:

 

 

 

Динаміка кількості осіб,
охоплених соціальним обслуговуванням, %

100

100

100


3.2. Підсумкову позицію до розділу V викласти у такій редакції:

Бюджет м. Києва

2016 рік
16667,5

2017 рік
19379,9

2018 рік
21299,1

Бюджет м. Києва (тис. грн)
2016 р. - 16667,5
2017 р. - 19379,9
2018 р. - 21299,1
Разом: 57346,5


 

Київський міський голова

В. Кличко