КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 31.01.2008 р. N 71/4543

Про затвердження Міської цільової програми підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1295 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Програма) згідно з додатком.

2. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) включати завдання з визначенням показників і заходів Програми до відповідних розділів проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку на відповідні роки.

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) під час складання проекту бюджету м. Києва передбачати кошти для виконання визначених Програмою завдань і заходів у відповідних бюджетних програмах.

4. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозділам виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) - виконавцям Програми:

4.1. Забезпечити виконання Програми в межах загального обсягу видатків, передбачених в бюджеті міста Києва на відповідні роки.

4.2. Щоквартально (до 5 числа місяця, що настає за кінцем кварталу) надавати до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) звіти про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів.

5. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) раз на рік (до 1 березня) надавати Київській міській раді узагальнений звіт про хід виконання Програми.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - секретаря Київради О. Довгого.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток 1
до рішення Київради
від 31 січня 2008 р. N 71/4543 


ПАСПОРТ
Міської цільової програми підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

1. Концепція Програми схвалена:

рішенням колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 серпня 2007 року N 63.

2. Програма затверджена:

рішенням Київської міської ради від 31 січня 2008 року N 71/4543.

3. Замовник-координатор:

Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Замовники:

Головне управління економіки та інвестицій, Головне управління по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Керівник програми:

перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Голубченко А. К.

6. Виконавці заходів Програми:

- Головне управління по фізичній культурі та спорту

- Головне управління транспорту

- Головне управління комунального господарства

- Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення

- Головне управління освіти і науки

- Головне управління у справах сім'ї та молоді

- Головне управління культури і мистецтв

- Головне управління охорони культурної спадщини

- Головне управління зв'язку, інформатизації та захисту інформації

- Головне управління з питань внутрішньої політики

- Головне управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю

- Головне управління з питань торгівлі та побуту

- Головне управління з питань надзвичайних ситуацій

- Головне управління МВС України в м. Києві

7. Строк виконання: 2008 - 2012 роки

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування 

у тому числі за роками: 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

Державний бюджет 

3032,27 

718,73 

1076,89 

643,74 

542,91 

50,00 

Місцеві бюджети 

19130,93 

3361,73 

6020,14 

4968,10 

4390,42 

390,54 

Інші джерела 

18397,04 

5524,07 

5073,45 

4646,03 

2956,16 

197,33 

Усього: 

40560,24 

9604,53 

12170,48 

10257,87 

7889,49 

637,87 


Крім того, в разі внесення змін до інших державних цільових програм, на виконання Програми очікується додатково отримати з державного бюджету 12,9 млрд. грн.

 

Додаток 2
до рішення Київради
від 31 січня 2008 р. N 71/4543 


МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ В М. КИЄВІ ФІНАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ 2012 РОКУ З ФУТБОЛУ

Вступ

Міська цільова програма підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Програма) розроблена на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1295 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

В основу Програми покладені завдання і заходи Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, діючих державних цільових програм, зокрема Державна програма будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006 - 2010 роки, Державна програма розвитку міського електротранспорту на 2007 - 2015 роки, Програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, Державна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007 - 2011 роки, Комплексна програма збереження об'єктів Національного заповідника "Софія Київська" на 2003 - 2010 роки, Загальнодержавна програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004 - 2010 роки, Державна програма розвитку туризму на 2002 - 2010 роки, Загальнодержавна програма "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки, Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, а також відповідних міських програм:

- Програма розвитку транспортного комплексу м. Києва на період до 2010 року;

- Програма вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки на період 2007 - 2009 років у м. Києві;

- Програма розвитку Київського метрополітену на період до 2010 року;

- Київська міська програма "Безбар'єрне середовище";

- Програма розвитку туризму у м. Києві до 2010 року;

- Програма забезпечення захисту та безпеки туристів на 1997 - 2010 роки;

- Програма інформатизації міста Києва.

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначила Федерацію футболу України та Польську футбольну асоціацію приймаючими асоціаціями фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - чемпіонат).

У 2012 році протягом трьох тижнів в Україні відбудуться 16 футбольних матчів, у тому числі фінальний матч чемпіонату в м. Києві.

Передбачається, що матчі фінальної частини чемпіонату, які проходитимуть в Україні, відвідають понад 600 тис. уболівальників з різних країн світу та подивляться у прямій телетрансляції майже 8 млрд. глядачів.

Враховуючи те, що чемпіонат є однією з найбільш суспільне значущих світових спортивних подій, відповідно до вимог УЄФА на м. Київ покладаються такі завдання:

• забезпечити гарантування безпеки осіб, діяльність яких пов'язана з проведенням чемпіонату;

• підготувати об'єкти спортивної інфраструктури для організації тренувального процесу команд - учасниць чемпіонату та проведення фінальних матчів;

• організувати надання належних за якістю та кількістю послуг громадського транспорту в межах м. Києва, безпечне та безперешкодне просування транспортних засобів;

• створити оптимальні умови для роботи засобів масової інформації та репортерів під час проведення чемпіонату;

• забезпечити надання всіх необхідних медичних послуг, їх належну якість та максимальну доступність;

• забезпечити наявність необхідної туристичної інфраструктури у межах Києва та навколо нього, розроблення спеціальних туристичних маршрутів;

• організувати розміщення осіб, які прибудуть в м. Київ під час проведення чемпіонату;

• інші завдання, пов'язані з підготовкою та проведенням чемпіонату.

Однак виконання зазначених завдань ускладнюється невідповідністю вимогам УЄФА більшості об'єктів спортивної, транспортної, інформаційно-телекомунікаційної та соціальної інфраструктури, які повинні забезпечити проведення чемпіонату та прийом осіб, діяльність яких пов'язана з проведенням чемпіонату, відсутністю достатньої кількості фахівців, що володіють необхідними професійними знаннями і досвідом підготовки та проведення великих спортивних міжнародних заходів.

Основними причинами виникнення вищезазначеної проблеми є:

• належність більшості спортивних споруд в Україні до державної або комунальної форми власності, утримання їх головним чином за рахунок бюджетних коштів;

- зменшення протягом останніх років обсягів коштів, які виділялися на утримання об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема об'єктів фізичної культури і спорту;

- відсутність протягом останніх років достатніх інвестицій в соціальну сферу;

- зменшення кількості спортивних змагань високого рівня, що проводилися в Києві.

Причини виникнення проблеми свідчать про її глибинний соціально-економічний характер, тому їх усунення можливе лише шляхом розроблення та виконання Київської міської цільової Програми із залученням фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів, коштів вітчизняних та іноземних інвесторів, за умови чіткої координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, налагодження міжгалузевих, міжрегіональних та міжнародних зв'язків.

Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні правових, соціальних, економічних та організаційних умов для успішного проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу взагалі та фінальної його частини в м. Києві, зокрема:

- приведення об'єктів, які забезпечуватимуть проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату, у відповідність до вимог УЄФА;

- підготовка необхідної кількості фахівців з організації та проведення таких міжнародних заходів;

- створення для вболівальників атмосфери футбольного свята;

- сприяння належній підготовці національної збірної команди України з футболу для виступу в чемпіонаті.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Виходячи з вимог УЄФА, основні зусилля під час підготовки повинні бути спрямовані на:

- приведення до вимог УЄФА об'єктів спортивної інфраструктури;

- забезпечення належного рівня безпеки та правопорядку;

- приведення у відповідність до вимог УЄФА медичної інфраструктури;

- забезпечення надання належних за якістю та кількістю послуг громадського транспорту;

- забезпечення високого рівня туристичної інфраструктури, у тому числі організація розміщення гостей міста, їх харчування та дозвілля;

- інформаційна інфраструктура.

Приведення до вимог УЄФА об'єктів спортивної інфраструктури

У м. Києві відбудуться матчі однієї з груп (4 команди), чвертьфінал та фінал. У рамках підготовки до Євро-2012 у місті передбачається будівництво одного нового стадіону.

Фінал, чвертьфінал та окремі групові матчі проходитимуть на НСК "Олімпійський".

Учасникам групового турніру гарантується наявність 4 сучасних тренувальних центрів. Для цього будуть використані 4 тренувальні центри професійних клубів:

- Тренувальна база ФК "Динамо" (Київ) (Столичне шосе, 45);

- Тренувальна база ім. Віктора Баннікова (пров. Лабораторний, 7);

- Тренувальна база "Відрадне" ФК "Динамо" (Київ) (вул. Каблукова, 26);

- Тренувальна база ФК "Оболонь" (Північна, 8).

Тренувальна база ФК "Динамо" (Київ)

  

Тренувальна база ФК "Оболонь"

 

А також:

- "Олімпійський навчально-спортивний центр" (Столичне шосе, 19);

- "Національний олімпійський центр підготовки з ігрових видів спорту" (с. Гореничі).

Перші два тренувальні центри є сучасними об'єктами, які відповідають усім вимогам УЄФА і не потребують реконструкції. Решта будуть введені в експлуатацію в 2008 - 2011 роках.

Як резерв будуть підготовлені ще 4 стадіони та спорткомплекси, які на сьогоднішній день використовуються дитячо-юнацькими спортивними школами м. Києва.

 

Футбольні поля (вул. Якубовського, 7) Потужність: 2 футбольних поля 60 х 40, 105 х 68.

Забезпечення належного рівня безпеки та правопорядку

Місто має гарантувати безпеку, правопорядок і громадський порядок у столиці під час проведення турніру.

Проведення подібних за масштабами заходів в усьому світі пов'язане зі значними ризиками. Для попередження потенційних ризиків та загроз передбачається наступний комплекс заходів:

- створення єдиної системи оперативно-диспетчерського управління (ЄСОДУ) в надзвичайних ситуаціях м. Києва з єдиним телефонним номером;

- модернізація централізованого оповіщення населення м. Києва та автоматизованої системи моніторингу;

- створення лівобережного аварійно-рятувального підрозділу "Київська служба порятунку" та загальноміської мережі опорних пунктів аварійних бригад служб комунального господарства м. Києва;

- виготовлення пересувного автомобіля - штабу начальника Цивільної оборони м. Києва та придбання спеціального рятувального гелікоптера;

- побудова додаткових пожежних депо.

Зазначений комплекс заходів розроблений з урахуванням рекомендацій УЄФА щодо можливих ризиків. Особлива увага при цьому звертається на попередження терористичних актів, як безпосередньо під час проведення спортивних змагань, так і на потенційно небезпечних об'єктах. Окрім цього, проаналізовано потенційний негативний вплив небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної безпеки (всього їх 506) на НСК "Олімпійський" у період проведення матчів.

У Києві є багатий досвід організації заходів охорони громадського порядку та безпеки під час масових заходів. Забезпечення належного рівня безпеки та правопорядку на Євро-2012 буде здійснюватися на основі Платформи Аудиту охорони та безпеки. В рамках платформи планується залучення іноземних експертів в галузі охорони та безпеки. Представники всіх служб, відповідальних за питання охорони та безпеки будуть представлені на міжнародних семінарах, де відбуватиметься обмін інформацією, обговорюватимуться нові тенденції та можливості співробітництва у відповідній сфері.

На охорону громадського порядку під час проведення футбольних матчів Євро-2012 за добу будуть залучатися близько 5 тис. працівників міліції.

Розробляються проекти заходів щодо вирішення проблеми безпеки при завантаженні та евакуації з НСК "Олімпійський".

На час проведення чемпіонату на випадок виникнення нештатних ситуацій будуть створені "Кризові групи".

Відповідно до вимог УЄФА буде реалізована спеціальна програма підготовки волонтерів і стюардів загальною кількістю близько 20 тис. осіб.

Зміст підготовки та спорядження волонтерів будуть розроблені з урахуванням досвіду Німеччини при проведенні чемпіонату світу з футболу та Швейцарії/Австрії на Євро-2008.

Згідно з вимогами угоди розробляється комплекс заходів щодо попередження незаконного обігу квитків і несанкціонованої торгівлі ними.

Приведення у відповідність до вимог УЄФА медичної інфраструктури

Однією з основних вимог УЄФА є забезпечення учасників та гостей змагань достатньою пропускною спроможністю та якістю надання невідкладної медичної допомоги.

На час проведення заходів з Євро-2012 в м. Києві буде організований оперативний штаб для організації діяльності, взаємодії та координації всіх служб медичної інфраструктури.

Для обслуговування потреб чемпіонату визначено дві лікарні швидкої медичної допомоги та одну резервну лікарню, які працюватимуть в режимі очікування.

Для екстреної евакуації пацієнтів заплановано використання санітарних гелікоптерів та оснащення площадок для їх посадки і під'їзду бригад швидкої медичної допомоги.

В рамках міської медичної концепції Євро-2012 передбачається реалізація таких проектів, які дозволять привести медичну інфраструктуру міста до вимог УЄФА:

- реконструкція існуючих будівель і споруд Київської міської клінічної лікарні N 6 (просп. Комарова, 3, Солом'янський район) та будівництво нового корпусу (з площадкою для санітарного гелікоптера) з перепрофілюванням її в лікарню швидкої медичної допомоги Правобережжя потужністю 500 ліжок;

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, просп. Комарова, 3

  

  

Існуючий корпус 

Проект нового корпуса (на 500 ліжок) 


- реконструкція лікарень N 18 (бульв. Шевченка, 18) та N 16 (вул. Рейтарська, 24) у Шевченківському районі з метою дотримання вимог УЄФА щодо медичного обслуговування членів команд та VIP-осіб;

Лікарня N 18, бульв. Шевченка, 18 (проект)

 

Лікарня N 16, вул. Рейтарська, 24 (проект)

 

- будівництво сучасного інфекційного закладу для забезпечення медичної допомоги у разі виникнення інфекційних спалахів, зважаючи на літній сезон проведення ігор та вимоги УЄФА;

- реконструкція відділень Київського міського бюро судово-медичної експертизи та будівництво нового судово-медичного моргу;

- завершення реконструкції будівель Київської міської лікарні N 14 (вул. Зоологічна, 3, Шевченківський район) під Центр крові для забезпечення вимог УЄФА щодо створення банку крові, регіональних центрів крові, служб надання крові;

Київський міський Центр крові (Київська міська клінічна лікарня N 14), вул. Зоологічна, 3

  

  

До реконструкції 

Після реконструкції (проект) 


- реконструкція Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій для забезпечення високої якості питної води;

- проведення заходів щодо покращення санітарної очистки міста (будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора та Південно-Західного каналізаційного колектора, реконструкція споруд I черги Бортницької станції аерації).

Забезпечення надання належних за якістю та кількістю послуг громадського транспорту

Мережа громадського пасажирського транспорту м. Києва складається з 3-х ліній метрополітену (45 станцій), 209 автобусних маршрутів, 21 трамвайного, 43 тролейбусних, 280 автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі, фунікулеру. В межах міста діє міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни), річковий порт, річковий вокзал з причалами на р. Дніпро.

Пріоритетами діяльності міської влади в період підготовки до проведення заходів з Євро-2012 є вирішення питань оптимізації транспортної мережі та підвищення її пропускної спроможності - оптимізація переміщення потоків людей ззовні до міста-господаря, а також мобільність всередині міста. Для подолання потенційних вузьких місць у сфері мобільності розроблена програма підготовки дорожньо-транспортної інфраструктури до проведення фінального турніру чемпіонату Європи.

В першу чергу необхідно забезпечити збільшення пропускної спроможності транспортних потоків на наступних шляхах:

- від аеропорту до стадіону;

- від стадіону до центру міста;

- від залізничного вокзалу до стадіону;

- від центру міста до аеропорту.

Для досягнення мобільності передбачається реалізація заходів за такими напрямками: дорожньо-транспортні об'єкти, метрополітен; наземний пасажирський транспорт загального користування. В рамках Програми будуть виконані роботи у тому числі на таких об'єктах:

- будівництво 1 моста - Подільського мостового переходу через р. Дніпро;

Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро

  

  

Існуючий стан 

Перспектива (проект) 


- будівництво та реконструкція 17 транспортних розв'язок, основні з них:

- реконструкція транспортної розв'язки на Московській площі;

- реконструкція Ленінградської площі;

- будівництво транспортної розв'язки біля станції метро "Дніпро";

Реконструкція транспортної розв'язки на Московській площі

  

  

До реконструкції 

Після реконструкції (проект) 


Проект реконструкції Ленінградської площі

 

- будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі;

- будівництво нових ліній та реконструкція діючих об'єктів метрополітену, у тому числі пуск 17 нових станцій;

- оновлення рухомого складу метрополітену та наземного транспорту;

Метрополітен (645 вагонів)

 

Трамваї

 

Тролейбуси

 

- реконструкція ліній швидкісного трамваю;

- будівництво автостанцій на шести основних в'їздах у м. Київ;

- реконструкція павільйонів очікування та встановлення інформаційних табло на зупинках громадського транспорту;

- будівництво системи буферних паркінгів на кордонах міста.

  

  

Майбутній вигляд станцій ліній швидкісного трамваю від вул. Великої Кільцевої дороги 


Павільйони очікування, обладнані інформаційними табло (500 од.)

Реалізація проектів з покращення транспортної інфраструктури забезпечить зменшення автомобільних заторів та покращення загального стану дорожньо-транспортного комплексу, покращення стану безпеки дорожнього руху і безпеки перевезень пасажирів, збільшення пропускної спроможності вулично-шляхової мережі міста: обсяги щоденних перевезень пасажирів громадським транспортом зростуть до 2,4 млн. осіб (на 26 %) у 2012 р.;

пропускна спроможність мостів збільшиться на 25 %; загальна пропускна спроможність найбільших транспортних розв'язок збільшиться в середньому на 50 %.

Забезпечення високого рівня туристичної інфраструктури

Згідно з угодою приймаюче місто має забезпечити високий рівень туристичної інфраструктури, у тому числі організацію розміщення гостей міста, їх харчування та дозвілля.

Підготовка сфери туризму, готельного і комунального господарства до проведення Євро-2012 включає:

- організацію розміщення осіб, які прибудуть в м. Київ під час проведення чемпіонату;

- підготовку закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

- підготовку комунального господарства;

- рекламно-інформаційну діяльність.

На даний час сфера готельного господарства міста представлена 122 готелями та налічує 9203 номери сумарною кількістю 16372 місця.

Номерний фонд готелів, що відповідають вимогам УЄФА, становить:

- у 4 - 5 зіркових готелях - 35 відсотків від потреби;

- у 3 - 2 зіркових готелях - 76 відсотків від потреби;

- в інших закладах розміщення - 49 відсотків від потреби. Для виконання вимог УЄФА у сфері розміщення гостей чемпіонату передбачається реалізація таких проектів:

- будівництво та реконструкція 39 об'єктів готельного господарства;

Готель "Золоті куполи"***** вул. В. Житомирська, 2а (введення в дію - 2008 рік) на 280 номерів

 

- реконструкція гуртожитків навчальних закладів;

- облаштування наметового містечка у ландшафтному парку тощо.

Готель "Хілтон" ***** бульв. Тараса Шевченка, 28-30 (введення в дію - 2009 рік) на 351 номер

 

Перелік об'єктів готельного господарства, які будуються або передбачається побудувати в м. Києві, наведений у додатку 1 до Програми.

Всього передбачається після завершення будівництва та реконструкції ввести в дію 39 готелів загальною потужністю майже 7,8 тис. номерів, в тому числі 9 п'ятизіркових готелів на 2474 номери, 13 чотирьохзіркових на 2968 номерів, 15 тризіркових на 2238 номерів та 2 двозіркових на 115 номерів.

Завдяки реалізації цих та інших проектів у місті буде забезпечене виконання вимог УЄФА щодо розміщення гостей та учасників чемпіонату у повному обсязі.

Ціни на проживання в готелях під час проведення чемпіонату відповідатимуть середньоєвропейським.

Місто має розвинуту, особливо у центральній частині, мережу закладів ресторанного господарства: 270 ресторанів, 2410 кафе та барів, 120 закладів швидкого обслуговування. Загальна потужність ресторанної мережі в даний час становить 152 тис. місць.

З метою проведення розважальних заходів для вболівальників буде виділено велику площу, розташовану у центральній частині міста, та надано можливість встановити великий екран для трансляції матчів, а також надаватимуться розважальні послуги, їжа та напої.

Для виконання вимог УЄФА щодо наявності фан-зон, відповідні місця буде облаштовано по вул. Хрещатик та на Майдані Незалежності (місткість 100 тис. глядачів) та біля Арки Дружби Народів - місткість 25 тис. глядачів. До 2012 року заплановано створити нові зелені зони, а саме:

- парків - 223,2 га (буде реконструйовано та відновлено 7 парків);

- скверів - 14,25 га;

- квітників - близько 3 га.

На території Труханового острова передбачається створити Міжнародний молодіжний центр (ММЦ).

 

Ландшафтний парк ММЦ

До складу ММЦ увійдуть:

- спортивний комплекс (відкритий стадіон 80 х 40 м з прилеглим спортивним комплексом 20 х 20 м);

- інформаційно-комунікаційний центр (конференц-зал, прес-центр, інформаційне бюро, робочі аудиторії);

- спальні котеджі (площею 160 кв. м з 8 кімнат на 24 особи кожний;

стилізовані під кожну країну-учасницю фінальної частини чемпіонату);

- наметове містечко (на 1000 наметів).

За даними УЄФА термін перебування 75 % гостей чемпіонату становить 3 - 4 дні. Для гостей міста під час проведення чемпіонату будуть запропоновані різноманітні туристично-екскурсійні програми у супроводів екскурсоводів та гідів-перекладачів, розроблені варіанти триденної екскурсійної програми.

На сьогодні в місті працюють 217 фахівців, які мають дозвіл та достатню кваліфікацію для здійснення туристичного супроводу. За умови одночасного прийому 200 тис. гостей під час проведення чемпіонату місту необхідно підготувати майже 2 тис. фахівців. Відповідно до вимог УЄФА здійснюватимуться заходи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців туристичного супроводу (екскурсоводи, гіди-перекладачі).

У рамках проведення чемпіонату передбачається випуск рекламно-інформаційної друкованої та сувенірної продукції про туристичні можливості міста, встановлення інформаційних стендів та туристичних терміналів.

У місцях проживання гостей Євро-2012 необхідно здійснити комплекс заходів по облаштуванню кіосків з продажу сувенірної та подарункової продукції та пунктів по наданню побутових послуг.

Для гостей міста передбачається випустити довідники підприємств ресторанного господарства з характеристикою послуг, що надаються, адресами їх розміщення, контактними телефонами тощо, в тому числі на іноземних мовах, та путівник-довідник англійською та іншими іноземними мовами з переліком найбільших та найпопулярніших торговельних закладів міста.

Для того, щоб забезпечити належний рівень обслуговування під час проведення чемпіонату, необхідно:

- провести перепідготовку працівників торгівлі, що будуть здійснювати реалізацію сувенірної та подарункової продукції для туристів в кіосках готелів;

- провести перепідготовку працівників ресторанного бізнесу, офіціантів підприємств ресторанного господарства, включених до довідника-путівника кращих закладів ресторанного господарства, рекомендованих для відвідування гостями Євро-2012;

- райдержадміністраціям відкрити у мікрорайонах проведення футбольних матчів невеликі магазини з продажу сувенірної та подарункової продукції з тематикою Євро-2012.

Гостям міста будуть запропоновані численні заходи у сфері культури і мистецтва, у тому числі виставки, концерти, фестивалі, музейні експозиції. Під час проведення Євро-2012 планується організувати щорічну загальноміську виставку квітів, проводити численні пісенні та фольклорні фестивалі.

Учасники та гості чемпіонату одержать можливість ознайомитися з пам'ятками всесвітньої культурної спадщини, національного та місцевого значення.

З цією метою протягом 2008 - 2012 років передбачається:

- будівництво прибудови до Театру драми і комедії на Броварському проспекті, 25;

- реконструкція будівель на Андріївському узвозі, 20 (а, б) під Київський драматичний театр на Подолі;

- ремонтно-реставраційні роботи на Миколаївському костьолі, у заповіднику "Софія Київська" (павільйон "Золоті Ворота", Брама Заборовського, Андріївська церква), на Михайлівській церкві Видубицького монастиря, на Караїмській кенасі;

  

  

  

Заповідник "Софія Київська"
(павільйон "Золоті ворота", Брама Заборовського, Андріївська церква)
 


- реконструкція та благоустрій парків "Володимирська гірка", "Нивки", імені М. Т. Рильського тощо.

Інформаційна інфраструктура

Інформаційна кампанія включає в себе створення у м. Києві на прилеглих територіях за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів належної інформаційної інфраструктури, зокрема:

- встановлення 70 інфоматів на станціях метрополітену для оперативного відтворення інформації про перебіг чемпіонату та задоволення інших інформаційних потреб;

- організацію роботи 20 пересувних мобільних інформаційних відеоцентрів з великим екраном (автобусів) у кожному районі м. Києва;

- створення інформаційно-комунікаційного центру (у складі Міжнародного молодіжного центру).

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

• Будівництво нового та реконструкція діючих стадіонів у м. Києві;

• Створення сучасних систем, які здатні забезпечити надання належних за якістю та кількістю послуг громадського транспорту в межах міста, контрольовану, безпечну доступність до стадіонів (метрополітен, трамваї, тролейбуси, автобуси);

• Створення сучасних систем надання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

• Забезпечення громадського порядку та гарантування безпеки осіб, діяльність яких пов'язана з проведенням чемпіонату;

• Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до місць проведення заходів чемпіонату;

• Будівництво, реконструкція, ремонт за європейськими стандартами автомобільних доріг загального користування та доріг за спеціальними туристичними маршрутами;

• Будівництво, реконструкція, ремонт ліній електропередач, підстанцій міста;

• Будівництво нових і реконструкція діючих готелів;

• Будівництво і реконструкція необхідної інфраструктури за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів;

• Створення сучасних спортивно-тренувальних баз професійних футбольних клубів;

• Створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та репортерів на основі найсучасніших інформаційно-телекомунікаційних технологій;

• Створення та розбудова інформаційної туристичної інфраструктури (в тому числі доступу до Інтернету, системи GPS-орієнтування), розроблення спеціальних туристичних маршрутів, забезпечення випуску сувенірної продукції з національною символікою і символікою зарубіжних країн, путівників, карт, виконаних різними мовами, та їх продажу;

• Створення інформаційних центрів;

• Монтаж сучасних великих телеекранів у місцях масового відпочинку, фан-зонах;

• Створення системи надання екстреної медичної допомоги, забезпечення найвищої якості цих послуг та їх повної доступності;

• Забезпечення підготовки та перепідготовки у вищих навчальних закладах міста працівників правоохоронних органів, сфери обслуговування, медичних працівників, стюардів і волонтерів (із знанням ними двох-трьох іноземних мов);

• Проведення реставраційно-ремонтних робіт пам'яток архітектури національного та місцевого значення, театрів, музеїв, національних заповідників, парків культури і відпочинку за маршрутами руху учасників змагань і туристів, відкриття художніх салонів, книгарень, тимчасових ярмарків народних промислів;

• Створення для вболівальників атмосфери футбольного свята;

• Створення організаційних та правових умов для залучення інвестицій в створення відповідної інженерно-транспортної інфраструктури.

Повний перелік завдань та заходів щодо реалізації з визначенням обсягів та джерел фінансування на їх реалізацію з розбивкою по роках наведено у додатку 2.

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити успішне проведення чемпіонату в Україні взагалі та фінальних матчів чемпіонату в м. Києві зокрема;

- залучити у розбудову міської інженерно-транспортної інфраструктури та реалізацію інших інвестиційних проектів понад 14 млрд. грн. інвестицій;

- створити в м. Києві сучасну транспортну, інформаційно-телекомунікаційну та соціальну інфраструктуру на рівні європейських стандартів;

- створити умови для інтенсивного розвитку вітчизняного підприємництва в усіх галузях економіки та сферах суспільного життя шляхом створення додаткових робочих місць (понад 70,0 тис. місць щороку), привабливих для громадян міста, в т. ч. і тих, що зараз працюють за межами України.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, що передбачаються у Державному бюджеті України та бюджеті м. Києва на відповідний рік для виконавців Програми, коштів приватних інвесторів, власних коштів підприємств, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проектів Державного бюджету України та бюджету м. Києва на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів Програми, та в цілому за Програмою.

Прогнозні обсяги фінансування Програми становлять:

- за рахунок коштів державного бюджету - 3032,27 млн. грн. - в межах Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

- за рахунок місцевого бюджету - 19130,93 млн. грн.;

- інші кошти - 18397,04 млн. грн.

Загалом на реалізацію Програми протягом 2008 - 2012 років передбачається спрямувати майже 40,6 млрд. грн.

Крім того, в разі внесення змін до інших державних цільових програм, очікується додатково отримати з державного бюджету 12,9 млрд. грн.

Прогнозні обсяги фінансування завдань та заходів Програми за різними джерелами з розподілом за роками наведено у додатку 3.

У додатку 4 наведено Перелік завдань та заходів по м. Києву, де замовником визначені інші міністерства і відомства (Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1295).

Обсяги фінансування завдань та заходів Програми, які прогнозується отримати за рахунок внесення змін до державних цільових програм, наведено у додатку 5.

Обсяги фінансування Програми можуть будуть уточнені шляхом внесення змін в установленому порядку.

 

Додаток 1 


ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
готельного господарства, які будуються або передбачається побудувати в м. Києві

N
з/п 

Назва об'єкта, його адреса, район 

Замовник 

Характеристика об'єкта 

Орієнтовна вартість проекту (млн. грн.) 

Джерела фінансування 

Термін будівництва 

Стадія готовності об'єкта 

Адміністративно-готельний комплекс "Золоті куполи", вул. Житомирська, 2а (Шевченківський р-н) 

ТОВ "Ярославів Вал" 

5-зірковий готель на 280 номерів 

300,0 

Власні кошти 

2004 - 2008 

Загально-
будівельні роботи 

Реконструкція незавершеного будівництвом об'єкта адміністративного будинку під адміністративно-готельний комплекс, вул. Гончара, 69 (Шевченківський р-н) 

ТОВ "Пан Укрейн" 

3-зірковий адміністративно-готельний комплекс, в т. ч. готель на 105 номерів 

71,6 

Власні кошти, залучені кошти 

2006 - 2009 

Будівельні роботи 

Реконструкція будівлі під готель "Лейпциг", вул. Прорізна, 24/39 (Шевченківський р-н) 

ДП "Гранд Плаза" корпорації "Геленджен Інк." 

5-зірковий готельний комплекс на 209 номерів 

Кошторис складається 

Іноземні інвестиції 

1997 - 2010 

Проектні розробки 

Офісно-готельний центр з блоком громадського призначення та вбудованою автостоянкою, вул. Шолуденка, 3 (Шевченківський р-н) 

ВАТ "НВК-Київський завод автоматики ім. Петровського" 

3-зірковий готельно-офісний центр на 150 номерів 

Кошторис складається 

Власні кошти, залучені інвестиції 

2005 - 2009 

Проектні розробки 

Будівництво 4* готельно-офісного комплексу та спортивно-оздоровчих споруд по Дніпровській набережній (Дарницький р-н) 

ТОВ "НВП "Укрсервісбуд" 

4-зірковий готельно-офісний комплекс на 150 номерів 

210,2 

Власні та кредитні кошти 

2008 - 2011 

Проектні розробки 

Будівництво готельно-офісного комплексу з житловими апартаментами, вул. Т.Шевченка, 28-30 (Шевченківський р-н) 

ТОВ "Міжнародно-
діловий центр" 

5-зірковий готельно-офісний комплекс "Хілтон" на 257 номерів та 94 апартаменти 

368,2 

Кредитні ресурси 

2007 - 2009 

Будівельні роботи 

Реконструкція з розширенням в частині надбудови будинку готелю "Александрія", просп. Перемоги, 62а (Шевченківський р-н) 

ПП фірма "Ольга" 

Розширення 2-зіркового готелю "Александрія" на 55 номерів (до 90) 

257,8 

Власні кошти 

2007 - 2010 

Проходження держекспертизи 

Реконструкція незавершеного будівництва виробничого корпусу під оздоровчо-спортивний та офісний центр; будівництво будинку готельного типу з підземним паркінгом, вул. Солом'янська, 11 (Солом'янський р-н) 

ТОВ "Центр-Інвест" 

3-зірковий готельний комплекс на 98 апартаментів (окремо розташований будинок) 

164,2 

Залучені інвестиції 

2009 

Проходження держекспертизи 

Будівництво готельного комплексу міжнародного класу, вул. Лютеранська, 14в (Печерський р-н) 

ЗАТ "Промінвест-груп-1" 

5-зірковий готель "Софітель" на 270 номерів з підземним паркінгом 

353,5 

Власні кошти, залучені інвестиції 

2007 - 2009 

Проектні розробки, будівництво 

10 

Будівництво ресторанно-готельного комплексу "Козацький стан", Бориспільське шосе, 18 (Дарницький р-н) 

ТОВ "Козаки" 

3-зірковий ресторанно-готельний комплекс на 58 номерів 

7,0 

Власні кошти 

2008 

Будівельні роботи 

11 

Готельно-офісний комплекс, вул. Горького, 54 (Голосіївський р-н) 

ТОВ "Рейтинг I" 

4-зірковий готельно-офісний комплекс на 320 номерів 

Кошторис складається 

Власні кошти 

2008 - 2012 

Передпроектні роботи 

12 

Будівництво готельно-офісного комплексу, вул. Набережно-
Хрещатицька, 21 (Подільський р-н) 

ДПз 100 % іноземними інвестиціями "Союз Контракт Інвестмент" 

4-зірковий готельний комплекс на 240 номерів 

572,6 

Власні кошти, кредитні ресурси 

2007 - 2012 

Проходження держекспертизи 

13 

Будівництво мотелю-кемпінгу з автостоянкою, Броварський проспект, 31 (Дніпровський р-н) 

ТОВ Фірма "Київ-Авто" 

мотель-кемпінг на 60 номерів 

Кошторис складається 

Кредитні кошти 

2007 - 2010 

Проектні роботи 

14 

Будівництво готельно-житлового комплексу з приміщеннями соціально-побутового призначення, просп. Глушкова, 926 (Голосіївський р-н) 

ТОВ "Фірма Укрторг" 

3-зірковий готельний комплекс "Срібні ключі" на 112 номерів 

Кошторис складається 

Власні кошти, залучені інвестиції 

2005 - 2010 

Проектні розробки 

15 

Будівництво міжнародного готельно-офісного комплексу вул. Антоновича, 79 (Голосіївський р-н) 

СП "Торонто-Київ" 

4-зірковий готель "Holiday Inn" на 209 номерів 

234,0 

Власні кошти, залучені інвестиції 

1997 - 2008 

Будівельні роботи 

16 

Реконструкція з розширенням нежитлового будинку під ресторанно-готельний комплекс, просп. 40-річчя Жовтня, 87а (Голосіївський р-н) 

ТОВ "Слов'янський двір" 

3-зірковий ресторанно-готельний комплекс на 24 номери 

21,9 

Власні кошти 

2003 - 2008 

Будівельні роботи 

17 

Готельний комплекс міжнародного класу по пров. Киянівському, 13-21 (Шевченківський р-н) 

ТОВ "Мегаград" 

4-зірковий готельний комплекс на 350 номерів 

320,77 

Власні та кредитні кошти 

2007 - 2010 

Проектні роботи 

18 

Будівництво готелю міжнародного класу, вул. Дегтярна, 2-4 (Подільський р-н) 

ВАТ "Трест "Київміськбуд-1" ім. М. П. Загород-
нього 

5-зірковий готель на 120 номерів 

Кошторис уточнюється 

Власні кошти, залучені інвестиції 

2008 - 2011 

Початок будівництва 

19 

Будівництво 3* готельно-оздоровчого комплексу, вул. М. Раскової, 23 (Дніпровський р-н) 

ТОВ "Маки" 

3-зірковий готельно-оздоровчий комплекс на 100 номерів 

Кошторис складається 

Власні кошти 

2008 - 2011 

Проектні роботи 

20 

Будівництво, експлуатація та обслуговування кафе-мотелю з паркінгом, літним майданчиком та мийкою на розі Столичного шосе та вул. Лютневої (Голосіївський р-н) 

ТОВ "Сервісно-пропускний пункт - 1" 

3-зірковий готельний комплекс на 61 номер (111 місць) 

Кошторис складається 

Власні кошти 

2007 - 2010 

Проектні розробки 

21 

Будівництво 3* готельно-офісного центру "IBIS", вул. Фурманова, 1/7 (Солом'янський р-н) 

ЗАТ "Інтертранс" ЗАТ "Укрінтранс" 

3-зірковий готельно-офісний центр на 450 номерів 

199,4 

Залучені інвестиції 

2008 - 2010 

Проектні розробки 

22 

Будівництво торговельно-офісного та розважального комплексу з 5* готелем "Sheraton" на 250 номерів по бульв. Дружби Народів та вулицями Горького, Грінченка, Любченка (Голосіївський р-н) 

ТОВ"Інвестиційний союз "Либідь" 

5-зірковий готель на 250 номерів 

4000,0, у т. ч. готель - 270,0 

Власні та кредитні кошти 

2008 - 2011 

Проектні розробки 

23 

Будівництво гольф-клубу з 5* готельним комплексом на 200 номерів по вул. Богатирській на північ від затоки Верблюд в урочищі Оболонь (Оболонський р-н) 

ТОВ "Дніпровська рів'єра" 

5-зірковий готельний комплекс на 200 номерів 

350,0 

Власні та кредитні кошти 

2008 - 2011 

Проектні розробки 

24 

Будівництво 4* готелю "Старо", вул. Костянтинівська, 34 (Подільський р-н) 

КДДЗ "Еталон" 

4-зірковий готель на 35 номерів 

18,0 

Власні та кредитні кошти 

2008 

Пускові роботи 

25 

Будівництво готельно-культорологічного комплексу по Лаврському провулку, 9 (Печерський р-н) 

Компанія "XXI-століття" ТОВ "Еліт сервіс" 

3-зірковий готельний комплекс на 290 номерів 

256,0 

Власні та кредитні кошти 

2008 - 2010 

Початок будівництва 

26 

Будівництво житлово-офісного комплексу з апартаментами, 4* готельно-офісного комплексу, вул. Микільсько-
Слобідська, 1 (Дніпровський р-н) 

ТОВ "Майк" 

4-зірковий готельний комплекс на 1000 номерів 

4507,7, у т. ч. готель - 307,4 

Власні та кредитні кошти 

2009 - 2012 

Проектні розробки 

27 

Будівництво готельно-офісного центру "Вирлиця" по просп. Бажана, берегова частина озера Вирлиця (Дарницький р-н) 

Компанія "XXI-століття" 

3-зірковий готельно-офісний центр на 300 номерів 

187,5 

Власні та кредитні кошти 

2008 - 2010 

Проектні розробки 

28 

Будівництво готельно-офісного комплексу з паркінгом, просп. 40-річчя Жовтня, 93 (Голосіївський р-н) 

ВАТ Готель "Голосіївський" 

3-зірковий готельно-офісний комплекс на 220 номерів 

129,32 

Власні та кредитні кошти 

2008 - 2012 

Проектні розробки 

29 

Будівництво торговельно-офісного комплексу з готелем "Growne Plaza" ("Кроун Плаза"), закладами громадського харчування, приміщеннями розважального призначення та паркінгом по вул. Фізкультури, 23, 30, вул. Короленківській, 16-20, пров. Фізкультури, 5 (Голосіївський р-н) 

ВАТ "ІТТ Плаза" 

4-зірковий готель на 230 номерів 

740.59 

Власні та кредитні кошти 

2006 - 2011 

Проектні розробки 

30 

Будівництво готельного комплексу з приміщенням для розміщення Посольства Грузії в Україні, вбудовано-прибудованими приміщеннями офісного призначення та підземним паркінгом по бульв. Т. Шевченка, 25 (Шевченківський р-н) 

Посольство Грузії в Україні 

3-зірковий готель на 200 номерів 

42,467 

Власні та кредитні кошти 

2008 - 2009 

Проектні розробки 

31 

Реконструкція з добудовою готельно-офісного комплексу "Театральний" по вул. Голосіївській, 7 (Голосіївський р-н) 

ВАТ "Готель "Театральний" 

3-зірковий готель на 70 номерів 

Кошторис складається 

Власні та кредитні кошти 

2008 - 2011 

Проектні розробки 

32 

Заходи з поліпшення надання послуг та модернізації матеріально-технічної бази Державного підприємства - Готельний комплекс "Національний" по вул. Липській, 5 (Печерський р-н) 

ДП Готельний комплекс "Національний" УС ВР України 

4-зірковий готель (без зміни потужності) 

24,63 

Власні та залучені кошти 

2008 - 2010 

Проектні розробки 

33 

Реконструкція готелю "Україна" по вул. Інститутській, 4 (Печерський р-н) 

ДП "Готель "Україна" 

3-зірковий готель (без зміни потужності) 

16,7 

Власні та кредитні кошти 

2008 - 2009 

Проектні розробки 

34 

Будівництво туристичного комплексу "Пролісок" по просп. Перемоги, 139 (Святошинський р-н) 

ВАТ "Туристичний комплекс "Пролісок" 

3-зірковий готель на 330 номерів 

600,0 

Інвестиційні кошти 

2008 - 2011 

Розробка проектної документації 

35 

Будівництво комплексу спортивно-оздоровчих споруд та підприємств громадського харчування на Дніпровській набережній (Дніпровський р-н) 

ПП "Олесь" 

5-зірковий готельний комплекс на 350 номерів 

Кошторис складається 

Власні та кредитні кошти 

2009 - 2011 

Проектні розробки 

36 

Готельний комплекс на дільниці 73 мікрорайону За ж/м Оболонь, Оболонська набережна, 17 (Оболонський р-н) 

Оболонська РДА 

4-зірковий готельний комплекс на 42 номери 

25,2 

Власні кошти 

2005 - 2008 

Будівельні роботи 

37 

Готельний комплекс на дільниці 107 мікрорайону За ж/м Оболонь, Оболонська набережна, 9 (Оболонський р-н) 

Оболонська РДА 

4-зірковий готельний комплекс на 42 номери 

25,2 

Власні кошти 

2005 - 2008 

Будівельні роботи 

38 

Будівництво готельного комплексу "Regent" категорії классу "Lux", вул.Червоноармійська, 35-35Б-37 (Печерський р-н) 

ТОВ "КИЇВЖИТЛО-ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" 

5-зірковий готельний комплекс на 444 номери 

1000,0 

Кошти інвестор-рів 

2008 - 2011 

Розробка проектної документації 

39 

Будівництво готельно-офісного комплексу, бульв. Дружби Народів, 44-46 (Печерський р-н) 

ВАТ "Трест "Київміськбуд-1" ім.
М. П. Загороднього 

4-зірковий готель апартаментного виду на 20 номерів 

Кошторис складається 

Власні кошти, залучені інвестиції 

2008 - 2011 

Проектні роботи 


 

Додаток 2 


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Міської цільової програми підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування 

Прогнозний обсяг фінансування ресурсів для виконання завдань, млн. грн. 

Усього 

За роками 

Усього 

в тому числі за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

1. Будівництво нових або реконструкція діючих стадіонів для забезпечення тренувань команд-
учасниць чемпіонату 

Стадіон,  

  

  

  

  

Будівництво нового футбольного стадіону (реалізація проекту передбачена рішенням Київради від 08.02.2007 N 61/722 "Про угоду з приймаючим містом фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року з футболу" 

Головне управління по фізичній культурі та спорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

потужність (тис. глядачів) 

60,0 

60,0 

Інші 

1500,0 

300,0 

600,0 

600,0 

  

  

Разом 

1500,0 

300,0 

600,0 

600,0 

  

  

Спортивний комплекс 

  

  

  

  

Реконструкція з будівництвом спортивного комплексу ДЮСШ N 15 вул. Якубовського, 7-а 

Головне управління по фізичній культурі та спорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

25,0 

  

10,0 

15,0 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

25,0 

  

10,0 

15,0 

  

  

Стадіон  

  

  

  

  

Реконструкція стадіону "Авангард" по вул. Магнітогорській, 1 

Головне управління по фізичній культурі та спорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Потужність (тис. глядачів) 

1,0 

1,0 

Інші 

20,0 

  

9,0 

11,0 

  

  

Разом 

20,0 

  

9,0 

11,0 

  

  

Стадіон  

  

  

  

  

Реконструкція та будівництво спортивного комплексу на вул. Тростянецькій, 60 

Головне управління по фізичній культурі та спорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Потужність (тис. глядачів) 

3,0 

3,0 

Місцевий бюджет 

2,5 

1,54 

0,96 

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

2,5 

1,54 

0,96 

  

  

  

Стадіон  

  

  

  

  

Реконструкція стадіону СДЮШОР "Атлет" на вул. Зрошувальній, 4-а 

Головне управління по фізичній культурі та спорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Потужність (тис. глядачів) 

1,0 

1,0 

Місцевий бюджет 

4,3 

0,2 

2,1 

2,0 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

43 

0,2 

2,1 

2,0 

  

  

Разом за завданням 1, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

31,80 

1,74 

13,06 

17,00 

  

  

Інші 

1520,0 

300,0 

609,00 

611,00 

  

  

Разом 

1551,8 

301,74 

622,06 

628,00 

  

  

2. Створення сучасних систем, які здатні забезпечити надання належних за якістю та кількістю послуг громадського транспорту в межах м. Києва, контрольовану, безпечну доступність доріг, що ведуть до стадіонів (метрополітен, трамваї тролейбуси, автобуси) 

Кількість, од.:  

49047 

21833 

26190 

230 

794 

  

Автоматизована система управління транспортом (АСУТ) (світлофорні об'єкти, дорожні знаки та інше) 

Головне управління зв'язку, інформатизації та захисту інформації 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

435,0 

90,0 

100,0 

100,0 

145,0 

  

- дорожні знаки та знаки маршрутного орієнтування;  

48555 

21833 

26198 

230 

294 

Інші 

  

  

  

  

  

  

- оновлення спеціальних транспортних засобів 

50 

10 

15 

17 

Разом 

435,0 

90,0 

100,0 

100,0 

145,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього по автоматизованій системі, технічних засобах регулювання дорожнього руху та інше 

  

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

435,00 

90,00 

100,00 

100,00 

І45,00 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

435,00 

90,00 

100,00 

100,00 

145,00 

  

Довжина лінії, км 

20,2 

20,2 

  

  

  

  

Лінія швидкісного руху трамваю від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

422,0 

143,98 

278,02 

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

422,0 

143,98 

278,02 

  

  

  

Кількість, од. 

1264 

334 

335 

340 

255 

  

Придбання обладнання та рухомого складу 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

Пропозиція до цільової програми 

Місцевий бюджет 

1007,0 

167,6 

194,92 

195,0 

195,0 

250,0 

Інші (кредит) 

1880,0 

1880,0 

  

  

  

  

Разом 

2887,0 

972,08 

554,92 

555,0 

555,0 

250,0 

Кількість, од. 

  

Будівництво автобусних станцій 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

100,0 

20,0 

40,0 

40,0 

  

  

Разом 

100,0 

20,0 

40,0 

40,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього по наземному пасажирському транспорту 

  

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

1424,52 

311,58 

472,94 

195,00 

195,00 

250,00 

Інші 

1980,00 

1900,0 

40,00 

40,00 

  

  

Разом 

3404,52 

2211,6 

512,94 

235,00 

195,00 

250,00 

  

  

  

  

  

  

  

МЕТРОПОЛІТЕН 

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість вагонів, од. 

645 

170 

145 

95 

235 

  

Придбання обладнання та рухомого складу метрополітену 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

Пропозиція до цільової програми 

Місцевий бюджет 

800,0 

114,45 

275,0 

200,0 

210,55 

  

Інші (кредит) 

150,0 

150,0 

  

  

  

  

Разом 

950,0 

264,45 

275,0 

200,0 

210,55 

  

Кількість рам візків, од. 

458 

239 

41 

100 

78 

  

Підвищення рівня експлуатаційної надійності основних засобів і систем метрополітену та безпеки пасажирів 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

Пропозиція до цільової програми 

Місцевий бюджет 

242,01 

  

68,01 

81,33 

92,67 

  

Кількість ескалаторів, од. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші 

29,6 

  

17,0 

8,15 

4,45 

  

Разом 

271,61 

  

85,01 

89,48 

97,12 

  

Кількість центрів, од. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Куренівсько-
Червоноармійська лінія
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Протяжність лінії, км . 

4,99 

3,79 

  

1,2 

  

  

Дільниця ст. "Либідська" - ст. "Виставковий центр" 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

Пропозиція до цільової програми 

Кількість станцій, од 

  

  

  

Місцевий бюджет 

1251,8 

1251,8 

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

1251,8 

1251,8 

  

  

  

  

Вихід, од. 

  

  

  

  

Другий вихід на ст. "Республіканський стадіон" 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

Пропозиція до цільової програми 

Місцевий бюджет 

68,0 

  

8,0 

30,0 

30,0 

  

Інші 

52,0 

  

  

17,0 

35,0 

  

Разом 

120,0 

  

8,0 

47,0 

65,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подільсько-
Вигурівська лінія
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Протяжність лінії, км 

8,37 

  

  

  

8,37 

  

Дільниця ст. "Глибочицька" - ст. "Райдужна" з відгалуженням на станцію "Проспект Ватутіна" 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

Пропозиція до цільової програми 

Кількість станцій, од. 

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

1346,06 

197,57 

402,43 

400,0 

346,06 

  

Інші 

546,06 

  

150,0 

200,0 

196,06 

  

Разом 

1892,12 

197,57 

552,43 

600,0 

542,12 

  

  

  

  

  

  

  

  

Лівобережна лінія 

  

  

  

  

  

  

  

  

Протяжність лінії, км  

5,65 

  

  

  

5,65 

  

Дільниця ст. "Вулиця Милославська" - ст. "Проспект Ватутіна" з електродепо "Троєщина" 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

Пропозиція до цільової програми 

Місцевий бюджет 

1880,0 

105,0 

635,0 

580,0 

560,0 

  

Депо, од. 

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Кількість станцій, од. 

  

  

  

  

Разом 

1880,0 

105,0 

635,0 

580,0 

560,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Святошино-
Броварська лінія
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вхід, од. 

  

  

  

  

Другий вхід на ст. "Вокзальна" 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

Пропозиція до цільової програми 

Місцевий бюджет 

60,0 

45,0 

10,00 

5,0 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

60,0 

45,0 

10,0 

5,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сирецько-
Печерська лінія
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вихід, од. 

  

  

  

  

Вхід на ст. "Львівська брама" 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

100,0 

2,5 

12,5 

85,0 

  

  

Інші 

301,0 

27,5 

65,3 

98,55 

109,65 

  

Разом 

401,0 

30,0 

77,8 

183,55 

109,65 

  

Протяжність лінії, км  

1,09 

1,09 

  

  

  

  

Дільниця ст. "Харківська" - ст. "Харківська площа" з електродепо "Харківське", в т. ч. ст. "Вирлиця" (II черга будівництва електродепо) 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Кількість станцій, од. 

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

283,7 

98,47 

185,23 

  

  

  

Депо, од. 

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

283,7 

98,47 

185,23 

  

  

  

Пасажирські переходи, од. 

  

  

  

  

Будівництво додаткових пасажирських переходів між станціями "Театральна" - "Золоті ворота" 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

Пропозиція до цільової програми 

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

167,0 

1,0 

36,0 

65,0 

65,0 

  

Інші 

160,0 

  

  

85,0 

75,0 

  

Разом 

327,0 

1,0 

36,0 

150,0 

140,0 

  

Пересадочний вузол, од. 

1\ 

  

  

  

  

Реконструкція пересадочного вузла між станціями "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" з встановленням двох травілаторів 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

18,0 

0,9 

17,1 

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

18,0 

0,9 

17,1 

  

  

  

Кількість, од. 

13 

  

  

Будівництво накриття над входами існуючих підземних пішохідних переходів 12 станцій і платформ енною частиною станції "Дніпро" 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

12,0 

  

5,0 

5,0 

2,0 

  

Разом 

12,0 

  

5,0 

5,0 

2,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього по метрополітену 

  

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

62/6,57 

1816,7 

1649,3 

1446,3 

1304,28 

  

Інші (кредит) 

1250,66 

177,5 

237,3 

413,7 

422,16 

  

Разом 

7467,23 

1994,2 

1886,6 

1860,0 

1726,44 

  

Разом за завданням 2, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

8076,09 

2218,3 

2222,2 

1741,3 

1644,28 

250,00 

Інші 

3230,66 

2077,5 

277,30 

453,70 

422,16 

0,00 

Разом 

11306,75 

4295,8 

2499,5 

2195,0 

2066,44 

250,00 

3. Створення сучасних систем надання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

Окремо розташовані 5-ти поверхові будівлі з вбудованими боксами на 12 пожежних спецавтомо-
білів 

  

  

  

Будівництво та оснащення пожежних депо в м. Києві
1. пожежне депо на 6 виїздів на вул. Цвєтаєвої, ж/м Вигурівщина - Троєщина
2. ж/м Новобіличі
3. ж/м Осокорки, 5-8 мікрорайон
4. ж/м Оболонь
5. вул. Пулюя
6. вул. Столичне шосе, 68-а
7. ж/м Троєщина, вул. Милославська 

Деснянська РДА
Святошинська РДА
Дарницька РДА
Оболонська РДА
Солом'янська РДА
Голосіївська РДА 

Державний бюджет 

148,0 

  

49,3 

49,3 

49,4 

  

Місцевий бюджет 

69,08 

0,5 

23,78 

16,46 

27,7 

0,64 

Інші (районні кошти) 

1,25 

1,25 

  

  

  

  

Разом 

21833 

1,75 

73,08 

65,76 

77,1 

0,64 

Кількість абонентів 

500 

  

500 

  

  

  

Модернізація системи цифрового транкового зв'язку 

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

2,17 

  

0,11 

2,06 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

2,17 

  

0,11 

2,06 

  

  

Кількість універсальних блоків оповіщання, компл. 

1000 

780 

220 

  

  

  

Модернізація автоматизованої системи моніторингу та централізованого оповіщення населення м. Києва 

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

13,95 

  

3,0 

10,95 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

13,95 

  

3,0 

10,95 

  

  

Кількість викликів, які отримують чергові ЄСОДУ 

11600 

5400 

6200 

  

  

  

Створення єдиної системи оперативно-
диспетчерського управління (ЄСОДУ) в надзвичайних ситуаціях м. Києва з єдиним телефонним номером виклику аварійних служб 128 

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

21,1 

  

5,0 

16,1 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

21,1 

  

5,0 

16,1 

  

  

Час надання невідкладної допомоги при НС 

30 хв. 

  

30 хв. 

  

  

  

Придбання спеціального рятувального гелікоптера 

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

30,0 

  

30,0 

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

30,0 

  

30,0 

  

  

  

Скорочення часу організації роботи штабу з ліквідації НС 

15 хв. 

15 хв. 

  

  

  

  

Виготовлення пересувного автомобіля - штабу начальника Цивільної оборони м. Києва 

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

2,5 

  

2,5 

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

2,5 

  

2,5 

  

  

  

Час прибуття на місце надзвичайної ситуації (2007 рік 60 хв.) 

  

15 хв. 

15 хв. 

15 хв. 

15 хв. 

15 хв. 

Створення Лівобережного підрозділу КАРС "Київська служба порятунку" 

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

17,83 

  

3,22 

8,17 

3,22 

3,22 

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

17,83 

  

3,22 

8,17 

3,22 

3,22 

  

  

  

  

  

  

  

  

Створення загальноміської мережі опорних пунктів аварійних бригад служб комунального господарства м. Києва 

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

50,52 

  

9,33 

22,53 

9,33 

9,33 

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

50,52 

  

933 

22,53 

933 

933 

Разом за завданням 3, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

148 

  

49,3 

49,3 

49,4 

  

Місцевий бюджет 

207,15 

0,5 

76,94 

76,27 

40,25 

13,19 

Інші 

1,25 

1,25 

  

  

  

  

Разом 

356,4 

1,75 

126,24 

125,57 

89,65 

13,19 

4. Забезпечення громадського порядку та гарантування безпеки осіб, діяльність яких пов'язана з проведенням чемпіонату 

Спецзасоби, од. 

5000 

  

  

  

  

5000 

Придбання засобів, матеріалів та обладнання для забезпечення охорони громадського порядку 

Головне управління МВС України в м. Києві 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Формений одяг, компл. 

5000 

  

  

  

  

5000 

  

  

Інші 

78,5 

16,1 

24,3 

24,3 

10,5 

3,3 

Разом 

78,5 

16,1 

24,3 

24,3 

10,5 

33 

Разом за завданням 4, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

78,5 

16,1 

24,3 

24,3 

10,5 

3,3 

Разом 

78,5 

16,1 

24,3 

24,3 

10,5 

3,3 

5. Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів 

  

  

  

  

  

  

  

Узгодження порядку використання символіки ЄВРО-2012 на товарах споживання та на об'єктах торгівлі й ресторанного 

Головне управління з питань торгівлі та побуту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

Разом 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

Разом за завдаванням 5, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

Разом 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

6. Будівництво, реконструкція, ремонт за європейськими стандартами автомобільних. доріг загального користування, а також за спеціальними туристичними маршрутами 

Довжина дороги, км 

2,0 

2,0 

  

  

  

  

Перекладка мереж від Гостомельського шосе до вул. Богатирської 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

21,2 

2,0 

19,2 

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

21,2 

2,0 

19,2 

  

  

  

Довжина переходу, км 

7,04 

  

  

  

7,04 

  

Подільський мостовий перехід через р. Дніпро 

Мінтрансзв'язку 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

1000,0 

300,0 

500,0 

100,0 

100,0 

  

Місцевий бюджет 

2140,3 

585,0 

315,0 

666,6 

573,7 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

31403 

885,0 

815,0 

766,6 

673,7 

  

Довжина переходу, км 

2,5 

  

  

  

2,5 

  

Будівництво правобережних підходів до Подільського мостового переходу 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

175,5 

  

0,5 

25,0 

150,0 

  

Місцевий бюджет 

175,5 

  

0,5 

25,0 

150,0 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

351,0 

  

1,0 

50,0 

300,0 

  

Площа реконструкції, тис.кв.м 

161,67 

  

161,67 

  

  

  

Реконструкція транспортної розв'язки на Московській площі 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

100,0 

100,0 

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

108,83 

27,1 

81,73 

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

208,83 

127,1 

81,73 

  

  

  

Перекладка дороги, км 

1,5 

  

  

  

1,5 

  

Підготовчі роботи для реконструкції транспортної розв'язки на Київському півкільці на ділянці КМ-12 + 240-КМ 14 + 360 (Жулянський шляхопровід) 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

98,8 

15,0 

43,0 

40,8 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

98,8 

15,0 

43,0 

40,8 

  

  

Площа реконструкції, тис. кв. м 

49,1 

  

  

  

49,1 

  

Реконструкція Поштової площі 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

149,33 

37,5 

37,5 

37,5 

36,83 

  

Місцевий бюджет 

209,64 

2,5 

55,5 

54,0 

97,64 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

358,97 

40,0 

93,0 

91,5 

134,47 

  

Площа реконструкції, тис. кв. м 

65,0 

  

  

  

65,0 

  

Реконструкція транспортної розв'язки на Ленінградській площі 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

372,82 

87,0 

95,3 

95,3 

95,22 

  

Місцевий бюджет 

111,28 

3,23 

35,97 

36,0 

36,08 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

484,1 

90,23 

131,27 

131,3 

131,3 

  

Довжина дороги, км 

2,72 

  

  

  

2,72 

  

Реконструкція транспортної розв'язки на перетині Дніпровської набережної та просп. Возз'єднання 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

22,75 

10,0 

12,75 

  

  

  

Місцевий бюджет 

22,8 

5,0 

17,8 

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

45,55 

15,0 

30,55 

  

  

  

Довжина дороги, км 

6,5 

  

  

6,5 

  

  

Реконструкція просп. Бажана 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

110,4 

10,0 

50,2 

50,2 

  

  

Місцевий бюджет 

109,9 

1,5 

48,7 

59,7 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

2203 

11,5 

98,9 

109,9 

  

  

Довжина дороги, км 

4,6 

  

  

4,6 

  

  

Реконструкція просп. 40-річчя Жовтня від вул. Васильківської до вул. Голосіївської з реконструкцією Оріховатського шляхопроводу та площею біля ВДНГ 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

49,35 

10,0 

19,7 

19,65 

  

  

Місцевий бюджет 

49,1 

1,5 

23,7 

23,9 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

98,45 

11,5 

43,4 

43,55 

  

  

Довжина дороги, км 

2,7 

  

  

2,7 

  

  

Реконструкція Броварського просп. від моста "Метро" до ст. метро "Лівобережна" з організацією заїзду на вул. Р. Окіпної 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

37,83 

3,33 

9,5 

25,0 

  

  

Місцевий бюджет 

32,17 

  

16,0 

16,17 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

70,0 

3,33 

25,5 

41,17 

  

  

Площа реконструкції, тис. кв. м 

50,3 

  

50,3 

  

  

  

Реконструкція транспортної розв'язки на перетині. вул. Гетьмана з просп. Перемоги (Шулявський шляхопровід) 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

148,75 

4,7 

67,6 

76,45 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

148,75 

4,7 

67,6 

76,45 

  

  

Транспортна розв'язка, од. 

  

  

  

  

Будівництво транспортної розв'язки біля станції метрополітену "Дніпро" 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

99,7 

3,02 

96,68 

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

99,7 

3,02 

96,68 

  

  

  

Довжина дороги, км 

11,0 

  

  

  

11,0 

  

Реконструкція просп. Перемоги з будівництвом підземних пішохідних переходів 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

1349,5 

1,0 

458,73 

445,13 

444,64 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

1349,5 

1,0 

458,73 

445,13 

444,64 

  

Площа, тис. кв. м 

21,8 

  

  

  

21,8 

  

Будівництво транспортної розв'язки на перетині вул. Полярної з вул. Богатирською 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

43,4 

  

1,5 

21,9 

20,0 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

43,4 

  

1,5 

21,9 

20,0 

  

Площа, тис. кв. м 

244,8 

  

  

  

244,8 

  

Будівництво транспортної розв'язки на примиканні просп. Науки до Столичного шосе 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

353,2 

1,0 

120,2 

117,2 

114,8 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

353,2 

1,0 

120,2 

117,2 

114,8 

  

Довжина дороги, км 

1,4 

1,4 

  

  

  

  

Будівництво автодороги від Харківської площі до ст. метро "Червоний Хутір" 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

17,7 

17,7 

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

17,7 

17,7 

  

  

  

  

  

Довжина дороги, м 

126,7 

  

  

126,7 

  

  

Шляхопровід на Либідській площі (площа Дзержинського) 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

26,4 

  

1,4 

25,0 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

26,4 

  

1,4 

25,0 

  

  

Довжина дороги, км 

1,44 

1,44 

  

  

  

  

Реконструкція просп. Гагаріна з реконструкцією транспортної розв'язки біля станції метро "Чернігівська" з демонтажем трамвайної колії по просп. Гагаріна (II черга) 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

90,8 

6,0 

42,0 

42,8 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

90,8 

6,0 

42,0 

42,8 

  

  

Довжина дороги, км 

3,8 

3,8 

  

  

  

  

Реконструкція вул. Горького від вул. Саксаганського до пл. Либідської 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

89,5 

1,3 

88,2 

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

89,5 

1,3 

88,2 

  

  

  

  

Довжина дороги, км 

3,5 

  

  

  

3,5 

  

Реконструкція вул. Вишгородської від вул. Білицької до пл. Шевченка з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях на перетині з просп. Правди та будівництвом підземних пішохідних переходів 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

50,0 

  

  

25,0 

25,0 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

50,0 

  

  

25,0 

25,0 

  

  

Довжина дороги, км 

1,5 

  

  

  

1,5 

  

Реконструкція Дніпровського узвозу 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

75,0 

  

4,0 

35,0 

36,0 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

75,0 

  

4,0 

35,0 

36,0 

  

Площа, тис. кв. м 

178,1 

  

  

  

178, 1 

  

Будівництво транспортної розв'язки в різних рівнях на Харківській площі 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

206,0 

2,58 

68,82 

60,3 

74,3 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

206,0 

2,58 

68,82 

60,3 

74,3 

  

Кількість вузлів, од. 

  

  

  

  

Будівництво транспортно - пересадочних вузлів (пілотний проект) 

Мінтранс-
зв'язку
Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

1375,0 

250,0 

375,0 

375,0 

375,0 

  

Разом 

1375,0 

250,0 

375,0 

375,0 

375,0 

  

Кількість станцій, од. 

12 

  

  

  

  

  

Будівництво станцій на залізничному кільці в межах м. Києва 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

200,0 

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

  

Разом 

200,0 

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

  

Кількість, од. 

22 

  

Будівництво багатоповерхових паркінгів 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

425,0 

40,0 

100,0 

140,0 

145,0 

  

Разом 

425,0 

40,0 

100,0 

140,0 

145,0 

  

  

Кількість авто-терміналів, од. 

  

  

  

  

  

Будівництво шести вантажних автомобільних терміналів на основних в'їздах в місто 

Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

25,0 

25,0 

  

  

  

  

Інші 

27,0 

  

12,0 

15,0 

  

  

Разом 

52,0 

25,0 

12,0 

15,0 

  

  

  

Площа шляхово-вуличної мережі, тис. м2 

17702,3 

  

  

  

  

  

Облаштування доріг та споруд на них, забезпечення їх належного утримання та відновлення зелених насаджень 

Районні у м. Києві державні адміністрації 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Площа зелених насаджень, га 

6528,2 

Місцевий бюджет 

811,1 

138,1 

162,8 

192,8 

227,9 

89,5 

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

811,1 

138,1 

162,8 

192,8 

227,9 

89,5 

Разом за завданням 6, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

2017,98 

557,83 

725,45 

352,65 

382,05 

  

Місцевий бюджет 

6465,57 

843,23 

1769,0 

1963,8 

1800,06 

89,5 

Інші 

2027,0 

340,0 

537,0 

580,0 

570,0 

  

Разом 

10510,55 

1741,1 

3031,5 

2896,4 

2752,11 

89,5 

7. Будівництво, реконструкція, ремонт ліній електропередачі, підстанцій в м. Києві 

  

  

  

  

  

  

  

Розширення ТЕЦ-6 Енергоблок N 3 ТЕЦ-6 

Мінпалив-
енерго Головне управління палива, енергетики та енергозбереження 

Державний бюджет 

150,0 

100,0 

50,0 

  

  

  

Місцевий бюджет 

248,32 

  

248,32 

  

  

  

Інші 

26,44 

  

26,44 

  

  

  

Разом 

424,76 

100,0 

324,76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Будівництво ПС 110/10 кВ "Ватутинська" з КЛ 110 кВ "Деснянська-
Ватутинська" 

Мінпалив-енерго 

Державний бюджет 

65,6 

45,06 

20,54 

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

65,6 

45,06 

20,54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПС 110/10 кВ Європейська з КЛ-110 кВ "ТЕЦ-5-Європейська" 

Мінпалив-
енерго Головне управління палива, енергетики та енергозбереження 

Державний бюджет 

100,75 

1,25 

33,23 

39,7 

26,57 

  

Місцевий бюджет 

100,75 

  

34,48 

39,7 

26,57 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

201,5 

1,25 

67,71 

79,4 

53,14 

  

  

  

  

  

  

  

  

Будівництво ПС 110/10 кВ "Олімпійська" з підключенням від РУ-110 кВ ПС "Московська" 

Мінпалив-
енерго Головне управління палива, енергетики та енергозбереження 

Державний бюджет 

31,0 

  

15,0 

16,0 

  

  

Місцевий бюджет 

31,0 

  

15,0 

16,0 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

62,0 

  

30,0 

32,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Районна котельня ж/м Позняки 

Головне управління палива, енергетики та енергозбереження 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

102,0 

  

34,0 

34,0 

34,0 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

102,0 

  

34,0 

34,0 

34,0 

  

Разом за завданням 7, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

347,35 

146,31 

118,77 

55,7 

26,57 

  

Місцевий бюджет 

482,07 

  

331,8 

89,7 

60,57 

  

Інші 

26,44 

  

26,44 

  

  

  

Разом 

855,86 

146,31 

477,01 

145,4 

87,14 

  

8. Будівництво, реконструкція, ремонт аеропорту у м. Києві 

Аеропорт, од.  

  

  

  

  

Реконструкція аеропорту "Київ" (Жуляни) 

Мінтранс-
зв'язку Головне управління транспорту 

Державний бюджет 

145,94 

14,59 

58,37 

51,09 

21,89 

  

Будівництво міжнародного терміналу, пас/год.  

240 

  

  

  

240 

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Реконструкція існуючого терміналу, пас/год.  

220 

220 

  

Інші 

209,15 

164,0 

45,15 

  

  

  

Реконструкція привокзальної площі з паркінгом, авт. 

500 

500 

  

Разом 

355,09 

178,59 

10332 

51,09 

21,89 

  

Разом за завданням 8, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

145,94 

14,59 

58,37 

51,09 

21,89 

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

209,15 

164,0 

45,15 

  

  

  

Разом 

355,09 

178,59 

103,52 

51,09 

21,89 

  

9. Будівництво нових та реконструкція діючих готелів у м. Києві 

Кількість готелів 

39 

10 

11 

Будівництво та реконструкція 39 об'єктів готельного господарства

Серед них:
- 9 готелів кат. 5* на 2474 номерів;
- 13 готелів кат.4* на 2968 номерів;
- 15 готелів кат. 3* на 2238 номерів;
- 2 готелі кат. 2* на 115 номерів 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Кількість номерів 

7795 

690 

1174 

1887 

2264 

1780 

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

6072,22 

1692,4 

1820,4 

1366,5 

1076,2 

116,72 

Разом 

6072,22 

1692,4 

1820,4 

13663 

1076,2 

116,72 

Кількість гуртожитків 

.42 

  

12 

12 

12 

Реконструкція гуртожитків, що знаходяться на балансі вищих навчальних закладів м. Києва, державної форми власності з урахуванням можливості їх використання для розселення гостей чемпіонату 2012 року з футболу (окремий додаток) 

Міністерство освіти і науки України 

Державний бюджет 

200,0 

  

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

Місцевий 

  

  

  

  

  

  

Кількість додаткових місць (тис. місць) 

15,0 

  

4,5 

4,5 

4,5 

1,5 

Інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

200,0 

  

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

Разом за завданням 9, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

200,0 

  

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

6072,22 

1692,4 

1820,4 

1366,5 

1076,2 

116,72 

Разом 

6272,22 

1692,4 

1870,4 

1416,5 

1126,2 

166,72 

10. Будівництво і реконструкція у м. Києві та на прилеглій території, у населених пунктах за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів об'єктів необхідної інфраструктури 

Кількість інфоматів, шт. 

70 

70 

  

  

  

  

Встановлення 70 інфоматів на станціях метрополітену для оперативного відтворення інформації про перебіг чемпіонату та задоволення інших інформаційних потреб 

Головне управління з питань внутрішньої політики 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

3,5 

  

3,5 

  

  

  

Разом 

33 

  

3,5 

  

  

  

Кількість, шт. 

20 

  

20 

  

  

  

Організація роботи 20 пересувних мобільних інформаційних відеоцентрів з великим екраном (автобусів) у кожному районі м. Києва 

Головне управління з питань внутрішньої політики 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

3,0 

  

3,0 

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

3,0 

  

3,0 

  

  

  

Разом за завданням 10, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

3,0 

  

3,0 

  

  

  

Інші 

3,5 

  

3,5 

  

  

  

Разом 

6,5 

  

63 

  

  

  

11. Створення та розбудова інформаційної туристичної інфраструктури (в т. ч. доступу до Інтернету, системи GPS - орієнтування) ум. Києві та на прилеглій території, розроблення спеціальних туристичних маршрутів, забезпечення випуску сувенірної продукції з національною символікою і символікою зарубіжних країн, путівників, карт, виконаних різними мовами,та їх продажу, створення у місті інформаційних центрів 

Забезпеченість номенклатурою, тис. од. 

500 

80 

90 

100 

110 

120 

Рекламно-інформаційна друкована та сувенірна продукція про туристичні можливості міста 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

15,0 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

Інші 

4,5 

0,6 

0,75 

0,9 

1,05 

1,2 

Разом 

19,5 

2,6 

3,25 

3,9 

4,55 

5,2 

Кількість стендів, од. 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

Встановлення інформаційних стендів 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

5,6 

0,4 

0,76 

1,12 

1,48 

1,84 

Інші 

1,68 

0,12 

0,23 

0,34 

0,44 

0,55 

Разом 

7,28 

0,52 

0,99 

1,46 

1,92 

239 

Кількість терміналів, од. 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

Встановлення туристичних терміналів 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

3,5 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

Інші 

1,1 

0,22 

0,22 

0,22 

0,22 

0,22 

Разом 

4,6 

0,92 

0,92 

0,92 

0,92 

0,92 

Кількість підготовлених фахівців, осіб 

1950 

350 

350 

415 

415 

420 

Підготовка фахівців туристичного супроводу 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

0,44 

0,08 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

Разом 

0,44 

0,08 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

Кіоски, шт. 

20 

  

Здійснити комплекс заходів по облаштуванню у місцях проживання гостей Євро-2012 кіосків з продажу сувенірної та подарункової продукції та пунктів по наданню побутових послуг 

Головне управління з питань торгівлі та побуту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

5,0 

1,0 

1,0 

1,5 

1,5 

  

Разом 

5,0 

1,0 

1,0 

1,5 

1,5 

  

Довідник, тираж 

14000 

  

  

4500 

4500 

5000 

Випустити довідники підприємств ресторанного господарства з характеристикою послуг, що надаються, адресами їх розміщення, контактними телефонами тощо, в тому числі на іноземних мовах 

Головне управління з питань торгівлі та побуту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

1,3 

0,2 

0,3 

0,2 

  

0,6 

Разом 

13 

0,2 

03 

0,2 

  

0,6 

Намети, шт. 

35 

  

  

15 

15 

Розробити та виготовити нестандартне торговельне обладнання для облаштування виїзної торговельної мережі 

Головне управління з питань торгівлі та побуту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

4,5 

  

  

0,5 

2,0 

2,0 

Разом 

4,5 

  

  

0,5 

2,0 

2,0 

Довідник, тираж 

10500 

  

  

  

5250 

5250. 

Розробити та видати путівник-довідник англійською та іншими іноземними мовами з переліком найбільших та найпопулярніших торговельних закладів міста 

Головне управління з питань торгівлі та побуту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

1,0 

  

  

  

0,5 

0,5 

Разом 

1,0 

  

  

  

0,5 

0,5 

Кількість, осіб 

2300 

  

250 

250 

1100 

700 

Провести перепідготовку продавців та працівників ресторанного бізнесу, що будуть працювати в кіосках у готелях та здійснювати реалізацію сувенірної та подарункової продукції для туристів 

Головне управління з питань торгівлі та побуту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

0,4 

  

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Разом 

0,4 

  

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Провести перепідготовку продавців та працівників ресторанного бізнесу, офіціантів підприємств ресторанного господарства, включених до довідника-путівника кращих закладів ресторанного господарства, рекомендованих для відвідування гостями Євро-2012 

Головне управління з питань торгівлі та побуту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

5,4 

  

0,1 

2,1 

2,8 

0,4 

Разом 

5,4 

  

0,1 

2,1 

2,8 

0,4 

Комплект одягу, шт. 

2700 

  

  

100 

1400 

1200 

Розробка закладами торгівлі та ресторанного господарства до фінальної частини чемпіонату Європи нового форменого 

Головне управління з питань торгівлі та побуту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

2,7 

  

  

0,1 

1,4 

1,2 

Разом 

2,7 

  

  

0,1 

1,4 

1,2 

Відділ чи магазин, од. 

10 

  

  

  

Відкриття у мікрорайонах проведення футбольних матчів невеликих магазинів по продажу сувенірної та подарункової продукції з тематикою Євро-2012 

Головне управління з питань торгівлі та побуту 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

1,0 

  

  

  

0,2 

0,8 

Разом 

1,0 

  

  

  

0,2 

0,8 

Разом за завданням 11, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

24,1 

3,1 

3,96 

4,82 

5,68 

6,54 

Інші 

29,02 

2.21 

2.79 

6,05 

10,3 

7,66 

Разом 

53,12 

5,32 

6,75 

10,87 

15,98 

14,2 

12. Створення системи надання екстреної медичної допомоги 

Кількість ліжок, од. 

500 

  

  

  

500 

  

Реконструкція з розширенням будівель Київської міської клінічної лікарні N 6 на просп. Комарова, 3 з перепрофілюванням її під лікарню швидкої медичної допомоги 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

Державний бюджет 

150,0 

  

75,0 

75,0 

  

  

Місцевий бюджет 

494,7 

1,5 

164,3 

160,8 

168,1 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

644,7 

1,5 

2393 

235,8 

168,1 

  

Кількість ліжок, од. 

250 

  

  

  

250 

  

Реконструкція з розширенням Київської міської клінічної лікарні N 17 у пров. Лабораторному, 20 з розташуванням підстанції швидкої медичної допомоги 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

142,0 

  

46,0 

50,0 

50,0 

  

Інші 

158,0 

  

50,0 

50,0 

58,0 

  

Разом 

300,0 

  

96,0 

100,0 

108,0 

  

Площа надбудови, кв. м 

994,0 

  

  

994, 0 

  

  

Реконструкція будівлі міської станції швидкої медичної допомоги на вул. Богдана Хмельницького, 37 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

6,85 

0,35 

2,5 

4,0 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

6,85 

035 

2,5 

4,0 

  

  

Потужність системи телефонного зв'язку, тис. дзвінків на добу 

10,0  

  

  

  

  

10,0  

Розвиток територіальної служби медицини катастроф та удосконалення системи надання екстреної медичної допомоги відповідно до вимог УЄФА 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

Державний бюджет 

Пропозиція до цільової програми 

  

  

  

  

  

Кількість телефонних апаратів-
комунікаторів, од. 

150 

  

  

  

  

150 

Місцевий бюджет 

31,1 

1,0 

10,6 

6,5 

6,5 

6,5 

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

31,1 

1,0 

10,6 

6,5 

6,5 

6,5 

Разом за завданням 12, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

150,0 

  

75,0 

75,0 

  

  

Місцевий бюджет 

674,65 

2,85 

223,4 

221,3 

220,6 

6.5 

Інші 

158,0 

  

50,0 

50,0 

58,0 

  

Разом 

982,65 

2,85 

348,4 

346,3 

278,6 

6,5 

13. Створення у м. Києві при медичних університетах клінік, які надаватимуть усі необхідні медичні послуги, забезпечивши найвищу якість цих послуг та їх повну доступність 

Медичний заклад (потужність уточнюється) 

  

  

  

  

  

  

Реконструкція корпусів міської клінічної лікарні N 14 під Київський міський центр крові на вул. Зоологічній, 3 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

301,7 

40,0 

261,7 

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

301,7 

40,0 

261,7 

  

  

  

Кількість ліжок, од. 

200 

  

  

  

200 

  

Реконструкція Київської міської клінічної лікарні N 18, бульвар Шевченка, 18 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

150,0 

2,5 

30,5 

50,0 

67,0 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

150,0 

23 

30,5 

50,0 

67,0 

  

Кількість ліжок, од. 

250 

  

  

  

250 

  

Реконструкція Київської міської клінічної лікарні N 16, вул. Рейтарська, 24 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

400,0 

6,47 

90,03 

150,0 

153,5 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

400,0 

6,47 

90,03 

150,0 

153,5 

  

Потужність моргу, розтинів на місяць 

3000 

  

  

  

3000 

  

Будівництво судово-медичного моргу Київського міського бюро судово-медичної експертизи на вул. Грінченка, 6/10 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

45,0 

0,5 

14,5 

15,0 

15,0 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

45,0 

0,5 

14,5 

15,0 

15,0 

  

  

Кількість серверів, од. 

5  

  

  

  

  

5  

Забезпечення медичним обладнанням та устаткуванням, комп'ютеризація та інформаційне забезпечення відповідно до вимог УЄФА 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Кількість комп'ютерів, од. 

1150 

  

  

  

  

1150 

Місцевий бюджет 

45,0 

5,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

45,0 

5,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

Разом за завданням 13, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

941,7 

54,47 

406,73 

225 

245,5 

10 

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

941,7 

54,47 

406,73 

225 

245,5 

10 

14. Забезпечення підготовки та перепідготовки у вищих навчальних закладах м. Києва працівників правоохоронних органів, сфери обслуговування, медичних працівників, стюардів і волонтерів, зокрема, вивчення ними двох-трьох іноземних мов 

Кількість підготовлених:  

 

  

  

 

  

  

Підготовка волонтерів та стюардів для обслуговування проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату 2012 року з футболу 

Головне управління освіти та науки 

Державний бюджет 

23,0 

  

  

10,0 

13,0 

  

волонтерів;  

12500 

  

2000 

4500 

4000  

2000 

  

  

  

  

  

  

  

стюардів;  

350  

  

  

150  

200 

  

Місцевий бюджет 

63,4 

  

12,0 

36,1 

8,7 

6,6 

лікарів;  

1000 

  

  

400 

600 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

працівників міліції 

5000 

  

  

2000 

3000 

  

Разом 

86,4 

  

12,0 

46,1 

21,7 

6,6 

Разом за завданням 14, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

23,0 

  

  

10,0 

13,0 

  

Місцевий бюджет 

63,4 

  

12,0 

36,1 

8,7 

6,6 

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

86,4 

  

12,0 

46,1 

21,7 

6,6 

15. Проведення робіт з реставрації та ремонту пам'яток архітектури національного та місцевого значення, будівель театрів, музеїв, національних заповідників, парків культури і відпочинку у м. Києві, відкриття художніх салонів, книгарень, тимчасових ярмарків народних промислів 

Кількість місць, од. 

354 

354 

  

  

  

  

Реконструкція будівлі Київського драматичного театру на Подолі Андріївській узвіз, 20 (А, Б) 

Головне управління культури і мистецтв 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

39,4 

39,4 

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

39,4 

39,4 

  

  

  

  

Кількість місць, од. 

194 

  

  

194 

  

  

Будівництво прибудови до Театру драми і комедії на Броварському проспекті, 25 

Головне управління культури і мистецтв 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

61,9 

0,5 

30,4 

31,0 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

61,9 

0,5 

30,4 

31,0 

  

  

Фонтан, од. 

  

  

  

  

Відтворення історичного фонтану "Іван" на Європейській площі 

Головне управління охорони культурної спадщини 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

2,0 

  

0,2 

1,8 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

2,0 

  

0.2 

1,8 

  

  

Брама, од. 

  

  

  

  

Реставрація Печорської брами із заміною скульптури Архістратига Михаїла 

Головне управління охорони культурної спадщини 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

4,0 

  

2,0 

2,0 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

4,0 

  

2,0 

2,0 

  

  

Фонтан, од. 

  

  

  

  

Відтворення історичного фонтану на Софійській площі 

Головне управління охорони культурної спадщини 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

2,0 

  

0.2 

1,8 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

2,0 

  

0,1 

1,8 

  

  

Фонтан, од. 

  

  

  

  

Відтворення історичного фонтану на площі Льва Толстого 

Головне управління охорони культурної спадщини 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

2,0 

  

0,2 

1,8 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

2,0 

  

0,2 

1,8 

  

  

Площа, га 

8,1 

5,8 

2,3 

  

  

  

Реконструкція меморіального парку "Бабин Яр" 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

10,2 

1,0 

9,2 

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

10,2 

1,0 

9,2 

  

  

  

Площа, га 

19,46 

8,34 

11,12 

  

  

  

Реконструкція парку Вічної слави 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

14,7 

7,37 

7,33 

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

14,7 

7,37 

7,33 

  

  

  

Площа, га 

10,8 

5,3 

5,5 

  

  

  

Реконструкція та благоустрій парку "Володимирська гірка" 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

38,35 

2,0 

36,35 

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

38,35 

2,0 

36,35 

  

  

  

Площа, га 

63,41 

6,8 

17,0 

24,7 

14,9 1 

  

Реконструкція парку "Нивки" 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

68,06 

0,4 

21,2 

29,0 

17,46 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

68,06 

0,4 

21,2 

29,0 

17,46 

  

Площа, га 

111,97 

111, 97 

  

  

  

  

Реконструкція парку Партизанської слави 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

6,46 

6,46 

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

6,46 

6,46 

  

  

  

  

  

Площа, га 

140,9 

28,3 

39,9 

39,9 

32,8 

  

Реконструкція парку ім. М. Т. Рильського 

Голосіївська районна у м. Києві державна адміністрація 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

107,39 

5,0 

40,0 

37,0 

25,39 

  

Інші 

2,0 

2,0 

  

  

  

  

Разом 

10939 

7,0 

40,0 

37,0 

25,39 

  

  

Площа, га 

500,0 

63,0 

152,5 

195,5 

89,0 

  

Розробка концепції та проекту створення науково-інформаційного комплексу ООН у м. Києві на території Наводницького парку 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

39,53 

0,15 

16,95 

15,43 

7,0 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

39,53 

0,15 

16,95 

15,43 

7,0 

  

Разом за завданням 15, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

395,99 

62,28 

164,03 

119,83 

49,85 

  

Інші 

2,0 

2,0 

  

  

  

  

Разом 

397,99 

64,28 

164,03 

119,83 

49,85 

  

16. Створення для вболівальників атмосфери футбольного свята в м. Києві 

тис. осіб 

15 

  

  

  

  

15 

Будівництво ландшафтного парку "Міжнародний молодіжний центр" 

Головне управління у справах сім'ї та молоді 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

2,0 

  

  

2,0 

  

  

Інші 

32,85 

16,0 

10.0 

6,85 

  

  

Разом 

34,85 

16,0 

10,0 

8,85 

  

  

тис. осіб 

  

  

  

  

Встановлення наметового містечка 

Головне управління у справах сім'ї та молоді 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

1,1 

  

  

  

  

1,1 

Інші 

0,9 

  

  

  

  

0,9 

Разом 

2,0 

  

  

  

  

2,0 

тис. осіб 

60,75 

5,25 

10,25 

10,25 

15,0 

20,0 

Створення Молодіжного інформаційно-комунікаційного центру 

Головне управління у справах сім'ї та молоді 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

26,0 

  

4,0 

5,0 

12,0 

5,0 

Інші 

17,02 

  

5,0 

5,0 

3,0 

4,02 

Разом 

43,02 

  

9,0 

10,0 

15,0 

9,02 

Кількість учасників заходу, тис. осіб 

240 

  

  

  

  

240 

Альтернативний молодіжний непрофесійний чемпіонат УЄФА ЄВРО-2012 

Головне управління у справах сім'ї та молоді 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

3,11 

  

  

  

1,0 

2,11 

Інші 

5,0 

  

  

  

2,0 

3,0 

Разом 

8,11 

  

  

  

3,0 

5,11 

Кількість учасників заходу, тис. осіб 

7800 

  

  

  

  

7800 

Проведення розважальних заходів для вболівальників між футбольними матчами 

Головне управління у справах сім'ї та молоді 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

13,33 

  

  

  

  

13,33 

Разом 

13,33 

  

  

  

  

13,33 

Разом за завданням 16, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

32,21 

  

4 

7 

13 

8,21 

Інші 

69,1 

16 

15 

11,85 

5 

21,25 

Разом 

101,31 

16 

19 

18,85 

18 

29,46 

17. Саночистка 

тис. м куб/рік 

500 

  

  

500 

  

  

Будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури ТЕЦ на відновлювальному паливі в м. Києві біля ТЕЦ-6 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

30,0 

2,5 

27,5 

  

  

  

Інші 

1764,0 

540,0 

680,0 

544,0 

  

  

Разом 

1794,0 

542,5 

707,5 

544,0 

  

  

тис. м куб/рік 

500 

  

  

  

500 

  

Будівництво сміттєпереробного заводу у Голосіївському районі 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

30,5 

0,5 

30,0 

  

  

  

Інші 

1767,5 

  

543,5 

680,0 

544,0 

  

Разом 

1798,0 

0,5 

5733 

680,0 

544,0 

  

Разом за завданням 17, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

60,5 

3,0 

57,5 

  

  

  

Інші 

3531,5 

540,0 

1223,5 

1224,0 

544,0 

  

Разом 

3592,0 

543,0 

1281,0 

1224,0 

544,0 

  

18. Водоканал 

Обсяг подачі питної води в міську розподільчу мережу (тис. м3 питної води на добу) 

1080 

  

  

  

1080 

  

Реконструкція Деснянської водопровідної станції 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

Пропозиція до цільової програми 

Місцевий бюджет 

650,0 

9.0 

324,5 

200,0 

116,5 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

650,0 

9,0 

324,5 

200,0 

116,5 

  

Обсяг подачі питної води в міську розподільчу мережу (тис. м3 питної води на добу) 

600 

  

  

  

600 

  

Реконструкція Дніпровської водопровідної станції 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

Пропозиція до цільової програми 

Місцевий бюджет 

625,0 

2,29 

290,08 

168,0 

164,63 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

625,0 

2,29 

290,08 

168,0 

164,63 

  

Пропускна спроможність каналізаційного колектора (тис. м3 стоків на добу) 

620 

  

620 

  

  

  

Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

Пропозиція до цільової програми 

Місцевий бюджет 

280,0 

120,0 

84,6 

54,6 

20,8 

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

280,0 

120,0 

84,6 

54,6 

20,8 

  

Пропускна спроможність каналізаційного колектора (тис. м3 стоків на добу) 

624 

  

  

  

624 

  

Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

Пропозиція до цільової програми 

Місцевий бюджет 

114,2 

41,0 

29,8 

43,4 

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

114,2 

41,0 

29,8 

43,4 

  

  

Обсяг очищення і випуску очищених стічних вод, (тис. м3 рідких відходів на Добу) 

600 у 2014 році 

  

  

  

  

  

Реконструкція споруд І черги Бортницької станції аерації 

Головне управління комунального господарства 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

1442,0 

372,6 

442,6 

318,4 

260,0 

48,4 

Разом 

1442,0 

372,6 

442,6 

318,4 

260,0 

48,4 

Разом за завданням 18, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

/669,2 

172,29 

728,98 

466 

301,93 

  

Інші 

1442 

372,6 

442,6 

318,4 

260,0 

48,4 

Разом 

3111,2 

544,89 

1171,6 

784,4 

561,93 

48,4 


 

Додаток 3 


Обсяги фінансування Міської цільової програми підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

  

Джерела фінансування 

Прогнозний обсяг фінансування ресурсів для виконання завдань, млн. грн. 

Усього 

в тому числі за роками: 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

У межах Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (постанова КМУ N 1295 від 31.10.2007 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу") 

Державний бюджет 

3032,27 

718,73 

1076,89 

643,74 

542,91 

50,00 

Прогнозні розрахунки 

Місцевий бюджет 

19130,93 

3361,73 

6020,14 

4968,10 

4390,42 

390,54 

Інші 

18397,04 

5524,07 

5073,45 

4646,03 

2956,16 

197,33 

  

Разом 

40560,24 

9604,53 

12170,48 

10257,87 

7889,49 

637,87 

Крім того, пропозиції до додаткового фінансування за рахунок внесення змін до інших державних цільових програм 

Державний бюджет 

12900,95 

2442,87 

3554,7 

3094,06 

3327,22 

86,6 


 

Додаток 4 


Перелік об'єктів по м. Києву,
де замовниками визначені інші міністерства та відомства (Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1295)

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела 

Прогнозний обсяг фінансування ресурсів для виконання завдань, млн. грн. 

Усього 

За роками 

фінансування 

Усього 

в тому числі за роками  

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

Будівництво нових та реконструкція існуючих стадіонів для проведення. матчів чемпіонату 

Потужність (тис. глядачів) 

77,0 

  

  

77,0 

  

  

Реконструкція стадіону НСК "Олімпійський" 

Мінсім'я-
молодьспорт 

Державний бюджет 

1500,0 

300,0 

600.0 

600,0 

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

1500,0 

300,0 

600,0 

600,0 

  

  

Разом за завданням 1, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

1500,0 

300,0 

600,0 

600,0 

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

1500,0 

300,0 

600,0 

600,0 

  

  

Будівництво нових або конструкція діючих стадіонів для забезпечення тренувань команд-
учасниць чемпіонату 

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр" 

Мінсім'я-
молодьспорт 

Державний бюджет 

50,0 

  

  

25,0 

25,0 

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

50,0 

  

  

25,0 

25,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція навчально-
тренувальної бази "Відрадне" дитячо-юнацької спортивної школи ВАТ "Футбольний клуб "Динамо" Київ" 

Інвестор 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

42,0 

  

21,0 

21,0 

  

  

Разом 

42,0 

  

21,0 

21,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реконструкція стадіону ЗАТ "Оболонь" 

інвестор 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

9,0 

3,0 

3,0 

3,0 

  

  

Разом 

9,0 

3,0 

3,0 

3,0 

  

  

Разом за завданням 2, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

50 

  

  

25 

25 

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

51 

3 

24 

24 

  

  

Разом 

101 

3 

24 

49 

25 

  

7. Будівництво, реконструкція, ремонт за європейськими стандартами автомобільних доріг загального користування, а також за спеціальними туристичними маршрутами 

  

  

  

  

  

  

  

Велика кільцева автомобільна дорога навколо м. Києва (149 кілометрів) (перекладка мереж від Гостомельського шосе до вул. Богатирської) 

Укравтодор Київська міська державна адміністрація 

Державний бюджет 

596,0 

104,0 

104,0 

147,0 

241,0 

  

Місцевий бюджет 

21,2 

2,0 

19,2 

  

  

  

Інші 

15820 

1000,0 

1000,0 

1400,0 

2300,0 

10120 

Разом 

16437,2 

1112,0 

1117,2 

1547,0 

2541,0 

10120 

  

  

  

  

  

  

  

  

Будівництво залізнично-
автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві 

Мінтранс-
зв'язок Інвестор 

Державний бюджет * 

4000 

1400 

650 

650 

650 

650 

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

1757 

720 

413 

208 

208 

208 

Разом 

5757 

2120 

1063 

858 

585 

858 

____________
* - 2000 млн. грн.- кошти спеціального фонду державного бюджету, що спрямовуються на розвиток автомобільного господарства. В тому числі залучення кредитних коштів під гарантію Уряду; 2000 млн. грн. - субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Києва на виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю - місто - герой Київ" 

Разом за завданням 7, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

4596 

1504 

754 

797 

891 

650 

Місцевий бюджет 

21,2 

2,0 

19,2 

  

  

  

Інші 

17577 

1720 

1413 

1608 

2508 

10328 

Разом 

22194,2 

3232 

2180,2 

2405 

3399 

10978 

9. Будівництво та реконструкція, ремонт залізниць у напрямку 

  

  

  

  

  

  

  

Будівництво технічної станції "Дарниця" 

Мінтранс-
зв'язку Укрзалізниця 

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

2000,0 

40,0 

360,0 

800,0 

800,0 

  

Разом 

2000,0 

40,0 

360,0 

800,0 

800,0 

  

Разом за завданням 9, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

2000,0 

40,0 

360,0 

800,0 

800,0 

  

Разом 

2000,0 

40,0 

360,0 

800,0 

800,0 

  

10. Будівництво, реконструкція, ремонт аеропорту у м. Києві 

м. Київ 

1050 пас./год. 

  

  

  

  

  

Розвиток Міжнародного аеропорту "Бориспіль" 

Мінтранс-
зв'язку Інвестор 

Державний бюджет 

356,6 

15,4 

191,3 

124,8 

25,1 

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

3224,9 

655,8 

1122,5 

848,7 

597,9 

  

Разом: 

3581,5 

671,2 

1313,8 

973,5 

623,0 

  

Разом за завданням 10, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

356,6 

15,4 

191,3 

124,8 

25,1 

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

3224,9 

655,8 

1122,5 

848,7 

597,9 

  

Разом 

3581,5 

671,2 

1313,8 

973,5 

623,0 

  

11. Будівництво нових та реконструкція діючих готелів у м. Києві 

Кількість гуртожитків 

  

  

  

  

  

Реконструкція гуртожитків Національного університету фізичного виховання і спорту (м. Київ) 

Мінсім'я-
молодьспорт 

Державний бюджет 

23,1 

  

8,0 

7,1 

8,0 

  

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

23,1 

  

8,0 

7,1 

8,0 

  

Кількість гуртожитків 

42 

  

12 

12 

12 

Реконструкція гуртожитків, що знаходяться на балансі вищих навчальних закладів м. Києва 

МОН 

Державний бюджет 

200,0 

  

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Кількість додаткових місць (тис.місць) 

15,0 

  

4,5 

4,5 

4,5 

1,5 

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

200,0 

  

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

Разом за завданням 11, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний бюджет 

223,1 

  

58,0 

57,1 

58,0 

50,0 

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

223,1 

  

58,0 

57,1 

58,0 

50,0 

18. Створення у м. Києві при медичних університетах клінік, які надаватимуть усі необхідні медичні послуги, забезпечивши найвищу якість цих послуг та їх повну доступність 

Медичний заклад (5000 м2, 300 лікарняних ліжок) 

  

  

  

  

  

  

Будівництво клініки Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця у м. Києві 

МОЗ 

Державний бюджет 

30,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

30,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

Разом за завданням 18, у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний 

30,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

Місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

30,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Державний 

6755,7 

1825,4 

1609,3 

1609,9 

1005,1 

706 

Місцевий бюджет 

21,2 

2,0 

19,2 

  

  

  

Інші 

22852,9 

2418,8 

2919,5 

3280,7 

3905,9 

10328 

Разом 

29629,8 

4252,2 

4542 

4890,6 

4911 

11034 


 

Додаток 5  


Пропозиції Київської міської державної адміністрації до державних цільових програм

Державні цільові програми Назва програми, підстава для виконання 

Державний замовник 

Пропозиції КМДА щодо включення об'єктів до державних цільових програм 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування 

Прогнозний обсяг фінансування ресурсів для виконання завдань, млн. грн. 

Усього 

в тому числі за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

21. Державна програма розвитку міського електротранспорту на 2007 - 2015 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 року N 1855 

Міністерство з питань житлово-
комунального господарства
 

Придбання обладнання та рухомого складу 

Мінжитло-
комунгосп 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

125,00 

29,00 

29,00 

29,00 

19,00 

19,00 

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

1811,0 

395,50 

395,50 

395,50 

395,50 

229,00 

30. Державна програма будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006 - 2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року N 257 

Міністерство транспорту та зв'язку 

Придбання обладнання та рухомого складу метрополітену 

Мінтранс 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

241,60 

27,00 

81,40 

133,20 

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

2562,75 

440,00 

632,50 

428,75 

1061,50 

  

Куренівсько-Червоноармійська лінія 

  

  

  

  

  

  

Дільниця ст. "Либідська" - ст. Виставковий центр" 

Мінтранс 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

288,05 

151,55 

68,25 

68,25 

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

806,68 

601,83 

95,00 

109,85 

  

  

Другий вихід на ст. "Республіканський стадіон" 

Мінтранс 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

Не передбачено 

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

80,0 

  

  

40,0 

40,0 

  

Подільсько-Вигурівська лінія 

  

  

  

  

  

  

  

Дільниця ст. Глибочицька" - ст. "Райдужна" з відгалуженням на станцію "Проспект Ватутіна" 

Мінтранс 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

1004,30 

450,00 

304,30 

250,00 

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

3614,79 

500,0 

1000,00 

1050,00 

1064,79 

  

Лівобережна лінія 

  

  

  

  

  

  

  

Дільниця ст. "Вулиця Милославська" - ст. "Проспект Ватутіна" з електродепо "Троєщина" 

Мінтранс 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

231,10 

90,90 

81,70 

58,50 

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

1652,00 

300,00 

450,00 

450,00 

452,00 

  

Святошинсько-Броварська лінія 

  

  

  

  

  

  

  

Другий вхід на ст. "Вокзальна" 

Мінтранс 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

64,50 

7,00 

57,50 

  

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

279,33 

57,02 

165,00 

57,31 

  

  

Сирецько-Печерська лінія 

  

  

  

  

  

  

  

Будівництво додаткових пасажирських переходів між станціями "Театральна" - "Золоті ворота" 

Мінтранс 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

Не передбачено 

  

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

23,0 

  

  

8,0 

15,0 

  

Підвищення рівня експлуатаційної надійності основних засобів метрополітену та безпеки пасажирів 

Мінтранс 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

8,40 

7,65 

0,25 

0,50 

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

29,4 

13,25 

3,70 

8,15 

4,30 

  

42. Комплексна програма збереження об'єктів Національного заповідника "Софія Київська" на 2003 - 2010 роки
постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року N 624 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва 

Об'єкти заповідника "Софія Київська": павільйон "Золоті Ворота", Брама Заборовського, Андріївська церква 

Мінбуд 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

Не визначено 

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

80,00 

16,00 

16,00 

16,00 

16,00 

16,00 

70. Загальнодержавна програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004 - 2010 роки
Закон України від 20 квітня 2004 року N 1692-IV 

Міністерство культури і туризму, інші центральні органи виконавчої влади 

Відтворення дзвіниці Кирилівського монастиря 

Мінкультури 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

Не визначено 

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

35,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

Ремонтно-реставраційні роботи на Миколаївському костьолі 

Мінкультури 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

Не визначено 

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

100,00 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

Музеєфікація фундаментів Десятинної церкви 

Мінкультури 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

Не визначено 

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

100,00 

2,90 

24,00 

24,00 

24,00 

25,10 

Відтворення церкви Іллі Пророка біля залізничного вокзалу 

Мінкультури 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

Не визначено 

  

  

  

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

60,00 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

7. Загальнодержавна програма "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки
Закон України від 3 березня 2005 року N 2455-IV 

Міністерство з питань житлово-комунального господарства 

Реконструкція Деснянської водопровідної станції 

Мінжитло-
комунгосп 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

Не визначено 

  

  

  

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

650,00 

5,00 

327,50 

200,00 

117,50 

  

Реконструкція Дніпровської водопровідної станції 

Мінжитло-
комунгосп 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

Не визначено 

  

  

  

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

625,00 

0,37 

292,00 

168,00 

164,63 

  

84. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води
Постанова Верховної Ради України від 27 лютого 1997 року 123/97-ВР 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Державний комітет по водному господарству 

Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора 

Мінжитло-
комунгосп 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

Не визначено 

Державний бюджет (пропозиції 

280,00 

60,00 

80,00 

70,00 

70,00 

  

Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора 

Мінжитло-
комунгосп 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

Не визначено 

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

81,00 

12,00 

23,00 

23,00 

23,00 

  

56. Державна програма створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року
постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2007 року N 1290 

Міністерство охорони здоров'я 

Розвиток територіальної служби медицини катастроф та удосконалення системи надання екстреної медичної допомоги відповідно по вимог УЄФА 

МОЗ 

Державний бюджет (згідно з ДЦП) 

Не визначено 

  

  

Державний бюджет (пропозиції КМДА) 

31,00 

  

11,50 

6,50 

6,50 

6,50 


 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий