КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 8 липня 2010 року N 1192/4630

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від 14.05.2010 N 07/4-245вих-10 на рішення Київської міської ради від 25.03.2010 N 551/3989 "Про поновлення договору оренди земельної ділянки приватному підприємству "РАЙДУГА" для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудовано-прибудованим торговельним комплексом та підземним паркінгом на вул. Малишка, 9-а у Дніпровському районі м. Києва"

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 14.05.2010 N 07/4-245вих-10 на рішення Київської міської ради від 25.03.2010 N 551/3989 "Про поновлення договору оренди земельної ділянки приватному підприємству "РАЙДУГА" для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудовано-прибудованим торговельним комплексом та підземним паркінгом на вул. Малишка, 9-а у Дніпровському районі м. Києва", Київська міська рада вважає неможливим його задоволення в зв'язку із тим, що вказане рішення прийняте в порядку, встановленому законодавством України, за результатами розгляду листа-звернення приватного підприємства "РАЙДУГА" від 22.07.2009 N 28799 про поновлення договору оренди земельної ділянки на вул. Малишка, 9-а у Дніпровському районі м. Києва, відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі".

Опротестовуване рішення Київської міської ради не порушує вимог статті 123 Земельного кодексу України з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 123 Земельного кодексу України надання у користування земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

Рішенням Київської міської ради від 25.03.2010 N 551/3989 поновлено на 10 років з 18.01.2010 договір оренди земельної ділянки площею 0,451 га на вул. Малишка, 9-а у Дніпровському районі м. Києва від 17.01.2005 N 66-6-00220, укладений між Київською міською радою та приватним підприємством "РАЙДУГА" на підставі пункту 72 рішення Київської міської ради від 15.07.2004 N 419/1829 "Про надання та вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею".

Оскільки опротестовуваним рішенням Київської міської ради цільове призначення земельної ділянки на вул. Малишка, 9-а у Дніпровському районі м. Києва не змінювалось, межі земельної ділянки були встановленні в натурі (на місцевості) відповідно до договору оренди земельної ділянки від 17.01.2005 N 66-6-00220, то проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не потрібно розробляти та погоджувати з районним (міським) органом із земельних ресурсів, містобудування та архітектури, природоохоронним та санітарно-епідеміологічним органами, органом охорони культурної спадщини.

Разом з тим відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" після закінчення терміну, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки відповідно до умов договору, має за інших рівних умов переважне право на поновлення договору.

У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення терміну договору оренди, то за відсутності письмових заперечень орендодавця протягом одного місяця після закінчення терміну договору він підлягає поновленню на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Письмове заперечення здійснюється листом-повідомленням.

Київською міською радою протягом одного місяця після закінчення терміну договору оренди земельної ділянки від 17.01.2005 N 66-6-00220 приватному підприємству "РАЙДУГА" не надсилалося письмове заперечення щодо поновлення договору оренди земельної ділянки.

Натомість приватне підприємство "РАЙДУГА" листом від 22.07.2009 N 28799 повідомляло Київську міську раду про те, що ним розроблено та погоджено проект будівництва на спірній земельній ділянці, проведені експертизи, отримано дозвіл на проведення будівельних робіт, тобто вказувало на продовження освоєння земельної ділянки.

Крім того, частиною другою статті 16 Закону України "Про оренду землі" встановлено, що укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування - орендодавця, ухваленого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

Відповідно до частини другої статті 33 Закону України "Про оренду землі" у разі поновлення договору оренди землі на новий термін його умови можуть бути змінені за згодою сторін.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про оренду землі" однією з істотних умов договору оренди землі є термін дії договору оренди.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 25.03.2010 N 551/3989 "Про поновлення договору оренди земельної ділянки приватному підприємству "РАЙДУГА" для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудовано-прибудованим торговельним комплексом та підземним паркінгом на вул. Малишка, 9-а у Дніпровському районі м. Києва", надала свою згоду на зміну умов договору, а саме: на збільшення терміну дії договору оренди земельної ділянки з 5 на 10 років.

Отже, Київська міська рада, приймаючи рішення від 25.03.2010 N 551/3989 "Про поновлення договору оренди земельної ділянки приватному підприємству "РАЙДУГА" для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудовано-прибудованим торговельним комплексом та підземним паркінгом на вул. Малишка, 9-а у Дніпровському районі м. Києва", діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 9 та пунктом 12 перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 15, 16, 33 Закону України "Про оренду землі", статтею 21 Закону України "Про прокуратуру", Київська міська рада вирішила:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва від 14.05.2010 N 07/4-245вих-10 на рішення Київської міської ради від 25.03.2010 N 551/3989 "Про поновлення договору оренди земельної ділянки приватному підприємству "РАЙДУГА" для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудовано-прибудованим торговельним комплексом та підземним паркінгом на вул. Малишка, 9-а у Дніпровському районі м. Києва".

2. Доручити заступнику міського голови - секретарю Київради про результати розгляду протесту повідомити заступнику прокурора міста Києва в установленому порядку.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький