КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 15 липня 2010 року N 1266/4704

Про затвердження Міської цільової програми по профілактиці захворювання населення на ВІЛ-інфекцію та подолання епідемії на 2010 - 2013 роки

Відповідно до частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 109 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини другої статті 16 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закону України від 19.02.2009 N 1026-VI "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки", наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006 N 367 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання", рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму по профілактиці захворювання населення на ВІЛ-інфекцію та подолання епідемії на 2010 - 2013 роки згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Забезпечити виконання Міської цільової програми по профілактиці захворювання населення на ВІЛ-інфекцію та подолання епідемії на 2010 - 2013 роки.

2.2. Встановити, що Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є відповідальним за виконання Міської цільової програми по профілактиці захворювання населення на ВІЛ-інфекцію та подолання епідемії на 2010 - 2013 роки.

2.3. Головним управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які є виконавцями Міської цільової програми по профілактиці захворювання населення на ВІЛ-інфекцію та подолання епідемії на 2010 - 2013 роки, забезпечити її реалізацію в межах загальних асигнувань бюджету міста Києва на 2010 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток
до рішення Київради
15.07.2010 N 1266/4704 


Міська цільова програма по профілактиці захворювання населення на ВІЛ-інфекцію та подолання епідемії на 2010 - 2013 роки

Міська цільова програма по профілактиці захворювання населення на ВІЛ-інфекцію та подолання епідемії на 2010 - 2013 роки розробляється на підставі діючого законодавства у галузі охорони здоров'я населення, Закону України від 19 лютого 2009 року N 1026-VI "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки" та побудована на принципах дотримання етапності відносно до попередньої Міської комплексної міжгалузевої програми по запобіганню поширенню ВІЛ-інфекції в м. Києві, забезпеченню допомоги та лікування людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, на 2006 - 2008 роки.

При плануванні заходів враховані вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 106 "Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм", Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм та звітності про їх виконання (затверджені наказом Мінекономіки від 04.12.2006 N 367) та рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві".

Загальна частина

Наявний досвід подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, як і світовий досвід в цілому, свідчать, що подальше поширення захворювання, викликаного ВІЛ-інфекцією, призводить до зменшення тривалості життя, зростання обсягу медичних послуг, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків з державного бюджету та збільшує навантаження на місцеві бюджети. У зв'язку з тим, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих є особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни та створює загрозу національній безпеці.

За повідомленням МОЗ України, не дивлячись на те, що за останні роки збільшились державні асигнування на боротьбу з ВІЛ/СНІДом, поки не вдалось подолати невідповідність між фінансуванням і потребами в ньому, що є основною перешкодою на шляху приборкання розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі і для забезпечення ефективної стратегії догляду, підтримки і лікування хворих.

За даними офіційної статистики, станом на 1 січня 2010 року в Україні зареєстровано понад 161 тисяча ВІЛ-інфікованих громадян, у т. ч. 31,2 тисячі хворих на СНІД, з яких 17,8 тисячі померли. Оцінний показник поширеності ВІЛ-інфекції серед дорослого населення є одним з найвищих в європейському регіоні і становить 1,63 відсотка. Основною причиною поширення ВІЛ-інфекції залишається вживання ін'єкційних наркотиків.

Столичний регіон, як і раніше, є одним з найбільш уражених епідемією ВІЛ/СНІДу і посідає відповідно 7-е рангове місце серед інших регіонів України по поширеності ВІЛ-інфекції.

Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію щорічно зростає та становив у 2009 році 40,0 (Україна - 43,2) на 100 тис. населення: вперше зареєстровано та взято під нагляд 1094 особи, з них 270 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями; встановлено діагноз вперше в житті 20 дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями. Порівняно з 2008 роком темп приросту даного показника дещо знизився з +7,8 % до - 14,5 % (Україна + 5,7 %).

Станом на 01 січня 2010 року загальна кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які перебувають під диспансерним наглядом в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, становить 6847 осіб, в т. ч. 542 дитини, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, з яких 131 мають встановлений діагноз.

Кількість вперше виявлених випадків СНІД за останній рік збільшилась на 9,2 %: з 345 випадків за 2008 рік до 376 за 2009 рік. Захворюваність на СНІД складає 13,8 на 100 тис. населення проти 12,8 у 2008 році.

З діагнозом СНІД на обліку перебувають 915 хворих, з них 39 дітей. Показники поширеності ВІЛ-інфекції та СНІД в 2009 році становили 249,8 (Україна - 220,9) та 33,4 (Україна - 25,8) на 100 тис. населення відповідно. Померла за рік від причин, обумовлених СНІДом, 181 особа. Показник смертності становить 6,6 на 100 тис. населення.

Відповідно до чинної нормативної бази України офіційній реєстрації, а також диспансерному нагляду досі підлягають лише ті особи, які пройшли клінічне обстеження та у яких за його результатами може бути встановлено клінічний діагноз та з'ясовано імовірний шлях інфікування. Тому, враховуючи наявну епідемічну ситуацію в Україні в цілому, вкрай потрібно вносити відповідні зміни до чинного законодавства в частині реєстрації випадків ВІЛ-інфекції за результатами медогляду.

Враховуючи розрахунки експертів ВООЗ щодо оцінки реальної кількості ВІЛ-інфікованих осіб в Україні, яка набагато перевищує офіційні дані, слід розцінювати з позитивного боку більш високий темп приросту показника захворюваності населення на ВІЛ-інфекцію, який свідчитиме про активне виявлення хворих серед населення та охоплення їх диспансерним спостереженням. З огляду на це, слід очікувати прогнозоване закономірне збільшення у найближчі роки таких ключових показників як захворюваність та поширеність ВІЛ-інфекції в регіоні. На сьогодні переважну більшість серед виявлених ВІЛ-інфікованих осіб (за винятком вагітних жінок) становлять особи, які вже тривалий час є носіями ВІЛ. Це є однією з особливостей розвитку епідемії, що слід враховувати при плануванні заходів на наступний період.

На сьогодні епідемічний процес має суттєві зміни за гендерною ознакою, які характеризуються поступовим збільшенням кількості жінок серед виявлених ВІЛ-інфікованих осіб, що є прогнозованим та закономірним явищем у розвитку епідемії за рахунок прискорення передачі ВІЛ статевим шляхом серед сексуально активного прошарку населення. Одне з підтверджень тому - постійне виявлення ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, які мають ранні стадії захворювання.

Структура шляхів інфікування ВІЛ в м. Києві у 2009 році була такою: парентеральний (переважно при введенні наркотичних речовин ін'єкційним шляхом) - 45,5 % (Україна - 50,1 %), статевий (переважно гетеросексуальний) - 29,7 % (Україна - 31,9 %), частка, яку складали діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, - 24,8 % (Україна - 15,2 %).

Якщо у 1997 році серед 511 ВІЛ-інфікованих осіб було лише 79 жінок (16 %), то у 2009 році серед усіх 853 дорослих ВІЛ-інфікованих, взятих на облік, зареєстровано 324 жінки (37,91 %), більшість з яких інфіковані статевим шляхом. Серед вказаних жінок 74,7 % мають вік від 25 до 49 років. Та якщо порівняти співвідношення кількості жінок вікової групи 18 - 24 років до аналогічної групи юнаків, то жінки в цій віковій групі в 3,5 раза частіше виявляються ВІЛ-інфікованими: 73 проти 22.

За результатами серомоніторингу слід відмітити, що позитивним фактом є постійне збільшення кількості обстежень осіб, які відносяться до уразливих щодо інфікування ВІЛ груп, при чому залишається досить високим відсоток позитивних результатів при обстеженні споживачів ін'єкційних наркотиків (32,6 %) та осіб, які мали гетеросексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими (19,1 %).

Дані офіційної статистики не дозволяють чітко визначити рух епідемічного процесу у середовищі споживачів ін'єкційних наркотиків, проте окремі показники можуть опосередковано свідчити про наявність позитивних зрушень. Насамперед, це стала тенденція щодо зниження показників захворюваності на вірусний гепатит В серед споживачів ін'єкційних наркотиків (далі в тексті - СІН). Якщо використання зараженого ін'єкційного інструментарію визначено основним шляхом передачі ВІЛ серед СІН, то широкомасштабне впровадження профілактичних програм за стратегією зменшення шкоди дозволяє щороку вилучати з обігу сотні тисяч використаних шприців поряд із впровадженням різних форм профілактичної роботи у цільових групах ризику.

За даними проведених у 2008 році досліджень Центру соціальних та маркетингових досліджень "Соціс" спільно з Українським медичним та моніторинговим центром з алкоголю та наркотиків МОЗ України визначено регіональну оцінку чисельності груп ризику. Ці дані є підґрунтям для визначення обсягу та конкретних напрямків роботи, розробки заходів та планів їх реалізації з наступним моніторингом ефективності виконання.

За оцінками експертів у 2008 році кількість споживачів ін'єкційних наркотиків (СІН) у м. Києві становила 38000 осіб. Якщо врахувати, що у 2008 році профілактичними заходами було охоплено 15005 СІН, то показник охоплення послугами становить 39,5 % від оціночної кількості. При поступовому посиленні профілактичної роботи та досягненні рівня охоплення послугами не менше 60 % представників даної групи ризику, за час реалізації Програми можна очікувати досягнення реальних позитивних зрушень в епідеміологічній ситуації до кінця 2013 року.

Іншою, не менш важливою для профілактичної роботи групою ризику щодо поширення ВІЛ-інфекції є особи, які надають платні сексуальні послуги (ЖКС - жінки, які залучені до комерційного сексу). Оцінена кількість у м. Києві становить 6800 осіб, з яких у 2008 році було охоплено послугами 1049, що становить 15,4 % від оціночної кількості. Такий показник є вкрай замалим для такого мегаполісу як Київ, проте слід зазначити, що ця група населення є досить закритою для доступу організацій, що здійснюють профілактичну роботу, хоча за останні роки завдяки діяльності неурядових ВІЛ-сервісних організацій та фінансовій підтримці великих донорських організацій вдалося суттєво покращити ситуацію, наблизивши профілактичні послуги безпосередньо до середовища ЖКС (мобільні амбулаторії, залучення волонтерів тощо). Планується до кінця 2013 року підвищити рівень доступності для ЖКС профілактичних програм та комплексних медико-соціальних послуг та забезпечити охоплення профілактикою не менше 60 % представників цієї групи.

Частка охоплених профілактичними заходами чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками (ЧСЧ), за даними узагальнених звітів, у 2008 році становила 37,2 % при рекомендованій регіональній оцінці кількості ЧСЧ у м. Києві близько 14000 осіб. Упродовж останніх п'яти років завдяки активному громадському руху та масштабним медіа-кампаніям вдалося розпочати реалізацію комплексної профілактичної роботи у середовищі ЧСЧ. Оптимальним рівнем охоплення ЧСЧ профілактичними програмами визначено 60 %. Таким чином, при консолідації та координації зусиль державних установ та неурядових громадських організацій до 2013 року можна забезпечити налагодження сталої профілактичної роботи, що призведе з часом до зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції у середовищі ЧСЧ.

У рамках програм за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією проводяться добровільне консультування та скринінг-діагностика ВІЛ-інфекції та сифілісу серед представників найуразливіших до ВІЛ груп населення: споживачів ін'єкційних наркотиків, осіб, які надають платні сексуальні послуги, чоловіків, які практикують секс з чоловіками. Особи з позитивними результатами експрес-тестів перенаправляються для встановлення діагнозу та подальшого лікування до Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом та шкірно-венерологічних диспансерів міста.

Небезпечна ситуація щодо поширеності ВІЛ-інфекції виявлена у середовищі дітей. У 2008 році вперше у Києві проведено масштабне дослідження серед найбільш проблемної категорії громадян - дітей вулиці. Це дозволило реально оцінити рівень поширеності ВІЛ-інфекції у цій групі. Питома вага отриманих позитивних результатів сягнула 19 % (обстежено 311 дітей, з них 58 - інфіковані ВІЛ). За оцінкою Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді бездоглядні діти та підлітки є однією з найбільш вразливих категорій громадян до інфікування ВІЛ та недоступних для впровадження профілактичних програм, що стало поштовхом для пошуку нових шляхів роботи та розробки комплексу заходів, спрямованих на цю цільову групу населення.

Впродовж останніх трьох років у м. Києві активувались заходи із проведення інформаційно-просвітницької роботи, що дозволило суттєво збільшити кількість звернень населення до кабінетів довіри з приводу консультування та добровільного обстеження на ВІЛ-інфекцію, що є суттєвим позитивним зрушенням для наявної досить складної епідемічної ситуації. Реорганізація системи охорони здоров'я в столиці дозволила втілити в життя наболіле питання щодо розширення мережі кабінетів довіри, яких на сьогодні в місті функціонує 6, в тому числі 4 з них підпорядковані Київському міському центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Співвідношення кількості кабінетів довіри до чисельності населення становить: 1 до 1450 тис. населення.

Порівняно з 2005 роком кількість звернень до кабінетів довіри збільшилась з 1,5 тисячі на місяць до 4-х тисяч, що дозволяє поступово збільшувати кількість виявлених та взятих на диспансерний облік хворих на ВІЛ/СНІД. Забезпечення доступності консультативно-діагностичних послуг населенню залишається одним з пріоритетних напрямків діяльності на період до 2013 року.

Ситуацію щодо розвитку епідемії в м. Києві, який є мегаполісом із населенням понад 2,5 млн. людей, неможливо оцінювати без урахування регіональних (районних) особливостей. Хоча випадки ВІЛ-інфекції/СНІДу реєструються у всіх адміністративних районах міста, однак, як свідчать статистичні дані, захворюваність на ВІЛ-інфекцію серед мешканців районів міста є нерівномірною.

Серед районів, в яких за останніми даними реєструються найвищі показники захворюваності населення на ВІЛ-інфекцію, слід зазначити Святошинський (44,3 на 100 тис. нас.); Подільський (43,7 на 100 тис. нас.); Деснянський (43,6 на 100 тис. нас.); Шевченківський (37,9 на 100 тис. нас.); Дніпровський (36,2 на 100 тис. нас.).

Виявлені тенденції на рівні адміністративних районів міста важливо оцінювати із урахуванням таких факторів впливу як: роль державних органів управління, рівень забезпеченості населення консультативно-діагностичними послугами та стан інформаційного забезпечення населення щодо наявних послуг. Тому, одним з оптимальних шляхів вирішення проблеми доступності послуг є відкриття у зазначених вище районах нових кабінетів довіри.

Рівень надання спеціалізованої медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД в м. Києві на сьогодні відповідає сучасним вимогам та оцінений позитивно як фахівцями МОЗ України, так і представниками міжнародних організацій. Потребує подальшого вдосконалення матеріально-технічна база служби лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу, що дозволить не лише в повному обсязі забезпечувати впровадження сучасних діагностичних методів, але й забезпечувати контроль якості лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Найважливішим компонентом лікувальної роботи є забезпечення хворих на ВІЛ/СНІД мешканців Києва високоактивною антиретровірусною терапією (ВААРТ). Завдяки впровадженню в Україні широкомасштабної програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією усі пацієнти, що мають показання, отримують у достатній кількості на безоплатній основі необхідні препарати. Станом на 01.01.2010 безкоштовним лікуванням забезпечені 1285 пацієнтів, з них 1203 дорослих та 82 дитини.

Забезпечення ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД лікарськими засобами для лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань здійснюється переважно в централізованому порядку з державного бюджету та в якості гуманітарної допомоги в рамках реалізації програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

За останні роки все частіше привертає увагу проблема поєднаної патології ВІЛ + туберкульоз як за частотою реєстрації випадків, так і за провідною роллю у смертності серед хворих на ВІЛ/СНІД. Упродовж 2009 року кожному п'ятому дорослому пацієнту, серед зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції, було встановлено діагноз ВІЛ + туберкульоз; дві третини зареєстрованих смертей серед хворих на СНІД були пов'язані з туберкульозом.

Якщо взяти до уваги темпи приросту показника захворюваності на СНІД, що є очікуваним з погляду на етапність епідемічного процесу ВІЛ-інфекції, стає зрозумілою реальна загроза щодо швидкого поширення туберкульозу як серед ВІЛ-інфікованих осіб, так і серед загального населення. Крім профілактичних заходів, необхідно прискорити рішення проблеми щодо відкриття спеціалізованого відділення для хворих на поєднану патологію ВІЛ + туберкульоз на базі одного з протитуберкульозних закладів, а також впровадження контрольованого лікування туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб.

За кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією з 2005 року у м. Києві впроваджується замісна підтримувальна терапія для осіб, які страждають на залежність від опіоїдних наркотиків. Станом на 01.01.2010 замісну підтримуючу терапію отримують 368 пацієнтів, з яких 226 осіб хворіють на ВІЛ-інфекцію.

Важливим важелем впливу на поширення ВІЛ-інфекції серед дітей є програма профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, яка впроваджується в м. Києві з 2001 року. Доступність якісної діагностики та стовідсоткове забезпечення лікарськими засобами, закупленими та наданими за кошти міжнародної донорської допомоги, дають відчутні позитивні результати навіть за умови притаманної частці молодих жінок девіантної поведінки (споживання наркотиків, безладне статеве життя, ігнорування елементарних заходів профілактики та медичних послуг). Показник передачі ВІЛ від матері до дитини вдалось знизити з 45,8 % станом на початок 2001 року до 2,7 % у 2008 році. Таким чином, один з найважливіших показників ефективності профілактичних програм у галузі протидії епідемії ВІЛ/СНІДу наближається до світових стандартів, який становить 0 - 1 %.

Для оптимізації профілактичних заходів щодо запобігання інфікуванню дитини від матері доречно вжити наступних заходів: більш активне спрямування чоловіків (сексуальних партнерів) на медичний огляд з метою встановлення ВІЛ-статусу та впровадження обов'язкового огляду нарколога із застосуванням поглибленого післятестового консультування вагітних жінок, інфікованих парентеральним шляхом. Серед 287 взятих у 2009 році під диспансерне спостереження ВІЛ-інфікованих вагітних жінок 24,7 % повідомили про вживання ін'єкційних наркотиків, у т. ч. 8,7 % продовжували вживання наркотиків під час вагітності.

Заходами попередньої Програми було передбачено посилення медико-соціальної роботи, спрямованої на зменшення негативного впливу епідемії на дітей, у т. ч. щодо запобігання соціальному сирітству серед дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, яких в столиці щомісяця народжується в середньому близько 25, включаючи іногородніх. За останні п'ять років ситуація відчутно змінилась в бік зменшення майже втричі випадків відмови батьків від народженої дитини. У 2009 році з 296 народжених у столиці ВІЛ-інфікованими матерями дітей упродовж першого року життя батьки відмовились від 13 дітей.

На сьогодні потребує вирішення проблема, яку не вдалось розв'язати за період реалізації попередньої Програми, - проблема стигматизації ВІЛ-позитивних дітей як тих, що виховуються в родинах, так і позбавлених батьківської опіки. У міському будинку дитини "Берізка" у спеціалізованому відділенні для ВІЛ-позитивних дітей, позбавлених батьківської опіки, перебувають 19 дітей, з яких 8 хворіють на ВІЛ-інфекцію. Низький рівень толерантності у суспільстві до ВІЛ-позитивних людей в цілому призводить до виникнення питань щодо можливості перебування ВІЛ-інфікованих дітей в організованих колективах та отримання якісної освіти.

У м. Києві налагоджена модель залучення неурядових організацій до вирішення проблем, які на сьогодні досі не фінансуються як із державного, так і з місцевого бюджетів. Основні завдання по здійсненню профілактичних заходів як первинної, так і вторинної профілактики, проведення заходів з догляду та підтримки осіб, які мають ВІЛ-статус, та близького оточення ВІЛ-позитивних осіб: забезпечення реалізації соціального супроводу ВІЛ-позитивних дітей, споживачів ін'єкційних наркотиків, інших представників уразливих груп населення за різними напрямками, особливо в напрямку прихильності до антиретровірусного лікування та замісної підтримуючої терапії.

Не дивлячись на певні успіхи у подоланні епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, ситуація у столиці, як і в цілому по Україні, залишається складною і кількість ВІЛ-інфікованих осіб невпинно збільшується. Незалежно від розвитку епідемічного процесу, слід враховувати фактори, які пов'язані з регіональними особливостями столиці. Активні міграційні процеси, у тому числі осіб, які потребують спеціалізованої допомоги у зв'язку із захворюванням на ВІЛ/СНІД, збільшуватимуть навантаження на медичну галузь та соціальні служби м. Києва. Зокрема, слід очікувати збільшення кількості осіб з числа інфікованих наприкінці 90-х років, які звертатимуться за медичною допомогу у зв'язку із розвиненням СНІДу, у тому числі із туберкульозом. Таку закономірність епідемії необхідно враховувати при плануванні обсягів бюджетних асигнувань для забезпечення лікування цієї категорії громадян.

Існуюча та прогнозована ситуація, пов'язана із епідемією ВІЛ-інфекції в столиці, потребує продовження реалізації координованих зусиль усіх відомств та закладів міста, а також відповідного фінансового забезпечення.

Актуальність розроблення цієї регіональної цільової Програми зумовлена необхідністю вдосконалення існуючої системи протидії епідемії, впровадження сучасних заходів та методів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції та забезпечення адекватних заходів, спрямованих на подолання наслідків епідемії у м. Києві.

Мета та завдання Програми

Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації шляхом отримання подальшого поширення ВІЛ-інфекції на території м. Києва, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації у регіоні державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, зменшення соціально-економічних наслідків епідемії шляхом координації здійснення комплексних заходів організаційного та практичного характеру.

Для реалізації поставленої мети передбачено вирішення наступних завдань:

- удосконалення регіональної системи управління заходами із забезпечення протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом посилення впливу органів місцевої влади, підвищення ролі об'єднань громадян у регіональній політиці, підготовки керівників та спеціалістів різних галузей з питань ВІЛ/СНІДу, запровадження системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених у м. Києві;

- розбудова ефективної системи забезпечення первинної профілактики ВІЛ-інфекції шляхом пропаганди здорового способу життя та активного інформування всіх прошарків населення з актуальних питань ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- вдосконалення профілактичної роботи серед найбільш вразливих до інфікування ВІЛ груп населення (споживачів ін'єкційних наркотиків, у тому числі за стратегією "зменшення шкоди"; осіб, які надають платні сексуальні послуги; чоловіків, які практикують секс з чоловіками; осіб, які утримуються в установах виконання покарань; звільнених від відбування покарань; мігрантів; безпритульних та бездомних громадян, передусім дітей, у тому числі із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах тощо) та здійснення епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією;

- реалізація заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції шляхом забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення, забезпечення профілактики внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ, насамперед, запобігання зараженню пацієнтів при медичних втручаннях, в тому числі при переливанні донорської крові та її компонентів;

- здійснення профілактичних заходів серед ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД шляхом недопущення реінфікування ВІЛ та профілактики поширення інших соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення ("позитивна профілактика"), забезпечення реалізації заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

- забезпечення гарантованого обсягу надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію та застосування сучасних методів діагностики ВІЛ-інфекції відповідно до існуючих стандартів, а саме: доступу до антиретровірусної терапії, профілактики та лікування опортуністичних інфекції, супутніх захворювань та забезпечення медико-соціального супроводу антиретровірусної терапії;

- розвиток системи надання медико-соціальної допомоги, реабілітації, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом;

- забезпечення підтримки та соціальної адаптації ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, ВІЛ-інфікованих дітей та дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями;

- удосконалення системи догляду та соціальної підтримки ВІЛ-інфікованих та членів їх родин шляхом застосування, сучасних моделей третинної профілактики в цільових визначених групах;

- розвиток системи надання паліативної допомоги тяжко хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інвалідам.

Строки реалізації Програми: 2010 - 2013 роки.

Програмою передбачено два етапи реалізації:

I етап: з 2010 року по 2011 рік.

II етап: з 2012 року по 2013 рік.

Система програмних завдань, заходів і показників

1. Вдосконалення регіональної системи управління заходами із забезпечення протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу у м. Києві. Для реалізації завдання Програмою передбачено:

- посилення впливу органів місцевої влади, перш за все за рахунок забезпечення ефективної діяльності Міської координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, орієнтованої на досягнення конкретних результатів;

- підвищення ролі об'єднань громадян у регіональній політиці за рахунок залучення їх до роботи у складі Міської координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції; підтримки неурядових організацій, діяльність яких спрямована на подолання епідемії ВІЛ/СНІДу, та розвиток партнерства у сфері боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, а також впровадження механізму залучення неурядових організацій до надання соціальних та інших послуг, пов'язаних із соціальним замовленням;

- підготовка керівників та спеціалістів різних галузей з питань ВІЛ/СНІДу; організація і проведення в м. Києві конференцій для молоді, працівників закладів освіти, медичних, соціальних працівників, держслужбовців за участю органів міської влади, впливових громадських українських та міжнародних недержавних організацій;

- створення системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених у м. Києві, включаючи аналіз використання фінансових та кадрових ресурсів; здійснення поточного, оперативного та ретроспективного аналізу розвитку епідемії, визначення особливостей розвитку епідемічного процесу на регіональному рівні із наступним інформуванням учасників реалізації Програми.

2. Розбудова ефективної системи забезпечення первинної профілактики ВІЛ-інфекції шляхом пропаганди здорового способу життя та активного інформування всіх прошарків населення з актуальних питань ВІЛ-інфекції/СНІДу, насамперед шляхів та методів запобігання інфікуванню ВІЛ та толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом. Для реалізації завдання Програмою передбачено наступне:

- інформування всіх прошарків населення з актуальних питань ВІЛ-інфекції/СНІДу через проведення роз'яснювальної роботи з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки із використанням соціальної реклами та висвітленням питань профілактики у ЗМІ;

- організація та проведення масових заходів, присвячених пропаганді здорового способу життя, профілактиці ВІЛ-інфекції та толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, у тому числі: проведення щорічного легкоатлетичного пробігу "Заради життя", заходів до Всесвітнього дня пам'яті померлих від СНІДу та Всесвітнього дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом; організація та залучення молоді до культурно-масових заходів, міських акцій, фестивалів, конкурсів, виставок, концертів, виступів творчих колективів тощо;

- розвиток системи інформування учасників освітнього процесу з проблем ВІЛ/СНІДу в системі загальної та спеціальної освіти, у тому числі: підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами (проведення модульних курсів, постійно діючих семінарів; залучення батьківської громади до активної участі у заходах; запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді "Профілактика ВІЛ-інфекції/ СНІДу"; організація ліцеїв здоров'я в школах, учбових закладах I - II рівня акредитації; підвищення кваліфікації працівників навчальних закладів з питань формування толерантного ставлення до дітей із ВІЛ/СНІДом; впровадження профілактичних програм з ВІЛ/СНІДу в навчально-виховних закладах для дітей із створенням "єдиного вікна" в розкладі занять щодо профілактики ВІЛ/СНІДу;

- впровадження комплексних профілактичних заходів з проблем ВІЛ/СНІДу в системі вищої освіти шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів серед студентів навчальних закладів I - IV рівня акредитації із активним залученням до реалізації профілактичних заходів у ВНЗ і ПТУ органів студентського самоврядування та волонтерів;

- впровадження програм профілактики ВІЛ-інфекції у сфері праці через інформування працюючого населення з питань профілактики ВІЛ-інфікування, соціальних та правових аспектів ВІЛ/СНІДу, забезпечення контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих, впровадження програм по формуванню у трудових колективах толерантності до людей, які живуть з ВІЛ.

3. Здійснення профілактичної роботи серед найбільш вразливих до інфікування ВІЛ груп населення. Заходами передбачено:

- здійснення епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією через постійний моніторинг поширення ВІЛ-інфекції серед найбільш вразливих до інфікування ВІЛ груп населення та проведення наглядових заходів з урахуванням епідеміологічної ситуації, проведення епідеміологічних досліджень та оцінки показників поширеності ВІЛ-інфекції у групах ризику;

- проведення профілактичної діяльності серед уразливих груп за рахунок коштів місцевого бюджету та міжнародної донорської допомоги;

- виділення медпрацівників закладів охорони здоров'я міста для проведення експрес-діагностики ВІЛ-інфекції та інших захворювань, які передаються статевим шляхом, консультування та надання базової медичної допомоги представникам уразливих груп населення на базі стаціонарних, вуличних, мобільних пунктів надання послуг неурядових організацій та, зокрема, мобільної гінекологічної клініки;

- профілактична робота у середовищі споживачів ін'єкційних наркотиків (СІН), у тому числі за стратегією "зменшення шкоди", а саме: забезпечення діяльності з обміну та утилізації шприців в усіх адміністративних районах міста шляхом забезпечення діяльності пунктів обміну шприців; розвиток реабілітаційних програм; розширення сфери застосування методу замісної підтримувальної терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування серед споживачів ін'єкційних наркотиків; забезпечення надання комплексних послуг з профілактики ВІЛ-інфікування у середовищі СІН, яке включає: консультування та тестування на ВІЛ та інфекції, що передаються статевим шляхом, забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту, інформаційних матеріалів тощо;

- підвищення рівня доступності до комплексних послуг з профілактики ВІЛ-інфікування особам, які надають платні сексуальні послуги;

- профілактична робота у середовищі чоловіків, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ) шляхом організації надання комплексної допомоги, у тому числі із використанням мобільних та стаціонарних пунктів надання профілактичних послуг (поширення презервативів, лубрикантів, інформаційних матеріалів профілактичного характеру та надання консультативної допомоги), проведення інформаційних заходів та забезпечення діяльності груп взаємодопомоги та комьюніті-центру;

- профілактична робота серед безпритульних та бездоглядних дітей та підлітків (ПГР) через налагодження роботи міської консультативної ради з питань профілактики ВІЛ серед дітей та підлітків груп ризику; запровадження постійно діючих сертифікованих семінарів для навчання членів мультидисциплінарних команд, у т. ч. представників НУО; забезпечення підготовки спеціалістів з ДКТ для роботи з ПГР; залучення та підготовку волонтерів для роботи за методикою "рівний - рівному"; реалізацію соціальних проектів щодо проведення культурно-просвітницьких заходів по профілактиці ВІЛ/СНІДу в навчально-виховних закладах для дітей та молоді м. Києва;

- зменшення ризику інфікування ВІЛ серед ув'язнених та тимчасово позбавлених волі осіб за рахунок надання комплексних медико-соціальних послуг з профілактики ВІЛ-інфекції, у тому числі: проведення безкоштовного лабораторного дослідження крові на антитіла до ВІЛ, інформаційного супроводу осіб, які готуються до звільнення, з питань профілактики та отримання спеціалізованої медичної допомоги, соціальних, та реабілітаційних послуг;

- впровадження профілактичних заходів з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції у середовищі бездомних громадян через розповсюдження соціальної реклами, друкованих інформаційних матеріалів, забезпечення безперешкодного доступу до ДКТ та безкоштовного розповсюдження засобів індивідуальної профілактики та гігієнічно-профілактичних засобів;

- забезпечення виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику з розширенням доступу до тестування на ВІЛ.

4. Забезпечення реалізації заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції. За даним напрямком діяльності передбачається:

- забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення шляхом розширення мережі кабінетів довіри, в яких надаватимуться послуги з добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію; застосування експрес-діагностики ВІЛ-інфекції серед уразливих груп населення; забезпечення доступу до ДКТ та тестування на ВІЛ засудженим та особам, взятим під варту; забезпечення своєчасного виявлення в ЛПЗ усіх рівнів надання медичної допомоги осіб, інфікованих ВІЛ та хворих з клінічними проявами СНІДу внаслідок прогресування ВІЛ-інфекції;

- забезпечення профілактики внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ через: здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності та соціальних служб; удосконалення програм по попередженню зараження пацієнтів при медичних втручаннях, в тому числі при переливанні донорської крові та її компонентів; посилення безпеки донорства шляхом проведення тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з метою запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров; проведення постконтактної профілактики при виникненні ризику професійного інфікування ВІЛ медпрацівників.

5. Здійснення профілактичних заходів серед ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. У рамках реалізації завдання передбачається наступне:

- забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання реінфікуванню ВІЛ та профілактику інших соціальне небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення ("позитивна профілактика"), що включає: організацію профілактичної та соціальної роботи з людьми, які знають, що вони інфіковані ВІЛ, у т. ч. через підтримку діяльності груп самодопомоги; забезпечення підтримки дискордантних пар та залучення їх до медико-соціальних проектів; організацію профілактичної роботи з людьми, які можуть бути інфікованими, але не проходили тестування на ВІЛ чи не мають офіційного підтвердження діагнозу (мотивація, підтримка, залучення до заходів тощо); забезпечення діяльності інформаційно-мотиваційних наркологічних приймалень;

- здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, а саме: забезпечення безперешкодного доступу вагітних жінок до консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію; забезпечення закладів охорони здоров'я тест-системами та витратними матеріалами для планового та ургентного обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію, у т. ч. при перериванні вагітності; забезпечення закладів охорони здоров'я антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини; забезпечення адаптованими молочними сумішами для штучного вигодування дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями; забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих вагітних, які вживають ін'єкційні наркотики, до замісної підтримувальної терапії; проведення профілактичної роботи щодо своєчасної диспансеризації та забезпечення підтримкою ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, які тимчасово мешкають у м. Києві, а також впровадження сучасних репродуктивних технологій для дискордантних по ВІЛ-статусу пар.

6. Забезпечення гарантованого обсягу надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію. Даний напрямок діяльності передбачає широкий комплекс заходів, серед яких головними є такі:

- забезпечення діагностики ВІЛ-інфекції: проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції та визначення імунного статусу хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (закупівля діагностичних тест-систем та витратних матеріалів для лабораторії Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом);

- забезпечення доступу до антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованих дорослих та дітей за умови безперервності терапії (за рахунок централізованої закупівлі препаратів);

- забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД: закупівля тест-систем (та витратних матеріалів) для визначення кількості CD4, діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань; забезпечення доступу до діагностики побічної дії антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих; визначення рівня вірусного навантаження у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та забезпечення діагностики ВІЛ-інфекції та опортуністичних захворювань методом полімеразної ланцюгової реакції (закупівля діагностичних тест-систем та витратних матеріалів); забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих; проведення внутрішньолабораторного та зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень.

- забезпечення профілактики та лікування опортуністичних захворювань (закупівля лікарських засобів), побудова функціональної моделі виявлення та надання кваліфікованої медичної допомоги хворим з коінфекцією ВІЛ + туберкульоз та оптимізація системи їх диспансерного спостереження;

- поступове розширення доступу до лікування вірусних гепатитів B і C за рахунок централізованої закупівлі лікарських засобів для хворих на ВІЛ-інфекцію;

- впровадження моделі надання інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін'єкційних наркотиків шляхом створення центру інтегрованих послуг та забезпечення його фінансування;

- забезпечення медико-соціального супроводження осіб, які отримують АРТ, з метою формування прихильності до лікування із залученням представників ВІЛ-сервісних неурядових організацій;

- удосконалення матеріально-технічної бази Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

7. Розвиток системи надання медико-соціальної допомоги, реабілітації, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом. Цей розділ Програми передбачає наступні заходи:

- забезпечення підтримки та соціальної адаптації ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, ВІЛ-інфікованих дітей та дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, шляхом: забезпечення комплексного підходу щодо запобігання випадкам соціального сирітства серед дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями; активного залучення НУО до створення груп взаємодопомоги на базі спеціалізованих ЛПЗ для забезпечення соціальної та психологічної підтримки ВІЛ-інфікованих жінок та народжених ними дітей; організації навчання з медико-соціальних питань та забезпечення підтримки сімей з дітьми з проблемами ВІЛ/СНІД; налагодження комплексної роботи по всиновленню, взяття під опіку дітей, від яких відмовились батьки, та створенню прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу; підготовки кандидатів в прийомні батьки для дітей з ВІЛ/СНІДом та організації соціального супроводу прийомних сімей з ВІЛ-позитивними дітьми, інформаційні кампанії щодо підвищення рівня толерантності до дітей з ВІЛ-позитивним статусом; покращення умов утримання дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, які залишились без батьківської опіки, дітей-сиріт та ВІЛ-інфікованих дітей та інвалідів; забезпечення організації відпочинку та оздоровлення дітей-сиріт та ВІЛ-інфікованих дітей, які залишились без батьківської опіки; вирішення питання перебування дітей з ВІЛ-позитивним статусом в організованих дитячих колективах та навчальних закладах (у тому числі інтернатного типу);

- удосконалення системи догляду та соціальної підтримки ВІЛ-інфікованих та членів їх родин шляхом застосування сучасних моделей третинної профілактики в цільових визначених групах, а саме: інформування населення про соціальні послуги для різних категорій дітей, молоді, сімей в контексті проблем ВІЛ/СНІДу, що надаються державними установами та громадськими організаціями; забезпечення діяльності у цілодобовому режимі соціальних формувань "Телефон Довіри", "Інформаційно-консультативна соціально-наркологічна приймальня"; організація надання психологічної допомоги ВІЛ-інфікованим та членам їх родин шляхом забезпечення діяльності комунальних установ "Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" та "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді"; забезпечення діяльності реабілітаційних центрів для нарко/алкозалежної молоді; створення та забезпечення діяльності на базі спеціалізованих закладів охорони здоров'я консультативних пунктів для надання у кризовому стані оперативної соціально-психологічної підтримки ВІЛ-інфікованим та членам їх родин;

- розвиток системи надання паліативної допомоги тяжкохворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інвалідам шляхом: забезпечення адресної допомоги (на дому) та соціального супроводу хворих на ВІЛ/СНІД (забезпечення ліками, продуктами харчування, гуманітарною допомогою тощо); впровадження паліативної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД в умовах хоспісу; забезпечення підтримки діяльності груп самодопомоги та взаємодопомоги людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, та членів їх сімей; створення мультидисциплінарних команд для здійснення соціально-медичного супроводу дітей та підлітків з встановленим ВІЛ-статусом, які перебувають в державних спеціалізованих установах, соціальних закладах, цілодобових та денних центрах громадських організацій; впровадження адаптованої для м. Києва моделі надання паліативної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД на базі КМЦ СНІДу.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми в необхідних обсягах передбачається здійснювати за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, інших джерел.

Загальний обсяг ресурсів на 2010 - 2013 роки становить 126578,86 тис. гривень, у тому числі:

- з державного бюджету - в обсягах, що передбачені Законом України N 1026-VI від 19.02.2009 "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки",

- бюджет м. Києва - 113280,26 тис. гривень,

- кошти інших джерел - 13298,60 тис. гривень.

Обсяг фінансування Програми може бути уточнено відповідно до складання проектів Державного та місцевого бюджетів України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету, а також доступності міжнародної донорської допомоги.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми, за умови адекватного фінансування та забезпечення виконання усіх визначених завдань відповідальними виконавцями, дасть змогу до 2014 року:

- забезпечити ефективне планування та більш ефективну відповідь на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу у регіоні;

- підвищити ефективність використання наявних ресурсів (фінансових, кадрових, матеріальних);

- побудувати ефективну систему забезпечення первинної профілактики ВІЛ-інфекції, а саме: 95 відсотків молодих чоловіків та жінок у віці 15 - 24 років матимуть доступ до інформації та профілактичних програм; 85 відсотків молодих людей віком 15 - 24 роки правильно визначатимуть шляхи запобігання статевій передачі ВІЛ-інфекції та знатимуть, як вона не передається; 90 відсотків молодих людей віком 15 - 24 роки використовуватимуть презерватив під час статевих контактів із непостійним статевим партнером;

- удосконалити систему добровільного консультування та тестування з метою діагностики хвороби на початкових стадіях;

- охопити медичними та соціальними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу щонайменше 60 відсотків представників груп ризику;

- досягти тенденції стабільного зниження кількості нових випадків ВІЛ-інфекції серед осіб, які вживають наркотичні речовини;

- збільшити кількість осіб, обстежених на ВІЛ;

- запобігти випадкам внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ;

- збільшити показники охоплення диспансерним наглядом ВІЛ-інфікованих осіб;

- досягти сталого зниження до двох відсотків від частки випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

- забезпечити у 100 відсотків дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, раннє виявлення випадків інфікування;

- зменшити рівень смертності серед ВІЛ-інфікованих на 20 відсотків (від рівня 2009 року);

- забезпечити не менш як 80 відсотків дорослих та 100 відсотків дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які потребують лікування, антиретровірусною терапією;

- забезпечити розвиток мережі спеціалізованих служб і закладів з надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим;

- забезпечити не менше 80 відсотків людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, послугами з догляду та підтримки.

У період виконання Програми очікується значне зниження негативних проявів, що уповільнюють демографічний і соціально-економічний розвиток.

Скорочення у тексті:

КМДА 

Київська міська державна адміністрація 

КМКР 

Київська міська координаційна рада з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу 

МРГ 

Міжсекторальна робоча група при Київській міській координаційній раді з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу 

ГУПРПП 

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва 

ГУОЗМЗ 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

ГУПВЗМІЗГ 

Головне управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю 

ГУОН 

Головне управління освіти і науки 

ГУФКС 

Головне управління по фізичній культурі та спорту 

ГУССМ 

Головне управління у справах сім'ї та молоді 

ГУСЗН 

Головне управління соціального захисту населення 

ГУКіМ 

Головне управління культури і мистецтв 

ГУПЗ 

Головне управління праці та зайнятості 

ГУПВП 

Головне управління з питань внутрішньої політики 

КМЦППК 

Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 

ССД 

Служба у справах дітей Київської міської державної адміністрації 

УДДУВП 

Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області 

КМЦ СНІДу 

Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

КМЦСССДМ 

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

КМЦЗ 

Київський міський центр здоров'я Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

КМЦК 

Київський міський центр крові Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

ВМіО 

Відділ моніторингу і оцінки заходів з протидії епідемії ВІЛ-інфекції (Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом Київської міської клінічної лікарні N 5) 

КМЦРПМ 

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

КМНЛ "Соціотерапія" 

Київська міська наркологічна лікарня "Соціотерапія" Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

КМЦПТД 

Київський міський центральний протитуберкульозний диспансер Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

КМТЛ N 1,
КМТЛ N 2 

Київська міська туберкульозна лікарня N 1, Київська міська туберкульозна лікарня N 2 Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення 

СЕС 

Санітарно-епідеміологічна служба м. Києва 

НУО 

Неурядові організації 

КМО ТЧХ 

Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України 

ВІЛ 

Вірус імунодефіциту людини 

СНІД 

Синдром набутого імунодефіциту 

ВБО 

Всеукраїнська благодійна організація 

ДНЗ 

Дошкільні навчальні заклади 

ЗНЗ 

Загальні навчальні заклади 


Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми профілактики захворювання населення на ВІЛ-інфекцію та подолання епідемії на 2010 - 2013 роки

N п/п 

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)
 

Перелік заходів Програми 

Строк виконання заходу 

Виконавці 

Джерела фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: 

Очікуваний
результат
 

2010 

2011 

2012 

2013 

I. 

Удосконалення регіональної системи управління заходами із забезпечення протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

  

  

  

місцевий бюджет 

  

794,60 

753,00 

811,00 

Забезпечено ефективне планування та забезпечено більш ефективну відповідь на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу у регіоні 

кошти інших джерел 

75,00 

150,0 

101,00 

75,00 

  

  

  

  

  

загалом 

75,00 

944,60 

854,00 

886,00 

  

1. 

Посилення впливу органів місцевої влади 

1.1. Забезпечення ефективної діяльності Міської координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, орієнтованої на досягнення конкретних результатів 

2010 - 2013 

КМКР 

без фінансування 

  

  

  

  

Проведено не менше 4-х засідань КМКР з напрацюванням відповідних доручень щодо реалізації заходів 

1.2. Розробка пропозицій щодо внесення змін до діючого законодавства з питань запобігання розповсюдженню захворювання на ВІЛ-інфекцію 

2010 - 2013 

КМКР,
ГУОЗМЗ,
ГУССМ,
КМЦСССДМ 

без фінансування 

  

  

  

  

Розроблено обґрунтовані пропозиції для внесення змін до діючого законодавства 

1.3. Забезпечення на регіональному рівні контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу 

2010 - 2013 

КМКР 

без фінансування 

  

  

  

  

Питання дотримання законодавства, розглянуті на засіданнях КМКР з прийняттям конкретних рішень 

1.4. Проведення щорічного моніторингу стану виконання Програми органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування 

2010 - 2013 

КМКР,
ГУПВЗМІЗГ 

  

  

  

  

  

Формування об'єктивних щорічних звітів та їх оприлюднення 

ГУОЗМЗ
(ВМіО) 

бюджет м. Києва 

  

52,0 

59,0 

137,0 

1.5. Забезпечення оприлюднення щорічних звітів про виконання Програми у муніципальних ЗМІ (газета "Хрещатик", газета "Вечірній Київ", газета "Здоров'я киян") та на веб-порталі КМДА 

2010 - 2013 

ГУПВЗМІЗГ
ГУОЗМЗ
(ВМіО) 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

  

2. 

Підвищення ролі об'єднань громадян у регіональній політиці 

2.1. Залучення представників НУО до роботи у складі КМКР та МРГ 

2010 - 2013 

КМКР,
МРГ,
НУО
(за згодою) 

без фінансування 

  

  

  

  

Збільшено кількість НУО, залучених до вирішення питань щодо забезпечення реалізації Програми (за даними звітів) 

2.2. Підтримка НУО, діяльність яких спрямована на подолання епідемії ВІЛ/СНІДу, та розвиток партнерства у сфері боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом 

2010 - 2013 

КМКР,
ГУОіН,
ГУССМ,
УДДУВП,
КМЦСССДМ,
ГУОЗМЗ,
НУО
(за згодою) 

без фінансування 

  

  

  

  

Забезпечено ефективне використання потенціалу міжнародних донорських, громадських та благодійних організацій 

2.3. Визначення пільг (у т. ч. щодо оплати оренди та комунальних послуг) для найбільш активних неурядових ВІЛ-сервісних організацій з метою заохочення до співпраці 

2010 - 2013 

КМКР 

без фінансування 

  

  

  

  

Визначено порядок надання пільг ВІЛ-сервісним НУО 

2.4. Впровадження механізму залучення НУО до надання соціальних та інших послуг, пов'язаних із соціальним замовленням 

2010 - 2013 

КМКР,
НУО
(за згодою) 

без фінансування 

  

  

  

  

НУО, залучені до надання соціальних та інших послуг, пов'язаних із соціальним замовленням 

3. 

Підготовка керівників та спеціалістів різних галузей з питань ВІЛ/СНІДу 

3.1. Підвищення рівня обізнаності з проблем ВІЛ/СНІДу осіб, які приймають керівні рішення (проведення постійно діючого триденного семінару з видачею свідоцтва, з роздачею методичних та наукових матеріалів, запрошенням спеціалістів) 

2011 - 2013 

КМЦППК,
ГУПРПП,
КМЦСССДМ 

бюджет м. Києва 

  

20,0 

20,0 

20,0 

Підготовлено 300 осіб. Не менше 50 % осіб, які приймають керівні рішення, обізнані з проблем ВІЛ/СНІДу 

3.2. Забезпечення комплексної підготовки спеціалістів різних галузей з питань первинної профілактики та антидискримінаційної політики 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ 

бюджет м. Києва 

  

100,0 

75,0 

50,0 

Підвищено рівень знань з питань первинної профілактики та антидискримінаційної політики (за даними моніторингу) 

ГУОЗМЗ
(КМЦЗ) 

бюджет м. Києва 

  

30,0 

30,0 

30,0 

3.3. Забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань профілактики та соціальної підтримки 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ 

бюджет м. Києва 

  

100,0 

75,0 

50,0 

Підготовлено 250 спеціалістів 

3.4. Організація та проведення медичних конференцій, семінарів, інструктажів з актуальних питань епідеміології, профілактики та лікування ВІЛ-інфекції для працівників охорони здоров'я 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ 

бюджет м. Києва 

  

10,0 

15,0 

15,0 

Підвищено рівень знань з питань ВІЛ/СНІДу (за даними програмного моніторингу) Охоплено навчанням 10 % медпрацівників (до 5 тис. осіб) 

3.5. Забезпечення навчання медпрацівників ЛПЗ з питань застосування в медичній практиці до- та післятестового консультування 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу,
НУО
(за згодою) 

бюджет м. Києва  

  

15,0 

20,0 

20,0 

Збільшено кількість та % працівників, які пройшли курс навчання з ДКТ (підготовлено 500 медпрацівників) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

3.6. Забезпечення навчання медпрацівників акушерсько-гінекологічних закладів з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу,
НУО (за згодою) 

бюджет м. Києва  

  

10,0 

15,0 

20,0 

Збільшено кількість та % працівників, які пройшли підготовку з питань ППВД (підготовлено 250 медпрацівників) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

3.7. Підвищення рівня поінформованості працівників регіональних ЗМІ з актуальних питань ВІЛ/СНІДу та особливостей щодо їх висвітлення 

2010 - 2013 

ГУПВЗМІЗГ,
КМЦСССДМ,
КМЦ СНІДу,
НУО
(за згодою) 

у межах поточного фінансування  

  

  

  

  

100 % регіональних друкованих ЗМІ (5), радіо- та телеканалів, працівники яких пройшли навчання з ціллю надання адекватної інформації з питань ВІЛ/СНІДу 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

3.8. Навчання соціальних працівників ВІЛ-сервісних організацій з актуальних питань ВІЛ/СНІДу 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ 

кошти інших джерел 

75,0 

100,0 

75,0 

75,0 

Підвищено рівень якості послуг (за даними спеціальних соціологічних досліджень) 

НУО (МЦ "СОЦІУМ-XXI"
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

3.9. Організація навчання працівників Служб у справах дітей КМДА, міського Притулку для дітей. Центру соціально-психологічної реабілітації дітей з питань профілактики ВІЛ/СНІДу і формування здорового способу життя серед дітей груп ризику та толерантності до ВІЛ-позитивних дітей 

2010 - 2013 

ССД 

бюджет м. Києва 

  

16,0 

16,0 

20,0 

Підвищено рівень знань з питань профілактики та толерантності (за даними програмного моніторингу) 100 % працівників охоплено навчанням з толерантності до ВІЛ-позитивних дітей 

3.10. Навчання для роботи з уразливими групами спеціалістів державного департаменту з питань виконання покарань, системи охорони здоров'я, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, неурядових організацій (у т. ч. з питань до- та післятестового консультування) 

2010 - 2013 

УДДУВП,
КМЦСССДМ,
ГУОЗМЗ,
НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Збільшено кількість працівників, які пройшли навчання; кількість та відсоток закладів, працівники яких пройшли навчання (за даними програмного моніторингу) Збільшено кількість та % працівників, які пройшли курс навчання з ДКТ 


3.11. Проведення інформаційних заходів, спрямованих на формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 


2010 - 2013 


ГУОЗМЗ,
УДДУВП,
ССД,
ГУПВЗМІЗГ,
ГУКіМ,
ГУОіН,
ГУФКС,
КМЦСССДМ,
КМЦ СНІДу,
НУО
(за згодою) 


бюджет м. Києва 


  


20,0 


30,0 


40,0 


Зменшення проявів дискримінації та стигматизації людей, інфікованих ВІЛ (за даними спеціальних соціологічних досліджень) 

кошти інших джерел 

  

 

 

 

3.12. Організація та проведення за міжгалузевим принципом загальноміських конференцій, семінарів, круглих столів з медико-соціальних проблем та правових питань, пов'язаних із ВІЛ/СНІДом 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ 

бюджет м. Києва 

  

80,0 

60,0 

40,0 

Забезпечено проведення не менше 1 заходу із заданої тематики. Напрацьовано пропозиції щодо покращення організації надання медико-соціальних послуг та забезпечення дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом 

3.13. Підвищення кваліфікації працівників ДНЗ, у т. ч. інтернатних закладів та шкіл /дитячих садків з питань ВІЛ (або забезпечення системи освіти всіх працівників ДНЗ з питань ВІЛ) 

2011 - 2013 

ГУОіН,
ГУОЗМЗ,
ВБО
"Громадська соціальна рада" 

бюджет м. Києва 

  

231,6 

251,0 

270,0 

Щорічно забезпечено підвищення кваліфікації 2000 працівників ДНЗ 

4. 

Створення системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених у м. Києві 

4.1. Створення та забезпечення діяльності відділу моніторингу та оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу КМЦ СНІДу 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
ГУОЗМЗ
(ВМіО) 

бюджет м. Києва 

  

10,0 

13,0 

25,0 

Створено ВМіО. Здійснюється оцінка ситуації, наявних умов та перешкод у реалізації певних дій (програм, проектів) 

4.2. Здійснення програмного моніторингу та організація проведення спеціальних досліджень (соціологічних, епідеміологічних тощо), у т. ч. у групах ризику 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ,
ГУОЗМЗ,
ГУОіН, КМЦ СНІДу,
НУО
(за згодою) 

бюджет м. Києва 

  

50,0 

50,0 

50,0 

Проведено моніторингові програмні дослідження. Визначено кроки, які необхідні, щоб створити належні умови та вирішити проблеми. Розроблено конкретні заходи (щорічно, включаючи кількісні показники результату та часові рамки) з врахуванням регіональної специфіки 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

4.3. Налагодження координації в роботі та забезпеченні діяльності державного та неурядового секторів 

2010 - 2013 

КМКР,
ГУОЗМЗ
(ВМіО),
НУО
(за згодою) 

без фінансування 

  

  

  

  

Підвищено ефективність використання наявних ресурсів (фінансових, кадрових, матеріальних) 

4.4. Удосконалення роботи з електронними базами обліку щодо налагодження сучасних форм накопичення, обміну та зберігання інформації про ВІЛ-інфікованих осіб в системі охорони здоров'я 

2011 - 2013 

КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

100,0 

50,0 

24,0 

Створено електронну базу обліку ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД 

4.5. Здійснення поточного, оперативного та ретроспективного аналізу розвитку епідемії, визначення особливостей розвитку епідемічного процесу на регіональному рівні із наступним інформуванням учасників реалізації Програми 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ
(ВМіО),
КМЦ СНІДу 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Проведено об'єктивну оцінку епідемічної ситуації. Надано рекомендації щодо планування профілактичних заходів. Підготовлено та розповсюджено інформаційний бюлетень (2 у рік) 

4.6. Інформування усіх виконавців Програми про хід виконання заходів та з проблематичних питань, пов'язаних із розвитком епідемії ВІЛ-інфекції 

2010 - 2013 

КМКР,
ГУПВЗМІЗГ,
ГУОЗМЗ
(ВМіО) 

без фінансування 

  

  

  

  

Результати моніторингових програмних досліджень використано при плануванні діяльності 

II. 

Розбудова ефективної системи забезпечення первинної профілактики ВІЛ-інфекції 

  

  

  

бюджет м. Києва 

  

4486,50 

5175,80 

6333,50 

95 % молодих чоловіків та жінок у віці 15 - 24 роки мають доступ до інформації та профілактичних програм; 85 % молодих людей віком 15 - 24 роки правильно визначають шляхи запобігання статевій передачі ВІЛ-інфекції та знають, як вона не передається; 90 % повідомили про використання презерватива під час статевих контактів із непостійним статевим партнером (віком 15 - 24 роки) 

кошти інших джерел 

222,90 

246,30 

268,70 

288,20 

  

  

  

  

  

загалом 

222,90 

4732,80 

5444,50 

6621,70 

  

1. 

Інформування населення з актуальних питань ВІЛ-інфекції/ СНІДу 

1.1. Створення та забезпечення діяльності експертної комісії з розробки концепції соціальної реклами та профілактичної роботи у сфері протидії ВІЛ/СНІДу профільними спеціалістами 

2010 - 2013 

ГУССМ,
КМЦСССДМ,
ГУОЗМЗ, ГУОіН,
ГУПВП,
КМЦ СНІДу,
НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

156,9 

176,3 

195,7 

215,2 

Створено експертну комісію. Розроблено концепцію соціальної реклами і профілактичної роботи серед дітей та молоді столиці та запроваджено її реалізацію 

1.2. Систематичне проведення радіо- і телепередач з висвітлення проблем, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією/ СНІДом 

2011 - 2013 

ГУПВЗМІЗГ,
ГУССМ,
КМЦССДМ
ГУОЗМЗ 

бюджет м. Києва 

  

243,0 

265,0 

303,0 

Збільшено кількість ефірного часу для висвітлення проблем ВІЛ/СНІДу (за даними звітів) 

1.3. Розробка та створення інформаційно-просвітницьких матеріалів, зовнішньої соціальної реклами та поліграфічної продукції щодо профілактики захворювання населення на ВІЛ-інфекцію та пропаганди здорового способу життя 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ
ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу,
ГУКіМ, 

бюджет м. Києва 

  

220,0 

260,0 

300,0 

Не менше 70 % киян отримають доступ до інформації 

ГУОіН 

бюджет м. Києва 

  

70,0 

80,0 

90,0 

До 40 % дітей та молоді буде охоплено послугою 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.4. Розробка, виготовлення та тестування тематичних інформаційних матеріалів:
- буклети
- відеоролики
- аудіоролики
- плакати (міський транспорт, бігборди) 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ 

бюджет м. Києва 

  

200,0 

250,0 

250,0 

Виготовлено та розповсюджено 25 видів продукції загальним накладом 1200 тис. примірників. 

ГУОЗМЗ
(КМЦЗ) 

бюджет м. Києва 

  

205,0 

205,0 

205,0 

ГУССМ 

бюджет м. Києва 

  

765,0 

1160,0 

1643,0 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Виготовлено та розповсюджено 61 вид продукції соціальної реклами 

1.5. Розміщення тематичних матеріалів в електронних засобах масової інформації, Інтернеті 

2011 - 2013 

ГУОЗМЗ
(КМЦЗ) 

бюджет м. Києва 

  

3,0 

3,0 

3,0 

Збільшено рівень поінформованості населення (за даними моніторингових досліджень) 

1.6. Розміщення матеріалів (соціальна реклама) з профілактики ВІЛ-інфекції у засобах зовнішньої реклами, реклами у громадському транспорті 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ,
ГУОЗМЗ,
ГУПВП,
ГУОіН,
КМЦ СНІДу,
НУО
(за згодою) 

бюджет м. Києва  

  

  

  

  

Збільшено кількість розміщених інформаційних матеріалів (за даними звітів). Збільшено рівень та покращено якість рекламної продукції (за даними спеціальних соціологічних досліджень) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.7. Проведення тематичних заходів з профілактики ВІЛ-інфікування серед населення 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ 

бюджет м. Києва 

  

100,0 

125,0 

150,0 

60 % дітей та молоді мають доступ до профілактичної інформації 

ГУССМ,
ГУОіН,
ГУОЗМЗ 

бюджет м. Києва 

  

100,0 

110,0 

120,0 

1.8. Проведення тематичних показів хронікально-
документальних фільмів (соціальна реклама) у кінотеатрах міста 

2010 - 2013 

ГУКіМ 

в межах поточного фінансування  

  

  

  

  

Збільшено кількість тематичних показів (за даними звітів) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.9. Забезпечення комплектування книжкових фондів навчальними посібниками, науково-популярною літературою з питань формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ/СНІДу 

2010 - 2013 

ГУКіМ 

в межах поточного фінансування  

  

  

  

  

Укомплектовано всі книжкові фонди (за даними звітів) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.10. Налагодження (на рівні первинної медико-санітарної допомоги) системи інформування жінок репродуктивного віку щодо шляхів інфікування ВІЛ, засобів профілактики, консультативно-
діагностичних послуг та з питань ВІЛ/СНІДу 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ
(КМЦЗ),
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

30,0 

15,0 

15,0 

95 % жінок репродуктивного віку мають доступ до інформації 

1.11. Організація конкурсу соціальних проектів щодо проведення культурно-
просвітницьких заходів по профілактиці ВІЛ/СНІДу для дітей та молоді м. Києва 

2011 - 2013 

ГУССМ 

бюджет м. Києва 

  

80,0 

90,0 

100,0 

Організовано та проведено щорічний конкурс соціальних проектів 

1.12. Реалізація соціального проекту - переможця конкурсу щодо проведення культурно-
просвітницьких заходів по профілактиці ВІЛ/СНІДу дітей та молоді м. Києва 

2011 - 2013 

ГУССМ,ГУОіН,
КМКР,
КМСССДМ,
ГУОЗМЗ 

бюджет м. Києва 

  

900,0 

1000,0 

1400,0 

Реалізація 5 - 15 проектів на рік. Не менше 30 % дітей та молоді обізнані з питань профілактики ВІЛ/СНІДу (за даними спеціальних соціологічних досліджень) 

2. 

Організація та проведення масових заходів, присвячених пропаганді здорового способу життя, профілактиці ВІЛ-інфекції та толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом 

2.1. Організація та проведення щорічного легкоатлетичного пробігу "Заради життя". Створення міжгалузевої робочої групи із залученням неурядових організацій для підготовки заходів до реалізації 

2011 - 2013 

ГУФКС,
ГУОЗМЗ,
ГУОіН,
КМЦССДМ,
НУО
(за згодою) 

бюджет м. Києва 

  

80,0 

95,0 

110,0 

Створено МРГ та проведено пробіг. Збільшено кількість учасників пробігу (за даними звітів). Збільшено кількість залучених до акції НУО 

ГУССМ 

бюджет м. Києва 

  

30,0 

40,0 

50,0 

2.2. Організація та залучення молоді до культурно-масових заходів, міських акцій, фестивалів, конкурсів, виставок, концертів, виступів творчих колективів 

2011 - 2013 

ГУССМ,
КМЦССДМ,
ГУКіМ,
ГУОіН,
ГУОЗМЗ 

бюджет м. Києва 

  

370,0 

400,0 

450,0 

Проведення не менше 1 фестивалю та 2 загальноміських акцій на рік. Збільшення кількості річних заходів (за даними звітів). Збільшення частки молоді, залученої до проведення заходів 

2.3. Проведення заходів до Всесвітнього дня пам'яті померлих від СНІДу 

2010 - 2013
(травень) 

КМЦСССДМ,
ГУФКС,
ГУОіН,
РДА,
ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу,
КМНКЛ
"Соціотерапія",
КМО ТЧХ,
НУО
(за згодою) 

бюджет м. Києва 

  

40,0 

25,0 

25,0 

Залучено не менше 40 організацій. Охоплено заходами 100 тис. осіб 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

2.4. Проведення заходів до Всесвітнього дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом 

2010 - 2013
(листопад - грудень) 

КМЦСССДМ,
ГУФКС,
ГУОіН,
РДА,
ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу,
КМНКЛ
"Соціотерапія",
КМО ТЧХ,
НУО
(за згодою) 

бюджет м. Києва  

  

40,0 

25,0 

25,0 

Залучено не менше 40 організацій. Охоплено заходами 100 тис. осіб 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

3. 

Розвиток системи інформування учасників освітнього процесу з проблем ВІЛ/СНІДу в системі загальної та спеціальної освіти 

3.1. Підготовка педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, забезпечення їх сучасними інформаційно-
методичними матеріалами (проведення модульних курсів, постійно діючих семінарів) 

2011 - 2013 

ГУОіН 

бюджет м. Києва 

  

25,0 

25,0 

25,0 

90 % шкіл (усіх форм навчання), які мають підготовлених вчителів з профілактики ВІЛ/СНІДу і які проводили таке навчання протягом року. Заходами охоплено не менше 50 % педагогічних працівників ЗНЗ 

3.2. Залучення батьківської громади до активної участі у заходах, спрямованих на профілактику інфікування ВІЛ серед дітей та підлітків, подолання стигматизації людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом 

2010 - 2013 

ГУОіН,
НУО
(за згодою) 

без фінансування 

  

  

  

  

Збільшено рівень поінформованості батьків з профілактичних питань; рівень толерантності до дітей з ВІЛ не менше 50 % (за даними спеціальних соціологічних досліджень) 

3.3. Проведення інформаційно-
просвітницьких заходів профілактичної тематики для учнів та вихователів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

2011 - 2013 

ГУОіН 

бюджет м. Києва 

  

45,0 

45,0 

50,0 

70 % учасників навчально-виховного процесу інформовані з питань здорового способу життя (за даними програмного моніторингу) Збільшено кількість заходів та осіб, охоплених заходами (за даними звітів) 

3.4. Забезпечення тиражування та розповсюдження інформаційно-
просвітницьких матеріалів з профілактики ВІЛ-інфекції в ЗНЗ 

2011 - 2013 

ГУОіН 

бюджет м. Києва 

  

60,0 

60,0 

60,0 

Підготовлено 10 видів продукції та розповсюджено 120 тис. примірників 

3.5. Інформування батьків дітей, що навчаються в ЗНЗ, щодо карти послуг з проблем, пов'язаних із ВІЛ/СНІДом 

2010 - 2013 

ГУОіН, 

без фінансування 

  

  

  

  

Збільшено рівень поінформованості батьків щодо наявності послуг (за даними спеціальних соціологічних досліджень) 

3.6. Підготовка працівників шкіл-інтернатів міста з питань цілодобового утримання дітей з ВІЛ-інфекцією 

2011 - 2013 

ГУОіН,
ГУОЗМЗ,
КМЦСССДМ 

бюджет м. Києва 

  

15,0 

15,0 

15,0 

100 % шкіл-інтернатів мають працівників, які пройшли підготовку. Заходами охоплено 80 % працівників 

3.7. Організація ліцеїв здоров'я в школах, учбових закладах I - II рівня акредитації 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ
(КМЦЗ) 

бюджет м. Києва 

  

15,0 

15,0 

15,0 

У 75 % учбових закладів організовано ліцеї здоров'я 

3.8. Підготовка та методичний супровід тренерів з питань формування у педагогічного персоналу толерантного ставлення до дітей із ВІЛ/СНІДом на рівні дошкільних навчальних закладів 

2010 - 2013 

ГУОіН, 

бюджет м. Києва 

  

63,5 

45,8 

49,5 

У 2009 році підготовлено 30 тренерів на рівні дошкільних навчальних закладів. Забезпечено супервізію. Проведено 100 тренінгів 

НУО (ВБО "Громадська соціальна рада"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

3.9. Підвищення кваліфікації працівників дошкільних навчальних та інтернатних закладів з питань формування толерантного ставлення до дітей із ВІЛ/СНІДом 

2010 - 2013 

ГУОіН, 

бюджет м. Києва  

  

231,6 

251,0 

270,0 

Заходами охоплено 2000 працівників ДНЗ (щорічно). Підвищено рівень толерантності до дітей з ВІЛ (за даними програмного моніторингу) на рівні дошкільних навчальних закладів 

НУО
(ВБО
"Громадська соціальна рада"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

3.10. Підготовка та методичний супровід тренерів з питань формування у педагогічних працівників толерантного ставлення до дітей із ВІЛ/СНІДом на рівні молодших класів ЗНЗ, у т. ч. інтернатного типу 

2010 - 2013 

ГУОіН, 

бюджет м. Києва 

  

70,4 

50,9 

64,8 

У 2009 році підготовлено 30 тренерів на рівні молодших класів ЗНЗ. Забезпечено супервізію.
Проведено 100 тренінгів 

НУО
(ВБО "Громадська соціальна рада"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

3.11. Підвищення кваліфікації учителів молодших класів ЗНЗ та інтернатних закладів з питань формування толерантного ставлення до дітей із ВІЛ /СНІДом 

2010 - 2013 

ГУОіН, 

бюджет м. Києва  

  

240,0 

260,1 

280,2 

Заходами охоплено 2000 працівників (щорічно). Підвищено рівень толерантності до дітей з ВІЛ (за даними програмного моніторингу) на рівні молодших класів ЗНЗ 

НУО (ВБО
"Громадська
соціальна
Рада"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

3.12. Впровадження профілактичних програм з ВІЛ/СНІДу у навчально-виховних закладах для дітей 

2010 - 2013 

ГУОіН,
ССН 

бюджет м. Києва 

  

8,0 

8,0 

10,0 

У 100 % навчально-виховних закладів впроваджено профілактичні програми. Підвищено рівень поінформованості дітей з питань ВІЛ/СНІДу (за даними спеціальних соціологічних досліджень) 

4. 

Профілактичні заходи з проблем ВІЛ/СНІДу в системі вищої освіти 

4.1. Проведення інформаційно-
просвітницьких заходів серед студентів навчальних закладів I - IV рівня акредитації 

2010 - 2013 

ГУССМ,
КМЦССДМ
ГУОЗМЗ 

бюджет м. Києва 

  

87,0 

92,0 

95,0 

Проведено 110 заходів, якими охоплено не менше 1500 осіб 

КМО ТЧХ 

кошти інших джерел 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

4.2. Створення мережі тематичних інформаційних стендів у ВНЗ і ПТУ в розрізі проблем ВІЛ/СНІДу 

2011 - 2013 

ГУССМ,
ГУОіН,
КМЦСССДМ,
НУО
(за згодою) 

бюджет м. Києва 

  

150,0 

160,0 

160,0 

У рік оснащено стендами 20 - 25 закладів 

4.3. Залучення до реалізації профілактичних заходів у ВНЗ і ПТУ органів студентського самоврядування та волонтерів 

2010 - 2013 

ГУССМ,
ГУОіН,
КМЦСССДМ,
КМО ТЧХ,
НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

56,0 

60,0 

63,0 

63,0 

Збільшено кількість та відсоток закладів, де налагоджена робота із органами студентського самоврядування. Залучено до участі в заходах не менше 150 волонтерів (30 у рік) 

5. 

Впровадження програм профілактики ВІЛ-інфекції у сфері праці 

5.1. Інформування працюючого населення з питань профілактики ВІЛ-інфікування, соціальних та правових аспектів ВІЛ/СНІДу, подолання проявів дискримінації у сфері трудових відносин 

2010 - 2013 

ГУПЗ,
Київський міський центр зайнятості,
НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Збільшено рівень інформованості (за даними спеціальних соціологічних досліджень) 

5.2. Впровадження просвітницьких та методичних матеріалів по профілактиці ВІЛ-інфекції на робочих місцях та з метою недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих працівників 

2010 - 2013 

ГУПЗ,
Київський міський центр зайнятості,
НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Збільшено рівень толерантності до людей з ВІЛ (за даними спеціальних соціологічних досліджень) 

5.3. Залучення недержавних організацій до участі в реалізації програм профілактики в трудових колективах 

2010 - 2013 

ГУПЗ,
Київський міський центр зайнятості,
НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Збільшення кількості НУО, залучених до реалізації заходів 

5.4. Висвітлення на ярмарках вакансій, семінарах для роботодавців, профорієнтаційних заходах для молоді питання профілактики ВІЛ та толерантності до людей, які живуть з ВІЛ 

2010 - 2013 

ГУПЗ,
Київський міський центр зайнятості,
КМЦСССДМ,
КМЦ СНІДу,
НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Збільшено кількість заходів та кількість охоплених заходами осіб (на підставі звітних даних) 

5.5. Залучення до профілактики ВІЛ/СНІДу у сфері праці роботодавців промислової сфери, ЗМІ, туризму, сфери послуг, розваг та обслуговування (готельне господарство, ресторани, бари, сауни, басейни, фітнес-центри тощо) 

2010 - 2013 

ГУПЗ,
КМЦСССДМ,
КМЦ СНІДу,
НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Збільшено відсоток закладів та підприємств, охоплених профілактичними заходами (за даними спеціальних соціологічних досліджень та звітів) 

5.6. Забезпечення моніторингу дотримання законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих 

2010 - 2013 

ГУПЗ,
Київський міський центр зайнятості,
НУО
(за згодою) 

без фінансування 

  

  

  

  

Кількість перевірених підприємств, установ і організацій (за даними звітів) 

III. 

Здійснення профілактичної роботи серед найбільш вразливих до інфікування ВІЛ груп населення 

  

  

  

бюджет м. Києва 

  

5095,00 

5050,00 

5540,00 

Не менше 60 % осіб груп ризику охоплено профілактичними заходами 

кошти інших джерел 

2660,00 

2700,00 

1940,00 

980,00 

  

  

  

  

  

загалом 

2660,00 

7795,00 

6990,00 

6520,00 

  

1. 

Здійснення епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією 

1.1. Моніторинг поширення ВІЛ-інфекції серед найбільш вразливих до інфікування ВІЛ груп населення та проведення наглядових заходів з урахуванням епідеміологічної ситуації 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ
(ВМіО),
КМЦ СНІДу,
СЕС, 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Наявні обґрунтовані дані щодо оцінки епідситуації у середовищі осіб груп ризику, які використовуються при плануванні та оцінці ефективності профілактичної роботи 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.2. Проведення епідеміологічних досліджень та оцінка показників поширеності ВІЛ-інфекції у групах ризику 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ
(ВМіО),
КМЦ СНІДу,
СЕС,
КМЦССДМ, 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Проведено епідеміологічні дослідження, за якими оцінено поширеність ВІЛ-інфекції у групах ризику 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

2. 

Профілактична робота у середовищі споживачів ін'єкційних наркотиків (СІН), у тому числі за стратегією "зменшення шкоди" 

2.1. Забезпечення діяльності з обміну та утилізації шприців в усіх адміністративних районах міста шляхом забезпечення діяльності не менш як 40 польових та 10 стаціонарних пунктів обміну шприців 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ, 

бюджет м. Києва 

  

2500,0 

3000,0 

3500,0 

У повному обсязі забезпечено діяльність 40 польових та 10 стаціонарних пунктів обміну шприців (з урахуванням кількісних показників діяльності). Збільшено на 50 % кількість осіб, охоплених послугами. Збільшено % споживачів ін'єкційних наркотиків, які повідомили про використання стерильного ін'єкційного інструментарію під час останньої ін'єкції (за даними моніторингових досліджень) 

НУО (ГО Клуб "Еней",
ГО "Центр психо-
соціальної реабілітації хімічно залежної молоді "Крок за кроком",
БФ "Дроп ін Центр",
МБФ "Вертикаль",
ВБО "КОНВІКТУС
УКРАЇНА"
за згодою) 

кошти інших джерел 

1300,0 

1300,0 

1000,0 

  

КМО ТЧХ 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

2.2. Відкриття та забезпечення функціонування 5 муніципальних реабілітаційних центрів для хімічно залежних осіб 

2011 - 2013 

КМЦСССДМ 

бюджет м. Києва 

  

1000,0 

600,0 

600,0 

Охоплення реабілітацією щорічно 250 хімічно залежних осіб 

2.3. Подальше розширення сфери застосування методу замісної підтримувальної терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування серед споживачів ін'єкційних наркотиків 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ, 

бюджет м. Києва 

  

  

  

  

Кількість осіб, які беруть участь в програмах ЗПТ, збільшено до рівня 20 % від кількості наркозалежних, що перебувають на обліку в наркології 

КМНЛ
"Соціотерапія", 

бюджет м. Києва 

  

  

  

  

НУО (МБО "Реабілітаційний центр "Сходи"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

НУО
(ТО "Інститут залежності"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

2.4. Відпрацювання взаємодії між територіальними підрозділами соціальної служби та Головного управління МВС України у м. Києві та НУО, що впроваджують програми зменшення шкоди 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ,
МВС,
ГУОЗМЗ, 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Налагоджено взаємодію із залученням НУО. Створені умови для оперативного вирішення проблем на шляху реалізації профілактичних програм 

КМО ТЧХ,
НУО (ГО Клуб "Еней",
ГО "Центр психосоціальної реабілітації хімічно залежної молоді "Крок за кроком",
БФ "Дроп ін Центр",
МБФ "Вертикаль",
ВБО "КОНВІКТУС
УКРАЇНА"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

2.5. Забезпечення надання комплексних послуг з профілактики ВІЛ-інфікування у середовищі СІН (консультування та тестування на ВІЛ та ІПСШ, забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту, інформаційними матеріалами), у т. ч. забезпечення діяльності мобільної амбулаторії (ГО "Клуб ЕНЕЙ") та комьюніті-центру (МБФ "Вертикаль", ВБО "КОНВІКТУС УКРАЇНА") 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

  

  

  

60 % СІН мають доступ до комплексних профілактичних послуг (за даними спеціальних соціологічних досліджень). Збільшено кількість СІН, обстежених на ВІЛ (серомоніторинг). Збільшено % осіб, які пройшли тестування на ВІЛ протягом останніх 12 місяців та знають свої результати (за даними спеціальних соціологічних досліджень) 

НУО (ГО "Клуб "ЕНЕЙ"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

НУО
(МБФ "Вертикаль"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

НУО (ВБО
"КОНВІКТУС
УКРАЇНА"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

2.6. Розвиток системи соціальних послуг для наркозалежної молоді та їх батьків 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ 

бюджет м. Києва 

  

125,0 

75,0 

50,0 

Збільшено кількість та % осіб, охоплених соціальними послугами 

НУО (ГО "Центр психо-
соціальної реабілітації хімічно залежної молоді "Крок за кроком"
 за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

НУО (БФ "Дроп ін Центр"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

2.7. Проведення інформаційних заходів у середовищі СІН щодо запобігання інфікування ВІЛ статевим шляхом 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Збільшено % споживачів ін'єкційних наркотиків, які повідомили про використання презерватива під час останнього статевого акту (за даними моніторингових досліджень) 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

2.8. Сприяння працевлаштуванню осіб, які перебувають в програмах замісної підтримувальної терапії опіоїдної залежності 

2010 - 2013 

ГУПЗ,
Київський міський центр зайнятості,
КМЦ
СССДМ,
КМЦ СНІДу, 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Запроваджено постійно діючий семінар щодо працевлаштування для СІН, які отримують ЗПТ. СІН мають доступ до навчання та перекваліфікації з метою працевлаштування 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

3. 

Профілактична робота у середовищі осіб, які надають платні сексуальні послуги 

3.1. Організація надання комплексних послуг з профілактики ВІЛ-інфікування особам, які надають платні сексуальні послуги, в 10 районах столиці шляхом забезпечення діяльності 3 мобільних та 1 стаціонарного пунктів надання профілактичних послуг (у т. ч. консультування та тестування на ВІЛ та ІПСШ) 

2010 - 2013 

НУО (ГО
Клуб "Еней",
БФ "Дроп ін
Центр",
ВБО "КОНВІКТУС
УКРАЇНА"
за згодою) 

кошти інших джерел 

500,0 

500,0 

300,0 

300,0 

60 % осіб з груп ризику охоплені послугами (за оціночними даними, на підставі спеціальних соціологічних досліджень) 

3.2. Проведення інформаційних заходів у середовищі осіб, які надають платні сексуальні послуги 

2010 - 2013 

НУО (ГО
Клуб "Еней",
БФ "Дроп ін
Центр",
ВБО
"КОНВІКТУС
УКРАЇНА"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Збільшення кількості осіб, які визначили ВІЛ-статус на добровільних засадах у Кабінеті Довіри (за даними звітів)
Збільшено % осіб, які пройшли тестування на ВІЛ протягом останніх 12 місяців та знають свої результати (за даними моніторингових досліджень) 

КМЦ СНІДу 

  

  

  

  

  

3.3. Забезпечення діяльності комьюніті-центру для жінок, які надають платні сексуальні послуги 

2010 

НУО (БФ
"Дроп ін
Центр"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

600 жінок отримують послуги у 2009 році, 460 пройдуть тестування на ВІЛ та ІПСШ 

4. 

Профілактична робота у середовищі чоловіків, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ) 

4.1. Створення Київського центру позитивної профілактики для ВІЛ-позитивних ЧСЧ 

2010 

НУО
(ВБО "Час життя плюс"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Створено Київський центр позитивної профілактики для ВІЛ-позитивних ЧСЧ 

4.2. Організація надання комплексної допомоги ЧСЧ у мобільних та стаціонарних пунктах надання профілактичних послуг (поширення презервативів, лубрикантів, інформаційних матеріалів профілактичного характеру та надання консультативної допомоги)  

2010 - 2013 

НУО (ГО "Гей-альянс"
за згодою) 

кошти інших джерел 

800,0 

800,0 

500,0 

500,0 

Збільшено % осіб, які пройшли тестування на ВІЛ протягом останніх 12 місяців та знають свої результати (за даними моніторингових досліджень) 

КМЦ СНІДу 

  

  

  

  

  

4.3. Проведення інформаційних заходів, забезпечення діяльності груп взаємодопомоги та комьюніті-центру для ЧСЧ 

2010 - 2013 

НУО
(ГО "Гей-альянс"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

У 2009 році послугами охоплено 6650 осіб. Збільшено % осіб серед опитаних, які протягом останніх 12 місяців надавали сексуальні послуги за плату та повідомили про використання презервативів під час статевого акту з останнім клієнтом (за даними моніторингових досліджень) 

НУО (ВБО "Час життя плюс"
за згодою) 

  

  

  

  

  

4.4. Забезпечення доступу до послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками. Створення у структурі КМЦ СНІДу консультативного кабінету для ЧСЧ, розрахованого на надання послуг 600 - 1400 особам на рік 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу, 

бюджет м. Києва 

  

90,0 

60,0 

40,0 

60 % чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, охоплені профілактичними заходами. Збільшено % чоловіків, які використовували презерватив під час останнього статевого акту із партнером-чоловіком (за даними моніторингових досліджень) 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

5. 

Профілактична робота серед безпритульних та бездоглядних дітей та підлітків (ПГР) 

5.1. Налагодження роботи міської консультативної ради з питань профілактики ВІЛ серед дітей та підлітків груп ризику 

2010 

КМКР,
КМЦСССДМ 

без фінансування 

  

  

  

  

Прийняття керівних рішень щодо профілактики ВІЛ серед дітей та підлітків груп ризику 

5.2. Проведення соціологічних досліджень щодо визначення кількості та поведінкових особливостей підлітків груп ризику в місті Києві 

2010 

КМЦСССДМ 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Отримані обґрунтовані статистичні дані щодо оціночних показників різних категорій у середовищі підлітків груп ризику. Дані використані при плануванні заходів 

5.3. Створення та оновлення міської карти послуг, що надаються ПГР 

2010 

КМЦСССДМ,
ГУОіН,
ССД, 

у межах поточного фінансування  

  

  

  

  

Створено карту послуг. 60 % ПГР мають доступ до послуг (за даними спеціальних соціологічних досліджень) 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

5.4. Розробка методичного посібника "Профілактична робота з дітьми та підлітками груп ризику в контексті проблем ВІЛ/СНІДу" 

2011 

КМЦСССДМ,
ГУОіН,
ССД 

бюджет м. Києва 

  

50,0 

  

  

Розроблено методичний посібник, яким забезпечено організації, залучені до реалізації заходів 

5.5. Запровадження постійно діючих сертифікованих семінарів для навчання членів мульти-
дисциплінарних команд до роботи з ПГР, у т. ч. представників НУО 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ,
КМЦ СНІДу,
ГУОіН,
ССД, 

бюджет м. Києва 

  

75,0 

40,0 

30,0 

Підготовлено 300 спеціалістів 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

5.6. Забезпечення підготовки спеціалістів з ДКТ для роботи з ПГР 

2011 - 2013 

КМЦСССДМ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

100,0 

100,0 

100,0 

Підготовлено 330 спеціалістів. Збільшено кількість ПГР, які обстежені на ВІЛ (за даними звітів) 

5.7. Налагодження профілактичної роботи у середовищі ПГР з використанням мобільних виїзних лабораторій та застосуванням ДКТ 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ,
КМЦ СНІДу, 

бюджет м. Києва 

  

75,0 

40,0 

30,0 

Забезпечено діяльність 10 мобільних бригад для виїзної соціальної роботи у середовищі ПГР. Обстежено на ВІЛ не менше 2000 осіб. 60 % дітей і підлітків з ризикованою поведінкою охоплено профілактичними заходами (за оціночними даними, на підставі спеціальних соціологічних досліджень) 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

5.8. Забезпечення розробки, виготовлення та розповсюдження адаптованих інформаційних профілактичних матеріалів, адаптованих для дітей та підлітків груп ризику 

2011 - 2013 

КМЦСССДМ,
КМЦ СНІДу, 

бюджет м. Києва 

  

200,0 

100,0 

100,0 

Виготовлено 28 видів інформаційних матеріалів. Розповсюджено 58 тис. примірників 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

5.9. Проведення семінару "Проблеми та перспективи надання послуг в місті Києві дітям та підліткам з проблемами залежностей та ВІЛ/СНІДом" 

2010 

КМЦСССДМ,
КМНЛ
"Соціотерапіія" 

бюджет м. Києва  

  

  

  

  

Розроблено концепцію надання послуг ПГР; надано пропозиції щодо внесення змін до існуючого законодавства 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

5.10. Залучення та підготовка волонтерів для роботи за методикою "рівний - рівному" у середовищі ПГР 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ,
КМНЛ "Соціотерапія", 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Підготовлено та залучено до реалізації заходів 260 волонтерів з числа ПГР 

НУО
(за згодою) 

  

  

  

  

  

5.11. Залучення батьків (законних представників) дітей та підлітків з проблемами залежностей до роботи шкіл для співзалежних 

2010 - 2013 

КЦСССДМ, 

без фінансування 

  

  

  

  

Налагодження роботи з батьківськими комітетами 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

5.12. Запровадження інноваційної моделі реабілітаційної допомоги хімічно залежним підліткам шляхом створення та забезпечення діяльності міського експериментального реабілітаційного центру 

2011 - 2013 

КМЦСССДМ, 

бюджет м. Києва 

  

250,0 

300,0 

350,0 

Створено та забезпечено діяльність міського експериментального реабілітаційного центру для хімічно залежних підлітків 

  

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

5.13. Забезпечити створення соціального гуртожитку та здійснення на його території профілактичної роботи з безпритульними та бездоглядними дітьми та підлітками 

2011 - 2013 

КМЦСССДМ,
ССД 

бюджет м. Києва 

  

400,0 

500,0 

500,0 

Створено та забезпечено діяльність соціального гуртожитку для адаптації підлітків-сиріт та позбавлених батьківської опіки 

5.14. Забезпечення проведення виїзних профілактичних стаціонарних та наметових таборів для ПГР 

2011 - 2013 

КМЦСССДМ, 

бюджет м. Києва 

  

200,0 

200,0 

200,0 

Послугами щорічно охоплено 400 осіб 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

6. 

Зменшення ризику інфікування ВІЛ серед ув'язнених та тимчасово позбавлених волі осіб 

6.1. Організація надання комплексних медико-соціальних послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, взятим під варту 

2010 - 2013 

УДДУВП,
ГУОЗМЗ,
КМЦСССДМ 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

60 % засуджених та осіб, узятих під варту, охоплено профілактичними заходами. Знижено показники поширеності ВІЛ та ІПСШ серед ув'язнених (за результатами спеціальних соціологічних досліджень) 

НУО (КМВ
ВБО "Всеукраїнська Мережа ЛЖВ"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

6.2. Проведення безкоштовного лабораторного дослідження крові на антитіла до ВІЛ засуджених і осіб, узятих під варту (із розрахунку 300 осіб щомісячно) 

2010 - 2013 

УДДУВП 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Обстежено на ВІЛ не менше 3600 осіб у рік 

6.3. Залучення та підготовка волонтерів з числа засуджених для роботи за методикою "рівний - рівному" 

2010 - 2013 

УДДУВП,
НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Збільшено кількість залучених волонтерів; підвищилась активність засуджених щодо добровільного тестування на ВІЛ та ІПСШ (за даними звітів) 

6.4. Інформаційний супровід осіб, які готуються до звільнення, з питань профілактики та отримання спеціалізованої медичної допомоги, соціальних та реабілітаційних послуг 

2010 - 2013 

УДДУВП,
НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Збільшено кількість ВІЛ-інфікованих осіб, яких взято на диспансерний облік у КМЦ СНІДу після звільнення (за даними звітів) 

7. 

Впровадження профілактичних заходів з питань запобігання поширення ВІЛ-інфекції у середовищі бездомних громадян 

7.1. Розповсюдження соціальної реклами, друкованих інформаційних матеріалів; забезпечення безперешкодного доступу до ДКТ; безкоштовне розповсюдження засобів індивідуальної профілактики та гігієнічно-профілактичних засобів тощо 

2010 - 2013 

КМСССДМ,
ГУСЗН,
ССД 

бюджет м. Києва 

  

30,0 

35,0 

40,0 

Підвищено рівень поінформованості бездомних громадян з питань профілактики ВІЛ/СНІДу 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

8. 

Забезпечення виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику 

8.1. Здійснення інформаційних заходів з профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників груп ризику 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
УДДУВП 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

75 % осіб груп ризику поінформовані з питань профілактики ІПСШ (за даними спеціальних соціологічних досліджень) 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

8.2. Забезпечення доступу представників груп ризику до профілактики, діагностики, виявлення та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, відповідно до сучасних клінічних протоколів 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
УДДУВП 

бюджет м. Києва 

  

  

  

  

60 % осіб груп ризику обстежені та охоплені профілактичним лікуванням ІПСШ. Збільшення кількості звернень представників груп ризику до шкірно-
венерологічних закладів 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

60,0 

100,0 

140,0 

180,0 

8.3. Проведення скринінг-
діагностики представників груп ризику з використанням швидких тестів на наявність ІПСШ з наступним направленням до спеціалізованих ЛПЗ для отримання лікування 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
УДДУВП 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Збільшено кількість представників груп ризику, які звернулись для лікування ІПСШ до шкірно-
венерологічних ЛПЗ (за даними звітів) 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

IV. 

Забезпечення реалізації заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції 

  

  

  

бюджет м. Києва 

  

1450,93 

1616,04 

1619,01 

Збільшено кількість осіб, обстежених на ВІЛ. Не зареєстровано випадків внутрішньо-
лікарняного та професійного зараження ВІЛ 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

загалом 

  

1450,93 

1616,04 

1619,01 

  

1. 

Забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення 

1.1. Розширення мережі Кабінетів Довіри та забезпечення їх функціонування 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ 

бюджет м. Києва 

  

200,0 

200,0 

  

Розширено мережу кабінетів довіри за рахунок відкриття не менше 2-х нових кабінетів. Збільшено кількість осіб, які звернулись до кабінетів довіри, у т. ч. з метою обстеження на ВІЛ (за даними звітів) 

1.2. Закупівля скринінгових тест-систем для забезпечення діагностики населення на ВІЛ методом ІФА, закритих систем для забору крові (вакутайнерів), пробірок пластикових з кришкою 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ 

бюджет м. Києва 

  

783,08 

939,7 

1127,63 

Охоплення безкоштовним тестуванням не менше 5 % загального населення 

1.3. Закупівля експрес-тестів для діагностики ВІЛ-інфекції серед уразливих груп населення (СІН, ЧСЧ, осіб, які надають платні сексуальні послуги, ПГР тощо) 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ, 

бюджет м. Києва 

  

82,39 

94,75 

108,96 

90 % представників груп ризику поінформовані про доступність ДКТ (за даними спеціальних соціологічних досліджень). Збільшено показники охоплення диспансерним наглядом осіб груп ризику (за даними звітів) 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.4. Забезпечення доступу до ДКТ та тестування на ВІЛ засудженим та особам, взятим під варту 

2010 - 2013 

УДДУВП, 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Збільшено кількість та % обстежених на ВІЛ засуджених та осіб, взятих під варту (за даними звітів) 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.5. Забезпечення проведення обстеження на ВІЛ осіб, у яких виявлено інфекції, що передаються статевим шляхом 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ, 

бюджет м. Києва 

  

35,46 

31,59 

32,42 

Збільшено кількість та % обстежених на ВІЛ (за даними звітів) 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.6. Забезпечення своєчасного виявлення в ЛПЗ (усіх рівнів надання медичної допомоги) осіб, інфікованих ВІЛ та хворих з клінічними проявами СНІДу внаслідок прогресування ВІЛ-інфекції 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Збільшення кількості випадків ранньої діагностики ВІЛ/СНІДу; зменшення випадків передчасної смерті ВІЛ-інфікованих осіб внаслідок пізнього встановлення діагнозу (за даними звітів) 

2. 

Забезпечення профілактики внутрішньо-
лікарняного та професійного зараження ВІЛ 

2.1. Здійснення інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я усіх форм власності та соціальних служб 

2010 - 2013 

СЕС,
УДДУВП 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Кількість та відсоток перевірених закладів охорони здоров'я (за даними звітів) 

2.2. Удосконалення програм по запобіганню зараженню пацієнтів при медичних втручаннях, у тому числі при переливанні донорської крові та її компонентів 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦК, СЕС 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Відсутність випадків зараження пацієнтів при медичних втручаннях, у тому числі при переливанні донорської крові та її компонентів 

2.3. Посилення безпеки донорства шляхом проведення тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з метою запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦК 

в межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Частку кроводач, обстежених тест-системами, що пройшли контроль якості, збільшено до 60 % 

2.4. Забезпечення організації проведення постконтактної профілактики та диспансерного спостереження при виникненні ризику професійного інфікування ВІЛ медпрацівників 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу,
СЕС 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Забезпечено диспансерний нагляд за медпрацівниками при виникненні ризику професійного інфікування ВІЛ. Кількість та % ЛПЗ, перевірених на дотримання порядку запобігання інфікуванню ВІЛ на робочому місці 

2.5. Забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов'язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних та соціальних працівників, засобами профілактики ВІЛ-інфекції та антиретровірусними препаратами 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу,
КМЦСССДМ 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Кількість курсів постконтактної профілактики (за даними звітів). Відсутність випадків інфікування внаслідок контакту з біологічними рідинами, що пов'язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних та соціальних працівників 

2.6. Забезпечення ЛПЗ медичними виробами одноразового використання та захисним медичним одягом 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ 

бюджет м. Києва 

  

350,0 

350,0 

350,0 

Кількість та % ЛПЗ, працівники яких забезпечені медичними виробами одноразового використання та захисним медичним одягом 

V. 

Здійснення профілактичних заходів серед ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 

  

  

  

бюджет м. Києва  

  

4681,05 

5138,21 

4361,93 

Збільшено показники охоплення диспансерним наглядом ВІЛ-інфікованих осіб. Частку випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини знижено до 2 % 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

загалом 

  

4681,05 

5138,21 

4361,93 

  

1. 

Забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання реінфікуванню ВІЛ та профілактику інших соціально небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення ("позитивна профілактика") 

1.1. Організація профілактичної та соціальної роботи з людьми, які знають, що вони інфіковані ВІЛ, у т. ч. через підтримку діяльності груп самодопомоги 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу,
КМЦСССДМ 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

60 % осіб, інфікованих ВІЛ (з числа офіційно зареєстрованих), охоплено профілактичними заходами та підтримкою 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.2. Створення реєстру та забезпечення підтримки дискордантних пар: залучення їх до медико-соціальних проектів 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ,
ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу
НУО
(за згодою) 

у межах поточного фінансування

  

  

  

  

Збільшено кількість та % дискордантних пар, охоплених заходами 

кошти інших джерел  

 

 

 

 

1.3. Організація профілактичної роботи з людьми, які можуть бути інфікованими, але не проходили тестування на ВІЛ чи не мають офіційного підтвердження діагнозу (мотивація, підтримка, залучення до заходів тощо) 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу,
КМЦСССДМ
НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Збільшено кількість осіб, які добровільно визначили та підтвердили свій ВІЛ-статус (за даними серомоніторингу та звітів) 

1.4. Забезпечення діяльності 2-х інформаційно-
мотиваційних наркологічних приймалень 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ,
ГУОЗМЗ,
КМНЛ
"Соціотерапія", 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Збільшено кількість та % СІН, охоплених послугами 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

2. 

Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини 

2.1. Створення умов для забезпечення без перешкодного доступу вагітних жінок до консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Забезпечення 100 % охоплення вагітних жінок ДКТ та обстеженням на ВІЛ-інфекцію 

2.2. Забезпечення ЛПЗ тест-системами та закритими системами для забору крові для планового (двократного) обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію, у т. ч. при перериванні вагітності 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

312,11 

358,92 

412,77 

Забезпечено 100 % потреби у тест-системах для планового обстеження на ВІЛ вагітних жінок 

2.3. Забезпечення родопомічних закладів експрес-тестами для діагностики ВІЛ-інфекції у жінок під час пологів (в ургентних ситуаціях та за відсутності спостереження на допологовому етапі) та закритими системами для забору крові у новонароджених дітей 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

37,08 

42,65 

49,04 

Забезпечено 100 % потреби у швидких тестах для експрес-діагностики ВІЛ у вагітних жінок 

2.4. Забезпечення КМЦ СНІДу тест-системами та закритими системами для забору крові для визначення вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих вагітних 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

у межах поточного фінансування  

  

  

  

  

Забезпечено 100 % потреби у тест-системах та витратних матеріалах для вірусного навантаження та CD4 у ВІЛ-інфікованих вагітних 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

2.5. Забезпечення ЛПЗ антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Забезпечено 100 % потреби в антиретровірусних препаратах для профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції. 100 % вагітних жінок мають доступ до антиретровірусної профілактики та АРТ 

2.6. Забезпечення КМЦ СНІДу тест-системами та витратними матеріалами для проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, методом полімеразної ланцюгової реакції 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

  

  

  

100 % дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, обстежені методом полімеразної ланцюгової реакції 

2.7. Проведення профілактичної роботи щодо своєчасної диспансеризації та забезпечення підтримкою ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, які тимчасово мешкають у м. Києві 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Налагоджено моніторинг ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, які тимчасово мешкають у м. Києві 

2.8. Застосування планового кесаревого розтину з метою зниження передачі ВІЛ від матері до дитини 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Кількість та % ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, яким проведено плановий кесарів розтин з метою зниження передачі ВІЛ від матері до дитини, відповідає сучасним стандартам (28 %) 

2.9. Впровадження в м. Києві сучасних репродуктивних технологій для дискордантних по ВІЛ-статусу пар. Створення центру для надання послуг з репродуктивного здоров'я для дискордантних пар 

2011 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу,
КМЦРПМ 

бюджет м. Києва 

  

3500,0 

3780,0 

2800,0 

Створено центр для надання послуг з репродуктивного здоров'я для дискордантних пар та забезпечено його діяльність 

2.10. Забезпечення ЛПЗ адаптованими молочними сумішами для штучного вигодування дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

831,85 

956,63 

1100,12 

100 % дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, знаходяться на штучному вигодовуванні 

2.11. Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих вагітних, які вживають ін'єкційні наркотики, до замісної підтримувальної терапії 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу,
КМНЛ
"Соціотерапія",
НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

До 80 % ВІЛ-інфікованих вагітних, які вживають ін'єкційні наркотики, мають доступ до замісної підтримувальної терапії 

2.12. Забезпечення родопомічних закладів протоколом з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

100 % родопомічних закладів забезпечені протоколом з ППМД 

VI. 

Забезпечення гарантованого обсягу надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію 

  

  

  

бюджет м. Києва 

  

19377,45 

18065,14 

17635,10 

Зменшення смертності серед ВІЛ-інфікованих на 10 % (від рівня 2009 року) 

кошти інших джерел 

200,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

загалом 

200,00 

19377,45 

18065,14 

17635,10 

  

1. 

Забезпечення діагностики ВІЛ-інфекції 

1.1. Забезпечення проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції (закупівля діагностичних тест-систем та витратних матеріалів) 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

623,88 

717,47 

825,09 

Забезпечено 100 % потреби у підтверджувальних тест-системах 

1.2. Забезпечити проведення досліджень по визначенню імунного статусу хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (закупівля діагностичних тест-систем та витратних матеріалів) 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Забезпечено 100 % потреби у тест-системах для визначення імунного статусу 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

2. 

Забезпечення доступу до антиретровірусної терапії 

2.1. Забезпечення безперервної антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованих дорослих та дітей (за рахунок централізованої закупівлі препаратів для АРТ) 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

у межах поточного фінансування

  

  

  

  

100 % дітей, які потребують АРТ, забезпечені лікуванням. 80 % дорослих, які потребують АРТ, забезпечені лікуванням 

кошти інших джерел  

 

 

 

 

3. 

Забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД 

3.1. Закупівля тест-систем для визначення кількості CD4, закритих систем для забору крові (вакутайнерів), пробірок пластикових з кришкою 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

121,41 

139,62 

160,56 

Забезпечено 100 % потреби у тест-системах для обстеження 4 рази на рік для кожного пацієнта на АРТ та 1 рік кожного пацієнта диспансерної групи 

3.2. Забезпечення доступу до діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (закупівля діагностичних тест-систем та витратних матеріалів) 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

390,24 

468,28 

561,94 

Забезпечено 100 % потреби у тест-системах. Охоплено обстеженням 100 % пацієнтів на АРТ 

3.3. Забезпечення доступу до діагностики побічної дії антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих (закупівля витратних матеріалів та флаконів для зразків контрольної крові для проведення гематологічних досліджень) 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

63,3 

66,3 

69,85 

Забезпечено доступ до діагностики: 4 рази на рік для кожного пацієнта на АРТ та 1 раз нарік пацієнта диспансерної групи 

3.4. Визначення рівня вірусного навантаження у хворих на ВІЛ-інфекцію/ СНІД (закупівля діагностичних тест-систем, витратних матеріалів та вакутайнерів) 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

12,48 

14,36 

16,51 

Забезпечено 100 % потреби у тест-системах для обстеження 2 рази на рік кожного пацієнта на АРТ та 1 раз на рік - кожного пацієнта диспансерної групи 

3.5. Забезпечення ПЛР-діагностики ВІЛ-інфекції та опортуністичних захворювань (закупівля діагностичних тест-систем та витратних матеріалів) 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

252,0 

277,2 

304,9 

Забезпечено 100 % потреби у тест-системах 

3.6. Забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу,
КМЦПТД,
КМТЛ N 1,
N 2 

бюджет м. Києва  

  

156,0 

174,0 

180,0 

100 % ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають на диспансерному обліку, обстежені на туберкульоз 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

3.7. Проведення внутрішньо-
лабораторного та зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень, вхідного контролю якості діагностичних тест-систем з метою підтримки системи гарантії якості лабораторних досліджень в лабораторії Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва  

  

10,0 

10,0 

10,0 

Забезпечено якість лабораторних досліджень 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

4. 

Забезпечення профілактики та лікування опортуністичних захворювань 

4.1. Закупівля лікарських засобів для профілактики опортуністичних захворювань 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

53,0 

59,0 

62,0 

Забезпечено 80 % потреби у лікарських засобах для профілактики опортуністичних інфекцій 

4.2. Закупівля лікарських засобів для лікування опортуністичних захворювань 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва  

  

5508,58 

6334,87 

7285,10 

80 % пацієнтів, які мають показання, забезпечені лікарськими засобами для лікування опортуністичних інфекцій 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

4.3. Побудова функціональної моделі виявлення та надання кваліфікованої медичної допомоги хворим з коінфекцією
ВІЛ + туберкульоз 

2010 - 2011 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва  

  

  

  

  

Забезпечено якість надання медичної допомоги хворим з коінфекцією ВІЛ + туберкульоз 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

4.4. Оптимізація системи диспансерного спостереження та обліку хворих з коінфекцією
ВІЛ-інфекція + туберкульоз 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва  

  

  

  

  

Підвищено рівень охоплення диспансерним спостереженням хворих з коінфекцією ВІЛ-інфекція + туберкульоз 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

4.5. Відкриття спеціалізованого відділення для лікування хворих з коінфекцією ВІЛ-інфекція + туберкульоз 

2010 - 2012 

ГУОЗМЗ 

бюджет м. Києва  

  

5500,0 

2700,0 

  

На базі протитуберкульозного закладу відкрито спеціалізоване відділення для лікування хворих з коінфекцією ВІЛ-інфекція + туберкульоз 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

5. 

Поступове розширення доступу до лікування хворих на вірусний гепатит B і C 

5.1. Проведення діагностики вірусних гепатитів B і C у хворих на ВІЛ-інфекцію, забезпечення контролю ефективності терапії (закупівля діагностичних тест-систем та витратних матеріалів) 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

70,0 

70,0 

70,0 

Забезпечено 100 % потреби у тест-системах. Хворі, які перебувають на диспансерному обліку, мають доступ до діагностики вірусних гепатитів B і C 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

5.2. Забезпечення лікування вірусних гепатитів B і C за рахунок централізованої закупівлі лікарських засобів 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

  

  

  

Збільшено кількість та % осіб, які отримують лікування 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

6. 

Впровадження моделі надання інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін'єкційних наркотиків 

6.1. Створення центру інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін'єкційних наркотиків та забезпечення його фінансування 

2010 - 2011 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу, 

бюджет м. Києва  

  

500,0 

  

  

Створено центр інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін'єкційних наркотиків 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

200,0 

  

  

  

7. 

Забезпечення медико-соціального супроводження осіб, які отримують АРТ, з метою формування прихильності до лікування 

7.1. Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих осіб, які вживають ін'єкційні наркотики та отримують антиретровірусну терапію, до замісної підтримувальної терапії та лікування туберкульозу 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу,
КМНЛ
"Соціотерапія", 

бюджет м. Києва 

  

  

  

  

До 50 % ВІЛ-інфікованих осіб, які вживають ін'єкційні наркотики та отримують антиретровірусну терапію, мають доступ до замісної підтримувальної терапії. Знижено відсоток СІН,які вибули з АРТ (за даними звітів та моніторингових досліджень) 

НУО (МБФ
"Вертикаль"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

7.2. Забезпечення медико-соціального супроводу АРТ дорослих та дітей 

2010 - 2013 

КМЦССДМ,
КМЦ СНІДу, 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Охоплено АРТ та супроводом не менше 20 % диспансерної групи ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД 

НУО
(КМВ ВБО "Всеукраїнська Мережа ЛЖВ"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

НУО
(ВБО "Час життя плюс"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

НУО (МБФ "Вертикаль"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

7.3. Проведення індивідуальних та групових занять для осіб, які отримують антиретровірусну терапію 

2010 - 2013 

КМЦ СНІДу,
НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Збільшено кількість осіб, охоплених заходами 

7.4. Підтримка діяльності груп взаємодопомоги осіб, які отримують антиретровірусну терапію 

2010 - 2013 

КМЦ СНІДу,
КМЦСССДМ,
НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Збільшено кількість груп взаємодопомоги та осіб, охоплених послугами 

8. 

Удосконалення матеріально-технічної бази Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом 

8.1. Закупівля медичного обладнання 

2011 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу 

бюджет м. Києва 

  

6116,56 

7034,05 

8089,15 

Оновлено матеріально-
технічну базу КМЦ СНІДу 

VII. 

Розвиток системи надання медико-соціальної допомоги, реабілітації, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом 

  

  

  

бюджет м. Києва 

  

1890,00 

1675,00 

1655,00 

Підвищено рівень охоплення послугами з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом 

кошти інших джерел 

922,60 

933,90 

796,70 

814,30 

  

  

  

  

  

загалом 

922,60 

2823,90 

2471,70 

2469,30 

  

1. 

Забезпечення підтримки та соціальної адаптації ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, ВІЛ-інфікованих дітей та дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями 

1.1. Забезпечення комплексного підходу щодо запобігання випадкам соціального сирітства серед дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦСССДМ,
КМЦСНІД 

бюджет м. Києва 

  

150,0 

70,0 

30,0 

Зменшено кількість випадків соціального сирітства. Збільшено кількість та % жінок, охоплених послугами з підтримки 

НУО ( КМВ ВБО "Всеукраїнська Мережа ЛЖВ"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.2. Активне залучення НУО до створення груп взаємодопомоги на базі спеціалізованих ЛПЗ для забезпечення соціальної та психологічної підтримки ВІЛ-інфікованих жінок та народжених ними дітей 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ;
КМЦСССДМ,
КМЦСНІД, 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

На базі спеціалізованих ЛПЗ створено умови для діяльності груп взаємодопомоги та соціальної підтримки ВІЛ-інфікованих жінок та народжених ними дітей 

НУО (МБФ "Вертикаль"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

НУО (КМВ ВБО "Всеукраїнська Мережа ЛЖВ"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.3. Організація навчання з медико-соціальних питань та забезпечення підтримки сімей з дітьми з проблемами ВІЛ/СНІДу 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ,
ГУОЗМЗ,
КМЦСНІД 

бюджет м. Києва 

  

250,0 

300,0 

350,0 

Збільшено кількість та % сімей, охоплених послугами з підтримки 

НУО (КМВ ВБО "Всеукраїнська Мережа ЛЖВ"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.4. Налагодження комплексної роботи по всиновленню, взяття під опіку дітей, від яких відмовились батьки, та створенню прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу 

2010 - 2013 

КМКР,
КМСССДМ,
ГУОМЗ 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Забезпечено розгляд актуальних питань з прийняттям відповідних керівних рішень. Збільшено кількість та % дітей-сиріт, які всиновлені або взяті під опіку 

НУО (КМВ ВБО "Всеукраїнська Мережа ЛЖВ"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.5. Забезпечити підготовку кандидатів у прийомні батьки для дітей з ВІЛ/СНІДом та соціальний супровід прийомних сімей з ВІЛ-позитивними дітьми 

2011 - 2013 

КМЦСССДМ,
НУО
(за згодою) 

бюджет м. Києва 

  

150,0 

100,0 

100,0 

Збільшено кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводом 

1.6. Інформаційні кампанії щодо підвищення рівня толерантності до дітей з ВІЛ-позитивним статусом 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ,
ГУОіН,
ГУОЗМЗ,
ГУПВЗМІЗГ, 

бюджет м. Києва 

  

75,0 

45,0 

  

Підвищено рівень толерантності до дітей з ВІЛ-позитивним статусом (за даними спеціальних соціологічних досліджень) 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.7. Покращення умов утримання дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, які залишились без батьківської опіки, дітей-сиріт та ВІЛ-інфікованих дітей та інвалідів 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
ГУОіН,
ССД, 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Поновлено матеріально-технічну базу закладів, де утримуються ВІЛ-інфіковані діти-сиріти та інваліди. Збільшено кількість виділених коштів 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.8. Забезпечення організації відпочинку та оздоровлення дітей-сиріт та ВІЛ-інфікованих дітей, які залишились без батьківської опіки 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
ГУОіН,
ГУССМ, 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Збільшено кількість та % щорічно оздоровлених дітей з числа тих, що потребують допомоги 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.9. Вирішення питання перебування дітей з ВІЛ-позитивним статусом в організованих дитячих колективах та навчальних закладах (в тому числі інтернатного типу) 

2010 - 2013 

ГУОіН,
ГУОЗМЗ,
КМЦСССДМ 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Затверджено відповідні директивні документи (на регіональному рівні) та визначено порядок перебування дітей з ВІЛ-позитивним статусом в організованих дитячих колективах 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

1.10. Забезпечення перебування дітей з проблемами ВІЛ/СНІДу в організованих дитячих колективах та навчальних закладах (в тому числі інтернатного типу) на рівні дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) 

2010 - 2013 

ГУОіН,
ВБО "Громадська соціальна рада" 

кошти інших джерел 

58,0 

63,5 

45,8 

49,5 

Підготовлено 30 тренерів для проведення освітньої роботи із працівниками ДЗОН з питань ВІЛ для забезпечення доступу дітей до ДНЗО
Забезпечено проведення системного методичного супроводу; проведено 500 тренінгів із персоналом ДНЗ 

1.11. Забезпечення перебування дітей з проблемами ВІЛ/СНІДу в організованих дитячих колективах та загальних навчальних закладах (в тому числі інтернатного типу) на рівні молодшої школи 

2010 - 2013 

ГУОіН,
ВБО "Громадська соціальна рада" 

кошти інших джерел 

64,6 

70,4 

50,9 

64,8 

Сформовано програму підвищення кваліфікації вчителів молодших класів шкіл та закладів інтернатного типу; підготовлено 30 методистів
Забезпечено проведення системного методичного супроводу; проведено 500 тренінгів із персоналом ЗНЗ 

2. 

Удосконалення системи догляду та соціальної підтримки ВІЛ-інфікованих та членів їх родин шляхом застосування сучасних моделей третинної профілактики в цільових визначених групах 

2.1. Інформування населення про соціальні послуги для різних категорій дітей, молоді, сімей в контексті проблем ВІЛ/СНІДу, що надаються державними установами та громадськими організаціями 

2011 - 2013 

КМЦСССДМ,
НУО
(за згодою) 

бюджет м. Києва 

  

170,0 

95,0 

95,0 

Не менше 80 % ВІЛ-інфікованих осіб поінформовані щодо наявності соціальних послуг (за даними спеціалізованих соціологічних досліджень) 

2.2. Забезпечення діяльності у цілодобовому режимі соціальних формувань "Телефон Довіри", "Інформаційно-
консультативна соціально-наркологічна приймальня" 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ 

у межах поточного фінансування  

  

  

  

  

Забезпечено цілодобовий доступ до соціальних послуг 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

2.3. Організація надання психологічної допомоги ВІЛ-інфікованим та членам їх родин шляхом забезпечення діяльності комунальних установ "Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" та "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ,
НУО
(за згодою) 

бюджет м. Києва 

  

800,0 

850,0 

900,0 

Не менше 60 % дітей та молоді, які перебувають на диспансерному обліку, охоплено соціальними послугами 

2.4. Забезпечення діяльності 2-х стаціонарних та 8-ми денних реабілітаційних центрів для нарко/алкозалежної молоді 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ 

бюджет м. Києва 

  

75,0 

75,0 

50,0 

Збільшено кількість та % осіб, охоплених реабілітаційними заходами 

2.5. Створити та забезпечити діяльність на базі спеціалізованих закладів охорони здоров'я консультативних пунктів для надання у кризовому стані оперативної соціально-психологічної підтримки ВІЛ-інфікованим та членам їх родин 

2011 - 2013 

КМЦСССДМ,
ГУОЗМЗ,

бюджет м. Києва  

  

150,0 

100,0 

100,0 

90 % ВІЛ-інфікованих та членів їх родин мають доступ до "кризового" консультування у спеціалізованих ЛПЗ 

НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

 

 

 

 

2.6. Створення мульти-
дисциплінарних команд для здійснення соціально-медичного супроводу дітей та підлітків з встановленим ВІЛ-статусом, які перебувають у державних спеціалізованих установах, соціальних закладах, цілодобових та денних центрах громадських організацій 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ,
КМЦСНІД,
КМО ТЧХ,
НУО
(за згодою) 

бюджет м. Києва 

  

70,0 

40,0 

30,0 

Створено мульти-
дисциплінарні команди, які забезпечують охоплення послугами не менше 60 % дітей та підлітків 

3. 

Розвиток системи надання паліативної допомоги тяжкохворим на ВІЛ-інфекцію/ СНІД та інвалідам 

3.1. Забезпечення адресної допомоги (на дому) та соціального супроводу хворих на ВІЛ/СНІД (забезпечення ліками, продуктами харчування, гуманітарною допомогою тощо) 

2010 - 2013 

КМО ТЧХ 

кошти інших джерел 

300,0 

300,0 

200,0 

200,0 

Збільшено кількість та % осіб (з тих, що потребують), які мають доступ до соціального супроводу на дому 

НУО (КМВ
ВБО "Всеукраїнська Мережа ЛЖВ"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

3.2. Впровадження паліативної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД в умовах хоспісу на базі КМЦ СНІДу 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу, 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Відкриті спеціалізовані ліжка сестринського догляду для тяжкохворих на ВІЛ/СНІД 

КМО ТЧХ
(за згодою),
НУО (за згодою) 

кошти інших джерел 

500,0 

500,0 

500,0 

500,0 

3.3. Забезпечити підтримку діяльності груп самодопомоги та взаємодопомоги людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом та членів їх сімей 

2010 - 2013 

КМЦСССДМ,
КМЦ СНІДу 

у межах поточного фінансування 

  

  

  

  

Збільшено кількість та % осіб, охоплених послугами з підтримки у групах взаємодопомоги 

НУО (КМВ
ВБО "Всеукраїнська Мережа ЛЖВ"
за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

3.4. Розробка та впровадження адаптованої для м. Києва моделі надання паліативної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД на базі КМЦ СНІДу 

2010 - 2013 

ГУОЗМЗ,
КМЦ СНІДу,
КМО ТЧХ,
НУО
(за згодою) 

кошти інших джерел 

  

  

  

  

Впроваджено модель надання паліативної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД. Не менше 80 % осіб з числа тих, які її потребують, мають доступ до послуг 


 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий