КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 11 лютого 2016 року N 89/89

Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Відповідно до статей 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 13 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", статті 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статті 65 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", законів України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про соціальний захист дітей війни", "Про Товариство Червоного Хреста України", "Про громадські об'єднання", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки (далі - Програма) згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Визначити Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем Програми.

3. Затвердити Порядок відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва згідно з додатком 2 до цього рішення.

4. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям передбачати видатки на реалізацію Програми при формуванні бюджетних запитів на 2016 рік та наступні роки.

5. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально подавати Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту узагальнену інформацію про стан виконання Програми до першого числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

6. Районним в місті Києві державним адміністраціям щоквартально подавати Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про стан виконання Програми для подальшого її узагальнення та підготовки зведеного щоквартального звіту по Програмі.

7. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року N 328/9385 "Про затвердження Порядку відбору громадських та благодійних організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва".

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
11.02.2016 N 89/89


Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки

I. ПАСПОРТ
Міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки

1. Ініціатор розроблення програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

п. 2 протоколу доручень N 25, напрацьованого під час наради у першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 28.07.2015

3. Розробник програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники програми

-

5. Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці) програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації

7. Строк виконання програми

2016 - 2018 роки

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет міста Києва

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:
в тому числі за роками:

53243,2 тис. грн.

2016 рік

2017 рік

2018 рік

15600,00

17993,1

19650,1

9.1.

коштів державного бюджету

-

9.2.

коштів бюджету м. Києва

53243,2 тис. грн.

9.3.

коштів інших джерел

-


II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Вирішальна роль громадянського суспільства в утвердженні демократії, прав і свобод людини, принципів соціальної справедливості є загальновизнаною. Протягом останніх років у м. Києві зросла кількість громадських організацій, розширилися сфера їх діяльності й вплив на прийняття рішень на місцевому рівні. Разом з тим, фундаментальною проблемою залишається низька фінансова самодостатність громадських організацій, оскільки вони є неприбутковими. Тому необхідно спрямувати зусилля на впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій та створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, а саме: впровадження соціального партнерства між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями та громадою через громадські організації жінок, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни та праці, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, жертв нацистських переслідувань, дітей війни міста Києва (далі по тексту - громадські організації, діяльність яких має соціальну спрямованість).

В попередні роки у місті Києві послідовно реалізовувалась соціальна політика, направлена на підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, та організацію проведення в місті Києві загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат. У результаті чого було забезпечено належну організацію надання фінансової допомоги та реальну підтримку 143 громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на статутну діяльність, оплату оренди приміщень та комунальних послуг. Завдяки цьому громадські організації, діяльність яких має соціальну спрямованість, можуть повноцінно функціонувати, користуватися приміщеннями для повсякденної роботи, проведення зборів, заходів та спілкування. А проведення на належному організаційному рівні загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат дає змогу залучити широке коло громадськості до вшанування пам'яті загиблих, патріотичного виховання молоді, зміцнення ветеранського руху. Протягом 2011 - 2015 років виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) щороку проводилося 18 загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат за участю представників громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість. Зважаючи на те, що особливу актуальність сьогодні набувають питання героїко-патріотичного виховання дітей та молоді, збереження спадкоємності поколінь, тільки комплексний підхід виконавчої влади та громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, може дати якісний та позитивний результат.

Також слід зазначити, що завдяки співпраці з міською владою відбувається тісна взаємодія громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, між собою, що сприяє вирішенню важливих проблемних питань життєдіяльності міста.

Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки спрямована на реалізацію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, а саме: пріоритетного сектора міського розвитку "Соціальний захист".

III. МЕТА ПРОГРАМИ

Мета міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки полягає у забезпеченні конструктивної взаємодії між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями та громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість, з вирішення актуальних питань розвитку міста, підтримки громадських ініціатив, підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення, сприяння розвитку громадянського суспільства; здійсненні позитивних дій щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; забезпеченні участі громадськості в організації та проведенні загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат, соціальних акцій із залученням коштів міського бюджету.

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Згідно з міською цільовою програмою "Соціальне партнерство" на 2011 - 2015 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 N 23/5410, протягом п'яти років надавалась фінансова допомога міським громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість; проводилися загальноміські соціальні заходи до державних свят та визначних дат.

У зв'язку із закінченням терміну дії міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011 - 2015 роки виникла необхідність організації надання фінансової допомоги міським громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість; фінансового забезпечення проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат; сприяння задоволенню та захисту законних потреб та інтересів громадських організацій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

4.1. Надання фінансової допомоги міським громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість.

Відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання" громадські організації - це добровільні об'єднання фізичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Робота громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, направлена на захист та задоволення інтересів своїх членів і надання послуг: перекладачів-дактилологів для осіб з вадами слуху; харчування дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, які відвідують групи денного перебування в громадських організаціях інвалідів; реабілітації інвалідів - придбання засобів реабілітації та іншого обладнання; проведення заходів, пов'язаних із реабілітацією та соціальним захистом дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей; соціальна підтримка жінок, які перенесли операцію з приводу раку молочної залози; видання та придбання довідників, брошур, інформаційних листівок, зокрема шрифтом Брайля, спеціалізованими мовами та озвучених тощо.

Переважна більшість громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, здійснюють свою статутну діяльність в орендованих приміщеннях, тому оплата оренди та комунальних послуг вимагає додаткових фінансових ресурсів.

Маючи статус неприбуткових згідно з Податковим кодексом України, громадські організації, діяльність яких має соціальну спрямованість, не одержують прибутку і в умовах фінансової нестабільності позбавлені можливості сплачувати кошти за оренду приміщень, комунальні послуги, виконувати статутні завдання, що ставить під загрозу їх існування.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", статті 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статті 3 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", статті 65 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", зокрема органам місцевого самоврядування доручено надавати допомогу і сприяти громадським організаціям інвалідів в їх діяльності, надавати громадським організаціям ветеранів фінансову підтримку, а також безоплатно будинки, приміщення, обладнання та інше майно, необхідне для виконання їх статутних завдань.

Згідно з міською цільовою програмою "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки фінансова підтримка громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, становитиме:

тис. грн.

КФК

Фінансова підтримка громадських організацій:

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Кількість організацій

Планові обсяги

Кількість організацій

Планові обсяги

Кількість організацій

Планові обсяги

091209

організації інвалідів

67

4533,2

68

4577,1

70

4992,2

організації ветеранів

60

6972,3

63

7765,1

65

8454,0

090412

Інші громадські організації, в тому числі:

20

2251,1

20

2281,6

20

2501,0

Київське міське та районні відділення Товариства Червоного Хреста України

11

1191,0

11

1117,3

11

1228,3


Відбір громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, для надання допомоги з бюджету міста Києва буде проводитись відповідно до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженому рішенням Київської міської ради.

4.2. Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат.

Законом України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років" визначено, що однією з основних форм увічнення Перемоги та подвигу народу-переможця є відзначення Дня Перемоги і днів вигнання нацистів з України, міста Києва та інших адміністративно-територіальних одиниць. Під час відзначення Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги і Дня захисника України у столиці України, біля пам'ятників та меморіалів, присвячених увічненню перемоги над нацизмом та вшануванню пам'яті жертв Другої світової війни 1939 - 1945 років, установлюється почесна варта, а також покладаються вінки і квіти.

Указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України органу місцевого самоврядування, Київській міській державній адміністрації доручається проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат тощо.

Через особливий статус столиці України місто Київ має проводити загальноміські заходи на високому організаційному рівні шляхом взаємодії з Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади за участю перших осіб держави.

Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ" встановлено, що органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві забезпечують в межах своїх повноважень, визначених законами України, здійснення містом функцій, в тому числі взаємодію з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм та проектів, що зачіпають інтереси столиці.

Систематично у місті Києві на високому організаційному рівні проводяться загальноміські соціальні заходи до державних свят та визначних дат, зокрема: День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; День захисника України; Міжнародний жіночий день; Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів; День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; День матері; День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни; річниці Чорнобильської катастрофи; Міжнародний день глухих; Міжнародний день сліпих; Міжнародний день громадян похилого віку; річниці визволення України та міста Києва від нацистських загарбників; День партизанської слави; День вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС; Міжнародний день інвалідів; День українських миротворців; річниці початку героїчної оборони міста Києва та інші.

Згідно з міською цільовою програмою "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки фінансування проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат становитиме:

тис. грн.

КФК

Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат

2016

2017

2018

Кількість заходів

Планові обсяги

Кількість заходів

Планові обсяги

Кількість заходів

Планові обсяги

090412

15

1843,4

17

3369,3

17

3702,9


Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки:

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2016 - 2018 роки

Обсяг ресурсів,
усього, в тому числі:

15600,0

17993,1

19650,1

53243,2

Бюджет м. Києва

15600,0

17993,1

19650,1

53243,2


Фінансове забезпечення програми передбачається здійснити за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 53243,2 тис. грн., в тому числі коштів бюджету міста Києва - 53243,2 тис. грн.

2016 рік

2017 рік

2018 рік

15600,0 тис. грн.

17993,1 тис. грн.

19650,1 тис. грн.


Обсяги фінансування завдань і заходів програми можуть уточнюватися залежно від можливостей фінансування бюджету міста Києва та у зв'язку зі змінами напрямів фінансової підтримки.

V. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
по міській цільовій програмі "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Заходи програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис. гривень,
у тому числі,
за роками

Очікуваний результат

I.

Надання, на умовах відбору, фінансової допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на реалізацію заходів соціального захисту ветеранів, інвалідів та осіб, які потребують соціальної підтримки

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на виконання статутних завдань, часткову оплату комунальних послуг та оренди приміщень, перелік яких підлягає окремому погодженню відповідно до порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва відповідно до пункту 3 цього рішення

2016 - 2018

Департамент соціальної політики та районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2016 - 4553,8
2017 - 4577,1
2018 - 4992,2

Назва показника

2016

2017

2018

1. Показник затрат:

 

 

 

Обсяг видатків, тис. грн.

4553,8

4577,1

4992,2

2. Показник продукту:

 

 

 

- Кількість громадських організацій, од.

67

68

70

- кількість членів у громадських організаціях, осіб

69506

69508

69523

- кількість заходів, проведених громадськими організаціями, од.

307

309

311

3. Показник ефективності:

 

 

 

Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис. грн.

14,8

14,8

16,1

4. Показник якості:

 

 

 

Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %

100

101

101

 

 

2. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, на виконання статутних завдань, на оплату комунальних послуг та оренди приміщень

2016 - 2018

Департамент соціальної політики та районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2016 - 7239,1
2017 - 7765,1
2018 - 8454,0

Назва показника

2016

2017

2018

1. Показник затрат:

 

 

 

Обсяг видатків, тис. грн.

7239,1

7765,1

8454,0

2. Показник продукту:

 

 

 

- Кількість громадських організацій, од.

60

63

65

- кількість членів у громадських організаціях, осіб

861445

861481

861521

- кількість заходів, проведених громадськими організаціями, од.

780

794

808

3. Показник ефективності:

 

 

 

Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис. грн.

9,3

9,8

10,5

4. Показник якості:

 

 

 

Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %

100

102

102

 

 

3. Надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) розроблених громадськими організаціями жінок, багатодітних сімей, іншими організаціями програм (заходів, проектів), що передбачені їх статутною діяльністю

2016 - 2018

Департамент соціальної політики та районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2016 - 701,3
2017 - 764,3
2018 - 832,7

Назва показника

2016

2017

2018

1. Показник затрат:

 

 

 

Обсяг видатків, тис. грн.

701,3

764,3

832,7

2. Показник продукту:

 

 

 

- Кількість організацій, од.

8

9

9

- кількість членів в організаціях,осіб

1683

1683

1683

- кількість заходів, проведених громадськими організаціями, од.

26

27

29

3. Показник ефективності:

 

 

 

Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис. грн.

27,0

28,3

28,7

4. Показник якості:

 

 

 

Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %

100

104

107

II.

Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Надання фінансової підтримки Київському об'єднанню Спілки Самаритян України, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення

2016 - 2018

Департамент соціальної політики та районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2016 - 370,0
2017 - 400,0
2018 - 440,0

Назва показника

2016

2017

2018

1. Показник затрат:

 

 

 

Обсяг видатків, тис. грн.

370,0

400,0

440,0

2. Показник продукту:

 

 

 

Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, тис. осіб

13,0

14,0

15,5

3. Показник якості:

 

 

 

Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, %

100

108

111

 

 

2. Надання фінансової підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на програми медико-соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку та інвалідам

2016 - 2018

Департамент соціальної політики та районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2016 - 1016,7
2017 - 1117,3
2018 - 1228,3

Назва показника

2016

2017

2018

1. Показник затрат:

 

 

 

Обсяг видатків

1016,7

1117,3

1228,3

2. Показник продукту:

 

 

 

Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, тис. осіб

200,0

210,0

230,0

2. Показник якості:

 

 

 

Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, %

100

105

109

III.

Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведення загальноміських соціальних заходів для окремих категорій киян з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня захисника України, увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні шляхом відзначення Дня Перемоги, річниці Чорнобильської катастрофи, Міжнародного дня інвалідів та інших свят та визначних дат

2016 - 2018

Департамент соціальної політики та районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2016 - 1719,1
2017 - 3369,3
2018 - 3702,9

Назва показника

2016

2017

2018

1. Показник затрат:

 

 

 

Обсяг видатків, тис. грн.

1719,1

3369,3

3702,9

2. Показники продукту:

 

 

 

Кількість заходів, од.

15

17

17

Кількість осіб, охоплених заходами, тис. осіб

140,2

144,5

149,0

2. Показник ефективності:

 

 

 

Середні видатки на проведення одного заходу, тис. грн.

114,6

198,2

217,8

3. Показник якості:

 

 

 

Динаміка кількості осіб, охоплених заходом, %

100

103

103,1


 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

- Бюджет м. Києва

15600,0

17993,1

19650,1


Бюджет м. Києва (тис. грн.)
2016 - 15600,0
2017 - 17993,1
2018 - 19650,1
Разом: 53243,2


VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію виконання програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує моніторинг виконання програми та підготовку звітної і аналітичної інформації.

Співвиконавці програми щоквартально надають Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо ходу реалізації її заходів. Відповідальний виконавець узагальнює отриману інформацію, визначає наявні проблеми та розробляє пропозиції щодо їх усунення.

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання програми.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
11.02.2016 N 89/89


Порядок відбору
громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

1. Цей Порядок визначає умови відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, передбаченої на виконання міської цільової програми "Соціальне партнерство" на відповідний рік (далі - бюджетні кошти), за напрямами: "Надання, на умовах відбору, фінансової допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на реалізацію заходів соціального захисту ветеранів, інвалідів та осіб, які потребують соціальної підтримки", "Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість" та "Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат".

2. Одержувачами бюджетних коштів є міські та районні громадські організації жінок, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни та праці, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; жертв нацистських переслідувань, дітей війни, Товариства Червоного Хреста України, Київського об'єднання Спілки Самаритян України та інші громадські організації, які надають соціальні послуги киянам (далі - громадські організації).

3. З метою відбору та для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва міським громадським організаціям, утворюється міська Комісія з відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва при Департаменті соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - міська Комісія з відбору).

Міську Комісію з відбору очолює директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. До складу міської Комісії з відбору можуть входити: представники Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), депутати Київської міської ради (за згодою), представники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Координаційної ради міських громадських організацій інвалідів (за згодою) та інші представники міських громадських організацій (за згодою).

Члени міської Комісії з відбору беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Персональний склад міської Комісії з відбору погоджується з постійною комісією Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту і затверджується наказом директора Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва районним громадським організаціям утворюються районні Комісії з відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва при районних в місті Києві державних адміністраціях (далі - районна Комісія з відбору).

Районну Комісію з відбору очолює заступник голови відповідної районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

6. До складу районної Комісії з відбору можуть входити представники: управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій, відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, фінансового управління районних в місті Києві державних адміністрацій, районного територіального центру соціального обслуговування, депутати Київської міської ради (за згодою), громадської ради при районній в місті Києві державній адміністрації (за згодою).

Члени районної Комісії з відбору беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Персональний склад районної Комісії з відбору затверджується розпорядженням відповідної районної в місті Києві державної адміністрації, копія якого направляється голові постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

7. Міська та районні комісії з відбору:

розглядають заявки міських/районних громадських організацій та додані до них документи;

здійснюють відбір міських/районних громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва згідно з цим Порядком;

подають пропозиції голові постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту щодо фінансової підтримки за результатами відбору.

8. Організаційною формою роботи міської та районних комісій з відбору є засідання, які проводяться щорічно у жовтні - листопаді року, що передує періоду, в якому планується надавати фінансову підтримку.

Рішення про скликання засідання міської чи районної комісій з відбору приймається відповідно головою міської чи районної комісій з відбору, про що повідомляється голові постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

9. Склад міської та районної комісій з відбору не повинен бути менше ніж 11 осіб в кожній.

Засідання міської та районної комісій з відбору є правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин їх складу.

10. Рішення міської та районних комісій з відбору про результати відбору ухвалюються голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів, оформлюються протоколами та підписуються головою, секретарем та членами комісії з відбору. Копії рішень міської та районної комісій з відбору направляються голові постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

11. Про початок відбору міських/районних громадських організацій з метою надання фінансової підтримки (далі - відбір) головою міської або відповідної районної комісії з відбору подаються оголошення в друкованих засобах масової інформації та/або шляхом розміщення на веб-сайті Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районної в місті Києві державної адміністрації в мережі Інтернет.

Оголошення про проведення відбору повинно включати такі відомості:

короткий зміст умов відбору;

дату, час і місце проведення відбору;

кінцевий термін прийняття заявок та пропозицій від міських/районних громадських організацій.

12. Міська Комісія з відбору та районні комісії з відбору здійснюють прийом заявок та доданих до них документів громадських організацій протягом 15 календарних днів з дати виходу та/або публікації оголошення про проведення відбору.

Термін проведення відбору - 30 календарних днів.

13. Для отримання бюджетних коштів міські громадські організації подають заявку міській Комісії з відбору, а районні громадські організації подають заявку районній Комісії з відбору. Одна і та сама організація не може подавати заявку міській та районним комісіям з відбору.

13.1. До заявки додаються:

копія статуту громадської організації (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо у зазначений документ не вносилися зміни);

копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації;

копія довідки про реєстрацію у відповідному органі Державної податкової служби;

копія протоколу засідання вищого органу управління про склад керівництва громадської організації;

календарний план та змістовне наповнення заходу (програми);

розрахунки та обґрунтування за напрямами використання бюджетних коштів у розрізі напрямів, визначених цим Порядком;

звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік з відповідними підтверджуючими документами (для громадських організацій, які отримали бюджетні кошти у попередньому році).

14. Зазначені у пункті 13.1 цього Порядку документи засвідчуються підписом керівника, скріпленим печаткою громадської організації (в разі наявності).

15. Критеріями відбору міських та районних громадських організацій є:

відповідність запланованих заходів громадської організації пріоритетам державної політики у відповідній сфері;

результати діяльності громадської організації на території міста Києва або району у попередньому році (крім громадських організацій ветеранів);

актуальність та соціальна спрямованість діяльності громадської організації;

співвідношення витрат та очікуваного результату від здійснення громадською організацією заходів;

ефективність використання бюджетних коштів (за винятком міських та районних громадських організацій, які не отримували фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів);

наявність детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів, поданих громадською організацією;

інноваційність методів та форм роботи громадської організації;

наявність кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення діяльності громадської організації.

16. Бюджетні кошти надаються міській або районним громадським організаціям інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та можуть бути використані на цілі, пов'язані із статутною діяльністю.

16.1. Для забезпечення виконання завдань і заходів:

матеріальне заохочення керівника, заступника керівника, працівників, які забезпечують діяльність організації, що не повинно перевищувати розміру мінімальної заробітної плати на день виплати (кількість отримувачів в одній організації з числа соціальних педагогів, сурдоперекладачів та інших працівників не може бути більше 10 осіб);

придбання канцтоварів, оргтехніки та обладнання для устаткування робочого місця, необхідного для здійснення статутної діяльності.

Часткової оплати:

оренди приміщень за умови знаходження організації в одному приміщенні (без надання вищезазначеного приміщення в суборенду);

комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

телефонного зв'язку, поштових послуг;

послуг з поточного ремонту інвентарю, обладнання;

придбання пально-мастильних матеріалів для автомобілів, які перебувають на балансі міських організацій інвалідів та організацій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та використовуються для виконання статутних завдань;

друку буклетів та брошур з соціальної тематики, пов'язаної з діяльністю організації, в тому числі шрифтом Брайля, спеціалізованими мовами та озвучених;

оплата поточного ремонту приміщень, які орендують громадські організації інвалідів та громадські організації громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку та веб-сторінки організації, забезпечення доступу до електронної пошти.

16.2. Проведення заходів із відзначення державних свят, визначних та пам'ятних дат; проведення конференцій, зборів, круглих столів, спеціалізованих фестивалів (у тому числі міжнародних), конкурсів, соціальних акцій (придбання призів, пам'ятних знаків, подарункових наборів), виставок, спортивних змагань, туристичних походів, вечорів відпочинку, екскурсій.

16.3. Придбання виробів медичного призначення, засобів гігієни та догляду.

16.4. Навчання голови та секретаря комітетів з конкурсних торгів (не більш як дві особи) громадських організацій інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що здійснюють процедури закупівель товарів, робіт і послуг в установленому законом порядку.

17. Бюджетні кошти надаються міській та районним громадським організаціям Товариства Червоного Хреста України та Київському об'єднанню Спілки Самаритян України та можуть бути використані для забезпечення виконання статутних завдань та заходів, а саме для оплати:

оренди приміщення та комунальних послуг;

утримання автомобіля та поповнення запасів пального для служби катастроф;

матеріального заохочення працівників патронажної служби;

проведення свят та проектів медико-соціального спрямування;

придбання виробів медичного призначення, засобів гігієни та догляду.

18. Бюджетні кошти надаються міській або районній громадській організації ветеранів війни та праці, дітей війни, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та можуть бути використані на цілі, пов'язані зі статутною діяльністю.

18.1. Для забезпечення виконання завдань і заходів:

надання матеріального заохочення для керівника, заступника керівника міської або районної громадської організації ветеранів, що не повинно перевищувати розміру мінімальної заробітної плати на день виплати, для іншого працівника міської чи районної організації ветеранів - не більше 80 % мінімальної заробітної плати на день виплати (матеріальне заохочення надається не більш ніж 3 працівникам організації, крім громадських організацій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції);

придбання канцтоварів, оргтехніки та обладнання для устаткування робочого місця, необхідного для здійснення статутної діяльності;

оренда приміщень за умови знаходження організації в одному приміщенні (без надання вищезазначеного приміщення в суборенду) та не більш ніж на 200 кв. м на одну організацію;

оплата комунальних послуг і телефонного зв'язку, поштових послуг, послуг мережі Інтернет;

транспортне обслуговування, пов'язане з виконанням статутних завдань;

часткова оплата придбання пально-мастильних матеріалів для автомобілів, які перебувають на балансі громадських організацій ветеранів війни та праці, дітей війни, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та використовуються для виконання статутних завдань;

оплата поточного ремонту приміщень, які орендують громадські організації ветеранів війни та праці, дітей війни та осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції;

друк буклетів та брошур з соціальної, військово-патріотичної тематики, пов'язаної з діяльністю міської чи районної організації.

18.2. Навчання голови та секретаря комітетів з конкурсних торгів (не більш як дві особи) громадських організацій ветеранів, що здійснюють процедури закупівель товарів, робіт і послуг в установленому законом порядку.

18.3. Проведення заходів із відзначення державних свят, визначних та пам'ятних дат.

18.4. Проведення конференцій, зборів, круглих столів, виставок, вечорів відпочинку на території Києва та Київської області (придбання призів, пам'ятних знаків, подарункових наборів).

18.5. Проведення заходів, пов'язаних із патріотичним вихованням молоді (уроки мужності, екскурсії, спортивні змагання, туристичні походи), (придбання призів, пам'ятних знаків, подарункових наборів).

19. Бюджетні кошти надаються міській або районній громадській організації жінок, багатодітних сімей та іншим громадським організаціям, які надають соціальні послуги киянам (та які пройшли відбір), і можуть бути використані для забезпечення реалізації соціальних проектів та акцій відповідно до погоджених з Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та відповідною районною в місті Києві державною адміністрацією проектів планів використання бюджетних коштів.

20. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

20.1. Проведення заходів за статтями витрат, які здійснюються за рахунок видатків інших бюджетів.

20.2. Оплату послуг організації-посередника з підготовки та проведення заходів.

20.3. Оплату банкетів та фуршетів.

21. Розподіл бюджетних коштів для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва для міських громадських організацій, зазначених у пункті 2 цього Порядку, здійснюється на підставі наказу Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до пунктів 16 - 19 цього Порядку на основі протоколу міської Комісії з відбору в межах бюджетних асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва на відповідний рік на виконання міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки. Копія наказу в десятиденний термін після його затвердження надається Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

22. Розподіл бюджетних коштів для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва для районних громадських організацій, зазначених у пункті 2 цього Порядку, здійснюється на підставі розпорядження районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до пунктів 16 - 19 цього Порядку за результатами відбору, проведеного районною Комісією з відбору, в межах бюджетних асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва на відповідний рік на виконання міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки. Копія розпорядження в десятиденний термін після його затвердження надається Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

23. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

24. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою України.

25. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Київський міський голова

В. Кличко