КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 21 грудня 2017 року N 1043/4050

Про бюджет міста Києва на 2018 рік

Відповідно до статей 21, 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 грудня 2017 року N 1587 "Про схвалення проекту рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" та прогнозу бюджету міста Києва на 2019 - 2020 роки", Київська міська рада вирішила:

1. Визначити на 2018 рік:

1.1. Доходи бюджету міста Києва на 2018 рік у сумі 49113498,70 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Києва - 45668627,20 тис. грн, доходи спеціального фонду бюджету міста Києва - 3444871,50 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку - 1014200,00 тис. грн згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Видатки бюджету міста Києва у сумі 49110698,7 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Києва - 36399142,04 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету міста Києва - 12711556,66 тис. грн.

1.3. Повернення кредитів до бюджету міста Києва у сумі 1200,0 тис. грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста Києва - 1200,0 тис. грн, згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.4. Надання кредитів з бюджету міста Києва у сумі 4000,0 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Києва - 2400,0 тис. грн та надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста Києва - 1600,0 тис. грн, згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.5. Профіцит загального фонду бюджету міста Києва - 9267085,16 тис. грн, згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.6. Дефіцит спеціального фонду бюджету міста Києва у сумі 9267085,16 тис. грн, згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Києва на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду - 36399142,04 тис. грн та спеціальному фонду - 12711556,66 тис. грн, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету міста Києва здійснюється органами, які мають забезпечувати їх надходження (додаток 9).

Головному управлінню Державної фіскальної служби у м. Києві та Міжрегіональному Головному управлінню Державної фіскальної служби - Центральному офісу з обслуговування великих платників щомісячно інформувати Київського міського голову про виконання бюджету міста Києва за доходами.

4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста Києва у сумі 20000,0 тис. грн.

5. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Затвердити на 2018 рік резервний фонд бюджету міста Києва у сумі 103870,0 тис. грн.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Києва на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);

медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220);

продукти харчування (код 2230);

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури (2240);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

оплата енергосервісу (код 2276);

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки (код 2281);

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації (код 2282);

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування (код 2282);

обслуговування державного (місцевого) боргу (код 2400);

соціальне забезпечення (код 2700);

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла (код 2730).

9. Затвердити в складі видатків бюджету міста Києва кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 20463114,01 тис. грн, згідно з додатком 7 до цього рішення.

10. Визначити граничний розмір місцевого боргу міста Києва станом на 31 грудня 2018 року у сумі 3464510,0 тис. грн.

Визначити граничну ефективну ставку залучення коштів в іноземній валюті до бюджету міста Києва та/або надання місцевих гарантій у розмірі 5,85 відсотка річних.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Києва, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Києва на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Києва на 2018 рік є:

у частині доходів - надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування - надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування - надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що до джерел фінансування бюджету міста Києва на 2018 рік належить зміна обсягів готівкових коштів бюджету міста Києва.

16. Створити в складі спеціального фонду бюджету міста Києва цільовий фонд та затвердити Положення про формування та використання коштів цільового фонду бюджету міста Києва у 2018 році згідно з додатком 8 до цього рішення.

17. Установити, що:

17.1. Забезпечення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що ліквідуються або реорганізуються, до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новоутвореним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються.

17.2. Перерахування коштів на видатки районних в місті Києві державних адміністрацій здійснюється за розпорядженнями про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів, що затверджуються керівниками фінансових управлінь районних в місті Києві державних адміністрацій.

17.3. Перевірку правильності складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів установ та організацій районних в місті Києві державних адміністрацій відповідно до пункту 42 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228, здійснюють фінансові управління районних в місті Києві державних адміністрацій.

17.4. Розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з Державного бюджету України бюджету міста Києва у період між сесіями Київської міської ради здійснюється за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з подальшим внесенням змін до рішення про бюджет міста Києва.

17.5. З метою реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року N 1013-р, утримання закладів охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади міста Києва, у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету України, здійснюється через Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

17.6. Кошти відновної вартості зелених насаджень використовуються відповідно до рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року N 384/6600 "Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва" за пооб'єктним переліком, що затверджується виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

17.7. Кошти, які надходитимуть від позичальників у рахунок погашення пільгового довготермінового іпотечного кредиту, наданого за рахунок коштів бюджету міста Києва для молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво житла, та відсотки за користуванням ним спрямовуються на компенсацію різниці у відсоткових ставках та часткове погашення зобов'язань позичальників за кредитами відповідно до Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 18 листопада 2004 року N 570/1980.

17.8. Перерозподіл коштів у межах головного розпорядника бюджетних коштів між об'єктами будівництва, реконструкції, капітального ремонту тощо, а також видами оплачуваних робіт (проектні роботи, оплата за минулі роки, поточні капітальні вкладення, придбання обладнання тощо) здійснюється за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), погодженим постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

18. Головним розпорядникам коштів бюджету міста Києва:

18.1. Оптимізувати структуру та штатну чисельність, затверджену в штатних розписах на 31 грудня 2017 року, працівників установ та комунальних підприємств і організацій, які отримують бюджетну підтримку за рахунок коштів бюджету міста Києва у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з відкриттям (розширенням) установ, комунальних підприємств та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг.

18.2. При формуванні державного/регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів вжити заходів щодо оптимізації цього замовлення, не допускати його збільшення та забезпечити формування в межах бюджетних призначень, визначених у цьому рішенні, з урахуванням потреби міста Києва в кадрах.

18.3. Забезпечити з 1 вересня 2018 року оплату вищим навчальним закладам I - II рівнів акредитації, професійно-технічним навчальним закладам послуг з підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на підставі регіонального замовлення.

18.4. Забезпечити реалізацію громадських проектів - переможців конкурсу згідно з додатком 11 до цього рішення.

19. Визначити:

19.1. Підгірцівську сільську раду Обухівського району Київської області виконавцем Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018 рік у частині:

капітального ремонту та нового будівництва автодоріг в с. Підгірці Обухівського району Київської області;

капітального ремонту та нового будівництва автодоріг в с. Романків Обухівського району Київської області.

19.2. Ходосівську сільську раду Києво-Святошинського району Київської області виконавцем Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018 рік у частині:

реконструкції центру культури та мистецтв в с. Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області.

20. Установити, що:

20.1. 50 відсотків суми надходжень від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім бюджетних установ і організацій, комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, комунальних підприємств, які здійснюють утримання об'єктів житлового фонду міста Києва) зараховуються до загального фонду бюджету міста Києва.

20.2. 30 відсотків суми надходжень орендної плати від надання в оренду майна (приміщень) лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста Києва (крім комунальних некомерційних підприємств), включених до мережі Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), перераховуються на окремий рахунок Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та використовуються на невідкладні ремонти приміщень (обладнання) закладів охорони здоров'я за погодженням з постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

21. Доручити Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

21.1. Здійснювати фінансування головних розпорядників коштів бюджету міста Києва відповідно до затверджених у встановленому порядку помісячних розписів доходів і видатків з урахуванням бюджетних зобов'язань, зареєстрованих у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, фінансових можливостей бюджету та відповідно до досягнутого рівня виконання показників по мережі, штатах і контингентах, виконання обсягів робіт та надання послуг тощо.

21.2. Вчиняти організаційно-правові дії щодо здійснення місцевих запозичень, залучення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Києва та здійснювати інші правові та організаційні дії щодо отримання, обслуговування, управління та повернення залучених коштів з урахуванням у бюджеті міста на відповідний рік витрат на їх обслуговування та повернення.

Здійснювати платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної громади міста Києва, згідно з відповідними договорами.

21.3. Здійснювати правочини з місцевим боргом з метою ефективного управління боргом міста Києва та здійснювати реструктуризацію заборгованості за кредитами, іншими борговими зобов'язаннями, залученими містом Києвом або під його гарантії, шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками та/або юридичними особами-кредиторами відповідних угод тощо за умови дотримання граничного обсягу боргу на кінець бюджетного періоду.

21.4. Здійснювати на конкурсних засадах розміщення вільних коштів бюджету міста Києва на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду в установленому порядку.

21.5. Разом з визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку міжнародними рейтинговими агентствами Fitch, Standard and Poor's, Moody's забезпечувати проведення рейтингової оцінки міста Києва як емітента та його цінних паперів.

21.6. Здійснювати видатки за рахунок коштів Державного бюджету України на проведення заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України в частині утримання позаміського запасного пункту управління Київської міської державної адміністрації.

22. З метою виконання статті 16 Бюджетного кодексу України доручити директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати місцеві запозичення у межах, визначених рішенням Київської міської ради про бюджет міста Києва, та підписувати від імені Київської міської ради усі та будь-які угоди і документи, необхідні для здійснення правочинів з місцевим боргом.

23. Установити розміри орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком 10 до цього рішення.

Установити, що річна орендна плата за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва, на яких здійснюються різні види економічної діяльності, у тому числі передача будівель, споруд чи приміщень в оренду, встановлюється пропорційно до видів діяльності та розмірів орендної плати.

24. Секретаріату Київської міської ради забезпечувати експлуатацію та утримання адміністративних будинків на вул. Хрещатик, 36 та вул. Б. Хмельницького, 6-а (енергоносії, інші комунальні послуги, охорона будинків та прилеглої території, послуги з обслуговування відомчої автоматичної телефонної станції, забезпечення заходів та інше).

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що утримуються з бюджету міста Києва і розташовані в зазначених будинках, комунальна бюджетна установа "Контактний центр міста Києва" та Центр правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах, користуються приміщеннями без відшкодування витрат секретаріату Київської міської ради.

25. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної адміністрації):

до 1 червня 2018 року розробити формулу розподілу видатків на поточне утримання (у тому числі заробітну плату) навчальних закладів міста Києва;

до 1 червня 2018 року розробити порядок фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості на виконання завдань міських цільових програм та заходів;

до 1 вересня 2018 року врегулювати питання власності стосовно товариства з обмеженою відповідальністю "Гандбольний клуб "Київ-Спартак" ім. І. Є. Турчина" та його дольового утримання.

26. Взяти до відома, що виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацію) при коригуванні показників бюджету міста Києва за рахунок залишків бюджетних коштів, що складуться за 2017 рік, в першочерговому порядку будуть додатково враховані кошти в сумі 1100000,0 тис. грн на капітальні вкладення з урахуванням вимог Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік в частині будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі та в сумі 50000 тис. грн на реалізацію громадських проектів відповідно до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

27. Затвердити параметри громадського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 12.

28. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2018 року.

29. Додатки 1 - 12 є невід'ємними складовими цього рішення.

30. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

31. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
21.12.2017 N 1043/4050


Доходи бюджету міста Києва на 2018 рік

тис. грн

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т. ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

32006630,00

31937130,00

69500,00

0,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

19936000,00

19936000,00

0,00

0,00

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

16891000,00

16891000,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

3045000,00

3045000,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

29340,00

29340,00

0,00

0,00

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

24900,00

24900,00

 

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

4340,00

4340,00

 

 

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

100,00

100,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1874190,00

1874190,00

0,00

0,00

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)

139970,00

139970,00

 

 

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)

560030,00

560030,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1174190,00

1174190,00

 

 

18000000

Місцеві податки

10097600,00

10097600,00

0,00

0,00

18010000

Податок на майно

5737300,00

5737300,00

0,00

0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

20545,00

20545,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

21664,00

21664,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

4773,00

4773,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

383018,00

383018,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

2284631,00

2284631,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

2836796,00

2836796,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

82496,00

82496,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

28377,00

28377,00

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

38150,00

38150,00

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

36850,00

36850,00

 

 

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

34000,00

34000,00

 

 

18030000

Туристичний збір

26300,00

26300,00

 

 

18050000

Єдиний податок

4300000,00

4300000,00

 

 

19000000

Інші податки та збори

69500,00

0,00

69500,00

0,00

19010000

Екологічний податок

69500,00

 

69500,00

 

20000000

Неподаткові надходження

2079607,00

591522,00

1488085,00

525000,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

25300,00

300,00

25000,00

25000,00

21010800

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність

25000,00

 

25000,00

25000,00

21080000

Інші надходження

300,00

300,00

 

 

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

100,00

100,00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

100,00

100,00

 

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїів та тютюнових виробів

100,00

100,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

574102,00

574102,00

0,00

0,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

454202,00

454202,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

89900,00

89900,00

0,00

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

89900,00

89900,00

 

 

22090000

Державне мито

30000,00

30000,00

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

520520,00

17120,00

503400,00

500000,00

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

100,00

100,00

 

 

24060300

Інші надходження

17020,00

17020,00

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

3400,00

 

3400,00

 

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

500000,00

 

500000,00

500000,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ

959685,00

0,00

959685,00

0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

929304,50

 

929304,50

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

30380,50

 

30380,50

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

489300,00

100,00

489200,00

489200,00

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

350100,00

100,00

350000,00

350000,00

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

100,00

100,00

 

 

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

350000,00

 

350000,00

350000,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

139200,00

0,00

139200,00

139200,00

33010000

Кошти від продажу землі

139200,00

 

139200,00

139200,00

40000000

Офіційні трансферти

14292961,70

13139875,20

1153086,50

0,00

41000000

Від органів державного управління

14292961,70

13139875,20

1153086,50

0,00

41020000

Дотації

100212,30

100212,30

 

 

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування

100212,30

100212,30

 

 

41030000

Субвенції

14192749,40

13039662,90

1153086,50

 

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за собою, яка досягла 80-річного віку

2713991,80

2713991,80

 

 

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), багатоквартирним будинкам, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

3239621,40

3239621,40

 

 

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

233,10

233,10

 

 

41032600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

10404,10

10404,10

 

 

41033600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

75397,50

75397,50

 

 

41033700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

1430,40

1430,40

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

2839272,00

2839272,00

 

 

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

4136407,90

4136407,90

 

 

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб їх числа

8990,40

8990,40

 

 

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

13914,30

13914,30

 

 

*

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

1153086,50

0,00

1153086,50

 

50000000

Цільові фонди

245000,00

0,00

245000,00

0,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

245000,00

0,00

245000,00

0,00

50110002

Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів

10000,00

 

10000,00

 

50110004

Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою

75000,00

 

75000,00

 

50110005

Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності

148000,00

 

148000,00

 

50110009

Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва

12000,00

 

12000,00

 

 

Всього доходів

49113498,70

45668627,20

3444871,50

1014200,00


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
"Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
21.12.2017 N 1043/4050


Фінансування бюджету міста Києва на 2018 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т. ч. бюджет розвитку

 

Загальне фінансування

 

-9267085,16

9267085,16

9267085,16

600000

Фінансування за активними операціями

 

-9267085,16

9267085,16

9267085,16

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

 

-9267085,16

9267085,16

9267085,16

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

-9267085,16

9267085,16

9267085,16


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
21.12.2017 N 1043/4050


РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Києва на 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з
типовою відомчою / ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

кому-
нальні послуги та енерго-
носії

бюджет розвитку

0100000

 

 

Київська міська рада (Секретаріат)

208682,00

208682,00

38036,90

8677,40

 

16040,70

388,10

 

 

15652,60

15652,60

224722,70

0110000

 

 

Київська міська рада (Секретаріат)

208682,00

208682,00

38036,90

8677,40

 

16040,70

388,10

 

 

15652,60

15652,60

224722,70

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)

92053,60

92053,60

38036,90

8677,40

 

16040,70

388,10

 

 

15652,60

15652,60

108094,30

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

42327,20

42327,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42327,20

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам)

4471,10

4471,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4471,10

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради)

37856,10

37856,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37856,10

0111160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

18851,90

18851,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18851,90

0111162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

18851,90

18851,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18851,90

0112150

2150

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

1473,20

1473,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1473,20

0112152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

1473,20

1473,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1473,20

0113240

3240

 

Інші заклади та заходи

28756,50

28756,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28756,50

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

28756,50

28756,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28756,50

0114080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1577,30

1577,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1577,30

0114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1577,30

1577,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1577,30

0116090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

18341,10

18341,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18341,10

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

2755,50

2755,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2755,50

0119150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету

2545,70

2545,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2545,70

0119150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету Щасливській сільській раді Бориспільського району Київської області з бюджету м. Києва на оздоровлення дітей

672,00

672,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

672,00

0119150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету Гнідинській сільській раді Бориспільського району Київської області з бюджету м. Києва на оздоровлення дітей

190,00

190,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190,00

0119150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету Підгірцівській сільській раді Обухівського району Київської області з бюджету м. Києва на оздоровлення дітей

984,20

984,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

984,20

0119150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету Ревненській сільській раді Бориспільського району Київської області з бюджету м. Києва на оздоровлення дітей

199,50

199,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199,50

0119150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету Ходосівській сільській раді Києво-Святошинського району Київської області з бюджету м. Києва на оздоровлення дітей

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

0200000

 

 

Київська міська державна адміністрація

141215,90

141215,90

70417,90

246,60

 

8312,70

 

 

 

8312,70

8312,70

149528,60

0220000

 

 

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

141215,90

141215,90

70417,90

246,60

 

8312,70

 

 

 

8312,70

8312,70

149528,60

0220160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

78036,60

78036,60

56767,30

246,60

 

6273,00

 

 

 

6273,00

6273,00

84309,60

0220180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

60472,80

60472,80

13650,60

 

 

1912,70

 

 

 

1912,70

1912,70

62385,50

0220180

0180

0133

Інша діяльність

26343,00

26343,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26343,00

0220180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (КБУ "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції")

2264,30

2264,30

1429,60

 

 

390,70

 

 

 

390,70

390,70

2655,00

0220180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Нагороди")

5790,60

5790,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5790,60

0220180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків")

9000,00

9000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9000,00

0220180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м. Києва")

17074,90

17074,90

12221,00

 

 

1522,00

 

 

 

1522,00

1522,00

18596,90

0227520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

2706,50

2706,50

 

 

 

127,00

 

 

 

127,00

127,00

2833,50

0600000

 

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

1589247,20

1589247,20

500600,30

99910,20

 

442064,70

151655,00

12095,20

8745,00

290409,70

278188,80

2031311,90

0610000

 

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

1589247,20

1589247,20

500600,30

99910,20

 

442064,70

151655,00

12095,20

8745,00

290409,70

278188,80

2031311,90

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві

23858,50

23858,50

17523,40

758,20

 

510,00

 

 

 

510,00

510,00

24368,50

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

5360,00

5360,00

3743,70

197,70

 

364,00

 

 

 

364,00

364,00

5724,00

0611080

1080

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

48108,10

48108,10

22689,20

8227,30

 

6657,10

334,50

 

76,80

6322,60

6271,50

54765,20

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

87166,10

87166,10

55491,40

5625,10

 

31778,30

4413,20

1880,00

432,00

27365,10

27290,10

118944,40

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

535629,60

535629,60

289121,10

72684,00

 

56200,20

31006,20

6498,10

6036,30

25194,00

19247,40

591829,80

0611120

1120

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

225341,50

225341,50

 

 

 

66152,90

65158,90

 

 

994,00

 

291494,40

0611130

1130

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)

177368,00

177368,00

 

 

 

69808,80

40402,60

 

 

29406,20

24432,60

247176,80

0611140

1140

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

22076,90

22076,90

16387,60

1200,60

 

1032,20

842,60

284,60

69,20

189,60

139,60

23109,10

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

8289,90

8289,90

3499,50

71,20

 

 

 

 

 

 

 

8289,90

0611160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

32800,60

32800,60

4232,70

2581,80

 

80499,10

3127,60

882,50

1121,70

77371,50

77371,50

113299,70

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

16886,60

16886,60

4232,70

2581,80

 

4288,00

3127,60

882,50

1121,70

1160,40

1160,40

21174,60

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

15914,00

15914,00

 

 

 

76211,10

 

 

 

76211,10

76211,10

92125,10

0613130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

24619,90

24619,90

 

 

 

17034,10

 

 

 

17034,10

17034,10

41654,00

0613133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

24619,90

24619,90

 

 

 

17034,10

 

 

 

17034,10

17034,10

41654,00

0613140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

73319,60

73319,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73319,60

0615010

5010

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

15004,30

15004,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15004,30

0615011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

11722,90

11722,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11722,90

0615012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

3281,40

3281,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3281,40

0615020

5020

 

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

6027,70

6027,70

2158,30

364,70

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

6527,70

0615021

5021

0810

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

3872,70

3872,70

2158,30

364,70

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

4372,70

0615022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

2155,00

2155,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2155,00

0615030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

230228,00

230228,00

82330,70

8199,60

 

33678,00

6369,40

2550,00

1009,00

27308,60

27178,00

263906,00

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

111086,80

111086,80

66501,80

1869,60

 

12678,00

 

 

 

12678,00

12678,00

123764,80

0615032

5032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

76500,00

76500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76500,00

0615033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

42641,20

42641,20

15828,90

6330,00

 

21000,00

6369,40

2550,00

1009,00

14630,60

14500,00

63641,20

0615040

5040

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

10341,20

10341,20

 

 

 

14450,00

 

 

 

14450,00

14450,00

24791,20

0615041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

10341,20

10341,20

 

 

 

14450,00

 

 

 

14450,00

14450,00

24791,20

0615060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

63707,30

63707,30

3422,70

 

 

900,00

 

 

 

900,00

900,00

64607,30

0615061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

2457,90

2457,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2457,90

0615062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

58699,90

58699,90

1557,40

 

 

 

 

 

 

 

 

58699,90

0615063

5063

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

2549,50

2549,50

1865,30

 

 

900,00

 

 

 

900,00

900,00

3449,50

0617320

7320

 

Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

62500,00

 

 

 

62500,00

62500,00

62500,00

0617325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

62500,00

 

 

 

62500,00

62500,00

62500,00

0700000

 

 

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

8136601,30

8136601,30

28012,70

2730,00

 

1039281,00

235656,40

10345,10

762,00

803624,60

778853,50

9175882,30

0710000

 

 

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

8136601,30

8136601,30

28012,70

2730,00

 

1039281,00

235656,40

10345,10

762,00

803624,60

778853,50

9175882,30

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві

19380,20

19380,20

14419,50

999,40

 

16,60

16,60

 

 

 

 

19396,80

0711120

1120

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

97793,40

97793,40

 

 

 

19283,50

19243,50

 

 

40,00

 

117076,90

0711140

1140

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

2826,30

2826,30

2245,50

 

 

600,00

600,00

362,00

113,40

 

 

3426,30

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

2454780,20

2454780,20

 

 

 

313735,40

97940,60

 

 

215794,80

203711,30

2768515,60

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

1042284,00

1042284,00

 

 

 

55597,90

25343,70

 

 

30254,20

29378,70

1097881,90

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

317961,00

317961,00

 

 

 

15675,40

4759,80

 

 

10915,60

10769,70

333636,40

0712040

2040

0734

Санаторно-курортна допомога населенню

101011,50

101011,50

 

 

 

4120,00

259,00

 

 

3861,00

3861,00

105131,50

0712050

2050

0761

Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

58667,40

58667,40

 

 

 

1525,00

 

 

 

1525,00

1525,00

60192,40

0712060

2060

0762

Створення банків крові та її компонентів

34628,00

34628,00

 

 

 

5692,50

4621,80

 

 

1070,70

500,00

40320,50

0712070

2070

0724

Екстрена та швидка медична допомога населенню

339493,40

339493,40

 

 

 

7800,00

3130,00

 

 

4670,00

4340,00

347293,40

0712070

2070

0724

Екстрена та швидка медична допомога населенню

329089,30

329089,30

 

 

 

7800,00

3130,00

 

 

4670,00

4340,00

336889,30

0712070

2070

0724

Екстрена та швидка медична допомога населенню(субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги)

10404,10

10404,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10404,10

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

52844,50

52844,50

 

 

 

1124,80

624,80

 

 

500,00

500,00

53969,30

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

1145139,50

1145139,50

 

 

 

48283,00

23128,20

 

 

25154,80

18442,80

1193422,50

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

66423,40

66423,40

 

 

 

37290,10

31903,60

 

 

5386,50

4790,00

103713,50

0712110

2110

 

Первинна медична допомога населенню

1188804,90

1188804,90

 

 

 

2195,00

 

 

 

2195,00

2195,00

1190999,90

0712111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1188804,90

1188804,90

 

 

 

2195,00

 

 

 

2195,00

2195,00

1190999,90

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

3107,30

3107,30

 

 

 

47,40

47,40

 

 

 

 

3154,70

0712130

2130

0763

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

10202,80

10202,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10202,80

0712140

2140

 

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

292144,40

292144,40

 

 

 

6300,00

 

 

 

6300,00

6300,00

298444,40

0712141

2141

0763

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

3000,00

3000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,00

0712142

2142

0763

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

6597,40

6597,40

 

 

 

6000,00

 

 

 

6000,00

6000,00

12597,40

0712143

2143

0763

Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

48144,20

48144,20

 

 

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

48444,20

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

109005,30

109005,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109005,30

0712145

2145

0763

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

50000,00

50000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000,00

0712146

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

75397,50

75397,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75397,50

0712150

2150

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

891380,60

891380,60

 

 

 

503710,40

10753,40

 

 

492957,00

492540,00

1395091,00

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

415953,10

415953,10

 

 

 

67510,40

10753,40

 

 

56757,00

56340,00

483463,50

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

473997,10

473997,10

 

 

 

436200,00

 

 

 

436200,00

436200,00

910197,10

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії)

1430,40

1430,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1430,40

0717120

7120

0421

Забезпечення діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

17728,50

17728,50

11347,70

1730,60

 

16284,00

13284,00

9983,10

648,60

3000,00

 

34012,50

0800000

 

 

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

8069157,00

8069157,00

244031,80

71569,10

 

95245,50

32142,50

 

1414,70

63103,00

61488,00

8164402,50

0810000

 

 

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

8069157,00

8069157,00

244031,80

71569,10

 

95245,50

32142,50

 

1414,70

63103,00

61488,00

8164402,50

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві

29502,20

29502,20

22332,50

700,70

 

 

 

 

 

 

 

29502,20

0810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1950,00

1950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950,00

0810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Забезпечення функціонування інформаційно-телекомунаційної системи "Картка киянина")

1950,00

1950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950,00

0813010

3010

 

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

3239621,40

3239621,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3239621,40

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

309237,90

309237,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309237,90

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

2930383,50

2930383,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2930383,50

0813020

3020

 

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

233,10

233,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,10

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

121,60

121,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121,60

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

111,50

111,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111,50

0813030

3030

 

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1030083,70

1030083,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030083,70

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5786,90

5786,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5786,90

0813033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

136827,40

136827,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136827,40

0813035

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

198,90

198,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198,90

0813036

3036

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

887270,50

887270,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

887270,50

0813040

3040

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

2096588,70

2096588,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2096588,70

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

20841,60

20841,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20841,60

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

4955,90

4955,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4955,90

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

1559878,20

1559878,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1559878,20

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

91973,70

91973,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91973,70

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

249779,30

249779,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249779,30

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

8992,60

8992,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8992,60

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

160167,40

160167,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160167,40

0813050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

15661,50

15661,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15661,50

0813080

3080

 

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи в наслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

617403,10

617403,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

617403,10

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

477754,90

477754,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

477754,90

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

82037,10

82037,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82037,10

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

56614,90

56614,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56614,90

0813084

3084

1010

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

361,00

361,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361,00

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

635,20

635,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

635,20

0813100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

311754,20

311754,20

153168,20

52489,90

 

84564,30

29632,90

 

286,50

54931,40

53316,40

396318,50

0813101

3101

1010

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

51571,30

51571,30

28116,00

8855,00

 

12080,30

3123,70

 

 

8956,60

8956,60

63651,60

0813102

3102

1020

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

211118,50

211118,50

96955,90

36873,80

 

49067,90

26509,20

 

286,50

22558,70

20943,70

260186,40

0813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

21787,10

21787,10

15312,70

367,60

 

 

 

 

 

 

 

21787,10

0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

27277,30

27277,30

12783,60

6393,50

 

23416,10

 

 

 

23416,10

23416,10

50693,40

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6117,90

6117,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6117,90

0813170

3170

 

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

443,50

443,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

443,50

0813171

3171

1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

435,10

435,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435,10

0813172

3172

1010

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

8,40

8,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,40

0813190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

285797,00

285797,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285797,00

0813191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

276691,30

276691,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276691,30

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

9105,70

9105,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9105,70

0813200

3200

1090

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

56506,30

56506,30

37827,20

1498,80

 

3576,90

985,50

 

730,00

2591,40

2591,40

60083,20

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

13914,30

13914,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13914,30

0813240

3240

 

Інші заклади та заходи

363580,10

363580,10

30703,90

16879,70

 

7104,30

1524,10

 

398,20

5580,20

5580,20

370684,40

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

62258,80

62258,80

30703,90

16879,70

 

7104,30

1524,10

 

398,20

5580,20

5580,20

69363,10

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

301321,30

301321,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301321,30

0900000

 

 

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

66191,70

66191,70

31492,30

5177,00

 

23533,90

 

 

 

23533,90

23533,90

89725,60

0910000

 

 

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

66191,70

66191,70

31492,30

5177,00

 

23533,90

 

 

 

23533,90

23533,90

89725,60

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

5332,30

5332,30

3911,70

98,90

 

 

 

 

 

 

 

5332,30

0911060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

605,50

605,50

 

 

 

10710,00

 

 

 

10710,00

10710,00

11315,50

0913110

3110

 

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

27386,50

27386,50

15818,80

2636,70

 

633,50

 

 

 

633,50

633,50

28020,00

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

21273,20

21273,20

11470,60

2636,70

 

633,50

 

 

 

633,50

633,50

21906,70

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

6113,30

6113,30

4348,20

 

 

 

 

 

 

 

 

6113,30

0913120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

15901,90

15901,90

5418,30

1391,20

 

 

 

 

 

 

 

15901,90

0913121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

11110,90

11110,90

5176,80

1391,20

 

 

 

 

 

 

 

11110,90

0913123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

4791,00

4791,00

241,50

 

 

 

 

 

 

 

 

4791,00

0913130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

7458,20

7458,20

2953,40

734,30

 

 

 

 

 

 

 

7458,20

0913133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

7458,20

7458,20

2953,40

734,30

 

 

 

 

 

 

 

7458,20

0913140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

4067,10

4067,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4067,10

0913240

3240

 

Інші заклади та заходи

5440,20

5440,20

3390,10

315,90

 

 

 

 

 

 

 

5440,20

0913241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4176,50

4176,50

2754,20

315,90

 

 

 

 

 

 

 

4176,50

0913242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1263,70

1263,70

635,90

 

 

 

 

 

 

 

 

1263,70

0916080

6080

 

Реалізація державних та місцевих житлових програм

 

 

 

 

 

8990,40

 

 

 

8990,40

8990,40

8990,40

0916083

6083

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

 

 

 

 

 

8990,40

 

 

 

8990,40

8990,40

8990,40

0917340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

3200,00

 

 

 

3200,00

3200,00

3200,00

1000000

 

 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

890671,30

890671,30

195757,20

18699,60

 

174909,00

40768,30

11072,10

1038,60

134140,70

133203,00

1065580,30

1010000

 

 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

890671,30

890671,30

195757,20

18699,60

 

174909,00

40768,30

11072,10

1038,60

134140,70

133203,00

1065580,30

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві

21376,50

21376,50

14719,50

1812,90

 

5378,20

5378,20

2633,30

330,50

 

 

26754,70

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

45162,80

45162,80

34700,10

1959,20

 

14780,80

4876,80

3028,50

 

9904,00

9468,80

59943,60

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

18871,80

18871,80

14836,20

609,50

 

1635,00

1435,00

1067,00

49,00

200,00

 

20506,80

1011120

1120

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

94230,00

94230,00

 

 

 

6045,40

5645,40

 

 

400,00

400,00

100275,40

1011130

1130

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)

57517,30

57517,30

 

 

 

23475,10

13220,10

 

 

10255,00

10225,00

80992,40

1011150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

5409,00

5409,00

4092,30

63,80

 

30,00

30,00

12,30

 

 

 

5439,00

1014010

4010

0821

Фінансова підтримка театрів

290162,90

290162,90

 

 

 

18330,80

 

 

 

18330,80

18330,80

308493,70

1014020

4020

0829

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

66401,00

66401,00

 

 

 

7800,00

 

 

 

7800,00

7800,00

74201,00

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

28641,90

28641,90

19844,80

1609,30

 

2253,00

90,50

 

 

2162,50

2137,00

30894,90

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв іі виставок

149007,90

149007,90

89636,90

10850,50

 

9474,50

6655,30

2611,00

474,70

2819,20

2672,20

158482,40

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

3309,70

3309,70

 

 

 

1649,20

 

 

 

1649,20

1649,20

4958,90

1014070

4070

0823

Фінансова підтримка кінематографії

 

 

 

 

 

16700,00

 

 

 

16700,00

16700,00

16700,00

1014080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

110580,50

110580,50

17927,40

1794,40

 

8237,00

3437,00

1720,00

184,40

4800,00

4700,00

118817,50

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

75933,00

75933,00

17927,40

1794,40

 

8237,00

3437,00

1720,00

184,40

4800,00

4700,00

84170,00

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

34647,50

34647,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34647,50

1017320

7320

 

Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

26100,00

 

 

 

26100,00

26100,00

26100,00

1017324

7324

0443

Будівництво' установ та закладів культури

 

 

 

 

 

26100,00

 

 

 

26100,00

26100,00

26100,00

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

33020,00

 

 

 

33020,00

33020,00

33020,00

1200000

 

 

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

201924,10

57184,30

19593,30

824,60

144739,80

900426,39

1500,00

295,00

340,00

898926,39

898926,39

1102350,49

1210000

 

 

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

201924,10

57184,30

19593,30

824,60

144739,80

900426,39

1500,00

295,00

340,00

898926,39

898926,39

1102350,49

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

25956,20

25956,20

19593,30

824,60

 

1500,00

1500,00

295,00

340,00

 

 

27456,20

1213090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

8799,70

8799,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8799,70

1213240

3240

 

Інші заклади та заходи

7904,50

7904,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7904,50

1213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7904,50

7904,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7904,50

1216010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

17365,80

 

 

 

17365,80

407105,00

 

 

 

407105,00

407105,00

424470,80

1216011

6011

0620

Експлутація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

186155,00

 

 

 

186155,00

186155,00

186155,00

1216012

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

 

 

 

 

 

79850,00

 

 

 

79850,00

79850,00

79850,00

1216013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

 

 

 

11000,00

 

 

 

11000,00

11000,00

11000,00

1216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

17365,80

 

 

 

17365,80

30100,00

 

 

 

30100,00

30100,00

47465,80

1216015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

100000,00

 

 

 

100000,00

100000,00

100000,00

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

104340,10

 

 

 

104340,10

19670,00

 

 

 

19670,00

19670,00

124010,10

1216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

5859,00

 

 

 

5859,00

 

 

 

 

 

 

5859,00

1217310

7310

0443

Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

391600,00

 

 

 

391600,00

391600,00

391600,00

1217320

7320

 

Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

18586,90

 

 

 

18586,90

18586,90

18586,90

1217321

7321

0443

Будівництво' освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

18586,90

 

 

 

18586,90

18586,90

18586,90

1217350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

20000,00

 

 

 

20000,00

20000,00

20000,00

1217640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

17765,00

7765,00

 

 

10000,00

 

 

 

 

 

 

17765,00

1217690

7690

 

Інша економічна діяльність

7174,90

 

 

 

7174,90

30134,49

 

 

 

30134,49

30134,49

37309,39

1217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

7174,90

 

 

 

7174,90

30134,49

 

 

 

30134,49

30134,49

37309,39

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

6758,90

6758,90

 

 

 

830,00

 

 

 

830,00

830,00

7588,90

1219770

9770

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

 

 

 

 

 

11000,00

 

 

 

11000,00

11000,00

11000,00

1219770

9770

 

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва місцевому бюджету Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на реконструкцію центру культури та мистецтв с. Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області)

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

1219770

9770

 

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обуховського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Романків Обухівського району Київської області)

 

 

 

 

 

4000,00

 

 

 

4000,00

4000,00

4000,00

1219770

9770

 

Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці Обухівського р-ну Київської області)

 

 

 

 

 

6000,00

 

 

 

6000,00

6000,00

6000,00

1400000

 

 

Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

331525,10

69149,80

12716,80

1102,50

262375,30

726172,60

 

 

 

726172,60

483272,60

1057697,70

1410000

 

 

Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

331525,10

69149,80

12716,80

1102,50

262375,30

726172,60

 

 

 

726172,60

483272,60

1057697,70

1410160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері благоустрою у місті Києві

18536,50

18536,50

12716,80

1102,50

 

 

 

 

 

 

 

18536,50

1416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

262375,30

 

 

 

262375,30

227122,00

 

 

 

227122,00

227122,00

489497,30

1417310

7310

0443

Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

247850,00

 

 

 

247850,00

247850,00

247850,00

1417690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

170000,00

 

 

 

170000,00

 

170000,00

1417691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

170000,00

 

 

 

170000,00

 

170000,00

1418110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

23724,40

23724,40

 

 

 

8300,60

 

 

 

8300,60

8300,60

32025,00

1418110

8110

0320

Забезпечення діяльності Комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку"

22010,00

22010,00

 

 

 

7590,00

 

 

 

7590,00

7590,00

29600,00

1418110

8110

0320

Поповнення матеріального резерву

14,40

14,40

 

 

 

710,60

 

 

 

710,60

710,60

725,00

1418110

8110

0320

Переоснащення об'єкту "Міський"

1700,00

1700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700,00

1418120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

25100,00

25100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25100,00

1418330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

1788,90

1788,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1788,90

1418340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

72900,00

 

 

 

72900,00

 

72900,00

1500000

 

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

33959,00

33959,00

14883,50

487,60

 

2570636,70

3047,00

 

968,30

2567589,70

2567536,70

2604595,70

1510000

 

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

33959,00

33959,00

14883,50

487,60

 

2570636,70

3047,00

 

968,30

2567589,70

2567536,70

2604595,70

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері будівництва та житлового забезпечення у місті Києві

18879,00

18879,00

14883,50

487,60

 

1900,00

1847,00

 

968,30

53,00

 

20779,00

1511010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

91968,90

 

 

 

91968,90

91968,90

91968,90

1511020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

1740,00

 

 

 

1740,00

1740,00

1740,00

1512010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

80900,00

 

 

 

80900,00

80900,00

80900,00

1512020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

400,00

 

 

 

400,00

400,00

400,00

1512030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

 

 

 

 

 

140300,00

 

 

 

140300,00

140300,00

140300,00

1512070

2070

0724

Екстрена та швидка медична допомога населенню

 

 

 

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

200,00

1512110

2110

 

Первинна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

200,00

1512111

2111

0725

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

200,00

1516080

6080

 

Реалізація державних та місцевих житлових програм

15080,00

15080,00

 

 

 

264400,00

1200,00

 

 

263200,00

263200,00

279480,00

1516081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

50000,00

 

 

 

50000,00

50000,00

50000,00

1516082

6082

0610

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

213200,00

 

 

 

213200,00

213200,00

213200,00

1516084

6084

0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

15080,00

15080,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15080,00

1516085

6085

0610

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

1200,00

1200,00

 

 

 

 

1200,00

1517310

7310

0443

Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

112900,00

 

 

 

112900,00

112900,00

112900,00

1517320

7320

 

Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

706507,40

 

 

 

706507,40

706507,40

706507,40

1517321

7321

0443

Будівництво' освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

341700,90

 

 

 

341700,90

341700,90

341700,90

1517322

7322

0443

Будівництво' медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

62200,00

 

 

 

62200,00

62200,00

62200,00

1517324

7324

0443

Будівництво' установ та закладів культури

 

 

 

 

 

251506,50

 

 

 

251506,50

251506,50

251506,50

1517325

7325

0443

Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

51100,00

 

 

 

51100,00

51100,00

51100,00

1517330

7330

0443

Будівництво' інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

 

 

 

 

 

1100850,00

 

 

 

1100850,00

1100850,00

1100850,00

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

68370,40

 

 

 

68370,40

68370,40

68370,40

1600000

 

 

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

26754,00

21980,50

14531,80

1574,00

4773,50

103014,10

1917,60

 

376,00

101096,50

101066,50

129768,10

1610000

 

 

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

26754,00

21980,50

14531,80

1574,00

4773,50

103014,10

1917,60

 

376,00

101096,50

101066,50

129768,10

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Києві

21980,50

21980,50

14531,80

1574,00

 

3527,60

1917,60

 

376,00

1610,00

1580,00

25508,10

1616030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

2813,50

 

 

 

2813,50

 

 

 

 

 

 

2813,50

1617310

7310

0443

Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

52300,00

 

 

 

52300,00

52300,00

52300,00

1617340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

1960,00

 

 

 

1960,00

 

 

 

 

 

 

1960,00

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

47186,50

 

 

 

47186,50

47186,50

47186,50

1700000

 

 

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

9378,90

9378,90

6485,40

174,40

 

 

 

 

 

 

 

9378,90

1710000

 

 

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

9378,90

9378,90

6485,40

174,40

 

 

 

 

 

 

 

9378,90

1710160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва

9378,90

9378,90

6485,40

174,40

 

 

 

 

 

 

 

9378,90

1900000

 

 

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2142570,00

14518,10

9275,40

483,10

2128051,90

4126843,38

 

 

 

4126843,38

2938581,88

6269413,38

1910000

 

 

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2142570,00

14518,10

9275,40

483,10

2128051,90

4126843,38

 

 

 

4126843,38

2938581,88

6269413,38

1910160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

12473,10

12473,10

9275,40

483,10

 

5799,00

 

 

 

5799,00

5799,00

18272,10

1910180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

2045,00

2045,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2045,00

1910180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призивної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання молоді)

2045,00

2045,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2045,00

1917330

7330

0443

Будівництво' інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

 

 

 

 

 

177260,00

 

 

 

177260,00

177260,00

177260,00

1917410

7410

 

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

264610,70

 

 

 

264610,70

123155,50

 

 

 

123155,50

123155,50

387766,20

1917412

7412

0451

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

243319,50

 

 

 

243319,50

 

 

 

 

 

 

243319,50

1917413

7413

0451

Інші заходи у сфері автотранспорту

21291,20

 

 

 

21291,20

123155,50

 

 

 

123155,50

123155,50

144446,70

1917420

7420

 

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

657519,00

 

 

 

657519,00

2076846,40

 

 

 

2076846,40

2076846,40

2734365,40

1917422

7422

0453

Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту

587530,50

 

 

 

587530,50

 

 

 

 

 

 

587530,50

1917423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену

 

 

 

 

 

1530000,00

 

 

 

1530000,00

1530000,00

1530000,00

1917426

7426

0453

Інші заходи у сфері електротранспорту

69988,50

 

 

 

69988,50

546846,40

 

 

 

546846,40

546846,40

616834,90

1917440

7440

0456

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

1150068,20

 

 

 

1150068,20

555320,98

 

 

 

555320,98

555320,98

1705389,18

1917450

7450

0456

Інша діяльність у сфері транспорту

55854,00

 

 

 

55854,00

200,00

 

 

 

200,00

200,00

56054,00

1917450

7450

0456

Інша діяльність у сфері транспорту (Прикладні розробки у сфері транспорту)

 

 

 

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

200,00

1917450

7450

0456

Інша діяльність у сфері транспорту (Реалізація проекту "Міська електричка")

55854,00

 

 

 

55854,00

 

 

 

 

 

 

55854,00

1917460

7460

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

 

 

 

 

 

1153086,50

 

 

 

1153086,50

 

1153086,50

1917462

7462

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

1153086,50

 

 

 

1153086,50

 

1153086,50

1917690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

35175,00

 

 

 

35175,00

 

35175,00

1917691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

35175,00

 

 

 

35175,00

 

35175,00

2000000

 

 

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

101280,80

8280,80

4449,70

92,70

93000,00

363000,00

 

 

 

363000,00

363000,00

464280,80

2010000

 

 

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

101280,80

8280,80

4449,70

92,70

93000,00

363000,00

 

 

 

363000,00

363000,00

464280,80

2010000

 

 

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)

101280,80

8280,80

4449,70

92,70

93000,00

363000,00

 

 

 

363000,00

363000,00

464280,80

2010160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві

6780,80

6780,80

4449,70

92,70

 

 

 

 

 

 

 

6780,80

2017330

7330

0443

Будівництво' інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

 

 

 

 

 

27500,00

 

 

 

27500,00

27500,00

27500,00

2017520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

94500,00

1500,00

 

 

93000,00

335500,00

 

 

 

335500,00

335500,00

430000,00

2300000

 

 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

122430,50

122430,50

9864,70

460,10

 

24451,80

 

 

 

24451,80

24451,80

146882,30

2310000

 

 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

122430,50

122430,50

9864,70

460,10

 

24451,80

 

 

 

24451,80

24451,80

146882,30

2310160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві

13302,30

13302,30

9864,70

460,10

 

 

 

 

 

 

 

13302,30

2310180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

29134,90

29134,90

 

 

 

168,00

 

 

 

168,00

168,00

29302,90

2310180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві")

29134,90

29134,90

 

 

 

168,00

 

 

 

168,00

168,00

29302,90

2318410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

74593,30

74593,30

 

 

 

24283,80

 

 

 

24283,80

24283,80

98877,10

2318420

8420

0830

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

5400,00

5400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5400,00

2600000

 

 

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

15156,04

7561,40

2312,70

100,00

7594,64

1644,66

 

 

 

1644,66

1644,66

16800,70

2610000

 

 

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

15156,04

7561,40

2312,70

100,00

7594,64

1644,66

 

 

 

1644,66

1644,66

16800,70

2610160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері туризму та промоцій у місті Києві

3442,10

3442,10

2312,70

100,00

 

 

 

 

 

 

 

3442,10

2617620

7620

 

Розвиток готельного господарства та туризму

11713,94

4119,30

 

 

7594,64

1644,66

 

 

 

1644,66

1644,66

13358,60

2617622

7622

0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

11713,94

4119,30

 

 

7594,64

1644,66

 

 

 

1644,66

1644,66

13358,60

2700000

 

 

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

67790,70

44114,70

19899,40

350,00

23676,00

5921,00

 

 

 

5921,00

5921,00

73711,70

2710000

 

 

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

67790,70

44114,70

19899,40

350,00

23676,00

5921,00

 

 

 

5921,00

5921,00

73711,70

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

28874,50

28874,50

19899,40

350,00

 

5921,00

 

 

 

5921,00

5921,00

34795,50

2717690

7690

 

Інша економічна діяльність

38916,20

15240,20

 

 

23676,00

 

 

 

 

 

 

38916,20

2717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

38916,20

15240,20

 

 

23676,00

 

 

 

 

 

 

38916,20

2800000

 

 

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

5855,80

5855,80

4296,30

190,00

 

 

 

 

 

 

 

5855,80

2810000

 

 

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

5855,80

5855,80

4296,30

190,00

 

 

 

 

 

 

 

5855,80

2810160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

5855,80

5855,80

4296,30

190,00

 

 

 

 

 

 

 

5855,80

3100000

 

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

28003,20

28003,20

16017,70

685,50

 

4702,90

 

 

 

4702,90

4702,90

32706,10

3110000

 

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

28003,20

28003,20

16017,70

685,50

 

4702,90

 

 

 

4702,90

4702,90

32706,10

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

25591,10

25591,10

16017,70

685,50

 

965,00

 

 

 

965,00

965,00

26556,10

3117690

7690

 

Інша економічна діяльність

2412,10

2412,10

 

 

 

3737,90

 

 

 

3737,90

3737,90

6150,00

3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Міська цільова програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва)

2412,10

2412,10

 

 

 

3737,90

 

 

 

3737,90

3737,90

6150,00

3200000

 

 

Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

43238,10

3691,90

2498,20

72,40

39546,20

3712,00

 

 

 

3712,00

3712,00

46950,10

3210000

 

 

Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

43238,10

3691,90

2498,20

72,40

39546,20

3712,00

 

 

 

3712,00

3712,00

46950,10

3210160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

3691,90

3691,90

2498,20

72,40

 

 

 

 

 

 

 

3691,90

3217690

7690

 

Інша економічна діяльність

39546,20

 

 

 

39546,20

3712,00

 

 

 

3712,00

3712,00

43258,20

3217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

39546,20

 

 

 

39546,20

3712,00

 

 

 

3712,00

3712,00

43258,20

3300000

 

 

Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

11864,80

11864,80

8159,20

460,20

 

 

 

 

 

 

 

11864,80

3310000

 

 

Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

11864,80

11864,80

8159,20

460,20

 

 

 

 

 

 

 

11864,80

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері реєстраціїі у місті Києві

11864,80

11864,80

8159,20

460,20

 

 

 

 

 

 

 

11864,80

3400000

 

 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

30648,80

30648,80

19333,40

913,30

 

1783,70

 

 

 

1783,70

1783,70

32432,50

3410000

 

 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

30648,80

30648,80

19333,40

913,30

 

1783,70

 

 

 

1783,70

1783,70

32432,50

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві

30648,80

30648,80

19333,40

913,30

 

1783,70

 

 

 

1783,70

1783,70

32432,50

3500000

 

 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

29791,20

29453,60

11581,40

433,00

337,60

9500,00

 

 

 

9500,00

9500,00

39291,20

3510000

 

 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

29791,20

29453,60

11581,40

433,00

337,60

9500,00

 

 

 

9500,00

9500,00

39291,20

3510160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві

15503,60

15503,60

11581,40

433,00

 

 

 

 

 

 

 

15503,60

3517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

5500,00

 

 

 

5500,00

5500,00

5500,00

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

4000,00

 

 

 

4000,00

4000,00

4000,00

3517610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

13950,00

13950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13950,00

3517690

7690

 

Інша економічна діяльність

337,60

 

 

 

337,60

 

 

 

 

 

 

337,60

3517693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід")

337,60

 

 

 

337,60

 

 

 

 

 

 

337,60

3600000

 

 

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

58108,00

32108,00

23676,50

1069,90

26000,00

1417,00

 

 

 

1417,00

1417,00

59525,00

3610000

 

 

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

58108,00

32108,00

23676,50

1069,90

26000,00

1417,00

 

 

 

1417,00

1417,00

59525,00

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві

32108,00

32108,00

23676,50

1069,90

 

817,00

 

 

 

817,00

817,00

32925,00

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

 

 

 

 

 

600,00

 

 

 

600,00

600,00

600,00

3617660

7660

0490

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

3400,00

 

 

 

3400,00

 

 

 

 

 

 

3400,00

3617690

7690

 

Інша економічна діяльність

22600,00

 

 

 

22600,00

 

 

 

 

 

 

22600,00

3617693

7693

0490

Виконання Програми використання та охорони земель м. Києва

22600,00

 

 

 

22600,00

 

 

 

 

 

 

22600,00

3700000

 

 

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

1445523,25

1341653,25

18539,80

 

 

285,00

 

 

 

285,00

285,00

1445808,25

3710000

 

 

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

1445523,25

1341653,25

18539,80

 

 

285,00

 

 

 

285,00

285,00

1445808,25

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві

28753,20

28753,20

18539,80

 

 

285,00

 

 

 

285,00

285,00

29038,20

3717690

7690

 

Інша економічна діяльність

818949,21

818949,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

818949,21

3717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

818949,21

818949,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

818949,21

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

493950,83

493950,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493950,83

3718700

8700

0133

Резервний фонд

103870,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103870,00

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

24202,60

24202,60

10885,90

289,10

 

156,00

 

 

 

156,00

156,00

24358,60

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

24202,60

24202,60

10885,90

289,10

 

156,00

 

 

 

156,00

156,00

24358,60

3810160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві

12357,70

12357,70

8359,50

221,50

 

156,00

 

 

 

156,00

156,00

12513,70

3817520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

3817690

7690

 

Інша економічна діяльність

7976,00

7976,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7976,00

3817693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Здійснення контролю в процесі будівництва, реконструкціх, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва)

7976,00

7976,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7976,00

3820000

 

 

Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)

3368,90

3368,90

2526,40

67,60

 

 

 

 

 

 

 

3368,90

3820160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві

3368,90

3368,90

2526,40

67,60

 

 

 

 

 

 

 

3368,90

4000000

 

 

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

985042,97

947928,17

605553,80

96537,70

37114,80

207159,50

37347,60

3126,40

2568,40

169811,90

165776,30

1192202,47

4010000

 

 

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

985042,97

947928,17

605553,80

96537,70

37114,80

207159,50

37347,60

3126,40

2568,40

169811,90

165776,30

1192202,47

4010160

0160

0111

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

66744,30

66744,30

47538,80

3535,60

 

97,50

 

 

 

97,50

97,50

66841,80

4011010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

285614,30

285614,30

171569,40

38158,50

 

44509,70

27225,70

265,20

279,10

17284,00

17284,00

330124,00

4011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

404034,30

404034,30

255628,90

43719,70

 

31436,50

5580,50

324,20

1474,60

25856,00

25856,00

435470,80

4011030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

1537,80

1537,80

1260,50

 

 

 

 

 

 

 

 

1537,80

4011060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

259,50

259,50

 

 

 

213,00

 

 

 

213,00

213,00

472,50

4011070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

56721,50

56721,50

37361,40

5322,20

 

1273,30

733,30

 

607,10

540,00

540,00

57994,80

4011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

19153,60

19153,60

13930,10

916,00

 

1049,10

29,10

 

20,80

1020,00

1020,00

20202,70

4011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

30639,40

30639,40

23147,80

613,10

 

2757,70

2757,70

2106,50

53,20

 

 

33397,10

4011150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

4314,20

4314,20

3536,30

 

 

 

 

 

 

 

 

4314,20

4011160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

10362,67

10362,67

7515,70

352,70

 

52,90

52,90

 

13,40

 

 

10415,57

4011161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

10331,90

10331,90

7515,70

352,70

 

52,90

52,90

 

13,40

 

 

10384,80

4011162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

30,77

30,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,77

4013100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

17965,20

17965,20

13731,70

391,30

 

1259,10

 

 

 

1259,10

1259,10

19224,30

4013104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

17965,20

17965,20

13731,70

391,30

 

1259,10

 

 

 

1259,10

1259,10

19224,30

4013120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

4005,80

4005,80

2850,00

102,80

 

 

 

 

 

 

 

4005,80

4013121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3859,80

3859,80

2850,00

102,80

 

 

 

 

 

 

 

3859,80

4013123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

146,00

146,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146,00

4013130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

8783,00

8783,00

5586,60

717,00

 

742,50

742,50

415,50

22,10

 

 

9525,50

4013132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

8657,50

8657,50

5586,60

717,00

 

742,50

742,50

415,50

22,10

 

 

9400,00

4013133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

125,50

125,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125,50

4013210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

56,00

56,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,00

4013240

3240

 

Інші заклади та заходи

4371,30

4371,30

1373,20

25,10

 

 

 

 

 

 

 

4371,30

4013241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2088,20

2088,20

1373,20

25,10

 

 

 

 

 

 

 

2088,20

4013242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2283,10

2283,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2283,10

4014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

16918,20

16918,20

11228,80

1794,80

 

159,00

105,90

 

48,10

53,10

 

17077,20

4014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1644,60

1644,60

860,60

223,10

 

 

 

 

 

 

 

1644,60

4014080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1745,40

1745,40

1132,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1745,40

4014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1475,40

1475,40

1132,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1475,40

4014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

270,00

270,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270,00

4015030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

12797,10

12797,10

7301,70

665,80

 

485,50

120,00

15,00

50,00

365,50

365,50

13282,60

4015031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12797,10

12797,10

7301,70

665,80

 

485,50

120,00

15,00

50,00

365,50

365,50

13282,60

4015060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

260,00

260,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260,00

4015061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

260,00

260,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260,00

4016010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

59165,80

 

 

 

59165,80

59165,80

59165,80

4016011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

49160,80

 

 

 

49160,80

49160,80

49160,80

4016015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

10005,00

 

 

 

10005,00

10005,00

10005,00

4016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

37114,80

 

 

 

37114,80

390,80

 

 

 

390,80

390,80

37505,60

4017310

7310

0443

Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

650,00

 

 

 

650,00

650,00

650,00

4017320

7320

 

Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

58934,60

 

 

 

58934,60

58934,60

58934,60

4017321

7321

0443

Будівництво' освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

58834,60

 

 

 

58834,60

58834,60

58834,60

4017325

7325

0443

Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

100,00

4017690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4017691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4100000

 

 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

1568000,60

1529661,60

963278,40

198876,60

38339,00

272485,08

81232,30

11957,60

7875,30

191252,78

185564,48

1840485,68

4110000

 

 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

1568000,60

1529661,60

963278,40

198876,60

38339,00

272485,08

81232,30

11957,60

7875,30

191252,78

185564,48

1840485,68

4110160

0160

0111

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

69154,30

69154,30

50441,40

3327,00

 

 

 

 

 

 

 

69154,30

4111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

516263,70

516263,70

306749,20

83320,60

 

85325,10

50766,00

225,80

3595,50

34559,10

34359,10

601588,80

4111020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

754505,50

754505,50

480818,40

91526,80

 

78871,45

20199,30

5300,00

3240,50

58672,15

57307,15

833376,95

4111030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

1844,00

1844,00

1511,50

 

 

 

 

 

 

 

 

1844,00

4111060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

 

 

 

 

 

320,00

 

 

 

320,00

320,00

320,00

4111070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

39027,80

39027,80

22633,80

7573,10

 

4714,20

899,20

 

628,90

3815,00

3815,00

43742,00

4111090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

42308,40

42308,40

28709,80

5287,80

 

3112,90

462,90

 

387,90

2650,00

2650,00

45421,30

4111100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

28962,80

28962,80

21600,10

1500,00

 

5771,10

5730,30

4241,80

5,50

40,80

 

34733,90

4111150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

6641,10

6641,10

4642,30

679,00

 

 

 

 

 

 

 

6641,10

4111160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

16765,50

16765,50

10368,90

1643,50

 

12,00

12,00

 

8,00

 

 

16777,50

4111161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

16714,70

16714,70

10368,90

1643,50

 

12,00

12,00

 

8,00

 

 

16726,70

4111162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

50,80

50,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,80

4113100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

11105,50

11105,50

8517,00

400,00

 

 

 

 

 

 

 

11105,50

4113104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

11105,50

11105,50

8517,00

400,00

 

 

 

 

 

 

 

11105,50

4113120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3207,50

3207,50

2174,70

140,00

 

 

 

 

 

 

 

3207,50

4113121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3117,50

3117,50

2174,70

140,00

 

 

 

 

 

 

 

3117,50

4113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

90,00

90,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,00

4113130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

6954,00

6954,00

4608,60

1061,20

 

1500,00

1400,00

990,00

 

100,00

 

8454,00

4113132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

5723,90

5723,90

3809,10

996,20

 

1500,00

1400,00

990,00

 

100,00

 

7223,90

4113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1230,10

1230,10

799,50

65,00

 

 

 

 

 

 

 

1230,10

4113190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

370,00

370,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370,00

4113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

370,00

370,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370,00

4113210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

47,30

47,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,30

4113240

3240

 

Інші заклади та заходи

5730,30

5730,30

2039,10

659,00

 

 

 

 

 

 

 

5730,30

4113241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2786,90

2786,90

1542,00

659,00

 

 

 

 

 

 

 

2786,90

4113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2943,40

2943,40

497,10

 

 

 

 

 

 

 

 

2943,40

4114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

15896,80

15896,80

11617,50

700,00

 

7000,00

 

 

 

7000,00

7000,00

22896,80

4114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

5598,20

5598,20

3727,70

973,00

 

2362,60

1762,60

1200,00

9,00

600,00

600,00

7960,80

4114080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

2416,60

2416,60

1036,20

85,60

 

 

 

 

 

 

 

2416,60

4114081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1565,30

1565,30

1036,20

85,60

 

 

 

 

 

 

 

1565,30

4114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

851,30

851,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

851,30

4115010

5010

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

4115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

4115030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

2762,30

2762,30

2082,20

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

2962,30

4115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2762,30

2762,30

2082,20

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

2962,30

4116010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

62650,00

 

 

 

62650,00

62650,00

62650,00

4116011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

61650,00

 

 

 

61650,00

61650,00

61650,00

4116015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

38339,00

 

 

 

38339,00

373,23

 

 

 

373,23

373,23

38712,23

4117310

7310

0443

Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

150,00

 

 

 

150,00

150,00

150,00

4117320

7320

 

Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

15850,00

 

 

 

15850,00

15850,00

15850,00

4117321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

15710,00

 

 

 

15710,00

15710,00

15710,00

4117322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

130,00

 

 

 

130,00

130,00

130,00

4117323

7323

0443

Будівництво' установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

10,00

10,00

10,00

4117330

7330

0443

Будівництво' інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

 

 

 

 

 

290,00

 

 

 

290,00

290,00

290,00

4117690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4117691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4200000

 

 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

1485207,08

1443798,88

916707,60

157907,70

41408,20

268244,04

50841,40

5521,50

2225,20

217402,64

212953,64

1753451,12

4210000

 

 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

1485207,08

1443798,88

916707,60

157907,70

41408,20

268244,04

50841,40

5521,50

2225,20

217402,64

212953,64

1753451,12

4210160

0160

0111

Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

76736,00

76736,00

56878,60

2849,30

 

 

 

 

 

 

 

76736,00

4211010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

483778,60

483778,60

285339,20

66271,70

 

60048,90

38877,30

150,00

768,30

21171,60

21171,60

543827,50

4211020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

740141,70

740141,70

475712,60

80907,00

 

46795,24

5035,50

858,60

1193,30

41759,74

41618,74

786936,94

4211030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

4901,10

4901,10

2795,30

555,60

 

400,00

 

 

 

400,00

400,00

5301,10

4211060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

60,00

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,00

4211090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

18239,80

18239,80

12468,00

836,80

 

286,00

36,00

 

7,00

250,00

250,00

18525,80

4211100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

38959,70

38959,70

29477,00

1497,20

 

4939,40

3164,70

2079,10

57,50

1774,70

1774,70

43899,10

4211150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

5645,40

5645,40

4378,10

86,10

 

 

 

 

 

 

 

5645,40

4211160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

13308,78

13308,78

9359,20

719,30

 

70,30

70,30

 

5,30

 

 

13379,08

4211161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

13248,90

13248,90

9359,20

719,30

 

70,30

70,30

 

5,30

 

 

13319,20

4211162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

59,88

59,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,88

4213100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

10176,30

10176,30

7829,90

187,80

 

89,00

35,00

23,00

 

54,00

54,00

10265,30

4213104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

10176,30

10176,30

7829,90

187,80

 

89,00

35,00

23,00

 

54,00

54,00

10265,30

4213120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3673,40

3673,40

2745,00

118,40

 

102,50

 

 

 

102,50

102,50

3775,90

4213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3673,40

3673,40

2745,00

118,40

 

102,50

 

 

 

102,50

102,50

3775,90

4213130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

5633,90

5633,90

3582,90

548,70

 

2289,60

2234,60

1750,80

29,10

55,00

55,00

7923,50

4213132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

3786,40

3786,40

2558,90

493,60

 

2234,60

2234,60

1750,80

29,10

 

 

6021,00

4213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1847,50

1847,50

1024,00

55,10

 

55,00

 

 

 

55,00

55,00

1902,50

4213190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

470,10

470,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470,10

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

470,10

470,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470,10

4213210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

46,00

46,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,00

4213240

3240

 

 

9221,40

9221,40

4644,40

355,50

 

70,00

 

 

 

70,00

70,00

9291,40

4213241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5556,10

5556,10

3885,90

355,50

 

70,00

 

 

 

70,00

70,00

5626,10

4213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3665,30

3665,30

758,50

 

 

 

 

 

 

 

 

3665,30

4214030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

10779,00

10779,00

7433,40

759,00

 

6326,50

19,00

 

16,50

6307,50

6300,00

17105,50

4214060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1665,60

1665,60

1120,30

179,70

 

900,00

 

 

 

900,00

900,00

2565,60

4214080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1383,40

1383,40

704,70

45,40

 

 

 

 

 

 

 

1383,40

4214081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1106,10

1106,10

704,70

45,40

 

 

 

 

 

 

 

1106,10

4214082

4082

829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

277,30

277,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277,30

4215010

5010

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

216,10

216,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216,10

4215011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

216,10

216,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216,10

4215030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

13517,80

13517,80

9431,40

732,20

 

1198,20

223,20

 

86,20

975,00

975,00

14716,00

4215031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

13517,80

13517,80

9431,40

732,20

 

1198,20

223,20

 

86,20

975,00

975,00

14716,00

4215040

5040

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

2129,80

2129,80

1092,80

679,70

 

2065,00

712,00

500,00

21,00

1353,00

1035,00

4194,80

4215041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

2129,80

2129,80

1092,80

679,70

 

2065,00

712,00

500,00

21,00

1353,00

1035,00

4194,80

4215060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

3115,00

3115,00

1714,80

578,30

 

4003,80

433,80

160,00

41,00

3570,00

3570,00

7118,80

4215061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

3115,00

3115,00

1714,80

578,30

 

4003,80

433,80

160,00

41,00

3570,00

3570,00

7118,80

4216010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

98852,90

 

 

 

98852,90

98852,90

98852,90

4216011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

83068,90

 

 

 

83068,90

83068,90

83068,90

4216015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

15784,00

 

 

 

15784,00

15784,00

15784,00

4216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

41408,20

 

 

 

41408,20

 

 

 

 

 

 

41408,20

4217320

7320

 

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

23124,20

 

 

 

23124,20

23124,20

23124,20

4217321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

19124,20

 

 

 

19124,20

19124,20

19124,20

4217322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

3000,00

 

 

 

3000,00

3000,00

3000,00

4217325

7325

0443

Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

4217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

 

 

 

 

 

12700,00

 

 

 

12700,00

12700,00

12700,00

4217690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4217691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4300000

 

 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

1594192,00

1548476,10

965980,60

186466,20

45715,90

209972,49

59660,60

5151,50

5999,20

150311,89

146049,39

1804164,49

4310000

 

 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

1594192,00

1548476,10

965980,60

186466,20

45715,90

209972,49

59660,60

5151,50

5999,20

150311,89

146049,39

1804164,49

4310160

0160

0111

Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

79479,90

79479,90

57241,40

4319,10

 

82,40

82,40

 

 

 

 

79562,30

4311010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

524183,70

524183,70

309077,40

74845,40

 

72369,85

41201,50

 

3776,50

31168,35

31168,35

596553,55

4311020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

681309,50

681309,50

426660,70

84922,70

 

43967,59

9415,40

 

1141,00

34552,19

34552,19

725277,09

4311030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

3720,00

3720,00

1900,00

333,10

 

 

 

 

 

 

 

3720,00

4311040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

13882,40

13882,40

7275,20

2619,30

 

277,60

85,20

 

 

192,40

192,40

14160,00

4311060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

21,00

21,00

 

 

 

54,00

 

 

 

54,00

54,00

75,00

4311070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

46059,90

46059,90

28321,40

5612,90

 

1637,00

169,80

 

1,70

1467,20

1467,20

47696,90

4311090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

29874,10

29874,10

18001,00

3956,30

 

3144,00

899,00

 

623,30

2245,00

2195,00

33018,10

4311100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

58687,80

58687,80

44473,60

2230,00

 

8540,00

5000,00

3600,00

187,00

3540,00

3340,00

67227,80

4311150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

7521,40

7521,40

5641,60

323,30

 

199,00

199,00

 

53,90

 

 

7720,40

4311160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

17993,30

17993,30

11881,00

896,10

 

51,60

51,60

 

29,50

 

 

18044,90

4311161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

17944,40

17944,40

11881,00

896,10

 

51,60

51,60

 

29,50

 

 

17996,00

4311162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

48,90

48,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,90

4313100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

19614,90

19614,90

14754,90

987,10

 

1521,00

 

 

 

1521,00

1521,00

21135,90

4313104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

19614,90

19614,90

14754,90

987,10

 

1521,00

 

 

 

1521,00

1521,00

21135,90

4313120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3572,60

3572,60

2677,70

205,80

 

 

 

 

 

 

 

3572,60

4313121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3552,60

3552,60

2677,70

205,80

 

 

 

 

 

 

 

3552,60

4313123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

20,00

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00

4313130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

10000,80

10000,80

6686,10

1547,50

 

2225,00

1320,00

916,50

35,90

905,00

905,00

12225,80

4313132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

9985,80

9985,80

6686,10

1547,50

 

2225,00

1320,00

916,50

35,90

905,00

905,00

12210,80

4313133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

15,00

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,00

4313190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

750,20

750,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750,20

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

750,20

750,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750,20

4313210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

25,00

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,00

4313240

3240

 

Інші заклади та заходи

7486,30

7486,30

2420,10

 

 

 

 

 

 

 

 

7486,30

4313241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2630,50

2630,50

1848,30

 

 

 

 

 

 

 

 

2630,50

4313242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4855,80

4855,80

571,80

 

 

 

 

 

 

 

 

4855,80

4314010

4010

0821

Фінансова підтримка театрів

1456,40

1456,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1456,40

4314030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

17415,20

17415,20

11809,40

1860,00

 

984,60

304,60

158,00

20,00

680,00

680,00

18399,80

4314060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

3588,10

3588,10

1871,00

668,40

 

896,70

866,70

477,00

66,30

30,00

 

4484,80

4314080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1976,30

1976,30

1097,30

32,40

 

 

 

 

 

 

 

1976,30

4314081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1560,30

1560,30

1097,30

32,40

 

 

 

 

 

 

 

1560,30

4314082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

416,00

416,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

416,00

4315030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

19777,30

19777,30

14190,80

1106,80

 

765,40

65,40

 

64,10

700,00

700,00

20542,70

4315031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

19777,30

19777,30

14190,80

1106,80

 

765,40

65,40

 

64,10

700,00

700,00

20542,70

4315060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

80,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,00

4315061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

80,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,00

4316010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

58764,00

 

 

 

58764,00

58764,00

58764,00

4316011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

57514,00

 

 

 

57514,00

57514,00

57514,00

4316015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

1250,00

 

 

 

1250,00

1250,00

1250,00

4316020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

300,00

4316030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

45715,90

 

 

 

45715,90

789,95

 

 

 

789,95

789,95

46505,85

4317310

7310

0443

Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

5920,30

 

 

 

5920,30

5920,30

5920,30

4317320

7320

 

Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

3500,00

 

 

 

3500,00

3500,00

3500,00

4317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

2400,00

 

 

 

2400,00

2400,00

2400,00

4317324

7324

0443

Будівництво' установ та закладів культури

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

4317325

7325

0443

Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

100,00

4317690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4317691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4400000

 

 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

1350320,59

1303624,59

850142,00

114586,90

46696,00

244426,05

45629,00

4608,40

423,00

198797,05

194814,55

1594746,64

4410000

 

 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

1350320,59

1303624,59

850142,00

114586,90

46696,00

244426,05

45629,00

4608,40

423,00

198797,05

194814,55

1594746,64

4410160

0160

0111

Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

72607,30

72607,30

51968,40

3043,70

 

 

 

 

 

 

 

72607,30

4411010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

394643,70

394643,70

239906,10

44544,90

 

62598,80

35368,80

 

162,50

27230,00

27230,00

457242,50

4411020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

575429,50

575429,50

380414,20

50731,10

 

37188,65

4251,10

16,60

258,40

32937,55

32937,55

612618,15

4411030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

1350,50

1350,50

1107,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1350,50

4411040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

50108,30

50108,30

30954,70

4783,50

 

1400,00

 

 

 

1400,00

1400,00

51508,30

4411060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

31,40

31,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,40

4411070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

38529,90

38529,90

23185,30

3743,90

 

 

 

 

 

 

 

38529,90

4411090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

42149,10

42149,10

30209,70

2676,20

 

3742,70

152,70

 

2,10

3590,00

3590,00

45891,80

4411100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

43571,00

43571,00

34214,40

1101,40

 

3600,00

2950,00

2418,00

 

650,00

650,00

47171,00

4411150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

7788,00

7788,00

6306,20

 

 

 

 

 

 

 

 

7788,00

4411160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

15767,99

15767,99

10734,20

692,00

 

6,40

6,40

 

 

 

 

15774,39

4411161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

15715,50

15715,50

10734,20

692,00

 

6,40

6,40

 

 

 

 

15721,90

4411162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

52,49

52,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,49

4413100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

13931,90

13931,90

10526,60

479,20

 

 

 

 

 

 

 

13931,90

4413104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

13931,90

13931,90

10526,60

479,20

 

 

 

 

 

 

 

13931,90

4413120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

4384,30

4384,30

2768,80

189,20

 

 

 

 

 

 

 

4384,30

4413121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3728,70

3728,70

2768,80

189,20

 

 

 

 

 

 

 

3728,70

4413123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

655,60

655,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

655,60

4413130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

7774,40

7774,40

5305,40

1076,40

 

6357,00

2900,00

2173,80

 

3457,00

3457,00

14131,40

4413132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

6319,30

6319,30

4232,90

1000,20

 

6357,00

2900,00

2173,80

 

3457,00

3457,00

12676,30

4413133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1455,10

1455,10

1072,50

76,20

 

 

 

 

 

 

 

1455,10

4413190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

400,00

400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,00

4413192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

400,00

400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,00

4413210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

47,70

47,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,70

4413240

3240

 

Інші заклади та заходи

3777,00

3777,00

1288,90

 

 

 

 

 

 

 

 

3777,00

4413241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1035,70

1035,70

707,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1035,70

4413242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2741,30

2741,30

581,60

 

 

 

 

 

 

 

 

2741,30

4414030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

13538,60

13538,60

9476,30

1215,70

 

1650,00

 

 

 

1650,00

1650,00

15188,60

4414070

4070

0823

Фінансова підтримка кінематографії

1163,40

1163,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1163,40

4414080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1780,60

1780,60

883,70

39,20

 

 

 

 

 

 

 

1780,60

4414081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1230,60

1230,60

883,70

39,20

 

 

 

 

 

 

 

1230,60

4414082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

550,00

550,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550,00

4415030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

14400,00

14400,00

10892,10

270,50

 

800,00

 

 

 

800,00

800,00

15200,00

4415031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

14400,00

14400,00

10892,10

270,50

 

800,00

 

 

 

800,00

800,00

15200,00

4415060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

450,00

450,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450,00

4415061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

450,00

450,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450,00

4416010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

72700,00

 

 

 

72700,00

72700,00

72700,00

4416011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

63690,00

 

 

 

63690,00

63690,00

63690,00

4416015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

9010,00

 

 

 

9010,00

9010,00

9010,00

4416030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

46696,00

 

 

 

46696,00

 

 

 

 

 

 

46696,00

4417320

7320

 

Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

50400,00

 

 

 

50400,00

50400,00

50400,00

4417321

7321

0443

Будівництво' освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

48300,00

 

 

 

48300,00

48300,00

48300,00

4417322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

2100,00

 

 

 

2100,00

2100,00

2100,00

4417690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4417691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4500000

 

 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

665338,60

624075,60

408426,80

59830,70

41263,00

69997,22

15085,80

3491,90

1072,30

54911,42

50928,92

735335,82

4510000

 

 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

665338,60

624075,60

408426,80

59830,70

41263,00

69997,22

15085,80

3491,90

1072,30

54911,42

50928,92

735335,82

4510160

0160

0111

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

63225,10

63225,10

46148,10

2615,70

 

115,90

115,90

 

 

 

 

63341,00

4511010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

117569,50

117569,50

67606,70

14496,10

 

19753,30

9655,80

60,50

535,00

10097,50

10097,50

137322,80

4511020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

317553,70

317553,70

203041,90

37932,90

 

6048,52

721,80

 

247,80

5326,72

5326,72

323602,22

4511030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

1242,00

1242,00

985,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1242,00

4511090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

13270,00

13270,00

9717,60

562,80

 

102,50

 

 

 

102,50

102,50

13372,50

4511100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

50782,40

50782,40

40039,30

1162,60

 

4542,30

4542,30

3431,40

268,00

 

 

55324,70

4511150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

3879,30

3879,30

2868,90

66,50

 

28,50

 

 

 

28,50

28,50

3907,80

4511160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

7627,90

7627,90

5501,70

254,30

 

143,50

 

 

 

143,50

143,50

7771,40

4511161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

7613,40

7613,40

5501,70

254,30

 

143,50

 

 

 

143,50

143,50

7756,90

4511162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

14,50

14,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,50

4513100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

15193,00

15193,00

11351,40

457,40

 

 

 

 

 

 

 

15193,00

4513104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

15193,00

15193,00

11351,40

457,40

 

 

 

 

 

 

 

15193,00

4513120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2245,50

2245,50

1538,30

213,10

 

 

 

 

 

 

 

2245,50

4513121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2245,50

2245,50

1538,30

213,10

 

 

 

 

 

 

 

2245,50

4513130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

4852,70

4852,70

3339,70

579,10

 

 

 

 

 

 

 

4852,70

4513132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

4852,70

4852,70

3339,70

579,10

 

 

 

 

 

 

 

4852,70

4513190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

395,00

395,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395,00

4513192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

395,00

395,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395,00

4513210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

13,00

13,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,00

4513240

3240

 

Інші заклади та заходи

2359,40

2359,40

852,70

 

 

 

 

 

 

 

 

2359,40

4513241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1070,40

1070,40

727,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1070,40

4513242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1289,00

1289,00

125,70

 

 

 

 

 

 

 

 

1289,00

4514030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

14745,80

14745,80

9935,00

1297,30

 

50,00

50,00

 

21,50

 

 

14795,80

4514080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1593,10

1593,10

893,90

 

 

 

 

 

 

 

 

1593,10

4514081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1213,10

1213,10

893,90

 

 

 

 

 

 

 

 

1213,10

4514082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

380,00

380,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380,00

4515030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

7328,20

7328,20

4606,30

192,90

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

7528,20

4515031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7328,20

7328,20

4606,30

192,90

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

7528,20

4515060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

200,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

4515061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

200,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

4516010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

5330,20

 

 

 

5330,20

5330,20

5330,20

4516011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

5330,20

 

 

 

5330,20

5330,20

5330,20

4516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

41263,00

 

 

 

41263,00

 

 

 

 

 

 

41263,00

4517320

7320

 

Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

29700,00

 

 

 

29700,00

29700,00

29700,00

4517321

7321

0443

Будівництво' освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

29700,00

 

 

 

29700,00

29700,00

29700,00

4517690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4517691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4600000

 

 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

967810,43

934940,53

594849,90

98479,50

32869,90

182497,41

31655,60

6508,20

737,80

150841,81

146707,91

1150307,84

4610000

 

 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

967810,43

934940,53

594849,90

98479,50

32869,90

182497,41

31655,60

6508,20

737,80

150841,81

146707,91

1150307,84

4610160

0160

0111

Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

58569,80

58569,80

43065,80

1912,20

 

 

 

 

 

 

 

58569,80

4611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

226396,40

226396,40

131204,00

29060,90

 

22136,30

16489,10

34,20

44,90

5647,20

5647,20

248532,70

4611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

402519,93

402519,93

257025,20

44813,00

 

34699,03

6454,20

305,80

297,30

28244,83

28244,83

437218,96

4611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

5516,80

5516,80

3723,60

692,90

 

300,60

82,20

 

20,20

218,40

218,40

5817,40

4611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

29307,30

29307,30

15409,40

6201,60

 

2436,90

404,90

 

133,80

2032,00

2032,00

31744,20

4611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

15630,00

15630,00

8866,10

2634,30

 

91,10

20,80

 

 

70,30

70,30

15721,10

4611060

1060

0910

Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності

15588,40

15588,40

8866,10

2634,30

 

20,80

20,80

 

 

 

 

15609,20

4611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

41,60

41,60

 

 

 

70,30

 

 

 

70,30

70,30

111,90

4611070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

51328,10

51328,10

33450,80

4595,70

 

912,50

312,50

 

99,40

600,00

600,00

52240,60

4611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

13406,60

13406,60

8327,70

1751,10

 

235,50

35,50

29,00

 

200,00

200,00

13642,10

4611100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

60693,10

60693,10

46421,80

2380,60

 

6158,60

6005,60

4761,20

83,70

153,00

120,00

66851,70

4611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

3920,30

3920,30

3165,80

 

 

 

 

 

 

 

 

3920,30

4611160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

12450,65

12450,65

9184,40

492,70

 

140,00

 

 

 

140,00

140,00

12590,65

4611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

12418,00

12418,00

9184,40

492,70

 

140,00

 

 

 

140,00

140,00

12558,00

4611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

32,65

32,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,65

4613100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

15682,20

15682,20

12112,30

278,10

 

305,00

 

 

 

305,00

305,00

15987,20

4613104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

15682,20

15682,20

12112,30

278,10

 

305,00

 

 

 

305,00

305,00

15987,20

4613120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2661,20

2661,20

1912,90

184,80

 

 

 

 

 

 

 

2661,20

4613121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2616,20

2616,20

1912,90

184,80

 

 

 

 

 

 

 

2616,20

4613123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

45,00

45,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,00

4613130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

11667,45

11667,45

7086,10

1594,70

 

3622,78

1850,80

1378,00

58,50

1771,98

1653,58

15290,23

4613132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

10289,45

10289,45

6120,20

1510,00

 

3622,78

1850,80

1378,00

58,50

1771,98

1653,58

13912,23

4613133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1378,00

1378,00

965,90

84,70

 

 

 

 

 

 

 

1378,00

4613140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

317,80

317,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317,80

4613190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

401,30

401,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401,30

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

401,30

401,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401,30

4613210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

20,00

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00

4613240

3240

 

Інші заклади та заходи

3934,80

3934,80

1061,90

74,70

 

 

 

 

 

 

 

3934,80

4613241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1254,60

1254,60

897,90

74,70

 

 

 

 

 

 

 

1254,60

4613242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2680,20

2680,20

164,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2680,20

4614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

12901,80

12901,80

8435,10

1358,90

 

7834,30

 

 

 

7834,30

7834,30

20736,10

4614080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1861,90

1861,90

955,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1861,90

4614081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1231,90

1231,90

955,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1231,90

4614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

630,00

630,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630,00

4615030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5084,30

5084,30

3258,30

47,80

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

5284,30

4615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5084,30

5084,30

3258,30

47,80

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

5284,30

4615060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

668,80

668,80

183,40

405,50

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

1168,80

4615061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

668,80

668,80

183,40

405,50

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

1168,80

4616010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

51000,00

 

 

 

51000,00

51000,00

51000,00

4616011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

43000,00

 

 

 

43000,00

43000,00

43000,00

4616015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

8000,00

 

 

 

8000,00

8000,00

8000,00

4616030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

32869,90

 

 

 

32869,90

 

 

 

 

 

 

32869,90

4617310

7310

0443

Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

25974,10

 

 

 

25974,10

25974,10

25974,10

4617320

7320

 

Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

11968,20

 

 

 

11968,20

11968,20

11968,20

4617321

7321

0443

Будівництво' освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

6168,20

 

 

 

6168,20

6168,20

6168,20

4617323

7323

0443

Будівництво' установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

5800,00

 

 

 

5800,00

5800,00

5800,00

4617330

7330

0443

Будівництво' інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

 

 

 

 

 

10000,00

 

 

 

10000,00

10000,00

10000,00

4617690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4617691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4700000

 

 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

1462105,87

1427581,97

912344,10

139866,00

34523,90

223782,90

58403,10

5106,10

5125,10

165379,80

161397,30

1685888,77

4710000

 

 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

1462105,87

1427581,97

912344,10

139866,00

34523,90

223782,90

58403,10

5106,10

5125,10

165379,80

161397,30

1685888,77

4710160

0160

0111

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

75055,30

75055,30

53410,80

3116,20

 

 

 

 

 

 

 

75055,30

4710180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

61,70

61,70

 

 

 

337,30

 

 

 

337,30

337,30

399,00

4711010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

380488,30

380488,30

230655,20

44466,50

 

60267,60

40170,00

 

2815,50

20097,60

20097,60

440755,90

4711020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

698919,20

698919,20

447279,60

72870,40

 

63582,80

10840,70

500,00

1472,00

52742,10

52742,10

762502,00

4711030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

3261,20

3261,20

2291,50

416,40

 

 

 

 

 

 

 

3261,20

4711060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

28,20

28,20

 

 

 

18,00

 

 

 

18,00

18,00

46,20

4711070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

55760,50

55760,50

36134,80

3982,40

 

525,00

 

 

 

525,00

525,00

56285,50

4711090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

58640,60

58640,60

38800,90

4973,00

 

1877,70

1172,70

550,00

193,30

705,00

705,00

60518,30

4711100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

48189,90

48189,90

36719,20

1771,10

 

4135,30

3535,30

2897,80

 

600,00

600,00

52325,20

4711150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

6129,00

6129,00

4832,70

49,60

 

41,00

 

 

 

41,00

41,00

6170,00

4711160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

20817,17

20817,17

14217,10

1154,80

 

887,90

220,40

48,40

19,30

667,50

667,50

21705,07

4711161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

20735,50

20735,50

14217,10

1154,80

 

887,90

220,40

48,40

19,30

667,50

667,50

21623,40

4711162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

81,67

81,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,67

4713100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

16028,10

16028,10

12427,00

230,30

 

 

 

 

 

 

 

16028,10

4713104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

16028,10

16028,10

12427,00

230,30

 

 

 

 

 

 

 

16028,10

4713120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

4060,50

4060,50

2939,70

130,30

 

 

 

 

 

 

 

4060,50

4713121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

4003,20

4003,20

2939,70

130,30

 

 

 

 

 

 

 

4003,20

4713123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

57,30

57,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,30

4713130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

9430,60

9430,60

4290,80

966,60

 

945,00

745,00

480,00

160,00

200,00

200,00

10375,60

4713132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

9298,30

9298,30

4290,80

966,60

 

945,00

745,00

480,00

160,00

200,00

200,00

10243,30

4713133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

132,30

132,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132,30

4713190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

574,10

574,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574,10

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

574,10

574,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574,10

4713210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

46,00

46,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,00

4713240

3240

 

Інші заклади та заходи

14803,50

14803,50

6476,20

1313,40

 

5000,00

 

 

 

5000,00

5000,00

19803,50

4713241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

9418,70

9418,70

5686,20

1313,40

 

5000,00

 

 

 

5000,00

5000,00

14418,70

4713242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5384,80

5384,80

790,00

 

 

 

 

 

 

 

 

5384,80

4714030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

12409,00

12409,00

7938,10

1472,40

 

1600,00

 

 

 

1600,00

1600,00

14009,00

4714060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

3479,30

3479,30

2265,80

648,50

 

5093,00

793,00

629,90

 

4300,00

4300,00

8572,30

4714080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1950,60

1950,60

1200,00

52,80

 

 

 

 

 

 

 

1950,60

4714081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1650,60

1650,60

1200,00

52,80

 

 

 

 

 

 

 

1650,60

4714082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

300,00

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,00

4715030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

17306,10

17306,10

10464,70

2251,30

 

1326,00

926,00

 

465,00

400,00

400,00

18632,10

4715031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

17306,10

17306,10

10464,70

2251,30

 

1326,00

926,00

 

465,00

400,00

400,00

18632,10

4715040

5040

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

 

 

 

 

 

10000,00

 

 

 

10000,00

10000,00

10000,00

4715041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

 

 

 

 

 

10000,00

 

 

 

10000,00

10000,00

10000,00

4715060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

143,10

143,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143,10

4715061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

143,10

143,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143,10

4716010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

56863,80

 

 

 

56863,80

56863,80

56863,80

4716011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

56863,80

 

 

 

56863,80

56863,80

56863,80

4716030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

34523,90

 

 

 

34523,90

 

 

 

 

 

 

34523,90

4717320

7320

 

Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

7300,00

 

 

 

7300,00

7300,00

7300,00

4717321

7321

0443

Будівництво' освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

7200,00

 

 

 

7200,00

7200,00

7200,00

4717325

7325

0443

Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

100,00

4717690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4717691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4800000

 

 

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

1320463,58

1287543,08

828197,10

128374,50

32920,50

229875,37

35565,40

5519,10

1246,30

194309,97

190127,47

1550338,95

4810000

 

 

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

1320463,58

1287543,08

828197,10

128374,50

32920,50

229875,37

35565,40

5519,10

1246,30

194309,97

190127,47

1550338,95

4810160

0160

0111

Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією

79032,00

79032,00

55589,90

4425,60

 

 

 

 

 

 

 

79032,00

4811010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

339603,37

339603,37

199451,90

42732,70

 

35032,43

23970,10

 

114,00

11062,33

11062,33

374635,80

4811020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

571636,01

571636,01

365918,90

64793,30

 

44874,94

5143,10

1727,80

494,40

39731,84

39531,84

616510,95

4811030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

10975,40

10975,40

6658,80

1242,60

 

696,00

346,00

 

144,00

350,00

350,00

11671,40

4811040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

19976,70

19976,70

11812,00

2039,80

 

800,00

 

 

 

800,00

800,00

20776,70

4811060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

 

 

 

 

 

159,00

 

 

 

159,00

159,00

159,00

4811070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

67137,70

67137,70

49081,40

2620,90

 

1770,00

245,00

 

102,00

1525,00

1525,00

68907,70

4811090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

54903,90

54903,90

38119,90

4709,60

 

1138,30

1122,30

 

351,00

16,00

16,00

56042,20

4811100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

58300,80

58300,80

45100,70

1621,50

 

4738,90

4738,90

3791,30

40,90

 

 

63039,70

4811150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

5145,80

5145,80

4051,00

80,10

 

13,00

 

 

 

13,00

13,00

5158,80

4811160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

15742,20

15742,20

11089,70

97,40

 

339,50

 

 

 

339,50

339,50

16081,70

4811161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

15687,90

15687,90

11089,70

97,40

 

339,50

 

 

 

339,50

339,50

16027,40

4811162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

54,30

54,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,30

4813100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

16383,70

16383,70

12200,10

735,60

 

 

 

 

 

 

 

16383,70

4813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

16383,70

16383,70

12200,10

735,60

 

 

 

 

 

 

 

16383,70

4813120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2975,30

2975,30

2306,00

101,00

 

 

 

 

 

 

 

2975,30

4813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2975,30

2975,30

2306,00

101,00

 

 

 

 

 

 

 

2975,30

4813130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

7513,30

7513,30

4945,30

1114,10

 

30,00

 

 

 

30,00

30,00

7543,30

4813132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

6046,30

6046,30

3888,10

1047,80

 

30,00

 

 

 

30,00

30,00

6076,30

4813133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1467,00

1467,00

1057,20

66,30

 

 

 

 

 

 

 

1467,00

4813190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

385,00

385,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385,00

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

385,00

385,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385,00

4813210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

4813240

3240

 

Інші заклади та заходи

7514,30

7514,30

2586,80

32,00

 

 

 

 

 

 

 

7514,30

4813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3500,10

3500,10

2246,80

32,00

 

 

 

 

 

 

 

3500,10

4813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4014,20

4014,20

340,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4014,20

4814030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

16605,60

16605,60

10879,00

1667,10

 

900,00

 

 

 

900,00

900,00

17505,60

4814060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1078,50

1078,50

642,30

132,90

 

1600,00

 

 

 

1600,00

1600,00

2678,50

4814080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

3253,30

3253,30

1110,40

61,40

 

 

 

 

 

 

 

3253,30

4814081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1513,30

1513,30

1110,40

61,40

 

 

 

 

 

 

 

1513,30

4814082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1740,00

1740,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1740,00

4815030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

8887,20

8887,20

6653,00

166,90

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

9087,20

4815031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8887,20

8887,20

6653,00

166,90

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

9087,20

4815060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

483,00

483,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483,00

4815061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

483,00

483,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483,00

4816010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

86700,80

 

 

 

86700,80

86700,80

86700,80

4816011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

79610,80

 

 

 

79610,80

79610,80

79610,80

4816015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

7090,00

 

 

 

7090,00

7090,00

7090,00

4816030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

32920,50

 

 

 

32920,50

 

 

 

 

 

 

32920,50

4817310

7310

0443

Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

20938,30

 

 

 

20938,30

20938,30

20938,30

4817320

7320

 

Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

25861,70

 

 

 

25861,70

25861,70

25861,70

4817321

7321

0443

Будівництво' освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

25861,70

 

 

 

25861,70

25861,70

25861,70

4817330

7330

0443

Будівництво' інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

100,00

4817690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4817691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4900000

 

 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

1168889,04

1109757,14

683698,30

116833,90

59131,90

160061,88

35884,80

8067,00

2618,00

124177,08

120174,58

1328950,92

4910000

 

 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

1168889,04

1109757,14

683698,30

116833,90

59131,90

160061,88

35884,80

8067,00

2618,00

124177,08

120174,58

1328950,92

4910160

0160

0111

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

73123,60

73123,60

53441,70

3269,50

 

 

 

 

 

 

 

73123,60

4911010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

284528,00

284528,00

157984,20

40650,10

 

27476,50

20016,50

 

1432,30

7460,00

7460,00

312004,50

4911020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

474240,70

474240,70

284813,80

52627,90

 

26307,48

7135,00

2620,00

877,40

19172,48

19152,48

500548,18

4911030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

296,20

296,20

201,80

 

 

 

 

 

 

 

 

296,20

4911040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

24896,10

24896,10

13967,10

3327,70

 

 

 

 

 

 

 

24896,10

4911070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

18475,90

18475,90

10826,80

2910,60

 

 

 

 

 

 

 

18475,90

4911080

1080

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

33099,60

33099,60

17082,50

5679,90

 

1473,00

1473,00

 

267,00

 

 

34572,60

4911090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

30400,20

30400,20

21348,20

1313,00

 

445,20

118,30

 

8,40

326,90

326,90

30845,40

4911100

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

82084,70

82084,70

64167,10

2716,00

 

7655,10

6705,10

5447,00

24,70

950,00

950,00

89739,80

4911150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

6762,50

6762,50

5499,70

 

 

 

 

 

 

 

 

6762,50

4911160

1160

 

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

11208,84

11208,84

7710,90

649,20

 

31,20

31,20

 

8,20

 

 

11240,04

4911161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

11183,50

11183,50

7710,90

649,20

 

31,20

31,20

 

8,20

 

 

11214,70

4911162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

25,34

25,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,34

4913100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

18781,70

18781,70

13947,50

682,20

 

3015,00

 

 

 

3015,00

3015,00

21796,70

4913104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

18781,70

18781,70

13947,50

682,20

 

3015,00

 

 

 

3015,00

3015,00

21796,70

4913120

3120

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3310,00

3310,00

2304,30

375,00

 

 

 

 

 

 

 

3310,00

4913121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3278,40

3278,40

2304,30

375,00

 

 

 

 

 

 

 

3278,40

4913123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

31,60

31,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,60

4913130

3130

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

40,00

40,00

 

 

 

1926,00

 

 

 

1926,00

1926,00

1966,00

4913133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

40,00

40,00

 

 

 

1926,00

 

 

 

1926,00

1926,00

1966,00

4913190

3190

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

250,00

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,00

4913192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

250,00

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,00

4913210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

20,00

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00

4913240

3240

 

Інші заклади та заходи

4509,20

4509,20

1714,90

13,00

 

 

 

 

 

 

 

4509,20

4913241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2126,90

2126,90

1545,50

13,00

 

 

 

 

 

 

 

2126,90

4913242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2382,30

2382,30

169,40

 

 

 

 

 

 

 

 

2382,30

4914030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

18546,80

18546,80

12808,60

1488,10

 

3655,70

405,70

 

 

3250,00

3250,00

22202,50

4914040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

707,80

707,80

494,40

19,30

 

 

 

 

 

 

 

707,80

4914080

4080

 

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

3839,30

3839,30

1493,10

 

 

 

 

 

 

 

 

3839,30

4914081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

2064,30

2064,30

1493,10

 

 

 

 

 

 

 

 

2064,30

4914082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1775,00

1775,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1775,00

4915030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

20462,80

20462,80

13891,70

1112,40

 

5796,70

 

 

 

5796,70

5796,70

26259,50

4915031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

20462,80

20462,80

13891,70

1112,40

 

5796,70

 

 

 

5796,70

5796,70

26259,50

4915060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

173,20

173,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173,20

4915061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

173,20

173,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173,20

4916010

6010

 

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

56900,00

 

 

 

56900,00

56900,00

56900,00

4916011

6011

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

 

 

 

 

53628,00

 

 

 

53628,00

53628,00

53628,00

4916015

6015

0620

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

 

 

 

 

 

3272,00

 

 

 

3272,00

3272,00

3272,00

4916030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

59131,90

 

 

 

59131,90

6797,50

 

 

 

6797,50

6797,50

65929,40

4917310

7310

0443

Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

1300,00

 

 

 

1300,00

1300,00

1300,00

4917320

7320

 

Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

2400,00

 

 

 

2400,00

2400,00

2400,00

4917321

7321

0443

Будівництво' освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

900,00

 

 

 

900,00

900,00

900,00

4917323

7323

0443

Будівництво' установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

1500,00

 

 

 

1500,00

1500,00

1500,00

4917330

7330

0443

Будівництво' інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

 

 

 

 

 

400,00

 

 

 

400,00

400,00

400,00

4917340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

10500,00

 

 

 

10500,00

10500,00

10500,00

4917690

7690

 

Інша економічна діяльність

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

4917691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3982,50

 

 

 

3982,50

 

3982,50

Всього

36399142,04

33155194,00

9066528,80

1514532,00

3140078,04

12711556,66

918380,50

92865,10

43535,20

11793176,16

10279685,16

49110698,70


1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 N 1195 (зі змінами).

2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 N 1195 (зі змінами).

3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 (зі змінами).

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 4
до рішення Київської міської ради
"Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
21.12.2017 N 1043/4050


Повернення кредитів до бюджету міста Києва та розподіл надання кредитів з бюджету міста Києва у 2018 році

тис. грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з
типовою відомчою /
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування-всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

бюджет розвитку

бюджет розвитку

бюджет розвитку

1000000

 

 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2400,0

1600,0

1600,0

4000,0

 

 

 

 

2400,0

1600,0

1600,0

4000,0

1010000

 

 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2400,0

1600,0

1600,0

4000,0

 

 

 

 

2400,0

1600,0

1600,0

4000,0

1018860

8860

 

Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення

2400,0

1600,0

1600,0

4000,0

 

 

 

 

2400,0

1600,0

1600,0

4000,0

1018861

8861

0490

Надання бюджетних позичок

2400,0

1600,0

1600,0

4000,0

 

 

 

 

2400,0

1600,0

1600,0

4000,0

1500000

 

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1200,0

0,0

-1200,0

0,0

-1200,0

0,0

-1200,0

1510000

 

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

 

 

 

 

 

-1200,0

 

-1200,0

0,0

-1200,0

0,0

-1200,0

1518840

8840

 

Довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла та їх повернення

 

 

 

 

 

-1200,0

 

-1200,0

0,0

-1200,0

 

-1200,0

1518842

8842

1060

Повернення кредиту

 

 

 

0,0

 

-1200,0

 

-1200,0

0,0

-1200,0

0,0

-1200,0

 

 

 

Всього

2400,0

1600,0

1600,0

4000,0

0,0

-1200,0

0,0

-1200,0

2400,0

400,0

1600,0

2800,0


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 5
до рішення Київської міської ради
"Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
21.12.2017 N 1043/4050


Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Києва місцевим/державному бюджетам на 2018 рік

(тис. грн.)

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Інші додаткові дотації

Субвенція спеціального фонду:

з бюджету міста Києва місцевим бюджетам Київської області на оздоровлення дітей

в частині виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва місцевому бюджету

Ходосівській сільській раді Києво-Святошинського району

Підгірцівській сільській раді Обухівського району

Ревненській сільській раді Бориспільського району

Гнідинській сільській раді Бориспільського району

Щасливській сільській раді Бориспільського району

Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області

Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на реконструкцію центру культури та мистецтв с. Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області

на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці Обухівського району Київської області

на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Романків Обухівського району Київської області

26

бюджет міста Києва

500,00

984,20

199,50

190,00

672,00

6000,00

4000,00

1000,00

 

Всього

500,00

984,20

199,50

190,00

672,00

6000,00

4000,00

1000,00


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 6
до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
21.12.2017 N 1043/4050


Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

тис. грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з
типовою відомчою / ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

5138456,9

1900000

 

 

19 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

 

 

 

1707260,0

1910000

 

 

19 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

 

 

 

1707260,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ

404934,0

80,9

327762,8

2500,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

500,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ЩЕРБАКОВА), ПІД'ЇЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА

220511,2

32,7

72169,7

10,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ

274000,0

99,1

271500,0

2500,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

61499,1

94,1

57900,0

100,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

100,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В МІСТІ КИЄВІ

258600,0

80,7

208600,0

50000,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

100,0

1917423

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену

БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

11186616,7

85,9

9607186,1

1500000,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

6002,5

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

302540,7

82,1

248496,6

50100,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1100,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ДМИТРІВСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

210613,1

97,7

205819,6

100,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М. КИЄВІ

135893,0

54,1

73518,8

100,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"

669927,4

91,3

611870,1

100,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА"

67000,0

90,9

60871,2

5000,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

100,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

БУДІВНИЦТВО ЛІНІЙ ЗВЯЗКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР)

56000,0

99,1

55500,0

500,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

БУДІВНИЦТВО АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ НА ВУЛИЧНО - ШЛЯХОВІЙ МЕРЕЖІ М. КИЄВА (ІНФОРМАЦІЙНІ ЕЛЕТРОННІ ТАБЛО, КЕРОВАНІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ, ДЕТЕКТОРИ ТРАНСПОРТУ ТА МЕТЕОНАГЛЯД)

101480,0

97,8

99240,0

500,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

БУДІВНИЦТВО II ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54

32670,1

33,4

10912,5

500,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ ПОКРОВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

7420,8

85,1

6318,8

1000,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІЇВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

8658,4

87,3

7555,4

1000,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

387538,6

7,9

30809,0

100,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

140886,9

94,8

133508,8

100,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

217094,9

97,1

210841,6

10,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ КИЇВ - ГОСТОМЕЛЬ

69790,0

75,1

52382,5

10,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

100000,0

97,3

97274,1

10,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

195589,2

99,3

194134,1

100,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЖДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М. КИЄВА

800000,0

88,1

704840,1

20000,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

1000,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ М. КИЄВА. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ. ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ.

40000,0

98,8

39500,0

500,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ВІД ПРОСП. П. ТИЧИНИ. 11 ДО ПРОСП. П. ТИЧИНИ, 13

1600,0

 

 

1300,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЇ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

6050,0

75,2

4550,0

900,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТУ НА ПЕРЕХРЕСТІ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ВУЛ. МАЛОЗЕМЕЛЬНОЇ

2000,0

 

 

2000,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

80,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ НА ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

120058,0

82,4

98908,6

20000,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

50,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКІЙ, 19-А В М. КИЄВІ

24706,3

76,9

19000,0

1000,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

ТРАНСФОРМАЦІЯ БЕССАРАБСЬКОЇ ПЛОЩІ

100,0

 

 

100,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

50,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

20000,0

96,4

19270,0

100,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

100,0

1917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ПЛОЩІ ШЕВЧЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ ПУЩА-ВОДИЦЬКОЇ З РОЗВОРОТНИМ КІЛЬЦЕМ

63000,0

94,4

59465,0

100,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи