КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 26 лютого 2010 року N 18/3456

Про нову редакцію Положення про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Київради від 24.09.98 N 10/11 (у редакції рішення Київради від 27.02.2003 N 320/480)

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", статті 22 Бюджетного кодексу України, пункту 5 статті 50, пункту 28 статті 63 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору", додатка 19 до рішення Київради від 06.03.2009 N 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік", з метою цільового фінансування заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 N 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", а також поліпшення екологічної ситуації в столиці Київська міська рада вирішила:

1. Викласти Положення про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища, затверджене рішенням Київради від 24.09.98 N 10/11 "Про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища", в редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток
до рішення Київради
26.02.2010 N 18/3456 


ПОЛОЖЕННЯ
про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища

1. Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища (далі - міський природоохоронний фонд) створюється відповідно до пунктів 23 - 25 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статей 15, 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" з метою цільового фінансування природоохоронних заходів, а також заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення.

2. Міський природоохоронний фонд формується за рахунок:

2.1. Збору за забруднення навколишнього природного середовища відповідно до чинного законодавства.

2.2. Добровільних внесків підприємств, установ, організацій та окремих громадян, а також інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

3. Перерахування платниками платежів за забруднення навколишнього природного середовища до міського природоохоронного фонду здійснюється у розмірах і порядку, що визначаються і затверджуються постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору".

3.1. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати належних обов'язкових платежів за забруднення навколишнього природного середовища до міського природоохоронного фонду здійснює Державна податкова адміністрація у м. Києві.

3.2. Державна податкова адміністрація у м. Києві веде облік фактичних надходжень за забруднення навколишнього природного середовища до міського природоохоронного фонду (як обов'язкових платежів до міського бюджету).

4. Кошти міського природоохоронного фонду перераховуються на окремий рахунок міського бюджету і є складовою частиною спеціального фонду міською бюджету.

4.1. Кошти, які надійшли до міського природоохоронного фонду понад заплановані обсяги, використовуються, за погодженням постійної комісії Київради з питань екологічної політики, на заходи, включені до Переліку природоохоронних заходів у місті Києві для фінансування з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Київської міської ради, у встановленому законодавством порядку.

5. Кошти міського природоохоронного фонду використовуються для цільового фінансування щорічного переліку природоохоронних заходів у м. Києві, які відповідають видам діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 N 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (зі змінами і доповненнями).

6. Проект переліку природоохоронних заходів у м. Києві на поточний рік, розроблений Головним управлінням екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Державним управлінням екології та охорони природних ресурсів в м. Києві, за погодженням постійної комісії Київради з питань екологічної політики подається на розгляд сесії Київради у встановленому порядку.

Розподіл коштів міського природоохоронного фонду для фінансування щорічного переліку природоохоронних заходів у м. Києві та визначення одержувачів коштів (замовників робіт) для виконання природоохоронних заходів, здійснюється на підставі розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням постійної комісії Київради з питань екологічної політики.

Розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) щодо розподілу коштів міського природоохоронного фонду для фінансування щорічного переліку природоохоронних заходів у м. Києві та визначення одержувачів коштів (замовників робіт) готується за поданням Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та погоджується виключно заступником голови Київської міської державної адміністрації відповідно до функціональних обов'язків та постійною комісією Київради з питань екологічної політики.

7. Головний розпорядник коштів міського природоохоронного фонду визначається відповідним рішенням Київради про міський бюджет.

7.1. Фінансування природоохоронних заходів здійснюється головним розпорядником коштів через одержувачів коштів або на договірних засадах з підприємствами, установами, науковими закладами відповідно до переліку природоохоронних заходів у м. Києві, який щорічно затверджується Київрадою.

7.2. Визначення виконавців робіт проводиться на тендерній основі згідно з чинним законодавством.

7.3. Фінансування заходів по будівництву та реконструкції об'єктів за рахунок коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища здійснюється при умові наявності проектів, що отримали позитивний висновок державного підприємства "Укрдержбудекспертиза", у встановленому порядку.

8. Невикористані у звітному бюджетному році кошти міського природоохоронного фонду вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, передбачені цим Положенням.

9. Контроль за цільовим використанням коштів міського природоохоронного фонду здійснюють постійна комісія Київради з питань екологічної політики, постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). Для здійснення вказаного контролю можуть залучатися незалежні експерти, фінансування послуг яких передбачається кошторисом на виконання цих робіт.

10. За нецільове витрачання коштів міського природоохоронного фонду посадові особи несуть відповідальність згідно з законодавством.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий