КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 листопада 2018 року N 8/6059

Про відмову в поновленні товариству з обмеженою відповідальністю "ЕСКО-ТРАНС-КІ" договору оренди земельної ділянки для будівництва комплексу індивідуальних малоповерхових зблокованих житлових будинків розміром 0,1954 га на вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському районі м. Києва від 25.11.2008 (кадастровий номер 8000000000:91:053:0006)

Керуючись статтею 19 Конституції України, статтею 416 Цивільного кодексу України, частиною 3 статті 24, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 9, 83, 93, 96, 102-1, 103, 124 Земельного кодексу України, статтями 17, 21, 25, 31, 33 Закону України "Про оренду землі", статтями 26, 29, 31, 32, 36, 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", статтею 27 Закону України "Про архітектурну діяльність", статтею 69 Повітряного кодексу України, статтею 356, частиною першою статті 366 та частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, пунктом 4 рішення Київської міської ради від 22 серпня 2007 року N 197/2031 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "ЕСКО-ТРАНС-КІ" земельної ділянки для будівництва комплексу індивідуальних малоповерхових зблокованих житлових будинків на вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському районі м. Києва", функціональним використанням земельної ділянки, визначеним чинним Генеральним планом міста Києва та проектом планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженими рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 370/1804, пунктами 2.1, 5.1, 8.1, 8.3, 8.4, 11.3, 11.7 договору оренди земельної ділянки розміром 0,1954 га на вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському районі м. Києва від 25.11.2008 (кадастровий номер 8000000000:91:053:0006), а саме: зважаючи на відсутність звернення ТОВ "ЕСКО-ТРАНС-КІ" щодо поновлення договору оренди, а з огляду на невиконання та неналежне виконання обов'язків за договором оренди та обов'язків землекористувача, численних та грубих порушень чинного законодавства, недотримання правил добросусідства, невиконання вимог, визначених рішенням Київської міської ради про передачу земельної ділянки в оренду, недоцільність подальшої передачі в оренду земельної ділянки для будівництва, забезпечуючи належний захист та реалізацію прав і законних інтересів територіальної громади міста Києва, Київська міська рада вирішила:

1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "ЕСКО-ТРАНС-КІ" (ідентифікаційний код - 19342849) у поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва комплексу індивідуальних малоповерхових зблокованих житлових будинків розміром 0,1954 га на вул. Ризькій, 19-а у Шевченківському районі м. Києва від 25.11.2008 (кадастровий номер 8000000000:91:053:0006), укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "ЕСКО-ТРАНС-КІ" (ідентифікаційний код - 19342849).

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Вчинити організаційно-правові дії для зняття з реєстрації договору оренди земельної ділянки, визначеного пунктом 1 цього рішення.

2.2. Повідомити товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСКО-ТРАНС-КІ" (ідентифікаційний код - 19342849) про ухвалення цього рішення у семиденний строк з моменту набрання ним чинності.

2.3. Направити товариству з обмеженою відповідальністю "ЕСКО-ТРАНС-КІ" (ідентифікаційний код - 19342849) у строки, визначені статтею 33 Закону України "Про оренду землі", лист-повідомлення про заперечення в поновленні договору оренди земельної ділянки, визначеного пунктом 1 цього рішення.

3. Опублікувати це рішення в газеті "Хрещатик" в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

 

Київський міський голова

В. Кличко