КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 16 вересня 2010 року N 30/4842

Про затвердження Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 - 2017 роки

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1249 "Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки", з метою створення умов для реалізації конституційного права громадян на житло, підвищення рівня забезпечення житлом соціально незахищених верств населення м. Києва, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 - 2017 роки згідно з додатком до цього рішення.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районним у місті Києві державним адміністраціям забезпечити виконання заходів Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 - 2017 роки.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щорічно при формуванні бюджету та Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на поточні роки передбачати асигнування на реалізацію Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 - 2017 роки та щоквартально надавати Київській міській раді звіт про виконання Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 - 2017 роки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток
до рішення Київради
16.09.2010 N 30/4842 


Програма
будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 - 2017 роки

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 рр. у м. Києві (далі - Програма) розроблена на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1249 "Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки" на основі чинного законодавства та спрямована на реалізацію положень Конституції України, законів України, Указів Президента України, рішень Уряду і Київської міської влади з метою проведення ефективної соціально-економічної, житлової та містобудівної політики.

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є:

- Стаття 47 Конституції України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ";

- Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

- Закон України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист";

- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"";

- Закон України "Про державну службу";

- Закон України "Про міліцію";

- Закон України "Про освіту";

- Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

- Закон України "Про статус суддів";

- Указ Президента України від 29.03.2001 N 221/2001 "Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної політики";

- Указ Президента України від 08.11.2007 N 1077/2007 "Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом";

- Генеральний план розвитку м. Києва та проект планування приміської зони на період до 2020 року, затверджений рішенням Київради від 28.03.2002 N 370/1804.

Програма спрямована на поліпшення стану забезпечення населення м. Києва житлом, виконання зобов'язань щодо забезпечення постійним житлом громадян, які перебувають на квартирному обліку, передусім військовослужбовців, звільнених у запас, працівників бюджетної сфери (освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту тощо) та інших шляхом оптимізації та запровадження ефективних фінансово-інвестиційних механізмів підтримки громадян на будівництво (придбання) житла.

На основі цієї Програми здійснюватиметься прийняття загальноміських рішень щодо поліпшення якості житла киян, вирішення загальноміських питань в сфері житлового будівництва.

Програма передбачає вирішення наступних соціальних завдань:

- реалізація пріоритетного національного проекту щодо забезпечення громадян доступним житлом з урахуванням ресурсів м. Києва;

- розширення можливостей поліпшення житлових умов громадян міста;

- підвищення рівня забезпеченості житлом громадян і доступності його отримання (придбання);

- скорочення черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- створення умов для формування і розвитку системи довготермінового житлового кредитування;

- створення фінансово-правового механізму підтримки населення при будівництві (придбанні) житла;

- поліпшення житлових умов молодих сімей.

У місті Києві послідовно реалізується житлова політика, спрямована на нарощування обсягів будівництва житла, прийнята і вдосконалюється низка соціальних житлових програм, реалізуються заходи щодо підвищення можливостей мешканців столиці використовувати власні доходи для придбання житла.

Разом з тим, незважаючи на вжиті заходи по скороченню черги громадян, які перебувають на квартирному обліку, термін перебування на черзі скорочується дуже повільно.

Станом на 01.01.2010 у м. Києві на черзі квартобліку перебувало 115300 сімей та одинаків, з них майже 80 % сімей чекають на отримання житла тривалий час, з них більше 20 років - 31668 сімей, більше 10 років - 39907 сімей та протягом 6 - 9 років - 43725 сімей (наведено у додатку 2).

Упродовж 2006 - 2009 років у результаті поліпшення житлових умов та інвентаризації облікових справ черговиків квартирного обліку квартирна черга скоротилась на 29969 сімей або на 21 %.

З тих, що перебували на квартирному обліку у 2008 - 2009 роках, щорічно покращували свої умови орієнтовно 2,85 % сімей (3500 сімей). За таких темпів руху квартирної черги для забезпечення житлом усіх сімей, які перебувають на квартирному обліку, необхідно більше 30 років.

Загалом житловий фонд м. Києва становить 33,78 тис. будинків на 1 млн. квартир загальною площею 58,07 млн. кв. м, у т. ч. 23,126 тис. будинків приватного та приватизованого житла площею 38,609 млн. кв. м.

За 1996 - 2008 роки забезпеченість населення м. Києва житловими площами підвищилася на 10,3 %, сягнувши з 18,6 до 20,6 кв. м на 1 особу. Незважаючи на швидке покращення показника забезпеченості житлом, столиця України поки далека від раціонального нормативу, 25 кв. м, та забезпеченості, зареєстрованої в столиці Російської Федерації (21,4 кв. м на 1 особу). Істотно перевершують вказану величину рівні забезпеченості житловими площами населення Відня, Рима, Берліна та Парижа (36,4 - 28 кв. м).

Збільшення різниці між цінами на житло і доходами основної маси населення стало основною причиною різкого зниження доступності житла у місті.

Ситуація щодо доступності житла потребує прийняття комплексу заходів правового, організаційного, адміністративного і економічного характеру, спрямованих на створення системи підтримки населення в реалізації прав на житло.

Визначення основних напрямів розвитку житлового будівництва у м. Києві зумовлено реальними соціально-економічними проблемами, зокрема:

- змінами якості житла більшості киян та значним розшаруванням населення по рівню доходів;

- низьким рівнем фінансування з бюджету держави, міста та районів житлового будівництва, що призвело до зменшення обсягів будівництва житла.

Починаючи з 2001 року обсяги житлового будівництва збільшувались. Три роки поспіль введено по 1000,0 тис. кв. м житла, у 2004 році -1050,4 тис. кв. м, у 2005 році - 1200,8 тис. кв. м, у 2006 році - 1300,9 тис. кв. м, у 2007 році - 1401,5 тис. кв. м, у 2008 році - 1430,0 тис. кв. м, у кризовому 2009 році  - 947,8 тис. кв. м.

Починаючи з 2006 року обсяги фінансування житлового будівництва за рахунок коштів державного бюджету по м. Києву щорічно зменшувались: у 2006 році - 121,8 млн. грн., у 2007 році - 83,4 млн. грн., у 2008 році - 51,2 млн. грн., у 2009 році - 21,1 млн. грн.

За рахунок коштів міського бюджету на фінансування будівництва житла для черговиків квартирного обліку спрямовано: у 2006 році - 264,67 млн. грн., у 2007 році - 174,3 млн. грн., у 2008 році - 128,0 млн. грн., у 2009 році - 160,3 млн. грн.

- значним недофінансуванням державних спеціальних програм забезпечення житлом військовослужбовців, молодих сімей та інших внаслідок зростання вартості будівництва житла;

- недоступністю кредитів внаслідок їх значної вартості для більшості громадян.

Комерційні житлові кредити надаються громадянам переважно для придбання житла на вторинному ринку, що не сприяє збільшенню обсягів житлового будівництва, зниженню його вартості і не дозволяє задовольнити попит на житло, який постійно зростає.

- не набули достатнього розвитку механізми вирішення житлових питань шляхом спільного фінансування будівництва житла за участю громадян і держави, механізмами кредитування на пільгових умовах не охоплені всі категорії громадян, які потребують поліпшення житлових умов, відсутні механізми надання цільових житлових субсидій та запровадження системи будівельних заощаджень.

Основним джерелом фінансування будівництва житла протягом останніх років залишаються кошти населення, обсяги яких становили: у 2006 році - 3202 млн. грн., у 2007 році - 4433 млн. грн., у 2008 році - 4334 млн. грн., у 2009 році -1928 млн. грн.

З 1998 року у м. Києві впроваджено доступну для громадян схему фінансування житлового будівництва шляхом часткового (50 х 50, 60 х 40, 70 х 30) фінансування за рахунок коштів населення та міського бюджету.

За 12 років існування Програми на її виконання з міського бюджету спрямовано 474,9 млн. грн., за рахунок яких для пільгових категорій черговиків квартобліку збудовано 5018 квартир.

II. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є прискорення забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла із залученням коштів населення.

III. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Основні шляхи розв'язання проблеми полягають у застосуванні державної підтримки будівництва (придбання) квартир для окремих категорій громадян у поєднанні з новим фінансово-економічним механізмом будівництва (придбання) житла.

Мета Програми буде досягнута шляхом:

- удосконалення механізму надання державної підтримки окремим категоріям населення;

- впровадження механізму стимулювання заощадження коштів населення для будівництва (придбання) житла;

- збільшення обсягів будівництва житла через будівництво доступного житла;

- розвитку іпотечного житлового кредитування через збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на іпотечне житлове кредитування із застосуванням фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

- надання пільг забудовникам щодо відведення земельних ділянок, відрахувань місцевим органам виконавчої влади, забезпечення інженерними мережами;

- проведення комплексу організаційних заходів щодо будівництва доступного житла, зокрема:

а) проектування квартир згідно з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам такого житла;

б) розроблення проектів житлових будинків, що відповідають економічним і енергозберігаючим вимогам;

в) раціонального використання земель шляхом оптимізації щільності забудови;

г) створення при місцевих органах містобудування та архітектури фонду проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування;

д) добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва;

е) проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатках 1 та 4. Витрати на будівництво вищезазначеної площі, розраховані згідно з граничною вартістю 1 кв. м загальної площі житла, встановленою у розмірі 7990 грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2010 N 354 без урахування інфляції, становитимуть 13840,2 млн. грн.

Вищезазначена площа фінансуватиметься за рахунок коштів міського бюджету (9 %) - 1247,8 млн. грн., за рахунок коштів державного бюджету (21 %) - 2904,3 млн. грн., за рахунок власних коштів населення та інших джерел - 9688,1 млн. грн. (70 %).

IV. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ (Додаток 3)

Програма виконуватиметься протягом трьох етапів.

На I етапі (2010 - 2011 рр.) передбачається:

- створення умов для стабілізації цін на ринку нерухомості міста;

- стимулювання інвесторів - забудовників щодо зниження цін на доступне житло;

- створення реєстру громадян, які мають право на доступне житло;

- запровадження та оптимізація фінансово-інвестиційних механізмів житлового кредитування та механізмів спільної участі у фінансуванні будівництва (придбання) житла громадянами, міським та державним бюджетами (програма 30 х 70) шляхом надання адресної цільової фінансової допомоги за державні кошти (30 %);

- спрощення системи надання субсидій на будівництво (придбання) житла за рахунок державного бюджету через запровадження механізму державних житлових сертифікатів;

- подальший розвиток іпотечного житлового кредитування за стандартами Державної іпотечної установи за доступною відсотковою ставкою;

- проектування квартир за планувальною структурою та площею приміщень, що відповідають нормативам доступного житла, із забезпеченням рівня комфорту квартир, необхідного для повноцінного проживання родин;

- спрощення адміністративних процедур щодо погодження проектно-кошторисної документації по будівництву житлових будинків;

- створення процедури видачі технічних умов на підключення житлових будинків до інженерних мереж та скорочення термінів підготовки договорів на видачу технічних умов;

- розробка нормативно-правових актів місцевого рівня з питань запровадження нових фінансово-інвестиційних механізмів будівництва (придбання) доступного житла;

- визначення земельних ділянок і територій для будівництва доступного житла;

- будівництво та введення в експлуатацію 2915 квартир у житлових будинках загальною площею 182187,5 кв. м за умови забезпечення фінансування за рахунок бюджетних коштів.

На II етапі (2012 - 2013 рр.) передбачається:

- раціональне використання землі за рахунок високої щільності забудови відповідно до нового Генерального плану розвитку м. Києва;

- надання земельних ділянок на позаконкурсній основі для реалізації житлових програм при державній підтримці, в т. ч. для реконструкції будинків перших масових серій із заміною застарілого житлового фонду та модернізації інфраструктури;

- запровадження сучасних ефективних та енергозберігаючих архітектурно-інженерних рішень з використанням взаємозамінних видів домобудування (блок - елементів, блок - квартир, блок - секцій житлових будинків), передбачення гнучкості забудови як нових, так і вже сформованих житлових зон міст із урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов;

- сприяння створенню виробничої бази індустріального домобудування, орієнтованої на поліпшення архітектурно-будівельної системи, швидкозбірні конструкції будинків, розвитку виробництва ефективних утеплюючих та покрівельних матеріалів, випуску автономних систем інженерного забезпечення різної потужності, нових типів санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності і надійності, будівельних виробів та матеріалів тощо;

- впровадження системи підтримки забудовників (замовників), які споруджують доступне житло, шляхом:

• безоплатного надання земельних ділянок у їх користування для будівництва доступного житла;

• забезпечення будівництва інженерних мереж та підведення магістральних та інших інженерних мереж до межі земельної ділянки, на якій споруджується таке житло, власниками цих мереж;

• звільнення від відрахувань на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів та відрахування частки житла місцевим органам виконавчої влади;

- будівництво та введення в експлуатацію 7600 квартир у житлових будинках загальною площею 475000 кв. м за умови забезпечення фінансування за рахунок бюджетних коштів.

На III етапі (2014 - 2017 рр.) передбачається:

- запровадження нових фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки громадян при будівництві (придбанні) житла, що дають можливість для збільшення обсягів будівництва доступного житла;

- будівництво та введення в експлуатацію 17200 квартир у житлових будинках загальною площею 1075000 кв. м за умови забезпечення фінансування за рахунок бюджетних коштів.

V. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ (Додаток 5)

Фінансове забезпечення Програми передбачається здійснити за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, інших джерел, передбачених законодавством, у т. ч. власних коштів громадян.

Всього на фінансування будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі 13840,2 млн. грн. без урахування щорічної інфляції, виходячи з вартості 1 кв. м - 7990 грн з ПДВ, у тому числі:

- кошти державного бюджету - 2904,3 млн. грн.;

- кошти міського бюджету - 1247,8 млн. грн.;

- власні кошти населення та інші джерела - 9688,1 млн. грн.

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити житлом 27,715 тис. сімей шляхом будівництва 1,732 млн. кв. метрів загальної площі;

- впровадити новий фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки, спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання державних коштів;

- створити умови для стабільної роботи підприємств будівельної галузі, збереження робочих місць.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 4.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Додаток 1 


ПАСПОРТ
регіональної цільової Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 - 2017 роки

1. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми 

Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 25.05.2010 N 377 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про затвердження Програми 

  

3. Розробник Програми 

Головне управління житлового забезпечення 

4. Співрозробники Програми 

Головне управління економіки та інвестицій, Головне управління земельних ресурсів, районні у м. Києві державні адміністрації 

5. Керівник Програми 

Голиця Михайло Миколайович - начальник Головного управління житлового забезпечення 

6. Відповідальний виконавець Програми 

Головне управління житлового забезпечення 

7. Учасники (співвиконавці) Програми 

Головне управління економіки, Головне фінансове управління, Головне управління земельних ресурсів, районні у м. Києві державні адміністрації 

8. Строки та етапи реалізації Програми 

I етап - 2010 - 2011 рр.
II етап - 2012 - 2013 рр.
III етап - 2014 - 2017 рр. 

9. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 

  


Джерела фінансування 

Обсяг фінансування (млн. грн.) 

у тому числі по роках: 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Державний бюджет 

2904,3 

196,0 

200,0 

247,2 

424,3 

444,2 

449,2 

454,2 

489,2 

Міський бюджет 

1247,8 

99,0 

118,8 

130,0 

160,0 

170,0 

180,0 

190,0 

200,0 

Інші джерела (кошти населення) 

9688,1 

688,3 

743,9 

880,2 

1363,3 

1433,2 

1468,2 

1503,1 

1607,9 

Всього: 

13840,2 

983,3 

1062,7 

1257,4 

1947,6 

2047,4 

2097,4 

2147,3 

2297,1 


Гранична вартість 1 кв. м загальної площі житла встановлена у розмірі 7990 грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2010 N 354 без урахування інфляції

 

Додаток 2 


ОБСЯГ
потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян у м. Києві

Найменування району, населеного пункту 

Кількість сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2010 року 

усього 

з них мають право на забезпечення доступним житлом 

м. Київ 

115300 

27715 


 

Додаток 3 


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання регіональної цільової Програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки у м. Києві

  

Найменування заходу 

Строк виконання заходу 

Примітка 

Забезпечити інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку, про можливість їх участі у Програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядок надання державної підтримки 

2010 та наступні роки 

Районні у м. Києві державні адміністрації 

Здійснення відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, з числа перебуваючих на квартирному обліку 

2010 та наступні роки 

Районні у м. Києві державні адміністрації 

Приймати участь у формуванні та веденні Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку 

Після запровадження Єдиного реєстру 

Районні у м. Києві державні адміністрації, Головне управління житлового забезпечення 

Резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла з обов'язковим зазначенням цих земель на Генеральному плані м. Києва 

2010 - 2017 роки 

Головне управління земельних ресурсів, Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища 

Забезпечувати виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла загальною площею 1732,2 тис. кв. м на пільгових умовах та здійснювати контроль за їх цільовим використанням 

2010 - 2017 роки 

Головне управління земельних ресурсів 

Розробити містобудівну документацію для земельних ділянок під будівництво доступного житла Забезпечити раціональне використання земель шляхом оптимізації щільності забудови 

2010 - 2017 роки 

Головне управління земельних ресурсів, Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища 

Створити фонд економічних проектів, рекомендованих для масового застосування при будівництві доступного житла з застосуванням проектів економічних енергоефективних житлових будинків з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам доступного житла, з використанням сучасних індустріальних інженерних виробів та місцевих матеріалів 

2010 - 2011 роки 

Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища 

Передбачати видатки на виконання визначених Програмою заходів, виходячи з можливостей місцевих бюджетів 

Щорічно при формуванні бюджету м. Києва 

Головне фінансове управління, Головне управління економіки та інвестицій 

Забезпечити виконання норм законодавства щодо звільнення замовника (забудовника), що здійснює будівництво доступного житла, від сплати внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів та передачі місцевим органам влади частини збудованого житла 

Постійно 

Головне управління економіки та інвестицій, Головне управління житлового забезпечення 

10 

Здійснення роботи з інженерної підготовки територій під будівництво доступного житла як у межах існуючої забудови, так і на вільних земельних ділянках 

Постійно 

Забудовники 

11 

Формування реєстру об'єктів незавершеного житлового будівництва 

2010 рік 

Головне управління капітального будівництва 

12 

Сприяти розвитку виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій 

Постійно 

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики 

13 

Збільшення обсягу виробництва високоякісних індустріальних будівельних виробів, стінових, оздоблювальних, утеплювальних та покрівельних матеріалів, інженерного обладнання, автономних систем інженерного забезпечення, санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності, інших будівельних виробів і матеріалів 

Постійно 

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики 

14 

Реалізація пілотних проектів будівництва доступного житла 

2010 - 2011 роки 

Головне управління житлового забезпечення 

15 

Забезпечення за період дії Програми будівництва (придбання) 1732,2 тис. кв. м доступного житла у м. Києві згідно з додатком 4 до Програми 

2010 - 2017 роки 

Головне управління житлового забезпечення, забудовники 

16 

Добудова об'єктів незавершеного житлового будівництва в рамках Програми будівництва (придбання) доступного житла 

2010 - 2017 роки 

Головне управління житлового забезпечення, забудовники 

17 

Забезпечити будівництво доступного житла відповідно до затверджених Програм соціально-економічного розвитку м. Києва на поточні роки 

2010 - 2017 роки 

Головне управління житлового забезпечення, забудовники 

18 

Забезпечити фінансування будівництва доступного житла за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету та коштів державного бюджету відповідно до затверджених Програм соціально-економічного розвитку м. Києва на поточні роки 

2010 - 2017 роки 

Головне управління житлового забезпечення, забудовники 

19 

Забезпечити проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій з надбудовою поверхів, переплануванням та тепловою модернізацією, а також пристосування будівель нежитлового призначення під доступне житло 

2010 - 2017 роки 

Головне управління капітального будівництва, районні у м. Києві державні адміністрації 

20 

Забезпечення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства, встановлених нормативів, правил і норм при будівництві доступного житла та здійсненні відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки 

Постійно 

Головне управління житлового забезпечення 

21 

Здійснювати щорічний моніторинг виконання Програми розвитку доступного житла 

2010 - 2017 роки 

Головне управління житлового забезпечення 

22 

У першочерговому порядку розглядати на містобудівній раді проекти житлових будинків під будівництво доступного житла 

  

Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища 

23 

Забезпечити будівництво інженерних мереж та підведення магістральних та інших інженерних мереж до межі земельної ділянки, на якій споруджується доступне житло, власниками цих мереж Забезпечити прийняття збудованих інженерних мереж (об'єктів), які повинні бути невід'ємною частиною вже існуючих мереж (об'єктів), на баланс експлуатуючих підприємств 

  

Експлуатуючі організації АЕК "Київенерго", "Теплові мережі", ВАТ "Київводоканал", інші 

24 

Запровадити механізм пільгового кредитування забудовників та черговиків квартирного обліку під пільговий відсоток (ставка НБУ + 2 %) 

  

Фінансові установи 

25 

Забезпечити оперативну видачу дозволів на будівництво житлових будинків доступного житла 

  

Головне управління державного архітектурно-будівельного контролю 


 

Додаток 4 


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання регіональної цільової Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві

I. Загальна площа, яку планується побудувати (придбати)

Кількість житла, яке планується побудувати (придбати), всього 

у тому числі за роками: 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

кількість квартир 

загальна площа (кв. м) 

кількість квартир 

загальна площа (кв. м) 

кількість квартир 

загальна площа (кв. м) 

кількість квартир 

загальна площа (кв. м) 

кількість квартир 

загальна площа (кв. м) 

кількість квартир 

загальна площа (кв. м) 

кількість квартир 

загальна площа (кв. м) 

кількість квартир 

загальна площа (кв. м) 

кількість квартир 

загальна площа (кв. м) 

27715 

1732187,5 

1378 

86125,0 

1537 

96062,5 

3700 

231250,0 

3900 

243750,0 

4100 

256250,0 

4200 

262500,0 

4300 

268750,0 

4600 

287500,0 


Середній розмір квартири становить 62,5 кв. м

Гранична вартість 1 кв. м загальної площі житла встановлена у розмірі 7990 грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2010 N 354 без урахування інфляції

II. Забезпечення житлом окремих категорій громадян

Найменування категорії громадян 

Вид житла 

Кількість житла, яке планується побудувати 

Примітка 

кількість квартир 

загальна площа (кв. метрів) 

Молоді сім'ї 

доступне 

6982 

436375,0 

  

Судді місцевих та апеляційних судів 

доступне 

84 

5250,0 

  

Інваліди праці 1-ї та 2-ї групи 

доступне 

460 

28750,0 

  

Інваліди 1-ї та 2-ї групи з числа військовослужбовців 

доступне 

38 

2375,0 

  

Інваліди 1-ї та 2-ї групи (при виконанні державних та громадських обов'язків) 

доступне 

19 

1187,5 

  

Інваліди війни 

доступне 

554 

34625,0 

  

Науково-педагогічні працівники 

доступне 

2756 

172250,0 

  

Військовослужбовці внутрішніх справ, фельд'єгерської служби, митної служби 

доступне 

5512 

344500,0 

  

Державні службовці 

доступне 

2400 

150000,0 

  

Вчені Академії наук України 

доступне 

24 

1500,0 

  

Національне космічне агентство 

доступне 

24 

1500,0 

  

Інші категорії черговиків 

доступне 

8862 

553875,0 

  

Разом: 

  

27715 

1732187,5 

  


 

Додаток 5 


ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ
фінансування регіональної цільової Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 - 2017 роки

Найменування району, міста обласного підпорядкування 

Загальний обсяг фінансування (млн. грн.) 

у тому числі: 

державний бюджет 

місцевий бюджет 

розподіл коштів місцевих бюджетів за роками 

інші джерела (кошти населення) 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

10 

11 

12 

13 

м. Київ 

13840,2 

2904,3 

1247,8 

99,0 

118,8 

130,0 

160,0 

170,0 

180,0 

190,0 

200,0 

9688,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


____________