КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 грудня 2008 року N 935/935

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від 18.04.2008 N 07/3-79вих-08 на рішення Київської міської ради від 23.12.2004 N 883/2293 "Про виключення дошкільного навчального закладу N 216 на вул. Попудренка, 16-а з мережі дошкільних навчальних закладів"

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 18.04.2008 N 07/3-79 на рішення Київської міської ради від 23.12.2004 N 883/2293 "Про виключення дошкільного навчального закладу N 216 на вул. Попудренка, 16-а з мережі дошкільних навчальних закладів", відповідно до статей 29, 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 6 статті 16 Закону України "Про дошкільну освіту", статті 14 Закону України "Про освіту" Київська міська рада вважає неможливим його задоволення з нижченаведених підстав.

Зазначеним рішенням Київради дошкільний навчальний заклад N 216 на вул. Попудренка, 16-а було виключено з мережі дошкільних навчальних закладів. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) було доручено укласти угоду між Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією та інвестором про добудову до дитячого дошкільного закладу N 244 на вул. Червоноткацькій, 17-а.

Прокуратура міста Києва винесла протест на зазначене рішення Київради від 23.12.2004 N 883/2293, в якому зазначається, що рішення Київради суперечить вимогам чинного законодавства і підлягає скасуванню. Основним аргументом прокуратури міста Києва є те, що дане рішення Київради порушує пункт 3 статті 16 Закону України "Про дошкільну освіту", згідно з яким рішення про ліквідацію приватного дошкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за погодженням із відповідним органом виконавчої влади з питань освіти, а також порушує Розпорядження Президента України від 29.12.94 N 202/94-рп "Про заходи щодо запобігання перепрофілюванню дошкільних і середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів", відповідно до якого місцевим органам влади забороняється ліквідовувати, зупиняти діяльність без поважних причин або використовувати не за призначенням дошкільні заклади.

Опротестовуване рішення не порушує вимог Розпорядження Президента України від 29.12.94 N 202/94-рп, зокрема щодо ліквідації без поважних причин дошкільного закладу, з огляду на таке.

Приміщення відомчого дошкільного навчального закладу N 216 не використовувалося за призначенням з 1994 року, знаходиться в аварійному стані.

Згідно з висновком бюро експертизи будівель та споруд госпрозрахункової організації "Київблагоустрій" Головного управління контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном м. Києва від 20.04.2004 вказана споруда має фізичний знос 72,65 %, технічний стан будинку оцінюється як ветхий згідно з КДП-2041-12 Україна 226-93. Подальша експлуатація будинку була визнана недоцільною і його було рекомендовано до знесення з подальшим використанням території під нове будівництво, рішення стосовно знесення було рекомендовано прийняти у встановленому порядку за погодженням причетних організацій.

Будівля на вул. Попудренка, 16-а, в якій розміщувався дошкільний навчальний заклад N 216, належала ВАТ "Київхімволокно". Виконуючи план санації ВАТ "Київхімволокно", затверджений ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.04.2003 N 24/222-6, після проведення 30.01.2004 відкритих торгів з продажу майна ВАТ "Київхімволокно" і визначення переможця, ТОВ "Екобуд" придбало нежилу будівлю на вул. Попудренка, 16-а площею 989,30 м2. Між ТОВ "Екобуд" та ВАТ "Київхімволокно" було укладено договір купівлі-продажу від 10.02.2004, право власності на будівлю було зареєстровано в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна 15.09.2004. Крім того, на відчуження нежилої будівлі було надано дозвіл ДНІ у Деснянському районі м. Києва від 26.01.2004.

28.05.2004 між ТОВ "Екобуд" та Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією було укладено угоду N 1 про спільну діяльність по проектуванню та будівництву житла за кошти фізичних осіб та юридичних осіб у Дніпровському районі м. Києва, за умовами якої сторони домовились діяти спільно при вирішенні питання проектування та будівництва житлових будинків та об'єктів соціально-побутового призначення на придатних під забудову земельних ділянках у Дніпровському районі м. Києва. Відповідно до пункту 4.5 угоди ТОВ "Екобуд" взяло на себе зобов'язання виступити замовником та виконати за свої кошти роботи по реконструкції дитячого дошкільного закладу N 244 в частині прибудови загальною площею 500 м2 для розміщення 2 груп на 40 дітей з допоміжними приміщеннями та передати цю прибудову Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації.

Рішенням Київради від 23.12.2004 N 883/2293 дошкільний навчальний заклад N 216 на вулиці Попудренка, 16-а було виключено з мережі дошкільних навчальних закладів.

Висновок прокуратури щодо невідповідності рішення Київської міської ради від 23.12.2004 N 883/2293 пункту 3 статті 16 Закону "Про дошкільну освіту" Розпорядженню Президента України від 29.12.94 N 202/94-рп "Про заходи щодо запобігання перепрофілюванню дошкільних і середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів" носить загальний характер і не відповідає фактичним обставинам справи. Головним управлінням освіти та науки було надано згоду від 12.07.2004 N 21/13-553 на вилучення з реєстру дошкільних навчальних закладів ДНЗ N 216 на вул. Попудренка, 16-а. Після прийняття відповідного рішення Київради Головне управління освіти та науки зобов'язалось внести відповідні зміни в мережу дошкільних навчальних закладів. Тому твердження прокуратури про відсутність погодження Головного управління освіти та науки не відповідає дійсності.

Листом від 02.06.2004 N 1-14-685/5 Дніпровська районна у м. Києві державна адміністрація надала згоду на зняття номера та вилучення ДНЗ N 216 з мережі закладів освіти.

Крім того, не було резолюції громадських слухань, на яких би мешканці висловились проти реалізації проекту добудови до дитячого дошкільного закладу N 244 на вулиці Червоноткацькій, 17-а та за збереження зруйнованої будівлі дошкільного навчального закладу N 216 на вулиці Попудренка, 16-а.

Слід зазначити, що рішення Київради від 23.12.2004 N 883/2293 не порушує статтю 14 Закону України "Про освіту", згідно з якою органи місцевого самоврядування забезпечують розвиток мережі навчальних закладів та установ, організацій системи освіти, зміцнення їх матеріальної бази, створюють належні умови за місцем проживання для виховання дітей та задоволення їх інтересів. Саме реалізація рішення Київради від 23.12.2004 N 883/2293 "Про виключення дошкільного навчального закладу N 216 на вулиці Попудренка, 16-а з мережі дошкільних навчальних закладів" дасть можливість забезпечити місцями та здобути дошкільну освіту дітям, що мешкатимуть у новобудовах мікрорайону.

Опротестоване рішення спрямовано на збереження та впорядкування мережі дошкільних закладів та поліпшення рівня обслуговування дітей у них. Новий ДНЗ N 244 на вул. Червоноткацькій, 17-а забезпечить місцями більшу кількість дітей порівняно з ДНЗ N 216. Реалізація проекту добудови ДНЗ N 244 на вул. Червоноткацькій, 17-а здійснюється на підставі рішення Київської міської ради від 23.12.2004 N 883/2293 "Про виключення дошкільного навчального закладу N 216 на вулиці Попудренка, 16-а з мережі дошкільних навчальних закладів", а тому його скасування призведе до неможливості реалізації важливого соціального проекту. Зокрема, даним проектом передбачено розширення дошкільного закладу з приміщеннями нових дитячих осередків для 2-х груп дошкільного віку на 40 місць, залом фізкультурних занять площею 78,00 м2, медичним приміщенням з фізіотерапевтичним кабінетом, кабінетом психолога, басейном, ігровими майданчиками та допоміжними приміщеннями.

На виконання рішення Київської міської ради від 23.12.2004 N 883/2293 та угоди від 28.05.2004 між ТОВ "Екобуд" та Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією управління освіти виконавчого органу Дніпровської райради (Дніпровської районної у м. Києві держадміністрації) надало планово-технологічне завдання на прибудову корпусу площею 500,00 м2, потужністю 2 групи на 40 дітей з допоміжними приміщеннями до ДНЗ N 244 на вул. Червоноткацькій, 17-а. Інвестор - ТОВ "Екобуд" - виконав умови угоди щодо проекту ДПТ комплексної реконструкції території та проектної документації будівництва дитячого садка та подав її на розгляд архітектурно-містобудівної ради. Інвестором було погоджено архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) N 05-0818 на проектування реконструкції добудови до дитячого дошкільного закладу N 244.

Рішенням Київради від 31.03.2005 N 224/2799 земельну ділянку на вул. Попудренка, 16-а було передано в оренду на 5 років ТОВ "Екобуд" для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з підземною автостоянкою. Пунктом 3.5 рішення було передбачено надання дозволу на знесення нежитлової будівлі за даною адресою як ветхої, враховуючи її технічний стан.

Не можна погодитись з позицією, викладеною в протесті заступника прокурора міста Києва, щодо порушення Київською міською радою пункту 3 статті 16 Закону України "Про дошкільну освіту", оскільки даний пункт регулює порядок ліквідації приватних навчальних закладів, до яких дошкільний навчальний заклад N 216 не відноситься.

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" питання реорганізації та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської рад.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 23.12.2004 N 883/2293 "Про виключення дошкільного навчального закладу N 216 на вулиці Попудренка, 16-а з мережі дошкільних навчальних закладів", діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, пунктами 5 і 6 статті 16 Закону України "Про дошкільну освіту", пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 21 Закону України "Про прокуратуру", Київська міська рада вирішила:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва від 18.04.2008 N 07/3-79 на рішення Київської міської ради від 23.12.2004 N 883/2293 "Про виключення дошкільного навчального закладу N 216 на вулиці Попудренка, 16-а з мережі дошкільних навчальних закладів".

2. Доручити заступнику міського голови - секретарю Київради про наслідки розгляду протесту повідомити заступника прокурора міста Києва у встановленому порядку.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький