КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 18 грудня 2018 року N 459/6510

Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення міста Києва, встановлення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки (далі - Програма) згідно з додатком до цього рішення.

2. Встановити, що Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є відповідальним виконавцем Програми.

3. Надати право безоплатного проїзду в Київському метрополітені громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, місце проживання яких зареєстроване у місті Києві, та особам, взятим у місті Києві на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, які не мають права на безоплатний проїзд у метрополітені згідно з законодавством України та належать до таких категорій:

- пенсіонери;

- особи з інвалідністю III групи;

- учасники війни;

- члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;

- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

- особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

- непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю або за престарілим, який досяг 80-річного віку;

- батьки багатодітної сім'ї;

- особи, які не мають права на пенсію в розумінні Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";

- учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання.

4. Надати право безоплатного проїзду у наземному пасажирському транспорті загального користування, який працює у звичайному режимі руху, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, місце проживання яких зареєстроване у місті Києві, та особам, взятим у місті Києві на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, які не мають права на безоплатний проїзд у наземному пасажирському транспорті загального користування, який працює у звичайному режимі руху, згідно з законодавством України та належать до таких категорій:

- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, які не є пенсіонерами за віком;

- особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, які не є пенсіонерами за віком;

- непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю або за престарілим, який досяг 80-річного віку;

- учасники війни, які не є пенсіонерами за віком;

- члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, які не є пенсіонерами за віком;

- батьки багатодітної сім'ї;

- учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання.

5. Встановити, що право безоплатного проїзду:

5.1. В Київському метрополітені надається особам, зазначеним у пункті 3 цього рішення (крім учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання) виключно на підставі "Картки киянина".

5.2. У наземному пасажирському транспорті загального користування, який працює у звичайному режимі руху, надається особам, зазначеним у пункті 4 цього рішення (крім учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання) виключно на підставі "Картки киянина".

5.3. В Київському метрополітені та наземному пасажирському транспорті загального користування, який працює у звичайному режимі руху, надається учням (вихованцям) загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання на підставі учнівського квитка.

6. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити:

- розроблення концепції вдосконалення забезпеченості соціальною інфраструктурою.

7. Районним в місті Києві державним адміністраціям, Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про хід виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки.

8. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) вчинити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо забезпечення виконання підпункту 14 позиції 1 розділу 6 та пункту 6 розділу 6 Програми.

9. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, надавати Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту інформацію про хід виконання Програми.

10. На час дії особливого періоду, введеного Указом Президента України від 11 лютого 2016 року N 44/2016 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України", дія міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки розповсюджується на військовослужбовців та членів їх сімей військових частин NN 2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799, А1937, А2299, А4193 згідно із затвердженим порядком.

11. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 3, 4, 5, 10 рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки".

12. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
18.12.2018 N 459/6510


Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки

1. Паспорт міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Протоколи доручень, напрацьовані під час наради з обговорення оперативних питань та питань забезпечення життєдіяльності міста під головуванням першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М. Ю., від 17.01.2018 N 9; від 16.05.2018 N 53

3.

Розробник програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники програми

-

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Районні в місті Києві державні адміністрації; Київський міський центр зайнятості, Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

7.

Строк виконання програми

2019 - 2021 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

Всього
(тис. грн)

у тому числі, за роками
(тис. грн)

2019 рік

2020 рік

2021 рік

 

всього, у тому числі:

9431617,8

3159089,6

3099217,9

3173310,3

9.1.

коштів державного бюджету

-

-

-

-

9.2.

коштів бюджету міста Києва

9430121,8

3158613,3

3098717,9

3172790,3

9.3.

коштів інших джерел (фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття)

1496,0

476,0

500,0

520,0


2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Політичні та економічні ситуації в країні призводять до необхідності реагування соціальної галузі щодо підтримки різних категорій громадян. У попередні роки у місті Києві послідовно реалізовувалась соціальна політика, направлена на формування комплексної програми допомоги соціально незахищеним верствам населення міста Києва, зокрема непрацездатним особам, особам з обмеженими фізичними можливостями. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, запобігання поглибленню бідності на підставі виконання соціальних зобов'язань Київської міської влади дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення міста Києва, створити систему захисту населення від соціальних ризиків в умовах реформування соціальної сфери та враховуючи надзвичайну ситуацію в Україні.

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки спрямована на реалізацію окремих завдань та заходів сектора 2.3 "Соціальна підтримка та допомога" Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 N 724/2886 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7260 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року".

3. Мета Програми

Мета міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки полягає у суттєвому підвищенні ефективності системи соціальної допомоги в місті Києві через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми

Згідно з міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 116/116, протягом трьох років пріоритетними були завдання щодо:

- надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, учасникам антитерористичної операції (учасники відсічі збройної агресії), бійцям-добровольцям антитерористичної операції у м. Києві, ветеранам війни, сім'ям загиблих учасників бойових дій та сім'ям загиблих військовослужбовців, які загинули або померли в мирний час, жертвам політичних репресій, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з нагоди відзначення державних, релігійних свят та визначних дат з метою їх підтримки;

- надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- забезпечення оздоровлення ветеранів війни та праці, осіб на яких поширюється дія законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва; дітей віком до 14 років киян - учасників антитерористичної операції (учасники відсічі збройної агресії), військовослужбовців у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків; дітей загиблих (померлих) киян-учасників антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії), віком до 18 років;

- забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію, протезами (в тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням), засобами пересування, реабілітації та складного протезування, ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками;

- забезпечення реалізації права на здобуття вищої освіти для студентів з інвалідністю, сиріт, позбавлених батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей;

- забезпечення компенсації витрат КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен" за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій громадян, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради;

- забезпечення безкоштовним харчуванням, миючими засобами та комплектами постільної білизни малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва;

- надання правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах;

- забезпечення засобами особистої гігієни (памперсами, шапочками для купання, урологічними прокладками, пелюшками) лежачих хворих;

- надання матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії), бійцям-добровольцям антитерористичної операції у м. Києві, членам сімей киян, які загинули (померли) під час проведення антитерористичної операції, а також: щомісячної адресної матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії) та членам їх сімей для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг;

- забезпечення безоплатного поховання киян - учасників антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії), бійців-добровольців АТО у м. Києві, загиблих (померлих) під час антитерористичної операції, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу";

- забезпечення придбання комплексних проїзних квитків у КП "Київський метрополітен" для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом військовослужбовців військових частин, які дислокуються на території міста Києва для виконання покладених на них обов'язків.

За результатами системного аналізу був проведений щорічний моніторинг і виникла необхідність фінансування на наступні періоди цих заходів у зв'язку із закінченням терміну дії міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки.

Виконання Програми забезпечується за рахунок коштів бюджету міста Києва з урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення.

Категорія громадян, на яких поширюється дія Програми: незаможні верстви населення.

Згідно з міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки фінансування проведення загальноміських соціальних заходів становитиме:

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки

Усього витрат на виконання Програми

2019

2020

2021

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

3159089,6

3099217,9

3173310,3

9431617,8

Бюджет м. Києва

3158613,3

3098717,9

3172790,3

9430121,8

Кошти інших джерел

476,0

500,0

520,0

1496,0


Індикатори результативності

Індикатори

Одиниці виміру

Роки

2019

2020

2021

Забезпечення соціальними послугами

%

5

25

30


5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, який визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків).

Співвиконавці Програми щоквартально надають Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо ходу реалізації її заходів.

Відповідальний виконавець узагальнює отриману інформацію, визначає наявні проблеми та розробляє пропозиції щодо їх усунення.

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту звіт про стан виконання Програми.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює замовник (відповідальний виконавець), а за цільовим та ефективним використанням коштів - головні розпорядники коштів.

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує регулярний моніторинг виконання Програми та підготовку звітної і аналітичної інформації.

Відповідальний виконавець регулярно, але не рідше одного разу в квартал розміщує на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про основні досягнуті результати реалізації Програми.

За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідального виконавця, постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів та досягнення проміжних цілей може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд постійної комісії Київської міської ради з охорони здоров'я та соціального захисту.

Розділ 6. "Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та результативні показники по міській цільовій програмі "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки" викласти в такій редакції:

N п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Показники

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Сектор 2.3. "Соціальна підтримка та допомога" Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Оперативна ціль: Підвищення соціальної захищеності мешканців

Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги

1

Адресна матеріальна допомога

1. Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

259434,3

315468,4

321681,3

Показник витрат, тис. грн

259434,3

315468,4

321681,3

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб

782,7

487,3

490,3

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, грн на рік

331,5

647,4

656,1

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

195,3

197,9

2. Надавати кошти на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока, компенсації витрат на стаціонарне лікування киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони (далі - учасники відсічі збройної агресії РФ), особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного сувіренітету на сході України (далі - бійці-добровольці), членам сімей Героїв Небесної Сотні, членам сімей загиблих (померлих) киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

3450,0

3875,0

4320,0

Показник витрат, тис. грн

3450,0

3875,0

4320,0

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

23

25

27

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги,

 

 

 

тис. грн

150,0

155,0

160,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

103,3

106,7

3. Забезпечувати надання:щорічної матеріальної допомоги: киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям - добровольцям; киянам, постраждалим учасникам Революції Гідності, які отримали легкі, середні, тяжкі тілесні ушкодження; членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ; членам сімей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, які перебувають у полоні або зникли безвісті; членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності; щомісячної адресної матеріальної допомоги: малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержавних під час участі у Революції Гідності; неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам із сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ; для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг:
киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ,
бійцям-добровольцям та членам їх сімей; членам сімей загиблих (померлих) киян, киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, які перебувають у полоні або зникли безвісті, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; киянам - членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" або "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"; учасникам війни з числа учасників, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, яким встановлено статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу;
членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні, киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

193367,6

203989,7

214617,3

Показник витрат, тис. грн

193367,6

203989,7

214617,3

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів:

 

 

 

1) матеріальна допомога (щорічна), тис. осіб

29,0

31,0

33,0

2) матеріальна допомога (щорічна) (бійці-добровольці), осіб

500

500

500

3) матеріальна допомога (членам сімей), осіб

640

650

660

4) матеріальна допомога (постраждалим учасникам Революції Гідності), осіб

445

445

445

5) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячна), (діти АТО), осіб

210

220

230

6) матеріальна допомога членам сімей киян-учасників АТО, які перебувають в полоні або зникли безвісті, осіб

20

15

10

7) оплата житлово-комунальних послуг, сімей

1725

1725

1725

8) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячна), (діти РГ), осіб

9

9

9

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги

 

 

 

1) матеріальна допомога (щорічна), тис. грн

5,0

5,0

5,0

2) матеріальна допомога (щорічна) (бійці-добровольці), тис. грн

5,0

5,0

5,0

3) матеріальна допомога (членам сімей), тис. грн

25,0

25,0

25,0

4) матеріальна допомога (постраждалим учасникам Революції Гідності), тис. грн

3,5

3,5

3,5

5) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячна), (діти АТО), тис. грн

3,0

3,0

3,0

6) матеріальна допомога членам сімей киян-учасників АТО, які перебувають в полоні або зникли безвісті, тис. грн

5,0

5,0

5,0

7) оплата житлово-комунальних послуг (щомісячно), грн

956,7

956,7

956,7

8) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячно) (діти РГ), тис. грн

3,0

3,0

3,0

Показник якості Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

105,5

111,0

4. Забезпечувати безоплатне поховання киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу"

2019 - 2021

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

Бюджет м. Києва

207,0

207,0

207,0

Показник витрат,

207,0

207,0

207,0

тис. грн

 

 

 

Показник продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

30

30

30

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, тис. грн

6,90

6,90

6,9

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100,0

100,0

100,0

5. Забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах

2019 - 2021

Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

106263,2

140301,0

155016,5

Показник витрат, тис. грн

106263,2

140301,0

155016,5

Показник продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб

43,2

52,0

54,2

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, грн

2459,8

2698,1

2860,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

109,7

116,3

6. Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого

2019 - 2021

Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

7045,0

8800,0

11250,0

Показник витрат, тис. грн

7045,0

8800,0

11250,0

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб

2,0

2,2

2,5

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, тис. грн

3,5

4,0

4,5

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

114,3

128,6

7. Сприяти забезпеченню: осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію, протезами (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами), засобами пересування, реабілітації та складного протезування; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками та урологічними прокладками); дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей засобами особистої гігієни (підгузками та пелюшками) та киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

81313,0

85719,4

90906,4

Показник витрат, тис. грн

81313,0

85719,4

90906,4

Показники продукту

 

 

 

1. Засоби гігієни -

 

 

 

тис. одиниць

2625,9

2625,9

2625,9

2. Засоби складного протезування, од.

266

266

266

3. Засоби реабілітації та пересування, од.

9462

9462

9462

4. Взуття, од.

6492

6492

6492

5. Устілки, од.

5064

5064

5064

Показник ефективності
1. Середній розмір вартості засобів гігієни, грн

12,1

12,8

13,8

2. Середній розмір вартості засобів складного протезування, грн

56678,6

59514,3

62350,0

3. Середній розмір вартості засобів реабілітації та пересування, грн

2250,4

2367,8

2490,2

4. Середній розмір вартості взуття, грн/од.

1500,0

1600,0

1700,0

5. Середній розмір вартості устілок, грн/од.

700,0

700,0

700,0

Показник якості
Динаміка показників витрат на придбання засобів гігієни, складного протезування, реабілітації та пересування, взуття та устілок, %

100,0

105,4

111,8

8. Здійснювати привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

423,0

423,0

423,0

Показник витрат, тис. грн

423,0

423,0

423,0

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

70

70

70

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, тис. грн

6,0

6,0

6,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

100,0

100,0

9. Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидії

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

263,0

280,6

294,6

Показник витрат, тис. грн

263,0

280,6

294,6

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

79

79

79

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, тис. грн

3,3

3,6

3,7

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

109,0

112,1

10. Надавати щомісячну адресну соціальну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

275550,7

275550,7

275550,7

Показник витрат, тис. грн

275550,7

275550,7

275550,7

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб

21,3

21,3

21,3

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір щомісячної допомоги, грн

1078,1

1078,1

1078,1

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

100,0

100,0

11. Надавати матеріальну допомогу жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

154,0

216,3

216,3

Показник витрат, тис. грн

154,0

216,3

216,3

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

5

7

7

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, тис. грн

30,8

30,9

30,9

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

100,3

100,3

12. Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, членам сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

5275,0

5317,0

5338,0

Показник витрат, тис. грн

5275,0

5317,0

5338,0

Показники продукту

 

 

 

1) кількість одержувачів (осіб) на надгробки

100

100

100

2) кількість одержувачів (осіб) на поховання

50

50

50

Показник ефективності

 

 

 

1) середній розмір допомоги на виготовлення та встановлення надгробків, тис. грн

50,2

50,4

50,6

2) середній розмір допомоги на поховання, тис. грн

5,0

5,0

5,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100,0

100,0

100,0

13. Надавати щомісячну матеріальну допомогу почесним громадянам міста Києва, які досягли пенсійного віку

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

2425,1

2335,3

2335,3

Показник витрат, тис. грн

2425,1

2335,3

2335,3

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів (осіб)

27

26

26

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, грн/міс.

7485,0

7485,0

7485,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100,0

96,3

96,3

14. Забезпечувати часткову компенсацію витрат окремим категоріям киян на придбання продуктів першої необхідності

2019

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

191000,0

-

-

Показник витрат, тис. грн

191000,0

-

-

Показник продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб

222,8

 

 

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, грн/міс.

71,4

 

 

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

 

 

2
 
 
 
 
 
 
 

Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади

Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади

2019 - 2021

Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

112261,0

125827,8

135989,8

Показник витрат, тис. грн

112261,0

125827,8

135989,8

Показники продукту

 

 

 

1) кількість установ, одиниць

27

27

27

2) кількість користувачів послуг, тис. осіб

81,6

84,1

85,6

Показник ефективності

 

 

 

середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн

1375,7

1496,2

1588,7

Показник якості

 

 

 

Динаміка витрат на 1 користувача послуг, %

100,0

112,1

121,1

3

Забезпечення реалізації права на освіту

1. Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

4400,0

4400,0

4400,0

Показник витрат, тис. грн

4400,0

4400,0

4400,0

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

200

200

200

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, тис. грн

22,0

22,0

22,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

100,0

100,0

2. Погашення кредиторської заборгованості на компенсацію витрат на навчання студентів з числа дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

2019

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

5628,2

-

-

Показник витрат, тис. грн (Буде забезпечено погашення кредиторської заборгованості)

5628,2

-

-

4

Оздоровлення

1. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

28919,0

34701,0

41616,0

Показник витрат, тис. грн

28919,0

34701,0

41616,0

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

2390,0

2690,0

3060,0

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість путівки, тис. грн

12,1

12,9

13,6

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100,0

112,6

128,0

2. Забезпечувати оздоровлення у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків:
- дітей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, віком до 14 років;
- дітей-киян військовослужбовців військових частин NN 2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799, А1937, А2299, А4193 які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років;
- дітей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, віком до 18 років

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

27000,0

31680,0

36240,0

Показник витрат, тис. грн

27000,0

31680,0

36240,0

Показники продукту

 

 

 

1) Кількість одержувачів членів сімей учасників АТО, осіб

1700

1850

2000

2) Кількість одержувачів членів сімей військовослужбовців, осіб

300

350

400

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість путівки, тис. грн

13,5

14,4

15,1

Показник якості
Динаміка одержувачів, %

100,0

110,0

120,0

3. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів

2019-2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

2070,0

2160,0

2250,0

Показник витрат, тис. грн

2070,0

2160,0

2250,0

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

90

90

90

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість путівки, тис. грн

23,0

24,00

25,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100,0

100,0

100,0

4. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного представника дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

10138,6

11310,0

12337,0

Показник витрат,

10138,6

11310,0

12337,0

тис. грн

 

 

 

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

311

325

338

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість путівки, тис. грн

32,6

34,8

36,5

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100,0

104,5

108,7

5

Відзначення кращих працівників соціальної сфери

Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

295,0

400,0

400,0

Показник витрат, тис. грн

295,0

400,0

400,0

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, осіб

150

150

150

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, грн

500,0

1000,0

1000,0

Витрати на 1 захід, тис. грн

220,0

250,0

250,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

200,0

200,0

6

Забезпечення безкоштовним харчуванням

Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва

2019 - 2021

Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

27043,6

24800,2

28344,4

Показник витрат, тис. грн

27043,6

24800,2

28344,4

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб

55,4

48,2

48,8

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір допомоги, грн

488,2

514,5

580,8

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0

105,5

119,1

7

Забезпечення миючими засобами та постільною білизною

Сприяти забезпеченню:
миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва;
комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

2137,5

2861,2

3584,1

Показник витрат, тис. грн

2137,5

2861,2

3584,1

Показники продукту

 

 

 

Кількість одержувачів миючих засобів, осіб

2137

2244

2357

Кількість одержувачів постільної білизни, осіб

1555

1640

1753

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість 1 набору, грн (щоквартально)

150,0

200,0

250,0

Середня вартість 1 комплекту, грн

550,0

650,0

700,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100,0

105,2

111,3

8

Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб

Оплата за виконані роботи залучених зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста

2019 - 2021

Департамент соціальної політики, Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва;
кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

918,6

1014,4

1081,4

Показник витрат, тис. грн

918,6

1014,4

1081,4

Показник продукту

 

 

 

Кількість залучених осіб, тис. осіб

2,0

2,4

2,5

Показник ефективності

 

 

 

Середньомісячний розмір оплати праці не менше, % від мінімальної заробітної плати

50,0

50,0

50,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка залучених осіб, %

100,0

120,0

125,0

9

Надання комплексної соціально-психологічної допомоги

1. Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям - добровольцям, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців - добровольців

2019 - 2021

Служба у справах дітей та сім'ї; Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

6534,5

7816,6

8305,7

Показник витрат, тис. грн

6534,5

7816,6

8305,7

Показник продукту

 

 

 

Кількість одержувачів послуг, тис. осіб

28,5

41,2

42,7

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір витрат на одного одержувача послуг, грн

229,3

189,7

194,5

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів послуг, %

100,0

144,6

149,8

2. Забезпечувати випуск методичних інформаційних видань з питань легалізації трудових відносин для розміщення у громадському транспорті, з правових, соціально-економічних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки осіб з інвалідністю, киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців та інших категорій киян

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

695,0

695,0

695,0

Показник витрат,

695,0

695,0

695,0

тис. грн

 

 

 

Показник продукту

 

 

 

Кількість, тис. од.

470,0

470,0

470,0

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість, грн

1,5

1,5

1,5

Показник якості

 

 

 

Динаміка кількості інформаційних видань, %

100,0

100,0

100,0

10

Компенсація за пільговий проїзд

1. Забезпечувати компенсацію за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій осіб, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

1785384,9

1785829,6

1789043,4

Показник витрат,

1785384,9

1785829,6

1789043,4

тис. грн

 

 

 

Показник продукту

 

 

 

Кількість одержувачів, тис. осіб/12 міс.

903,2

903,2

903,2

Показник ефективності

 

 

 

Середній розмір компенсації, грн/міс.

164,7

164,8

165,1

Показник якості

 

 

 

Динаміка середнього розміру компенсації, %

100,0

100,1

100,2

2. Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП "Київський метрополітен" для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом військовослужбовців військових частин NN 2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799, А1937, А2299, А4193, які дислокуються на території міста Києва, для виконання покладених на них обов'язків

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

7610,4

9784,8

12502,8

Показник витрат,

7610,4

9784,8

12502,8

тис. грн

 

 

 

Показник продукту

 

 

 

Кількість одержувачів,

 

 

 

осіб

453

453

453

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість місячного проїзного квитка, грн

1400,0

1800,0

2300,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка одержувачів, %

100,0

100,0

100,0

11

Інші пільги

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

2019 - 2021

Департамент соціальної політики; районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

6264,3

6264,3

6264,3

Показник витрат,

6264,3

6264,3

6264,3

тис. грн

 

 

 

Показник продукту

 

 

 

Кількість одержувачів:

 

 

 

1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування, осіб

40

40

40

2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць, осіб

30

30

30

3) капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир, осіб

46

46

46

4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, осіб

4500

4500

4500

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість:

 

 

 

1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування, грн/осіб

465,0

465,0

465,0

2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць, грн/осіб

1614,4

1614,4

1614,4

3) капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир, грн/осіб

74228,3

74228,3

74228,3

4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, грн

500,0

500,0

500,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка середньої вартості компенсації на лікування, пальне, ремонт квартир, проїзд %

100,0

100,0

100,0

12

Встановлення лічильників

Встановлення окремим пільговим категоріям населення лічильників холодного та гарячого водопостачання

2019 - 2021

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

Бюджет м. Києва

100,0

300,0

300,0

Показник витрат,

100,0

300,0

300,0

тис. грн

 

 

 

Показник продукту

 

 

 

Кількість квартир, од.

40

118

118

Показник ефективності

 

 

 

Середня вартість, грн

2500,0

2542,0

2542,0

Показник якості

 

 

 

Динаміка кількості квартир, %

100,0

295,0

295,0

13

Соціальні послуги

Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг, в т. ч. послуги соціальної адаптації дітей та осіб з інвалідністю

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

5518,1

6889,6

7800,0

Показник витрат, тис. грн

5518,1

6889,6

7800,0

Показник продукту
Кількість видів послуг

6

6

6

Показник ефективності
С
ередня вартіст виду послуги, тис. грн

919,7

1148,2

1300,0

Показник якості
Динаміка кількості видів послуг, %

100,0

100,0

100,0

РАЗОМ

3159089,6

3099217,9

3173310,3

 

3159089,6

3099217,9

3173310,3

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 9431617,8 тис грн, в т. ч.: кошти бюджету м. Києва - 9430121,8 тис грн, кошти інших джерел - 1496,0 тис грн

 


 

Київський міський голова

В. Кличко