КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 8 лютого 2007 року N 62/723

Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна", Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою забезпечення соціально-економічного розвитку, становлення ринкових відносин, запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки згідно з додатком 1.

2. Встановити, що об'єкти, зазначені в переліку, затвердженому рішенням Київради від 12.02.2004 N 36/1246 "Про приватизацію комунального майна" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 18.03.2004 N 100/1310, від 29.04.2004 N 222/1432, від 27.05.2004 N 266/1476, від 24.06.2004 N 319/1529, від 15.07.2004 N 389/1799, від 30.09.2004 N 500/1910, від 27.01.2005 N 18/2594, від 21.04.2005 N 283/2858, від 30.06.2005 N 466/3042, від 14.07.2005 N 686/3261, від 29.11.2005 N 554/3015, від 02.02.2006 N 20/3111, від 16.03.2006 N 221/3312, від 16.03.2006 N 226/3317, від 16.03.2006 N 230/3321, від 28.09.2006 N 27/84) та рішенням Київради від 18.03.2004 N 100/1310 "Про Програму приватизації об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2004 - 2006 роки" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 29.04.2004 N 222/1432, від 27.05.2004 N 266/1476, від 24.06.2004 N 319/1529, від 15.07.2004 N 389/1799, від 30.09.2004 N 500/1910, від 21.10.2004 N 570/1980, від 18.11.2004 N 692/2102, від 23.12.2004 N 888/2298, від 27.01.2005 N 18/2594, від 21.04.2005 N 283/2858, від 26.05.2005 N 419/2995, від 30.06.2005 N 466/3042, від 14.07.2005 N 686/3261, від 19.07.2005 N 815/3390, від 30.08.2005 N 16/3480, від 06.10.2005 N 39/3503, від 29.11.2005 N 554/3015, від 02.02.2006 N 20/3111, від 16.03.2006 N 221/3312, від 28.09.2006 N 27/84, від 12.12.2006 N 263/320), що не приватизовані на дату прийняття цього рішення, є перехідними та підлягають приватизації у 2007 - 2010 роках згідно з додатком 2.

3. Виключити із переліку об'єктів, що підлягають приватизації, об'єкти, зазначені у додатку 3 до цього рішення.

4. Затвердити перелік об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації, зазначений у додатку 4 до цього рішення.

5. Затвердити перелік господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді міста Києва, що не підлягають продажу, зазначений у додатку 5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді міста Києва та підлягають продажу, зазначений у додатку 6 до цього рішення.

7. Затвердити перелік комунальних підприємств, що підлягають перетворенню у відкриті акціонерні товариства у 2007 - 2010 роках, зазначений у додатку 7 до цього рішення.

8. Внести до рішення Київради від 05.07.2001 N 445/1422 "Про приватизацію комунального майна у 2001 році" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 06.09.2001 N 18/1452, від 06.09.2001 N 23/1457, від 27.12.2001 N 210/1644, від 27.12.2001 N 209/1643, від 07.02.2002 N 259/1693, від 14.03.2002 N 327/1761, від 14.03.2002 N 358/1792, від 28.03.2002 N 400/1834, від 20.06.2002 N 53/53, від 11.07.2002 N 106/106, від 26.09.2002 N 36/196, від 28.11.2002 N 145/305, від 30.01.2003 N 255/415, від 24.04.2003 N 396/556, від 26.06.2003 N 577/737, від 10.07.2003 N 681/841, від 26.09.2003 N 61/935, від 23.10.2003 N 149/1022, від 27.11.2003 N 249/1124, від 18.03.2004 N 100/1310, від 18.11.2004 N 686/2096) такі зміни:

- графу 2 позиції 200 додатка 5 доповнити словами "крім підвалу, 1 поверху, - 266,5 кв. м".

9. З метою виконання завдань щодо надходження до бюджету міста Києва коштів від приватизації надати повноваження Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та регіональному відділенню Фонду державного майна України по м. Києву з приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва. Оцінка вартості майна об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва здійснюється за Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891, та відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".

10. Встановити, що фінансування заходів, пов'язаних з приватизацією об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, здійснюється відповідно до кошторисів доходів та видатків, затверджених Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та регіональному відділенню Фонду державного майна України по м. Києву Головним фінансовим управлінням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

11. У разі виникнення розбіжностей між адресами, зазначеними в додатках до цього рішення, та адресами, зазначеними у технічній документації, виготовленій Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна (далі - БТІ), остаточною вважається адреса, зазначена БТІ.

12. У разі виникнення розбіжностей між площею приміщення, зазначеною в цьому рішенні, договорі оренди та у технічній документації, виготовленій БТІ (до 20 кв. м), у тому числі пов'язаних з розподілом місць загального користування, остаточними вважаються дані, зазначені в технічній документації БТІ.

13. Вважати таким, що втратив чинність, додаток 1 "Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2004 - 2006 роки" до рішення Київради від 18.03.2004 N 100/1310 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2004 - 2006 роки".

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 8 лютого 2007 р. N 62/723 


ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА НА 2007 - 2010 РОКИ

Розділ I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. У цій Програмі визначено цілі, пріоритети та умови приватизації комунального майна на 2007 - 2010 роки.

2. Ціллю приватизації протягом терміну дії Програми є оптимізація структури комунальної власності у виробничій сфері, створення конкурентного середовища, залучення інвестицій з метою прискорення технологічного зростання, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до бюджету м. Києва.

3. До пріоритетів проведення приватизації в 2007 - 2010 роках належать:

- продаж дрібних та малоліквідних пакетів акцій, окремо визначених об'єктів нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва;

- продаж збиткових та малоприбуткових підприємств під зобов'язання покупця щодо проведення фінансового оздоровлення таких об'єктів приватизації;

- забезпечення збільшення надходжень до бюджету м. Києва від приватизації через підвищення конкурентності та прозорості продажів.

4. Виходячи з цілей та пріоритетів приватизації, визначених цією Програмою, встановлюються завдання по забезпеченню надходжень коштів від приватизації комунального майна під час затвердження бюджету м. Києва на відповідний рік.

Розділ II. ПІДГОТОВКА ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

5. Для реалізації цих завдань орган приватизації в межах своєї компетенції за погодженням з постійною комісією Київської міської ради з питань власності:

- здійснює заходи по організації щорічних досліджень ефективності приватизації в секторах економіки з урахуванням економічних, соціальних, політичних ризиків та дієвості існуючих державних систем регулювання господарської діяльності в цих секторах за рахунок коштів, передбачених на виконання цієї Програми;

- за результатами досліджень подає пропозиції щодо коригування стратегії реформування власності та з метою їх реалізації вносить на розгляд Київради пропозиції щодо уточнення переліків об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва, які підлягають приватизації;

- за результатами формування переліку об'єктів, приватизація яких здійснюється відповідно до Програми, визначає в межах Програми обсяги, структуру та послідовність приватизації комунального майна;

- при здійсненні індивідуальної приватизації аналізує вплив приватизації підприємства на структурну перебудову економіки; виявляє ризики приватизації даного об'єкта та враховує їх при розробці умов приватизації;

- здійснює продаж пакетів акцій ВАТ, які підлягають приватизації;

управляє належними територіальній громаді міста Києва корпоративними правами та майном, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, з метою реалізації стратегії приватизації відповідно до цієї Програми.

6. Київська міська рада за поданням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (далі - виконавчий орган) та за погодженням з постійною комісією Київської міської ради з питань власності щорічно затверджує прогноз надходження коштів від приватизації комунального майна на рік, що передує відповідному бюджетному періоду, та затверджує перелік об'єктів, що підлягають приватизації, з метою виконання прогнозу надходження коштів.

Розділ III. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ

7. Об'єкти приватизації класифікуються за групами.

Група А - цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, комунальних господарських об'єднань та їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені у самостійні підприємства, у тому числі ті, що здані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації, вартість майна яких недостатня для формування статутного фонду відкритих акціонерних товариств окремо від земельних ділянок; окреме індивідуально визначене рухоме та нерухоме майно (в тому числі будівлі, споруди разом або окремо від земельних ділянок, нежитлові приміщення); майно комунальних підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти майном; майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації комунальних підприємств, визнаних банкрутами; майно комунальних підприємств, (крім майнових комплексів, що належать до групи Г), що не були продані як цілісні майнові комплекси; комунальне майно, не включене до статутного фонду господарських товариств.

Група В - цілісні майнові комплекси підприємств, комунальних господарських об'єднань, вартість майна яких достатня для формування статутного фонду ВАТ окремо від земельних ділянок; акції ВАТ, утворених в процесі приватизації та корпоратизації (крім об'єктів групи Г).

Група Г - цілісні майнові комплекси підприємств, акції ВАТ, утворених в процесі приватизації, що на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавних ринках товарів (робіт, послуг) або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Група Д - об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти.

Група Е - акції (частки, паї), що належать територіальній громаді м. Києва у статутних фондах господарських товариств, інших господарських організацій, підприємств, заснованих на змішаній формі власності.

Група Ж - незалежно від вартості об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, відпочинку і туризму.

Об'єкти права комунальної власності, які згідно з попередніми Програмами приватизації належали до об'єктів приватизації групи Ж та не відповідають ознакам зазначеної групи, визначеним цією Програмою, належать до об'єктів приватизації груп А, В.

8. Приватизація комунального майна здійснюється за способами, визначеними Законом України "Про приватизацію державного майна", з урахуванням особливостей їх застосування, встановлених для окремих груп об'єктів приватизації іншими законами та цією Програмою.

9. Продаж об'єктів групи А і Ж здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою.

10. Покупець, який став власником об'єкта приватизації групи А і не скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної цим об'єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, приміщення) у разі, якщо будівля (споруда, приміщення) не включена до переліку заборонених до приватизації.

11. За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт приватизації, або в разі відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт, що приватизується шляхом викупу, зазначена будівля (споруда, приміщення) передається у встановленому порядку власнику приватизованого об'єкта в оренду не менш як на 10 років.

12. Орендар нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової вартості майна (будівлі, споруди, приміщення).

13. У разі, якщо орган приватизації звертається до орендаря з пропозицією приватизувати орендоване майно, а орендар протягом 30 календарних днів не погоджується на викуп такого майна, то орган приватизації може запропонувати зазначене майно для продажу на конкурентних засадах. При цьому договір оренди зберігає свою силу для нового власника.

14. У разі приватизації об'єкта групи А - цілісного майнового комплексу комунального підприємства, ліквідацію чи реорганізацію приватизованого комунального підприємства здійснює новий власник.

15. Продаж земельних ділянок комунальної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється відповідно до Земельного кодексу України з урахуванням положень Закону України "Про приватизацію державного майна", інших законів з питань приватизації. При цьому приватизація земельних ділянок, крім земельних ділянок, заборонених до приватизації відповідно до Земельного кодексу України, здійснюється за рішенням Київради.

16. Приватизація об'єктів групи Д здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва".

17. Об'єкти групи Ж, рішення про приватизацію яких прийнято після набрання чинності цією Програмою, приватизуються із збереженням профілю та шляхом продажу їх цілісних майнових комплексів.

Об'єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років або знаходяться в аварійному стані, можуть бути приватизовані без збереження профілю за погодженням з галузевими комісіями Київради та галузевими управліннями виконавчого органу Київради (Київської міської держадміністрації).

18. Приватизація об'єктів, віднесених цією Програмою до груп В і Г, здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції шляхом продажу цілісних майнових комплексів і акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації.

19. Продаж пакетів акцій, цілісних майнових комплексів підприємств, включених до переліку об'єктів приватизації, продаж яких має забезпечити виконання завдань з надходження коштів від приватизації до бюджету м. Києва, на конкурсі (аукціоні, відкритих торгах) може здійснюватися без інвестиційних зобов'язань покупця. При цьому відбір переможця з продажу таких об'єктів здійснюється виключно виходячи з найбільшої ціни, запропонованої за об'єкт продажу.

Продаж пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, включених до переліку об'єктів приватизації, продаж яких має забезпечити виконання завдань з надходження коштів від приватизації до бюджету м. Києва, на конкурсі (аукціоні, відкритих торгах) з метою запровадження попередніх котирувань передує продаж на фондових біржах акцій, що становить 5 - 10 відсотків статутного фонду відкритого акціонерного товариства, за умови збереження у власності територіальної громади м. Києва пакета акцій розміром 25 % плюс 1 або 50 % плюс 1 акція статутного фонду ВАТ.

20. Продаж контрольних пакетів акцій (паїв), цілісних майнових комплексів збиткових підприємств, що потребують фінансового оздоровлення, здійснюється органом приватизації за умови прийняття покупцем зобов'язань, спрямованих на відновлення платоспроможності та подальшої прибуткової діяльності підприємства згідно з укладеним договором купівлі-продажу.

На конкурс (відкриті торги) з продажу контрольних пакетів акцій учасником подається концепція розвитку підприємства, в якій має бути передбачений механізм забезпечення досягнення економічних, фінансових, соціальних та екологічних показників діяльності підприємства, що приватизується, які передбачені умовами конкурсу (відкритих торгів). Концепція розвитку підприємства, подана учасником конкурсу (відкритих торгів), з яким укладається договір купівлі-продажу, стає невід'ємною частиною цього договору.

21. У разі придбання суб'єктами фондового ринку, в тому числі фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного фонду ВАТ, обов'язковою умовою участі у продажу є надання потенційним покупцем органам приватизації інформації, визначеної законодавством, щодо особи, в інтересах якої придбано пакет акцій.

22. Акції ВАТ групи В, які залишилися не реалізованими при пільговому продажу відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна", включаються до єдиного пакета, що продається на фондових біржах та через інших організаторів торгівлі цінними паперами або за конкурсом.

23. Конкурси з продажу пакетів акцій ВАТ, що належать до групи В, можуть проводитися за умови, що об'єктом продажу є пакет акцій, який забезпечує покупцю контроль на підприємстві. У разі коли конкурс не відбувся, пакет акцій може виставлятися на повторний конкурс, або пропонуватися для продажу на фондових біржах та через інших організаторів торгівлі цінними паперами.

24. Акції, які залишилися непроданими, відповідно до пункту 23 цієї Програми можуть пропонуватися для продажу єдиним пакетом за кошти на фондових біржах та через інших організаторів торгівлі цінними паперами.

25. У комунальній власності можуть закріплюватися пакети акцій ВАТ груп В, Г. При цьому розмір пакета акцій, що закріплюється у комунальній власності, повинен становити не менше 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція.

26. Конкурси (відкриті торги) з продажу пакетів акцій ВАТ групи Г можуть проводитися за умови, що об'єктом продажу є пакет акцій, який забезпечує покупцю контроль на підприємстві. У разі коли конкурс (відкриті торги) не відбувся, акції, які залишились непроданими, можуть виставлятися на повторний конкурс (відкриті торги), або пропонуватися для продажу на фондових біржах та через інших організаторів торгівлі цінними паперами.

27. У разі коли контрольний пакет акцій ВАТ, що належить до групи Г, продано, інші акції пропонуються для продажу на фондових біржах та через інших організаторів торгівлі цінними паперами.

28. У разі коли конкурс з продажу контрольного пакета акцій ВАТ не відбувся двічі підряд, акції, які залишилися непроданими, можуть приєднуватися до пакета, що пропонується для продажу на фондових біржах та через інших організаторів торгівлі цінними паперами.

29. Продаж об'єктів групи Е на фондових біржах та через інших організаторів торгівлі цінними паперами проводиться за процедурою, встановленою для акцій групи В.

30. Приватизація підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному або регіональному товарних ринках, здійснюється за погодженням з відповідним територіальним органом Антимонопольного комітету України.

31. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов'язаний отримати дозвіл територіального органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління акцій (часток, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання, а також активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання (надалі - дозвіл на концентрацію).

Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію визначається законодавством про захист економічної конкуренції. При цьому учасники конкурсних процедур (конкурсів, відкритих торгів, аукціонів тощо) подають територіальному органу Антимонопольного комітету України заяву про надання дозволу на концентрацію не пізніше як за вісім днів до дня завершення приймання конкурсної документації.

Надання дозволу на концентрацію здійснюється відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

32. Об'єкти приватизації, види діяльності яких становлять підвищену екологічну небезпеку, або пов'язані з використанням надр, а також пакети акцій ВАТ, створених на базі цих об'єктів, які забезпечують покупцю контроль над ними, підлягають продажу виключно за конкурсом у порядку, передбаченому пунктами 26 - 28 цієї Програми. При цьому обов'язково встановлюються конкурсні умови щодо подальшої діяльності приватизованих підприємств відповідно до законодавства про охорону навколишнього природного середовища та використання надр.

33. Приватизація цілісних майнових комплексів комунальних господарських об'єднань здійснюється способами, визначеними законодавством, залежно від того, до якої групи згідно з цією Програмою віднесено такі об'єкти приватизації.

Приватизації комунальних часток у майні господарських об'єднань, заснованих підприємствами різних форм власності, може передувати передприватизаційна підготовка або реструктуризація відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна".

34. Приватизація холдингових компаній здійснюється способами, визначеними законодавством з питань приватизації, залежно від того, до якої групи віднесено такі об'єкти приватизації з урахуванням норм Закону України "Про холдингові компанії України".

35. Якщо об'єкт приватизації залишився не приватизованим через відсутність заяв від потенційних покупців при застосуванні способів приватизації відповідно до законів з питань приватизації, орган приватизації приймає рішення про реструктуризацію зазначеного об'єкта відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" та за погодженням з постійною комісією Київради з питань власності.

Розділ IV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

36. Кошти, одержані від приватизації комунального майна, інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації (за подання заяви на приватизацію, суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об'єкти приватизації, відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), зараховуються до бюджету м. Києва.

37. Фінансування видатків на забезпечення процесу приватизації передбачається в бюджеті міста Києва на поточний рік.

38. Зазначені кошти використовуються органом приватизації відповідно до затверджених у встановленому порядку кошторисів доходів і видатків за напрямками:

забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органу приватизації, придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки, програмної продукції;

оплата послуг, пов'язаних з проведенням спеціалізованих аукціонів за гроші, інших сторонніх осіб та організацій, залучених до робіт, пов'язаних з передприватизаційною підготовкою, реструктуризацією, проведенням обов'язкового екологічного аудиту, приватизацією (у тому числі на охорону, збереження та оцінку об'єктів приватизації, повернутих за рішенням судів у комунальну власність, до їх наступного продажу), послуг суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, пов'язаних з оцінкою майна під час приватизації (корпоратизації), юридичних послуг, послуг зберігачів та реєстраторів, уповноважених осіб при розміщенні акцій на міжнародних ринках, послуг експертів та консультантів у процесі управління майном;

провадження інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації;

оплата господарських витрат та господарсько-договірних робіт (видатки на зв'язок, утримання та оренду транспортних засобів, оренду приміщень, в яких розташовані органи приватизації, витрати на формування та забезпечення збереження архівних документів, а також придбання інформаційно-довідкових та передплатних видань, виконання науково-дослідних робіт, канцелярські видатки, оплата ремонту приміщень, оплата комунальних послуг, витрат на відрядження, представницьких витрат, транспортних засобів, обладнання та інвентарю);

матеріальне заохочення та соціально-побутове забезпечення працівників органів, навчання та підвищення кваліфікації кадрів органу приватизації.

Розділ V. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦІЇ

39. З метою сприяння процесу приватизації, формування позитивного іміджу міста Києва та надходження коштів до бюджету м. Києва протягом строку дії цієї Програми у межах коштів від приватизації, виділених на зазначені цілі, реалізує комплекс заходів, спрямованих на забезпечення прозорості приватизації шляхом опублікування у засобах масової інформації (друковані видання, радіо та телеканали) інформації про оголошення конкурсів (торгів, аукціонів), умови продажу об'єктів приватизації та інших відомостей з метою інформування потенційних інвесторів щодо приватизації відповідно до цієї Програми законодавства про інформацію.

40. Органи приватизації публікують інформацію про приватизацію у строки та в порядку, визначені законодавством. Інформація про результати всіх всіх видів продажу підлягає публікації у місцевому офіційному виданні не пізніше 30 днів після укладення договору купівлі-продажу.

Розділ VI. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

41. Виконавчий орган за погодженням з постійною комісією Київради з питань власності організовує роботу по виконанню Програми приватизації шляхом формування переліків об'єктів, що підлягають приватизації, внесення змін в ці переліки, участі в роботі комісій з приватизації об'єктів, конкурсних комісій по продажу об'єктів приватизації.

Розділ VII. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

42. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють Київська міська рада, Київський міський голова, постійна комісія Київради з питань власності.

43. Персональна відповідальність за виконання завдань Програми покладається на керівника органу приватизації.

44. Київрада, її виконавчий орган організовують роботу та виконання Програми шляхом формування переліків, що підлягають приватизації, внесення змін до переліків, участь у комісіях з приватизації об'єктів та конкурсних комісіях з продажу об'єктів приватизації.

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Продаж об'єктів права комунальної власності, які до набрання чинності цією Програмою включено до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та/або щодо яких прийнято рішення про приватизацію, а також об'єктів, які перебувають в процесі приватизації, здійснюється відповідно до прийнятого рішення про приватизацію з урахуванням способів продажу, передбачених цією Програмою.

2. Порядок, способи та умови приватизації майна територіальної громади міста Києва регулюються цією Програмою в частині, що не суперечить Закону України "Про Державну програму приватизації".

3. Вважати, що Програма приватизації комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки діє до затвердження чергової програми приватизації.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
від 8 лютого 2007 р. N 62/723 


Перелік
об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які не приватизовані і є перехідними та підлягають приватизації у 2007 - 2010 роках

N
п/п
 

Назва об'єкта 

Адреса об'єкта 

Спосіб прива-
тизації
 

Площа (кв. м) 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
 

Рішення Київради від 12.02.2004 N 36/1246
(Рішення Київради від 27.12.2001 N 210/1644)
 

Група "А" 

Нежиле приміщення
Київська міська організація Українського Народного руху 

м. Київ, вул. Пушкінська, 32, літ. "А", "А'" 

167,0 

  

(Рішення Київради від 26.06.2003 N 577/737) 

Група "А" 

Нежиле приміщення
Вищий заклад освіти "Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу" у формі ТОВ 

м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16-в, літ."А" 

1410,7 

  

Нежиле приміщення
ТОВ "Юніор-Спорт" 

м. Київ, вул. Володимирська, 57, літ. "Б" 

90,94 

  

Цілісний майновий комплекс
ЗАТ "Інститут краси" 

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 9, літ. "А" 

  

  

Нежилі будинки
Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство "Київський крематорій" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 

Київська обл., смт Іванків, вул. Поліській шлях, 1, літ. "В" 

527,5 

  

Нежиле приміщення
ТОВ "Зооветсервіс" 

м. Київ, вул. Гоголівська, 39, літ. "А" 

128,8 

  

Рішення Київради від 18.03.2004 N 100/1310
(зі змінами, внесеними рішеннями Київради)
 

Група "А" 

Нежиле приміщення
ТОВ "Наукове управління" 

м. Київ, вул. Андріївський узвіз, 38, літ. "А" 

448,4 

  

Нежиле приміщення
ЗАТ "Будінженермережа - 5" 

м. Київ, вул. Гоголівська, 39, літ. "А" 

271,4 

  

Нежиле приміщення
ТОВ "Тест" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 25, літ. "А" 

103,0 

  

10 

Комунальне підприємство
"Ресторан "Славутич" 

м. Київ, вул. Ентузіастів, 1 

  

  

11 

Нежиле приміщення
Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Союз Українського Студентства" 

м. Київ, вул. Ломоносова, 73, літ. "А" 

646,7 

  

12 

Нежиле приміщення
Дочірнє підприємство "Ресторан "Ханой" 

м. Київ, вул. Січневого Повстання, 6, літ. "А", "А'" 

545,8 

  

13 

Нежиле приміщення
ТОВ "Фокстрот" 

м. Київ, вул. Андріївський узвіз, 38, літ. "А" 

147,6 

  

Група "Д" 

14 

Об'єкт незавершеного будівництва - пансіонат на 600 місць 

Донецька обл., Новоазовський р-н, с. Безіменне 

  

  

Рішення Київради від 29.04.2004 N 222/1432 

Група "А" 

15 

Нежиле приміщення
ТОВ "АТР" 

м. Київ, вул. Гоголівська, 39, літ. "А" 

136,6 

  

16 

Нежиле приміщення
ЗАТ "Торговий дім "Ріелтер-Україна" 

м. Київ, просп. Перемоги, 104-б, літ. "А" 

371,75 

  

Рішення Київради від 15.07.2004 N 389/1799 

Група "А" 

17 

Нежиле приміщення
ЗАТ "Компанія "Європа-Груп" 

м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 4, літ. "А" 

49,0 

  

18 

Нежиле приміщення
ВАТ "Підприємство хімчистки, фарбування одягу та обробки хутра "Оксамит" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 46, літ. "А" 

72,9 

За умови участі в реконструкції 

19 

Майновий комплекс
піонерського табору "Голубий експрес" 

Київська обл., Бородянський р-н, смт Пісківка, вул. Лісова поляна, п. т. буд. 3, літ. "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "З", "К", "Н", "О"', "П", "С", "Т", "У", "Л" 

3223,2 

  

20 

Майновий комплекс
СП ТОВ "Хоргтер" 

м. Київ, Труханів острів 

878,43 

  

21 

Нежиле приміщення
ТОВ "Варяг+" 

м. Київ, бульв. Шевченка, 3 

182,6 

  

22 

Очисні споруди
ПП "Либідь-Транс" 

м. Київ, пров. Герцена, 6 

96,0 

  

Рішення Київради від 30.09.2004 N 500/1910 

Група "А" 

23 

Нежиле приміщення
ЗАТ "МЕТРА СЕРВІС" 

м. Київ, вул. Дегтярівська, 3, літ. "А" 

256,8 

  

Рішення Київради від 21.10.2004 N 570/1980 

Група "А" 

24 

Нежиле приміщення
ТОВ "Піраміда+" 

м. Київ, вул. Басейна, 1/2, літ. "А" 

139,0 

  

25 

Нежиле приміщення
Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Союз Українського Студентства" 

м. Київ, вул. Ломоносова, 73, літ. "А" 

134,3 

  

26 

Нежиле приміщення
Приватний нотаріус Щербаков Віктор Захарович 

м. Київ, вул. Володимирська, 42, літ. "А, А'" 

47,0 

  

27 

Нежиле приміщення
ТОВ "Мангуст" 

м. Київ, вул. Ломоносова, 73, літ. "А" 

559,8 

  

Рішення Київради від 18.11.2004 N 692/2102 

Група "А" 

28 

Нежиле приміщення
ДП "Лекс" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А" 

187,1 

  

Рішення Київради від 30.06.2005 N 466/3042 

Група "А" 

29 

Нежиле приміщення
ТОВ "Атлантика" 

м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, літ. "А" 

298,8 

  

30 

Нежилі приміщення 

м. Київ, Майдан Незалежності, підземний перехід 

1000,0 

  

Рішення Київради від 06.10.2005 N 39/3503 

Група "А" 

31 

Нежиле приміщення
ПП "М-ФОН" 

м. Київ, вул. Жилянська/Комінтерну, 126/23, літ. "А" 

18,2 

  

32 

Нежиле приміщення
Міжнародний благодійний фонд Святої Марії 

м. Київ, вул. Герцена, 6, літ. "А" 

697,4 

  

33 

Нежиле приміщення
Приватне підприємство "Київське об'єднання зовнішньоекономічних комерційних зв'язків "Ковекс" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 50, літ. "В" 

78,5 

  

34 

Нежиле приміщення
Міжнародний благодійний фонд "Духовна спадщина" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 48, літ. "А" 

288,3 

  

35 

Нежилий будинок
ТОВ "Арамат садів" 

м. Київ, вул. Касіяна, 10-б, літ. "А" 

591,4 

  

36 

Нежиле приміщення
Всеукраїнська громадська організація Українська енергетична асоціація 

м. Київ, вул. Волоська, 31-а, літ. "А" 

92,4 

  

37 

Нежиле приміщення
ТОВ "Новал" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А" 

233,2 

  

38 

Нежиле приміщення
ТОВ "Динамік-вантаж" 

м. Київ, вул. Гоголівська, 39, літ. "А" 

110,5 

  

39 

Нежиле приміщення
ТОВ "ЛБ ГРУП" 

м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А" 

208,5 

  

Рішення Київради від 02.02.2006 N 20/3111 

Група "А" 

40 

Нежилі приміщення
ПП Примаченко І. І. 

м. Київ, вул. Михайлівська, 14, літ. "А" 

105,8 

  

41 

Нежилі приміщення
ТОВ "Аптека гормональних препаратів" 

м. Київ, вул. Прирічна, 27-є, літ. "А" 

270,4 

  

42 

Нежилі приміщення
ТОВ "Членів трудового колективу "Універмагу "Пуща-Водиця" 

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 18, літ. "А" 

113,1 

  

43 

Нежилі приміщення
ТОВ "Сувеніри України" 

м. Київ, вул. Басейна/Крутий узвіз, 1/2, літ. "А" 

58,6 

  

44 

Нежилі приміщення
ТОВ "Овен" 

м. Київ, вул. Басейна/Крутий узвіз, 1/2, літ. "А" 

198,6 

  

45 

Нежилі приміщення
ГО "Інститут Євро-Атлантичного співробітництва" 

м. Київ, вул. Володимирська, 42, літ. "А, А'" 

119,91 

  

46 

Нежилі приміщення
ТОВ "ЛІНЗ ЕКСПРЕС" 

м. Київ, вул. Воровського, 9, літ. "Б" 

94,86 

  

47 

Нежилі приміщення
ТОВ "ВІВАС" 

м. Київ, просп. Перемоги, 21, літ. "А" 

410,9 

  

48 

Нежилі приміщення
ТОВ "Стара Фортеця Трейдінг" 

м. Київ, вул. Березняківська, 4-а, літ. "А" 

1100,7 

  

49 

Нежилі приміщення
ЗАТ "Медико-фармацевтична фірма "Столиця" 

м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 5/2, літ. "А" 

247,6 

  

50 

Нежилий будинок
ТОВ "Престиж" 

м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87 

151,0 

  

51 

Нежилі приміщення
Благодійна організація "Благодійний фонд "Наша ініціатива" 

м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36 - 38, літ. "А" 

195,3 

  

52 

Нежилі приміщення
Благодійна організація "Благодійний фонд "Наша ініціатива" 

м. Київ, вул. Артема, 11, літ. "А" 

48,8 

  

53 

Нежилі приміщення
ПП Римарєв М. Ф. 

м. Київ, вул. Г. Юри, 13, літ. "А" 

541,2 

  

54 

Нежилий будинок
ПП "Вікін Г" 

м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 94-а, літ. "А" 

111,4 

  

55 

Нежилі приміщення
ЗАТ "Софія-488" 

м. Київ, вул. Ломоносова, 73 

331,02 

  

56 

Нежилі приміщення
ТОВ "Надія-М" 

м. Київ, вул. Тимошенка, 9, літ. "А" 

478,5 

  

57 

Нежилі будинки
Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ "Агромат" 

м. Київ, вул. Булаховського, 5, літ. "А", літ. "Б", літ. "В" 

2681,8 

  

58 

Нежилі будівлі
ТОВ "Красія" 

м. Київ, вул. Червонофлотська, 24, літ. "А" 

1471,9 

  

59 

Нежилий будинок
ТОВ "Новал" 

м. Київ, Парк Дружби народів 

152,0 

  

60 

Нежилі будівлі бази відпочинку
ТОВ "Красія" 

Київська обл., Вишгородський р-н, с. Глібівка 

1141,0 

  

61 

Нежилі приміщення
ТОВ "Будхол" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 10, літ. "А", "Б" 

1204,9 

  

62 

Нежилі приміщення
ТОВ "Камелія-К" 

м. Київ, вул. Героїв Космосу, 17, літ. "А" 

321,6 

  

63 

Нежилий будинок
ТОВ "Селирина" 

м. Київ, вул. Мурашка, 4, літ. "А" 

319,3 

  

64 

Нежилий будинок
Приватний нотаріус Губерська Н. Л. 

м. Київ, вул. Саксаганського, 60, літ. "В" 

87,6 

  

65 

Нежилі приміщення
ТОВ "ЛБ груп" 

м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А" 

185,3 

  

Рішення Київради від 16.03.2006 N 221/3312 

Група "А" 

66 

Нежилі приміщення
ТОВ "Нафтогазкомплектація" 

м. Київ, вул. І. Пулюя, 5, літ. "А" 

39,2 

  

67 

Нежилі приміщення
Благодійна організація Фонду Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави з соціального захисту ветеранів та членів їх сімей 9-ї (216-ї) гвардійської Маріупольсько-Берлінської ордена Леніна Червонопрапорної, ордена Богдана Хмельницького II ступеня винищувальної авіаційної дивізії 

м. Київ, вул. Хрещатик, 46, літ. "А" 

39,9 

  

68 

Нежилі приміщення
Фізична особа - підприємець Кухар С. Г. 

м. Київ, просп. Лісовий, 39, літ. "А" 

16,0 

  

69 

Нежилі приміщення та обладнання
ТОВ "Влат ЛТД" 

м. Київ, вул. І. Пулюя, 5, літ. "А" 

331,0 

  

70 

Нежилі приміщення
ВАТ "Світанок" 

м. Київ, просп. Радянської України, 5, літ. "А" 

136,0 

  

71 

Нежила будівля та навіс Фізична особа - підприємець "Ширінов Д. А. огли" 

м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87, літ. "П" 

141,5 

Без зміни цільового призначення 

72 

Нежилі приміщення
Приватне підприємство "Мистецьке агентство "Перлини сезону" 

м. Київ, вул. Оболонська, 21, літ. "А" 

33,51 

  

73 

Нежилі приміщення
СПД - ФО Чамата О. М. 

м. Київ, просп. В. Порика, 13, літ. "Б" 

160,4 

  

74 

Нежилі приміщення
ТОВ "Анела" 

м. Київ, вул. Кіквідзе, 19, літ. "А" 

71,6 

  

75 

Нежилі приміщення
ТОВ "Фірма "Неон" 

м. Київ, вул. Зодчих, 50, літ. "А" 

269,2 

  

76 

Нежилі приміщення
Приватне підприємство "Конвалія" 

м. Київ, вул. Вишгородська/Івашкевича, 28/1, літ. "А" 

132,7 

  

77 

Нежилі приміщення
ТОВ "Фірма "Буковина" 

м. Київ, вул. Прирічна, 25, літ. "А" 

407,7 

  

78 

Нежилі приміщення та обладнання
Підприємство з іноземним капіталом "УН МОМЕНТО" 

м. Київ, вул. І. Пулюя, 5, літ. "А" 

45,18 

  

79 

Нежилі приміщення
ТОВ "Бріо" 

м. Київ, вул. Руденко Лариси, 11, літ. "А" 

603,7 

  

80 

Нежилі приміщення
Приватне підприємство "Новий стиль" 

м. Київ, вул. Мілютенка, 34, літ. "А" 

119,4 

  

81 

Нежилий будинок
ТОВ "Фірма МАРІС" 

м. Київ, вул. Приозерна, 14, літ. "А" 

539,1 

  

82 

Нежилі приміщення
Фізична особа - підприємець Кочан О. Д. 

м. Київ, просп. Маяковського, 47, літ. "А" 

107,9 

  

83 

Нежилі приміщення
Громадська організація "Аналітичний центр "Соціоконсалтинг" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А" 

180,0 

  

84 

Нежилі приміщення
ТОВ "Люкіс" 

м. Київ, просп. Маяковського, 15, літ. "А" 

467,7 

  

85 

Нежилі приміщення
Приватне підприємство "Люкіс-К" 

м. Київ, просп. Маяковського, 15, літ. "А" 

410,3 

  

86 

Нежилі приміщення
СПД - ФО Гладкова Н. Р. 

м. Київ, вул. Приозерна, 2, літ. "А" 

30,7 

  

87 

Нежилі приміщення
СПД - ФО Чумак Т. В. 

м. Київ, вул. Приозерна, 2, літ. "А" 

24,5 

  

88 

Нежилі приміщення
ТОВ "Флавіа" 

м. Київ, просп. Перемоги, 27, літ. "А" 

65,6 

  

89 

Нежилі приміщення
ТОВ "Магазин "Оптика" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 48, літ. "А" 

102,7 

  

90 

Нежилі приміщення
ТОВ "Магазин "Оптика" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 48, літ. "Б" 

140,7 

  

91 

Нежиле приміщення
ТОВ "Овнерс" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 44, літ. "А'" 

24,7 

  

92 

Нежилі приміщення
ТОВ "Даніс" 

м. Київ, вул. Лютеранська/вул. Заньковецької, 7/10, літ. "А" 

276,5 

  

93 

Нежилі приміщення
Приватне підприємство "Гром-ВК" 

м. Київ, о. Передмістна Слобідка, 1 

240,8 

  

Рішення Київради від 28.09.2006 N 27/84 

Група "А" 

94 

Нежилі будівлі ТОВ "Інтер-Енерго Буд" 

м. Київ, вул. Паркова дорога, 3 - 5 - 7, літ. "В", "Д" 

237,4 

  

95 

Нежилий будинок ВАТ "Київмедрембуд" 

м. Київ, вул. Студентська, 5 - 7, літ. "Б" 

394,6 

  

Рішення Київради від 12.12.2006 N 263/320 

Група "А" 

96 

Нежилий будинок
ТОВ "Альфа-Нерухомість" 

м. Київ, вул. Фрунзе, 33, літ. "А" 

256,9 

  

97 

Нежилі приміщення
Акціонерне товариство закритого типу "Взуття" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 21, літ. "А" 

118,8 

  

98 

Нежилі приміщення
Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа Бабич О. І. 

м. Київ, просп. Перемоги, 21, літ. "А" 

179,0 

  

Група "Ж" 

100 

Цілісний майновий комплекс "Дитячий оздоровчий комплекс "Космос", який знаходиться на балансі комунального підприємства "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій"
Приватне підприємство "Спортивно-оздоровчий клуб "ФАВОРИТ" 

м. Київ, 11 квартал Броварського лісництва, літ. "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "З", "И", "К", "Л", "М", "Н", "О" 

  

Із збереженням профілю 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 

Рішення Київради від 12.02.2004 N 36/1246
(Рішення Київради від 26.06.2003 N 577/737)
 

Група "А" 

Нежиле приміщення
ТОВ "Іса" 

м. Київ, вул. Володимирська, 42, літ. "А'", "А''" 

30,0 

  

Рішення Київради від 18.03.2004 N 100/1310 

Група "А" 

Нежиле приміщення
Форум циган України "Форумо Ромен Українатар" 

м. Київ, вул. М. Житомирська, 9, літ. "Б" 

32,6 

  

Нежиле приміщення
ТОВ "Клуб Атма-Спорт" 

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31, літ. "А" 

151,7 

  

Нежиле приміщення
ВАТ "Агрофірма "Троянда" 

м. Київ, вул. Сагайдачного, 29, літ. "А" 

80,0 

  

Рішення від 29.04.2004 N 222/1432 

Група "А" 

Нежиле приміщення
ТОВ "Видання "Спортивна Газета" 

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51, літ. "А" 

566,2 

  

Рішення Київради від 15.07.2004 N 389/1799 

Група "А" 

Нежилий будинок (гараж)
ПП Клеймьонов Е. С. 

АР Крим, м. Алупка, Севастопольське шосе, 8, к. 11, літ. "Б" 

127,6 

  

Нежилий будинок
ПП "Шрек" 

м. Київ, вул. Мала Житомирська, 20, літ. "Е" 

166,3 

  

Рішення Київради від 21.10.2004 N 570/1980 

Група "А" 

Нежиле приміщення
АТЗТ фірма "ЗовнішЕкспоБізнес" 

м. Київ, вул. Воровського/Гоголівська, 37/14, літ. "А" 

90,0 

  

Нежиле приміщення
Міжнародна громадська організація "Міжнародний інститут порівняльного аналізу" 

м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а 

343,9 

  

10 

Нежиле приміщення
Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ "ФАЛБІ" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 46, літ. "А" 

101,4 

  

Рішення Київради від 18.11.2004 N 692/2102 

Група "А" 

11 

Нежиле приміщення
ТОВ "Бона" 

м. Київ, вул. В. Житомирська, 4, літ. "Б" 

282,6 

  

12 

Нежиле приміщення
ТОВ "Болеро" 

м. Київ, вул. В. Житомирська, 4, літ. "А" 

251,9 

  

13 

Нежилий будинок - павільйон
ПП "Престиж" 

м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87 

151,1 

  

Рішення від 21.04.2005 N 283/2858 

Група "А" 

14 

Нежила будівля
ПП "Вікін Г" 

м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87 

129,30 

  

Рішення Київради від 06.10.2005 N 39/3503 

Група "А" 

15 

Нежилі приміщення
ТОВ "Об'єднання "Кавказ" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 10, літ. "А" 

266,5 

  

16 

Нежиле приміщення
ГО "Спортивно-оздоровчий клуб "Атма" 

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31, літ. "А" 

470,3 

  

17 

Нежиле приміщення
ПП "Перлини сезону" 

м. Київ, вул. Оболонська, 21, літ. "А" 

33,51 

  

18 

Нежиле приміщення
ТОВ "Український продукт" 

м. Київ, вул. Михайлівська, 14, літ. "А" 

100,5 

  

19 

Нежилий будинок
ТОВ "Консолідейтед Проперті Юкрейн" 

м. Київ, вул. Льва Толстого, 55, літ. "А" 

1436,3 

  

20 

Нежиле приміщення
ПП Банчук В. Я. 

м. Київ, вул. Михайлівська, 14, літ. "А" 

71,5 

  

Рішення Київради від 02.02.2006 N 20/3111 

Група "А" 

21 

Нежилі приміщення
ТОВ "Блиставиця" 

м. Київ, вул. Новопольова, 97-б, літ. "А" 

216,1 

  

22 

Нежилі приміщення
ПП Яковчук Л. К. 

м. Київ, вул. Олеся Гончара, 60, літ. "В" 

22,7 

  

23 

Нежилі приміщення
Всеукраїнська громадська організація "Товариство Нестора Махна "Гуляй Поле" 

м. Київ, вул. Артема/Обсерваторна, 21/27, літ. "А" 

96,5 

  

24 

Нежилі приміщення
ТОВ "Камелія К" 

м. Київ, вул. Вітряні Гори, 3, літ. "А" 

593,1 

  

25 

Нежилі приміщення
ТОВ "Дніпро-Олів" 

м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 28, літ. "А" 

78,0 

  

26 

Нежилі приміщення
ТОВ "Дніпро-Олів" 

м. Київ, вул. Саксаганського, 78, літ. "А" 

61,0 

  

27 

Нежилі приміщення
Підприємство у формі ТОВ "Казус" 

м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 27, літ. "Б" 

214,3 

  

28 

Нежилі приміщення
ПП "Ритм-А" 

м. Київ, просп. Маяковського, 47, літ. "А" 

300,1 

  

29 

Нежилий будинок
ТОВ "Промексплуатація" 

м. Київ, просп. Возз'єднання, 2, літ. "А" 

1014,4 

  

30 

Нежилі приміщення
ТОВ "Еквілібріум" 

м. Київ, вул. Пироговського Олександра, 4, літ. "А" 

340,0 

  

31 

Нежилі приміщення
ТОВ "Медико-фармацевтичне об'єднання" 

м. Київ, Харківське шосе, 144-в 

126,0 

  

32 

Нежилі приміщення
ПП "Евротрейд" 

м. Київ, бульв. Кольцова, 13, літ. "А" 

38,4 

  

33 

Нежилі приміщення
ТОВ "Рось" 

м. Київ, вул. Новопирогівська, 23, літ. "А" 

51,4 

  

34 

Нежила будівля
ТОВ "Юридична фірма "Пік-2" 

м. Київ, вул. В. Житомирська, 15, літ. "В" 

87,0 

  

Рішення Київради від 16.03.2006 N 221/3312 

Група "А" 

35 

Нежилі приміщення
ТОВ "Київтрейд" 

м. Київ, Харківське шосе, 144-в, літ. "А" 

45,0 

  

36 

Нежилі приміщення
Приватний нотаріус Сокуренко О. Д. 

м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9, літ. "Б" 

52,5 

  

37 

Нежилі приміщення
Приватне підприємство "Права дитини" 

м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9, літ. "Б" 

35,3 

  

38 

Нежилі приміщення
ТОВ "Кронос" 

м. Київ, вул. Волкова Космонавта, 2-а, літ. "А" 

420,6 

  

39 

Нежилі приміщення
ТОВ "Камелія" 

м. Київ, просп. В. Порика, 13, літ. "Б" 

286,4 

  

40 

Нежилі приміщення
ТОВ "Слов'янський Двір" 

м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87, літ. "А" 

407,8 

  

41 

Нежилі приміщення
Фізична особа - підприємець Красножон Ю. С. 

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 53, літ. "А" 

24,5 

  

42 

Нежиле приміщення
ПП "Макар" 

м. Київ, вул. Червоних козаків, 14-а 

6,25 

  

43 

Нежилі приміщення
ТОВ Будинок побуту "Нивки" 

м. Київ, вул. Стеценка, 6 літ. "А" 

1557,0 

  

44 

Нежилий будинок
ЗАТ "Фоззі" 

м. Київ, просп. Оболонський, 36-б, літ. "В" 

69,3 

  

45 

Нежилі приміщення
ЗАТ "Фоззі" 

м. Київ, вул. Л. Гавро, 20, літ. "А" 

235,0 

  

46 

Нежилі приміщення
Закрите акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Київські інвестиційні проекти", яка діє за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Перший венчурний фонд "КІП" 

м. Київ, вул. Стеценка, 6, літ. "А" 

1049,2 

  

47 

Нежилі приміщення
ЗАТ "Фоззі" 

м. Київ, вул. Північна, 6-в, літ. "А" 

92,2 

  

48 

Нежилі приміщення
ТОВ "Рось" 

м. Київ, вул. Новопирогівська, 23, літ. "А" 

84,9 

  

49 

Нежилі приміщення
Акціонерне товариство закритого типу "ЗовнішЕкспоБізнес" 

м. Київ, вул. Воровського/Гоголівська, 37/14, літ. "А" 

166,0 

  

50 

Нежиле приміщення
Фізична особа - підприємець Перехрист Ірина Яківна 

м. Київ, вул. Пушкінська, 32, літ. "А, А'" 

56,0 

  

51 

ЦМК державного комунального виробничо-комерційного побутового підприємства "Мета"
ТОВ "Мета К" 

м. Київ, вул. Пимоненка, 8-а, літ. "А" 

  

  

52 

Нежилі приміщення
ПП "Дуче" 

м. Київ, вул. Рейтарська - пров. Георгіївський, 8 - 5, літ. "Б" 

224,9 

  

53 

Нежилі приміщення
ТОВ "Аудиторська фірма "Рарітет" 

м. Київ, вул. В. Житомирська, 15, літ. "А" 

174,8 

  


Примітка. 3 - викуп, 4 - аукціон, 6 - конкурс.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
від 8 лютого 2007 р. N 62/723 


Перелік
об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які не приватизовані станом на 2006 рік та підлягають виключенню з рішення Київради від 12.02.2004 N 36/1246 "Про приватизацію комунального майна" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 18.03.2004 N 100/1310, від 29.04.2004 N 222/1432, від 27.05.2004 N 266/1476, від 24.06.2004 N 319/1529, від 15.07.2004 N 389/1799, від 30.09.2004 N 500/1910, від 27.01.2005 N 18/2594, від 21.04.2005 N 283/2858, від 30.06.2005 N 466/3042, від 14.07.2005 N 686/3261, від 29.11.2005 N 554/3015, від 02.02.2006 N 20/3111, від 16.03.2006 N 221/3312, від 16.03.2006 N 226/3317, від 16.03.2006 N 230/3321, від 28.09.2006 N 27/84) та рішення Київради від 18.03.2004 N 100/1310 "Про Програму приватизації об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2004 - 2006 роки" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 29.04.2004 N 222/1432, від 27.05.2004 N 266/1476, від 24.06.2004 N 319/1529, від 15.07.2004 N 389/1799, від 30.09.2004 N 500/1910, від 21.10.2004 N 570/1980, від 18.11.2004 N 692/2102, від 23.12.2004 N 888/2298, від 27.01.2005 N 18/2594, від 21.04.2005 N 283/2858, від 26.05.2005 N 419/2995, від 30.06.2005 N 466/3042, від 14.07.2005 N 686/3261, від 19.07.2005 N 815/3390, від 30.08.2005 N 16/3480, від 06.10.2005 N 39/3503, від 29.11.2005 N 554/3015, від 02.02.2006 N 20/3111, від 16.03.2006 N 221/3312, від 28.09.2006 N 27/84, від 12.12.2006 N 263/320)

N
п/п
 

Назва об'єкта 

Адреса об'єкта 

Спосіб прива-
тизації
 

Площа (кв. м) 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1. Рішення Київради від 12.02.2004 N 36/1246 

Розділ "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)"
 

Група "А" 

Позиція 15
Нежилі приміщення комплексу "Зелений театр"
ТОВ "Лідер" 

м. Київ, вул. Паркова дорога, 2, літ. "А", "А2", "Г", "Д", "В" 

  

Без підпірної стіни - пам'ятки архітектури 

Позиція 65
Нежиле приміщення
ТОВ "Стоік-Авто" 

м. Київ, вул. Приозерна, 2, літ. "А" 

19,3 

  

2. Рішення Київради від 18.03.2004 N 100/1310 

Розділ "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)"
 

Група "А" 

Позиція 59
Обладнання, яке взяте в оренду
ТОВ "Геркулес" 

м. Київ, вул. І. Пулюя, 5, літ. "А" 

  

  


 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Додаток 4
до рішення Київської міської ради
від 8 лютого 2007 р. N 62/723 


Перелік
об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації

N
п/п
 

Назва об'єкта 

Адреса об'єкта 

Спосіб прива-
тизації
 

Площа (кв. м) 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
 

Група "А" 

Нежилі приміщення та обладнання
Фізична особа - підприємець Ковальчук В. І. 

м. Київ, вул. І. Пулюя, 5, літ. "А" 

19,8 

  

Нежилі приміщення
Підприємство з іноземним капіталом "УН МОМЕНТО" 

м. Київ, бульв. Лесі Українки, 21, літ. "А" 

256,2 

  

Нежилі приміщення
ПП "Злагода - 2000" 

м. Київ, просп. Лісовий, 39, літ. "А" 

64,5 

  

Нежилі приміщення
Відкрите акціонерне товариство "Світанок" 

м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А" 

142,1 

  

Нежилі приміщення
Товариство з обмеженою відповідальністю "Світ книжок" 

м. Київ, вул. Жилянська, 148 

212,00 

  

Нежилі приміщення
Благодійний фонд "Наша ініціатива" 

м. Київ, вул. Гоголівська, 39, літ. "А" 

31,38 

  

Нежилі приміщення
Благодійний фонд "Наша ініціатива" 

м. Київ, вул. Пушкінська, 32, літ. "А, А'" 

19,60 

  

Нежилі приміщення
Благодійний фонд "Наша ініціатива" 

м. Київ, вул. Васильківська, 55, літ. "А" 

141,40 

  

Нежилі приміщення
ТОВ "Софія-Надія" 

м. Київ, просп. Маяковського, 47, літ. "А" 

354,8 

  

10 

Нежилі приміщення
Відкрите акціонерне товариство "Світанок" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 48, літ. "Б" 

81,80 

  

11 

Нежилі приміщення
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кінотеатр "Дружба-Орбіта" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 29/1, літ. А"/Бессарабська пл. 

543,20 

  

12 

Нежилі приміщення
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кінотеатр "Дружба-Орбіта" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 25, літ. "А" 

665,10 

  

13 

Нежилі приміщення
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кінотеатр "Дружба-Орбіта" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 25, літ. "А" 

103,00 

  

14 

Нежилі приміщення
Товариство з обмеженою відповідальністю "Стор-Сервіс" 

м. Київ, вул. Хрещатик, 42, літ. "А" 

123,0 

  

15 

Нежилі приміщення
Приватне підприємство "Ліга А" 

м. Київ, пров. Бехтеревський, 12-б, літ. "А" 

481,50 

  

16 

Нежилі приміщення
Товариство з обмеженою відповідальністю "Патріот" 

м. Київ, пров. Бехтеревський, 12-б, літ. "А" 

274,90 

  

17 

Нежилі приміщення
Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Солтеко" 

м. Київ, пров. Бехтеревський, 12-б, літ. "А" 

407,00 

  

Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 

Група "А" 

Нежилі приміщення
ТОВ "Рамал" 

м. Київ, просп. Свободи, 2, літ. "А'" 

135,8 

  

Нежилі приміщення
Українська асоціація підприємств і організацій по виробництву, заготівлях і збуту насіння овочевих, баштанних, квіткових культур, кормових коренеплодів і картоплі "Укрсортнасіннєовоч" 

м. Київ, вул. Артема, 11, літ. "А" 

180,0 

  

Нежилий будинок
ТОВ "Лисогірка" 

м. Київ, вул. Лисогірська, 6, літ. "3" 

136,2 

  

Нежилі приміщення
Закрите акціонерне товариство "Медико-фармацевтична фірма "Столиця" 

м. Київ, вул. Саксаганського, 106/11, літ. "А"/Комінтерну 

211,90 

  

Нежилі приміщення
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ватра" 

м. Київ, вул. Пушкінська, 32, літ. "А", "А'" 

67,50 

  

Нежилі приміщення Закрите акціонерне товариство "Фарматек" 

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 51, літ. "Б" 

101,70 

  

Нежилі приміщення
Приватне підприємство "Міг Сервіс" 

м. Київ, вул. Старовокзальна, 13/146, літ. "А, А''"/Жилянська 

431,00 

  

Нежилі приміщення
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агенція розвитку територій" 

м. Київ, просп. Перемоги, 25 літ. "А" 

56,60 

  

Нежилі приміщення
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аптека Ліза" 

м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 16, літ. "А" 

124,20 

  

10 

Нежилі приміщення
ПП "ТЕСС-85" 

м. Київ, вул. Щусєва/Теліги Олени, 2/19, літ. "А" 

64,10 

  

11 

Нежилі приміщення
Відкрите акціонерне товариство "Трест "Київміськбуд-1" ім. В. П. Загороднього 

м. Київ, вул. Ярославів Вал, N 36 - 38, літ. "А" 

603,90 

  

12 

Нежилі приміщення Товариство з обмеженою відповідальністю "Добро" 

м. Київ, вул. Фрунзе, 6, літ. "А" 

31,00 

  

13 

Нежила будівля ТОВ "Теплоенергосервіс" 

м. Київ, вул. Бориспільська, 6, літ. "А" 

284,8 

  


Примітка. 3 - викуп.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Додаток 5
до рішення Київської міської ради
від 8 лютого 2007 р. N 62/723 


Перелік
 господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді м. Києва, що не підлягають продажу

N
п/п
 

Назва об'єктів 

Юридична адреса 

Кількість акцій, шт. (розмір частки, %) 

1 

2 

3 

4 

ВАТ ХК "Київміськбуд" 

01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6 

52910760 шт. 

ВАТ "АК "Київводоканал" 

01015, м. Київ, вул. Лейпцізька, 1-а 

178748500 шт. 

ВАТ "Київгаз" 

01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 4-б 

1614144 шт. 

ЗАТ "Компанія Київенергохолдинг" 

01133, м. Київ, вул. Щорса, 19 

920520124 шт. 

ЗАТ "Хліб Києва" 

04080, м. Київ, вул. Межигірська, 83 

75997940 шт. 

ВАТ "Київспецтранс" 

04208, м. Київ, просп. Правди, 85 

57982839 шт. 

ВАТ "Київхімволокно" 

02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 

5677224 шт. 

ВАТ "Техводсервіс" 

04077, м. Київ, вул. Дніпроводська, 1-а 

23081988 шт. 

ВАТ КБ "Хрещатик" 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а 

128000 шт. 

10 

ТОВ "Редакція газети "Столиця" 

03067, м. Київ, вул. Виборзька, 84 

(50 %) 

11 

ТОВ "Метровагонсервіс" 

02100, м. Київ, вул. Червоноткацька, 1-а 

(51 %) 

12 

ТОВ "Інститут розвитку людини" 

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 33 

(29,20 %) 

13 

Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 

04071, м. Київ, вул. Хорива, 1-г 

(34,97 %) 


 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Додаток 6
до рішення Київської міської ради
від 8 лютого 2007 р. N 62/723 


Перелік
господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді м. Києва та підлягають продажу

N
п/п
 

Найменування об'єктів 

Юридична адреса 

Кількість акцій, шт.
(розмір частки, %)
 

Спосіб приватизації 

1 

2 

3 

4 

5 

СВАТ "Агрокомбінат "Калита" 

07420, Київська обл., Броварський р-н, смт Калита 

16400000 шт. 

ТОВ "Темп" 

04209, м. Київ, вул. Богатирська, 9 

(8,9 %) 

ВАТ "Київська компанія оптового ринку" 

01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9-б 

6790140 шт. 

ВАТ "Ремонтно-будівельне управління N 1" 

02218, м. Київ, вул. Кибальчича, 1 

5113464 шт. 

ВАТ "Ремонтно-будівельне управління N 3" 

02090, м. Київ, пров. Астраханський, 2/4 

4528672 шт. 

ВАТ "Ремонтно-будівельне управління N 4" 

01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 7 

1795132 шт. 

ВАТ "Завод "Керамік" 

04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 71 

1818804 шт. 

ВАТ "Київоргбуд" 

01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6 

232924 шт. 

ВАТ "Київхімволокно" 

02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 

4978438 шт. 

10 

ВАТ "Техводсервіс" 

04077, м. Київ, вул. Дніпроводська, 1-а 

21165307 шт. 

11 

ВАТ "Київський завод електротранспорту" 

01008, м. Київ, вул. Червоноармійська, 143/2 

11899532 шт. 

12 

ВАТ "Київпроект" 

01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22 

332220 шт. 

13 

ТОВ "Футбольний клуб "Арсенал-Київ" 

04073, м. Київ, просп. Червоних козаків, 8, корп. 6 

(80 %) 

14 

СП "Інтрем" 

04060, м. Київ, вул. Щусєва, 10 

(31 %) 

15 

СП "Міжнародний офісно-готельний центр" ТОВ 

01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 9/2 

(50 %) 

16 

ЗАТ "Київський міжнародний контрактовий ярмарок" 

04070, м. Київ, вул. Спаська, 39-а 

102 шт. 

17 

ТОВ "Гандбольний клуб "Київ-Спартак" 

01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 4-а 

(60,1 %) 

18 

СП "Мрія-Даві-Дан" 

м. Київ, вул. Старовокзальна, 24 

(40 %) 

19 

ЗАТ "Протасів Яр" 

03038, м. Київ, вул. Протасів Яр, 23 

(51 %) 


Примітка. В графі "спосіб приватизації":

"3" - викуп;

"4" - аукціон.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Додаток 7
до рішення Київської міської ради
від 8 лютого 2007 р. N 62/723 


Перелік
комунальних підприємств, що підлягають перетворенню у відкриті акціонерні товариства у 2007 - 2010 роках

Найменування підприємства 

Юридична адреса 

КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" 

01010, м. Київ, пров. Інженерний, 4-а 


 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий