КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 13 листопада 2013 року N 433/9921

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.09.2011 N 37/6253 "Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві"

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про рекламу", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року N 2067, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 N 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 липня 2012 року N 1205 "Про затвердження змін та доповнень до Положень про структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 22.09.2011 N 37/6253 "Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві" такі зміни:

- у підпунктах 2.1 та 2.3 пункту 2 слова "Головне управління з питань реклами" в усіх відмінках замінити словами "Департамент суспільних комунікацій" у відповідних відмінках.

2. Затвердити зміни до Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 N 37/6253, що додаються.

3. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури та постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту та зв'язку.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київської міської ради
13.11.2013 N 433/9921


Зміни
до Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 N 37/6253

1. У розділі I. Загальні положення:

1.1. Абзац сьомий пункту 1.3 після слів "здійснювати власними силами та засобами демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів" доповнити словами "забезпечувати виготовлення друкованої продукції, розміщення соціальної реклами та інформації соціального спрямування".

1.2. В абзаці сьомому та сімнадцятому пункту 1.3 слова "Головне управління з питань реклами" в усіх відмінках замінити словами "Департамент суспільних комунікацій" у відповідних відмінках.

1.3. В абзаці дванадцятому пункту 1.3 слова "розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "наказу дозвільного органу".

1.4. Абзац двадцять третій пункту 1.3 виключити.

1.5. Пункт 1.4 після слів "Закону України "Про рекламу"," доповнити словами "Порядку виробництва і розповсюдження соціальної рекламної інформації органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 року N 990".

2. У розділі II. Розміщення зовнішньої реклами в місті Києві:

2.1. У підпунктах 2.1.8 та 2.1.11 пункту 2.1 слова "Головне управління містобудування та архітектури" в усіх відмінках замінити словами "Департамент містобудування та архітектури" у відповідних відмінках.

2.2. У підпункті 2.1.13 пункту 2.1 слова "Головне управління з питань реклами" замінити словами "Департамент суспільних комунікацій".

2.3. Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 викласти у такій редакції:

"3.1.3. За дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує виготовлення друкованої продукції, розміщення соціальної реклами та інформації соціального характеру.".

2.4. Абзац четвертий пункту 4.1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий вважати відповідно четвертим та п'ятим.

2.5. Доповнити пункт 4.3 новим абзацом першим такого змісту:

"За наявності всіх документів, передбачених пунктом 4.1 цього розділу, заява протягом трьох робочих днів реєструється дозвільним органом у журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2 до Типових правил.

Журнал реєстрації має бути прошитий, сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу реєстрації робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника дозвільного органу та печаткою".

У зв'язку з цим абзаци перший та другий вважати відповідно абзацами другим та третім.

2.6. У пункті 4.10 слова "Головне управління містобудування та архітектури" в усіх відмінках замінити словами "Департамент містобудування та архітектури" у відповідних відмінках.

2.7. У підпункті 5.1.2 пункту 5.1 слова "Головним управлінням містобудування та архітектури" замінити словами "Департаментом містобудування та архітектури".

2.8. У пункті 7.2 слова "Головного управління містобудування та архітектури" замінити словами "Департаменту містобудування та архітектури".

2.9. Доповнити пункт 7.2 новим абзацом третім такого змісту:

"Перший примірник дозволу видається заявникові державним адміністратором після надання заявником підписаного з його боку додатка до договору на право тимчасового користування місцем (адресною програмою) у разі розташування рекламного засобу на місці, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, а другий примірник дозволу залишається у дозвільному органі".

2.10. Абзац третій пункту 8.3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий та шостий вважати відповідно третім, четвертим та п'ятим.

2.11. Доповнити пункт 8.4 новим абзацом четвертим такого змісту: "Перший примірник дозволу видається заявникові державним адміністратором після надання заявником підписаного з його боку додатка до договору на право тимчасового користування місцем (адресною програмою) у разі розташування рекламного засобу на місці, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, а другий примірник дозволу залишається у дозвільному органі".

2.12. Абзац третій пункту 9.4 викласти у такій редакції:

"Перший примірник дозволу видається заявникові державним адміністратором після надання заявником підписаного з його боку додатка до договору на право тимчасового користування місцем (адресною програмою) у разі розташування рекламного засобу на місці, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, а другий примірник дозволу залишається у дозвільному органі".

2.13. Пункт 9.5 викласти у такій редакції:

"9.5. У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу, невідповідності типу РЗ, місця його розташування технологічній схемі (конструктивній) схемі РЗ, розповсюджувач реклами оформляє новий дозвіл згідно з вимогами цього Порядку".

2.14. У пункті 14.1 слова "Головним управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю" замінити словами "Департаментом суспільних комунікацій".

2.15. В абзаці першому пункту 14.5 слова "дозвільного органу" замінити словами "виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

2.16. В абзаці другому пункту 14.5 слова "Головним управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю" замінити словами "Департаментом суспільних комунікацій".

2.17. Пункт 17.2 доповнити підпунктами такого змісту:

"и) користування місцем для розміщення РЗ, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, за відсутності укладеного договору на право його тимчасового користування;

і) недотримання розповсюджувачем зовнішньої реклами вимог Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві".

2.18. Пункт 17.10 викласти у такій редакції:

"17.10. Компенсація витрат, понесених підприємством, яке організувало або самостійно проводило демонтаж РЗ, покладається на власника демонтованого РЗ на підставі акта здачі-приймання виконаних робіт та виставленого рахунка. Компенсація витрат здійснюється в строк, вказаний у рахунку. Компенсація витрат підприємства за зберігання демонтованого РЗ здійснюється власником РЗ за період з дати демонтажу РЗ та по дату повернення РЗ включно на підставі виставленого підприємством рахунка".

3. У розділі III. Розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва:

3.1. Пункт 1.3 після слів "Закону України "Про рекламу" доповнити словами "Порядку виробництва і розповсюдження соціальної рекламної інформації органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.98 N 990".

3.2. Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 викласти у такій редакції:

"2.1.5. Приймає рішення про надання погодження, відмову у його наданні, продовження строку дії погодження, відмову у його продовженні або його скасування".

3.3. У підпункті 2.1.7 пункту 2.1 та підпункті 3.1.1 пункту 3.1 слово "право" виключити.

3.4. У підпункті 2.1.9 пункту 2.1 слова "Головне управління з питань реклами" замінити словами "Департамент суспільних комунікацій".

3.5. Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 викласти у такій редакції:

"3.1.3. За дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує виготовлення друкованої продукції, розміщення соціальної реклами та інформації соціального спрямування".

3.6. Абзац третій пункту 4.1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий, шостий та сьомий вважати відповідно абзацами третім, четвертим, п'ятим та шостим.

3.7. Пункт 4.4 викласти у такій редакції:

"4.4. Дозвільний орган протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування спеціальної конструкції, зазначене у заяві, на предмет наявності на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку погодження.

У разі можливості розміщення спеціальної конструкції на заявленому місці дозвільний орган роздруковує три примірники погодження та передає їх державному адміністратору.

У разі неможливості розміщення спеціальної конструкції на заявленому місці дозвільний орган передає державному адміністратору вмотивоване рішення про відмову та повертає всі подані заявником документи.

Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від дозвільного органу рішення про відмову та поданих заявником документів повідомляє суб'єкта господарювання про час та місце видачі рішення про відмову та поданих документів.

Балансоутримувач щомісячно передає дозвільному органу інформацію про наявні вільні рекламні площі".

3.8. У пункті 4.7 слова "готує і подає пропозиції та проект відповідного розпорядження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "приймає рішення про надання погодження або про відмову у його наданні".

3.9. Пункт 4.8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 вважати відповідно пунктами 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.

3.10. В абзаці першому пункту 4.9 слова "виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження" замінити словами "наказу дозвільного органу".

3.11. В абзаці першому пункту 4.11 слово "Розпорядження" замінити словом "Наказ".

3.12. У пунктах 7.2 та 7.4 слова "розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "наказу дозвільного органу".

3.13. Абзац перший пункту 7.3 викласти у такій редакції:

"7.3. Дозвільний орган протягом п'яти робочих днів з дати одержання документів, що підтверджують один із фактів, викладених у пункті 7.1 цього розділу, приймає рішення про скасування погодження".

3.14. Абзац третій пункту 8.3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий та шостий вважати відповідно абзацами третім, четвертим та п'ятим.

3.15. Абзац перший пункту 9.2 викласти у такій редакції:

"9.2. Дозвільний орган протягом п'яти робочих днів з дати одержання заяви від державного адміністратора про продовження строку дії погодження розглядає її та приймає рішення про продовження або відмову у продовженні строку дії погодження".

3.16. Пункт 9.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 9.4, 9.5, 9.6 вважати відповідно пунктами 9.3, 9.4, 9.5.

3.17. В абзаці першому пункту 9.4 слова "розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "наказу дозвільного органу".

3.18. У пункті 10.1 слова "Головним управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю" замінити словами "Департаментом суспільних комунікацій".

3.19. В абзаці першому пункту 10.5 слова "дозвільного органу" замінити словами "виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

3.20. В абзаці другому пункту 10.5 слова "Головним управлінням з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю" замінити словами "Департаментом суспільних комунікацій".

3.21. В абзаці п'ятому пункту 11.2 слова "розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "наказу дозвільного органу".

3.22. Доповнити розділ III главою 7 такого змісту:

"7. Порядок внесення змін до погодження при зміні технологічної (конструктивної) схеми спеціальної конструкції

7.1. Якщо протягом строку дії погодження виникла потреба у зміні технологічної (конструктивної) схеми спеціальної конструкції, розповсюджувач реклами звертається до державного адміністратора з письмовою заявою за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 N 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру", та інформує дозвільний орган про це не пізніше наступного дня.

При цьому під зміною технологічної схеми спеціальної конструкції мається на увазі зміна її зовнішнього вигляду (конструктивних елементів), розміру без зміни місця розташування спеціальної конструкції.

До заяви додаються:

- технічна характеристика змін у технологічній схемі спеціальної конструкції;

- фотографічний знімок спеціальної конструкції;

- ескіз спеціальної конструкції (виконується за технічними умовами відповідних спеціалізованих підрозділів підприємства транспорту);

- оригінал погодження.

7.2. Дозвільний орган протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви державним адміністратором розглядає її і подає документи на погодження до балансоутримувача місця розміщення спеціальної конструкції, який протягом десяти робочих днів здійснює погодження поданих документів або надає письмову відмову з відповідним обґрунтуванням.

У разі отримання від балансоутримувача погодження дозвільний орган протягом п'яти робочих днів вносить відповідні зміни в погодження та не пізніше наступного робочого дня передає погодження державному адміністратору з внесеними змінами, а у разі відмови - вмотивовану відмову щодо внесення змін. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від дозвільного органу погодження з внесеними змінами або вмотивованої відмови у внесенні змін повідомляє заявника про час та місце видачі погодження з внесеними змінами або вмотивованої відмови.

7.3. Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної (конструктивної) схеми спеціальної конструкції з підстав, передбачених у розділі III цього Порядку.

Відмова у зміні технологічної (конструктивної) схеми спеціальної конструкції може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством".

У зв'язку з цим глави 7, 8, 9, 10, 11, 12 вважати відповідно главами 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега