КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія IV скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2004 року N 879/2289

Про затвердження переліку видів тварин, які підлягають особливій охороні на території м. Києва

Керуючись статтею 64 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", статтями 26, 31, 32, 39 Закону України "Про тваринний світ" та з метою збереження і охорони фауни столиці України Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити перелік видів тварин, які підлягають особливій охороні на території м. Києва, згідно з додатком.

2. Районним у м. Києві державним адміністраціям, Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", Державному комунальному підприємству по охороні, утриманню та експлуатації внутрішніх водойм м. Києва "Плесо, районним комунальним підприємствам по утриманню, ремонту й експлуатації житла, підприємствам незалежно від форм власності забезпечити охорону та збереження тварин згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Державному управлінню екології та природних ресурсів у м. Києві підготувати матеріали та документи для занесення до Червоної книги України видів тварин, які підлягають особливій охороні, згідно з пунктом 1 цього рішення.

4. Головному управлінню з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю разом з відповідними органами управління проводити просвітницьку роботу серед населення щодо необхідності збереження та охорони видів тварин, які підлягають особливій охороні на території м. Києва.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

 

Київський міський голова 

О. Омельченко 


 

Додаток
до рішення Київради
від 23 грудня 2004 р. N 879/2289 


Перелік
видів тварин, які підлягають особливій охороні на території м. Києва

Українська назва виду

Латинська назва виду

БЕЗХРЕБЕТНІ

INVERTEBRATA

ЧЛЕНИСТОНОГІ

ARTHROPODA

Клас КОМАХИ

INSECTA

Ряд Бабки

Odonata

1. Короткочеревець лучний

Brachytron pratensis Muller

2. Коромисло велике

Aeshna grandis L.

3. Коромисло синє

Aeshna cyanea Mull

4. Дідок звичайний

Gomphus vulgatissima L.

5. Зеленотілка металічна

Somatochlora metallica v.d. Linden

6. Зеленотілка жовтоплямиста

Somatochlora flavomaculata v.d. Linden

7. Білоноска білолоба

Leucorrhinia albifrons Burmeister

8. Білоноска товстохвоста

Leucorrhinia caudalis Charp.

9. Білоноска малесенька

Leucorrhinia dubia v.d. Linden

10. Білоноска болотяна

Leucorrhinia pectoralis Charp.

11. Білоноска червонувата

Leucorrhinia rubicunda L.

12. Любелюля руда

Libellula fulva Mull.

13. Тонкочеревець чорний

Sympetrum danae Sulzer

14. Тонкочеревець Фонсколомба

Sympetrum fonscolombei Selys

15. Тонкочеревець південний

Sympetrum meridionalis Selys

16. Тонкочеревець перев'язаний

Sympetrum pedemontanum Allioni

17. Бабка бронзова

Cordulia aenea L.

Ряд Сітчастокрилі

Neuroptera

1. Осміл звичайний

Osmylus chrysops L.

2. Золотоочка велика

Chrysopa vitata Wesm.

Ряд Волохокрилі

Trichoptera

1. Волохокрилець-невронія сітчастокрила

Neuronia reticulata L.

2. Волохокрилець звичайний

Phryganea grandis L.

Ряд Твердокрилі або Жуки

Coleoptera

1. Вусач малий їздцевий

Molorchus minor L.

2. Вусач квітковий звичайний

Toxotus cursor L.

3. Рогач синій

Platycerus caraboides L.

4. Вусач червоний плоский

Pyntidium sariquineum L.

5. Носоріг малий

Sinodendron cylindricum L.

6. Жук-носоріг

Oryctes nasicornis L.

7. Гоморосома валідіростре

Homorosoma validirostre Gyll.

8. Довгоносик листовий витягнутий

Hypera diversipunctata Schrank

9. Жиряк гладконосий

Liparus glabrirostris Kust.

10. Дрібноочок гребінчастий

Minyops carinatus L.

11. Онтолест мозаїчний

Ontholestes tessellatus Geoff.

12. Стафілін довгоопушений

Staphylinus caesareus Cederh.

13. Платидракій жовтуватоногий

Platydracus rulvipes Scop.

14. Платидракій скритножил

Platydracus latebricola Grav.

15. Тасгій чорнуватий

Tasgius melanarius Heer.

16. Жук-сонечко 16-крапкове

Halyzia 16-gutata L.

Ряд Двокрилі

Diptera

1. Комар-довгоніг великий

Tipula maxima Poda.

2. Ктир-лафрія горбата

Laphria gibbosa L.

3. Ктир-лафрія руда

Laphria flava L.

Ряд Вислокрилі

Megaloptera

1. Вислокрилка звичайна

Sialis lutaria L.

Ряд Перетинчастокрилі

Hymenoptera

1. Пильщик вільховий плоский

Platycampus luridiventris Fall.

2. Пильщик-кроезус вільховий

Croesus varus Vill.

3. Пильщик-тринакс дріоптерисовий

Trinax mixta Klug.

4. Пильщик-гемітаксонус папоротевий

Hemitaxonus struthio-pteridis Forsius

5. Пильщик-гептамелюс папоротевий

Heptamelus ochroleucus Steph.

6. Пильщик-анеугменус вайовий

Aneugmenus firstenbergensis Knw.

7. Пильщик-долерус весняний

Dolerus vernalis Ermolenko, sp.n.

8. Пильщик-трихіозома рудобока

Trichiosoma vitellinae L.

9. Пильщик-трихіозома голінаста

Trichiosoma tibiale Steph.

10. Пильщик-трихіозома Латрейля

Trichiosoma latreillei Leach.

11. Пильщик-кориніс блідо-жовтий

Corynis amoena Klug.

12. Мікрогастер стрункий

Microgaster procera Ruthe

13. Радзівальва дезуета

Rasivalva desueta Papp

14. Апантелес валідус

Apanteles valiadus Thams.

Ряд Лускокрилі, Метелики

Lepidoptera

1. Совка-лишайниця

Diphtera alpium Osbeck.

2. Метелик-скляниця іхневмоноподібна

Dipsosphecia ichneumoniformis L.

3. Голуб'янка-зефір дубовий

Zephyrus quercus L.

4. Ведмедиця пурпурова

Rhyparia purpurata L.

5. Ведмедиця ряба

Arctia hebe L.

ХРЕБЕТНІ

VERTEBRATA

Клас РИБИ

PISCES

1. Єлець

Leuciscus leuciscus (L.)

2. Підуст

Chondrostoma nasus (L.)

3. Рибець

Vimba vimba (L.)

Клас ЗЕМНОВОДНІ

AMPHIBIA

1. Тритон гребінчастий

Triturus cristatus (Laur.)

2. Тритон звичайний

Triturus vulgaris L.

3. Кумка звичайна (джерелянка червоночеревна)

Bombina bombina (L.)

4. Ропуха сіра (ропуха звичайна)

Bufo bufo (L.)

5. Рахкавка (квакша звичайна)

Hyla arborea (L.)

6. Жаба гостроморда

Rana arvalis Nilsson

ПЛАЗУНИ

REPTILIA

1. Черепаха болотна

Emys orbicularis (L.)

2. Ящірка зелена

Lacerta viridis (Laur.)

3. Гадюка звичайна

Vipera berus (L.)

Клас ПТАХИ

AVES

1. Шуліка чорний

Milvus migrans (Boddaert)

2. Бугайчик

Ixobrychus minutus L.

3. Вальдшнеп (Слуква)

Scolopax rusticola L.

4. Деркач

Crex crex (L.)

5. Погонич звичайний

Porzana porzana (L.)

6. Погонич малий

Porzana parva (Scopoli)

7. Погонич-крихітка

Porzana pusilla (Pall.)

8. Крячок білокрилий

Chlidonias leucopterus (Temminck)

9. Крячок малий

Sterna albifrons Pall.

10. Рибалочка

Alcedo atthis L.


 

Заступник міського голови -
секретар Київради 

 
В. Яловий